PTS marknadsdag Välkommen! Post- och telestyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PTS marknadsdag 2014. Välkommen! Post- och telestyrelsen"

Transkript

1 PTS marknadsdag 2014 Välkommen! Post- och telestyrelsen

2 Daniel Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet

3 Morgondagens utmaningar handlar om mer än konkurrens Göran Marby Generaldirektör PTS Berec-ordförande 2014 Post- och telestyrelsen

4 Konsumenterna efterfrågar Hastighet Uppkoppling på alla terminaler Mobilitet Kvalitet för att nå Allt innehåll på internet

5 Regleringsmyndighetens jobb är att skapa valfrihet för användarna

6 Rösttjänsterna har nått sin kulmen och datatrafiken har exploderat Million minutes H H H H H H H 2011 Totalt Fixed Mobile 1H H 2013 Antal röstminuter i fasta och mobila nät Terabytes H H H H H 2012 Stand-alone Without broadband Add-on Datatrafik i mobila nät 1H 2013 Källa: Svensk telemarknad, första halvåret 2013

7 Traditionella intäkter under press Telekomsektorn är mogen och i behov av nya affärsmodeller Minskade intäkter har flera orsaker, och regleringstrycket är bara en av dessa.

8 Var sker innovation i den nya värdekedjan? Mobilt Tjänster/Innehållsleverantörer Kommunikationsleverantörer Infrastrukturägare

9 Helhetssyn nödvändig Reglering får inte hämma innovationskraften på tjänstenivån. Viktigt för regleringsmyndigheter att främja en marknad som är baserad på öppenhet och konkurrens.

10 Telekomreglering är inte enda svaret Nya flaskhalsar: Tillgång till kapital Copyright Hastighet/ kapacitet Dataskydd Domestic Market access Integritetsfrågor

11 Slutsatser Nu sker stora förändringar i konsumentbeteende, teknikutveckling och affärsmodeller. Utmaningarna ger nya möjligheter till innovation. Vi måste ha en kreativ ansats när vi tar de fortsatta stegen mot framtidens reglering!

12 Tack!

13 Commission legislative proposals on telecoms PTS Annual Conference Stockholm, 2 April 2014 Roberto Viola, Deputy Director General DG CONNECT, European Commission

14 Telecoms: a network industry with unique features Rapid pace of technological and market change Several major disruptions in less than 25 years: mobile voice and data, Internet, ultra-high-speed broadband, social networks, digital platforms Around the corner: cloud computing, machine-to machine, Internet of Things Convergence with IT and media sectors Value chain permanently expanding

15 Hospitality, Hotels & Leisure Wholesale & Distribution Transportation Retail Healthcare Manufacturing and a wide impact Energy Construction &Utilities Natural Resources Consumer Services Telecom Financial Services Government 9% Educational Services ICT spending by industry segment, 2012 Effective connectivity and internet innovations are essential for productivity growth in all economic sectors Source: OCDE, Internet Economy Outlook 2012

16 A Single Telecoms Market essential for Europe's return on the growth path If the internal market for electronic communications were completed, the EU's gross domestic product (GDP) could grow by up to 110 billion* euros a year Economies of scale Higher productivity in other economic sectors through more efficient cross-border electronic communications services to companies Affordable cross-border prices for consumers More diversified products and services available to consumers Innovation * Ecorys, TU Delft et al., Steps Towards a Truly Internal Market for e-communications, 2013.

17 EU regulation: A set of top regulatory principles and objectives to ensure predictability and consistency Promotion of competition and investment Development of the Single Market Promotion of citizens' interests

18 Towards a Connected Continent: Connected Continent Package: The Communication: Commission's vision for a Single Telecoms Market The Costing and Non-discrimination Recommendation Proposal for a Regulation concerning the EU Telecoms Single Market (TSM Proposal) Measures to reduce the cost of deploying high-speed electronic communications networks (Cost reduction) Review of the Relevant Markets Recommendation Proposal for a Regulation on electronic identification (eidas)

19 Telecoms Single Market (TSM) Contribute to a single market based on freedoms of providers and consumers to act across borders Address remaining barriers with focused measures building on the current framework Maintain market regulation based on competition principles Safeguard open internet, while leaving space for innovation Enable economies of scale to be passed to consumers without prejudicing efficient operators of any size

20 TSM: key measures Single consumer space Harmonised end-user rights and easier switching Open Internet: net neutrality Phasing out roaming European inputs for high-speed broadband Wireless: spectrum coordination; facilitating small cells Fixed: European virtual access products Single EU authorisation Simplified and more convergent regulation

21 TSM: views in the EP Spectrum: shared goal to ensure better coordination of spectrum management to support investment and growth End users: new focus on internet access products, contestable markets Net neutrality: agreement to protect open internet while facilitating other innovation channels Virtual access products: growing awareness of importance for better quality of service to (cross-border) businesses Single EU authorisation/notification: agreement to reduce red-tape, improve EU-level oversight Roaming: common goal to end roaming soon

22 BB Cost Reduction: objectives Better use of existing infrastructure and more transparency, incl. cross-utility Improved coordination of civil engineering Simplify permit granting process Buildings ready for access to high-speed internet Reduce costs of broadband rollout by 20 to 30% and make it easier

23 State of Play Commission proposal, 26 March 2013 Political agreement, 24 February 2014 Plenary vote: 15 April Council adoption Transposition: 1 January 2016

24 The Review of Relevant Markets Intensified competition as Europe moves further towards a real single market should lead, over time, to: a reduction in sector-specific regulation based on market analysis an evolution of the geographical scope of markets, for both sector-specific regulation and competition law Work underway on a revision of the Recommendation on relevant markets to ensure that, as competition develops, the ex-ante regulatory burden on operators is reduced appropriately.

25 eidas Regulation: scope - Mutual recognition of e-identification means - Electronic trust services: Electronic signatures Electronic seals Time stamping Electronic registered delivery service Website authentication. - Electronic documents Entry into force Early summer 2014

26 eidas breaks new ground (I) Provides legal certainty and fosters the usage of eid means for on-line access ("world première") never regulated at EU level before Addresses all the stages of a generic e-transaction, from the authentication of a web site to preservation of esignature/seal Provides the legal framework for a comprehensive toolbox of mechanisms and services to boost trust and confidence in electronic transactions

27 eidas breaks new ground (II) Takes a risk management perspective, not based on normative rules but on principles: Transparency and accountability: well-defined minimal obligations for Trust Service Providers (TSPs) and liability Trustworthiness of the services together with security requirements for TSPs Light-touch reactive monitoring for TSPs vs. full-fledged supervision for QTSPs Technological neutrality: avoiding requirements which could only be met by a specific technology Market rules and building on standardisation Provides one set of rules directly applicable across all EU MS Regulation (including 1 DA and 28 IA)

28 A few steps closer towards a Digital Single Market Adoption of broadband cost reduction Directive by EP in first reading on 3 April 2014; transposition 1 January 2016 Adoption of eidas Regulation by EP in first reading on 3 April 2014; entry into force: early summer 2014 TSM: EP vote in first reading on 3 April, agreement expected in 2014 Revised Recommendation on Relevant Markets: adoption by the Commission foreseen in autumn 2014

29 Looking ahead issues at stake A greater coordination of regulatory remedies Level playing field between the rules that apply to OTT services compared to telecoms services Convergence between audiovisual and telecommunication services and markets

30 Thank you for your attention!

31 PTS legala ramar Karolina Asp, stf. chefsjurist på PTS Post- och telestyrelsen

32 Det mesta PTS gör påverkas av EU EU Riksdag och regering VAD ska PTS göra? LEK, FEK, instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag m.m. HUR ska PTS göra det? LEK, förvaltningslag, myndighetsförordning, LOU, regler om statsstöd, personuppgiftslagen, offentlighet och sekretess, m.m.

33 Så styr EU Befogenhet i fördragen (EUF, FEUF och Euroatom) Rättsakter Subsidiaritet och proportionalitet Lojalitetsplikten, EU-rättens företräde, direkt effekt Överträdelseärenden EU-domstolen

34 Harmonisering av den inre marknaden Land 1 Land 2 Land 3

35 Harmoniseringen av marknaden för elektronisk kommunikation Liberalisering 80/90-tal, harmoniserande ramdirektiv, särdirektiv och radiospektrumbeslut 2002 Översyn 2009 med bl.a. ändrad samrådsskyldighet och inrättande av Berec NU, ambition att skapa Telecom Single Market Extra harmoniseringsverktyg i lagstiftningen Oberoende regleringsmyndighet, artikel 7-7a, Berec, kommissionen vetorätt, rätt att påverka skyldighetsbeslut, rätt att utfärda rekommendationer och beslut, avvikelser från rekommendationer måste motiveras osv.

36 Viktigt att vara med på alla nivåer Diskussioner inför lagstiftning Uppföljning Implementering Tolkning och tillämpning

37 Connected Continent: a single telecom market for growth & jobs Kommissionens förslag till ny förordning för att stärka den inre marknaden för elektronisk kommunikation Jonas Wessel, tf. chef för spektrumavdelningen på PTS Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

38 Förslagets innehåll Förordning = direkt tillämplig, gäller direkt och likadant i alla medlemsstater. Förslag om bl.a. EU-auktorisation för aktörer, anmälningsplikt, avgifter Spektrumhantering Avgifter för internationell roaming Konsumentskydd, nätneutralitet

39 Förslagen avseende spektrum Jonas Wessel, tf. chef för spektrumavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

40 Förslaget omfattar spektrum för mobilt bredband Chapter II, Section 1, Art Förslaget gäller endast harmonised radio spectrum for wireless broadband communications efter kommissionsbeslut genom Radiospektrumkommittén Regulatoriska principer (art. 9) Enkelhet, transparens, ickediskriminerande Konsumentintresse Effektivitet M.fl. Kriterier för tilldelning (art. 10) Teknisk karaktäristik, spektrumportföljer Spektrumtak och golv Överlåtelser och andrahandshandel Nätdelning M.fl. Villkor och ramar för tilldelning (art 11) Undantag från tillståndsplikt Use it or loose it Incitamentsauktioner appropriate minimum technology performance levels M.fl. 40

41 Förslaget innebär EU-harmonisering av tillståndsvillkor för radiospektrum för mobilt bredband Kommissionen kan besluta om Tidtabeller (kan vara olika för olika MS) Minsta tillståndstid, även för redan tilldelade tillstånd Slutdatum, även för andra tjänster än trådlöst bredband. Medlemsländerna ska notifiera tidplaner, villkor och förutsättningar för tilldelningen för granskning av kommissionen och andra medlemsländer. Kommissionen har veto-rätt i vissa fall 41

42 Förslaget innebär EU-harmonisering av tillståndsvillkor för radiospektrum för mobilt bredband Regler för tillgång till RLAN Introduktion av small-area wireless access points Ramar för koordinering mellan medlemsländer 42

43 Vad tycker PTS om förslaget? Instämmer i målen men verktyg för att uppnå målen i EU finns redan men används inte tillräckligt Förslaget anpassat för länder med andra marknadsförutsättningar än de i Sverige och Norden Risk för oönskade konsekvenser för länder med hög infrastrukturutbyggnad och konkurrens Minskade möjligheter till anpassning efter nationella förutsättningar.

44 Vad tycker PTS om förslaget? Otydligt vilken spektrumhantering förordningen kommer att avse i framtiden Nya EU-beslut avseende tillståndstider osv. som retroaktivt påverkar befintliga tillstånd riskerar att skapa rättsosäkerhet Tydliga riktlinjer behövs för EU-granskningen av tilldelningar.

45 Förslag till ny EU-reglering på konsumentskyddsområdet Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

46

47 Förslag till EU-reglering på tre områden 1. Nätneutralitet när får Internettjänsten begränsas och hur får man avtala om QoS? 2. Avtalsrätt avtalstid, uppsägningstid och rätt att byta 3. Internationell roaming prisreglering och andra skyldigheter

48 5 nyanser av nätneutralitet

49 5 nyanser av nätneutralitet 1. Affärsmodeller 2. Transparens 3. Samarbeten 4. Personlig integritet 5. Staters kontroll

50 5 nyanser av nätneutralitet 1. Affärsmodeller 2. Transparens 3. Samarbeten 4. Personlig integritet 5. Staters kontroll

51 Har vi problem med blockeringar på den svenska marknaden? För 2-3 år sedan diskussion på marknaden om blockering av IP-telefonitjänster i mobilen Vad hände? Idag utformar operatörerna sina erbjudanden alltmer utifrån efterfrågad datavolym utan att ta betalt för telefonin Konsumenterna väljer mellan olika fastprisabonnemang på data, paket med stora volymer ökar PTS individundersökning - 26 procent någon gång använt Skype eller liknande tjänst i mobilen, nästan inga klagomål till PTS om blockeringar 60 procent tittar på rörlig bild i mobilen (31 procent för två år sedan), andelen som skickar SMS visa Skype och liknande tjänster ökar

52 PTS målbild och verktyg i nu gällande reglering Målbild - det ska finnas en marknad där konsumenterna kan välja mellan olika alternativ och få det de förväntar sig och betalar för. En marknad där marknadsaktörerna på bästa sätt kan tillmötesgå slutkundernas efterfrågan. Tillgången till ett öppet internet viktigt, blockeringar och diskriminering gagnar inte konsumenterna. Verktygen i dagens regelverk konkurrens mellan olika tjänster och aktörer, transparenta avtalsvillkor Verktygen visat sig verkningsfulla 52

53 Nätneutralitet - EU-förslaget och den nu gällande svenska regleringen Krav på transparens och tydlighet Internettjänsten får begränsas i hastighet och datavolym i syfte att bättre möta kundens behov Förbud mot blockering m.m. Specialised services införs - rätt att avtala om internettjänst med viss specificerad kvalitet Krav på transparens och tydlighet Internettjänsten får begränsas i hastighet och datavolym i syfte att bättre möta kundens behov Inget förbud mot blockering, större förändring Inte reglerat idag, större förändring

54 Specialised services förslagets två huvudsakliga perspektiv Å ena sidan: Förslaget vill ge möjlighet att skapa QoS och innovation För vissa specifika behov Som undantag, inte huvudregel Å andra sidan: Ett öppet internet ska fortfarande vara grundprincipen Får inte på ett återkommande eller fortlöpande sätt försämra internettjänsternas allmänna kvalitet Icke-diskriminering

55 Konsumentskydd - EU-förslaget och den svenska regleringen (ett axplock) Max 24 månaders bindningstid, utträde efter 6 månader (mot ersättning av subventionerat pris, SIMlås bryts) Inte helt motsvarande regler i Sverige (endast 24-mån regeln) Minst ett erbjudande om <12 mån kontrakt Delvis samma regler i Sverige Skydd mot automatisk förlängning och alltid 1 månads uppsägningstid Tjänster paketerade med minst en e-komtjänst (exvis TV-tjänst) omfattas av dessa regler Samma regler i Sverige fr.om. 1 maj 2014 Ingen motsvarande regel

56 Kort om internationell roaming 94% av EU-konsumenterna begränsar sin användning p.g.a. roamingtaxor Kommissionen bedömer att detta hindrar marknadens fulla potential Accelererad avveckling av roamingtaxor i Europa - övergångstrappa för taxorna Förslaget bibehåller tidigare skyldighet att erbjuda konsumenten lokal roamingaccessleverantör som alternativ Frågan är prioriterad hos ledamöterna i parlamentet

57 Sänkta kostnader vid bredbandsutbyggnad Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

58 Sänka kostnader för utrullning av fiber Förenklad tillgång till bl.a. Kanalisation Master Anslutningspunkter i byggnader Förenklad tillgång till information

59 Bakgrund Öka tillväxt och konkurrenskraft i EU Byggkostnaderna är i dag ca 85 % Samutnyttjande ger mer utbyggnad

60 Förordning blir ett direktiv EU-kommissionen föreslog EU-förordning Direktiv möjliggör nationella anpassningar Infört i lag 1 januari 2016 Gäller från 1 juli 2016

61 Vilka berörs? Teleoperatörer som bygger nät med hög kapacitet + Bättre tillgång till samförläggning, kanalisation och master. - Skyldighet att lämna tillträde till eventuell egen infrastruktur Ägare av berörd infrastruktur (offentliga och privata) - Skyldighet att lämna tillträde till bl.a. kanalisation - Skyldighet att lämna tillträde till bl.a. fastighetsnät PTS och andra myndigheter

62 Två administrativa roller Informationspunkt Ledningskollen.se Databas eller portal? Tvistlösning Tillgång till information Villkor för tillträde (bl.a. pris) Vilken information?

63 Möjligheter och utmaningar Enklare och billigare för den som bygger ut fiber Huvudregeln är att tillträde ska avtalas Svårt att neka eller fördröja tillträden Nytt regelsystem och ny roll för bl.a. PTS Många aktörer berörs

64 Sammanfattning System skapat utifrån Europas samlade behov Utbyggnad av fibernät ges mycket hög prioritet Direktiv medger nationell anpassning Minimikraven innebär både möjligheter och utmaningar Implementeringen avgör effekten 1 juli 2016

65 eidas - Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden Annica Bergman, chef för nätsäkerhetsavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

66 Nyheter jämfört med dagens reglering Omfattar två delar elektronisk identifiering och betrodda tjänster Förordning istället för direktiv direkt gällande Omfattar fler betrodda tjänster än elektroniska signaturer Vissa regler även för icke-kvalificerade betrodda tjänster

67 Elektronisk identifiering Ömsesidigt erkännande av nationella eid-system för offentliga e-tjänster Erkänns efter notifiering till kommissionen Om system notifieras innebär det ansvarstagande för medlemslandet System som kan notifieras bygger på säkerhetsnivå hög eller mycket hög Notifiering innebär att eid kan användas gränsöverskridande

68 Reglerade betrodda tjänster Utfärdande av certifikat för elektroniska signaturer och sigill Validering av signaturer och sigill Bevarande av signaturer och sigill Tidsstämpling Elektronisk leveranstjänst (tjänster som Mina Meddelanden) Certifikat för autentisering av webbplatser

69 Reglerat område Tillhandahållare av betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster Erkännande av betrodda tjänster från andra medlemsländer Rättsligt erkännande av Elektroniska signaturer och sigill Tidsstämpling Elektroniska leveranstjänster Elektroniska dokument Förordningen sätter ramar detaljregler tas fram i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna

70 Icke-kvalificerade tillhandahållare Inget notifieringsförfarande eller anmälningsplikt Säkerhetskrav lämpliga åtgärder med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader Skadeståndsansvar Skyldigheter att rapportera säkerhetsincidenter Händelsestyrd tillsyn efter inträffade och rapporterade incidenter

71 Kvalificerade tillhandahållare Skadeståndsansvar med presumtionsansvar, dvs omvänd bevisbörda Obligatorisk certifiering av verksamheten med årliga revisioner Årlig, planlagd och händelsestyrd tillsyn Tillsynsmyndigheterna i medlemsländerna ska samarbeta Säkerhetskrav och finansiell förmåga att bära risken Skyldigheter att rapportera säkerhetsincidenter

72 Genomförande Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016 Stort antal detaljregler återstår att ta fram. Arbetet påbörjas inom kort i samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna. Offentliga e-tjänster i medlemsländerna är skyldiga att godta andra länders notifierade eid-system från 1 juli 2018

73 Preliminära slutsatser Fler tillhandahållare av betrodda tjänster under tillsyn Utfärdare av certifikat för webbservrar, elektroniska signaturer och sigill Leveranstjänster Oklart hur den svenska marknaden ser ut för vissa tjänster Bevarande av elektroniskt signerade handlingar Tidsstämpling Validering

74 Vidare arbete PTS kommer att granska den slutliga förordningstexten för att kunna bedöma potentiell marknad och omfattning av tillsynsansvar Se över resurs- och kompetensbehov för att hantera området Delta i kommissionens kommittéprocesser för att förhandla fram innehåll i detaljregler

75 Så drivs Sveriges ståndpunkter i EU My Bergdahl, telekom- och industriråd Sveriges ständiga representation i EU

76 EU:s institutioner Europeiska rådet Ministerrådet Kommissionen Europaparlamentet EU-domstolen Revisionsrätten Europeiska Centralbanken Sveriges ständiga representation i EU

77 Sveriges ständiga representation i EU Kommissionen

78 Sveriges ständiga representation i EU Europaparlamentet

79 Europeiska rådet EU s regeringschefer + kommissionens ordförande Permanent ordförande: Herman van Rompuy Minst 4 gånger per år Politiska riktlinjer och prioriteringar Sveriges ständiga representation i EU

80 Coreper II Allmänna frågor Ekonomiska och fin. frågor Rättsliga och inrikes Utrikesfrågor Coreper I Jordbruk och fiske Konkurrensfrågor Miljö Sysselsättning, sociala frågor, hälsa och konsument Transport, telekommunikation och energi Utbildning, ungdom och kultur Sveriges ständiga representation i EU

81 Röstregler i ministerrådet Enkel majoritet Kvalificerad majoritet Minst 62% av befolkningen Enhällighet Sveriges ständiga representation i EU

82 Sveriges ständiga representation Stockholm Sveriges största utlandsmyndighet Regeringskansli i miniatyr Regeringens förlängda arm i EU Bryssel Sveriges ständiga representation i EU

83 Vad gör representationen? Handläggare Ambassadörer Ministrar Regeringschefer Sveriges ständiga representation i EU

84 Rådsarbetsgrupper Råden/förhandlare från departementen Rådgivande kommittéer Coreper I/II Ambassadörerna på Representationen Ministerrådsmöte Statsråden Sveriges ständiga representation i EU

85 Hur stor andel av alla EU-frågor löses var? Handläggarnivå 80% EU-ambassadörsnivå 15% Ministernivå 2-5% Sveriges ständiga representation i EU

86 Rådsarbetsgruppen ORDF nu EL, från 1 juli IT (LV, LU..) ORDF, rådssekretariatet, rättstjänsten, KOM och MS Möts vanligtvis 1-2 gånger/vecka Behandlar KOM:s förslag Sveriges ständiga representation i EU

87 Telekomarbetsgruppen våren 2014 eidas Grävlagstiftningen NIS (nät- och informationssäkerhet) TSM Internet Governance ITU Webbtillgänglighet Sveriges ständiga representation i EU

88 Tack! Frågor? Socialdepartementet

89 Rekommendationen om relevanta marknader Bo Andersson, chefsekonom på PTS Post- och telestyrelsen

90 Dagens situation Europeiska Kommissionen genomför en översyn av nuvarande rekommendation om relevanta marknader (2007/879/EC) I januari publicerades ett utkast till reviderad rekommendation I februari hölls en workshop öppen för intressenter i samband med Berecs plenarmöte i Stockholm I dagarna publiceras ett nytt utkast till reviderad rekommendation Berec arbetar under våren på en opinion kring den reviderade rekommendationen Nya rekommendationen om relevanta marknader avses att börja implementeras under hösten 2014

91 Förändringar i utkastet till ny rekommendation Rekommendation 2007 Utkast till rekommendation 2014 Borttagna i utkastet till rekommendation

92 Det är en marknad under utveckling och förändring Värdekedjan påverkas av utvecklingen En utveckling bland annat mot ökad horisontell specialisering Påverkar detta hur regleringen bör utformas?

93 Avslutningsvis Vi står mitt bland stora förändringar inom slutkundernas efterfrågan, utbudet av tekniska lösningar samt marknadsförda affärsmodeller. Förutsättning att utveckla regleringen i samspel med marknaden

94 Tack för uppmärksamheten! 99

95 Berec-ordförandeskap 2014 Göran Marby, generaldirektör för PTS Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning på PTS Post- och telestyrelsen

96 Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC Berec är en oberoende organisation bestående av 28 regleringsmyndigheter + observatörer, bl.a. Kommissionen Främja harmonisering av den inre marknaden och enhetlig implementering av det europeiska regelverket

97 Ta fram gemensamma ståndpunkter och best practice, stöd i implementering, till enskilda myndigheter vid förfrågan Ge råd, ta ställning förslag från Kommissionen och övriga institutioner Artikel 7 - När Kommissionen ingriper mot regleringsmyndigheter, behövs Berec:s respons (s.k. art 7-förfarande)

98 Vilka består Berec av? Chefer för regleringsmyndigheterna Möts fyra gånger per år fattar beslut Förberedande möten (CN) innan Arbetsprogram varje år Expertarbetsgrupper tar fram rapporter etc. Berec Office i Riga Administrativt stöd till Berec Berec Office leds av en administrativ chef EU-organ, EU-regler EFTA och EEA-länder observatörer

99 Berec:s regelövervakande uppgift - art 7-förfarandet Kommissionen kan i en särskild ordning (art 7-förfarande) ingripa mot EU:s regleringsmyndigheter, efter att regleringsförslag notifierats till KOM SMP-reglering: marknadsavgränsning; SMP-bedömning; skyldigheter Vid ingripande från Kommissionen, s.k. serious doubts, involveras Berec, måste Kommissionen beakta Berec:s inställning. Expertgrupp undersöker - bemannas ibland av PTS-experter

100 Berec:s regelövervakande uppgift - art 7-förfarandet (2) Sedan 2009 års Telekompaket genomförts har KOM ingripit alltmer mot EU:s regleringsmyndigheter. Årligen ca 120 notifierade regleringsåtgärder under , varav ca 10-15% leder till Kommissionen-ingripande. Topp 3 (år 2013): Tyskland 5; Österrike 3; Italien 3. PTS har hittills inga ingripanden mot sig.

101 Ordföranderollen Ansvar för Berec Office och IRG Office Ansvar för beslutsfattandet i Berec Ansvar för att leda CN- och plenarmöten Föra talan för Berec Ansvar för Berec:s strategi Ansvar för internationell agenda

102 Berec 2014 Viktiga frågor på agendan under Förordningsförslaget om Telecom Single Market (TSM) - Nya Rekommendationen om relevanta marknader

103 Förordningsförslaget om Telecom Single Market (TSM) Kommissionens SMI/TSM (vision om Digital Inre Marknad ) Berec:s ställningstagande i dec 2013 Berec följer förhandlingarna i Europaparlamentet (EP) och bistår m synpunkter ITRE röstat om förslag till EP-respons på förordningsförslaget (slutlig röstning 3 april) Berec förbereder ställningstagande till utfallet från slutliga EP-omröstningen

104 TSM (forts.) Rådet har påbörjat sin granskning av KOMs TSM-förslag. Berec:s åsikt efterfrågas kontinuerligt och de flesta tar till sig av de expertutlåtanden Berec framför! PTS Berec-kansli koordinerar Berec:s och PTS arbete med TSM

105 Rekommendation om relevanta marknader Revidering av rekommendationen Berec ska ta ställning s.k. opinion Påbörjade arbetet med opinionen med öppen workshop i Stockholm den 26 februari Arbetsgrupp i Berec jobbar med opinionen Slutligt ställningstagande från Berec på plenarmötet i juni

106 Andra frågor på Berec:s bord 2014 Geografisk marknadsavgränsing vid SMP-analyser International Roaming Equivalence of Input (EOI) Riktlinjer för ekonomiskt replikerbarhetstest (marginalklämningstest) Benchmark om samtrafikavgifter i EU: FTR/MTR/SMS

107 Tack för visat intresse!

108 Aktuellt på PTS PTS nya spektrumstrategi Ylva Mälarstig, tf. chef för enheten för spektrumanalys Uppdatering i mobiltäckningsfrågan Jonas Wessel, tf. chef för spektrumavdelningen Status i arbetet med SMP-beslut för marknaden för nätinfrastrukturtillträde Rikard Englund, chef för konkurrensavdelningen Post- och telestyrelsen

109 PTS spektrumstrategi Hur ska radiospektrum räcka till för framtidens trådlösa användning? Ylva Mälarstig, tf. enhetschef på spektrumavdelningen på PTS Post- och telestyrelsen

110 Sverige behöver en långsiktig spektrumstrategi Radiospektrum är en begränsad naturresurs. Kraftigt ökad efterfrågan. Fördelningen ett historiskt arv. Teknikutveckling ger nya möjligheter och utmaningar.

111 PTS vision samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid Kostnader Nyttor Princip för fördelning och omfördelning av spektrum Samhällsnytta medborgarnas sammanlagda välfärd

112 Inventering behov och spektrumanvändning Identifierar spektrum för revidering Utvärdering alternativa användningar, samhällsnyttoanalys PTS nya arbetsprocess vid fördelning och tilldelning av radiospektrum Marknadsmekanismer fungerar Marknad saknas Först-till-kvarn Licensfritt Auktioner Efterfrågan styr tilldelning 117 Tilldelning genom behovsprövning

113 Huvudprinciperna i PTS spektrumstrategi

114 PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade användningar genom tillräcklig tillgång på radiospektrum Få begränsande villkor, ny internationell harmonisering Tilldelning i god takt som möter efterfrågan Främja andrahandshandel och uthyrning Tätare radioplanering med rimligt skydd

115 PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas Ingen exklusivitet. Villkor för delningen ska säkerställa rätt störningsskydd. tid frekvens

116 PTS ska skapa förutsättningar för mångfald av spektrumanvändningar PTS åtgärder ska vara framtidssäkra och måste fungera i olika framtidsscenarier. Få begränsande villkor och olika nyttjanderätter och tillståndsvillkor.

117 Alla spektrumanvändningar ska på sikt finnas i mest lämpliga frekvensband Samhällsekonomiskt och fysikaliskt Långsiktighet och god planering möjliggör förändringar som är omöjliga eller ineffektiva på kort sikt.

118 PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt Maximera möjligheter och minimera negativa begränsningar. Få begränsande villkor möjliggör användningar med maximal samhällsnytta. Bred harmonisering ska omfatta så många länder som möjligt.

119 PTS ska verka för bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt Ex. övergripande spektrumplanering, tilldelningsformer och villkor. Kvantifierar positiva och negativa effekter av en åtgärd i pengar. Normalt väljs det alternativ som ger störst överskott av nyttan jämfört med kostnaderna.

120 Inventering behov och spektrumanvändning Identifierar spektrum för revidering Utvärdering alternativa användningar, samhällsnyttoanalys PTS nya arbetsprocess vid fördelning och tilldelning av radiospektrum Marknadsmekanismer fungerar Marknad saknas Först-till-kvarn Licensfritt Auktioner Användarstyrd fördelning Fördelning genom administrativt beslut, behovsprövning 125

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Onsdag den 4 februari kl 13-15.00 i Valhall Post- och telestyrelsen Hur jobbar PTS med att förbättra mobilsverige? -Regeringsuppdrag -Tillståndsvillkor

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP)

Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-12-19 Dnr: 13-6142 1(9) Christian Höglund 08-678 55 00 christian.hoglund@pts.se Rapport om att arrangera dialogmöten (N2013/2536/ITP) 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund...

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

FTTH. En samhällsekonomisk studie. Crister Mattsson

FTTH. En samhällsekonomisk studie. Crister Mattsson FTTH En samhällsekonomisk studie Crister Mattsson FTTH & affärsmodeller Är bredband samhällsekonomiskt lönsamt? En studie om Stokab OPTICAL ACCESS SEAMLESS EVOLUTION Development and assessment of next-generation

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

N2013/4192/ITP Synpunkter på Remiss av förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation

N2013/4192/ITP Synpunkter på Remiss av förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation Näringsdepartementet IT-politik Helena Srömbäck N2013/4192/ITP Synpunkter på Remiss av förslaget om en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation TELE2 är en pan-europeisk operatör med cirka

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner

Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner Harmonised ecall European Pilot (HeERO) Summering och reflektioner Gunilla Rydberg, Sjöland&Thyselius, 0761-416947 Bo Andersson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 0705-496096 Agenda Bakgrund

Läs mer

Bredband till hela landet, SOU 2008:40

Bredband till hela landet, SOU 2008:40 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Bredband till hela landet, SOU 2008:40 Utredningen Bredband 2013 Kommits 7 maj - Strömstad Björn Björk Björn Björk, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton

Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton Transportstyrelsen Ingela Sundin Maria Marton 1 Fyra trafikslag men samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Register Statistik över olyckor 2 I internationellt -EU EU-direktiv 2010/40/EU I optimal användning

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration

Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance. Framtidens järnvägsunderhåll. The Swedish Transport Administration Prof. PhD P-O Larsson-Kråik Technical systems Operations and Maintenance Framtidens järnvägsunderhåll The Swedish Transport Administration 2 2015-02-17 Gårdagens och morgondagens ingenjörer Star Trek första

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket Datum Vårt dnr 2007-03-14 013-2007-700 Ert datum Ert dnr 2007-02-22 IJ2007/867/KO Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Konsumentenheten Rebecca Heinemann 103 33 Stockholm Kommissionens grönbok om

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

MiFID II/MiFIR input från Sverige

MiFID II/MiFIR input från Sverige MiFID II/MiFIR input från Sverige FINANSNORGE, DEN 24 SEPT 2015 SARA MITELMAN AGENDA Kort om Fondhandlareföreningen (FHF) Preliminär tidtabell EU/Sverige Några svenska (nordiska) fokusfrågor i EU-förhandlingarna

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA. Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA Lars-Gunnar Lindfors IVL Svenska Miljöinstitutet 2013-04-23 Hur används LCA? Underlag för produktförbättringar /dokumentation av produktförbättring Stora systemstudier,

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna

Remiss av PTS PM Substitutionsanalys: Ingår tillträde till kabel-tv-nät respektive bitströmstillträde över kabel-tv-nät på grossistmarknaderna Post- och telestyrelsen smp@pts.se Sidnr 1 (6) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2012-01-17 11-9306, 11-9313 Remiss av PTS PM Substitutionsanalys:

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer