Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel"

Transkript

1 National Food Administration, Sweden Livsmedelsverket Förslag till Forskningsområden Utlysningen Säkra Livsmedel Formas, Heidi Pekar

2 Hur stor del av sjukdomsbördan beror på dricksvattnet? Dricksvattnets kvalitet är beroende av råvattnets kvalitet, beredningens effektivitet och påverkan vid distribution av dricksvattnet. Exempelvis kan patogena mikroorganismer, rester från bekämpningsmedel, läkemedel eller industriprocesser förekomma i det färdiga dricksvattnet. Vid sidan av akut farliga agenser är det är emellertid också möjligt att andra agens eller blandningar av agenser kan bidra till risk vid den långvariga exponering som dricksvattenkonsumtion utgör. Störningar i dricksvattenförsörjningen kan medföra ökad exponering för sådana agenser, men dricksvatten är aldrig helt fritt från mikrobiologisk och kemisk påverkan och konsumtion kan därför leda till både akuta och långsiktiga/kroniska negativa hälsoeffekter. För individer kan dessa hälsoeffekter vara kännbara och för samhället kan de sammantaget utgöra en betydande börda p.g.a. sjukvård, sjukskrivningar, eller förlorade levnadsår i befolkningen. Ökad kunskap behövs generellt om dricksvattnets bidrag till sjukdomsbördan och specifikt om den relativa risk som kan attribueras till olika steg/faktorer i dricksvattenförsörjningen och de olika faror (mikrobiologiska/kemiska), som trots nuvarande åtgärder kan finnas i dricksvattnet. Relativ risk och attribuering av faktorer och faror ger ett nödvändigt underlag för rationella val av framtida åtgärder för att minska samhällets sjukdomsbörda.

3 Material i kontakt med dricksvatten Det saknas idag lagstiftning som reglerar dricksvattenmaterial, såväl nationellt som gemensamt inom EU. Föroreningar i dricksvatten kan härstamma från många olika typer av material från järn/stål och asbest/betong till plast som polyeten/pvc. Exempel är bisfenol A från dricksvattenledningar vid renovering av stamnät (sk relining) i bostadsfastigheter och bly från armaturer (vattenblandare) men även metalläckage från vendingmaskiner (kaffemaskiner) och hushållsapparater. Forskningsbehovet är en riskbaserad kartläggning av dessa ämnen i dricksvatten vid tappstället samt en hälsoriskbedömning.

4 Detektion och spårning av föroreningskällor i råvattentäkter Förståelse för föroreningars och potentiella smittkällors påverkan på råvattenkvalitet under olika betingelser är viktig för att bedöma åtgärder för skydd av råvattentäkter samt anpassning och dimensionering av dricksvattenberedningen. Det behövs bättre kännedom om vilka typer av källor som sprider sjukdomsframkallande mikroorganismer och kemikalier, i vilken omfattning detta sker samt vilka geografiska och tidsupplösta variationer i råvattenkvalitet detta ger upphov till. Påverkan från enskilda och kommunala avlopp, avloppsbräddningar, stallgödsel, strandbetande djur och föroreningar från industrier och deponier behöver kartläggas. Metodutveckling för sådan kartläggning kan ske med både bred mikrobiologisk, genetisk och kemisk profilering av råvatten eller med mer riktad metodik. Nyvunnen kunskap skall kunna omsättas vid faroanalyser.

5 Säkert dricksvatten med humusrikt ytvatten som råvatten. Dricksvattenberedningen utgår bland annat från råvattnets kvalitet vilken varierar geografiskt och över tid. I de Nordiska länderna, liksom i Skottland och Irland är det vanligt med ytråvatten som är rika på humusämnen. Kunskapen om dricksvattenberedning från humusrisk ytvatten är begränsad och intresset från andra länder inom EU är svalt. Inom detta område behövs interdiciplinär forskning som besvarar frågor om humusrikt råvatten och dess inverkan på beredningseffektivitet, mikrobiologisk barriärverkan, restprodukter från beredningskemikalier och desinfektionsbiprodukter samt återväxt på ledningsnätet (sk. biofilm). Parallellt behövs en utveckling av analysmetoder som kan kvantifiera detta och fånga upp förändringar eller störningar som påverkar dricksvattensäkerheten. Detta är en förutsättning för att optimera beredningen och effektivt förhindra att dricksvatten av dålig kvalitet når konsumenten.

6 Möjligheter och utmaningar för ett hållbart samhälle kretslopp och smittvägar i livscykeln jord till bord till jord till bord Miljö- och resursmässiga utmaningar förväntas leda till omfattande förändringar av samhället i stort inbegripet förutsättningarna för jordbruk, livsmedelsproduktion och -konsumtion. Det finns ett stort forskningsbehov över hur möjligheterna till förändringar kan tas till vara samtidigt som spridning av mikrobiologiska och kemiska föroreningar och andra hälsorisker minimeras. För att ge beslutsunderlag i dessa frågor behövs projekt, som syftar till kunskapsuppbyggnad för att identifiera källor och spridningsvägar och deras betydelse för spridningen mellan miljön och djur och människor.

7 Forskning för att utveckla nya strategier och metoder för risk/nyttavärderingar och hur andra relevanta faktorer kan vägas in vid beslut Arbete med livsmedelssäkerhet och matvanor baseras på riskanalysens principer med värderingar av risk och nytta för folkhälsan och med transparens och oberoende som viktiga utgångspunkter. Arbetet med metoder och verktyg har kommit längre för riskvärderingar än nyttovärderingar men mot bakgrund av nya data och insikter krävs en utveckling av båda, inte minst för hur dessa sammanvägs. Det pågår en utveckling av nya begrepp (QSARs, TTC, source attribution, risk ranking) och av matematiska och statistiska metoder inom riskvärderingsområdet. Parallellt pågår en utveckling av laborativa metoder (molekylärbiologiska, kemiska analytiska metoder och kombinationer av dessa) som bidrar med nya kunskaper och data vilket öppnar för nya och innovativa tillvägagångssätt att värdera risker och nytta. Ett framväxande krav finns också att göra riskhantering lika systematisk och konsekvent som riskvärderingen. Här behövs en utveckling av ramverk, data och metoder för att sammanväga risk/nytta med andra relevanta faktorer som påverkar riskhanteringsbeslut så att även dessa blir konsekventa och transparenta.

8 Utveckling av metoder för bedömning av hälsoeffekter vid samtidig exponering för olika faror Konsumenter utsätts samtidigt och dagligen via kosten för en blandning av olika kemiska ämnen, olika typer av mikroorganismer och ofta en obalanserad kost. Nettoresultatet av detta samspel för hälsan kan i dag inte bedömas, här föreligger ett stort forskningsbehov. Metoder behöver utvecklas för att mäta effekterna av samtidig exponering för kemiska ämnen, olika mikroorganismer, obalanserad kost, d v s kombinationseffekter i vid mening. Etablerade metoder för hälsobedömning inom livsmedelsområdet ger inte heller tillräckliga möjligheter att upptäcka alla effekter av betydelse för människan, t ex hormonstörande effekter. Här behövs mer forskning för att kunna hantera ett sannolikt växande problem.

9 Tack! -Formas som anordnat utlysningen tillsammans med Svenskt Vatten -För er uppmärksamhet Livsmedelsverket önskar lycka till med Era ansökningar!

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv Rapport nr 6-2012 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder av Rikard Dryselius LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Förslag till regional vattenförsörjningsplan

Förslag till regional vattenförsörjningsplan Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Remissupplaga Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-02 Arbetsprocess regional vattenförsörjningsplan En workshop där politiker och

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel

Nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel Nationell strategisk forskningsagenda för livsmedel Svenska plattformen för ETP - Food for Life Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Vision 4 Bakgrund 5 Samhällets utveckling 5 Demografisk

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss?

Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Varför köpa ekologisk mat? Får vi det vi förväntar oss? Ruben Hoffmann, Maria Wivstad, Axel Mie, Anna Wallenbeck & Karin Ullvén Att förstå vad som avgör

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Framtidens hälsooch sjukvård

Framtidens hälsooch sjukvård Rapport från Teknisk Framsyn Uppdateringsprojektet 2003 Framtidens hälsooch sjukvård framsteg och utmaningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1. Inledning 7 2. Drivkrafter specifika för framsynsområdet

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Dokument: Definition av hållbarhetsbegreppet inom

Dokument: Definition av hållbarhetsbegreppet inom Sid 1 (6) Dokument: av hållbarhetsbegreppet inom Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) Begreppsanvändningen är dynamisk och kan revideras över tiden. Hållbarhetsbegreppet inom USBE har sin utgångspunkt

Läs mer

Bra grundvatten idag och i framtiden

Bra grundvatten idag och i framtiden Rapporter och meddelanden 129 Bra grundvatten idag och i framtiden Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet Underlagsrapport till Miljömålsrådet 2007 Rapporter och meddelanden

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform

Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk plattform Stockholm, 2014-02-10 Ert Dnr: UF 2014/4543/USTYR Helena Eduards USTYR Utrikesdepartementet 10339, Stockholm ud-plattformen@gov.se Naturskyddsföreningens Remissvar gällande Skr. 2013/14, Biståndspolitisk

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3 Årsredovisning 2013 ä L ä L ä L ä L N Innehåll C N C N C N GD har ordet 1 3 b 3 b 3 b 3 b Viktiga händelser 2013 2 Resultatredovisning 3 Ekonomisk översikt 3 L ä L ä L ä L Nationellt tillstånd 4 Övergripande

Läs mer

Framtida lösningar för distribution av dricksvatten slutrapport Fas A. Swerea KIMAB Projektnr.: 482001 Datum: 2012-03-30

Framtida lösningar för distribution av dricksvatten slutrapport Fas A. Swerea KIMAB Projektnr.: 482001 Datum: 2012-03-30 Framtida lösningar för distribution av dricksvatten slutrapport Fas A Författare: Lisen Johansson, Olivier Rod, Stefanie Römhild Swerea KIMAB Projektnr.: 482001 Datum: 2012-03-30 Denna rapport utgör slutrapporten

Läs mer

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt

Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Verifiering av den offentliga kontrollens effekt Innehåll Inledning... 2 Effektiv kontroll att nå avsedd effekt med

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer