Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654"

Transkript

1 Scan Station Pro 550 Användarhandbok A-61698_sv 7J3654

2 Säkerhet Placera Kodak Scan Station Pro 550 på ett jämnt underlag som tål en tyngd på 13,6 kg. Tänk på att det ska finnas ett eluttag inom 1,52 meter från Scan Station och att det måste vara lätt att komma åt när du väljer var enheten ska placeras. Vid en flytt av Scan Station-enheten bör Scan Station lyftas av två personer. Tänk på att lyfttekniken är viktig. Installera inte Scan Station-enheten på en plats där den kan utsättas för damm, fuktighet eller ånga. Det kan orsaka elektriska stötar eller brand. Scan Station ska endast användas inomhus på en torr plats. Se till att det finns ett eluttag inom 1,52 meter från Scan Station och att det är lätt att komma åt. När du drar ut kabeln från eluttaget ska du hålla i själva kontakten, inte i kabeln. Se till att strömsladden är ordentligt insatt i vägguttaget. I annat fall kan det orsaka elektriska stötar eller brand. Undvik att skada, knyta, skära i eller på annat sätt modifiera strömsladden och använd aldrig en skadad strömsladd. Det kan orsaka elektriska stötar eller brand. Scan Station ska anslutas till ett eget, jordat eluttag. Använd inte förlängningskabel eller grenkontakt med Scan Station. Se till att det finns gott om plats kring eluttaget så att det är lätt att dra ut kabeln i en nödsituation. Använd inte Scan Station om enheten känns ovanligt het eller avger en onormal lukt, rök eller ljud. Stoppa omedelbart Scan Station och koppla loss strömsladden från eluttaget. Kontakta Kodak Service. Försök aldrig montera isär, underhålla eller modifiera Scan Station-enheten förutom vad som beskrivs i användarhandboken. Flytta aldrig Scan Station medan strömsladden och gränssnittskabeln är anslutna. Det kan skada sladden eller kabeln. Ta ut strömsladden från vägguttaget innan du flyttar på Scan Station. Följ rengöringsprocedurerna som rekommenderas av Kodak. Använd inte rengöringsmedel i flytande form eller som spray. Sådana rengöringsmedel flyttar runt damm, smuts och skräp till andra ställen på skannern, vilket kan leda till att skanningsstationen inte fungerar som avsett. Säkerhetsdatablad (SDB) för kemiska produkter finns tillgängliga på: När du vill öppna ett säkerhetsdatablad på webbplatsen måste du ange katalognumret eller nyckelordet för förbrukningsmaterialet som säkerhetsdatabladet avser. Information om miljöhänsyn Kodak Scan Station Pro 550 är utformad för att uppfylla internationella miljömässiga krav. Det finns riktlinjer för kassering av förbrukningsmaterial som byts under underhåll eller service. Följ lokala föreskrifter eller kontakta ett av Kodaks lokalkontor om du vill veta mer. Kassering av utrustningen kan vara reglerad av miljöhänsyn. Om du vill ha information om avfallshantering eller återvinning kan du kontakta de lokala myndigheterna eller besöka Electronics Industry Alliances webbsida: Utrustningens delar är utformade för att kunna återanvändas eller återvinnas. Obs! Produkten innehåller CCFL-lampor med kvicksilver. Följ lokala föreskrifter vid kassering. Europeiska unionen Symbolen innebär att produkten måste skickas till lämplig anläggning för återvinning när den sista användaren vill göra sig av med den. Kontakta ditt lokala Kodak-kontor eller gå till om du vill veta mer om insamlings- och återvinningsprogrammen för produkten. Gå till om du vill veta mer om förekomsten av ämnen i kandidatförteckningen enligt artikel 59(1) i EU:s förordning nr 1907/2006 (REACH). Batteriinformation Produkten innehåller ett knappcellsbatteri med litiumjon. Batteriet får endast tas ut eller bytas av en behörig servicetekniker. Ljudkrav Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Machine Noise Information Ordinance 3, GSGV Värdet för ljud vid operatörsplatsen är <70 db(a).]

3 Elektromagnetisk kompatibilitet USA: Denna utrustning har testats och befunnits ligga inom gränserna för en digital anordning av klass A enligt Del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser har satts för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer troligen att orsaka skadlig interferens, i vilket fall användaren måste åtgärda interferensen på egen bekostnad. Europeiska unionen: VARNING! Det här är en Class A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörning, i vilket fall användaren kan vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Japan: Detta är en klass A-produkt baserad på standarden enligt Voluntary Control Council for interference by information Technology Equipment (VCCI). Radiostörningar kan inträffa om utrustningen används i hemmiljö. Om sådana problem uppstår ansvarar användaren för att vidta lämpliga åtgärder. Taiwan: VARNING! Det här är en Class A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörning, och användaren kan då vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Folkrepubliken Kina: VARNING! Det här är en Class A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörning, och användaren kan då vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. 声 明, 该 产 此 为 A 级 产 品, 在 生 活 环 境 中 品 可 能 会 造 成 无 线 电 干 扰 在 这 种 情 况 下, 可 能 需 要 用 户 对 其 干 扰 采 取 切 实 可 行 的 措 施 Korea: Observera att utrustningen är EMC-registrerad för kommersiellt bruk. Om utrustningen av misstag har sålts eller köpts, ska den bytas ut mot utrustning som certifierats för användning i hemmet.

4 INLEDNING 1-1 ANVÄNDA SCAN STATION 2-1 UNDERHÅLL 3-1 FELSÖKNING 4-1 BILAGORNA A och B

5 1 Inledning Innehåll Dokumentation om produkten Tillbehör Scan Station-komponenter Framsida Insida Baksida Kodak Scan Station Pro 550 har utformats för att vara en lättanvänd och smidig bildbearbetningsstation som kräver minimal utbildning och är enkel att lära sig. Scan Station Pro 550 är en fristående lösning som inte behöver vare sig värddator eller tillämpningsprogram. Den fungerar i ett befintligt nätverk och kan utnyttja befintliga delade tjänster i nätverket för att kommunicera med andra enheter eller destinationer i nätverket. Färgpekskärmen är lätt att använda, och gör att du kan skicka iväg dokumenten genom en fördefinierad jobbinställning med hjälp av en enkel tryckning. Dokumentation om produkten Den här användarhandboken innehåller information och användningsprocedurer för Scan Station Pro 550. Handbok för underhåll för Kodak Scan Station Pro 550, A innehåller överskådliga stegvisa anvisningar för underhåll av Scan Station. Tillbehör Tangentbord och stativ tangentbordet är ett tillval som kan förbättra arbetsmiljön ytterligare. Tangentbordet är mindre än ett standardtangentbord till en dator och kan anslutas till Scan Station Pro 550 för att underlätta inmatningen av data. Kat.nr A-61698_sv november

6 Scan Station-komponenter Framsida Förlängare för inmatningsfack Inmatningsfack Sidguider Strömknapp Scan Station-lock Stopp/Logga ut knapp pekskärm Utmatningsfackets panel Gå-knapp Förlängare för utmatningsfack Förlängare för inmatningsfack (visas inte) dra ut förlängaren om du använder större dokumentstorlekar än A4. Inmatningsfack med plats för upp till 75 ark 75 g/m 2 papper. Sidguider du kan skjuta guiderna fram och tillbaka för att anpassa dem efter dokumentstorlek. Scan Station-lock öppnas vid arbete med de inre komponenterna i Scan Station. Pekskärm används för att enkelt navigera mellan de olika valen med en enkel tryckning. Gå-knapp tryck på knappen när du vill börja skanna dokumenten. Förlängare för utmatningsfack dra ut förlängaren om du skannar dokument som är längre än 28 cm (11 tum). Utmatningsfackets panel täcker transporten när den inte används. När den är öppen används den för att samla in de skannade dokumenten. Scan Station-locket kan inte öppnas när utmatningsfackets panel är stängd. Knappen Stopp/Logga ut tryck på knappen om du vill avbryta den pågående åtgärden eller gå tillbaka till föregående skärm. Om du trycker på den röda X-knappen när skanningsjobbet är slutfört loggas användaren ut. Strömknapp sätter på och stänger av strömmen. När strömmen är på lyser indikeringslampan med blått sken. 1-2 A-61698_sv november 2010

7 Insida Separationsmodulens spärrhake USB-port Separationsmodul Bildbearbetningsguider Sensor Papperssensor Spärrhake för mellanrum Scan Station-lockets spärrhake Matningsmodulens lock Rullar Matningsmodul USB-port använd det här uttaget för USB-flashenheter. Spärrhake för separationsmodul tryck ned spärrhaken när du vill ta bort separationsmodulen för rengöring eller byte. Spärrhake för mellanrum används vid manuell justering av mellanrummet mellan matningsmodulen och separationsmodulen för dokument som kräver specialhantering. Scan Station-lockets spärrhake används för att öppna Scan Station när du behöver komma åt pappersbanan vid rengöring eller rensning av pappersstopp. Matningsmodul, separationsmodul och rullar gör att dokumenten matas smidigt och att olika storlekar, tjocklekar och strukturer hanteras på rätt sätt. Bildbearbetningsguider bildbearbetningsguiderna bör hållas rena för att upprätthålla bästa möjliga bildkvalitet. Det finns två guider: en övre och en nedre. Multimatningssensor känner av om det finns fler än ett dokument i pappersbanan samtidigt. Papperssensor känner av om det finns dokument i inmatningsfacket. Matningsmodulens lock locket måste tas bort vid rengöring eller utbyte av matningsmodulen eller matningsmodulens hjul. A-61698_sv november

8 Baksida Modemport Strömuttag Ethernet-port USB-portar Uttag för säkerhetslås Modemport för framtida bruk. Strömuttag för anslutning av strömkabeln till Scan Station. Ethernet-port för anslutning av Scan Station 550 till nätverket. USB-portar för anslutning av kringutrustning (t.ex. tangentbord, mus och andra tillbehör) till Scan Station. Säkerhetslåsets uttag avsett för anslutning av ett säkerhetslås. Du kan köpa ett vanligt säkerhetslås ute i handeln. Mer information om låsinstallationen finns i anvisningarna till säkerhetslåset. 1-4 A-61698_sv november 2010

9 2 Använda Scan Station Innehåll Förbereda Scan Station Förbereda dokumenten Använda Scan Station Ikoner: Fönstret Bildvisare Ikoner: Fönstret Index Stänga av Scan Station Kodak Scan Station Pro 550 måste konfigureras innan den används första gången. Återförsäljaren eller systemadministratören måste skapa och ladda konfigurationen. Förbereda Scan Station 1. Kontrollera att strömmen till Scan Station är på och att den är klar att använda (indikatorlampan lyser med fast, blått sken och programmet visas på pekskärmen). 2. Justera sidguiderna (genom att skjuta dem inåt eller utåt) efter dokumentets storlek. A-61698_sv november

10 3. Kontrollera att utmatningsfackets panel är nedfälld. 4. Justera utmatningsfacket genom att dra ut förlängaren om det behövs. Förbereda dokumenten 1. Dokument av standardstorlek matas smidigt genom Scan Station. När du ordnar dina dokument inför skanningen ska du lägga dokumenten med framkanterna i linje med varandra i bunten mitt i inmatningsfacket. Det gör att mataren kan mata in dokumenten i Scan Station ett i taget. 2. Ta bort alla häftklamrar och gem före skanningen. Häftklamrar och gem på dokumenten kan skada både Scan Station och dokumenten. 3. Bläck och korrigeringsvätska på papperet måste vara torrt innan skanningen startar. 2-2 A-61698_sv november 2010

11 Använda Scan Station 1. Placera dokumenten som du vill skanna i inmatningsfacket på Scan Station. Se till att dokumentens framsida är placerad mot inmatningsfacket och att överkanten på dokumentet eller dokumenten matas in först i inmatningsfacket (se nedan). Dubbelsidiga dokument skannas i ett pass. Obs! Beroende på Scan Station-konfigureringen kan du behöva ange användarnamn och lösenord för att logga in. Om du inte behöver ange några personliga uppgifter går du vidare med nästa steg. 2. Välj hur du vill skanna dokumentet eller dokumenten på pekskärmen. Ett eller flera jobb kan visas på skärmen beroende på Scan Station-konfigureringen. A-61698_sv november

12 Allteftersom dokumenten skannas visas bilderna i fönstret Bildvisare. En uppsättning med ikonbaserade verktyg gör skanningen enkel. Se avsnittet Ikoner: Fönstret Bildvisare längre fram i kapitlet om du vill se en beskrivning av ikonerna i fönstret Bildvisare. 3. Om det aktuella jobbet innehåller index, visas ikonen Indexering längst ned i fönstret Bildvisare. Klicka på den här ikonen om du vill visa eller redigera indexinformationen. Se avsnittet Ikoner: Index-fönstret längre fram i kapitlet om du vill se en beskrivning av ikonerna i fönstret Bildvisare. OBS! Om du pekar på någon del av bilden förstoras den delen av bilden. Om det finns ogiltiga index kan du klicka på den här ikonen och visa indexinformationen för nästa dokument som har ett ogiltigt index. När alla index har verifierats visas huvudskärmen på nytt. 2-4 A-61698_sv november 2010

13 I annat fall klickar du på ikonen Utdata. När du klickar på Utdata visas följande meddelande Loading output configuration (Laddar utdatakonfiguration). Jobbet slutförs enligt inställningarna för det valda jobbet. 4. När det är klart visas huvudskärmen på nytt. 5. Du kan genomföra ytterligare ett jobb eller också, om alternativet Logout (Logga ut) är tillgängligt, kan du avsluta skanningssessionen genom att klicka på ikonen Logga ut. Inloggningsskärmen visas och är tillgänglig för nästa skanningssession. A-61698_sv november

14 Ikoner: Bildvisningsfönster I bildgranskningsfönstret finns följande alternativ: Starta skanning. Stoppa skanning. Gå till föregående dokument. Gå till nästa dokument. Börjar mata ut alla bilder. Används för att ta bort inskannade dokument som inte matats ut. Ger åtkomst till indexfält. Skärmen Index visas när du klickar på den här ikonen. Ikoner: Index-fönstret När du klickar på indexikonen visas indexdata till höger i Index-fönstret. I Index-fönstret kan du visa indexfälten och göra eventuella korrigeringar av innehållet i de olika fälten. Det finns följande indexeringsikoner: går till föregående dokumentnummer som innehåller bilder. går till nästa dokumentnummer som innehåller bilder. går till nästa dokument med ogiltigt index. avslutar indexering och sparar eventuella ändringar. avslutar indexering utan att spara eventuella ändringar. 2-6 A-61698_sv november 2010

15 Stänga av Scan Station 550 Tryck på strömknappen när du vill stänga av, starta om eller försätta Scan Station i energisparläge. Följande skärm visas. Peka på Shut Down (Stäng av) när du vill stänga av Scan Station. Peka på Stand By (Vänteläge) om du vill försätta Scan Station i energisparläge. Peka på Restart (Starta om) om du vill visa inloggningsskärmen igen. Peka på Cancel (Avbryt) om du vill stänga den här skärmen. A-61698_sv november

16 3 Underhåll Innehåll Öppna locket till Scan Station Rengöringsprocedurer Rengöra rullarna Rengöra separationsmodulen Rengöra matningsmodulen Dammsuga Scan Station Rengöra bildbearbetningsområdet Använda rengöringsark Utbytesprocedurer Utbyte av separationsmodul och hjul Utbyte av för-separationsdyna Utbyte av separationsmodul och hjul Justera spänningen för för-separationens rulle Utbyte av USB-kontakt Förbrukningsartiklar Öppna locket till Scan Station 1. Innan du öppnar locket till Scan Station ska du se till att utmatningsfackets lock är nedfällt. 2. Tryck på spärrhaken till Scan Stations lock och håll ned den medan du drar upp locket. 3. Stäng Scan Stations lock med båda händerna när du har rengjort enheten eller bytt ut någon del. A-61698_sv november

17 Rengöringsprocedurer Rengöra rullarna Din Scan Station måste rengöras regelbundet. Om dokumenten inte matas in smidigt, om flera dokument matas in samtidigt eller det syns streck på bilderna är det dags att rengöra din Scan Station. I avsnittet Tillbehör och förbrukningsmaterial i slutet av det här kapitlet finns en lista över produkterna som behövs för att rengöra din Scan Station. Viktigt! Använd bara icke-brandfarliga rengöringsmedel, till exempel sådana produkter som erbjuds från Kodaks servicetjänst. Använd inte rengöringsmedel avsedda för hushåll. Låt alla ytor svalna till omgivande temperatur före rengöringen. Använd inte rengöringsmedel på heta ytor. Se till att ventilationen är god. Använd inte rengöringsmedel i tillslutna utrymmen. Använd inte rengöringsmedel i spray eller flytande form. Sådana rengöringsmedel förflyttar damm, smuts och skräp till andra delar av Scan Station. Obs! Innan du påbörjar rengöringen, måste du stänga av Scan Station och koppla bort strömförsörjningen. Tvätta händerna med tvål och vatten efter underhållsarbetet. 1. Öppna locket till Scan Station. 2. Använd en rengöringsdyna för rullarna och torka av matningsrullarna från ena sidan till den andra. Rotera matningsrullarna så att du kommer åt hela ytan. Viktigt! Rengöringsdynorna för rullar innehåller natriumlauryletersulfat som kan orsaka ögonirritationer. Tvätta händerna med tvål och vatten efter underhållsarbetet. Mer information finns i säkerhetsdatabladen (SDB). 3. Torka av rullarna med en luddfri duk. 3-2 A-61698_sv november 2010

18 Rengöra separationsmodulen Separationsmodulen bör tas bort från Scan Station före rengöring för bästa resultat. 1. Tryck separationsmodulen nedåt så att den snäpper upp och du kan lyfta den ur sin position. 2. Rotera separationsmodulens hjul manuellt och torka av dem en rengöringsdyna. 3. Kontrollera separationsmodulen. Om separationsmodulens hjul visar tecken på slitage, ska du byta ut hjulen eller separationsmodulen. Se Utbytesprocedurer för mer information. A-61698_sv november

19 4. Sätt in separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats. Rengöra matningsmodulen OBS! Var försiktig så att du inte skadar papperssensorn när du tar bort eller rengör runt matningsmodulen. 1. Dra den mot den uppfällda kanten på matningsmodulens lock och lyft upp den från dess plats. 3-4 A-61698_sv november 2010

20 2. Rotera matningsmodulen framåt och tryck den åt vänster så att du kan lyfta upp den ur position. 3. Rotera matningsmodulens hjul manuellt och torka av dem med en rengöringsdyna. 4. Kontrollera matningsmodulen. Om matningsmodulens hjul visar tecken på slitage, ska du byta ut hjulen eller matningsmodulen. Se Utbytesprocedurer för mer information. 5. Avlägsna damm och skräp från området runt matningsmodulen med hjälp av en dammsugare eller rengöringsdyna. A-61698_sv november

21 6. Sätt tillbaka matningsmodulen genom att rikta in stiften och tryck den mot vänster. Var noga med att kugghjulen är inriktade och att den snäpper fast. Rulla matningsmodulen tillbaka på plats. 7. Sätt tillbaka matningsmodulens lock genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast det på plats. Dammsuga Scan Station Rengöra bildbearbetningsområdet Innan du rengör bildbearbetningsområdet rekommenderar vi att du dammsuger insidan av Scan Station för att avlägsna damm och smuts. 1. Torka av det övre och nedre bildbearbetningsområdet med en antistatisk rengöringsservett. Var noga med att inte repa bildbearbetningsområdet när du rengör. Viktigt! Antistatiska servetter innehåller isopropanol som kan orsaka ögonirritationer och torr hud. Tvätta händerna med tvål och vatten efter underhållsarbetet. Mer information finns i säkerhetsdatabladen. 2. Torka av det övre och nedre bildbearbetningsområdet med en återanvändningsbar optikrengöringsdyna för att ta bort streck. 3. Stäng Scan Stations lock med båda händerna när du är klar. 3-6 A-61698_sv november 2010

22 Använda rengöringsark 1. Ta bort omslaget från rengöringsarket. 2. Justera sidguiderna efter rengöringsarket. 3. Placera ett rengöringsark i inmatningsfacket (den självhäftande sidan ska vara vänd mot dig) i stående orientering. 4. Välj vilket mål som helst (t.ex. din e-postadress) och tryck på Gå-knappen. 5. Efter att rengöringsarket skannats vänder du på det (den självhäftande sidan vänd mot inmatningsfacket) och skannar det en gång till. 6. Öppna Scan Stations lock och torka av bildbearbetningsområdet med en luddfri duk. 7. Stäng Scan Stations lock med båda händerna. 8. Kontrollera bildkvaliteten. 9. Upprepa proceduren om det behövs tills alla rester tagits bort från rullarna. OBS! Släng och använd ett nytt rengöringsark när det blir väldigt smutsigt. A-61698_sv november

23 Utbytesprocedurer Utbyte av separationsmodul och hjul Kodak Scan Station innehåller utbytbara hjul som kan mata många olika typer av dokument, i olika storlekar och tjocklekar. Hjulens livslängd och prestanda varierar beroende på kundens dokument, hur ofta pappersbana och hjul rengörs samt hur hjulbytesschemat följs. Nominell livslängd för hjulen är ungefär sidor. Siffrorna är inte garanterade. Driftsmiljö, dokumenttyper, dokumentens tillstånd vid skanning och hur väl kunden följer de rekommenderade rengörings- och utbytesprocedurerna är faktorer som kan påverka livslängden på förbrukningsartiklarna. Du bör byta hjulen om du märker att antalet flermatningar ökar, eller om matningsförmågan upphör eller minskar, och det inte kan åtgärdas med rengöringsprocedurerna. Obs! Innan du påbörjar rengöringen, måste du stänga av Scan Station och koppla bort strömförsörjningen. Vissa papperstyper (som kolfritt papper eller tidningspapper), oregelbunden rengöring, och/eller användning av icke rekommenderade rengöringsmedel kan förkorta rullarnas liv. 1. Tryck separationsmodulen nedåt så att den snäpper upp och du kan lyfta den ur sin position. Om du byter ut separationsmodulen, ska du sätta in den nya separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats. Om du byter ut hjulen fortsätter du med steg A-61698_sv november 2010

24 2. Håll fast separationsmodulen och rotera spärrhaken bakåt så att du kan komma åt separationsrullen. VARNING! Var försiktig eftersom spärrhaken är fäst med en fjäder som kan snäppa tillbaka om du inte håller den på plats. 3. Ta bort separationsrullen från separationsmodulkåpan. 4. Ta bort varje hjul genom att dra av det från hylsan. 5. Installera de nya hjulen genom att försiktigt dra dem över hylsan. Viktigt! Sträck inte hjulet för mycket eftersom det kan ta skada. 6. Sätt tillbaka separationsrullen i separationsmodulkåpan. Var noga med att separationsrullen snäpper fast. 7. Sätt in separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats. A-61698_sv november

25 Utbyte av för-separationsdyna 1. Ta bort separationsmodulen från Scan Station genom att följa stegen som beskrivs ovan i Utbyte av separationsmodul och hjul. 2. Håll i separationsmodulen med båda händerna och leta reda på de två flikar som sticker fram något från baksidan av separationsmodulen. 3. Tryck ned flikarna tills för-separationsdynan sticker fram något på separationsmodulens framsida. 4. Ta tag i för-separationsdynan och dra ut den ur separationsmodulen. 5. Kasta den förbrukade för-separationsdynan. 6. Justera flikarnas sidor på den nya för-separationsdynan mot uttagen på separationsmodulen. 7. Tryck fast för-separationsdynan ordentligt i uttagen tills dess att för-separationsdynans flik vilar lätt mot separationsmodulens hjul. 8. Sätt in separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats A-61698_sv november 2010

26 Utbyte av matningsmodul och hjul OBS! Papperssensorn finns till höger om matningsmodulen. Var försiktig så att du inte skadar papperssensorn när du tar bort eller rengör runt matningsmodulen. 1. Tryck den mot den uppfällda kanten på matningsmodulens lock och lyft upp den från dess plats. A-61698_sv november

27 2. Rotera matningsmodulen framåt och tryck den åt vänster så att du kan lyfta upp den ur position. Om du ska byta ut matningsmodulen, sätter du in den nya matningsmodulen genom att rikta in stiften och trycka den mot vänster så att den hamnar på plats. Var noga med att kugghjulen är inriktade och att den snäpper fast. Gå sedan till steg 8. Om du byter ut hjulen fortsätter du med steg Ta bort en hylsenhet genom att lyfta upp den från sin plats. 4. Ta bort varje hjul genom att dra av det från hylsan. 5. Installera de nya hjulen genom att försiktigt dra dem över hylsan. Viktigt! Sträck inte hjulet för mycket eftersom det kan ta skada A-61698_sv november 2010

28 6. Sätt tillbaka hylsenheten i matningsmodulen. Du kan behöva skjuta axeln till höger eller vänster så att hylsan passar in som avsett i matningsmodulkåpan. 7. Upprepa utbytesproceduren som beskrivs ovan för den andra hylsenheten. 8. Sätt tillbaka matningsmodulen genom att rikta in stiften och tryck den mot vänster. 9. Sätt tillbaka matningsmodulens lock genom att rikta in flikarna mot uttagen och trycka nedåt på matningsmodulens lock tills det snäpper fast. A-61698_sv november

29 Justera spänningen för för-separationens rulle Om du råkar ut för flerarksmatning eller papperskvadd kan det vara nödvändigt att justera spänningen för för-separationens rulle. 1. Ta bort separationsmodulen genom att följa stegen som beskrivs ovan i Utbyte av separationsmodul och hjul. 2. Leta reda på fjädern på separationsmodulen. 3. Lyft upp fjädern från hållaren och justera spänningen genom att flytta den åt vänster eller höger. 4. När du är klar sätter du tillbaka separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats A-61698_sv november 2010

30 Utbyte av USB-kontakt Du kan behöva byta USB-kontakten när den börjar bli sliten, vilket indikeras med återkommande felmeddelanden från flashenheten. Innan du byter USB-kontakten ska du kontrollera att felet inte beror på USB-flashenheten. Nödvändiga verktyg: Liten stjärnskruvmejsel. 1. Stäng av strömmen till Scan Station. 2. Dra ur strömsladden från vägguttaget. 3. Se till att utmatningsfackets panel är öppen. Öppna sedan Scan Stations lock. 4. Skruva loss skruven som håller fast USB-kontakten med hjälp av en stjärnskruvmejsel och ta bort locket. 5. Dra ur USB-kontakten. 6. Sätt den nya USB-kontakten på plats. 7. Sätt tillbaka USB-kontaktens lock och skruva fast det. 8. Stäng locket till Scan Station. 9. Sätt i strömsladden i vägguttaget och sätt på Scan Station. A-61698_sv november

31 Tillbehör och förbrukningsartiklar Kontakta din Scan Station-leverantör om du vill beställa tillbehör. Beskrivning Kat.nr Kodak matningsrullar (kvantitet: 12) Kodak separationsmodul Kodak matningsmodul Kodak Digital Science rengöringsdynor för rullar (kvantitet: 24) Kodak Digital Science rengöringsark (kvantitet: 50) Antistatiska rengöringsservetter (kvantitet: 6 lådor à 24) Rengöringsdyna för optik OBS! Artiklar och katalognummer kan ändras. Säkerhetsdatabladen (SDB) för kemiska produkter finns tillgängliga på Kodaks webbplats: När du vill öppna ett säkerhetsdatablad på webbplatsen måste du ange katalognumret för förbrukningsmaterialet som säkerhetsdatabladet avser A-61698_sv november 2010

32 4 Felsökning Innehåll Problemlösning Strömbrytarindikering Kontakta service Problemlösning Ibland kan det inträffa situationer när din Scan Station inte fungerar som du tänkt dig. Använd schemat nedan som förslag till möjliga lösningar som gör att du kanske kan lösa problemet utan att behöva ringa teknisk support. Problem Dokument fastnar eller fler dokument matas in Möjlig lösning Kontrollera att: sidguiderna är justerade för bredden på dokumentet du skannar. utmatningsbrickan är justerad för längden på dokumentet du skannar. alla dokument följer specifikationerna för storlek och vikt: Maximal storlek för dokument: 215 x 863 mm - kan vara begränsad vid vissa upplösningar Minsta dokumentstorlek: 50 x 63,5 mm Flerarksmatning: 75 x 125 mm Pappersvikt: 413 g/m 2 papper och ID-kort upp till 1,25 mm tjocklek Scan Station och hjulen är rena. fjädern på för-separationsmodulen är justerad till rätt spänning. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. matningsmodulen och separationsmodulen är korrekt installerade och sitter fast ordentligt. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. Så här åtgärdar du ett pappersstopp: Öppna locket till Scan Station. Viktigt! Var noga med att utmatningsfackets panel är öppen innan du öppnar locket. Ta bort dokumentet eller dokumenten som fastnat inuti Scan Station. Stäng Scan Stations lock och fortsätt skanna. A-61698_sv november

33 Problem Scan Station skannar inte/matar inte dokument Inga bilder visas Rullmärken visas på dokumentet efter skanning Bilderna har svart bakgrundsgenomblödning Röda, gröna eller blå streck rinner genom ett färgfoto Bildkvaliteten är dålig eller försämrad Pekskärmen svarar inte Möjlig lösning Kontrollera att: strömsladden är ordentligt inkopplad i baksidan av Scan Station och i vägguttaget. strömbrytaren är på. det inte är fel på vägguttaget (ring en behörig elektriker). dokumentet har kontakt med matningsrullarna. Om du skannar ensidiga dokument ska du lägga sidan du vill skanna med framsidan vänd mot inmatningsfacket (inte mot dig). Mer information finns i avsnittet Förbereda dokumenten i kapitel 2. Rengör rullarna. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. När du skannar halvgenomskinliga dokument kan svart genomblödning komma med i bilden. Det kan minimeras genom att du justerar kontrasten. Din Scan Station är smutsig och måste rengöras. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. Rengör Scan Station Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. Kontrollera att Scan Station är inkopplad och påslagen. Strömknappsindikatorer Strömknappen fungerar inte bara som strömbrytare utan också som en indikeringslampa. Använd detta schema för att avgöra status på Scan Station. Indikator Problem Åtgärd Fast blå Scan Station är klar Blinkar blått Blinkande röd Scan Station är upptagen Felindikation, som öppet lock eller papperskvadd Vänta tills indikatorn slutar blinka och Scan Station är klar. Åtgärda felet. Stäng Scan Stations lock, ta bort fastnade dokument eller liknande och fortsätt. Fast röd Fel på Scan Station Stäng av Scan Station och sätt på den igen. Om felet kvarstår kontaktar du service. Kontakta service 1. Besök om du vill hitta aktuellt telefonnummer för ditt land. 2. När du ringer bör du ha följande information till hands: En beskrivning av problemet. Serienumret för Scan Station. 4-2 A-61698_sv november 2010

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner

Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Om varningar VARNING! En varning indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Vostro 320 Teknisk information om installation och funktioner Framifrån 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer:

Komma igång med Kodak Capture Pro Software. Installera programvaran. Innan du börjar: Vad du behöver: Installationsprocedurer: Komma igång med Kodak Capture Pro Software Tanken med den här handboken är att ge tips om ett antal enkla procedurer som hjälper användaren att komma igång snabbt. Procedurerna visar hur man installerar

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Underhåll. Underhåll

Underhåll. Underhåll Underhåll Det här avsnittet omfattar: "Påfyllning av bläck" på sida 7-32 "Tömma spillfacket" på sida 7-36 "Byta underhållssatsen" på sida 7-39 "Rengöra pappersfrigöringsbladet" på sida 7-41 "Rengör underhållssatsens

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK.

Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK. Manual för ScanBox Basic Line Hot ScanBox matvagnar. ScanBox stapelbara boxar SBE & SBK. Bäste Kund Grattis till ditt val av en ny ScanBox mattransportvagn. Vi är glada över att ni har valt en av våra

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Snabbstartsguide 1 1. Viktigt information om säkerhet och hantering - Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meters höjd, vilket indikeras

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0

Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0 Viktig information om Capture Pro Software Version 3.1.0 Capture Pro Software version 3.1.0 är en förbättrad och korrigerad version för både befintliga och nya kunder. I version 3.1.0 kombineras den fristående

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

emachines D720/D520-serien Snabbguide

emachines D720/D520-serien Snabbguide emachines D720/D520-serien Snabbguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med ensamrätt. emachines D720/D520-serien - Snabbguide Ursprunglig utgåva: 08/2008 Det här företaget lämnar inga uppgifter eller

Läs mer