Skyddsrelä. Installationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsrelä. Installationsmanual"

Transkript

1 RE_ 0

2

3 MRS Utgiven:..00 Version: C/ RE_ 0 Innehåll Copyrights.... Inledning..... Denna manual..... Användning av symboler..... Avsedd målgrupp..... Produktdokumentation..... Dokumentkonventioner.... Säkerhetsanvisningar.... Uppackning..... Identifiering av produkten..... Elektrostatisk urladdning (ESD)..... Avyttring av förpackningsmaterialet.... Montering..... Lösgörande och installation av insticksenheten..... Monteringsmått..... Infällt montage..... Halvinfällt montage Halvinfällt montage med lutning..... Montering i kortram..... Utanpåliggande montage..... " rammontering med RTXP..... Montering i " kortram (Combiflex) Linssensorer för ljusbågsskydd som tillval (endast REF 0) Anslutningar..... Monteringsanvisningar för snäppferritring..... Elektriska anslutningar.... Tillbehör.... Förkortningar...

4

5 MRS RE_ 0 Copyrights Informationen i detta dokument är föremål för ändringar utan föregående meddelande och ska inte betraktas som ett åtagande från ABB Oy. ABB Oy påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan finnas i dokumentet. ABB Oy ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller därav följande skador av något slag eller någon typ som orsakas av användning av detta dokument, och inte heller ska Oy hållas ansvarig för tillfälliga eller indirekta skador som orsakats av användning av någon program- eller maskinvara som beskrivs i detta dokument. Detta dokument och delar därav får inte reproduceras eller kopieras utan skriftligt medgivande från ABB Oy, och innehållet i detta får inte delgivas till tredje part eller användas för något obehörigt ändamål. Upplysningar om program- eller maskinvara som beskrivs i detta dokument har delgivits under licens och får bara användas, kopieras eller avslöjas enligt villkoren i denna licens. Copyright 00 ABB. Alla rattigheter förbehållna. Trademarks ABB är ett registrerat varumärke tillhörande ABB-gruppen. Alla andra varumärken eller produktnamn som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Guarantee Närmaste ABB-representant ger information om garantivillkoren.

6

7 MRS RE_ 0. Inledning.. Denna manual I denna manual finns anvisningar om uppackning och installation av skyddsreläet RE_ 0, samt information om de olika monteringssatser som kan användas. Förutom själva reläet, innehåller leveransen: * Produktdokumentation (se avsnitt.. Produktdokumentation) * Snäppferritring för ström- /spänningstransformatoranslutningar * Batteri för realtidsklockan och det icke-flyktiga minnet * Namnlappar för utskrift för att märka de programmerbara LED-indikatorerna.. Användning av symboler Denna skrift inkluderar följande ikoner som pekar ut säkerhetsrelaterade förhållanden eller annan viktig information: Den elektriska varningsikonen indikerar närvaro av risker som kan leda till att personal och kringstående kan utsättas för elektriska stötar. Den elektriska varningsikonen indikerar närvaro av risker som kan leda till att personal och kringstående kan utsättas för elektriska stötar. Försiktighetsikonen indikerar viktig information eller varningar rörande de begrepp som diskuteras i texten. Den kan indikera närvaro av risker som kan leda till förstörelse av programvara eller skador på utrustning eller egendom. Informationsikonen uppmärksammar läsaren på relevanta fakta och förhållanden. Fastän varningar om risker är relaterade till personalskador, bör man tänka på att drift av skadad utrustning, under vissa driftförhållanden, kan leda till en försämrade processprestanda vilket kan leda till personskador och i värsta fall dödsfall. Därför bör du vara uppmärksam på alla varnings- och försiktighetsrekommendationer... Avsedd målgrupp Denna manual är avsedd för installationspersonal som stöd vid installation av produkthårdvara.

8 RE_ 0 MRS.. Produktdokumentation Förutom reläet och denna handbok, innehåller leveransen även följande reläspecifika dokumentation: Tabell..- REF 0 produktdokumentation Namn REM 0 Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Användarmanual Operator's Manual, ANSI version Tabell..- REM 0 produktdokumentation Namn REM 0 Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Användarmanual Operator s Manual, ANSI version Tabell..- REU 0 produktdokumentation Namn Teknisk referensmanual Technical Reference Manual, ANSI version Operator s Manual Operator s Manual, ANSI version Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Dokument-ID MRS MRS MRS MRS Antingen IEC- eller ANSI-versionen av handboken ingår i leveransen... Dokumentkonventioner Följande konventioner används för presentation av materialet: * Tryck på navigeringsknappen i man-maskin-gränssnittets (HMI) menystruktur visas med hjälp av tryckknappsikonerna, till exempel: Använd följande för att manövrera mellan alternativen. och. * HMI-menyns sökvägar visas på följande sätt: Använd piltangenterna till att välja KONFIGURERING\KOMMUNIKATION \SPA-INSTÄLLNINGAR\LÖSENORD SPA. * Parameternamn, menynamn, reläindikering meddelanden och vyer av relä-hmi: er visas i Courier-typsnitt, till exempel:

9 MRS RE_ 0 Använd pilknapparna till att övervaka andra mätvärden i menyerna EFTERFRÅGADE VÄRDEN och HISTORIKDATA. * HMI-meddelanden visas mellan citationstecken när det är fördelaktigt att peka ut dem för användaren, till exempel: När du sparar ett nytt lösenord, bekräftar reläet lagringen genom att blinka en gång på displayen.

10 0

11 MRS RE_ 0. Säkerhetsanvisningar Farliga spänningar kan uppträda på kontakterna, trots att matningsspänningen är frånkopplad. Brott mot säkerhetsföreskrifterna kan leda till förlust av människoliv, personskador eller omfattande materiella skador. Endast behöriga elektriker har rätt att utföra installationer. Nationella och lokala elsäkerhetsföreskrifter ska alltid följas. Enhetens hölje ska alltid jordas ordentligt på ett vedertaget sätt. När insticksenheten har tagits ur höljet, bör insidan av höljet inte beröras. Delarna på insidan av relähöljet kan vara högspänningsförande och beröring av dem kan leda till personskada. Enheten innehåller komponenter känsliga för statisk elektricitet. De elektriska komponenterna bör därför inte beröras i onödan. Brytning av sigillet på det övre handtaget leder till att garantin upphör, och att utrustningen inte längre fungerar på korrekt korrekt.

12

13 MRS RE_ 0. Uppackning Reläprodukter kräver omsorgsfull hantering före installation i anläggningen. Produkterna bör alltid granskas visuellt för att säkerställa att inga transportskador uppstått. Om produkten skadats, ska reklamation riktas till speditören och den lokale ABBrepresentanten skall omedelbart informeras... Identifiering av produkten Jämför reläets beställningsnummer med reläets beställningsuppgifter för att kontrollera att rätt produkt erhållits. Beställningsnumret finns på en skylt under det nedre handtaget på reläet. Vid kontroll av beställningsnumret för reläets insticksenhet är det viktigt att inte lyfta handtaget mer än º (ca 0 mm). Om handtaget lyfts högre lossnar insticksenheten från höljet. a Figur..- α = º y = 0 mm y Kontroll av reläets nummer A00.. Elektrostatisk urladdning (ESD) Reläerna innehåller komponenter, som är känsliga för statisk elektricitet. Elektronikkretsarna är välskyddade av höljet och därför skall insticksenheten och användargränssnittet (HMI) inte avlägsnas i onödan.

14 RE_ 0 MRS.. Avyttring av förpackningsmaterialet Förpackningsmaterialet består av kartong, som är återvinningsbart till 00 %.

15 MRS RE_ 0. Montering För RE_ 0 kan användas för: * Infälld montering * Halvinfälld montering * Halvinfälld montering med º lutning * Montering i kortram * Utanpåliggande montering * Montering i " ram * Montering med en RTXP testomkopplare i " kortram För olika typer av montering krävs skilda monteringssatser, förutom för den infällda monteringen. I detta avsnitt finns även anvisningar för installation av linssensorer (tillval) för ljusbågsskyddet (gäller endast REF 0). Reläets konstruktion med löstagbar insticksenhet gör installationen lätt. Insticksenheten bör avlägsnas ur relähöljet före monteringen inleds... Lösgörande och installation av insticksenheten Innan insticksenheten lösgörs från höljet ska hjälpspänningen kopplas från. Ta bort insticksenheten. Insticksenheten lösgörs genom att det lägre handtaget lyfts upp tills de fjäderförspända låsen på båda sidorna av handtaget frigörs och enheten skjuts ca mm ut ur höljet. Detta delar på kontakterna.. Dra ut enheten från höljet. Reläet är försett med en automatisk kortslutningsmekanism i anslutningen till strömtransformatorn (CT). Därför bryter lösgörandet av insticksenheten inte strömtransformatorns (CT:s) sekundärkrets, något som annars kan ge upphov till skadligt höga spänningar. Signalkontakterna är öppna, då insticksenheten är bortkopplad.

16 RE_ 0 MRS Figur..- Insticksenheten lösgörs från sitt hölje A00 Före insticksenheten förs in i ett relähölje, bör du kontrollera att enheten och höljet har samma beställningsnummer. Höljets beställningsnummer finns tryckt på bottenplåten inuti höljet. Används en reservinsticksenhet i stället för originalenheten, kontrollera att åtminstone de tio första tecknen i beställningsnumret på höljet och insticksenheten är identiska, vilket visas i följande exempel med REM 0 (samma princip tillämpas i alla reläer av typen RE_ 0_ ): Relähöljets beställningsnummer Insticksenhetens beställningsnummer REM0CHCMP XX REM0CHCNR XX Vi rekommenderar att alla tecknen i ordernumret, utom för dem som anger en reservdel, ska matcha dem på höljet. Reläfunktionerna är försedda med ett inbyggt mekaniskt kodningssystem som som gör att en insticksenhet med spännings eller strömmätingångar bara kan pluggas in i ett motsvarande hölje. Detta bidrar till att förhindra att det uppstår farliga situationer ifall en olämplig insticksenhet ansluts till ett relähölje. Om man försöker skjuta in fel insticksenhet i höljet med tvång, kan reläet skadas och farliga situationer kan uppstå. Vid montering av en insticksenhet i ett hölje:. Kontrollera att handtaget är nere i sitt ursprungliga läge.. Tryck in enheten i höljet tills locket snäpper fast; se Fig...-.

17 MRS RE_ 0 Figur..- Insticksenheten förs in i höljet A00.. Monteringsmått Rambredd mm Ramhöjd mm Ramens djup mm. 0 (U) Figur..- De viktigaste måtten för RE_ 0 A00.. Infällt montage Infällt montage kräver ingen särskild monteringssats. Alla tillbehör finns i höljet.

18 RE_ 0 MRS Montera höljet infällt i panelen:. Lossa de fyra M fästskruvarna ca varv.. Montera höljet i infällningen i panelen, se Fig Dra fast skruvarna, se Fig...-. Lämpligt åtdragningsmoment för fästskruvarna är 0,...Nm. Kapslingsklassen för infällt montage är IP på framsidan. Baksidan uppfyller kraven för IP 0. Överdelen av den infällt monterade utrustningen uppfyller kraven för IP 0. En apparat med anslutning av optisk buss kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm Hölje Fästskruvar M T Torx-huvud Panel Figur..- Infällt montage av hölje i en panelöppning A00

19 MRS RE_ 0 Figur..- Infällt montage, åtdragning av skruvar A000, 0, Figur..- Infällt montage av relä (hölje och insticksenhet) A00

20 RE_ 0 MRS.. Halvinfällt montage I monteringssatsen för halvinfällt montage (beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör): * Förhöjningsram * Tätning * Skruvar Tätningen används då skyddskaplingsklass IP (enligt IEC 0) krävs för framsidan. Om tätning inte används, är kapslingsklassen IP 0. Fäst förhöjningsramen vid panelöppningen med fyra skruvar enligt figurfig...-. En apparat med optisk bussanslutning kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm Panel M-skruvar Förhöjningsram Ø Panelöppningens mått Figur..- Montering av förhöjningsram A00 0

21 MRS RE_ 0 Hölje Figur..- Montering av hölje A00 Instruktioner om hur höljet monteras i ramen finns i avsnittet.. Infällt montage.. 0. Figur..- Halvinfällt montage av relä (förhöjnngsram, hölje och insticksenhet) A00

22 RE_ 0 MRS.. Halvinfällt montage med lutning Monteringssatsen för lutande halvinfällt montage (beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör) gör det möjligt att montera reläet med lutning. Monteringssetet innehåller: * Vinklad ram * Tätning * Skruvar Tätningen används när kapslingsklass IP krävs för framsidan. Används tätningen inte, uppfyller apparaten kraven för IP 0., (U) 0 A B C D E Figur..- A) M x 0. skruvar B) Insticksenhet C) Hölje D) Vinklad ram E) Tätning Infällt montage med lutning A0

23 MRS RE_ 0 Montera in den vinklade ramen i panelöppningen med fyra skruvar. Rekommenderad tjocklek på panelen är minst mm. +0, -0, + -, 0, , -0, Figur..- Panelöppningens mått A0

24 RE_ 0 MRS Figur..- Relä (vinklad ram, hölje och insticksenhet) monterat i vinkel A0 För instruktioner om hur höljet monteras i den vinklade ramen, se avsnitt.. Infällt montage... Montering i kortram Reläet kan monteras i en " kortram med hjälp av en monteringspanel. Vilken typ av monteringspanel som behövs, beror på antalet reläer som skall monteras. För beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör. En apparat med optisk bussanslutning kräver ett monteringsdjup på minst 0 mm.

25 MRS RE_ 0 U () (,) Figur..- Monteringspaneler för montering av reläer i kortram A00 För anvisningar om hur höljet monteras i panelen, se avsnittet.. Infällt montage.

26 RE_ 0 MRS. 0. Figur..- Relä (hölje och insticksenhet) inmonterat i kortram A00.. Utanpåliggande montage Monteringssatsen (för beställningsnummer se avsnitt. Tillbehör) används för att montera reläet på en vägg, dvs. för ytmontering. Monteringssatsen innehåller: * Två monteringsramar (bestående av ramar och monteringsskenor). Monteringsramarna är tillverkade av stålplåt (ljusgrå lackering, Pantone 0). * Bakre plåt * Skruvar * Detaljerad monteringsbeskrivning * Uppgifter om skruvhålens dimensioner För anslutning av ledningarna kan ett ytmonterat relä dras ut 0 mm och svängas (eller 0) grader neråt (eller uppåt). Låsknappen "A" i fig...- och i fig...- förankrar reläet i önskat läge (inskjutet eller utdraget). Reläet lösgörs genom att man trycker på låsen.

27 MRS RE_ 0 A Figur..- Ytmonterat relä (hölje och insticksenhet). A) Låsning av reläet i önskat läge: utdraget och nersvängt. Reläet kan roteras genom att fingerskruven B skruvas upp, se "B" i fig...-. A00

28 RE_ 0 MRS D C A A B 0 Figur..- Ytmonterat relä i utdraget och nersvängt läge A) Låser reläet i önskat läge (inskjutet eller utdraget)) B) Fingerskruv C) 0 mm utrymme behövs ovanför och nedanför ramen för rotation D) Minst 0 mm utrymme mellan två ramar A00_.. " rammontering med RTXP Reläet kan monteras tillsammans med en RTXP testomkopplare i en " kortram med hjälp av en monteringssats. För beställningsnummer, se avsnitt. Tillbehör. Monteringssatsen innehåller: * Monteringspanel ( i fig...-) * Metallram ( i fig...-) för montering av testomkopplaren RTXP på panelen En apparat med optisk bussanslutning kräver ett minimidjup på 0 mm. Information om hur höljest monteras i panelen finns i avsnittet.. Infällt montage.

29 MRS RE_ 0 Figur..- Montering av reläet och ramen för testomkopplaren RTXP ) Monteringspanel ) Metallram A00.. Montering i " kortram (Combiflex) Reläet kan monteras i en " kortram (U hög, Combiflex) med hjälp av två olika typer av monteringsramar. Vilken typ av monteringsramar som skall beställas är beroende av om reläet installeras som det är eller i kombination med en testomkopplare av typen RTXP. Vid montering av enbart reläet, använd två monteringsramar av typen MRS00, se i fig...-. När reläet monteras vid sidan av en testomkopplare (RTXP ), använd en monteringsram av typen MRS00 och en av typen MRS00, se och i fig...-. Monteringsramarna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt. Fäst höljets monteringsramar med samma sorts monteringsskruvar som vid infällt montage. Höljet innehåller alla monteringstillbehör som behövs. Montera in höljet i en " kortram.

30 RE_ 0 MRS Figur..- Montering av enbart relä i en " kortram ) Monteringsram av typen MRS00 A000 Figur..- Montering av relä och testomkopplaren RTXP i en " kortram ) Monteringsram av typen MRS00 ) Monteringsram av typen MRS00 A00.0. Linssensorer för ljusbågsskydd som tillval (endast REF 0) Ljusbågsskyddet används för att detektera ljusbågssituationer i luftisolerade metallbeklädda ställverk. Linssensorerna (tillval) kan installeras på olika ställen i ställverksfacket beroende på vilket sorts ljusbågsskydd som används. Se applikationsexemplen i den Tekniska referensmanualen för närmare uppgifter om olika alternativ.. 0

31 MRS RE_ 0 Vid montering av en linssensor, börja med att borra ett hål (Ø 0 mm) i väggen på det utrymme som skall övervakas. Passa in sensorn i hålet och fixera den med en självgängande M skruv. En annan möjlighet är att fästa ljussensorn med buntband. Fäst buntbandets fästdon på ett lämpligt ställe på ställverksfackets vägg och linda buntbandet om sensorn. Kontrollera att buntbandsfästet ligger i sensorns skåra, så att det inte hindrar sensorn från att upptäcka ljus. Figur.0.- Fastsättning av linssensor A00 Figur.0.- Linssensorns mått A00

32

33 MRS RE_ 0. Anslutningar Anslutningsplintarna beskrivs i den tekniska referensmanualen. Varje plint har sin egen identifieringskod, t.ex. X.. Plintarna är numrerade uppifrån och ner med undantag för anslutningsplintarna X., X. och X., som är numrerade nedifrån upp, se fig...- och fig...-. Skruvanslutning av bar ledare eller ledare med ringkabelsko används för elektriska anslutningar. Kontakter av snabbkopplingstyp (X.) används för anslutning av plastfiberkablar och kontakter av typen ST (X.) används för glasfiberkablar. Linssensoringångarna (X. och X.) används för ljusbågsskydd (endast REF 0), se fig...-. Om plintrader med skruvkontakter används:. Öppna anslutningsplinten innan en ledare förs in i den första gången. Plinten öppnas genom att klämskruven vrids motsols tills plinten är öppen (öppningen omges av metall).. För in ledaren och dra åt klämskruven tills ledaren sitter stadigt. Använd endast skruvmejsel med Phillips (PH )-spets och skruvar av typen M. i skruvplintar (X.) för ström- eller spänningstransformatorer. A) B) C) D) MAX. mm MAX mm MIN mm Figur.- Skruvmejsel och bytesspets för ström- eller spänningstransformatoranslutningar av skruvplinttyp A00 Även ringkabelskor av kan användas för ström- eller spänningstransformatoranslutningar. Om kabelskoplintar används:. Öppna skyddet som täcker kabelskons klämskruv (varje klämskruv är försedd med skydd) med skruvmejselspetsen.. Skruva bort skruven, trä den genom kabelskon och skruva på den tillbaka.. Sätt på skyddet igen.

34 RE_ 0 MRS.. Monteringsanvisningar för snäppferritring Montera kring ström/spänningsmätningsledningarna på följande sätt:. Placera snäppferritringen på ett slätt underlag. Ringen öppnas med hjälp av den skruvnyckel som bifogas förpackningen. Tryck nyckeln försiktigt mot nyckelhålen på ferritringen som visas ifig...-. Figur..- Snäppferritringen öppnas före monteringen A00. Ta bort nyckeln ur hålen genom att försiktigt dra ut den med ena handen, medan ferritringen hålls fast med den andra handen.. För in ström/spänningsmätningsledningarna i ferritringen och stäng ferritringen på nytt. Snäppferritringen skall monteras så nära anslutningsblocket som möjligt. Fig...- visar hur snäppferritringen skall vara monterad. Om skyddsreläet är installerat på en plats som är utsatt för vibrationer, som t.ex. i marina applikationer, bör snäppferritringen fästas vid en orörlig del i ställverksfacket. Detta är lätt att genomföra genom att fästa snäppferritringen vid fackets vägg med en skruv.

35 MRS RE_ 0 Figur..- Snäppferritringen monterad A00.. Elektriska anslutningar Alla anslutningar görs på reläets baksida. Ingen lödning krävs Varje signalkopplingsslist (X. och X.) är dimensionerad för en 0,..., mm ledare eller för två 0,...,0 mm ledare. Anslut ström- eller spänningstransformatorledarna till rätt apparat enligt fasföljd och kopplingsschema. Varje plintrad för ström- eller spänningstransformatorer är dimensionerad för en 0,...,0 mm ledning eller för två maximalt, mm ledningar. En skild jordningsledare på minst, mm skall dras från skyddsjordningsskruven mellan kopplingsplintarna X. och X. (den övre skruven, se fig...-) till jordningsskenan. När RTD-sensorer eller termistorer för REM 0 används, bör en dubbelskärmad kabel nyttjas. Anslut kabelskydden till jordningsskruven mellan kopplingsplintarna X. och X. (den nedre skruven, se fig...-). Anslutningarna på de valbara kommunikationsmodulerna för RS- (se fig...- och fig...-) är dimensionerade för en 0,0..., mm ledare elelr för två maximalt 0, mm ledare.

36 RE_ 0 MRS X. X. 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- Baksidan av RE_ 0 med kommunikationsmodulen RS- A00

37 MRS RE_ 0 X. X. X. TX X. RX TX X. RX 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- A00 Baksidan av RE_ 0 med den fiberoptiska modulen för plast och glasfiber med ljussensoringångar

38 RE_ 0 MRS X. X. 0 0 X. X. DANGER - RISK OF ELECTRIC SHOCK NEAR INSTRUMENT TERMINALS! Figur..- A00 Baksidan av RE_0 med kommunikationsmodulen DNP.0 för RS-

39 Light sensor Light sensor X. X. X. Optional L L L DI DI DI DI DI X. X. Optional SGB SGB SGB SGB SGB O U aux ~ IR F SO SO PO PO PO 0 ~ Självövervakning I> Blockering I>> Blockering I>>> IRF Varning Start Utlösn. Start Utlösn. Start Utlösn. SG R SGR SGR SGR SGR I0> Blockering I0>> Blockering DI> Blockering q> Arc I>/I0> Blockering 0 Frånslaget brytarläge Tilllslaget brytarläge ÅI hindrad Brytartillslag spärrat Extern ÅI initierad Tillslagsspärrsignal Extern triggning Återställning Extern utlösn. sign. CBFP Extern triggning Start Utlösn. Start Utlösn. Start Utlösn. Larm Utlösn. Ljusbågsutgång Trip Brytartillslagskomm. Brytarfrånslagskomm. Brytartillslag missl. Signal om påg. steg Larm defin. utlösn. ÅI hindrad Tillslag spärrat Extern spärrsign. Utlösn Indikeringar raderade Utgångskont. med självhålln. återställda Lagrade värden återställda Val av inställningsgrupp Tidssynkronisering SGF...SGF SGL...SGL SO SO SO 0 X. Optional SGR SGR SGR = Fabriksinställning = Exempelinställningar I - - MRS RE_ 0 Figur..- Anslutningsschema (REF 0 rev. C) A000

40 X. RTD/Th RTD RTD 0 RTD/Th RTD 0 RTD X. Tillval DIFF CO MM ON DIFF CO MM ON DIFF CO MM ON DIFF COM MON DIFF COM MON DIFF COM MON L L L 0 O M ~ U aux ~ DI DI DI DI D I IRF X. X. SO SO PO PO PO 0 ~ Optional SGB SGB SGB SGB SGB SGF/ Självövervakning IRF Varning SGR SGR SGR SGR SGR q> * Omstart hindrad Larm Utlösning Nödstart Is ts/is> Start Rotationsvakt/Blockering Utlösning I>> Start Utlösning I< Start Blockering Utlösning I0> Start Blockering Utlösning I> Start Blockering Utlösning åtsi Nödstart ** Omstart hindrad REV Utlösning Motorstart Motor st ThA> Larm Nödstart Utlösning ThB> Larm Nödstart Utlösning Omstart hindrad * Sign. Omstart hindrad från q> Sign. ** Omstart hindrad från åtsi Utlösning Extern omstart hindrad Omstart hindrad Extern utlösning Ext Utlösning Extern triggning av CBFP Ext Utlösning Indikeringar återställda Utgångskontakter återställda Lagrade värden nollställda Val av inställningsgrupp Tidssynkronisering SGF...SGF SGL...SGL = Fabriksinställning I - - RE_ 0 MRS A000 Figur..- Anslutningsschema (REM 0 rev. C) 0

41 dn X. da A L L L 0 N n a O U aux ~ DI DI DI DI DI SO SO PO PO PO IRF X. X. 0 ~ Optional 0 Self-supervision IRF Warning SGB SGB SGB SGB SGB U> Start Blocking Trip SGR SGR SGR SGR SGR U>> / U> Start Blocking Trip U< Blocking Start Trip U<< / U< Start Blocking Trip U 0 > Blocking U 0 >> Blocking Start Trip Start Trip Trip lockout External Triggering Reset Trip lockout External trip External Trip CBFP External Triggering Trip Indications cleared Output contacts unlatched Memorized values cleared Setting group selection Time sync SGF...SGF SGL...SGL SO SO SO 0 Optional SGR SGR SGR 0 0 X. 0 I - - MRS RE_ 0 Figur..- Anslutningsschema (REU 0 rev. C) A0

42

43 MRS RE_ 0. Tillbehör Tabell.- Tillbehör Objekt Beställningsnummer Monteringssats för halvinfällt montage MRS00 Monteringssats för halvinfällt montage, lutning vinkel MRS00 Monteringssats för ytmontage MRS00 Monteringssats för montering i kortram, radmontering MRS00 Monteringssats för " kortram, fristående relä MRS00 Monteringssats för " kortram, ett fristående relä och RTXP MRS00 Monteringssats för " kortram (Combiflex), endast MRS00 monteringsplåt Monteringssats för " kortram (Combiflex), monteringsplåt för MRS00 RTXP Förtillverkade linssensorer och optisk fiber för ljusbågsskydd:, m ±% MRS0-. m±% MRS0-.0 m±% MRS0-.0 Frontkommunikationskabel MRS00 Kommunikationsmoduler: Plastfiber MRS00 Plastfiber med ingångar för ljusbågsskydd MRS000 RS- MRS00 RS- med ingångar för ljusbågsskydd MRS00 Plast- och glasfiber MRS00 Plast- och glasfiber med ingångar för ljusbågsskydd MRS00 RS- inklusive DNP.0 protokoll MRS00 RS- inklusive DNP.0 protokoll med ingångar för MRS00 ljusbågsskydd

44

45 MRS RE_ 0. Förkortningar Abbreviation CT HMI LED Description Strömtransformator Användargränssnitt (HMI = Human-Machine Interface) Lysdiod (LED - Light-Emitting Diode)

46

47

48 ABB Oy Distribution Automation P.O. Box FI-0 Vaasa FINLAND MRS SV /00

Skydd, övervakning och styrning RE_ 5. Installationsmanual

Skydd, övervakning och styrning RE_ 5. Installationsmanual RE_ 5 1MRS750978 Utgiven: 1997.10.22 Version: G/27.05.2010 RE_ 5 Innehåll 1. Om denna manual... 5 1.1. Allmänt... 5 1.2. Användning av symboler... 5 1.3. Dokumentrevisioner... 5 2. Säkerhetsanvisningar...

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

SPA-ZC 17. Bussanslutningsmodul SPA-ZC 17. Bruksanvisning och teknisk beskrivning. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Bussanslutningsmodul SPA-ZC 17. Bruksanvisning och teknisk beskrivning. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 SPA-ZC 17 Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V SPA-ZC 17 RS

Läs mer

Spänningsskydd. Teknisk referensmanual

Spänningsskydd. Teknisk referensmanual REU610 1MRS755126 Utgiven: 31.01.2006 Version: A/15.03.2010 REU610 Innehåll Copyrights... 5 1. Inledning...7 1.1. Denna handbok... 7 1.2. Användning av symboler... 7 1.3. Avsedd målgrupp... 8 1.4. Produktdokumentation...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk

NX Combi givare. Installation och användarmanual Svensk NX Combi givare Installation och användarmanual Sea Data Set 1 1 Sea Data Set 1 Edition: April 2007 2 Sea Data Set 1 1 Registrera produkten... 3 2 Installation... 3 2.1 Installation av Akterspegelsgivaren...

Läs mer

Utbyggnadsenhet REA 105. Användarmanual

Utbyggnadsenhet REA 105. Användarmanual Utbyggnadsenhet REA 105 1MRS751157-MUM Utgiven: 02.12.1998 Version: C/15.12.2004 Övers. av version: C/01.07.2002 Utbyggnadsenhet REA 105 Innehållsförteckning 1. Allmänt om denna manual...4 1.1. Copyright...4

Läs mer

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul

SPA-ZC22 Bussanslutningsmodul SPA-ZC Bussanslutningsmodul Bruksanvisning och teknisk beskrivning ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA

Läs mer

Spänningsrelä. Användarmanual

Spänningsrelä. Användarmanual REU 610 1MRS756558 Utgiven: 31.01.2006 Version: A/12.5.2008 REU 610 Innehåll Copyrights... 5 1. Inledning...7 1.1. Denna handbok... 7 1.2. Användning av symboler... 7 1.3. Avsedd målgrupp... 7 1.4. Produktdokumentation...

Läs mer

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne

Svenska. Minne. AppleCare. Installera eller byta ut minne Svenska Installera eller byta ut minne Minne AppleCare Följ de här anvisningarna noga. Om du inte gör det kan det leda till att utrustningen skadas och att garantin upphör att gälla. Anm: Anvisningar finns

Läs mer

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in

Uppgraderings- och servicehandbok. Printed in Uppgraderings- och servicehandbok Printed in Ta bort och byta ut hårddisken Funktioner kan variera beroende på modell. Ta bort och byta ut hårddisken 20 till 40 minuter Innan du börjar När du har bytt

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

RCO SECURITY Läsare Porttelefoner. Dimensioner Montering

RCO SECURITY Läsare Porttelefoner. Dimensioner Montering Läsare Porttelefoner Dimensioner Montering BORRITNINGAR FÖR LÄSARE R-CARD 5000 BORRITNINGAR FÖR LÄSARE R-CARD 5000 Mått i mm. 23 52 7 20 7 60 125 23,7 9 140 UTRYMMESKRAV FÖR HÖLJE TILL/ SPACE REQUIRED

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Magnum strålkastare sensor

Magnum strålkastare sensor Magnum strålkastare sensor Installations- och skötselanvisning Magnum strålkastare sensor Produktnamn: ONE FLOOD sensor strålkastare Modeller: sensor 30W, sensor 50W, Spänning: 85-265V/50-60Hz Sockel:

Läs mer

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Access. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Access Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 6. TimeLox Access dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Larm CL 50 19"-modell

Larm CL 50 19-modell Larm CL 50 19-modell ÖVERVAKNING ELDACO 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 0,5 10 20 0,1 1 M 1 S 30 Designed by Erik Wallebom Designed date 2007-06-26 Revision A Revision by Revision date

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare och Emotron TSA

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC)

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSDELAR Styrenhet med inbyggd GSM-antenn och SIM-kortsläsare Installationskablar Värmegivare, 2m kabel Brytare med signallampa och 1,5 m kabel ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning)

Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) GE Lighting Installationsanvisning Lumination TM LED-lampor (BL-serien kontinuerlig rampbelysning) INNAN DU BÖRJAR Läs dessa anvisningar noga i sin helhet. VARNING RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR Stäng av strömmen

Läs mer

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228

Din manual HP PAVILION T700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849228 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION T700 instruktionsbok

Läs mer

Emotron I/O-kort 2.0 Option

Emotron I/O-kort 2.0 Option Emotron I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Option Bruksanvisning - Svensk Dokumentnummer: 01-5916-00 Utgåva: r0 Utgivningsdatum: 2012-03-01 Copyright CG Drives & Automation Sweden

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

A~.~""'c~!' 14U.1 1 MDB14005-SV. Innehåll: COMBIFLEX COMBIFLEX/RL 316-serien SPACOM. Sida

A~.~'c~!' 14U.1 1 MDB14005-SV. Innehåll: COMBIFLEX COMBIFLEX/RL 316-serien SPACOM. Sida ~I A~.~""'c~!' ",,; ABB Network Controi 1 MDB14005-SV Sida 1 Oktober 1994 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles Innehåll: COMBIFLEX COMBIFLEX/RL 316-serien SPACOM Sida 1 7 8 9 COMBIFLEX

Läs mer

Installationsmanual ATU 301

Installationsmanual ATU 301 Installationsmanual ATU 301 Manualen gäller för följande: Hårdvara: 2.05 Program: 2.20 Copyright 2004 ITT Flygt AB. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras eller

Läs mer

Remote Meter. Version: RM-1. Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1. Digital manöverpanel för SunSaver Duo

Remote Meter. Version: RM-1. Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1. Digital manöverpanel för SunSaver Duo Remote Meter TM Version: RM-1 Installation och Handhavande Manual REMOTE METER RM-1 Digital manöverpanel för SunSaver Duo 1098 Washington Crossing Road Washington Crossing, PA 18977 USA www.morningstarcorp.com

Läs mer

Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet

Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet IP2030-SV/QS, vers. AA Mobrey MCU900-seriens 4 20 ma + HART-kompatibel styrenhet Snabbguide för installation VARNING! Underlåtenhet att följa riktlinjer för säker installation kan resultera i dödsfall

Läs mer

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U

Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Installationsguide Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackmonterad 1U Viktig säkerhetsinformation Läs instruktionerna noggrant för att bekanta dig med utrustningen innan du försöker att installera,

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Infällt ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2102 00 Utanpåliggande ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator.

Alla enheter är utrustade med G2 filter och filterbytesindikator. Teknisk beskrivning ELEKTRISKA KOPPLINGAR: Spänning: Spänning på styrning (fläkt typ FK) Skyddsklass: Typ av skydd: För användning i våtutrymmen 230 V AC 50 Hz 12 V DC II IP X5 Fotnot: 1) Silvento typ

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

CMa10,CMa11 Snabbmanual

CMa10,CMa11 Snabbmanual CMa10,CMa11 Snabbmanual CMa10, CMa11 Svenska Version 1.0 Hämta fullständiga manualen på www.elvaco.com CMa10,CMa11 Snabbmanual Svenska v1.0 Page 1 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

ON!Track smart tag AI T380 Svenska

ON!Track smart tag AI T380 Svenska ON!Track smart tag AI T380 Svenska 1 Uppgifter för dokumentation 1.1 Om denna dokumentation Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Version: Januari 2016 Svensk version

Version: Januari 2016 Svensk version Version: 2.2.2 Januari 2016 Svensk version Inledning Mainline är baserat på en strömskena där eldistributionen innebär fullständig frihet. Du kan flytta, lägga till och ta bort uttagen enkelt och säkert

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0 optionskort. PTC/RTC optionskort. Bruksanvisning Svenska. För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare. För Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare PTC/RTC optionskort För Emotron FlowDrive-IP2Y Bruksanvisning Svenska PTC 2.0 optionskort För Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y frekvensomriktare

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO050B

INSTALLATIONSANVISNING MO050B INSTALLATIONSANVISNING MO050B Fiberuttag @XS @XS-fiberuttag Produktbeskrivning @XS-fiberoptiskt uttag är designat för FTTHmarknaden som en passiv kopplingspunkt (gränssnitt) i inomhusmiljö. @XS-uttaget

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. SW1630 Frej Handdukstork Mått: 860 x 530 x 105 mm.

INSTALLATIONSGUIDE. SW1630 Frej Handdukstork Mått: 860 x 530 x 105 mm. INSTALLATIONSGUIDE SW1630 Frej Handdukstork Mått: 860 x 530 x 105 mm. BÄSTE KUND Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning. VIKTIGT 1.

Läs mer

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk

I/O-kort 2.0 Tillval. För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare. Bruksanvisning Svensk I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA mjukstartare Bruksanvisning Svensk Emotron I/O-kort 2.0 Tillval För Emotron VFX/FDU 2.0 frekvensomriktare

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200..

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200.. Monterings- och bruksanvisning Utanpåliggande gong 1200.. Beskrivning Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop

Läs mer

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection

REB 103 och REB 101 1 MDBO5006-SV. Saml i ngsskeneskydd. Allmänt. Användning. ABB Network Controi & Protection Saml i ngsskeneskydd Sida 1 Oktober 1994 Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles ABB Network Controi Allmänt Användning.Baserad på en väl beprövad och extremt snabb mätning av differentialströmmar

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning Art. Nr.: 1111 00 (enkel) Art. Nr.: 1113 00 (trippel) Funktion Radio-väggsändaren möjliggör en trådlös fjärrkontroll av alla mottagare i radio-bussystemet. Den finns som 1- kanalig och 3-kanalig version

Läs mer

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual

AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual AT100 Trådlös temperatursensor för inomhusbruk Användarmanual 1 All information i följande manual gäller vid publikationstillfället och kan utan förvarning ändras. Vi rekommenderar därför att ni innan

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426

Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141, 8142, 8145 Modellerna 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8141,

Läs mer

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter

POL871.71/STD POL871.72/STD. Manöverpanel HMI-TM. Climatix. för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter 3 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 917 Climatix Manöverpanel HMI-TM POL871.71/STD POL871.72/STD för användning med Climatix 600- och Climatix 400-processenheter Climatix HMI-TM

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer.

Säkerhet. Vid monteringen behövliga verktyg. Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. Säkerhet Vid monteringen av kåpan behövs två (2) personer. lyftning, flyttning och vändning av kåpan montering av avlastningsfjädrar montering av vindhake säkerställ, att släpvagnen hålls stadigt på plats

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar

Made in Sweden MONTERINGSANVISNING. Solfångare på bentrianglar MONTERINGSANVISNING Allmänt Bentrianglarna monteras i första hand på platta tak eller på marken med syftet att få en mer fördelaktig vinkel på solfångaren mot solen. Aquasol levererar tre modeller av benställningar,

Läs mer