GPS 152H Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GPS 152H Användarhandbok"

Transkript

1 GPS 152H Användarhandbok

2 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) eller (800) Fax (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien Tel. +44 (0) (utanför Storbritannien) (inom Storbritannien) Fax +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2 nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan Tel. 886/ Fax 886/ Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin. Garmin, Garmins logotyp, MapSource och AutoLocate är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. mygarmin är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

3 GPS 152H Användarhandbok Introduktion Warning Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Den här användarhandboken innehåller information om GPS 152H. Tips och genvägar Tryck på Page om du vill återgå till en huvudsida från en undermenysida. Fortsätt att trycka på Page om du vill bläddra igenom huvudsidorna. Tryck på Menu från någon av huvudskärmarna om du vill öppna avancerade inställningar. Tryck två gånger på Menu om du vill visa menyn Inställningar. Tryck snabbt på och släpp strömknappen om du vill justera visningsinställningarna. Konventioner för handboken När du uppmanas att välja ett alternativ i den här handboken markerar du alternativet och trycker på Enter. När små pilar (>) visas i texten anger de att du ska markera en serie alternativ på skärmen med hjälp av navigeringsknappen och trycka på Enter efter varje alternativ. Om det t.ex. står "Välj Spr > Registreringsläge" gör du följande: 1. Använd navigeringsknappen för att markera Spr. Tryck på Enter. 2. Använd navigeringsknappen för att markera Registreringsläge. Tryck på Enter. Produktregistrering Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag. Gå till Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe. Kontakta Garmin Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder enheten. Om du befinner dig i USA går du till eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) eller (800) I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på Om du befinner dig i Europa går du till och klickar på Contact Support för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0)

4 Innehållsförteckning Introduktion...i Tips och genvägar... i Konventioner för handboken... i Produktregistrering... i Kontakta Garmin... i Komma igång...1 Använda knappsatsen... 1 Slå på och stänga av enheten... 2 Söka efter GPS-satellitsignaler... 2 Justera belysningen och kontrasten... 2 Mata in text i ett fält... 2 Navigering...3 Huvudsidor... 3 Skapa waypoints... 3 Navigera till en destination... 5 Skapa, navigera längs och ändra rutter... 6 Använda spår... 8 Inställningar...10 Anpassa huvudsidorna Använda menyn Inställningar...11 Bilaga...20 Specifikationer Larm och meddelanden Använda simulatorläget Visa systeminformation Återställa till fabriksinställningar NMEA Skötsel av enheten Programlicensavtal Index...25 ii GPS 152H Användarhandbok

5 Page Menu Strömbrytare/ belysning Komma igång NAV/MOB Navigeringsknapp Quit Intern antenn Enter/ Mark Zoom Out Zoom In Komma igång Använda knappsatsen Strömbrytare/belysning Håll den här knappen nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt på den om du vill justera ljusstyrkan samt dag- och nattläge. Navigeringsknapp Tryck uppåt, nedåt, vänster, höger när du vill navigera i menyer, markera fält eller mata in data. Enter/Mark Tryck på den här knappen om du vill välja ett markerat objekt eller markera en waypoint. Menu Tryck på den här knappen om du vill visa fler inställningar och konfigurationsalternativ. Tryck två gånger om du vill visa menyn Inställningar. Page Tryck på knappen om du vill bläddra genom huvudsidorna. NAV/MOB Tryck på och släpp knappen om du vill visa menyn Navigation. Tryck på och håll ned knappen om du vill navigera till en MÖB-plats (Man överbord). Quit Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående sida. Tryck här medan du matar in data om du vill avbryta åtgärden och återställa föregående värde. Zoom Out Tryck på knappen om du vill zooma ut. Zoom In Tryck på knappen om du vill zooma in. GPS 152H Användarhandbok 1

6 Komma igång Slå på och stänga av enheten Slå på enheten genom att trycka på och hålla ned strömknappen. När varningsskärmen visas trycker du på Enter. Du stänger av enheten genom att trycka på och hålla ned strömknappen. Söka efter GPS-satellitsignaler När du slår på GPS 152H måste den samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När enheten hittar satellitsignaler visas signalstyrkestaplarna tillfälligt på sidan Satelliter. När enheten tappar satellitsignaler försvinner staplarna och positionsikonen visas som ett blinkande frågetecken. Mer information om GPS finns på Garmins webbplats på Justera belysningen och kontrasten 1. Tryck på och släpp strömknappen. 2. Använd navigeringsknappen till att justera ljuset och kontrasten. Om du vill bläddra igenom belysningen från den justerade inställningen till Från och till maximal inställning fortsätter du att trycka på och släppa strömknappen. Mata in text i ett fält 1. Använd navigeringsknappen för att markera fältet som du vill ändra. Tryck på Enter. 2. Tryck på den vänstra pilen på navigeringsknappen om du vill rensa fältet. 3. Tryck på uppåt- och nedåt-pilarna på navigeringsknappen tills önskat tecken visas. Tryck på Enter. 4. Tryck på högerpilen på navigeringsknappen för att ange nästa tecken. 5. Upprepa steg 3 och 4 tills texten är färdig. 6. Tryck på Enter. Använd navigeringsknappen till att markera andra fält på samma skärmbild. 2 GPS 152H Användarhandbok

7 Huvudsidor GPS 152H har fem huvudsidor. Navigering Om du vill bläddra mellan huvudsidorna trycker du på Page. Kartsidan Sidan för aktiv rutt Kompassidan Nummersidan Motorvägssidan Skapa waypoints Waypoints är platser som du spelar in och sparar på din GPS 152H. Du kan spara upp till waypoints med användardefinierad symbol, namn och djup för varje waypoint. Navigering Markera din aktuella position som en waypoint: 1. På vilken huvudsida som helst kan du trycka på ENTER/MARK tills skärmen Ny waypoint visas. 2. Om du vill ändra standardsymbol, namn eller djup för waypointen använder du navigeringsknappen till att markera det fält du vill ändra. Ange text enligt beskrivningen på sidan Välj OK om du vill spara waypointen. Skapa en waypoint genom att ange nätkoordinater 2. Markera Wpt och tryck på Menu. 3. Välj Ny waypoint. 4. Markera koordinatfältet med navigeringsknappen. 5. Om du vill ändra standardsymbol, namn eller djup för waypointen använder du navigeringsknappen till att markera det fält du vill ändra. Ange text enligt beskrivningen på sidan Välj OK om du vill spara waypointen. Skapa en waypoint medan du befinner dig på kartsidan 1. När du är på kartsidan använder du navigeringsknappen till att flytta pekaren ( ) till den plats där du vill skapa en waypoint. 2. Tryck på och håll ned Enter/Mark tills skärmen Ny waypoint visas. GPS 152H Användarhandbok

8 Navigering 3. Om du vill ändra standardsymbol, namn eller djup för waypointen använder du navigeringsknappen till att markera det fält du vill ändra. Ange text enligt beskrivningen på sidan Välj OK om du vill spara waypointen. Redigera en waypoint på kartsidan 1. När du är på kartsidan använder du navigeringsknappen till att flytta pekaren ( ). Markera den waypoint som du vill redigera. 2. Tryck på Enter. 3. Använd navigeringsknappen till att redigera text enligt beskrivningen på sidan 2. Redigera en waypoint från en lista med waypoints 2. Markera Wpt. 3. Waypoints kan anges efter namn (alfabetiskt) eller efter avstånd från din aktuella position. Markera Efter namn eller Närliggande. 4. Välj den waypoint som du vill redigera. 5. Redigera text enligt beskrivningen på sidan 2. Radera en waypoint 2. Markera Wpt. 3. Markera Efter namn eller Närliggande. 4. Välj den waypoint som du vill ta bort. 5. Välj Ta bort > OK. Skapa waypointlarm Du kan definiera en larmradie runt sparade waypoints som du vill undvika. 2. Markera Wpt. 3. Markera Waypointlarm. 4. Välj fältet Waypointlarm och välj Till. 5. Välj det första tomma waypointfältet. 6. Välj den waypoint som du vill definiera en larmradie för. 7. Alternativt kan du redigera text enligt beskrivningen på sidan 2 om du vill ändra waypointnamnet eller symbolen, och sedan välja OK. 8. Välj avståndsfältet och ange radien på cirkeln runt waypointen för att skapa ett larm när du närmar dig waypointen. Om du vill lägga till fler waypointlarm trycker du på Menu väljer Lägg till waypoint och upprepar steg 5 till 8. Så här tar du bort alla waypointlarm: 2. Markera Wpt. 3. Markera Waypointlarm. 4. Tryck på Menu och välj Ta bort alla > OK. GPS 152H Användarhandbok

9 Navigera till en destination Så här navigerar du till en waypoint: 1. På en huvudsida trycker du på NAV/MOB. 2. Välj Gå till waypoint. 3. Markera Efter namn eller Närliggande. 4. Välj den waypoint som du vill navigera till. 5. Välj Gå till. Använd kartsidan, kompassidan, motorvägssidan eller nummersidan när du vill navigera till din destination. Så här navigerar du till en punkt på kartan: 1. Från kartsidan använder du navigeringsknappen för att flytta pekaren ( ) till målet. 2. Tryck på knappen NAV/MOB. 3. Välj Gå till kartplats. Använd kartsidan, kompassidan, motorvägssidan eller nummersidan när du vill navigera till din destination. Navigering Kartsida visar din position ( ), din destination (vid tillräckligt stor utzoomning), en kurslinje som anger den kortaste vägen till destinationen samt sparade waypoints inom skalan på kartan. Destination Kurslinje Waypoint Kartsidan Datafält Zoomskala Kompassida innehåller en roterande kompassring som anger bäringen (kurs över grund) till målet. Om pekaren pekar uppåt på kompassen, färdas du mot ditt mål. Din aktuella färdriktning Bäring till mål Datafält Kompassidan GPS 152H Användarhandbok 5

10 Navigering Motorvägssida visar en 3D-vy med din position och kursen till målet. Nummersida visar ett eller fyra konfigurerbara informationsfält. Kurs till mål Datafält Din position Motorvägssidan (på kurs) På motorvägssidan visas också om du avvikit från kursen. Motorvägssidan (ur kurs) Zoomskala Nummersidan Om du bara vill visa ett informationsfält trycker du på Menu och väljer Stora siffror. Obs! Information om hur du ändrar vilka informationsfält som visas finns på sidan 10. Så här navigerar du till en MÖB-plats (Man överbord): 1. På en huvudsida trycker du på och håller ned NAV/MOB. 2. Välj Ja. Så här avbryter du navigeringen: På en huvudsida trycker du på NAV/MOB och väljer Avbr navigering. Skapa, navigera längs och ändra rutter Du kan skapa upp till 50 rutter, med upp till 30 waypoints vardera. Skapa en rutt från en lista med waypoints 2. Markera Rtt och tryck på Menu. 3. Välj Ny rutt. GPS 152H Användarhandbok

11 4. Välj det första tomma fältet i listan med waypoints. 5. Välj en waypoint från listan Efter namn eller listan Närliggande. 6. Välj OK. 7. Fortsätt att välja waypoints tills du har valt den sista punkten på rutten. 8. Tryck på knappen Quit om du vill spara rutten. När du vill börja navigera efter rutten trycker du på NAV/MOB och väljer rutten. Skapa en rutt på kartsidan 1. På sidan för aktiv rutt trycker du på Menu. 2. Välj Lägg ut på karta. 3. Välj det första tomma fältet i listan med waypoints. 4. Flytta pekaren ( ) till ruttens startpunkt och tryck på Enter. 5. Alternativt kan du redigera text enligt beskrivningen på sidan 2 om du vill namnge waypointen eller ändra symbolen, och sedan välja OK. 6. Fortsätt med att skapa ruttwaypoints tills rutten är klar. 7. Tryck på Menu och välj Sluta redigera rutt. 8. Alternativt kan du redigera text enligt beskrivningen på sidan 2 om du vill namnge rutten. 9. Tryck på knappen Quit om du vill spara rutten. Navigering Gör så här för att börja navigera efter en sparad rutt: 1. Tryck på knappen NAV/MOB. 2. Välj Följa rutt. 3. Välj den rutt du vill följa och välj sedan Aktivera. 4. Använd kartsidan, kompassidan, motorvägssidan, nummersidan (sidorna 5 6) eller sidan för aktiv rutt för att navigera längs rutten. När du navigerar längs en rutt kan du visa sidan för aktiv rutt där alla waypoints längs rutten visas. Sidan för aktiv rutt Redigera en rutt Du kan infoga nya waypoints, ta bort waypoints och vända på befintliga rutter. Så här infogar du en ny waypoint på en rutt: 2. Markera Rtt. 3. Välj den rutt som du vill redigera. GPS 152H Användarhandbok

12 Navigering 4. Markera waypointen som ligger före den waypoint som du vill lägga till och tryck på Menu. 5. Välj Lägg in waypoint. 6. Välj en waypoint från listan Efter namn eller listan Närliggande. 7. Välj OK. 8. Fortsätt att lägga till waypoints om det behövs. 9. Tryck på knappen Quit om du vill spara rutten. Så här tar du bort en waypoint på en rutt: 2. Markera Rtt. 3. Välj den rutt som du vill redigera. 4. Markera den waypoint som du vill radera och tryck på Menu. 5. Välj Ta bort waypoint. Obs! Waypointen tas bort från rutten. Den raderas inte. Så här vänder du på en befintlig rutt: 2. Markera Rtt. 3. Välj den rutt som du vill vända. 4. Markera en waypoint och tryck på Menu. 5. Välj Vänd. Så här tar du bort en rutt: 2. Markera Rtt. 3. Markera den rutt du vill radera och tryck sedan på Menu. 4. Välj Radera rutt. Så här raderar du alla sparade rutter: 2. Markera Rtt och tryck på Menu. 3. Välj Radera alla. Använda spår Ett spår av din väg spelas in. Spåret som spelas in är det aktiva spåret. Ett aktivt spår kan sparas. Information om hur du justerar inställningar för spår finns på sidan 12. Aktivera och avaktivera spår 2. Markera Spr > Aktiv. 3. Välj Registreringsläge. Från spelar inte in någon spårlogg. Fyll spelar in en spårlogg tills minnet tar slut. Fyll på från början spelar in spårloggen löpande och ersätter de gamla spårdata med nya data. GPS 152H Användarhandbok

13 Spara ett spår 2. Markera Spr. 3. Tryck på Menu och välj Spara. 4. Välj tid, datum eller Hela registret som du vill spara. Alternativt kan du ändra namnet på spåret. Navigera efter ett sparat spår 1. Tryck på knappen NAV/MOB. 2. Välj Välj spår. 3. Välj det spår som du vill följa. 4. Välj Original om du vill följa spåret som det registrerades från början eller välj Omvänd om du vill följa spåret i motsatt riktning. Ta bort ett sparat spår 2. Markera Spr > Sparade. 3. Markera det spår du vill radera och tryck sedan på Menu. 4. Välj Radera spår. Ta bort alla sparade spår 2. Markera Spr > Sparade. 3. Tryck på knappen Menu. 4. Välj Radera alla. Rensa det aktiva spåret 2. Markera Spr. 3. Tryck på knappen Menu. 4. Välj Rensa > OK. Navigering GPS 152H Användarhandbok

14 Inställningar Inställningar Du kan anpassa en huvudsida genom att trycka på Menu när du är på sidan. Du kan komma åt menyn Inställningar från en huvudsida genom att trycka två gånger på Menu. Anpassa huvudsidorna I följande tabell visas de alternativ som du kan visa genom att trycka på Menu från var och en av de fem huvudsidorna: Lägg till waypoint Sidan för aktiv rutt Stora siffror X X X X Byt informationsfält Konfigurera karta Lägg ut på karta Ändra på kartan Helskärmsbild X X X X X X X X X Göm spår Vänd Loran TD Mät distans Planera rutt Omvärdera Ta bort waypoint Stoppa simulator X X X X Sidan för aktiv rutt X X X X Kartsidan Kompassidan Motorvägssidan Nummersidan Kartsidan Kompassidan Motorvägssidan Nummersidan Stora siffror ökar storleken på informationsfälten men minskar antalet informationsfält. Byt informationsfält du kan välja olika informationsfält som ska visas på huvudsidorna. Informationsfält som valts för en huvudsida visas på alla huvudsidor (förutom sidan för aktiv rutt). Så här byter du informationsfält: 1. Från en huvudsida (förutom sidan för aktiv rutt) trycker du på Menu. 2. Välj Byt informationsfält. Ett av fältnamnen är markerat. 10 GPS 152H Användarhandbok

15 3. Välj ett informationsfält som du vill byta. 4. Välj det nya fältet som du vill visa. Helskärmsbild till (eller från) döljer eller visar informationsfälten från alla huvudsidor (förutom sidan för aktiv rutt). Loran TD till (eller från) du kan konvertera GPS-koordinater till Loran (Long Range Navigation) TD. Det här systemet är inte längre en primär källa för maritim navigering och bör normalt sett inte användas. Mer information finns på USA:s kustbevaknings webbplats på Konfigurera karta tar dig till kartfliken (se sidan 13) på menyn Inställningar. Mät distans du kan mäta distans och bäring mellan två punkter på kartsidan. Så här mäter du distans och bäring mellan två punkter: 1. På kartsidan trycker du på Menu och väljer Mät distans. 2. Använd navigeringsknappen för att flytta pekaren (visas med "ENT REF") till den punkt som du vill mäta från och tryck på Enter. Inställningar 3. Flytta pekaren till den punkt som du vill mäta till. Bäring, distans och nätkoordinater visas högst upp på skärmen. Starta simulator stänger av GPS-mottagaren för användning inomhus eller träning med hjälp av plottern (sidan 23). Göm spår visar eller döljer spår (sidan 8) på motorvägssidan. Lägg ut på karta skapar en rutt enligt beskrivningen på sidan 7. Det här alternativet är bara tillgängligt när du inte navigerar längs en rutt. Vänd vänder på en rutt (sidan 8). Planera rutt du kan ange båtens fart, bränsleflöde och avgångstid och -datum när du planerar en rutt. Omvärdera räknar om och aktiverar om aktuella färddata. Använda menyn Inställningar Du kan visa menyn Inställningar från en huvudsida genom att trycka två gånger på Menu. Använda waypointfliken Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Wpt. Mer information om att skapa och ändra waypoints och waypointlarm finns på sidan 3. GPS 152H Användarhandbok 11

16 Inställningar Använda ruttfliken Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Rutt. Mer information om att skapa, redigera och ta bort rutter finns på sidan 6. Använda spårfliken Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Spr. Mer information om att visa, spara och ta bort spår finns på sidan 8. Registreringsintervall definierar den frekvens med vilken spårplottern spelas in. Att spela in plottningar oftare blir mer exakt, men fyller spårloggen snabbare. Så här ställer du in intervallet för aktivt spår: 1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Spr. 2. Markera Aktiv och välj Intervall. Distans spelar in spåret baserat på en distans mellan punkter, enligt definitionen i värdefältet. Tid spelar in spåret baserat på ett tidsintervall, enligt definitionen i värdefältet. Upplösning spelar in spåret baserat på en missvisning från kursen. Den här inställningen rekommenderas då den utnyttjar minnet på bästa sätt. Värdefältet definierar det största fel som tillåts från den faktiska kursen innan en spårpunkt spelas in. Använda trippfliken Om du vill visa trippinformation från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Tripp. Tryck på Menu för att nollställa trippen, trippmätaren, maxfarten eller alla fält. Om du nollställer trippen nollställs alla fält utom fältet för maxfart och trippmätarfältet. Använda tidsfliken Med tidsfliken kan du ställa in tidsalternativ. Om du vill göra tidsinställningar från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Tid. Tidsformat välj 12- eller 24-timmars tidsformat. Tidszon ställ in tidszonen som ska visas vid tidavläsningar. Sommartid välj Från, Till eller Auto. Inställningen Auto aktiverar eller avaktiverar automatiskt sommartid beroende på aktuellt datum/aktuell tid. Aktuellt datum och tid ställ in datum och tid manuellt. 12 GPS 152H Användarhandbok

17 Använda sidfliken Med sidfliken kan du markera eller avmarkera huvudsidorna. En markering anger att sidan visas när du trycker på Page. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Sida. Om du vill välja en förinställd sidkombination trycker du på Menu. Öppna alla sidor väljer alla sidor. Plotter väljer bara kartsidorna. Enbart navigationsverktyg väljer bara kompassidan, motorvägssidan och sidan för aktiv rutt. Tryck på Gå till om du vill visa vald sida. Använda kartfliken På kartfliken kan du välja inställningar på kartan, bland annat detaljnivå på kartan, kartriktning och teckenstorlek. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Karta. Från en underrubrik på kartfliken väljer du Visa karta om du vill visa kartsidan när du konfigurerar kartan. Inställningar Så här återställer du standardinställningarna för kartan: 1. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Karta. 2. Tryck på knappen Menu. Återställ förval återställer de för närvarande valda kartinställningarna till fabriksinställningarna. Återställ förvald kartinst. återställer alla kartinställningar till fabriksinställningar. Kartflik > Underrubriken Allmänt Kartinfo justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader. Riktning ändrar kartvisningens perspektiv. Nord upp ställer in kartvisningens överdel i nordlig riktning. Färdrikt upp ställer in kartvisningen på det aktuella spåret uppåt. Kurs upp ställer in kartan så att riktningen på navigationen alltid är uppåt. Den eventuella kurslinjen visas vertikalt på skärmen. Autozoom justerar automatiskt kartskalan till en lägre skala när du närmar dig målet. Kartflik > Underrubriken Källa Ej tillämpligt för den här enheten. GPS 152H Användarhandbok 13

18 Inställningar Kartflik > Underrubriken Punkter Text ställ in skärmstorleken för namnet på waypointen, den aktiva rutten, sjömärket eller den geografiska platsen på kartsidan och motorvägssidan. Zoom ställ in den maximala skalan med vilken funktionen ska visas på kartsidan. Kartflik > Underrubriken Annan Acc. Noggrcirkel (noggrannhetscirkel) visar enhetens ungefärliga noggrannhet. Din position anges mitt i cirkeln. Kurslinje ritar en förlängningslinje från båtens bog i färdriktningen. Bäringlinje visar bäringen från din aktuella position till en destinationswaypoint. När du väljer en distans ställs skalan in med vilken bäringlinjen visas på skärmen. Kurslinje visar en navigationslinje från den punkt där navigeringen startades till en destinationswaypoint. När du väljer en distans ställs skalan in med vilken kurslinjen visas på skärmen. Använda systemfliken Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Sida. Summer välj när enheten ska avge ljudsignaler. Fartfilter visar båtens snittfartsavläsningar över en tidsperiod för jämnare fartvärden. Du kan välja Auto, eller välj Till om du vill ange antalet sekunder som du vill att filtret ska snitta. Språk välj systemspråk. Systemläge du kan välja simulatorläge (sidan 23) eller normalt läge. Använda enhetsfliken På enhetsfliken kan du ställa in måttenheter för olika värden, kartreferensen och kursreferensen. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Enh.. Positionsformat ändra koordinatstilen för en given platsavläsning. Ändra inte positionsformatet om du inte använder en karta eller ett sjökort som anger ett annat positionsformat. Kartreferenssystem ändra koordinatsystemet för kartan. Ändra inte kartreferenssystem om du inte använder en karta eller ett sjökort med ett annat kartreferenssystem. 14 GPS 152H Användarhandbok

19 Riktning välj den referens som används vid beräkning av kursinformation. Auto missvisn anger den magnetiska missvisningen automatiskt för platsen. Sann anger geografisk nord som kursreferens. Nät anger nord i rutnätet som kursreferens (000º). Egen missvisn. du kan själv ange värdet på magnetisk variation. Dst, fart och höjd här definieras måttenheterna för distans, fart och höjd i nautiska, brittiska eller metriska format. Djup här definieras måttenheterna för djup. Temp här definieras måttenheterna för temperatur. Använda kommunikationsfliken På kommunikationsfliken kan du ange vilket indata-/utdataformat som ska användas när din enhet ansluts till andra enheter, som NMEA enheter, en dator eller en annan GPS 152H. Inställningar Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Com. Garmins dataöverföring hanterar in- och utdata av Garmins data vid kommunikation med Garmins programvara, som MapSource. Det finns elva överföringslägen att välja bland: Värd, Begär almanacksdata, Begär waypointlarm, Begär rutter, Begär spår, Begär waypoints, Skicka almanack, Skicka larmade wpts, Skicka rutter, Skicka spår och Skicka waypoints. Annan DGPS (differential-gps) (endast indata) ger anslutningsmöjligheter för DGPS-mottagare från tredje part. RTCM in/nmea ut tillåter DGPS-indata med ett RTCMstandardformat och ger även NMEA 0183 version 2.3-utdata. NMEA in/nmea ut hanterar in- och utdata för vanliga NMEA 0183-data och har stöd för NMEA-ekolodsindata för DPT-, MTW- och VHW-satser (vid anslutning till en ekolodsgivare). Ingen ger inga anslutningsmöjligheter. Garmin DGPS används för att ansluta GPS 152H med en Garmin DGPS-signalmottagare. När du väljer Garmin DGPS visas flera fält där du kan kontrollera en differentialsignalmottagare direkt från GPS 152H. Du kan ställa in så att enheten automatiskt söker efter DGPS-signalen eller också kan du ange signalens frekvens och överföringshastighet. GPS 152H Användarhandbok 15

20 Inställningar Så här söker du automatiskt efter en frekvens: 1. Välj Garmin DGPS i fältet Seriell data. 2. Välj Sök i fältet Radiofyr. Enheten börjar söka. Om du behöver starta om sökningen trycker du på Menu och väljer Starta om sökning. Så här anger du frekvens och överföringshastighet manuellt: 1. Välj Garmin DGPS i fältet Seriella data. 2. Välj Egen i fältet Radiofyr. 3. Ange önskad frekvens och överföringshastighet. I fältet Status visas något av följande: Söker försöker justera till angiven frekvens och överföringshastighet. Söker söker automatiskt igenom frekvenser och överföringshastigheter. Tar emot tar emot DGPS-signal och är redo för användning. Kontr kabel ingen anslutning till en DGPS-mottagare. När enheten tar emot en DGPS-signal innehåller fälten SNR (signalbrusförhållande) och Distans data. SNR-intervallet är 0 db till 30 db, där 30 db är bäst. Fältet Distans kan antingen visa eller inte visa data, beroende på om signalen sänds från DGPS-platsen. Använda larmfliken Du kan ställa in enheten på att avge ett ljudlarm när vissa villkor uppfylls. Som standard är alla larm avstängda förutom ankomstlarmet. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Larm. Draggning ställ in ett larm som avges när du överskrider ett angivet driftavstånd. Ankomst ställ in ett larm som avges när du kommer inom ett visst avstånd eller tid från en destinationswaypoint. Välj Dist (distans) eller Tid för att ställa in om ankomstlarmet ska utlösas för avstånd till ankomst eller tid till ankomst. Ur kurs ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd. Klocka ställ in ett larm med systemklockan (GPS). Enheten måste vara påslagen för att klocklarmet ska fungera. Grunt vattn ställ in ett larm som avges när djupet är mindre än det angivna värdet. Djupt vatten ange ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet. 16 GPS 152H Användarhandbok

21 Använda astronomifliken På astronomifliken visas information om solens och månens uppgång/ nedgång, månfas och ungefärlig himlavalvsposition för solen och månen. Som standard visar enheten information om himlakroppar för aktuellt datum och aktuell tid. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar Astro. Om du vill välja ett datum och en tid för vilka du vill visa information om himlakroppar väljer du datum- eller tidsfältet och anger text enligt beskrivningen på sidan 2. Om riktningen är inställd på nord upp och du snabbt vill växla till färdriktning upp när du visar skärmen Astronomi trycker du på Menu och väljer Färdrikt upp. Använda GPS-fliken På GPS-fliken visas GPS-satellitpositioner och signalstyrkestaplar. Från en huvudsida trycker du två gånger på Menu och markerar GPS. Mottagningsstatus anges av stapeln högst upp på skärmen. Söka efter satelliter AutoLocate mottagaren känner inte till din tidigare position. Processen kan ta upp till fem minuter. Inställningar Söker satelliter mottagaren söker efter, och samlar in, data från satelliter som är synliga på den senast kända eller initierade positionen, men har inte samlat in tillräckligt med data för att beräkna en positionsbestämning. 2-d navigering minst tre satelliter med bra geometri har hämtats och en tvådimensionell positionsbestämning (latitud och longitud) beräknas. 3-d navigering minst fyra satelliter med bra geometri har hämtats och din position beräknas nu i latitud, longitud och höjd. Dålig satellitmottagning mottagaren följer inte längre tillräckligt många satelliter för en 2D- eller 3D-positionsbestämning. Mottagaren kan inte använd. mottagaren kan inte användas, möjligen på grund av störning eller onormala satellitförhållanden. Stäng av enheten och slå på den igen för att återställa den. Simulerar navigering mottagaren är i simulatorläge (sidan 23). Information om GPS-noggrannhet visas längst ned på skärmen. Noggrannhet anger enhetens ungefärliga noggrannhet. DGPS-mott anger status för DGPS-mottagaren (sidan 16). GPS 152H Användarhandbok 17

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Fishfinder 300C snabbstartshandbok

Fishfinder 300C snabbstartshandbok Fishfinder 300C snabbstartshandbok 2007, 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020

Läs mer

GPSMAP 78-serien. användarhandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc

GPSMAP 78-serien. användarhandbok. för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc GPSMAP 78-serien användarhandbok för användning med GPSMAP 78, GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062,

Läs mer

echo 100 och echo 150 Användarhandbok

echo 100 och echo 150 Användarhandbok echo 100 och echo 150 Användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien Användarhandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 715, 755, 765, 775, 785 2008-2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Läs mer

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405/2505-serien användarhandbok modellerna: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Oktober Användarhandbok 2011 för nüvi 2405/2505-serien 190-01355-39_0A Tryck i Taiwan

Läs mer

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel. 913/397 8200 eller 800/800

Läs mer

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radardomen installationsinstruktioner GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radardomen installationsinstruktioner 2007-2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397

Läs mer

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT användarhandbok. November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT användarhandbok November 2011 190-01371-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Den här användarhandboken skyddas av upphovsrättslagen och får inte

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA

snabbstartshandbok GPS-SPORTKLOCKA snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-SPORTKLOCKA Viktig information varning Rådgör alltid med läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan

Forerunner. 910XT snabbstartshandbok. November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Forerunner 910XT snabbstartshandbok November 2012 190-01371-59_0B Tryckt i Taiwan Introduktion varning Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram. I guiden Viktig säkerhets-

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer