Fiery E C-KM Color Server. Välkommen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Välkommen"

Transkript

1 Fiery E C-KM Color Server Välkommen

2 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt augusti 2012

3 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN I det här välkomstdokumentet finns information om systemkrav och en översikt över hur du bör ställa in Fiery E C-KM Color Server så att du kan börja skriva ut. Här beskrivs de inledande uppgifter som du ska utföra och hänvisningar till de avsnitt i användardokumentationen där metoderna beskrivs i detalj. Dokumentet innehåller också en beskrivning av användardokumentationen på cd-skivan med användardokumentation och instruktioner för hur man skriver ut dokument. Dokumentet förutsätter att du redan har installerat skrivare-komponenterna. Detaljerad information om skrivare, nätverk, fjärranslutna datorer, programvara och Microsoft Windows omfattas inte av detta dokument. Läs Säkerhetsvarningar på sidan 18 innan du använder Fiery E C-KM Color Server. Terminologi och konventioner I detta dokument används följande terminologi och konventioner. Term eller konvention Aero Fiery E 100 Rubriker i kursiv stil Skrivare Syftar på Fiery E 100 (i illustrationer och exempel) Fiery E C-KM Color Server Andra dokument i denna dokumentuppsättning 70-60C-KM-skrivare Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 Ämnen där ytterligare information finns tillgänglig genom att starta hjälpavsnittet i programmet Tips och information

4 VÄLKOMMEN 4 Term eller konvention VARNING! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD! VIKTIGT! Syftar på En varning med avseende på funktioner som kan resultera i dödsfall eller personskador ifall de inte utförs korrekt. Uppmärksamma alltid dessa varningar för att använda utrustningen på ett säkert sätt. En försiktighetsåtgärd med avseende på funktioner som kan resultera i personskador ifall de inte utförs korrekt. Uppmärksamma alltid dessa försiktighetsåtgärder för att använda utrustningen på ett säkert sätt. Användningskrav och -begränsningar. Se till att du läser igenom informationen noggrant så att du använder utrustningen korrekt och undviker att utrustning eller egendom skadas. Om dokumentationen Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning som medföljer till användare och systemadministratörer av Fiery E 100 på cd-skivan med användardokumentation i PDF-format (Portable Document Format). Du kan visa filerna i datorn eller skriva ut dem med hjälp av Adobe Reader. När filerna visas i datorn innehåller de länkar och korsreferenser som gör att du snabbt och enkelt kan hitta den information du söker. Följande ingår i dokumentuppsättningen till din Fiery E 100 : Vägkarta för inställning av skrivarserver innehåller en grafisk översikt över de minimikrav för inställningarna som behövs för att Fiery E 100 ska fungera i ditt nätverk. Välkommen innehåller en introduktion till Fiery E 100 samt användardokumentationen. Konfigurering och inställning beskriver konfigurering och administration av Fiery E 100 för de plattformar och nätverksmiljöer som kan hanteras. Här ingår även riktlinjer för hur användare ska kunna använda utskriftstjänsterna. Utskrift beskriver hur du installerar skrivaren på datorer med Windows och Mac OS, upprättar utskriftsanslutningar för olika nätverk och skriver ut från användarnas datorer. Detta dokument beskriver de utskriftsalternativ och funktioner som du når från skrivardrivrutinen, Command WorkStation-åsidosättande av jobb samt jobbegenskaper i Hot Folders. Hjälpprogram beskriver hur man skannar och installerar samt konfigurerar och använder den programhjälp som finns på dvd-skivan med användarprogram. Färgutskrift beskriver hur man hanterar färgutskrift i Fiery E 100. Detta dokument innehåller information om färg, inklusive hur man kalibrerar Fiery E 100 och ställer in färg utskriftsalternativ i Windows- och Mac OS-datorer. Färgreferens för Fiery ger en översikt över färghantering och arbetsflöden samt beskriver hur man hanterar färg i olika program. Exempel på arbetsflöden förklarar komplicerade utskriftsscenarier och innehåller korsreferenser till relevant information i dokumentuppsättningen.

5 VÄLKOMMEN 5 Variabel datautskrift är ett komplement till informationen i Exempel på arbetsflöden med referensinformation om VDP (variabel datautskrift). Detta dokument innehåller en översikt över FreeForm och var man anger FreeForm-alternativ. Versionsinformation innehåller den senaste produktinformationen och lösningar på några av de problem som du kan stöta på. Installera användardokumentation OBS: Det går att installera användardokumentation direkt från cd-skivan med användardokumentation. Du kan visa dokumentationen från cd-skivan eller kopiera den språkmapp som önskas till skrivbordet. Om du kopierar filerna till din dator, bör du behålla alla filer i språkmappen. Döp inte om dem, annars kommer inte korsreferenserna att fungera. SÅ HÄR INSTALLERAR DU ANVÄNDARDOKUMENTATION I EN KLIENTDATOR FRÅN CD-SKIVAN MED ANVÄNDARDOKUMENTATION 1 Sätt i cd-skivan med användardokumentation i cd-enheten. Cd-skivans innehåll visas. I Mac OS X visas en skivsymbol, och du måste klicka på den för att visa skivans innehåll. 2 Bläddra till den språkmapp som du vill använda. Därefter kan du välja att kopiera de dokument som önskas till hårddisken eller att klicka på Acrobat-länken för att hämta dokumentationen från internet om det finns en sådan länk imappen.

6 VÄLKOMMEN 6 Öppna användardokumentation Öppna eller skriv ut PDF-filerna med hjälp av Reader eller Acrobat. Mer information om hur du installerar Reader finns på Adobes webbplats. Så snart du har installerat Reader ska du dubbelklicka på PDF-ikonen för att öppna filen. Du kan söka efter ett ord eller en fras i Fiery E 100 -dokumentationen genom att gå igenom alla dokument i en specifik språkmapp på cd-skivan med användardokumentation. Mer information om den här och andra funktioner i Reader finns i programmets hjälpfunktion. OBS: Du kan öppna dokumentationen från cd-skivan eller kopiera den språkmapp som önskas till skrivbordet. Om du kopierar filerna till din dator, bör du behålla alla filer i språkmappen. Döp inte om dem, annars kommer inte korsreferenserna att fungera. Om hjälp De flesta användarprogram, hjälpprogram och skrivardrivrutiner innehåller en hjälp som är åtkomlig från hjälpknappar eller verktygsfält. Hjälp innehåller detaljerade beskrivningar om hur du använder programmet och i en del fall finns även ytterligare information. Denna dokumentation hänvisar dig till hjälp för mer information när det är lämpligt.

7 VÄLKOMMEN 7 Systemkrav för användardatorer För att du ska kunna installera användarprogrammet till Fiery E 100 i en dator med Windows eller Mac OS, måste datorn vara utrustad med en inbyggd eller extern dvd-enhet. I följande tabell anges minimikraven för systemet. Minimikrav för Windows Mac OS Operativsystem HDD krävs för utskrift och hjälpprogram (förutom Command WorkStation) Minne för utskrift och hjälpprogram Nätverksprotokoll Följande versioner av Windows (med senaste service packs) stöds för skrivardrivrutiner: Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server Följande versioner av Windows (med senaste service packs) stöds för skrivardrivrutiner och Fiery-program: Windows XP (32- och 64-bit) Home, Professional Windows Vista (32- och 64-bit) Home Basic Edition, Home Premium Edition, Ultimate Edition, Business Edition, Enterprise Edition Windows Server 2003 (32- och 64-bit) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition Windows Server 2003 SP1 (64-bit), R2 (32- och 64-bit) OBS: Fiery Remote Scan stöds inte i Windows Server 2003 SP1, 64-bit Windows 7 (32- och 64-bit) Home Premium, Professional, Ultimate Windows Server 2008 (32- och 64-bit) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server (32 och 64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Foundation Edition, Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server, Itanium-baserade OBS: Fiery-program stöds på 64-bit operativsystem, men de körs endast i 32-bitläge. 500 MB ledigt hårddiskutrymme för installationen (2 GB ledigt hårddiskutrymme rekommenderas för att kunna skriva ut förhandsgranskningar på helskärm av rastrerade filer och hantera stora filer) 1 GB RAM för utskrift och för att använda hjälpprogram TCP/IP Följande Mac OS-versioner stöds för skrivardrivrutiner. Mac OS v och senare (PowerPC Mac OS-datorer) Mac OS v10.4 och senare (Intel-baserade och PowerPC Mac OS-datorer) Mac OS-versioner som stöds för Fiery-program: Mac OS v10.4 och senare (Intel-baserade Mac OS-datorer) Mac OS v10.5 (PowerPC G5 och Intel-baserade Mac OS-datorer) OBS: Hot Folders stöds endast på PowerPC G5 och Intel-baserade Mac OS-datorer. Mac OS v10.6.x 80 MB ledigt hårddiskutrymme för installationen (500 MB ledigt hårddiskutrymme rekommenderas för att kunna skriva ut förhandsgranskningar på helskärm av rastrerade filer och hantera stora filer)

8 VÄLKOMMEN 8 Minimikrav för Windows Mac OS Nätverksprotokoll för Fiery-hjälpprogram TCP/IP TCP/IP, EtherTalk och AppleTalk WebTools Webbläsare med stöd för Java: Mac OS X: Safari v3.1; Firefox v3.5 och tidigare Windows: Internet Explorer 6, 7 och 8; Firefox v3.5 och tidigare OBS: Microsoft ger ofta ut uppdateringar av Internet Explorer. Eftersom det inte kan garanteras att alla versioner stöds, ber vi dig att använda de versioner som specificerats här för bästa resultat. En bildskärm och ett videominne som hanterar 16-bitars färg med minsta upplösning på 800x600 Ett TCP/IP-nätverk och IP-adress eller DNS-namn för Fiery E 100 Aktiverade webbtjänster i Fiery E 100 Command WorkStation 1,0 GHz Pentium 4-processor eller mer 1,6 GHz eller mer 500 MB ledigt hårddiskutrymme för att installera program 2 GB ledigt hårddiskutrymme för att använda program En bildskärm som hanterar 16-bitars färg med minsta upplösning på 1 024x768 SeeQuence (Impose och Compose) på Command WorkStation Förutom kraven för Command WorkStation: Dongle (maskinvarulås) som installeras på en USB-port för varje klientarbetsstation Acrobat-/PitStop-programmet

9 VÄLKOMMEN 9 GRUNDLÄGGANDE STEG FÖR ATT SKRIVA UT I det här avsnittet beskrivs de grundläggande stegen för att ställa in Fiery E 100 så att du kan skriva ut dokument. Här ges information om att skriva ut en konfigureringssida, göra skrivarinställningar, installera skrivardrivrutiner och skriva ut. Det finns även mer ingående anvisningar för dessa metoder i andra dokument i dokumentuppsättningen. En sammanfattning av Fiery E 100 -dokument som stöds finns på sida 4. I de här anvisningarna antas att en servicetekniker har packat upp och anslutit Fiery E 100 samt att Fiery E 100 och skrivare har startats. I vissa fall kan det krävas inledande inställningar för utskriftsenheten (se Konfigurering och inställning). I stegen nedan antas att du lägger till Fiery E 100 i ett TCP/IP-nätverk med Windows XPdatorer. Exemplet är specifikt för en Windows XP TCP/IP-miljö, men användare med andra datormiljöer kan också ha nytta av anvisningarna.

10 VÄLKOMMEN 10 Steg 1 Skriva ut en konfigureringssida från pekskärm för skrivare Skriv ut konfigureringssidan och anteckna tillgängliga inställningsalternativ. Du anger Fiery E 100 -namnet och and IP-addressen i Steg 2 på sidan 11. Du måste hänvisa till den här informationen när du ställer in och installerar skrivardrivrutinen för Fiery E Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 2 Tryck på fliken Tools (Verktyg). 3 Tryck på Configuration (Konfiguration). Konfigureringssidan skrivs ut. 4 Kontrollera standardinställningarna för Fiery E 100 på den utskrivna sidan och se efter om de är kompatibla med nätverksmiljön. Skriv ut konfigureringssidan igen för att bekräfta ändringarna om du ändrar inställningarna.

11 VÄLKOMMEN 11 Steg 2 Ställa in Fiery E 100 från pekskärm för skrivare Fiery E 100 är utrustad med två olika typer av pekskärm för skrivare inställningsgränssnitt: Den nya versionen av inställningar. Den nya versionen av inställningar erbjuder en förkortad lista med inställningsalternativ som gör det möjligt att snabbt konfigurera Fiery E 100. Legacy LCD (Äldre LCD). Detta är en tidigare version av inställningar som tillhandahåller följande grupper med inställningsalternativ: Server Setup (Serverinställningar), Network Setup 1 (Nätverksinställningar 1) och Network Setup 2 (Nätverksinställningar 2). Följande instruktioner använder den nya versionen av inställningar. Mer ingående anvisningar om de olika typerna av inställningar finns i Konfigurering och inställning. 1 Se till att det står Vilar i informationsfönstret på pekskärm för skrivare. Om meddelandet Skriver ut eller RIP visas betyder det att Fiery E 100 bearbetar ett jobb. Vänta tills systemet är klart och visar statusen Vilar. 2 Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 3 Tryck på Setup (Inställningar). 4 Tryck på fältet Administrator Password (Administratörens lösenord), ange lösenordet och tryck sedan på OK.

12 VÄLKOMMEN 12 5 Tryck på Login (Logga in). 6 Utföra inställningen. Detta är minimikraven för den första inställningen. Senare kan du slutföra de återstående inställningsmenyerna från en nätverksdator. OBS: Inställningsskärmen visas inte när alternativet Enable Web Services (Aktivera webbtjänster) rensas, när DHCP-servern är nere eller om nätverket inte har en DHCP-server. När detta inträffar visar pekskärm för skrivare meddelandet The server appears to be offline (Servern verkar inte vara uppkopplad) och det går inte att komma åt inställningsskärmen. Klicka på Enable Legacy LCD (Aktivera äldre LCD) om detta inträffar. Då visas en tidigare version av Inställningar som heter Legacy LCD (Äldre LCD). I inställningsskärmen för Legacy LCD (Äldre LCD) ska du ange IP-adressen manuellt och kontrollera att alternativet Enable Web Services (Aktivera webbtjänster) är valt. Den nya inställningsskärmen finns tillgänglig efter att Fiery E 100 startas om. Ytterligare anvisningar om Legacy LCD (Äldre LCD) och inställningsalternativen för pekskärm för skrivare finns i Konfigurering och inställning.

13 VÄLKOMMEN 13 Steg 3 Installera PostScript-skrivardrivrutiner i användardatorer för TCP/IP-utskrift Från en Windows XP-dator: 1 Klicka på Start och välj Skrivare och fax. 2 Klicka på Lägg till en skrivare. 3 Klicka på Nästa. 4 Välj Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn och klicka på Nästa. 5 Välj Skapa en ny port samt Standard TCP/IP Port och klicka sedan på Nästa. Dialogrutan Guiden Lägg till Standard TCP/IP-skrivarport visas. 6 Klicka på Nästa.

14 VÄLKOMMEN 14 7 Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet för Fiery E 100 och klicka på Nästa. 8 Se till att Generic Network Card är valt vid Standard och klicka på Nästa. 9 Klicka på Slutför. 10 Klicka på Diskett finns i dialogrutan med tillverkare och skrivare. 11 Sätt in dvd-skivan med användarprogram i datorn och bläddra till mappen Svenska\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA. Se till att Oemsetup.inf eller Oemsetup har markerats, och klicka på Öppna och sedan på OK. 12 Välj Fiery E 100 -skrivardrivrutinen som skrivare och klicka på Nästa. 13 Skriv ett namn på Fiery E 100 i fältet Skrivarnamn och ange om du vill att den ska användas som standardskrivare. Klicka sedan på Nästa. 14 Välj Dela inte ut den här skrivaren och klicka på Nästa. 15 Välj Nej som svar på frågan om du vill skriva ut en testsida, och klicka sedan på Nästa och Slutför. De nödvändiga filerna installeras nu på hårddisken. När installationen är klar visas skrivarfönstret med en ikon för den nyinstallerade skrivaren.

15 VÄLKOMMEN 15 Steg 4 Konfigurera skrivardrivrutinen med Fiery E 100 och installerade alternativ för skrivare Från en Windows XP-dator: 1 Klicka på Start och välj Skrivare och fax. 2 Välj ikonen för Fiery E 100 -skrivardrivrutinen i skrivarfönstret. 3 Välj Egenskaper i menyn Arkiv. 4 Klicka på fliken Installerbara alternativ. 5 Välj Dubbelriktad kommunikation. 6 Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet för Fiery E Välj Uppdatera Fiery Driver vid öppning för att visa skrivarens nuvarande standardinställningar när skrivardrivrutinen öppnas. 8 Klicka på Uppdatera. Alternativ som exempelvis en efterbehandlingsenhet som har installerats i Fiery E 100 visas i skrivardrivrutinen och kan användas vid nästa utskrift. 9 Klicka på OK. Mer information om hur du installerar alternativ för skrivardrivrutin finns i hjälpen för skrivardrivrutinen.

16 VÄLKOMMEN 16 Steg 5 Göra en utskrift Från en Windows XP-dator: 1 Välj Skriv ut i programmets Arkiv-meny. 2 Välj Fiery E 100 -skrivardrivrutinen och klicka på Egenskaper. 3 Gör de inställningar som önskas för Fiery E 100 -jobbet (ange t.ex. antalet exemplar och välj efterbehandlingsalternativ), och klicka sedan på OK. 4 Klicka på OK en gång till. När du har gått igenom de grundläggande stegen för att skriva ut, kan det vara bra att läsa mer om följande ämnen beroende på vad du har för utskriftsmiljö: Skapa säkra användargrupper och tilldela lösenord till användare (se hjälpavsnittet för Configure) Hantera och redigera jobb som har skickats till Fiery E 100 med hjälpprogram som t.ex. Command WorkStation (se Hjälpprogram och färgutskrift) Kalibrera din skrivare för att simulera en annan utskriftsmiljö eller för att optimera färgresultat (se Färgutskrift)

17 VÄLKOMMEN 17 Stänga av, initiera om och starta om Fiery E 100 Du kan behöva stänga av Fiery E 100 vid service. När du gör detta avbryts nätverksåtkomsten till skrivare. Innan du tar bort eller ansluter några kablar till Fiery E 100 för att utföra service, måste du stänga av Fiery E 100. Om nödvändigt kan du starta om Fiery E 100. Genom att starta om Fiery E 100 från FieryBar så återställs systemprogrammet för Fiery E 100 utan att hela systemet startas om. Om Fiery E 100 startas om från Startmenyn i Windows så startas hela systemet om. SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT STARTA OM FIERY E 100 FRÅN PEKSKÄRM FÖR SKRIVARE (NY VERSION) 1 Se till att Fiery E 100 inte tar emot, bearbetar eller skriver ut några filer. Om systemet just har slutfört bearbetningen bör du vänta minst fem sekunder efter att systemet nått viloläge innan du påbörjar avstängningen. 2 Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 3 Tryck på fliken Tools (Verktyg). 4 Tryck på Restart Server (Starta om server). 5 Ange administratörens lösenord om du uppmanas till det. 6 Välj Restart Server (Starta om server) eller Reboot System (Starta om system). SÅ HÄR STARTA OM ELLER STÄNGER DU AV FIERY E 100 FRÅN PEKSKÄRM FÖR SKRIVARE (ÄLDRE LCD-VERSION) 1 Se till att Fiery E 100 inte tar emot, bearbetar eller skriver ut några filer. Om systemet just har slutfört bearbetningen bör du vänta minst fem sekunder efter att systemet nått viloläge innan du påbörjar avstängningen. 2 Tryck på Controller (Styrenhet) på pekskärm för skrivare. 3 Välj Restart Fiery (Starta om Fiery) eller Shut Down Fiery (Stäng av Fiery).

18 VÄLKOMMEN 18 Säkerhetsvarningar VARNING! VIKTIGT! Fiery E 100 -batterier kan innehålla perklorat. Försök inte att plocka isär eller ändra Fiery E 100. Detta kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Använd endast den nätsladd som medföljde i förpackningen. Riv inte, skav inte och placera inte ett tungt föremål på eller värm upp, böj, vrid, dra eller skada nätsladden. En skadad nätsladd som används (med friliggande eller trasiga trådar) kan utgöra en brandrisk. Koppla in nätsladden i ett jordat eluttag. Använd endast en strömkälla med specificerad spänning. Uraktlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Koppla in nätkontakten direkt i ett nätuttag som har samma konfigurering som kontakten. Använd inte en adapter. Det kan resultera i otillräcklig strömtillförsel (spänning, ström, kapacitet, jord) till Fiery E 100 och kan skapa brandrisk eller risk för elektriska stötar. Använd inte en förlängningssladd. Detta kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Koppla inte ur och in nätsladden med våta händer eftersom det kan resultera i elektriska stötar. Koppla in nätsladden hela vägen in i nätuttaget. Uraktlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Dra inte i nätsladden när du kopplar ur den. Nätsladden kan skadas om du drar i den vilket kan resultera i brandrisk eller risk för elektriska stötar. Forsätt inte att använda Fiery E 100 ifall Fiery E 100 blir för varm, ryker, luktar eller låter ovanligt. Stäng omedelbart av strömbrytaren, koppla ur nätsladden från nätuttaget och ring din auktoriserade servicerepresentant. Användare i Kalifornien i USA måste kassera förbrukade batteri enligt tillverkarens instruktioner.

19 VÄLKOMMEN 19 VIKTIGT! Starta Fiery E 100 Använd följande startsekvens för att starta Fiery E 100 ordentligt. SÅ HÄR STARTAR DU FIERY E Starta skrivare och vänta på att fliken Machine (Maskin) ska visas på pekskärm för skrivare. 2 Kontrollera att Fiery E 100 strömbrytaren är inställd på läge på ( ) och tryck sedan ner strömbrytaren för att starta Fiery E Vänta i ungefär en minut medan Fiery E 100 slutför startsekvensen. 4 Vänta tills startsidan skrivs ut.

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX3 version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller MX-PEX3- programvaran version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok

Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik Användarhandbok Xerox WorkCentre 7800-serien Flerfunktionsskrivare för färg Xerox ConnectKey 1.5-teknik 2013 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Rättigheterna till opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

C734 och C736-serier. Användarhandboken. Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480

C734 och C736-serier. Användarhandboken. Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480 C734 och C736-serier Användarhandboken Mars 2012 www.lexmark.com Maskintyp(er): 5 026 Modell(er): 210, 230, 280, 410, 430, 480 Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...5 Lär dig mer om skrivaren...7

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Network Scanner Tool R2.7. Användarguide

Network Scanner Tool R2.7. Användarguide Network Scanner Tool R2.7 Användarguide Copyright 2000-2003 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

SSL-guide. (Secure Socket Layer)

SSL-guide. (Secure Socket Layer) SSL-guide (Secure Socket Layer) För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin: uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. Den senaste handboken

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem

My Book. World Edition Användarhandbok. Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem My Book World Edition Användarhandbok Enkla och dubbla enheter Nätverkslagringssystem Viktiga Säkerhetsinstruktioner 1. Följ alla varningar och instruktioner som är utsatta på produkten. 2. Innan rengöring

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer