Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN"

Transkript

1 Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

2 MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration Textdel Textdel till miljörapport Bilaga 1: Beskrivning av verket och processen Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Driftdata Bilaga 4: Förteckning över anslutna industrier Bilaga 5: Förteckning över använda laboratoriemetoder Bilaga 6: Förteckning över driftstörningar Bilaga 7: Förteckning över utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 8: Kemikalieförteckning Bilaga 9: Nederbörd Bilaga 10: Recipientkontroll Bilaga 11: Trendkurvor Bilaga 12: Karta över verksamhetsområdet

3 MILJÖRAPPORT Grunddel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Karlskrona kommun Organisationsnummer: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: Anlaggningsnamn: Ramdala avloppsreningsverk Postnummer: Ort: Ramdala Besöksadress för anl.: Vallby Fastighetsbeteckningar: Vallby 2:15 Kommun: Karlskrona Huvudbransch och kod: Rening av avloppsvatten (90.10) Övriga branscher och koder: Verksamhetskod 90.10, tillståndsplikt B EPRTR huvudverksamhet: EPRTR biverksamheter: Kod för farliga ämnen: Tillsynsmyndighet: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Karlskrona kommun Miljöledningssystem: ISO14001 Koordinater:

4 MILJÖRAPPORT Grunddel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN Förnamn: Roger L Efternamn: Svensson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT Förnamn: Carl-Martin Efternamn: Lanér Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona

5 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 0 Vatten BOD7 1033, kg/år M CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Vatten BOD7 0, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Vatten N-tot 7379, kg/år M CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 3 Vatten N-tot 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 4 Vatten P-tot 44, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO 6878: Vatten P-tot 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x x x x Totalt Ut UTG II. Bättre rening än året innan. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten från verket går till poleringsdamm ar. Provtagning sker efter poleringsdamm ar (UTG II) och inkluderar bräddat vatten. - Totalt Ut BräddAnl Del Ut - Totalt Ut BräddAnl Del Ut Version: 1 1 / 8

6 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 6 Vatten QV 362, 1000m 3/år 7 Vatten QV 0, 1000m 3/år Meto d M M Metodkod OTH OTH Metodbes krivning flödesmätn ing flödesmätn ing 8 Vatten TOC 3633, kg/år M CEN/ISO SS-EN Vatten TOC 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN Vatten QVBräddN 0, m E ät 3/år 11 Vatten-Hal BOD7 2,9 mg/l M CEN/ISO CEN/ISO t SS-EN SS-EN-IS O 5814:2012 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x x x Totalt Ut BräddAnl Del Ut Registrerad bräddning m3. Detta bräddar från sandfånget till poleringsdamm arna. Det har alltså genomgått mekanisk rening samt efterpolering och är med i provtagningen vid UTG II efter poleringsdamm arna. - Totalt Ut BräddAnl Del Ut - Totalt Ut Nederbördsrikt år. - Totalt Ut UTG II. Bättre rening än året innan. Inte relevant Version: 1 2 / 8

7 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 12 Vatten-Hal t 13 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning BOD7 91, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814:2012 N-tot 20, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. - Totalt Ut UTG II. Inte relevant Version: 1 3 / 8

8 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 14 Vatten-Hal t 15 Vatten-Hal t 16 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning N-tot 15, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft P-tot 0,12 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 P-tot 1,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. - Totalt Ut UTG II. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. Version: 1 4 / 8

9 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 17 Vatten-Hal t 18 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning TOC 9,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN TOC 71, mg/l M CEN/ISO SS-EN Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut UTG II. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. 19 ER Ansl.pe-in 200, pe E - Totalt In d 20 ER Ansl.pers 2935, st E - Totalt In 21 ER Ansl.pe-tot 1381, pe M PER - Totalt In 22 ER Ansl.-till 3300, pe M PER - Totalt In 23 ER BOD , kg/år M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Totalt In Version: 1 5 / 8

10 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 24 ER N-tot 9587, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 25 ER P-tot 740, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN ISO 6878: ER Maxgvb 2731, pe C OTH Beräknat av medelvärd et av de fem högsta inkomman de BOD-belas tningarna (kg/d). Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt In - Totalt In - Totalt In Grov uppskattning eftersom BOD7 inte analyseras för varje dygn. 27 Slam SlamT-arv 77,5 t TS/år M WEIGH - Totalt Inom 28 Slam TS-tot 20,4 % M CEN/ISO SS-EN - Totalt Inom : Slam-Halt Ag 1,1 mg/kg TS M CEN/ISO SS-EN ISO : Totalt Ut Version: 1 6 / 8

11 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 30 Slam-Halt As 1,6 mg/kg TS 31 Slam-Halt Cd 0,72 mg/kg TS 32 Slam-Halt Cr 29, mg/kg TS 33 Slam-Halt Cu 340, mg/kg TS Meto d Metodkod Metodbes krivning M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO : Slam-Halt GF-tot 71,1 % M CEN/ISO SS-EN Slam-Halt Hg 0,36 mg/kg M CEN/ISO SS-ISO TS : Slam-Halt NH4-N 21500, mg/kg TS 37 Slam-Halt Ni 14, mg/kg TS 38 Slam-Halt Nonylfenol 5,5 mg/kg TS M CEN/ISO St.Method s 18th 4500B+E M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut Medelvärde baserat på mätvärden under mätgränsen. - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut Oklart varför med NH4-N detta år. - Totalt Ut M CEN/ISO GC/MS - Totalt Ut Version: 1 7 / 8

12 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 39 Slam-Halt N-tot 58500, mg/kg TS M CEN/ISO SS Slam-Halt PAH 0,15 mg/kg M CEN/ISO GC/MS, TS beräknad summa av 6 st PAH:er. 41 Slam-Halt Pb 16, mg/kg M CEN/ISO SS-EN TS ISO : Slam-Halt PCB 0,028 mg/kg M CEN/ISO GC-ECD, TS beräknad summa av 7 st PCB:er 43 Slam-Halt ph 7,1 ph M CEN/ISO SS-EN Slam-Halt P-tot 21000, mg/kg M CEN/ISO SS-EN TS ISO : Slam-Halt Zn 570, mg/kg TS M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut - Totalt Ut Medelvärde baserat på mätvärden under mätgränsen. - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut 46 Åkermark SlamT-arv 0, t TS/år M WEIGH - Totalt Ut 47 Deponitäc SlamT-arv 0, t TS/år M WEIGH - Totalt Ut kn-tätskikt 48 Annan användnin g SlamT-arv 77,5 t TS/år M WEIGH - Totalt Ut Kompostering vid Söremåla ARV. Version: 1 8 / 8

13 MILJÖRAPPORT Textdel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översi ktlig beskri vning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och männi skors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Allmänt råd: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och männi skors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till l uft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom till verkade produkter eller genom att produkti onen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Avloppsreningsverk som i huvudsak renar avloppsvatten ifrån hushåll. Verksamheten påverkar miljö och människors hälsa genom utsläpp till vatten, avfall, stor konsumtion av energi, kemikalier och omfattande transporter. 2. Tillstånd 4 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i milj öskyddsl agen samt en kort beskrivning av vad besl utet eller besl uten avser. Allmänt råd: Beslutsmeningen i besl utet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 1972 Naturvårdsverket Utsläpp av renat avloppsvatten från Jämjö slätt och Ramdala till Åbyån. Länsstyrelsen i Blekinge Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet med yrkande på slutliga villkor lämnades in till Blekinge Länsstyrelse under Länsstyrelsen På länsstyrelsens anmodan lämnades en Länsstyrelsen i Blekinge län komplettering till ansökan in Slutliga villkor enligt 9 kap miljöbalken. Villkor 13 överklagat. 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. Datum och besl utande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälni ngspliktiga ändringar enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad besl utet eller besl uten avser. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 4. Andra gällande beslut 4 4. Datum och besl utande myndighet för eventuella andra gällande besl ut enligt miljöbal ken samt en kort redovi sning av vad besl utet eller besl uten avser. Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm.

14 Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 5. Tillsynsmyndighet 4 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Namn Miljö- och byggnadsnämnden 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produkti on eller annat mått på verksamhetens omfattning. Tillståndsgiven mängd/annat mått Tillåten anslutning: 3300 pe Faktisk produktion/annan uppföljning Faktisk anslutning: 1381 pe 7. Gällande villkor i tillstånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäll er för verksamheten samt hur vart och ett av dessa vill kor har uppfyllts. Villkor 1. Kommunen ska meddela prövnings- och tillsynsmyndigheterna när detta tillstånd tagits i anspråk senast tre månader efter att så skett. 2. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt vad kommunen har angett i ansökningshandlingarna och för övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat framgår av nedanstående villkor. 3. Reningsanläggningen ska inom ramen för vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt drivas mot minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 4. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. 5. Reningsanläggningen och därtill hörande installationer ska fortlöpande underhållas och åtgärdas så att dels mängder av regn- och grundvatten (tillskottsvatten) minskas och dels så att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten i möjligaste mån förhindras. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. Kommentar Villkor uppfyllt. Villkor uppfylls. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att försöka minska miljöpåverkan. Åtgärder görs i ekonomiskt försvarbar takt. Villkor uppfyllt. Kontinuerligt arbete med att identifiera, prioritera och genomföra åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten pågår. Analyserna visar oftast att den största miljönyttan ligger i åtgärder på Trossö. Ramdala ingår i bräddpunktsutredning som färdigställdes december 2013.

15 6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten, jämte journalföring och rapportering av resultaten ska huvudsakligen ske i överensstämmelse med naturvårdsverkets gällande råd/föreskrifter rörande kontroll av allmänna avloppsanläggningar. 7. En riskanalys avseende bräddningar från ledningsnätet ska vara framtagen senast den 30 juni Riskanalysen ska omfatta de risker som utsläpp från respektive bräddpunkt på det kommunala ledningsnätet kan ge upphov till för människors hälsa och miljö. 8. För de bräddpunkter på ledningsnätet där det finns risk för olägenheter för människors hälsa och miljö ska en åtgärdsutredning tas fram. Utredningen ska omfatta de tekniska möjligheterna att upphöra med utsläpp, eller minska dem så att risken för olägenheter upphör, kostnaderna för åtgärderna samt en tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärdsutredningen ska vara framtagen senast den 30 juni Spillvattennätet ska fortlöpande ses över och underhållas för att begränsa inflödet av tillskottsvatten i syfte att minimera utsläppen av obehandlat avloppsvatten som kan ske vid hydraulisk överbelastning. Genomförda åtgärder, planerade insatser och aktuella förhållanden ska redovisas till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporteringen. 10. En saneringsplan ska vara framtagen senast den 30 juni Planen ska beskriva översynen och underhållet av ledningsnätet och hållas aktuell. Den närmare utformningen av planen, revideringsintervall m.m. ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 11. Kemiska produkter, däri inbegripet farligt avfall, ska förvaras på ett för produkten beständigt och tätt underlag. Förvaringsplatsen skall hållas torr och invallad. Utrymmen för förvaring av flytande kemikalier och avfall, senast sex månader efter det att detta tillstånd tagits i bruk, ha täta golv, sakna golvavlopp och vara invallade. Invallningen ska rymma minst hela det största kärlets volym och 10 % av övriga kärl. Villkor uppfyllt. Riskanalysen lämnades in till tillsynsmyndigheten i april Åtgärdsutredningen lämnades in till tillsynsmyndigheten i december Åtgärder och underhåll redovisas i bifogad bilageförteckning. Förnyelseplanering av ledningsnät för vatten och avlopp i Karlskrona kommun är framtagen, Förnyelseplanering avloppsvattenledningar år 2015 Karlskrona kommun är framtagen Kemiska produkter förvaras på lämpliga platser. Processkemikalier förvaras inom invallat området.

16 12. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder, utbildningslokaler och vårdlokaler än 50 db(a) helgfri måndaglördag kl , 40 db(a) alla dygn kl , 45 db(a) övrig tid. Momentana ljud kl alla dygn får uppgå till högst 55 db(a). Kontroll ska ske genom närfältstsmätningar och beräkning av bullerbidrag till omgivningen. Vid behov skall också immissionsmätningar utföras. Mätningar ska utföras när anläggningar eller verksamheter har ändrats, om det förekommer klagomål och för övrigt efter anmodan från tillsynsmyndigheten. 13. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet efter poleringsdammarna får inte överstiga 10 mg BOD 7 per liter och 0,30 mg totalfosfor per liter beräknat som årsmedelvärde. Inga bullermätningar har genomförts. Enligt huvudmannen ej relevant villkor, långt till närmaste bostäder. Inga klagomål på buller har inkommit. Villkor uppfyllt. Inga årsmedelvärden har överskridits under året. Begränsningsvärdet för totalfosfor överskreds vid ett enstaka tillfälle ( ). 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakl igen uppgifter i enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggel se, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flykti ga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 A vfallsförbränning, NFS 2002:28. Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter Kontrollprogram finns för avloppsreningsverken. Aktuell X Ej aktuell X X X X

17 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 4 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SM P:s emi ssi onsdel. Allmänt råd: Här bör redovi sas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsl äpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är villkorsparametrar som finns med i SMP:s parameterlista. Inga årsmedelvärden överskreds under Medelhalt BOD7 från poleringsdammarna 2,9 mg/l. Medelhalt tot-p från poleringsdammarna 0,12 mg/l. I samband med vad som tros vara utsläpp av störande ämnen i spillvattennätet har processen emellertid störts kraftigt vid flera tillfällen. Kontakt med industrier uppströms pågår och kommer fortsätta under m 3 slam, motsvarande 77,5 ton TS, producerades och transporterades till Söremåla ARV för kompostering m 3 avloppsvatten behandlades under året. Elförbrukningen var kwh vid verket och kwh för pumpning, utan att räkna med pst Ådalen (den går på samma abonnemang som vattenverket i Jämjö). 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovi sning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunkti oner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekni ska installati oner. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Slamrevision genomförs sedan 1999 årligen för Ramdala ARV. Verket har undergått periodisk besiktning vart tredje år. Periodisk besiktning genomfördes senast Prov på Berendsens utgående vatten har analyserats och analyssvaren har visat på höga halter metaller. Utredning sker tillsammans med berörda parter. Test i lab- och fullskala med två fällningskemikalier har skett. Detta för att reningen i verket inte alltid är tillförlitlig och förhoppningen med testerna är att hitta en som fungerar bättre för reningen i verket. 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor ell er liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för milj ön eller människors häl sa. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

18 Om driftstörningar uppstår åtgärdas dessa snarast möjligt i form av reparationer, service eller utredning i fråga om byte av utrustning. Se driftstörningar i bifogad miljörapport. 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Vid byte av utrustning jämförs olika produkter (inom ekonomiskt rimliga gränser) för att få det mest kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Uppstart av energikartläggning av Ramdala ARV och pumpstationer i verksamhetsområdet. Arbetet startar under 2015 tillsammans med en konsult. Detta med syfte att minska verksamhetens energianvändning. 13. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekni ska organi smer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Två fällningskemikalier har testats i lab-skala (Pluspac S 1465 och PAX-XL60). Pluspac S 1465 har sedan testats i fullskala, PAX-XL60 testas under Eventuellt byte till någon av kemikalierna sker under Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets milj öfarlighet. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Mycket små mängder miljöfarligt avfall hanteras. Spilloljerester (förbrukad smörjolja) samlas upp och transporteras till destruktion eller till centralt lager för spillolja på Koholmen. Eventuella färg- och lösningsmedelsrester transporteras till destruktion. Rens sorteras som brännbart avfall. 15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana ri sker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller männi skors hälsa. Allmänt råd Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

19 Vid byte av utrustning jämförs olika produkter (inom ekonomiskt rimliga gränser) för att få det mest kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Se åtgärder under punkt 10. Testerna av nya fällningskemikalier har visat på positiva följder, fällningen har mestadels fungerat bra och rejektvattnet från slamavvattningen innehåller mindre föroreningar (vilket innebär en minskad internbelastning). 16. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar 4 16 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vi d användning och omhändertagande av de varor som verksamheten till verkar samt vilka åtgärder detta eventuell t har resul terat i. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Avloppsreningsverket har en starkt positiv effekt på miljön. Reningseffekt visas nedan i inkommande och utgående vatten. In kom (ton): Ut gick (ton): BOD ,0 TOC 20 3,6 P-tot 0,74 0,044 N-tot 9,6 7,4 Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. Bilaga 1: Beskrivning av verket och processen Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Driftdata Bilaga 4: Förteckning över anslutna industrier Bilaga 5: Förteckning över använda laboratoriemetoder Bilaga 6: Förteckning över driftstörningar Bilaga 7: Förteckning över åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 8: Kemikalieförteckning Bilaga 9: Nederbörd Bilaga 10: Recipientkontroll Bilaga 11: Trendkurvor Bilaga 12: Karta över verksamhetsområdet

20 MILJÖRAPPORT Textdel: Bilaga 1 För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 BESKRIVNING AV VERKET OCH PROCESSEN Avloppsvatten- och slambehandling Inkommande avloppsvatten leds från Jämjö och Ramdala samhällen via självfall och 4 pumpstationer till inloppspumpstationen, varifrån vattnet pumpas in i avloppsreningsverket med tre pumpar, varav två är frekvensstyrda. Inkommande flöde mäts på de tre tryckledningarna från inloppspumparna. Mekanisk rening De grövsta föroreningarna i vattnet avskiljs i ett maskinrensat rensgaller, varefter vattnet rinner vidare till sandfånget. Rens skruvas till sopkärl och hanteras sedan som brännbart avfall. Sand pumpas från fickor i sandfånget till en sandavvattnare och skruvas till container. Sanden hanteras tillsammans med slammet lokalt på Ramdala ARV. Inkommande provtagning görs med flödesstyrd automatisk provtagare i sandfånget. Hydraulisk bräddning sker från sandfånget. Bräddflöde mäts över ett skibord. Vid bräddning startar automatiskt inkommande provtagare för bräddprovtagning. Biologisk rening Den biologiska reningen sker i de bägge parallella aktivslamvolymerna. Här blandas avloppsvattnet med returslam från mellansedimenteringen Lufttillförseln styrs av reglerventiler via ett inställbart börvärde på syrehalten som kontinuerligt mäts i bägge volymerna. Luftning sker med finblåsigt luftningssystem. Även slamhalten mäts kontinuerligt i bägge volymerna. Vattnet från den biologiska reningen fördelas jämt in över den rektangulära mellansedimenterings-bassängens bredd. Sedimenterat slam skrapas ner i slamficka med kedjeslamskrapa och pumpas flödesproportionellt därifrån till början av aktivslambassängerna (returslam). Styrningen av överskottslamuttaget till slamluftningsbassängen (överskottsslam) sker med en separat pump med inställbart börvärde på pumptid. Flytslam avdras med en flytslamränna och leds till inloppspumpstation. Via skibord rinner vattnet vidare till flockbee n. Kemisk rening Fällningskemikalien kan tillsättas i tre olika doseringspunkter: 1. efter sandfång för simultanfällning 2. i utlopp från mellansedimentering (rörflockning vid låga flöden) 3. i inblandningslåda före flockbee.

21 Den normala doseringspunkten är normalt i denna typ av reningsverk före flockbee n, vilken är placerad i slutsedimenteringen över slamfickorna. I flockbee n sker en effektiv flockning vid normala betingelser. På Ramdala ARV har det dock visat sig att bäst reningsresultat uppnås vid simultanfällning. Både biologisk flock och kemflock avskiljs då huvudsakligen i mellansedimenteringen. Dosering av kemikalien görs flödesproportionellt och doseringsflödet mäts med elektromagnetisk induktiv mätare. Restflock efter mellansedimenteringen avskiljs i slutsedimenteringsbassängen som är uppbyggd på samma sätt som mellansedimenteringsbassängen. I slutsedimenteringen mäts ph och temperatur kontinuerligt. Det renade vattnet leds via en mätkanal utrustad med ett 60 o Thomsonskibord. Utgående provtagare för driftkontroll är placerad i mätkanalen före skibordet. Provtagning görs flödesproportionellt. Efterpolering Utlopp med självfall sker till efterpolering i biodamm och våtmark. Utloppsledningen efter våtmarken mynnar i Åbyån. Provtagning för utsläppskontroll görs med stickprov eftersom avsevärd utjämning sker i våtmarken. Möjlighet finns att förbikoppla efterpoleringen vid perioder med fosforläckage eller då anläggningen rensas på sediment eller växtligheten skördas. Slamhantering Slam samlas i sedimenteringsbassängernas slamfickor. Biologiskt/kemiskt returslam pumpas till den biologiska reningen. Biologiskt/kemiskt överskottsslam och slam från eftersedimenteringen pumpas till en slamluftningsbassäng. Luftning i slamluftningsbassängen sker med finblåsiga bottenluftare. Det stabiliserade slammet pumpas till en föravvattnare, typ silband varefter det rinner till slamsilon (två volymer) där det förvaras under luftning före slutavvattning. Dekantering kan göras i slamsilon för att vid behov förtjocka slammet något före avvattning. Slammet slutavvattnas i centrifug och pumpas ut på slamlager för stabilisering. Varje gång centrifugen körs tas prov ut som förvaras i frys. Ett representativt blandprov tas ut av detta vid varje slamanalystillfälle. Dekantatvatten från slamsilon pumpas, och rejekt från avvattningen rinner, till den biologiska reningen. Under större delen av 2013 har enbart centrifug använts som avvattning på grund av problem med rejektet från föravvattnaren. Slammet förvaras i ca 6 månader på slamplatta invid reningsverket i knappt ett år. Efter det transporteras slammet till Söremåla ARV där det samkomposteras med sand och torv och avsätts huvudsakligen som anläggningsjord.

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2013 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2013 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk

miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk miljörapport 2013 Simsholmens avloppsreningsverk Simsholmens avloppsreningsverk, Miljörapport 2013 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002

MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken. Gryaab 2002 MILJÖRAPPORT enligt Miljöskyddsbalken Gryaab 2002 Avser: Avloppsreningsverket RYAVERKET och Slamavvattningsanläggning och bergrumsanläggning vid SYRHÅLA Gryaab Rapport 2003:1 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 7 maj 2006. Utkom från trycket den 6 november 2006 Konsoliderad version. Ändringar införda

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl

Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT. Peter Weinhandl MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 1(73) Miljörapport enligt NFS 2006:9 verksamhetsår 2014 MALMÖ AIRPORT MILJÖRAPPORT 2014 2015-03-31 02.00 2(73) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014

Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Miljörapport för Johannes Biokraftvärmeanläggning år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapporten 15-04-10 1 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning... 3 1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten... 3 1.3 Luft... 4 1.4 Vatten... 5 1.5 Avfall...

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER

Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER Tilläggsbestämmelser ABVA 16 - FÖR INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER 1 KRAV PÅ AVLOPPSVATTNETS KVALITET VID UTSLÄPP FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA VERKSAMHETER TILL SVEDALA KOMMUNS ALLMÄNNA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Dokument-id/Version Miljörapport 2012 288288 Sekretessmärkning Öppen Sida 1 av 65. Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund

Dokument-id/Version Miljörapport 2012 288288 Sekretessmärkning Öppen Sida 1 av 65. Miljörapport 2012. SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund Öppen 1 av 65 Miljörapport 2012 SSAB EMEA AB och SSAB Merox AB Oxelösund 1 Öppen 2 av 65 2 Öppen 3 av 65 SAMMANFATTNING... 5 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 6 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER FÖR SSAB EMEA AB - OXELÖSUND...

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Miljörapport 2012. Hammarbyverket

Miljörapport 2012. Hammarbyverket Miljörapport 2012 Hammarbyverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1 Lokalisering... 3 1.1.2 Teknisk beskrivning av produktionsanläggningar...

Läs mer