Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr Årgång 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 2 2010 Årgång 21"

Transkript

1 Nr Årgång 21 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Våren har kommit till våra bostadsområden. När snön efter hand smälter så börjar arbetet med att försköna den yttre miljön för att du som hyresgäst ska känna trivsel i ditt närområde. Flera uteaktiviteter planeras och grillsäsongen närmar sig. Blommor, rabatter och så småningom gräs ska skötas så att vi tillsammans får ett trevligt område. Vi önskar er alla en trevlig vår! UNGDOMAR SÖKTE BOSTAD Succé för Platens ungdomskampanj LÄS MER SID 3 NÄR SLÄKTEN KOMMER PÅ BESÖK Övernattningslägenhet - en av många förmåner LÄS MER SID 5 HANTERING FARLIGT AVFALL Även farligt avfall ska sorteras LÄS MER SID 8

2 Efter en lång och kall vinter ser vi nu äntligen tecken på att vårblommorna börjar titta fram på olika ställen. För våra bovärdar har det varit en väldigt tung period med ett omfattande snöfall vissa tider och vi förstår att det också har varit tidvis en hel del problem för våra hyresgäster. Vi hoppas dock att alla har haft förståelse för den mycket extrema vädersituation med stora snöfall under vissa helger där det har varit väldigt svårt att hinna med snöröjning och sandning. Det här har varit ett problem i stora delar av södra Sverige och vi tycker ändå att vi har klarat oss ganska bra med de här problemen i Motala och framförallt inom Platens bostadsområden. Tack vare våra duktiga bovärdar och även snickare som har hjälpt till så har vi klarat av snöröjningen från gång- och cykelvägar, bilvägar och även från tak. Under februari månad genomförde vi vår ungdomskampanj med ett mycket bra resultat, ett 70-tal lägenheter hyrdes ut fram till den sista februari då kampanjen uppphörde. Bakgrunden till att vi satsar på en ungdomskampanj är att vi vill underlätta för Motalas ungdomar att komma ut i ett eget boende och detta är oerhört betydelsefullt för en ungdom i års åldern. Vi vet att ungdomsarbetslösheten är stor i Motala och på det här sättet så vill vi underlätta för dessa ungdomar att kunna få en bra start i livet på just det här sättet. En annan satsning riktad till våra ungdomar är det projekt som vi har dragit igång tillsammans med Socialnämnden och Bildningsnämnden om skapandet av ett ungdomscenter i f d Saluhallen. Projektetet riktar sig till ungdomar mellan och upp till 20 år och ska bli ett drogfritt alternativ i centrum. Vi hoppas att invigningen av Hallen ska kunna ske i samband med skolavslutningen. Arbetet med äldreboendet Bergstrollet, som för övrigt kommer att namnges under försommaren, fortskrider enligt planerna. Invigningen av äldreboendet kommer att ske den 15 september i år. Under försommaren räknar vi också med att kunna presentera idéer om ytterligare boende för äldre i Motala. Den 31 mars invigdes den nya dagstugan vid Ulaxgatan på Ekön. Det är den första dagstugan där vi genomför en samverkan mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende och där vi genomför det som ett samverkansprojekt med Socialnämnden. Dagstugan kommer alltså att betjäna båda boendeformerna men också vara öppet för övriga äldre hyresgäster i bostadsområdet. Vi är också glada över att kunna få en ny detaljplan i Borensberg som möjliggör en ytterligare nybyggnation av bostäder. Vi räknar med att en upphandling av entreprenör för att bygga det första huset på Vallgatan kommer att ske på försommaren i år. Våra planer för nya ägarlägenheter utefter Bispmotalagatan fortskrider. För närvarande förs samtal med ett antal tilltänkta köpare av lägenheterna och vi hoppas att byggstart ska kunna ske senare under året. Under våren kommer vi också att starta upp det första projektet med utökat boinflytande. Det kommer att ske i Ekenäs där det kommer att ske val till en områdesgrupp. Avsikten är sedan att områdesgruppen ska få ansvar för vissa konton avseende skötsel av bostadsområdet i samverkan med områdets bovärd. Vi hoppas att projektet ska falla väl ut och att det ska kunna sprida sig till fler bostadsområden längre fram. Bokslutet för 2009 uppvisar ett resultat ungefär i nivå med tidigare år, det innebär att företaget ytterligare stärker sin ekonomi och kan möta framtiden på ett bra sätt. Det är också en viktig förutsättning för att vi under det här året kunde undvika en hyreshöjning, något som givetvis gynnar alla våra hyresgäster. Kenneth Söderman Verkställande direktör ÄGARLÄGENHETER Den första maj 2009 föddes en ny upplåtelseform i Riksdagen, den s k ägarlägenhetsfastigheten i dagligt tal kallas den för ägarlägenhet. Ägarlägenheten skiljer sig från bostadsrätten så tillvida att den som har en ägarlägenhet äger sin bostad med egen lagfart till skillnad från bostadsrätten där man i princip enbart är andelsägare i en förening. Man kan således belåna sin lägenhet, hyra ut i andra hand utan något tillstånd och kan inte mista sin lägenhet vid en konkurs etc. Platen ansåg att detta var ett bra komplement till övriga fastigheter i Motala så vi gick ut i september och efterhörde intresset för detta. Det visade sig att ca 100 personer var intresserade vid detta tillfälle och det har tillkommit fler efter annonsering i vinter. Vi pratar nu med intressenterna för att se om underlaget finns för ett beslut att börja bygga. Skrivs tillräckligt antal kontrakt är det vår ambition att bygga två fastigheter i Gamla stan med åtta lägenheter i varje fastighet. 2

3 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. UNGDOMSKAMPANJEN I slutet av 2009 noterade vi en minskning av antalet nya hyresgäster som kom till oss direkt från föräldrahemmet. Våra undersökningar visade att många ungdomar kände att konjunkturläget och osäkerheten på arbetsmarknaden gjorde att man inte tordes ta steget att flytta hemifrån. Vi tog då beslutet att ta bort 75 lägenheter från vår lägenhetsreserv och i stället erbjuda dessa till ungdomar mellan 18 till 25 år. Konceptet var att man fick hyra en utvald lägenhet på två eller tre r o k i bostadsområdena Facklan, Ekön eller Charlottenborg till en hyra av kr. Hyran får ungdomarna behålla tills de fyller 25 år. Är det två stycken som hyr en lägenhet gäller rabatten tills den yngre fyller 25 år. Sedvanliga eventuella hyreshöjningar tillkommer under åren. Vi annonserade under januari månad och den sista söndagen i januari hade vi kampanjstart i BoButiken. Att intresset skulle bli stort hade vi gissat, men att så många människor fyllde vår BoButik blev en överaskning. Ungdomarna gjorde en intresseanmälan och fick senare titta på den aviserade lägenheten. De som tackade ja inbjöds till en informationskväll i Folkets Hus där de fick information om att bo i Platen, ordningsregler och presentation av våra mervärden. Efter informationen blev det dags för kontraktsskrivning på lägenheten. Innan den 1 juni kommer dessa ungdomar att ha flyttat ut från föräldrahemmet till sin första lägenhet. Sandra Karlsson berättade för ungdomarna om deras nya hem! NYA LÄGENHETER I BORENSBERG På parkeringsplatsen norr om de nybyggda bostäderna vid Hamnvägen - Boregatan planerar Bostadsstiftelsen Platen att uppföra ytterligare en hyresfastighet. Byggnaden kommer att innehålla tio lägenheter från ett till tre r o k i storleksordning m 2 i fyra våningar. Byggstart planeras till hösten 2010 och projektet beräknas vara klart under sommaren Kontakta Platens BoButik om du är intresserad av att hyra. 3

4 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. UTÖKADE OMRÅDESDAGAR Tidigare år har Bostadsstiftelsen Platen haft områdesdagar i våra fyra större bostadsområden som en del av våra framtidsprojekt. Våra områdesdagar brukar innehålla uppskattade aktiviteter för våra hyresgäster i respektive bostadsområde. Nya förutsättningar gör att vi i år kan bredda den här verksamheten med två nya områden. Första områdesdagen blir i Fornåsa, lördagen den 24 april i samverkan med Hyresgästföreningen. Västerdagen (bilden 2009) arrangeras i år på pingstdagen, söndagen den 23 maj och fylls med aktiviteter med mängder av samarbetspartners. GAMLA SALUHALLEN BLIR HALLEN FÖR UNGA Bostadsstiftelsen Platen har kommit överens med Bildningsnämnden och Socialnämnden i Motala kommun om att skapa ett center för ungdomar i åldern år i Saluhallen. En arbetsgrupp med deltagare från samtliga parter arbetar för att skyndsamt få igång verksamheten. Ett önskemål är att öppna under försommaren. Målet är att Hallen ska ha generösa öppettider. I planeringen är det en hög delaktighet av ungdomar bland annat via bloggar, Facebook och olika arbetsgrupper. Självklart blir Hallen en drogfri oas där ungdomar ska kunna trivas med aktiviteter och program som lockar. Målet är att Hallen ska bli ett ungdomscenter, där ungdomar både kan komma i kontakt med viktiga samhällsfunktioner, få information eller ägna sig åt nöjen och olika hobbies. Platen ska inte driva verksamheten, men ska finnas med i styrgrupper, referensgrupper och liknande för att påverka verksamheten i en positiv riktning. UTÖKAT BOINFLYTANDE Bostadsstiftelsen Platen och Hyresgästföreningen skrev förra året ett nytt avtal som reglerar utökat boinflytande. Avtalet gör det möjligt för hyresgäster att påverka sin boendemiljö i vissa avseenden. I avtalet står det bl a Områdesgruppen kommer att på delegation från Bostadsstiftelsen Platen ansvara för ett visst antal konton inom den löpande förvaltningen. Den 4 juli blir det områdesdag på Facklan med hjälp av bl a Loppiscompaniet. Eköndagen brukar också arrangeras med många samarbetspartners och i år äger den rum lördagen den 28 augusti. I Charlottenborg samordnas invigningen av en ny fritidsgård, områdesdagen och Charlottenborgsfestivalen under helgen den 3-5 september. (bilden 2009) Det första området som testar utökat boinflytande i den nya formen blir bostadsområdet Ekenäs. En områdesgrupp utsågs där via val (bilden) den 21 mars. I områdesgruppen sitter invalda hyresgäster tillsammans med bovärden för området. Under våren utbildas gruppen och börjar arbeta. Frågorna som gruppen bestämmer över omfattar de miljöer som hyresgästerna utnyttjar gemensamt i ett bostadsområde. Det innebär att fokus läggs på t ex yttre miljö, visst underhåll, trivselfrågor samt trygg- och säkerhetsfrågor. Ytterligare områden kommer att bli aktuella inom Platens bestånd efter hand. 4

5 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. ATT BO HOS PLATEN GER DIG MERVÄRDEN I en serie artiklar kommer vi att presentera de mervärden du har som boende inom Platen. Mervärden vi, som hyresvärd i Motala, tror vi är ganska ensamma om att tillhandahålla. Bland vår mervärden finner du bl a kvarboenderabatten, möblerade övernattningslägenheter, Framtidsprojekt, Bilpool, 12-årsunderhåll, samlingslokaler, Platenkortet och TV Bredband-Telefoni. Vi beskriver möblerade övernattningslägenheter i detta nummer. MÖBLERADE ÖVERNATTNINGSLÄGENHETER Platen har i dagsläget 14 stycken möblerade övernattningslägenheter, huvudsakligen fördelade på de stora bostadsområdena. Syftet med övernattningslägenheterna är att ge våra hyresgäster ett komplement till sitt boende vid besök och därmed kunna ge barn, barnbarn och vänner en möjlighet att övernatta på ett smidigt sätt. Att kunna erbjuda bekanta övernattning ska inte behöva vara en anledning att ha för stor lägenhet och därmed onödigt hög hyra. Övernattningslägenheterna finns från 1 r o k till 4 r o k och priset varierar beroende på storlek. Alla lägenheter är fullt möblerade. Gästerna tar själva med sig sängkläder, handdukar och förbrukningsmaterial då detta ej ingår. Vissa av lägenheterna har snabb bredbandsuppkoppling. Lägenheterna kan hyras för kortare eller längre tid. Man behöver inte vara hyresgäst hos Platen för att få hyra dessa utan både privatpersoner och företag är välkomna. Information och bokning sker via vår BoButik. VINN PLATS I Fyra barn/ungdomar som bor hos oss har nu möjlighet att få en plats i FC Barcelona Camp som arrangeras av MAIF på idrottsparken den juni Vi lottar ut 4 platser i fotbollsskolan där ledare från Barcelona tillsammans med ledare från MAIF håller i fotbollsskolan. Fotbollsskolan är öppen för barn/ ungdomar i åldern 8-15 år. För att delta i utlottningen kommer barnet/ungdomen tillsammans med målsman och fyller i ett tävlingsformulär med namn och personuppgifter på barnet/ungdomen, målsmans underskrift samt Platenkortnummer. Formuläret kan fyllas i onsdagen den 28/4 kl på följande platser: Framtidslokalen Tant Grön, Kråkrisvägen 13 Ekön Framtidslokalen 71:an, Agneshögsgatan 71 Väster Bovärdskontoret Lustigkullevägen 15, Charlottenborg Vid frågor kontakta Helén Gillman:

6 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. INVIGNING AV DAGSTUGA PÅ EKÖN Bostadsstiftelsen Platen och Motala kommun har tillsammans byggt ny dagstuga på Ekön. Dagstugan ska serva Platens seniorboende på Ulaxgatan 59 och kommunens trygghetsboende på Ulaxgatan 61. Den nya byggnaden är en helt fristående byggnad placerad mellan de båda bostadshusen Ulaxgatan 59 och 61 och innehåller samlingssal, kök, personalutrymmen, kontor och kapprum och med väderskyddade förbindelsegångar till bostadshusen. Dagstugan är den första i sitt slag där dessa boendeformer samverkar och där kommunen och Platen gemensamt anställt en projektledare som skall leda och utveckla verksamheten. Invigningen av dagstugan skedde den 31 mars av professor emerita Barbro Beck-Friis inför hyresgäster, representanter från Motala kommun, Platen och Håkan Ström Byggnads AB som varit totalentreprenör för projektet. MOTALA EXPO Den mars arrangerades Motala Expo, för tredje gången i ordningen. Första dagen var målgruppen företagare och gymnasieskolornas avgångsklasser. För avgångsklasserna hade vi arrangerat en speciell ungdomshörna i vår monter. I hörnan kunde ungdomarna prata bostäder med oss, samtidigt som de på datorer fick möjlighet att svara på frågor om boendet i Platen. Utöver detta presenterade vi förslagen till ägarlägenheter, våra vanliga lägenheter och prisvärda lokaler, mervärden du har som hyresgäst hos oss mm. Dag två hade allmänheten möjlighet att besöka oss och då servade BoButiken besökarna med samma koncept som föregående dag. 6

7 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. VI FORTSÄTTER MED SERVICENÄRA TJÄNSTER Under 2009 startades ett försöksprojekt med servicenära tjänster. Det är vår kunniga personal på Mark & Miljö som efter överenskommelse med hyresgäster hjälpt till med tjänster i yttre miljö. Verksamheten utvärderades under hösten och för de som använt tjänsten noterades att man var mycket nöjda STÖRNINGAR Sedan några år tillbaka har Bostadsstiftelsen Platen fört statistik på antalet anmälda störningar inom sitt bostadsbestånd och vad som blivit resultatet av anmälan. med det utförda arbetet. Efter ett styrelsebeslut i februari så fortsätter nu verksamheten även under 2010, med en utökning till de fyra områdena Bråstorp, Tegelviken, Torvmossen och Ekenäs. Dessutom utökas tjänsterna till att även omfatta vissa tjänster i den inre miljön. Sedan 2006 då hanteringen av störningar ändrades och uttrycket Nolltolerans myntades, har antalet anmälningar reducerats till ca 260 stycken från drygt 350 stycken per år. Samtidigt som resultaten i våra enkäter visar att allt fler känner sig säkra och trygga i sitt boende. Det här är en service till våra hyresgäster, som kan innebära att fler kan bo kvar längre hos oss och det skapar ytterligare ett mervärde för de som bor hos Platen. Vi märker även att denna verksamhet skapar en goodwill för företaget, då många som inte bor hos oss blir medvetna om den omtanke och den service vi visar våra hyresgäster. Uttrycket Nolltolerans innebär att vi tar alla störningar på allvar och arbetar efter en fastställd handlingsplan, som bygger på en anmälan till Securitas eller Bovärden. När en sådan anmälan kommer Securitas tillhanda åker de ut och pratar med den störande. Första arbetsdagen efter anmälan får också Bovärden ett meddelande om störningen. Den störande kontaktas av bovärden som informerar om Platens regler vid störningar. Vi rekommenderar att man alltid ringer Securitas när det är störningar i en fastighet. Om störningen inte skulle upphöra efter Bovärdens påpekande, kommer Utvecklingssamordnaren att hantera ärendet vidare, enligt vår rutin. Man behöver inte ange sitt namn när man ringer Securitas. Lika självklart är det att vår personal aldrig talar om vem som gjort anmälan när vi kontaktar den störande. 7

8 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. HANTERING FARLIGT AVFALL Farligt avfall är det avfall som är absolut viktigast att du sorterar ut och lämnar på kommunens återvinningscentraler eller i Platens miljöbodar. Kemikalier som hamnar på fel ställe kan orsaka stora skador på människor, djur och natur. I första hand är det bra att minimera användningen av de farligaste kemikalierna. Titta gärna efter i butiken om det finns miljömärkta alternativ. Det är många produkter som går under benämningen farligt avfall. Är du osäker är det bättre att lämna in för mycket än för lite. Produkter märkta med varningstexter som t ex Brandfarligt, Hälsovådligt eller Förvaras oåtkomligt för barn innehåller oftast farliga ämnen. Det här kan du endast lämnas på Tuddarps och Borensbergs återvinningscentraler: Bilbatterier Gifter och bekämpningsmedel Starka rengöringsmedel Frätande ämnen Spillolja Oljefilter Färgrester Lösningsmedel Nagellack Elavfall Det här lämnar du i Platens miljöbodar och även på Tuddarps och Borensbergs återvinningscentraler: Glödlampor Lysrör Lågenergilampor Småbatterier Elavfall kan även lämnas när Platen har grovsophämtning med container, tider för grovsopshämtning finns uppsatt i trapphus och på vår hemsida. Kasserade läkemedel lämnar du på apoteket. Lämna olika läkemedel var för sig. Blanda inte ihop dem. Bildäck och bilbatterier lämnas tillbaka till återförsäljaren. KOMPETENT PERSONAL På Platen har vi en bred verksamhet med personal inom många olika yrkesområden. Vi värnar om att ha välutbildad och kompetent personal för att ge dig som hyresgäst bästa service och med hög kvalitet. Detta kräver att vi inom Platen ständigt utvecklar oss och lär oss nyheter och uppdateringar inom våra olika områden. För att vi ska nå våra mål med kompetent och engagerad personal har vi tagit fram utvecklingsprogram för våra olika personalkategorier. Dessa program är byggda i olika steg där varje steg innehåller olika utbildningar och kompetensmål. Vi satsar varje år på utbildning och har sedan år 2000 i snitt hållt ca åtta utbildningsdagar/anställd och år. Allt för att du som bor hos oss ska få ett bra boende och möta kompetent personal. 8

9 LEV BRA DÄR DU BOR. BO BRA DÄR DU LEVER. ÅRETS RESULTAT Trots ett bekymmersamt år i lågkonjunkturens tecken, kan vi konstatera att vi gör ännu ett starkt årsbokslut. Resultatet för 2009 blev 17,5 Mkr, dvs i samma nivå som förra året. Ränteutvecklingen har varit positiv jämfört med föregående år, medan vi haft ökade kostnader för VA och uppvärmning. Även kostnader för outhyrda lägenheter har varit större än 2008, men har stabiliserats under slutet av året. Vi har inte givit avkall på underhållsnivån och satsningarna i våra bostadsområden har fortsatt med full kraft. En stark ekonomi är förutsättningen för väl underhållna fastigheter och en fortsatt utveckling av Platen och av boendet. NÄR DET OFÖRUTSEDDA INTRÄFFAR Vid fel i din lägenhet som inträffar under dagtid ska du kontakta din bovärd, som då tar hand om ärendet och ordnar med aktuella åtgärder antingen själv eller genom att anlita en entreprenör. Om du drabbas av akuta fel utanför kontorstid, mellan kl samt dygnet runt under helger, ringer du som Platenhyresgäst till Securitas journummer En operatör tar emot samtalet och dirigerar ut en fastighetsjourväktare. Securitas åtgärdar akuta fel som inte kan ligga till nästkommande vardag, t ex strömavbrott, avloppstopp, vattenläckage, låsfel, låsöppning, glastäckning, trasiga frysar, spisar osv. Förutom tekniska fel kan man också anmäla störningar i boendet. Om detta kan du läsa under STÖRNINGAR på sidan 7 i detta nummer. Information om detta finns anslaget i ditt trapphus och på vår hemsida. BREDBANDS- UPPHANDLING Platen har nu skrivet avtal med Telia som kommer att bygga ut fibernät med datauttag i Platens lägenheter. Godegård kommer dock inte att kunna få bredband p g a att det inte finns fiber till orten. ComHem kommer finnas kvar som förut med sina tjänster i tätorten men det kommer nu finnas möjlighet att beställa bredband, TV och telefoni från flera olika leverantörer. Lägenheterna ska vara anslutna i mars 2011 men en del kommer vara anslutna redan i höst. Vi återkommer med tidplan för utbyggnaden. 9

10 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. ENERGISPARTIPS Stäng av hemelektronik på riktigt när den inte används. Förr stängde man av och satte på teven, radion och stereon. Numera, när det är färdigtittat eller färdiglyssnat, sätter man apparaten i standby-läge. Ett sorts mellanläge, varken av eller på, som slukar ström motsvarande 2 % av landets årliga elförbrukning, eller i runda tal 500 kilowattimmar i ett normalhushåll. Stäng därför av apparaten på riktigt, det vill säga med avstängningsknappen. UNDERHÅLLSARBETEN Som tidigare år har Platen en hög ambition när det gäller dels utvändiga och dels invändiga underhållsarbeten i fastighetsbeståndet. Här följer några exempel på underhållsåtgärder i de olika områdena, som vi planerar att påbörja under det andra kvartalet. CHARLOTTENBORG Utanför husen på Strandvägen kommer vi att förbättra den yttre miljön med belysningsarmaturer. Vi kommer också att byta manglar i tvättstugorna på Lustigkullevägen 5, 8 och 15. Det kommer att bli ett helt nytt låssystem i husen på Lustigkullevägen 32-44, vilket bovärdarna återkommer om med detaljerad information. Några lekplatser i området Charlottenborg kommer att renoveras med bl a ny lekutrustning. En dator som vilar drar el. När skärm och hårddisk går ned i viloläge betyder inte det att datorn är helt nedsläckt. Den förbrukar fortfarande energi, precis som en människa som sover. Ett tips är att stänga av datorn helt när den står oanvänd. EKÖN Utomhusbelysningen vid bostäderna på Styvingevägen 2-26 kommer att förbättras, för att öka trygghet och säkerhet i området. I byggnaden med adress Kråkrisvägen 18 planerar vi att genomföra en större ombyggnad av ventilationssystemet med bl a effektivare fläktaggregat. Den byggnaden kommer också att fasadrenoveras. I området Torvmossen planerar vi att under några år genomföra byte av fönster och balkongdörrar. Vi återkommer närmare med information till de hyresgäster och adresser på Bergsättersvägen som berörs i år. Det blir mer och mer trådlöst hemma. Batteridrivna apparater laddas upp hela tiden tandborstar, mobiltelefoner. Dra ut kontakten eller använd ett grenuttag med strömbrytare när laddaren inte används, den fortsätter annars att dra ström, även när den apparat som ska laddas inte sitter i. 10

11 BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. FACKLAN I Platens äldsta fastighetsbestånd Facklan är det aktuellt att genomföra byte av låssystem. Alla lägenheter med adress Storgatan och Luxorgatan 2-4 berörs, och vi kommer att återkomma med mer detaljerad information. GAMLA STAN Underhållsarbeten med byte av garageportar i Gamla Stan kommer att fortsätta även i år. Dessutom blir det utbyte av elpanna och fläktaggregat i några installationsrum. I kvarteret Vårdaren ska en större fasad- och takrenovering genomföras under sommarsäsongen. I år blir det ett av de fyra husen, med adress Redareplan 18. Vi vill redan nu förbereda berörda hyresgäster på att det kommer att bli lite stökigt och dammigt då, vilket vi hoppas att ni har överseende med. VÄSTER På område Väster finns det några lekplatser där vi kommer att byta ut gammal lekutrustning till ny. Bostäderna på Gustavsviksvägen kommer att få förbättrat brandskyddet genom att det under en 4-årsperiod utförs vissa åtgärder på vindarna. Mer information om detta kommer att lämnas till de hyresgäster som berörs i år. De omfattande arbetena med badrumsrenoveringar kommer att fortsätta, och i år är det 20 st lägenheter med adress Råssnäsvägen 7 som är aktuella. YTTEROMRÅDENA Belysningen vid garagen Mårdstigen 5 Ekorrstigen 7 kommer att förbättras. På Boregatan 3 är det aktuellt att byta ut en hiss. På Husbyvägen 23 och på Boregatan 9 kommer mer omfattande renovering av badrum i några lägenheter att genomföras. I Godegård planeras byte av värmepumpar i ett par lägenheter på Unnarydsvägen. 11

12 ERBJUDANDEN TILL DIG SOM BOR HOS PLATEN FULLADDAT PLATENKORT Platenkortet är en av de många förmåner man har som hyresgäst hos Platen. Kortet, som är framtaget i ett ex per lägenhet, är personligt och gäller under Nedanstående företag ger dig erbjudanden under Rabatterna kan ej kombineras med extrapris eller andra erbjudanden. Flera av företagen har mer information på AKTUELLA ERBJUDANDEN Tvätta bilen miljövänligt! 20 kr rabatt vid köp av 6 polletter. Pris 100 kr, (ord. pris 120 kr). Beräkna ca 3 polletter / tvätt. Säljs i PlatenHuset, Bobutiken. BELIBILTVÄTT Skiffervägen 2, Västra Bråstorp Öppet alla dagar - dygnet runt Smålandsglas 5 % på hela sortimentet Sporthuset Korpen - bra rabatter på Korpens aktiviteter, ex 500:- rabatt på helårskort Synoptik 10 % på glasögonbågar SYNSAM i Motala - 10 % på båge och standardglas vid köp av kompletta glasögon Taxibil i Östergötland - 12 % rabatt, boka på och uppge PlatenTaxi Team Sportia 100 kronor rabatt vid köp av valfri sko för minst 500 kr. (ett par/köptillfälle) NYHETER! Gallerix 10 % på ramverkstaden Hälsa från mig / massage & friskvård 10 % på 30-minuters behandlingar. För tidsbeställning, ring Levin s Guld och Silver 10 % på storleksändringar på ringar Lilla Hembageriet 10 % på tårtor och limpor Ljuskällan 10 % på all belysning. Tel Motala Motormuseum Rabatter på inträde: Familj (2 vuxna med barn under 15 år) 140 kr (ord. 160 kr), Vuxen 60 kr (ord. 70 kr), Ungdom 7-15 år 35 kr (ord. 40 kr), Barn 0-6 år i vuxens sällskap 0 kr, Pensionär och stud. 45 kr (ord. 55 kr). Nine to Nine 10 % på dagligvaror Nordsjö Idé & Design 20 % på Nordsjöfärg & lagertapeter Salong Fatima 10 % på behandlingar Sanna Fashion 10 % på ordinarie varor, Drottninggatan % på arbete med mode och sömnad. Kyrkogatan 4. Tel % på alla våra behandlingar. Gäller ej läkares insats. Tel Bispmotalagatan 1 Läs om oss på: 10 % på klippning (gäller ej barnklippning, puts och lugg). Tidsbeställing och drop in för hela familjen! Kungsgatan 6. Tel Erbjuder dig 10 % rabatt på: Dygnshyran av släp och/eller bil Arbetskostnaden vid 1500-milservice 10 % på valfri behandling, Ansiktsbehandling eller Massage. Tidsbokning: Kalkstensvägen 2 B För bokning, prisuppgifter, frågor och information kontakta PlatenHuset, tel Se även vår hemsida för information. Vill du vara med och ha ett erbjudande kopplat till Platenkortet är du välkommen att kontakta Gunnar Flodin, telefon eller mail Layout & Foto: Motala Fotografiska Bilder Bostadsstiftelsen Platen, Box 33, Motala Besöksadress: Platensgatan 1, Tel Fax

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2010 Årgång 21

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 1 2010 Årgång 21 Nr 1 2010 Årgång 21 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar för människor att

Läs mer

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 2 2011 Årgång 22

Vi i Platen. Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Nr 2 2011 Årgång 22 Nr 2 2011 Årgång 22 Vi i Platen Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. Tidigare år har vi ordnat sommarklubbar i två av våra områden. Detta har begränsat antalet deltagare och därför har vi tänkt om

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

Vi i Platen. Nr 1 2015 Årgång 26

Vi i Platen. Nr 1 2015 Årgång 26 Nr 1 2015 Årgång 26 Vi i Platen Våren och sommaren innebär mängder med aktiviteter i Motala Hamn. Först ut är det Hamnrock den 29 maj på Hamnparkeringen. Vätternrundan firar 50 år och flyttar i år sin

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

Snyggt och mysigt. Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 "Vi vill bli kundens första val" s 11. Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13

Snyggt och mysigt. Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 Vi vill bli kundens första val s 11. Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13 Nr 1 2007 Hyresgästinformation från Familjebostäder Snyggt och mysigt Ombyggd butik blev spännande lägenhet s 8 "Vi vill bli kundens första val" s 11 Filmskapare med Bergsjön i centrum s 13 Nr 1 2007 Värdsnyheter

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS I VÅRA kvarter ALFONS ÅBERGS VINN BILJETTER TILL KULTURHUS HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON FEBRUARI 2014 FÖRE EFTER Upprustning pågår FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND

Läs mer

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning!

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning! B Information BLADET från Köpings Bostads AB December 2010 VD N HAR ORDET Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara kundenkäten som skickades ut i våras! Enkäten

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57

BästaBoendet. Byggebos nya filosofi EXTREME MAKEOVER. Ett tjugohundrafemton. Visionen är inga felanmälningar Besök Byggebo under Latitud 57 MARKLÄGENHETER Nu byggs gamla lokaler om till lägenheter i Kristineberg SALTSJÖBAD Exklusivt boende precis vid havet Nyheter & information från Byggebo i Oskarshamn AB VINN! LATITUD BILJETTER Läs mer på

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014

BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADS BOLAGET ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Vd har ordet... 03 Marknad Vill möta kunden där de är... 04 Ekonomi Det här är ekonomifunktionen... 06 Fastighet och Projekt 34 miljoner i underhåll...

Läs mer

Trotjänare går i pension

Trotjänare går i pension Mitt Nyttigt för oss som bor i HALLSTAHEM NummeR 1 Mars 2012 Vi på Hallstahem tackar Kristina för hennes mycket goda insatser för Hallstahem under 32 år och önskar henne stort lycka till med det nya pensionärslivet!

Läs mer

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag foto: mkb sabos bopris 2011 Tema: Boende för äldre Exempelsamling sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos bopris 3 vinnaren 4 5 hedersomnämnanden 6 10 övriga bidrag 11 19 Goda exempel

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

VD HAR ORDET VD HAR ORDET

VD HAR ORDET VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2009 VD HAR ORDET VD HAR ORDET Den planeringsprocess som sjösattes för några år sedan har under året finslipats och förankrats i organisationen ytterligare. De lokala affärsplanerna som

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer