Välkommen till Askölaboratoriet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Askölaboratoriet!"

Transkript

1 Välkommen till Askölaboratoriet! Fältstationen drivs av Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF), och här bedrivs forskning och undervisning från ett flertal universitet och högskolor. Askö ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten, och dessutom ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Sedan 1970-talet fungerar Askö som referensområde för den nationella och internationella miljöövervakningen. Vi hoppas att din vistelse här skall bli både trevlig och meningsfull. För att underlätta din vistelse har vi samlat information och uppgifter som vi bedömer som viktiga. Det är kursledningen som ansvarar för din vistelse här, men du får gärna vända dig till oss som arbetar på Askölaboratoriet om du har frågor eller behöver hjälp. ASKÖ från A till Ö Allmänna regler och rutiner Alkohol Lämplig lokal för festligheter är mässen. Alkoholförtäring i laboratoriet med tillhörande tornrum får inte förekomma. Ankomst, avfärd Ankomst och avfärd till och från Askö sker gemensamt för hela kursen, oftast tillsammans med kursledningen. En ordinarie tur finns: vardagar kl från Uttervik, från Askö kl sommartid och kl vintertid. Extraturer debiteras. Buss, bil, parkering Kommunal buss och tåg till Trosa från Stockholm finns. Trafikupplysning SJ: Buss: Ett begränsat antal P-platser finns i Uttervik. Båtar Ett antal större och mindre båtar finns att tillgå på Askö, och får användas efter tillstånd av personalen. Du måste skaffa dig instruktioner från personalen om hur båtarna fungerar innan du ger dig ut. Flytväst och sjökort är givetvis obligatoriskt. Se till att ha en kontakt på land och undvik ensamturer. Båtarna ska städas efter varje användningstillfälle.

2 Cyklar Ett antal cyklar och transportkärror finns för utlåning. Dykning För SCUBA-dykning finns särskilda regler; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dykeriarbete. Dessa finns att läsa på Askö. För att få dyka måste man för personalen kunna styrka behörighet och organisation enligt dessa föreskrifter. Huvudansvarig dykchef vid Stockholms universitet är Nils Kautsky. Ansvarig för dykning, dykrum och luftfyllning på Askö är Suss Ericsson. Fritid Askö är ett naturreservat med vacker natur. Om du vill utforska den bör du ha karta och kompass med dig. Vissa delar är mycket otillgängliga och att gå runt hela ön är omöjligt. Berätta för kursledning eller personal vart du ska, innan du ger dig ut på långtur, och när du tänker komma tillbaka. Fästingar Dessa kryp finns det gott om på ön. Kontrollera hela kroppen varje dag för att undvika Borelia. För att undvika TBE rekommenderas vaccinering. Kiosk finns inte Det finns ingen kiosk eller affär på ön. Se därför till att ta med dig det du har svårt att leva utan. Logi, bastu, tvätt Tag med egna lakan (ej sovsäck) och handduk även inneskor. Vid avfärd skall rummen tömmas och städas. Städanvisning finns på rummen. Tvättstuga med tillhörande torkskåp finns. Var noga med att ej köra halvfulla maskiner. Eget tvättmedel krävs. Häng gärna tvätten ute när vädret så tillåter. Bastu finns på området, som man givetvis lämnar i trevligt skick. Mäss, matlagning Ofta ska många personer samsas i samma kök, och de underlättar det om alla håller ordning. Ingen mat eller disk får lämnas framme. Kurser får gärna anslå i mässen vilka tider som gäller för lunch och middag då kan andra besökare anpassa sig till detta. Rökförbud Rökförbud gäller i alla lokaler, inklusive stugor och mäss samt på bryggor och i båthus. (OBS att rökdetektorer finns som utlöser brandlarm.) Särskilt viktigt är det att inte röka på stora bryggan eftersom där finns en bensinstation! Spel Det finns kubbspel, volleyboll och annat i entrén till mässen.

3 Välkommen till Askölaboratoriet! Fältstationen drivs av Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF), och här bedrivs forskning och undervisning från ett flertal universitet och högskolor. Askö ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten, och dessutom ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Sedan 1970-talet fungerar Askö som referensområde för den nationella och internationella miljöövervakningen. Vi hoppas att din vistelse här skall bli både trevlig och meningsfull. För att underlätta din vistelse har vi samlat information och uppgifter som vi bedömer som viktiga. Det är kursledningen som ansvarar för din vistelse här, men du får gärna vända dig till oss som arbetar på Askölaboratoriet om du har frågor eller behöver hjälp. Innehållsförteckning SMF ett av tre marina centra 2 Vi som arbetar på Askölaboratoriet 3 Lite forskningshistoria 4 Allmänna regler och rutiner 5 Mässkök 7 Brandföreskrifter 8 Städanvisning 9 Sopsortering 10

4 SMF ett av tre marina centrum Inrättandet av tre marina forskningscentrum (Umeå Marina Forskningscentrum UMF, Stockholms Marina Forskningscentrum SMF, Göteborgs Marina Forskningscentrum GMF) har inneburit en avsevärd förstärkning av svensk havsforskning. Varje centrum tilldelades ett ansvarsområde inom vilket de skall stödja och samordna marin forskning, miljöövervakning, undervisning samt bidra till informationsspridning om förhållandena i de svenska havsområdena. SMFs ansvarsområde är Egentliga Östersjön. SMF består av alla marint verksamma forskare inom ansvarsområdet. På samma villkor får forskare utanför ansvarsområdet nyttja SMFs resurser vid forskning i Egentliga Östersjön. SMFs resurser består av Askölaboratoriet, kansliet i Stockholm, medel för utsjöfartygstid, forskningstjänster och forskningsstöd. Exempel på publikationer från SMF De finns att hämta på hemsidan Här finns också information om forskning, miljöövervakning i Egentliga Östersjön samt allmän fakta om hav. SMF:s kansli ligger i Geovetarhuset på Stockholms universitet 2

5 Vi som arbetar på Askölaboratoriet Lena Kautsky, Föreståndare Professor i marin ekologisk botanik och verksam vid Botaniska institutionen på Stockholms universitet och vid Askölaboratoriet. Aktuella forskningsfrågor rör vad som styr den biologiska mångfalden på växtklädda bottnar kring våra kuster och vilka viktiga varor och tjänster dessa ekosystem producerar. Stefan Andersson, Laboratorieingenjör Försöker hålla ordning på laboratorierna och skaffa fram material som forskare och studenter behöver. Är du tveksam kring hantering av kemikalier ska du fråga Stefan först. Har också koll på datorer, skrivare och nätverksanslutningar. Suss Ericsson, Skeppare och Samordnare Kör båt, dyker och tar prover. Visar er till rätta i rum och stugor och talar om var alla sopor ska ligga! Vill ni låna något spel så är det Suss ni ska fråga. Mikael Karlsson, tekniker/båtförare Dykning, båttransporter, underhåll och tillsyn av byggnaderna med tillhörande mark samt laboratoriets brackvattenanläggning tar den största delen av arbetstiden. Eddie Eriksson, Skeppare och Maskinist Förutom att köra båtarna vid transporter och provtagningar har jag huvudansvaret för underhåll av både båtar och all utrustning som finns ombord. Om du behöver något verktyg eller annat så fråga. Mattias Murphy, tekniker/båtförare Håller tillsammans med Stefan koll på lab- och fältutrustningen. Hinner också med att köra båtar samt att utföra underhåll och tillsyn av byggnader och båtar. Om något är trasigt så vill gärna Mattias få veta det! 3

6 Lite forskningshistoria Askölaboratoriet grundades 1961 av professor Lars Silén från zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det blev sveriges första fältstation på ostkusten. 60-talet Under stationens första decennium inventerades havsområdets fauna och flora. Studier av enskilda djur- och växtarters tolerans för omvärldsfaktorer dominerade. De första studierna av ekosystemkaraktär (grönalgsbältet, hällkar) genomfördes. 70-talet Förutom att klarlägga ekosystemens struktur, funktion och sammanbindande kopplingar producerade stationen en rad tvärvetenskapligt utbildade forskare, flertalet fortfarande verksamma. Den storskaliga ekosystemansatsen inspirerade forskare internationellt och Askölaboratoriet etablerades som ett välkänt havsforskningscentrum. Naturvårdsverkets utbyggnad av miljöövervakningen i Östersjön gav den nödvändiga vetenskapliga basen. 80-talet Övergödningsproblematiken dominerade aktiviteten inom miljöområdet med Himmerfjärdsprojektet i centrum. Flera projekt om strukturerande faktorer i bottnarnas och fria vattnets ekosystem genomfördes. I samarbete med Göteborgs universitet utvecklades en matematisk prognosmodell för Östersjön där fosforns och kvävets kretslopp kan följas. Ekologisk ekonomi etablerades som ett eget forskningsfält med studier av bl.a. samutnyttjande av kusthavens naturresurser. 90-talet Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF) etableras i början av 90-talet, som ett av tre marina centra. Fältstationen Askölaboratoriet blir därmed en allmän resurs för alla marint verksamma inom ansvarsområdet. Askölaboratoriets Stockholmsdel blir en egen institution, Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet. Studierna av Östersjön blir alltmer integrerade och omfattar storskaliga processtudier i Östersjöbassängen, ekotoxikologiska studier av ekosystemens toleransnivåer, rekryteringsbasen för torsk, lax och ål, fiskets och våtmarkers ekologiska ekonomi. 4

7 ASKÖ från A till Ö Allmänna regler och rutiner Alkohol Lämplig lokal för festligheter är mässen. Alkoholförtäring i laboratoriet med tillhörande tornrum får inte förekomma. Ankomst, avfärd Meddela personalen i god tid när du tänker åka ut respektive in från ön. En ordinarie tur finns: vardagar kl från Uttervik, från Askö kl sommartid och kl vintertid. Extraturer debiteras. Besökare Praxis är att besökare och gäster ej emottages om inte tillstånd ges av ansvarig personal. Buss, bil, parkering Kommunal buss och tåg till Trosa från Stockholm finns. Trafikupplysning SJ: Buss: Ett begränsat antal P-platser finns i Uttervik. Brandskydd Brandskydd finns i förläggningen (i alla korridorer och sovrum) i form av rökdetektorer som ger larm för förbränningsgaser samt branddörrar som automatiskt stängs. Utrymningsplaner, där utrymningsvägar och brandsläckare finns utmärkta, är anslagna på markerade platser i varje hus. Du är skyldig att informera dig om respektive släckares placering och funktion. Gör klart för dig användbara utrymningsvägar. Se vidare under Brandföreskrifter för Askölaboratoriet. Båtar Ett antal större och mindre båtar finns att tillgå på Askö, och får användas efter tillstånd av personalen. Du måste skaffa dig instruktioner från personalen om hur båtarna fungerar innan du ger dig ut. Flytväst och sjökort är givetvis obligatoriskt. Båtarna ska städas efter varje användningstillfälle. Ensamturer ska undvikas i möjligaste mån. Måste någon ut på egen hand ska kontakt på land finnas. Cyklar Ett antal cyklar och transportkärror finns för utlåning. Dykning För SCUBA-dykning finns särskilda regler; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dykeriarbete. Dessa finns att läsa på Askö. För att få dyka måste man för personalen kunna styrka behörighet och organisation enligt dessa föreskrifter. Huvudansvarig dykchef vid Stockholms universitet är Nils Kautsky. Ansvarig för dykning, dykrum och luftfyllning på Askö är Suss Ericsson. Fritid Askö är ett naturreservat med vacker natur. Om du vill utforska den bör du ha karta och kompass med dig. Vissa delar är mycket otillgängliga och att gå runt hela ön är omöjligt. Berätta för kursledning eller personal vart du ska, innan du ger dig ut på långtur, och när du tänker komma tillbaka. 5

8 Fältutrustning På Askö finns olika provtagningsinstrument, sållsatser och vattenkikare mm. Ansvarig för dessa är Stefan Andersson. Han ska informeras om vad som används och om något inte fungerar. Många saker är dyra att köpa in, så kontrollera med kursledning eller Stefan att du vet hur utrustningen ska användas. Fästingar Dessa kryp finns det gott om på ön. Kontrollera hela kroppen varje dag för att undvika Borelia. För att undvika TBE rekommenderas vaccinering. Kemikalier All kemikaliehantering ska ske på den plats som personalen har anvisat. Känner du dig osäker på något så fråga hellre en gång för mycket. Kontor, datorer, kopiering, post, telefon, fax, e-post Ett mindre bibliotek är tillgängligt, där det finns fr.a. handböcker och bestämningslitteratur. Arbetsrum finns tillgängliga på Askö, med datorer uppkopplade via optisk fiberförbindelse och ingår i Stockholms universitets nätverk. Datorer (PC och Macintosh), laserskrivare och kopieringsmaskin finns. Detta får endast användas med tillstånd från personalen. Post kan avlämnas och hämtas vid pausrummet (Hus A). Privata telefonsamtal och faxning får endast ske efter tillstånd av personalen. Om det har kommit telefonsamtal till er finns det meddelande om detta på gula post-it lappar på glasdörren till akvariehallen. Möjlighet att läsa sin e-post finns - prata med Stefan Andersson. Laboratorier Här finns ett rinnande brackvattensystem med både kylt och tempererat vatten. Här finns också en väderstation med kontinuerlig uppdatering av klimatdata (solinstrålning, vatten- och lufttemp, salinitet och vattennivå). Det finns ett kurslab för 16 personer, ett mikrobiologiskt lab, kemilab, ett torrlab, sorteringslab, akvarierum, 5 st. termokonstantrum, varav ett är avsatt som odlingsrum mm. Arbete i Askölaboratoriets lokaler görs med tillstånd av kursledning och innebär att följa de regler som gäller för laborativt arbete. Det betyder bl.a. att det är förbjudet att förtära mat och dryck i laboratoriet. Se också Städanvisning, laboratoriet. Logi, bastu, tvätt På Askö finns förläggningsutrymmen för maximalt 35 personer, fördelat på 7 mindre stugor och övervåningarna på hus A och B. Det är inte tillåtet att själv välja eller byta rum. Skriv in ditt namn på översiktstavlan i entrén. Sänglinne och rumsstädning är en service som inte finns. Vid avfärd skall rummen tömmas och städas. Se vidare under Städanvisning, övernattningsrum. Tvättstuga med tillhörande torkskåp finns. Var noga med att ej köra halvfulla maskiner. Eget tvättmedel krävs. Häng gärna tvätten ute när vädret så tillåter. Bastu finns på området. Dyk inte från bastubryggan! Det åligger var och en att göra snyggt efter sig. Tillhörande duschutrymme skall gummiskrapas (torkas) efter användandet och siste man släcker, stänger och tar med sig sopor. Miljö Stockholms universitet har ett miljöhandlingsprogram, vilket vi försöker följa på Askö. Dessutom har SMF antagit en egen miljöpolicy, med tillhörande handlingsplan. Vi strävar givetvis efter att minska användandet av papper, energi och transporter. Som student bör du tänka på saker som att släcka lampor i obemannade rum, och sköta sopsorteringen (se sid 12). Tänk på att det skräp som aldrig köps in behöver heller aldrig tas om hand. 6

9 Mäss, matlagning Ofta ska många personer samsas i samma kök, och de underlättar det om alla håller sig till vissa ordningsregler; Märk upp din mat. Ingen mat eller disk får lämnas framme. Kurser får gärna anslå i mässen vilka tider som gäller för lunch och middag då kan andra besökare anpassa sig till detta. Rökförbud Rökförbud gäller i alla lokaler, inklusive stugor och mäss samt på bryggor och i båthus. (OBS att rökdetektorer finns som utlöser brandlarm.) Rök absolut inte på stora bryggan eftersom bensinstationen är placerad där!! Spel Det finns kubbspel, volleyboll och annat i mässentrén. Säkerhet Stationen har en hög kompetens bland personalen för hanteringen av bl a brandfarlig vara. Rutiner och dokumentation för säkerheten på stationen finns hos Eddie Eriksson. Vatten Sötvatten är en begränsad resurs på ön låt därför inga kranar stå och rinna i onödan. Verkstäder och verktyg Askös verkstäder är välutrustade och används för reparationer och nytillverkning av provtagningsutrustning och dylikt. Det finns möjlighet att låna handverktyg från verkstäderna. Skadad utrustning lämnas omgående in till personalen. Det är ej tillåtet att arbeta i verkstäderna utan tillstånd. Vykort Vykort finns att köpa på Askö, men inte frimärken. Mässkök Ett väl utrustat mässkök finns på Askö. Självhushåll gäller för alla som ej går kurs. Det betyder att kursen måste ta hänsyn till att andra använder mässen. För kurser utan inhyrd kökspersonal gäller att kursledningen fördelar arbetet och berättar hur köksarbetet går till. Några allmänna regler finns dock: Du skall se till att god ordning hålls i köket vilket bl.a. innebär att bord och bänkar blir avtorkade, diskmaskinen körs igång och att den blir i- och urplockad. Disk får inte lämnas för att dropptorka. Mjölkprodukter får ej hällas ut i vaskarna, det biologiska reningsverket tål inte detta. Gå ut i skogen och häll ut det istället. Töm alltid frys, kylskåp samt skåpen för torrvaror när din vistelse är över. Städmaterial och förbrukningsmaterial såsom hushållspapper och handdukar finns i skåp vid huvudingången. Om något går sönder eller fungerar otillfredsställande, kontakta omedelbart personalen. 7

10 Brandföreskrifter för Askölaboratoriet Utrymningsplaner Utrymmningsplaner, där utrymmningsvägar och brandsläckare finns utmärkta, är anslagna på markerade platser i varje hus, samt i varje sovrum. Stationen är utrustad med vattensläckare, pulversläckare samt rökvarnare och utrymningslarm. Du är skyldig att informera dig om respektive släckares placering och funktion. Gör klart för dig användbara utrymmningsvägar! Utrymningslarm Kraftig ringsignal ljuder och samtliga branddörrar stänges. I Hus B, rum 134 (gamla vågrummet) finns information om i vilken byggnad larmet lösts ut. En liten röd lampa lyser, som indikerar i vilken sektion d.v.s. i vilken byggnad larmet har gått. På väggen sitter också en karta över var larmindikatorerna sitter (totalt 16 st.). OBS! Det finns även en larmindikator i tornet som ej är med på listan. Vid falskt larm Ring kontaktpersoner enligt anslagen lista i rum 134. OM BRAND UTBRYTER: * Rädda först dem som är i uppenbar fara * Larma genom tel Meddela kortfattat: -var det brinner -om det finns innestängda människor -vem som ringer * Varna övriga som kan hotas av branden * Släck branden om Du kan Uppsamlingsplats Uppsamlingsplats för att vid brand tillse att ingen fattas är på gräsmattan mellan mässen och labbet. Olycksfall Olycksfall och tillbud i arbetet skall rapporteras till skyddsombudet. Rökning Rökförbud gäller i alla lokaler samt på bryggor och i båthus. Förbandslåda Förbandslåda finns på kemlab, mässen och i verkstäderna. 8

11 Städanvisning När din vistelse på Askö är över skall ditt rum och din arbetsplats (datorer, laboratorier, föreläsningssal) städas och tömmas. Skaka sängkläderna. Dammsug rummet. Tvätta ur handfatet. Töm papperskorgen. Stäng fönstret. Övernattningsrum Städmaterial finns att tillgå i städskrubbarna (märkta). Laboratoriet Kontrollera och rengör all utrustning och meddela den ansvarige för laboratoriet om något fattas eller blivit defekt/trasigt. Samtliga bänkar och hyllor som du använt i labbet torkas av, diskbänkar rengörs. Alla rör, burkar och flaskor töms ur innan de diskas, etiketter tas bort, spritmärkningar tvättas av. Diska och ställ tillbaka den rena disken på därför avsedda hyllor och lådor. Töm och torka ur kylskåp. Lösningar och prover som står kvar efter din avfärd kommer ovillkorligen att tas om hand som avfallskemikalier. Torka ur dragskåp. Ev. kvarlämnad disk eller annan utrustning kommer att tas om hand av laboratoriets personal vilket debiteras kursen. Avfallskemikalier, rester av lösningsmedel och radioaktivt avfall skall omhändertagas av användaren och återlämnas/destrueras vid kemiförrådet, Stockholms universitet. Kvarlämnat avfall kommer att tas om hand av laboratoriets personal och debiteras kursen. Krossat glas placeras i speciallåda för detta. Datorrum Städa arbetsplatsen efter användning. Handledningar och böcker ställs tillbaka på sina platser. Lämna ej kvar något på hårddisken. Föreläsningssal Återställ rummet i befintligt skick. Stäng fönstret. 9

12 Sopsortering Fullständig sopsortering sker på Askö. Vi skiljer på: Färgat glas, ofärgat glas, metall, hårdplast och mjukplast På väggen i lilla entrén till mässen sitter sophinkar för glas, metall, hårdplast och mjukplast. Dessa ska tömmas i tunnorna utanför lilla mässentrén. Det som kastas skall vara rent och torrt. Papper I lilla entrén till mässen finns en låda för papper (förpackningar, tidningar, wellpapp). Allt papper som kastas skall vara rent och torrt, blött papper går i komposten. När lådan är full, lägg på locket och ställ en ny låda ovanpå. Allt papper kommer sedan att sorteras. Komposterbart avfall Kastas i gröna komposthinken i köket med grön påse. När påsen är full skall den knytas ihop ordentligt och kastas i tunnan för hushållssopor utanför mässen. Övrigt hushållsavfall Allt som ej kan återvinnas eller komposteras, dock ej miljöfarligt avfall, kastas i vita hinken i köket, ej grön påse. När påsen är full skall den knytas ihop ordentligt och kastas i tunnan för hushållssopor utanför mässen. Försök att minimera detta avfall! Dessa båda påsar måste knytas ihop ordentligt, det får ej ligga några lösa sopor i tunnan för hushållssopor. Påsarna kommer sedan att sorteras och kompostpåsen går till kompostering. I lilla entrén till mässen finns också en låda för returglas och returburkar. På expeditionen finns en röd postlåda för batterier. Om du är osäker på hur du ska sortera, ta kontakt med personalen så hjälper vi dig. 10

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Miljöhandbok för Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper Kristineberg (SLC K), Göteborgs Universitet

Miljöhandbok för Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper Kristineberg (SLC K), Göteborgs Universitet Miljöhandbok för Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper Kristineberg (SLC K), Göteborgs Universitet Upprättad 09 12 08 Fastställd 09 12 17 Välkomstdokument SLC K Syfte: Att säkerställa att alla besökare

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Beskrivning av Utsikten

Beskrivning av Utsikten Brf. Månberget 2009-12-14 Hyr gästrummet Utsikten Beskrivning av Utsikten Rummet har en magnifik utsikt över Mysingen och hamnområdet genom sina stora fönster på långsidan. Här finns matplats för 20 personer

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag.

PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag. PM STUDENTHEMMET SPARAS! Viktiga ändringar meddelas via anslag. sida 1 VÄLKOMMEN TILL JOHANNELUNDS STUDENTHEM Studenthemmet är en del av Johannelunds organisation. Johannelunds ledning fastställer hyror,

Läs mer

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening Rev. april 2015 GÄLLANDE REGLER VID UTHYRNING Ska läsas innan varje hyrestillfälle. Uthyrare är Kilafors biografförening som äger fastigheten och driver verksamheten i Biografteatern med ideella krafter.

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs

För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas Kragenäs Sommartid är det många som har sina läger på Kragenäs. Våra gäster kommer och går på olika tider, är olika många och stannar olika länge. De som

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Välkommen till Pettersberg!

Välkommen till Pettersberg! Välkommen till Pettersberg! Här är en sammanställning av råd och anvisningar för dig som hyr storstugan på Pettersberg. Det finns även en checklista som skall användas vid ankomst och före avfärd. Vi ber

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Viktig information till hyresgästen

Viktig information till hyresgästen Viktig information till hyresgästen Att hyra stuga på Limön Hej! Vad kul att ni väljer att spendera några dagar på den vackra ön Limön! I år är det tredje året som Kultur & fritid Gävle Föreningsstöd &

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus

KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus KONTRAKT för uthyrning av SUB klubbhus Här följer reglerna för uthyrning. Läs igenom dem inför varje gång du hyr. Förutsättningar och Bokningsinformation Uthyrningen gäller antingen undervåningen (samlingslokal

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Välkommen till Västergärde!

Välkommen till Västergärde! Välkommen till Västergärde! Tillträde till stugan är 14.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar stugan gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här! Kakelugnen Tänk på att man inte

Läs mer

Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13

Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13 Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13 Kustlaboratoriets lokalkontor Väröbacka, onsdag 13 februari, 2013 Närvarande: Jan Andersson Björn Fagerholm Frida Sundqvist David Andersson Malin Hällbom

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex.

Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. lördag den 11 april 2009 1/5 Hyreskontrakt Hyresvärdens ex. Var god ange bokningnr vid betalning! Ditt bokningsnr:. Hyresvärd Hyresgäst Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Halland Produkt

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Innan ni gör någonting mer föreslår vi att ni sätter er ner i solen och läser igenom de här instruktionerna. Det är bara några sidor och går snabbt...

Innan ni gör någonting mer föreslår vi att ni sätter er ner i solen och läser igenom de här instruktionerna. Det är bara några sidor och går snabbt... Hej och välkommen till vårt hus i Mougins. Innan ni gör någonting mer föreslår vi att ni sätter er ner i solen och läser igenom de här instruktionerna. Det är bara några sidor och går snabbt... Här finner

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir biogas och näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Gemensamma lokaler, garage och köer

Gemensamma lokaler, garage och köer Gemensamma lokaler, garage och köer Flik 6 Sid 1 (13) Tvättstugor med mangel- och torkrum finns i källarplanet i varje trappuppgång, se vidare sidan 3 och 4. Piskrum 1 finns i källarplanet i uppgång 15,

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Sommarhem Sankt Anna. En naturupplevelse i den östgötska skärgården

Sommarhem Sankt Anna. En naturupplevelse i den östgötska skärgården Sommarhem Sankt Anna En naturupplevelse i den östgötska skärgården Sankt Anna Motala kommuns pärla på Östersjökusten Välkommen till naturupplevelsen Sankt Anna, en riktig pärla i den östgötska skärgården.

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och arbetsordning för. studenter. vid Tema Vattens laboratorium. augusti 2009

Säkerhetsföreskrifter och arbetsordning för. studenter. vid Tema Vattens laboratorium. augusti 2009 Säkerhetsföreskrifter och arbetsordning för studenter vid Tema Vattens laboratorium augusti 2009 Institutionen för Tema vatten i natur och samhälle, Linköpings Universitet. 1 Inledning Syftet med denna

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Östergård 9-11 januari 2008

Östergård 9-11 januari 2008 Östergård 9-11 januari 2008 Kartlagd process: Arbetsrutiner 7-13.30 Nulägeskarta NULÄGE Östergård Någon Rapport Hämta pärm Lämna pärm Kök dryckes- Arbetsfördelnin. Hämta tvätt- Väckn.,förkläde Kolla rummet

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. stockholm.se/avfall För boende i flerfamiljshus, Gröna påsen Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter.

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter. Electrum 3 Kortfakta Adress: Isafjordsgatan 28 Anläggninsnummer: A0276002 Byggår: 1998 Arkitekt: White Arkitekter Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH, Swedish ICT och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand Henrik Ericsson Innehållsförteckning: Byggnader - Bakgrund sid 3 - Karta över Campus Härnösand sid 3 - Hus D - Seminariet sid 4 - Hus E

Läs mer