Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN"

Transkript

1 Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 RAMDALA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

2 MILJÖRAPPORT För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration Textdel Textdel till miljörapport Bilaga 1: Beskrivning av verket och processen Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Driftdata Bilaga 4: Förteckning över anslutna industrier Bilaga 5: Förteckning över använda laboratoriemetoder Bilaga 6: Förteckning över driftstörningar Bilaga 7: Förteckning över utförda åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 8: Kemikalieförteckning Bilaga 9: Nederbörd Bilaga 10: Recipientkontroll Bilaga 11: Trendkurvor Bilaga 12: Karta över verksamhetsområdet

3 MILJÖRAPPORT Grunddel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Karlskrona kommun Organisationsnummer: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN Anlaggningsnummer: Anlaggningsnamn: Ramdala avloppsreningsverk Postnummer: Ort: Ramdala Besöksadress för anl.: Vallby Fastighetsbeteckningar: Vallby 2:15 Kommun: Karlskrona Huvudbransch och kod: Rening av avloppsvatten (90.10) Övriga branscher och koder: Verksamhetskod 90.10, tillståndsplikt B EPRTR huvudverksamhet: EPRTR biverksamheter: Kod för farliga ämnen: Tillsynsmyndighet: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Karlskrona kommun Miljöledningssystem: ISO14001 Koordinater:

4 MILJÖRAPPORT Grunddel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN Förnamn: Roger L Efternamn: Svensson Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT Förnamn: Carl-Martin Efternamn: Lanér Telefonnummer: Telefaxnummer: E-postadress: c/o: Gatu-/boxadress: Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Postnummer: Postort: Karlskrona

5 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 0 Vatten BOD7 1033, kg/år M CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Vatten BOD7 0, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Vatten N-tot 7379, kg/år M CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 3 Vatten N-tot 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 4 Vatten P-tot 44, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO 6878: Vatten P-tot 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x x x x Totalt Ut UTG II. Bättre rening än året innan. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten från verket går till poleringsdamm ar. Provtagning sker efter poleringsdamm ar (UTG II) och inkluderar bräddat vatten. - Totalt Ut BräddAnl Del Ut - Totalt Ut BräddAnl Del Ut Version: 1 1 / 8

6 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 6 Vatten QV 362, 1000m 3/år 7 Vatten QV 0, 1000m 3/år Meto d M M Metodkod OTH OTH Metodbes krivning flödesmätn ing flödesmätn ing 8 Vatten TOC 3633, kg/år M CEN/ISO SS-EN Vatten TOC 0, kg/år M CEN/ISO SS-EN Vatten QVBräddN 0, m E ät 3/år 11 Vatten-Hal BOD7 2,9 mg/l M CEN/ISO CEN/ISO t SS-EN SS-EN-IS O 5814:2012 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr x x x x x Totalt Ut BräddAnl Del Ut Registrerad bräddning m3. Detta bräddar från sandfånget till poleringsdamm arna. Det har alltså genomgått mekanisk rening samt efterpolering och är med i provtagningen vid UTG II efter poleringsdamm arna. - Totalt Ut BräddAnl Del Ut - Totalt Ut Nederbördsrikt år. - Totalt Ut UTG II. Bättre rening än året innan. Inte relevant Version: 1 2 / 8

7 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 12 Vatten-Hal t 13 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning BOD7 91, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814:2012 N-tot 20, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. - Totalt Ut UTG II. Inte relevant Version: 1 3 / 8

8 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 14 Vatten-Hal t 15 Vatten-Hal t 16 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning N-tot 15, mg/l M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft P-tot 0,12 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 P-tot 1,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN ISO 6878:2005 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. - Totalt Ut UTG II. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. Version: 1 4 / 8

9 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. 17 Vatten-Hal t 18 Vatten-Hal t Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning TOC 9,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN TOC 71, mg/l M CEN/ISO SS-EN Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut UTG II. BräddAnl Del Ut Bräddat vatten med denna halt har gått till poleringsdamm arna och sedan kommit med i provtagning av vatten vid UTG II. Inget vatten med denna halt har alltså släppts utanför poleringsdamm arna. 19 ER Ansl.pe-in 200, pe E - Totalt In d 20 ER Ansl.pers 2935, st E - Totalt In 21 ER Ansl.pe-tot 1381, pe M PER - Totalt In 22 ER Ansl.-till 3300, pe M PER - Totalt In 23 ER BOD , kg/år M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN SS-EN-IS O 5814: Totalt In Version: 1 5 / 8

10 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 24 ER N-tot 9587, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO CEN/ISO SS-EN 12260:200 4 modifierad teknisk luft 25 ER P-tot 740, kg/år M CEN/ISO CEN/ISO SS-EN ISO 6878: ER Maxgvb 2731, pe C OTH Beräknat av medelvärd et av de fem högsta inkomman de BOD-belas tningarna (kg/d). Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt In - Totalt In - Totalt In Grov uppskattning eftersom BOD7 inte analyseras för varje dygn. 27 Slam SlamT-arv 77,5 t TS/år M WEIGH - Totalt Inom 28 Slam TS-tot 20,4 % M CEN/ISO SS-EN - Totalt Inom : Slam-Halt Ag 1,1 mg/kg TS M CEN/ISO SS-EN ISO : Totalt Ut Version: 1 6 / 8

11 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet 30 Slam-Halt As 1,6 mg/kg TS 31 Slam-Halt Cd 0,72 mg/kg TS 32 Slam-Halt Cr 29, mg/kg TS 33 Slam-Halt Cu 340, mg/kg TS Meto d Metodkod Metodbes krivning M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 M CEN/ISO SS-EN ISO : Slam-Halt GF-tot 71,1 % M CEN/ISO SS-EN Slam-Halt Hg 0,36 mg/kg M CEN/ISO SS-ISO TS : Slam-Halt NH4-N 21500, mg/kg TS 37 Slam-Halt Ni 14, mg/kg TS 38 Slam-Halt Nonylfenol 5,5 mg/kg TS M CEN/ISO St.Method s 18th 4500B+E M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut Medelvärde baserat på mätvärden under mätgränsen. - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut Oklart varför med NH4-N detta år. - Totalt Ut M CEN/ISO GC/MS - Totalt Ut Version: 1 7 / 8

12 MILJÖRAPPORT Emissionsdeklaration För Ramdala avloppsreningsverk( ) år: 2014 version: 1 Ref Mottagare Parameter Ev.anm. Värde Enhet Meto d Metodkod Metodbes krivning 39 Slam-Halt N-tot 58500, mg/kg TS M CEN/ISO SS Slam-Halt PAH 0,15 mg/kg M CEN/ISO GC/MS, TS beräknad summa av 6 st PAH:er. 41 Slam-Halt Pb 16, mg/kg M CEN/ISO SS-EN TS ISO : Slam-Halt PCB 0,028 mg/kg M CEN/ISO GC-ECD, TS beräknad summa av 7 st PCB:er 43 Slam-Halt ph 7,1 ph M CEN/ISO SS-EN Slam-Halt P-tot 21000, mg/kg M CEN/ISO SS-EN TS ISO : Slam-Halt Zn 570, mg/kg TS M CEN/ISO SS-EN ISO :2 009 Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr - Totalt Ut - Totalt Ut Medelvärde baserat på mätvärden under mätgränsen. - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut - Totalt Ut 46 Åkermark SlamT-arv 0, t TS/år M WEIGH - Totalt Ut 47 Deponitäc SlamT-arv 0, t TS/år M WEIGH - Totalt Ut kn-tätskikt 48 Annan användnin g SlamT-arv 77,5 t TS/år M WEIGH - Totalt Ut Kompostering vid Söremåla ARV. Version: 1 8 / 8

