DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA CAMERA BASIC BASMANUAL MANUAL SVENSKA

2 Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda din nya kamera för att uppnå bästa resultat och längre livslängd. I den här manualen beskrivs grunderna för hur du tar bilder och för bildvisning. Mer information om funktioner finns i den avancerade manualen. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att bekanta dig med kameran innan du tar viktiga foton. De illustrationer av bildskärm och kamera som visas i den här manualen togs fram under utvecklingsstadiet och kan skilja sig från den faktiska produkten. For customers in North and South America For customers in USA Declaration of Conformity Model Number: E-300 Trade Name: OLYMPUS Responsible Party: Address : 2 Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, New York , U.S.A. Telephone Number: Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. For customers in Canada This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- Causing Equipment Regulations. För kunder i Europa»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och kundskydd. Kameror med»ce»-märke är avsedda för försäljning i Europa. Varumärken IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines Corporation. Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation. Macintosh är ett varumärke för Apple Computer Inc. Alla övriga företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör respektive ägare. Standarden för kamerafilsystem som hänvisas till i denna manual är DCF (»Design Rule for Camera File System») som fastställts av JEITA (»Japan Electronics and Information Technology Industries Association»). 2 SE

3 PACKA UPP LÅDANS INNEHÅLL Om någon del saknas eller är skadad, kontakta butiken där du köpte kameran. Digitalkamera Kamerahuslock Okularskydd Kamerarem Litiumjonbatteri (BLM-1) Litiumjonbatteriladdare (BCM-2) USB-kabel Videokabel OLYMPUS Master CD-ROM Basmanual Avancerad manual (CD-ROM) Garantikort Registreringskort (Registreringskort medföljer ej i vissa områden.) Vad som ingår i lådan kan variera beroende på var du har köpt kameran. SE 3

4 Vad du kan göra med kameran Du kan välja mellan mer än 10 olika motivprogram, vilket gör det enkelt att få rätt inställningar för en mängd olika fotograferingssituationer! När du väl har valt motivprogram, tryck bara på avtryckaren för att ta bilden. Du kan använda funktionen sekvensfotografering. Bilder sparas på Compact Flash. Du kan visa bilder som ett bildspel och kontrollera fotograferingsinformation, etc. Bilder som spelats in i RAW-kvaliteten kan konverteras till och sparas i andra bildkvaliteter. Bilder kan visas på en TV med hjälp av videokabeln. När kameran är ansluten till en dator eller skrivare När du har fört över bilder till datorn kan du använda flera funktioner för redigering, visning och utskrift som följer med OLYMPUS Master. Du kan skriva ut lagrade bilder direkt med en PictBridgekompatibel skrivare utan att använda någon dator. 4 SE

5 Innehåll Denna manual beskriver hur man förbereder kameran för användning och förklarar de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Att läsa igenom denna manual är första steget för att lära känna kameran. Säkerhetsföreskrifter Montera kameraremmen Ladda batteriet Sätta i batteriet Sätta fast ett objektiv på kameran Objektiv som kan användas Sätta i ett kort Kort som kan användas Sätta på kameran Justera sökarens dioptriinställning Fotografera Bildvisning Stänga av kameran Vad du kan göra med programmet OLYMPUS Master Information Tekniska data kamera Tekniska data medföljande tillbehör För övriga funktioner som inte beskrivs här, läs den avancerade manualen. Den avancerade manualen beskriver följande saker: Fotograferingsmetoder utom i läge P. Välja de situationsberoende fotograferingslägena. Justera fokus, exponering, bild och bildkvalitet manuellt så att det passar dina önskemål. Olika metoder för att visa och redigera tagna bilder. Anpassa funktioner för en effektivare användning. Överföra tagna bilder till en dator. Skriva ut tagna bilder. SE 5

6 Säkerhetsföreskrifter VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN SKA UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ. EVENTUELLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL FRÅN OLYMPUS. En blixtsymbol med pilhuvud inuti en triangel varnar för oisolerade spänningsförande delar inuti produkten som kan orsaka farliga elektriska stötar. Ett utropstecken i en triangel uppmärksammar om viktiga användningseller underhållsinstruktioner i dokumentationen som följer med produkten. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT ALDRIG PRODUKTEN FÖR VATTEN OCH ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER. Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs igenom alla instruktioner Läs igenom alla instruktioner innan du använder produkten. För närmare information om tillbehör, som exempelvis litiumjonbatteriet, se manualerna som följer med dessa produkter. Spara dessa instruktioner Spara alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner på ett säkert ställe för framtida användning. Varningar Läs noggrant igenom och följ alla varningslappar på produkten och varningarna som beskrivs i instruktionerna. Följ instruktionerna Följ alla instruktioner som följer med produkten. Rengöring Dra alltid ur sladden ur vägguttaget innan du rengör produkten. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig rengöringsvätskor, sprayer eller någon form av organiska lösningsmedel för att rengöra produkten. Tillbehör För din säkerhets skull, och för att undvika skada på produkten, använd bara tillbehör som rekommenderas av Olympus. Vatten och fukt Använd aldrig produkten nära vatten (vid badkar, diskbänkar, tvättbaljor, i fuktiga källare, vid pooler eller i regn). Placering För att undvika skada på produkten och förhindra personskador, får du aldrig placera produkten på ostabila ställningar, stativ, fästen, bord eller rullbord. Den får endast monteras på stabila stativ, ställningar eller fästen. Följ instruktionerna som beskriver hur man på ett säkert sätt monterar produkten och använd bara de monteringsanordningar som rekommenderas av tillverkaren. Strömanslutning Anslut endast produkten till vägguttag med den spänning och frekvens som beskrivs på produktetiketten. Om du inte är säker på vad som gäller för ditt hem, kontakta ditt lokala elbolag. Se instruktionerna för information om hur man använder produkten med batteri. Jordning, polarisering Om denna produkt används med en nätadapter, kan det hända att nätadaptern är försedd med en polariserad stickpropp för växelström (en stickpropp där det ena stiftet är bredare än det andra). Denna säkerhetsfunktion gör att kontakten bara går att sätta i vägguttaget på ett enda sätt. Om du inte kan sätta i kontakten i vägguttaget, dra ur den, vänd den och sätt tillbaka den. Om kontakten fortfarande inte går att sätta i, kontakta en elektriker och få uttaget utbytt. 6 SE

7 Säkerhetsföreskrifter Skydda strömsladden Strömsladden bör placeras så att man inte går på den. Placera aldrig tunga föremål på strömsladden och linda den inte runt benet på ett bord eller en stol. Håll ytorna runt strömsladdens anslutningspunkter vid vägguttaget och anslutningen till produkten fria från nätadaptrar och strömsladdar för tillbehör. Åskoväder Om ett åskoväder närmar sig medan nätadaptern används, dra omedelbart ur den ur vägguttaget. För att undvika skador orsakade av oförutsedda strömsprång, ska du alltid dra ur nätadaptern ur vägguttaget och koppla loss den från kameran när kameran inte används. Överbelastning Överbelasta aldrig vägguttag, förlängningssladdar, grenuttag eller andra anslutningar med för många kontakter. Främmande föremål, spill av vätska För att undvika personskador orsakade av brand och elektriska stötar från kontakt med interna högspänningsförande delar, får du aldrig föra in metallföremål i produkten. Undvik att använda produkten när det finns risk för spill av vätska. Värme Man får aldrig använda eller förvara produkten nära värmekällor som element, varmluftsventiler,spisar eller annan utrustning som genererar värme, inklusive stereoförstärkare. Service Låt all service utföras av behörig personal. Om du försöker ta bort höljet eller ta isär produkten kan du utsättas för farliga högspänningsförande delar. Skador som kräver service Om något av förhållandena nedan uppstår när nätadaptern används, dra ur den ur vägguttaget och överlämna servicearbetet åt behörig servicepersonal: a) Vätska har spillts på produkten eller något föremål har hamnat in i produkten. b) Produkten har utsatts för vatten. c) Produkten fungerar inte normalt trots att instruktionerna följts. Justera endast de inställningar som beskrivs i instruktionerna, eftersom felaktig justering av andra inställningar kan skada produkten och kräva omfattande reparationer av en behörig servicetekniker. d) Produkten har tappats eller skadats på något sätt. e) Produkten visar en tydlig försämring av prestandan. Utbytesdelar När utbytesdelar krävs, se till att servicecentret endast använder delar med samma egenskaper som originaldelarna, enligt tillverkarens rekommendationer. Ej godkänt utbyte av delar kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra faror. Säkerhetskontroll När service- eller reparationsarbete har utförts, be serviceteknikern utföra säkerhetskontroller för att fastställa att produkten fungerar som den ska. FARA Om produkten används utan att informationen vid denna symbol efterföljs, kan resultatet bli allvarlig personskada eller dödsfall. VARNING Om produkten används utan att informationen vid denna symbol efterföljs, kan resultatet bli personskada eller dödsfall. UPPMÄRKSAMMA Om produkten används utan att informationen vid denna symbol efterföljs, kan resultatet bli mindre personskada, skada på utrustning eller förlust av värdefull datainformation. SE 7

8 Säkerhetsföreskrifter Använda kameran VARNING Använd inte kameran på platser där den kan utsättas för antändliga eller explosiva gaser. Brand eller explosion kan uppstå. Använd inte blixten nära människor (i synnerhet småbarn). När du använder blixten måste du vara minst 1 m från ansiktet på den person du fotograferar. Om du använder blixten på för nära håll kan personen du fotograferar bli bländad. Se till att småbarn inte kommer åt kameran. Följande farliga situationer kan uppstå om småbarn kommer nära kameran: De kan fastna i kameraremmen eller strömsladdar, vilket innebär fara för strypning. Om detta händer, kontakta läkare. De kan av misstag svälja batteriet eller andra smådelar. De kan av misstag utlösa blixten nära sina egna eller andra barns ögon. De kan av misstag skadas av kamerans rörliga delar. Man får inte använda eller förvara kameran på dammiga eller fuktiga platser. Om man använder eller förvarar kameran på dammiga eller fuktiga platser kan detta leda till brand eller elektriska stötar. Täck inte blixten med handen när du fotograferar. Man får inte täcka över eller röra blixten om den har utlösts flera gånger i snabb följd. Den kan vara varm och orsaka mindre brännskador. Man får inte ta isär eller modifiera kameran. Försök aldrig ta isär kameran. De interna kretsarna innehåller högspänningsförande delar som kan orsaka allvarliga brännskador och elektriska stötar. Låt inte vatten eller främmande föremål komma in i kameran. Brand eller elektriska stötar kan uppstå. Om kameran tappas i vatten eller vätska spills på kameran, sluta använda den, låt den torka och ta sedan ur batteriet. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för Olympus. Rör inte batteriet eller batteriladdaren medan laddning pågår. Vänta tills laddningen slutförts och batteriet har svalnat. Batteriet och batteriladdaren blir varma vid laddning. Den specificerade nätadaptern blir också varm när den används under en längre tid. De kan då orsaka mindre brännskador. Använd inte ett icke-specificerat litiumjonbatteri och/eller laddare. Användning av ett litiumjonbatteri och/eller laddare som inte är avsedda för kameran kan leda till att kameran eller batteriet upphör att fungera eller till andra oväntade incidenter. Ingen kompensation utgår för eventuella incidenter som uppstår på grund av användning av utrustning som inte är avsedd för kameran. UPPMÄRKSAMMA Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma från kameran. Om du känner någon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma från kameran under användning stäng omedelbart av kameran och dra ur nätadaptern (om sådan används). Låt kameran svalna under några minuter. Ta ut kameran utomhus, se till att den inte befinner sig nära några lättantändliga föremål och ta försiktigt ur batteriet. Ta aldrig ur batteriet med bara händer. Kontakta omedelbart närmaste servicecenter för Olympus. 8 SE

9 Säkerhetsföreskrifter Använd inte kameran med våta händer. Skada eller elektriska stötar kan uppstå. Man får inte heller ansluta eller dra ur nätadapterns stickpropp med våta händer. Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte kameran på platser som utsätts för extremt höga temperaturer. Om man gör det kan materialet i vissa delar brytas ner, vilket under vissa omständigheter kan leda till att kameran börjar brinna. Använd endast den nätadapter som specificeras av Olympus. Om man använder någon annan nätadapter kan det skada kameran eller strömkällan, alternativt resultera i personskador eller brand. Se till att adaptern som används passar för din region eller ditt land. För vidare information, kontakta närmaste servicecenter för Olympus eller butiken där kameran köptes. Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för skador som orsakas av nätadaptrar som inte rekommenderas av Olympus. Hantera kameran försiktigt för att undvika att få brännskador. Eftersom kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till brännskador. Uppmärksamma följande: När kameran används under lång tid blir den varm. Om du håller i kameran kan du få brännskador. På extremt kalla platser kan temperaturen på kamerans hölje vara lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du använder kameran vid låga temperaturer. Skada inte nätadapterns sladd. Man får inte dra i nätadapterns sladd eller använda en förlängningssladd. Anslut eller koppla från nätadapterns sladd genom att hålla i stickproppen. Om något av följande inträffar, avbryt användningen och kontakta en återförsäljare för Olympus eller Olympus servicecenter. Stickproppen eller sladden alstrar värme, det luktar bränt eller ryker. Stickproppen eller sladden är spräckt eller trasig. Kontakten är dålig över stickproppen. Säkerhetsföreskrifter för hantering av batteriet Följ dessa viktiga föreskrifter för att förhindra att batteriet börjar läcka, överhettas, brinna, explodera eller orsaka elektriska stötar eller brännskador. FARA Man får aldrig hetta upp eller bränna batteriet. Anslut inte kontakterna (+) och ( ) till varandra med metallföremål. Man får inte bära eller förvara batteriet så att det kan komma i kontakt med metallföremål som exempelvis smycken, nålar, spännen, etc. Förvara aldrig batteriet där det kan exponeras för direkt solljus eller utsättas för höga temperaturer, exempelvis i en varm bil, nära en värmekälla, etc. Försök aldrig ta isär batteriet eller modifiera det på något sätt, exempelvis genom lödning. Om man gör något av detta kan man förstöra kontakterna eller få batterivätska att stänka, vilket kan resultera i brand, explosion, batteriläckage, överhettning eller andra skador. Om batterivätska kommer in i ögonen, finns det risk att man förlorar synen. Om batterivätska kommer in i ögonen ska du inte gnugga dem. Spola dem omedelbart med rent, kallt, rinnande vatten och kontakta genast läkare. SE 9

10 Säkerhetsföreskrifter VARNING Se till att batteriet alltid är torrt. Låt det aldrig komma i kontakt med vatten (sött eller salt). Man får inte röra eller hålla batteriet med våta händer. Om det uppladdningsbara batteriet inte laddas färdigt inom den angivna tiden, avbryt laddningen och använd inte batteriet mer. I annat fall kan brand, explosion, antändning eller överhettning inträffa. Använd inte batteriet om det är sprucket eller trasigt. I annat fall kan explosion eller överhettning inträffa. Utsätt aldrig batteriet för kraftiga stötar eller kontinuerliga vibrationer. I annat fall kan explosion eller överhettning inträffa. Försök aldrig modifiera kamerans batterilucka och för aldrig in något (förutom det specificerade batteriet) i batterifacket. Om batteriet läcker, blir missfärgat eller deformerat eller verkar konstigt på något sätt under användningen, sluta omedelbart använda kameran. Kontakta butiken där du köpte kameran eller ett auktoriserat servicecenter för Olympus. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Om batteriet läcker vätska på dina kläder eller din hud, ta av kläderna och skölj omedelbart huden med rent, kallt, rinnande vatten. Om vätskan bränner din hud, kontakta genast läkare. UPPMÄRKSAMMA Ta inte ur batteriet ur kameran direkt efter att ha använt kameran med batteridrift under lång tid. I annat fall finns det risk för brännskador. Ta ur batteriet ur kameran om kameran inte ska användas under lång tid. I annat fall kan batteriläckage eller överhettning orsaka brand eller personskada. Säkerhetsföreskrifter för hantering av nätadaptern FARA Man får inte lägga adaptern i vatten eller använda den när den är blöt. Man får inte heller röra eller hålla i den med våta händer. I annat fall finns risk för fel på utrustningen eller elektriska stötar. Använd inte nätadaptern om den är täckt med tyg, som exempelvis en filt. Använd inte nätadaptern om något täcker den (exempelvis en filt). Värmen kan hållas kvar, vilket kan få nätadaptern att deformeras. Brand, antändning eller överhettning kan uppstå. Man får inte ta isär eller modifiera nätadaptern. Detta kan orsaka elektriska stötar eller personskador. Använd en nätadapter som är konstruerad för växelspänningen på den plats där du använder kameran. I annat fall kan brand, explosion, rök, överhettning, elektriska stötar eller brännskador uppstå. 10 SE

11 Säkerhetsföreskrifter VARNING Skada inte nätadapterns sladd. Man får inte dra i nätadapterns sladd eller använda en förlängningssladd. Se till att hålla i stickproppen när du sätter i eller tar ur nätadapterns sladd. Om något av följande inträffar, sluta använda nätadaptern och kontakta butiken där du köpte kameran eller ett servicecenter för Olympus. Stickproppen eller sladden alstrar värme, det luktar bränt eller ryker. Stickproppen eller sladden är spräckt eller trasig. Kontakten är dålig över stickproppen. UPPMÄRKSAMMA Koppla loss nätadapterns sladd från uttaget innan kameran rengörs. I annat fall kan elektriska stötar eller personskada uppstå. FCC-regler Störning av radio och TV Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits följa gränserna för en Klass B-digitalenhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot störningar i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och kan, om den inte är installerad och används enligt instruktionerna, orsaka störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störning inte kommer att inträffa för en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket man kan fastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen, rekommenderas användaren att försöka åtgärda störningen med en eller flera av följande åtgärder: Justera eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan kameran och mottagaren. Anslut utrustningen till ett vägguttag som är på en annan strömkrets än den som mottagaren använder. Kontakta butiken där du köpte kameran eller en radio/tv-tekniker för att få hjälp. Man bör endast använda den medföljande USB-kabeln från OLYMPUS för att ansluta kameran till datorer med USB-port. Alla obehöriga förändringar eller modifieringar på utrustningen upphäver användarens rätt att använda utrustningen. SE 11

12 Montera kameraremmen 1 För den ena änden av kameraremmen genom kamerans remfäste. Ring 2 För kameraremmens ände genom ringen och för den därefter genom spännet på det sätt som framgår av pilarna. Remfäste 3 För tillbaka kameraremmen genom spännets andra ände. Spänne 4 Dra åt i kameraremmens andra ände för att kontrollera att den sitter ordentligt. 5 Upprepa steg 1 4 för att fästa kameraremmens andra ände i det andra remfästet. Observera Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran eftersom den lätt kan fastna i lösa föremål och orsaka skada. Montera remmen korrekt enligt bilden ovan, så att inte kameran lossnar. Om remmen inte är korrekt monterad och kameran lossnar ansvarar inte Olympus för eventuella skador. 12 SE

13 Ladda batteriet Denna kamera använder ett litiumjonbatteri från Olympus (BLM-1). Använd inte någon annan typ av batteri. Batteriet är inte helt uppladdat när du köper kameran. Se till att ladda batteriet före användning med den specificerade, medföljande laddaren (BCM-2). Observera Använd endast den specificerade laddaren (BCM-1 eller BCM-2). Mer information finns i manualen för laddaren. 1 Anslut strömsladden. Laddare Strömsladd Vägguttag 2 Anslut batteriet till laddaren. Laddningen börjar. Batteriet är helt uppladdat efter ungefär 5 timmar. Indikeringslampa för laddning Litiumjonbatteri Ta bort batteriets skyddshölje. Placera batteriet i pilens riktning. SE 13

14 Ladda batteriet Indikeringslampa för laddning Status indikeringslampa Röd Grön Blinkar rött Status laddning Laddar Laddningen slutförd Laddningsfel (time-out, temperaturfel) Observera Strömförbrukningen kan variera mycket, beroende på vilka funktioner som används och fotograferingsförhållanden. Laddaren kan användas inom ett intervall från 100 V till 240 V (50/60 Hz). När laddaren används utomlands kan det vara nödvändigt att använda en adapter för att anpassa stickkontakten så att den passar i vägguttaget. Mer information kan du få från din elhandlare eller resebyrå. Om du använder en resekonverterare (finns i handeln) kan det orsaka fel i laddaren. Var noga med att inte tappa bort batteriskyddet eftersom det behövs vid förvaring av batteriet. Koppla ur strömsladden om indikeringslampan blinkar rött och kontakta Olympus servicecenter. Läs»Säkerhetsföreskrifter» innan du laddar batteriet ( S. 6). 14 SE

15 Sätta i batteriet 1 Kontrollera att kamerans strömbrytare är i läget OFF (av). Strömbrytare 2 För batteriluckans lås till batteriluckan. och öppna Batteriluckans lås Batterilucka 3 För in batteriet på det sätt som visas i illustrationen. Riktningsmarkering Ta ut batteriet Kontrollera att strömbrytaren står i läget OFF (av) och att kortlampan inte blinkar. Luta kameran samtidigt som du håller batteriet på plats. Ta försiktigt ut batteriet utan att tappa det. SE 15

16 Sätta i batteriet 4 För batteriluckans lås till. Batterilucka När batterihållaren (tillval) används tas batteriluckan bort genom att föra borttagningsstiftet i pilens riktning. Stift för borttagning av batteriluckan Andra strömkällor Nätadapter Med nätadaptern (AC-1) (tillval) kan du använda kameran utan att behöva tänka på batterinivån. Nätadaptern är användbar för långvariga uppgifter, som fotografering under en lång tidsperiod eller nerladdning av bilder till en dator. Batterihållare Med batterihållaren (tillval) kan du använda kameran under en längre tidsperiod. För detaljerad information om hur man sätter fast batterihållaren på kameran, se manualen för batterihållaren. 16 SE

17 Sätta fast ett objektiv på kameran Objektiv som kan användas Välj det objektiv du vill fotografera med. Använd ett specificerat»four Thirds»-objektiv (»Four Thirds»-infästning*). Om ett icke-specificerat objektiv används fungerar inte AF (automatisk skärpeinställning) och ljusmätning korrekt. I vissa fall kan det hända att även andra funktioner inte fungerar. *»FourThirds»-infästning: Standard utvecklad av Olympus. Objektivinfästning för»four Thirds»-systemet. De nya utbytbara objektiven är framtagna från grunden och är baserade på optikteknik för digitalkameror. Utbytbart objektiv i»four Thirds»-systemet Designad för att klara krävande professionell användning.»four Thirds»-systemet gör att ett snabbt objektiv samtidigt kan vara kompakt och lätt.»four Thirds»-systemets utbytbara objektivsortiment innehåller följande produkter: ZUIKO DIGITAL 14 mm 54 mm f : Standardzoomobjektiv som motsvarar mm på ett 35 mm-objektiv. ZUIKO DIGITAL ED 50 mm 200 mm f : Superteleobjektiv som motsvarar mm på ett 35 mm-objektiv. ZUIKO DIGITAL ED 40 mm 150 mm f : Teleobjektiv som motsvarar mm på ett 35 mm-objektiv. Observera När du sätter fast eller tar bort kamerahusets skyddslock och objektivet från kameran, håll objektivinfästningen på kameran riktad neråt. På så sätt förhindrar du att damm och andra främmande substanser kommer in i kameran. Man får inte ta bort kamerahusets skyddslock eller sätta fast objektivet på dammiga ställen. Rikta inte objektivet som är fastsatt på kameran mot solen. Detta kan orsaka fel i kameran eller få den att antändas genom den förstoringsglaseffekt som uppstår när solljuset passerar genom objektivet. Tappa inte bort kamerahusets skyddslock och bakre skydd. Sätt fast kamerahusets skyddslock på kameran för att förhindra att damm samlas på insidan när det inte finns något objektiv fastsatt. SE 17

18 Sätta fast ett objektiv på kameran 1 Se till att strömbrytaren är satt i läget OFF (av). Strömbrytare (POWER) 2 Ta bort kamerahusets skyddslock från kameran. Kamerahusets skyddslock 3 Ta bort objektivets bakre skydd. Bakre skydd 18 SE

19 Sätta fast ett objektiv på kameran 4 Se till att markeringen för objektivfastsättning (röd) på kameran linjerar med fastsättningsmarkeringen (röd) på objektivet och för därefter in objektivet i kamerahuset. Vrid objektivet medurs till dess att du hör ett klickljud. Markering för objektivfastsättning (Röd) Inriktningsmarkering (Röd) 5 Ta bort objektivskyddet. Objektivskydd Ta bort objektivet från kameran 1 2 Se till att strömbrytaren är satt i läget OFF (av). Håll ned frigörandeknappen för objektivet samtidigt som du tar bort objektivet från kameran genom att vrida det moturs. Knapp för frigörande av objektiv SE 19

20 Sätta i ett kort Kort som kan användas»kort» betyder i denna manual ett inspelningsmedium. Denna kamera kan använda kort av formatet Compact Flash eller Microdrive (tillval). Ett xd-picture-kort kan också användas med en kortadapter (tillval). Compact Flash Compact Flash är ett»solid state»- flashminneskort med stor kapacitet. Du kan använda kort som finns i handeln. Microdrive Microdrive är ett medium som använder en kompakt hårddisk med stor kapacitet. Du kan använda Microdrive-kort som stödjer CF+Type II (Compact Flash utbyggd standard). Säkerhetsföreskrifter vid användning av Microdrive Microdrive är ett medium som använder en kompakt hårddisk. Eftersom diskenheten roterar är Microdrive inte lika tåligt för vibrationer och stötar som andra kort. Man måste vara särskilt försiktig när man använder Microdrive (särskilt när man tar bilder och vid bildvisning) så att kameran inte utsätts för stötar eller vibrationer. Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder Microdrive. Mer information finns i manualerna som följde med din Microdrive. Var mycket försiktig när du ställer ifrån dig kameran vid bildlagring. Placera den försiktigt på en stabil yta. Var noga med att inte slå emot någonting med kameran när den bärs i kameraremmen. Använd inte kameran på platser där den kan utsättas för vibrationer eller kraftiga stötar, exempelvis på en byggarbetsplats eller i en bil som körs på en gropig väg. Ta inte med Microdrive till platser där den kan utsättas för stark magnetism. Microdrives kan användas med denna kamera (från och med oktober 2004): Hitachi DSCM-1100 (1 GB) HMS360404D5CFOO (4 GB) DSCM (512 MB) HMS360402D5CFOO (2 GB) DSCM (340 MB) 20 SE

21 Sätta i ett kort 1 Öppna kortluckan. Kortlucka 2 Sätt in kortet helt och hållet med den sida som är markerad med ß vänd åt monitorsidan (kamerans baksida) som framgår av illustrationen. Kontrollera att kortet är vänt åt rätt håll om du inte kan se markeringen ß på kortet. Markering ß 3 Stänga kortluckan. Utmatningsknapp SE 21

22 Sätta i ett kort Ta ut kortet 1 2 Kontrollera att kortlampan inte lyser. Öppna kortluckan. Kortlampa 3 Tryck försiktigt på utmatningsknappen och låt den föras ut igen och tryck därefter in den helt på nytt. Kortet matas ut en bit så att du kan ta ut det. Om du trycker på utmatningsknappen för hårt kan kortet hoppa ur kameran. Ta ut kortet. Utmatningsknapp 4 Stäng kortluckan. 22 SE

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Varning innan installation

Varning innan installation Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Outdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering

Funktioner i Lt408. Överlägsen utskriftsprestanda. Driftpanel och LCD-display. Hållbarhet och enkel hantering Lt408 Snabbguide Funktioner i Lt408 Lt408 den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. Lt408 är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller hög matningstakt

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad

Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad Toppkvalitet behöver inte vara komplicerad DESIGNEN Funktionell och tidlös µ DIGITAL 500 är trogen det framgångsrika Olympus µ[mju:] konceptet. Här sammanförs ännu en gång en vinnande kombination av sofistikerad

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner

Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Guide. Hantering av E-410. Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider. Fotograferingsfunktioner SE DIGITALKAMERA Bruksanvisning Guide Hantering av E-410 Lär dig mer om fotografering fotograferingsguider Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Anpassning av kamerainställningarna / funktionerna

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/

BRUKSANVISNING DIGITALKAMERA BRUKSANVISNING. Guide s. 2. Innehåll s. 20. Auktoriserade återförsäljare. http://www.olympus.com/ DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Guide s. 2 Överblick över namnen på kamerans delar och de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Innehåll s. 20 Besöksadress: Leveransadress: Brev:

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer