Välkommen till Askölaboratoriet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Askölaboratoriet!"

Transkript

1 Välkommen till Askölaboratoriet! Fältstationen drivs av Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF), och här bedrivs forskning och undervisning från ett flertal universitet och högskolor. Askö ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten, och dessutom ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Sedan 1970-talet fungerar Askö som referensområde för den nationella och internationella miljöövervakningen. Vi hoppas att din vistelse här skall bli både trevlig och meningsfull. För att underlätta din vistelse har vi samlat information och uppgifter som vi bedömer som viktiga. Det är kursledningen som ansvarar för din vistelse här, men du får gärna vända dig till oss som arbetar på Askölaboratoriet om du har frågor eller behöver hjälp. ASKÖ från A till Ö Allmänna regler och rutiner Alkohol Lämplig lokal för festligheter är mässen. Alkoholförtäring i laboratoriet med tillhörande tornrum får inte förekomma. Ankomst, avfärd Ankomst och avfärd till och från Askö sker gemensamt för hela kursen, oftast tillsammans med kursledningen. En ordinarie tur finns: vardagar kl från Uttervik, från Askö kl sommartid och kl vintertid. Extraturer debiteras. Buss, bil, parkering Kommunal buss och tåg till Trosa från Stockholm finns. Trafikupplysning SJ: Buss: Ett begränsat antal P-platser finns i Uttervik. Båtar Ett antal större och mindre båtar finns att tillgå på Askö, och får användas efter tillstånd av personalen. Du måste skaffa dig instruktioner från personalen om hur båtarna fungerar innan du ger dig ut. Flytväst och sjökort är givetvis obligatoriskt. Se till att ha en kontakt på land och undvik ensamturer. Båtarna ska städas efter varje användningstillfälle.

2 Cyklar Ett antal cyklar och transportkärror finns för utlåning. Dykning För SCUBA-dykning finns särskilda regler; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dykeriarbete. Dessa finns att läsa på Askö. För att få dyka måste man för personalen kunna styrka behörighet och organisation enligt dessa föreskrifter. Huvudansvarig dykchef vid Stockholms universitet är Nils Kautsky. Ansvarig för dykning, dykrum och luftfyllning på Askö är Suss Ericsson. Fritid Askö är ett naturreservat med vacker natur. Om du vill utforska den bör du ha karta och kompass med dig. Vissa delar är mycket otillgängliga och att gå runt hela ön är omöjligt. Berätta för kursledning eller personal vart du ska, innan du ger dig ut på långtur, och när du tänker komma tillbaka. Fästingar Dessa kryp finns det gott om på ön. Kontrollera hela kroppen varje dag för att undvika Borelia. För att undvika TBE rekommenderas vaccinering. Kiosk finns inte Det finns ingen kiosk eller affär på ön. Se därför till att ta med dig det du har svårt att leva utan. Logi, bastu, tvätt Tag med egna lakan (ej sovsäck) och handduk även inneskor. Vid avfärd skall rummen tömmas och städas. Städanvisning finns på rummen. Tvättstuga med tillhörande torkskåp finns. Var noga med att ej köra halvfulla maskiner. Eget tvättmedel krävs. Häng gärna tvätten ute när vädret så tillåter. Bastu finns på området, som man givetvis lämnar i trevligt skick. Mäss, matlagning Ofta ska många personer samsas i samma kök, och de underlättar det om alla håller ordning. Ingen mat eller disk får lämnas framme. Kurser får gärna anslå i mässen vilka tider som gäller för lunch och middag då kan andra besökare anpassa sig till detta. Rökförbud Rökförbud gäller i alla lokaler, inklusive stugor och mäss samt på bryggor och i båthus. (OBS att rökdetektorer finns som utlöser brandlarm.) Särskilt viktigt är det att inte röka på stora bryggan eftersom där finns en bensinstation! Spel Det finns kubbspel, volleyboll och annat i entrén till mässen.

3 Välkommen till Askölaboratoriet! Fältstationen drivs av Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF), och här bedrivs forskning och undervisning från ett flertal universitet och högskolor. Askö ligger i ett av de minst påverkade kustområdena längs hela ostkusten, och dessutom ett av de mest välundersökta havsområdena i världen. Sedan 1970-talet fungerar Askö som referensområde för den nationella och internationella miljöövervakningen. Vi hoppas att din vistelse här skall bli både trevlig och meningsfull. För att underlätta din vistelse har vi samlat information och uppgifter som vi bedömer som viktiga. Det är kursledningen som ansvarar för din vistelse här, men du får gärna vända dig till oss som arbetar på Askölaboratoriet om du har frågor eller behöver hjälp. Innehållsförteckning SMF ett av tre marina centra 2 Vi som arbetar på Askölaboratoriet 3 Lite forskningshistoria 4 Allmänna regler och rutiner 5 Mässkök 7 Brandföreskrifter 8 Städanvisning 9 Sopsortering 10

4 SMF ett av tre marina centrum Inrättandet av tre marina forskningscentrum (Umeå Marina Forskningscentrum UMF, Stockholms Marina Forskningscentrum SMF, Göteborgs Marina Forskningscentrum GMF) har inneburit en avsevärd förstärkning av svensk havsforskning. Varje centrum tilldelades ett ansvarsområde inom vilket de skall stödja och samordna marin forskning, miljöövervakning, undervisning samt bidra till informationsspridning om förhållandena i de svenska havsområdena. SMFs ansvarsområde är Egentliga Östersjön. SMF består av alla marint verksamma forskare inom ansvarsområdet. På samma villkor får forskare utanför ansvarsområdet nyttja SMFs resurser vid forskning i Egentliga Östersjön. SMFs resurser består av Askölaboratoriet, kansliet i Stockholm, medel för utsjöfartygstid, forskningstjänster och forskningsstöd. Exempel på publikationer från SMF De finns att hämta på hemsidan Här finns också information om forskning, miljöövervakning i Egentliga Östersjön samt allmän fakta om hav. SMF:s kansli ligger i Geovetarhuset på Stockholms universitet 2

5 Vi som arbetar på Askölaboratoriet Lena Kautsky, Föreståndare Professor i marin ekologisk botanik och verksam vid Botaniska institutionen på Stockholms universitet och vid Askölaboratoriet. Aktuella forskningsfrågor rör vad som styr den biologiska mångfalden på växtklädda bottnar kring våra kuster och vilka viktiga varor och tjänster dessa ekosystem producerar. Stefan Andersson, Laboratorieingenjör Försöker hålla ordning på laboratorierna och skaffa fram material som forskare och studenter behöver. Är du tveksam kring hantering av kemikalier ska du fråga Stefan först. Har också koll på datorer, skrivare och nätverksanslutningar. Suss Ericsson, Skeppare och Samordnare Kör båt, dyker och tar prover. Visar er till rätta i rum och stugor och talar om var alla sopor ska ligga! Vill ni låna något spel så är det Suss ni ska fråga. Mikael Karlsson, tekniker/båtförare Dykning, båttransporter, underhåll och tillsyn av byggnaderna med tillhörande mark samt laboratoriets brackvattenanläggning tar den största delen av arbetstiden. Eddie Eriksson, Skeppare och Maskinist Förutom att köra båtarna vid transporter och provtagningar har jag huvudansvaret för underhåll av både båtar och all utrustning som finns ombord. Om du behöver något verktyg eller annat så fråga. Mattias Murphy, tekniker/båtförare Håller tillsammans med Stefan koll på lab- och fältutrustningen. Hinner också med att köra båtar samt att utföra underhåll och tillsyn av byggnader och båtar. Om något är trasigt så vill gärna Mattias få veta det! 3

6 Lite forskningshistoria Askölaboratoriet grundades 1961 av professor Lars Silén från zoologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det blev sveriges första fältstation på ostkusten. 60-talet Under stationens första decennium inventerades havsområdets fauna och flora. Studier av enskilda djur- och växtarters tolerans för omvärldsfaktorer dominerade. De första studierna av ekosystemkaraktär (grönalgsbältet, hällkar) genomfördes. 70-talet Förutom att klarlägga ekosystemens struktur, funktion och sammanbindande kopplingar producerade stationen en rad tvärvetenskapligt utbildade forskare, flertalet fortfarande verksamma. Den storskaliga ekosystemansatsen inspirerade forskare internationellt och Askölaboratoriet etablerades som ett välkänt havsforskningscentrum. Naturvårdsverkets utbyggnad av miljöövervakningen i Östersjön gav den nödvändiga vetenskapliga basen. 80-talet Övergödningsproblematiken dominerade aktiviteten inom miljöområdet med Himmerfjärdsprojektet i centrum. Flera projekt om strukturerande faktorer i bottnarnas och fria vattnets ekosystem genomfördes. I samarbete med Göteborgs universitet utvecklades en matematisk prognosmodell för Östersjön där fosforns och kvävets kretslopp kan följas. Ekologisk ekonomi etablerades som ett eget forskningsfält med studier av bl.a. samutnyttjande av kusthavens naturresurser. 90-talet Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF) etableras i början av 90-talet, som ett av tre marina centra. Fältstationen Askölaboratoriet blir därmed en allmän resurs för alla marint verksamma inom ansvarsområdet. Askölaboratoriets Stockholmsdel blir en egen institution, Institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet. Studierna av Östersjön blir alltmer integrerade och omfattar storskaliga processtudier i Östersjöbassängen, ekotoxikologiska studier av ekosystemens toleransnivåer, rekryteringsbasen för torsk, lax och ål, fiskets och våtmarkers ekologiska ekonomi. 4

7 ASKÖ från A till Ö Allmänna regler och rutiner Alkohol Lämplig lokal för festligheter är mässen. Alkoholförtäring i laboratoriet med tillhörande tornrum får inte förekomma. Ankomst, avfärd Meddela personalen i god tid när du tänker åka ut respektive in från ön. En ordinarie tur finns: vardagar kl från Uttervik, från Askö kl sommartid och kl vintertid. Extraturer debiteras. Besökare Praxis är att besökare och gäster ej emottages om inte tillstånd ges av ansvarig personal. Buss, bil, parkering Kommunal buss och tåg till Trosa från Stockholm finns. Trafikupplysning SJ: Buss: Ett begränsat antal P-platser finns i Uttervik. Brandskydd Brandskydd finns i förläggningen (i alla korridorer och sovrum) i form av rökdetektorer som ger larm för förbränningsgaser samt branddörrar som automatiskt stängs. Utrymningsplaner, där utrymningsvägar och brandsläckare finns utmärkta, är anslagna på markerade platser i varje hus. Du är skyldig att informera dig om respektive släckares placering och funktion. Gör klart för dig användbara utrymningsvägar. Se vidare under Brandföreskrifter för Askölaboratoriet. Båtar Ett antal större och mindre båtar finns att tillgå på Askö, och får användas efter tillstånd av personalen. Du måste skaffa dig instruktioner från personalen om hur båtarna fungerar innan du ger dig ut. Flytväst och sjökort är givetvis obligatoriskt. Båtarna ska städas efter varje användningstillfälle. Ensamturer ska undvikas i möjligaste mån. Måste någon ut på egen hand ska kontakt på land finnas. Cyklar Ett antal cyklar och transportkärror finns för utlåning. Dykning För SCUBA-dykning finns särskilda regler; Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om dykeriarbete. Dessa finns att läsa på Askö. För att få dyka måste man för personalen kunna styrka behörighet och organisation enligt dessa föreskrifter. Huvudansvarig dykchef vid Stockholms universitet är Nils Kautsky. Ansvarig för dykning, dykrum och luftfyllning på Askö är Suss Ericsson. Fritid Askö är ett naturreservat med vacker natur. Om du vill utforska den bör du ha karta och kompass med dig. Vissa delar är mycket otillgängliga och att gå runt hela ön är omöjligt. Berätta för kursledning eller personal vart du ska, innan du ger dig ut på långtur, och när du tänker komma tillbaka. 5

8 Fältutrustning På Askö finns olika provtagningsinstrument, sållsatser och vattenkikare mm. Ansvarig för dessa är Stefan Andersson. Han ska informeras om vad som används och om något inte fungerar. Många saker är dyra att köpa in, så kontrollera med kursledning eller Stefan att du vet hur utrustningen ska användas. Fästingar Dessa kryp finns det gott om på ön. Kontrollera hela kroppen varje dag för att undvika Borelia. För att undvika TBE rekommenderas vaccinering. Kemikalier All kemikaliehantering ska ske på den plats som personalen har anvisat. Känner du dig osäker på något så fråga hellre en gång för mycket. Kontor, datorer, kopiering, post, telefon, fax, e-post Ett mindre bibliotek är tillgängligt, där det finns fr.a. handböcker och bestämningslitteratur. Arbetsrum finns tillgängliga på Askö, med datorer uppkopplade via optisk fiberförbindelse och ingår i Stockholms universitets nätverk. Datorer (PC och Macintosh), laserskrivare och kopieringsmaskin finns. Detta får endast användas med tillstånd från personalen. Post kan avlämnas och hämtas vid pausrummet (Hus A). Privata telefonsamtal och faxning får endast ske efter tillstånd av personalen. Om det har kommit telefonsamtal till er finns det meddelande om detta på gula post-it lappar på glasdörren till akvariehallen. Möjlighet att läsa sin e-post finns - prata med Stefan Andersson. Laboratorier Här finns ett rinnande brackvattensystem med både kylt och tempererat vatten. Här finns också en väderstation med kontinuerlig uppdatering av klimatdata (solinstrålning, vatten- och lufttemp, salinitet och vattennivå). Det finns ett kurslab för 16 personer, ett mikrobiologiskt lab, kemilab, ett torrlab, sorteringslab, akvarierum, 5 st. termokonstantrum, varav ett är avsatt som odlingsrum mm. Arbete i Askölaboratoriets lokaler görs med tillstånd av kursledning och innebär att följa de regler som gäller för laborativt arbete. Det betyder bl.a. att det är förbjudet att förtära mat och dryck i laboratoriet. Se också Städanvisning, laboratoriet. Logi, bastu, tvätt På Askö finns förläggningsutrymmen för maximalt 35 personer, fördelat på 7 mindre stugor och övervåningarna på hus A och B. Det är inte tillåtet att själv välja eller byta rum. Skriv in ditt namn på översiktstavlan i entrén. Sänglinne och rumsstädning är en service som inte finns. Vid avfärd skall rummen tömmas och städas. Se vidare under Städanvisning, övernattningsrum. Tvättstuga med tillhörande torkskåp finns. Var noga med att ej köra halvfulla maskiner. Eget tvättmedel krävs. Häng gärna tvätten ute när vädret så tillåter. Bastu finns på området. Dyk inte från bastubryggan! Det åligger var och en att göra snyggt efter sig. Tillhörande duschutrymme skall gummiskrapas (torkas) efter användandet och siste man släcker, stänger och tar med sig sopor. Miljö Stockholms universitet har ett miljöhandlingsprogram, vilket vi försöker följa på Askö. Dessutom har SMF antagit en egen miljöpolicy, med tillhörande handlingsplan. Vi strävar givetvis efter att minska användandet av papper, energi och transporter. Som student bör du tänka på saker som att släcka lampor i obemannade rum, och sköta sopsorteringen (se sid 12). Tänk på att det skräp som aldrig köps in behöver heller aldrig tas om hand. 6

9 Mäss, matlagning Ofta ska många personer samsas i samma kök, och de underlättar det om alla håller sig till vissa ordningsregler; Märk upp din mat. Ingen mat eller disk får lämnas framme. Kurser får gärna anslå i mässen vilka tider som gäller för lunch och middag då kan andra besökare anpassa sig till detta. Rökförbud Rökförbud gäller i alla lokaler, inklusive stugor och mäss samt på bryggor och i båthus. (OBS att rökdetektorer finns som utlöser brandlarm.) Rök absolut inte på stora bryggan eftersom bensinstationen är placerad där!! Spel Det finns kubbspel, volleyboll och annat i mässentrén. Säkerhet Stationen har en hög kompetens bland personalen för hanteringen av bl a brandfarlig vara. Rutiner och dokumentation för säkerheten på stationen finns hos Eddie Eriksson. Vatten Sötvatten är en begränsad resurs på ön låt därför inga kranar stå och rinna i onödan. Verkstäder och verktyg Askös verkstäder är välutrustade och används för reparationer och nytillverkning av provtagningsutrustning och dylikt. Det finns möjlighet att låna handverktyg från verkstäderna. Skadad utrustning lämnas omgående in till personalen. Det är ej tillåtet att arbeta i verkstäderna utan tillstånd. Vykort Vykort finns att köpa på Askö, men inte frimärken. Mässkök Ett väl utrustat mässkök finns på Askö. Självhushåll gäller för alla som ej går kurs. Det betyder att kursen måste ta hänsyn till att andra använder mässen. För kurser utan inhyrd kökspersonal gäller att kursledningen fördelar arbetet och berättar hur köksarbetet går till. Några allmänna regler finns dock: Du skall se till att god ordning hålls i köket vilket bl.a. innebär att bord och bänkar blir avtorkade, diskmaskinen körs igång och att den blir i- och urplockad. Disk får inte lämnas för att dropptorka. Mjölkprodukter får ej hällas ut i vaskarna, det biologiska reningsverket tål inte detta. Gå ut i skogen och häll ut det istället. Töm alltid frys, kylskåp samt skåpen för torrvaror när din vistelse är över. Städmaterial och förbrukningsmaterial såsom hushållspapper och handdukar finns i skåp vid huvudingången. Om något går sönder eller fungerar otillfredsställande, kontakta omedelbart personalen. 7

10 Brandföreskrifter för Askölaboratoriet Utrymningsplaner Utrymmningsplaner, där utrymmningsvägar och brandsläckare finns utmärkta, är anslagna på markerade platser i varje hus, samt i varje sovrum. Stationen är utrustad med vattensläckare, pulversläckare samt rökvarnare och utrymningslarm. Du är skyldig att informera dig om respektive släckares placering och funktion. Gör klart för dig användbara utrymmningsvägar! Utrymningslarm Kraftig ringsignal ljuder och samtliga branddörrar stänges. I Hus B, rum 134 (gamla vågrummet) finns information om i vilken byggnad larmet lösts ut. En liten röd lampa lyser, som indikerar i vilken sektion d.v.s. i vilken byggnad larmet har gått. På väggen sitter också en karta över var larmindikatorerna sitter (totalt 16 st.). OBS! Det finns även en larmindikator i tornet som ej är med på listan. Vid falskt larm Ring kontaktpersoner enligt anslagen lista i rum 134. OM BRAND UTBRYTER: * Rädda först dem som är i uppenbar fara * Larma genom tel Meddela kortfattat: -var det brinner -om det finns innestängda människor -vem som ringer * Varna övriga som kan hotas av branden * Släck branden om Du kan Uppsamlingsplats Uppsamlingsplats för att vid brand tillse att ingen fattas är på gräsmattan mellan mässen och labbet. Olycksfall Olycksfall och tillbud i arbetet skall rapporteras till skyddsombudet. Rökning Rökförbud gäller i alla lokaler samt på bryggor och i båthus. Förbandslåda Förbandslåda finns på kemlab, mässen och i verkstäderna. 8

11 Städanvisning När din vistelse på Askö är över skall ditt rum och din arbetsplats (datorer, laboratorier, föreläsningssal) städas och tömmas. Skaka sängkläderna. Dammsug rummet. Tvätta ur handfatet. Töm papperskorgen. Stäng fönstret. Övernattningsrum Städmaterial finns att tillgå i städskrubbarna (märkta). Laboratoriet Kontrollera och rengör all utrustning och meddela den ansvarige för laboratoriet om något fattas eller blivit defekt/trasigt. Samtliga bänkar och hyllor som du använt i labbet torkas av, diskbänkar rengörs. Alla rör, burkar och flaskor töms ur innan de diskas, etiketter tas bort, spritmärkningar tvättas av. Diska och ställ tillbaka den rena disken på därför avsedda hyllor och lådor. Töm och torka ur kylskåp. Lösningar och prover som står kvar efter din avfärd kommer ovillkorligen att tas om hand som avfallskemikalier. Torka ur dragskåp. Ev. kvarlämnad disk eller annan utrustning kommer att tas om hand av laboratoriets personal vilket debiteras kursen. Avfallskemikalier, rester av lösningsmedel och radioaktivt avfall skall omhändertagas av användaren och återlämnas/destrueras vid kemiförrådet, Stockholms universitet. Kvarlämnat avfall kommer att tas om hand av laboratoriets personal och debiteras kursen. Krossat glas placeras i speciallåda för detta. Datorrum Städa arbetsplatsen efter användning. Handledningar och böcker ställs tillbaka på sina platser. Lämna ej kvar något på hårddisken. Föreläsningssal Återställ rummet i befintligt skick. Stäng fönstret. 9

12 Sopsortering Fullständig sopsortering sker på Askö. Vi skiljer på: Färgat glas, ofärgat glas, metall, hårdplast och mjukplast På väggen i lilla entrén till mässen sitter sophinkar för glas, metall, hårdplast och mjukplast. Dessa ska tömmas i tunnorna utanför lilla mässentrén. Det som kastas skall vara rent och torrt. Papper I lilla entrén till mässen finns en låda för papper (förpackningar, tidningar, wellpapp). Allt papper som kastas skall vara rent och torrt, blött papper går i komposten. När lådan är full, lägg på locket och ställ en ny låda ovanpå. Allt papper kommer sedan att sorteras. Komposterbart avfall Kastas i gröna komposthinken i köket med grön påse. När påsen är full skall den knytas ihop ordentligt och kastas i tunnan för hushållssopor utanför mässen. Övrigt hushållsavfall Allt som ej kan återvinnas eller komposteras, dock ej miljöfarligt avfall, kastas i vita hinken i köket, ej grön påse. När påsen är full skall den knytas ihop ordentligt och kastas i tunnan för hushållssopor utanför mässen. Försök att minimera detta avfall! Dessa båda påsar måste knytas ihop ordentligt, det får ej ligga några lösa sopor i tunnan för hushållssopor. Påsarna kommer sedan att sorteras och kompostpåsen går till kompostering. I lilla entrén till mässen finns också en låda för returglas och returburkar. På expeditionen finns en röd postlåda för batterier. Om du är osäker på hur du ska sortera, ta kontakt med personalen så hjälper vi dig. 10

Välkommen som Funktionär 2015

Välkommen som Funktionär 2015 Välkommen som Funktionär 2015 Vad roligt att du vill komma till Vässarö som funktionär. Det är en fantastisk upplevelse med mycket skratt och hårt arbete. Vi hoppas att du ska få Detta brev innehåller

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Södertälje Katthem

Välkommen till Södertälje Katthem Välkommen till Södertälje Katthem Rutiner som gäller på Katthemmet För att underlätta arbetet och för att det ska bli så bra som möjligt för katter och volontärer på Södertälje katthem, finns dessa rutiner

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?

BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? Med denna skrift vill vi göra Dig uppmärksam på Dina rättigheter och skyldigheter, som medlem i Brf Höjdena. Här nämns också lite om styrelsens ansvar och befogenheter. Mycket

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation

Sommarlovskoloni 2013. Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Sommarlovskoloni 2013 Verksamhetsbeskrivning Personalinformation Styrelsen för Västeråsgården världens bästa kollo Är Västeråsgårdens sommarkoloni i Söderbärke världens bästa kollo? Självklart är det så.

Läs mer

Acusticum. För dig som är hyresgäst. Utgåva 2 daterad 2013-12-05. Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum.

Acusticum. För dig som är hyresgäst. Utgåva 2 daterad 2013-12-05. Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum. Acusticum För dig som är hyresgäst Utgåva 2 daterad 2013-12-05 Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum.se Välkommen till Acusticum Acusticum är hemmaplan för kulturella

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 17. Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 17. Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB Lägenhetspärm Fastigheten Palander 17 Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA Frontsida Broschyr Välkommen som hyresgäst 1 Lägenheten, hyresinbetalningar, m.m. 2 Lindström Fastigheter AB, kontaktuppgifter,

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015

UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 UDDEN WATER CAMP JUNIOR Sommaren 2015 Information till vårdnadshavare och kollodeltagare Vänligen läs igenom denna information tillsammans med ert barn. Brevet innehåller viktig information både för er

Läs mer