Februari NU i flygvapnet februari Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Februari 2004. NU i flygvapnet februari 2004. Sidan 1"

Transkript

1 Sidan 1 Februari 2004 Ett nytt år innebär nya utmaningar. Mitt sista uppdrag före jul var att deltaga vid nedläggningen av F16 den 19 december. Flottiljen stänger med en stolt historia. Försvarsmakten lämnar dock ej Ärnaområdet då F 20 och Opil tillhör de verksamheter som enligt gällande planer skall utvecklas i den framtida Försvarsmakten. Jag vill uttrycka min uppskattning över flottiljens sätt att genomföra en ovanligt komplicerad och grannlaga avveckling där uppgiften varit att bromsa och gasa samtidigt. Vid årsskiftet intog Swafrap Jas 39 trettio dagars beredskap som registerförband Flygvapeninspektören 1 F 16 i Uppsala nedlagt 2 Tystnad tagning 3 NOTISER & KALENDERN 4 NOTISER 5 Nya bygget på F7 invigt 6 En möjlighet att synas för FM 7 Flyget firade 100 år 8 Förbandndens återrapportering Sant eller skröna 10 FB anmälda till EU:s styrkeregister och Nordcaps. Jag önskar förbandet lycka och framgång. Händelsen tydliggör att försvaret av Sverige idag är en betydligt vidare uppgift än att försvara vårt territorium. Förhandlingar pågår med Tjeckien om leasing av 14 stycken Jas 39 Gripen i C- versionen. Nya framgångar för Gripen medför nya utmaningar för oss inom flygstridskrafterna. Tjeckien är det andra Nato-landet som väljer Gripen och om förhandlingarna faller väl ut så vill tjeckerna starta sin utbildning i Sverige redan till hösten. Jag har tidigare karaktäriserat innevarande år som besvärligt men hanterbart vad gäller ekonomin. Det intensiva arbetet med försvarsbeslutet kan summeras på samma sätt. Vi är nu inne på det sjätte planeringsdirektivet där grundalternativet (GA), och GA minus tre miljarder skall beskrivas i termer av operativa förmågor och antal plattformar inom bl.a. flygstridskrafterna. Det står helt klart att väsentliga reduceringar av flygstridskrafterna måste ske i båda alternativen. Mediernas sensationsrapportering rörande operationella begränsningar för Jas 39 Gripen har väckt stor irritation hos alla som besitter fackkunskap i ärendet. Mediernas beskrivning av piloternas förtroende för styrsystemet är befängd då alla som känner till flygandets villkor vet att det för en fackman inte finns några mellanlägen i denna fråga. En pilot skulle Jag vill dock understryka att diskussionen i nuläget ej berör förband i grundorganisationen utan bara antalet plattformar och vad dessa skall kunna uträtta. aldrig sätta sig i ett flygplan om han ej hade Först i mars månad börjar den partsammansatta gruppen med tre personer ur fullt förtroende för flygplanets viktigaste system, styrsystemet. vardera FM och Regeringskansliet att diskutera i termer av grundorganisationsförband. bygger på förtroende mellan sändare och Vårt framgångsrika rapporteringssystem NU i flygvapnet fortsättnig nästa sida >>>

2 >>> mottagare och är uppbyggt på anonymitet. Systemet bygger på att lära av egna och andras misstag. Vårt unika rapporteringssystem som har funnits i decennier har lagt grunden till dagens mycket goda flygsäkerhetsläge. Det studeras av bl.a. Socialstyrelsen som söker en motsvarande modell för sjukvårdens felrapportering. När medierna startar drevet efter den som rapporterat en felfunktion är de ej medvetna om systemets grundbult, förtroende och anonymitet, vilket är olyckligt. Jag vill uttrycka min uppskattning över förbandens professionella agerande i frågan att beskriva och förklara för journalister det som närmast kan beskrivas som ett normaltillstånd, dvs. att operationella begränsningar är en naturlig del av det viktiga och ständigt pågående flygsäkerhetsarbetet. Slutligen vill jag lyckönska vår nye överbefälhavare. Jag önskar Håkan Syrén lycka till i det viktiga arbetet att föra Försvarsmakten in i framtiden. Jag uppskattar och stödjer att den viktiga förtroendefrågan, försvarsbeslutet och ledarskapet satts högst på agendan. Skall vi lyckas krävs nu att alla och envar kavlar upp ärmarna och tar konstruktiva krafttag med framtiden för ögonen. Jan Andersson flygvapeninspektör ž F 16 i Uppsala nedlagt Klockan nio på morgonen stod flottiljens personal samlad framför den minnessten som rests till minne av flottiljens 60- åriga epok. Fyra JA 37 Jaktviggen från F 4 på Frösön passerade över ceremoniplatsen, förda av piloter som tidigare tillhört F 16. Strax därpå kom två Sk 50 Safir ur Ärna flygklubb, en flygplanstyp som konstruerades på 1940-talet och därmed är samtida med flottiljens tillkomst. Efter ett tal av flottiljchefen överste Christer Olofsson avtäcktes minnesstenen, med inskriptionen Minns oss som verkade här. Nedläggningsceremonin fortsatte i en av hangarerna, där flottiljens fana överlämnades till chefen för F 20, som är F 16:s traditionsbärare. Därpå, klockan 10.52, förklarade flygvapeninspektören generalmajor Jan Andersson F 16 som nedlagd. Flottiljens fana nedhalades en sista gång på nyårsafton, klockan Sidan 2 Den militära personalen som tillhört F 16 har erbjudits andra befattningar inom Försvarsmakten. För den civila personalen är läget annorlunda. Många har erbjudits hjälp till andra anställningar både inom och utanför Försvarsmakten. Tyvärr är det dock cirka 40 personer som blivit övertaliga, varav cirka hälften går i pension. F 16:s nedläggning betyder dock inte att Försvarsmakten lämnar Ärnaområdet. Kvar blir F 20 och Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FM UndSäkC). Utöver detta finns redan de flyg- respektive armétaktiska kommandona, som är de första enheterna ur den Operativa insatsledningen (Opil) som etableras i Uppsala. Resterande delar av Opil flyttar till Ärna under våren Peter Liander, FM Info Klockan den 19 december 2003 förklarade flygvapeninspektör Jan Andersson F 16 som nedlagt.

3 Sidan 3 Det var en omtumlande upplevelse för löjtnanterna Kent Stråhle och Mikael Bodin som under en veckas tid medverkade som statister vid inspelningen av filmen Hotet. Flygteknikerna Kent Stråhle och Mikael Bodin, är två av ett femtiotal F 21:are som medverkade som statister i Kjell Sundvalls nya film som utspelar sig i flygvapenmiljö. Filmen spelades bland annat in på F 21 i Luleå och vid Försvarets Materielverk i Vidsel. Kent och Mikael blev utvalda efter en provspelning och som förstagångsstatister var det en helt ny upplevelse för de båda. De fick lära sig agera, strida som SSG-män (Särskilda skyddsgruppen, Sveriges elitstyrka), och att hänga ut från en helikopter och samtidigt se häftiga ut. En inte helt lätt uppgift. - Det var svårt att veta hur man skulle agera för att det skulle bli rätt, men det var otroligt roligt. Vi fick träna på hur SSGmän agerar i strid, och även hur vi skulle bete oss när vi satt på helikoptermeden när farten var nästan 200 kilometer i timmen, något som var fruktansvärt kallt och lite skrämmande, erkänner Kent Stråhle. Kent och Mikael spelar SSG-män som jagar terrorister med helikopter. I filmen är de klädda i vita snödräkter, kamouflagemönstrade stridsvästar, vita huvor, skidglasögon och rejäla skägg. Trots prövningarna skulle både Kent och Mikael kunna tänka sig att vara statister igen, om tillfälle gavs. - Det var intressant att se hur det egentligen går till att spela in en film. Scenerna spelades in huller om buller och det var svårt att se logiken när filmningen skedde. Så det var otroligt häftigt att se den färdiga filmen. Både Kent och Mikael såg Hotet vid världspremiären i Vidsel och tyckte att den svarade upp till de högt uppsatta förväntningarna, även om det var svårt att se filmen objektivt. - Jag satt och kollade efter kollegor hela tiden och särskilt spännande blev det ju när våra scener visades. Men det är en välgjord film som är riktigt bra. Dessutom är flygscenerna otroligt häftiga, säger Mikael. Kent och Mikael ger filmen en stark fyra, av fem möjliga, Gripenplan förstås. Anna Nyman F 21 info Shanti Roney in action under filminspelningen i hangar 87 på F 21. Fotograf: Louise Levin Mikael Bodin som SSG-soldat. Fotograf: Karl Fredrik Ulfung Inspelningen på Vidselbasen. Fotograf: Louise Levin Mikael Bodin och Kent Stråhle berättar om sina upplevelser vid Hotet-inspelningen. Fotograf: Louise Levin

4 Nya tidningen namngiven Insats & Försvar på G Arbetet med Försvarsmaktens nya tidning Insats & Försvar pågår för fullt. Parallellt med skapandet av den grafiska formgivningen genomförs också produktion av det redaktionella materialet. Första numret ska vara hos läsarna i mitten av mars. Den 27 februari närmar sig Arbetet med Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslutet går nu mot sitt slut. Den 27 februari lämnar ÖB sitt förslag till Regeringskansliet över hur Försvarsmakten ska vara utformad, i de olika ekonomiska nivåerna, den 1 januari Ominriktningsarbetet mot ett flexibelt insatsförsvar fortsätter. Det innebär också att försvaret kommer att minska i volym. Vi kan redan nu se att det blir ytterligare ett tufft beslut som kommer att beröra många av Försvarsmaktens anställda. Det är viktigt att all personal som tjänstgör i vår organisation erhåller korrekt och kontinuerlig information. Chefer för förband, skolor och centra har en nyckelroll i detta arbete. Den 26 februari genomförs ett förbandschefsmöte dit även informationscheferna kallas. Mötet kommer att behandla underlaget och dess innehåll. Ett OH-paket med omfattande innehåll kommer att delas ut. Den 27 februari redovisar ÖB Försvarsmaktens underlag direkt i en TVsändning till förband, skolor och centra kl red ž Sista flygningen för F 16 Sidan 4 Industrins jubileumsgåva levererad I samband med firandet av flygets 100- årsjubileum i Linköping den 17 december levererades den nya gripensimulatorn till Flygvapnet. Simulatorn är byggd av SAAB för de pengar som industrin skänkte flygvapnet vid 75-årsjubileet Efter mottagandet av jubileumsgåvan beslutades att pengarna skulle användas till en gripensimulator att ställa upp på Flygvapenmuseum i Linköping. Efter det att SAAB levererat simulatorn till Flygvapeninspektören Jan Andersson så överlämnades loggboken till chefen för Flygvapenmuseum Sven Scheiderbauer. Hans Majestät Konungen invigde museets spektakulära nytillskott och därefter genomförde projektledaren Jessica Söderholm en hisnande flyguppvisning inför de ca 500 inbjudna gästerna. Insats & Försvar ersätter försvarsgrenstidningarna Armé-, Marin- och Flygvapennytt vilkas historia avslutades i samband med sista numret strax innan jul. Samtidigt med lanseringen av den nya tidningen ändras också, till stora delar, målgruppen. Insats & Försvar kommer att, förutom Försvarsmaktens anställda, nå alla aktiva i insatsorganisationen. Det innebär att läsarna i huvudsak består av dem som nu grundutbildas. Tidningen kommer att följa dem under en period av sex år efter utryckning. Sammanlagt har tidningen en upplaga på cirka exemplar. Fokus i Insats & Försvar kommer att vara på de uppgifter Försvarsmakten löser. Det kan vara ett reportage om en patrull i Pristina, vardagen för en Gripenpilot eller utvecklandet av nya förmågor. Utgångspunkten ska vara ett gemensamt försvarsmaktsperspektiv snarare än som tidigare, ett försvarsgrensperspektiv. red Den 11 december genomfördes den sista flygningen i flottiljens regi. De 13 sista Sk 60-flygplanen att lämna flottiljen flög i formation, ledd av divisionschefen Conny Forsberg, över F 16, Stockholm, Arlanda och Norrköping innan de splittrades upp för landning på Malmen och Ljungbyhed. red februari ÖB lämnar FM:s underlag till FB 04 till regeringen 4-9 mars Fokusövningen 3-14 maj Flygvapenövning 29 augusti Flygdag på F 17 september Regeringen inlämnar proposition inför nya försvarsbeslutet till riksdagen december Riksdagen fattar nytt försvarsbeslut

5 Sidan 5 Nya plattan på F 17 Gotland invigd Rekord för 50 år sedan J 29 flög för första gången den 1 september 1948 och var då fullt jämnförbart med det bästa som fanns i USA och Sovjetunionen. SAAB hade över en natt blivit en av världens ledande flygindustrier. Ceremoni till minnet av F 19 F 19 var det svenska frivilligflygförband som upprättades och verkade under 62 dagar i Finland under kriget Måndagen den 12 januari klockan (13.00 finsk tid) genomfördes en minnesceremoni för F 19 vid minnesstenen i Olkajärvi flög kapten Anders Westerlund J 29 Tunnan på en sluten bana med genomsnittsfarten 977 km/h och slog därmed det gamla världsrekordet med god marginal. Nästa rekord med Tunnan sattes 1955 på en 1000 km sluten bana. Flygvapnet tyckte att det skulle vara en extra poäng att sätta rekordet med två flygplan och gav uppdraget till kapten Hans Neij. Det blev två S 29, Tunnan i spaningsversion, som utförde rekordflygningen. Rekordet kom att lyda på 900,6 km/t Sverige och flygvapnet var då som nu i världstopp! I slutet av förra året invigdes den nya transportplattan på F 17G. Ceremonin gick av stapeln i ett strålande väder där endast två Tp 84 Hercules momentant skymde solen vid den inledande överflygningen. Fortifikationsverket, ANFA S/G, C MDG, FM LOG, försvarsdirektören på Gotland, chefen för Luftfartsverket Visby deltog tillsammans med två Tp 84-besättningar från F 7, personalen på F 17G och Gotlands lucia transporterad av räddningshelikopter från Norrlandsflyg. Regeringen gav den 14 december 1939 tillstånd att organisera det frivilliga flygförbandet som verkade i Finland under ledning av majoren Hugo Beckhammar. Den 12 januari 1940 kl (finsk tid) startade den första anfallsstyrkan, bestående av fyra Hart- och fyra Gladiatorflygplan. Förbandet bestod totalt av 276 personer, varav två kvinnor och 163 värnpliktiga meniga, alla frivilliga. F 19 var verksamt under sammanlagt 62 dagar och under denna tid flög man 600 timmar. Tolv sovjetiska flygplan förstördes av svenskarna som själva förlorade sex flygplan av de nitton som var i tjänst. Tre svenska flygare omkom. F 21 som är traditionsbevarande förband för F 19, genomför årligen en minnesceremoni både på F 21 och i Finland. Anna Nyman, F 21 Bandet klipptes av C MDG, brigadgeneralen Bengt Jerkland, FortV överlämnade en förgylld nyckel enligt tradition till C ANFA S/G för vidarebefordran till C F 17G. C Paul Olofsson F 17G

6 Sidan 6 Invigning och visning av nya matsalen på F 7 genomfördes den 10 december. Vid invigningen hölls tal av företrädare från Skanska, som byggt matsalen, Fortifikationsverkets GD Sören Häggroth, chefen för FMLog Servicedivisionen, översten Ronnie Åbrandt och chefen för F 7 överste Fredrik Hedén. Klippte bandet gjorde överstarna Ronnie Åbrandt och Fredrik Hedén tillsammans. På grund av förslitning levde inte den gamla matsalen från 1940 upp till dagens krav. En renovering bedömdes som alltför kostsam och därför beslutades 1998 att en ny matsal skulle byggas. För att ta fram ett behovsunderlag bildades därefter en arbetsgrupp bestående av representanter ur FMUhC, Förplägnad F 7 och ANFA. Utgångsläget var att en ny matsal med integrerat marketenteri, med en kapacitet på 600 dagsportioner skulle byggas. Beställningen skickades till Fortifikationsverket i mars Byggnadens utformning har varit föremål för en arkitekttävling där juryn hade att välja mellan sex antagna förslag, inlämnade av olika arkitekter. Juryn beslutade sig i början av 2001 för att välja förslaget från White arkitekter i Göteborg. Därefter begärdes anbud in från byggföretag. Bland dessa anbud beslutade man sig för att välja Skanska. Byggverksamheten började hösten 2002 och inleddes med ett kortare avbrott, då man upptäckte fornlämningar på byggplatsen. När arkeologerna hade gjort sitt har bygget fortsatt och tidsplanen har trots det kortare avbrottet ändå hållits. Henrik Gebhardt F 7 Informationssektion

7 Sidan 7 I fredags gick spelfilmen Hotet upp på ca 80 biografer i Sverige. Händelsen har fått stor medial uppmärksamhet och vår medverkan har hittills speglats av medierna som framgångsrik. Reklamsektorns främsta branschtidning Resumé uppskattade i torsdagens nummer reklamvärdet av vår medverkan till ca 10 miljoner kronor. Bakgrunden till vårt deltagande går tillbaka till 2001 då ett tidigt idéutkast förelades dåvarande generalinspektören för FV Mats Nilsson. Vår kvalitetssäkring av manus, dvs. att Försvarsmaktens verksamhet speglas på ett korrekt och verklighetstroget sätt, har gjorts av Ken Lindberg som är aktiv Gripenpilot och manusförfattare tillsammans med Karin Alvtegen och Stefan Sauk. Allmänt kan sägas att deltagandet genomförts utan kostnader för FM. Huvudprincipen vid genomförandet har varit att filmbolaget medgivits tillstånd att följa/filma FM:s ordinarie övningsverksamhet vid en tidpunkt då Försvarsmakten bedriver verksamhet på bl.a. FMV:s provplats i Vidsel. Alla kostnader som ej kunnat härledas till ordinarie övningsverksamhet har FM debiterat filmbolaget (drygt kr). De debiterade kostnaderna består huvudsakligen av uppkommen övertid, logi, övningsdygn, transporter, frakter av rekvisita m.m. Filmbolaget har fått anpassa inspelningsperioden efter FM:s ordinarie övningsverksamhet detta förfarande har ställt stora krav på samordning och har bl.a. medfört att produktionen dragit ut något på tiden. Vi har deltagit med ett robotbatteri 90 och helikoptrar från Boden, flygförband och basförband från F 21 och TU JAS 39, en Tp 84 Hercules från F 7 m.m. Särskilda skyddsgruppen, SSG, har av sekretesskäl ej deltagit vare sig med rådgivning eller med personal. Här har manusförfattarna gjort en egen research och tolkning. I uppdragsskrivningen till förbanden från Grundorganisationsledningen i Högkvarteret har tydligt angivits att verksamheten skall bedrivas inom ordinarie övningsverksamhet och att alla kostnader utöver detta skall debiteras filmbolaget. När hemställan om Försvarsmaktens deltagande vid t.ex. filminspelningar inkommer övervägs alltid nogsamt om vi kan ställa upp som rekvisitabank och rådgivare, detta då dessa tjänster ej kan köpas av någon annan än FM. Vi ställer dock krav på att vår verksamhet skall speglas på ett verklighetstroget och korrekt sätt samt att verksamheten ej förorsakar FM extra kostnader. Redaktionen hade möjlighet att se filmen på galapremiären i Stockholm och kunde se många premiärdeltagare från Försvarsmakten sträcka på sig lite extra efter föreställningen. Mycket nöje! redaktionen Foto: Alf Lindbergh

8 Sidan 8 På på dagen 100 år efter bröderna Wilbur och Orwille Wrights första flygning vid Kitty Hawk jubilerades den 17 december stort i Linköping. Vid ett arrangemang anordnat av Flygvapenmuseum, SAAB och Linköpings kommun firades händelsen på Malmslätt som är flygets vagga i Sverige. I närvaro av Kung Carl XVI Gustav kunde en stor mängd besökare beskåda en historisk kavalkad med olika flygplanstyper som paraderade över ett soligt Malmen. I den historiska kavalkaden visades Bleriot,Tummelisa, B17 och Lansen. Därefter blev det överflygningar av Hercules, signalspaningsflygplanet S102B, den flygande radarn S100B samt Viggen, SK 60 och JAS 39 Gripen. Även Helikopterflottiljen bidrog med förbiflygningar av ett flertal helikoptertyper, bl a nytillskottet Hkp 15. Efter kavalkaden samlades Hans Majestät Konungen och hedersgästerna inne på Flygvapenmuseum där Flygvapeninspektören överlämnade industrins 75-årsgåva till Flygvapnet, en Gripensimulator, till muséichef Sven Scheiderbauer. Kungen klippte bandet och därefter genomfördes den första officiella flygningen av projektledaren från SAAB Jessica Söderholm. På filmstaden i Linköping var det därefter smygpremiär på filmen HOTET. Under kvällen genomfördes en stor bankett i en av SAAB:s hangarer. Red

9 Sidan 9 Förra året kan betraktas som ett normalår, det vill säga ett år som i planeringsvärlden kännetecknades av stora och genomgripande omplaneringar. Denna gång var det dock inte vår egen förskyllan att vi hamnade i denna situation. Statsfinansernas utveckling och ökade pensionskostnader lät oss, den hårda vägen, känna på vad en ekonomisk limit innebär. Verksamhetsuppdragen för 2003 till flygförbanden och helikopterflottiljen innehöll en ekonomisk ram på mkr. Efter höstens besparingsåtgärder reviderades den ekonomiska ramen till mkr. Den fastställda prognosen efter november uppgick till mkr och utfallet för 2003 blev Ekonomiskt så har vi inom flygstridskrafterna hamnat mitt i prick. Prognosarbetet under hösten har dock varit något upp och ned. Här finns utvecklingspotential. Verksamhetsmässigt så är resultatet över förväntan. När omplaneringen gjordes i augusti så var osäkerheterna stora, både vad avser vilken verksamhet som var påverkbar och vilka konsekvenser ingrepp i verksamheten skulle medföra. Förbandens sammanfattningar och uppdragsresultat visar nu att besparingarna gav hanterbara konsekvenser, även om vissa verksamhetsområden helt var groundade under hösten. Flygförbanden och helikopterflottiljen har lyckats nå detta resultat tack vare gott och nära samarbete med Högkvarteret. Det mest positiva under året var den återtagning som gjordes inom övningsområdet. Både nationella och internationella övningar har genomförts med högre ambition än tidigare år och resultatmässigt har målsättningar nåtts, i vissa fall med marginal. Värnpliktsutbildning har genomförts enligt vår nya utbildningsmodell och avslutats med en slutövning för både basoch ledningsförband. Uppsatta kvalitetsmål har nåtts vad gäller personal. Prioriteringar inom Jas 39-systemet har gjort att snabbinsatsförbandet Swafrap Jas 39 kunnat inta beredskap från Följden av gjorda prioriteringar har dock medfört att ombeväpningsplanen har fått förskjutas något. Transportflygsystemet har genomfört flygtransporter enligt erhållna beställningar samt deltagit i övningar och genomfört utbildning av egna förband. Bl.a. har statsflyget besökt 18 länder. Förberedelser inför kommande helikoptersystem har genomförts enligt plan. Omstruktureringsarbetet har fortsatt. Avvecklingen i Ängelholm har avslutats och kvarvarande verksamhet har överförts till mottagande förband. F 16 har lagts ned och avveckling påbörjats. Under året har vi inom flygvapenavdelningen efter flytten från Uppsala funnit våra arbetsformer. Vi tycker att flytten har gett oss bättre förutsättningar att stödja förbanden. Återredovisningen av det gångna intensiva normalåret kommer nu att lämnas till regeringen. Redovisningen kommer även att distribueras till förbanden som därmed ges ytterligare möjlighet att förkovra sig till fullödiga tabellomaner. Bo Jansson, Gro Flygvapenavdelningen

10 FB 04 Som Nu i flygvapnet informerat om tidigare så arbetas det hårt i HKV med att ta fram underlag för de olika nivåer som skall presenteras den 27/2. Vid ÖB chefsmöte i Högkvarteret den 2-3/2 presenterades arbetsläget för två av alternativen, dels det s. k. grundalternativet (GA) som är en prolongering av nuvarande ekonomiska nivå, dels alternativet GA minus 3 som innebär en reducering av nuvarande nivå med tre miljarder. Dessa behandlades i Direktionssammanträde (DS) den 6/2. Nytt DS genomförs den 12/ 2, då även GA-6 och GA+3 kommer att behandlas. Samtliga alternativ kommer sannolikt att medföra reduceringar av antalet insatsförband. Orsaken är dels att omvärldsutvecklingen medfört att det som var efterfrågat i går inte är efterfrågat i idag och i morgon, dels att nu gällande försvarsbeslut var underfinansierat. ÖB Håkan Syrén har efterlyst konstruktiva Lösningar och försökt skapa delaktighet i processen. ÖB har också uttalat att han inte kan acceptera en försvarsmakt helt utan rekrytering och utveckling av nya förmågor. Flygvapeninspektören kommer efter offentliggörandet av Försvarsmaktens förslag den 27 februari att besöka alla Flygvapenförband mellan den 5 och 16 mars. Sant eller skröna? Practical joke på hög nivå Flygvapnet genomförde i mitten av 80- talet flera flyguppvisningar med AJ 37 Viggen för internationella gäster som besökte Volvos provbana på Hällered mellan Göteborg och Borås. Den ovala provbana hade två raksträckor på ca 1200 m vardera. I dåvarande krigsplanering fanns en av raksträckorna utprovad och angiven som spridningsbas för flygplan vid höjd beredskap. Flyguppvisningen skulle starta från marken, innebärande att dåvarande uppvisningspiloten Stellan Andersson skulle landa och klargöra några timmar före uppvisningens start. Ett klargöringsteam från F7 skulle sändas till platsen. Detta var ett populärt uppdrag och många tekniker anmälde sig som frivilliga. Resurserna var begränsade varvid endast två tekniker blev uttagna. När klargöringsplutonschef Einar Savolainen fick vetskap om händelse beordrade han sig själv, till allas förtret, att följa med för att övervaka operationen. Alla visste att Savvo mest intresserade sig för mingellunchen som oftast i dessa sammanhang var av det exklusiva laget. Här började planerna ta fart för teknikerna vid 2. Stations-kompaniet. Landningarna på Hällered var alltid spectakulära då banan hade minimimått och då dammet ofta rök i samband med flygplanets kraftiga reversering. Efter intaxning och parkering stod Savolainen och övervakade klargöringen. Det var förstås viktigt att inget gick snett då det var ett mardrömscenario att få ett trasigt flygplan stående på en civil provbana. Oinvigd i planerna stod jag som utpekad speaker tillsammans med Savvo och följde klargöringen när en av teknikerna kommer fram med motorns magnetplugg för att meddela att vi fått ett allvarligt problem. Magnetpluggen kollas efter varje flygning och har till uppgift att varna för metallspån i oljan. Denna gång ser pluggen ut som en igelkott av metallspån och Savvo tar den i sin hand för att betrakta den på närmare håll. Ett mardrömsscenario spelas upp i hans tankar. Sidan 10 Piloten Stellan Andersson har nu tagit sig ur flygplanet och kommer fram för att höra vad som står på. Efter Savvos förklaring tar Stellan upp en ren magnetplugg ur benfickan med förslaget att vi skall ersätta den gamla. Savvo klämmer fram ett krystat men befriande leende. Teknikerna hade efter landning och kontroll doppat magnetpluggen i en medhavd burk med svarta metallspån och många glada skratt hördes från kollegor under lunchen där Savvo hade svårt att få i sig maten p g a en ovanligt lång näsa. ž NU i flygvapnet Ansvarig Utgivare: öv Lennart Thomsen Redaktör: mj Anders Linnér Layout: Visuell Produktion Int. AB Produktion: Leif Dahlberg Redaktionsråd: C Info vid flygflottiljerna och helikoperflottiljen Adress: Högkvarteret Info Stockholm Tel: Fax: Mail: NU i flygvapnet är en försvarsmaktsintern skrift för korta eller snabba nyheter, som innehåller information om verksamhet i och omkring flygvapnet. NU i flygvapnet bör spridas så snabbt och brett som möjligt till personal tjänstgörande vid flygvapnets förband, centra och skolor. Infört bidrag skall vara försett med författarens namn och förbandstillhörighet. Mer omfattande materiel och artikelunderlag insänds till INSATS & FÖRSVAR och Försvarets forum.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv Sida 1(6) På kvällen den 3 oktober 2012 samlades 34 intresserade åhörare på Robotmuseet i Arboga för att lyssna till Boris Bjuremalm, en leende 190 cm lång flygare som alltid flög med förarstolen i lägsta

Läs mer

Samtidigt som Jan Andersson tillträder

Samtidigt som Jan Andersson tillträder Mats Nilsson lämnar G/-posten Jan Andersson tar över Flygvapnets generalinspektör Mats Nilsson lämnade sin post den 1 december. Han efterträds den 1 januari 2003 av Jan Andersson, som tillträder den nyinrättade

Läs mer

December 2005 Fokus på leverans

December 2005 Fokus på leverans Sidan 1 December 2005 Fokus på leverans NU i flygvapnet är tillbaka efter flera månaders uppehåll i utgivningen. Anledningen till att vi gjort ett uppehåll är främst omorganiseringen av Högkvarteret och

Läs mer

Förteckning över utgivna Bevingat

Förteckning över utgivna Bevingat Förteckning över utgivna Bevingat 2012 1 2012 2 2012 3 2012 4 Rymdbolagets flygburna havsövervakningssystem Den förste flygaren? 2012 Utredning av olyckor och allvarliga tillbud inom flygverksamhet Utveckling

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Säk uppmanar att vara särskilt

Säk uppmanar att vara särskilt Luleå garnison tisdag den 21 oktober 2008 Chefsbyte Den 1 oktober tillträdde Per Nilsson befattningen som flottilj-/garnisonschef. Första arbetsdagen började med en ceremoni där han tog befälet. Det finns

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Petter Röd... Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut i Hufvudstadsjaktens fikarum "efter ett hårt luftstridspass.

Petter Röd... Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut i Hufvudstadsjaktens fikarum efter ett hårt luftstridspass. Här försvinner Hufvudstadsjakten Med ett rött utropstecken mot den blå himlen försvann Kungliga Hufvudstadsjakten den 27 juni i år. FI8 i Tullinge lades ned. Inspirerade av bilder i Mach målade divisionen

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2003

Försvarsmaktens årsrapporter 2003 23 386: 62084 Försvarsmaktens årsrapporter 2003 ÅRSREDOVISNING Bilaga 7 Exportstöd Sida 1 (6) Exportstöd Allmänt Redovisningen omfattar det stöd som Försvarsmakten lämnat till industrin under 2003. Inom

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

En idé som växte fram hos honom var att försöka bevara ett flygande exemplar av helikoptertypen.

En idé som växte fram hos honom var att försöka bevara ett flygande exemplar av helikoptertypen. Helicopter Text och foto Gunnar Åkerberg När man talar om svenskt militärt veteranflyg så tänker nog många på föreningen Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, som sedan 1998 varit verksamma med att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19

MALMENS FLYGPLATS. Datum. AR Nummer MAL-AR 4. Giltighetstid; From T.o.m. 2013-06-19 09 820: Vårt tjänsteställe, handläggare Giltighetstid; From T.o.m. Sida 1 (5) Styrande dokument Införande av RAKEL Innehåll 1. Införande av nytt Markradiosystem 1.1. Definitioner 1.2. Allmänt 2. Utbildning

Läs mer

Nya snabbinsatsförband. säkerhet i Europa samtidigt som det ger nya impulser och erfarenheter till vårt försvar.

Nya snabbinsatsförband. säkerhet i Europa samtidigt som det ger nya impulser och erfarenheter till vårt försvar. Nya snabbinsatsförband Regeringen beslöt den 21 juni att Sverige och Försvarsmakten ska bidra med förband ur samtliga försvarsgrenar för att uppfy Ila överenskomna Nato partnerskapsmål angående deltagande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Text och foto: Daniel Karlsson

Text och foto: Daniel Karlsson 24 HKP 15 EN RAC Det ställs allt större krav på försvarsmaktens flexibilitet och möjlighet att agera internationellt. Detta kräver en ny generation materiel. Nu introduceras HKP 15 en modern multirollshelikopter

Läs mer

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993

Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 FFS 1993:9 Utkom från trycket 1993-04-16 Chefens för flygvapnet föreskrifter om flygteknikercertifikat med behörighetsbevis m m beslutade den 15 april 1993 Chefen för flygvapnet föreskriver med stöd av

Läs mer

GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET.

GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET. GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET. VÄLKOMMEN TILL AEROSEUM. Med denna numrerade objektinformation kan du få en bättre information om de föremål som du möter på din vandring genom Aeroseum. HISTORIK. Kungliga

Läs mer

~ FÖRSVARSMAKTEN ~ NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum 2013-08-14

~ FÖRSVARSMAKTEN ~ NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum 2013-08-14 ~ FÖRSVARSMAKTEN ~ NORRBOTTENs FLYGFLOTTILJ Datum 2013-08-14 Beteckning 19 800:50303 Sida l (6) Sändlista Ert tjanstestalle, handlaggare Ertdatum Er beteckning Vårt tjanstestalle, handlaggare LARS SOINI

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7)

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ Datum Beteckning 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) 2014-06-13 16900:50482 Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ULRIK DANIELSSON, Flottiljförvaltare

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bilaga 1 2010-10-04 Tillhör HKV 13 920.65978. Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 20101004 Tillhör HKV 13 920.65978 Sida 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Definitioner...2 Riktlinjer för flyg och övningsflygplatser...2 Inledning... 2 Flygplatser med grundläggande flygutbildningsverksamhet...

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Ny organisation. God Jul

Ny organisation. God Jul Luleå garnison onsdag den 18 december 2008 God Jul Ny organisation Den 1:a januari 2009 träder den nya organisationen i kraft med syftet att leda och genomföra verksamheten på ett mer effektivt sätt. Förbanden

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

En Hawker Osprey S9 med flygvapennumret 403 bärgas från Jaurekaska 1985.

En Hawker Osprey S9 med flygvapennumret 403 bärgas från Jaurekaska 1985. 38 En Hawker Osprey S9 med flygvapennumret 403 bärgas från Jaurekaska 1985. Svenska J11 återuppstår som Fiat C.R.42 Det dubbeldäckade jaktflygplanet Fiat C.R.42 Falco återföds i Italien. Dels som återuppbyggda

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt

Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt Nr. 3 ADELÖVSBLADET vecka 10-15 2011 Vår tidning i Adelöv! Här kommer nummer 3 av ADELÖVSBLADET! Vi jobbar fortfarande med: 1. Intervjuer 2. Reportage 3. Korta notiser om allt 4. Roliga historier, korsord

Läs mer

Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber

Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31 Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Rosenholm

Läs mer

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2.

Försvarsmakten redovisar regelbundet återkommande i DÅR, kvartal och ÅR utvecklingen av omstruktureringen i bilaga 2. Sida 1 (41) LEVA-VIDARE-KALKYLER 1 UPPDRAGET Försvarsmakten lämnar härmed redovisning av levavidarekalkyler med utfall för perioden 1999-2003 samt redovisning av besparingar i sig enligt regleringsbrevet

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Området kring Barkarby, nordväst om Stockholm, var länge plats för flygverksamhet. Redan 1913 finns Hägerstalunds ängar som övningsflygplats, men även

Läs mer

Gr.J~ en. Militärt samarbete av kunskaper och erfarenhe Försvarsmakten ska senast

Gr.J~ en. Militärt samarbete av kunskaper och erfarenhe Försvarsmakten ska senast ikorthet.~~l I~ tära resurserna mer kostnadseffekuvt ska ett utbyte rare och ett utökat utbyte av lärare och elever. Militärt samarbete av kunskaper och erfarenhe Försvarsmakten ska senast ter ske mellan

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Flygvapnets fredsorganisation år 1926-2000

Flygvapnets fredsorganisation år 1926-2000 1 Flygvapnets fredsorganisation år 1926-2000 När flygvapnet bildades 1926 skulle det bestå av en flygvapenchef, flygstyrelse, fyra flygkårer och en flygskola. Flygvapnet utökades kraftigt i 1936 års försvarsbeslut

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS marschmusik fysiska tester yrkesinformation stridsuppvisning marschmusik fysiska tester yrkesinformation

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband riksrevisionen granskar: försvarets förmåga Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband rir 2012:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI

UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI UTLARMNING AV RITS-STYRKA MASKINRUMSBRAND OMBORD I MALTAREGISTRERADE FARTYGET MELTEMI 1998-03-21 Sjötrafikavdelningen

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07

Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 Västerviks Flygklubbs flygrally till Estland och Lettland 2005-08-05 -- 08-07 SE-IRK klar för start 2005-08-05 Kl 10.00 på morgonen samlades vi för att påbörja årets flygrally till Baltikum. Deltagare

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog

Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog Nyheter från Radiomuseet Nr 31, 6 augusti 2011 Alla bilder där inget annat anges: Lars Lindskog 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat

Läs mer

Den 16 maj fattade riksdagen beslut om flygvapnets

Den 16 maj fattade riksdagen beslut om flygvapnets CHEFREDAKTÖR Peter Liander 08-7887569 peter.liander@hkv.mil.se ANSVARIG UTGIVARE Jan Andersson Flygtaktiska kommandot - Uppsala REDAKTIONENS ADRESS: FlygvapenNytt HKV/lnfo 107 85 Stockholm Fax: 08-788

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:4 Utkom från trycket 2007-12-20 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid

Läs mer

Sammanslagnangar på F 16

Sammanslagnangar på F 16 ,.. I 'korthet.. Sammanslagnangar på F 16 Vid F 16 i Uppsala har det gjorts organisatoriska förändringar beträffande de två Viggen-divisionerna jämte tillhörande flygunderhållskompanier. På bilden ses

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Styrelsemöte 2008-12-11. Tid: 2008-12-11 kl. 16.00 19.10. Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne

Styrelsemöte 2008-12-11. Tid: 2008-12-11 kl. 16.00 19.10. Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Tid: 2008-12-11 kl. 16.00 19.10 Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Anders Bengtsson Lars Melin Roland Tornhed

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07

Kommentarer på föregående minnesanteckningar 2012-11-07 Minnesanteckningar - Lillgårdsskolans föräldraförenings styrelse - Mötesplats Lillgårdsskolans dramasal Utfärdare Maria Johansson Mötesdatum 2013-01-09 Telefon 0703-03 22 23 Mötestid Kl. 18:30 Kallade

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Världen har förändrats

Världen har förändrats FAKTA OM 2006-2007 Innehåll Världen har förändrats....................... 2 Verksamhetsidé och vision.................... 4 Organisation................................ 6 Militärstrategisk inriktning.....................

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten? 1 Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid AFCEA Stockholm Chapters seminarium i Stockholm den 20 februari 2007. 1. Inledning Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Läs mer

Redovisning rörande personalreduktionen i Försvarsmakten

Redovisning rörande personalreduktionen i Försvarsmakten Sida 1 (7) Redovisning rörande personalreduktionen i Försvarsmakten (Uppdrag enligt regeringsbeslut 7, 2005-03-03, Fö2005/719/MIL) (Två underbilagor) INNEHÅLL 1. Uppgiften... 2 2. Bakgrund... 2 3. Myndighetens

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se Välkommen till Visbytravet 2015 visbytravet.se En ny spännande säsong på Visbytravet Vi vill med denna skrift hälsa såväl publik som aktiva inom travsporten hjärtligt välkomna till Visbytravet säsongen

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Reformen av Försvarets logistik

Reformen av Försvarets logistik RiR 2006:29 Reformen av Försvarets logistik Blev det billigare och effektivare? ISBN 91 7086 097 1 RiR 2006:29 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Försvarsdepartementet Datum 2006-12-12

Läs mer

Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78. Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar

Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78. Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar Välkomna till Malmö och 35-årsjubileet för långresan 1977-78 Fotot taget av Mikael Nilsson i hamnen i Dakar Festkommittén Stefan Leo Tommy Andreasson Peter Mastborn Bengt Grip Anders Garin Björn Julius

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Influensa A(H1N1) Garnisonsfesten framflyttad till januari 2010. Köpta biljetter inlöses hos expeditionen i kanslihuset från onsdag 16:e september.

Influensa A(H1N1) Garnisonsfesten framflyttad till januari 2010. Köpta biljetter inlöses hos expeditionen i kanslihuset från onsdag 16:e september. Luleå garnison onsdag den 16 september 2009 Influensa A(H1N1) Vad som i folkmun är kallat för Svininfluensan, eller Nya influensan beräknas inom kort slå till på allvar i Norrbotten. För att hantera en

Läs mer

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Flygplanens utveckling Det första uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn Firnasi det islamska Spanien år 875. I Europa skissade Leonardo Da Vinci på de första

Läs mer