Användarhandledning. FCGiS 4.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning. FCGiS 4.1"

Transkript

1 Användarhandledning FCGiS 4.1

2 Användarhandledning för FCGis...3 Komma igång...3 Systemkrav... 3 Installation... 3 Upplåsning av kopieringsskydd... 4 Upprätta kontakt med GPS... 4 Checklista för konfigurering av programmet vid första start... 5 Normal arbetsgång... 5 Programmets olika delar... 6 Användning...7 GPS status... 7 Karthantering... 7 Kartvisning... 7 Menyer...8 Arkiv... 8 Export av körda objekt... 8 Arkivering av körda objekt... 9 Import av skikt... 9 Importera mif-filer Importera filer från arkiv Importera objekt från skördare Ta bort skikt Avsluta Objekt Starta nytt objekt Avsluta objekt Uppdragsgivare Förare Inställningar Hjälp Övrigt...19 Verktygsknapparna Autopanorering Spara spår Trippmätare Arealberäkning Informationsobjekt Välj larmobjekt Hjälplinje Övrigt Om något går fel

3 Användarhandledning för FCGis Komma igång Systemkrav MS Windovs 98, 2000 eller XP Processor min. 400 MHz Internminne min. 128 MB GPS som kommunicerar med NMEA 0183 (GGA,GSA,RMC) Installation 1. Sätt i CD installationsprogrammet startas: 2. Installationen startas och efter en stund kommer rutan nedan fram, klicka Nästa. 3. För att kunna fortsätta installationen måste du godkänna licensavtalet. Markera Jag accepterar villkoren i licensavtalet. och klicka Nästa. 4. Nästa ruta som kommer fram kan du skriva in namn och företagsnamn, se till att Någon som använder datorn (samtliga användare) är markerad sen nedan. Klicka Nästa. 3

4 5. I sista rutan som kommer fram klickar du på Slutför och startar sedan om datorn. Upplåsning av kopieringsskydd FCGis är försett med kopieringsskydd. Programmet går att köra för utvärdering i 30 dagar sedan måste man mata in en kod för att låsa upp skyddet. Kontakta din maskinleverantör för att få aktiveringskod till programmet. Det du måste kunna uppge är: Datorkod och MID. Skriv in aktiveringskoden och klicka på Fortsätt. Upprätta kontakt med GPS 1. Se till att GPS-mottagaren är rätt inkopplad och att den får ström 2. Starta FCGis Välj Administration i menyn Inställningar, klicka på fliken GPS. Här kan du ställa in port och baudrate (kommunikationshastighet) för GPS-mottagaren (se nedan). 3. Stäng av FCGis och starta det igen, du bör nu ha kontakt med GPS-mottagaren. (beroende på inställnngar och motagningsförhållanden för GPS-mottagaren så 4

5 kan det ta några minuter innan positionen dyker up på kartan). GPS-felsökning se sidan 7. Checklista för konfigurering av programmet vid första start 1. Lägg in de uppdragsgivare Du har. a. Välj Administrera under menyn inställningar (se kap.inställningar sidan 16) klicka på fliken företag. b. Välj fliken Företag skriv in namnet på din uppdragsgivare och klicka Lägg till 2. Ange Din maskinidentitet a. Välj Ändra fordonsidentitet i menyn inställningar. b. Skriv in en lämplig fordonsidentitet. Namnet du skriver in kommer att finnas i filnamnet när du exporterar körda objekt till din uppdragsgivarre. 3. Ställ in rätt zonbredd. a. För att arealberäkningen skall bli rättvisande måste Du ställa in din kranräckvidd, normalt värde för en skördare är 20 m, treradig markberedare 11m och tvåradig markberedare 8m. Normal arbetsgång 1. Välj uppdragsgivare. a. Välj aktuell uppdragsgivare under menyn Uppdragsgivare 2. Importera bakgrundskarta. a. Under menyn Arkiv Importera kan Du importera aktuella bakgrundskartor för objektet som skall köras. (Se sidan 9 Import av kartor för mer info). 3. Starta ett Nytt objekt under menyn Objekt. 4. När Du arbetet färdigt på det aktuella objektet välj Avsluta Objekt under menyn Objekt. 5. För att återrapportera objektet till din uppdragsgivare Välj Exportera under menyn Arkiv väl objekt, ange vad som skall skickas samt var det skall sparas (se sidan 8). 5

6 Programmets olika delar 6

7 Användning GPS status I denna ruta kan man se om GPS mottagaren har kontakt med tillräckligt antal satelliter. 1. GPS-mottagare levererar position och du bör se en blinkande positionsmarkör på kartan. 2. GPS-mottagaren skickar data till FCGis men skickar ingen godkänd position. Möjliga orsaker: a. Maskinen befinner sig inomhus och GPS-mottagaren får inte kontakt med några satelliter. b. Maskinen befinner sig utomhus men mottagningsförhållandena är dåliga prova flytta maskinen till en öppnare yta (första gången en GPS startas kan de ta upp till 10 minuter innan den hittar sin position). c. GPS antennen är skadad och kan inte leverera någon position. 3. FCGis får ingen kontakt med GPS-mottagaren. Möjliga orsaker: a. Fel port inställd. Se kap. inställningar sid 17 för inställning av port. b. Fel kommunikationshastighet (baudrae) inställd Se kap. inställningar sid 17 för inställning av baudrate. c. GPS skickar inte korrekt data. Kontakta Servicetekniker för hjälp att ändra inställningar i GPS-mottagaren. d. GPS-mottagare eller kablage trasigt eller fel monterat. Karthantering Kartvisning För att visa olika typer av kartor används karthanteringsmenyn med rutor som man klickar i beroende på vilken kartbakgrund man vill ha. Beroende på vilket kartmaterial som tillhandahållits från uppdragsgivaren visas olika kartor när man klickar på rutorna. Ortofoto: Visar ortofoton, låghöjdsbilder, satellitbilder eller liknande om de finns tillgängliga. Karta/Cd: Visar översiktskarta (vägkarta) beroende på vilken som är tillgänglig Klicka på Cd för att ladda karta från lantmäteriet CD. GIS: Visar skogskarta med beståndsgränsen vägar mm. Där den finns tillgänglig. Objekt: Visar yttergränser hänsysnområden mm för det aktuella objektet där sådana planerade kartor finns tillgängliga. Info: Visar informationspunkter inlagda av föraren. Höjdkurvor: Visar höjdkurvor där de finns tillgängliga. Kördrag Visar körspåren i markberedning eller ett loggspår efter skördaren. Zooma till en kategori skikt genom att klicka med höger musknapp i den förbockade rutan för varje skikt. 7

8 Menyer Arkiv Export av körda objekt Under menyn arkiv kan Du välja exportera med den funktionen kan Du enkelt spara körda objekt på diskett eller skicka dem med e-post. När Du klickat på Exportera under menyn Arkiv kommer följande ruta upp: Till kontor: Välj vilket du vill exportera till i rutan Företag. De objekt som är körda åt det företaget kommer nu upp i rutan Objekt. Markera de objekt Du vill exportera, använd tangenterna Ctrl eller shift ( ) för att markera flera objekt åt gången. När Du valt vilka objekt som skall sparas kan Du välja vad som skall sparas genom att klicka i rutorna under Vad skall sändas (Kördrag, Resultat, Infopunkter och Uppföljning). Avslutningsvis väljer Du vart objekten skall sparas. För att spara på diskett välj a:, för att spara på datorns interna hårddisk välj c: samt en lämplig katalog och för att skicka med e-post välj Mail och välj en adress ur adressboken. Klicka sedan OK då sparas och komprimeras (för att ta mindre utrymme) filerna. Till Skotare: Börja med att markera Till skotare, efter att du gjort det kan du välja företag sedan kan du markera det objekt du vill exportera (i detta läge kan endast ett objekt exporteras åt gången). Välj var filen skall sparas och klicka Ok. 8

9 För att kunna öppna de komprimerade filer som skapas så måste Du ha programmet WinZip. WinZip kan hämtas från internet på adress: Arkivering av körda objekt För att rensa bort körda objekt ur systemet men ändå ha kvar en säkerhetskopia är det lämpligt att med jämna mellanrum arkivera körda objekt. Så här gör du: 1. Välj Arkivera i menyn Arkiv. 2. Välj företag. 3. Välj vilka objekt du vill arkivera. 4. Klicka Ok. Import av skikt För att importera en karta gör så här: 1. Välj vilken typ av karta Du vill importera under Arkiv import. 2. Leta dig fram till var filen finns, markera den och klicka öppna. Kartfilen placeras då automatiskt i rätt mapp och kan hanteras av programmet. 9

10 Genom att välja : kartor kan Du lägga in till exempel blå kartan (format: bmp, tif, jpg, sid och gif). ortofoto kan Du lägga in ortofoton, låghöjdsbilder eller sattelitbilder (format: bmp, tif, jpg, sid och gif). GIS kan du lägga in beståndsgränser, stigar, bäckar eller dylikt (format: shp och mif). Objekt kan Du importera yttergränser, naturhänsyn m.m. (format: shp och mif). Höjdkurvor kan Du lägga in höjdkurvor (format: shp och mif). OBS! se till att du valt rätt uppdragsgivare i menyn Uppdragsgivare innan du importerar. Importera mif-filer När du importerar filer till kategorierna GIS, Objekt eller Höjdkurvor kan du välja mellan filformaten shp och mif. Vid import av mif-filer konverterar programmet filerna till formatet shp. Nedan ser du den dialogruta som som visas vi konverteringen. Klicka på importera för att slutföra konverteringen och importen (obs ibland kan det bildas fler än en shp-fil av en mif-fil). 10

11 Importera filer från arkiv Gamla objekt som arkiverats kan importeras till programmet. Du kan sedan fortsätta arbetet på objektet, exportera det eller skriva ut det. Gör så här: 1. Välj Importera Objekt från arkiv 2. Välj importfil (datummärkta) 3. Markera de objekt du vill importera 4. Klicka på importera. Importera objekt från skördare Om programmet används i en skotare så kan du importera skördarens körspår till skotaren för att underlätta planeringen av arbetet. Gör så här: 1. Välj Importera Objekt från skördare under menyn Arkiv. 2. Välj företag 3. Klicka på Välj fil (se bild) 4. Välj fil i dialogrutan öppna 5. Markera det objekt du vill importera. 6. Klicka på Importera. 11

12 Ta bort skikt Om Du vill ta bort kartor som Du importerat men inte behöver längre eller som hamnat på fel ställe gör Du på följande sätt: Välj TaBort under arkivmenyn. Välj sedan den eller de kartor Du vill ta bort. Genom att hålla ned ctrl knappen på tangentbordet och samtidigt klicka med musen på de kartor Du vill ta bort kan Du ta bort flera kartor åt gången. De blåmarkerade kartorna tas bort när du klickar på Ta bort. Avsluta Avslutar FCGis. 12

13 Objekt Starta nytt objekt För att påbörja ett nytt objekt väljer man nytt objekt under menyn objekt, Välj uppdragsgivare, fyll i objektsnamn och klicka OK. Det som skrivs in i rutan objektidentitet styr hur samtliga filer kopplade till objektet namnges, det går att använda både bokstäver och siffror i namnet men inte mellanslag. Kontrollera speciellt att valet av uppdragsgivare är korrekt eftersom det styr programmets kartpresentation, vart resultatet sparas mm. Avsluta objekt Gör så här: 1. Välj Avsluta objekt i menyn Objekt 2. Du får då upp en ruta med en liten karta över det körda objektet klicka Ja om du vill avsluta objektet. 3. Du får en fråga om du vill beräkna areal på objektet. Arealen beräknas utifrån dina körspår. Klicka Ja eller Nej. Nej avslutar objektet direkt. 4. Om du klickat Ja på frågan om arealberäkning så kommer du när arealberäkningen är klar att få en fråga om du godkänner den beräknade arealen. Klicka Ja om du bedömer att beräknad areal överenstämmer med den areal du avverkat. Uppdragsgivare Här anger Du åt vilken uppdragsgivare Du kör på det aktiva objektet. Förare Här anger Du vilken förare som kör för tillfället. 13

14 Inställningar 1. Snabbzoom a. Här ställer Du in till vilken skala programmet skall zooma när man högerklickar på verktygen. 2. Ändra fordonsidentitet a. Här anger Du en identitet för maskinen, när Du sedan skickar filer till Din uppdragsgivare så kan han se att filerna kommer från just Din maskinen. 3. Definiera infopunkter a. Här kan du definiera vilka informationspunkter som du vill kunna lägga in beroende på vilken uppdragsgivare som är vald. I rutan typ skriver du in ett namn på infopunkten, i rutan värde skriver du in en unik kod för varje typ av punkt, för att välja vilken färg informationspunkten skall ha klicka på rutan färg och välj från färgkartan. Klicka sedan på lägg till för att lägga till den nya punkttypen till listan. 4. Tid för Autospar. a. Här anger du hur ofta programmet skall spara kördragen. 5. Invertera styrsignal. a. Här kan Du manuellt ändra läge på programmets loggningsfunktion. 14

15 6. Zonbredd a. Ange kranlängden x2 för skördare eller bredden på markberedningsaggregatet för korrekt arealberäkning. b. Normalvärde på zonbredden är 20 m i skördare, 11 meter för treradig markberedare och 8 meter för tvåradig markberedare. 7. Glätting (medelvärdesberäkning) a. Anger hur många sekunders GPS positioner som skall ingå i varje medelvärde. b. Normalvärde: 10 sekunder. 8. Minavstånd mellan registreringar a. För att få en jämn linje med så få onödiga registreringar som möjligt så kan Du här ställa in det minsta avstånd mellan två positioner som programmet skall kräva för att göra en ny registrering. Observera att ju högre min. avstånd mellan registreringar Du ställer in desto mer kommer även att filtreras bort av programmet vid till exempel vändningar. Kicka i det önskade värdet. b. Normalvärde: 5 9. Tid mellan registreringar a. Antal sekunder mellan positionsregistreringar från GPS-mottagaren. b. Normalvärde 10 sekunder 10. Digitaltest a. För felsökning om programmet ej registrerar när aggregatet arbetar 11. Areaberäkning a. Här slås den automatiska arealberäkningen på och av. b. Om Du ofta kör stora objekt välj 10 eller 15 minuter mellan uppdateringen av arealberäkningen. Den automatiska arealberäkningen kan även slås av (normal inställning), det går fortfarande att beräkna areal genom att klicka på knappen Areal till vänster i programmet. 12. Tabbknapp a. Här slår man på funktionen att via en elektrisk signa minimera och maximera applikationen. 13. Registrering av trädslag a. Här kan Du starta funktionen för att registrera vilket trädslag som avverkats eller i markberedningsfallet vilket trädslag som bör planteras. 14. Exceldokument a. Om Du vill hantera uppföljningsblanketter i Excel direkt från FCGis så aktiveras den funktionen genom att välja På i menyn. 15

16 15. Kapade träd a. Här kan Du välja om Du vill se den avverkade ytan. b. Du kan även ställa in avståndsparametrar för registreringen. 16. Administration a. Flik Företag ; Lägg till nya uppdragsgivare genom att skriva in namnet på uppdragsgivarens företag och sedan klicka Lägg till (se bild nedan). Ta bort inaktuella företag genom att markera dem i listan och sedan klicka Ta bort. b. Flik Förare ; Lägg till och ta bort namnen på de förare som kör maskinen på samma sätt som med företag under punkt c. c. Flik Kopiera uppföljning ; För att importera ett uppföljningsdokument finns två sätt, antingen från en annan uppdragsgivare eller från någon plats i datorn. Om Du vill kopiera från en annan uppdragsgivare klicka i Från Företag. Välj vilket företag Du vill kopiera från och vilket Du vill kopiera till. Klicka sedan Ok. Om Du vill kopiera från någon plats i dator klicka Från Fil (se bild nedan) välj vilken uppdragsgivare du skall kopiera till samt om det är en skördaruppföljning eller en markberedaruppföljning klicka sedan Ok och välj önskad fil att importera. d. Flik Editera uppföljning ; För att ändra malldokumentet som ligger till grund för uppföljningsrutinen välj uppdragsgivare och maskintyp klicka sedan Ok Nu startas malldokumentet i Excel så att Du kan ändra i det, glöm inte att spara ändringarna innan Du stänger Excel. 16

17 e. Flik GPS i. Genom att bocka för Riktningspil visar programmet din position som en pil som pekar åt det håll på kartan som du färdas. ii. Om du vill att kartan skall roteras så att maskinens färdriktning alltid visas uppåt på kartan bockar du för Rotera karta. OBS! Vissa GPS-mottagare lämpar sig inte för användning av denna funktion då de redovisar förändrad kurs även när maskinen står stilla. OBS! iii. Välj storlek och utseende på positionssymbolen genom att klicka i önskad storlek och använda rullisten för att välja en symbol, klicka Aktivera, på verkställa valet. iv. Ändra färg på den linje som ritas när maskinen förflyttar sig genom att klicka på Ändra under färg på kördrag. v. Välj port och kommunikationshastighet (Baudrate) för GPS, klicka på Verkställ. Stäng Administration genom att klicka på Avsluta, programmet avslutas och du får starta det igen. Normalvärden: Port nummer 3 och baudrate f. Flik Infoskikt ; välj utseende på de informationslinjer, informationspolygon du skapar. Klicka på Välj som standard för att spara inställningarna. 17

18 g. Flik GisObjekt ; om du använder FCGis körplanefunktion använder du denna flik för att lägga till nya körplaner samt välja utseende på varje uppdragsgivares objektspunkter. 11. Kartprojektion a. Här kan du välja den aktuella kartprojektionen som gäller för de digitala kartor du använder. I Sverige skall inställningen vara enligt bilden nedan. 12. Insignaler a. Ange vilken port i datorn som interfacet är inkopplat på. 18

19 Hjälp Här finns användarhandledningen i digital form. Övrigt Verktygsknapparna Snabbzooma till förutbestämd skala genom att klicka med höger musknapp någonstans i verktygsraden. Återgår till pilverktyget. Zoomar in i kartbilden. Klicka på knappen, tag förstoringsglaset håll ned vänster musknapp samtidigt som Du flyttar musen så bildas en rektangel runt det område som kommer att zoomas in. Zoomar ut Klicka på knappen, klicka på det ställe i kartan som Du vill skall vara centrum. Kartan zoomas ut med den positionen som mittpunkt. Zoomar ut maximalt Panorerar. Klicka på knappen, håll ned vänster musknapp någonstans i kartbilden och dra kartan så att Du ser den del Du vill se. Frågeverktyget, klicka på knappen för sedan muspekaren till det objekt på kartan du vill ha information om (fungerar på punkter linjer och ytor) och klicka följande ruta dyker upp: Om flera objekt finns där du klickar så väljer du ett ur listan informationen visas då i fältet till vänster. 19

20 . Verktyg för att mäta areal på något område. Klicka på denna knapp, för muspekaren till det ställe på kartan där Du vill börja mäta klicka i varje hörn på den yta Du vill mäta, avsluta med att dubbelklicka för att få reda på arealen. Mäta sträcka. Klicka på denna knapp, för muspekaren till det ställe på kartan där Du vill börja mäta klicka, för muspekaren till det ställe Du vill mäta sträckan, dubbelklicka. En dialogruta som talar om sträckans längd dyker upp, klicka OK för att fortsätta. Klicka för att skriva ut kartan på papper. Skikthanteraren, här kan du lägga till, ta bort samt ändra visningsordning och utseende på skikt. Klicka på knappen så kommer följande dialogruta upp: Med pil-knapparna längst ned kan du ändra ordningen på skikt om det skulle vara något skikt som oönskat täcker ett annat. Om du vill ändra utseende på ett skikt markerar du det i listan med tända skikt. Om det är ett skikt som det går att ändra utseende på visas ändringsmöjligheter till höger i dialogrutan. För att stänga dialogrutan klickar du på knappen Avsluta. Autopanorering När rutan för autopanorering (AP) är bockad kommer programmet alltid att förflytta kartan så att maskinens position syns. 20

21 Spara spår Om Du vill att programmet skall spara ett spår efter maskinens förflyttning så skall Du klicka på knappen J (jobb): När programmet sparar spår syns följande till vänster i programmet: Trippmätare Med trippmätaren kan Du mäta avstånd som även tar hänsyn till terrängen. Klicka på Tripp: När mätning sker står det M i rutan: För att avsluta mätningen klicka på knappen igen resultatet visas i informationsrutan till vänster: Arealberäkning Den automatiska arealberäkningen slås av och på i inställningar, se kap. inställningar. Man kan även beräkna arealen när Du vill genom att klicka på Areal (se Programmets olika delar ). Informationsobjekt För att lägga in ett informationsobjekt klickar Du med höger musknapp på det ställe i kartan där Du vill ha objektet. Då kommer följande meny upp: Välj lägg till info välj sedan punkt linje eller polygon beroende på vad du vill markera. 21

22 För att ta bort ett informationsobjekt som blivit felaktigt inlagt klickar du med höger musknapp på det objekt du vill ta bort. Ur menyn väljer du sedan Ta bort info samt om det är en punkt, linje eller ett polygon du vill ta bort. För att få reda på vad ett informationsobjekt betyder så klickar du med höger musknapp på punkten, linjen eller polygonen sedan väljer du Visa info ur menyn och anger vilken typ av objekt det är. Information dyker då upp i rutorna till vänster i programfönstret under karthanteringingen. Definition av informationsobjekt görs under menyn inställningar se sid 10. Välj larmobjekt Om vill att programmet skall larma när du närmar dig gränsen på objektet, en kraftledning eller något annat så kan du välja en larmpolygon. Detta gör Du genom att högerklicka på det objekt som du vill sätta larm på välj Lägg till/tabort larm samt om det är en punkt, linje eller polygon ur menyn. Sedan väljer du parametrar enligt figur nedan. Välj objekt ur listan till höger, ändra gränserna för när larmet skall aktiveras och klicka sedan på Larma för att aktivera larmet. 22

23 Hjälplinje Vid arbete där man vill lägga upp raka slag eller hålla konstant avstånd mellan stickvägar så kan man få stöd av hjälplinjer. OBS! Hjälplinjerna visas endast i skalor mellan 1:1 och 1:5000 Gör så här: 1. Klicka med höger musknapp där du vill att första hjälplinjen skall ligga. 2. Välj Hjälplinjer i menyn som kommer upp. 3. Skriv in en vinkel på linjerna (värde mellan 90 och 90). 4. Skriv in ett avstånd mellan linjerna. 5. Klicka på Visa för att se hur de inknappade värdena visas på kartan 6. När linjerna visas som du vill klicka på Ja Övrigt Kartor som importeras till programmet samt körspår mm som skapas av programmet lagras på hårddisken i följande mapp, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GIS Om något går fel Om något händer så försök komma ihåg vad Du gjorde innan problemet uppstod, kom något felmeddelande upp och så vidare. Kontakta supportansvarig och beskriv vad som har hänt. Support finns även på 23

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual

Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se. Solen Pro. Användar- manual Support: 020-88 48 84 support@cartesia.,se Solen Pro Användar- manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 8 1.1 INTRODUKTION TILL SOLEN-KONCEPTET... 8 1.2 PROGRAMTILLÄGG... 9 Exempel på programtillägg...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet

Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Starthandbok med installationsanvisningar till Hogia Fastighet Hogia Fastighetssystem AB 444 28 Stenungsund 0303-688 20 E-post: fastighetssystem@hogia.se Webb: www.hogia.se/fastighetssystem Innehåll Inledning...3

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Kom igång med RIB Karta 1.1

Kom igång med RIB Karta 1.1 Kom igång med RIB Karta 1.1 Introduktion... 3 Installation... 5 Rita på kartan... 9 Visa olika kartvyer... 11 LUPP och RIB Karta... 13 Spridning Luft och RIB Karta... 15 Dela information... 17 Hitta på

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX

Administrationshandbok. ABAX Körjournal. www.abaxsverige.se. Skillnaden är ABAX Administrationshandbok ABAX Körjournal www.abaxsverige.se Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX Innehåll Administration av ABAX körjournal 3 Menyer 3 Körjournal 3 Fordon 3 Fordon 4 Mätarställning 4 Service

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer