Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation"

Transkript

1 m be certain. Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation Modell Modell Modell Modell Modell Modell Modell Modell Modell A

2 Upphovsrättsinformation Översättningsinformation Varumärkesinformation , , 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2008 MTS Systems Corporation. Med ensamrätt. Originalengelska: F MTS är ett registrerat varumärke som tillhör MTS Systems Corporation i USA. Detta varumärke kan vara skyddat i andra länder. DTE är ett registrerat varumärke som tillhör Mobil Corporation. Tellus är ett registrerat varumärke som tillhör Shell Oil Corporation. Molykote är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Chemical Company. Teflon är ett registrerat varumärke som tillhör DuPont Company. Alla andra varumärken eller tjänstemärken är deras respektive ägares egendom. Publiceringsinformation ARTIKELNUMMER FÖR HANDBOK PUBLICERINGSDATUM A December A Augusti A September A Juni B Februari C Februari D Juni E November F Juli G Juni A September B November C Maj D Juni E Mars E Juli F September

3 Innehåll Teknisk support 5 Hur du får teknisk support 5 Innan du kontaktar MTS 5 Om du kontaktar MTS via telefon 6 Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker 7 Förord 9 Innan du börjar 9 Konventioner 10 Dokumentationskonventioner 10 Inledning 13 Komponentidentifikation 14 Funktionell beskrivning 16 Specifikationer 19 Dimensioner 20 Specifikationer för LVDT-höljet 22 Lagerfotsspecifikationer 24 Säkerhetsinformation 25 Placering av varningsskyltar 25 Installation 29 Installera en fixtur i Hydraulcylindern 30 Spiralbrickor 32 Installera fixturer med spiralbrickor 33 Ta bort fixturer med spiralbrickor 35 Anslutning av LVDT-kabel 35 Hydrauliska anslutningar 37 Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation 3

4 Drift 39 Operativa överväganden 39 Beräkning av sidobelastning 41 Provberäkning 43 Underhåll 45 4 Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

5 Hur du får teknisk support Teknisk support Hur du får teknisk support Börja med dina handböcker Handböckerna levererade av MTS har den mesta information du behöver för att använda och underhålla din utrustning. Om din utrustning innehåller MTSprogramvara sök efter hjälp online och README-filer som innehåller ytterligare produktinformation. Om du inte hittar svaren på dina tekniska frågor från dessa källor kan du använda internet, e-post, telefon eller fax för att kontakta MTS för assistans. Metoder för teknisk support MTS:s webbplats MTS kan erbjuda en mängd olika supporttjänster efter att ditt system har installerats. Om du har frågor om ett system eller en produkt kontakta MTS på något av följande sätt. MTS:s webbplats ger dig åtkomst till vår tekniska supportpersonal via en länk till teknisk support: > Kontakta oss > Service och teknisk support E-post Telefon MTS Call Center Veckodagar 7:00 till 17:00, centraltid Fax Ange teknisk support i ämnesraden. Innan du kontaktar MTS MTS kan hjälpa dig mer effektivt om du har följande information tillgänglig när du kontaktar oss för support. Känn till ditt arbetsplatsnummer och systemnummer Arbetsplatsnumret innehåller ditt företagsnummer och identifierar din utrustningstyp (materialtestning, simulering osv.). Numret skrivs vanligtvis på en etikett på din MTS-utrustning innan systemet lämnar MTS. Om du inte har eller inte känner till ditt MTS-arbetsplatsnummer kontakta din MTS-distributör. Exempel på arbetsplastnummer: Om du har mer än ett MTS-system identifierar systemets jobbnummer vilket system du ringer om. Du kan hitta jobbnumret på de papper du fick av oss när du beställde ditt system. Exempel på systemnummer: US Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation Teknisk support 5

6 Om du kontaktar MTS via telefon Känn till information från tidigare teknisk assistans Om du har kontaktat MTS om detta problem tidigare kan vi ta fram din fil. Vi behöver veta: MTS-meddelandenummer Namn på personen som hjälpte dig Identifiera problemet Beskriv problemet och ta reda på svaren på följande frågor: Beskriv problemets varaktighet och frekvens. Kan du återskapa problemet? Hade det gjorts några ändringar i maskinvaran eller programvaran i systemet innan problemet började? Vilka modellnummer har den utrustning som drabbats? Vilken modell på styrenheten använder du (om tillämpligt)? Vilken testkonfiguration använder du? Känn till relevant datorinformation Om du har stött på problem med datorn, ha följande information tillgänglig: Tillverkarens namn och modellnummer Typ av programvara som körs och serviceuppdateringsinformation Mängd systemminne Mängd ledigt utrymme på hårddisken där applikation finns Aktuell status för hårddiskfragmentering Anslutningsstatus för ett företagsnätverk Känn till relevant programvaruinformation För programvaruapplikationsproblem ha följande information tillgänglig: Programvaruapplikationens namn, versionsnummer, build-nummer och om tillgängligt, programvarans uppdateringsnummer. Kort information som visas när du startar applikationen och som du normalt hittar när du väljer Om på menyn Hjälp. Den är också till hjälp om namnen på andra icke MTS-applikationer som körs på din dator, till exempel antivirusprogram, skärmsläckare, utvidgade tangentbord, utskriftsbuffertar, osv är knda och tillgängliga. Om du kontaktar MTS via telefon Ditt samtal kommer att registreras av en Call Center-medarbetare om du ringer inom USA eller Kanada. Innan du kopplas till en teknisk supportspecialist kommer call center-medarbetaren att fråga efter arbetsplatsnummer, namn, företag, företagsadress och telefonnummer där du normalt kan bli nådd. Om du ringer om ett problem som redan har tilldelats meddelandenummer anger du detta nummer. Du kommer att tilldelas ett unikt meddelandenummer vid varje nytt problem. 6 Teknisk support Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

7 Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker Identifiera systemtyp För att call center-medarbetaren ska kunna koppla dig till den bäst kvalificerade tekniska supportspecialisten som är tillgänglig, ber vi dig ange vilken av följande typer av system du har: Elektromekaniskt materialtestsystem Hydromekaniskt materialtestsystem Fordonstestsystem Fordonskomponenttestsystem Flygtestsystem Var förberedd på felsökning Förbered dig på felsökning när du pratar i telefon: Ring från en telefon som är nära systemet så att du kan bidra med information. Ha ursprungliga skivor/medier för operativsystem och programvara till hands. Om du inte känner till alla aspekter för hur utrustningen fungerar ha en erfaren användare bredvid dig som hjälp. Skriv ned relevant information Förbered dig på att vi kanske måste ringa tillbaka: Kom ihåg att fråga efter meddelandenumret. Registrera namnet på personen som hjälpte dig. Skriv ned alla specifika instruktioner som ska följas, till exempel dataregistrering eller prestandaövervakning. Efter ditt samtal MTS loggar och spårar alla samtal för att säkerställa att du har fått hjälp och att åtgärd har vidtagits gällande ditt problem eller din fråga. Om du har frågor om status för ditt problem eller har ytterligare information att rapportera kontakta MTS igen och lämna ditt ursprungliga meddelandenummer. Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker Använd problembeskrivningsformuläret för att kommunicera problem du haft med din MTS-programvara, maskinvara, handböcker eller service och som, enligt din mening, inte kunnat lösas på ett bra sätt genom vår tekniska supportprocess. Formuläret innehåller kryssrutor i vilka du kan ange hur brådskande problemet är och vad du anser är en acceptabel svarstid. Vi garanterar ett snabbt svar - din feedback är viktig för oss. Probleminlämningsformuläret kommer du åt: Längst bak i de flesta MTS-handböckerna (förfrankerat formulär skickas till MTS per post) > Kontakta oss > Problembeskrivningsformulär som ska lämnas in (elektroniskt formulär skickas via e-post till) Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation Teknisk support 7

8 Problembeskrivningsformulär i MTS-handböcker 8 Teknisk support Serie 244 Hydraulcylinderproduktinformation

9 Innan du börjar Förord Innan du börjar Säkerheten först! Andra MTShandböcker Innan du använder MTS-produkten eller -systemet läs igenom och förstå Säkerhetshandboken och övrig säkerhetsinformation som medföljer systemet. Felaktig installation, drift eller felaktigt underhåll av MTS-utrustning i din testanläggning kan resultera i farliga förhållanden som kan orsaka personskador eller dödsfall eller skador på utrustning och testexemplar. Du ska alltså läsa igenom och förstå säkerhetsinformationen som medföljer ditt system innan du fortsätter. Det är mycket viktigt att du hela tiden är medveten om de risker som är förenade med ditt system. Utöver denna handbok kan du erhålla ytterligare MTS-handböcker i pappersformat eller elektroniskt format. Om du har köpt ett testsystem kan det ingå en MTS Systemdokumentations-CD i det. Denna CD innehåller en elektronisk kopia av de MTS-handböcker som tillhör ditt testsystem, inklusive hydrauliska och mekaniska komponenthandböcker, monteringsritningar och reservdelslistor samt handböcker om drift och förebyggande underhåll. Styrenhets- och applikationsprogramhandböcker finns normalt på programvarans CD-distributionsskivor. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Förord 9

10 Konventioner Konventioner Dokumentationskonventioner Följande stycken beskriver några av konventionerna som används i dina MTS-handböcker. Riskkonventioner Vid behov kan det finnas riskmeddelanden i denna handbok. Dessa meddelanden innehåller säkerhetsinformation som är specifika för den uppgift som ska utföras. Riskmeddelanden är viktiga och föregås av steget eller proceduren som kan leda till en tillhörande risk. Läs alla riskmeddelanden noggrant och följ direktiven som ges. Tre olika nivåer för riskmeddelanden kan dyka upp i handböckerna. Följ alla exemplens tre nivåer. Obs För generell säkerhetsinformation se säkerhetsinformationen som följer med systemet. FARA Meddelanden om fara indikerar risk på hög nivå vilken, om den ignoreras, kommer att resultera i dödsfall, allvarliga personskador eller betydande egendomsskador. VARNING Varningsmeddelanden indikerar risk på mellannivå vilken, om den ignoreras, kan resultera i dödsfall, allvarliga personskador eller betydande egendomsskador. FÖRSIKTIGHET Försiktighetsmeddelanden indikerar risk på låg nivå vilken, om den ignoreras, skulle kunna orsaka lindriga eller mindre personskador, skador på utrustning eller äventyra testintegritet. Obs Obs ger ytterligare information om ditt operativsystem eller framhäver enkelt förbisedda objekt. Till exempel: Obs Resurser som har lagts tillbaka i maskinvarulistorna visas i slutet av listan. Specialtermer Illustrationer Konventioner i elektronisk manual Den första förekomsten av specialtermer visas kursivt. Illustrationer visas i denna handbok för att förtydliga texten. Observera att illustrationerna endast tjänar som exempel och inte nödvändigtvis representerar din faktiska systemkonfiguration, testapplikation eller programvara. Denna handbok finns som ett elektroniskt dokument i PDF-format (Portable Document File). Det kan visas på vilken dator som helst som har Adobe Acrobat Reader installerat. 10 Förord Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

11 Dokumentationskonventioner Hypertextlänkar Det elektroniska dokumentet har många hypertextlänkar som visas i blå text. Alla blå ord i brödtexten, tillsammans med alla poster för innehållsförteckning och indexsidonummer, är hypertextlänkar. När du klickar på en hypertextlänk hoppar applikationen till motsvarande ämne. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Förord 11

12 Dokumentationskonventioner 12 Förord Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

13 Inledning Serie 244 Hydraulcylinder är en hydraulisk kraftanordning som tillhandahåller slagvolym för (eller krafter i) ett testexemplar eller en struktur för testning. Innehåll Komponentidentifikation 14 Funktionell beskrivning 16 Specifikationer 19 Specifikationer för LVDT-höljet 22 Lagerfotsspecifikationer 24 Vad behöver du veta MTS Systems Corporation förutsätter att du känner till hur styrenheten fungerar. Se lämplig handbok för information om hur du utför styrenhetsrelaterade steg i denna handboksprocedur. Du förväntas att känna till hur du utför följande procedurer: Sätta på/stänga av hydrauliskt tryck. Välja ett kontrolläge. Manuellt justera Hydraulcylinderns position. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 13

14 Komponentidentifikation Komponentidentifikation Installera ett testexemplar. Definiera ett enkelt test. Köra ett test. Kolvstångsstopp Lager Kudde Lågtryckstätning Returport Kolvtätning Högtryckstätning Kudde Förlängningsport Lager Lågtryckstätning Kolvstång Förbidräneringsport Serie 244 Linjärt Hydraulcylinder 14 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

15 Komponentidentifikation Serie 244 Hydrauliska huvudkomponenter för Hydraulcylinder KOMPONENT Kolvstångsstopp Lager Kudde Förlängningsport/ Returport Kolvtätning Kolvstång Förbidräneringsport Tätningar för högt/lågt tryck BESKRIVNING Kolvstången har en insats av hårdmetall som har en inre gänga för monteringsbelastningsceller, svängtappar och gränssnittsfixturer. Modell Hydraulcylinder har ingen insats; inre gängor går via maskinen direkt in i kolvstångsstoppet. De icke metalliska lagren med hög kapacitet överförs direkt till ändkåporna. De icke metalliska lagren är standard på grund av deras höga sidobelastningstolerans och motstånd mot ytfel och kärvning. Kuddarna skyddar Hydraulcylindern från effekterna av krafter vid hög hastighet och stor massa. De hindrar Hydraulcylindern från kontakt med ändkåporna. Modell och Hydraulcylinderen har inte hydrauliska kuddar. Hydraulisk högtrycksvätska kommer in i cylindern via en av dessa kontrollportar. När tryck appliceras på en port öppnas den andra porten som en returlinje vilket gör att Hydraulcylindern utvidgas eller returneras. Vätskeflödet genom dessa portar kontrolleras av servoventilen. En förstärkt Teflon-tätning (om den ingår) på kolven ger en positiv tätning och minskar friktionen. Spår på kolven smörjer kolvytan under tester med liten slaglängd och sidobelastning. För cykliska testapplikationer med hög hastighet kan kolvtätningen uteslutas. Den snäva toleranspassningen ger en effektiv viskos tätning. Serie 244 Hydraulcylinder är utrustad med en dubbeländad kolvstång. Den dubbeländade kolven har likadana ytor på båda sidor för att få balans. Den är tillverkad i ett stycke värmebehandlat legeringsstål och är hårdförkromad. Kolvstången är ihålig för att installation och rätt justering av en slagvolymsgivare ska kunna tillåtas. Förbidräneringsporten låter vätska som läcker förbi tätningarna ledas ut ur Hydraulcylindern vilket hindrar tryckfickor från att komma i kontakt med Hydraulcylindern. Kolvstångstätningar består av en högtryckstätning och en lågtrycks-/ torkartätning i både den främre och bakre ändkåpan. Modell 244.1x och 244.2x Hydraulcylinder [med kraftdimensioneringar under 100 kn (22 kip)], som används i belastningsrams-/enhetsapplikationerna har inga högtryckstätningar för kolvstång. Högtryckstätningen är utformad för lång livslängd, låg friktion och exceptionell prestanda i högfrekventa applikationer med låg slagvolym. En liten mängd hydraulvätska tillåts att flöda förbi högtryckstätningen för fortsatt lagersmörjning. Förbidräneringsportarna returnerar hydraulvätskan som passerar via högtryckstätningen tillbaka till systemets hydrauliska kraftfrsörjning. Innerdelen av lågtrycks-/torkartätningen bildar en hydraulisk tätning medan den yttre delen av tätningen fungerar som en skrapring för att minska extern kontamination av tätningar och lager. Om det finns någon högtryckstätning torkar den inre delen av lågtryckstätningen upp hydraulvätska som kommer via högtryckstätningen och leder vätskan in i förbidräneringsporten. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 15

16 Funktionell beskrivning Funktionell beskrivning Serie 244 Hydraulcylinder är ett dubbelverkande, dubbeländat, tåligt Hydraulcylinder som arbetar under precisionskontroll av servoventil i slutna servohydrauliska system från MTS. Hydraulcylindern är en hydraulisk kraftkolv som kan utvidgas eller returneras (dubbelverkande). Hydraulcylindern tillhandahåller slagvolym för (eller krafter i) ett testexemplar eller en struktur för testning. Det kan också tillhandahålla samma kraft i spänning och kompression (dubbeländad). Hydraulcylindern innehåller en LVDT som mäter slagvolymen för Hydraulcylindern. Serie 244 Hydraulcylinder är linjär och tillhör axiella kontrollkanaler. Ett linjärt Hydraulcylinder består av en cylinder som innehåller en kolv. Serie 244 Hydraulcylinder är utformad för många olika tillval och tillbehör såsom kraft- och slagvolymsgivare, lagerfötter, svängstångsstopp och svängfötter. När Hydraulcylindern är utrustat med lämpliga alternativ och tillbehör kan det konfigureras för precisionstestning av material, strukturer och komponenter. Returport Fäste för LVDT-kärna LVDTkontakt Förlängningsport LVDT-spole Funktionsdiagram 16 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

17 Funktionell beskrivning Hydraulcylinderfäste Hydraulcylindern kan monteras till ett brett urval av fixturer och anordningar: Komponenttestsystem har vanligtvis den ena ändan av Hydraulcylindern anslutet till en anpassad testrambas och den andra ändan anslutet till testexemplaret. Båda ändarna på Hydraulcylindern kan monteras i fästen (till exempel svängtappar) för fastsättning i testexemplaret eller foten. I materialtestsystem sitter Hydraulcylindern som regel i en belastningsanordning. Hydraulcylindern kan monteras under fotplattan eller ovanför tvärstycket. Ändan på Hydraulcylindern är försedd med fixturer (till exempel gripar) för fastsättning i testexemplaret. Hydraulcylinderdrift Hydraulcylinderns kolvstångsrörelse åstadkoms genom att hydraulisk högtrycksvätska tillförs ena sidan av hydraulcylinderkolven och sedan öppnar den andra sidan till en returlinje. Hydraulisk högtrycksvätska förs in i cylindern via returporten eller förlängningsporten. Det differentiella trycket över kolven tvingar kolvstången att röra sig. Mängden hydraulvätska och hastigheten och riktningen på kolvstångens rörelse kontrolleras av en servoventil. Om kolvstången kommer i kontakt med en viss extern reaktionspunkt appliceras en kraft på denna punkt motsvarande det effektiva kolvområdet gånger trycket. Huvudkriterierna vid val av Hydraulcylinder är kraften och slaget (slagvolymen) som krävs för jobbet. LVDT-funktion Den invändiga LVDT-enheten indikerar Hydraulcylinderns slagvolym för kolvstången. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 17

18 Funktionell beskrivning Låsskruv Låsskruv för kärnfäste Ihålig kolvstång LVDT-spole Låskrage Lagerfot Förlängning av LVDTkärna LVDTkontakt LVDT är en elektromekanisk anordning som tillhandahåller en utgångsspänning i proportion med slagvolymen för en flyttbar kärnförlängning. Kärnförlängningen sitter på insidan av den ihliga kolvstången och rör sig simultant med kolvstången. LVDT-spolen är fäst i lagerfoten via en låskrage. Kärnförlängningen är placerad i LVDT-spolen för att tillhandahålla en nollreferenspunkt, och sitter fast med en låsskruv. När kolvstången rör sig under drift indikerar utgångsspänningen från LVDT hur långt kolvstången har rört sig från nollreferenspunkten. 18 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

19 Specifikationer Specifikationer Flera typer av specifikationer listas på följande sidor. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta MTS för verifiering av kritiska specifikationer enligt dina behov. Kraftdimensioneringar Följande tabell listar kraftdimensioneringen för varje hydraulcylindermodell. Specifikationer för stångdiameter och effektivt kolvområde används i Operativa överväganden. Hydraulcylinderspecifikationer MODELL NUMMER KRAFTDIMENSIONERING * STÅNGDIAMETER EFFEKTIVT KOLVOMRÅDE KN KIP MM TUM CM 2 TUM *. Nominell kraft erhållen med 21 MPa (3000 psi) hydrauliskt tryck. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 19

20 Dimensioner Dimensioner Varje dimension som visas i denna figur listas i följande tabell. Stånginsats: M gängstorlek, N djup A (Kudde) Slaglängd BASCYLINDER A (Kudde) C min. -6 Dränering B+ slaglängd 25.4 mm (1.00 in) 2.5 mm (0.10 in) min , Struktur P , P , , , P FRÄMRE ÄNDKÅPA D hål, E gängstorlek, F djup, samma avstånd som på en G diameter 4 hål, H gängstorlek, F djup, samma avstånd som på en L diameter BAKRE , , , , , hål, H gängstorlek, K djup, avstånd som visas på en L diameter Hydraulcylinderdimensioner 20 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

21 Dimensioner Hydraulcylinderdimensioner (används i USA) DIMENSION HYDRAULCYLINDERMODELLNUMMER ENHETER A tum ingen ingen B tum C * tum D hål 2 eller 4 2 eller E UNC 3/8-16 3/8-16 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13 5/ F tum G tum H UNC 3/8-16 3/8-16 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11 7/8-9 7/ K tum L tum M UNS 1/2-20 1/ / N tum P tum * Detta område har en helt returnerad kolvstång av standardlängd. BelastningsenhetsHydraulcylinder har fyra monteringshål medan strukturella Hydraulcylinder har två. Har ingen gängad stånginsats. Från änden på kolvstången till botten av inre gängor. Hydraulcylinderdimensioner (SI metersystem) DIMENSION HYDRAULCYLINDERMODELLNUMMER ENHETER A mm ingen ingen B mm C * mm D hål 2 eller 4 2 eller E UNC 3/8-16 3/8-16 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13 5/ F mm G mm H UNC 3/8-16 3/8-16 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11 7/8-9 7/ H UNC 3/8-16 3/8-16 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11 7/8-9 7/ K mm L mm M UNS 1/2-20 1/ / M mm M12 x 1,25 M12 x 1,25 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M27 x 2 M36 x 2 M52 x 2 M76 x 2 N mm P mm * Detta område har en helt returnerad kolvstång av standardlängd. BelastningsenhetsHydraulcylinder har fyra monteringshål medan strukturella Hydraulcylinder har två. Har ingen gängad stånginsats. Från änden på kolvstången till botten av inre gängor. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 21

22 Specifikationer för LVDT-höljet Specifikationer för LVDT-höljet Kudde Kudde Slag längd A min. 68,6 mm (2,70 tum) + slaglängd Bakre änd kåpa vid LVDT-fäste E E , , , , , , , hål, B gängstorlek, C djup, avstånd som visas 2 hål, B gängstorlek, C djup, avstånd som visas Öppet LVDT-hölje Specifikationer för LVDT-hölje för extra kolvlängd* MODELL A, B C D E VIKT MM TUM UNC MM TUM MM TUM MM TUM KG LB / N/A N/A / N/A N/A /8-16 # N/A N/A /8-16 # N/A N/A /8-16 # N/A N/A /8-16 # N/A N/A / N/A N/A / N/A N/A / N/A N/A * Specifikationer ej listade i denna tabell kan hittas i tabellen Dimensioner. Denna specifikation använder en helt returnerad extra standardlängd för kolvstång. Tillvalslängder för stång finns för montering av tvärstyckshydraulcylinder eller andra specialmonteringskonfigurationer. För en 152 mm (6 tum) slagbaserad belastningsram/belastningscylinderanordning och öppna LVDT-bostäder. # Kräver 5/8-11 till 3/8-16 insatsgänga (medföljer öppen LVDT-bostadsanordning). 22 Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

23 Specifikationer för LVDT-höljet Slag + A Spiralbrickor eller adapter B Stängda LVDT-bostäder Stängda LVDT-bostäder Specifikationer för LVDT-bostäder * MODELL A B VIKT MM TUM MM TUM KG LB # 3.62 # # * Specifikationer ej listade i denna tabell kan hittas i tabellen Dimensioner. Referera till längden för den stängda LVDT-bostadsanordningen. För en 152 mm (6 tum) slagbaserad belastningsram/ belastningscylinderanordning och öppna LVDT-bostäder. Kräver inte spiralbrickor eller en adapter # Använd en adapter i stället för spiralbrickor. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Inledning 23

24 Lagerfotsspecifikationer Lagerfotsspecifikationer D C D C "B" dia. A MODELL A B C D VIKT MM TUM MM TUM MM TUM MM TUM KG LB Inledning Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

25 Placering av varningsskyltar Säkerhetsinformation Placering av varningsskyltar Varningsskyltar innehåller specifik säkerhetsinformation och är fästa direkt på systemet så att de är lätta att se. Varje skylt beskriver en systemrelaterad fara. När så är möjligt ska internationella symboler (ikoner) användas för att grafiskt ange typ av fara. På etiketten ska riskens allvarsgrad indikeras. I vissa fall kan skylten innehålla text som beskriver faran, det potentiella resultatet om faran ignoreras, och generella instruktioner om hur du undviker faran. Följande etiketter och ikoner kan finnas på ett Hydraulcylinder. ETIKETT BESKRIVNING VARNING Hydrauliskt tryck över 3000 psi kan förstöra komponenter. Kan orsaka allvarliga personskador, dödsfall eller skador på utrustning. Överskrid inte 3000 psi (20,7 MPa). Artikel # Läs instruktionerna före körning eller service. 4 4 (27.6 MPa). Artikel # VARNING Hydrauliskt tryck över 4000 psi kan förstöra komponenter. Kan orsaka allvarliga personskador, dödsfall eller skador på utrustning. Överskrid inte 4000 psi (27,6 MPa). Läs instruktionerna före körning eller service. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Säkerhetsinformation 25

26 Placering av varningsskyltar ETIKETT BESKRIVNING FÖRSIKTIGHET Högt dräneringstryck kan orsaka skada på kolvtätningen och hydrauliskt oljeläckage. Ta bort dräneringslinjens transportkåpa och dräneringsslang före körning. Artikel # Varning om fästad massa. Överskrid inte maximal fästad massa. Artikel # Hydrauliskt hydraulcylinder-id-märkning listar följande: Modellnummer Serienummer Anordningsnummer/rev Kraftdimensionering Effektivt område Statiskt slag Artikel # Dynamiskt slag Hydrostatiskt/icke hydrostatiskt Maximal fästad massa 26 Säkerhetsinformation Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

27 Placering av varningsskyltar ETIKETT BESKRIVNING Hydrauliskt hydraulcylinder-id-märkning listar följande: Modellnummer Serienummer Anordningsnummer/rev Kraftdimensionering Effektivt område Artikel # Statiskt slag Dynamiskt slag Hydrostatiskt/icke hydrostatiskt Tryckikon. Kan användas separat eller tillsammans med tryckdimensionsetikett (artikel # xx). Artikel # Artikel # xx Tryckdimensionering. Den faktiska dimensionering som anges på denna etikett varierar. Denna etikett används ihop med tryckikonen (artikel # ). Placerad direkt under tryckikonen på Hydraulcylindern. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Säkerhetsinformation 27

28 Placering av varningsskyltar 28 Säkerhetsinformation Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation

29 647 Hydraulic Wedge Grip 647 Hydraulic Wedge Grip Installation Belastningsenheter Installationen av Hydraulcylinder i serie 244 beror på testapplikationen. Vid material- eller komponenttestning installeras Hydraulcylindern normalt i en belastningsram eller testfixtur. Vid struktur- eller vibrationstestning säkras Hydraulcylindern normalt till en reaktionsmassa med en sväng- eller lagerfot. Innehåll Installera en fixtur i Hydraulcylindern 30 Spiralbrickor 32 Installera fixturer med spiralbrickor 33 Ta bort fixturer med spiralbrickor 35 Anslutning av LVDT-kabel 36 Hydrauliska anslutningar 37 När Hydraulcylinder i serie 244 monteras i en belastningsram installeras Hydraulcylindern i belastningsramen på fabriken. Hydraulcylinderalternativ, till exempel servoventiler och förgreningsrör, installeras också på Hydraulcylindern på fabriken. Den enda installation som krävs är att ansluta hydrauliska systemslangar och systemkablar. Serie 244 Hydraulcylindersproduktinformation Installation 29

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND

PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND PAT1M/PAT1.5M HELT AUTOMATISKT INSTALLATIONSSYSTEM FÖR BUNTBAND DRIFTHANDBOK INLEDNING SYSTEMSPECIFIKATIONER SÄKERHETSPRAXIS TEKNISKA SPECIFIKATIONER INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL FELSÖKNING "SNABBREFERENSMENYER"

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Användarhandbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Användarhandbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNEHÅLL Starta datorn 4 Trådlös anslutning... 4 Registrering... 5 Programinstallation... 6 Återställning... 6 Har du problem?... 6 Grundläggande om datorer

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Montering, drift och underhåll

Montering, drift och underhåll Goulds Pumps Montering, drift och underhåll Model VIT Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Säkerhet...3 Nivåer för säkerhetsmeddelanden...3 Miljösäkerhet...4 Hälsa och

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Bruksanvisning för Protege ZM

Bruksanvisning för Protege ZM Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE 087-0047_SV Rev. B 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton,

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installation och drift instruktion Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer