Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr Årgång 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 2 2010 Årgång 21"

Transkript

1 Nr Årgång 21 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Våren har kommit till våra bostadsområden. När snön efter hand smälter så börjar arbetet med att försköna den yttre miljön för att du som hyresgäst ska känna trivsel i ditt närområde. Flera uteaktiviteter planeras och grillsäsongen närmar sig. Blommor, rabatter och så småningom gräs ska skötas så att vi tillsammans får ett trevligt område. Vi önskar er alla en trevlig vår! UNGDOMAR SÖKTE BOSTAD Succé för Platens ungdomskampanj LÄS MER SID 3 NÄR SLÄKTEN KOMMER PÅ BESÖK Övernattningslägenhet - en av många förmåner LÄS MER SID 5 HANTERING FARLIGT AVFALL Även farligt avfall ska sorteras LÄS MER SID 8

2 Efter en lång och kall vinter ser vi nu äntligen tecken på att vårblommorna börjar titta fram på olika ställen. För våra bovärdar har det varit en väldigt tung period med ett omfattande snöfall vissa tider och vi förstår att det också har varit tidvis en hel del problem för våra hyresgäster. Vi hoppas dock att alla har haft förståelse för den mycket extrema vädersituation med stora snöfall under vissa helger där det har varit väldigt svårt att hinna med snöröjning och sandning. Det här har varit ett problem i stora delar av södra Sverige och vi tycker ändå att vi har klarat oss ganska bra med de här problemen i Motala och framförallt inom Platens bostadsområden. Tack vare våra duktiga bovärdar och även snickare som har hjälpt till så har vi klarat av snöröjningen från gång- och cykelvägar, bilvägar och även från tak. Under februari månad genomförde vi vår ungdomskampanj med ett mycket bra resultat, ett 70-tal lägenheter hyrdes ut fram till den sista februari då kampanjen uppphörde. Bakgrunden till att vi satsar på en ungdomskampanj är att vi vill underlätta för Motalas ungdomar att komma ut i ett eget boende och detta är oerhört betydelsefullt för en ungdom i års åldern. Vi vet att ungdomsarbetslösheten är stor i Motala och på det här sättet så vill vi underlätta för dessa ungdomar att kunna få en bra start i livet på just det här sättet. En annan satsning riktad till våra ungdomar är det projekt som vi har dragit igång tillsammans med Socialnämnden och Bildningsnämnden om skapandet av ett ungdomscenter i f d Saluhallen. Projektetet riktar sig till ungdomar mellan och upp till 20 år och ska bli ett drogfritt alternativ i centrum. Vi hoppas att invigningen av Hallen ska kunna ske i samband med skolavslutningen. Arbetet med äldreboendet Bergstrollet, som för övrigt kommer att namnges under försommaren, fortskrider enligt planerna. Invigningen av äldreboendet kommer att ske den 15 september i år. Under försommaren räknar vi också med att kunna presentera idéer om ytterligare boende för äldre i Motala. Den 31 mars invigdes den nya dagstugan vid Ulaxgatan på Ekön. Det är den första dagstugan där vi genomför en samverkan mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende och där vi genomför det som ett samverkansprojekt med Socialnämnden. Dagstugan kommer alltså att betjäna båda boendeformerna men också vara öppet för övriga äldre hyresgäster i bostadsområdet. Vi är också glada över att kunna få en ny detaljplan i Borensberg som möjliggör en ytterligare nybyggnation av bostäder. Vi räknar med att en upphandling av entreprenör för att bygga det första huset på Vallgatan kommer att ske på försommaren i år. Våra planer för nya ägarlägenheter utefter Bispmotalagatan fortskrider. För närvarande förs samtal med ett antal tilltänkta köpare av lägenheterna och vi hoppas att byggstart ska kunna ske senare under året. Under våren kommer vi också att starta upp det första projektet med utökat boinflytande. Det kommer att ske i Ekenäs där det kommer att ske val till en områdesgrupp. Avsikten är sedan att områdesgruppen ska få ansvar för vissa konton avseende skötsel av bostadsområdet i samverkan med områdets bovärd. Vi hoppas att projektet ska falla väl ut och att det ska kunna sprida sig till fler bostadsområden längre fram. Bokslutet för 2009 uppvisar ett resultat ungefär i nivå med tidigare år, det innebär att företaget ytterligare stärker sin ekonomi och kan möta framtiden på ett bra sätt. Det är också en viktig förutsättning för att vi under det här året kunde undvika en hyreshöjning, något som givetvis gynnar alla våra hyresgäster. Kenneth Söderman Verkställande direktör ÄGARLÄGENHETER Den första maj 2009 föddes en ny upplåtelseform i Riksdagen, den s k ägarlägenhetsfastigheten i dagligt tal kallas den för ägarlägenhet. Ägarlägenheten skiljer sig från bostadsrätten så tillvida att den som har en ägarlägenhet äger sin bostad med egen lagfart till skillnad från bostadsrätten där man i princip enbart är andelsägare i en förening. Man kan således belåna sin lägenhet, hyra ut i andra hand utan något tillstånd och kan inte mista sin lägenhet vid en konkurs etc. Platen ansåg att detta var ett bra komplement till övriga fastigheter i Motala så vi gick ut i september och efterhörde intresset för detta. Det visade sig att ca 100 personer var intresserade vid detta tillfälle och det har tillkommit fler efter annonsering i vinter. Vi pratar nu med intressenterna för att se om underlaget finns för ett beslut att börja bygga. Skrivs tillräckligt antal kontrakt är det vår ambition att bygga två fastigheter i Gamla stan med åtta lägenheter i varje fastighet. 2

3 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. UNGDOMSKAMPANJEN I slutet av 2009 noterade vi en minskning av antalet nya hyresgäster som kom till oss direkt från föräldrahemmet. Våra undersökningar visade att många ungdomar kände att konjunkturläget och osäkerheten på arbetsmarknaden gjorde att man inte tordes ta steget att flytta hemifrån. Vi tog då beslutet att ta bort 75 lägenheter från vår lägenhetsreserv och i stället erbjuda dessa till ungdomar mellan 18 till 25 år. Konceptet var att man fick hyra en utvald lägenhet på två eller tre r o k i bostadsområdena Facklan, Ekön eller Charlottenborg till en hyra av kr. Hyran får ungdomarna behålla tills de fyller 25 år. Är det två stycken som hyr en lägenhet gäller rabatten tills den yngre fyller 25 år. Sedvanliga eventuella hyreshöjningar tillkommer under åren. Vi annonserade under januari månad och den sista söndagen i januari hade vi kampanjstart i BoButiken. Att intresset skulle bli stort hade vi gissat, men att så många människor fyllde vår BoButik blev en överaskning. Ungdomarna gjorde en intresseanmälan och fick senare titta på den aviserade lägenheten. De som tackade ja inbjöds till en informationskväll i Folkets Hus där de fick information om att bo i Platen, ordningsregler och presentation av våra mervärden. Efter informationen blev det dags för kontraktsskrivning på lägenheten. Innan den 1 juni kommer dessa ungdomar att ha flyttat ut från föräldrahemmet till sin första lägenhet. Sandra Karlsson berättade för ungdomarna om deras nya hem! NYA LÄGENHETER I BORENSBERG På parkeringsplatsen norr om de nybyggda bostäderna vid Hamnvägen - Boregatan planerar Bostadsstiftelsen Platen att uppföra ytterligare en hyresfastighet. Byggnaden kommer att innehålla tio lägenheter från ett till tre r o k i storleksordning m 2 i fyra våningar. Byggstart planeras till hösten 2010 och projektet beräknas vara klart under sommaren Kontakta Platens BoButik om du är intresserad av att hyra. 3

4 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. UTÖKADE OMRÅDESDAGAR Tidigare år har Bostadsstiftelsen Platen haft områdesdagar i våra fyra större bostadsområden som en del av våra framtidsprojekt. Våra områdesdagar brukar innehålla uppskattade aktiviteter för våra hyresgäster i respektive bostadsområde. Nya förutsättningar gör att vi i år kan bredda den här verksamheten med två nya områden. Första områdesdagen blir i Fornåsa, lördagen den 24 april i samverkan med Hyresgästföreningen. Västerdagen (bilden 2009) arrangeras i år på pingstdagen, söndagen den 23 maj och fylls med aktiviteter med mängder av samarbetspartners. GAMLA SALUHALLEN BLIR HALLEN FÖR UNGA Bostadsstiftelsen Platen har kommit överens med Bildningsnämnden och Socialnämnden i Motala kommun om att skapa ett center för ungdomar i åldern år i Saluhallen. En arbetsgrupp med deltagare från samtliga parter arbetar för att skyndsamt få igång verksamheten. Ett önskemål är att öppna under försommaren. Målet är att Hallen ska ha generösa öppettider. I planeringen är det en hög delaktighet av ungdomar bland annat via bloggar, Facebook och olika arbetsgrupper. Självklart blir Hallen en drogfri oas där ungdomar ska kunna trivas med aktiviteter och program som lockar. Målet är att Hallen ska bli ett ungdomscenter, där ungdomar både kan komma i kontakt med viktiga samhällsfunktioner, få information eller ägna sig åt nöjen och olika hobbies. Platen ska inte driva verksamheten, men ska finnas med i styrgrupper, referensgrupper och liknande för att påverka verksamheten i en positiv riktning. UTÖKAT BOINFLYTANDE Bostadsstiftelsen Platen och Hyresgästföreningen skrev förra året ett nytt avtal som reglerar utökat boinflytande. Avtalet gör det möjligt för hyresgäster att påverka sin boendemiljö i vissa avseenden. I avtalet står det bl a Områdesgruppen kommer att på delegation från Bostadsstiftelsen Platen ansvara för ett visst antal konton inom den löpande förvaltningen. Den 4 juli blir det områdesdag på Facklan med hjälp av bl a Loppiscompaniet. Eköndagen brukar också arrangeras med många samarbetspartners och i år äger den rum lördagen den 28 augusti. I Charlottenborg samordnas invigningen av en ny fritidsgård, områdesdagen och Charlottenborgsfestivalen under helgen den 3-5 september. (bilden 2009) Det första området som testar utökat boinflytande i den nya formen blir bostadsområdet Ekenäs. En områdesgrupp utsågs där via val (bilden) den 21 mars. I områdesgruppen sitter invalda hyresgäster tillsammans med bovärden för området. Under våren utbildas gruppen och börjar arbeta. Frågorna som gruppen bestämmer över omfattar de miljöer som hyresgästerna utnyttjar gemensamt i ett bostadsområde. Det innebär att fokus läggs på t ex yttre miljö, visst underhåll, trivselfrågor samt trygg- och säkerhetsfrågor. Ytterligare områden kommer att bli aktuella inom Platens bestånd efter hand. 4

5 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. ATT BO HOS PLATEN GER DIG MERVÄRDEN I en serie artiklar kommer vi att presentera de mervärden du har som boende inom Platen. Mervärden vi, som hyresvärd i Motala, tror vi är ganska ensamma om att tillhandahålla. Bland vår mervärden finner du bl a kvarboenderabatten, möblerade övernattningslägenheter, Framtidsprojekt, Bilpool, 12-årsunderhåll, samlingslokaler, Platenkortet och TV Bredband-Telefoni. Vi beskriver möblerade övernattningslägenheter i detta nummer. MÖBLERADE ÖVERNATTNINGSLÄGENHETER Platen har i dagsläget 14 stycken möblerade övernattningslägenheter, huvudsakligen fördelade på de stora bostadsområdena. Syftet med övernattningslägenheterna är att ge våra hyresgäster ett komplement till sitt boende vid besök och därmed kunna ge barn, barnbarn och vänner en möjlighet att övernatta på ett smidigt sätt. Att kunna erbjuda bekanta övernattning ska inte behöva vara en anledning att ha för stor lägenhet och därmed onödigt hög hyra. Övernattningslägenheterna finns från 1 r o k till 4 r o k och priset varierar beroende på storlek. Alla lägenheter är fullt möblerade. Gästerna tar själva med sig sängkläder, handdukar och förbrukningsmaterial då detta ej ingår. Vissa av lägenheterna har snabb bredbandsuppkoppling. Lägenheterna kan hyras för kortare eller längre tid. Man behöver inte vara hyresgäst hos Platen för att få hyra dessa utan både privatpersoner och företag är välkomna. Information och bokning sker via vår BoButik. VINN PLATS I Fyra barn/ungdomar som bor hos oss har nu möjlighet att få en plats i FC Barcelona Camp som arrangeras av MAIF på idrottsparken den juni Vi lottar ut 4 platser i fotbollsskolan där ledare från Barcelona tillsammans med ledare från MAIF håller i fotbollsskolan. Fotbollsskolan är öppen för barn/ ungdomar i åldern 8-15 år. För att delta i utlottningen kommer barnet/ungdomen tillsammans med målsman och fyller i ett tävlingsformulär med namn och personuppgifter på barnet/ungdomen, målsmans underskrift samt Platenkortnummer. Formuläret kan fyllas i onsdagen den 28/4 kl på följande platser: Framtidslokalen Tant Grön, Kråkrisvägen 13 Ekön Framtidslokalen 71:an, Agneshögsgatan 71 Väster Bovärdskontoret Lustigkullevägen 15, Charlottenborg Vid frågor kontakta Helén Gillman:

6 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. INVIGNING AV DAGSTUGA PÅ EKÖN Bostadsstiftelsen Platen och Motala kommun har tillsammans byggt ny dagstuga på Ekön. Dagstugan ska serva Platens seniorboende på Ulaxgatan 59 och kommunens trygghetsboende på Ulaxgatan 61. Den nya byggnaden är en helt fristående byggnad placerad mellan de båda bostadshusen Ulaxgatan 59 och 61 och innehåller samlingssal, kök, personalutrymmen, kontor och kapprum och med väderskyddade förbindelsegångar till bostadshusen. Dagstugan är den första i sitt slag där dessa boendeformer samverkar och där kommunen och Platen gemensamt anställt en projektledare som skall leda och utveckla verksamheten. Invigningen av dagstugan skedde den 31 mars av professor emerita Barbro Beck-Friis inför hyresgäster, representanter från Motala kommun, Platen och Håkan Ström Byggnads AB som varit totalentreprenör för projektet. MOTALA EXPO Den mars arrangerades Motala Expo, för tredje gången i ordningen. Första dagen var målgruppen företagare och gymnasieskolornas avgångsklasser. För avgångsklasserna hade vi arrangerat en speciell ungdomshörna i vår monter. I hörnan kunde ungdomarna prata bostäder med oss, samtidigt som de på datorer fick möjlighet att svara på frågor om boendet i Platen. Utöver detta presenterade vi förslagen till ägarlägenheter, våra vanliga lägenheter och prisvärda lokaler, mervärden du har som hyresgäst hos oss mm. Dag två hade allmänheten möjlighet att besöka oss och då servade BoButiken besökarna med samma koncept som föregående dag. 6

7 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. VI FORTSÄTTER MED SERVICENÄRA TJÄNSTER Under 2009 startades ett försöksprojekt med servicenära tjänster. Det är vår kunniga personal på Mark & Miljö som efter överenskommelse med hyresgäster hjälpt till med tjänster i yttre miljö. Verksamheten utvärderades under hösten och för de som använt tjänsten noterades att man var mycket nöjda STÖRNINGAR Sedan några år tillbaka har Bostadsstiftelsen Platen fört statistik på antalet anmälda störningar inom sitt bostadsbestånd och vad som blivit resultatet av anmälan. med det utförda arbetet. Efter ett styrelsebeslut i februari så fortsätter nu verksamheten även under 2010, med en utökning till de fyra områdena Bråstorp, Tegelviken, Torvmossen och Ekenäs. Dessutom utökas tjänsterna till att även omfatta vissa tjänster i den inre miljön. Sedan 2006 då hanteringen av störningar ändrades och uttrycket Nolltolerans myntades, har antalet anmälningar reducerats till ca 260 stycken från drygt 350 stycken per år. Samtidigt som resultaten i våra enkäter visar att allt fler känner sig säkra och trygga i sitt boende. Det här är en service till våra hyresgäster, som kan innebära att fler kan bo kvar längre hos oss och det skapar ytterligare ett mervärde för de som bor hos Platen. Vi märker även att denna verksamhet skapar en goodwill för företaget, då många som inte bor hos oss blir medvetna om den omtanke och den service vi visar våra hyresgäster. Uttrycket Nolltolerans innebär att vi tar alla störningar på allvar och arbetar efter en fastställd handlingsplan, som bygger på en anmälan till Securitas eller Bovärden. När en sådan anmälan kommer Securitas tillhanda åker de ut och pratar med den störande. Första arbetsdagen efter anmälan får också Bovärden ett meddelande om störningen. Den störande kontaktas av bovärden som informerar om Platens regler vid störningar. Vi rekommenderar att man alltid ringer Securitas när det är störningar i en fastighet. Om störningen inte skulle upphöra efter Bovärdens påpekande, kommer Utvecklingssamordnaren att hantera ärendet vidare, enligt vår rutin. Man behöver inte ange sitt namn när man ringer Securitas. Lika självklart är det att vår personal aldrig talar om vem som gjort anmälan när vi kontaktar den störande. 7

8 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. HANTERING FARLIGT AVFALL Farligt avfall är det avfall som är absolut viktigast att du sorterar ut och lämnar på kommunens återvinningscentraler eller i Platens miljöbodar. Kemikalier som hamnar på fel ställe kan orsaka stora skador på människor, djur och natur. I första hand är det bra att minimera användningen av de farligaste kemikalierna. Titta gärna efter i butiken om det finns miljömärkta alternativ. Det är många produkter som går under benämningen farligt avfall. Är du osäker är det bättre att lämna in för mycket än för lite. Produkter märkta med varningstexter som t ex Brandfarligt, Hälsovådligt eller Förvaras oåtkomligt för barn innehåller oftast farliga ämnen. Det här kan du endast lämnas på Tuddarps och Borensbergs återvinningscentraler: Bilbatterier Gifter och bekämpningsmedel Starka rengöringsmedel Frätande ämnen Spillolja Oljefilter Färgrester Lösningsmedel Nagellack Elavfall Det här lämnar du i Platens miljöbodar och även på Tuddarps och Borensbergs återvinningscentraler: Glödlampor Lysrör Lågenergilampor Småbatterier Elavfall kan även lämnas när Platen har grovsophämtning med container, tider för grovsopshämtning finns uppsatt i trapphus och på vår hemsida. Kasserade läkemedel lämnar du på apoteket. Lämna olika läkemedel var för sig. Blanda inte ihop dem. Bildäck och bilbatterier lämnas tillbaka till återförsäljaren. KOMPETENT PERSONAL På Platen har vi en bred verksamhet med personal inom många olika yrkesområden. Vi värnar om att ha välutbildad och kompetent personal för att ge dig som hyresgäst bästa service och med hög kvalitet. Detta kräver att vi inom Platen ständigt utvecklar oss och lär oss nyheter och uppdateringar inom våra olika områden. För att vi ska nå våra mål med kompetent och engagerad personal har vi tagit fram utvecklingsprogram för våra olika personalkategorier. Dessa program är byggda i olika steg där varje steg innehåller olika utbildningar och kompetensmål. Vi satsar varje år på utbildning och har sedan år 2000 i snitt hållt ca åtta utbildningsdagar/anställd och år. Allt för att du som bor hos oss ska få ett bra boende och möta kompetent personal. 8

9 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. ÅRETS RESULTAT Trots ett bekymmersamt år i lågkonjunkturens tecken, kan vi konstatera att vi gör ännu ett starkt årsbokslut. Resultatet för 2009 blev 17,5 Mkr, dvs i samma nivå som förra året. Ränteutvecklingen har varit positiv jämfört med föregående år, medan vi haft ökade kostnader för VA och uppvärmning. Även kostnader för outhyrda lägenheter har varit större än 2008, men har stabiliserats under slutet av året. Vi har inte givit avkall på underhållsnivån och satsningarna i våra bostadsområden har fortsatt med full kraft. En stark ekonomi är förutsättningen för väl underhållna fastigheter och en fortsatt utveckling av Platen och av boendet. NÄR DET OFÖRUTSEDDA INTRÄFFAR Vid fel i din lägenhet som inträffar under dagtid ska du kontakta din bovärd, som då tar hand om ärendet och ordnar med aktuella åtgärder antingen själv eller genom att anlita en entreprenör. Om du drabbas av akuta fel utanför kontorstid, mellan kl samt dygnet runt under helger, ringer du som Platenhyresgäst till Securitas journummer En operatör tar emot samtalet och dirigerar ut en fastighetsjourväktare. Securitas åtgärdar akuta fel som inte kan ligga till nästkommande vardag, t ex strömavbrott, avloppstopp, vattenläckage, låsfel, låsöppning, glastäckning, trasiga frysar, spisar osv. Förutom tekniska fel kan man också anmäla störningar i boendet. Om detta kan du läsa under STÖRNINGAR på sidan 7 i detta nummer. Information om detta finns anslaget i ditt trapphus och på vår hemsida. BREDBANDS- UPPHANDLING Platen har nu skrivet avtal med Telia som kommer att bygga ut fibernät med datauttag i Platens lägenheter. Godegård kommer dock inte att kunna få bredband p g a att det inte finns fiber till orten. ComHem kommer finnas kvar som förut med sina tjänster i tätorten men det kommer nu finnas möjlighet att beställa bredband, TV och telefoni från flera olika leverantörer. Lägenheterna ska vara anslutna i mars 2011 men en del kommer vara anslutna redan i höst. Vi återkommer med tidplan för utbyggnaden. 9

10 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. ENERGISPARTIPS Stäng av hemelektronik på riktigt när den inte används. Förr stängde man av och satte på teven, radion och stereon. Numera, när det är färdigtittat eller färdiglyssnat, sätter man apparaten i standby-läge. Ett sorts mellanläge, varken av eller på, som slukar ström motsvarande 2 % av landets årliga elförbrukning, eller i runda tal 500 kilowattimmar i ett normalhushåll. Stäng därför av apparaten på riktigt, det vill säga med avstängningsknappen. UNDERHÅLLSARBETEN Som tidigare år har Platen en hög ambition när det gäller dels utvändiga och dels invändiga underhållsarbeten i fastighetsbeståndet. Här följer några exempel på underhållsåtgärder i de olika områdena, som vi planerar att påbörja under det andra kvartalet. CHARLOTTENBORG Utanför husen på Strandvägen kommer vi att förbättra den yttre miljön med belysningsarmaturer. Vi kommer också att byta manglar i tvättstugorna på Lustigkullevägen 5, 8 och 15. Det kommer att bli ett helt nytt låssystem i husen på Lustigkullevägen 32-44, vilket bovärdarna återkommer om med detaljerad information. Några lekplatser i området Charlottenborg kommer att renoveras med bl a ny lekutrustning. En dator som vilar drar el. När skärm och hårddisk går ned i viloläge betyder inte det att datorn är helt nedsläckt. Den förbrukar fortfarande energi, precis som en människa som sover. Ett tips är att stänga av datorn helt när den står oanvänd. EKÖN Utomhusbelysningen vid bostäderna på Styvingevägen 2-26 kommer att förbättras, för att öka trygghet och säkerhet i området. I byggnaden med adress Kråkrisvägen 18 planerar vi att genomföra en större ombyggnad av ventilationssystemet med bl a effektivare fläktaggregat. Den byggnaden kommer också att fasadrenoveras. I området Torvmossen planerar vi att under några år genomföra byte av fönster och balkongdörrar. Vi återkommer närmare med information till de hyresgäster och adresser på Bergsättersvägen som berörs i år. Det blir mer och mer trådlöst hemma. Batteridrivna apparater laddas upp hela tiden tandborstar, mobiltelefoner. Dra ut kontakten eller använd ett grenuttag med strömbrytare när laddaren inte används, den fortsätter annars att dra ström, även när den apparat som ska laddas inte sitter i. 10

11 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. FACKLAN I Platens äldsta fastighetsbestånd Facklan är det aktuellt att genomföra byte av låssystem. Alla lägenheter med adress Storgatan och Luxorgatan 2-4 berörs, och vi kommer att återkomma med mer detaljerad information. GAMLA STAN Underhållsarbeten med byte av garageportar i Gamla Stan kommer att fortsätta även i år. Dessutom blir det utbyte av elpanna och fläktaggregat i några installationsrum. I kvarteret Vårdaren ska en större fasad- och takrenovering genomföras under sommarsäsongen. I år blir det ett av de fyra husen, med adress Redareplan 18. Vi vill redan nu förbereda berörda hyresgäster på att det kommer att bli lite stökigt och dammigt då, vilket vi hoppas att ni har överseende med. VÄSTER På område Väster finns det några lekplatser där vi kommer att byta ut gammal lekutrustning till ny. Bostäderna på Gustavsviksvägen kommer att få förbättrat brandskyddet genom att det under en 4-årsperiod utförs vissa åtgärder på vindarna. Mer information om detta kommer att lämnas till de hyresgäster som berörs i år. De omfattande arbetena med badrumsrenoveringar kommer att fortsätta, och i år är det 20 st lägenheter med adress Råssnäsvägen 7 som är aktuella. YTTEROMRÅDENA Belysningen vid garagen Mårdstigen 5 Ekorrstigen 7 kommer att förbättras. På Boregatan 3 är det aktuellt att byta ut en hiss. På Husbyvägen 23 och på Boregatan 9 kommer mer omfattande renovering av badrum i några lägenheter att genomföras. I Godegård planeras byte av värmepumpar i ett par lägenheter på Unnarydsvägen. 11

12 ERBJUDANDEN TILL DIG SOM BOR HOS PLATEN FULLADDAT PLATENKORT Platenkortet är en av de många förmåner man har som hyresgäst hos Platen. Kortet, som är framtaget i ett ex per lägenhet, är personligt och gäller under Nedanstående företag ger dig erbjudanden under Rabatterna kan ej kombineras med extrapris eller andra erbjudanden. Flera av företagen har mer information på AKTUELLA ERBJUDANDEN Tvätta bilen miljövänligt! 20 kr rabatt vid köp av 6 polletter. Pris 100 kr, (ord. pris 120 kr). Beräkna ca 3 polletter / tvätt. Säljs i PlatenHuset, Bobutiken. BELIBILTVÄTT Skiffervägen 2, Västra Bråstorp Öppet alla dagar - dygnet runt Smålandsglas 5 % på hela sortimentet Sporthuset Korpen - bra rabatter på Korpens aktiviteter, ex 500:- rabatt på helårskort Synoptik 10 % på glasögonbågar SYNSAM i Motala - 10 % på båge och standardglas vid köp av kompletta glasögon Taxibil i Östergötland - 12 % rabatt, boka på och uppge PlatenTaxi Team Sportia 100 kronor rabatt vid köp av valfri sko för minst 500 kr. (ett par/köptillfälle) NYHETER! Gallerix 10 % på ramverkstaden Hälsa från mig / massage & friskvård 10 % på 30-minuters behandlingar. För tidsbeställning, ring Levin s Guld och Silver 10 % på storleksändringar på ringar Lilla Hembageriet 10 % på tårtor och limpor Ljuskällan 10 % på all belysning. Tel Motala Motormuseum Rabatter på inträde: Familj (2 vuxna med barn under 15 år) 140 kr (ord. 160 kr), Vuxen 60 kr (ord. 70 kr), Ungdom 7-15 år 35 kr (ord. 40 kr), Barn 0-6 år i vuxens sällskap 0 kr, Pensionär och stud. 45 kr (ord. 55 kr). Nine to Nine 10 % på dagligvaror Nordsjö Idé & Design 20 % på Nordsjöfärg & lagertapeter Salong Fatima 10 % på behandlingar Sanna Fashion 10 % på ordinarie varor, Drottninggatan % på arbete med mode och sömnad. Kyrkogatan 4. Tel % på alla våra behandlingar. Gäller ej läkares insats. Tel Bispmotalagatan 1 Läs om oss på: 10 % på klippning (gäller ej barnklippning, puts och lugg). Tidsbeställing och drop in för hela familjen! Kungsgatan 6. Tel Erbjuder dig 10 % rabatt på: Dygnshyran av släp och/eller bil Arbetskostnaden vid 1500-milservice 10 % på valfri behandling, Ansiktsbehandling eller Massage. Tidsbokning: Kalkstensvägen 2 B För bokning, prisuppgifter, frågor och information kontakta PlatenHuset, tel Se även vår hemsida för information. Vill du vara med och ha ett erbjudande kopplat till Platenkortet är du välkommen att kontakta Gunnar Flodin, telefon eller mail Layout & Foto: Motala Fotografiska Bilder Bostadsstiftelsen Platen, Box 33, Motala Besöksadress: Platensgatan 1, Tel Fax

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2010 Årgång 21

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2010 Årgång 21 Nr 1 2010 Årgång 21 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar för människor att

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2009 Årgång 20. God fortsättning på det nya året!

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2009 Årgång 20. God fortsättning på det nya året! Nr 1 2009 Årgång 20 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. God fortsättning på det nya året! Att förstärka stadsutvecklingen genom att värna om och ta hand om det offentliga rummet är viktigt

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 4 2009 Årgång 20

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 4 2009 Årgång 20 Nr 4 2009 Årgång 20 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar för människor att

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 2 2009 Årgång 20

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 2 2009 Årgång 20 Nr 2 2009 Årgång 20 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Finns det bostadsområdet som har allt man kan önska sig? Ja, det skulle vara Ekön i så fall. Här finns ett brett spektra av olika

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2008 Årgång 19

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2008 Årgång 19 Nr 1 2008 Årgång 19 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Äntligen kommer ljuset tillbaka och vi går mot varmare tider. Nu är det inte långt kvar innan lökarna börjar blomma ute på våra

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 3 2009 Årgång 20

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 3 2009 Årgång 20 Nr 3 2009 Årgång 20 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar för människor att

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 3 2008 Årgång 19

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 3 2008 Årgång 19 Nr 3 2008 Årgång 19 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Vips, så var den här sommaren över. Vi kunde inte motstå att få visa dig den här underbara bilden, från en av Platens sommarklubbar,

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Granne med naturen NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO Unnarydsvägen, Godegård Granne med naturen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service

Läs mer

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast

Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Planering för framtidens seniorboende (55+) i Sävast Sävast Byautveckling i samarbete med Bodens kommun För frågor kontakta David Sundström, projektledare för Framtidens seniorboende tel 070 657 4280,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Seniorlägenheter i Forserum

Seniorlägenheter i Forserum Seniorlägenheter i Forserum Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje!

Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen - Ett nytt bostadsområde med det lilla extra som gör boendet till ett nöje! Södervallen på Trandared är AB Bostäders senaste nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen till ett nytt mässår!

Välkommen till ett nytt mässår! mässan där dina kunder bygger och bor Välkommen till ett nytt mässår! 2011 arrangerar vi nio nya bomässor i Sverige. Vi är en av Skandinaviens största aktörer och har visat att vårt koncept är en säker

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 4 2011 Årgång 22

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 4 2011 Årgång 22 Nr 4 2011 Årgång 22 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Även i år blir det gemensam ljusvandring på nyårsafton. Vandringen startar vid Motala Convention Centre/Folkets Hus kl 16.30 och

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Trygghetsboende Trygghetsboende Trygghetsboende erbjuder boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd, service och en trygghetsskapande vardags miljö. Syftet är att kombinera ett självständigt

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Ritningar och priser Med reservation för ändringar. 1 Kalvshällavägen Situationsplan IKEA Stockholm Quality Outlet Majorsvägen Jaktfalken Herculesgatan Barkarbyvägen Karlslundsvägen

Läs mer

43 nya lägenheter på område Forsheden!

43 nya lägenheter på område Forsheden! 43 nya lägenheter på område Forsheden! Ritning som visar det mindre huset med 14 lägenheter Här får du en del fakta om husen och lägenheterna Månadshyrorna, Alla lägenheter som har är förhandlade, kakel

Läs mer

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum

Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Välkommen till Brf Tomteberget, Lerum Nyproduktion bostadsrätter På populära Tomteberget i Lerum kommer att uppföras ett nytt bostadsprojekt. Totalt byggs tre stadsvillor med 33 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut.

Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Lista med hyresvärdar som anmält att de har rum/lägenhet att hyra ut. En del hyresvärdar har även stallplats att hyra ut. Uppgifterna är baserade på vad hyresvärden själv lämnat och Flyinge AB ansvarar

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

FIBER. Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av:

FIBER. Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av: FIBER Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av: Göran Södergren Vallavägen 328 08-7778787 070-5180443 goran.sodergren@gmail.com Krister Björne Vallavägen

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer