DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning"

Transkript

1 DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning

2

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1 Viktiga egenskaper DARDO PLUS PC LITE...1 Symboler som används... 2 Varningar... 2 Allmän information... 3 Anläggningarnas organisation... 3 Styrning av anläggningarna... 3 Programanvändning... 4 Första start... 4 Startfönster... 5 Stäng programmet... 9 Driftlägen... 9 Kommunikationsportar... 9 Ny kommunikationsport...9 Radera en kommunikationsport Anläggning Införande av system Typer av styrda system Konfiguration av systemadresser DARDO PLUS CONTROL UNIT Översikt Kommandon DARDO PLUS CONTROL UNIT RM Översikt Kommandon Tillstånd Lista Tillstånd Ange ny användare Ändra lösenord Alternativ Inhämtning Lampor Information om lampor Händelser... 40

4

5 Förord Detta avsnitt ska läsas före alla annan dokumentation och innan man utför något som helst arbete med utrustningen. Bruksanvisningen Vem den riktar sig till Denna manual riktar sig till installatörer med lämpliga kunskaper för ett säkert arbete med maskin- och programvara. Programmet DARDO PLUS PC LITE har utformats och utvecklats av SCHNEIDER ELECTRIC för att utöka systemkontrollen för serien DARDO PLUS och göra den mer flexibel. Applikationen gör det möjligt för användaren att styra, kontrollera och programmera driften av angivna enheter. Med detta program kan man visa layouten för lampornas och systemens positionering, hierarkiskt så att man snabbt kan identifiera var felen uppstår. Användaren kan styra, kontrollera och programmera driften av enskilda system, DARDO PLUS. Applikationen ger en överblick över statusen för de olika systemen och alla de lampor som styrs. Applikationen visar larmen och felen för systemet och lagrar dem i ett historiskt arkiv. Med DARDO PLUS PC LITE kan man programmera intervall för funktionstester och autonomitester för systemen och aktivera interaktiva kommandon, med samma funktioner som de som finns i systemens kontrollpaneler. Resultaten för testerna och eventuella fel för systemen som kontrolleras registreras av programmet DARDO PLUS PC LITE vilket gör att operatören kan göra sökningar i och skriva ut de händelser som inhämtats. Applikationen ger en överblick över statusen för de olika systemen och alla de lampor som styrs. Applikationen visar larmen och felen för systemet och lagrar dem i ett historiskt arkiv. Manualens betydelse Denna bruksanvisning innehåller den information som krävs för en användning av produkten. Det är förbjudet att kopiera och överföra delar av eller hela denna manual till tredje part utan att i förväg ha fått ett skriftligt godkännande från SCHNEIDER ELECTRIC. SCHNEIDER ELECTRIC förbehållare sig rätten att utföra ändringar i syfte att förbättra produkterna utan att i förväg meddela därom. Därför kan det hända att de illustrationer som finns i manualen inte helt överensstämmer med levererad produkt. Se till att eventuella tillägg eller uppdateringar som tillhandahålls av tillverkaren förs in och integreras i denna bruksanvisning. Förvaring av manualen Manualen ska bevaras inför framtida konsultationer, under hela produktens livslängd. Den ska finnas tillgänglig vid alla typer av ingrepp eller ominstallationer av själva produkten. Viktiga egenskaper DARDO PLUS PC LITE Villkor maskinvara och system Operativsystem: Windows XP, Windows 7 Processor: Lämplig för operativsystemet Minne: Lämplig för operativsystemet Hårddisk: Lämplig för operativsystemet Grafikkort med upplösning 1024 x 768 Enhet för CD-ROM eller DVD Tangentborde och mus Microsoft 1

6 Symboler som används Inne i bruksanvisningen används en serie symboler som syftar till att göra användaren uppmärksam på förslag, viktig information, föreskrifter och normer gällande en korrekt användning av och säkerhet för applikationen, förutom att säkra operatörens fysiska hälsa. Nedan listas de viktigaste symbolerna som används: Allmän information: INFORMATIONEN ELLER ALLMÄN DRIFTREGEL Varningssignal för risk för personer och/eller utrustningen (i form av en triangel): ALLMÄN FARA FÖR PERSONER OCH/ELLER UTRUSTNING Varningar Vad gäller teknisk installationsinformation, användning av produkten eller defekter kontakta SCHNEIDER ELECTRIC. En korrekt funktion för produkten villkoras av ett bruk av nödlägesutrustning från SCHNEIDER ELECTRIC. Avyttring av produkten ska genomföras i enlighet med de miljöskyddslagar som gäller i det land där utrustningen används. OBSERVERA: ATT INTE FÖLJA ANVISNINGARNA FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPARATEN LEDER TILL ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA. 2

7 Allmän information Anläggningarnas organisation Tanken bakom applikationen är en strukturell organisation på olika nivåer, som motsvarar: Anläggning/-ar System Lampa/lampor Objekten för varje nivå kan döpas om för att korrekt återge anläggningens fysiska egenskaper. Anläggning System Lampor Styrning av anläggningarna Programmet DARDO PLUS PC LITE kan kommunicera med systemen i familjen DARDO PLUS vilket gör att man kan övervaka ett system lampor på stor skala. Applikationen gör det möjligt för användaren att styra, kontrollera och programmera driften av enskilda system. Med DARDO PLUS PC LITE kan man aktivera interaktiva kommandon vilket ger samma funktioner som de som finns i systemens kontrollpaneler. Resultaten för testerna och eventuella fel för systemen som kontrolleras registreras av programmet DARDO PLUS PC LITE vilket gör att operatören kan göra sökningar i och skriva ut de händelser som inhämtats. För mer detaljerad information om egenskaperna för de enskilda systemen se paragrafen Typ av styrda system. 3

8 Programanvändning Första start I operativsystemets startmeny väljer man menyn Program och sedan programmen SCHNEIDER. Öppna sedan mappen Dardo Plus PC Lite (om man inte vid installationen ändrat vägen och/namnet) och starta programmet DARDO PLUS PC LITE. När man startar programmet visas fönstret: Man måste ange användarnamn och lösenord för att få åtkomst till programmet. Välj följande vid första starten av programmet: Användarnamn (1) > Admin Lösenord (2) > Admin OBSERVERA: MAN BÖR ÄNDRA SITT LÖSENORD I SAMBAND MED DEN FÖRSTA INLOGGNINGEN I SYSTEMET. Denna ursprungliga inställning ger åtkomst som administratör, med maximal behörighet för styrning av själva programmet. Om man inte väljer något startar programmet automatiskt efter några sekunder med en allmän användarprofil. Väntetiden (3) innan programmet startar i automatiskt läge kan ställas in via alternativen för inställning. Egenskaperna för de två användarnivåerna är: Administratörer Man kan visa alla programdata och har behörighet för inställningar och kommandon samt för start och avslutning av inhämtningsprogram. Administratörsprofilen kan vidta samtliga åtgärder, i synnerhet ändra egenskaperna för objekt och nivåer samt definiera nya användare. Gäster Har behörighet att visa alla programdata och starta och avsluta inhämtningsprogrammet. Om de data som angetts vid installationen är felaktiga visas vid programstarten ett fönster där man kan återigen anger programmets aktiveringskoder. 4

9 Ex. Kund: kod 1: 1SSS kod 2: Operatör Startfönster Med hjälp av kontrollknapparna kan man snabbt vidta specifika åtgärder (i många fall genom att klicka på objektet med höger musknapp). C A D 5

10 Knapparna har följande funktioner: A Knappen Ny (1): för att ange en ny anläggning, på skärmen. De alternativ som ingår beror på den nivå man befinner sig på. Knappen Radera (2): för att radera valt alternativ på skärmen. Knappen Egenskaper (3): för att visa egenskaperna för det alternativ som valts på skärmen. Knappen Starta inhämtning (4): för att starta inhämtningen. Knappen Avsluta inhämtning (5): för att avbryta inhämtningen. I detta fall avbryts alla avvaktande kommandon i systemet. Knappen Stäng (6): för att stänga programmet efter att först ha avslutat inhämtningen C Knappen Återställning databas (7): för att ladda den senaste kopian av databasen från mappen tempbck i installationskatalogen. När man trycker på den här knappen stängs programmet för att tillåta en laddning av datan vid nästa start; starta om programmet enligt vad som beskrivs och ange lösenordet. Knappen Säkerhetskopia databas (8): tryck på den här knappen för att direkt spara en kopia av databasen. Kopian sparas i undermappen tempbck i installationskatalogen och filen döps till dardolite.mdb (i automatiskt läge med programmet öppet göra en säkerhetskopiering av databasen varje timme). Ikonen Komprimering (9): denna ikon är vanligtvis inte synlig. Visas när databasen överskrider 5MByte och man inte gjort någon komprimering på över en vecka. Komprimeringen genomförs med ett enkelt klick. När man trycker på den här knappen stängs programmet för det ska kunna avbryta anslutningen till databasen; starta om programmet enligt vad som beskrivs och ange lösenordet. 6

11 OBSERVERA: MED KNAPPEN ÅTERSTÄLLNING DATABAS SKRIVER MAN ÖVER DEN SENASTE KOPIAN SOM GJORDES AV DATABASEN MED DEN AKTUELLA; EVENTUELLA ÄNDRINGAR MAN GJORT FRÅN DET ATT KOPIAN GJORDES TILLS DESS ATT DEN LADDAS FÖRSVINNER D Nivåknappar: Med knapp 10 kan man visa nivån för anläggning. Med knapp 11 kan man visa nivån för systemet. Med knapp 12 kan man visa nästa nivå. Knapparna är endast aktiverade om man angett minst ett objekt på den nivån man befinner sig. Statusrutor 1 A B Statusrutorna anger följande: C Nivå (1): Anger visad nivå. Om man är på Nivå 1 visas anläggningarna; på nivån för anläggning (Nivå 2) visas de enskilda systemen; på systemnivå (Nivå 3) visas de enskilda lamporna. Registrering av den senaste händelsen (A): Intill visningen av registreringen av den senaste händelsen finns en ikon (2). Ikonen ändras beroende på typen av händelse, om ikonen blir röd och triangelformad (3) signalerar det att ett fel som ännu inte identifierats blivit registrerat. I sådant fall avger DARDO PLUS PC LITE även en intermittent ljudsignal, om denna inställning är aktiverad. 7

12 2 3 A Datum och tid för den senaste inhämtningen (4) Fullständig väg för namnet på det system från vilket man hämtar in datan (5) Status för inhämtningen (B): (6) Ikonen visar en klocka när inhämtningen inväntar en query. (7) Ikonen visar en lampa och lampenheten när statusen för lamporna inhämtas. (8) Ikonen visar en röd cirkel när statusen för systemet inhämtas. (9) Ikonen visar en hand som trycker på en knapp när DARDO PLUS PC LITE skickar ett kommando till systemet B Kommunikationsport (C) Ikon för direkt seriekommunikation RS485 (ikon för sammanställning av kablarna för serieanslutning). (10) 10 C Ikon för aktiv inhämtning (12): lysdioden är grön om inhämtningen är aktiv och röd om inhämtningen är avstängd. Ruta som anger status för inhämtning (13): Om inhämtningen aktiverats via knappen Starta inhämtning i startfönstret kan man följa dess process med hjälp av de små blå rutor som finns i fältet; ifyllnaden av de blå rutorna är proportionell i förhållande till processen för inhämtning. När inhämtning slutförts är fältet fullt av blå rutor och tillgängliga data uppdateras. Inhämtningen fortsätter cykelvis tills man trycker på knappen STOP. När kommunikationen är inaktiv är fältet grått och inga blå rutor syns. Om inhämtningen inte aktiverats via knappen Starta inhämtning utan direkt via systemet visas inga blå rutor för att signalera inhämtningens status. Ruta i vilken en kodad beskrivning, på engelska, av kommunikationen visas. (14) 8

13 Stäng programmet Menyn Filer har en undermeny Stäng via vilken man kan stänga programmet DARDO PLUS PC LITE. Man kan även stänga programmet med knappen Stäng enligt vad som beskrivs i paragrafen Kontrollknappar. Driftlägen Programmet DARDO PLUS PC LITE kan arbeta i två olika lägen beroende på om inhämtningen är aktiverad eller inte: I de fall programmets inhämtning inte är aktiverad och man öppnat programmet som administratör kan man exempelvis göra ändringar i inställningarna och strukturella ändringar. Viceversa kan man när inhämtningen är aktiverad inte göra några ändringar i inställningarna. Kommunikationsportar För att programmet ska kunna kommunicera med anläggningarna måste man definiera en kommunikationsport och koppla den till anläggningen.. Det finns olika lösningar för detta: Lokal (serieport) Fjärr (Ethernet) Fjärr (analogt modem eller GSM) Menyn för inställning har följande undermenyer: Ny kommunikationsport Radera kommunikationsport Byt ut modem Ny kommunikationsport Med detta kommando kan man välja en kommunikationsport bland de som finns tillgängliga i PC:n. Programmet visar en lista över fysiska och virtuella serieportar, från COM1 till COM256, med en notering om dessa finns tillgängliga att användas för en ny anslutning. Man kan använda de fysiska serieportarna direkt. 9

14 För att kunna använda virtuella serieportar måste man först installera en virtuell driver. Till exempel, användning av omvandlaren RS232-USB förutsätter att en virtuell serieport kopplats till USB-porten. Genom att välja Modem kan man välja ett av de modem som är anslutna till systemet. Genom att välja IP-adress väljer man att ansluta sig till anläggningen via ethernetnätet. Varje gång man tilldelar en IP-adress körs automatiskt ett ping-kommando till denna adress. 10

15 Radera en kommunikationsport 1. Välj Radera kommunikationsport 2. Välj den typ av port som ska raderas (COM-port, IP-adress, MODEM). 3. Välj den port som ska raderas. 4. Tryck på Radera. 11

16 Anläggning Genom att klicka på bakgrunden med höger musknapp väljer man "Ange anläggning" (motsvarar att trycka på knappen Ny i gruppen ikoner); ett fönster öppnas som kräver att man ställer in kommunikationsporten och alla de beskrivningar som krävs för att göra anläggningen enhetlig. 1. Anläggningens namn 2. Välj typ av anslutning och kommunikationsport bland de som finns tillgängliga i listan 3. Välj detta alternativ för att aktivera inhämtningen. 4. Avmarkera detta alternativ om du inte använder DCM (kod OVA52215). 5. Beskrivning av anläggningen (valfritt) 6. Lista över interna kontakter (valfritt) 7. Lista över externa kontakter (valfritt) I fälten för Beskrivning kan man till exempel ange anläggningens adress och namnen på de personer som ansvarar för underhållet. När man väl angett de data som krävs och bekräftat med OK visas anläggningen i startfönstret. Se till att rutan Aktivera inhämtning är markerad

17 2 2 13

18 7 Anläggningarna visas med en lång rektangel med namnet på vänster sida och en fyrkant (7) som ändrar färg beroende på anläggningens status. De färger som signalerar statusen är: Blinkar svart/grå när anläggningen ännu inte konfigurerats och inhämtats Blinkar grå/röd om en objekten på nästa nivå har en röd eller gul signalering Grön om alla objekt på nästa nivå har en grön signalering Öppna anläggning: för åtkomst till nästa nivå som utgörs av valt objekt. Radera anläggning: radera objektet. Egenskaper: visar information om valt objekt. Ladda ner logg: man kan endast välja detta kommando om man när man för in en ny anläggning väljer alternativet DCM. Genom att skicka detta kommando kan man ladda ner den information som lagrats i DCM-enheten (kod OVA52215). Denna information förs in i händelseloggen. 14

19 Införande av system När man fört in en anläggning och definierat typen av kommunikation och vissa egenskaper kan man föra in systemen. Man måste instruera programmet och försätta det i ett läge där det kan se och identifiera systemen. I fönstret som visas på skärmen finns en lista över de typer av system som finns tillgängliga, där man väljer de som används för anläggningen. 1 2 Ställ dig på nivån Systemenhet som visas när man öppnar anläggningen eller trycker på pilen framåt (höger pil: beskrivs i paragrafen Kontrollknappar ) och klicka på bakgrunden med höger musknapp och välj sedan Ange system. Ett fönster öppnas där man kan välja den typ av utrustning man vill ange för anläggningen (1). Den typ av utrustning man kan välja är system ur serien Dardo. Efter att ha genomfört detta val ska man ange adressen (2) till systemet innan man bekräftar införandet genom att trycka på knappen OK. På bakgrunden visas översikten (3) för valt system. För mer detaljerad information om egenskaperna för de enskilda systemen se paragrafen Typ av styrda system. Systemen visas i form av en ruta som i den övre delen visar den signatur som identifierar systemet och en serie lysdioder, vilka ändrar färg beroende på systemets status. När man startat inhämtningen uppdateras statusen för lysdioderna i översikten. De färger lysdioderna kan ha och vilken status de signalerar: Grå, röd, gul och grön. Se specifika manualer för de enskilda systemen för information om vad färgerna innebär. Om man klickar på översikten för ett system signaleras markeringen av att rutans ram blir blå. 15

20 Om man med höger musknapp klickar på översikten för valt system (i alla kontrollägen) öppnas en meny via vilken man kan göra följande: Kommandon (3): öppna menyn med tillgängliga kommandon; Öppna system (4): motsvarar att trycka på pilen gå vidare till nästa nivå och visar tillämpade lampor; Radera system (5): markerad: motsvarar att trycka på knappen Radera som beskrivs i paragrafen Kontrollknappar ; Egenskaper (6): visar information om valt system; motsvarar att trycka på knappen Egenskaper som finns i startfönstret och som beskrivs i paragrafen Kontrollknappar. Typer av styrda system Programmet DARDO PLUS PC LITE kan kommunicera med följande typer av system: DARDO PLUS CONTROL UNIT, system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. System för övervakning av automatiskt matade lampor, skickar kommandon via tangentbord och övervakningsenheten och hämtar information om statusen för lampa via övervakningsenheten. Via detta system kan man skicka interaktiva kommandon. DARDO PLUS CONTROL UNIT RM, system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. System som används för övervakning av automatiskt matade lampor, skickar kommandon när det finns spänning +24 Vdc på specifika ingångar. Man kan inte skicka interaktiva kommandon via detta system. Konfiguration av systemadresser Systemens adresser definieras vid installationen av anläggningen med lägen som beror på typen av system (Rotary switch eller initialisering). Man måste ange de adresser som konfigurerats i systemen i DARDO PLUS PC LITE. Systemen DARDO PLUS CONTROL UNIT (automatiskt matade lampor): dessa typer av system kan adresseras från 001 till 255 decimal med godtycklig numrering. Systemen DARDO PLUS CONTROL UNIT RM (fjärrstyrning av automatiskt matade lampor): dessa typer av system kan adresseras från 001 till 255 decimal med godtycklig numrering. 16

21 DARDO PLUS CONTROL UNIT (Kontroll av automatiskt matade lampor) DARDO PLUS CONTROL UNIT är ett system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. Via detta system kan man skicka interaktiva kommandon. För att föra in ett system klickar man på bakgrunden och väljer Ange system. Ett fönster öppnas där man kan välja typen av utrustning som ska föras in i anläggningen. Efter att ha genomfört detta val och definierat adressen till systemet ska man bekräfta införandet genom att trycka på knappen OK. På bakgrunden visas översikten för valt system. Översikt Systemet har följande indikeringar: %fel (1): Grön om om det inte finns trasiga lampor Gul om antalet trasiga lampor är under den gräns som definierats i parametrarna. Röd om antalet trasiga lampor är över den gräns som definierats i parametrarna. Status (2): Grön i det fall skärmens indikationer inte uppvisar felförhållanden. Röd i det fall det finns feltillstånd som t.ex. fel gällande kommunikation, utility-status, rest-status, fel, nödläge. Testen hindrade, kortslutning på linjen för kontroll av lamporna. Gul i andra fall; Test pågår (3): Röd: test pågår Grön: inget test pågår Delta (4): Röd om felinställningen av datum och tid mellan PC:n och systemet överskridit det värde som ställts in i parametrarna. Grön i motsatt fall Delta anger om datumen och tiden för utförande av testen inte motsvarar inställningarna i programmet. Kommandon Man kan ställa in datum, tid och intervall för Funktionstester (1) och Autonomitester (2). I fönstret med kommandon för Funktionstest och Autonomitest kan man helt ställa in alla parametrar för kontrollerna, vilka är de följande: testperiod i dagar (3), varaktighet i timmar för autonomitester; vad gäller funktionstester är varaktigheten alltid 3 min (4); datum för testet (5) och starttiden (6) (i timmar och minuter). Denna programmering ändrar den som ställts in i systemet. 17

22 Beskrivning av kommandon: Spärr av test godkänns ej om systemet redan är i spärrat läge vid kortslutning på linjen för kontroll av lampor Inaktivering av spärr godkänns om systemet redan är i spärrat läge Restore godkänns om: systemet är i spärrat läge (Rest eller Utility) ingen kortslutning på linjen för kontroll av lampor föreligger Funktionstest godkänns ej: om spärrat läge är aktiverat om funktionstest pågår om jämnt eller ojämnt autonomitest pågår vid kortslutning på linjen för kontroll av lampor Autonomitest lampor jämna, Autonomitest lampor ojämna godkänns ej: vid ofullständig laddning för lampor (24h) om spärrat läge är aktiverat om funktionstest pågår om jämnt eller ojämnt autonomitest pågår vid kortslutning på linjen för kontroll av lampor Rest godkänns: vid nödläge och när linjen Eye inte är i kortsluten 18

23 Allmänna egenskaper Genom val i punkt (1) kan man ge systemet ett namn. Genom val i punkt (2) kan operatören ändra intervallet för inhämtning av övervakat system. Parametern inhämtningscykler ställs inledningsvis in till värdet 1. Denna parameter anger intervallet för inhämtning av data för tillhörande system i samband med inhämtningscyklerna. Värdet 1 anger att inhämtningen av data för systemet körs var gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 2 anger att inhämtningen av data för systemet körs varannan gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 0 anger att inhämtning av data för systemet aldrig genomförs. Genom val i punkt (3) kan man välja att ha ett textfält för beskrivning för operatören. Genom val i punkt (4) kan operatören ändra adressen till övervakat system. 19

24 Status Spärr (1): planerade och manuell autonomi- och funktionstester är spärrade Funktionstest (2): De anslutna lampor som är i sådan tillstånd att de skulle kunna godkänna kommandot är i läget Funktionstest Autonomitest jämna (3): De anslutna jämna lamporna som är i sådan tillstånd att de skulle kunna godkänna kommandot är i läget Autonomitest Autonomitest ojämna (4): Rest-läge (5): Restore (6): Utility (7): De anslutna ojämna lamporna som är i sådant tillstånd att de skulle kunna godkänna kommandot är i läget Autonomitest Lamporna anslutna utan nät är i spärrat nödläge Kommandot Restore är aktivt Systemet är i läget Utility (spärr av nödläge) Kortslutning linjen Dardo eye (8): Linjen för kommunikation med lamporna är kortsluten. Fel (9): Nödläge (10): Kommunikation (11): Lamporna som anslutits till följd av ett FUNKTIONSTEST eller AUTONOMITEST uppvisar ett fel Vissa eller alla lampor som konfigurerats har kommunicerat avsaknaden av nät för laddning till systemet. Ett fel för seriekommunikation har upptäckts. Signalen är aktiv är när rutan intill texten är markerad. 20

25 Test Anger programmerade datum för funktionstester (1) och autonomitester (3). Datumen för ojämna autonomitester för lampor visas. Man kan avgöra datumen för jämna autonomitester för lampor genom att lägga till 1 dag till de datum som visas

26 DARDO PLUS CONTROL UNIT RM (Fjärrkontroll av automatiskt matade lampor) DARDO PLUS CONTROL UNIT RM är ett system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. Via detta system kan man skicka interaktiva kommandon. Genom att klicka på bakgrunden och välja Ange system öppnar man ett fönster där man kan välja typen av utrustning som ska föras in i anläggningen. Efter att ha genomfört detta val och definierat adressen till systemet ska man bekräfta införandet genom att trycka på knappen OK. På bakgrunden visas översikten för valt system. Översikt Systemet har följande indikeringar: %fel (1): Grön om det inte finns trasiga lampor Gul om antalet trasiga lampor är under den gräns som definierats i parametrarna. Röd om antalet trasiga lampor är över den gräns som definierats i parametrarna. Status (2): Grön i det fall skärmens indikationer inte uppvisar felförhållanden. Röd i det fall det finns feltillstånd som t.ex. fel gällande kommunikation, utility-status, rest-status, fel, nödläge. Testen hindrade, kortslutning på linjen för kontroll av lamporna. Gul i motsatt fall Test pågår (3): Röd: test pågår. Grön: inget test. Delta (4): Röd om felinställningen av datum och tid mellan PC:n och systemet överskridit det värde som ställts in i parametrarna. Grön i motsatt fall. parametern Delta anger om datumen och tiden för systemen inte motsvarar inställningarna i programmet. Kommandon Följande kommandon finns tillgängliga: Inhämtning (1): startar inhämtningscykeln för systemet Inställning av datum och tid (2): datum och tid för PC:n skickas till systemet 22

27 1 2 Allmänna egenskaper

28 Genom val i punkt (1) kan man ge systemet ett namn. Genom val i punkt (2) kan operatören ändra intervallet för inhämtning av övervakat system. Parametern inhämtningscykler ställs inledningsvis in till värdet 1. Denna parameter anger intervallet för inhämtning av data för tillhörande system i samband med inhämtningscyklerna. Värdet 1 anger att inhämtningen av data för systemet körs var gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 2 anger att inhämtningen av data för systemet körs varannan gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 0 anger att inhämtning av data för systemet aldrig genomförs. Genom val i punkt (3) kan man välja att ha ett textfält för beskrivning för operatören. Genom val i punkt (4) kan operatören ändra adressen till övervakat system. Status

29 Spärr (1): Planerade och manuella autonomi- och funktionstester är spärrade. Test (2): Vid ingången för ett kommando finns en signal + 24Vdc och för den tid under vilken denna signal förblir aktiv skickar systemet testkommandot till lamporna (med följden att varaktigheten skiljer sig mellan ett funktionstest och ett autonomitest). Restore (3): Vid ingången för kommandot finns en signal + 24Vdc och när övergången mellan frånvarande signal och närvarande signal avkänts skickar systemet kommandot RESTORE till lamporna. Utility (4): Vid ingången för kommandot finns en signal + 24Vdc och när övergången mellan frånvarande signal och närvarande signal avkänts skickar systemet kommandot Utility (spärr av nödläge). Kortslutning linjen Dardo eye (5): Linjen för kommunikation med lamporna är kortsluten. Fel (6): Lamporna som anslutits efter ett test uppvisar ett fel. Nödläge (7): Vissa eller alla lampor som konfigurerats har kommunicerat avsaknaden av nät för laddning till systemet. Kommunikation (8): Ett fel för seriekommunikation har upptäckts. Signalen är aktiv är när rutan intill texten är markerad. 25

30 Tillstånd De användare som använder programmet kan vara administratörer eller allmänna användare, och det finns specifika lösenord för de olika användarna. Administratören kan använda alla funktioner medan gästen har en begränsad möjlighet därtill: gästen kan starta eller avsluta en inhämtning av data, visa de meddelanden redan förts in och godkänna händelser. 1 2 Via denna meny kan man genomföra alla kontrollmoment för användare av programmet. Menyn Tillstånd innehåller två undermenyer: Lista Tillstånd (1) Byt lösenord (2) Lista Tillstånd Fönstret visas i det fall man vill ange en ny användare (1) eller avlägsna (2) eller ändra (3) listan över användare som redan har behörighet att använda DARDO PLUS PC LITE. 26

31 Ange ny användare I fönstret Nytt tillstånd ska man ange den information som ska fylla de tre kolumnerna i listan Tillstånd användare : Användarnamn (4) Nivå, om det är en administratör eller en allmän användare (5) Beskrivning, lämnas när man definierar användaren (6) När administratören genererat sin profil med tillhörande lösenord (7), och det för allmänna användare, måste alla användare använda denna information för att öppna programmet DARDO PLUS PC LITE. För att radera eller ändra ett namn måste man först med musen välja den nyckel som finns i kolumnen (8), till vänster om den rad som motsvarar användaren. Ändra lösenord Denna meny är ett snabbt sätt att ändra lösenordet för den profil med vilken man loggade in. Menyn Ändra lösenord är endast aktiv om man öppnat programmet med hjälp av en av profilerna i Lista Tillstånd. För att ändra lösenordet ska man ange det gamla lösenordet, det nya samt bekräfta det senare. 27

32 Alternativ För att programmet ska kunna genomföra kontrollerna av anläggningarna i den mest lämpliga noden kan man ändra antalet försök att genomföra anslutningen, antalet förutsedda anslutningar, varaktigheten för inhämtningen etc. Förutom att ändra språket gränssnittet kan man ange meddelanden som visas och gör operatören uppmärksam på egenheter och specifika åtgärder för anläggningen Menyn Alternativ har fyra undermenyer: Ändra parametrar (1) Språk (2) Varningar (3) Ändra parametrar Med hjälp av denna meny kan man ändra de parametrar som styr funktionen för DARDO PLUS PC LITE. Time Out Parameter som konfigurerar för att definiera väntan i sekunder innan programmet startar i automatiskt läge; om man inte anger lösenordet i startfönstret sker den automatiska starten i läget gäst. 28

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3

Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 Beskrivning av DriftDagboken v.1.3 1 ÖVERSIKT :s produkt Driftdagboken är en dagbok/loggbok för operatörer inom industrin, där händelser i form av information om anläggningen, planlagt underhåll, driftsstörningar,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer

Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer Kortfattad instruktion för installation och användning av streckodsapplikationer 2 1. Installation 2.2 1.1 Förberedelser För att installera applikationen scanner.s32 i streckodsläsaren Opticon OPL9728,

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes

EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes EPOST2 Version 2.00 Ett enkelt e-postprogram med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INSTALLATION... 2 PROGRAMINFORMATION... 2 PROGRAMMET

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder

PigWin. integrerat med. SKIOLD-Datamix Transponder PigWin integrerat med SKIOLD-Datamix Transponder Innehållsförteckning Installation och inställningar 3 Installation av PigWin 3 Programinställningar 5 Transponder 6 Allmänt om Transponder/PigWin 6 Alarmbild

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 140119/141124/150411/SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5

Användarhandbok för användning med Windows-datorer. Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 Användarhandbok för användning med Windows-datorer Kompatibla produkter: C-Pen 20/3.0/3.5 VIKTIGT: C-Pen 3.5 innehåller ett uppladdningsbart Lithium-jon-batteri. Denna batteri-typ bör inte ligga oladdad

Läs mer