13 MILJÖRAPPORT Textdel För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översi ktlig beskri vning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och männi skors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Allmänt råd: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och männi skors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till l uft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom till verkade produkter eller genom att produkti onen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. Avloppsreningsverk som i huvudsak renar avloppsvatten ifrån hushåll. Verksamheten påverkar miljö och människors hälsa genom utsläpp till vatten, avfall, stor konsumtion av energi, kemikalier och omfattande transporter. 2. Tillstånd 4 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken eller motsvarande i milj öskyddsl agen samt en kort beskrivning av vad besl utet eller besl uten avser. Allmänt råd: Beslutsmeningen i besl utet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas under punkt 7. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 1972 Naturvårdsverket Utsläpp av renat avloppsvatten från Jämjö slätt och Ramdala till Åbyån. Länsstyrelsen i Blekinge Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet med yrkande på slutliga villkor lämnades in till Blekinge Länsstyrelse under Länsstyrelsen På länsstyrelsens anmodan lämnades en Länsstyrelsen i Blekinge län komplettering till ansökan in Slutliga villkor enligt 9 kap miljöbalken. Villkor 13 överklagat. 3. Anmälningsärenden beslutade under året 4 3. Datum och besl utande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälni ngspliktiga ändringar enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort redovisning av vad besl utet eller besl uten avser. Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 4. Andra gällande beslut 4 4. Datum och besl utande myndighet för eventuella andra gällande besl ut enligt miljöbal ken samt en kort redovi sning av vad besl utet eller besl uten avser. Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, förelägganden mm.

14 Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 5. Tillsynsmyndighet 4 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Namn Miljö- och byggnadsnämnden 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 4 6. Tillståndsgiven och faktisk produkti on eller annat mått på verksamhetens omfattning. Tillståndsgiven mängd/annat mått Tillåten anslutning: 3300 pe Faktisk produktion/annan uppföljning Faktisk anslutning: 1381 pe 7. Gällande villkor i tillstånd 4 7. Redovisning av de villkor som gäll er för verksamheten samt hur vart och ett av dessa vill kor har uppfyllts. Villkor 1. Kommunen ska meddela prövnings- och tillsynsmyndigheterna när detta tillstånd tagits i anspråk senast tre månader efter att så skett. 2. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas enligt vad kommunen har angett i ansökningshandlingarna och för övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat framgår av nedanstående villkor. 3. Reningsanläggningen ska inom ramen för vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt drivas mot minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 4. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. 5. Reningsanläggningen och därtill hörande installationer ska fortlöpande underhållas och åtgärdas så att dels mängder av regn- och grundvatten (tillskottsvatten) minskas och dels så att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten i möjligaste mån förhindras. Vid driftstörning, reparation och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter i recipienten eller omgivningen minimeras, samt att tillsynsmyndigheten utan fördröjning underrättas. Kommentar Villkor uppfyllt. Villkor uppfylls. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att försöka minska miljöpåverkan. Åtgärder görs i ekonomiskt försvarbar takt. Villkor uppfyllt. Kontinuerligt arbete med att identifiera, prioritera och genomföra åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten pågår. Analyserna visar oftast att den största miljönyttan ligger i åtgärder på Trossö. Ramdala ingår i bräddpunktsutredning som färdigställdes december 2013.

15 6. Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion och tillståndet i recipienten, jämte journalföring och rapportering av resultaten ska huvudsakligen ske i överensstämmelse med naturvårdsverkets gällande råd/föreskrifter rörande kontroll av allmänna avloppsanläggningar. 7. En riskanalys avseende bräddningar från ledningsnätet ska vara framtagen senast den 30 juni Riskanalysen ska omfatta de risker som utsläpp från respektive bräddpunkt på det kommunala ledningsnätet kan ge upphov till för människors hälsa och miljö. 8. För de bräddpunkter på ledningsnätet där det finns risk för olägenheter för människors hälsa och miljö ska en åtgärdsutredning tas fram. Utredningen ska omfatta de tekniska möjligheterna att upphöra med utsläpp, eller minska dem så att risken för olägenheter upphör, kostnaderna för åtgärderna samt en tidsplan för när åtgärderna ska vara genomförda. Åtgärdsutredningen ska vara framtagen senast den 30 juni Spillvattennätet ska fortlöpande ses över och underhållas för att begränsa inflödet av tillskottsvatten i syfte att minimera utsläppen av obehandlat avloppsvatten som kan ske vid hydraulisk överbelastning. Genomförda åtgärder, planerade insatser och aktuella förhållanden ska redovisas till tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporteringen. 10. En saneringsplan ska vara framtagen senast den 30 juni Planen ska beskriva översynen och underhållet av ledningsnätet och hållas aktuell. Den närmare utformningen av planen, revideringsintervall m.m. ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 11. Kemiska produkter, däri inbegripet farligt avfall, ska förvaras på ett för produkten beständigt och tätt underlag. Förvaringsplatsen skall hållas torr och invallad. Utrymmen för förvaring av flytande kemikalier och avfall, senast sex månader efter det att detta tillstånd tagits i bruk, ha täta golv, sakna golvavlopp och vara invallade. Invallningen ska rymma minst hela det största kärlets volym och 10 % av övriga kärl. Villkor uppfyllt. Riskanalysen lämnades in till tillsynsmyndigheten i april Åtgärdsutredningen lämnades in till tillsynsmyndigheten i december Åtgärder och underhåll redovisas i bifogad bilageförteckning. Förnyelseplanering av ledningsnät för vatten och avlopp i Karlskrona kommun är framtagen, Förnyelseplanering avloppsvattenledningar år 2015 Karlskrona kommun är framtagen Kemiska produkter förvaras på lämpliga platser. Processkemikalier förvaras inom invallat området.

16 12. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder, utbildningslokaler och vårdlokaler än 50 db(a) helgfri måndaglördag kl , 40 db(a) alla dygn kl , 45 db(a) övrig tid. Momentana ljud kl alla dygn får uppgå till högst 55 db(a). Kontroll ska ske genom närfältstsmätningar och beräkning av bullerbidrag till omgivningen. Vid behov skall också immissionsmätningar utföras. Mätningar ska utföras när anläggningar eller verksamheter har ändrats, om det förekommer klagomål och för övrigt efter anmodan från tillsynsmyndigheten. 13. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet efter poleringsdammarna får inte överstiga 10 mg BOD 7 per liter och 0,30 mg totalfosfor per liter beräknat som årsmedelvärde. Inga bullermätningar har genomförts. Enligt huvudmannen ej relevant villkor, långt till närmaste bostäder. Inga klagomål på buller har inkommit. Villkor uppfyllt. Inga årsmedelvärden har överskridits under året. Begränsningsvärdet för totalfosfor överskreds vid ett enstaka tillfälle ( ). 8. Naturvårdsverkets föreskrifter 4 8. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, NFS 2001:11, NFS 2002:26 och NFS 2002:28. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är huvudsakl igen uppgifter i enlighet med SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggel se, SNFS 1990:14 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 Begränsningar av flykti ga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 A vfallsförbränning, NFS 2002:28. Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter Kontrollprogram finns för avloppsreningsverken. Aktuell X Ej aktuell X X X X

17 9. Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 4 9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SM P:s emi ssi onsdel. Allmänt råd: Här bör redovi sas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsl äpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen. Kommentar: Det som för närvarande är möjligt att lägga in i SMP:s emissionsdel är villkorsparametrar som finns med i SMP:s parameterlista. Inga årsmedelvärden överskreds under Medelhalt BOD7 från poleringsdammarna 2,9 mg/l. Medelhalt tot-p från poleringsdammarna 0,12 mg/l. I samband med vad som tros vara utsläpp av störande ämnen i spillvattennätet har processen emellertid störts kraftigt vid flera tillfällen. Kontakt med industrier uppströms pågår och kommer fortsätta under m 3 slam, motsvarande 77,5 ton TS, producerades och transporterades till Söremåla ARV för kompostering m 3 avloppsvatten behandlades under året. Elförbrukningen var kwh vid verket och kwh för pumpning, utan att räkna med pst Ådalen (den går på samma abonnemang som vattenverket i Jämjö). 10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Redovi sning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunkti oner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekni ska installati oner. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Slamrevision genomförs sedan 1999 årligen för Ramdala ARV. Verket har undergått periodisk besiktning vart tredje år. Periodisk besiktning genomfördes senast Prov på Berendsens utgående vatten har analyserats och analyssvaren har visat på höga halter metaller. Utredning sker tillsammans med berörda parter. Test i lab- och fullskala med två fällningskemikalier har skett. Detta för att reningen i verket inte alltid är tillförlitlig och förhoppningen med testerna är att hitta en som fungerar bättre för reningen i verket. 11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor ell er liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för milj ön eller människors häl sa. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

18 Om driftstörningar uppstår åtgärdas dessa snarast möjligt i form av reparationer, service eller utredning i fråga om byte av utrustning. Se driftstörningar i bifogad miljörapport. 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Vid byte av utrustning jämförs olika produkter (inom ekonomiskt rimliga gränser) för att få det mest kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Uppstart av energikartläggning av Ramdala ARV och pumpstationer i verksamhetsområdet. Arbetet startar under 2015 tillsammans med en konsult. Detta med syfte att minska verksamhetens energianvändning. 13. Ersättning av kemiska produkter mm De kemiska produkter och biotekni ska organi smer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Två fällningskemikalier har testats i lab-skala (Pluspac S 1465 och PAX-XL60). Pluspac S 1465 har sedan testats i fullskala, PAX-XL60 testas under Eventuellt byte till någon av kemikalierna sker under Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets milj öfarlighet. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Mycket små mängder miljöfarligt avfall hanteras. Spilloljerester (förbrukad smörjolja) samlas upp och transporteras till destruktion eller till centralt lager för spillolja på Koholmen. Eventuella färg- och lösningsmedelsrester transporteras till destruktion. Rens sorteras som brännbart avfall. 15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Redovi sning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana ri sker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller männi skors hälsa. Allmänt råd Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

19 Vid byte av utrustning jämförs olika produkter (inom ekonomiskt rimliga gränser) för att få det mest kostnadseffektiva och med minsta möjliga miljöpåverkan. Se åtgärder under punkt 10. Testerna av nya fällningskemikalier har visat på positiva följder, fällningen har mestadels fungerat bra och rejektvattnet från slamavvattningen innehåller mindre föroreningar (vilket innebär en minskad internbelastning). 16. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar 4 16 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vi d användning och omhändertagande av de varor som verksamheten till verkar samt vilka åtgärder detta eventuell t har resul terat i. Allmänt råd: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. Avloppsreningsverket har en starkt positiv effekt på miljön. Reningseffekt visas nedan i inkommande och utgående vatten. In kom (ton): Ut gick (ton): BOD ,0 TOC 20 3,6 P-tot 0,74 0,044 N-tot 9,6 7,4 Bilageförteckning Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten. Bilaga 1: Beskrivning av verket och processen Bilaga 2: Bräddning Bilaga 3: Driftdata Bilaga 4: Förteckning över anslutna industrier Bilaga 5: Förteckning över använda laboratoriemetoder Bilaga 6: Förteckning över driftstörningar Bilaga 7: Förteckning över åtgärder på ledningsnät och pumpstationer Bilaga 8: Kemikalieförteckning Bilaga 9: Nederbörd Bilaga 10: Recipientkontroll Bilaga 11: Trendkurvor Bilaga 12: Karta över verksamhetsområdet

20 MILJÖRAPPORT Textdel: Bilaga 1 För Ramdala avloppsreningsverk ( ) år: 2014 BESKRIVNING AV VERKET OCH PROCESSEN Avloppsvatten- och slambehandling Inkommande avloppsvatten leds från Jämjö och Ramdala samhällen via självfall och 4 pumpstationer till inloppspumpstationen, varifrån vattnet pumpas in i avloppsreningsverket med tre pumpar, varav två är frekvensstyrda. Inkommande flöde mäts på de tre tryckledningarna från inloppspumparna. Mekanisk rening De grövsta föroreningarna i vattnet avskiljs i ett maskinrensat rensgaller, varefter vattnet rinner vidare till sandfånget. Rens skruvas till sopkärl och hanteras sedan som brännbart avfall. Sand pumpas från fickor i sandfånget till en sandavvattnare och skruvas till container. Sanden hanteras tillsammans med slammet lokalt på Ramdala ARV. Inkommande provtagning görs med flödesstyrd automatisk provtagare i sandfånget. Hydraulisk bräddning sker från sandfånget. Bräddflöde mäts över ett skibord. Vid bräddning startar automatiskt inkommande provtagare för bräddprovtagning. Biologisk rening Den biologiska reningen sker i de bägge parallella aktivslamvolymerna. Här blandas avloppsvattnet med returslam från mellansedimenteringen Lufttillförseln styrs av reglerventiler via ett inställbart börvärde på syrehalten som kontinuerligt mäts i bägge volymerna. Luftning sker med finblåsigt luftningssystem. Även slamhalten mäts kontinuerligt i bägge volymerna. Vattnet från den biologiska reningen fördelas jämt in över den rektangulära mellansedimenterings-bassängens bredd. Sedimenterat slam skrapas ner i slamficka med kedjeslamskrapa och pumpas flödesproportionellt därifrån till början av aktivslambassängerna (returslam). Styrningen av överskottslamuttaget till slamluftningsbassängen (överskottsslam) sker med en separat pump med inställbart börvärde på pumptid. Flytslam avdras med en flytslamränna och leds till inloppspumpstation. Via skibord rinner vattnet vidare till flockbee n. Kemisk rening Fällningskemikalien kan tillsättas i tre olika doseringspunkter: 1. efter sandfång för simultanfällning 2. i utlopp från mellansedimentering (rörflockning vid låga flöden) 3. i inblandningslåda före flockbee.

21 Den normala doseringspunkten är normalt i denna typ av reningsverk före flockbee n, vilken är placerad i slutsedimenteringen över slamfickorna. I flockbee n sker en effektiv flockning vid normala betingelser. På Ramdala ARV har det dock visat sig att bäst reningsresultat uppnås vid simultanfällning. Både biologisk flock och kemflock avskiljs då huvudsakligen i mellansedimenteringen. Dosering av kemikalien görs flödesproportionellt och doseringsflödet mäts med elektromagnetisk induktiv mätare. Restflock efter mellansedimenteringen avskiljs i slutsedimenteringsbassängen som är uppbyggd på samma sätt som mellansedimenteringsbassängen. I slutsedimenteringen mäts ph och temperatur kontinuerligt. Det renade vattnet leds via en mätkanal utrustad med ett 60 o Thomsonskibord. Utgående provtagare för driftkontroll är placerad i mätkanalen före skibordet. Provtagning görs flödesproportionellt. Efterpolering Utlopp med självfall sker till efterpolering i biodamm och våtmark. Utloppsledningen efter våtmarken mynnar i Åbyån. Provtagning för utsläppskontroll görs med stickprov eftersom avsevärd utjämning sker i våtmarken. Möjlighet finns att förbikoppla efterpoleringen vid perioder med fosforläckage eller då anläggningen rensas på sediment eller växtligheten skördas. Slamhantering Slam samlas i sedimenteringsbassängernas slamfickor. Biologiskt/kemiskt returslam pumpas till den biologiska reningen. Biologiskt/kemiskt överskottsslam och slam från eftersedimenteringen pumpas till en slamluftningsbassäng. Luftning i slamluftningsbassängen sker med finblåsiga bottenluftare. Det stabiliserade slammet pumpas till en föravvattnare, typ silband varefter det rinner till slamsilon (två volymer) där det förvaras under luftning före slutavvattning. Dekantering kan göras i slamsilon för att vid behov förtjocka slammet något före avvattning. Slammet slutavvattnas i centrifug och pumpas ut på slamlager för stabilisering. Varje gång centrifugen körs tas prov ut som förvaras i frys. Ett representativt blandprov tas ut av detta vid varje slamanalystillfälle. Dekantatvatten från slamsilon pumpas, och rejekt från avvattningen rinner, till den biologiska reningen. Under större delen av 2013 har enbart centrifug använts som avvattning på grund av problem med rejektet från föravvattnaren. Slammet förvaras i ca 6 månader på slamplatta invid reningsverket i knappt ett år. Efter det transporteras slammet till Söremåla ARV där det samkomposteras med sand och torv och avsätts huvudsakligen som anläggningsjord.

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 KÄTTILSMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Kättilsmåla avloppsreningsverk (1080-50-009) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 KOHOLMEN AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Koholmen avloppsreningsverk (1080-50-005) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Granskär Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörapport 2014 Granskär Avloppsreningsverk 2 (23) Innehållsförteckning Grunddel... 3 Textdel... 4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd...

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Saleboda avloppsreningsverk (1080-50-016) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (11) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Strängnäs reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-008 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 TVING AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 TVING AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 TVING AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN ÅRSRAPPORT För Tving avloppsreningsverk (1080-50-015) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 SÖREMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: MILJÖRAPPORT 2014 SÖREMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 MILJÖRAPPORT 2014 SÖREMÅLA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN MILJÖRAPPORT För Söremåla avloppsreningsverk (1080-50-021) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2015 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2015 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2015 SALEBODA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Saleboda avloppsreningsverk (1080-50-016) år: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel Emissionsdeklaration

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014.

Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Miljörapport. Skultuna reningsverk 2014. Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1 Organisation 3 1.2 Anslutning 3 1.3 Avloppsvattenrening 4 1.4 Slambehandling 4 1.5 Kemikalie- och avfallshantering 4 1.6

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 NÄVRAGÖL AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: ÅRSRAPPORT 2014 NÄVRAGÖL AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 NÄVRAGÖL AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN ÅRSRAPPORT För Nävragöl avloppsreningsverk (1080-50-011) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund

Miljörapport. Hörnefors avloppsreningsverk. År 2012. Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk År 2012 Umeå 2013-03-28 Maria Nordlund Miljörapport Hörnefors avloppsreningsverk 2012 1 (11) Innehållsförteckning Grunddel för år 2012... 2 1 Uppgifter om anläggningen...

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2013. Avloppsreningsverket Kiruna EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2013 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län

Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Mall miljörapport för avloppsreningsverk i Västra Götalands Län Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Anläggningens (plats-) nummer: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Kommun:

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Metallinnehåll i vattenverksslam

Metallinnehåll i vattenverksslam R nr 25, okt 1997 Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Metallinnehåll i vattenverksslam Johanna Blomberg, Stockholm Vatten AB Rapport Nr 25, oktober 1997 1 INLEDNING Om

Läs mer

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15

Arkiveras: Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-010 Sida 1/15 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 5 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Rapporteringsmallen får nytt innehåll.

Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Rapporteringsmallen får nytt innehåll. Varför ändras mallen. Från och med miljörapportering för verksamhetsåret 2015 har rapporteringsmallen gjorts om. Den nya mallen är anpassad för motsvara kraven som

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn

Yttre Miljö. Miljörapport Luleå Uddebo hamn Yttre Miljö 2011 Miljörapport Luleå Uddebo hamn Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-07 Vår beteckning: 1 (7) 12-747 Handläggare Avd/Sektion Andreas Björkman TQ/Yttre Miljö D 0970-764

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KIRUNA Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt

Yttre Miljö. Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Yttre Miljö 2012 Miljörapport Hopukka Kvartsittäkt Bilagor: Datum: Vår beteckning: 1 (1) 2013-03-14 13-740 Säkerhetsklassificering: Öppen Handläggare Niddi Ögren/ TQ YttreMiljö D +46 (0)980 728 09 E niddi.ogren@lkab.com

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Strömsberg vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Strömsberg vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Strömsberg vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045

Ackrediteringens omfattning Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, Laboratoriet - 0045 Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrimetri 1:1, 2, 4 0,01 4 mmol/l Aluminium SS 028210, utg 1 Fotometri 1:1, 2, 4 0,02 0,40 mg/l Ammonium som kväve Biokemisk syreförbrukning (BOD7) Extinktion SS-EN

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Avloppsverk mindre än 2000 pe i Bollnäs kommun Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...5 1. Verksamhetsbeskrivning... 5 Glössbo reningsverk... 5 Övriga

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy

Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Utvärdering av reningsfunktionen hos Uponor Clean Easy Ett projekt utfört på uppdrag av Uponor Infrastruktur Ola Palm 2009-06-04 2009 Uppdragsgivaren har rätt att fritt förfoga över materialet. 2009 Uppdragsgivaren

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara

Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Yttre Miljö 2011 Miljörapport LKAB Berg och Betong Grustäkt Svappavaara Grustäkt Bilagor: Säkerhetsklassificering: Öppen Datum: 2012-03-14 Vår beteckning: 1 (2) 12-750 Handläggare Avd/Sektion Niddi Ögren

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

1 Verksamhetsbeskrivning

1 Verksamhetsbeskrivning Innehållsförteckning textdel 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation... 2 1.2 Verksamhetsområde... 2 1.3 Avloppsvattenrening... 2 1.4 Dimensionering... 2 1.5 Slambehandling... 2 1.6 Kemikaliehantering...

Läs mer

Miljörapport 2012 Reningsverk

Miljörapport 2012 Reningsverk Miljörapport 2012 Reningsverk Alberga Bälgviken Hällberga Näshulta Ärla Tegelviken skola Eskilstuna Energi och Miljö Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Telefon: 016-710 23 00 eem.se

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2015. Textdel 2015 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Kättilsmåla vattenverk

Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014. Kättilsmåla vattenverk Utfärdare: Eva Steiner Telefon: 0455-30 33 19 ÅRSRAPPORT 2014 Kättilsmåla vattenverk Årsrapport för år: 2014 Vattenverk / Karlskrona kommun Kättilsmåla vattenverk A ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Huvudman Namn:

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk årsrapport 2013 Visingsö avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej

ICP-MS > 0,15 µg/g TS Biologiskt. Bly, Pb SS-EN ISO :2005 ICP-MS > 0,05 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Stockholms Universitet, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi ACES Enheterna för biogeokemi och miljöföroreningars kemi Stockholm Ackrediteringsnummer 1295 A000046-001

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk

MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk MILJÖRAPPORT 2015 Storvreta avloppsreningsverk INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUNDDEL... 3 1. VERKSAMHETSÅR... 3 2. VERKSAMHETSUTÖVARE... 3 3. VERKSAMHET... 3 4. KOORDINATER... 3 TEXTDEL... 4 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

2. TEKNISK BESKRIVNING

2. TEKNISK BESKRIVNING FILIPSTADS KOMMUN Filipstads arv, tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1335929000 TEKNISK BESKRIVNING TILL TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR FILIPSTADS AVLOPPSRENINGSVERK SWECO KARLSTAD, VA-SYSTEM ALEXANDRA RIXEN Sammanfattning

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer