Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN"

Transkript

1 Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

2 MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration Textdel Textdel till miljörapport Bilaga 1: Beskrivning av verket och processen Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Driftdata Bilaga 4: Förteckning över anslutna industrier Bilaga 5: Förteckning över använda laboratoriemetoder Bilaga 6: Förteckning över driftstörningar Bilaga 7: Förteckning över utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 8: Kemikalieförteckning Bilaga 9: Nederbörd Bilaga 10: Recipientkontroll Bilaga 11: Trendkurvor Bilaga 12: Karta över verksamhetsområdet

3 MILJÖRAPPORT Grunddel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Karlskrona kommun Organisationsnummer: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: Anlaggningsnamn: Ramdala avloppsreningsverk Postnummer: Ort: Ramdala Besöksadress för anl.: Vallby Fastighetsbeteckningar: Vallby 2:15 Kommun: Karlskrona Huvudbransch och kod: Rening av avloppsvatten (90.10) Övriga branscher och koder: Verksamhetskod 90.10, tillståndsplikt B EPRTR huvudverksamhet: EPRTR biverksamheter: Kod för farliga ämnen: Tillsynsmyndighet: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Karlskrona kommun Miljöledningssystem: ISO14001 Koordinater:

4 MILJÖRAPPORT Grunddel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN Förnamn: Roger L Efternamn: Svensson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT Förnamn: Carl-Martin Efternamn: Lanér Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona

5 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 0 Vatten BOD7 1033, kg/år M CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Vatten BOD7 0, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Vatten N-tot 7379, kg/år M CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 3 Vatten N-tot 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 4 Vatten P-tot 44, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO 6878: Vatten P-tot 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x x x x Totalt Ut UTG II. Bättre rening än året innan. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten från verket går till poleringsdamm ar. Provtagning sker efter poleringsdamm ar (UTG II) och inkluderar bräddat vatten. - Totalt Ut BräddAnl Del Ut - Totalt Ut BräddAnl Del Ut Version: 1 1 / 8

6 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 6 Vatten QV 362, 1000m 3/år 7 Vatten QV 0, 1000m 3/år Meto d M M Metodkod OTH OTH Metodbes krivning flödesmätn ing flödesmätn ing 8 Vatten TOC 3633, kg/år M CEN/ISO SS-EN Vatten TOC 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN Vatten QVBräddN 0, m E ät 3/år 11 Vatten-Hal BOD7 2,9 mg/l M CEN/ISO CEN/ISO t SS-EN SS-EN-IS O 5814:2012 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x x x Totalt Ut BräddAnl Del Ut Registrerad bräddning m3. Detta bräddar från sandfånget till poleringsdamm arna. Det har alltså genomgått mekanisk rening samt efterpolering och är med i provtagningen vid UTG II efter poleringsdamm arna. - Totalt Ut BräddAnl Del Ut - Totalt Ut Nederbördsrikt år. - Totalt Ut UTG II. Bättre rening än året innan. Inte relevant Version: 1 2 / 8

7 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 12 Vatten-Hal t 13 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning BOD7 91, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814:2012 N-tot 20, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. - Totalt Ut UTG II. Inte relevant Version: 1 3 / 8

8 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 14 Vatten-Hal t 15 Vatten-Hal t 16 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning N-tot 15, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft P-tot 0,12 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 P-tot 1,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. - Totalt Ut UTG II. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. Version: 1 4 / 8

9 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 17 Vatten-Hal t 18 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning TOC 9,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN TOC 71, mg/l M CEN/ISO SS-EN Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut UTG II. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. 19 ER Ansl.pe-in 200, pe E - Totalt In d 20 ER Ansl.pers 2935, st E - Totalt In 21 ER Ansl.pe-tot 1381, pe M PER - Totalt In 22 ER Ansl.-till 3300, pe M PER - Totalt In 23 ER BOD , kg/år M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Totalt In Version: 1 5 / 8

10 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 24 ER N-tot 9587, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 25 ER P-tot 740, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN ISO 6878: ER Maxgvb 2731, pe C OTH Beräknat av medelvärd et av de fem högsta inkomman de BOD-belas tningarna (kg/d). Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt In - Totalt In - Totalt In Grov uppskattning eftersom BOD7 inte analyseras för varje dygn. 27 Slam SlamT-arv 77,5 t TS/år M WEIGH - Totalt Inom 28 Slam TS-tot 20,4 % M CEN/ISO SS-EN - Totalt Inom : Slam-Halt Ag 1,1 mg/kg TS M CEN/ISO SS-EN ISO : Totalt Ut Version: 1 6 / 8

11 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 30 Slam-Halt As 1,6 mg/kg TS 31 Slam-Halt Cd 0,72 mg/kg TS 32 Slam-Halt Cr 29, mg/kg TS 33 Slam-Halt Cu 340, mg/kg TS Meto d Metodkod Metodbes krivning M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO : Slam-Halt GF-tot 71,1 % M CEN/ISO SS-EN Slam-Halt Hg 0,36 mg/kg M CEN/ISO SS-ISO TS : Slam-Halt NH4-N 21500, mg/kg TS 37 Slam-Halt Ni 14, mg/kg TS 38 Slam-Halt Nonylfenol 5,5 mg/kg TS M CEN/ISO St.Method s 18th 4500B+E M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut Medelvärde baserat på mätvärden under mätgränsen. - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut Oklart varför med NH4-N detta år. - Totalt Ut M CEN/ISO GC/MS - Totalt Ut Version: 1 7 / 8

12 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 39 Slam-Halt N-tot 58500, mg/kg TS M CEN/ISO SS Slam-Halt PAH 0,15 mg/kg M CEN/ISO GC/MS, TS beräknad summa av 6 st PAH:er. 41 Slam-Halt Pb 16, mg/kg M CEN/ISO SS-EN TS ISO : Slam-Halt PCB 0,028 mg/kg M CEN/ISO GC-ECD, TS beräknad summa av 7 st PCB:er 43 Slam-Halt ph 7,1 ph M CEN/ISO SS-EN Slam-Halt P-tot 21000, mg/kg M CEN/ISO SS-EN TS ISO : Slam-Halt Zn 570, mg/kg TS M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut - Totalt Ut Medelvärde baserat på mätvärden under mätgränsen. - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut 46 Åkermark SlamT-arv 0, t TS/år M WEIGH - Totalt Ut 47 Deponitäc SlamT-arv 0, t TS/år M WEIGH - Totalt Ut kn-tätskikt 48 Annan användnin g SlamT-arv 77,5 t TS/år M WEIGH - Totalt Ut Kompostering vid Söremåla ARV. Version: 1 8 / 8

13 MILJÖRAPPORT Textdel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översi ktlig beskri vning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och männi skors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Allmänt råd: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och männi skors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till l uft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom till verkade produkter eller genom att produkti onen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Avloppsreningsverk som i huvudsak renar avloppsvatten ifrån hushåll. Verksamheten påverkar miljö och människors hälsa genom utsläpp till vatten, avfall, stor konsumtion av energi, kemikalier och omfattande transporter. 2. Tillstånd 4 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i milj öskyddsl agen samt en kort beskrivning av vad besl utet eller besl uten avser. Allmänt råd: Beslutsmeningen i besl utet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 1972 Naturvårdsverket Utsläpp av renat avloppsvatten från Jämjö slätt och Ramdala till Åbyån. Länsstyrelsen i Blekinge Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet med yrkande på slutliga villkor lämnades in till Blekinge Länsstyrelse under Länsstyrelsen På länsstyrelsens anmodan lämnades en Länsstyrelsen i Blekinge län komplettering till ansökan in Slutliga villkor enligt 9 kap miljöbalken. Villkor 13 överklagat. 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. Datum och besl utande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälni ngspliktiga ändringar enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad besl utet eller besl uten avser. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 4. Andra gällande beslut 4 4. Datum och besl utande myndighet för eventuella andra gällande besl ut enligt miljöbal ken samt en kort redovi sning av vad besl utet eller besl uten avser. Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm.

14 Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 5. Tillsynsmyndighet 4 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Namn Miljö- och byggnadsnämnden 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produkti on eller annat mått på verksamhetens omfattning. Tillståndsgiven mängd/annat mått Tillåten anslutning: 3300 pe Faktisk produktion/annan uppföljning Faktisk anslutning: 1381 pe 7. Gällande villkor i tillstånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäll er för verksamheten samt hur vart och ett av dessa vill kor har uppfyllts. Villkor 1. Kommunen ska meddela prövnings- och tillsynsmyndigheterna när detta tillstånd tagits i anspråk senast tre månader efter att så skett. 2. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt vad kommunen har angett i ansökningshandlingarna och för övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat framgår av nedanstående villkor. 3. Reningsanläggningen ska inom ramen för vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt drivas mot minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 4. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. 5. Reningsanläggningen och därtill hörande installationer ska fortlöpande underhållas och åtgärdas så att dels mängder av regn- och grundvatten (tillskottsvatten) minskas och dels så att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten i möjligaste mån förhindras. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. Kommentar Villkor uppfyllt. Villkor uppfylls. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att försöka minska miljöpåverkan. Åtgärder görs i ekonomiskt försvarbar takt. Villkor uppfyllt. Kontinuerligt arbete med att identifiera, prioritera och genomföra åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten pågår. Analyserna visar oftast att den största miljönyttan ligger i åtgärder på Trossö. Ramdala ingår i bräddpunktsutredning som färdigställdes december 2013.

15 6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten, jämte journalföring och rapportering av resultaten ska huvudsakligen ske i överensstämmelse med naturvårdsverkets gällande råd/föreskrifter rörande kontroll av allmänna avloppsanläggningar. 7. En riskanalys avseende bräddningar från ledningsnätet ska vara framtagen senast den 30 juni Riskanalysen ska omfatta de risker som utsläpp från respektive bräddpunkt på det kommunala ledningsnätet kan ge upphov till för människors hälsa och miljö. 8. För de bräddpunkter på ledningsnätet där det finns risk för olägenheter för människors hälsa och miljö ska en åtgärdsutredning tas fram. Utredningen ska omfatta de tekniska möjligheterna att upphöra med utsläpp, eller minska dem så att risken för olägenheter upphör, kostnaderna för åtgärderna samt en tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärdsutredningen ska vara framtagen senast den 30 juni Spillvattennätet ska fortlöpande ses över och underhållas för att begränsa inflödet av tillskottsvatten i syfte att minimera utsläppen av obehandlat avloppsvatten som kan ske vid hydraulisk överbelastning. Genomförda åtgärder, planerade insatser och aktuella förhållanden ska redovisas till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporteringen. 10. En saneringsplan ska vara framtagen senast den 30 juni Planen ska beskriva översynen och underhållet av ledningsnätet och hållas aktuell. Den närmare utformningen av planen, revideringsintervall m.m. ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 11. Kemiska produkter, däri inbegripet farligt avfall, ska förvaras på ett för produkten beständigt och tätt underlag. Förvaringsplatsen skall hållas torr och invallad. Utrymmen för förvaring av flytande kemikalier och avfall, senast sex månader efter det att detta tillstånd tagits i bruk, ha täta golv, sakna golvavlopp och vara invallade. Invallningen ska rymma minst hela det största kärlets volym och 10 % av övriga kärl. Villkor uppfyllt. Riskanalysen lämnades in till tillsynsmyndigheten i april Åtgärdsutredningen lämnades in till tillsynsmyndigheten i december Åtgärder och underhåll redovisas i bifogad bilageförteckning. Förnyelseplanering av ledningsnät för vatten och avlopp i Karlskrona kommun är framtagen, Förnyelseplanering avloppsvattenledningar år 2015 Karlskrona kommun är framtagen Kemiska produkter förvaras på lämpliga platser. Processkemikalier förvaras inom invallat området.

16 12. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder, utbildningslokaler och vårdlokaler än 50 db(a) helgfri måndaglördag kl , 40 db(a) alla dygn kl , 45 db(a) övrig tid. Momentana ljud kl alla dygn får uppgå till högst 55 db(a). Kontroll ska ske genom närfältstsmätningar och beräkning av bullerbidrag till omgivningen. Vid behov skall också immissionsmätningar utföras. Mätningar ska utföras när anläggningar eller verksamheter har ändrats, om det förekommer klagomål och för övrigt efter anmodan från tillsynsmyndigheten. 13. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet efter poleringsdammarna får inte överstiga 10 mg BOD 7 per liter och 0,30 mg totalfosfor per liter beräknat som årsmedelvärde. Inga bullermätningar har genomförts. Enligt huvudmannen ej relevant villkor, långt till närmaste bostäder. Inga klagomål på buller har inkommit. Villkor uppfyllt. Inga årsmedelvärden har överskridits under året. Begränsningsvärdet för totalfosfor överskreds vid ett enstaka tillfälle ( ). 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakl igen uppgifter i enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggel se, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flykti ga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 A vfallsförbränning, NFS 2002:28. Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter Kontrollprogram finns för avloppsreningsverken. Aktuell X Ej aktuell X X X X

17 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 4 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SM P:s emi ssi onsdel. Allmänt råd: Här bör redovi sas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsl äpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är villkorsparametrar som finns med i SMP:s parameterlista. Inga årsmedelvärden överskreds under Medelhalt BOD7 från poleringsdammarna 2,9 mg/l. Medelhalt tot-p från poleringsdammarna 0,12 mg/l. I samband med vad som tros vara utsläpp av störande ämnen i spillvattennätet har processen emellertid störts kraftigt vid flera tillfällen. Kontakt med industrier uppströms pågår och kommer fortsätta under m 3 slam, motsvarande 77,5 ton TS, producerades och transporterades till Söremåla ARV för kompostering m 3 avloppsvatten behandlades under året. Elförbrukningen var kwh vid verket och kwh för pumpning, utan att räkna med pst Ådalen (den går på samma abonnemang som vattenverket i Jämjö). 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovi sning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunkti oner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekni ska installati oner. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Slamrevision genomförs sedan 1999 årligen för Ramdala ARV. Verket har undergått periodisk besiktning vart tredje år. Periodisk besiktning genomfördes senast Prov på Berendsens utgående vatten har analyserats och analyssvaren har visat på höga halter metaller. Utredning sker tillsammans med berörda parter. Test i lab- och fullskala med två fällningskemikalier har skett. Detta för att reningen i verket inte alltid är tillförlitlig och förhoppningen med testerna är att hitta en som fungerar bättre för reningen i verket. 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor ell er liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för milj ön eller människors häl sa. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

18 Om driftstörningar uppstår åtgärdas dessa snarast möjligt i form av reparationer, service eller utredning i fråga om byte av utrustning. Se driftstörningar i bifogad miljörapport. 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Vid byte av utrustning jämförs olika produkter (inom ekonomiskt rimliga gränser) för att få det mest kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Uppstart av energikartläggning av Ramdala ARV och pumpstationer i verksamhetsområdet. Arbetet startar under 2015 tillsammans med en konsult. Detta med syfte att minska verksamhetens energianvändning. 13. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekni ska organi smer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Två fällningskemikalier har testats i lab-skala (Pluspac S 1465 och PAX-XL60). Pluspac S 1465 har sedan testats i fullskala, PAX-XL60 testas under Eventuellt byte till någon av kemikalierna sker under Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets milj öfarlighet. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Mycket små mängder miljöfarligt avfall hanteras. Spilloljerester (förbrukad smörjolja) samlas upp och transporteras till destruktion eller till centralt lager för spillolja på Koholmen. Eventuella färg- och lösningsmedelsrester transporteras till destruktion. Rens sorteras som brännbart avfall. 15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana ri sker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller männi skors hälsa. Allmänt råd Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

19 Vid byte av utrustning jämförs olika produkter (inom ekonomiskt rimliga gränser) för att få det mest kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Se åtgärder under punkt 10. Testerna av nya fällningskemikalier har visat på positiva följder, fällningen har mestadels fungerat bra och rejektvattnet från slamavvattningen innehåller mindre föroreningar (vilket innebär en minskad internbelastning). 16. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar 4 16 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vi d användning och omhändertagande av de varor som verksamheten till verkar samt vilka åtgärder detta eventuell t har resul terat i. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Avloppsreningsverket har en starkt positiv effekt på miljön. Reningseffekt visas nedan i inkommande och utgående vatten. In kom (ton): Ut gick (ton): BOD ,0 TOC 20 3,6 P-tot 0,74 0,044 N-tot 9,6 7,4 Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. Bilaga 1: Beskrivning av verket och processen Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Driftdata Bilaga 4: Förteckning över anslutna industrier Bilaga 5: Förteckning över använda laboratoriemetoder Bilaga 6: Förteckning över driftstörningar Bilaga 7: Förteckning över åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 8: Kemikalieförteckning Bilaga 9: Nederbörd Bilaga 10: Recipientkontroll Bilaga 11: Trendkurvor Bilaga 12: Karta över verksamhetsområdet

20 MILJÖRAPPORT Textdel: Bilaga 1 För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 BESKRIVNING AV VERKET OCH PROCESSEN Avloppsvatten- och slambehandling Inkommande avloppsvatten leds från Jämjö och Ramdala samhällen via självfall och 4 pumpstationer till inloppspumpstationen, varifrån vattnet pumpas in i avloppsreningsverket med tre pumpar, varav två är frekvensstyrda. Inkommande flöde mäts på de tre tryckledningarna från inloppspumparna. Mekanisk rening De grövsta föroreningarna i vattnet avskiljs i ett maskinrensat rensgaller, varefter vattnet rinner vidare till sandfånget. Rens skruvas till sopkärl och hanteras sedan som brännbart avfall. Sand pumpas från fickor i sandfånget till en sandavvattnare och skruvas till container. Sanden hanteras tillsammans med slammet lokalt på Ramdala ARV. Inkommande provtagning görs med flödesstyrd automatisk provtagare i sandfånget. Hydraulisk bräddning sker från sandfånget. Bräddflöde mäts över ett skibord. Vid bräddning startar automatiskt inkommande provtagare för bräddprovtagning. Biologisk rening Den biologiska reningen sker i de bägge parallella aktivslamvolymerna. Här blandas avloppsvattnet med returslam från mellansedimenteringen Lufttillförseln styrs av reglerventiler via ett inställbart börvärde på syrehalten som kontinuerligt mäts i bägge volymerna. Luftning sker med finblåsigt luftningssystem. Även slamhalten mäts kontinuerligt i bägge volymerna. Vattnet från den biologiska reningen fördelas jämt in över den rektangulära mellansedimenterings-bassängens bredd. Sedimenterat slam skrapas ner i slamficka med kedjeslamskrapa och pumpas flödesproportionellt därifrån till början av aktivslambassängerna (returslam). Styrningen av överskottslamuttaget till slamluftningsbassängen (överskottsslam) sker med en separat pump med inställbart börvärde på pumptid. Flytslam avdras med en flytslamränna och leds till inloppspumpstation. Via skibord rinner vattnet vidare till flockbee n. Kemisk rening Fällningskemikalien kan tillsättas i tre olika doseringspunkter: 1. efter sandfång för simultanfällning 2. i utlopp från mellansedimentering (rörflockning vid låga flöden) 3. i inblandningslåda före flockbee.

21 Den normala doseringspunkten är normalt i denna typ av reningsverk före flockbee n, vilken är placerad i slutsedimenteringen över slamfickorna. I flockbee n sker en effektiv flockning vid normala betingelser. På Ramdala ARV har det dock visat sig att bäst reningsresultat uppnås vid simultanfällning. Både biologisk flock och kemflock avskiljs då huvudsakligen i mellansedimenteringen. Dosering av kemikalien görs flödesproportionellt och doseringsflödet mäts med elektromagnetisk induktiv mätare. Restflock efter mellansedimenteringen avskiljs i slutsedimenteringsbassängen som är uppbyggd på samma sätt som mellansedimenteringsbassängen. I slutsedimenteringen mäts ph och temperatur kontinuerligt. Det renade vattnet leds via en mätkanal utrustad med ett 60 o Thomsonskibord. Utgående provtagare för driftkontroll är placerad i mätkanalen före skibordet. Provtagning görs flödesproportionellt. Efterpolering Utlopp med självfall sker till efterpolering i biodamm och våtmark. Utloppsledningen efter våtmarken mynnar i Åbyån. Provtagning för utsläppskontroll görs med stickprov eftersom avsevärd utjämning sker i våtmarken. Möjlighet finns att förbikoppla efterpoleringen vid perioder med fosforläckage eller då anläggningen rensas på sediment eller växtligheten skördas. Slamhantering Slam samlas i sedimenteringsbassängernas slamfickor. Biologiskt/kemiskt returslam pumpas till den biologiska reningen. Biologiskt/kemiskt överskottsslam och slam från eftersedimenteringen pumpas till en slamluftningsbassäng. Luftning i slamluftningsbassängen sker med finblåsiga bottenluftare. Det stabiliserade slammet pumpas till en föravvattnare, typ silband varefter det rinner till slamsilon (två volymer) där det förvaras under luftning före slutavvattning. Dekantering kan göras i slamsilon för att vid behov förtjocka slammet något före avvattning. Slammet slutavvattnas i centrifug och pumpas ut på slamlager för stabilisering. Varje gång centrifugen körs tas prov ut som förvaras i frys. Ett representativt blandprov tas ut av detta vid varje slamanalystillfälle. Dekantatvatten från slamsilon pumpas, och rejekt från avvattningen rinner, till den biologiska reningen. Under större delen av 2013 har enbart centrifug använts som avvattning på grund av problem med rejektet från föravvattnaren. Slammet förvaras i ca 6 månader på slamplatta invid reningsverket i knappt ett år. Efter det transporteras slammet till Söremåla ARV där det samkomposteras med sand och torv och avsätts huvudsakligen som anläggningsjord.

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Kättilsmåla avloppsreningsverk (1080-50-009) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län)

KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4. FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 1(14) KVARTALSRAPPORT 2005-1 2005-2 2005-3 2005-4 FÖR HIMMERFJÄRDSVERKET (Botkyrka kommun, Stockholms län) 2(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1.0 Allmänt 2.0 Gällande krav för utsläpp till vatten 2.1 Tillstånd

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vattenoch markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad

Torekovs avloppsreningsverk Båstad: Miljörapport 2014. Torekovs avloppsreningsverk Båstad Torekovs avloppsreningsverk Båstad Miljörapport 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Torekov avloppsreningsverk... 4 Ledningsnät...

Läs mer

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2012 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2013-006 Sida 1/21 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Norragatan 17 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 Fax. (018) 528601 BESLUT Ärendenummer MPN-03-7 Beslutsdatum 26.09.2007 Postningsdag 01.10.2007 Sökanden Ärende Beslut Kökar Kommun

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Miljörapport Moräntäkt Kiruna

Miljörapport Moräntäkt Kiruna Yttre Miljö 2014 Miljörapport Moräntäkt Kiruna Moräntäkt Kiruna västra UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-31 Vår beteckning: 15-761 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Linnea Sjölund

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Miljörapport 2013 Alfta Reningsverk

Miljörapport 2013 Alfta Reningsverk Utfärdare Pär Hisved HVAB-2014-001 Sida 1/22 Bilageförteckning...2 1. Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 1. Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport LKAB Kimit AB

Yttre Miljö. Miljörapport LKAB Kimit AB Yttre Miljö 2014 Miljörapport LKAB Kimit AB UTREDNING Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2015-03-31 Vår beteckning: 15-759 1 (1) Handläggare Avd/Sektion Linnea Sjölund Hållbar utveckling/yttre

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Bergkvara avloppsreningsverk

Bergkvara avloppsreningsverk Bergkvara avloppsreningsverk Miljörapport 2013 Grunddel Bergkvara Avloppsreningsverk (0834-005) År: 2013 Version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB

Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Slutsatser från NOS-projektet. Fungerar dagvattendammar så bra som vi tror? Jonas Andersson & Sophie Owenius WRS Uppsala AB Presentation på Nationell konferens Vatten, Avlopp, Kretslopp 8 april 2011 Projektet

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Lammhult avloppsreningsverk Miljörapport 2012

Lammhult avloppsreningsverk Miljörapport 2012 Lammhult avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 1.1 Lokalisering och recipient... 4 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp

Produktkrav. Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? för enskilda avlopp Januari 2013, Version 1.0 Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven? En broschyr om Produktkrav för enskilda avlopp För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N

L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N L Y B Y R E N I N G S V E R K H Ö R B Y K O M M U N M I L J Ö R A P P O R T 2 0 1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel... 1 Uppgifter om huvudman... 1 Textdel... 2 1. Verksamhetsbeskrivning... 2 Verksamhetsområde...

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

Rapport 2010:09. Miljögifter i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk Manual, sammanställning och rekommendationer

Rapport 2010:09. Miljögifter i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk Manual, sammanställning och rekommendationer Rapport 2010:09 Miljögifter i slam och utgående vatten från avloppsreningsverk Manual, sammanställning och rekommendationer Rapportnr: 2010:09 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Cecilia Niklasson Illustration:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Testning enligt EN 12566-3 och vad det innebär. Ola Palm JTI

Testning enligt EN 12566-3 och vad det innebär. Ola Palm JTI Testning enligt EN 12566-3 och vad det innebär Ola Palm JTI JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil JTI:s arbetsområden Avfall och avlopp

Läs mer