Användarhandledning. FCGiS 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. FCGiS 4.1"

Transkript

1 Användarhandledning FCGiS 4.1

2 Användarhandledning för FCGis...3 Komma igång...3 Systemkrav... 3 Installation... 3 Upplåsning av kopieringsskydd... 4 Upprätta kontakt med GPS... 4 Checklista för konfigurering av programmet vid första start... 5 Normal arbetsgång... 5 Programmets olika delar... 6 Användning...7 GPS status... 7 Karthantering... 7 Kartvisning... 7 Menyer...8 Arkiv... 8 Export av körda objekt... 8 Arkivering av körda objekt... 9 Import av skikt... 9 Importera mif-filer Importera filer från arkiv Importera objekt från skördare Ta bort skikt Avsluta Objekt Starta nytt objekt Avsluta objekt Uppdragsgivare Förare Inställningar Hjälp Övrigt...19 Verktygsknapparna Autopanorering Spara spår Trippmätare Arealberäkning Informationsobjekt Välj larmobjekt Hjälplinje Övrigt Om något går fel

3 Användarhandledning för FCGis Komma igång Systemkrav MS Windovs 98, 2000 eller XP Processor min. 400 MHz Internminne min. 128 MB GPS som kommunicerar med NMEA 0183 (GGA,GSA,RMC) Installation 1. Sätt i CD installationsprogrammet startas: 2. Installationen startas och efter en stund kommer rutan nedan fram, klicka Nästa. 3. För att kunna fortsätta installationen måste du godkänna licensavtalet. Markera Jag accepterar villkoren i licensavtalet. och klicka Nästa. 4. Nästa ruta som kommer fram kan du skriva in namn och företagsnamn, se till att Någon som använder datorn (samtliga användare) är markerad sen nedan. Klicka Nästa. 3

4 5. I sista rutan som kommer fram klickar du på Slutför och startar sedan om datorn. Upplåsning av kopieringsskydd FCGis är försett med kopieringsskydd. Programmet går att köra för utvärdering i 30 dagar sedan måste man mata in en kod för att låsa upp skyddet. Kontakta din maskinleverantör för att få aktiveringskod till programmet. Det du måste kunna uppge är: Datorkod och MID. Skriv in aktiveringskoden och klicka på Fortsätt. Upprätta kontakt med GPS 1. Se till att GPS-mottagaren är rätt inkopplad och att den får ström 2. Starta FCGis Välj Administration i menyn Inställningar, klicka på fliken GPS. Här kan du ställa in port och baudrate (kommunikationshastighet) för GPS-mottagaren (se nedan). 3. Stäng av FCGis och starta det igen, du bör nu ha kontakt med GPS-mottagaren. (beroende på inställnngar och motagningsförhållanden för GPS-mottagaren så 4

5 kan det ta några minuter innan positionen dyker up på kartan). GPS-felsökning se sidan 7. Checklista för konfigurering av programmet vid första start 1. Lägg in de uppdragsgivare Du har. a. Välj Administrera under menyn inställningar (se kap.inställningar sidan 16) klicka på fliken företag. b. Välj fliken Företag skriv in namnet på din uppdragsgivare och klicka Lägg till 2. Ange Din maskinidentitet a. Välj Ändra fordonsidentitet i menyn inställningar. b. Skriv in en lämplig fordonsidentitet. Namnet du skriver in kommer att finnas i filnamnet när du exporterar körda objekt till din uppdragsgivarre. 3. Ställ in rätt zonbredd. a. För att arealberäkningen skall bli rättvisande måste Du ställa in din kranräckvidd, normalt värde för en skördare är 20 m, treradig markberedare 11m och tvåradig markberedare 8m. Normal arbetsgång 1. Välj uppdragsgivare. a. Välj aktuell uppdragsgivare under menyn Uppdragsgivare 2. Importera bakgrundskarta. a. Under menyn Arkiv Importera kan Du importera aktuella bakgrundskartor för objektet som skall köras. (Se sidan 9 Import av kartor för mer info). 3. Starta ett Nytt objekt under menyn Objekt. 4. När Du arbetet färdigt på det aktuella objektet välj Avsluta Objekt under menyn Objekt. 5. För att återrapportera objektet till din uppdragsgivare Välj Exportera under menyn Arkiv väl objekt, ange vad som skall skickas samt var det skall sparas (se sidan 8). 5

6 Programmets olika delar 6

7 Användning GPS status I denna ruta kan man se om GPS mottagaren har kontakt med tillräckligt antal satelliter. 1. GPS-mottagare levererar position och du bör se en blinkande positionsmarkör på kartan. 2. GPS-mottagaren skickar data till FCGis men skickar ingen godkänd position. Möjliga orsaker: a. Maskinen befinner sig inomhus och GPS-mottagaren får inte kontakt med några satelliter. b. Maskinen befinner sig utomhus men mottagningsförhållandena är dåliga prova flytta maskinen till en öppnare yta (första gången en GPS startas kan de ta upp till 10 minuter innan den hittar sin position). c. GPS antennen är skadad och kan inte leverera någon position. 3. FCGis får ingen kontakt med GPS-mottagaren. Möjliga orsaker: a. Fel port inställd. Se kap. inställningar sid 17 för inställning av port. b. Fel kommunikationshastighet (baudrae) inställd Se kap. inställningar sid 17 för inställning av baudrate. c. GPS skickar inte korrekt data. Kontakta Servicetekniker för hjälp att ändra inställningar i GPS-mottagaren. d. GPS-mottagare eller kablage trasigt eller fel monterat. Karthantering Kartvisning För att visa olika typer av kartor används karthanteringsmenyn med rutor som man klickar i beroende på vilken kartbakgrund man vill ha. Beroende på vilket kartmaterial som tillhandahållits från uppdragsgivaren visas olika kartor när man klickar på rutorna. Ortofoto: Visar ortofoton, låghöjdsbilder, satellitbilder eller liknande om de finns tillgängliga. Karta/Cd: Visar översiktskarta (vägkarta) beroende på vilken som är tillgänglig Klicka på Cd för att ladda karta från lantmäteriet CD. GIS: Visar skogskarta med beståndsgränsen vägar mm. Där den finns tillgänglig. Objekt: Visar yttergränser hänsysnområden mm för det aktuella objektet där sådana planerade kartor finns tillgängliga. Info: Visar informationspunkter inlagda av föraren. Höjdkurvor: Visar höjdkurvor där de finns tillgängliga. Kördrag Visar körspåren i markberedning eller ett loggspår efter skördaren. Zooma till en kategori skikt genom att klicka med höger musknapp i den förbockade rutan för varje skikt. 7

8 Menyer Arkiv Export av körda objekt Under menyn arkiv kan Du välja exportera med den funktionen kan Du enkelt spara körda objekt på diskett eller skicka dem med e-post. När Du klickat på Exportera under menyn Arkiv kommer följande ruta upp: Till kontor: Välj vilket du vill exportera till i rutan Företag. De objekt som är körda åt det företaget kommer nu upp i rutan Objekt. Markera de objekt Du vill exportera, använd tangenterna Ctrl eller shift ( ) för att markera flera objekt åt gången. När Du valt vilka objekt som skall sparas kan Du välja vad som skall sparas genom att klicka i rutorna under Vad skall sändas (Kördrag, Resultat, Infopunkter och Uppföljning). Avslutningsvis väljer Du vart objekten skall sparas. För att spara på diskett välj a:, för att spara på datorns interna hårddisk välj c: samt en lämplig katalog och för att skicka med e-post välj Mail och välj en adress ur adressboken. Klicka sedan OK då sparas och komprimeras (för att ta mindre utrymme) filerna. Till Skotare: Börja med att markera Till skotare, efter att du gjort det kan du välja företag sedan kan du markera det objekt du vill exportera (i detta läge kan endast ett objekt exporteras åt gången). Välj var filen skall sparas och klicka Ok. 8

9 För att kunna öppna de komprimerade filer som skapas så måste Du ha programmet WinZip. WinZip kan hämtas från internet på adress: Arkivering av körda objekt För att rensa bort körda objekt ur systemet men ändå ha kvar en säkerhetskopia är det lämpligt att med jämna mellanrum arkivera körda objekt. Så här gör du: 1. Välj Arkivera i menyn Arkiv. 2. Välj företag. 3. Välj vilka objekt du vill arkivera. 4. Klicka Ok. Import av skikt För att importera en karta gör så här: 1. Välj vilken typ av karta Du vill importera under Arkiv import. 2. Leta dig fram till var filen finns, markera den och klicka öppna. Kartfilen placeras då automatiskt i rätt mapp och kan hanteras av programmet. 9

10 Genom att välja : kartor kan Du lägga in till exempel blå kartan (format: bmp, tif, jpg, sid och gif). ortofoto kan Du lägga in ortofoton, låghöjdsbilder eller sattelitbilder (format: bmp, tif, jpg, sid och gif). GIS kan du lägga in beståndsgränser, stigar, bäckar eller dylikt (format: shp och mif). Objekt kan Du importera yttergränser, naturhänsyn m.m. (format: shp och mif). Höjdkurvor kan Du lägga in höjdkurvor (format: shp och mif). OBS! se till att du valt rätt uppdragsgivare i menyn Uppdragsgivare innan du importerar. Importera mif-filer När du importerar filer till kategorierna GIS, Objekt eller Höjdkurvor kan du välja mellan filformaten shp och mif. Vid import av mif-filer konverterar programmet filerna till formatet shp. Nedan ser du den dialogruta som som visas vi konverteringen. Klicka på importera för att slutföra konverteringen och importen (obs ibland kan det bildas fler än en shp-fil av en mif-fil). 10

11 Importera filer från arkiv Gamla objekt som arkiverats kan importeras till programmet. Du kan sedan fortsätta arbetet på objektet, exportera det eller skriva ut det. Gör så här: 1. Välj Importera Objekt från arkiv 2. Välj importfil (datummärkta) 3. Markera de objekt du vill importera 4. Klicka på importera. Importera objekt från skördare Om programmet används i en skotare så kan du importera skördarens körspår till skotaren för att underlätta planeringen av arbetet. Gör så här: 1. Välj Importera Objekt från skördare under menyn Arkiv. 2. Välj företag 3. Klicka på Välj fil (se bild) 4. Välj fil i dialogrutan öppna 5. Markera det objekt du vill importera. 6. Klicka på Importera. 11

12 Ta bort skikt Om Du vill ta bort kartor som Du importerat men inte behöver längre eller som hamnat på fel ställe gör Du på följande sätt: Välj TaBort under arkivmenyn. Välj sedan den eller de kartor Du vill ta bort. Genom att hålla ned ctrl knappen på tangentbordet och samtidigt klicka med musen på de kartor Du vill ta bort kan Du ta bort flera kartor åt gången. De blåmarkerade kartorna tas bort när du klickar på Ta bort. Avsluta Avslutar FCGis. 12

13 Objekt Starta nytt objekt För att påbörja ett nytt objekt väljer man nytt objekt under menyn objekt, Välj uppdragsgivare, fyll i objektsnamn och klicka OK. Det som skrivs in i rutan objektidentitet styr hur samtliga filer kopplade till objektet namnges, det går att använda både bokstäver och siffror i namnet men inte mellanslag. Kontrollera speciellt att valet av uppdragsgivare är korrekt eftersom det styr programmets kartpresentation, vart resultatet sparas mm. Avsluta objekt Gör så här: 1. Välj Avsluta objekt i menyn Objekt 2. Du får då upp en ruta med en liten karta över det körda objektet klicka Ja om du vill avsluta objektet. 3. Du får en fråga om du vill beräkna areal på objektet. Arealen beräknas utifrån dina körspår. Klicka Ja eller Nej. Nej avslutar objektet direkt. 4. Om du klickat Ja på frågan om arealberäkning så kommer du när arealberäkningen är klar att få en fråga om du godkänner den beräknade arealen. Klicka Ja om du bedömer att beräknad areal överenstämmer med den areal du avverkat. Uppdragsgivare Här anger Du åt vilken uppdragsgivare Du kör på det aktiva objektet. Förare Här anger Du vilken förare som kör för tillfället. 13

14 Inställningar 1. Snabbzoom a. Här ställer Du in till vilken skala programmet skall zooma när man högerklickar på verktygen. 2. Ändra fordonsidentitet a. Här anger Du en identitet för maskinen, när Du sedan skickar filer till Din uppdragsgivare så kan han se att filerna kommer från just Din maskinen. 3. Definiera infopunkter a. Här kan du definiera vilka informationspunkter som du vill kunna lägga in beroende på vilken uppdragsgivare som är vald. I rutan typ skriver du in ett namn på infopunkten, i rutan värde skriver du in en unik kod för varje typ av punkt, för att välja vilken färg informationspunkten skall ha klicka på rutan färg och välj från färgkartan. Klicka sedan på lägg till för att lägga till den nya punkttypen till listan. 4. Tid för Autospar. a. Här anger du hur ofta programmet skall spara kördragen. 5. Invertera styrsignal. a. Här kan Du manuellt ändra läge på programmets loggningsfunktion. 14

15 6. Zonbredd a. Ange kranlängden x2 för skördare eller bredden på markberedningsaggregatet för korrekt arealberäkning. b. Normalvärde på zonbredden är 20 m i skördare, 11 meter för treradig markberedare och 8 meter för tvåradig markberedare. 7. Glätting (medelvärdesberäkning) a. Anger hur många sekunders GPS positioner som skall ingå i varje medelvärde. b. Normalvärde: 10 sekunder. 8. Minavstånd mellan registreringar a. För att få en jämn linje med så få onödiga registreringar som möjligt så kan Du här ställa in det minsta avstånd mellan två positioner som programmet skall kräva för att göra en ny registrering. Observera att ju högre min. avstånd mellan registreringar Du ställer in desto mer kommer även att filtreras bort av programmet vid till exempel vändningar. Kicka i det önskade värdet. b. Normalvärde: 5 9. Tid mellan registreringar a. Antal sekunder mellan positionsregistreringar från GPS-mottagaren. b. Normalvärde 10 sekunder 10. Digitaltest a. För felsökning om programmet ej registrerar när aggregatet arbetar 11. Areaberäkning a. Här slås den automatiska arealberäkningen på och av. b. Om Du ofta kör stora objekt välj 10 eller 15 minuter mellan uppdateringen av arealberäkningen. Den automatiska arealberäkningen kan även slås av (normal inställning), det går fortfarande att beräkna areal genom att klicka på knappen Areal till vänster i programmet. 12. Tabbknapp a. Här slår man på funktionen att via en elektrisk signa minimera och maximera applikationen. 13. Registrering av trädslag a. Här kan Du starta funktionen för att registrera vilket trädslag som avverkats eller i markberedningsfallet vilket trädslag som bör planteras. 14. Exceldokument a. Om Du vill hantera uppföljningsblanketter i Excel direkt från FCGis så aktiveras den funktionen genom att välja På i menyn. 15

16 15. Kapade träd a. Här kan Du välja om Du vill se den avverkade ytan. b. Du kan även ställa in avståndsparametrar för registreringen. 16. Administration a. Flik Företag ; Lägg till nya uppdragsgivare genom att skriva in namnet på uppdragsgivarens företag och sedan klicka Lägg till (se bild nedan). Ta bort inaktuella företag genom att markera dem i listan och sedan klicka Ta bort. b. Flik Förare ; Lägg till och ta bort namnen på de förare som kör maskinen på samma sätt som med företag under punkt c. c. Flik Kopiera uppföljning ; För att importera ett uppföljningsdokument finns två sätt, antingen från en annan uppdragsgivare eller från någon plats i datorn. Om Du vill kopiera från en annan uppdragsgivare klicka i Från Företag. Välj vilket företag Du vill kopiera från och vilket Du vill kopiera till. Klicka sedan Ok. Om Du vill kopiera från någon plats i dator klicka Från Fil (se bild nedan) välj vilken uppdragsgivare du skall kopiera till samt om det är en skördaruppföljning eller en markberedaruppföljning klicka sedan Ok och välj önskad fil att importera. d. Flik Editera uppföljning ; För att ändra malldokumentet som ligger till grund för uppföljningsrutinen välj uppdragsgivare och maskintyp klicka sedan Ok Nu startas malldokumentet i Excel så att Du kan ändra i det, glöm inte att spara ändringarna innan Du stänger Excel. 16

17 e. Flik GPS i. Genom att bocka för Riktningspil visar programmet din position som en pil som pekar åt det håll på kartan som du färdas. ii. Om du vill att kartan skall roteras så att maskinens färdriktning alltid visas uppåt på kartan bockar du för Rotera karta. OBS! Vissa GPS-mottagare lämpar sig inte för användning av denna funktion då de redovisar förändrad kurs även när maskinen står stilla. OBS! iii. Välj storlek och utseende på positionssymbolen genom att klicka i önskad storlek och använda rullisten för att välja en symbol, klicka Aktivera, på verkställa valet. iv. Ändra färg på den linje som ritas när maskinen förflyttar sig genom att klicka på Ändra under färg på kördrag. v. Välj port och kommunikationshastighet (Baudrate) för GPS, klicka på Verkställ. Stäng Administration genom att klicka på Avsluta, programmet avslutas och du får starta det igen. Normalvärden: Port nummer 3 och baudrate f. Flik Infoskikt ; välj utseende på de informationslinjer, informationspolygon du skapar. Klicka på Välj som standard för att spara inställningarna. 17

18 g. Flik GisObjekt ; om du använder FCGis körplanefunktion använder du denna flik för att lägga till nya körplaner samt välja utseende på varje uppdragsgivares objektspunkter. 11. Kartprojektion a. Här kan du välja den aktuella kartprojektionen som gäller för de digitala kartor du använder. I Sverige skall inställningen vara enligt bilden nedan. 12. Insignaler a. Ange vilken port i datorn som interfacet är inkopplat på. 18

19 Hjälp Här finns användarhandledningen i digital form. Övrigt Verktygsknapparna Snabbzooma till förutbestämd skala genom att klicka med höger musknapp någonstans i verktygsraden. Återgår till pilverktyget. Zoomar in i kartbilden. Klicka på knappen, tag förstoringsglaset håll ned vänster musknapp samtidigt som Du flyttar musen så bildas en rektangel runt det område som kommer att zoomas in. Zoomar ut Klicka på knappen, klicka på det ställe i kartan som Du vill skall vara centrum. Kartan zoomas ut med den positionen som mittpunkt. Zoomar ut maximalt Panorerar. Klicka på knappen, håll ned vänster musknapp någonstans i kartbilden och dra kartan så att Du ser den del Du vill se. Frågeverktyget, klicka på knappen för sedan muspekaren till det objekt på kartan du vill ha information om (fungerar på punkter linjer och ytor) och klicka följande ruta dyker upp: Om flera objekt finns där du klickar så väljer du ett ur listan informationen visas då i fältet till vänster. 19

20 . Verktyg för att mäta areal på något område. Klicka på denna knapp, för muspekaren till det ställe på kartan där Du vill börja mäta klicka i varje hörn på den yta Du vill mäta, avsluta med att dubbelklicka för att få reda på arealen. Mäta sträcka. Klicka på denna knapp, för muspekaren till det ställe på kartan där Du vill börja mäta klicka, för muspekaren till det ställe Du vill mäta sträckan, dubbelklicka. En dialogruta som talar om sträckans längd dyker upp, klicka OK för att fortsätta. Klicka för att skriva ut kartan på papper. Skikthanteraren, här kan du lägga till, ta bort samt ändra visningsordning och utseende på skikt. Klicka på knappen så kommer följande dialogruta upp: Med pil-knapparna längst ned kan du ändra ordningen på skikt om det skulle vara något skikt som oönskat täcker ett annat. Om du vill ändra utseende på ett skikt markerar du det i listan med tända skikt. Om det är ett skikt som det går att ändra utseende på visas ändringsmöjligheter till höger i dialogrutan. För att stänga dialogrutan klickar du på knappen Avsluta. Autopanorering När rutan för autopanorering (AP) är bockad kommer programmet alltid att förflytta kartan så att maskinens position syns. 20

21 Spara spår Om Du vill att programmet skall spara ett spår efter maskinens förflyttning så skall Du klicka på knappen J (jobb): När programmet sparar spår syns följande till vänster i programmet: Trippmätare Med trippmätaren kan Du mäta avstånd som även tar hänsyn till terrängen. Klicka på Tripp: När mätning sker står det M i rutan: För att avsluta mätningen klicka på knappen igen resultatet visas i informationsrutan till vänster: Arealberäkning Den automatiska arealberäkningen slås av och på i inställningar, se kap. inställningar. Man kan även beräkna arealen när Du vill genom att klicka på Areal (se Programmets olika delar ). Informationsobjekt För att lägga in ett informationsobjekt klickar Du med höger musknapp på det ställe i kartan där Du vill ha objektet. Då kommer följande meny upp: Välj lägg till info välj sedan punkt linje eller polygon beroende på vad du vill markera. 21

22 För att ta bort ett informationsobjekt som blivit felaktigt inlagt klickar du med höger musknapp på det objekt du vill ta bort. Ur menyn väljer du sedan Ta bort info samt om det är en punkt, linje eller ett polygon du vill ta bort. För att få reda på vad ett informationsobjekt betyder så klickar du med höger musknapp på punkten, linjen eller polygonen sedan väljer du Visa info ur menyn och anger vilken typ av objekt det är. Information dyker då upp i rutorna till vänster i programfönstret under karthanteringingen. Definition av informationsobjekt görs under menyn inställningar se sid 10. Välj larmobjekt Om vill att programmet skall larma när du närmar dig gränsen på objektet, en kraftledning eller något annat så kan du välja en larmpolygon. Detta gör Du genom att högerklicka på det objekt som du vill sätta larm på välj Lägg till/tabort larm samt om det är en punkt, linje eller polygon ur menyn. Sedan väljer du parametrar enligt figur nedan. Välj objekt ur listan till höger, ändra gränserna för när larmet skall aktiveras och klicka sedan på Larma för att aktivera larmet. 22

23 Hjälplinje Vid arbete där man vill lägga upp raka slag eller hålla konstant avstånd mellan stickvägar så kan man få stöd av hjälplinjer. OBS! Hjälplinjerna visas endast i skalor mellan 1:1 och 1:5000 Gör så här: 1. Klicka med höger musknapp där du vill att första hjälplinjen skall ligga. 2. Välj Hjälplinjer i menyn som kommer upp. 3. Skriv in en vinkel på linjerna (värde mellan 90 och 90). 4. Skriv in ett avstånd mellan linjerna. 5. Klicka på Visa för att se hur de inknappade värdena visas på kartan 6. När linjerna visas som du vill klicka på Ja Övrigt Kartor som importeras till programmet samt körspår mm som skapas av programmet lagras på hårddisken i följande mapp, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GIS Om något går fel Om något händer så försök komma ihåg vad Du gjorde innan problemet uppstod, kom något felmeddelande upp och så vidare. Kontakta supportansvarig och beskriv vad som har hänt. Support finns även på 23

Användarhandledning. FCGiS 4.3

Användarhandledning. FCGiS 4.3 Användarhandledning FCGiS 4.3 Handledning FCGIS 4.3 Användarhandledning för FCGIS...3 Komma igång...3 Systemkrav... 3 Installation... 3 Upplåsning av kopieringsskydd... 4 Upprätta kontakt med GPS... 4

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning

Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning Hjälp för Samlingskartans beställningswebb Innehållsförteckning 1. Kort om hur du använder Samlingskartan... 2 2. Skapa konto och logga in i Samlingskartan... 3 3. Skapa en ny beställning... 7 4. Söka

Läs mer

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta

HIR-Växt- Näsgård Karta. HIR-Växt och Näsgård Karta HIR-Växt och Näsgård Karta Allmänt Denna instruktion visar hur du kan presentera uppgifter från HIRVäxt på en karta i Näsgård Karta Advicer. Mer ingående instruktioner om t.ex. import av kartor, kart redigering,

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer Handledning RoofCon Viewer Innehållsförteckning Handledning RoofCon Viewer... 1 Innehållsförteckning... 2 Installation... 3 Markera objekt... 3 Zoom... 3 Mät avstånd... 3 Verktygsfält och Ritalternativ...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03.

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03. Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av två steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man anger

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor

Export till SAM Internet 2017 Manual senast ändrad Export till SAM Internet Att tänka på för vissa grödor Export till SAM Internet 2017 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035

MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 MANUAL INTERAKTIV KARTA ÖVERSIKTSPLAN 2035 2/16 Manual till webbkartornas Manual till den interaktiva kartans MANUAL grundläggande funktioner DEN INTERAKTIVA KARTANS GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Webbfönstret

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011

Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Användarhandledning pcskog Bmwin 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog BM-win konvertering 2.1

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation kontor ver 03.

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation kontor ver 03. Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra detta.

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf

Arbetsuppgifter. JPEG-filerna/kopiorna skall döpas om efter projektets mall: ÅÅ-MM-DD bildtitel Fotograf Arbetsuppgifter Tre bilder skall väljas ut från en dags fotografering för projektet 365 dagar. Anm. När detta skrevs hade vi två fotografer som vardera lämnade in tre bilder. Detta ändrades sedan till

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv

Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv Manual ForwarderVolume Version: 1.4 sv Dasa Control Systems AB Dasa Control Systems AB Innehållsförteckning 1 Översikt...1 1.1 ForwarderVolume...1 1.1.1 Avverkningsobjekt... 1 1.1.2 Transportobjekt...

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare

Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Kontorsinstallation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Vid installation kommer programmet att automatiskt att sparas på datorns C-enhet. Det går inte att ändra

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Arkiv Integration Visma Importera fakturaunderlag eller

Arkiv Integration Visma Importera fakturaunderlag eller Installationsanvisning från Visma Spcs Integration Visma 1.91 Viktigt att tänka på innan du installerar Integration Visma är ett tilläggsprogram till Visma Compact som gör att du kan importera order- och

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version installerad i skördare, skotare eller drivare

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version installerad i skördare, skotare eller drivare Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version 03.05 installerad i skördare, skotare eller drivare Det går även att komma åt en kortfattad beskrivning av funktionerna i programmet via Hjälpknappen

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson

IrfanView. Manual 3.80. www.resurs.folkbildning.net. Christina Hemström & Sven E Carlsson IrfanView Manual 3.80 www.resurs.folkbildning.net hristina Hemström & Sven arlsson Innehållsförteckning Om programmet IrfanView...3. Funktioner i menyerna...3 Hämta IrfanView från Internet...4 Installera

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer