DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning"

Transkript

1 DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning

2

3 Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1 Viktiga egenskaper DARDO PLUS PC LITE...1 Symboler som används... 2 Varningar... 2 Allmän information... 3 Anläggningarnas organisation... 3 Styrning av anläggningarna... 3 Programanvändning... 4 Första start... 4 Startfönster... 5 Stäng programmet... 9 Driftlägen... 9 Kommunikationsportar... 9 Ny kommunikationsport...9 Radera en kommunikationsport Anläggning Införande av system Typer av styrda system Konfiguration av systemadresser DARDO PLUS CONTROL UNIT Översikt Kommandon DARDO PLUS CONTROL UNIT RM Översikt Kommandon Tillstånd Lista Tillstånd Ange ny användare Ändra lösenord Alternativ Inhämtning Lampor Information om lampor Händelser... 40

4

5 Förord Detta avsnitt ska läsas före alla annan dokumentation och innan man utför något som helst arbete med utrustningen. Bruksanvisningen Vem den riktar sig till Denna manual riktar sig till installatörer med lämpliga kunskaper för ett säkert arbete med maskin- och programvara. Programmet DARDO PLUS PC LITE har utformats och utvecklats av SCHNEIDER ELECTRIC för att utöka systemkontrollen för serien DARDO PLUS och göra den mer flexibel. Applikationen gör det möjligt för användaren att styra, kontrollera och programmera driften av angivna enheter. Med detta program kan man visa layouten för lampornas och systemens positionering, hierarkiskt så att man snabbt kan identifiera var felen uppstår. Användaren kan styra, kontrollera och programmera driften av enskilda system, DARDO PLUS. Applikationen ger en överblick över statusen för de olika systemen och alla de lampor som styrs. Applikationen visar larmen och felen för systemet och lagrar dem i ett historiskt arkiv. Med DARDO PLUS PC LITE kan man programmera intervall för funktionstester och autonomitester för systemen och aktivera interaktiva kommandon, med samma funktioner som de som finns i systemens kontrollpaneler. Resultaten för testerna och eventuella fel för systemen som kontrolleras registreras av programmet DARDO PLUS PC LITE vilket gör att operatören kan göra sökningar i och skriva ut de händelser som inhämtats. Applikationen ger en överblick över statusen för de olika systemen och alla de lampor som styrs. Applikationen visar larmen och felen för systemet och lagrar dem i ett historiskt arkiv. Manualens betydelse Denna bruksanvisning innehåller den information som krävs för en användning av produkten. Det är förbjudet att kopiera och överföra delar av eller hela denna manual till tredje part utan att i förväg ha fått ett skriftligt godkännande från SCHNEIDER ELECTRIC. SCHNEIDER ELECTRIC förbehållare sig rätten att utföra ändringar i syfte att förbättra produkterna utan att i förväg meddela därom. Därför kan det hända att de illustrationer som finns i manualen inte helt överensstämmer med levererad produkt. Se till att eventuella tillägg eller uppdateringar som tillhandahålls av tillverkaren förs in och integreras i denna bruksanvisning. Förvaring av manualen Manualen ska bevaras inför framtida konsultationer, under hela produktens livslängd. Den ska finnas tillgänglig vid alla typer av ingrepp eller ominstallationer av själva produkten. Viktiga egenskaper DARDO PLUS PC LITE Villkor maskinvara och system Operativsystem: Windows XP, Windows 7 Processor: Lämplig för operativsystemet Minne: Lämplig för operativsystemet Hårddisk: Lämplig för operativsystemet Grafikkort med upplösning 1024 x 768 Enhet för CD-ROM eller DVD Tangentborde och mus Microsoft 1

6 Symboler som används Inne i bruksanvisningen används en serie symboler som syftar till att göra användaren uppmärksam på förslag, viktig information, föreskrifter och normer gällande en korrekt användning av och säkerhet för applikationen, förutom att säkra operatörens fysiska hälsa. Nedan listas de viktigaste symbolerna som används: Allmän information: INFORMATIONEN ELLER ALLMÄN DRIFTREGEL Varningssignal för risk för personer och/eller utrustningen (i form av en triangel): ALLMÄN FARA FÖR PERSONER OCH/ELLER UTRUSTNING Varningar Vad gäller teknisk installationsinformation, användning av produkten eller defekter kontakta SCHNEIDER ELECTRIC. En korrekt funktion för produkten villkoras av ett bruk av nödlägesutrustning från SCHNEIDER ELECTRIC. Avyttring av produkten ska genomföras i enlighet med de miljöskyddslagar som gäller i det land där utrustningen används. OBSERVERA: ATT INTE FÖLJA ANVISNINGARNA FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPARATEN LEDER TILL ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA. 2

7 Allmän information Anläggningarnas organisation Tanken bakom applikationen är en strukturell organisation på olika nivåer, som motsvarar: Anläggning/-ar System Lampa/lampor Objekten för varje nivå kan döpas om för att korrekt återge anläggningens fysiska egenskaper. Anläggning System Lampor Styrning av anläggningarna Programmet DARDO PLUS PC LITE kan kommunicera med systemen i familjen DARDO PLUS vilket gör att man kan övervaka ett system lampor på stor skala. Applikationen gör det möjligt för användaren att styra, kontrollera och programmera driften av enskilda system. Med DARDO PLUS PC LITE kan man aktivera interaktiva kommandon vilket ger samma funktioner som de som finns i systemens kontrollpaneler. Resultaten för testerna och eventuella fel för systemen som kontrolleras registreras av programmet DARDO PLUS PC LITE vilket gör att operatören kan göra sökningar i och skriva ut de händelser som inhämtats. För mer detaljerad information om egenskaperna för de enskilda systemen se paragrafen Typ av styrda system. 3

8 Programanvändning Första start I operativsystemets startmeny väljer man menyn Program och sedan programmen SCHNEIDER. Öppna sedan mappen Dardo Plus PC Lite (om man inte vid installationen ändrat vägen och/namnet) och starta programmet DARDO PLUS PC LITE. När man startar programmet visas fönstret: Man måste ange användarnamn och lösenord för att få åtkomst till programmet. Välj följande vid första starten av programmet: Användarnamn (1) > Admin Lösenord (2) > Admin OBSERVERA: MAN BÖR ÄNDRA SITT LÖSENORD I SAMBAND MED DEN FÖRSTA INLOGGNINGEN I SYSTEMET. Denna ursprungliga inställning ger åtkomst som administratör, med maximal behörighet för styrning av själva programmet. Om man inte väljer något startar programmet automatiskt efter några sekunder med en allmän användarprofil. Väntetiden (3) innan programmet startar i automatiskt läge kan ställas in via alternativen för inställning. Egenskaperna för de två användarnivåerna är: Administratörer Man kan visa alla programdata och har behörighet för inställningar och kommandon samt för start och avslutning av inhämtningsprogram. Administratörsprofilen kan vidta samtliga åtgärder, i synnerhet ändra egenskaperna för objekt och nivåer samt definiera nya användare. Gäster Har behörighet att visa alla programdata och starta och avsluta inhämtningsprogrammet. Om de data som angetts vid installationen är felaktiga visas vid programstarten ett fönster där man kan återigen anger programmets aktiveringskoder. 4

9 Ex. Kund: kod 1: 1SSS kod 2: Operatör Startfönster Med hjälp av kontrollknapparna kan man snabbt vidta specifika åtgärder (i många fall genom att klicka på objektet med höger musknapp). C A D 5

10 Knapparna har följande funktioner: A Knappen Ny (1): för att ange en ny anläggning, på skärmen. De alternativ som ingår beror på den nivå man befinner sig på. Knappen Radera (2): för att radera valt alternativ på skärmen. Knappen Egenskaper (3): för att visa egenskaperna för det alternativ som valts på skärmen. Knappen Starta inhämtning (4): för att starta inhämtningen. Knappen Avsluta inhämtning (5): för att avbryta inhämtningen. I detta fall avbryts alla avvaktande kommandon i systemet. Knappen Stäng (6): för att stänga programmet efter att först ha avslutat inhämtningen C Knappen Återställning databas (7): för att ladda den senaste kopian av databasen från mappen tempbck i installationskatalogen. När man trycker på den här knappen stängs programmet för att tillåta en laddning av datan vid nästa start; starta om programmet enligt vad som beskrivs och ange lösenordet. Knappen Säkerhetskopia databas (8): tryck på den här knappen för att direkt spara en kopia av databasen. Kopian sparas i undermappen tempbck i installationskatalogen och filen döps till dardolite.mdb (i automatiskt läge med programmet öppet göra en säkerhetskopiering av databasen varje timme). Ikonen Komprimering (9): denna ikon är vanligtvis inte synlig. Visas när databasen överskrider 5MByte och man inte gjort någon komprimering på över en vecka. Komprimeringen genomförs med ett enkelt klick. När man trycker på den här knappen stängs programmet för det ska kunna avbryta anslutningen till databasen; starta om programmet enligt vad som beskrivs och ange lösenordet. 6

11 OBSERVERA: MED KNAPPEN ÅTERSTÄLLNING DATABAS SKRIVER MAN ÖVER DEN SENASTE KOPIAN SOM GJORDES AV DATABASEN MED DEN AKTUELLA; EVENTUELLA ÄNDRINGAR MAN GJORT FRÅN DET ATT KOPIAN GJORDES TILLS DESS ATT DEN LADDAS FÖRSVINNER D Nivåknappar: Med knapp 10 kan man visa nivån för anläggning. Med knapp 11 kan man visa nivån för systemet. Med knapp 12 kan man visa nästa nivå. Knapparna är endast aktiverade om man angett minst ett objekt på den nivån man befinner sig. Statusrutor 1 A B Statusrutorna anger följande: C Nivå (1): Anger visad nivå. Om man är på Nivå 1 visas anläggningarna; på nivån för anläggning (Nivå 2) visas de enskilda systemen; på systemnivå (Nivå 3) visas de enskilda lamporna. Registrering av den senaste händelsen (A): Intill visningen av registreringen av den senaste händelsen finns en ikon (2). Ikonen ändras beroende på typen av händelse, om ikonen blir röd och triangelformad (3) signalerar det att ett fel som ännu inte identifierats blivit registrerat. I sådant fall avger DARDO PLUS PC LITE även en intermittent ljudsignal, om denna inställning är aktiverad. 7

12 2 3 A Datum och tid för den senaste inhämtningen (4) Fullständig väg för namnet på det system från vilket man hämtar in datan (5) Status för inhämtningen (B): (6) Ikonen visar en klocka när inhämtningen inväntar en query. (7) Ikonen visar en lampa och lampenheten när statusen för lamporna inhämtas. (8) Ikonen visar en röd cirkel när statusen för systemet inhämtas. (9) Ikonen visar en hand som trycker på en knapp när DARDO PLUS PC LITE skickar ett kommando till systemet B Kommunikationsport (C) Ikon för direkt seriekommunikation RS485 (ikon för sammanställning av kablarna för serieanslutning). (10) 10 C Ikon för aktiv inhämtning (12): lysdioden är grön om inhämtningen är aktiv och röd om inhämtningen är avstängd. Ruta som anger status för inhämtning (13): Om inhämtningen aktiverats via knappen Starta inhämtning i startfönstret kan man följa dess process med hjälp av de små blå rutor som finns i fältet; ifyllnaden av de blå rutorna är proportionell i förhållande till processen för inhämtning. När inhämtning slutförts är fältet fullt av blå rutor och tillgängliga data uppdateras. Inhämtningen fortsätter cykelvis tills man trycker på knappen STOP. När kommunikationen är inaktiv är fältet grått och inga blå rutor syns. Om inhämtningen inte aktiverats via knappen Starta inhämtning utan direkt via systemet visas inga blå rutor för att signalera inhämtningens status. Ruta i vilken en kodad beskrivning, på engelska, av kommunikationen visas. (14) 8

13 Stäng programmet Menyn Filer har en undermeny Stäng via vilken man kan stänga programmet DARDO PLUS PC LITE. Man kan även stänga programmet med knappen Stäng enligt vad som beskrivs i paragrafen Kontrollknappar. Driftlägen Programmet DARDO PLUS PC LITE kan arbeta i två olika lägen beroende på om inhämtningen är aktiverad eller inte: I de fall programmets inhämtning inte är aktiverad och man öppnat programmet som administratör kan man exempelvis göra ändringar i inställningarna och strukturella ändringar. Viceversa kan man när inhämtningen är aktiverad inte göra några ändringar i inställningarna. Kommunikationsportar För att programmet ska kunna kommunicera med anläggningarna måste man definiera en kommunikationsport och koppla den till anläggningen.. Det finns olika lösningar för detta: Lokal (serieport) Fjärr (Ethernet) Fjärr (analogt modem eller GSM) Menyn för inställning har följande undermenyer: Ny kommunikationsport Radera kommunikationsport Byt ut modem Ny kommunikationsport Med detta kommando kan man välja en kommunikationsport bland de som finns tillgängliga i PC:n. Programmet visar en lista över fysiska och virtuella serieportar, från COM1 till COM256, med en notering om dessa finns tillgängliga att användas för en ny anslutning. Man kan använda de fysiska serieportarna direkt. 9

14 För att kunna använda virtuella serieportar måste man först installera en virtuell driver. Till exempel, användning av omvandlaren RS232-USB förutsätter att en virtuell serieport kopplats till USB-porten. Genom att välja Modem kan man välja ett av de modem som är anslutna till systemet. Genom att välja IP-adress väljer man att ansluta sig till anläggningen via ethernetnätet. Varje gång man tilldelar en IP-adress körs automatiskt ett ping-kommando till denna adress. 10

15 Radera en kommunikationsport 1. Välj Radera kommunikationsport 2. Välj den typ av port som ska raderas (COM-port, IP-adress, MODEM). 3. Välj den port som ska raderas. 4. Tryck på Radera. 11

16 Anläggning Genom att klicka på bakgrunden med höger musknapp väljer man "Ange anläggning" (motsvarar att trycka på knappen Ny i gruppen ikoner); ett fönster öppnas som kräver att man ställer in kommunikationsporten och alla de beskrivningar som krävs för att göra anläggningen enhetlig. 1. Anläggningens namn 2. Välj typ av anslutning och kommunikationsport bland de som finns tillgängliga i listan 3. Välj detta alternativ för att aktivera inhämtningen. 4. Avmarkera detta alternativ om du inte använder DCM (kod OVA52215). 5. Beskrivning av anläggningen (valfritt) 6. Lista över interna kontakter (valfritt) 7. Lista över externa kontakter (valfritt) I fälten för Beskrivning kan man till exempel ange anläggningens adress och namnen på de personer som ansvarar för underhållet. När man väl angett de data som krävs och bekräftat med OK visas anläggningen i startfönstret. Se till att rutan Aktivera inhämtning är markerad

17 2 2 13

18 7 Anläggningarna visas med en lång rektangel med namnet på vänster sida och en fyrkant (7) som ändrar färg beroende på anläggningens status. De färger som signalerar statusen är: Blinkar svart/grå när anläggningen ännu inte konfigurerats och inhämtats Blinkar grå/röd om en objekten på nästa nivå har en röd eller gul signalering Grön om alla objekt på nästa nivå har en grön signalering Öppna anläggning: för åtkomst till nästa nivå som utgörs av valt objekt. Radera anläggning: radera objektet. Egenskaper: visar information om valt objekt. Ladda ner logg: man kan endast välja detta kommando om man när man för in en ny anläggning väljer alternativet DCM. Genom att skicka detta kommando kan man ladda ner den information som lagrats i DCM-enheten (kod OVA52215). Denna information förs in i händelseloggen. 14

19 Införande av system När man fört in en anläggning och definierat typen av kommunikation och vissa egenskaper kan man föra in systemen. Man måste instruera programmet och försätta det i ett läge där det kan se och identifiera systemen. I fönstret som visas på skärmen finns en lista över de typer av system som finns tillgängliga, där man väljer de som används för anläggningen. 1 2 Ställ dig på nivån Systemenhet som visas när man öppnar anläggningen eller trycker på pilen framåt (höger pil: beskrivs i paragrafen Kontrollknappar ) och klicka på bakgrunden med höger musknapp och välj sedan Ange system. Ett fönster öppnas där man kan välja den typ av utrustning man vill ange för anläggningen (1). Den typ av utrustning man kan välja är system ur serien Dardo. Efter att ha genomfört detta val ska man ange adressen (2) till systemet innan man bekräftar införandet genom att trycka på knappen OK. På bakgrunden visas översikten (3) för valt system. För mer detaljerad information om egenskaperna för de enskilda systemen se paragrafen Typ av styrda system. Systemen visas i form av en ruta som i den övre delen visar den signatur som identifierar systemet och en serie lysdioder, vilka ändrar färg beroende på systemets status. När man startat inhämtningen uppdateras statusen för lysdioderna i översikten. De färger lysdioderna kan ha och vilken status de signalerar: Grå, röd, gul och grön. Se specifika manualer för de enskilda systemen för information om vad färgerna innebär. Om man klickar på översikten för ett system signaleras markeringen av att rutans ram blir blå. 15

20 Om man med höger musknapp klickar på översikten för valt system (i alla kontrollägen) öppnas en meny via vilken man kan göra följande: Kommandon (3): öppna menyn med tillgängliga kommandon; Öppna system (4): motsvarar att trycka på pilen gå vidare till nästa nivå och visar tillämpade lampor; Radera system (5): markerad: motsvarar att trycka på knappen Radera som beskrivs i paragrafen Kontrollknappar ; Egenskaper (6): visar information om valt system; motsvarar att trycka på knappen Egenskaper som finns i startfönstret och som beskrivs i paragrafen Kontrollknappar. Typer av styrda system Programmet DARDO PLUS PC LITE kan kommunicera med följande typer av system: DARDO PLUS CONTROL UNIT, system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. System för övervakning av automatiskt matade lampor, skickar kommandon via tangentbord och övervakningsenheten och hämtar information om statusen för lampa via övervakningsenheten. Via detta system kan man skicka interaktiva kommandon. DARDO PLUS CONTROL UNIT RM, system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. System som används för övervakning av automatiskt matade lampor, skickar kommandon när det finns spänning +24 Vdc på specifika ingångar. Man kan inte skicka interaktiva kommandon via detta system. Konfiguration av systemadresser Systemens adresser definieras vid installationen av anläggningen med lägen som beror på typen av system (Rotary switch eller initialisering). Man måste ange de adresser som konfigurerats i systemen i DARDO PLUS PC LITE. Systemen DARDO PLUS CONTROL UNIT (automatiskt matade lampor): dessa typer av system kan adresseras från 001 till 255 decimal med godtycklig numrering. Systemen DARDO PLUS CONTROL UNIT RM (fjärrstyrning av automatiskt matade lampor): dessa typer av system kan adresseras från 001 till 255 decimal med godtycklig numrering. 16

21 DARDO PLUS CONTROL UNIT (Kontroll av automatiskt matade lampor) DARDO PLUS CONTROL UNIT är ett system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. Via detta system kan man skicka interaktiva kommandon. För att föra in ett system klickar man på bakgrunden och väljer Ange system. Ett fönster öppnas där man kan välja typen av utrustning som ska föras in i anläggningen. Efter att ha genomfört detta val och definierat adressen till systemet ska man bekräfta införandet genom att trycka på knappen OK. På bakgrunden visas översikten för valt system. Översikt Systemet har följande indikeringar: %fel (1): Grön om om det inte finns trasiga lampor Gul om antalet trasiga lampor är under den gräns som definierats i parametrarna. Röd om antalet trasiga lampor är över den gräns som definierats i parametrarna. Status (2): Grön i det fall skärmens indikationer inte uppvisar felförhållanden. Röd i det fall det finns feltillstånd som t.ex. fel gällande kommunikation, utility-status, rest-status, fel, nödläge. Testen hindrade, kortslutning på linjen för kontroll av lamporna. Gul i andra fall; Test pågår (3): Röd: test pågår Grön: inget test pågår Delta (4): Röd om felinställningen av datum och tid mellan PC:n och systemet överskridit det värde som ställts in i parametrarna. Grön i motsatt fall Delta anger om datumen och tiden för utförande av testen inte motsvarar inställningarna i programmet. Kommandon Man kan ställa in datum, tid och intervall för Funktionstester (1) och Autonomitester (2). I fönstret med kommandon för Funktionstest och Autonomitest kan man helt ställa in alla parametrar för kontrollerna, vilka är de följande: testperiod i dagar (3), varaktighet i timmar för autonomitester; vad gäller funktionstester är varaktigheten alltid 3 min (4); datum för testet (5) och starttiden (6) (i timmar och minuter). Denna programmering ändrar den som ställts in i systemet. 17

22 Beskrivning av kommandon: Spärr av test godkänns ej om systemet redan är i spärrat läge vid kortslutning på linjen för kontroll av lampor Inaktivering av spärr godkänns om systemet redan är i spärrat läge Restore godkänns om: systemet är i spärrat läge (Rest eller Utility) ingen kortslutning på linjen för kontroll av lampor föreligger Funktionstest godkänns ej: om spärrat läge är aktiverat om funktionstest pågår om jämnt eller ojämnt autonomitest pågår vid kortslutning på linjen för kontroll av lampor Autonomitest lampor jämna, Autonomitest lampor ojämna godkänns ej: vid ofullständig laddning för lampor (24h) om spärrat läge är aktiverat om funktionstest pågår om jämnt eller ojämnt autonomitest pågår vid kortslutning på linjen för kontroll av lampor Rest godkänns: vid nödläge och när linjen Eye inte är i kortsluten 18

23 Allmänna egenskaper Genom val i punkt (1) kan man ge systemet ett namn. Genom val i punkt (2) kan operatören ändra intervallet för inhämtning av övervakat system. Parametern inhämtningscykler ställs inledningsvis in till värdet 1. Denna parameter anger intervallet för inhämtning av data för tillhörande system i samband med inhämtningscyklerna. Värdet 1 anger att inhämtningen av data för systemet körs var gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 2 anger att inhämtningen av data för systemet körs varannan gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 0 anger att inhämtning av data för systemet aldrig genomförs. Genom val i punkt (3) kan man välja att ha ett textfält för beskrivning för operatören. Genom val i punkt (4) kan operatören ändra adressen till övervakat system. 19

24 Status Spärr (1): planerade och manuell autonomi- och funktionstester är spärrade Funktionstest (2): De anslutna lampor som är i sådan tillstånd att de skulle kunna godkänna kommandot är i läget Funktionstest Autonomitest jämna (3): De anslutna jämna lamporna som är i sådan tillstånd att de skulle kunna godkänna kommandot är i läget Autonomitest Autonomitest ojämna (4): Rest-läge (5): Restore (6): Utility (7): De anslutna ojämna lamporna som är i sådant tillstånd att de skulle kunna godkänna kommandot är i läget Autonomitest Lamporna anslutna utan nät är i spärrat nödläge Kommandot Restore är aktivt Systemet är i läget Utility (spärr av nödläge) Kortslutning linjen Dardo eye (8): Linjen för kommunikation med lamporna är kortsluten. Fel (9): Nödläge (10): Kommunikation (11): Lamporna som anslutits till följd av ett FUNKTIONSTEST eller AUTONOMITEST uppvisar ett fel Vissa eller alla lampor som konfigurerats har kommunicerat avsaknaden av nät för laddning till systemet. Ett fel för seriekommunikation har upptäckts. Signalen är aktiv är när rutan intill texten är markerad. 20

25 Test Anger programmerade datum för funktionstester (1) och autonomitester (3). Datumen för ojämna autonomitester för lampor visas. Man kan avgöra datumen för jämna autonomitester för lampor genom att lägga till 1 dag till de datum som visas

26 DARDO PLUS CONTROL UNIT RM (Fjärrkontroll av automatiskt matade lampor) DARDO PLUS CONTROL UNIT RM är ett system som används för automatiskt matade lampor, där man kan programmera funktionstester och autonomitester genom att ställa in datum, tid och intervall. Via detta system kan man skicka interaktiva kommandon. Genom att klicka på bakgrunden och välja Ange system öppnar man ett fönster där man kan välja typen av utrustning som ska föras in i anläggningen. Efter att ha genomfört detta val och definierat adressen till systemet ska man bekräfta införandet genom att trycka på knappen OK. På bakgrunden visas översikten för valt system. Översikt Systemet har följande indikeringar: %fel (1): Grön om det inte finns trasiga lampor Gul om antalet trasiga lampor är under den gräns som definierats i parametrarna. Röd om antalet trasiga lampor är över den gräns som definierats i parametrarna. Status (2): Grön i det fall skärmens indikationer inte uppvisar felförhållanden. Röd i det fall det finns feltillstånd som t.ex. fel gällande kommunikation, utility-status, rest-status, fel, nödläge. Testen hindrade, kortslutning på linjen för kontroll av lamporna. Gul i motsatt fall Test pågår (3): Röd: test pågår. Grön: inget test. Delta (4): Röd om felinställningen av datum och tid mellan PC:n och systemet överskridit det värde som ställts in i parametrarna. Grön i motsatt fall. parametern Delta anger om datumen och tiden för systemen inte motsvarar inställningarna i programmet. Kommandon Följande kommandon finns tillgängliga: Inhämtning (1): startar inhämtningscykeln för systemet Inställning av datum och tid (2): datum och tid för PC:n skickas till systemet 22

27 1 2 Allmänna egenskaper

28 Genom val i punkt (1) kan man ge systemet ett namn. Genom val i punkt (2) kan operatören ändra intervallet för inhämtning av övervakat system. Parametern inhämtningscykler ställs inledningsvis in till värdet 1. Denna parameter anger intervallet för inhämtning av data för tillhörande system i samband med inhämtningscyklerna. Värdet 1 anger att inhämtningen av data för systemet körs var gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 2 anger att inhämtningen av data för systemet körs varannan gång man genomför en inhämtningscykel. Värdet 0 anger att inhämtning av data för systemet aldrig genomförs. Genom val i punkt (3) kan man välja att ha ett textfält för beskrivning för operatören. Genom val i punkt (4) kan operatören ändra adressen till övervakat system. Status

29 Spärr (1): Planerade och manuella autonomi- och funktionstester är spärrade. Test (2): Vid ingången för ett kommando finns en signal + 24Vdc och för den tid under vilken denna signal förblir aktiv skickar systemet testkommandot till lamporna (med följden att varaktigheten skiljer sig mellan ett funktionstest och ett autonomitest). Restore (3): Vid ingången för kommandot finns en signal + 24Vdc och när övergången mellan frånvarande signal och närvarande signal avkänts skickar systemet kommandot RESTORE till lamporna. Utility (4): Vid ingången för kommandot finns en signal + 24Vdc och när övergången mellan frånvarande signal och närvarande signal avkänts skickar systemet kommandot Utility (spärr av nödläge). Kortslutning linjen Dardo eye (5): Linjen för kommunikation med lamporna är kortsluten. Fel (6): Lamporna som anslutits efter ett test uppvisar ett fel. Nödläge (7): Vissa eller alla lampor som konfigurerats har kommunicerat avsaknaden av nät för laddning till systemet. Kommunikation (8): Ett fel för seriekommunikation har upptäckts. Signalen är aktiv är när rutan intill texten är markerad. 25

30 Tillstånd De användare som använder programmet kan vara administratörer eller allmänna användare, och det finns specifika lösenord för de olika användarna. Administratören kan använda alla funktioner medan gästen har en begränsad möjlighet därtill: gästen kan starta eller avsluta en inhämtning av data, visa de meddelanden redan förts in och godkänna händelser. 1 2 Via denna meny kan man genomföra alla kontrollmoment för användare av programmet. Menyn Tillstånd innehåller två undermenyer: Lista Tillstånd (1) Byt lösenord (2) Lista Tillstånd Fönstret visas i det fall man vill ange en ny användare (1) eller avlägsna (2) eller ändra (3) listan över användare som redan har behörighet att använda DARDO PLUS PC LITE. 26

31 Ange ny användare I fönstret Nytt tillstånd ska man ange den information som ska fylla de tre kolumnerna i listan Tillstånd användare : Användarnamn (4) Nivå, om det är en administratör eller en allmän användare (5) Beskrivning, lämnas när man definierar användaren (6) När administratören genererat sin profil med tillhörande lösenord (7), och det för allmänna användare, måste alla användare använda denna information för att öppna programmet DARDO PLUS PC LITE. För att radera eller ändra ett namn måste man först med musen välja den nyckel som finns i kolumnen (8), till vänster om den rad som motsvarar användaren. Ändra lösenord Denna meny är ett snabbt sätt att ändra lösenordet för den profil med vilken man loggade in. Menyn Ändra lösenord är endast aktiv om man öppnat programmet med hjälp av en av profilerna i Lista Tillstånd. För att ändra lösenordet ska man ange det gamla lösenordet, det nya samt bekräfta det senare. 27

32 Alternativ För att programmet ska kunna genomföra kontrollerna av anläggningarna i den mest lämpliga noden kan man ändra antalet försök att genomföra anslutningen, antalet förutsedda anslutningar, varaktigheten för inhämtningen etc. Förutom att ändra språket gränssnittet kan man ange meddelanden som visas och gör operatören uppmärksam på egenheter och specifika åtgärder för anläggningen Menyn Alternativ har fyra undermenyer: Ändra parametrar (1) Språk (2) Varningar (3) Ändra parametrar Med hjälp av denna meny kan man ändra de parametrar som styr funktionen för DARDO PLUS PC LITE. Time Out Parameter som konfigurerar för att definiera väntan i sekunder innan programmet startar i automatiskt läge; om man inte anger lösenordet i startfönstret sker den automatiska starten i läget gäst. 28

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161

Manual. Linux PU 2.2.1.4889. Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Manual Linux PU 2.2.1.4889 Eagle OSS PU 2.1.0.4884 LUA PU 1.2.0615.4898 SU 1.2.4.4161 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Inloggning... 4 Statusbild... 5 Gränssnitt... 6 Sidhuvud... 6 Presentationsarea... 6 Presentationsarea

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual

EXONAUT 4.3. - med GIS-verktyg. Användarmanual EXONAUT 4.3 - med GIS-verktyg Användarmanual Välkommen Denna manual stödjer ditt användande av Exonaut 4.3. Exonaut är ett system framtaget för att planera och koordinera övningar och dess ingående resurser.

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer