Februari NU i flygvapnet februari Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Februari 2004. NU i flygvapnet februari 2004. Sidan 1"

Transkript

1 Sidan 1 Februari 2004 Ett nytt år innebär nya utmaningar. Mitt sista uppdrag före jul var att deltaga vid nedläggningen av F16 den 19 december. Flottiljen stänger med en stolt historia. Försvarsmakten lämnar dock ej Ärnaområdet då F 20 och Opil tillhör de verksamheter som enligt gällande planer skall utvecklas i den framtida Försvarsmakten. Jag vill uttrycka min uppskattning över flottiljens sätt att genomföra en ovanligt komplicerad och grannlaga avveckling där uppgiften varit att bromsa och gasa samtidigt. Vid årsskiftet intog Swafrap Jas 39 trettio dagars beredskap som registerförband Flygvapeninspektören 1 F 16 i Uppsala nedlagt 2 Tystnad tagning 3 NOTISER & KALENDERN 4 NOTISER 5 Nya bygget på F7 invigt 6 En möjlighet att synas för FM 7 Flyget firade 100 år 8 Förbandndens återrapportering Sant eller skröna 10 FB anmälda till EU:s styrkeregister och Nordcaps. Jag önskar förbandet lycka och framgång. Händelsen tydliggör att försvaret av Sverige idag är en betydligt vidare uppgift än att försvara vårt territorium. Förhandlingar pågår med Tjeckien om leasing av 14 stycken Jas 39 Gripen i C- versionen. Nya framgångar för Gripen medför nya utmaningar för oss inom flygstridskrafterna. Tjeckien är det andra Nato-landet som väljer Gripen och om förhandlingarna faller väl ut så vill tjeckerna starta sin utbildning i Sverige redan till hösten. Jag har tidigare karaktäriserat innevarande år som besvärligt men hanterbart vad gäller ekonomin. Det intensiva arbetet med försvarsbeslutet kan summeras på samma sätt. Vi är nu inne på det sjätte planeringsdirektivet där grundalternativet (GA), och GA minus tre miljarder skall beskrivas i termer av operativa förmågor och antal plattformar inom bl.a. flygstridskrafterna. Det står helt klart att väsentliga reduceringar av flygstridskrafterna måste ske i båda alternativen. Mediernas sensationsrapportering rörande operationella begränsningar för Jas 39 Gripen har väckt stor irritation hos alla som besitter fackkunskap i ärendet. Mediernas beskrivning av piloternas förtroende för styrsystemet är befängd då alla som känner till flygandets villkor vet att det för en fackman inte finns några mellanlägen i denna fråga. En pilot skulle Jag vill dock understryka att diskussionen i nuläget ej berör förband i grundorganisationen utan bara antalet plattformar och vad dessa skall kunna uträtta. aldrig sätta sig i ett flygplan om han ej hade Först i mars månad börjar den partsammansatta gruppen med tre personer ur fullt förtroende för flygplanets viktigaste system, styrsystemet. vardera FM och Regeringskansliet att diskutera i termer av grundorganisationsförband. bygger på förtroende mellan sändare och Vårt framgångsrika rapporteringssystem NU i flygvapnet fortsättnig nästa sida >>>

2 >>> mottagare och är uppbyggt på anonymitet. Systemet bygger på att lära av egna och andras misstag. Vårt unika rapporteringssystem som har funnits i decennier har lagt grunden till dagens mycket goda flygsäkerhetsläge. Det studeras av bl.a. Socialstyrelsen som söker en motsvarande modell för sjukvårdens felrapportering. När medierna startar drevet efter den som rapporterat en felfunktion är de ej medvetna om systemets grundbult, förtroende och anonymitet, vilket är olyckligt. Jag vill uttrycka min uppskattning över förbandens professionella agerande i frågan att beskriva och förklara för journalister det som närmast kan beskrivas som ett normaltillstånd, dvs. att operationella begränsningar är en naturlig del av det viktiga och ständigt pågående flygsäkerhetsarbetet. Slutligen vill jag lyckönska vår nye överbefälhavare. Jag önskar Håkan Syrén lycka till i det viktiga arbetet att föra Försvarsmakten in i framtiden. Jag uppskattar och stödjer att den viktiga förtroendefrågan, försvarsbeslutet och ledarskapet satts högst på agendan. Skall vi lyckas krävs nu att alla och envar kavlar upp ärmarna och tar konstruktiva krafttag med framtiden för ögonen. Jan Andersson flygvapeninspektör ž F 16 i Uppsala nedlagt Klockan nio på morgonen stod flottiljens personal samlad framför den minnessten som rests till minne av flottiljens 60- åriga epok. Fyra JA 37 Jaktviggen från F 4 på Frösön passerade över ceremoniplatsen, förda av piloter som tidigare tillhört F 16. Strax därpå kom två Sk 50 Safir ur Ärna flygklubb, en flygplanstyp som konstruerades på 1940-talet och därmed är samtida med flottiljens tillkomst. Efter ett tal av flottiljchefen överste Christer Olofsson avtäcktes minnesstenen, med inskriptionen Minns oss som verkade här. Nedläggningsceremonin fortsatte i en av hangarerna, där flottiljens fana överlämnades till chefen för F 20, som är F 16:s traditionsbärare. Därpå, klockan 10.52, förklarade flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson F 16 som nedlagd. Flottiljens fana nedhalades en sista gång på nyårsafton, klockan Sidan 2 Den militära personalen som tillhört F 16 har erbjudits andra befattningar inom Försvarsmakten. För den civila personalen är läget annorlunda. Många har erbjudits hjälp till andra anställningar både inom och utanför Försvarsmakten. Tyvärr är det dock cirka 40 personer som blivit övertaliga, varav cirka hälften går i pension. F 16:s nedläggning betyder dock inte att Försvarsmakten lämnar Ärnaområdet. Kvar blir F 20 och Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FM UndSäkC). Utöver detta finns redan de flyg- respektive armétaktiska kommandona, som är de första enheterna ur den Operativa insatsledningen (Opil) som etableras i Uppsala. Resterande delar av Opil flyttar till Ärna under våren Peter Liander, FM Info Klockan den 19 december 2003 förklarade flygvapeninspektör Jan Andersson F 16 som nedlagt.

3 Sidan 3 Det var en omtumlande upplevelse för löjtnanterna Kent Stråhle och Mikael Bodin som under en veckas tid medverkade som statister vid inspelningen av filmen Hotet. Flygteknikerna Kent Stråhle och Mikael Bodin, är två av ett femtiotal F 21:are som medverkade som statister i Kjell Sundvalls nya film som utspelar sig i flygvapenmiljö. Filmen spelades bland annat in på F 21 i Luleå och vid Försvarets Materielverk i Vidsel. Kent och Mikael blev utvalda efter en provspelning och som förstagångsstatister var det en helt ny upplevelse för de båda. De fick lära sig agera, strida som SSG-män (Särskilda skyddsgruppen, Sveriges elitstyrka), och att hänga ut från en helikopter och samtidigt se häftiga ut. En inte helt lätt uppgift. - Det var svårt att veta hur man skulle agera för att det skulle bli rätt, men det var otroligt roligt. Vi fick träna på hur SSGmän agerar i strid, och även hur vi skulle bete oss när vi satt på helikoptermeden när farten var nästan 200 kilometer i timmen, något som var fruktansvärt kallt och lite skrämmande, erkänner Kent Stråhle. Kent och Mikael spelar SSG-män som jagar terrorister med helikopter. I filmen är de klädda i vita snödräkter, kamouflagemönstrade stridsvästar, vita huvor, skidglasögon och rejäla skägg. Trots prövningarna skulle både Kent och Mikael kunna tänka sig att vara statister igen, om tillfälle gavs. - Det var intressant att se hur det egentligen går till att spela in en film. Scenerna spelades in huller om buller och det var svårt att se logiken när filmningen skedde. Så det var otroligt häftigt att se den färdiga filmen. Både Kent och Mikael såg Hotet vid världspremiären i Vidsel och tyckte att den svarade upp till de högt uppsatta förväntningarna, även om det var svårt att se filmen objektivt. - Jag satt och kollade efter kollegor hela tiden och särskilt spännande blev det ju när våra scener visades. Men det är en välgjord film som är riktigt bra. Dessutom är flygscenerna otroligt häftiga, säger Mikael. Kent och Mikael ger filmen en stark fyra, av fem möjliga, Gripenplan förstås. Anna Nyman F 21 info Shanti Roney in action under filminspelningen i hangar 87 på F 21. Fotograf: Louise Levin Mikael Bodin som SSG-soldat. Fotograf: Karl Fredrik Ulfung Inspelningen på Vidselbasen. Fotograf: Louise Levin Mikael Bodin och Kent Stråhle berättar om sina upplevelser vid Hotet-inspelningen. Fotograf: Louise Levin

4 Nya tidningen namngiven Insats & Försvar på G Arbetet med Försvarsmaktens nya tidning Insats & Försvar pågår för fullt. Parallellt med skapandet av den grafiska formgivningen genomförs också produktion av det redaktionella materialet. Första numret ska vara hos läsarna i mitten av mars. Den 27 februari närmar sig Arbetet med Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslutet går nu mot sitt slut. Den 27 februari lämnar ÖB sitt förslag till Regeringskansliet över hur Försvarsmakten ska vara utformad, i de olika ekonomiska nivåerna, den 1 januari Ominriktningsarbetet mot ett flexibelt insatsförsvar fortsätter. Det innebär också att försvaret kommer att minska i volym. Vi kan redan nu se att det blir ytterligare ett tufft beslut som kommer att beröra många av Försvarsmaktens anställda. Det är viktigt att all personal som tjänstgör i vår organisation erhåller korrekt och kontinuerlig information. Chefer för förband, skolor och centra har en nyckelroll i detta arbete. Den 26 februari genomförs ett förbandschefsmöte dit även informationscheferna kallas. Mötet kommer att behandla underlaget och dess innehåll. Ett OH-paket med omfattande innehåll kommer att delas ut. Den 27 februari redovisar ÖB Försvarsmaktens underlag direkt i en TVsändning till förband, skolor och centra kl red ž Sista flygningen för F 16 Sidan 4 Industrins jubileumsgåva levererad I samband med firandet av flygets 100- årsjubileum i Linköping den 17 december levererades den nya gripensimulatorn till Flygvapnet. Simulatorn är byggd av SAAB för de pengar som industrin skänkte flygvapnet vid 75-årsjubileet Efter mottagandet av jubileumsgåvan beslutades att pengarna skulle användas till en gripensimulator att ställa upp på Flygvapenmuseum i Linköping. Efter det att SAAB levererat simulatorn till Flygvapeninspektören Jan Andersson så överlämnades loggboken till chefen för Flygvapenmuseum Sven Scheiderbauer. Hans Majestät Konungen invigde museets spektakulära nytillskott och därefter genomförde projektledaren Jessica Söderholm en hisnande flyguppvisning inför de ca 500 inbjudna gästerna. Insats & Försvar ersätter försvarsgrenstidningarna Armé-, Marin- och Flygvapennytt vilkas historia avslutades i samband med sista numret strax innan jul. Samtidigt med lanseringen av den nya tidningen ändras också, till stora delar, målgruppen. Insats & Försvar kommer att, förutom Försvarsmaktens anställda, nå alla aktiva i insatsorganisationen. Det innebär att läsarna i huvudsak består av dem som nu grundutbildas. Tidningen kommer att följa dem under en period av sex år efter utryckning. Sammanlagt har tidningen en upplaga på cirka exemplar. Fokus i Insats & Försvar kommer att vara på de uppgifter Försvarsmakten löser. Det kan vara ett reportage om en patrull i Pristina, vardagen för en Gripenpilot eller utvecklandet av nya förmågor. Utgångspunkten ska vara ett gemensamt försvarsmaktsperspektiv snarare än som tidigare, ett försvarsgrensperspektiv. red Den 11 december genomfördes den sista flygningen i flottiljens regi. De 13 sista Sk 60-flygplanen att lämna flottiljen flög i formation, ledd av divisionschefen Conny Forsberg, över F 16, Stockholm, Arlanda och Norrköping innan de splittrades upp för landning på Malmen och Ljungbyhed. red februari ÖB lämnar FM:s underlag till FB 04 till regeringen 4-9 mars Fokusövningen 3-14 maj Flygvapenövning 29 augusti Flygdag på F 17 september Regeringen inlämnar proposition inför nya försvarsbeslutet till riksdagen december Riksdagen fattar nytt försvarsbeslut

5 Sidan 5 Nya plattan på F 17 Gotland invigd Rekord för 50 år sedan J 29 flög för första gången den 1 september 1948 och var då fullt jämnförbart med det bästa som fanns i USA och Sovjetunionen. SAAB hade över en natt blivit en av världens ledande flygindustrier. Ceremoni till minnet av F 19 F 19 var det svenska frivilligflygförband som upprättades och verkade under 62 dagar i Finland under kriget Måndagen den 12 januari klockan (13.00 finsk tid) genomfördes en minnesceremoni för F 19 vid minnesstenen i Olkajärvi flög kapten Anders Westerlund J 29 Tunnan på en sluten bana med genomsnittsfarten 977 km/h och slog därmed det gamla världsrekordet med god marginal. Nästa rekord med Tunnan sattes 1955 på en 1000 km sluten bana. Flygvapnet tyckte att det skulle vara en extra poäng att sätta rekordet med två flygplan och gav uppdraget till kapten Hans Neij. Det blev två S 29, Tunnan i spaningsversion, som utförde rekordflygningen. Rekordet kom att lyda på 900,6 km/t Sverige och flygvapnet var då som nu i världstopp! I slutet av förra året invigdes den nya transportplattan på F 17G. Ceremonin gick av stapeln i ett strålande väder där endast två Tp 84 Hercules momentant skymde solen vid den inledande överflygningen. Fortifikationsverket, ANFA S/G, C MDG, FM LOG, försvarsdirektören på Gotland, chefen för Luftfartsverket Visby deltog tillsammans med två Tp 84-besättningar från F 7, personalen på F 17G och Gotlands lucia transporterad av räddningshelikopter från Norrlandsflyg. Regeringen gav den 14 december 1939 tillstånd att organisera det frivilliga flygförbandet som verkade i Finland under ledning av majoren Hugo Beckhammar. Den 12 januari 1940 kl (finsk tid) startade den första anfallsstyrkan, bestående av fyra Hart- och fyra Gladiatorflygplan. Förbandet bestod totalt av 276 personer, varav två kvinnor och 163 värnpliktiga meniga, alla frivilliga. F 19 var verksamt under sammanlagt 62 dagar och under denna tid flög man 600 timmar. Tolv sovjetiska flygplan förstördes av svenskarna som själva förlorade sex flygplan av de nitton som var i tjänst. Tre svenska flygare omkom. F 21 som är traditionsbevarande förband för F 19, genomför årligen en minnesceremoni både på F 21 och i Finland. Anna Nyman, F 21 Bandet klipptes av C MDG, brigadgeneralen Bengt Jerkland, FortV överlämnade en förgylld nyckel enligt tradition till C ANFA S/G för vidarebefordran till C F 17G. C Paul Olofsson F 17G

6 Sidan 6 Invigning och visning av nya matsalen på F 7 genomfördes den 10 december. Vid invigningen hölls tal av företrädare från Skanska, som byggt matsalen, Fortifikationsverkets GD Sören Häggroth, chefen för FMLog Servicedivisionen, översten Ronnie Åbrandt och chefen för F 7 överste Fredrik Hedén. Klippte bandet gjorde överstarna Ronnie Åbrandt och Fredrik Hedén tillsammans. På grund av förslitning levde inte den gamla matsalen från 1940 upp till dagens krav. En renovering bedömdes som alltför kostsam och därför beslutades 1998 att en ny matsal skulle byggas. För att ta fram ett behovsunderlag bildades därefter en arbetsgrupp bestående av representanter ur FMUhC, Förplägnad F 7 och ANFA. Utgångsläget var att en ny matsal med integrerat marketenteri, med en kapacitet på 600 dagsportioner skulle byggas. Beställningen skickades till Fortifikationsverket i mars Byggnadens utformning har varit föremål för en arkitekttävling där juryn hade att välja mellan sex antagna förslag, inlämnade av olika arkitekter. Juryn beslutade sig i början av 2001 för att välja förslaget från White arkitekter i Göteborg. Därefter begärdes anbud in från byggföretag. Bland dessa anbud beslutade man sig för att välja Skanska. Byggverksamheten började hösten 2002 och inleddes med ett kortare avbrott, då man upptäckte fornlämningar på byggplatsen. När arkeologerna hade gjort sitt har bygget fortsatt och tidsplanen har trots det kortare avbrottet ändå hållits. Henrik Gebhardt F 7 Informationssektion

7 Sidan 7 I fredags gick spelfilmen Hotet upp på ca 80 biografer i Sverige. Händelsen har fått stor medial uppmärksamhet och vår medverkan har hittills speglats av medierna som framgångsrik. Reklamsektorns främsta branschtidning Resumé uppskattade i torsdagens nummer reklamvärdet av vår medverkan till ca 10 miljoner kronor. Bakgrunden till vårt deltagande går tillbaka till 2001 då ett tidigt idéutkast förelades dåvarande generalinspektören för FV Mats Nilsson. Vår kvalitetssäkring av manus, dvs. att Försvarsmaktens verksamhet speglas på ett korrekt och verklighetstroget sätt, har gjorts av Ken Lindberg som är aktiv Gripenpilot och manusförfattare tillsammans med Karin Alvtegen och Stefan Sauk. Allmänt kan sägas att deltagandet genomförts utan kostnader för FM. Huvudprincipen vid genomförandet har varit att filmbolaget medgivits tillstånd att följa/filma FM:s ordinarie övningsverksamhet vid en tidpunkt då Försvarsmakten bedriver verksamhet på bl.a. FMV:s provplats i Vidsel. Alla kostnader som ej kunnat härledas till ordinarie övningsverksamhet har FM debiterat filmbolaget (drygt kr). De debiterade kostnaderna består huvudsakligen av uppkommen övertid, logi, övningsdygn, transporter, frakter av rekvisita m.m. Filmbolaget har fått anpassa inspelningsperioden efter FM:s ordinarie övningsverksamhet detta förfarande har ställt stora krav på samordning och har bl.a. medfört att produktionen dragit ut något på tiden. Vi har deltagit med ett robotbatteri 90 och helikoptrar från Boden, flygförband och basförband från F 21 och TU JAS 39, en Tp 84 Hercules från F 7 m.m. Särskilda skyddsgruppen, SSG, har av sekretesskäl ej deltagit vare sig med rådgivning eller med personal. Här har manusförfattarna gjort en egen research och tolkning. I uppdragsskrivningen till förbanden från Grundorganisationsledningen i Högkvarteret har tydligt angivits att verksamheten skall bedrivas inom ordinarie övningsverksamhet och att alla kostnader utöver detta skall debiteras filmbolaget. När hemställan om Försvarsmaktens deltagande vid t.ex. filminspelningar inkommer övervägs alltid nogsamt om vi kan ställa upp som rekvisitabank och rådgivare, detta då dessa tjänster ej kan köpas av någon annan än FM. Vi ställer dock krav på att vår verksamhet skall speglas på ett verklighetstroget och korrekt sätt samt att verksamheten ej förorsakar FM extra kostnader. Redaktionen hade möjlighet att se filmen på galapremiären i Stockholm och kunde se många premiärdeltagare från Försvarsmakten sträcka på sig lite extra efter föreställningen. Mycket nöje! redaktionen Foto: Alf Lindbergh

8 Sidan 8 På på dagen 100 år efter bröderna Wilbur och Orwille Wrights första flygning vid Kitty Hawk jubilerades den 17 december stort i Linköping. Vid ett arrangemang anordnat av Flygvapenmuseum, SAAB och Linköpings kommun firades händelsen på Malmslätt som är flygets vagga i Sverige. I närvaro av Kung Carl XVI Gustav kunde en stor mängd besökare beskåda en historisk kavalkad med olika flygplanstyper som paraderade över ett soligt Malmen. I den historiska kavalkaden visades Bleriot,Tummelisa, B17 och Lansen. Därefter blev det överflygningar av Hercules, signalspaningsflygplanet S102B, den flygande radarn S100B samt Viggen, SK 60 och JAS 39 Gripen. Även Helikopterflottiljen bidrog med förbiflygningar av ett flertal helikoptertyper, bl a nytillskottet Hkp 15. Efter kavalkaden samlades Hans Majestät Konungen och hedersgästerna inne på Flygvapenmuseum där Flygvapeninspektören överlämnade industrins 75-årsgåva till Flygvapnet, en Gripensimulator, till muséichef Sven Scheiderbauer. Kungen klippte bandet och därefter genomfördes den första officiella flygningen av projektledaren från SAAB Jessica Söderholm. På filmstaden i Linköping var det därefter smygpremiär på filmen HOTET. Under kvällen genomfördes en stor bankett i en av SAAB:s hangarer. Red

9 Sidan 9 Förra året kan betraktas som ett normalår, det vill säga ett år som i planeringsvärlden kännetecknades av stora och genomgripande omplaneringar. Denna gång var det dock inte vår egen förskyllan att vi hamnade i denna situation. Statsfinansernas utveckling och ökade pensionskostnader lät oss, den hårda vägen, känna på vad en ekonomisk limit innebär. Verksamhetsuppdragen för 2003 till flygförbanden och helikopterflottiljen innehöll en ekonomisk ram på mkr. Efter höstens besparingsåtgärder reviderades den ekonomiska ramen till mkr. Den fastställda prognosen efter november uppgick till mkr och utfallet för 2003 blev Ekonomiskt så har vi inom flygstridskrafterna hamnat mitt i prick. Prognosarbetet under hösten har dock varit något upp och ned. Här finns utvecklingspotential. Verksamhetsmässigt så är resultatet över förväntan. När omplaneringen gjordes i augusti så var osäkerheterna stora, både vad avser vilken verksamhet som var påverkbar och vilka konsekvenser ingrepp i verksamheten skulle medföra. Förbandens sammanfattningar och uppdragsresultat visar nu att besparingarna gav hanterbara konsekvenser, även om vissa verksamhetsområden helt var groundade under hösten. Flygförbanden och helikopterflottiljen har lyckats nå detta resultat tack vare gott och nära samarbete med Högkvarteret. Det mest positiva under året var den återtagning som gjordes inom övningsområdet. Både nationella och internationella övningar har genomförts med högre ambition än tidigare år och resultatmässigt har målsättningar nåtts, i vissa fall med marginal. Värnpliktsutbildning har genomförts enligt vår nya utbildningsmodell och avslutats med en slutövning för både basoch ledningsförband. Uppsatta kvalitetsmål har nåtts vad gäller personal. Prioriteringar inom Jas 39-systemet har gjort att snabbinsatsförbandet Swafrap Jas 39 kunnat inta beredskap från Följden av gjorda prioriteringar har dock medfört att ombeväpningsplanen har fått förskjutas något. Transportflygsystemet har genomfört flygtransporter enligt erhållna beställningar samt deltagit i övningar och genomfört utbildning av egna förband. Bl.a. har statsflyget besökt 18 länder. Förberedelser inför kommande helikoptersystem har genomförts enligt plan. Omstruktureringsarbetet har fortsatt. Avvecklingen i Ängelholm har avslutats och kvarvarande verksamhet har överförts till mottagande förband. F 16 har lagts ned och avveckling påbörjats. Under året har vi inom flygvapenavdelningen efter flytten från Uppsala funnit våra arbetsformer. Vi tycker att flytten har gett oss bättre förutsättningar att stödja förbanden. Återredovisningen av det gångna intensiva normalåret kommer nu att lämnas till regeringen. Redovisningen kommer även att distribueras till förbanden som därmed ges ytterligare möjlighet att förkovra sig till fullödiga tabellomaner. Bo Jansson, Gro Flygvapenavdelningen

10 FB 04 Som Nu i flygvapnet informerat om tidigare så arbetas det hårt i HKV med att ta fram underlag för de olika nivåer som skall presenteras den 27/2. Vid ÖB chefsmöte i Högkvarteret den 2-3/2 presenterades arbetsläget för två av alternativen, dels det s. k. grundalternativet (GA) som är en prolongering av nuvarande ekonomiska nivå, dels alternativet GA minus 3 som innebär en reducering av nuvarande nivå med tre miljarder. Dessa behandlades i Direktionssammanträde (DS) den 6/2. Nytt DS genomförs den 12/ 2, då även GA-6 och GA+3 kommer att behandlas. Samtliga alternativ kommer sannolikt att medföra reduceringar av antalet insatsförband. Orsaken är dels att omvärldsutvecklingen medfört att det som var efterfrågat i går inte är efterfrågat i idag och i morgon, dels att nu gällande försvarsbeslut var underfinansierat. ÖB Håkan Syrén har efterlyst konstruktiva Lösningar och försökt skapa delaktighet i processen. ÖB har också uttalat att han inte kan acceptera en försvarsmakt helt utan rekrytering och utveckling av nya förmågor. Flygvapeninspektören kommer efter offentliggörandet av Försvarsmaktens förslag den 27 februari att besöka alla Flygvapenförband mellan den 5 och 16 mars. Sant eller skröna? Practical joke på hög nivå Flygvapnet genomförde i mitten av 80- talet flera flyguppvisningar med AJ 37 Viggen för internationella gäster som besökte Volvos provbana på Hällered mellan Göteborg och Borås. Den ovala provbana hade två raksträckor på ca 1200 m vardera. I dåvarande krigsplanering fanns en av raksträckorna utprovad och angiven som spridningsbas för flygplan vid höjd beredskap. Flyguppvisningen skulle starta från marken, innebärande att dåvarande uppvisningspiloten Stellan Andersson skulle landa och klargöra några timmar före uppvisningens start. Ett klargöringsteam från F7 skulle sändas till platsen. Detta var ett populärt uppdrag och många tekniker anmälde sig som frivilliga. Resurserna var begränsade varvid endast två tekniker blev uttagna. När klargöringsplutonschef Einar Savolainen fick vetskap om händelse beordrade han sig själv, till allas förtret, att följa med för att övervaka operationen. Alla visste att Savvo mest intresserade sig för mingellunchen som oftast i dessa sammanhang var av det exklusiva laget. Här började planerna ta fart för teknikerna vid 2. Stations-kompaniet. Landningarna på Hällered var alltid spectakulära då banan hade minimimått och då dammet ofta rök i samband med flygplanets kraftiga reversering. Efter intaxning och parkering stod Savolainen och övervakade klargöringen. Det var förstås viktigt att inget gick snett då det var ett mardrömscenario att få ett trasigt flygplan stående på en civil provbana. Oinvigd i planerna stod jag som utpekad speaker tillsammans med Savvo och följde klargöringen när en av teknikerna kommer fram med motorns magnetplugg för att meddela att vi fått ett allvarligt problem. Magnetpluggen kollas efter varje flygning och har till uppgift att varna för metallspån i oljan. Denna gång ser pluggen ut som en igelkott av metallspån och Savvo tar den i sin hand för att betrakta den på närmare håll. Ett mardrömsscenario spelas upp i hans tankar. Sidan 10 Piloten Stellan Andersson har nu tagit sig ur flygplanet och kommer fram för att höra vad som står på. Efter Savvos förklaring tar Stellan upp en ren magnetplugg ur benfickan med förslaget att vi skall ersätta den gamla. Savvo klämmer fram ett krystat men befriande leende. Teknikerna hade efter landning och kontroll doppat magnetpluggen i en medhavd burk med svarta metallspån och många glada skratt hördes från kollegor under lunchen där Savvo hade svårt att få i sig maten p g a en ovanligt lång näsa. ž NU i flygvapnet Ansvarig Utgivare: öv Lennart Thomsen Redaktör: mj Anders Linnér Layout: Visuell Produktion Int. AB Produktion: Leif Dahlberg Redaktionsråd: C Info vid flygflottiljerna och helikoperflottiljen Adress: Högkvarteret Info Stockholm Tel: Fax: Mail: NU i flygvapnet är en försvarsmaktsintern skrift för korta eller snabba nyheter, som innehåller information om verksamhet i och omkring flygvapnet. NU i flygvapnet bör spridas så snabbt och brett som möjligt till personal tjänstgörande vid flygvapnets förband, centra och skolor. Infört bidrag skall vara försett med författarens namn och förbandstillhörighet. Mer omfattande materiel och artikelunderlag insänds till INSATS & FÖRSVAR och Försvarets forum.

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012

Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012 Medlemsblad för F17 Kamratförening 1/2012 Ur innehållet: Transportflyget Incidentberedskap Signalspaning Flottiljen byggs upp Minnen som flygsignalist En solskenshistoria B R E D Å K R A B L A D E T Medlemsblad

Läs mer

FORUM TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS. SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av Försvarsmakten

FORUM TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS. SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av Försvarsmakten FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 1/2015 TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS Den längsta intervjun med PETER HULTQVIST SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

KOMPETENS I CENTRUM Förändring genom öppenhet

KOMPETENS I CENTRUM Förändring genom öppenhet KOMPETENS I CENTRUM Förändring genom öppenhet Denna skrift är utgiven av utvecklingsrådet för den statliga sektorn Utvecklingsrådet Text: Bo Silfverberg och Ulla Kindenberg, www.arbetslivsjournalisterna.nu

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende?

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende? intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla Vän eller fiende? vindar BÖCKER + PREMIE FÖR ENDAST PORTO- FRITT! DU SPARAR 1 344 KR! UTAN MEDLEMSAVGIFT INGEN BINDNINGSTID INGET KÖPTVÅNG! Baltikum nästa!

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT GÖTAINGENJÖREN Innehåll Nr 97 2014 Götaingenjörer 3 Övningsserien

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Riksbankens direktion och. från de första tio åren

Riksbankens direktion och. från de första tio åren Riksbankens direktion och arbetet med penningpolitiken erfarenheter från de första tio åren Mikael Apel, Carl Andreas Claussen o c h Petra Lennartsdotter 1 Alla tre författarna är verksamma vid avdelningen

Läs mer