PTS marknadsdag Välkommen! Post- och telestyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS marknadsdag 2014. Välkommen! Post- och telestyrelsen"

Transkript

1 PTS marknadsdag 2014 Välkommen! Post- och telestyrelsen

2 Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet

3 Morgondagens utmaningar handlar om mer än konkurrens Göran Marby Generaldirektör PTS Berec-ordförande 2014 Post- och telestyrelsen

4 Konsumenterna efterfrågar Hastighet Uppkoppling på alla terminaler Mobilitet Kvalitet för att nå Allt innehåll på internet

5 Regleringsmyndighetens jobb är att skapa valfrihet för användarna

6 Rösttjänsterna har nått sin kulmen och datatrafiken har exploderat Million minutes H H H H H H H 2011 Totalt Fixed Mobile 1H H 2013 Antal röstminuter i fasta och mobila nät Terabytes H H H H H 2012 Stand-alone Without broadband Add-on Datatrafik i mobila nät 1H 2013 Källa: Svensk telemarknad, första halvåret 2013

7 Traditionella intäkter under press Telekomsektorn är mogen och i behov av nya affärsmodeller Minskade intäkter har flera orsaker, och regleringstrycket är bara en av dessa.

8 Var sker innovation i den nya värdekedjan? Mobilt Tjänster/Innehållsleverantörer Kommunikationsleverantörer Infrastrukturägare

9 Helhetssyn nödvändig Reglering får inte hämma innovationskraften på tjänstenivån. Viktigt för regleringsmyndigheter att främja en marknad som är baserad på öppenhet och konkurrens.

10 Telekomreglering är inte enda svaret Nya flaskhalsar: Tillgång till kapital Copyright Hastighet/ kapacitet Dataskydd Domestic Market access Integritetsfrågor

11 Slutsatser Nu sker stora förändringar i konsumentbeteende, teknikutveckling och affärsmodeller. Utmaningarna ger nya möjligheter till innovation. Vi måste ha en kreativ ansats när vi tar de fortsatta stegen mot framtidens reglering!

12 Tack!

13 Commission legislative proposals on telecoms PTS Annual Conference Stockholm, 2 April 2014 Roberto Viola, Deputy Director General DG CONNECT, European Commission

14 Telecoms: a network industry with unique features Rapid pace of technological and market change Several major disruptions in less than 25 years: mobile voice and data, Internet, ultra-high-speed broadband, social networks, digital platforms Around the corner: cloud computing, machine-to machine, Internet of Things Convergence with IT and media sectors Value chain permanently expanding

15 Hospitality, Hotels & Leisure Wholesale & Distribution Transportation Retail Healthcare Manufacturing and a wide impact Energy Construction &Utilities Natural Resources Consumer Services Telecom Financial Services Government 9% Educational Services ICT spending by industry segment, 2012 Effective connectivity and internet innovations are essential for productivity growth in all economic sectors Source: OCDE, Internet Economy Outlook 2012

16 A Single Telecoms Market essential for Europe's return on the growth path If the internal market for electronic communications were completed, the EU's gross domestic product (GDP) could grow by up to 110 billion* euros a year Economies of scale Higher productivity in other economic sectors through more efficient cross-border electronic communications services to companies Affordable cross-border prices for consumers More diversified products and services available to consumers Innovation * Ecorys, TU Delft et al., Steps Towards a Truly Internal Market for e-communications, 2013.

17 EU regulation: A set of top regulatory principles and objectives to ensure predictability and consistency Promotion of competition and investment Development of the Single Market Promotion of citizens' interests

18 Towards a Connected Continent: Connected Continent Package: The Communication: Commission's vision for a Single Telecoms Market The Costing and Non-discrimination Recommendation Proposal for a Regulation concerning the EU Telecoms Single Market (TSM Proposal) Measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks (Cost reduction) Review of the Relevant Markets Recommendation Proposal for a Regulation on electronic identification (eidas)

19 Telecoms Single Market (TSM) Contribute to a single market based on freedoms of providers and consumers to act across borders Address remaining barriers with focused measures building on the current framework Maintain market regulation based on competition principles Safeguard open internet, while leaving space for innovation Enable economies of scale to be passed to consumers without prejudicing efficient operators of any size

20 TSM: key measures Single consumer space Harmonised end-user rights and easier switching Open Internet: net neutrality Phasing out roaming European inputs for high-speed broadband Wireless: spectrum coordination; facilitating small cells Fixed: European virtual access products Single EU authorisation Simplified and more convergent regulation

21 TSM: views in the EP Spectrum: shared goal to ensure better coordination of spectrum management to support investment and growth End users: new focus on internet access products, contestable markets Net neutrality: agreement to protect open internet while facilitating other innovation channels Virtual access products: growing awareness of importance for better quality of service to (cross-border) businesses Single EU authorisation/notification: agreement to reduce red-tape, improve EU-level oversight Roaming: common goal to end roaming soon

22 BB Cost Reduction: objectives Better use of existing infrastructure and more transparency, incl. cross-utility Improved coordination of civil engineering Simplify permit granting process Buildings ready for access to high-speed internet Reduce costs of broadband rollout by 20 to 30% and make it easier

23 State of Play Commission proposal, 26 March 2013 Political agreement, 24 February 2014 Plenary vote: 15 April Council adoption Transposition: 1 January 2016

24 The Review of Relevant Markets Intensified competition as Europe moves further towards a real single market should lead, over time, to: a reduction in sector-specific regulation based on market analysis an evolution of the geographical scope of markets, for both sector-specific regulation and competition law Work underway on a revision of the Recommendation on relevant markets to ensure that, as competition develops, the ex-ante regulatory burden on operators is reduced appropriately.

25 eidas Regulation: scope - Mutual recognition of e-identification means - Electronic trust services: Electronic signatures Electronic seals Time stamping Electronic registered delivery service Website authentication. - Electronic documents Entry into force Early summer 2014

26 eidas breaks new ground (I) Provides legal certainty and fosters the usage of eid means for on-line access ("world première") never regulated at EU level before Addresses all the stages of a generic e-transaction, from the authentication of a web site to preservation of esignature/seal Provides the legal framework for a comprehensive toolbox of mechanisms and services to boost trust and confidence in electronic transactions

27 eidas breaks new ground (II) Takes a risk management perspective, not based on normative rules but on principles: Transparency and accountability: well-defined minimal obligations for Trust Service Providers (TSPs) and liability Trustworthiness of the services together with security requirements for TSPs Light-touch reactive monitoring for TSPs vs. full-fledged supervision for QTSPs Technological neutrality: avoiding requirements which could only be met by a specific technology Market rules and building on standardisation Provides one set of rules directly applicable across all EU MS Regulation (including 1 DA and 28 IA)

28 A few steps closer towards a Digital Single Market Adoption of broadband cost reduction Directive by EP in first reading on 3 April 2014; transposition 1 January 2016 Adoption of eidas Regulation by EP in first reading on 3 April 2014; entry into force: early summer 2014 TSM: EP vote in first reading on 3 April, agreement expected in 2014 Revised Recommendation on Relevant Markets: adoption by the Commission foreseen in autumn 2014

29 Looking ahead issues at stake A greater coordination of regulatory remedies Level playing field between the rules that apply to OTT services compared to telecoms services Convergence between audiovisual and telecommunication services and markets

30 Thank you for your attention!

31 PTS legala ramar Karolina Asp, stf. chefsjurist på PTS Post- och telestyrelsen

32 Det mesta PTS gör påverkas av EU EU Riksdag och regering VAD ska PTS göra? LEK, FEK, instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag m.m. HUR ska PTS göra det? LEK, förvaltningslag, myndighetsförordning, LOU, regler om statsstöd, personuppgiftslagen, offentlighet och sekretess, m.m.

33 Så styr EU Befogenhet i fördragen (EUF, FEUF och Euroatom) Rättsakter Subsidiaritet och proportionalitet Lojalitetsplikten, EU-rättens företräde, direkt effekt Överträdelseärenden EU-domstolen

34 Harmonisering av den inre marknaden Land 1 Land 2 Land 3

35 Harmoniseringen av marknaden för elektronisk kommunikation Liberalisering 80/90-tal, harmoniserande ramdirektiv, särdirektiv och radiospektrumbeslut 2002 Översyn 2009 med bl.a. ändrad samrådsskyldighet och inrättande av Berec NU, ambition att skapa Telecom Single Market Extra harmoniseringsverktyg i lagstiftningen Oberoende regleringsmyndighet, artikel 7-7a, Berec, kommissionen vetorätt, rätt att påverka skyldighetsbeslut, rätt att utfärda rekommendationer och beslut, avvikelser från rekommendationer måste motiveras osv.

36 Viktigt att vara med på alla nivåer Diskussioner inför lagstiftning Uppföljning Implementering Tolkning och tillämpning

37 Connected Continent: a single telecom market for growth & jobs Kommissionens förslag till ny förordning för att stärka den inre marknaden för elektronisk kommunikation Jonas Wessel, tf. chef för spektrumavdelningen på PTS Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

38 Förslagets innehåll Förordning = direkt tillämplig, gäller direkt och likadant i alla medlemsstater. Förslag om bl.a. EU-auktorisation för aktörer, anmälningsplikt, avgifter Spektrumhantering Avgifter för internationell roaming Konsumentskydd, nätneutralitet

39 Förslagen avseende spektrum Jonas Wessel, tf. chef för spektrumavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

40 Förslaget omfattar spektrum för mobilt bredband Chapter II, Section 1, Art Förslaget gäller endast harmonised radio spectrum for wireless broadband communications efter kommissionsbeslut genom Radiospektrumkommittén Regulatoriska principer (art. 9) Enkelhet, transparens, ickediskriminerande Konsumentintresse Effektivitet M.fl. Kriterier för tilldelning (art. 10) Teknisk karaktäristik, spektrumportföljer Spektrumtak och golv Överlåtelser och andrahandshandel Nätdelning M.fl. Villkor och ramar för tilldelning (art 11) Undantag från tillståndsplikt Use it or loose it Incitamentsauktioner appropriate minimum technology performance levels M.fl. 40

41 Förslaget innebär EU-harmonisering av tillståndsvillkor för radiospektrum för mobilt bredband Kommissionen kan besluta om Tidtabeller (kan vara olika för olika MS) Minsta tillståndstid, även för redan tilldelade tillstånd Slutdatum, även för andra tjänster än trådlöst bredband. Medlemsländerna ska notifiera tidplaner, villkor och förutsättningar för tilldelningen för granskning av kommissionen och andra medlemsländer. Kommissionen har veto-rätt i vissa fall 41

42 Förslaget innebär EU-harmonisering av tillståndsvillkor för radiospektrum för mobilt bredband Regler för tillgång till RLAN Introduktion av small-area wireless access points Ramar för koordinering mellan medlemsländer 42

43 Vad tycker PTS om förslaget? Instämmer i målen men verktyg för att uppnå målen i EU finns redan men används inte tillräckligt Förslaget anpassat för länder med andra marknadsförutsättningar än de i Sverige och Norden Risk för oönskade konsekvenser för länder med hög infrastrukturutbyggnad och konkurrens Minskade möjligheter till anpassning efter nationella förutsättningar.

44 Vad tycker PTS om förslaget? Otydligt vilken spektrumhantering förordningen kommer att avse i framtiden Nya EU-beslut avseende tillståndstider osv. som retroaktivt påverkar befintliga tillstånd riskerar att skapa rättsosäkerhet Tydliga riktlinjer behövs för EU-granskningen av tilldelningar.

45 Förslag till ny EU-reglering på konsumentskyddsområdet Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

46

47 Förslag till EU-reglering på tre områden 1. Nätneutralitet när får Internettjänsten begränsas och hur får man avtala om QoS? 2. Avtalsrätt avtalstid, uppsägningstid och rätt att byta 3. Internationell roaming prisreglering och andra skyldigheter

48 5 nyanser av nätneutralitet

49 5 nyanser av nätneutralitet 1. Affärsmodeller 2. Transparens 3. Samarbeten 4. Personlig integritet 5. Staters kontroll

50 5 nyanser av nätneutralitet 1. Affärsmodeller 2. Transparens 3. Samarbeten 4. Personlig integritet 5. Staters kontroll

51 Har vi problem med blockeringar på den svenska marknaden? För 2-3 år sedan diskussion på marknaden om blockering av IP-telefonitjänster i mobilen Vad hände? Idag utformar operatörerna sina erbjudanden alltmer utifrån efterfrågad datavolym utan att ta betalt för telefonin Konsumenterna väljer mellan olika fastprisabonnemang på data, paket med stora volymer ökar PTS individundersökning - 26 procent någon gång använt Skype eller liknande tjänst i mobilen, nästan inga klagomål till PTS om blockeringar 60 procent tittar på rörlig bild i mobilen (31 procent för två år sedan), andelen som skickar SMS visa Skype och liknande tjänster ökar

52 PTS målbild och verktyg i nu gällande reglering Målbild - det ska finnas en marknad där konsumenterna kan välja mellan olika alternativ och få det de förväntar sig och betalar för. En marknad där marknadsaktörerna på bästa sätt kan tillmötesgå slutkundernas efterfrågan. Tillgången till ett öppet internet viktigt, blockeringar och diskriminering gagnar inte konsumenterna. Verktygen i dagens regelverk konkurrens mellan olika tjänster och aktörer, transparenta avtalsvillkor Verktygen visat sig verkningsfulla 52

53 Nätneutralitet - EU-förslaget och den nu gällande svenska regleringen Krav på transparens och tydlighet Internettjänsten får begränsas i hastighet och datavolym i syfte att bättre möta kundens behov Förbud mot blockering m.m. Specialised services införs - rätt att avtala om internettjänst med viss specificerad kvalitet Krav på transparens och tydlighet Internettjänsten får begränsas i hastighet och datavolym i syfte att bättre möta kundens behov Inget förbud mot blockering, större förändring Inte reglerat idag, större förändring

54 Specialised services förslagets två huvudsakliga perspektiv Å ena sidan: Förslaget vill ge möjlighet att skapa QoS och innovation För vissa specifika behov Som undantag, inte huvudregel Å andra sidan: Ett öppet internet ska fortfarande vara grundprincipen Får inte på ett återkommande eller fortlöpande sätt försämra internettjänsternas allmänna kvalitet Icke-diskriminering

55 Konsumentskydd - EU-förslaget och den svenska regleringen (ett axplock) Max 24 månaders bindningstid, utträde efter 6 månader (mot ersättning av subventionerat pris, SIMlås bryts) Inte helt motsvarande regler i Sverige (endast 24-mån regeln) Minst ett erbjudande om <12 mån kontrakt Delvis samma regler i Sverige Skydd mot automatisk förlängning och alltid 1 månads uppsägningstid Tjänster paketerade med minst en e-komtjänst (exvis TV-tjänst) omfattas av dessa regler Samma regler i Sverige fr.om. 1 maj 2014 Ingen motsvarande regel

56 Kort om internationell roaming 94% av EU-konsumenterna begränsar sin användning p.g.a. roamingtaxor Kommissionen bedömer att detta hindrar marknadens fulla potential Accelererad avveckling av roamingtaxor i Europa - övergångstrappa för taxorna Förslaget bibehåller tidigare skyldighet att erbjuda konsumenten lokal roamingaccessleverantör som alternativ Frågan är prioriterad hos ledamöterna i parlamentet

57 Sänkta kostnader vid bredbandsutbyggnad Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

58 Sänka kostnader för utrullning av fiber Förenklad tillgång till bl.a. Kanalisation Master Anslutningspunkter i byggnader Förenklad tillgång till information

59 Bakgrund Öka tillväxt och konkurrenskraft i EU Byggkostnaderna är i dag ca 85 % Samutnyttjande ger mer utbyggnad

60 Förordning blir ett direktiv EU-kommissionen föreslog EU-förordning Direktiv möjliggör nationella anpassningar Infört i lag 1 januari 2016 Gäller från 1 juli 2016

61 Vilka berörs? Teleoperatörer som bygger nät med hög kapacitet + Bättre tillgång till samförläggning, kanalisation och master. - Skyldighet att lämna tillträde till eventuell egen infrastruktur Ägare av berörd infrastruktur (offentliga och privata) - Skyldighet att lämna tillträde till bl.a. kanalisation - Skyldighet att lämna tillträde till bl.a. fastighetsnät PTS och andra myndigheter

62 Två administrativa roller Informationspunkt Ledningskollen.se Databas eller portal? Tvistlösning Tillgång till information Villkor för tillträde (bl.a. pris) Vilken information?

63 Möjligheter och utmaningar Enklare och billigare för den som bygger ut fiber Huvudregeln är att tillträde ska avtalas Svårt att neka eller fördröja tillträden Nytt regelsystem och ny roll för bl.a. PTS Många aktörer berörs

64 Sammanfattning System skapat utifrån Europas samlade behov Utbyggnad av fibernät ges mycket hög prioritet Direktiv medger nationell anpassning Minimikraven innebär både möjligheter och utmaningar Implementeringen avgör effekten 1 juli 2016

65 eidas - Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden Annica Bergman, chef för nätsäkerhetsavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

66 Nyheter jämfört med dagens reglering Omfattar två delar elektronisk identifiering och betrodda tjänster Förordning istället för direktiv direkt gällande Omfattar fler betrodda tjänster än elektroniska signaturer Vissa regler även för icke-kvalificerade betrodda tjänster

67 Elektronisk identifiering Ömsesidigt erkännande av nationella eid-system för offentliga e-tjänster Erkänns efter notifiering till kommissionen Om system notifieras innebär det ansvarstagande för medlemslandet System som kan notifieras bygger på säkerhetsnivå hög eller mycket hög Notifiering innebär att eid kan användas gränsöverskridande

68 Reglerade betrodda tjänster Utfärdande av certifikat för elektroniska signaturer och sigill Validering av signaturer och sigill Bevarande av signaturer och sigill Tidsstämpling Elektronisk leveranstjänst (tjänster som Mina Meddelanden) Certifikat för autentisering av webbplatser

69 Reglerat område Tillhandahållare av betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster Erkännande av betrodda tjänster från andra medlemsländer Rättsligt erkännande av Elektroniska signaturer och sigill Tidsstämpling Elektroniska leveranstjänster Elektroniska dokument Förordningen sätter ramar detaljregler tas fram i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna

70 Icke-kvalificerade tillhandahållare Inget notifieringsförfarande eller anmälningsplikt Säkerhetskrav lämpliga åtgärder med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader Skadeståndsansvar Skyldigheter att rapportera säkerhetsincidenter Händelsestyrd tillsyn efter inträffade och rapporterade incidenter

71 Kvalificerade tillhandahållare Skadeståndsansvar med presumtionsansvar, dvs omvänd bevisbörda Obligatorisk certifiering av verksamheten med årliga revisioner Årlig, planlagd och händelsestyrd tillsyn Tillsynsmyndigheterna i medlemsländerna ska samarbeta Säkerhetskrav och finansiell förmåga att bära risken Skyldigheter att rapportera säkerhetsincidenter

72 Genomförande Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016 Stort antal detaljregler återstår att ta fram. Arbetet påbörjas inom kort i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna. Offentliga e-tjänster i medlemsländerna är skyldiga att godta andra länders notifierade eid-system från 1 juli 2018

73 Preliminära slutsatser Fler tillhandahållare av betrodda tjänster under tillsyn Utfärdare av certifikat för webbservrar, elektroniska signaturer och sigill Leveranstjänster Oklart hur den svenska marknaden ser ut för vissa tjänster Bevarande av elektroniskt signerade handlingar Tidsstämpling Validering

74 Vidare arbete PTS kommer att granska den slutliga förordningstexten för att kunna bedöma potentiell marknad och omfattning av tillsynsansvar Se över resurs- och kompetensbehov för att hantera området Delta i kommissionens kommittéprocesser för att förhandla fram innehåll i detaljregler

75 Så drivs Sveriges ståndpunkter i EU My Bergdahl, telekom- och industriråd Sveriges ständiga representation i EU

76 EU:s institutioner Europeiska rådet Ministerrådet Kommissionen Europaparlamentet EU-domstolen Revisionsrätten Europeiska Centralbanken Sveriges ständiga representation i EU

77 Sveriges ständiga representation i EU Kommissionen

78 Sveriges ständiga representation i EU Europaparlamentet

79 Europeiska rådet EU s regeringschefer + kommissionens ordförande Permanent ordförande: Herman van Rompuy Minst 4 gånger per år Politiska riktlinjer och prioriteringar Sveriges ständiga representation i EU

80 Coreper II Allmänna frågor Ekonomiska och fin. frågor Rättsliga och inrikes Utrikesfrågor Coreper I Jordbruk och fiske Konkurrensfrågor Miljö Sysselsättning, sociala frågor, hälsa och konsument Transport, telekommunikation och energi Utbildning, ungdom och kultur Sveriges ständiga representation i EU

81 Röstregler i ministerrådet Enkel majoritet Kvalificerad majoritet Minst 62% av befolkningen Enhällighet Sveriges ständiga representation i EU

82 Sveriges ständiga representation Stockholm Sveriges största utlandsmyndighet Regeringskansli i miniatyr Regeringens förlängda arm i EU Bryssel Sveriges ständiga representation i EU

83 Vad gör representationen? Handläggare Ambassadörer Ministrar Regeringschefer Sveriges ständiga representation i EU

84 Rådsarbetsgrupper Råden/förhandlare från departementen Rådgivande kommittéer Coreper I/II Ambassadörerna på Representationen Ministerrådsmöte Statsråden Sveriges ständiga representation i EU

85 Hur stor andel av alla EU-frågor löses var? Handläggarnivå 80% EU-ambassadörsnivå 15% Ministernivå 2-5% Sveriges ständiga representation i EU

86 Rådsarbetsgruppen ORDF nu EL, från 1 juli IT (LV, LU..) ORDF, rådssekretariatet, rättstjänsten, KOM och MS Möts vanligtvis 1-2 gånger/vecka Behandlar KOM:s förslag Sveriges ständiga representation i EU

87 Telekomarbetsgruppen våren 2014 eidas Grävlagstiftningen NIS (nät- och informationssäkerhet) TSM Internet Governance ITU Webbtillgänglighet Sveriges ständiga representation i EU

88 Tack! Frågor? Socialdepartementet

89 Rekommendationen om relevanta marknader Bo Andersson, chefsekonom på PTS Post- och telestyrelsen

90 Dagens situation Europeiska Kommissionen genomför en översyn av nuvarande rekommendation om relevanta marknader (2007/879/EC) I januari publicerades ett utkast till reviderad rekommendation I februari hölls en workshop öppen för intressenter i samband med Berecs plenarmöte i Stockholm I dagarna publiceras ett nytt utkast till reviderad rekommendation Berec arbetar under våren på en opinion kring den reviderade rekommendationen Nya rekommendationen om relevanta marknader avses att börja implementeras under hösten 2014

91 Förändringar i utkastet till ny rekommendation Rekommendation 2007 Utkast till rekommendation 2014 Borttagna i utkastet till rekommendation

92 Det är en marknad under utveckling och förändring Värdekedjan påverkas av utvecklingen En utveckling bland annat mot ökad horisontell specialisering Påverkar detta hur regleringen bör utformas?

93 Avslutningsvis Vi står mitt bland stora förändringar inom slutkundernas efterfrågan, utbudet av tekniska lösningar samt marknadsförda affärsmodeller. Förutsättning att utveckla regleringen i samspel med marknaden

94 Tack för uppmärksamheten! 99

95 Berec-ordförandeskap 2014 Göran Marby, generaldirektör för PTS Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning på PTS Post- och telestyrelsen

96 Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC Berec är en oberoende organisation bestående av 28 regleringsmyndigheter + observatörer, bl.a. Kommissionen Främja harmonisering av den inre marknaden och enhetlig implementering av det europeiska regelverket

97 Ta fram gemensamma ståndpunkter och best practice, stöd i implementering, till enskilda myndigheter vid förfrågan Ge råd, ta ställning förslag från Kommissionen och övriga institutioner Artikel 7 - När Kommissionen ingriper mot regleringsmyndigheter, behövs Berec:s respons (s.k. art 7-förfarande)

98 Vilka består Berec av? Chefer för regleringsmyndigheterna Möts fyra gånger per år fattar beslut Förberedande möten (CN) innan Arbetsprogram varje år Expertarbetsgrupper tar fram rapporter etc. Berec Office i Riga Administrativt stöd till Berec Berec Office leds av en administrativ chef EU-organ, EU-regler EFTA och EEA-länder observatörer

99 Berec:s regelövervakande uppgift - art 7-förfarandet Kommissionen kan i en särskild ordning (art 7-förfarande) ingripa mot EU:s regleringsmyndigheter, efter att regleringsförslag notifierats till KOM SMP-reglering: marknadsavgränsning; SMP-bedömning; skyldigheter Vid ingripande från Kommissionen, s.k. serious doubts, involveras Berec, måste Kommissionen beakta Berec:s inställning. Expertgrupp undersöker - bemannas ibland av PTS-experter

100 Berec:s regelövervakande uppgift - art 7-förfarandet (2) Sedan 2009 års Telekompaket genomförts har KOM ingripit alltmer mot EU:s regleringsmyndigheter. Årligen ca 120 notifierade regleringsåtgärder under , varav ca 10-15% leder till Kommissionen-ingripande. Topp 3 (år 2013): Tyskland 5; Österrike 3; Italien 3. PTS har hittills inga ingripanden mot sig.

101 Ordföranderollen Ansvar för Berec Office och IRG Office Ansvar för beslutsfattandet i Berec Ansvar för att leda CN- och plenarmöten Föra talan för Berec Ansvar för Berec:s strategi Ansvar för internationell agenda

102 Berec 2014 Viktiga frågor på agendan under Förordningsförslaget om Telecom Single Market (TSM) - Nya Rekommendationen om relevanta marknader

103 Förordningsförslaget om Telecom Single Market (TSM) Kommissionens SMI/TSM (vision om Digital Inre Marknad ) Berec:s ställningstagande i dec 2013 Berec följer förhandlingarna i Europaparlamentet (EP) och bistår m synpunkter ITRE röstat om förslag till EP-respons på förordningsförslaget (slutlig röstning 3 april) Berec förbereder ställningstagande till utfallet från slutliga EP-omröstningen

104 TSM (forts.) Rådet har påbörjat sin granskning av KOMs TSM-förslag. Berec:s åsikt efterfrågas kontinuerligt och de flesta tar till sig av de expertutlåtanden Berec framför! PTS Berec-kansli koordinerar Berec:s och PTS arbete med TSM

105 Rekommendation om relevanta marknader Revidering av rekommendationen Berec ska ta ställning s.k. opinion Påbörjade arbetet med opinionen med öppen workshop i Stockholm den 26 februari Arbetsgrupp i Berec jobbar med opinionen Slutligt ställningstagande från Berec på plenarmötet i juni

106 Andra frågor på Berec:s bord 2014 Geografisk marknadsavgränsing vid SMP-analyser International Roaming Equivalence of Input (EOI) Riktlinjer för ekonomiskt replikerbarhetstest (marginalklämningstest) Benchmark om samtrafikavgifter i EU: FTR/MTR/SMS

107 Tack för visat intresse!

108 Aktuellt på PTS PTS nya spektrumstrategi Ylva Mälarstig, tf. chef för enheten för spektrumanalys Uppdatering i mobiltäckningsfrågan Jonas Wessel, tf. chef för spektrumavdelningen Status i arbetet med SMP-beslut för marknaden för nätinfrastrukturtillträde Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen Post- och telestyrelsen

109 PTS spektrumstrategi Hur ska radiospektrum räcka till för framtidens trådlösa användning? Ylva Mälarstig, tf. enhetschef på spektrumavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

110 Sverige behöver en långsiktig spektrumstrategi Radiospektrum är en begränsad naturresurs. Kraftigt ökad efterfrågan. Fördelningen ett historiskt arv. Teknikutveckling ger nya möjligheter och utmaningar.

111 PTS vision samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid Kostnader Nyttor Princip för fördelning och omfördelning av spektrum Samhällsnytta medborgarnas sammanlagda välfärd

112 Inventering behov och spektrumanvändning Identifierar spektrum för revidering Utvärdering alternativa användningar, samhällsnyttoanalys PTS nya arbetsprocess vid fördelning och tilldelning av radiospektrum Marknadsmekanismer fungerar Marknad saknas Först-till-kvarn Licensfritt Auktioner Efterfrågan styr tilldelning 117 Tilldelning genom behovsprövning

113 Huvudprinciperna i PTS spektrumstrategi

114 PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade användningar genom tillräcklig tillgång på radiospektrum Få begränsande villkor, ny internationell harmonisering Tilldelning i god takt som möter efterfrågan Främja andrahandshandel och uthyrning Tätare radioplanering med rimligt skydd

115 PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas Ingen exklusivitet. Villkor för delningen ska säkerställa rätt störningsskydd. tid frekvens

116 PTS ska skapa förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar PTS åtgärder ska vara framtidssäkra och måste fungera i olika framtidsscenarier. Få begränsande villkor och olika nyttjanderätter och tillståndsvillkor.

117 Alla spektrumanvändningar ska på sikt finnas i mest lämpliga frekvensband Samhällsekonomiskt och fysikaliskt Långsiktighet och god planering möjliggör förändringar som är omöjliga eller ineffektiva på kort sikt.

118 PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt Maximera möjligheter och minimera negativa begränsningar. Få begränsande villkor möjliggör användningar med maximal samhällsnytta. Bred harmonisering ska omfatta så många länder som möjligt.

119 PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt Ex. övergripande spektrumplanering, tilldelningsformer och villkor. Kvantifierar positiva och negativa effekter av en åtgärd i pengar. Normalt väljs det alternativ som ger störst överskott av nyttan jämfört med kostnaderna.

120 Inventering behov och spektrumanvändning Identifierar spektrum för revidering Utvärdering alternativa användningar, samhällsnyttoanalys PTS nya arbetsprocess vid fördelning och tilldelning av radiospektrum Marknadsmekanismer fungerar Marknad saknas Först-till-kvarn Licensfritt Auktioner Användarstyrd fördelning Fördelning genom administrativt beslut, behovsprövning 125

Transparenta internetaccesser

Transparenta internetaccesser Rapportnummer PTS-ER-2011:29 Datum 2011-12-07 Transparenta internetaccesser - får konsumenterna tillräckligt tydlig information om begränsningar i tjänsterna och om möjligheten att byta leverantör? -får

Läs mer

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006

Reglering i konvergensens tidevarv. Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden A2007:006 A2007:006 Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten? Karin Hovlin och Magnus Härviden Reglering i konvergensens tidevarv Vad händer på den amerikanska regleringsfronten?

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Rapportnummer Datum 2015-03-03 Förstudie 1800 MHz Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Delband 1870-1875 MHz Rapportnummer Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Bredband till hela landet

Bredband till hela landet Bredband till hela landet Betänkande av Utredningen Bredband 2013 Stockholm 2008 SOU 2008:40 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5

Bild. Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna. Uppdragsforskningsrapport 2012:5 Bild Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna Uppdragsforskningsrapport 2012:5 En rapport skriven av Roger Pyddoke och Mattias Haraldsson på uppdrag av Konkurrensverket Utvecklingen på telemarknaderna

Läs mer

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Rapportnummer PTS-ER-2010:15 Datum 2010-06-30 PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Rapportnummer PTS-ER-2010:15 Diarienummer 10-6256 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna

E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna DATUM RAPPORTNUMMER 22 februari 2002 PTS-ER-2002:3 ISSN 1650-9862 E-handel och statens instrument för att utveckla förutsättningarna FÖRFATTARE Teresia Widigs Ahlin Innehåll Sammanfattning... 3 Summary...

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Bredband där du är, bor och verkar

Bredband där du är, bor och verkar Bredband där du är, bor och verkar vårt gemensamma ansvar Bredbandsforums arbetsgrupp Mobilt bredband i hela landet Januari 2014 Bredbandsforum, PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Telefon: 08-678 55 00 Webbplats:

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett infrastrukturperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338

RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338 DATUM RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338 Analys av effektiviteten i frekvensanvändningen mellan tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav

Läs mer

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm

A2008:004. Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid. Kurt Lundgren och Eva Söderholm A2008:004 Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren och Eva Söderholm Bredbandspolitiken ITPS utvärdering på stopptid Kurt Lundgren Eva Söderholm ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog

Nätneutralitet för Sverige. En strukturerad branschdialog Nätneutralitet för Sverige En strukturerad branschdialog Juni 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål med uppdraget... 4 Avgränsningar... 4 Metod och källor... 5 Intressenter...

Läs mer

Effektivare regelverk inom EU

Effektivare regelverk inom EU Effektivare regelverk inom EU Författare: Andrea Femrell Maj 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar i rapporten 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag

Läs mer

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6

Innehåll. Skyldigheter för Mundio på marknaden Mobil samtalsterminering. PTS avgörande 6 Innehåll PTS avgörande 6 1 Reglering för ökad konkurrens och harmonisering 11 1.1 PTS sektorsspecifika reglering i dess sammanhang 11 1.1.1 EU-kommissionens befogenheter i frågor om marknadsavgränsning

Läs mer

Offentlig upphandling i EU och USA

Offentlig upphandling i EU och USA A2004:027 Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och medelstora företag Per Tervahauta Marcus Zackrisson Offentlig upphandling i EU och USA hinder och möjligheter för små och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Ericsson siar om framtidens TV

Ericsson siar om framtidens TV Ledare: De regulatoriska frågornas höst Foto: Malin Sydne/Eurosport TV-branschen i juridisk process piratsajterna 700 MHz-frågan fortsätter att debatteras Personnyheter och statistik från de senaste mätningarna

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Finansmarknaden, miljön och redovisningen

Finansmarknaden, miljön och redovisningen miljön och redovisningen RAPPORT 5521 DECEMBER 2005 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma

Läs mer