Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2"

Transkript

1 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2

2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra produkter nämnda i denna manual är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Installation av WILMA larmmottagningsprogram ska utföras av behörig tekniker. För att arbeta med WILMA larmmottagningsprogram bör man ha genomgått utbildning i Tunstalls regi. WILMA version 2 Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008

3 Innehåll Systemunderhåll... 5 Reparation av databas...5 Säkerhetskopiering/ Återställning... 8 Lokal säkerhetskopia...8 Kopia till annat medium....9 Lokal återställning...10 Återställning från annat medium...10 Skrivarkonfigurering Speciellt för WILMA nätverksversion Datafax...11 UPS...11 TAPI...12 Kundimport och export Export av WILMA:s kundregister...13 Import av WILMA:s kundregister...14 Inställningar vid import...14 Import från VIS/MIP...15 Inställningar vid import...15 Starta import...17 Efter import från VIS/MIP...17 Personsökarinformation...17 Apparattypsinformation...17 Serienummer för apparaterna...17 Distriktsinformation...17 Import från ALARM...18 Steg Steg Steg Beskrivning av Import dialog...19 Starta import...21 Personsökarkonfiguration Larmhanteringsval...22 Återställningsalternativ för larm Övervakning av tekniska larm Art. No. AATSE020T /

4 Larmfiltrering Nätverkskonfiguration Lösningsalternativ...27 LAN...27 WAN...28 Hårdvarulås Inställningar i låset...29 Trasigt eller skadat lås...30 Register nycklar Felsökning Databasproblem...32 Linjeenhetsproblem...32 Kommunikationsfel...32 Linjefel...33 Larmhanteringsproblem...33 Destinationshantering...33 Nätverksproblem Art. No. AATSE020T /

5 Systemunderhåll Reparation av databas För reparation av databas används verktyget ODBC som finns i Kontrollpanelen. Reparation av databas ska alltid ske efter följande händelser: Felavslut av programmet. Strömavbrott då programmet avslutats felaktigt. Efter uppgradering av WILMA till en ny programversion. Om databasen verkar trasig, felaktiga uppgifter visas eller uppgifter saknas. Gör så här: 1. Stäng av WILMA 2. Klicka på Startmenyn; välj Inställningar och Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen klicka på iconen för ODBC. ODBC 3. Välj WILMA och klicka på knappen Konfigurera. Bild 1. Administrera datakälla Art. No. AATSE020T /

6 4. Tryck på knappen Compact för att packa ihop och reparera databasen (Repair har visat sig fungera sämre). Bild 2. Compact (Komprimera) 5. Den rätta WILMA databasen är förvald. Klicka på OK. Bild 3. Komprimera från... 6 Art. No. AATSE020T /

7 6. Möjlighet ges att välja en alternativ destination för databasen. Den korrekta destinationsdatabasen är dock förvald. Klicka på OK. Bild 4. Komprimera till Ett varningsmeddelande kommer upp som frågar om du vill skriva över den befintliga databasen efter komprimeringen. Svara Ja. Bild 5. Varningsmeddelande 8. Meddelande om att komprimeringen lyckats visas. Tryck på OK och stäng övriga dialoger för ODBC administration. 9. Starta upp WILMA igen. Bild 6. Genomförd komprimering OBSERVERA! Om komprimeringen misslyckas kan det bero på två saker; för lite utrymme på hårddisken eller skadad databas. Om utrymmet är för litet måste diskutrymme frigöras. Är databasen skadad ska den återställas från säkerhetskopia. Art. No. AATSE020T /

8 Säkerhetskopiering/ Återställning Lokal säkerhetskopia Inställningarna för säkerhetskopiering görs på två ställen under Centralens information; under fliken Mottagare och under fliken Scheman. För att ändra dessa inställningar krävs det att du har teknisk behörighet. Under fliken Mottagare finns mottagaren Backup upplagd. Genom att markera denna mottagare kan man i fältet Format ändra sökvägen, det vill säga destinationen, och namnet på den säkerhetskopierade databasen. Destinationen kan inte vara en bandstation eller CD-brännare utan måste vara en enhet i form av en disk eller ansluten nätverksenhet. Bild 7. Mottagare 8 Art. No. AATSE020T /

9 Under fliken Scheman kan man styra tiderna för när den automatiska säkerhetskopieringen ska utföras. Genom att markera det förinställda schemat Backup och sedan ändra tids-inställningarna på samma sätt som för andra scheman, styr man starttiden för säkerhetskopieringen. Sluttiden saknar betydelse. Bild 8. Scheman OBSERVERA! Om kopia till annat medium än diskenhet sker, påverkar detta hastigheten på systemet under säkerhetskopieringen. Det är därför viktigt att den lokala säkerhetskopieringen sker till en snabb destination, t.ex. en lokal hårddisk. Kopia till annat medium. För att genomföra backup till annat medium än disk, t.ex. bandstation, måste extern programvara användas (t. ex. backup-programmet i Windows NT). Denna backup ska konfigureras så att den endast utförs på den kopierade databasen och inte på den aktiva. Den lokala automatiska säkerhetskopieringen och säkerhetskopieringen till bandsstation får inte utföras samtidigt, den lokala säkerhetskopieringen måste först vara avslutad (se Windows NT:s manual angående användningen av Windows NT back-up). Art. No. AATSE020T /

10 Lokal återställning OBSERVERA! Ingen säkerhetskopia får göras av WILMA:s databas direkt. Det kopierande programmet kan låsa databasen och sätta WILMA ur funktion under tiden säkerhetskopian körs. Den säkerhetskopierade databasen kan dessutom bli inkonsistent, vilket beror på att ändringar som görs under tiden säkerhetskopian utförs inte säkert kommer att sparas med säkerhetskopian. Återställning av databasen ska ske först efter att en reparation misslyckats (se avsnittet Underhåll). Återställningen görs genom att databasen WILMA.mdb, som finns i den katalog där WILMA installerats, ersätts med säkerhetskopian av databasen. Detta görs lämpligen från Utforskaren. Filnamnet och platsen för säkerhetskopian beror på vilka inställningar som är gjorda för säkerhetskopiering. Som standard läggs säkerhetskopian av databasen i samma katalog som WILMA och namnges WILMAbackup.mdb. Under tiden som återställningen görs måste WILMA stängas av. OBSERVERA! En återställning av databasen innebär alltid att all information som ändrats sedan den senaste säkerhetskopian går förlorad. Databasen kommer att återställas till den status som den hade när den senaste säkerhetskopian utfördes. Återställning från annat medium Om den lokala återställningen misslyckas eller inte är möjlig, måste återställning ske från den externa säkerhetskopian. Hur denna återställning görs beror på vilket medium och vilken programvara som används. Läs därför manualen för den aktuella utrustningen. Efter att återställningen från den externa säkerhetskopian är genomförd måste en lokal återställning ske (se avsnittet Lokal återställning). 10 Art. No. AATSE020T /

11 Skrivarkonfigurering För att kunna göra rapportutskrifter från WILMA krävs det att en skrivare är korrekt installerad. Den skrivare som väljs vid utskrift av enskild Kund, Apparat eller Larm är den skrivare som satts som standardskrivare i Windows. Vid utskrift av rapporter kan även annan skrivare än standardskrivaren användas. Speciellt för WILMA nätverksversion. Utskrifter hanteras av WILMA-servern. Inga utskrifter hanteras direkt av klientdatorerna. När en WILMA-klient gör en utskrift eller en rapport, görs detta via WILMA-servern. Detta medför att utskrifter enbart kan ske till de skrivare som finns installerade på WILMA-servern. För att kunna skriva ut till en skrivare som är ansluten till en WILMA-klient, måste drivrutinen och skrivaren installeras på WILMA-servern. NOTERA! För utskrifter där standardskrivaren används, är det den skrivare som är satt som standardskrivare på WILMA-servern, som utskriften kommer att ske till. Det är därför inte möjligt att ha olika standardskrivare för olika WILMA-klienter. Vanliga rapportutskrifter kan dock ske till olika skrivare. Datafax UPS WILMA kan även skriva ut till en datafax som finns installerad i systemet och fungerar som skrivare. Väljs datafax-skrivaren som standardskrivare, kommer alla utskrifter att skickas till den. WILMA har inget stöd för UPS, dvs. WILMA kan inte själv avgöra om UPS används och i så fall när strömmen håller på att ta slut i batterierna. Detta medför att WILMA inte kommer att stänga av sig om en UPS håller på att förlora sin kapacitet. Det är därför viktigt att dimensionera en ansluten UPS, så att den klarar av en längre tids strömbortfall och inte enbart några minuter. Art. No. AATSE020T /

12 TAPI WILMA kan använda sig av ansluten TAPI utrustning enligt Microsoftstandard. WILMA använder sig av uppringaren som följer med Windows NT för att ringa upp via TAPI hårdvara. Hur operatören ska göra för att ringa ut i WILMA finns beskrivet i manualen för operatörer. För att uppringningen ska fungera krävs att ansluten utrustning har fungerande drivrutiner installerade i systemet. Kontroll av funktionen kan göras genom att prova att använda Windows uppringare. Fungerar den ska även WILMA kunna använda utrustningen. Ett vanligt problem är att det uppstår en konflikt i användandet av serieport. Detta problem visar sig vanligen genom att uppringaren i Windows bara fungerar när WILMA inte körs samtidigt. För att undvika problemet bör man kontrollera vilken port WILMA använder och vilken port TAPI utrustningen använder. Ändra konfigurationen om det behövs. 12 Art. No. AATSE020T /

13 Kundimport och export WILMA stödjer import av kundregister från tidigare versioner av Tunstalls programvaror (MIP, VIS och ALARM). För att importen ska fungera krävs att de kundregister som ska uppdateras är från den senaste versionen av dessa programvaror. Uppgradering av kundregister från MIP kräver att en uppgradering av kundregistret först sker till VIS. Detta görs lättast genom välja Export av kundregister till VIS i MIP-programmet. WILMA stödjer ingen export av kundregister till MIP, VIS eller ALARM format. Olika WILMA centraler kan exportera och importera sina kundregister mellan varandra, under förutsättning att programmen är av samma version. Export av WILMA:s kundregister För att exportera WILMA:s kunder krävs det att man gör ett urval ur kundregistret, av de kunder man vill exportera. Urvalet görs på ett liknande sätt som rapporturvalen. Vid export skapas en exportfil som sedan kan importeras till en annan WILMA central. Bild 9. Val av information att exportera OBSERVERA! Vid upprepade exporter för import till annan WILMA-central används lämpligen samma kriterier för urvalet. Art. No. AATSE020T /

14 Import av WILMA:s kundregister Importen av kunderna från exportfilen innebär att kunderna importeras som tillhörande en annan central. Importering av kunder som hör till en annan central görs i de fall där centralen ska fungera som reservmottagare. Kunderna finns fortfarande kvar på den primära centralen och eventuella förändringar av kunduppgifter ska skötas på den centralen. Inställningar vid import Larmkoder Behåll larmkoder Lägg till offset på larmkod Generera nummerserie Kundnamn Konvertera till kapitaliserade Behåll format Konvertera till versaler Bild 10. Import av information från WILMA Markera om befintliga larmkoder ska behållas. Markera här om det ska läggas ett offset till de importerade kundernas larmkoder. Ett offset är ett tal som adderas till den befintliga larmkoden eller till befintligt löpnummer om detta anges. Markera här om den ordinarie larmkoden ska bytas ut och ersättas med en löp-nummerserie. Markera här om det ska vara stor bokstav först i namnet. Markera här om alla bokstäver ska vara små (gemener). Markera om alla bokstäver ska vara stora (VERSALER). Ta bort ej importerade kunder Om denna ruta klickas i så kommer tidigare kunder som importerats från samma central att tas bort och endast de kunder som blir kvar är de som importeras denna gång. 14 Art. No. AATSE020T /

15 Import från VIS/MIP För att kunna importera MIP/VIS kunder till WILMA måste ett kundregister från dessa program finnas tillgängligt i form av en datafil. VIS Vid konvertering från VIS läses filen customer.reg alternativt kund.reg, beroende på vilken version av VIS importen sker ifrån. MIP För MIP gäller att man först måste konvertera registren till VISformat, vilket görs från en meny i MIP-programmet. En fil med namnet kund.reg skapas. Gör de inställningar som behövs (se Inställningar vid import) och starta importen genom att trycka på Starta. Efter importen av kundregistret måste apparatregistret och kundregistret i WILMA gås igenom och korrigeras så att uppgifterna stämmer och utseendet blir det önskade. Inställningar vid import VIS kundfil Kundinformation Kundtyp Bild 11. Import från MIP/VIS Ange sökvägen till filen VIS kundfil här. Ange vilken kundgrupp de importerade kunderna ska tillhöra Språk Skapa distrikt Ange vilket språk de importerade kunderna ska ha. Markera här om distriktsinformation och tillhörighet ska tas med vid importen. Art. No. AATSE020T /

16 Larmkoder Behåll larmkoder Lägg till offset på larmkod Markera om befintliga larmkoder ska behållas. Markera här om det ska läggas ett offset till de importerade kundernas larmkoder. Ett offset är ett tal som adderas till den befintliga larmkoden eller till befintligt löpnummer om detta anges. OBSERVERA! Omprogrammering av apparaterna kan behövas. Generera Markera här om den ordinarie larmkoden nummerserie ska bytas ut och ersättas med en löp-nummerserie. Kundnamn I VIS visas namnen endast med stora bokstäver (versaler). Vid importen finns därför möjlighet att konvertera versalerna i namnen till olika format. Konvertera till kapitaliserade Markera här om det ska vara stor bokstav först i namnet. Behåll format Markera här om alla bokstäver ska vara små (gemener). Konvertera Markera om alla bokstäver ska vara stora till versaler (VERSALER). Kolliderande larmkoder Vid import av en kundgrupp till en annan kan det hända att två olika kunder, som tilldelats likadana larmkoder, sammanförs i samma system. Detta innebär att deras larmkoder kolliderar. Eventuella kollisioner av larmkoder meddelas efter att importen är klar. Beroende på de importalternativ som valts, behandlas kollisionerna på olika sätt. Antingen importeras inte de kunder som har kolliderande larmkod, eller också markeras larmkoden för deras apparater som tomma. Importera alla Importerar inte de kunder som har larm- koder som är desamma som befintliga kunders larmkoder. Hoppa över kunder Importerar alla kunder även om de importerade kundernas larmkoder kolliderar med befintliga kunders larmkoder. Import Information om importen (med antal bearbetade kunder, larmkoder och kundnamn) visas i detta fält. VARNING! Provkör alltid importen av kunddata till en kopia av den ordinarie databasen innan en skarp import sker. 16 Art. No. AATSE020T /

17 Starta import När de önskade alternativen är valda kan importen av VIS-kunderna börja. Tryck på Starta för att inleda importen. Vid importen kontrolleras först att kundregistret är korrekt. Därefter måste man bekräfta att import ska ske, alternativt avbrytas. När importen av kunderna är klar meddelas detta genom att meddelandet klar visas i importfältet. Sedan stängs importdialogen och importen avslutas. Efter import från VIS/MIP Tänk på följande efter importen: Personsökarinformation Personsökarinformationen stämmer inte efter importen. Om personsökare använts till VIS-systemet måste destinationslistor läggas upp i WILMA, för att hanteringen av personsökare ska fungera. Information om vilken personsökare olika kunder larmat till finns lagrad i fältet för apparatens serienummer (för information om hur personsökare och destinationslistor konfigureras se: Bruksanvisning för administratörer). Apparattypsinformation Apparattypsinformationen stämmer inte efter importen. Kontrollera i VIS vilket nummer som representerar de olika apparattyperna. Apparattypsnumret lagras efter importen i fältet för apparatens serienummer. Serienummer för apparaterna Serienummer för apparater saknas efter importen. Fält för uppgifter om apparaternas serienummer finns inte i VIS, vilket gör att informationen ibland skrivs in på annan plats eller lagras på papper. I och med att kundregistret importerats till WILMA finns möjlighet att ange ett serienummer för apparaten. Efter importen finns information om apparattyp och personsökare lagrad i fältet för serienummer. Efter att informationen använts kan den raderas och därefter ersättas med serienumret. Distriktsinformation Efter importen kommer distriktsinformationen bara att bestå av ett nummer. Om alternativet att importera distriktsinformation valts måste en kontroll av informationen och en komplettering av uppgifter om distrikten genomföras efter importen. Reparation av databasen sker från kontrollpanelen, med hjälp av ODBC-drivrutinen (se Systemunderhåll sid. 4). Art. No. AATSE020T /

18 Import från ALARM Import av kunddata från ALARM görs i flera steg. Importen omfattar endast delar av kunddata och ingenting från larm-journalen. Importen genomförs lämpligast flera gånger till en tom WILMA databas. Därigenom kan alternativa importinställningar utredas för att hitta de alternativ som passar bäst för den central som ska uppgraderas. OBSERVERA! Export av kunddata garanteras endast från den senaste versionen av ALARM (version 3.0). Om äldre version av ALARM används, måste en uppgradering till den senaste versionen genomföras först. Steg 1 Steg 2 Steg 3 Export av kunddata från ALARM görs genom att exportprogrammet Conv_wil körs i den katalog där ALARM finns installerat. Exportprogrammet ska finnas på den CD-ROM skiva som WILMA installerats från. Använd den version av programmet som är anpassat till den aktuella landsversionen av ALARM. Kopiera in filen Conv_wil.exe till ALARM katalogen. Stäng av ALARM på samtliga klientdatorer och exekvera programmet Conv_wil genom att skriva Conv_wil och tryck på ENTER. Om exporteringen misslyckas gör en konvertering och en sortering av ALARM databasen (se Teknisk beskrivning ALARM) och försök sedan på nytt. Överför exportfilen Export.dat som skapats av programmet Conv_wil till en plats som är åtkomlig från WILMA. Importering till WILMA sker via en importdialog i programmet och förutsätter att användaren som ska utföra importen har teknisk behörighet. Importen ska göras på den dator där WILMA-server körs. I menyn Konfiguration välj Import och alternativet ALARM. 18 Art. No. AATSE020T /

19 Beskrivning av Import dialog Ange sökvägen till ALARM kunddata exportfil (EXPORT.DAT) genom att klicka på knappen Sök vid ALARM kund fil. Kundinformation Språk Bild 12. Import från ALARM Ange de importerade kundernas språk. Kommuninformation Skapa distrikt Importera endast aktiva kunder Medicinsk information Sjukdomar Personnummer Har nyckel Ange om kommuninformation ska importeras. Ange om distrikt ska skapas utifrån uppgifterna i ALARM. Ange om endast de aktiva kunderna ska importeras. Ange om medicinsk information ska importeras. Ange om sjukdomsuppgifter ska importeras. Ange om personnummer ska importeras. Skapar ett attribut med den angivna benämningen. Art. No. AATSE020T /

20 Ring upp Hälsoinformation Allmäntillstånd Hörsel Syn Vikt Larmkoder Behåll larmkoder Lägg till offset på larmkod Skapar ett attribut med den angivna benämningen. Ange om hälsoinformation ska importeras Ange rubrik för allmäntillstånd. Ange rubrik för Hörsel. Ange rubrik för Syn. Ange rubrik för Vikt. Markera om befintliga larmkoder ska behållas. Markera här om det ska läggas ett offset till de importerade kundernas larmkoder. Ett offset är ett tal som adderas till den befintliga larmkoden eller till befintligt löpnummer om detta anges. OBSERVERA! Omprogrammering av apparaterna kan behövas. Generera nummerserie Enhetsägare Anger om Wilma skall använda eventu- ella ägaruppgifter angivna i ALARM för apparaten. Använd enhetens information Sätt centralen som ägare Markera här om den ordinarie larmkoden ska bytas ut och ersättas med en löp-nummerserie. Sätter Centralen som ägare till samtliga apparater oavsett uppgifter som finns angivna i ALARM. Kundnamn I VIS visas namnen endast med stora bokstäver (versaler). Vid importen finns därför möjlighet att konvertera versalerna i namnen till olika format. Konvertera till kapitaliserade Behåll format Markera här om det ska vara stor bokstav först i namnet. Markera här om alla bokstäver ska vara små (gemener). Konvertera till versaler Markera om alla bokstäver ska vara stora (VERSALER). Ägarinformation krockande larmkoder Vid import av en kundgrupp till en annan kan det hända att två olika kunder, som tilldelats likadana larmkoder, sammanförs i samma system. Detta innebär att deras larmkoder kolliderar. Eventuella kollisioner av larmkoder meddelas efter att importen är klar. 20 Art. No. AATSE020T /

21 Beroende på de importalternativ som valts, behandlas kollisionerna på olika sätt. Antingen importeras inte de kunder som har kolliderande larmkod, eller också markeras larmkoden för deras apparater som tomma. Importera alla Importerar alla kunder även om de importerade kundernas larmkoder kolliderar med befintliga kunders larmkoder. Hoppa över Importerar inte de kunder som har larmkoder som kunder är detsamma som befintliga kunders larmkoder. Starta import Efter att valen är klara tryck på knappen Start. Importen kommer först att gå igenom samtliga uppgifter om kunderna och därefter ge en möjlighet att koppla de olika kategorinamnen som används i ALARM, till respektive kategorinamn i WILMA. Saknas lämpliga kategorinamn i WILMA måste dessa läggas till före importen (se Bruksanvisning för administratörer). Bild 13. Översättning av kundtyper I den övre delen av dialogen väljs inställningar för kopplingen mellan kundtyperna. I den nedre delen av dialogen väljs inställningar för kopplingen av apparattyperna. Markera först kund- eller apparattypens benämning i ALARM och sedan den benämning som ska användas i WILMA. Klicka därefter på pilknappen för att genomföra kopplingen. Efter att inställningarna är klara tryck på Starta för att utföra importen. Efter importen ska samtliga uppgifter kontrolleras så att de stämmer överens med uppgifterna som gäller för kunderna. Art. No. AATSE020T /

22 Personsökarkonfiguration Larmhanteringsval För att en till Linjeenheten ansluten personsökarutrustning skall fungera måste typen av personsökare anges. Inställningen för detta görs i Linjeenhetsdialogen (se Installationsanvisningen). Det finns två olika typer av personsökare som Linjeenheten stödjer: Seriell ESPA eller Tateco impulsering. Konfigurering av personsökare sker i flera steg. Den tekniska konfigurationen består av att lämpligt Schema och Mottagare läggs upp och att dessa används vid skapandet av en Destinationslista. Destinationslistan används för enskild apparat eller för speciella typer av larm (se även Bruksanvisning för Administratörer: Konfigurering av mottagare, scheman och destinationslistor). Viktiga saker att tänka på vid konfigureringen av personsökare: Hur ska systemets larmhantering konfigureras; mottagning av larm via WILMA och personsökare, eller enbart via personsökare? Hur ska återställningslarm/återställningar från personsökare, apparat och WILMA hanteras? Används personsökare med tal? Mellan vilka tider på dygnet ska personsökning ske och till vilka sökare? Bild 14. Larmhanteringsval Benämning Typ Mottagarnummer Ange ett namn på personsökaren Ange mottagartypen, vilket är P-sök kopplad till Linjeenheten när man skall konfigurera personsökare kopplade till linjeenheten. Anger det personsökarnummer som sökningen skall skickas till. Eventuella gruppnummer konfigureras på personsökarutrustningen. 22 Art. No. AATSE020T /

23 Larmhantering Erhålla återställningar Larmhanteringsvalet ställs in för respektive mottagare. Välj om ett larm ska kvitteras, besvaras eller lämnas utan åtgärd. Ett larm som lämnas utan åtgärd kan kopplas upp direkt från WILMA, även efter att en personsökning skickats. Larm som besvaras flyttas ner från Inkommande till Ej avslutade larm i fönstret som visar larmkön. Larm som konfigureras till att kvitteras avslutas, och ingen talkontakt finns längre. Inställningen Larmhantering styr också hanteringen av destinationslistorna. Inställningen Besvara eller Avsluta larm avbryter vidare bearbetning av destinationslistan. Valet styr om en eventuell återställning ska tas emot av den aktuella mottagaren när en återställning sker från en apparat, direkt från WILMA eller från en personsökare. Art. No. AATSE020T /

24 Återställningsalternativ för larm För att hanteringen av Tryggofon ska fungera korrekt krävs att en inställning för hanteringen av återställningar ändras. Inställningen finns i dialogen för konfigurering av Linjeenheten. Om inte återställningsalternativet, Ta bort väntande larm, väljs kommer tidigare larm att ligga kvar i den bild som visar larmkön, även efter att en återställning mottagits från apparaterna. OBSERVERA! Tänk på att endast ett samtal åt gången är möjligt vid personsökning med tal. Linjeenheten kopplar upp det samtal som ligger först i kön till personsökaren. Om flera larm ligger på kö och personsökningen för dessa larm skickats till olika mottagare kan en felaktig funktion upplevas. Exempel: Två larm kommer i tät följd in till systemet, först larm A och sedan larm B. Sökningen går ut till respektive personsökargrupp, grupp A och grupp B. När en person med sökare tillhörande grupp B plockar upp larmet, förväntar sig denne att få tala med den som skickat larm B, men talet som kopplas in är avsett för larm A. Detta beror på en begränsning hos Linjeenheten och inte hos WILMA. 24 Art. No. AATSE020T /

25 Övervakning av tekniska larm WILMA stödjer övervakning av bland annat Testlarm, Batterilarm och Fellarm. Larmen som ligger i övervakningsregistren skickas ut som påminnelser till dess att operatören åtgärdat det övervakade larmet. VIKTIGT! För att övervakningen av Testlarm ska fungera så måste hanteringen av Testlarm vara påslagen. Detta görs antingen för en enskild apparat eller en viss typ av apparat. Art. No. AATSE020T /

26 Larmfiltrering Larmfiltrering i WILMA ger möjlighet att bara visa vissa typer av larm på valda operatörsplatser. Genom att i konfigureringen av kategorier lägga upp olika benämningar på grupperingar av larmtyper, kan man styra larmtyperna till utvalda operatörsplatser. Gör så här: 1. Registrera olika kategoribenämningar av larmtyper under foldern Kategorier för kunden Centralen. 2. I dialogen för larmtypskonfigurering finns möjlighet att för varje enskild larmtyp, ställa in vilken kategori som den ska kopplas mot. Ställ in önskad koppling (Ex: för larmtypen Trygghetslarm väljs kategorin Taluppkopplande). 3. Öppna dialogen för Nätverksinformation och välj fliken Larmköfilter. Markera den dator som ska få ta emot larm av en specifik kategori. Klicka på knappen Lägg till och välj vilken typ av larm datorn ska ta emot. Om flera olika typer av larm ska hanteras av samma dator måste de anges på samma sätt, dvs. genom att klicka på Lägg till och specificera ytterligare typer. Genom att klicka på radioknapparna väljs visningssätt, visa datorer och vilken larmtypskategori. Dessa kan ta emot, eller visa, larmtypskategorier och vilka datorer som dessa är konfigurerade att skickas till. OBSERVERA! Eftersom det är möjligt att filtrera bort alla larm på detta sätt rekommenderar vi att minst en dator, som fungerar som operatörsplats, körs utan filtrering. Därigenom är det alltid möjligt att hantera alla typer av larm från denna plats. 26 Art. No. AATSE020T /

27 Nätverkskonfiguration WILMA:s nätverkslösning är en Klient-Server lösning, där klienterna kommunicerar med servern och servern i sin tur hanterar kommunikationen med databasen och Linjeenheten. Klienterna kommunicerar inte med varandra. WILMA använder sig av Named Pipes för kommunikationen mellan klienter och server. Anslutningen av pipan sker genom att klienten frågar efter en pipa på en namngiven dator: \\Datornamn\Pipans namn. Named Pipes stöds endast under Windows NT. Därför krävs att samtliga datorer som ska köra WILMA använder Windows NT. Eftersom datorernas namn används för att hantera lurkonfiguration och namnge serveranslutningen bör datornamnen anges med detta i åtanke. Exempelvis: Datornamn WILMA-SERVER OPERATOR 1 OPERATOR 2 ADMIN 1 Användning Den dator där Linjeenheten anslutits och som används som server för WILMA. Den första datorn som används som första operatörsplats, med Lur 1. Den andra datorn som används som andra operatörsplats, med Lur 2. Administrativ dator utan lur inkopplad. Lösningsalternativ Eftersom all information som visas på klienterna hämtas från databasen på servern, krävs en snabb, fast förbindelse. Systemet kan annars upplevas som långsamt. Vi rekommenderar att förbindelsen är minst 10 Mb. Det är dock svårt att tala om exakt vad som krävs eftersom detta är beroende av övrig belastning av nätverket. Nätverkslösningen bör provas ut från fall till fall. LAN För en uppbyggnad av ett lokalt nätverk rekommenderar vi att man sätter upp en Windows NT domän. Som protokoll rekommenderar vi att man använder sig av TCP/IP. Art. No. AATSE020T /

28 Serverdelen av WILMA behöver inte köras på Windows NT-servern utan serverdelen kan köras på vilken Windows NT-klient som helst. Vad som krävs är att klienten där WILMA-server körs har Linjeenheten ansluten till sig. Larmmottagning kan ske även på den dator som kör WILMA-server. WAN För ett globalt nätverk föreslår vi en annan typ av lösning, särskilt om det visar sig att nätverksförbindelsen inte är tillräckligt snabb för att köra direkt över Named Pipes. Genom att använda Microsoft Terminal Server kan klienterna köra Windows NT/9X eller Windows Lösningen är liknande den som Citrix använder sig av. Det innebär att det endast är den grafiska gränsytan som överförs från servern till klienterna; själva processandet av programvaran sker på servern. Windows NT Terminal serverklienterna fungerar endast som terminaler, där det som körs på servern för användaren visas på klientens skärm. Fördelen är bland annat att en långsammare uppkoppling mellan klienterna och servern är möjlig. Dessutom kan samtliga klienter köra på samma installation av WILMA, vilket underlättar uppgraderingar av installationen. Möjligheten finns att blanda klienter av olika slag. Vissa klienter kan köra en vanlig lösning med klientinstallation, utan att använda sig av terminalservers funktion, medan andra klienter kör en Terminal Server Klient på sin dator, och kopplar upp sig via den för att få kontakt med WILMA. Vid användandet av en Terminal Server lösning krävs det att detta installationsalternativ används vid installationen av WILMA-klienter. Eftersom alla användare kör på samma dator kan inte datornamnen användas för hanteringen av lurkopplingen, utan detta måste lösas genom att ange olika benämningar vid installationen för klienterna. 28 Art. No. AATSE020T /

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB

Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Icarus - Kunskapsbank Copyright Keylogic AB Dokument senast ändrad: 15 August 2012 http://www.keylogic.se. Icarus - Kunskapsbanken.docx 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Modem... 4

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör

SP_062_-01. Användarmanual Contact Center Administratör SP_062_-01 Användarmanual Contact Center Administratör Spring Mobil Växel Innehållsförteckning Användarmanual Contact Center Administratör... 1 Inledning... 5 Inloggning... 6 Systeminformation... 7 Samtalsflödet...

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev.

På Menysidan kan ni läsa den del av Aktiebolagslagen, som reglerar kraven på aktiebok och aktiebrev. Användarhandledning SANDÖDATA AKTIEBOKEN ver. 11.0 Välkommen till Sandödata Aktieboken. Alla aktiebolag har enligt Aktiebolagslagen skyldighet att föra en aktiebok över de juridiska eller fysiska personer

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer