Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2"

Transkript

1 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2

2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra produkter nämnda i denna manual är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Installation av WILMA larmmottagningsprogram ska utföras av behörig tekniker. För att arbeta med WILMA larmmottagningsprogram bör man ha genomgått utbildning i Tunstalls regi. WILMA version 2 Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008

3 Innehåll Systemunderhåll... 5 Reparation av databas...5 Säkerhetskopiering/ Återställning... 8 Lokal säkerhetskopia...8 Kopia till annat medium....9 Lokal återställning...10 Återställning från annat medium...10 Skrivarkonfigurering Speciellt för WILMA nätverksversion Datafax...11 UPS...11 TAPI...12 Kundimport och export Export av WILMA:s kundregister...13 Import av WILMA:s kundregister...14 Inställningar vid import...14 Import från VIS/MIP...15 Inställningar vid import...15 Starta import...17 Efter import från VIS/MIP...17 Personsökarinformation...17 Apparattypsinformation...17 Serienummer för apparaterna...17 Distriktsinformation...17 Import från ALARM...18 Steg Steg Steg Beskrivning av Import dialog...19 Starta import...21 Personsökarkonfiguration Larmhanteringsval...22 Återställningsalternativ för larm Övervakning av tekniska larm Art. No. AATSE020T /

4 Larmfiltrering Nätverkskonfiguration Lösningsalternativ...27 LAN...27 WAN...28 Hårdvarulås Inställningar i låset...29 Trasigt eller skadat lås...30 Register nycklar Felsökning Databasproblem...32 Linjeenhetsproblem...32 Kommunikationsfel...32 Linjefel...33 Larmhanteringsproblem...33 Destinationshantering...33 Nätverksproblem Art. No. AATSE020T /

5 Systemunderhåll Reparation av databas För reparation av databas används verktyget ODBC som finns i Kontrollpanelen. Reparation av databas ska alltid ske efter följande händelser: Felavslut av programmet. Strömavbrott då programmet avslutats felaktigt. Efter uppgradering av WILMA till en ny programversion. Om databasen verkar trasig, felaktiga uppgifter visas eller uppgifter saknas. Gör så här: 1. Stäng av WILMA 2. Klicka på Startmenyn; välj Inställningar och Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen klicka på iconen för ODBC. ODBC 3. Välj WILMA och klicka på knappen Konfigurera. Bild 1. Administrera datakälla Art. No. AATSE020T /

6 4. Tryck på knappen Compact för att packa ihop och reparera databasen (Repair har visat sig fungera sämre). Bild 2. Compact (Komprimera) 5. Den rätta WILMA databasen är förvald. Klicka på OK. Bild 3. Komprimera från... 6 Art. No. AATSE020T /

7 6. Möjlighet ges att välja en alternativ destination för databasen. Den korrekta destinationsdatabasen är dock förvald. Klicka på OK. Bild 4. Komprimera till Ett varningsmeddelande kommer upp som frågar om du vill skriva över den befintliga databasen efter komprimeringen. Svara Ja. Bild 5. Varningsmeddelande 8. Meddelande om att komprimeringen lyckats visas. Tryck på OK och stäng övriga dialoger för ODBC administration. 9. Starta upp WILMA igen. Bild 6. Genomförd komprimering OBSERVERA! Om komprimeringen misslyckas kan det bero på två saker; för lite utrymme på hårddisken eller skadad databas. Om utrymmet är för litet måste diskutrymme frigöras. Är databasen skadad ska den återställas från säkerhetskopia. Art. No. AATSE020T /

8 Säkerhetskopiering/ Återställning Lokal säkerhetskopia Inställningarna för säkerhetskopiering görs på två ställen under Centralens information; under fliken Mottagare och under fliken Scheman. För att ändra dessa inställningar krävs det att du har teknisk behörighet. Under fliken Mottagare finns mottagaren Backup upplagd. Genom att markera denna mottagare kan man i fältet Format ändra sökvägen, det vill säga destinationen, och namnet på den säkerhetskopierade databasen. Destinationen kan inte vara en bandstation eller CD-brännare utan måste vara en enhet i form av en disk eller ansluten nätverksenhet. Bild 7. Mottagare 8 Art. No. AATSE020T /

9 Under fliken Scheman kan man styra tiderna för när den automatiska säkerhetskopieringen ska utföras. Genom att markera det förinställda schemat Backup och sedan ändra tids-inställningarna på samma sätt som för andra scheman, styr man starttiden för säkerhetskopieringen. Sluttiden saknar betydelse. Bild 8. Scheman OBSERVERA! Om kopia till annat medium än diskenhet sker, påverkar detta hastigheten på systemet under säkerhetskopieringen. Det är därför viktigt att den lokala säkerhetskopieringen sker till en snabb destination, t.ex. en lokal hårddisk. Kopia till annat medium. För att genomföra backup till annat medium än disk, t.ex. bandstation, måste extern programvara användas (t. ex. backup-programmet i Windows NT). Denna backup ska konfigureras så att den endast utförs på den kopierade databasen och inte på den aktiva. Den lokala automatiska säkerhetskopieringen och säkerhetskopieringen till bandsstation får inte utföras samtidigt, den lokala säkerhetskopieringen måste först vara avslutad (se Windows NT:s manual angående användningen av Windows NT back-up). Art. No. AATSE020T /

10 Lokal återställning OBSERVERA! Ingen säkerhetskopia får göras av WILMA:s databas direkt. Det kopierande programmet kan låsa databasen och sätta WILMA ur funktion under tiden säkerhetskopian körs. Den säkerhetskopierade databasen kan dessutom bli inkonsistent, vilket beror på att ändringar som görs under tiden säkerhetskopian utförs inte säkert kommer att sparas med säkerhetskopian. Återställning av databasen ska ske först efter att en reparation misslyckats (se avsnittet Underhåll). Återställningen görs genom att databasen WILMA.mdb, som finns i den katalog där WILMA installerats, ersätts med säkerhetskopian av databasen. Detta görs lämpligen från Utforskaren. Filnamnet och platsen för säkerhetskopian beror på vilka inställningar som är gjorda för säkerhetskopiering. Som standard läggs säkerhetskopian av databasen i samma katalog som WILMA och namnges WILMAbackup.mdb. Under tiden som återställningen görs måste WILMA stängas av. OBSERVERA! En återställning av databasen innebär alltid att all information som ändrats sedan den senaste säkerhetskopian går förlorad. Databasen kommer att återställas till den status som den hade när den senaste säkerhetskopian utfördes. Återställning från annat medium Om den lokala återställningen misslyckas eller inte är möjlig, måste återställning ske från den externa säkerhetskopian. Hur denna återställning görs beror på vilket medium och vilken programvara som används. Läs därför manualen för den aktuella utrustningen. Efter att återställningen från den externa säkerhetskopian är genomförd måste en lokal återställning ske (se avsnittet Lokal återställning). 10 Art. No. AATSE020T /

11 Skrivarkonfigurering För att kunna göra rapportutskrifter från WILMA krävs det att en skrivare är korrekt installerad. Den skrivare som väljs vid utskrift av enskild Kund, Apparat eller Larm är den skrivare som satts som standardskrivare i Windows. Vid utskrift av rapporter kan även annan skrivare än standardskrivaren användas. Speciellt för WILMA nätverksversion. Utskrifter hanteras av WILMA-servern. Inga utskrifter hanteras direkt av klientdatorerna. När en WILMA-klient gör en utskrift eller en rapport, görs detta via WILMA-servern. Detta medför att utskrifter enbart kan ske till de skrivare som finns installerade på WILMA-servern. För att kunna skriva ut till en skrivare som är ansluten till en WILMA-klient, måste drivrutinen och skrivaren installeras på WILMA-servern. NOTERA! För utskrifter där standardskrivaren används, är det den skrivare som är satt som standardskrivare på WILMA-servern, som utskriften kommer att ske till. Det är därför inte möjligt att ha olika standardskrivare för olika WILMA-klienter. Vanliga rapportutskrifter kan dock ske till olika skrivare. Datafax UPS WILMA kan även skriva ut till en datafax som finns installerad i systemet och fungerar som skrivare. Väljs datafax-skrivaren som standardskrivare, kommer alla utskrifter att skickas till den. WILMA har inget stöd för UPS, dvs. WILMA kan inte själv avgöra om UPS används och i så fall när strömmen håller på att ta slut i batterierna. Detta medför att WILMA inte kommer att stänga av sig om en UPS håller på att förlora sin kapacitet. Det är därför viktigt att dimensionera en ansluten UPS, så att den klarar av en längre tids strömbortfall och inte enbart några minuter. Art. No. AATSE020T /

12 TAPI WILMA kan använda sig av ansluten TAPI utrustning enligt Microsoftstandard. WILMA använder sig av uppringaren som följer med Windows NT för att ringa upp via TAPI hårdvara. Hur operatören ska göra för att ringa ut i WILMA finns beskrivet i manualen för operatörer. För att uppringningen ska fungera krävs att ansluten utrustning har fungerande drivrutiner installerade i systemet. Kontroll av funktionen kan göras genom att prova att använda Windows uppringare. Fungerar den ska även WILMA kunna använda utrustningen. Ett vanligt problem är att det uppstår en konflikt i användandet av serieport. Detta problem visar sig vanligen genom att uppringaren i Windows bara fungerar när WILMA inte körs samtidigt. För att undvika problemet bör man kontrollera vilken port WILMA använder och vilken port TAPI utrustningen använder. Ändra konfigurationen om det behövs. 12 Art. No. AATSE020T /

13 Kundimport och export WILMA stödjer import av kundregister från tidigare versioner av Tunstalls programvaror (MIP, VIS och ALARM). För att importen ska fungera krävs att de kundregister som ska uppdateras är från den senaste versionen av dessa programvaror. Uppgradering av kundregister från MIP kräver att en uppgradering av kundregistret först sker till VIS. Detta görs lättast genom välja Export av kundregister till VIS i MIP-programmet. WILMA stödjer ingen export av kundregister till MIP, VIS eller ALARM format. Olika WILMA centraler kan exportera och importera sina kundregister mellan varandra, under förutsättning att programmen är av samma version. Export av WILMA:s kundregister För att exportera WILMA:s kunder krävs det att man gör ett urval ur kundregistret, av de kunder man vill exportera. Urvalet görs på ett liknande sätt som rapporturvalen. Vid export skapas en exportfil som sedan kan importeras till en annan WILMA central. Bild 9. Val av information att exportera OBSERVERA! Vid upprepade exporter för import till annan WILMA-central används lämpligen samma kriterier för urvalet. Art. No. AATSE020T /

14 Import av WILMA:s kundregister Importen av kunderna från exportfilen innebär att kunderna importeras som tillhörande en annan central. Importering av kunder som hör till en annan central görs i de fall där centralen ska fungera som reservmottagare. Kunderna finns fortfarande kvar på den primära centralen och eventuella förändringar av kunduppgifter ska skötas på den centralen. Inställningar vid import Larmkoder Behåll larmkoder Lägg till offset på larmkod Generera nummerserie Kundnamn Konvertera till kapitaliserade Behåll format Konvertera till versaler Bild 10. Import av information från WILMA Markera om befintliga larmkoder ska behållas. Markera här om det ska läggas ett offset till de importerade kundernas larmkoder. Ett offset är ett tal som adderas till den befintliga larmkoden eller till befintligt löpnummer om detta anges. Markera här om den ordinarie larmkoden ska bytas ut och ersättas med en löp-nummerserie. Markera här om det ska vara stor bokstav först i namnet. Markera här om alla bokstäver ska vara små (gemener). Markera om alla bokstäver ska vara stora (VERSALER). Ta bort ej importerade kunder Om denna ruta klickas i så kommer tidigare kunder som importerats från samma central att tas bort och endast de kunder som blir kvar är de som importeras denna gång. 14 Art. No. AATSE020T /

15 Import från VIS/MIP För att kunna importera MIP/VIS kunder till WILMA måste ett kundregister från dessa program finnas tillgängligt i form av en datafil. VIS Vid konvertering från VIS läses filen customer.reg alternativt kund.reg, beroende på vilken version av VIS importen sker ifrån. MIP För MIP gäller att man först måste konvertera registren till VISformat, vilket görs från en meny i MIP-programmet. En fil med namnet kund.reg skapas. Gör de inställningar som behövs (se Inställningar vid import) och starta importen genom att trycka på Starta. Efter importen av kundregistret måste apparatregistret och kundregistret i WILMA gås igenom och korrigeras så att uppgifterna stämmer och utseendet blir det önskade. Inställningar vid import VIS kundfil Kundinformation Kundtyp Bild 11. Import från MIP/VIS Ange sökvägen till filen VIS kundfil här. Ange vilken kundgrupp de importerade kunderna ska tillhöra Språk Skapa distrikt Ange vilket språk de importerade kunderna ska ha. Markera här om distriktsinformation och tillhörighet ska tas med vid importen. Art. No. AATSE020T /

16 Larmkoder Behåll larmkoder Lägg till offset på larmkod Markera om befintliga larmkoder ska behållas. Markera här om det ska läggas ett offset till de importerade kundernas larmkoder. Ett offset är ett tal som adderas till den befintliga larmkoden eller till befintligt löpnummer om detta anges. OBSERVERA! Omprogrammering av apparaterna kan behövas. Generera Markera här om den ordinarie larmkoden nummerserie ska bytas ut och ersättas med en löp-nummerserie. Kundnamn I VIS visas namnen endast med stora bokstäver (versaler). Vid importen finns därför möjlighet att konvertera versalerna i namnen till olika format. Konvertera till kapitaliserade Markera här om det ska vara stor bokstav först i namnet. Behåll format Markera här om alla bokstäver ska vara små (gemener). Konvertera Markera om alla bokstäver ska vara stora till versaler (VERSALER). Kolliderande larmkoder Vid import av en kundgrupp till en annan kan det hända att två olika kunder, som tilldelats likadana larmkoder, sammanförs i samma system. Detta innebär att deras larmkoder kolliderar. Eventuella kollisioner av larmkoder meddelas efter att importen är klar. Beroende på de importalternativ som valts, behandlas kollisionerna på olika sätt. Antingen importeras inte de kunder som har kolliderande larmkod, eller också markeras larmkoden för deras apparater som tomma. Importera alla Importerar inte de kunder som har larm- koder som är desamma som befintliga kunders larmkoder. Hoppa över kunder Importerar alla kunder även om de importerade kundernas larmkoder kolliderar med befintliga kunders larmkoder. Import Information om importen (med antal bearbetade kunder, larmkoder och kundnamn) visas i detta fält. VARNING! Provkör alltid importen av kunddata till en kopia av den ordinarie databasen innan en skarp import sker. 16 Art. No. AATSE020T /

17 Starta import När de önskade alternativen är valda kan importen av VIS-kunderna börja. Tryck på Starta för att inleda importen. Vid importen kontrolleras först att kundregistret är korrekt. Därefter måste man bekräfta att import ska ske, alternativt avbrytas. När importen av kunderna är klar meddelas detta genom att meddelandet klar visas i importfältet. Sedan stängs importdialogen och importen avslutas. Efter import från VIS/MIP Tänk på följande efter importen: Personsökarinformation Personsökarinformationen stämmer inte efter importen. Om personsökare använts till VIS-systemet måste destinationslistor läggas upp i WILMA, för att hanteringen av personsökare ska fungera. Information om vilken personsökare olika kunder larmat till finns lagrad i fältet för apparatens serienummer (för information om hur personsökare och destinationslistor konfigureras se: Bruksanvisning för administratörer). Apparattypsinformation Apparattypsinformationen stämmer inte efter importen. Kontrollera i VIS vilket nummer som representerar de olika apparattyperna. Apparattypsnumret lagras efter importen i fältet för apparatens serienummer. Serienummer för apparaterna Serienummer för apparater saknas efter importen. Fält för uppgifter om apparaternas serienummer finns inte i VIS, vilket gör att informationen ibland skrivs in på annan plats eller lagras på papper. I och med att kundregistret importerats till WILMA finns möjlighet att ange ett serienummer för apparaten. Efter importen finns information om apparattyp och personsökare lagrad i fältet för serienummer. Efter att informationen använts kan den raderas och därefter ersättas med serienumret. Distriktsinformation Efter importen kommer distriktsinformationen bara att bestå av ett nummer. Om alternativet att importera distriktsinformation valts måste en kontroll av informationen och en komplettering av uppgifter om distrikten genomföras efter importen. Reparation av databasen sker från kontrollpanelen, med hjälp av ODBC-drivrutinen (se Systemunderhåll sid. 4). Art. No. AATSE020T /

18 Import från ALARM Import av kunddata från ALARM görs i flera steg. Importen omfattar endast delar av kunddata och ingenting från larm-journalen. Importen genomförs lämpligast flera gånger till en tom WILMA databas. Därigenom kan alternativa importinställningar utredas för att hitta de alternativ som passar bäst för den central som ska uppgraderas. OBSERVERA! Export av kunddata garanteras endast från den senaste versionen av ALARM (version 3.0). Om äldre version av ALARM används, måste en uppgradering till den senaste versionen genomföras först. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Export av kunddata från ALARM görs genom att exportprogrammet Conv_wil körs i den katalog där ALARM finns installerat. Exportprogrammet ska finnas på den CD-ROM skiva som WILMA installerats från. Använd den version av programmet som är anpassat till den aktuella landsversionen av ALARM. Kopiera in filen Conv_wil.exe till ALARM katalogen. Stäng av ALARM på samtliga klientdatorer och exekvera programmet Conv_wil genom att skriva Conv_wil och tryck på ENTER. Om exporteringen misslyckas gör en konvertering och en sortering av ALARM databasen (se Teknisk beskrivning ALARM) och försök sedan på nytt. Överför exportfilen Export.dat som skapats av programmet Conv_wil till en plats som är åtkomlig från WILMA. Importering till WILMA sker via en importdialog i programmet och förutsätter att användaren som ska utföra importen har teknisk behörighet. Importen ska göras på den dator där WILMA-server körs. I menyn Konfiguration välj Import och alternativet ALARM. 18 Art. No. AATSE020T /

19 Beskrivning av Import dialog Ange sökvägen till ALARM kunddata exportfil (EXPORT.DAT) genom att klicka på knappen Sök vid ALARM kund fil. Kundinformation Språk Bild 12. Import från ALARM Ange de importerade kundernas språk. Kommuninformation Skapa distrikt Importera endast aktiva kunder Medicinsk information Sjukdomar Personnummer Har nyckel Ange om kommuninformation ska importeras. Ange om distrikt ska skapas utifrån uppgifterna i ALARM. Ange om endast de aktiva kunderna ska importeras. Ange om medicinsk information ska importeras. Ange om sjukdomsuppgifter ska importeras. Ange om personnummer ska importeras. Skapar ett attribut med den angivna benämningen. Art. No. AATSE020T /

20 Ring upp Hälsoinformation Allmäntillstånd Hörsel Syn Vikt Larmkoder Behåll larmkoder Lägg till offset på larmkod Skapar ett attribut med den angivna benämningen. Ange om hälsoinformation ska importeras Ange rubrik för allmäntillstånd. Ange rubrik för Hörsel. Ange rubrik för Syn. Ange rubrik för Vikt. Markera om befintliga larmkoder ska behållas. Markera här om det ska läggas ett offset till de importerade kundernas larmkoder. Ett offset är ett tal som adderas till den befintliga larmkoden eller till befintligt löpnummer om detta anges. OBSERVERA! Omprogrammering av apparaterna kan behövas. Generera nummerserie Enhetsägare Anger om Wilma skall använda eventu- ella ägaruppgifter angivna i ALARM för apparaten. Använd enhetens information Sätt centralen som ägare Markera här om den ordinarie larmkoden ska bytas ut och ersättas med en löp-nummerserie. Sätter Centralen som ägare till samtliga apparater oavsett uppgifter som finns angivna i ALARM. Kundnamn I VIS visas namnen endast med stora bokstäver (versaler). Vid importen finns därför möjlighet att konvertera versalerna i namnen till olika format. Konvertera till kapitaliserade Behåll format Markera här om det ska vara stor bokstav först i namnet. Markera här om alla bokstäver ska vara små (gemener). Konvertera till versaler Markera om alla bokstäver ska vara stora (VERSALER). Ägarinformation krockande larmkoder Vid import av en kundgrupp till en annan kan det hända att två olika kunder, som tilldelats likadana larmkoder, sammanförs i samma system. Detta innebär att deras larmkoder kolliderar. Eventuella kollisioner av larmkoder meddelas efter att importen är klar. 20 Art. No. AATSE020T /

21 Beroende på de importalternativ som valts, behandlas kollisionerna på olika sätt. Antingen importeras inte de kunder som har kolliderande larmkod, eller också markeras larmkoden för deras apparater som tomma. Importera alla Importerar alla kunder även om de importerade kundernas larmkoder kolliderar med befintliga kunders larmkoder. Hoppa över Importerar inte de kunder som har larmkoder som kunder är detsamma som befintliga kunders larmkoder. Starta import Efter att valen är klara tryck på knappen Start. Importen kommer först att gå igenom samtliga uppgifter om kunderna och därefter ge en möjlighet att koppla de olika kategorinamnen som används i ALARM, till respektive kategorinamn i WILMA. Saknas lämpliga kategorinamn i WILMA måste dessa läggas till före importen (se Bruksanvisning för administratörer). Bild 13. Översättning av kundtyper I den övre delen av dialogen väljs inställningar för kopplingen mellan kundtyperna. I den nedre delen av dialogen väljs inställningar för kopplingen av apparattyperna. Markera först kund- eller apparattypens benämning i ALARM och sedan den benämning som ska användas i WILMA. Klicka därefter på pilknappen för att genomföra kopplingen. Efter att inställningarna är klara tryck på Starta för att utföra importen. Efter importen ska samtliga uppgifter kontrolleras så att de stämmer överens med uppgifterna som gäller för kunderna. Art. No. AATSE020T /

22 Personsökarkonfiguration Larmhanteringsval För att en till Linjeenheten ansluten personsökarutrustning skall fungera måste typen av personsökare anges. Inställningen för detta görs i Linjeenhetsdialogen (se Installationsanvisningen). Det finns två olika typer av personsökare som Linjeenheten stödjer: Seriell ESPA eller Tateco impulsering. Konfigurering av personsökare sker i flera steg. Den tekniska konfigurationen består av att lämpligt Schema och Mottagare läggs upp och att dessa används vid skapandet av en Destinationslista. Destinationslistan används för enskild apparat eller för speciella typer av larm (se även Bruksanvisning för Administratörer: Konfigurering av mottagare, scheman och destinationslistor). Viktiga saker att tänka på vid konfigureringen av personsökare: Hur ska systemets larmhantering konfigureras; mottagning av larm via WILMA och personsökare, eller enbart via personsökare? Hur ska återställningslarm/återställningar från personsökare, apparat och WILMA hanteras? Används personsökare med tal? Mellan vilka tider på dygnet ska personsökning ske och till vilka sökare? Bild 14. Larmhanteringsval Benämning Typ Mottagarnummer Ange ett namn på personsökaren Ange mottagartypen, vilket är P-sök kopplad till Linjeenheten när man skall konfigurera personsökare kopplade till linjeenheten. Anger det personsökarnummer som sökningen skall skickas till. Eventuella gruppnummer konfigureras på personsökarutrustningen. 22 Art. No. AATSE020T /

23 Larmhantering Erhålla återställningar Larmhanteringsvalet ställs in för respektive mottagare. Välj om ett larm ska kvitteras, besvaras eller lämnas utan åtgärd. Ett larm som lämnas utan åtgärd kan kopplas upp direkt från WILMA, även efter att en personsökning skickats. Larm som besvaras flyttas ner från Inkommande till Ej avslutade larm i fönstret som visar larmkön. Larm som konfigureras till att kvitteras avslutas, och ingen talkontakt finns längre. Inställningen Larmhantering styr också hanteringen av destinationslistorna. Inställningen Besvara eller Avsluta larm avbryter vidare bearbetning av destinationslistan. Valet styr om en eventuell återställning ska tas emot av den aktuella mottagaren när en återställning sker från en apparat, direkt från WILMA eller från en personsökare. Art. No. AATSE020T /

24 Återställningsalternativ för larm För att hanteringen av Tryggofon ska fungera korrekt krävs att en inställning för hanteringen av återställningar ändras. Inställningen finns i dialogen för konfigurering av Linjeenheten. Om inte återställningsalternativet, Ta bort väntande larm, väljs kommer tidigare larm att ligga kvar i den bild som visar larmkön, även efter att en återställning mottagits från apparaterna. OBSERVERA! Tänk på att endast ett samtal åt gången är möjligt vid personsökning med tal. Linjeenheten kopplar upp det samtal som ligger först i kön till personsökaren. Om flera larm ligger på kö och personsökningen för dessa larm skickats till olika mottagare kan en felaktig funktion upplevas. Exempel: Två larm kommer i tät följd in till systemet, först larm A och sedan larm B. Sökningen går ut till respektive personsökargrupp, grupp A och grupp B. När en person med sökare tillhörande grupp B plockar upp larmet, förväntar sig denne att få tala med den som skickat larm B, men talet som kopplas in är avsett för larm A. Detta beror på en begränsning hos Linjeenheten och inte hos WILMA. 24 Art. No. AATSE020T /

25 Övervakning av tekniska larm WILMA stödjer övervakning av bland annat Testlarm, Batterilarm och Fellarm. Larmen som ligger i övervakningsregistren skickas ut som påminnelser till dess att operatören åtgärdat det övervakade larmet. VIKTIGT! För att övervakningen av Testlarm ska fungera så måste hanteringen av Testlarm vara påslagen. Detta görs antingen för en enskild apparat eller en viss typ av apparat. Art. No. AATSE020T /

26 Larmfiltrering Larmfiltrering i WILMA ger möjlighet att bara visa vissa typer av larm på valda operatörsplatser. Genom att i konfigureringen av kategorier lägga upp olika benämningar på grupperingar av larmtyper, kan man styra larmtyperna till utvalda operatörsplatser. Gör så här: 1. Registrera olika kategoribenämningar av larmtyper under foldern Kategorier för kunden Centralen. 2. I dialogen för larmtypskonfigurering finns möjlighet att för varje enskild larmtyp, ställa in vilken kategori som den ska kopplas mot. Ställ in önskad koppling (Ex: för larmtypen Trygghetslarm väljs kategorin Taluppkopplande). 3. Öppna dialogen för Nätverksinformation och välj fliken Larmköfilter. Markera den dator som ska få ta emot larm av en specifik kategori. Klicka på knappen Lägg till och välj vilken typ av larm datorn ska ta emot. Om flera olika typer av larm ska hanteras av samma dator måste de anges på samma sätt, dvs. genom att klicka på Lägg till och specificera ytterligare typer. Genom att klicka på radioknapparna väljs visningssätt, visa datorer och vilken larmtypskategori. Dessa kan ta emot, eller visa, larmtypskategorier och vilka datorer som dessa är konfigurerade att skickas till. OBSERVERA! Eftersom det är möjligt att filtrera bort alla larm på detta sätt rekommenderar vi att minst en dator, som fungerar som operatörsplats, körs utan filtrering. Därigenom är det alltid möjligt att hantera alla typer av larm från denna plats. 26 Art. No. AATSE020T /

27 Nätverkskonfiguration WILMA:s nätverkslösning är en Klient-Server lösning, där klienterna kommunicerar med servern och servern i sin tur hanterar kommunikationen med databasen och Linjeenheten. Klienterna kommunicerar inte med varandra. WILMA använder sig av Named Pipes för kommunikationen mellan klienter och server. Anslutningen av pipan sker genom att klienten frågar efter en pipa på en namngiven dator: \\Datornamn\Pipans namn. Named Pipes stöds endast under Windows NT. Därför krävs att samtliga datorer som ska köra WILMA använder Windows NT. Eftersom datorernas namn används för att hantera lurkonfiguration och namnge serveranslutningen bör datornamnen anges med detta i åtanke. Exempelvis: Datornamn WILMA-SERVER OPERATOR 1 OPERATOR 2 ADMIN 1 Användning Den dator där Linjeenheten anslutits och som används som server för WILMA. Den första datorn som används som första operatörsplats, med Lur 1. Den andra datorn som används som andra operatörsplats, med Lur 2. Administrativ dator utan lur inkopplad. Lösningsalternativ Eftersom all information som visas på klienterna hämtas från databasen på servern, krävs en snabb, fast förbindelse. Systemet kan annars upplevas som långsamt. Vi rekommenderar att förbindelsen är minst 10 Mb. Det är dock svårt att tala om exakt vad som krävs eftersom detta är beroende av övrig belastning av nätverket. Nätverkslösningen bör provas ut från fall till fall. LAN För en uppbyggnad av ett lokalt nätverk rekommenderar vi att man sätter upp en Windows NT domän. Som protokoll rekommenderar vi att man använder sig av TCP/IP. Art. No. AATSE020T /

28 Serverdelen av WILMA behöver inte köras på Windows NT-servern utan serverdelen kan köras på vilken Windows NT-klient som helst. Vad som krävs är att klienten där WILMA-server körs har Linjeenheten ansluten till sig. Larmmottagning kan ske även på den dator som kör WILMA-server. WAN För ett globalt nätverk föreslår vi en annan typ av lösning, särskilt om det visar sig att nätverksförbindelsen inte är tillräckligt snabb för att köra direkt över Named Pipes. Genom att använda Microsoft Terminal Server kan klienterna köra Windows NT/9X eller Windows Lösningen är liknande den som Citrix använder sig av. Det innebär att det endast är den grafiska gränsytan som överförs från servern till klienterna; själva processandet av programvaran sker på servern. Windows NT Terminal serverklienterna fungerar endast som terminaler, där det som körs på servern för användaren visas på klientens skärm. Fördelen är bland annat att en långsammare uppkoppling mellan klienterna och servern är möjlig. Dessutom kan samtliga klienter köra på samma installation av WILMA, vilket underlättar uppgraderingar av installationen. Möjligheten finns att blanda klienter av olika slag. Vissa klienter kan köra en vanlig lösning med klientinstallation, utan att använda sig av terminalservers funktion, medan andra klienter kör en Terminal Server Klient på sin dator, och kopplar upp sig via den för att få kontakt med WILMA. Vid användandet av en Terminal Server lösning krävs det att detta installationsalternativ används vid installationen av WILMA-klienter. Eftersom alla användare kör på samma dator kan inte datornamnen användas för hanteringen av lurkopplingen, utan detta måste lösas genom att ange olika benämningar vid installationen för klienterna. 28 Art. No. AATSE020T /

Larmmottagningsprogram Wilma. Installationsanvisning Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Installationsanvisning Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Installationsanvisning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Wilma Larmmottagningsprogram. Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2

Wilma Larmmottagningsprogram. Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2 Wilma Larmmottagningsprogram Bruksanvisning för larmoperatörer Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.9 Sidan av 7 0-0-5 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version.9 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Användarmanual OnTag GIT. 1. Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa

Användarmanual OnTag GIT. 1. Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa Användarmanual OnTag GIT Välkommen till användarmanualen för OnTag GIT. Manualen beskriver hur ni skriver ut med OnTag från GIT, hur de automatiska utskrifterna i GIT Kassan fungerar samt hur ni ändrar

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens

Startdokument! Novaschem. Koppling Novaschem - Extens 1. Förberedande arbete Innan någon överföring startas mellan Extens och Novaschem bör Extensadministratören och schemaläggaren vara överens om benämning av klasser och grupper samt lärarsignaturer. Det

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Fullständig prestandahantering

Fullständig prestandahantering Fullständig prestandahantering Fungerar även med Windows XP och Windows Vista 2013 Öka takten och ta hand om datorns prestanda i ett kraftfullt och smidigt program. Hämta och installera Powersuite Powersuite

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer