Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation"

Transkript

1 m be certain. Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation Modell Modell Modell Modell Modell Modell Modell Modell Modell A

2 Upphovsrättsinformation Översättningsinformation Varumärkesinformation , , 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2008 MTS Systems Corporation. Med ensamrätt. Originalengelska: F MTS är ett registrerat varumärke som tillhör MTS Systems Corporation i USA. Detta varumärke kan vara skyddat i andra länder. DTE är ett registrerat varumärke som tillhör Mobil Corporation. Tellus är ett registrerat varumärke som tillhör Shell Oil Corporation. Molykote är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Chemical Company. Teflon är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont Company. Alla andra varumärken eller tjänstemärken är deras respektive ägares egendom. Publiceringsinformation ARTIKELNUMMER FÖR HANDBOK PUBLICERINGSDATUM A December A Augusti A September A Juni B Februari C Februari D Juni E November F Juli G Juni A September B November C Maj D Juni E Mars E Juli F September

3 Innehåll Teknisk support 5 Hur du får teknisk support 5 Innan du kontaktar MTS 5 Om du kontaktar MTS via telefon 6 Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker 7 Förord 9 Innan du börjar 9 Konventioner 10 Dokumentationskonventioner 10 Inledning 13 Komponentidentifikation 14 Funktionell beskrivning 16 Specifikationer 19 Dimensioner 20 Specifikationer för LVDT-höljet 22 Lagerfotsspecifikationer 24 Säkerhetsinformation 25 Placering av varningsskyltar 25 Installation 29 Installera en fixtur i Hydraulcylindern 30 Spiralbrickor 32 Installera fixturer med spiralbrickor 33 Ta bort fixturer med spiralbrickor 35 Anslutning av LVDT-kabel 35 Hydrauliska anslutningar 37 Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation 3

4 Drift 39 Operativa överväganden 39 Beräkning av sidobelastning 41 Provberäkning 43 Underhåll 45 4 Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

5 Hur du får teknisk support Teknisk support Hur du får teknisk support Börja med dina handböcker Handböckerna levererade av MTS har den mesta information du behöver för att använda och underhålla din utrustning. Om din utrustning innehåller MTSprogramvara sök efter hjälp online och README-filer som innehåller ytterligare produktinformation. Om du inte hittar svaren på dina tekniska frågor från dessa källor kan du använda internet, e-post, telefon eller fax för att kontakta MTS för assistans. Metoder för teknisk support MTS:s webbplats MTS kan erbjuda en mängd olika supporttjänster efter att ditt system har installerats. Om du har frågor om ett system eller en produkt kontakta MTS på något av följande sätt. MTS:s webbplats ger dig åtkomst till vår tekniska supportpersonal via en länk till teknisk support: > Kontakta oss > Service och teknisk support E-post Telefon MTS Call Center Veckodagar 7:00 till 17:00, centraltid Fax Ange teknisk support i ämnesraden. Innan du kontaktar MTS MTS kan hjälpa dig mer effektivt om du har följande information tillgänglig när du kontaktar oss för support. Känn till ditt arbetsplatsnummer och systemnummer Arbetsplatsnumret innehåller ditt företagsnummer och identifierar din utrustningstyp (materialtestning, simulering osv.). Numret skrivs vanligtvis på en etikett på din MTS-utrustning innan systemet lämnar MTS. Om du inte har eller inte känner till ditt MTS-arbetsplatsnummer kontakta din MTS-distributör. Exempel på arbetsplastnummer: Om du har mer än ett MTS-system identifierar systemets jobbnummer vilket system du ringer om. Du kan hitta jobbnumret på de papper du fick av oss när du beställde ditt system. Exempel på systemnummer: US Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation Teknisk support 5

6 Om du kontaktar MTS via telefon Känn till information från tidigare teknisk assistans Om du har kontaktat MTS om detta problem tidigare kan vi ta fram din fil. Vi behöver veta: MTS-meddelandenummer Namn på personen som hjälpte dig Identifiera problemet Beskriv problemet och ta reda på svaren på följande frågor: Beskriv problemets varaktighet och frekvens. Kan du återskapa problemet? Hade det gjorts några ändringar i maskinvaran eller programvaran i systemet innan problemet började? Vilka modellnummer har den utrustning som drabbats? Vilken modell på styrenheten använder du (om tillämpligt)? Vilken testkonfiguration använder du? Känn till relevant datorinformation Om du har stött på problem med datorn, ha följande information tillgänglig: Tillverkarens namn och modellnummer Typ av programvara som körs och serviceuppdateringsinformation Mängd systemminne Mängd ledigt utrymme på hårddisken där applikation finns Aktuell status för hårddiskfragmentering Anslutningsstatus för ett företagsnätverk Känn till relevant programvaruinformation För programvaruapplikationsproblem ha följande information tillgänglig: Programvaruapplikationens namn, versionsnummer, build-nummer och om tillgängligt, programvarans uppdateringsnummer. Kort information som visas när du startar applikationen och som du normalt hittar när du väljer Om på menyn Hjälp. Den är också till hjälp om namnen på andra icke MTS-applikationer som körs på din dator, till exempel antivirusprogram, skärmsläckare, utvidgade tangentbord, utskriftsbuffertar, osv är knda och tillgängliga. Om du kontaktar MTS via telefon Ditt samtal kommer att registreras av en Call Center-medarbetare om du ringer inom USA eller Kanada. Innan du kopplas till en teknisk supportspecialist kommer call center-medarbetaren att fråga efter arbetsplatsnummer, namn, företag, företagsadress och telefonnummer där du normalt kan bli nådd. Om du ringer om ett problem som redan har tilldelats meddelandenummer anger du detta nummer. Du kommer att tilldelas ett unikt meddelandenummer vid varje nytt problem. 6 Teknisk support Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

7 Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker Identifiera systemtyp För att call center-medarbetaren ska kunna koppla dig till den bäst kvalificerade tekniska supportspecialisten som är tillgänglig, ber vi dig ange vilken av följande typer av system du har: Elektromekaniskt materialtestsystem Hydromekaniskt materialtestsystem Fordonstestsystem Fordonskomponenttestsystem Flygtestsystem Var förberedd på felsökning Förbered dig på felsökning när du pratar i telefon: Ring från en telefon som är nära systemet så att du kan bidra med information. Ha ursprungliga skivor/medier för operativsystem och programvara till hands. Om du inte känner till alla aspekter för hur utrustningen fungerar ha en erfaren användare bredvid dig som hjälp. Skriv ned relevant information Förbered dig på att vi kanske måste ringa tillbaka: Kom ihåg att fråga efter meddelandenumret. Registrera namnet på personen som hjälpte dig. Skriv ned alla specifika instruktioner som ska följas, till exempel dataregistrering eller prestandaövervakning. Efter ditt samtal MTS loggar och spårar alla samtal för att säkerställa att du har fått hjälp och att åtgärd har vidtagits gällande ditt problem eller din fråga. Om du har frågor om status för ditt problem eller har ytterligare information att rapportera kontakta MTS igen och lämna ditt ursprungliga meddelandenummer. Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker Använd problembeskrivningsformuläret för att kommunicera problem du haft med din MTS-programvara, maskinvara, handböcker eller service och som, enligt din mening, inte kunnat lösas på ett bra sätt genom vår tekniska supportprocess. Formuläret innehåller kryssrutor i vilka du kan ange hur brådskande problemet är och vad du anser är en acceptabel svarstid. Vi garanterar ett snabbt svar - din feedback är viktig för oss. Probleminlämningsformuläret kommer du åt: Längst bak i de flesta MTS-handböckerna (förfrankerat formulär skickas till MTS per post) > Kontakta oss > Problembeskrivningsformulär som ska lämnas in (elektroniskt formulär skickas via e-post till) Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation Teknisk support 7

8 Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker 8 Teknisk support Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

9 Innan du börjar Förord Innan du börjar Säkerheten först! Andra MTShandböcker Innan du använder MTS-produkten eller -systemet läs igenom och förstå Säkerhetshandboken och övrig säkerhetsinformation som medföljer systemet. Felaktig installation, drift eller felaktigt underhåll av MTS-utrustning i din testanläggning kan resultera i farliga förhållanden som kan orsaka personskador eller dödsfall eller skador på utrustning och testexemplar. Du ska alltså läsa igenom och förstå säkerhetsinformationen som medföljer ditt system innan du fortsätter. Det är mycket viktigt att du hela tiden är medveten om de risker som är förenade med ditt system. Utöver denna handbok kan du erhålla ytterligare MTS-handböcker i pappersformat eller elektroniskt format. Om du har köpt ett testsystem kan det ingå en MTS Systemdokumentations-CD i det. Denna CD innehåller en elektronisk kopia av de MTS-handböcker som tillhör ditt testsystem, inklusive hydrauliska och mekaniska komponenthandböcker, monteringsritningar och reservdelslistor samt handböcker om drift och förebyggande underhåll. Styrenhets- och applikationsprogramhandböcker finns normalt på programvarans CD-distributionsskivor. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Förord 9

10 Konventioner Konventioner Dokumentationskonventioner Följande stycken beskriver några av konventionerna som används i dina MTS-handböcker. Riskkonventioner Vid behov kan det finnas riskmeddelanden i denna handbok. Dessa meddelanden innehåller säkerhetsinformation som är specifika för den uppgift som ska utföras. Riskmeddelanden är viktiga och föregås av steget eller proceduren som kan leda till en tillhörande risk. Läs alla riskmeddelanden noggrant och följ direktiven som ges. Tre olika nivåer för riskmeddelanden kan dyka upp i handböckerna. Följ alla exemplens tre nivåer. Obs För generell säkerhetsinformation se säkerhetsinformationen som följer med systemet. FARA Meddelanden om fara indikerar risk på hög nivå vilken, om den ignoreras, kommer att resultera i dödsfall, allvarliga personskador eller betydande egendomsskador. VARNING Varningsmeddelanden indikerar risk på mellannivå vilken, om den ignoreras, kan resultera i dödsfall, allvarliga personskador eller betydande egendomsskador. FÖRSIKTIGHET Försiktighetsmeddelanden indikerar risk på låg nivå vilken, om den ignoreras, skulle kunna orsaka lindriga eller mindre personskador, skador på utrustning eller äventyra testintegritet. Obs Obs ger ytterligare information om ditt operativsystem eller framhäver enkelt förbisedda objekt. Till exempel: Obs Resurser som har lagts tillbaka i maskinvarulistorna visas i slutet av listan. Specialtermer Illustrationer Konventioner i elektronisk manual Den första förekomsten av specialtermer visas kursivt. Illustrationer visas i denna handbok för att förtydliga texten. Observera att illustrationerna endast tjänar som exempel och inte nödvändigtvis representerar din faktiska systemkonfiguration, testapplikation eller programvara. Denna handbok finns som ett elektroniskt dokument i PDF-format (Portable Document File). Det kan visas på vilken dator som helst som har Adobe Acrobat Reader installerat. 10 Förord Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

11 Dokumentationskonventioner Hypertextlänkar Det elektroniska dokumentet har många hypertextlänkar som visas i blå text. Alla blå ord i brödtexten, tillsammans med alla poster för innehållsförteckning och indexsidonummer, är hypertextlänkar. När du klickar på en hypertextlänk hoppar applikationen till motsvarande ämne. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Förord 11

12 Dokumentationskonventioner 12 Förord Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

13 Inledning Serie 244 Hydraulcylinder är en hydraulisk kraftanordning som tillhandahåller slagvolym för (eller krafter i) ett testexemplar eller en struktur för testning. Innehåll Komponentidentifikation 14 Funktionell beskrivning 16 Specifikationer 19 Specifikationer för LVDT-höljet 22 Lagerfotsspecifikationer 24 Vad behöver du veta MTS Systems Corporation förutsätter att du känner till hur styrenheten fungerar. Se lämplig handbok för information om hur du utför styrenhetsrelaterade steg i denna handboksprocedur. Du förväntas att känna till hur du utför följande procedurer: Sätta på/stänga av hydrauliskt tryck. Välja ett kontrolläge. Manuellt justera Hydraulcylinderns position. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 13

14 Komponentidentifikation Komponentidentifikation Installera ett testexemplar. Definiera ett enkelt test. Köra ett test. Kolvstångsstopp Lager Kudde Lågtryckstätning Returport Kolvtätning Högtryckstätning Kudde Förlängningsport Lager Lågtryckstätning Kolvstång Förbidräneringsport Serie 244 Linjärt Hydraulcylinder 14 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

15 Komponentidentifikation Serie 244 Hydrauliska huvudkomponenter för Hydraulcylinder KOMPONENT Kolvstångsstopp Lager Kudde Förlängningsport/ Returport Kolvtätning Kolvstång Förbidräneringsport Tätningar för högt/lågt tryck BESKRIVNING Kolvstången har en insats av hårdmetall som har en inre gänga för monteringsbelastningsceller, svängtappar och gränssnittsfixturer. Modell Hydraulcylinder har ingen insats; inre gängor går via maskinen direkt in i kolvstångsstoppet. De icke metalliska lagren med hög kapacitet överförs direkt till ändkåporna. De icke metalliska lagren är standard på grund av deras höga sidobelastningstolerans och motstånd mot ytfel och kärvning. Kuddarna skyddar Hydraulcylindern från effekterna av krafter vid hög hastighet och stor massa. De hindrar Hydraulcylindern från kontakt med ändkåporna. Modell och Hydraulcylinderen har inte hydrauliska kuddar. Hydraulisk högtrycksvätska kommer in i cylindern via en av dessa kontrollportar. När tryck appliceras på en port öppnas den andra porten som en returlinje vilket gör att Hydraulcylindern utvidgas eller returneras. Vätskeflödet genom dessa portar kontrolleras av servoventilen. En förstärkt Teflon-tätning (om den ingår) på kolven ger en positiv tätning och minskar friktionen. Spår på kolven smörjer kolvytan under tester med liten slaglängd och sidobelastning. För cykliska testapplikationer med hög hastighet kan kolvtätningen uteslutas. Den snäva toleranspassningen ger en effektiv viskos tätning. Serie 244 Hydraulcylinder är utrustad med en dubbeländad kolvstång. Den dubbeländade kolven har likadana ytor på båda sidor för att få balans. Den är tillverkad i ett stycke värmebehandlat legeringsstål och är hårdförkromad. Kolvstången är ihålig för att installation och rätt justering av en slagvolymsgivare ska kunna tillåtas. Förbidräneringsporten låter vätska som läcker förbi tätningarna ledas ut ur Hydraulcylindern vilket hindrar tryckfickor från att komma i kontakt med Hydraulcylindern. Kolvstångstätningar består av en högtryckstätning och en lågtrycks-/ torkartätning i både den främre och bakre ändkåpan. Modell 244.1x och 244.2x Hydraulcylinder [med kraftdimensioneringar under 100 kn (22 kip)], som används i belastningsrams-/enhetsapplikationerna har inga högtryckstätningar för kolvstång. Högtryckstätningen är utformad för lång livslängd, låg friktion och exceptionell prestanda i högfrekventa applikationer med låg slagvolym. En liten mängd hydraulvätska tillåts att flöda förbi högtryckstätningen för fortsatt lagersmörjning. Förbidräneringsportarna returnerar hydraulvätskan som passerar via högtryckstätningen tillbaka till systemets hydrauliska kraftfrsörjning. Innerdelen av lågtrycks-/torkartätningen bildar en hydraulisk tätning medan den yttre delen av tätningen fungerar som en skrapring för att minska extern kontamination av tätningar och lager. Om det finns någon högtryckstätning torkar den inre delen av lågtryckstätningen upp hydraulvätska som kommer via högtryckstätningen och leder vätskan in i förbidräneringsporten. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 15

16 Funktionell beskrivning Funktionell beskrivning Serie 244 Hydraulcylinder är ett dubbelverkande, dubbeländat, tåligt Hydraulcylinder som arbetar under precisionskontroll av servoventil i slutna servohydrauliska system från MTS. Hydraulcylindern är en hydraulisk kraftkolv som kan utvidgas eller returneras (dubbelverkande). Hydraulcylindern tillhandahåller slagvolym för (eller krafter i) ett testexemplar eller en struktur för testning. Det kan också tillhandahålla samma kraft i spänning och kompression (dubbeländad). Hydraulcylindern innehåller en LVDT som mäter slagvolymen för Hydraulcylindern. Serie 244 Hydraulcylinder är linjär och tillhör axiella kontrollkanaler. Ett linjärt Hydraulcylinder består av en cylinder som innehåller en kolv. Serie 244 Hydraulcylinder är utformad för många olika tillval och tillbehör såsom kraft- och slagvolymsgivare, lagerfötter, svängstångsstopp och svängfötter. När Hydraulcylindern är utrustat med lämpliga alternativ och tillbehör kan det konfigureras för precisionstestning av material, strukturer och komponenter. Returport Fäste för LVDT-kärna LVDTkontakt Förlängningsport LVDT-spole Funktionsdiagram 16 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

17 Funktionell beskrivning Hydraulcylinderfäste Hydraulcylindern kan monteras till ett brett urval av fixturer och anordningar: Komponenttestsystem har vanligtvis den ena ändan av Hydraulcylindern anslutet till en anpassad testrambas och den andra ändan anslutet till testexemplaret. Båda ändarna på Hydraulcylindern kan monteras i fästen (till exempel svängtappar) för fastsättning i testexemplaret eller foten. I materialtestsystem sitter Hydraulcylindern som regel i en belastningsanordning. Hydraulcylindern kan monteras under fotplattan eller ovanför tvärstycket. Ändan på Hydraulcylindern är försedd med fixturer (till exempel gripar) för fastsättning i testexemplaret. Hydraulcylinderdrift Hydraulcylinderns kolvstångsrörelse åstadkoms genom att hydraulisk högtrycksvätska tillförs ena sidan av hydraulcylinderkolven och sedan öppnar den andra sidan till en returlinje. Hydraulisk högtrycksvätska förs in i cylindern via returporten eller förlängningsporten. Det differentiella trycket över kolven tvingar kolvstången att röra sig. Mängden hydraulvätska och hastigheten och riktningen på kolvstångens rörelse kontrolleras av en servoventil. Om kolvstången kommer i kontakt med en viss extern reaktionspunkt appliceras en kraft på denna punkt motsvarande det effektiva kolvområdet gånger trycket. Huvudkriterierna vid val av Hydraulcylinder är kraften och slaget (slagvolymen) som krävs för jobbet. LVDT-funktion Den invändiga LVDT-enheten indikerar Hydraulcylinderns slagvolym för kolvstången. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 17

18 Funktionell beskrivning Låsskruv Låsskruv för kärnfäste Ihålig kolvstång LVDT-spole Låskrage Lagerfot Förlängning av LVDTkärna LVDTkontakt LVDT är en elektromekanisk anordning som tillhandahåller en utgångsspänning i proportion med slagvolymen för en flyttbar kärnförlängning. Kärnförlängningen sitter på insidan av den ihliga kolvstången och rör sig simultant med kolvstången. LVDT-spolen är fäst i lagerfoten via en låskrage. Kärnförlängningen är placerad i LVDT-spolen för att tillhandahålla en nollreferenspunkt, och sitter fast med en låsskruv. När kolvstången rör sig under drift indikerar utgångsspänningen från LVDT hur långt kolvstången har rört sig från nollreferenspunkten. 18 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

19 Specifikationer Specifikationer Flera typer av specifikationer listas på följande sidor. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta MTS för verifiering av kritiska specifikationer enligt dina behov. Kraftdimensioneringar Följande tabell listar kraftdimensioneringen för varje hydraulcylindermodell. Specifikationer för stångdiameter och effektivt kolvområde används i Operativa överväganden. Hydraulcylinderspecifikationer MODELL NUMMER KRAFTDIMENSIONERING * STÅNGDIAMETER EFFEKTIVT KOLVOMRÅDE KN KIP MM TUM CM 2 TUM *. Nominell kraft erhållen med 21 MPa (3000 psi) hydrauliskt tryck. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 19

20 Dimensioner Dimensioner Varje dimension som visas i denna figur listas i följande tabell. Stånginsats: M gängstorlek, N djup A (Kudde) Slaglängd BASCYLINDER A (Kudde) C min. -6 Dränering B+ slaglängd 25.4 mm (1.00 in) 2.5 mm (0.10 in) min , Struktur P , P , , , P FRÄMRE ÄNDKÅPA D hål, E gängstorlek, F djup, samma avstånd som på en G diameter 4 hål, H gängstorlek, F djup, samma avstånd som på en L diameter BAKRE , , , , , hål, H gängstorlek, K djup, avstånd som visas på en L diameter Hydraulcylinderdimensioner 20 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

21 Dimensioner Hydraulcylinderdimensioner (används i USA) DIMENSION HYDRAULCYLINDERMODELLNUMMER ENHETER A tum ingen ingen B tum C * tum D hål 2 eller 4 2 eller E UNC 3/8-16 3/8-16 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13 5/ F tum G tum H UNC 3/8-16 3/8-16 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11 7/8-9 7/ K tum L tum M UNS 1/2-20 1/ / N tum P tum * Detta område har en helt returnerad kolvstång av standardlängd. BelastningsenhetsHydraulcylinder har fyra monteringshål medan strukturella Hydraulcylinder har två. Har ingen gängad stånginsats. Från änden på kolvstången till botten av inre gängor. Hydraulcylinderdimensioner (SI metersystem) DIMENSION HYDRAULCYLINDERMODELLNUMMER ENHETER A mm ingen ingen B mm C * mm D hål 2 eller 4 2 eller E UNC 3/8-16 3/8-16 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13 5/ F mm G mm H UNC 3/8-16 3/8-16 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11 7/8-9 7/ H UNC 3/8-16 3/8-16 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11 7/8-9 7/ K mm L mm M UNS 1/2-20 1/ / M mm M12 x 1,25 M12 x 1,25 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M36 x 2 M52 x 2 M76 x 2 N mm P mm * Detta område har en helt returnerad kolvstång av standardlängd. BelastningsenhetsHydraulcylinder har fyra monteringshål medan strukturella Hydraulcylinder har två. Har ingen gängad stånginsats. Från änden på kolvstången till botten av inre gängor. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 21

22 Specifikationer för LVDT-höljet Specifikationer för LVDT-höljet Kudde Kudde Slag längd A min. 68,6 mm (2,70 tum) + slaglängd Bakre änd kåpa vid LVDT-fäste E E , , , , , , , hål, B gängstorlek, C djup, avstånd som visas 2 hål, B gängstorlek, C djup, avstånd som visas Öppet LVDT-hölje Specifikationer för LVDT-hölje för extra kolvlängd* MODELL A, B C D E VIKT MM TUM UNC MM TUM MM TUM MM TUM KG LB / N/A N/A / N/A N/A /8-16 # N/A N/A /8-16 # N/A N/A /8-16 # N/A N/A /8-16 # N/A N/A / N/A N/A / N/A N/A / N/A N/A * Specifikationer ej listade i denna tabell kan hittas i tabellen Dimensioner. Denna specifikation använder en helt returnerad extra standardlängd för kolvstång. Tillvalslängder för stång finns för montering av tvärstyckshydraulcylinder eller andra specialmonteringskonfigurationer. För en 152 mm (6 tum) slagbaserad belastningsram/belastningscylinderanordning och öppna LVDT-bostäder. # Kräver 5/8-11 till 3/8-16 insatsgänga (medföljer öppen LVDT-bostadsanordning). 22 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

23 Specifikationer för LVDT-höljet Slag + A Spiralbrickor eller adapter B Stängda LVDT-bostäder Stängda LVDT-bostäder Specifikationer för LVDT-bostäder * MODELL A B VIKT MM TUM MM TUM KG LB # 3.62 # # * Specifikationer ej listade i denna tabell kan hittas i tabellen Dimensioner. Referera till längden för den stängda LVDT-bostadsanordningen. För en 152 mm (6 tum) slagbaserad belastningsram/ belastningscylinderanordning och öppna LVDT-bostäder. Kräver inte spiralbrickor eller en adapter # Använd en adapter i stället för spiralbrickor. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 23

24 Lagerfotsspecifikationer Lagerfotsspecifikationer D C D C "B" dia. A MODELL A B C D VIKT MM TUM MM TUM MM TUM MM TUM KG LB Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

25 Placering av varningsskyltar Säkerhetsinformation Placering av varningsskyltar Varningsskyltar innehåller specifik säkerhetsinformation och är fästa direkt på systemet så att de är lätta att se. Varje skylt beskriver en systemrelaterad fara. När så är möjligt ska internationella symboler (ikoner) användas för att grafiskt ange typ av fara. På etiketten ska riskens allvarsgrad indikeras. I vissa fall kan skylten innehålla text som beskriver faran, det potentiella resultatet om faran ignoreras, och generella instruktioner om hur du undviker faran. Följande etiketter och ikoner kan finnas på ett Hydraulcylinder. ETIKETT BESKRIVNING VARNING Hydrauliskt tryck över 3000 psi kan förstöra komponenter. Kan orsaka allvarliga personskador, dödsfall eller skador på utrustning. Överskrid inte 3000 psi (20,7 MPa). Artikel # Läs instruktionerna före körning eller service. 4 4 (27.6 MPa). Artikel # VARNING Hydrauliskt tryck över 4000 psi kan förstöra komponenter. Kan orsaka allvarliga personskador, dödsfall eller skador på utrustning. Överskrid inte 4000 psi (27,6 MPa). Läs instruktionerna före körning eller service. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Säkerhetsinformation 25

26 Placering av varningsskyltar ETIKETT BESKRIVNING FÖRSIKTIGHET Högt dräneringstryck kan orsaka skada på kolvtätningen och hydrauliskt oljeläckage. Ta bort dräneringslinjens transportkåpa och dräneringsslang före körning. Artikel # Varning om fästad massa. Överskrid inte maximal fästad massa. Artikel # Hydrauliskt hydraulcylinder-id-märkning listar följande: Modellnummer Serienummer Anordningsnummer/rev Kraftdimensionering Effektivt område Statiskt slag Artikel # Dynamiskt slag Hydrostatiskt/icke hydrostatiskt Maximal fästad massa 26 Säkerhetsinformation Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

27 Placering av varningsskyltar ETIKETT BESKRIVNING Hydrauliskt hydraulcylinder-id-märkning listar följande: Modellnummer Serienummer Anordningsnummer/rev Kraftdimensionering Effektivt område Artikel # Statiskt slag Dynamiskt slag Hydrostatiskt/icke hydrostatiskt Tryckikon. Kan användas separat eller tillsammans med tryckdimensionsetikett (artikel # xx). Artikel # Artikel # xx Tryckdimensionering. Den faktiska dimensionering som anges på denna etikett varierar. Denna etikett används ihop med tryckikonen (artikel # ). Placerad direkt under tryckikonen på Hydraulcylindern. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Säkerhetsinformation 27

28 Placering av varningsskyltar 28 Säkerhetsinformation Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

29 647 Hydraulic Wedge Grip 647 Hydraulic Wedge Grip Installation Belastningsenheter Installationen av Hydraulcylinder i serie 244 beror på testapplikationen. Vid material- eller komponenttestning installeras Hydraulcylindern normalt i en belastningsram eller testfixtur. Vid struktur- eller vibrationstestning säkras Hydraulcylindern normalt till en reaktionsmassa med en sväng- eller lagerfot. Innehåll Installera en fixtur i Hydraulcylindern 30 Spiralbrickor 32 Installera fixturer med spiralbrickor 33 Ta bort fixturer med spiralbrickor 35 Anslutning av LVDT-kabel 36 Hydrauliska anslutningar 37 När Hydraulcylinder i serie 244 monteras i en belastningsram installeras Hydraulcylindern i belastningsramen på fabriken. Hydraulcylinderalternativ, till exempel servoventiler och förgreningsrör, installeras också på Hydraulcylindern på fabriken. Den enda installation som krävs är att ansluta hydrauliska systemslangar och systemkablar. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Installation 29

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 LI 2013-10-08 INNEHÅLL Innehållsförteckning Installation Avlägsna transportspärr 4 Innan installation 5 Kassavåg 6 Sidovåg 8 Anslutning av kablage 9 Montering

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Hur man använder CD:n Se manualer Er feedback Beställa manualer Hur man använder CD:n Se filer: Filerna på CD:n är i Adobes PDF-format (Portable Document Format). De

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Kom igång med RT Controller

Kom igång med RT Controller Kom igång med RT Controller En snabbguide om hur du kommer igång med ditt RT system Kom igång med RT Controller Version 1.3 (090831) (Använd Användarmanual RT Controller ver. 2.1 eller senare till denna

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper Bo R. ndersson Fluida och Mekatroniska System, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköping, Sverige E-mail: bo.andersson@liu.se Sammanfattning

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer