GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25"

Transkript

1 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR 48 REFERENSER 52 För att avaktivera demonstrationen, ställ in DEMO MODE till OFF. ( sid. 48) BRUKSANVISNING LYT A SW

2 2 SV Kamerans huvudfunktioner Borttagbar hårddisk I motsats till konventionella digitalvideokameror som spelar in på DV-band, är den borttagbara hårddisken en ny typ av kortenhet som gör det möjligt att få flera timmars MPEG2- videoinspelning av hög upplösning. ( sid. 6) Olika inspelningsenheter och lägen Video och stillbilder kan spelas in på CompactFlash-kort (CF-kort) och SD-minneskort. Den borttagbara hårddisken (medföljer) eller Microdrive är en typ av CF-kort som överensstämmer med CF+ typ II. Du kan välja den inspelningsenhet och det läge som passar bäst för bildkvalitet, bildstorlek, inspelningstid och datormiljö. ( sid. 62) Röstinspelningsfunktioner Kameran kan användas för ljudinspelningar. ( sid. 29) Olika inspelningsfunktioner Kameran stödjer aperture-priority, slutarprioritet, porträtt, stödfotografering och ett brett utbud andra funktioner som du kan välja efter vilket motiv du fotograferar. ( sid ) Njuta av olika uppspelningsfunktioner Uppspelning är enkelt med denna kamera vilket skiljer sig från bandfunktionen, eftersom ingen tid behövs för att spola tillbaka eller spola framåt. Spellista, uppspelningseffekter och andra funktioner finns också för att kunna njuta av många olika typer av uppspelning. Redigera filer på din PC USB 2.0 gör det möjligt att smidigt föra över videofilm och stillbilder till en dator. Med medföljande programvara Cyberlink kan du enkelt redigera videofilm och skapa dina egna DVDskivor. (se handboken för programvaruinstallation och USB-anslutning). Direktutskrift Om din skrivare är kompatibel med PictBridge, kan stillbilder enkelt skrivas ut genom att ansluta kameran via USB-kabeln direkt till skrivaren. ( sid. 47)

3 Innehåll KOMMA IGÅNG 7 Medföljande tillbehör...7 Register...10 Ström...14 Driftsläge...16 Språkinställning (utom modell GZ-MC500EK för Storbritannien)...16 Inställningar datum/tid...17 Installera/ta ur ett CF-kort...17 Installera/ta ur ett SD-kort...18 Formatera en inspelningsenhet...19 Välja inspelningsenhet...19 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 Videoinspelning...20 Zoomning Justering av vinkel Videouppspelning...22 Så här används sökfältet Olika uppspelningsfunktioner Uppspelningszoom Ansluta till en TV eller en videobandspelare...24 Uppspelning på en TV Kopiera till en videobandspelare INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 Inspelning stillbild...25 Zoomning Oavbruten fotografering Blixt Uppspelning stillbild...27 Bildspel Visa register över stillbildsfiler Så här används sökfältet Bildrotation Uppspelningszoom RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 Röstinspelning...29 Röstuppspelning...30 Olika uppspelningsfunktioner SV 3 AVANCERADE FUNKTIONER 31 INSPELNINGSFUNKTIONER Kompensering av bakgrundsljus Spot-exponeringskontroll Program AE Stödfotografering Manuell fokus Manuella inställningar i menyn MSET Så här väljer man ett alternativ i menyn Manuell exponering Vitbalans Effekt UPPSPELNINGSFUNKTIONER Matt eller tonad effekt Uppspelningseffekter HANTERA FILER Se filinformation Skydda filer Radera filer Rensa en inspelningsenhet Kopiera/Flytta stillbildsfiler Återställa filnummer Skapa spellista Spela upp spellista DPOF-skrivarinställning Direktutskrift med en PictBridge-skrivare MENYINSTÄLLNINGAR 48 Ändra menyinställningarna Vanliga menyer för alla modeller Videoinspelningsmenyer Videouppspelningsmenyer Inspelningsmenyer stillbild Uppspelningsmenyer stillbild Röstinspelningsmenyer Röstuppspelningsmenyer REFERENSER 52 Felsökning Varningsindikationer Rengöra kameran Varningar Specifikationer VILLKOR... Baksida

4 4 SV Bästa kund, Tack för att du har köpt denna digitalmediakamera. Före användning bör du läsa säkerhetsinformationen och försiktighetsåtgärderna på sidorna 4 5 för en säker användning av den här produkten. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalificerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. VARNING: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. OBSERVERA: Kameran är konstruerad för användning med färgsignaler av typen PAL. Den kan inte användas för avspelning på TV-apparater med någon annan standard. Det går dock bra att spela in direkt samt spela av på LCD-skärmen var som helst. Använd JVC batteripaket BN-VM200U, samt den medföljande nättillsatsen för multispänning och nätkabeln för att ladda batteripaketet eller strömförsörja kameran från ett vägguttag. (Adapter för stickkontakt kan bli nödvändig för att passa nätuttag med olika utformning i olika länder.) ANMÄRKNINGAR: Märkskylt (med serienumret) och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfinns på dess ovansida och undersida. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.)

5 Innan du använder den här kameran Denna kamera har tillverkats exklusivt för CompactFlash-kort (CF-kort) och SD-minneskort. Den borttagbara hårddisken (medföljer) eller Microdrive är en typ av CF-kort som överensstämmer med CF+ typ II. Kameran spelar in video i MPEG2-format som överensstämmer med SD-VIDEO-format. Komma ihåg att kameran inte passar med andra videoformat. Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) Innan du spelar in viktigt material ska du göra en provinspelning. Spela av din provinspelning för att kontrollera att bilden och ljudet spelats in korrekt. Gör en backup av viktig inspelad data Skydda din viktiga inspelade data genom att kopiera filerna till datorn. Du rekommenderas att kopiera din data från din dator till en DVD eller annan inspelningsenhet för förvaring. Se handboken för programvaruinstallation och USB-anslutning. SV 5 Ta med kameran och din borttagbara hårddisk När du uppsöker din återförsäljare eller JVCservicecenter för reparation skall du ta med kameran och din borttagbara hårddisk. Problemet kan inte fastställas och reparationen kan inte utföras på rätt sätt om någon del lämnas hemma. Läs även Varningar på sidorna 57 till 59. Tillverkad på Dolby Laboratories licens. Dolby och dubbel-d-sysmbol är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Microdrive är ett registrerat varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA och/eller andra länder. MascotCapsule är ett registrerat varumärke som ägs av HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alla rättigheter förbehållna. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

6 6 SV Borttagbar hårddisk Den borttagbara hårddisken är en precisionselektronisk enhet. Var försiktig när du hanterar den. Varning för externa skakningar och belastning. Efter att hårddisken tagits ur kameran förvarar du den i medföljande skyddsfodral. Tryck inte på fodralet. Utsätt inte disken för vibrationer eller plötsliga stötar. Var extra försiktig sa att du undviker plötsliga stötar vid fotografering eller under uppspelning. Klistra inte dit märken eller skriv på etiketten. Utsätt inte disken för hårt tryck utvändigt. Lägg den inte i din ficka eller på annan plats där den kan pressas samman. Varning för temperaturer Kamerans skyddskrets kan fungera vid riktig inspelning eller uppspelning när kamerans invändiga temperatur ökar eller vid användning i kalla temperaturer. ( sid. 56) Kameran och borttagbara hårddisken kan bli uppvärmd när den används under en längre tid. Detta är däremot inget fel. Disken kan värmas upp när den används under en längre tid. Ta därför inte ut den ur kameran omedelbart efter användning. Andra försiktighetsåtgärder Kondensation kan göra så att drivrutinen går sönder. Om vatten skvätts på drivrutinen skall det torkas bort helt innan den används. Använd inte, byt inte ut eller förvara disken på platser som är utsatta för stark statisk elektricitet eller elektriskt oljud. Stäng inte av kamerans ström eller ta ur batteriet eller nätadaptern vid fotografering, uppspelning eller när inspelningsenheten används på annat sätt. Håll inte inspelningsenheten i närheten av objekt som har ett starkt magnetfält eller som sänder starka elektromagnetiska vågor. Eftersom data måste läsas och skrivas korrekt av drivrutinen, kanske inte kameran kan fotografera när den blir för varm, som till exempel vid oavbruten fotografering eller när kameran kyls ned vid användning i kalla temperaturer. För att rätta till detta problem följer du meddelandena som visas på skärmen. ( sid. 56) Rengör disken regelbundet för att behålla hög prestanda. ( sid. 41, 49) Läs också Inspelningsenhet på sida 58. Var försiktig så att du inte raderar data helt när du kasserar eller ger bort den borttagbara hårddisken. När inspelad data formateras eller raderas från kameran, modifieras bara filinformationen och data raderas inte helt. När den borttagbara hårddisken skall kasseras eller ges bort är det extremt viktigt att kunder tar ansvar för att all data raderas, för att förhindra problem som orsakats genom att känslig information släppts ut. Vissa metoder för radering av data som rekommenderats inkluderar användandet av ett program för radering av kommersiell data eller användandet av en hammare eller en stark magnet för att fysiskt eller magnetiskt förstöra hårddiskens data så att den inte går att läsa. JVC är inte ansvariga för personlig data som släpps.

7 Medföljande tillbehör ELLER KOMMA IGÅNG SV 7 a Nätadapter AP-V14E eller AP-V17E b Strömkabel (endast AP-V14E) c Batteripaket BN-VM200U d S-Video/Audio/Videokabel e Kabeladapter f USB-kabel (se Handledning för installation av mjukvaran och USB-anslutning). g Borttagbar hårddisk (4 GB) h Skyddsfodral till borttagbar hårddisk i Rem (se sidan 8 för montering) j Linsskydd (se sidan 8 för montering) k CD-ROM l Förlängningskabel för ljud (hörlurar (tillbehör), se sidan 9 för montering) m Kärnfilter för kablar (se sidan 9 för montering) Stor (x 1): S-Video/Audio/Videokabel Medium (x 1): USB-kabel Liten (x 2): Förlängningskabel för ljud och nätadaptersladd n Linskåpa (finns redan på kameran, sid. 8) ANMÄRKNINGAR: För att behålla optimal prestanda för kameran, kan medföljande kablar utrustas med ett eller fler kärnfilter. Om en kabel endast har ett kärnfilter, bör den ände som är närmast filtret anslutas till kameran. Se till att använda medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. KOMMA IGÅNG

8 8 SV KOMMA IGÅNG Montera remmen 1 Tryck och håll båda sidor enligt illustrationen, avlägsna sedan fästet (stort). 2 För ringen genom öglan på sidan av linsen. 3 För ringen hela vägen igenom. 4 För fästringen genom öglan på sidan av LCDskärmen. 5 För fästringen hela vägen igenom. 6 Säkra fast fästet. Vid fotografering Håll kameran enligt illustrationen, håll den i ett säkert grepp, justera sedan remmen. Montera/avlägsna linskåpan Medföljande linskåpa hjälper till att ta bort glans vid fotografering under starkt solljus på samma sätt som professionella fotografer gör. Montera Lägg linskåpan längs kamerans lins och vrid sedan kåpan medurs a. Avlägsna Vrid kåpan moturs b. Avlägsna endast kåpan när tillvalet konverteringslins eller linsfilter används. Montera linsskyddet För att skydda linsen monteras medföljande linsskydd på kameran enligt illustrationen. Säkra fast kameran så att den inte går att tappa under fotografering Avlägsna fästet från remmen enligt illustrationen i steg 1. För din hand genom remmen och fäst sedan remmen vid din handled så att kameran inte går att tappa. Dra i remmen. För fästet. ANMÄRKNING: Försäkra dig om att linsskyddet sitter jämns med kameran.

9 Montera kärnfiltret Montera kärnfiltren på kablarna. Kärnfiltret reducerar störning. 1 Släpp på propparna på kärnfiltrets båda sidor. 2 För kabeln genom kärnfiltret och lämna cirka 3 cm kabel mellan kabelns kontakt och kärnfiltret. Vira kabeln ett varv runt utsidan av kärnfiltret så som visas i illustrationen. 3 cm Propp Kärnfilter KOMMA IGÅNG SV 9 3 Stäng kärnfiltret tills det klickar till. ANMÄRKNINGAR: Var försiktig så att inte kabeln skadas. Vid anslutning till kameran används änden med kärnfiltret. Så här används förlängningskabel för ljud När en alternativ hörlur används ansluts den till medföljande förlängningskabel för ljud (med ett kärnfilter monterat), sedan ansluts förlängningskabeln till kameran. Kärnfiltret reducerar störning. Öppna höljet. KOMMA IGÅNG Till Hörlurar Vira kabeln hårt så att den inte är slak. Vira ett varv. Kärnfilter Förlängningskabel ljud (medföljer)

10 10 SV KOMMA IGÅNG Register OBSERVERA: Var försiktig så att du inte täcker över X, c och d vid fotografering. Var försiktig så att du inte täcker över Y vid uppspelning.

11 Kontroller a Lägesknapp [MODE] ( sid. 16) b Ratt för inspelningsläge ( sid. 16, 31 32) c Låsknapp ( sid. 16) d Strömbrytare [OFF,, ] ( sid. 16) e Öppningsbrytare för batterifack/cf-kortsfack [OPEN] ( sid. 14, 17) f Raderingsknapp [ ] ( sid. 40) g Zoomreglage [T/W] ( sid. 21, 25) Volymkontroll högtalare ( sid. 22, 30) h Start/stoppknapp för inspelning ( sid. 20, 25, 29) i Uppspelnings-/pausknapp [49] ( sid. 22, 27, 30) j Multikontroll w: Sök bakåt [w (3)] ( sid. 23)/Vänster [w]/blixt [ ] ( sid. 26) r: Hoppa över bakåt [r (2)] ( sid. 23)/ Upp [r]/kompensering av bakgrundsljus [ ] ( sid. 31)/Spot-exponeringskontroll ( sid. 31) e: Sök framåt [e (5)] ( sid. 23)/Höger [e]/oavbruten fotografering/ Stödfotografering [ / ] ( sid. 26, 33) t: Hoppa över framåt [t (6)] ( sid. 23)/ Ner [t]/manuell inställning [ SET] ( sid. 34) k Fokusknapp [FOCUS] ( sid. 33) l Informationsknapp [INFO] ( sid. 38) m Menyknapp [MENU] ( sid. 48) n Öppningsbrytare blixt [FLASH OPEN] ( sid. 26) o Manuell fokusring ( sid. 33) p Linskåpa ( sid. 8) Anslutningar Anslutningarna finns under höljet. Q USB-anslutningen (Universal Serial Bus) (se Handledning för installation av mjukvaran och USB-anslutning). R Anslutning till hörlurar [ ] ( sid. 9) S Anslutning S-Video/Audio/Video-utgång [AV] ( sid. 24) T Anslutning DC-ingång [DC] ( sid. 14) KOMMA IGÅNG SV 11 Indikatorer U Power/Charge-lampa ( sid. 14, 16) V Åtkomstlampa (tänds eller blinkar när du får tillgång till en fil. Stäng inte av strömmen eller ta ur batteriet/nätadaptern när filerna används under inspelning eller uppspelning.) W Lägeslampa [ (video), (stillbild), (röst)] ( sid. 16) Övriga delar X Stereomikrofon Y Högtalare ( sid. 22) Z LCD-skärm a Batterifack/CF-kortfack ( sid. 14, 17) b Blixt c Kamerasensor d Lins e SD-kortfack ( sid. 18) f Fäste för kamerastativ g Fästögla ( sid. 8) h Remögla ( sid. 8) i Återställningshål ( sid. 52) KOMMA IGÅNG

12 12 SV KOMMA IGÅNG Indikationer på LCD-skärm Under både inspelning av videofilm och stillbild Endast under videoinspelning a Indikator inspelningsläge ( sid. 16) : Automatiskt läge : Manuellt läge b Indikator för Tele Macro-läge ( sid. 50) c Ungefärlig zoomningsgrad ( sid. 21, 50) d Zoomindikator ( sid. 21, 50) e Indikator för bländarlås ( sid. 31, 35) f Slutarhastighet ( sid. 32) g Indikator för kontroll av ljusstyrkan ( sid. 49) h Batteriindikator ( sid. 55) i Datum/tid ( sid. 49) j Indikator för vald enhet ( sid. 19, 49) k Indikator för manuell justering av fokus ( sid. 33) l Indikator för effektläge ( sid. 36) m Indikator för vitbalans ( sid. 35) n Indikator för program AE-läge ( sid. 31) o ±: Indikator för exponeringsjustering ( sid. 35) : Indikator för kompensering av bakgrundsljus ( sid. 31) : Indikator för punktexponeringskontroll ( sid. 31) a Lägesindikator ( sid. 16) b Indikator för vidvinkelläge ( sid. 50) c Indikator för vindreducering ( sid. 50) d Bildkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (ekonomi) ( sid. 50) e Återstående tid ( sid. 20, 62) f Räkneverk ( sid. 49) g 7REC: (visas under inspelning). ( sid. 20) 79: (visas när inspelningen står i vänteläge). ( sid. 20) h Indikator för digital bildstabilisator (DIS) ( sid. 50) Endast vid inspelning av stillbilder a Lägesindikator ( sid. 16) b ISO-känslighet (GAIN) ( sid. 51) (Vid inställning till [AUTO], finns ingen indikering). c Fokusikon ( sid. 25) d Bildstorlek: 2560 (2560 x 1920), 2048 (2048 x 1536), 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 640 (640 x 480) ( sid. 51) e Bildkvalitet: FINE (fin) eller STANDARD (standard) ( sid. 51) f Lägesindikator blixt ( sid. 26) g Återstående antal bilder ( sid. 63) h : Indikator för läget oavbruten fotografering ( sid. 26) : Indikator för stödfotografering ( sid. 33) i Fotograferingsikon ( sid. 25) j Indikator för inspelning med timer ( sid. 51) ANMÄRKNING: För indikationerna på LCD-skärmen vid röstinspelning, se sidan 29.

13 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder KOMMA IGÅNG SV 13 a Lägesindikator ( sid. 16) b Indikator för uppspelning av uppspelningslista (visas när uppspelningslista spelas upp. sid. 44) c Bildkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (ekonomi) ( sid. 50) d Uppspelningsläge ( sid. 22) U : Uppspelning 9 : Paus 5 : Snabbsökning framåt 3 : Snabbsökning bakåt 9U : Slow-motion framåt Y9 : Slow-motion bakåt (siffran till vänster visar hastigheten). e Räkneverk ( sid. 49) f Indikator för volymnivå g Batteriindikator ( sid. 55) h Datum ( sid. 49) i Indikator för vald enhet ( sid. 19, 49) j Indikator för effektläge ( sid. 36) k Indikator för matt/tonad effekt ( sid. 37, 50) a Lägesindikator ( sid. 16) b Mapp-/filnummer c Uppspelningsindikator bildspel ( sid. 27) d Batteriindikator ( sid. 55) e Datum/tid ( sid. 49) f Indikator för vald enhet ( sid. 19, 49) ANMÄRKNING: För indikationerna på LCD-skärmen vid röstuppspelning, se sidan 30. KOMMA IGÅNG

14 14 SV KOMMA IGÅNG Ström Denna kameras strömförsörjningssystem på två olika sätt låter dig välja den strömkälla som passar bäst. Använd inte medföljande strömförsörjningsenheter tillsammans med annan utrustning. Ladda batteripaketet Strömbrytare Utskjutande del Låsknapp Power/Charge-lampa Batterifack/ CF-kortfack Batteripaket OPEN 1 Ställ in strömbrytaren till OFF medan du trycker ner låsknappen på brytaren. 2 För och håll OPEN i pilens riktning a, öppna sedan batterifack/cf-kortfack. 3 Installera försiktigt batteriet i batterifacket tills det spärras fast i utrymmet så som visas i illustrationen. 4 Stäng försiktigt batterifacket/cf-kortfacket tills det spärras. 5 Anslut nätadaptern till kameran. 6 Anslut nätkabeln till nätadaptern. (endast AP-V14E) 7 Koppla in strömkabeln i vägguttaget. Kamerans power/charge-lampa blinkar för att indikera att uppladdning har startat. 8 När power/charge-lampan släcks är uppladdningen slutförd. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget. Koppla från nätadaptern från kameran. Koppla från batteripaketet Öppna batterifacket/cf-kortfacket och ta ur batteriet medan du för BATTERY i pilens riktning b. BATTERY Uppladdningstid som krävs Öppna höljet. Batteripaket BN-VM200U (medföljer) Laddningstid Cirka 1 tim. 35 min. Till DC-anslutning -markering Till vägguttag Nätadapter (t.ex. AP-V17E)

15 KOMMA IGÅNG SV 15 ANMÄRKNINGAR: Laddningstiderna gäller för ett helt urladdat batteripaket. När batterifacket/cf-kortsfacket öppnas eller när SD-kortet tas ut om strömmen är påslagen, stängs strömmen automatiskt av för att skydda data i inspelningsenheten. Stäng batteri-/cffacket för att slå på strömmen igen när det varit öppet. För att slå på strömmen igen efter att du flyttat SD-kortet stänger du höljet och ställer in strömbrytaren till OFF, sedan till eller. Vi rekommenderar att du endast använder original JVC-batterier i den här kameran. Om andra fabrikat av batterier används kan detta skada den interna laddningskretsen. Om skyddshylsan finns monterat på batteriet skall den först tas bort. När batteriet laddas för första gången eller efter en längre tids förvaring, kanske inte power/ charge-lampan tänds. Om så är fallet skall batteriet tas ur kameran och sedan installeras och laddas igen. Om batteriets drifttid fortfarande är extremt kort även efter att det laddats fullt, är batteriet utslitet och behöver bytas ut. Köp då ett nytt. Genom att använda tillvalet AA-V200 batteriladdare kan du ladda batteripaketet BN-VM200U utan kameran. Eftersom nätadaptern framkallar elektricitet internt, blir den varm när den används. Se till att endast använda den i omgivningar som är välventilerade. Använda batteripaketet Utför steg 2 4 i Ladda batteripaketet. Maximal oavbruten inspelningstid Batteripaket BN-VM200U (medföljer) Inspelningstid 1 tim. ANMÄRKNINGAR: Inspelningstiden reduceras avsevärt under följande förhållanden: Zoomning eller inspelning i vänteläge aktiveras upprepade gånger. Uppspelningsläge aktiveras upprepade gånger. Du rekommenderas att förbereda tillräckligt många batterier för att täcka 3 gånger den planerade inspelningstiden, vid användning under en längre tid. Använda nätström Anslut nätadaptern till kameran. Öppna höljet. Till DC-anslutning ANMÄRKNING: Medföljande nätadapter använder automatiskt val av spänning i intervallet 110 V till 240 V. OBSERVERA: Innan strömkällan kopplas från, skall du se till att kamerans strömbrytare är avstängd. Om detta inte görs kan kameran skadas. Om kameran är utsatt för elektrostatisk urladdning, stänger du av den innan du använder den igen. Om batterier Nätadapter (t.ex. AP-V17E) Till vägguttag -markering FARA! Försök inte montera isär batterierna eller utsätta dem för öppen eld eller våldsam hetta, eftersom det kan resultera i brand eller explosion. VARNING! Låt inte batteriet eller dess terminaler komma i kontakt med metall, eftersom det kan resultera i kortslutning och troligen starta en brand. Fördelarna med litiumjonbatterier Litiumjonbatterier är små men har en stor strömkapacitet. När ett batteri däremot utsätts för kalla temperaturer (under 10 C) blir användningstiden kortare och det kan sluta fungera. Om detta sker, kan du placera batteriet i din ficka eller på en annan varm, skyddad plats under en kortare tid, anslut det sedan till kameran. KOMMA IGÅNG

16 16 SV KOMMA IGÅNG Driftsläge För att starta kameran ställer du in strömbrytaren till eller samtidigt som du trycker ner låsknappen på brytaren. Power/charge-lampan tänds. För att stänga av kameran ställer du in strömbrytaren till OFF. 1 Strömbrytare Lägeslampa 3 Automatiskt/manuellt läge Ställ ratten för inspelningsläge i önskad position för att växla mellan automatiskt/manuellt inspelningläge. Indikatorn eller visas på LCD-skärmen. ( sid. 12) Automatiskt läge ( ): Du kan spela in utan specialeffekter eller manuella justeringar. Manuellt läge (istället för ): Manuell inspelning är möjlig genom att ställa in olika funktioner. ( sid ) Låsknapp Power/Charge-lampa Ställ in passande driftsläge efter önskemål med hjälp av strömbrytaren, MODE och knapparna och ratten för inspelningsläge. 1 Strömbrytarens placering MODE Ställ in strömbrytaren för inspelning ( ) eller uppspelning ( ) samtidigt som du trycker ner låsknappen. Strömbrytare 3 2 Uppspelning Inspelning Strömbrytaren från Språkinställning (utom modell GZ-MC500EK för Storbritannien) Skärmens språk kan ändras. ( sid. 48, 49) 1 Ställ in strömbrytaren till eller. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [DISPLAY] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [LANGUAGE] med multikontrollen (r/t), tryck sedan på Välj önskat språk med multikontrollen (r/t), 6 Tryck på MENU för att återgå till normal skärmvisning. 2 Inspelnings-/uppspelningsläge Tryck på MODE för att välja inspelnings-/ uppspelningsläge. Vald lägeslampa tänds. : Videoläge ( sid. 20, 22) : Stillbildsläge ( sid. 25, 27) : Röstläge ( sid. 29, 30) För att välja rötläge trycker du och håller MODEintryckt.

17 KOMMA IGÅNG SV 17 Inställningar datum/tid Inspelningens startdatum/tid spelas in på video/ stillbilds/röstfil och kan kontrolleras genom att trycka på INFO under uppspelning. ( sid. 22, 27, 30) 1 Ställ in strömbrytaren till eller. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [DISPLAY] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [CLOCK ADJUST] med multikontrollen (r/t), Dagen markeras. Installera/ta ur ett CF-kort Du kan använda ett CF-kort (CompactFlashkort) som inspelningsenhet i CF-kortfacket. Den borttagbara hårddisken (medföljer) eller Microdrive är en typ av CF-kort. Se sidan 62 för att se den media som garanterat fungerar tillsammans med denna kamera. Fram CF-fack Bak Kontakter OPEN Eject-knapp KOMMA IGÅNG 5 Mata in dag med multikontrollen (r/t), : Upprepa för att ange månad, år, timma och minut. 6 Tryck på MENU för att återgå till normal skärmvisning. Uppladdningsbart litiumbatteri inbyggt i klockan Om kameran inte används under cirka 3 månader blir klockans litiumbatteri urladdat och den datum/tid som lagrats i minnet förloras. När detta sker ansluter du först kameran till ett nätuttag med hjälp av nätadaptern i mer än 24 timmar för att ladda klockans uppladdningsbara litiumbatteri. Utför sedan inställningen av datum/ tid innan kameran används. Notera att kameran kan användas utan att ställa in datum/tid. Batterihölje/ CF-korthölje 1 Se till att kamerans strömbrytare är avstängd. 2 För och håll OPEN i pilens riktning a, öppna sedan batterifacket/cf-kortfacket. 3 När eject-knappen dras ut så som visas i illustrationen skall du trycka en gång på den. Knappen trycks in. 4 För att installera ett CF-kort, installerar du det försiktigt så som visas i illustrationen. För att ta ur ett CF-kort, trycker du två gånger på eject-knappen. Eject-knappen kommer ut genom att du trycker en gång på den. Genom att tryck en gång till på eject-knappen kommer CF-kortet ut. 5 Stäng försiktigt batterihöljet/cf-korthöljet tills det spärras. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

18 18 SV KOMMA IGÅNG ANMÄRKNINGAR: Läs försiktighetsåtgärderna på CF-kortet. ( sid. 58, Inspelningsenhet ) Innan medföljande borttagbara hårddisk eller ett nytt CF-kort används måste det formateras. ( sid. 19) När batterifacket/cf-kortsfacket öppnas eller när SD-kortet tas ut om strömmen är påslagen, stängs strömmen automatiskt av för att skydda data i inspelningsenheten. Stäng batteri-/cf-facket för att slå på strömmen igen när det varit öppet. För att slå på strömmen igen efter att du flyttat SDkortet stänger du höljet och ställer in strömbrytaren till OFF, sedan till eller. OBSERVERA: Installera inte och ta inte ur CF-kortet när kameran är påslagen, eftersom ditt CF-kort kan förstöras eller så kan kameran inte känna av om ditt CF-kort finns installerat eller inte. Tryck inte på ditt CF-korts utvändiga hölje. Installera/ta ur ett SD-kort Du kan använda ett SD-kort som inspelningsenhet i SD-facket. Se sidan 62 för att se den media som garanterat fungerar tillsammans med denna kamera. SD-fack Klippt kant SD-kort (tillbehör) SD-korthölje Etikett Skriv-/raderingsskyddsflik 1 Se till att kamerans strömbrytare är avstängd. 2 Öppna SD-korthöljet. 3 För att installera ett SD-kort, installerar du det försiktigt med dess klippta kant först. För att ta ur ett SD-kort, trycker du en gång på det. När SD-kortet kommer ur kameran drar du ut det helt. Rör inte vid terminalerna på etikettens motsatta sida. 4 Stäng SD-korthöljet. Skydda värdefulla filer För skriv-/raderingsskyddsfliken på SD-kortets sida i riktning mot LOCK. Detta förhindrar att SD-kortet spelas över. För att spela in på detta SD-kort för du tillbaka fliken till läget mitt emot LOCK innan det installeras. ANMÄRKNING: Innan ett nytt SD-kort används, är det nödvändigt att formatera kortet. ( sid. 19) OBSERVERA: Installera inte och ta inte ur SD-kortet när kameran är påslagen, eftersom ditt SD-kort kan förstöras eller så kan kameran inte känna av om ditt SD-kort finns installerat eller inte.

19 KOMMA IGÅNG SV 19 Formatera en inspelningsenhet Du kan formatera (initiera) en inspelningsenhet i CF eller SD-facket. Du måste formatera medföljande borttagbara hårddisk eller nyligen inköpta CF-kort och SD-kort med denna kamera innan de används. Detta möjliggör stabil hastighet och funktion när inspelningsenheten används. Var medveten om att alla filer och all data inklusive skyddade filer raderas. ( sid. 39) 1 Ställ in strömbrytaren till eller. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [MEMORY CARD SETTING] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [FORMAT] med multikontrollen (r/t), 5 Välj [CF SLOT] eller [SD SLOT] med multikontrollen (r/t), 6 Välj [EXECUTE] med multikontrollen (r/t), För att avbryta formatering väljer du [CANCEL], VARNING: Ta inte bort inspelningsenheten eller utför inte någon annan funktion (som till exempel att stänga av strömmen) vid formatering. Se också till att använda medföljande nätadapter eftersom inspelningsenheten kan förstöras om batteriet laddas ur vid formatering. Om inspelningsenheten förstörs, formatera den igen. ANMÄRKNING: Formatera inte inspelningsenhet på din PC. Se till att formatera inspelningsenhet på kameran. Välja inspelningsenhet Välj inspelningsenhet innan du startar inspelning eller uppspelning. ( sid. 48, 49) Exempel: Vid inspelning av stillbilder till ett SDkort 1 Ställ in strömbrytaren till. 2 Tryck på MENU. Menyskärmbilden visas. 3 Välj [MEMORY CARD SETTING] med multikontrollen (r/t), 4 Välj [IMAGE MODE] med multikontrollen (r/t), tryck sedan på Välj [SD SLOT] med multikontrollen (r/t), 6 Tryck på MENU för att återgå till normal skärmvisning. KOMMA IGÅNG

20 20 SV VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING Videoinspelning MODE Strömbrytare Låsknapp Zoomreglage Start/stoppknapp för inspelning 1 Ställ in strömbrytaren till. 2 Tryck på MODE för att välja. Kameran har programmerats som en fabriksinställning att spela in videofilm på enheten i CF-facket. För att växla inspelningsenhet, se sidan 19, 48 och 49. För att ändra bildkvalitet, se sidan 48 och Tryck på start/stoppknappen för inspelning för att spela in. Ungefärlig tid som återstår för inspelning visas på displayen. 4 För att stoppa inspelningen trycker du på start/stoppknappen för inspelning igen. ANMÄRKNINGAR: Om kameran under inspelning eller uppspelning (video, stillbild eller röst) inte används under 5 minuter i batteridrift, stängs kameran automatiskt av för att spara ström. För att starta kameran igen ställer du in strömbrytaren till OFF, sedan till eller. När nätadaptern används, hamnar kameran i viloläge (åtkomstlampan tänds och LCD-skärmen stängs av). För att avbryta viloläge utför du någon funktion, till exempel zoomning. När kameran blir varm blinkar indikatorn 7REC. Om kameran blir varmare stoppas fotografering för att skydda inspelningsenheten. Om så är fallet stänger du av kameran och väntar till kameran svalnar. ( sid. 56) Vid oavbruten fotografering, stoppas fotografering automatiskt när en filstorlek på 4 GB nås. Om data inte kan spelas in eller sparas på rätt sätt, sparas inte videofilerna i mappen [SD_VIDEO] för vanlig video. Istället sparas filerna i mappen [EXTMOV]. För att spela upp dessa filer se Spela upp filer från mappen [EXTMOV] ( sid. 22). Inspelad video och stillbild kan skilja sig åt i ljusstyrka även om samma motiv fotograferats. Namn på videofiler tilldelas som efterföljande hexadecimala nummer. För att stänga av ljudet, se sidan 48. För ungefärlig inspelningstid, se sidan 62.

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400

GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 SVENSKA AUTOMATISK DEMONSTRATION 9 DIGITAL VIDEOKAMERA GR-DV700 GR-DV600 GR-DV500 GR-DV400 Besök vår hemsida på Internet för digitala videokameror: http://www.jvc-victor.co.jp/english/cyber/ Tillbehör

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Bruksanvisning för avancerade funktioner

Bruksanvisning för avancerade funktioner Bruksanvisning för avancerade funktioner Digitalkamera Modell nr. DMC-LZ40 Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. VQT5G27 F0214MR0

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 18. Komma igång 8. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 45 2-891-371-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 18 Använda menyn 30 DCR-HC27E/HC28E Kopiering/redigering 45 Felsökning 51 Övrig information 61 2006 Sony Corporation

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer