För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid."

Transkript

1 Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår också serviceavtal. Payzones serviceavtal innebär att Du alltid kan få din trasiga PIN terminal utbytt mot en likvärdig terminal till nästkommande vardag. För att komma igång ber vi Dig fylla i ansökningsblanketten och skicka den till oss senast sju bankdagar innan planerad driftsättning. På vår hemsida kan Du läsa om hur avtalet skall fyllas i (http://www.payzone.se/sv/kundservice/faq-avtal/). För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Vi ser fram emot ett gott samarbete! Om Du har frågor, eller vill veta mer om våra produkter, är Du välkommen att kontakta säljavdelningen. Vänliga hälsningar, Jan Lundblad VD, Payzone Nordic AB

2 lista Spectracard 3, Betallösning EMV med PIN- terminal Anslutning, licens, transaktioner och support ingår i standardinstallationen. erna avser ett säljställe (t.ex. en butik etc.). listan gäller fr.o.m och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms. Payzone förbehåller sig rätten till prisjustering samt att indexjustera licensavgiften i april varje år i enlighet med SCBs producentprisindex (PPI) senaste notering. Anslutning Registrering, kontroller samt avstämningar mot inlösande bank. Typ Anslutning Avgift per säljställe kr Abonnemangsavgift, avtalstid 36 månader Avser underhåll, övervakning samt kontroll av kommunikation, korttabeller. Abonnemangsavgift per kassaplats inkl. hyra PIN terminal och serviceavtal Spectracard webbrapport Årlig mjukvarulicens per pin pad terminal 538 kr/månad 0 kr 290 kr/år Tillbehör PIN terminal Ställ till P2100 Space Pole Light Hyra ställ till P2100 Space Pole Light Rengöringskort i kartong om 50 kort 828 kr/styck 29 kr/månad/styck 725 kr/kartong Tilläggstjänster Hantering av kontantkorts-, bonus-, lojalitets- och e- presentkortstransaktioner per månad Enligt offert

3 lista Spectracard 3 - Tilläggstjänster erna avser ett säljställe (t.ex. en butik, restaurang etc.). listan gäller fr.o.m och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och exklusive moms. Tilläggstjänster Byte av kedjetillhörighet (samma applikation) Byte av kedjetillhörighet (ny applikation) Byte av inlösare (bank) Expressavgift (uppläggning tidigare än 7 bankdagar samt felaktiga bankuppgifter) Uppgiftsändring/tillägg per säljställe Uttag av Spectracardrapport, pris per rapport Planerad assistans av servicetekniker, pris per timme (exkl. resekostnader) Ej planerad utryckning, akutservice, pris per timme (exkl. resekostnader) Återköp/kreditering Utbildning, pris per timme (exkl. resekostnader) 750 kr kr kr 650 kr 250 kr 155 kr 875 kr kr 155 kr kr Konsultationer Systemsupport, pris per timme (exkl. resekostnader) Specialistkompetens, pris per timme (exkl. resekostnader) kr kr

4 Avtal Spectracard 3 betallösning EMV med PIN - terminal 1. Inledande kunduppgifter (fylls i av Payzone) 1.1 Säljare: 1.2 Övriga villkor: 1.3 Kundnummer 2. Kunduppgifter (vänligen texta) 2.1 Företagets juridiska namn 2.2 Organisationsnummer 2.3 Adress 2.4 Postnummer 2.5 Ort 2.6 Fakturaadress (om annan än ovan) 2.7 Postnummer 2.8 Ort 2.9 Kontaktperson och telefon 2.10 E-postadress 2.11 Vid ramavtal, ange kedjetillhörighet: 2.12 Driftsättning önskas bekräftas via E-post Telefax 3. Försäljningsställe 3.1 Försäljningsställets namn 3.2 Besöksadress/ leveransadress 3.3 Adress 3.4 Postnummer 3.5 Ort 3.6 Ansvarig och datakontakt 3.7 E-postadress 3.8 Telefon (även riktnummer) 3.9 Fax (även riktnummer) 4. Installation Spectracard och PIN - terminal 4.1 Kassasystem 4.2 Installationsdatum/Startdatum kortbetalning Cash Back Buntstängning kl. 4.3 Version av betalkortsmodul 4.4 Installationen sköts av (namn, företag och E-postadress) 4.5 Typ av verksamhet: Fackhandel Restaurang 4.6 Beställning: Antal Kassaplatser:. med PIN-terminal. Modell: Hypercom P2100 (art.nr: 1006) 4.7 er: : 538 kr/ kassaplats/mån. Inkl. Abonnemang Spectracard, web.rapport, hyra PIN - terminal och serviceavtal. Årlig SW licens per PIN terminal: 290 kr år 4.8 Tillbehör: Ställ till P2100, Space Pole Light. (art.nr 1008) Köp 828 kr/ st. Antal... Ställ till P2100, Space Pole Light. (art.nr 931) Hyr 29 kr/ mån./st. Antal. Rengöringskort i kartong om 50 kort 725 kr (14,50 kr/st) Antal.. 5. Bankförbindelser för kortinlösen Ange bank samt redovisningsnr för resp. inlösare. 5.1 Inlösande bank (den bank ni tecknat avtal med) 5.2 VISA/MC/EC/BANKKORT (redovisningsnr.) 5.3 AMERICAN EXPRESS 5.4 DINERS CLUB 5.5 Annan 5.6 Annan 6. Autogiromedgivande 6.1 Autogiro Jag medger härmed att samtliga fakturor får dras från 6.2 Ange bankgironummer: angivet bankgiro. Betalningsvillkor 10 dagar. Innan pengarna dras från ditt konto skickas en faktura. Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av bifogade Allmänna Villkor Spectracard 09, Särskilda villkor vid hyra av utrustning , Särskilda villkor Serviceavtal för PIN terminal 2010och prislista..... Ort och datum Underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande

5 Spectracard 3 EMV med PIN terminal Allmänna Villkor Spectracard Definitioner: Payzone - Payzone Nordic AB Avtal - Huvudavtal Spectracard inklusive dessa Allmänna Villkor Spectracard 09. Kunden - Den avtalspart som anges i avsnitt 1 i Huvudavtal Spectracard. Spectracard - Den programvara som beskrivs i punkt 2 i dessa allmänna villkor. 2. Omfattning: Detta Avtal ger Kunden en icke-exklusiv nyttjanderätt till programvarorna Spectracard och tilläggsfunktionerna SpectracomClient och Spectracom Server (gemensamt benämnda Spectracard ). Abonnemang hos Telia eller annan leverantör av kommunikationstjänster liksom kostnaderna för trafik omfattas inte av detta Avtal, utan tecknas och bekostas av Kunden. 3. Avtal med inlösare: Kundens användning av Spectracard förutsätter att giltiga inlösenavtal finns mellan Kunden och respektive inlösare eller dennes ombud och att Kunden följer de föreskrifter som utfärdats avseende betalningsrutiner vid elektronisk inlösen. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen meddela Payzone om tillkommande inlösenavtal eller om inlösenavtal upphör att gälla. 4. Certifiering av betalnings-/kassasystem: Kundens betalnings-/kassasystem skall under hela avtalstiden alltid vara certifierat av Payzone. 5. Systemkrav: Windows XP eller senare version av operativsystem Min. 500MHz processor Minst 256 MB RAM Systemet kräver minst 5 GB ledigt disk utrymme Låt inte diskutnyttjande överstiga 90% Minimera antal program som körs på samma nod som kassasystem och Spectracard 6. Upphovsrätt: Spectracard ägs av Payzone och är skyddad av svensk upphovsrättslagstiftning, internationella konventioner och annan tillämplig nationell lag. Till följd härav måste Kunden behandla Spectracard som upphovsrättsligt skyddat material. Kunden äger rätt att överföra Spectracard till en hårddisk på en enskild dator under förutsättning att Kunden behåller originalet endast för säkerhetskopiering eller arkiveringssyften. Kunden har inte rätt att (i) kopiera produktmanualer eller skriftligt material som tillhör Spectracard, (ii) överlåta, hyra/leasa ut eller på annat sätt vidareupplåta sin rätt enligt detta Avtal, eller (iii) förändra, dekompilera eller i övrigt utnyttja Spectracard på sätt som inte förutsätts i detta Avtal. 7. Program- och driftsunderhåll: Payzone äger rätt att införa sådana förändringar i Spectracard som enligt Payzone är nödvändiga för transaktionshantering. Sådana förändringar kan ske såväl lokalt på försäljningsstället som i de centrala driftsystemen. I vissa fall kan förändringen medföra att trafiken till banker och kortutgivare måste brytas och/eller att Spectracards funktionalitet i övrigt påverkas. 8. Support: Payzone erbjuder support till kunden i samverkan med respektive kassaintegratör. Support tillhandahålls endast avseende aktuell version och en föregående version av Spectracard. Om inte annat särskilt avtalats tillfaller rättigheter till resultat av utfört arbete Payzone. Payzone kan, enl. gällande PCI regler, inte erbjuda support på transaktioner äldre än 90 dagar. För de fall Kunden önskar annan support än ovan, kan Kunden framställa begäran om sådana tjänster. Särskild överenskommelse med Payzone erfordras innan arbetet påbörjas. Som tilläggstjänst erbjuder Payzone möjlighet för Kunden att 24 timmar om dygnet via Payzones hemsida (menyval; Kundservice/Kundsupport) ta ut avstämningsunderlag per installation samt utskrift av handböcker. 9. Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura. Fasta avgifter faktureras månadsvis i förskott och transaktionsavgifter månadsvis i efterskott. Avgift skall erläggas senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Därefter utgår dröjsmålsränta med 1 % per månad. Mervärdesskatt samt andra skatter och statliga pålagor tillkommer. Payzone har även rätt att vid dröjsmål med betalning stänga av förbindelsen för transaktioner samt debitera lagreglerad påminnelse- och inkassoavgift samt eventuellt andra lagstadgade avgifter. Vid uppstart av en avstängd förbindelse för transaktioner debiteras en ny anslutningsavgift. En administrativ avgift per faktura enl. gällande prislista tas ut för kund som inte är ansluten till Autogiro 10. Tillägg priser: För pin pad terminal tillkommer en årlig avgift för mjukvarulicens enl. hos payzone gällande prislista. Vid övergång till EMV transaktioner tillkommer en avgift om 30:- per månad och terminal till ordinarie licensavgift. Vid uppgradering av spectracard för att möjliggöra förmedling av EMV transaktioner tillkommer en engångsavgift om 500: Avtalstid och uppsägning: Detta Avtal gäller från det att avtalet undertecknas. Avtalet gäller i 36 månader från det att tjänsten(erna) har installerats hos kund. Om inte Avtalet har sagts upp skriftligen sex (6) månader innan avtalstidens utgång skall Avtalet förlängas med ett år i taget med oförändrad uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligt. Payzone äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om: (i) Kunden försätts i konkurs, blir belagd med näringsförbud eller kommer på obestånd, (ii) Kunden i väsentlig grad bryter mot avtalet, (iii) Kunden efter anmodan inte reglerar utestående skulder som förfallit till betalning inom fem (5) bankdagar, eller (iv) Kunden i övrigt bryter mot villkoren i detta avtal och inte vidtar rättelse inom en vecka från skriftlig anmodan därom. I samband med uppsägning har Payzone rätt att stänga av Kundens tillgång till Spectracard med omedelbar verkan. Uppsägning av detta avtal påverkar inte parternas skyldighet att reglera utestående fordringar eller skulder. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av avtalet 12. Immaterialrättsintrång: Såvitt Payzone känner till, sker inte intrång i någon immateriell rättighet tillkommande tredje man genom användning av Spectracard eller del därav. Payzone skall hålla Kunden skadeslös om krav riktas mot Kunden på grund av att Spectracard eller del därav visas göra intrång i annans immateriella rättighet och Payzone kommer att betala resulterande kostnader, skadestånd och advokatarvoden som slutligen må fastställas av domstol, förutsatt att Kunden (a) omedelbart skriftligen meddelar Payzone om påstått intrång; (b) inte gör några medgivanden rörande intrånget; (c) låter Payzone ansvara för alla förhandlingar och rättsliga åtgärder; och (d) ger Payzone, på Payzones bekostnad, all rimlig assistans. Om Spectracard eller del därav är, eller Payzone befarar att den kan bli, föremål för ett förfarande enligt ovan äger Payzone, efter eget val och på egen bekostnad, antingen tillförsäkra Kunden fortsatt rätt till användning eller byta ut eller anpassa Spectracard så att denna inte längre gör intrång, förutsatt att sådant utbyte eller anpassning inte på ett negativt sätt påverkar Spectracards prestanda eller återta Spectracard och kreditera Kunden ett belopp motsvarande fyra (4) månaders erlagda licensavgifter. Payzone ansvarar inte för anspråk på grund av intrång som grundas på att Spectracard använts tillsammans med annan produkt som inte levererats av Payzone eller på att Spectracard ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte är avsedd. 13. Ansvarsbegränsningar: Payzone och dess leverantörer ansvarar inte för skador så som utebliven vinst, försenade transaktionsleveranser, kostnader vid driftavbrott eller förlust av lagrad information och Payzones ansvar är under alla förhållanden begränsat till utbyte till (i) nytt exemplar av Spectracard, eller (ii) återbetalning av fyra (4) månaders licensavgift. 14. Kundens ansvar att följa regelverk: Kunden ansvarar för att vid var tid följa applicerbara regelverk och riktlinjer som omfattar branschen, såsom exempelvis PCI- DSS, samt för att genomföra de lokala förändringar och uppdateringar som regelverken/riktlinjerna vid var tid föreskriver. 15. Kreditprövning och ändring av avtalsvillkor: Sedvanlig kreditprövning av Kunden kommer att ske och bundenhet av detta Avtal är villkorat av att ingen anmärkning framkommer avseende Kunden i denna prövning. Payzone äger rätt att ensidigt ändra Avtalet, inklusive avtalade priser, förutsatt att villkorsändringen aviseras senast en månad i förväg. Om ändring enligt ovan innebär väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att skriftligen säga upp Avtalet med trettio (30) dagars varsel, dock tidigast med verkan från ändringens ikraftträdande. Kunden anses ha accepterat ändringen om Spectracard nyttjas efter ändringens ikraftträdande. 16. Tvist och tillämplig lag: Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. För förfallen obetald fordran äger Payzone dock rätt att väcka talan/ansöka om betalningsföreläggande hos allmän domstol eller kronofogdemyndighet efter eget val. Härmed bekräftas att undertecknad tagit del av bifogade Allmänna Villkor Spectracard 09. Datum. Underskrift

6 Spectracard 3 EMV med PIN terminal Särskilda villkor vid hyra av utrustning Definitioner Hyresavtal - Hyra av PIN-terminal och/ eller tillhörande Utrustning inklusive dessa särskilda villkor vid hyra av Utrustning. Hyrestagaren kunden som hyr Utrustning av Payzone Utrustning Den utrustning som hyrs ut till kunden av Payzone 2. Omfattning Detta Avtal ger Hyrestagaren en icke-exklusiv nyttjanderätt till den hyrda utrustningen. Dessa villkor Särskilda villkor vid hyra av utrustning är tillägg till Allmänna villkor Spectracard 09 och reglerar endast det specifika för hyra av Utrustning. Övriga avtalsvillkor regleras av Allmänna Villkor Spectracard Äganderätt mm Äganderätten till Utrustningen samt tillhörande programvaror och kringutrustning som levererats till Hyrestagaren tillkommer Payzone. Hyrestagaren äger inte rätt att: 3.1. överlåta, hyra/leasa ut, pantsätta eller på annat sätt vidareupplåta sin rätt enligt detta avtal utföra eller låta annan utföra ändringar eller andra ingrepp på utrustningen. 4. Hyrestagarens skyldigheter 4.1 Hyrestagaren ansvarar för att Utrustningen förvaras med normal aktsamhet, vilket innebär att den alltid är i gott och brukbart skick enl. tillverkarens rekommendationer Hyrestagaren eller tredje man äger endast rätt att justera, reparera eller underhålla Utrustningen i enlighet med instruktioner från Payzone. 4.3 Utrustningen får endast anslutas enligt tillverkarens tekniska anvisningar. 4.4 Hyrestagaren skall innan förflyttning av utrustningen inhämta godkännande av Payzone. Hyrestagaren skall utföra sådan förflyttning av Utrustningen med aktsamhet och tillämpning av normalt branschmässigt förfarande. 4.5 Hyrestagaren skall vid fall av rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad eller skingringsförbud, för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt upplysa utmätningsmannen om leverantörens eller dess rättshavares rätt till utrustningen. Hyrestagaren är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta leverantören eller dess rättshavare om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärder. 5. Terminalens tillgänglighet Hyrestagaren skall försäkra Utrustningen och ansvara för alla kostnader som eventuellt tillkommer för att återställa Utrustningen till den av terminaltillverkande företaget angivna specifikationen. Vid avtalets upphörande eller vid annat tillfälle när Payzone har behov av att byta ut Utrustningen pga. tekniska förändringar etc. skall Utrustningen ställas till Payzones förfogande utan dröjsmål. Om Payzone inte, vid anmodan, erhåller Utrustningen debiteras Hyrestagaren en avgift för utrustningen enligt gällande prislista. 6. er och betalningsvillkor: 6.1 Kunden debiteras en hyra för utrusningen, som omfattas av avtalet, enl. gällande prislista i förskott. 6.2 Payzone äger rätt att vid förändring av det allmänna kostnadsläget höja hyran för utrustningen. 6.3 Vid hyra av Utrusning är serviceavtal obligatoriskt. Se allmänna villkor för serviceavtal. Endast terminal VX670 undantas från denna regel då denna ingår i serviceavtal från tredje part. 7. Uppsägning: Vid uppsägning skall Terminalen, på Hyrestagarens bekostnad, returneras till Payzone. Avgift debiteras fram till uppsägningstidens slut samt till dess Utrustningen har returnerats. I samband med uppsägning har Payzone rätt att stänga av Terminalens transaktionsfunktion med omedelbar verkan. 8. Ansvarsbegränsningar Detta regleras i allmänna villkor Spectracard, punkt 13 och i allmänna villkor serviceavtal, punkt 9 9. Hinder i nyttjande av utrustningen. Payzone bär inget ansvar gentemot Hyrestagaren för hinder i nyttjandet av Utrustningen. Detta gäller även då hindret inte vållats av Hyrestagaren. Sådant hinder medger inte heller minskning av eller befrielse från Hyrestagarens förpliktelser enligt detta avtal. Särskilda villkor Serviceavtal för PIN terminal Definitioner: I detta avtal skall nedan angivna uttryck ha följande innebörd: Leverantören Payzone Nordic AB, PIN terminal Med PIN terminal avses PIN terminal inköpta/ hyrda och levererade av Payzone eller till Payzone knutna kassapartner. PIN-terminalens serienummer Med PIN-terminalens serienummer avses det MSN nummer som finns att läsa under PIN-terminalen. Övriga definitioner anges i allmänna villkor Spectracard 2. Syfte: Leverantören skall till Kunden tillhandahålla en tjänst som innebär snabbt och effektivt utbyte av trasig PIN terminal. Denna tjänst regleras i detta avtal. Övriga avtalsvillkor regleras av Allmänna Villkor Spectracard Villkor för PIN terminal. Dessa villkor gäller för PIN terminal lydande under detta serviceavtal: 1. Serviceavtal för PIN terminal första 36 månaderna Under de första 36 månaderna i detta avtal byts PIN-terminalen snabbt och kostnadsfritt ut till likvärdig terminal till nästföljande helgfri vardag om felanmälan sker vardagar innan kl via länk på eller per telefon. 2. Serviceavtal för PIN terminal efter 36 månader Efter de första 36 månaderna får Kunden köpa en ny PIN terminal, till ett med 1000 SEK reducerat pris enl. gällande standardprislista. PIN terminal levereras snabbt till nästföljande helgfria vardag om felanmälan sker vardagar innan kl via länk på vår hemsida eller per telefon. Den nya terminalen omfattas på nytt av kostnadsfritt utbyte 4. Leverantörens åtaganden: Leverantören utför under avtalets giltighetstid utbyte av terminal som tidigare köpts eller hyrs och levererats av Leverantören eller till Leverantören knutna kassapartners, enl. villkor under punkt Vid felanmälan via länk på eller per telefon före kl helgfri vardag, skickas PIN terminal samma dag, annars skickas PIN terminal till Kunden nästföljande helgfria vardag. 2. Leverans av PIN terminal sker med Postens företagspaket eller annan likvärdig tjänst, vilket innebär att leverans till kund sker normalt nästkommande helgfri vardag före kl Leverantören kan leverera PIN terminal samma dag. Kunden står i det fallet för budkostnaden. 4. Leverantören ansvarar för beställning av krypteringsnycklar. 5. Undantag från Leverantörens åtagande: Leverantörens åtaganden omfattar inte: 1. fel som orsakats PIN terminal genom påverkan från andra produkter eller tillbehör som PIN terminal används tillsammans med. 2. fel orsakade av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i PIN terminal som inte skett i enlighet med Leverantörens instruktioner, 3. fel orsakade av oaktsamhet av Kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Leverantörens kontroll, 4. fel orsakade genom Kundens anskaffning av tillsatser, annan utrustning eller förbrukningstillbehör ej rekommenderade av Leverantören, 5. fel orsakade av målning eller ytbehandling av PIN terminal, 6. fel orsakade av åsknedslag eller annan yttre påverkan, 7. ansvar för kvarvarande transaktionsdata som finns i PIN - terminal när den returneras till Leverantören. 8. fel som har orsakats vid felaktigt handhavande, exempelvis vid programuppdatering. 6. Kundens åtaganden: Kunden skall: 1. vid avtalets tecknande ange antal PIN terminaler samt PINterminalens/ terminalernas serienummer, för vilka avtalet avser. 2. felanmäla trasig PIN terminal enl. instruktion till Leverantören via länk på hemsida eller per telefon till kundcenter senast vardagar kl för leverans nästkommande helgfri vardag. 3. vid felanmälan ange hur felet yttrar sig. 4. returnera felaktig PIN terminal till Leverantören senast 14 kalenderdagar efter bytet enl. instruktion på I det fall felanmäld PIN terminal ej har kommit Leverantören tillhanda inom sagda tid, förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden för en ny PIN terminal enligt gällande prislista. Payzone debiterar även en hanteringskostnad vid för sent returnerad PIN terminal enl. gällande prislista, f.n. 250 kr. 5. den felaktiga PIN-terminalen ska vara komplett vid retur, samt returneras med av leverantören tillhandahållen fraktsedel. 6. själv ansvara för installation och kostnad för installation av utbytt PIN terminal. 7. vårda och underhålla PIN terminal väl, så att denna är i gott skick. 7. er och betalningsvillkor: 1. Kunden debiteras en avgift per PIN terminal som omfattas av avtalet enl. gällande prislista i förskott. 2. Fraktkostnader från Leverantör till Kund betalas av Kund. Fraktkostnad för retur av PIN terminal står Leverantören för, under förutsättning att tillhandahållen fraktsedel används. 3. Vid fel i PIN terminal som ej omfattas utav avtalet, faktureras PINterminalen enl. gällande prislista. Fakturering kan komma att ske i efterhand, då noggrann felsökning påvisat fel enl. undantagen under punkt Ansvar och ansvarsbegränsningar: 1. För åtaganden under detta Avtal ansvarar Leverantören endast mot Kunden. 2. Leverantören är inte ansvarig mot kunden eller kundens kunder för direkta skador eller indirekta skador, kostnader för utebliven vinst, produktionsbortfall, försvunnen data, försvunna eller felaktiga korttransaktioner, kostnader för anlitande av konsult, kostnader för hyra av utrustning och liknande kostnader och förluster. 3. Kunden har ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av avvikelser från servicenivån, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Har Leverantören genom försummelse inte fullgjort sina skyldigheter är Leverantören skadeståndsansvarig upp till max 4 månadskostnader. 4. Om parts fullgörande av åtaganden enligt Avtalet försvåras eller förhindras av omständigheter som parten inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar ifråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, avbrott eller begränsningar i datakommunikationsförbindelser samt fel och försening i leveranser från underleverantörer skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförskjutning under den tid som hindret förelegat och befrielse från påföljder. 5. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex (6) månader, på grund av omständighet enligt 8.4 äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande 9. Giltighetstid: Detta serviceavtal är giltigt fr.o.m. det datum avtalet inkom till Payzone och 36 månader framåt. Efter 36 månader löper avtalet med 1 månads bindningstid. 10. Uppsägning: Efter 36 månader tillämpas 1 månads uppsägningstid. All uppsägning skall ske skriftligen. Redan fakturerade månadsavgifter återbetalas ej.

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar anslutning av Kunden till Aurigas system för kontroll, insamling och förmedling av korttransaktioner. Den plats där kortbetalning sker, kallas säljställe i avtalet.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 Allmänna Villkor Gällande fr.o.m 1 september 2010 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av Ballou Internet Services AB, härefter kallad

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kundavtal avseende betaltjänst

Kundavtal avseende betaltjänst DIBS Payment Services AB (publ) Box 165, 101 23 Stockholm Besöksadress: Kungsbroplan 2 Växel: 08-527 525 00, Fax: 08-527 525 99 Hemsida: www.dibs.se Kundavtal avseende betaltjänst Kundnummer (anges av

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER

FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER FUNKTIONSHYRA 36 MÅNADER Avtal om betalterminal. Mellan Babs Paylink AB, härefter kallat Paylink och nedanstående firma, härefter kallad Kunden, har följande avtal träffats angående hyra av betalterminal.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Anbudsinbjudan. Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade

Anbudsinbjudan. Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade Anbudsinbjudan Avseende upphandling av teknik för e-hemtjänst omfattande videotelefoni anpassad för äldre och funktionshindrade Bilaga 2 Grundavtal för e-hemtjänster 1. Bakgrund 1.1 Detta avtal omfattar

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream

Allmänna villkor för tillhandahållande av Bitstream 1 (6) Innehåll 1. Avtalets omfattning... 1 2. Beställning och leverans... 1 3. Network Sales tillhandahållande av Produkten... 1 4. Kundens användning av Produkten... 2 5. Priser och avgifter och betalningsvillkor...

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer