Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654"

Transkript

1 Scan Station Pro 550 Användarhandbok A-61698_sv 7J3654

2 Säkerhet Placera Kodak Scan Station Pro 550 på ett jämnt underlag som tål en tyngd på 13,6 kg. Tänk på att det ska finnas ett eluttag inom 1,52 meter från Scan Station och att det måste vara lätt att komma åt när du väljer var enheten ska placeras. Vid en flytt av Scan Station-enheten bör Scan Station lyftas av två personer. Tänk på att lyfttekniken är viktig. Installera inte Scan Station-enheten på en plats där den kan utsättas för damm, fuktighet eller ånga. Det kan orsaka elektriska stötar eller brand. Scan Station ska endast användas inomhus på en torr plats. Se till att det finns ett eluttag inom 1,52 meter från Scan Station och att det är lätt att komma åt. När du drar ut kabeln från eluttaget ska du hålla i själva kontakten, inte i kabeln. Se till att strömsladden är ordentligt insatt i vägguttaget. I annat fall kan det orsaka elektriska stötar eller brand. Undvik att skada, knyta, skära i eller på annat sätt modifiera strömsladden och använd aldrig en skadad strömsladd. Det kan orsaka elektriska stötar eller brand. Scan Station ska anslutas till ett eget, jordat eluttag. Använd inte förlängningskabel eller grenkontakt med Scan Station. Se till att det finns gott om plats kring eluttaget så att det är lätt att dra ut kabeln i en nödsituation. Använd inte Scan Station om enheten känns ovanligt het eller avger en onormal lukt, rök eller ljud. Stoppa omedelbart Scan Station och koppla loss strömsladden från eluttaget. Kontakta Kodak Service. Försök aldrig montera isär, underhålla eller modifiera Scan Station-enheten förutom vad som beskrivs i användarhandboken. Flytta aldrig Scan Station medan strömsladden och gränssnittskabeln är anslutna. Det kan skada sladden eller kabeln. Ta ut strömsladden från vägguttaget innan du flyttar på Scan Station. Följ rengöringsprocedurerna som rekommenderas av Kodak. Använd inte rengöringsmedel i flytande form eller som spray. Sådana rengöringsmedel flyttar runt damm, smuts och skräp till andra ställen på skannern, vilket kan leda till att skanningsstationen inte fungerar som avsett. Säkerhetsdatablad (SDB) för kemiska produkter finns tillgängliga på: När du vill öppna ett säkerhetsdatablad på webbplatsen måste du ange katalognumret eller nyckelordet för förbrukningsmaterialet som säkerhetsdatabladet avser. Information om miljöhänsyn Kodak Scan Station Pro 550 är utformad för att uppfylla internationella miljömässiga krav. Det finns riktlinjer för kassering av förbrukningsmaterial som byts under underhåll eller service. Följ lokala föreskrifter eller kontakta ett av Kodaks lokalkontor om du vill veta mer. Kassering av utrustningen kan vara reglerad av miljöhänsyn. Om du vill ha information om avfallshantering eller återvinning kan du kontakta de lokala myndigheterna eller besöka Electronics Industry Alliances webbsida: Utrustningens delar är utformade för att kunna återanvändas eller återvinnas. Obs! Produkten innehåller CCFL-lampor med kvicksilver. Följ lokala föreskrifter vid kassering. Europeiska unionen Symbolen innebär att produkten måste skickas till lämplig anläggning för återvinning när den sista användaren vill göra sig av med den. Kontakta ditt lokala Kodak-kontor eller gå till om du vill veta mer om insamlings- och återvinningsprogrammen för produkten. Gå till om du vill veta mer om förekomsten av ämnen i kandidatförteckningen enligt artikel 59(1) i EU:s förordning nr 1907/2006 (REACH). Batteriinformation Produkten innehåller ett knappcellsbatteri med litiumjon. Batteriet får endast tas ut eller bytas av en behörig servicetekniker. Ljudkrav Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Machine Noise Information Ordinance 3, GSGV Värdet för ljud vid operatörsplatsen är <70 db(a).]

3 Elektromagnetisk kompatibilitet USA: Denna utrustning har testats och befunnits ligga inom gränserna för en digital anordning av klass A enligt Del 15 i FCCreglerna. Dessa gränser har satts för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadlig interferens på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kommer troligen att orsaka skadlig interferens, i vilket fall användaren måste åtgärda interferensen på egen bekostnad. Europeiska unionen: VARNING! Det här är en Class A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörning, i vilket fall användaren kan vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Japan: Detta är en klass A-produkt baserad på standarden enligt Voluntary Control Council for interference by information Technology Equipment (VCCI). Radiostörningar kan inträffa om utrustningen används i hemmiljö. Om sådana problem uppstår ansvarar användaren för att vidta lämpliga åtgärder. Taiwan: VARNING! Det här är en Class A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörning, och användaren kan då vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Folkrepubliken Kina: VARNING! Det här är en Class A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörning, och användaren kan då vara skyldig att vidta lämpliga åtgärder. 声 明, 该 产 此 为 A 级 产 品, 在 生 活 环 境 中 品 可 能 会 造 成 无 线 电 干 扰 在 这 种 情 况 下, 可 能 需 要 用 户 对 其 干 扰 采 取 切 实 可 行 的 措 施 Korea: Observera att utrustningen är EMC-registrerad för kommersiellt bruk. Om utrustningen av misstag har sålts eller köpts, ska den bytas ut mot utrustning som certifierats för användning i hemmet.

4 INLEDNING 1-1 ANVÄNDA SCAN STATION 2-1 UNDERHÅLL 3-1 FELSÖKNING 4-1 BILAGORNA A och B

5 1 Inledning Innehåll Dokumentation om produkten Tillbehör Scan Station-komponenter Framsida Insida Baksida Kodak Scan Station Pro 550 har utformats för att vara en lättanvänd och smidig bildbearbetningsstation som kräver minimal utbildning och är enkel att lära sig. Scan Station Pro 550 är en fristående lösning som inte behöver vare sig värddator eller tillämpningsprogram. Den fungerar i ett befintligt nätverk och kan utnyttja befintliga delade tjänster i nätverket för att kommunicera med andra enheter eller destinationer i nätverket. Färgpekskärmen är lätt att använda, och gör att du kan skicka iväg dokumenten genom en fördefinierad jobbinställning med hjälp av en enkel tryckning. Dokumentation om produkten Den här användarhandboken innehåller information och användningsprocedurer för Scan Station Pro 550. Handbok för underhåll för Kodak Scan Station Pro 550, A innehåller överskådliga stegvisa anvisningar för underhåll av Scan Station. Tillbehör Tangentbord och stativ tangentbordet är ett tillval som kan förbättra arbetsmiljön ytterligare. Tangentbordet är mindre än ett standardtangentbord till en dator och kan anslutas till Scan Station Pro 550 för att underlätta inmatningen av data. Kat.nr A-61698_sv november

6 Scan Station-komponenter Framsida Förlängare för inmatningsfack Inmatningsfack Sidguider Strömknapp Scan Station-lock Stopp/Logga ut knapp pekskärm Utmatningsfackets panel Gå-knapp Förlängare för utmatningsfack Förlängare för inmatningsfack (visas inte) dra ut förlängaren om du använder större dokumentstorlekar än A4. Inmatningsfack med plats för upp till 75 ark 75 g/m 2 papper. Sidguider du kan skjuta guiderna fram och tillbaka för att anpassa dem efter dokumentstorlek. Scan Station-lock öppnas vid arbete med de inre komponenterna i Scan Station. Pekskärm används för att enkelt navigera mellan de olika valen med en enkel tryckning. Gå-knapp tryck på knappen när du vill börja skanna dokumenten. Förlängare för utmatningsfack dra ut förlängaren om du skannar dokument som är längre än 28 cm (11 tum). Utmatningsfackets panel täcker transporten när den inte används. När den är öppen används den för att samla in de skannade dokumenten. Scan Station-locket kan inte öppnas när utmatningsfackets panel är stängd. Knappen Stopp/Logga ut tryck på knappen om du vill avbryta den pågående åtgärden eller gå tillbaka till föregående skärm. Om du trycker på den röda X-knappen när skanningsjobbet är slutfört loggas användaren ut. Strömknapp sätter på och stänger av strömmen. När strömmen är på lyser indikeringslampan med blått sken. 1-2 A-61698_sv november 2010

7 Insida Separationsmodulens spärrhake USB-port Separationsmodul Bildbearbetningsguider Sensor Papperssensor Spärrhake för mellanrum Scan Station-lockets spärrhake Matningsmodulens lock Rullar Matningsmodul USB-port använd det här uttaget för USB-flashenheter. Spärrhake för separationsmodul tryck ned spärrhaken när du vill ta bort separationsmodulen för rengöring eller byte. Spärrhake för mellanrum används vid manuell justering av mellanrummet mellan matningsmodulen och separationsmodulen för dokument som kräver specialhantering. Scan Station-lockets spärrhake används för att öppna Scan Station när du behöver komma åt pappersbanan vid rengöring eller rensning av pappersstopp. Matningsmodul, separationsmodul och rullar gör att dokumenten matas smidigt och att olika storlekar, tjocklekar och strukturer hanteras på rätt sätt. Bildbearbetningsguider bildbearbetningsguiderna bör hållas rena för att upprätthålla bästa möjliga bildkvalitet. Det finns två guider: en övre och en nedre. Multimatningssensor känner av om det finns fler än ett dokument i pappersbanan samtidigt. Papperssensor känner av om det finns dokument i inmatningsfacket. Matningsmodulens lock locket måste tas bort vid rengöring eller utbyte av matningsmodulen eller matningsmodulens hjul. A-61698_sv november

8 Baksida Modemport Strömuttag Ethernet-port USB-portar Uttag för säkerhetslås Modemport för framtida bruk. Strömuttag för anslutning av strömkabeln till Scan Station. Ethernet-port för anslutning av Scan Station 550 till nätverket. USB-portar för anslutning av kringutrustning (t.ex. tangentbord, mus och andra tillbehör) till Scan Station. Säkerhetslåsets uttag avsett för anslutning av ett säkerhetslås. Du kan köpa ett vanligt säkerhetslås ute i handeln. Mer information om låsinstallationen finns i anvisningarna till säkerhetslåset. 1-4 A-61698_sv november 2010

9 2 Använda Scan Station Innehåll Förbereda Scan Station Förbereda dokumenten Använda Scan Station Ikoner: Fönstret Bildvisare Ikoner: Fönstret Index Stänga av Scan Station Kodak Scan Station Pro 550 måste konfigureras innan den används första gången. Återförsäljaren eller systemadministratören måste skapa och ladda konfigurationen. Förbereda Scan Station 1. Kontrollera att strömmen till Scan Station är på och att den är klar att använda (indikatorlampan lyser med fast, blått sken och programmet visas på pekskärmen). 2. Justera sidguiderna (genom att skjuta dem inåt eller utåt) efter dokumentets storlek. A-61698_sv november

10 3. Kontrollera att utmatningsfackets panel är nedfälld. 4. Justera utmatningsfacket genom att dra ut förlängaren om det behövs. Förbereda dokumenten 1. Dokument av standardstorlek matas smidigt genom Scan Station. När du ordnar dina dokument inför skanningen ska du lägga dokumenten med framkanterna i linje med varandra i bunten mitt i inmatningsfacket. Det gör att mataren kan mata in dokumenten i Scan Station ett i taget. 2. Ta bort alla häftklamrar och gem före skanningen. Häftklamrar och gem på dokumenten kan skada både Scan Station och dokumenten. 3. Bläck och korrigeringsvätska på papperet måste vara torrt innan skanningen startar. 2-2 A-61698_sv november 2010

11 Använda Scan Station 1. Placera dokumenten som du vill skanna i inmatningsfacket på Scan Station. Se till att dokumentens framsida är placerad mot inmatningsfacket och att överkanten på dokumentet eller dokumenten matas in först i inmatningsfacket (se nedan). Dubbelsidiga dokument skannas i ett pass. Obs! Beroende på Scan Station-konfigureringen kan du behöva ange användarnamn och lösenord för att logga in. Om du inte behöver ange några personliga uppgifter går du vidare med nästa steg. 2. Välj hur du vill skanna dokumentet eller dokumenten på pekskärmen. Ett eller flera jobb kan visas på skärmen beroende på Scan Station-konfigureringen. A-61698_sv november

12 Allteftersom dokumenten skannas visas bilderna i fönstret Bildvisare. En uppsättning med ikonbaserade verktyg gör skanningen enkel. Se avsnittet Ikoner: Fönstret Bildvisare längre fram i kapitlet om du vill se en beskrivning av ikonerna i fönstret Bildvisare. 3. Om det aktuella jobbet innehåller index, visas ikonen Indexering längst ned i fönstret Bildvisare. Klicka på den här ikonen om du vill visa eller redigera indexinformationen. Se avsnittet Ikoner: Index-fönstret längre fram i kapitlet om du vill se en beskrivning av ikonerna i fönstret Bildvisare. OBS! Om du pekar på någon del av bilden förstoras den delen av bilden. Om det finns ogiltiga index kan du klicka på den här ikonen och visa indexinformationen för nästa dokument som har ett ogiltigt index. När alla index har verifierats visas huvudskärmen på nytt. 2-4 A-61698_sv november 2010

13 I annat fall klickar du på ikonen Utdata. När du klickar på Utdata visas följande meddelande Loading output configuration (Laddar utdatakonfiguration). Jobbet slutförs enligt inställningarna för det valda jobbet. 4. När det är klart visas huvudskärmen på nytt. 5. Du kan genomföra ytterligare ett jobb eller också, om alternativet Logout (Logga ut) är tillgängligt, kan du avsluta skanningssessionen genom att klicka på ikonen Logga ut. Inloggningsskärmen visas och är tillgänglig för nästa skanningssession. A-61698_sv november

14 Ikoner: Bildvisningsfönster I bildgranskningsfönstret finns följande alternativ: Starta skanning. Stoppa skanning. Gå till föregående dokument. Gå till nästa dokument. Börjar mata ut alla bilder. Används för att ta bort inskannade dokument som inte matats ut. Ger åtkomst till indexfält. Skärmen Index visas när du klickar på den här ikonen. Ikoner: Index-fönstret När du klickar på indexikonen visas indexdata till höger i Index-fönstret. I Index-fönstret kan du visa indexfälten och göra eventuella korrigeringar av innehållet i de olika fälten. Det finns följande indexeringsikoner: går till föregående dokumentnummer som innehåller bilder. går till nästa dokumentnummer som innehåller bilder. går till nästa dokument med ogiltigt index. avslutar indexering och sparar eventuella ändringar. avslutar indexering utan att spara eventuella ändringar. 2-6 A-61698_sv november 2010

15 Stänga av Scan Station 550 Tryck på strömknappen när du vill stänga av, starta om eller försätta Scan Station i energisparläge. Följande skärm visas. Peka på Shut Down (Stäng av) när du vill stänga av Scan Station. Peka på Stand By (Vänteläge) om du vill försätta Scan Station i energisparläge. Peka på Restart (Starta om) om du vill visa inloggningsskärmen igen. Peka på Cancel (Avbryt) om du vill stänga den här skärmen. A-61698_sv november

16 3 Underhåll Innehåll Öppna locket till Scan Station Rengöringsprocedurer Rengöra rullarna Rengöra separationsmodulen Rengöra matningsmodulen Dammsuga Scan Station Rengöra bildbearbetningsområdet Använda rengöringsark Utbytesprocedurer Utbyte av separationsmodul och hjul Utbyte av för-separationsdyna Utbyte av separationsmodul och hjul Justera spänningen för för-separationens rulle Utbyte av USB-kontakt Förbrukningsartiklar Öppna locket till Scan Station 1. Innan du öppnar locket till Scan Station ska du se till att utmatningsfackets lock är nedfällt. 2. Tryck på spärrhaken till Scan Stations lock och håll ned den medan du drar upp locket. 3. Stäng Scan Stations lock med båda händerna när du har rengjort enheten eller bytt ut någon del. A-61698_sv november

17 Rengöringsprocedurer Rengöra rullarna Din Scan Station måste rengöras regelbundet. Om dokumenten inte matas in smidigt, om flera dokument matas in samtidigt eller det syns streck på bilderna är det dags att rengöra din Scan Station. I avsnittet Tillbehör och förbrukningsmaterial i slutet av det här kapitlet finns en lista över produkterna som behövs för att rengöra din Scan Station. Viktigt! Använd bara icke-brandfarliga rengöringsmedel, till exempel sådana produkter som erbjuds från Kodaks servicetjänst. Använd inte rengöringsmedel avsedda för hushåll. Låt alla ytor svalna till omgivande temperatur före rengöringen. Använd inte rengöringsmedel på heta ytor. Se till att ventilationen är god. Använd inte rengöringsmedel i tillslutna utrymmen. Använd inte rengöringsmedel i spray eller flytande form. Sådana rengöringsmedel förflyttar damm, smuts och skräp till andra delar av Scan Station. Obs! Innan du påbörjar rengöringen, måste du stänga av Scan Station och koppla bort strömförsörjningen. Tvätta händerna med tvål och vatten efter underhållsarbetet. 1. Öppna locket till Scan Station. 2. Använd en rengöringsdyna för rullarna och torka av matningsrullarna från ena sidan till den andra. Rotera matningsrullarna så att du kommer åt hela ytan. Viktigt! Rengöringsdynorna för rullar innehåller natriumlauryletersulfat som kan orsaka ögonirritationer. Tvätta händerna med tvål och vatten efter underhållsarbetet. Mer information finns i säkerhetsdatabladen (SDB). 3. Torka av rullarna med en luddfri duk. 3-2 A-61698_sv november 2010

18 Rengöra separationsmodulen Separationsmodulen bör tas bort från Scan Station före rengöring för bästa resultat. 1. Tryck separationsmodulen nedåt så att den snäpper upp och du kan lyfta den ur sin position. 2. Rotera separationsmodulens hjul manuellt och torka av dem en rengöringsdyna. 3. Kontrollera separationsmodulen. Om separationsmodulens hjul visar tecken på slitage, ska du byta ut hjulen eller separationsmodulen. Se Utbytesprocedurer för mer information. A-61698_sv november

19 4. Sätt in separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats. Rengöra matningsmodulen OBS! Var försiktig så att du inte skadar papperssensorn när du tar bort eller rengör runt matningsmodulen. 1. Dra den mot den uppfällda kanten på matningsmodulens lock och lyft upp den från dess plats. 3-4 A-61698_sv november 2010

20 2. Rotera matningsmodulen framåt och tryck den åt vänster så att du kan lyfta upp den ur position. 3. Rotera matningsmodulens hjul manuellt och torka av dem med en rengöringsdyna. 4. Kontrollera matningsmodulen. Om matningsmodulens hjul visar tecken på slitage, ska du byta ut hjulen eller matningsmodulen. Se Utbytesprocedurer för mer information. 5. Avlägsna damm och skräp från området runt matningsmodulen med hjälp av en dammsugare eller rengöringsdyna. A-61698_sv november

21 6. Sätt tillbaka matningsmodulen genom att rikta in stiften och tryck den mot vänster. Var noga med att kugghjulen är inriktade och att den snäpper fast. Rulla matningsmodulen tillbaka på plats. 7. Sätt tillbaka matningsmodulens lock genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast det på plats. Dammsuga Scan Station Rengöra bildbearbetningsområdet Innan du rengör bildbearbetningsområdet rekommenderar vi att du dammsuger insidan av Scan Station för att avlägsna damm och smuts. 1. Torka av det övre och nedre bildbearbetningsområdet med en antistatisk rengöringsservett. Var noga med att inte repa bildbearbetningsområdet när du rengör. Viktigt! Antistatiska servetter innehåller isopropanol som kan orsaka ögonirritationer och torr hud. Tvätta händerna med tvål och vatten efter underhållsarbetet. Mer information finns i säkerhetsdatabladen. 2. Torka av det övre och nedre bildbearbetningsområdet med en återanvändningsbar optikrengöringsdyna för att ta bort streck. 3. Stäng Scan Stations lock med båda händerna när du är klar. 3-6 A-61698_sv november 2010

22 Använda rengöringsark 1. Ta bort omslaget från rengöringsarket. 2. Justera sidguiderna efter rengöringsarket. 3. Placera ett rengöringsark i inmatningsfacket (den självhäftande sidan ska vara vänd mot dig) i stående orientering. 4. Välj vilket mål som helst (t.ex. din e-postadress) och tryck på Gå-knappen. 5. Efter att rengöringsarket skannats vänder du på det (den självhäftande sidan vänd mot inmatningsfacket) och skannar det en gång till. 6. Öppna Scan Stations lock och torka av bildbearbetningsområdet med en luddfri duk. 7. Stäng Scan Stations lock med båda händerna. 8. Kontrollera bildkvaliteten. 9. Upprepa proceduren om det behövs tills alla rester tagits bort från rullarna. OBS! Släng och använd ett nytt rengöringsark när det blir väldigt smutsigt. A-61698_sv november

23 Utbytesprocedurer Utbyte av separationsmodul och hjul Kodak Scan Station innehåller utbytbara hjul som kan mata många olika typer av dokument, i olika storlekar och tjocklekar. Hjulens livslängd och prestanda varierar beroende på kundens dokument, hur ofta pappersbana och hjul rengörs samt hur hjulbytesschemat följs. Nominell livslängd för hjulen är ungefär sidor. Siffrorna är inte garanterade. Driftsmiljö, dokumenttyper, dokumentens tillstånd vid skanning och hur väl kunden följer de rekommenderade rengörings- och utbytesprocedurerna är faktorer som kan påverka livslängden på förbrukningsartiklarna. Du bör byta hjulen om du märker att antalet flermatningar ökar, eller om matningsförmågan upphör eller minskar, och det inte kan åtgärdas med rengöringsprocedurerna. Obs! Innan du påbörjar rengöringen, måste du stänga av Scan Station och koppla bort strömförsörjningen. Vissa papperstyper (som kolfritt papper eller tidningspapper), oregelbunden rengöring, och/eller användning av icke rekommenderade rengöringsmedel kan förkorta rullarnas liv. 1. Tryck separationsmodulen nedåt så att den snäpper upp och du kan lyfta den ur sin position. Om du byter ut separationsmodulen, ska du sätta in den nya separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats. Om du byter ut hjulen fortsätter du med steg A-61698_sv november 2010

24 2. Håll fast separationsmodulen och rotera spärrhaken bakåt så att du kan komma åt separationsrullen. VARNING! Var försiktig eftersom spärrhaken är fäst med en fjäder som kan snäppa tillbaka om du inte håller den på plats. 3. Ta bort separationsrullen från separationsmodulkåpan. 4. Ta bort varje hjul genom att dra av det från hylsan. 5. Installera de nya hjulen genom att försiktigt dra dem över hylsan. Viktigt! Sträck inte hjulet för mycket eftersom det kan ta skada. 6. Sätt tillbaka separationsrullen i separationsmodulkåpan. Var noga med att separationsrullen snäpper fast. 7. Sätt in separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats. A-61698_sv november

25 Utbyte av för-separationsdyna 1. Ta bort separationsmodulen från Scan Station genom att följa stegen som beskrivs ovan i Utbyte av separationsmodul och hjul. 2. Håll i separationsmodulen med båda händerna och leta reda på de två flikar som sticker fram något från baksidan av separationsmodulen. 3. Tryck ned flikarna tills för-separationsdynan sticker fram något på separationsmodulens framsida. 4. Ta tag i för-separationsdynan och dra ut den ur separationsmodulen. 5. Kasta den förbrukade för-separationsdynan. 6. Justera flikarnas sidor på den nya för-separationsdynan mot uttagen på separationsmodulen. 7. Tryck fast för-separationsdynan ordentligt i uttagen tills dess att för-separationsdynans flik vilar lätt mot separationsmodulens hjul. 8. Sätt in separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats A-61698_sv november 2010

26 Utbyte av matningsmodul och hjul OBS! Papperssensorn finns till höger om matningsmodulen. Var försiktig så att du inte skadar papperssensorn när du tar bort eller rengör runt matningsmodulen. 1. Tryck den mot den uppfällda kanten på matningsmodulens lock och lyft upp den från dess plats. A-61698_sv november

27 2. Rotera matningsmodulen framåt och tryck den åt vänster så att du kan lyfta upp den ur position. Om du ska byta ut matningsmodulen, sätter du in den nya matningsmodulen genom att rikta in stiften och trycka den mot vänster så att den hamnar på plats. Var noga med att kugghjulen är inriktade och att den snäpper fast. Gå sedan till steg 8. Om du byter ut hjulen fortsätter du med steg Ta bort en hylsenhet genom att lyfta upp den från sin plats. 4. Ta bort varje hjul genom att dra av det från hylsan. 5. Installera de nya hjulen genom att försiktigt dra dem över hylsan. Viktigt! Sträck inte hjulet för mycket eftersom det kan ta skada A-61698_sv november 2010

28 6. Sätt tillbaka hylsenheten i matningsmodulen. Du kan behöva skjuta axeln till höger eller vänster så att hylsan passar in som avsett i matningsmodulkåpan. 7. Upprepa utbytesproceduren som beskrivs ovan för den andra hylsenheten. 8. Sätt tillbaka matningsmodulen genom att rikta in stiften och tryck den mot vänster. 9. Sätt tillbaka matningsmodulens lock genom att rikta in flikarna mot uttagen och trycka nedåt på matningsmodulens lock tills det snäpper fast. A-61698_sv november

29 Justera spänningen för för-separationens rulle Om du råkar ut för flerarksmatning eller papperskvadd kan det vara nödvändigt att justera spänningen för för-separationens rulle. 1. Ta bort separationsmodulen genom att följa stegen som beskrivs ovan i Utbyte av separationsmodul och hjul. 2. Leta reda på fjädern på separationsmodulen. 3. Lyft upp fjädern från hållaren och justera spänningen genom att flytta den åt vänster eller höger. 4. När du är klar sätter du tillbaka separationsmodulen genom att rikta in flikarna mot uttagen och snäppa fast den på plats A-61698_sv november 2010

30 Utbyte av USB-kontakt Du kan behöva byta USB-kontakten när den börjar bli sliten, vilket indikeras med återkommande felmeddelanden från flashenheten. Innan du byter USB-kontakten ska du kontrollera att felet inte beror på USB-flashenheten. Nödvändiga verktyg: Liten stjärnskruvmejsel. 1. Stäng av strömmen till Scan Station. 2. Dra ur strömsladden från vägguttaget. 3. Se till att utmatningsfackets panel är öppen. Öppna sedan Scan Stations lock. 4. Skruva loss skruven som håller fast USB-kontakten med hjälp av en stjärnskruvmejsel och ta bort locket. 5. Dra ur USB-kontakten. 6. Sätt den nya USB-kontakten på plats. 7. Sätt tillbaka USB-kontaktens lock och skruva fast det. 8. Stäng locket till Scan Station. 9. Sätt i strömsladden i vägguttaget och sätt på Scan Station. A-61698_sv november

31 Tillbehör och förbrukningsartiklar Kontakta din Scan Station-leverantör om du vill beställa tillbehör. Beskrivning Kat.nr Kodak matningsrullar (kvantitet: 12) Kodak separationsmodul Kodak matningsmodul Kodak Digital Science rengöringsdynor för rullar (kvantitet: 24) Kodak Digital Science rengöringsark (kvantitet: 50) Antistatiska rengöringsservetter (kvantitet: 6 lådor à 24) Rengöringsdyna för optik OBS! Artiklar och katalognummer kan ändras. Säkerhetsdatabladen (SDB) för kemiska produkter finns tillgängliga på Kodaks webbplats: När du vill öppna ett säkerhetsdatablad på webbplatsen måste du ange katalognumret för förbrukningsmaterialet som säkerhetsdatabladet avser A-61698_sv november 2010

32 4 Felsökning Innehåll Problemlösning Strömbrytarindikering Kontakta service Problemlösning Ibland kan det inträffa situationer när din Scan Station inte fungerar som du tänkt dig. Använd schemat nedan som förslag till möjliga lösningar som gör att du kanske kan lösa problemet utan att behöva ringa teknisk support. Problem Dokument fastnar eller fler dokument matas in Möjlig lösning Kontrollera att: sidguiderna är justerade för bredden på dokumentet du skannar. utmatningsbrickan är justerad för längden på dokumentet du skannar. alla dokument följer specifikationerna för storlek och vikt: Maximal storlek för dokument: 215 x 863 mm - kan vara begränsad vid vissa upplösningar Minsta dokumentstorlek: 50 x 63,5 mm Flerarksmatning: 75 x 125 mm Pappersvikt: 413 g/m 2 papper och ID-kort upp till 1,25 mm tjocklek Scan Station och hjulen är rena. fjädern på för-separationsmodulen är justerad till rätt spänning. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. matningsmodulen och separationsmodulen är korrekt installerade och sitter fast ordentligt. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. Så här åtgärdar du ett pappersstopp: Öppna locket till Scan Station. Viktigt! Var noga med att utmatningsfackets panel är öppen innan du öppnar locket. Ta bort dokumentet eller dokumenten som fastnat inuti Scan Station. Stäng Scan Stations lock och fortsätt skanna. A-61698_sv november

33 Problem Scan Station skannar inte/matar inte dokument Inga bilder visas Rullmärken visas på dokumentet efter skanning Bilderna har svart bakgrundsgenomblödning Röda, gröna eller blå streck rinner genom ett färgfoto Bildkvaliteten är dålig eller försämrad Pekskärmen svarar inte Möjlig lösning Kontrollera att: strömsladden är ordentligt inkopplad i baksidan av Scan Station och i vägguttaget. strömbrytaren är på. det inte är fel på vägguttaget (ring en behörig elektriker). dokumentet har kontakt med matningsrullarna. Om du skannar ensidiga dokument ska du lägga sidan du vill skanna med framsidan vänd mot inmatningsfacket (inte mot dig). Mer information finns i avsnittet Förbereda dokumenten i kapitel 2. Rengör rullarna. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. När du skannar halvgenomskinliga dokument kan svart genomblödning komma med i bilden. Det kan minimeras genom att du justerar kontrasten. Din Scan Station är smutsig och måste rengöras. Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. Rengör Scan Station Se procedurerna i kapitel 3, Underhåll. Kontrollera att Scan Station är inkopplad och påslagen. Strömknappsindikatorer Strömknappen fungerar inte bara som strömbrytare utan också som en indikeringslampa. Använd detta schema för att avgöra status på Scan Station. Indikator Problem Åtgärd Fast blå Scan Station är klar Blinkar blått Blinkande röd Scan Station är upptagen Felindikation, som öppet lock eller papperskvadd Vänta tills indikatorn slutar blinka och Scan Station är klar. Åtgärda felet. Stäng Scan Stations lock, ta bort fastnade dokument eller liknande och fortsätt. Fast röd Fel på Scan Station Stäng av Scan Station och sätt på den igen. Om felet kvarstår kontaktar du service. Kontakta service 1. Besök om du vill hitta aktuellt telefonnummer för ditt land. 2. När du ringer bör du ha följande information till hands: En beskrivning av problemet. Serienumret för Scan Station. 4-2 A-61698_sv november 2010

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Innehåll Innehåll...2 Kapitel 1 Inledning...4 Om denna handbok...4

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...5

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den.

Användarhandbok. Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. Användarhandbok Läs handboken innan du använder denna skanner. Spara handboken på en säker plats för framtida bruk när du har läst den. FCC-BESTÄMMELSER (För 120 V-modellen) Dokumentskanner, modell M111121

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985

Din manual HP VECTRA VE C/XXX 7 http://sv.yourpdfguides.com/dref/886985 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP VECTRA VE C/XXX 7. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Användarhäfte Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet, sida 1 före användning av enheten. Genom att

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning

Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Lenovo 3000 N200 Service och felsökning Anmärkning Innan du börjar använda produkten eller handboken bör du läsa följande: v Säkerhets- och garantiinformation som

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

X746x, X748x. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776

X746x, X748x. Användarhandbok. Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776 X746x, X748x Användarhandbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7526 Modell(er): 576, 776 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...6 Lär dig mer om skrivaren...8 Hitta information om skrivaren...8

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer