SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING"

Transkript

1 SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 310

2

3 nr 3 B 2010 husbyggaren 1

4 2 husbyggaren nr 3 B 2010

5 nr Årgång 52 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING ISSN Organ för SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund ANSVARIG UTGIVARE Lars Hedåker REDAKTÖR Margot Granvik, Granvik Produktion Gaffelgränd 1 a, Stockholm Tfn Fax e-brev: ANNONSAVDELNING Björn Mårtenson Lena Rösund Tfn Fax e-brev: Djursholmsvägen Täby PRENUMERATIONSÄRENDEN Tfn: e-brev: PRENUMERATIONSPRISER Prenumeration, kronor per år 395: Lösnummer, plus porto 70: Samtliga priser exkl moms. Plusgiro: Bankgiro: UTGIVNINGSPLAN 2010 Nr 1 v 5 Nr 5 v 37 Nr 2 v 11 Nr 6 v 43 Nr 3 v 17 Nr 7 v 49 Nr 4 v 22 TRYCKERI Prinfo Ystads Centraltryckeri Box 82, Ystad Tfn Fax e-brev: Husbyggaren är medlem i Sveriges Tidskrifter Upplagan är ex. Kontrollerad av Husbyggaren uttrycker SBRs officiella uppfattning endast då det särskilt anges. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts. Bilaga medföljer Sidan 28 Så var Nordbygg över för denna gång. Vi var förstås där. Bland annat spanade vi efter nyheter inom stål, och SBR ordnade ett välbesökt seminarium. Ett dilemma för fastig hetsägare är stambyte eller relining. Husbyggaren går igenom dagsläget. Vi tar också upp hur man trimmar driften och räknar på hur länge en underhållsåtgärd kan ta. Snart gäller eurokoderna. Missa inte vår rejäla genomgång. INNEHÅLL 4 Utnyttja stålets egenskaper för att bygga hållbart 8 Stålets styrka och fördelar famhölls på Nordbygg 12 Renoverade avloppsrör kan hålla i 50 år 14 Trimmad vvs-anläggning ger energisnålare byggnad 20 Effektivare underhåll när rätt åtgärd görs i rätt tid 24 Snart träder eurokoderna in för bärande konstruktion 28 Rekordstort Nordbygg given träffpunkt 30 Juridik: Oklart om reklamationsfrist för konsultansvarsskada 32 IT: När tak rasar in är det dags att tänka om 34 Form & Teknik: Materialens verklighet vårt memento och credo 36 Debattsvar: Komplex förklaring bakom framtida ingenjörsbrist 38 Debattsvar: energideklarationer minskar energiåtgången 40 Noterat 42 Marknadsnytt 53 Nytt från SBR I nästa nummer: Tak & Fasader & Glas Tidningen utkommer i vecka 22 nr 3 B 2010 husbyggaren 3

6 STÅLBYGGNAD Stålets fördelar som byggmaterial är att det är beständigt, formbart, lätt men starkt, samt oorganiskt. I stället för att gnabba om CO2-utsläpp borde branschen fokusera på att bygga miljövänligt. Stål passar lika bra för hållbart byggande som betong och trä. Utnyttja stålets egenskaper för att bygga hållbart Av rutger gyllenram, tekn lic, KTH och björn uppfeldt, VD, Stålbyggnadsinstitutet Världen upplever idag, enligt vår mening, sin andra existentiella kris som kräver globalt samarbete. Den första handlade om risken för ett totalt kärnvapenkrig mellan öst och väst, men den får väl anses ha lagts på is efter decennier av diplomatiskt arbete kryddat med lite tur. Nu gäller det människans påverkan på naturliga klimatförändringar och därpå smältande polarisar. Lösningen ligger inte längre i några få politikers händer utan bygger till största delen på ett individuellt ansvarstagande. En utmaning i världsklass minst sagt. Svårt? Javisst! Men vi har inget val annat än att lyckas. Komplicerade sammanhang Som medborgare är vi omgivna av rådgivare: Åk kollektivt!, Dra ner på köttkonsumtion!, Undvik paprika från Holland!, strömmar budskapen emot oss från radio, tv och press. Enkla budskap, lätta att ta till sig. Byggande är här inget undantag. Olika aktörer berättar vilka material vi ska använda. Men här blir vi mer bekymrade eftersom sammanhangen vid byggande är mer komplicerade. Idag är det inte ovanligt att forskningsresultat vantolkas för att vinna kortsiktiga poäng på en miljöstressad marknad på ett sätt som varken gagnar byggare, byggherre, hyresgäst eller miljö. Det är det denna artikel handlar om. Materialens miljöegenskaper Vid produktion av stål från malm avges drygt 2 kg CO 2 per kg stål, mer ju mer legeringar man nyttjar. Om man i stället smälter skrot så avges ungefär 0,7 kg. Allt stål kan återvinnas till nytt stål av hög kvalitet och orsaken till att vi ändå behöver göra stål från malm är för att kompensera för tillväxten i samhället och vissa förluster. En del stål återanvänds utan omsmältning varför denna inte förorsakar någon emission alls. Branschorganisationen Worldsteel använder en beräkningsmetod som kallas System Expansion där man tar hänsyn till produktion från malm, återvinning och återanvändning och rekommenderar värden mellan 0,76 och 1,35 kg CO 2 per kg stål beroende på produkt. Slutna kretslopp Idag pågår en intensiv forskning världen över för att sänka utsläppen av CO 2. Det görs dels genom processutveckling där fossila bränslen byts ut eller CO 2 avskiljs från processen och tas om hand, dels genom materialutveckling där höghållfasta stål gör att en mindre mängd material löser samma uppgift. Helt avgörande är emellertid att kretsloppet sluts så att allt stål som inte längre används samlas in och återvinns. Här har alla rivningsentreprenörer och återvinningsföretag en viktig uppgift. Vad man kanske inte tänker på är att materialens inneboende egenskaper som arkitekter och konstruktörer utnyttjar har en tydlig miljökonsekvens. Egenskaper som påverkar den nytta vi får ut av vår byggnad och den trygghet vi kan känna i vårt boende eller med vår investering borde vara helt avgörande för hur vi ska välja material. Beständighet Det tog 50 år innan man var tvungen att måla om Västerbron första gången och om nu bara kranpråmen Lodbrok lär sig hitta rätt under Stockholms broar så lär den stå länge än. Byggnation kräver mer miljöpåverkande resurser än bara materialet, så livslängden är av avgörande betydelse för FÖRFATTAREN Rutger Gyllenram är tekn lic i ståloch metallproduktionsteknik från KTH. Han är VD i utvecklingsföretaget Kobolde & Partners AB, forskar på miljöfrågor på KTH i projektet Stålkretsloppet, samt bevakar miljöfrågor vid Stålbyggnadsinstitutet. FÖRFATTAREN Björn Uppfeldt är civilingenjör V och har en bakgrund som konstruktör. Han är för närvarande VD för Stålbyggnadsinstitutet, SBI. miljöprestanda såväl för hus som för broar. Formbart och starkt Stålets styrka i kombination med dess formbarhet skapar förutsättningar för vackra konstruktioner med stora öppna ytor som båda är direkt avgörande för en byggnads livslängd. En vacker byggnad rivs inte i förtid, men då krävs möjligheter till att förändra byggnaden efter nya behov. Ett bostadshus ska med förhållande- 4 husbyggaren nr 3 B 2010

7 vis små medel kunna byggas om till exempelvis moderna kontor och tvärtom. Långa spännvidder ger denna möjlighet. Lätthet Stålets formbarhet ger också materialeffektiva profiler som gör stål till ett av de allra lättaste byggmaterialen per uppburet ton. Det medger att man kan utnyttja befintliga konstruktioner och fundament vid tillbyggen. Att inte behöva riva fungerande huskroppar och grunder är värt mycket i en miljöanalys. Ett annat exempel är utnyttjande av lätta stålreglar i såväl ytter- som innerväggar som medger god ergonomi vid byggande. Stora ytor öppnar för flexibilitet Det är lätt att bygga om befintliga stålkonstruktioner. Förstärkningar kan svetsas på, nya konstruktioner kan skruvas dit och gamla kan skruvas loss. Det skapar en flexibilitet som tillsammans med stora öppna ytor ger oöverträffade möjligheter till att med förhållandevis små ekonomiska medel anpassa befintliga byggnader för nya behov. Wembley Stadium. Oavsett om det är ett bostadshus, kontor eller arena så är styrkan och formbarheten i stål en tillgång för att skapa vackra, hållbara och funktionella lösningar. Foto: SBI Lätta stålreglar i inner- och ytterväggar ger god ergonomi och goda möjligheter till isolering. Foto: SBI Oorganiskt och tar inte upp fukt Vi tillbringar mer än 90 procent av våra liv inomhus. Det är därför oerhört viktigt med en sund inomhusmiljö fri från allergener eller cancerframkallande ämnen som till exempel mögelsporer. Stål är emissionsfritt, oorganiskt och inte hygroskopiskt vilket innebär att stål inte kan mögla eller ta upp fukt. Egenskaper som är mycket värdefulla, speciellt i en tid då vi går mot högre luftfuktighet och mer nederbörd. Klimatpåverkan kan jämföras Jovisst, självklart kan man jämföra de olika byggmaterialens påverkan på klimatet, men nyttan är ringa och kostnaden hög. Giltigheten är begränsad till det specifika fall man studerar och osäkerheterna är mycket, mycket stora. Vid en jämförelse där man studerar skillnaden i CO 2 -emission vid konstruktion av hus i olika material bör man hålla alla andra parametrar lika, vilket innebär ett omfattande arbete eftersom hus projekterade med olika material ofta ser helt olika ut om arkitekt och projektör fullt utnyttjat materialens egenskaper. Man bör dessutom till exempel ta hänsyn till: Västerbron, en symbol för beständigheten hos stål. Foto: SBI Miljökvalitet: Växthuseffekten är bara ett av de 16 miljöområden som vi ska hantera. Vid jämförelse mellan material måste man därför hitta omräkningsfaktorer mellan de olika målen som exempelvis biologisk mångfald. Vilka är till exempel CO 2 -ekvivalenterna för en sällsynt skalbagge, en rödlistad fisk eller vitryggig hackspett? Tidsperspektiv: Om man bara studerar de närmaste 20 åren blir det lätt. Ståls motståndskraft mot mögel har kanske inte börjat göra sig gällande, betong har kanske inte börjat karbonatiseras och den avverkade skogsmarken emitterar fortfarande stora nettomängder växthusgaser från ruttnande rotsystem. Materialen torde här vara likvärdiga vad gäller CO 2. I ett längre tidsperspektiv som 80 år blir det knepigare. Skogens förmåga att ta upp CO 2 och värmevärdet i det rivna trähuset ska vägas antingen mot värdet av återvunnen betong och stål alternativt miljövärdet av ett hus som kan stå minst 200 år till. Ekonomi: Här vet vi att företrädare för akademin inte håller med. CO 2 och pengar kan man inte jämföra menar de. Det kan man visst. Pengar har tjänats in med klimatpåverkande verksamhet och kan användas för klimatpåverkande verksamhet. Ett billigare alternativ kan premieras genom att mellanskillnaden till det dyrare alternativet används för klimatkompensering genom utsläppsrätter. Fortsättning s. 6 P nr 3 B 2010 husbyggaren 5

8 Stora fria ytor skapar flexibilitet och ett bestående värde i en fastighet. Foto: SBI Ett användningsområde vi kanske får se oftare framöver med fuktigare klimat. Stål används här för att byta ut utsatta trädetaljer. Kanske hade varit bättre med stål från början? Foto: SBI P Nyttan med att göra det i verkligheten kan kanske diskuteras. Osäkerheter: Ändrad demografi innebär ibland krav på ändrad funktion. Kan huset monteras ned och sättas upp på annat ställe? Kan väggar flyttas enkelt och hela husets funktion utvecklas. Kommer röta och vattenskador att kunna hanteras på ett adekvat sätt eller kommer boendekvaliteten successivt att gå ned. Tycke och smak ändras. Kommer huset fortfarande att vara åtråvärt om tjugo år eller kommer det att ses som ett tredjehandsalternativ med risk för förslumning? Ändrat klimat innebär ändrade förutsättningar. Kommer huset att klara ökade nederbördsmängder till följd av växthuseffekten? Kan vi räkna på hållbarhet Vår uppfattning är att man kan producera akademiskt oklanderliga studier över materialens egenskaper och få dem grans kade och publicerade i välrenommerade tidskrifter utan att studierna har den minsta praktiska relevans för beslut i miljöfrågor. Vid ett seminarium vid Lunds universitet strax före påsk 2010 stack Stålbyggnadsinstitutet, SBI, ut hakan och hävdade att livscykelanalys, LCA, är ett lämpligt verktyg för materialproducenter för att förbättra den egna verksamheten men totalt olämpligt för att jämföra byggmaterial sinsemellan. Vår förvåning var stor när vi inte alls fick mothugg utan medhåll från neutrala forskare från ledande institut och institutioner inom området. Varför har vi då denna tystnad kring materialjämförelsernas generalitet och giltighet? Har inte forskarvärlden ett ansvar för att deras resultat används på ett ansvarsfullt sätt? Vårt inlägg här kan ju med rätta viftas bort som ytterligare ett gnälligt partsinlägg. Spiller över på framtiden Det pågående gnabbet mellan branscherna om materials CO 2 -egenskaper kan tyckas en smula löjligt. Det tragiska är dock att ett felaktigt beslutsunderlag och felaktiga beslut idag får betalas av generationer framöver. Politikers vilja att skapa ett avtryck i historien som miljökämpar och materialleverantörers vilja att med gröna argument få säljframgångar FAKTARUTA Vår dom över överdriven tilltro till livscykelanalys, LCA. Att tro att LCA är nyckeln till hållbart byggande är som att ge en kurs i bokföring, och tro att man lär ut företagande. Hushållning är viktigt, men entreprenörskap är att förverkliga drömmar! Vårt recept på hållbart byggande: Utnyttja materialens inneboende egenskaper och bygg tidlöst vackra hus: som människor i generationer vill bo och arbeta i, som kan utvecklas med ändrade krav, som hela livstiden upplevs kan skapa framtida mardrömmar för fastighetsägare, hyresgäster och skattebetalare. Hållbart byggande är möjligt med såväl stål som betong och trä. Visst ska vi ta hänsyn till växthuseffekten vid byggande, men vi bör göra det med åtgärder som vi vet verkligen har effekt. Det saknas ju inte exempel på felsatsningar inom byggindustrin. Arkitekten Louis Kahn var en färgstark akademiker som ville att vi skulle respektera materialen och lyssna på dem. Han lär ha samtalat med en tegelsten under sina föreläsningar på 1960-talet. Vad skulle då en stålbalk ha sagt till honom? Kanske: Jag skapar trygghet för hyresgäster och fastighetsägare! D som trygga, friska, ekonomiska och värda att äga, och som man blir glad av att titta på. 6 husbyggaren nr 3 B 2010

9 nr 3 B 2010 husbyggaren 7

10 STÅLBYGGNAD Att stål kan spara material och energi lyftes fram av stålbyggnadsbranschen under Nordbygg. Slitsade lättreglar, sandwichelement, flexmetall, I-profiler med veckade liv, samt produkter som härmar fenomen i naturen, visades upp. Stålets styrka och fördelar framhölls på Nordbygg Av andreas falk, arkitekt, KTH Nordbygg 2010 hade i mars sina portar uppslagna under fyra digra dagar med ett brett och brusande utbud av produkter och tjänster i fyra hallar i Älvsjö söder om Stockholm. Materialindustrier, branschorganisationer, mjukvaruleverantörer, maskintillverkare och byggtidskrifter marknadsförde sig själva och sina produkter med de sedvanliga gratispennorna, chipsen, kepsarna och informationsbladen. Det är ett jippo för somliga och tuff business för andra, och svenska lika väl som baltiska, norska, finländska, danska och brittiska firmor och affärsmän närvarade under hektiska dagar. Miljömetvetenhetens eko I vimlet och bruset var det ett som inte går att ta miste på: miljömedvetenheten, miljöcertifiering, hållbarhet, energieffektivitet och resurshushållning färgade av sig på i stort sett allas läppar. Det är förvisso olika i hur hög grad företagen och utställarna levde upp till nya hållbarhetskrav men alla visade att de på något sett förhåller sig till det som nu är ett samhälleligt och politiskt måste. Från stålbranschens sida är det materialbesparande och energibesparande lösningar som vann det mesta luftrummet och annonsplatsen. Det framgick redan i Victoriahallen av Stålbyggnadsinstitutets, SBI:s, monter där ett byggsystem med slitsade lättreglar byggdes upp under tiden som mässan varade (figurer 1 2). Slitsade lättreglar fördes fram av flera utställare som det viktiga att presentera på mässan med minskade köldbryggor som huvudargument. Materialkombinationer var även de på tapeten, exempelvis i byggsystem där slitsade plåtreglar utnyttjas som distansskapande syll i träregelstommar. I fallet i figur 3 trycker man på möjligheten till luftad fasad, dubbla tätskikt och därmed ett isoleringsutrymme helt utan organiskt material. På insidan reses en installationsvägg för ledningsdragningar. Ett miljöargument för stål relaterat till livscykelperspektivet lyder: fullständigt återvinningsbart. För att kunna reducera plåttjocklekar i icke-bärande väggar saluförs även lättregelsystem där skivmaterialen limmas på stommen med ett vattenbaserat silikatlim, vilket gör att profilerna inte behöver ge mothåll för skruvning och kan utföras tunnare (figurer 4 5). Kombinerar material Ett annat vanligt förekommande produktkoncept på mässan var sandwichelement och man pekade på möjligheterna att minska väggtjocklekar på grund av goda isoleringsegenskaper hos ingående material. Ett exempel var icke-bärande element med mineralull. Kärnor av skummade eller extruderade material, som polyuretan eller cellplast, var andra alternativ där också alternativa ytprofiler återfanns. Profiler, liksom antal och riktning på rillor i ytplåten, påverkar förvisso motståndet mot deformation vid höga vindlaster, och kan varieras, liksom kulörvalet vid ytbehandling (figur 6). Figurer 1-2. Uppförande av demonstrationshus under mässan i SBI:s monter. Perforerade lättreglar utnyttjas i alla delar. Foto: Andreas Falk Metall, inte bara stål Underhåll och underhållsfrihet var and ra frågor som lyftes fram. Hållbarhet i miljöer med saltvatten och hårda väderförhållanden kan förutsätta antingen relativt dyra stållegeringar, eller utnyttjande av andra metaller, som zink, vilken uppvisar lång livslängd och litet underhålls- 8 husbyggaren nr 3 B 2010

11 Figur 3. Lättreglar för skruvning av skivor i Sävsjö Plåtindustris monter. Foto: Andreas Falk behov, som efterföljare av eterniten längs den svenska västkusten (figur 7). Aluminium som fasadmaterial och som stomme i karmar sågs i ett antal sammanhang. I en monter presenterades tre olika variationer på aluminium som tema: energieffektiv, där karmar kombineras med glas med låga U-värden, energikontroll, där aluminium utnyttjas i konstruktiva solskyddsdetaljer samt energitillskott, där aluminiumkarmar håller glas med integrerad solcellsteknik. När det gäller karmprofiler utvecklas polyamiddetaljer som bryter köldbryggor och profiler som sluter allt tätare till glasen. Solavskärmningarna kan vara antingen självbärande, eller tillägg till en huvudstomme, och bestå av fasta lameller med ett antal alternativa avskärmningsvinklar. Figurer 4-5. Perforerade lättreglar från Euro Profil för limning av skivmaterial. En jämförelse med en konventionell lättregelprofil för skruvning samt systemet i genomskärning. Foto: Andreas Falk Figur 6. Sandwich element från Ruukki, som anpassas efter isoleringsbehov och önskemål om yt karaktär. Foto: Andreas Falk För att öka styvheten hos bärverk av stålramar visades även resultat upp av samarbeten med akademin. Stålramar med I-profil lanseras denna vår med veckade liv som utvecklats i samarbete med Chalmers tekniska högskola (figur 8). Sedan marknaden för industrin gick ner har efterfrågan på byggsystem för ridhallar vuxit och lär ge avsättning för de nyframtagna ramarna med veckade liv. Service har länge varit en hörnsten inom bilindustrin, till exempel för ett företag som Scania, som rent av sänker priset på själva lastbilen för att dra in pengar på underhålls- och serviceavtal. Service och produktionsservice förekommer även inom den bygginriktade stålindustrin och marknadsfördes även det på Nordbygg. Figur 7. Exempel på zinkpaneler för fasadbruk, marknadsförda av Rheinzink. Profiler och orientering på panelerna kan varieras efter önskemål, panellängder kan erhållas upp till sex meters längd. Foto: Andreas Falk Figur 8. Stålramar med veckade liv, framtagna i samarbete mellan Borga Steel och Chalmers tekniska högskola. Foto: Andreas Falk Figur 9. Flexmetall från Häfla Bruk AB. Slump och mimetik Att även slumpen kan leda till utveckling framkom också under vandringen på mässan. Produkter kan oplanerat uppstå ur varandra och förmodas leda till nyvaknat intresse för redan etablerade pro- Fortsättning s. 10 P nr 3 B 2010 husbyggaren 9

12 P duktslag. Sträckmetall som tidigare varit vanligt förekommande i till exempel väderskydd vid hållplatser lanserades nu med variation under benämningen flexmetall, där de stansskurna maskornas storlek kan varieras efter önskemål genom programmering av maskinutrustningen (figur 9). Svårstyrda effekter kan även ställa till problem. Anodisering av aluminium är sedan länge en etablerad produkt, men det har varit svårt att åstadkomma jämn färgfördelning över stora ytor. Nu har man emellertid lyckats ta fram anodiserad aluminium på rulle, som uppvisar mycket jämn färgspridning och korthanden med kulörer är minst sagt rik (figur 10). Härmar naturen Slumpen är en faktor som inte ska föraktas och inte heller naturen som förebild, ens i sammanhang av höggradigt förädlade och utvecklade industriprodukter. Att plåt och i synnerhet mörkmålad sådan Figur 10. Anodiserad aluminium i Materialbibliotekets monter. Anodiseringstekniken som möjliggör jämn färgfördelning över stora ytor är framtagen av det amerikanska företaget Lorin, med den svenska återförsäljaren Zeller & Co. Foto: Andreas Falk exponerad i solsken blir mycket het är väl känt. Det går emellertid att finna lösningar i naturen för att mildra effekten av solinstrålningen och det har gjort att färgtyper kunnat tas fram, som får en plåtyta att erhålla värmereflekterande egenskaper som hos löv. Ett exempel på biomimetik visades i Materialbibliotekets monter, i ett samarbete mellan SSAB och Beckers. Två plåtytor belystes med lika starka värmeutvecklande ljuskällor. Den ena plåtytan var bemålad med en färg som reflekterade en del av den instrålande energin, vilket ledde till en noterad temperaturskillnad på nära 16 grader. Principen kallas biomimetik, härmande av fenomen i naturen, och förekommer allt mer inom materialindustrin. Det är mycket som kan uppfinnas och skapas helt nytt, men samtidigt är det uppenbart att mycket står att lära av funktioner som naturen redan utvecklat. D 10 husbyggaren nr 3 B 2010

13 Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna för en hållbar utveckling, inom miljö- och hälso- och säkerhetsföreskrifter. Kriterierna för produktutveckling är förutom kvalité och kundönskemål även produktens användningsändamål och inverkan på miljön. När EPS används till Sandwichpaneler minskas energiförbrukningen för uppvärmning. För varje kilo olja som används till EPS-isolering, uppnås en besparing på i genomsnitt 200 kg olja under byggnadens livslängd (50 år). Mindre energiförbrukning betyder motsvarande mindre utsläpp av CO2. Go Easy ThermiSol elementen lämpar sig för alla stomlösningar. Elementen monteras vanligtvis på en stomme av limträ, stål eller betong. Ytter- och mellanväggselementen kan monteras både liggande och stående. När mellanväggselement monteras stående kan de vila mot golvbjälklag eller övre bjälklag utan pelare. Monteringen underlättas av elementens låga vikt. Ett standardelement väger endast kg och belastningen på stomme och grund blir därför mindre än med andra lösningar. ThermiSol elementen är ytbehandlade på båda sidor. Ytalternativen är olika och består av färgbelagd stålplåt, rostfritt stål samt syrafast rostfritt stål. ThermiSol elementen kan användas till att bygga helt nya väggar och tak eller till att renovera gamla ytor. Go Safe Kärnan av EPS som används i ThermiSol elementen är till 100 % återvinningsbart och miljövänligt material. Inte heller vid tillverkningen uppstår ämnen som är skadliga för miljön. Materialet är tryggt för både klimat och miljö. När EPS utsättes för brand frigörs endast samma slags gaser som när trä brinner, men betydligt mindre i förhållande till volymen. EPS är ett giftfritt material som inte murknar, suger till sig vatten eller möglar. Det innehåller inga sjukdomsalstrande fibrer och bildar under inga omständigheter mögelsporer inomhus. Elementet ThermiSol Safe har utvecklats för objekt med specialkrav på vägg- och takytornas brandskydd. En specialbehandlad gipsskiva har limmats mellan EPS-kärnan och stålplåten på insidan av Safe elementet och tack vare denna lösning uppfyller Safeelementet kraven i brandklass Bs1d0 för byggmaterial. Elementen kan därför också användas i byggnader av brandklass P2, utan att elementen behöver separat skyddsbeklädnad. Elementet med 0.6 mm plåt på insidan uppfyller kraven i brandklass Bs2d0 för byggmaterial. Go ThermiSol en totalekonomisk och säker lösning Försäljningskontor i Sverige: ThermiSol Oy Flöjelbergsgatan 16 A, SE Mölndal Tel: Fax: Försäljningskontor i Norge: ThermiSol Oy Postboks 2139, NO-1521 Moss, Norway Tlf.: Faks: nr 3 B 2010 husbyggaren 11

14 DRIFT OCH UNDERHÅLL Debatten har varit het om renovering av avloppsrör med relining. Går det bra kan renoverade rör hålla i ytterligare 50 år. Blir det fel kommer läckor i rören att vara kvar. I dagsläget är det svårt för en beställare att veta vad man får. Renoverade avloppsrör kan hålla i 50 år Av kerstin lundell, frilansjournalist Att låta gamla avloppsrör ligga kvar och reparera dem med ett extra lager epoxi eller fiberarmerad polyester, så kallad relining eller rörinfodring är en bra idé. Ibland. Handlar det om rör som inte är alltför hårt åtgångna i en bostadsrättsförening, är det en väldigt bra idé, anser Asbjörn Austlid, från företaget Proline som specialiserat sig på metoden. Asbjörn Austlid är dessutom ordförande för Föreningen relining i fastigheter. Som ordförande försöker han få ordning på både bransch och debatt. Efter en artikel i VVS-Forum förra året med rubriken Katastrofala resultat för relining har debattens vågor gått höga. Det är väl alltid bra med debatt men den här debatten var onyanserad. Bland annat sas det att det inte finns några oberoende testinstitut i Sverige trots att vi är tre företag som har fått våra metoder godkända av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, säger Asbjörn Austlid. Norsk rapport Upphovet till debatten var en rapport från Norge som visade på brister i norska installationer. Inget av företagen i undersökningen fick sin metod godkänd. När några av metoderna som brukade användas för norska rör provades ut i laboratorium visade det sig att alla sprickor i rören inte blev tätade och att det i flera fall blev stora problem vid rörböjar och vid skarvningar. Pål Harstad från Sintef Byggforsk har gjort rapporten. Han är förvånad över att debatten i Sverige blev så livlig. Redan i rapporten konstaterade han att den handlade om ett fåtal undersökta fall och han är inte motståndare till metoden i sig. Sedan dess har för övrigt ett norskt företag fått godkänt för sin produkt så något totalt avfärdande av metoden handlade det aldrig om från Sintefs sida. Men visst finns det saker att vara uppmärksam på när rören ska renoveras. Materialen kan vara mer eller mindre bra och hantverkaren som utför arbetet måste vara kvalificerad. Tveksamt med strumpa Asbjörn Austlid stod på andra sidan i debatten och i ett inlägg i VVS-Forum ifrågasatte han och hans medförfattare Åsa Snith, som presenteras nedan, agendan bakom artikeln. De skrev om stora bakomliggande ekonomiska intressen alltså de etablerade VVS-företagen som inte sysslar med relining utan traditionella rörbyten. Men Asbjörn Austlid håller med om att metoden har begränsningar. Han tillägger att rören inte bör renoveras om de är i alltför dåligt skick eller om rörsystemet är väldigt krångligt med många böjar och Asbjörn Austlid, vd för Proline, talar för relining. Åsa Snith, som arbetar med kommunala rör hos Mittsverige Vatten, menar att metoden är bra om man har resurser att inspektera. Foto: Mittsverige Vatten ombyggnader, så som det kan vara i äldre fastigheter. Om rören är i så dåligt skick att de upplöses i flagor, ungefär som kex, då är relining inte en bra metod, konstaterar han. Om förutsättningarna är rätt finns dock klara fördelar, inte minst för dem som bor i ett hus där rören måste åtgärdas. Mot flera dagar, kanske veckor av evakuering eller plågsamt boende i damm, utan vatten och avlopp, ställer han en enda dags insats. Badrum och kök behöver inte byggas om ifall rören renoveras istället för att bytas ut. Sedan behövs ytterligare en dag till för att klara av stammarna i huset. Hur mycket det kostar beror på hur rörsystemen ser ut, men det handlar om kronor per lägenhet i snitt, säger Asbjörn Austlid. Han menar att de renoverade rören kan hålla i 50 år, alltså lika länge som nya rör efter ett stambyte. Men hur länge det håller beror på materialen och miljön. Det är som för en bil, den håller olika länge beroende på hur man kör den, säger Asbjörn Austlid. I dagsläget finns ingen möjlighet att verifiera siffran 50 år eftersom metoden inte använts så länge, utan bara i 15 år. Men så här långt ser det bra ut, enligt Austlid. Vi har besiktigat rör tio år efter relining och det gav fullgott resultat. Objektiva tester efterfrågas Ett inslag i debatten om de renoverade eller relinade rören var efterfrågan på oberoende tester. Leo Spilg på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut är en av dem som utför de efterfrågade provningarna, i regi av dotterbolaget Sitac. Tre svenska företag har alltså fått sina metoder godkända av en oberoende instans. 12 husbyggaren nr 3 B 2010

15 Så här fint ska det bli när ett rör renoveras. Foto: Proline Det här röret kan behöva lite epoxy på insidan. Foto: Proline Typgodkännandet är baserat på svenska byggregler, och visar att produkternas lämplighet är provad, säger Leo Spilg. Efter att metoden en gång godkänts följer Sitac upp att företaget fortsätter att använda metoden på det sätt som godkänts. Gammalt rör blir gjutform Leo Spilg förklarar att det är stor skillnad mellan olika metoder. Det allra mest gedigna sättet att renovera rören är att spruta in så mycket plast att det i princip motsvarar att gjuta ett nytt rör. Det gamla röret utgör gjutformen. Man sprutar in ett lager på mellan tre och fem millimeter. Hur länge det nya röret håller beror på materialets beständighet. Plastmaterialet har en beständighet på minst 50 år vid normal användning, säger Leo Spilg. Veck vid böj Han bekräftar alltså Asbjörn Austlids uppgift om att livslängden i bästa fall går att jämföra med ett stambyte. Men vad gäller metoder där skiktet som sprutas in är tunnare går det inte att förutsäga livslängden eftersom det beror på väldigt många olika faktorer. Sedan finns strumpmetoden. Men ännu finns inget typgodkännande för sådana system, konstaterar Leo Spilg. Strumpmetoden går ut på att en strumpa fylld av plast sticks in i det befintliga röret som ska renoveras. Därefter härdar plasten och ett nytt rör bildas. Just den metoden omnämns också i den norska rapporten. Det visar sig att vid böjar så uppstår veck i strumpan som stryper flödet genom röret. Det är också svårt att göra bra skarvar med den metoden. Dyrt att testa Problemet med SPs tester är att de är dyra. Ett godkännande kan kosta upp emot kronor eller till och med ännu mer. Det är för dyrt för mindre företag, konstaterar Asbjörn Austlid. Branschföreningen försöker nu få fram billigare tester. Om man kan skapa någon sorts oberoende kontroll utan att behöva genomföra de dyra testerna som SP gör så vore det bra, säger Asbjörn Austlid. Inom kommunerna finns liknande ambitioner. Åsa Snith, ordförande för den svenska gruppen inom Scandinavian Society for Trenchless Technology, berättar att de kommuner som arbetar med ledningar för avlopp håller på att arbeta fram gemensamma kvalitetskrav för renovering av rör. Det är otroligt viktigt. Leverantörerna är experter på sina metoder men för beställaren är det svårt att veta vilka frågor som börs ställas, säger Åsa Snith. FAKTARUTA Debatten som uppstod riskerar att stjälpa en oberoende utredning. Bostadsföretagen Fastighetsägarna i Stockholm och Sabo har be - slutat att gå till botten med relining och göra en gedigen undersökning. Branschföreningen VVS-Företagen anslöt sig och bidrog med ytterligare finansiering. Men efter artikeln med katastrofrubriken i föreningens tidning VVS- Forum ansåg företagen i reliningbranschen att föreningen inte var neutral i frågan. Därför krävde de att VVS-Företagen skulle hoppa av samarbetet. Fördelarna i den kommunala verksamheten är densamma som för bostäderna: renovering stör mindre än att lägga nya rör och ledningar. Använd film Hon konstaterar att en svårighet är att veta vilka rör som bör renoveras och vilka som bör bytas ut. Det är bra att filma rören innan beslutet om renovering tas. Sedan bör rören filmas igen. Strax efter intervjun ska hon tillträda en tjänst som avdelningschef för Mittsverige Vatten, som har hand om vattnet för tre kommuner; Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Hon konstaterar att för stora kommuner är det inga problem att klara av inspektioner av relining. För mindre kommuner som renoverar ett litet system kan det vara svårare att få ihop de resurser som krävs för att kolla att åtgärden blev utförd på ett bra sätt. Det man verkligen måste veta är vilken ledning man ska renovera och hur den ser ut. Man måste ha rätt faktaunderlag. Att få fram det är beställarens ansvar, säger Åsa Snith. D Därmed förlorade utredningen en del av finansieringen och nu är pengarna slut. Nu söks nya finansiärer som inte riskerar att hota utredningens neutralitet. I potten finns bland annat miljonprogrammets alla rör som måste renoveras eller bytas ut inom en snar framtid. nr 3 B 2010 husbyggaren 13

16 DRIFT OCH UNDERHÅLL Nya vvs-installationer bör trimmas in från början, och därefter bevakas, för att maximera energiprestandan. Detta om man vill slippa elda för kråkor. Det har hänt att avluft värmts med fjärrvärme och att en solstråle satt en vvs-anläggning i kyldrift. Trimmad vvs-anläggning ger energisnålare byggnad Av per isakson, tekn dr, installationsteknik KTH och pär carling, tekn lic, Skanska Sverige I de flesta byggnader används mer energi än nödvändigt. Detta gäller såväl nya som äldre byggnader och det finns goda skäl att försöka köra energisnålare. Energipriserna kommer att stiga på grund av knappheten på fossila bränslen och bristen på billiga alternativ. Både myndigheter och marknad ställer krav på energieffektivitet och det finns skäl att anta att kraven kommer att skärpas och bestå under lång tid. Det är mycket som måste göras rätt för att en ny byggnad ska bli verkligt energisnål: välja en bra systemlösning, dimensionera rätt, bygga väl, trimma in och prova installationerna samt inte minst köra den energisnålt. För befintliga byggnader gäller det att trimma, köra energisnålt och i sista hand bygga om. Varje objekt är unikt Byggnader tillverkas inte i långa serier. Med undantag för småhus är den ena byggnaden inte den andra helt lik. Det finns inte möjligheter att utveckla en energieffektiv modell och sedan tillverka den i tusentals identiska exemplar. För lokalbyggnader projekteras vvsinstallationerna för varje enstaka objekt. Styrsystemet sätts samman och driftsätts på plats, vilket inkluderar en del programmering. Vvs-installationerna i ett flerbostadshus är enklare och risken för att det smyger sig in fel borde vara mindre, men å andra sidan avsätts mindre resurser. Intrimning och provning sker ofta under tidspress inför hyresgästernas ankomst och det kanske aldrig fastställs om systemet uppnår avsedd funktion och prestanda. Resultatet blir att varje byggnad har sina egna fel och brister. Billigare klarlägga Med mätningar och analys kan man klarlägga hur en vvs-anläggning fungerar i drift. Detta visar erfarenheter från Byggforskningens experimentbyggnadsprogram på 1980-talet. Då var kostnaden avskräckande hög, men sedan dess har kostnaden för överföring, lagring och bearbetning av mätdata fallit dramatiskt. Med dagens styr- och övervakningssystem är kostnaden låg för att registrera stora mängder historiska data. Hundratals givare är ju redan anslutna till systemet och datorkraft finns i överflöd. Vad kan uppnås Kan en metodik, som bygger på mätningar och analys, bli ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att spara energi? För det första, hur mycket finns att vinna genom att köra mer energieffektivt? Det finns uppgifter om hur man gjort stora besparingar i enstaka byggnader, men det finns inte säkra siffror på potentialen att spara genom bättre drift i bebyggelsen i allmänhet. För det andra, vad skulle det kosta att utveckla och tillämpa metodiken? Till sist, för att energi verkligen ska sparas så fordras det beslut och åtgärder för att avhjälpa de upptäckta bristerna. Säljer dåligt Varför har de stora styrföretagen inte utvecklat effektiva verktyg för att arbeta med mätdata? Det enkla svaret är att inte tillräckligt många efterfrågar sådana verktyg. De få verktyg som faktiskt finns säljer dåligt. Det finns knappast några förebilder på hur mätdata i överflöd skulle kunna ge energieffektivare byggnader. Snarare finns det bilder på hur en fastighetsskötare drunknar i data. Vi har genomfört ett antal projekt tillsammans med Vasakronan, ÅF Infrastruktur och Skanska. Vi har jobbat praktiskt och i nära kontakt med olika aktörer Per Isakson, tekn dr, är forskare på avdelningen för installationsteknik vid KTH. Han har tidigare arbetat vid mätcentralen för energiforskning på KTH och med solvärmeforskning. FÖRFATTAREN FÖRFATTAREN Pär Carling är tekn lic i installationsteknik och arbetar med energisimulering och energiuppföljning på Skanska Sverige. i branschen. Målet har hela tiden varit att spara energi i de aktuella byggnaderna. Metodiken, som vi kallar Pia, omfattar (se figur 1): Alla punkter i styrsystemet, som är relevanta för inomhusklimat och mediaförbrukning, loggas kontinuerligt. Data registreras ungefär var femte minut. Vi är noga med att ta med börvärden och utsignaler till ställdon vid sidan om mätvärdena. (Egna dataloggrar är alltså inte ett alternativ.) Av kostnadsskäl installerar vi sällan speciella givare. Numera krävs ett antal mätare för att veri- 14 husbyggaren nr 3 B 2010

17 Figur 1. Internet spelar en viktig roll för Piametodiken. Historiska data förs över från styrsystemen i många byggnader till en central databas. Vvs-ingenjören laddar ned data från databasen och utför analys och visualisering lokalt. fiera energikraven i Boverkets byggregler (BBR). Alla mätare för värmemängd och elektricitet ska kopplas till styrdatorn. Vi begär mätare med MBUS och hög upplösning. Driftsättning av loggningen av data utförs alltid av styrleverantören och samordnas om möjligt med besiktningen. Vi önskar en beskrivning av anläggningen och punkterna, som kan läsas med dator, men får nöja oss med driftkort på pdf-filer. Data förs över Internet till en central databas. Styrsystemet skapar textfiler, vars utseende och teckenkodning har varierat en hel del mellan olika styrleverantörer. I några fall har samma leverantör samtidigt använt olika filer i olika objekt. Det finns ingen standard och vi kan skriva en lång litania om textfiler med historiska data. Vi har använt e-post med bifogade zip-filer, ftp-server i styrdatorn, web-server i styrdatorn och olika varianter med ma nuella inslag. En central databas tar emot dygns paket av historiska data. Under flera år använde vi egna enkla interaktiva program för att hämta och packa upp data. Textfilerna sparade vi på en vanlig PC. Detta arbetssätt är segt och tidsödande. Nu kör vi en MySQL-databas på en server och datapaketen tas emot, pac kas upp och skrivs automatiskt till databasen. Detta innebär en stor förbättring, men den ställer större krav på att filerna har överenskommet utseende. Vvs-ingenjören laddar ned data från databasen. Arbete med data sker på en kontorsarbetsplats. Det kan vara svårt att koncentrera sig på analysen i en styrcentral. Analys och visualisering gör vi med en uppsättning verktyg, som vi själva konstruerat. Dessa är dramatiskt mycket snabbare än universalverktyget Excel. Tydlig grafik Interaktiv granskning och analys av historiska data spelar en viktig roll i Piametodiken och våra krav på verktygen är i vissa avseenden höga. Användaren ska kunna koncentrera sig på att analysera funktioner hos byggnaden och dess installationer. Verktyget får inte fördröja och distrahera. Svarstiderna måste vara korta. Presentationer ska snabbt ge överblick. Användaren ska inte behöva memorera en massa värden. Alla data, som behövs för att förstå ett förlopp, ska visas samtidigt. Den grafiska utformningen ska vara enkel och tydlig. Dialogen ska vara enkel och konsekvent. Det ska vara enkelt och snabbt att från en översikt gå till en spe cialiserad presentation, som belyser förhållandena, som indikerades i översikten. Analysera funktioner Tillgängliga standardprogram räcker inte till. Det finns visserligen många, men de är främst avsedda för att framställa diagram, som illustrerar redan kända förhållanden. I detta projekt behöver vi funktioner, som är inriktade mot att övervaka, att upptäcka avvikelser och att spåra orsaken till dessa. Våra mest använda verktyg är: DataBrowser visar ett antal linjediagram som funktion av tiden. Diagrammen är synkroniserade; de har gemensam tidsaxel. Ett hårkors når över alla diagram. Det liknar lite hur man kan bläddra i en databas. Alla växlingar sker snabbt. Med ett klick kan användaren växla till nästa grupp diagram. pmbrush visar en grupp av punktdiagram, en så kallad plot matrix därav pm. Det är till exempel möjligt att samtidigt visa tillufttemperaturen, beräknat börvärde, och värmeventilens läge, som funktion av utomhustemperaturen när luftbehandlingsaggregatet är i drift. Brush står för möjligheten att må la punkter med olika färger. När användaren målar några punkter i ett diagram så färgas samtidigt punkterna för samma tidpunkter i övriga diagram. Med StatX kan man inspektera data från en byggnad med till exempel loggade punkter. Gränssnittet domineras av en tabell med en rad per storhet och åtta kolumner: anteckning, punktnamn, läg sta värde, medelvärde, median, högsta värde, standardavvikelse och antalet saknade värden. Det går att söka och sortera med avseende på enstaka eller kombinationer av kolumner. StatX kan visa ett halvt dussin olika diagramtyper. Exempel: genom att söka på *LB*GT11_MV* visas tillufttemperaturerna för byggnadens trettio luftbehandlingsaggregat i listan. I nästa steg kan man välja alla rader och klicka på linjediagram. Då visar programmet ett diagram med trettio kurvor. Det är svårt att urskilja enstaka kurvor, men det syns tydligt om någon kurva avviker från mönstret. EnergySignature är ett interaktivt verktyg för att prediktera en byggnads mediaförbrukning under ett normalår (se figur 2). En energisignatur anpassas till data från en begränsad period och årsförbrukningen skattas. Användaren ser rådata och kan interaktivt välja (och välja bort) datapunkter innan anpassningen görs. Användarens indata sparas mellan Fortsättning s. 16 P nr 3 B 2010 husbyggaren 15

18 Figur 2. EnergySignature är ett flexibelt verktyg för att uppskatta värme- och kylbehov under ett normalår. Det kan samtidigt hantera flera olika driftfall och orter. Vänstra bilden visar köpt energi för uppvärmning med värmepump i och ur drift. Mittbilden visar med ventilation i drift (röd) och avstängd (grön). Högra bilden visar energi för kyla. På x-axeln är i samtliga fall utetemperaturen. P körningar. Det finns ett stort behov av ett användarvänligt och robust verktyg för att uppskatta mediaförbrukning, inte minst sedan krav på uppföljning av energiprestanda infördes i BBR. PiaFDD är ett provisoriskt verktyg för automatisk felsökning med expertregler (se figurer 3 och 4). Resultatet av en körning ska indikeras i överskådlig bild, till exempel i en treemap. Ett klick på en röd fläck ska ge ett väl valt diagram och sedan ska det vara lätt att gräva ned sig i detaljerna. Upptäcker brister Pia-metodiken har tillämpats i ett par dussin byggnader och i nästan alla har vi funnit brister och avvikelser. En vanlig reaktion inför en upptäckt avvikelse är att den borde man ha sett utan konsulter och analys av en massa historiska data. Ingen vill skylta med att ha dimensionerat fel, monterat bakvänt, missat avvikelser vid en funktionsbesiktning eller använt onödigt mycket energi i driften. Intrimning Klarar byggnaden kraven? Fungerar vvsanläggningen på avsett vis? De frågorna ställs så fort en ny byggnad är färdigställd. Energiprestanda är viktigt inför överlämnandet. Svaren behövs för att fatta beslut om eventuella åtgärder. Vi har använt verktyget EnergySignature regelbundet för att uppskatta energiprestanda under intrimningen av några byggnader. Dessutom fungerar det bra för att snabbt bedöma om en vidtagen åtgärd givit avsedd effekt. Verktyget är roligt att använda och det belönar goda åtgärder. Intrimning av en ny kontorsbyggnad med grön profil förbättrade energiprestandan med procent. Justerade drifttider för komfortkyla, höjt börvärde för kylbafflar och nattsänkning är exempel på de åtgärder som sänkte energianvändningen. Komforten förbättrades. Funktionsbesiktning Vi har stött funktionsbesiktning av stora kontorsbyggnader vid några tillfällen. Vi ersätter travarna med diagram med interaktiv visualisering med hjälp av en bärbar dator, som är laddad med alla data, och en datorprojektor (IT-stöd ger rationell besiktning av energi- och vvs-funktioner, Husbyggaren 6/2005). Detta ger flera fördelar. Alla deltagare tittar på samma diagram och kan följa diskussionen. Det går snabbt att se om en konstighet uppträtt någon enstaka gång eller regelbundet under hela säsongen. I det senare fallet blir det en omöjlighet att hävda att det är en ren tillfällighet under en enstaka dag. Det går att leta upp tillfällen när ett misstänkt förlopp är särskilt tydligt. Vi har sett exempel på att allvarliga fel varken upptäckts vid styrentreprenörens egenkontroll eller besiktningen. När jag själv konstruerar datorprogram blir det ständigt fel och testning är en integrerad och oumbärlig del av arbetet. Jag bygger successivt upp en samling tester, som jag kan köra om och om igen. Det är inte konstigt att det uppträder fel i styrprogram. De innehåller många styr- och reglerfunktioner och programmeringshjälpmedlen är enklare och färre än i till exempel Microsofts Visual Studio. Många funktioner kan inte provas förrän styrsystemet är på plats och anslutet till vvs-anläggningen. Med byggnaden inkopplad kan inte tester köras snabbt och man måste vara försiktig så att man inte ställer till det någonstans ute i byggnaden. Figur 3. Körningen av PiaFDD styrs från denna dialog. Användaren kan välja grupper av regler, starta körningen och sedan öppna olika verktyg för att titta på resultatet. Figur 4. Treemap är ett kompakt sätt att visa resultatet från körningen av en uppsättning regler. Varje rektangel motsvarar en regel. Rektangelns yta visar regelns betydelse och färgen hur många gånger regeln brutits under tidsperioden. Exempel: I en ny stor byggnad var två temperaturgivare förväxlade, vilket medförde att ett stort antal fläktar felaktigt kördes på helfart. I två byggnader med frånluftvärmepump och fjärrvärme var algoritmen, som styr sekvensen mellan värmepump och fjärrvärme, felaktig. Detta medförde begränsad drifttid för värmepumparna och ökad energianvändning. I ett par hus hade fläktar för höga flöden. Inkoppling av spjäll respektive sektioneringen av ventilationssystemet hade missats vid hyresgästanpassningar. I flera byggnader har givare för utomhustemperaturen, som påverkas av sol- Fortsättning s. 18 P 16 husbyggaren nr 3 B 2010

19 nr 3 B 2010 husbyggaren 17

20 P strålning, medfört felaktiga värden för till exempel återvinningens verkningsgrad och beräknade börvärden. I en byggnad gick vvs-anläggningen vintertid tillfälligt över i kyldrift då solstrålning värmde givaren för utomhustemperaturen. I en byggnad växlade börvärdet för tillluftens temperatur mellan börvärdeskurvans ändpunkter. Brukarna angav i en intervjuenkät att de ibland upplevde drag från ventilationen. I en ventilationsanläggning saknade styrprogrammet den föreskrivna kylåtervinningen (sval frånluft kyler varm uteluft via värmeväxlaren). Detta medförde onödigt hög effektavgift för fjärrkyla. I flera byggnader har vi sett förväxlade mätare och felaktiga mätarkonstanter. Drift I Science Tower har Pia använts sedan funktionsbesiktningarna när byggnaden var ny. För ett par år sedan kom Dan Sellergren, drifttekniker, till byggnaden och tog tag i energianvändningen på ett radikalare sätt. I nr av Energi & Miljö beskriver Mark Kretz hur Dan Sellergren genom en rad åtgärder minskat den köpta energin med 36 procent. Science Tower är visserligen en profilfastighet där energieffektivitet inte stod högst på prioriteringslistan, men detta är ett anmärkningsvärt bra resultat. Och besparingarna har inte försämrat inneklimatet. Detta är ett tydligt exempel på att kunskapen, som mätningar ger, måste följas av beslut och åtgärder. I en annan stor kontorsbyggnad med kylbafflar, som försörjs av ett stort luftbehandlings aggregat med vätskekopplad återvinning, sänkte vi börvärdet för tilluften. Sänkningen minskade fjärrvärmeförbrukningen med 20 procent (Sänkt börvärde sparar energi i kontorshus, VVS-forum, oktober 2006). Samtidig värmning och kylning minskade och värmeåtervinningen gynnades. På sommaren när det är varmt kan man minska behovet av köpt kyla genom att kyla ned byggnaden med sval nattluft. Enklast är att ändra i tidsschemat så att ventilationen körs nattetid. Mer än en gång har vi upptäckt att detta sommarfall körs långt in på hösten med en morgontopp i värmebehovet som följd. I den allra första byggnaden där vi arbetade med Pia kördes ventilation några timmar på efternatten och det hade nog pågått länge. Den stängdes av som den skulle på kvällen och startade som den skulle på morgonen och ingen märkte något. I en byggnad hade under lång tid den stora ventilationsanläggningen varit i drift dygnet runt. Orsaken var att en tryckknapp hängt sig. Stockholms Rådhus var en av de allra första byggnader där vi provade Pia-metodiken för ungefär tio år sedan. Följande är glömt och förlåtet. Vvs-anläggningen, som försörjdes av fjärrvärme och -kyla, hade vätskekopplad värmeåtervinning från frånluften. Funktionen var smart och ventilerna integrerade i en kompakt enhet. Det datoriserade styrsystemet var gam malt och primitivt. Vi hade svårt att förstå hur det var tänkt att fungera och upptäckte att i vissa lägen värmdes avluften med fjärrvärme. Styrentreprenören åt gärdade. Följande sommar upptäckte vi att avluften i vissa lägen kyldes med fjärrkyla. I en byggnad kunde framledningstemperaturen höjas för köldbäraren för processkyla. Fläktluftkylarnas ventiler öppnade maximalt till 30 procent. Höjningen medförde minskade rörförluster och ökad potential för att använda frikyla. På ett sjukhus medförde kravet på övertryck i operationsrummen att mycket energi användes nattetid då billig återvunnen värme inte var tillgänglig. När vi analyserat detta bestämdes tillsammans med brukarna att endast ett par av de sex rummen behövde vara i standby dygnet runt vilket sparar värmeenergi. Kunskapen ökar Ytterligare några punkter på plussidan är att Pia-metodiken: ger trygghet att våga experimentera med anläggningen. Ändringar i inställningar behöver inte vara så stora för att ge urskiljbara effekter, vilket minskar risken att störa hyresgästerna. Pia underlättar bevakningen av vad som händer i anläggningen och ger möjlighet att avbryta i tid om något är på väg att gå på tok. är ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel. Arbete med Pia ger djupare insikt i hur anläggningen fungerar. ger underlag för återkoppling till konstruktörer, beställare, byggare och andra aktörer och därmed begränsas antalet upprepade misstag. ger kunskap om byggnaden, som kan vara mycket värdefull vid överlåtelse av en fastighet. Kan spara energi på drift Kan Pia-metodiken bli ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att spara energi? I våra händer ger metodiken redan ett kostnadseffektivt stöd vid egenkontroll och intrimning av nya byggnader, men det kanske inte säger så mycket. Det är ingen tvekan om att det finns en stor potential att till låg kostnad spara energi genom effektiv drift. Detta gäller både befintliga byggnader och de som byggs idag. Varför går det så långsamt att omsätta denna potential i sparad energi? Vi anar men har svårt att formulera oss. Osäkerheten beträffande potentialens storlek är ett skäl. Det är nog svårt att acceptera att potentialen är stor, det vill säga att bygg- Kunskap, erfarenhet och trygghet På hittar du ca 250 konsultföretag med tusentalet kunniga och erfarna byggingenjörer som kan bidra till trygghet i ditt byggprojekt. 18 husbyggaren nr 3 B 2010

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 110 Nedanstående är en annons från Protan Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 609 Nedanstående är en annons från ÅF nr 6 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 309 Nedanstående är en annons från Abetong 4 husbyggaren nr 3 B 2009 nr 3 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong. Bygg för framtiden.

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong. Bygg för framtiden. SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 210 Nedanstående är en annons från Abetong Bygg för framtiden. nr 2 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 2 B 2010 nr 2 B 2010 husbyggaren

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 209 Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp 2 husbyggaren nr 2 B 2009 nr 2 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

solvärme sänker kostnaderna Bo bättre synar avloppsbranschen TEMA energi: Avfallskvarnen gör comeback för miljöns skull

solvärme sänker kostnaderna Bo bättre synar avloppsbranschen TEMA energi: Avfallskvarnen gör comeback för miljöns skull b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 3 2008 TEMA energi: det föreningen behöver veta solvärme sänker kostnaderna l Individuell mätning l Test: värmekamera l Dyra styrsystem är det

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

sid 26 Hissregler Snåriga regler för hiss. Bli inte lurad av offerten. 38 Tvätta miljösmart Spara pengar på att tvätta miljösmart.

sid 26 Hissregler Snåriga regler för hiss. Bli inte lurad av offerten. 38 Tvätta miljösmart Spara pengar på att tvätta miljösmart. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Bo bättre det föreningen behöver veta OBEROENDE INFORMATIV AKTUELL Ges ut av Mediabolaget AB Ansvarig utgivare Gunnar Wesslén Produktion Mediabolaget AB Swedenborgsgatan

Läs mer

STAMSTRIDEN. Vinstkrav på alla bolag. Snart kan det bli fred i. EU-kommissionen fortsätter granska allmännyttan. Nästan bara nollhöjningar

STAMSTRIDEN. Vinstkrav på alla bolag. Snart kan det bli fred i. EU-kommissionen fortsätter granska allmännyttan. Nästan bara nollhöjningar Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 8/20 09 Vinstkrav på alla bolag Nästan bara nollhöjningar EU-kommissionen fortsätter granska allmännyttan Sverige följer inte WHO:s radonråd

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Spara och bevara Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2010 det föreningen behöver veta Stor guide till försäkringsdjungeln VÄLJ RÄTT försäkring Billigare Bättre Rättvisare BOKA GRATIS

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Relining ur ett beställarperspektiv

Relining ur ett beställarperspektiv KTH Byggvetenskap Väg och vatten Kungliga Tekniska Högskolan Relining ur ett beställarperspektiv Relining from a client s point of view Examensarbete i byggnadsteknik No 407 Byggvetenskap 2010-12-20 Christofer

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer