DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALKAMERA CAMERA SVENSKA"

Transkript

1 DIGITALKAMERA CAMERA BASIC BASMANUAL MANUAL SVENSKA

2 Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Läs instruktionerna noggrant innan du börjar använda din nya kamera för att uppnå bästa resultat och längre livslängd. I den här manualen beskrivs grunderna för hur du tar bilder och för bildvisning. Mer information om funktioner finns i den avancerade manualen. Förvara denna manual på ett säkert ställe för framtida bruk. Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att bekanta dig med kameran innan du tar viktiga foton. De illustrationer av bildskärm och kamera som visas i den här manualen togs fram under utvecklingsstadiet och kan skilja sig från den faktiska produkten. For customers in North and South America For customers in USA Declaration of Conformity Model Number: E-300 Trade Name: OLYMPUS Responsible Party: Address : 2 Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, New York , U.S.A. Telephone Number: Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. For customers in Canada This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- Causing Equipment Regulations. För kunder i Europa»CE»-märket visar att produkten följer den europeiska standarden för säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och kundskydd. Kameror med»ce»-märke är avsedda för försäljning i Europa. Varumärken IBM är ett registrerat varumärke för International Business Machines Corporation. Microsoft och Windows är registrerade varumärken för Microsoft Corporation. Macintosh är ett varumärke för Apple Computer Inc. Alla övriga företags- och produktnamn är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör respektive ägare. Standarden för kamerafilsystem som hänvisas till i denna manual är DCF (»Design Rule for Camera File System») som fastställts av JEITA (»Japan Electronics and Information Technology Industries Association»). 2 SE

3 PACKA UPP LÅDANS INNEHÅLL Om någon del saknas eller är skadad, kontakta butiken där du köpte kameran. Digitalkamera Kamerahuslock Okularskydd Kamerarem Litiumjonbatteri (BLM-1) Litiumjonbatteriladdare (BCM-2) USB-kabel Videokabel OLYMPUS Master CD-ROM Basmanual Avancerad manual (CD-ROM) Garantikort Registreringskort (Registreringskort medföljer ej i vissa områden.) Vad som ingår i lådan kan variera beroende på var du har köpt kameran. SE 3

4 Vad du kan göra med kameran Du kan välja mellan mer än 10 olika motivprogram, vilket gör det enkelt att få rätt inställningar för en mängd olika fotograferingssituationer! När du väl har valt motivprogram, tryck bara på avtryckaren för att ta bilden. Du kan använda funktionen sekvensfotografering. Bilder sparas på Compact Flash. Du kan visa bilder som ett bildspel och kontrollera fotograferingsinformation, etc. Bilder som spelats in i RAW-kvaliteten kan konverteras till och sparas i andra bildkvaliteter. Bilder kan visas på en TV med hjälp av videokabeln. När kameran är ansluten till en dator eller skrivare När du har fört över bilder till datorn kan du använda flera funktioner för redigering, visning och utskrift som följer med OLYMPUS Master. Du kan skriva ut lagrade bilder direkt med en PictBridgekompatibel skrivare utan att använda någon dator. 4 SE

5 Innehåll Denna manual beskriver hur man förbereder kameran för användning och förklarar de grundläggande stegen för fotografering och bildvisning. Att läsa igenom denna manual är första steget för att lära känna kameran. Säkerhetsföreskrifter Montera kameraremmen Ladda batteriet Sätta i batteriet Sätta fast ett objektiv på kameran Objektiv som kan användas Sätta i ett kort Kort som kan användas Sätta på kameran Justera sökarens dioptriinställning Fotografera Bildvisning Stänga av kameran Vad du kan göra med programmet OLYMPUS Master Information Tekniska data kamera Tekniska data medföljande tillbehör För övriga funktioner som inte beskrivs här, läs den avancerade manualen. Den avancerade manualen beskriver följande saker: Fotograferingsmetoder utom i läge P. Välja de situationsberoende fotograferingslägena. Justera fokus, exponering, bild och bildkvalitet manuellt så att det passar dina önskemål. Olika metoder för att visa och redigera tagna bilder. Anpassa funktioner för en effektivare användning. Överföra tagna bilder till en dator. Skriva ut tagna bilder. SE 5

6 Säkerhetsföreskrifter VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN SKA UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ. EVENTUELLA REPARATIONER SKA UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL FRÅN OLYMPUS. En blixtsymbol med pilhuvud inuti en triangel varnar för oisolerade spänningsförande delar inuti produkten som kan orsaka farliga elektriska stötar. Ett utropstecken i en triangel uppmärksammar om viktiga användningseller underhållsinstruktioner i dokumentationen som följer med produkten. VARNING! FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT ALDRIG PRODUKTEN FÖR VATTEN OCH ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER. Allmänna säkerhetsföreskrifter Läs igenom alla instruktioner Läs igenom alla instruktioner innan du använder produkten. För närmare information om tillbehör, som exempelvis litiumjonbatteriet, se manualerna som följer med dessa produkter. Spara dessa instruktioner Spara alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner på ett säkert ställe för framtida användning. Varningar Läs noggrant igenom och följ alla varningslappar på produkten och varningarna som beskrivs i instruktionerna. Följ instruktionerna Följ alla instruktioner som följer med produkten. Rengöring Dra alltid ur sladden ur vägguttaget innan du rengör produkten. Använd endast en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig rengöringsvätskor, sprayer eller någon form av organiska lösningsmedel för att rengöra produkten. Tillbehör För din säkerhets skull, och för att undvika skada på produkten, använd bara tillbehör som rekommenderas av Olympus. Vatten och fukt Använd aldrig produkten nära vatten (vid badkar, diskbänkar, tvättbaljor, i fuktiga källare, vid pooler eller i regn). Placering För att undvika skada på produkten och förhindra personskador, får du aldrig placera produkten på ostabila ställningar, stativ, fästen, bord eller rullbord. Den får endast monteras på stabila stativ, ställningar eller fästen. Följ instruktionerna som beskriver hur man på ett säkert sätt monterar produkten och använd bara de monteringsanordningar som rekommenderas av tillverkaren. Strömanslutning Anslut endast produkten till vägguttag med den spänning och frekvens som beskrivs på produktetiketten. Om du inte är säker på vad som gäller för ditt hem, kontakta ditt lokala elbolag. Se instruktionerna för information om hur man använder produkten med batteri. Jordning, polarisering Om denna produkt används med en nätadapter, kan det hända att nätadaptern är försedd med en polariserad stickpropp för växelström (en stickpropp där det ena stiftet är bredare än det andra). Denna säkerhetsfunktion gör att kontakten bara går att sätta i vägguttaget på ett enda sätt. Om du inte kan sätta i kontakten i vägguttaget, dra ur den, vänd den och sätt tillbaka den. Om kontakten fortfarande inte går att sätta i, kontakta en elektriker och få uttaget utbytt. 6 SE

7 Säkerhetsföreskrifter Skydda strömsladden Strömsladden bör placeras så att man inte går på den. Placera aldrig tunga föremål på strömsladden och linda den inte runt benet på ett bord eller en stol. Håll ytorna runt strömsladdens anslutningspunkter vid vägguttaget och anslutningen till produkten fria från nätadaptrar och strömsladdar för tillbehör. Åskoväder Om ett åskoväder närmar sig medan nätadaptern används, dra omedelbart ur den ur vägguttaget. För att undvika skador orsakade av oförutsedda strömsprång, ska du alltid dra ur nätadaptern ur vägguttaget och koppla loss den från kameran när kameran inte används. Överbelastning Överbelasta aldrig vägguttag, förlängningssladdar, grenuttag eller andra anslutningar med för många kontakter. Främmande föremål, spill av vätska För att undvika personskador orsakade av brand och elektriska stötar från kontakt med interna högspänningsförande delar, får du aldrig föra in metallföremål i produkten. Undvik att använda produkten när det finns risk för spill av vätska. Värme Man får aldrig använda eller förvara produkten nära värmekällor som element, varmluftsventiler,spisar eller annan utrustning som genererar värme, inklusive stereoförstärkare. Service Låt all service utföras av behörig personal. Om du försöker ta bort höljet eller ta isär produkten kan du utsättas för farliga högspänningsförande delar. Skador som kräver service Om något av förhållandena nedan uppstår när nätadaptern används, dra ur den ur vägguttaget och överlämna servicearbetet åt behörig servicepersonal: a) Vätska har spillts på produkten eller något föremål har hamnat in i produkten. b) Produkten har utsatts för vatten. c) Produkten fungerar inte normalt trots att instruktionerna följts. Justera endast de inställningar som beskrivs i instruktionerna, eftersom felaktig justering av andra inställningar kan skada produkten och kräva omfattande reparationer av en behörig servicetekniker. d) Produkten har tappats eller skadats på något sätt. e) Produkten visar en tydlig försämring av prestandan. Utbytesdelar När utbytesdelar krävs, se till att servicecentret endast använder delar med samma egenskaper som originaldelarna, enligt tillverkarens rekommendationer. Ej godkänt utbyte av delar kan resultera i brand, elektriska stötar eller andra faror. Säkerhetskontroll När service- eller reparationsarbete har utförts, be serviceteknikern utföra säkerhetskontroller för att fastställa att produkten fungerar som den ska. FARA Om produkten används utan att informationen vid denna symbol efterföljs, kan resultatet bli allvarlig personskada eller dödsfall. VARNING Om produkten används utan att informationen vid denna symbol efterföljs, kan resultatet bli personskada eller dödsfall. UPPMÄRKSAMMA Om produkten används utan att informationen vid denna symbol efterföljs, kan resultatet bli mindre personskada, skada på utrustning eller förlust av värdefull datainformation. SE 7

8 Säkerhetsföreskrifter Använda kameran VARNING Använd inte kameran på platser där den kan utsättas för antändliga eller explosiva gaser. Brand eller explosion kan uppstå. Använd inte blixten nära människor (i synnerhet småbarn). När du använder blixten måste du vara minst 1 m från ansiktet på den person du fotograferar. Om du använder blixten på för nära håll kan personen du fotograferar bli bländad. Se till att småbarn inte kommer åt kameran. Följande farliga situationer kan uppstå om småbarn kommer nära kameran: De kan fastna i kameraremmen eller strömsladdar, vilket innebär fara för strypning. Om detta händer, kontakta läkare. De kan av misstag svälja batteriet eller andra smådelar. De kan av misstag utlösa blixten nära sina egna eller andra barns ögon. De kan av misstag skadas av kamerans rörliga delar. Man får inte använda eller förvara kameran på dammiga eller fuktiga platser. Om man använder eller förvarar kameran på dammiga eller fuktiga platser kan detta leda till brand eller elektriska stötar. Täck inte blixten med handen när du fotograferar. Man får inte täcka över eller röra blixten om den har utlösts flera gånger i snabb följd. Den kan vara varm och orsaka mindre brännskador. Man får inte ta isär eller modifiera kameran. Försök aldrig ta isär kameran. De interna kretsarna innehåller högspänningsförande delar som kan orsaka allvarliga brännskador och elektriska stötar. Låt inte vatten eller främmande föremål komma in i kameran. Brand eller elektriska stötar kan uppstå. Om kameran tappas i vatten eller vätska spills på kameran, sluta använda den, låt den torka och ta sedan ur batteriet. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för Olympus. Rör inte batteriet eller batteriladdaren medan laddning pågår. Vänta tills laddningen slutförts och batteriet har svalnat. Batteriet och batteriladdaren blir varma vid laddning. Den specificerade nätadaptern blir också varm när den används under en längre tid. De kan då orsaka mindre brännskador. Använd inte ett icke-specificerat litiumjonbatteri och/eller laddare. Användning av ett litiumjonbatteri och/eller laddare som inte är avsedda för kameran kan leda till att kameran eller batteriet upphör att fungera eller till andra oväntade incidenter. Ingen kompensation utgår för eventuella incidenter som uppstår på grund av användning av utrustning som inte är avsedd för kameran. UPPMÄRKSAMMA Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma från kameran. Om du känner någon ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma från kameran under användning stäng omedelbart av kameran och dra ur nätadaptern (om sådan används). Låt kameran svalna under några minuter. Ta ut kameran utomhus, se till att den inte befinner sig nära några lättantändliga föremål och ta försiktigt ur batteriet. Ta aldrig ur batteriet med bara händer. Kontakta omedelbart närmaste servicecenter för Olympus. 8 SE

9 Säkerhetsföreskrifter Använd inte kameran med våta händer. Skada eller elektriska stötar kan uppstå. Man får inte heller ansluta eller dra ur nätadapterns stickpropp med våta händer. Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka allvarliga skador. Lämna inte kameran på platser som utsätts för extremt höga temperaturer. Om man gör det kan materialet i vissa delar brytas ner, vilket under vissa omständigheter kan leda till att kameran börjar brinna. Använd endast den nätadapter som specificeras av Olympus. Om man använder någon annan nätadapter kan det skada kameran eller strömkällan, alternativt resultera i personskador eller brand. Se till att adaptern som används passar för din region eller ditt land. För vidare information, kontakta närmaste servicecenter för Olympus eller butiken där kameran köptes. Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för skador som orsakas av nätadaptrar som inte rekommenderas av Olympus. Hantera kameran försiktigt för att undvika att få brännskador. Eftersom kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till brännskador. Uppmärksamma följande: När kameran används under lång tid blir den varm. Om du håller i kameran kan du få brännskador. På extremt kalla platser kan temperaturen på kamerans hölje vara lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du använder kameran vid låga temperaturer. Skada inte nätadapterns sladd. Man får inte dra i nätadapterns sladd eller använda en förlängningssladd. Anslut eller koppla från nätadapterns sladd genom att hålla i stickproppen. Om något av följande inträffar, avbryt användningen och kontakta en återförsäljare för Olympus eller Olympus servicecenter. Stickproppen eller sladden alstrar värme, det luktar bränt eller ryker. Stickproppen eller sladden är spräckt eller trasig. Kontakten är dålig över stickproppen. Säkerhetsföreskrifter för hantering av batteriet Följ dessa viktiga föreskrifter för att förhindra att batteriet börjar läcka, överhettas, brinna, explodera eller orsaka elektriska stötar eller brännskador. FARA Man får aldrig hetta upp eller bränna batteriet. Anslut inte kontakterna (+) och ( ) till varandra med metallföremål. Man får inte bära eller förvara batteriet så att det kan komma i kontakt med metallföremål som exempelvis smycken, nålar, spännen, etc. Förvara aldrig batteriet där det kan exponeras för direkt solljus eller utsättas för höga temperaturer, exempelvis i en varm bil, nära en värmekälla, etc. Försök aldrig ta isär batteriet eller modifiera det på något sätt, exempelvis genom lödning. Om man gör något av detta kan man förstöra kontakterna eller få batterivätska att stänka, vilket kan resultera i brand, explosion, batteriläckage, överhettning eller andra skador. Om batterivätska kommer in i ögonen, finns det risk att man förlorar synen. Om batterivätska kommer in i ögonen ska du inte gnugga dem. Spola dem omedelbart med rent, kallt, rinnande vatten och kontakta genast läkare. SE 9

10 Säkerhetsföreskrifter VARNING Se till att batteriet alltid är torrt. Låt det aldrig komma i kontakt med vatten (sött eller salt). Man får inte röra eller hålla batteriet med våta händer. Om det uppladdningsbara batteriet inte laddas färdigt inom den angivna tiden, avbryt laddningen och använd inte batteriet mer. I annat fall kan brand, explosion, antändning eller överhettning inträffa. Använd inte batteriet om det är sprucket eller trasigt. I annat fall kan explosion eller överhettning inträffa. Utsätt aldrig batteriet för kraftiga stötar eller kontinuerliga vibrationer. I annat fall kan explosion eller överhettning inträffa. Försök aldrig modifiera kamerans batterilucka och för aldrig in något (förutom det specificerade batteriet) i batterifacket. Om batteriet läcker, blir missfärgat eller deformerat eller verkar konstigt på något sätt under användningen, sluta omedelbart använda kameran. Kontakta butiken där du köpte kameran eller ett auktoriserat servicecenter för Olympus. Fortsatt användning kan leda till brand eller elektriska stötar. Om batteriet läcker vätska på dina kläder eller din hud, ta av kläderna och skölj omedelbart huden med rent, kallt, rinnande vatten. Om vätskan bränner din hud, kontakta genast läkare. UPPMÄRKSAMMA Ta inte ur batteriet ur kameran direkt efter att ha använt kameran med batteridrift under lång tid. I annat fall finns det risk för brännskador. Ta ur batteriet ur kameran om kameran inte ska användas under lång tid. I annat fall kan batteriläckage eller överhettning orsaka brand eller personskada. Säkerhetsföreskrifter för hantering av nätadaptern FARA Man får inte lägga adaptern i vatten eller använda den när den är blöt. Man får inte heller röra eller hålla i den med våta händer. I annat fall finns risk för fel på utrustningen eller elektriska stötar. Använd inte nätadaptern om den är täckt med tyg, som exempelvis en filt. Använd inte nätadaptern om något täcker den (exempelvis en filt). Värmen kan hållas kvar, vilket kan få nätadaptern att deformeras. Brand, antändning eller överhettning kan uppstå. Man får inte ta isär eller modifiera nätadaptern. Detta kan orsaka elektriska stötar eller personskador. Använd en nätadapter som är konstruerad för växelspänningen på den plats där du använder kameran. I annat fall kan brand, explosion, rök, överhettning, elektriska stötar eller brännskador uppstå. 10 SE

11 Säkerhetsföreskrifter VARNING Skada inte nätadapterns sladd. Man får inte dra i nätadapterns sladd eller använda en förlängningssladd. Se till att hålla i stickproppen när du sätter i eller tar ur nätadapterns sladd. Om något av följande inträffar, sluta använda nätadaptern och kontakta butiken där du köpte kameran eller ett servicecenter för Olympus. Stickproppen eller sladden alstrar värme, det luktar bränt eller ryker. Stickproppen eller sladden är spräckt eller trasig. Kontakten är dålig över stickproppen. UPPMÄRKSAMMA Koppla loss nätadapterns sladd från uttaget innan kameran rengörs. I annat fall kan elektriska stötar eller personskada uppstå. FCC-regler Störning av radio och TV Ändringar och modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits följa gränserna för en Klass B-digitalenhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är framtagna för att ge ett rimligt skydd mot störningar i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi och kan, om den inte är installerad och används enligt instruktionerna, orsaka störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störning inte kommer att inträffa för en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket man kan fastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen, rekommenderas användaren att försöka åtgärda störningen med en eller flera av följande åtgärder: Justera eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan kameran och mottagaren. Anslut utrustningen till ett vägguttag som är på en annan strömkrets än den som mottagaren använder. Kontakta butiken där du köpte kameran eller en radio/tv-tekniker för att få hjälp. Man bör endast använda den medföljande USB-kabeln från OLYMPUS för att ansluta kameran till datorer med USB-port. Alla obehöriga förändringar eller modifieringar på utrustningen upphäver användarens rätt att använda utrustningen. SE 11

12 Montera kameraremmen 1 För den ena änden av kameraremmen genom kamerans remfäste. Ring 2 För kameraremmens ände genom ringen och för den därefter genom spännet på det sätt som framgår av pilarna. Remfäste 3 För tillbaka kameraremmen genom spännets andra ände. Spänne 4 Dra åt i kameraremmens andra ände för att kontrollera att den sitter ordentligt. 5 Upprepa steg 1 4 för att fästa kameraremmens andra ände i det andra remfästet. Observera Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran eftersom den lätt kan fastna i lösa föremål och orsaka skada. Montera remmen korrekt enligt bilden ovan, så att inte kameran lossnar. Om remmen inte är korrekt monterad och kameran lossnar ansvarar inte Olympus för eventuella skador. 12 SE

13 Ladda batteriet Denna kamera använder ett litiumjonbatteri från Olympus (BLM-1). Använd inte någon annan typ av batteri. Batteriet är inte helt uppladdat när du köper kameran. Se till att ladda batteriet före användning med den specificerade, medföljande laddaren (BCM-2). Observera Använd endast den specificerade laddaren (BCM-1 eller BCM-2). Mer information finns i manualen för laddaren. 1 Anslut strömsladden. Laddare Strömsladd Vägguttag 2 Anslut batteriet till laddaren. Laddningen börjar. Batteriet är helt uppladdat efter ungefär 5 timmar. Indikeringslampa för laddning Litiumjonbatteri Ta bort batteriets skyddshölje. Placera batteriet i pilens riktning. SE 13

14 Ladda batteriet Indikeringslampa för laddning Status indikeringslampa Röd Grön Blinkar rött Status laddning Laddar Laddningen slutförd Laddningsfel (time-out, temperaturfel) Observera Strömförbrukningen kan variera mycket, beroende på vilka funktioner som används och fotograferingsförhållanden. Laddaren kan användas inom ett intervall från 100 V till 240 V (50/60 Hz). När laddaren används utomlands kan det vara nödvändigt att använda en adapter för att anpassa stickkontakten så att den passar i vägguttaget. Mer information kan du få från din elhandlare eller resebyrå. Om du använder en resekonverterare (finns i handeln) kan det orsaka fel i laddaren. Var noga med att inte tappa bort batteriskyddet eftersom det behövs vid förvaring av batteriet. Koppla ur strömsladden om indikeringslampan blinkar rött och kontakta Olympus servicecenter. Läs»Säkerhetsföreskrifter» innan du laddar batteriet ( S. 6). 14 SE

15 Sätta i batteriet 1 Kontrollera att kamerans strömbrytare är i läget OFF (av). Strömbrytare 2 För batteriluckans lås till batteriluckan. och öppna Batteriluckans lås Batterilucka 3 För in batteriet på det sätt som visas i illustrationen. Riktningsmarkering Ta ut batteriet Kontrollera att strömbrytaren står i läget OFF (av) och att kortlampan inte blinkar. Luta kameran samtidigt som du håller batteriet på plats. Ta försiktigt ut batteriet utan att tappa det. SE 15

16 Sätta i batteriet 4 För batteriluckans lås till. Batterilucka När batterihållaren (tillval) används tas batteriluckan bort genom att föra borttagningsstiftet i pilens riktning. Stift för borttagning av batteriluckan Andra strömkällor Nätadapter Med nätadaptern (AC-1) (tillval) kan du använda kameran utan att behöva tänka på batterinivån. Nätadaptern är användbar för långvariga uppgifter, som fotografering under en lång tidsperiod eller nerladdning av bilder till en dator. Batterihållare Med batterihållaren (tillval) kan du använda kameran under en längre tidsperiod. För detaljerad information om hur man sätter fast batterihållaren på kameran, se manualen för batterihållaren. 16 SE

17 Sätta fast ett objektiv på kameran Objektiv som kan användas Välj det objektiv du vill fotografera med. Använd ett specificerat»four Thirds»-objektiv (»Four Thirds»-infästning*). Om ett icke-specificerat objektiv används fungerar inte AF (automatisk skärpeinställning) och ljusmätning korrekt. I vissa fall kan det hända att även andra funktioner inte fungerar. *»FourThirds»-infästning: Standard utvecklad av Olympus. Objektivinfästning för»four Thirds»-systemet. De nya utbytbara objektiven är framtagna från grunden och är baserade på optikteknik för digitalkameror. Utbytbart objektiv i»four Thirds»-systemet Designad för att klara krävande professionell användning.»four Thirds»-systemet gör att ett snabbt objektiv samtidigt kan vara kompakt och lätt.»four Thirds»-systemets utbytbara objektivsortiment innehåller följande produkter: ZUIKO DIGITAL 14 mm 54 mm f : Standardzoomobjektiv som motsvarar mm på ett 35 mm-objektiv. ZUIKO DIGITAL ED 50 mm 200 mm f : Superteleobjektiv som motsvarar mm på ett 35 mm-objektiv. ZUIKO DIGITAL ED 40 mm 150 mm f : Teleobjektiv som motsvarar mm på ett 35 mm-objektiv. Observera När du sätter fast eller tar bort kamerahusets skyddslock och objektivet från kameran, håll objektivinfästningen på kameran riktad neråt. På så sätt förhindrar du att damm och andra främmande substanser kommer in i kameran. Man får inte ta bort kamerahusets skyddslock eller sätta fast objektivet på dammiga ställen. Rikta inte objektivet som är fastsatt på kameran mot solen. Detta kan orsaka fel i kameran eller få den att antändas genom den förstoringsglaseffekt som uppstår när solljuset passerar genom objektivet. Tappa inte bort kamerahusets skyddslock och bakre skydd. Sätt fast kamerahusets skyddslock på kameran för att förhindra att damm samlas på insidan när det inte finns något objektiv fastsatt. SE 17

18 Sätta fast ett objektiv på kameran 1 Se till att strömbrytaren är satt i läget OFF (av). Strömbrytare (POWER) 2 Ta bort kamerahusets skyddslock från kameran. Kamerahusets skyddslock 3 Ta bort objektivets bakre skydd. Bakre skydd 18 SE

19 Sätta fast ett objektiv på kameran 4 Se till att markeringen för objektivfastsättning (röd) på kameran linjerar med fastsättningsmarkeringen (röd) på objektivet och för därefter in objektivet i kamerahuset. Vrid objektivet medurs till dess att du hör ett klickljud. Markering för objektivfastsättning (Röd) Inriktningsmarkering (Röd) 5 Ta bort objektivskyddet. Objektivskydd Ta bort objektivet från kameran 1 2 Se till att strömbrytaren är satt i läget OFF (av). Håll ned frigörandeknappen för objektivet samtidigt som du tar bort objektivet från kameran genom att vrida det moturs. Knapp för frigörande av objektiv SE 19

20 Sätta i ett kort Kort som kan användas»kort» betyder i denna manual ett inspelningsmedium. Denna kamera kan använda kort av formatet Compact Flash eller Microdrive (tillval). Ett xd-picture-kort kan också användas med en kortadapter (tillval). Compact Flash Compact Flash är ett»solid state»- flashminneskort med stor kapacitet. Du kan använda kort som finns i handeln. Microdrive Microdrive är ett medium som använder en kompakt hårddisk med stor kapacitet. Du kan använda Microdrive-kort som stödjer CF+Type II (Compact Flash utbyggd standard). Säkerhetsföreskrifter vid användning av Microdrive Microdrive är ett medium som använder en kompakt hårddisk. Eftersom diskenheten roterar är Microdrive inte lika tåligt för vibrationer och stötar som andra kort. Man måste vara särskilt försiktig när man använder Microdrive (särskilt när man tar bilder och vid bildvisning) så att kameran inte utsätts för stötar eller vibrationer. Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder Microdrive. Mer information finns i manualerna som följde med din Microdrive. Var mycket försiktig när du ställer ifrån dig kameran vid bildlagring. Placera den försiktigt på en stabil yta. Var noga med att inte slå emot någonting med kameran när den bärs i kameraremmen. Använd inte kameran på platser där den kan utsättas för vibrationer eller kraftiga stötar, exempelvis på en byggarbetsplats eller i en bil som körs på en gropig väg. Ta inte med Microdrive till platser där den kan utsättas för stark magnetism. Microdrives kan användas med denna kamera (från och med oktober 2004): Hitachi DSCM-1100 (1 GB) HMS360404D5CFOO (4 GB) DSCM (512 MB) HMS360402D5CFOO (2 GB) DSCM (340 MB) 20 SE

21 Sätta i ett kort 1 Öppna kortluckan. Kortlucka 2 Sätt in kortet helt och hållet med den sida som är markerad med ß vänd åt monitorsidan (kamerans baksida) som framgår av illustrationen. Kontrollera att kortet är vänt åt rätt håll om du inte kan se markeringen ß på kortet. Markering ß 3 Stänga kortluckan. Utmatningsknapp SE 21

22 Sätta i ett kort Ta ut kortet 1 2 Kontrollera att kortlampan inte lyser. Öppna kortluckan. Kortlampa 3 Tryck försiktigt på utmatningsknappen och låt den föras ut igen och tryck därefter in den helt på nytt. Kortet matas ut en bit så att du kan ta ut det. Om du trycker på utmatningsknappen för hårt kan kortet hoppa ur kameran. Ta ut kortet. Utmatningsknapp 4 Stäng kortluckan. 22 SE

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM

PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM PENTAX Q_SWE.book Page 0 Thursday, September 1, 2011 11:49 AM Tack för att du valt PENTAX Q digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

EX-P505 Instruktionshäfte

EX-P505 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-P505 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet nära

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

Digitalkamera. Bruksanvisning. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en RICOH WG-30W digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran

Läs mer

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665

Din manual NIKON COOLPIX S8000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4256665 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NIKON COOLPIX S8000. Du hittar svar på alla dina frågor i NIKON COOLPIX S8000 instruktionsbok

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska

Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX. Instruktionshäfte. Svenska Digital kamera med LCD-skärm QV-3500EX Instruktionshäfte Svenska INTRODUKTION INTRODUKTION Läs noga detta instruktionshäfte för att få ut mesta möjliga av din nya digitala kamera från CASIO, och förvara

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara handboken

Läs mer