GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25"

Transkript

1 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR 48 REFERENSER 52 För att avaktivera demonstrationen, ställ in DEMO MODE till OFF. ( sid. 48) BRUKSANVISNING LYT A SW

2 2 SV Kamerans huvudfunktioner Borttagbar hårddisk I motsats till konventionella digitalvideokameror som spelar in på DV-band, är den borttagbara hårddisken en ny typ av kortenhet som gör det möjligt att få flera timmars MPEG2- videoinspelning av hög upplösning. ( sid. 6) Olika inspelningsenheter och lägen Video och stillbilder kan spelas in på CompactFlash-kort (CF-kort) och SD-minneskort. Den borttagbara hårddisken (medföljer) eller Microdrive är en typ av CF-kort som överensstämmer med CF+ typ II. Du kan välja den inspelningsenhet och det läge som passar bäst för bildkvalitet, bildstorlek, inspelningstid och datormiljö. ( sid. 62) Röstinspelningsfunktioner Kameran kan användas för ljudinspelningar. ( sid. 29) Olika inspelningsfunktioner Kameran stödjer aperture-priority, slutarprioritet, porträtt, stödfotografering och ett brett utbud andra funktioner som du kan välja efter vilket motiv du fotograferar. ( sid ) Njuta av olika uppspelningsfunktioner Uppspelning är enkelt med denna kamera vilket skiljer sig från bandfunktionen, eftersom ingen tid behövs för att spola tillbaka eller spola framåt. Spellista, uppspelningseffekter och andra funktioner finns också för att kunna njuta av många olika typer av uppspelning. Redigera filer på din PC USB 2.0 gör det möjligt att smidigt föra över videofilm och stillbilder till en dator. Med medföljande programvara Cyberlink kan du enkelt redigera videofilm och skapa dina egna DVDskivor. (se handboken för programvaruinstallation och USB-anslutning). Direktutskrift Om din skrivare är kompatibel med PictBridge, kan stillbilder enkelt skrivas ut genom att ansluta kameran via USB-kabeln direkt till skrivaren. ( sid. 47)

3 Innehåll KOMMA IGÅNG 7 Medföljande tillbehör...7 Register...10 Ström...14 Driftsläge...16 Språkinställning (utom modell GZ-MC500EK för Storbritannien)...16 Inställningar datum/tid...17 Installera/ta ur ett CF-kort...17 Installera/ta ur ett SD-kort...18 Formatera en inspelningsenhet...19 Välja inspelningsenhet...19 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 Videoinspelning...20 Zoomning Justering av vinkel Videouppspelning...22 Så här används sökfältet Olika uppspelningsfunktioner Uppspelningszoom Ansluta till en TV eller en videobandspelare...24 Uppspelning på en TV Kopiera till en videobandspelare INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 Inspelning stillbild...25 Zoomning Oavbruten fotografering Blixt Uppspelning stillbild...27 Bildspel Visa register över stillbildsfiler Så här används sökfältet Bildrotation Uppspelningszoom RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 Röstinspelning...29 Röstuppspelning...30 Olika uppspelningsfunktioner SV 3 AVANCERADE FUNKTIONER 31 INSPELNINGSFUNKTIONER Kompensering av bakgrundsljus Spot-exponeringskontroll Program AE Stödfotografering Manuell fokus Manuella inställningar i menyn MSET Så här väljer man ett alternativ i menyn Manuell exponering Vitbalans Effekt UPPSPELNINGSFUNKTIONER Matt eller tonad effekt Uppspelningseffekter HANTERA FILER Se filinformation Skydda filer Radera filer Rensa en inspelningsenhet Kopiera/Flytta stillbildsfiler Återställa filnummer Skapa spellista Spela upp spellista DPOF-skrivarinställning Direktutskrift med en PictBridge-skrivare MENYINSTÄLLNINGAR 48 Ändra menyinställningarna Vanliga menyer för alla modeller Videoinspelningsmenyer Videouppspelningsmenyer Inspelningsmenyer stillbild Uppspelningsmenyer stillbild Röstinspelningsmenyer Röstuppspelningsmenyer REFERENSER 52 Felsökning Varningsindikationer Rengöra kameran Varningar Specifikationer VILLKOR... Baksida

4 4 SV Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitalmediakamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 4 5 för en säker användning av den här produkten. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalificerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. VARNING: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. OBSERVERA: Kameran är konstruerad för användning med färgsignaler av typen PAL. Den kan inte användas för avspelning på TV-apparater med någon annan standard. Det går dock bra att spela in direkt samt spela av på LCD-skärmen var som helst. Använd JVC batteripaket BN-VM200U, samt den medföljande nättillsatsen för multispänning och nätkabeln för att ladda batteripaketet eller strömförsörja kameran från ett vägguttag. (Adapter för stickkontakt kan bli nödvändig för att passa nätuttag med olika utformning i olika länder.) ANMÄRKNINGAR: Märkskylt (med serienumret) och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfinns på dess ovansida och undersida. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.)

5 Innan du använder den här kameran Denna kamera har tillverkats exklusivt för CompactFlash-kort (CF-kort) och SD-minneskort. Den borttagbara hårddisken (medföljer) eller Microdrive är en typ av CF-kort som överensstämmer med CF+ typ II. Kameran spelar in video i MPEG2-format som överensstämmer med SD-VIDEO-format. Komma ihåg att kameran inte passar med andra videoformat. Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) Innan du spelar in viktigt material ska du göra en provinspelning. Spela av din provinspelning för att kontrollera att bilden och ljudet spelats in korrekt. Gör en backup av viktig inspelad data Skydda din viktiga inspelade data genom att kopiera filerna till datorn. Du rekommenderas att kopiera din data från din dator till en DVD eller annan inspelningsenhet för förvaring. Se handboken för programvaruinstallation och USB-anslutning. SV 5 Ta med kameran och din borttagbara hårddisk När du uppsöker din återförsäljare eller JVCservicecenter för reparation skall du ta med kameran och din borttagbara hårddisk. Problemet kan inte fastställas och reparationen kan inte utföras på rätt sätt om någon del lämnas hemma. Läs även Varningar på sidorna 57 till 59. Tillverkad på Dolby Laboratories licens. Dolby och dubbel-d-sysmbol är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Microdrive är ett registrerat varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA och/eller andra länder. MascotCapsule är ett registrerat varumärke som ägs av HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alla rättigheter förbehållna. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

6 6 SV Borttagbar hårddisk Den borttagbara hårddisken är en precisionselektronisk enhet. Var försiktig när du hanterar den. Varning för externa skakningar och belastning. Efter att hårddisken tagits ur kameran förvarar du den i medföljande skyddsfodral. Tryck inte på fodralet. Utsätt inte disken för vibrationer eller plötsliga stötar. Var extra försiktig sa att du undviker plötsliga stötar vid fotografering eller under uppspelning. Klistra inte dit märken eller skriv på etiketten. Utsätt inte disken för hårt tryck utvändigt. Lägg den inte i din ficka eller på annan plats där den kan pressas samman. Varning för temperaturer Kamerans skyddskrets kan fungera vid riktig inspelning eller uppspelning när kamerans invändiga temperatur ökar eller vid användning i kalla temperaturer. ( sid. 56) Kameran och borttagbara hårddisken kan bli uppvärmd när den används under en längre tid. Detta är däremot inget fel. Disken kan värmas upp när den används under en längre tid. Ta därför inte ut den ur kameran omedelbart efter användning. Andra försiktighetsåtgärder Kondensation kan göra så att drivrutinen går sönder. Om vatten skvätts på drivrutinen skall det torkas bort helt innan den används. Använd inte, byt inte ut eller förvara disken på platser som är utsatta för stark statisk elektricitet eller elektriskt oljud. Stäng inte av kamerans ström eller ta ur batteriet eller nätadaptern vid fotografering, uppspelning eller när inspelningsenheten används på annat sätt. Håll inte inspelningsenheten i närheten av objekt som har ett starkt magnetfält eller som sänder starka elektromagnetiska vågor. Eftersom data måste läsas och skrivas korrekt av drivrutinen, kanske inte kameran kan fotografera när den blir för varm, som till exempel vid oavbruten fotografering eller när kameran kyls ned vid användning i kalla temperaturer. För att rätta till detta problem följer du meddelandena som visas på skärmen. ( sid. 56) Rengör disken regelbundet för att behålla hög prestanda. ( sid. 41, 49) Läs också Inspelningsenhet på sida 58. Var försiktig så att du inte raderar data helt när du kasserar eller ger bort den borttagbara hårddisken. När inspelad data formateras eller raderas från kameran, modifieras bara filinformationen och data raderas inte helt. När den borttagbara hårddisken skall kasseras eller ges bort är det extremt viktigt att kunder tar ansvar för att all data raderas, för att förhindra problem som orsakats genom att känslig information släppts ut. Vissa metoder för radering av data som rekommenderats inkluderar användandet av ett program för radering av kommersiell data eller användandet av en hammare eller en stark magnet för att fysiskt eller magnetiskt förstöra hårddiskens data så att den inte går att läsa. JVC är inte ansvariga för personlig data som släpps.

7 Medföljande tillbehör ELLER KOMMA IGÅNG SV 7 a Nätadapter AP-V14E eller AP-V17E b Strömkabel (endast AP-V14E) c Batteripaket BN-VM200U d S-Video/Audio/Videokabel e Kabeladapter f USB-kabel (se Handledning för installation av mjukvaran och USB-anslutning). g Borttagbar hårddisk (4 GB) h Skyddsfodral till borttagbar hårddisk i Rem (se sidan 8 för montering) j Linsskydd (se sidan 8 för montering) k CD-ROM l Förlängningskabel för ljud (hörlurar (tillbehör), se sidan 9 för montering) m Kärnfilter för kablar (se sidan 9 för montering) Stor (x 1): S-Video/Audio/Videokabel Medium (x 1): USB-kabel Liten (x 2): Förlängningskabel för ljud och nätadaptersladd n Linskåpa (finns redan på kameran, sid. 8) ANMÄRKNINGAR: För att behålla optimal prestanda för kameran, kan medföljande kablar utrustas med ett eller fler kärnfilter. Om en kabel endast har ett kärnfilter, bör den ände som är närmast filtret anslutas till kameran. Se till att använda medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. KOMMA IGÅNG

8 8 SV KOMMA IGÅNG Montera remmen 1 Tryck och håll båda sidor enligt illustrationen, avlägsna sedan fästet (stort). 2 För ringen genom öglan på sidan av linsen. 3 För ringen hela vägen igenom. 4 För fästringen genom öglan på sidan av LCDskärmen. 5 För fästringen hela vägen igenom. 6 Säkra fast fästet. Vid fotografering Håll kameran enligt illustrationen, håll den i ett säkert grepp, justera sedan remmen. Montera/avlägsna linskåpan Medföljande linskåpa hjälper till att ta bort glans vid fotografering under starkt solljus på samma sätt som professionella fotografer gör. Montera Lägg linskåpan längs kamerans lins och vrid sedan kåpan medurs a. Avlägsna Vrid kåpan moturs b. Avlägsna endast kåpan när tillvalet konverteringslins eller linsfilter används. Montera linsskyddet För att skydda linsen monteras medföljande linsskydd på kameran enligt illustrationen. Säkra fast kameran så att den inte går att tappa under fotografering Avlägsna fästet från remmen enligt illustrationen i steg 1. För din hand genom remmen och fäst sedan remmen vid din handled så att kameran inte går att tappa. Dra i remmen. För fästet. ANMÄRKNING: Försäkra dig om att linsskyddet sitter jämns med kameran.

9 Montera kärnfiltret Montera kärnfiltren på kablarna. Kärnfiltret reducerar störning. 1 Släpp på propparna på kärnfiltrets båda sidor. 2 För kabeln genom kärnfiltret och lämna cirka 3 cm kabel mellan kabelns kontakt och kärnfiltret. Vira kabeln ett varv runt utsidan av kärnfiltret så som visas i illustrationen. 3 cm Propp Kärnfilter KOMMA IGÅNG SV 9 3 Stäng kärnfiltret tills det klickar till. ANMÄRKNINGAR: Var försiktig så att inte kabeln skadas. Vid anslutning till kameran används änden med kärnfiltret. Så här används förlängningskabel för ljud När en alternativ hörlur används ansluts den till medföljande förlängningskabel för ljud (med ett kärnfilter monterat), sedan ansluts förlängningskabeln till kameran. Kärnfiltret reducerar störning. Öppna höljet. KOMMA IGÅNG Till Hörlurar Vira kabeln hårt så att den inte är slak. Vira ett varv. Kärnfilter Förlängningskabel ljud (medföljer)

10 10 SV KOMMA IGÅNG Register OBSERVERA: Var försiktig så att du inte täcker över X, c och d vid fotografering. Var försiktig så att du inte täcker över Y vid uppspelning.

11 Kontroller a Lägesknapp [MODE] ( sid. 16) b Ratt för inspelningsläge ( sid. 16, 31 32) c Låsknapp ( sid. 16) d Strömbrytare [OFF,, ] ( sid. 16) e Öppningsbrytare för batterifack/cf-kortsfack [OPEN] ( sid. 14, 17) f Raderingsknapp [ ] ( sid. 40) g Zoomreglage [T/W] ( sid. 21, 25) Volymkontroll högtalare ( sid. 22, 30) h Start/stoppknapp för inspelning ( sid. 20, 25, 29) i Uppspelnings-/pausknapp [49] ( sid. 22, 27, 30) j Multikontroll w: Sök bakåt [w (3)] ( sid. 23)/Vänster [w]/blixt [ ] ( sid. 26) r: Hoppa över bakåt [r (2)] ( sid. 23)/ Upp [r]/kompensering av bakgrundsljus [ ] ( sid. 31)/Spot-exponeringskontroll ( sid. 31) e: Sök framåt [e (5)] ( sid. 23)/Höger [e]/oavbruten fotografering/ Stödfotografering [ / ] ( sid. 26, 33) t: Hoppa över framåt [t (6)] ( sid. 23)/ Ner [t]/manuell inställning [ SET] ( sid. 34) k Fokusknapp [FOCUS] ( sid. 33) l Informationsknapp [INFO] ( sid. 38) m Menyknapp [MENU] ( sid. 48) n Öppningsbrytare blixt [FLASH OPEN] ( sid. 26) o Manuell fokusring ( sid. 33) p Linskåpa ( sid. 8) Anslutningar Anslutningarna finns under höljet. Q USB-anslutningen (Universal Serial Bus) (se Handledning för installation av mjukvaran och USB-anslutning). R Anslutning till hörlurar [ ] ( sid. 9) S Anslutning S-Video/Audio/Video-utgång [AV] ( sid. 24) T Anslutning DC-ingång [DC] ( sid. 14) KOMMA IGÅNG SV 11 Indikatorer U Power/Charge-lampa ( sid. 14, 16) V Åtkomstlampa (tänds eller blinkar när du får tillgång till en fil. Stäng inte av strömmen eller ta ur batteriet/nätadaptern när filerna används under inspelning eller uppspelning.) W Lägeslampa [ (video), (stillbild), (röst)] ( sid. 16) Övriga delar X Stereomikrofon Y Högtalare ( sid. 22) Z LCD-skärm a Batterifack/CF-kortfack ( sid. 14, 17) b Blixt c Kamerasensor d Lins e SD-kortfack ( sid. 18) f Fäste för kamerastativ g Fästögla ( sid. 8) h Remögla ( sid. 8) i Återställningshål ( sid. 52) KOMMA IGÅNG

12 12 SV KOMMA IGÅNG Indikationer på LCD-skärm Under både inspelning av videofilm och stillbild Endast under videoinspelning a Indikator inspelningsläge ( sid. 16) : Automatiskt läge : Manuellt läge b Indikator för Tele Macro-läge ( sid. 50) c Ungefärlig zoomningsgrad ( sid. 21, 50) d Zoomindikator ( sid. 21, 50) e Indikator för bländarlås ( sid. 31, 35) f Slutarhastighet ( sid. 32) g Indikator för kontroll av ljusstyrkan ( sid. 49) h Batteriindikator ( sid. 55) i Datum/tid ( sid. 49) j Indikator för vald enhet ( sid. 19, 49) k Indikator för manuell justering av fokus ( sid. 33) l Indikator för effektläge ( sid. 36) m Indikator för vitbalans ( sid. 35) n Indikator för program AE-läge ( sid. 31) o ±: Indikator för exponeringsjustering ( sid. 35) : Indikator för kompensering av bakgrundsljus ( sid. 31) : Indikator för punktexponeringskontroll ( sid. 31) a Lägesindikator ( sid. 16) b Indikator för vidvinkelläge ( sid. 50) c Indikator för vindreducering ( sid. 50) d Bildkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (ekonomi) ( sid. 50) e Återstående tid ( sid. 20, 62) f Räkneverk ( sid. 49) g 7REC: (visas under inspelning). ( sid. 20) 79: (visas när inspelningen står i vänteläge). ( sid. 20) h Indikator för digital bildstabilisator (DIS) ( sid. 50) Endast vid inspelning av stillbilder a Lägesindikator ( sid. 16) b ISO-känslighet (GAIN) ( sid. 51) (Vid inställning till [AUTO], finns ingen indikering). c Fokusikon ( sid. 25) d Bildstorlek: 2560 (2560 x 1920), 2048 (2048 x 1536), 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 640 (640 x 480) ( sid. 51) e Bildkvalitet: FINE (fin) eller STANDARD (standard) ( sid. 51) f Lägesindikator blixt ( sid. 26) g Återstående antal bilder ( sid. 63) h : Indikator för läget oavbruten fotografering ( sid. 26) : Indikator för stödfotografering ( sid. 33) i Fotograferingsikon ( sid. 25) j Indikator för inspelning med timer ( sid. 51) ANMÄRKNING: För indikationerna på LCD-skärmen vid röstinspelning, se sidan 29.

13 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder KOMMA IGÅNG SV 13 a Lägesindikator ( sid. 16) b Indikator för uppspelning av uppspelningslista (visas när uppspelningslista spelas upp. sid. 44) c Bildkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (ekonomi) ( sid. 50) d Uppspelningsläge ( sid. 22) U : Uppspelning 9 : Paus 5 : Snabbsökning framåt 3 : Snabbsökning bakåt 9U : Slow-motion framåt Y9 : Slow-motion bakåt (siffran till vänster visar hastigheten). e Räkneverk ( sid. 49) f Indikator för volymnivå g Batteriindikator ( sid. 55) h Datum ( sid. 49) i Indikator för vald enhet ( sid. 19, 49) j Indikator för effektläge ( sid. 36) k Indikator för matt/tonad effekt ( sid. 37, 50) a Lägesindikator ( sid. 16) b Mapp-/filnummer c Uppspelningsindikator bildspel ( sid. 27) d Batteriindikator ( sid. 55) e Datum/tid ( sid. 49) f Indikator för vald enhet ( sid. 19, 49) ANMÄRKNING: För indikationerna på LCD-skärmen vid röstuppspelning, se sidan 30. KOMMA IGÅNG

14 14 SV KOMMA IGÅNG Ström Denna kameras strömförsörjningssystem på två olika sätt låter dig välja den strömkälla som passar bäst. Använd inte medföljande strömförsörjningsenheter tillsammans med annan utrustning. Ladda batteripaketet Strömbrytare Utskjutande del Låsknapp Power/Charge-lampa Batterifack/ CF-kortfack Batteripaket OPEN 1 Ställ in strömbrytaren till OFF medan du trycker ner låsknappen på brytaren. 2 För och håll OPEN i pilens riktning a, öppna sedan batterifack/cf-kortfack. 3 Installera försiktigt batteriet i batterifacket tills det spärras fast i utrymmet så som visas i illustrationen. 4 Stäng försiktigt batterifacket/cf-kortfacket tills det spärras. 5 Anslut nätadaptern till kameran. 6 Anslut nätkabeln till nätadaptern. (endast AP-V14E) 7 Koppla in strömkabeln i vägguttaget. Kamerans power/charge-lampa blinkar för att indikera att uppladdning har startat. 8 När power/charge-lampan släcks är uppladdningen slutförd. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget. Koppla från nätadaptern från kameran. Koppla från batteripaketet Öppna batterifacket/cf-kortfacket och ta ur batteriet medan du för BATTERY i pilens riktning b. BATTERY Uppladdningstid som krävs Öppna höljet. Batteripaket BN-VM200U (medföljer) Laddningstid Cirka 1 tim. 35 min. Till DC-anslutning -markering Till vägguttag Nätadapter (t.ex. AP-V17E)

15 KOMMA IGÅNG SV 15 ANMÄRKNINGAR: Laddningstiderna gäller för ett helt urladdat batteripaket. När batterifacket/cf-kortsfacket öppnas eller när SD-kortet tas ut om strömmen är påslagen, stängs strömmen automatiskt av för att skydda data i inspelningsenheten. Stäng batteri-/cffacket för att slå på strömmen igen när det varit öppet. För att slå på strömmen igen efter att du flyttat SD-kortet stänger du höljet och ställer in strömbrytaren till OFF, sedan till eller. Vi rekommenderar att du endast använder original JVC-batterier i den här kameran. Om andra fabrikat av batterier används kan detta skada den interna laddningskretsen. Om skyddshylsan finns monterat på batteriet skall den först tas bort. När batteriet laddas för första gången eller efter en längre tids förvaring, kanske inte power/ charge-lampan tänds. Om så är fallet skall batteriet tas ur kameran och sedan installeras och laddas igen. Om batteriets drifttid fortfarande är extremt kort även efter att det laddats fullt, är batteriet utslitet och behöver bytas ut. Köp då ett nytt. Genom att använda tillvalet AA-V200 batteriladdare kan du ladda batteripaketet BN-VM200U utan kameran. Eftersom nätadaptern framkallar elektricitet internt, blir den varm när den används. Se till att endast använda den i omgivningar som är välventilerade. Använda batteripaketet Utför steg 2 4 i Ladda batteripaketet. Maximal oavbruten inspelningstid Batteripaket BN-VM200U (medföljer) Inspelningstid 1 tim. ANMÄRKNINGAR: Inspelningstiden reduceras avsevärt under följande förhållanden: Zoomning eller inspelning i vänteläge aktiveras upprepade gånger. Uppspelningsläge aktiveras upprepade gånger. Du rekommenderas att förbereda tillräckligt många batterier för att täcka 3 gånger den planerade inspelningstiden, vid användning under en längre tid. Använda nätström Anslut nätadaptern till kameran. Öppna höljet. Till DC-anslutning ANMÄRKNING: Medföljande nätadapter använder automatiskt val av spänning i intervallet 110 V till 240 V. OBSERVERA: Innan strömkällan kopplas från, skall du se till att kamerans strömbrytare är avstängd. Om detta inte görs kan kameran skadas. Om kameran är utsatt för elektrostatisk urladdning, stänger du av den innan du använder den igen. Om batterier Nätadapter (t.ex. AP-V17E) Till vägguttag -markering FARA! Försök inte montera isär batterierna eller utsätta dem för öppen eld eller våldsam hetta, eftersom det kan resultera i brand eller explosion. VARNING! Låt inte batteriet eller dess terminaler komma i kontakt med metall, eftersom det kan resultera i kortslutning och troligen starta en brand. Fördelarna med litiumjonbatterier Litiumjonbatterier är små men har en stor strömkapacitet. När ett batteri däremot utsätts för kalla temperaturer (under 10 C) blir användningstiden kortare och det kan sluta fungera. Om detta sker, kan du placera batteriet i din ficka eller på en annan varm, skyddad plats under en kortare tid, anslut det sedan till kameran. KOMMA IGÅNG

16 16 SV KOMMA IGÅNG Driftsläge För att starta kameran ställer du in strömbrytaren till eller samtidigt som du trycker ner låsknappen på brytaren. Power/charge-lampan tänds. För att stänga av kameran ställer du in strömbrytaren till OFF. 1 Strömbrytare Lägeslampa 3 Automatiskt/manuellt läge Ställ ratten för inspelningsläge i önskad position för att växla mellan automatiskt/manuellt inspelningläge. Indikatorn eller visas på LCD-skärmen. ( sid. 12) Automatiskt läge ( ): Du kan spela in utan specialeffekter eller manuella justeringar. Manuellt läge (istället för ): Manuell inspelning är möjlig genom att ställa in olika funktioner. ( sid ) Låsknapp Power/Charge-lampa Ställ in passande driftsläge efter önskemål med hjälp av strömbrytaren, MODE och knapparna och ratten för inspelningsläge. 1 Strömbrytarens placering MODE Ställ in strömbrytaren för inspelning ( ) eller uppspelning ( ) samtidigt som du trycker ner låsknappen. Strömbrytare 3 2 Uppspelning Inspelning Strömbrytaren från Språkinställning (utom modell GZ-MC500EK för Storbritannien) Skärmens språk kan ändras. ( sid. 48, 49) 1 Ställ in strömbrytaren till eller. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [DISPLAY] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [LANGUAGE] med multikontrollen (r/t), tryck sedan på Välj önskat språk med multikontrollen (r/t), 6 Tryck på MENU för att återgå till normal skärmvisning. 2 Inspelnings-/uppspelningsläge Tryck på MODE för att välja inspelnings-/ uppspelningsläge. Vald lägeslampa tänds. : Videoläge ( sid. 20, 22) : Stillbildsläge ( sid. 25, 27) : Röstläge ( sid. 29, 30) För att välja rötläge trycker du och håller MODEintryckt.

17 KOMMA IGÅNG SV 17 Inställningar datum/tid Inspelningens startdatum/tid spelas in på video/ stillbilds/röstfil och kan kontrolleras genom att trycka på INFO under uppspelning. ( sid. 22, 27, 30) 1 Ställ in strömbrytaren till eller. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [DISPLAY] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [CLOCK ADJUST] med multikontrollen (r/t), Dagen markeras. Installera/ta ur ett CF-kort Du kan använda ett CF-kort (CompactFlashkort) som inspelningsenhet i CF-kortfacket. Den borttagbara hårddisken (medföljer) eller Microdrive är en typ av CF-kort. Se sidan 62 för att se den media som garanterat fungerar tillsammans med denna kamera. Fram CF-fack Bak Kontakter OPEN Eject-knapp KOMMA IGÅNG 5 Mata in dag med multikontrollen (r/t), : Upprepa för att ange månad, år, timma och minut. 6 Tryck på MENU för att återgå till normal skärmvisning. Uppladdningsbart litiumbatteri inbyggt i klockan Om kameran inte används under cirka 3 månader blir klockans litiumbatteri urladdat och den datum/tid som lagrats i minnet förloras. När detta sker ansluter du först kameran till ett nätuttag med hjälp av nätadaptern i mer än 24 timmar för att ladda klockans uppladdningsbara litiumbatteri. Utför sedan inställningen av datum/ tid innan kameran används. Notera att kameran kan användas utan att ställa in datum/tid. Batterihölje/ CF-korthölje 1 Se till att kamerans strömbrytare är avstängd. 2 För och håll OPEN i pilens riktning a, öppna sedan batterifacket/cf-kortfacket. 3 När eject-knappen dras ut så som visas i illustrationen skall du trycka en gång på den. Knappen trycks in. 4 För att installera ett CF-kort, installerar du det försiktigt så som visas i illustrationen. För att ta ur ett CF-kort, trycker du två gånger på eject-knappen. Eject-knappen kommer ut genom att du trycker en gång på den. Genom att tryck en gång till på eject-knappen kommer CF-kortet ut. 5 Stäng försiktigt batterihöljet/cf-korthöljet tills det spärras. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

18 18 SV KOMMA IGÅNG ANMÄRKNINGAR: Läs försiktighetsåtgärderna på CF-kortet. ( sid. 58, Inspelningsenhet ) Innan medföljande borttagbara hårddisk eller ett nytt CF-kort används måste det formateras. ( sid. 19) När batterifacket/cf-kortsfacket öppnas eller när SD-kortet tas ut om strömmen är påslagen, stängs strömmen automatiskt av för att skydda data i inspelningsenheten. Stäng batteri-/cf-facket för att slå på strömmen igen när det varit öppet. För att slå på strömmen igen efter att du flyttat SDkortet stänger du höljet och ställer in strömbrytaren till OFF, sedan till eller. OBSERVERA: Installera inte och ta inte ur CF-kortet när kameran är påslagen, eftersom ditt CF-kort kan förstöras eller så kan kameran inte känna av om ditt CF-kort finns installerat eller inte. Tryck inte på ditt CF-korts utvändiga hölje. Installera/ta ur ett SD-kort Du kan använda ett SD-kort som inspelningsenhet i SD-facket. Se sidan 62 för att se den media som garanterat fungerar tillsammans med denna kamera. SD-fack Klippt kant SD-kort (tillbehör) SD-korthölje Etikett Skriv-/raderingsskyddsflik 1 Se till att kamerans strömbrytare är avstängd. 2 Öppna SD-korthöljet. 3 För att installera ett SD-kort, installerar du det försiktigt med dess klippta kant först. För att ta ur ett SD-kort, trycker du en gång på det. När SD-kortet kommer ur kameran drar du ut det helt. Rör inte vid terminalerna på etikettens motsatta sida. 4 Stäng SD-korthöljet. Skydda värdefulla filer För skriv-/raderingsskyddsfliken på SD-kortets sida i riktning mot LOCK. Detta förhindrar att SD-kortet spelas över. För att spela in på detta SD-kort för du tillbaka fliken till läget mitt emot LOCK innan det installeras. ANMÄRKNING: Innan ett nytt SD-kort används, är det nödvändigt att formatera kortet. ( sid. 19) OBSERVERA: Installera inte och ta inte ur SD-kortet när kameran är påslagen, eftersom ditt SD-kort kan förstöras eller så kan kameran inte känna av om ditt SD-kort finns installerat eller inte.

19 KOMMA IGÅNG SV 19 Formatera en inspelningsenhet Du kan formatera (initiera) en inspelningsenhet i CF eller SD-facket. Du måste formatera medföljande borttagbara hårddisk eller nyligen inköpta CF-kort och SD-kort med denna kamera innan de används. Detta möjliggör stabil hastighet och funktion när inspelningsenheten används. Var medveten om att alla filer och all data inklusive skyddade filer raderas. ( sid. 39) 1 Ställ in strömbrytaren till eller. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [MEMORY CARD SETTING] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [FORMAT] med multikontrollen (r/t), 5 Välj [CF SLOT] eller [SD SLOT] med multikontrollen (r/t), 6 Välj [EXECUTE] med multikontrollen (r/t), För att avbryta formatering väljer du [CANCEL], VARNING: Ta inte bort inspelningsenheten eller utför inte någon annan funktion (som till exempel att stänga av strömmen) vid formatering. Se också till att använda medföljande nätadapter eftersom inspelningsenheten kan förstöras om batteriet laddas ur vid formatering. Om inspelningsenheten förstörs, formatera den igen. ANMÄRKNING: Formatera inte inspelningsenhet på din PC. Se till att formatera inspelningsenhet på kameran. Välja inspelningsenhet Välj inspelningsenhet innan du startar inspelning eller uppspelning. ( sid. 48, 49) Exempel: Vid inspelning av stillbilder till ett SDkort 1 Ställ in strömbrytaren till. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [MEMORY CARD SETTING] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [IMAGE MODE] med multikontrollen (r/t), tryck sedan på Välj [SD SLOT] med multikontrollen (r/t), 6 Tryck på MENU för att återgå till normal skärmvisning. KOMMA IGÅNG

20 20 SV VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING Videoinspelning MODE Strömbrytare Låsknapp Zoomreglage Start/stoppknapp för inspelning 1 Ställ in strömbrytaren till. 2 Tryck på MODE för att välja. Kameran har programmerats som en fabriksinställning att spela in videofilm på enheten i CF-facket. För att växla inspelningsenhet, se sidan 19, 48 och 49. För att ändra bildkvalitet, se sidan 48 och Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att spela in. Ungefärlig tid som återstår för inspelning visas på displayen. 4 För att stoppa inspelningen trycker du på start/stoppknappen för inspelning igen. ANMÄRKNINGAR: Om kameran under inspelning eller uppspelning (video, stillbild eller röst) inte används under 5 minuter i batteridrift, stängs kameran automatiskt av för att spara ström. För att starta kameran igen ställer du in strömbrytaren till OFF, sedan till eller. När nätadaptern används, hamnar kameran i viloläge (åtkomstlampan tänds och LCD-skärmen stängs av). För att avbryta viloläge utför du någon funktion, till exempel zoomning. När kameran blir varm blinkar indikatorn 7REC. Om kameran blir varmare stoppas fotografering för att skydda inspelningsenheten. Om så är fallet stänger du av kameran och väntar till kameran svalnar. ( sid. 56) Vid oavbruten fotografering, stoppas fotografering automatiskt när en filstorlek på 4 GB nås. Om data inte kan spelas in eller sparas på rätt sätt, sparas inte videofilerna i mappen [SD_VIDEO] för vanlig video. Istället sparas filerna i mappen [EXTMOV]. För att spela upp dessa filer se Spela upp filer från mappen [EXTMOV] ( sid. 22). Inspelad video och stillbild kan skilja sig åt i ljusstyrka även om samma motiv fotograferats. Namn på videofiler tilldelas som efterföljande hexadecimala nummer. För att stänga av ljudet, se sidan 48. För ungefärlig inspelningstid, se sidan 62.

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-MS100

BRUKSANVISNING GZ-MS100 BRUKSANVISNING videokamera med minne GZ-MS100 E LYT1924-018B SW SVENSKA Bästa kund, Tack för inköpet av denna videokamera med minne. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL PV100D DOCKNINGSSTATION FÖR PV100 3.0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED JUMBO DISPLAY BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Huvudfunktioner... 2 Vy Framsida / Baksida / Sida... 2 Användning

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2)

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2) Snabbstartsguide DP100 Bilvideokamera (Version 0.1.2) Innehållsfö rteckning Säkerhetsföreskrifter...2 Förpackningens innehåll...2 Ö versikt av DP100...2 Komma igång...3 Sätt i ett microsd-minneskort...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida

Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation. Översikt Framsida Bruksanvisning Innehåll Kassettspelare USB-kabel RCA-kabel Mjukvara på CD Bruksanvisning Säkerhets och garantiinformation Översikt Framsida 1. AV/PÅ-knapp. Använd den här knappen för att starta och stänga

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM

EF-S60mm f/2.8 MACRO USM EF-S60mm f/2.8 MACRO USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S60mm f/2,8 MACRO USM är ett makroobjektiv som går att använda för såväl vanlig fotografering som för

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Bruksanvisning SD videokamera

Bruksanvisning SD videokamera Bruksanvisning SD videokamera Model No. SDR-SW20 Läs hela bruksanvisningen före användning. Web Site : http://www.panasonic-europe.com E VQT1M32-1 Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN PÅ

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20

GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-D50 GR-D40 GR-D30 GR-D20 INNEHÅLL ENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 FÖRBEREDELSER 7 10 INSPELNING & AVSPELNING AV BAND 11 15 Uppsök vår hemsida på World Wide Web för närmare detaljer

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23 Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitala videokamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 2 3 för en säker användning av den här produkten.

Läs mer