Fiery E C-KM Color Server. Välkommen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen"

Transkript

1 Fiery E C-KM Color Server Välkommen

2 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt augusti 2012

3 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN I det här välkomstdokumentet finns information om systemkrav och en översikt över hur du bör ställa in Fiery E C-KM Color Server så att du kan börja skriva ut. Här beskrivs de inledande uppgifter som du ska utföra och hänvisningar till de avsnitt i användardokumentationen där metoderna beskrivs i detalj. Dokumentet innehåller också en beskrivning av användardokumentationen på cd-skivan med användardokumentation och instruktioner för hur man skriver ut dokument. Dokumentet förutsätter att du redan har installerat skrivare-komponenterna. Detaljerad information om skrivare, nätverk, fjärranslutna datorer, programvara och Microsoft Windows omfattas inte av detta dokument. Läs Säkerhetsvarningar på sidan 18 innan du använder Fiery E C-KM Color Server. Terminologi och konventioner I detta dokument används följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery E 100 Rubriker i kursiv stil Skrivare Syftar på Fiery E 100 (i illustrationer och exempel) Fiery E C-KM Color Server Andra dokument i denna dokumentuppsättning 70-60C-KM-skrivare Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta hjälpavsnittet i programmet Tips och information

4 VÄLKOMMEN 4 Term eller konvention VARNING! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD! VIKTIGT! Syftar på En varning med avseende på funktioner som kan resultera i dödsfall eller personskador ifall de inte utförs korrekt. Uppmärksamma alltid dessa varningar för att använda utrustningen på ett säkert sätt. En försiktighetsåtgärd med avseende på funktioner som kan resultera i personskador ifall de inte utförs korrekt. Uppmärksamma alltid dessa försiktighetsåtgärder för att använda utrustningen på ett säkert sätt. Användningskrav och -begränsningar. Se till att du läser igenom informationen noggrant så att du använder utrustningen korrekt och undviker att utrustning eller egendom skadas. Om dokumentationen Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning som medföljer till användare och systemadministratörer av Fiery E 100 på cd-skivan med användardokumentation i PDF-format (Portable Document Format). Du kan visa filerna i datorn eller skriva ut dem med hjälp av Adobe Reader. När filerna visas i datorn innehåller de länkar och korsreferenser som gör att du snabbt och enkelt kan hitta den information du söker. Följande ingår i dokumentuppsättningen till din Fiery E 100 : Vägkarta för inställning av skrivarserver innehåller en grafisk översikt över de minimikrav för inställningarna som behövs för att Fiery E 100 ska fungera i ditt nätverk. Välkommen innehåller en introduktion till Fiery E 100 samt användardokumentationen. Konfigurering och inställning beskriver konfigurering och administration av Fiery E 100 för de plattformar och nätverksmiljöer som kan hanteras. Här ingår även riktlinjer för hur användare ska kunna använda utskriftstjänsterna. Utskrift beskriver hur du installerar skrivaren på datorer med Windows och Mac OS, upprättar utskriftsanslutningar för olika nätverk och skriver ut från användarnas datorer. Detta dokument beskriver de utskriftsalternativ och funktioner som du når från skrivardrivrutinen, Command WorkStation-åsidosättande av jobb samt jobbegenskaper i Hot Folders. Hjälpprogram beskriver hur man skannar och installerar samt konfigurerar och använder den programhjälp som finns på dvd-skivan med användarprogram. Färgutskrift beskriver hur man hanterar färgutskrift i Fiery E 100. Detta dokument innehåller information om färg, inklusive hur man kalibrerar Fiery E 100 och ställer in färg utskriftsalternativ i Windows- och Mac OS-datorer. Färgreferens för Fiery ger en översikt över färghantering och arbetsflöden samt beskriver hur man hanterar färg i olika program. Exempel på arbetsflöden förklarar komplicerade utskriftsscenarier och innehåller korsreferenser till relevant information i dokumentuppsättningen.

5 VÄLKOMMEN 5 Variabel datautskrift är ett komplement till informationen i Exempel på arbetsflöden med referensinformation om VDP (variabel datautskrift). Detta dokument innehåller en översikt över FreeForm och var man anger FreeForm-alternativ. Versionsinformation innehåller den senaste produktinformationen och lösningar på några av de problem som du kan stöta på. Installera användardokumentation OBS: Det går att installera användardokumentation direkt från cd-skivan med användardokumentation. Du kan visa dokumentationen från cd-skivan eller kopiera den språkmapp som önskas till skrivbordet. Om du kopierar filerna till din dator, bör du behålla alla filer i språkmappen. Döp inte om dem, annars kommer inte korsreferenserna att fungera. SÅ HÄR INSTALLERAR DU ANVÄNDARDOKUMENTATION I EN KLIENTDATOR FRÅN CD-SKIVAN MED ANVÄNDARDOKUMENTATION 1 Sätt i cd-skivan med användardokumentation i cd-enheten. Cd-skivans innehåll visas. I Mac OS X visas en skivsymbol, och du måste klicka på den för att visa skivans innehåll. 2 Bläddra till den språkmapp som du vill använda. Därefter kan du välja att kopiera de dokument som önskas till hårddisken eller att klicka på Acrobat-länken för att hämta dokumentationen från internet om det finns en sådan länk imappen.

6 VÄLKOMMEN 6 Öppna användardokumentation Öppna eller skriv ut PDF-filerna med hjälp av Reader eller Acrobat. Mer information om hur du installerar Reader finns på Adobes webbplats. Så snart du har installerat Reader ska du dubbelklicka på PDF-ikonen för att öppna filen. Du kan söka efter ett ord eller en fras i Fiery E 100 -dokumentationen genom att gå igenom alla dokument i en specifik språkmapp på cd-skivan med användardokumentation. Mer information om den här och andra funktioner i Reader finns i programmets hjälpfunktion. OBS: Du kan öppna dokumentationen från cd-skivan eller kopiera den språkmapp som önskas till skrivbordet. Om du kopierar filerna till din dator, bör du behålla alla filer i språkmappen. Döp inte om dem, annars kommer inte korsreferenserna att fungera. Om hjälp De flesta användarprogram, hjälpprogram och skrivardrivrutiner innehåller en hjälp som är åtkomlig från hjälpknappar eller verktygsfält. Hjälp innehåller detaljerade beskrivningar om hur du använder programmet och i en del fall finns även ytterligare information. Denna dokumentation hänvisar dig till hjälp för mer information när det är lämpligt.

7 VÄLKOMMEN 7 Systemkrav för användardatorer För att du ska kunna installera användarprogrammet till Fiery E 100 i en dator med Windows eller Mac OS, måste datorn vara utrustad med en inbyggd eller extern dvd-enhet. I följande tabell anges minimikraven för systemet. Minimikrav för Windows Mac OS Operativsystem HDD krävs för utskrift och hjälpprogram (förutom Command WorkStation) Minne för utskrift och hjälpprogram Nätverksprotokoll Följande versioner av Windows (med senaste service packs) stöds för skrivardrivrutiner: Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server Följande versioner av Windows (med senaste service packs) stöds för skrivardrivrutiner och Fiery-program: Windows XP (32- och 64-bit) Home, Professional Windows Vista (32- och 64-bit) Home Basic Edition, Home Premium Edition, Ultimate Edition, Business Edition, Enterprise Edition Windows Server 2003 (32- och 64-bit) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition Windows Server 2003 SP1 (64-bit), R2 (32- och 64-bit) OBS: Fiery Remote Scan stöds inte i Windows Server 2003 SP1, 64-bit Windows 7 (32- och 64-bit) Home Premium, Professional, Ultimate Windows Server 2008 (32- och 64-bit) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server (32 och 64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Foundation Edition, Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server, Itanium-baserade OBS: Fiery-program stöds på 64-bit operativsystem, men de körs endast i 32-bitläge. 500 MB ledigt hårddiskutrymme för installationen (2 GB ledigt hårddiskutrymme rekommenderas för att kunna skriva ut förhandsgranskningar på helskärm av rastrerade filer och hantera stora filer) 1 GB RAM för utskrift och för att använda hjälpprogram TCP/IP Följande Mac OS-versioner stöds för skrivardrivrutiner. Mac OS v och senare (PowerPC Mac OS-datorer) Mac OS v10.4 och senare (Intel-baserade och PowerPC Mac OS-datorer) Mac OS-versioner som stöds för Fiery-program: Mac OS v10.4 och senare (Intel-baserade Mac OS-datorer) Mac OS v10.5 (PowerPC G5 och Intel-baserade Mac OS-datorer) OBS: Hot Folders stöds endast på PowerPC G5 och Intel-baserade Mac OS-datorer. Mac OS v10.6.x 80 MB ledigt hårddiskutrymme för installationen (500 MB ledigt hårddiskutrymme rekommenderas för att kunna skriva ut förhandsgranskningar på helskärm av rastrerade filer och hantera stora filer)

8 VÄLKOMMEN 8 Minimikrav för Windows Mac OS Nätverksprotokoll för Fiery-hjälpprogram TCP/IP TCP/IP, EtherTalk och AppleTalk WebTools Webbläsare med stöd för Java: Mac OS X: Safari v3.1; Firefox v3.5 och tidigare Windows: Internet Explorer 6, 7 och 8; Firefox v3.5 och tidigare OBS: Microsoft ger ofta ut uppdateringar av Internet Explorer. Eftersom det inte kan garanteras att alla versioner stöds, ber vi dig att använda de versioner som specificerats här för bästa resultat. En bildskärm och ett videominne som hanterar 16-bitars färg med minsta upplösning på 800x600 Ett TCP/IP-nätverk och IP-adress eller DNS-namn för Fiery E 100 Aktiverade webbtjänster i Fiery E 100 Command WorkStation 1,0 GHz Pentium 4-processor eller mer 1,6 GHz eller mer 500 MB ledigt hårddiskutrymme för att installera program 2 GB ledigt hårddiskutrymme för att använda program En bildskärm som hanterar 16-bitars färg med minsta upplösning på 1 024x768 SeeQuence (Impose och Compose) på Command WorkStation Förutom kraven för Command WorkStation: Dongle (maskinvarulås) som installeras på en USB-port för varje klientarbetsstation Acrobat-/PitStop-programmet

9 VÄLKOMMEN 9 GRUNDLÄGGANDE STEG FÖR ATT SKRIVA UT I det här avsnittet beskrivs de grundläggande stegen för att ställa in Fiery E 100 så att du kan skriva ut dokument. Här ges information om att skriva ut en konfigureringssida, göra skrivarinställningar, installera skrivardrivrutiner och skriva ut. Det finns även mer ingående anvisningar för dessa metoder i andra dokument i dokumentuppsättningen. En sammanfattning av Fiery E 100 -dokument som stöds finns på sida 4. I de här anvisningarna antas att en servicetekniker har packat upp och anslutit Fiery E 100 samt att Fiery E 100 och skrivare har startats. I vissa fall kan det krävas inledande inställningar för utskriftsenheten (se Konfigurering och inställning). I stegen nedan antas att du lägger till Fiery E 100 i ett TCP/IP-nätverk med Windows XPdatorer. Exemplet är specifikt för en Windows XP TCP/IP-miljö, men användare med andra datormiljöer kan också ha nytta av anvisningarna.

10 VÄLKOMMEN 10 Steg 1 Skriva ut en konfigureringssida från pekskärm för skrivare Skriv ut konfigureringssidan och anteckna tillgängliga inställningsalternativ. Du anger Fiery E 100 -namnet och and IP-addressen i Steg 2 på sidan 11. Du måste hänvisa till den här informationen när du ställer in och installerar skrivardrivrutinen för Fiery E Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 2 Tryck på fliken Tools (Verktyg). 3 Tryck på Configuration (Konfiguration). Konfigureringssidan skrivs ut. 4 Kontrollera standardinställningarna för Fiery E 100 på den utskrivna sidan och se efter om de är kompatibla med nätverksmiljön. Skriv ut konfigureringssidan igen för att bekräfta ändringarna om du ändrar inställningarna.

11 VÄLKOMMEN 11 Steg 2 Ställa in Fiery E 100 från pekskärm för skrivare Fiery E 100 är utrustad med två olika typer av pekskärm för skrivare inställningsgränssnitt: Den nya versionen av inställningar. Den nya versionen av inställningar erbjuder en förkortad lista med inställningsalternativ som gör det möjligt att snabbt konfigurera Fiery E 100. Legacy LCD (Äldre LCD). Detta är en tidigare version av inställningar som tillhandahåller följande grupper med inställningsalternativ: Server Setup (Serverinställningar), Network Setup 1 (Nätverksinställningar 1) och Network Setup 2 (Nätverksinställningar 2). Följande instruktioner använder den nya versionen av inställningar. Mer ingående anvisningar om de olika typerna av inställningar finns i Konfigurering och inställning. 1 Se till att det står Vilar i informationsfönstret på pekskärm för skrivare. Om meddelandet Skriver ut eller RIP visas betyder det att Fiery E 100 bearbetar ett jobb. Vänta tills systemet är klart och visar statusen Vilar. 2 Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 3 Tryck på Setup (Inställningar). 4 Tryck på fältet Administrator Password (Administratörens lösenord), ange lösenordet och tryck sedan på OK.

12 VÄLKOMMEN 12 5 Tryck på Login (Logga in). 6 Utföra inställningen. Detta är minimikraven för den första inställningen. Senare kan du slutföra de återstående inställningsmenyerna från en nätverksdator. OBS: Inställningsskärmen visas inte när alternativet Enable Web Services (Aktivera webbtjänster) rensas, när DHCP-servern är nere eller om nätverket inte har en DHCP-server. När detta inträffar visar pekskärm för skrivare meddelandet The server appears to be offline (Servern verkar inte vara uppkopplad) och det går inte att komma åt inställningsskärmen. Klicka på Enable Legacy LCD (Aktivera äldre LCD) om detta inträffar. Då visas en tidigare version av Inställningar som heter Legacy LCD (Äldre LCD). I inställningsskärmen för Legacy LCD (Äldre LCD) ska du ange IP-adressen manuellt och kontrollera att alternativet Enable Web Services (Aktivera webbtjänster) är valt. Den nya inställningsskärmen finns tillgänglig efter att Fiery E 100 startas om. Ytterligare anvisningar om Legacy LCD (Äldre LCD) och inställningsalternativen för pekskärm för skrivare finns i Konfigurering och inställning.

13 VÄLKOMMEN 13 Steg 3 Installera PostScript-skrivardrivrutiner i användardatorer för TCP/IP-utskrift Från en Windows XP-dator: 1 Klicka på Start och välj Skrivare och fax. 2 Klicka på Lägg till en skrivare. 3 Klicka på Nästa. 4 Välj Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn och klicka på Nästa. 5 Välj Skapa en ny port samt Standard TCP/IP Port och klicka sedan på Nästa. Dialogrutan Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport visas. 6 Klicka på Nästa.

14 VÄLKOMMEN 14 7 Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet för Fiery E 100 och klicka på Nästa. 8 Se till att Generic Network Card är valt vid Standard och klicka på Nästa. 9 Klicka på Slutför. 10 Klicka på Diskett finns i dialogrutan med tillverkare och skrivare. 11 Sätt in dvd-skivan med användarprogram i datorn och bläddra till mappen Svenska\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA. Se till att Oemsetup.inf eller Oemsetup har markerats, och klicka på Öppna och sedan på OK. 12 Välj Fiery E 100 -skrivardrivrutinen som skrivare och klicka på Nästa. 13 Skriv ett namn på Fiery E 100 i fältet Skrivarnamn och ange om du vill att den ska användas som standardskrivare. Klicka sedan på Nästa. 14 Välj Dela inte ut den här skrivaren och klicka på Nästa. 15 Välj Nej som svar på frågan om du vill skriva ut en testsida, och klicka sedan på Nästa och Slutför. De nödvändiga filerna installeras nu på hårddisken. När installationen är klar visas skrivarfönstret med en ikon för den nyinstallerade skrivaren.

15 VÄLKOMMEN 15 Steg 4 Konfigurera skrivardrivrutinen med Fiery E 100 och installerade alternativ för skrivare Från en Windows XP-dator: 1 Klicka på Start och välj Skrivare och fax. 2 Välj ikonen för Fiery E 100 -skrivardrivrutinen i skrivarfönstret. 3 Välj Egenskaper i menyn Arkiv. 4 Klicka på fliken Installerbara alternativ. 5 Välj Dubbelriktad kommunikation. 6 Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet för Fiery E Välj Uppdatera Fiery Driver vid öppning för att visa skrivarens nuvarande standardinställningar när skrivardrivrutinen öppnas. 8 Klicka på Uppdatera. Alternativ som exempelvis en efterbehandlingsenhet som har installerats i Fiery E 100 visas i skrivardrivrutinen och kan användas vid nästa utskrift. 9 Klicka på OK. Mer information om hur du installerar alternativ för skrivardrivrutin finns i hjälpen för skrivardrivrutinen.

16 VÄLKOMMEN 16 Steg 5 Göra en utskrift Från en Windows XP-dator: 1 Välj Skriv ut i programmets Arkiv-meny. 2 Välj Fiery E 100 -skrivardrivrutinen och klicka på Egenskaper. 3 Gör de inställningar som önskas för Fiery E 100 -jobbet (ange t.ex. antalet exemplar och välj efterbehandlingsalternativ), och klicka sedan på OK. 4 Klicka på OK en gång till. När du har gått igenom de grundläggande stegen för att skriva ut, kan det vara bra att läsa mer om följande ämnen beroende på vad du har för utskriftsmiljö: Skapa säkra användargrupper och tilldela lösenord till användare (se hjälpavsnittet för Configure) Hantera och redigera jobb som har skickats till Fiery E 100 med hjälpprogram som t.ex. Command WorkStation (se Hjälpprogram och färgutskrift) Kalibrera din skrivare för att simulera en annan utskriftsmiljö eller för att optimera färgresultat (se Färgutskrift)

17 VÄLKOMMEN 17 Stänga av, initiera om och starta om Fiery E 100 Du kan behöva stänga av Fiery E 100 vid service. När du gör detta avbryts nätverksåtkomsten till skrivare. Innan du tar bort eller ansluter några kablar till Fiery E 100 för att utföra service, måste du stänga av Fiery E 100. Om nödvändigt kan du starta om Fiery E 100. Genom att starta om Fiery E 100 från FieryBar så återställs systemprogrammet för Fiery E 100 utan att hela systemet startas om. Om Fiery E 100 startas om från Startmenyn i Windows så startas hela systemet om. SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT STARTA OM FIERY E 100 FRÅN PEKSKÄRM FÖR SKRIVARE (NY VERSION) 1 Se till att Fiery E 100 inte tar emot, bearbetar eller skriver ut några filer. Om systemet just har slutfört bearbetningen bör du vänta minst fem sekunder efter att systemet nått viloläge innan du påbörjar avstängningen. 2 Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 3 Tryck på fliken Tools (Verktyg). 4 Tryck på Restart Server (Starta om server). 5 Ange administratörens lösenord om du uppmanas till det. 6 Välj Restart Server (Starta om server) eller Reboot System (Starta om system). SÅ HÄR STARTA OM ELLER STÄNGER DU AV FIERY E 100 FRÅN PEKSKÄRM FÖR SKRIVARE (ÄLDRE LCD-VERSION) 1 Se till att Fiery E 100 inte tar emot, bearbetar eller skriver ut några filer. Om systemet just har slutfört bearbetningen bör du vänta minst fem sekunder efter att systemet nått viloläge innan du påbörjar avstängningen. 2 Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 3 Välj Restart Fiery (Starta om Fiery) eller Shut Down Fiery (Stäng av Fiery).

18 VÄLKOMMEN 18 Säkerhetsvarningar VARNING! VIKTIGT! Fiery E 100 -batterier kan innehålla perklorat. Försök inte att plocka isär eller ändra Fiery E 100. Detta kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Använd endast den nätsladd som medföljde i förpackningen. Riv inte, skav inte och placera inte ett tungt föremål på eller värm upp, böj, vrid, dra eller skada nätsladden. En skadad nätsladd som används (med friliggande eller trasiga trådar) kan utgöra en brandrisk. Koppla in nätsladden i ett jordat eluttag. Använd endast en strömkälla med specificerad spänning. Uraktlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Koppla in nätkontakten direkt i ett nätuttag som har samma konfigurering som kontakten. Använd inte en adapter. Det kan resultera i otillräcklig strömtillförsel (spänning, ström, kapacitet, jord) till Fiery E 100 och kan skapa brandrisk eller risk för elektriska stötar. Använd inte en förlängningssladd. Detta kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Koppla inte ur och in nätsladden med våta händer eftersom det kan resultera i elektriska stötar. Koppla in nätsladden hela vägen in i nätuttaget. Uraktlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Dra inte i nätsladden när du kopplar ur den. Nätsladden kan skadas om du drar i den vilket kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Forsätt inte att använda Fiery E 100 ifall Fiery E 100 blir för varm, ryker, luktar eller låter ovanligt. Stäng omedelbart av strömbrytaren, koppla ur nätsladden från nätuttaget och ring din auktoriserade servicerepresentant. Användare i Kalifornien i USA måste kassera förbrukade batteri enligt tillverkarens instruktioner.

19 VÄLKOMMEN 19 VIKTIGT! Starta Fiery E 100 Använd följande startsekvens för att starta Fiery E 100 ordentligt. SÅ HÄR STARTAR DU FIERY E Starta skrivare och vänta på att fliken Machine (Maskin) ska visas på pekskärm för skrivare. 2 Kontrollera att Fiery E 100 strömbrytaren är inställd på läge på ( ) och tryck sedan ner strömbrytaren för att starta Fiery E Vänta i ungefär en minut medan Fiery E 100 slutför startsekvensen. 4 Vänta tills startsidan skrivs ut.

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden

Fiery Print Controller MX-PEX1. Exempel på arbetsflöden Fiery Print Controller MX-PEX1 Exempel på arbetsflöden 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055669 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok

Installationshandbok. Ver. 4.4. Ver. 4.4 Installationshandbok Se Se Installationshandbok Ver. 4.4 Ver. 4.4 Installationshandbok Innehållsförteckning Introduktion: Om handboken...1 Översikt...2 Windows...3 Installera Nikon Capture 4 under Windows...4 Snabbinstallation...7

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer