Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt F n Anstalten Mariefred, Box 104, MARIEFRED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07. F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED"

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1 (23) Internationella åklagarkammaren Stockholm Nacka tingsrätt Enhet 2 Box NACKA STRAND TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 G, B O M M Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXXXX Adress Offentlig försvarare/ombud Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Väst AB, Stampgatan 20, GÖTEBORG Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 S W, P G G Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXX Sverige Adress Saknar adress i Sverige Offentlig försvarare/ombud Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kungsholms Torg 16, 4 tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter F n Anstalten Mariefred, Box 104, MARIEFRED Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 3 B S, A-R Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXXX Sverige Adress B J S Offentlig försvarare/ombud Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar. Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A Telefax Webbadress

2 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 2 (23) Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 4 S, S Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXXX Sverige Adress Offentlig försvarare/ombud Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar. Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. ÅP 1. DATAINTRÅNG (G) (0201-K ) Målsägande L V, underrättad Gärning M G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/wifi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken ÅP 2. DATAINTRÅNG (G) (0201-K ) Målsägande M B, underrättad Gärning M G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/wifi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens

3 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 3 (23) trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken Särskilda yrkanden (Gemensamt för ÅP1-ÅP2) 1. Förverkande enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag tagen WiFi antenn ( BG10221 p 1, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande enligt 36 kap 2 1 st, alternativt 36 kap 3 1 st p 1 brottsbalken, av i beslag tagen WiFi antenn och WiFi adapter ( BG10221 p 42 och 43, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott, alternativt som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. ÅP 3. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K ) Målsägande Bisnode Information AB, , Sveavägen 151, Stockholm, (f.d. Applicate AB. Benämns Applicate nedan.), underrättad Gärning M G och G S W har under perioden den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Stockholm dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand vid ett stort antal tillfällen via Internet med hjälp av andra personers användarnamn och lösenord olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i målsägandens tjänst Infotorgs databas innehållande bland annat stora mängder personuppgifter. De har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken Särskilda yrkanden Förverkande enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort ( BG10221 p 44, Fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott.

4 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 4 (23) ÅP 4. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K ) Målsägande Logica Sverige AB, , Stockholm, (Benämns Logica nedan), underrättad Gärning M G och G S W har från den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Nacka tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. De har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet för att till slut uppnå högsta behörighet. De har även ändrat behörigheter för befintliga användare, lagt till data i stordatorn samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn och delat sådan information med andra. M G och G S W har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling, olovligen ändrat samt i register fört in sådana uppgifter. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken Särskilda yrkanden 1. Förverkande (från M G) enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort ( BG , Fu-prot s 527 ff), dator (samma beslag p 14), dator (samma beslag p 19), hårddisk (samma beslag p 29) som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande (från M G) enligt 36 kap 3 1 st p 1 av i beslag tagna två stycken krypterade datorer ( BG och 17, Fu-prot s 527 ff) som polisens IT-forensiker inte kunnat analysera, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. 3. Förverkande (från G S W) enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag tagen hårddisk ( BG , Fu-prot s 494 ff), hårddisk (samma beslag p 2), bärbar dator (samma beslag p 26) som använts som hjälpmedel vid brott. 4. Att beslaget av en laptop ( BG , FU-prot s 501) ska bestå till dess dom i målet vunnit laga kraft i ansvardelen (Bevisbeslag). Beslaget ska därefter hävas till G S W.

5 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 5 (23) ÅP 5. DATAINTRÅNG (W) (0201-K ) Målsägande Nordea Bank AB, , Smålandsgatan 17, Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning G S W har från juli till och med augusti 2012 i bland annat Stockholm olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. Han har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn. G S W har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken ÅP 6-13 GROVT BEDRÄGERI (W) och FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (W) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (B S, ÅP 11) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (S, ÅP 12) (0201-K ) Målsägande Nordea Bank AB, , Smålandsgatan 17, Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning G S W har i bland annat Sverige olovligen påverkat respektive försökt påverka resultat av en automatisk informationsbehandling genom att i Nordeas stordator utföra respektive försökt utföra penningtransaktioner till vinning för sig själv eller annan och skada för Nordea enligt följande. 6. Den juli 2012 överfört danska kronor från Fackföreningen BUPL:s konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 7. Den juli 2012 försökt överföra danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 8. Den juli 2012 försökt överföra danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 9. Den 24 juli 2012 försökt överföra Euro från Odense Kommunes konto i Nordea till Earthport Plc:s konto i Barclays.

6 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 6 (23) 10. Den 1 augusti 2012 försökt överföra Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till SSE System Service Establishments konto i UBS. 11. Den 1 augusti 2012 försökt överföra danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till A-R B S konto i Swedbank. 12. Den 1 augusti 2012 försökt överföra danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till S S konto i SEB. 13. Den 1 augusti 2012 försökt överföra Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till C Ltds konto i Hellenic Bank Public Company Ltd. Bedrägeribrotten och försöken därtill är grova då gärningarna föregåtts av ett avancerat dataintrång, varit systematiska, avsett betydande värden samt påverkat allmänhetens förtroende för betalningssystem och varit av särskilt farlig art. Fara för försöksbrottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. A-R B S har främjat gärningen under åtalspunkten 11 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. S S har främjat gärningen under åtalspunkten 12 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. Lagrum 9 kap 1 2 st och 3, 9 kap 1 2 st, 3 och 11 samt 23 kap 1 och 4 brottsbalken Yrkande om häktning Jag yrkar att G S W förklaras häktad på sannolika skäl misstänt för de åtalade brotten. Häktningen begärs träda i kraft vid tidpunkt då G S W inte längre verkställer fängelsestraff eller annars är omhändertagen på kriminalvårdsanstalt. Det finns risk för att G S W avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

7 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 7 (23)

8 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 8 (23) Bevisning Allmänt Skriftlig bevisning Sammanfattning av Logicas rapport Report on the IT Security Incident 2012 översatt till svenska, till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Tilläggsprotokoll daterat , s 7-10) Skisser från Logica till styrkande av den tekniska infrastrukturen i Logicas stordatormiljö och kopplingarna mellan denna och Applicate/ Infotorg, RPS, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. (Fu-prot s 43-45) Skatteverkets rapport (Fu-prot, Bilaga B s 11-15). Åberopas till styrkande av hur data från Skatteverket hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Skatteverket. Kronofogdemyndighetens beskrivning av konsekvenser med anledning av dataintrånget (Fu-prot, Bilaga B s 41-44). Åberopas till styrkande av hur data från Kronofogdemyndigheten hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Kronofogdemyndigheten. Säkerhetspolisens analys avseende stulen information vid dataintrången mot Logica och Applicate till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Fu-prot s ) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s ) Gällande BG K dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att M G använt användarnamnen L och d. Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att inga spår av fjärrstyrning av datorn påträffats. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s )

9 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 9 (23) Gällande BG Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s , i detta sammanhang särskilt s 370 f) till styrkande av att inga relevanta spår av fjärrstyrning av datorn påträffats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 442, två rader, :24 till och med :24, rad 23 och 24 uppifrån, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 443, två rader, :45 till och med :45, rad 15 och 16 uppifrån, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 447, sju rader, :48 till och med :50, rad 18 till rad 13 nerifrån, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 448, 30 rader, :02 till och med :02, 30 översta raderna, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 455, en (1) rad, :22, 18:e raden uppifrån, till styrkande av att G S W hackar. Fu-prot s 450, sju rader, :36 till och med :48 andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att G S W hackar. Fu-prot s 438, 20 rader, :56 till och med :15 första 20 raderna uppifrån, till styrkande av att G S W och M G samarbetat och delat material som åtkommits vid dataintrång. Fu-prot s 459, fem rader, :31 till och med :35, andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att G S W lagrar material med åtkommet från dataintrång med hjälp av s k molnlagring. Fu-prot s 458, tolv rader, :46 till och med :34 rad 24 till och med rad 35 uppifrån, till styrkande av att M G har kontakt med G S W samt att han delat material som åtkommits vid dataintrång. Promemoria upprättad av säkerhetspolisen angående möjlighet till fjärrstyrning av dator tagen i beslag hos G S W till styrkande av att datorn inte har fjärrstyrts sedan operativsystemet installerades om på densamma den 11 juli (Fuprot s ). Promemoria från Polisen gällande uppgifter från Försäkringskassan beträffande M G till styrkande av att han använder e-postadressen (Fu-prot s 90-91) Promemoria från Polisen gällande G S W s.k. N till styrkande av att han använder N t och A bl a då han chattar på Internet. (Fu-prot s )

10 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 10 (23) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25708 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25708 (Fu-prot s 501) till styrkande av att M G och G S W känner varandra sedan åtminstone Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och följderna av de åtalade dataintrången samt till styrkande av att G S W datorer inte varit fjärrstyrda. Vittnesförhör med enhetschefen M B, Skatteverket, Säkerhetsstaben, Solna, angående hur Skatteverket använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Skatteverket hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att skyddade personuppgifter åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Skatteverket med anledning av dataintrången. Vittnesförhör med verksamhetschefen S K, Kronofogdemyndigheten, Box 1050, Sundbyberg, angående hur Kronofogdemyndigheten använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Kronofogdemyndigheten hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att uppgifter från Kronofogdemyndighetens register åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten med anledning av dataintrången. Åtalspunkten 1-2 Skriftlig bevisning Kartskiss över placering av bostäder i Ludvika tillhörande personer vars trådlösa nätverk blivit hackade, till styrkande av att dataintrång genom hackande av deras trådlösa nätverk med hjälp av signalförstärkare varit möjlig. (Fu-prot s 87) Beslagsprotokoll samt fotografier avseende signalförstärkare/wifi-antenn till styrkande av han haft tillgång till sådan signalförstärkare. (Fu-prot s 527 resp s 259) Produktblad/information från Internet med bilder gällande signalförstärkare/wifi-antenn av det fabrikat och modell som påträffades i M G lägenhet vid husrannsakan, till styrkande av att sådan signalförstärkare kan användas för åtkomst till trådlösa nätverk på långt avstånd. (Fu-prot s )

11 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 11 (23) Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande av att såväl M G IPadress, som flera personers IP-adresser i M G bostads närområde använts vid dataintrången. (Fu-prot s 10, samt ) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG K dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från M G. Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från M G. Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i ett lagringsutrymme som disponerats av M G. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Mobiltelefon. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från användande av grannen M B trådlösa nätverk anträffats i en telefon som tagits i beslag från M G. Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från användande av grannarnas M B och L W trådlösa nätverk anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från M G. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av att M G hackat grannars trådlösa nätverk. I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 437, en (1) rad, :50, femte från slutet på sidan Fu-prot s 447, fem rader, :42 <z0na> till och med :42 Fu-prot s 453, en (1) rad, :57, åttonde från slutet på sidan Fu-prot s 460, fyra rader, :34 till och med :34, sista fyra raderna på sidan Fu-prot s 461, 19 rader, :34 till och med :36, raderna på sidan Muntlig bevisning

12 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 12 (23) Förhör med målsäganden L V bl a angående hennes trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. L V behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. Förhör med målsäganden M B bl a angående hans trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. M B behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. M G hörande. Åtalspunkten 3 Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör M G. (Fu-prot s samt ) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till M G bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande M G och intrången i Infotorgs databas, att M G olovligen berett sig tillträde till uppgifter i databasen samt utfört sökningar i densamma. (Fu-prot s 39-40) Applicates incidentbeskrivning (Fu-prot, Bilaga B s 2-6). Åberopas till styrkande av dataintrånget mot Applicate och dess följder samt till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång. Översikt över Applicates/ Bisnodes svenska organisation (Fu-prot, Bilaga B, s 8). Åberopas till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Mobiltelefon. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon som tagits i beslag från M G, att M G haft kontakt med G S W, att M G använder sig av användarnamnet d Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från anslutningar mot tjänsten Infotorg

13 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 13 (23) anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från M G. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från M G samt att M G utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg. Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Gällande BG Trasig hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av hur information tillhörande M G lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 437, en (1) rad, :42, 20:e raden uppifrån, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg. Fu-prot s 438, två rader, :35 till och med :35, 39:e och 39:e raderna uppifrån, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s ) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W samt att G S W utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg. Muntlig bevisning Vittnesförhör med kriminalinspektören J S, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material

14 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 14 (23) taget i beslag från M G, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av; att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate, att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G använts vid dataintrången mot Applicate, att M G och G S W dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från G S W och resultatet av dem till styrkande av; att datorer tagna i beslag från G S W innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate, att datorer tagna i beslag G S W använts vid dataintrången mot Applicate, att M G och G S W dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas Vittnesförhör med IT-forensikern R P, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm angående undersökning av från M G i beslag tagna telefoner till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon och ett minneskort som tagits i beslag från M G, att M G haft kontakt med G S W, att M G använder sig av användarnamnet d. Vittnesförhör med nordenchefen för Bisnode B-E K, Bisnode Information AB (f d Applicate), Sveavägen 151, Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med intrånget mot Applicate och vilka åtgärder som vidtogs från Applicates sida m.m., till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Applicate. M G hörande. G S W hörande.

15 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 15 (23) Åtalspunkten 4 Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör M G. (Fu-prot s samt ) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till M G bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande M G och intrången i Logicas stordatormiljö, att M G olovligen berett sig tillträde till uppgifter i stordatormiljön samt hämtat data från densamma. (Fu-prot s 39-40) Promemoria gällande undersökning av i beslag tagna datorer tillsammans med E G från Logica till styrkande av; att datorer tagna i beslag i M G bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i G S W bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från M G molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö (Fu prot s 47-50) E-postkommunikation mellan polis och Riksdagsförvaltningen till styrkande av att Riksdagsförvaltningens användarkonto använt vid intrånget mot Logicas stordatormiljö. (Fu-prot s 51-53) Händelse- och åtgärdslogg ur Logicas utredningsrapport (Fu-prot, Bilaga B s ), till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången 2012 mot Logicas stordatormiljö. Utskrift av fil med skyddade personnummer utlagd på Pastbin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Samtliga personnummer är maskade i förundersökningsprotokollet.) (Fu-prot s 54-83) Svar på rättslig hjälp från USA avseende filer som funnits utlagda på Pastebin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Fu-prot s ) Intyg skrivet av tjänsteman på Skatteverket samt två promemorior avfattade av polisens IT-forensiker till styrkande av att den på Pastbin.com publicerade filen innehållit personnummer tillhörande personer med skyddade personuppgifter, att data som åtkommits vid dataintrången innefattat skyddade personuppgifter samt att sådana data påträffats i dator tillhörig M G samt s.k. molnlagringstjänst som disponerats av honom. (Fu-prot s 84-86)

16 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 16 (23) Promemoria upprättad av polisens IT-forensiker till styrkande av att det i datorer och telefon som påträffats i M G bostad påträffats spår av att användaren d anslutit till Passagen.se samt att denna användare är M G. (Fuprot s 109) Logicas incidentrapport (Fu-prot, Bilaga B, s 53-66) till styrkande av att intrång skett mot stordatormiljön 2010 och att detta intrång har kopplingar till fynd gjorda i datorer tagna i belag från G S W. (Avsnitten Händelseförlopp, s 54-55, Händelselogg, s 56-57, samt Lista med kända SRC-IP, s 58, åberopas.) Logicas Utredningsrapport (Fu-prot, Bilaga B, s ) till styrkande av tillvägagångssättet för intrången mot Logicas stordatormiljö under 2012 och mängden data som påverkats i systemet samt kopplingarna till intrången 2010 mot Logicas stordatormiljö. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från M G samt att M G olovligen anslutit sig till och försökt hämta och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Vidare till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö delats mellan M G och G S W. Gällande BG K dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G används vid dataintrång mot Logica 2011 och Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö. Vidare till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig M G. Även till styrkande av att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö Sammanfattningsvis till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G används vid dataintrång mot Logica. Gällande BG Trasig hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av att hårddisken tagen i beslag från M G tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö som åtkommits under datorintrången mot Logicas stordatormiljö 2010 och

17 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 17 (23) 2011, att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligen berett sig tillgång till Logicas stordatormiljö och från denna hämtat ut data samt lagt till filer i densamma, att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Gällande inhämtad data från Ubunto One (Fu-prot s ) till styrkande av att M G haft ett konto hos den s.k. molnlagringstjänsten Ubunto One, att M G olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Även till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i molnlagringstjänst tillhörig M G. Vidare till styrkande av att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av hur information tillhörande M G lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 460, 15 rader, :48, 43:e raden uppifrån och :30 till och med :34, 18:e till och med femte raderna från slutet på sidan, till styrkande av att M G varit delaktig i dataintrånget mot Logica. Fu-prot s , 33 rader, :29 till och med :01, de sista 16 raderna på s 448 och de första 17 raderna på s 449, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot Logica, dataintrånget mot Logica samt hämtat ut och delat data från intrånget med andra. Fu-prot s 461, sex rader, :37 till och med :39, 15:e till och med 10:e raderna nerifrån, till styrkande av att M G innehaft data med skyddade personnummer som åtkommits vid dataintrånget mot Logica. Fu-prot s , :33 till och med :57, alla rader på s 450 från och med rad 16, alla rader på s 451 och de fyra första raderna på s 452, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data.

18 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 18 (23) Fu-prot s , 30 rader, :33 till och med :14, de sista 26 raderna på s 453 och de fyra första raderna på s 454, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data. Fu-prot s , :41 till och med :24, de sista 34 raderna på s 457, hela s 458 och de tre första raderna på s 459, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W samt att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö. Gällande BG Hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W samt att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö. Gällande BG Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s ) till styrkande av; o att det i en dator som tagits i beslag från G S W finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Logicas stordatormiljö, o att datorn, oftast med hjälp av andra datorer, använts för intrången mot Logicas stordatormiljö, o att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W o att det i en dator som tagits i beslag från G S W påträffats spår av användarnamn som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att det i en dator som tagits i beslag från G S W påträffats spår av program som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig G S W. o att G S W hämtat data och lagt till data i Logicas stordatormiljö och

19 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 19 (23) o att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Dokument från Kungadömet Kambodja angående gods taget i beslag från G S W vid gripandet av Kambodjans polis, som överlämnades av kambodjanska myndigheter till svensk polispersonal (Fu-prot s ) samt promemoria upprättad av svensk polis gällande material från Kambodja (Fu-prot s 177), till styrkande av att godset som tagits i beslag med beslagsnummer BG25023 kommer från G S W och fanns i hans besittning vid gripandet i Kambodja. Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och brottstiden för de åtalade dataintrången mot Logica. Vittnesförhör med kriminalinspektören J S, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från M G, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av; att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica, att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G W använts vid dataintrången mot Logica, att M G och G S W olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, att M G och G S W under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica, Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av; att datorer tagna i beslag från G S W innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica, att datorer tagna i beslag från G S W använts vid dataintrången mot Logica,

20 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 20 (23) att M G och G S W olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, att M G och G S W under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica, att tidsinställningarna i den från G S W i beslag tagna bärbara Macdatorn ändrats, men att tidsinställningarna stämmer överens med Logicas loggar för angrepp mot deras stordatormiljö. Vittnesförhör med säkerhetschefen A S, CGI (f d Logica), Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med dataintrången mot Logica och Logicas arbetsinsatser, till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Logica. Vittnesförhör med systemteknikern E G, CGI (f d Logica), Stockholm, angående hennes iakttagelser i samband med utredningen efter intrånget mot Logica samt samtal med personal från förundersökningen, till styrkande av att datorer tagna i beslag i M G bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i G S W bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från M G molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö M G hörande. G S W hörande Åtalspunkten 5 Skriftlig bevisning Incidentrapport från Nordea daterad den 10 januari 2013 (Fu-prot s 8-21) till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mot Nordea och följderna därav. Promemoria från Säkerhetspolisen daterad (Fu-prot 51-54), till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mor Nordea samt kopplingarna till G S W och fynd i datorer som tagits i beslag från honom. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 avseende intrång riktat mot Nordea (Fu-prot s ). Följande delar åberopas. Inledning och sammanfattning (Fu-prot s 81-82) till styrkande av det anträffats spår av IP-adresser som använts vid dataintrången mot

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (HÖ) MEDHJÄLP TILL BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (JO) (0201-K )

BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (HÖ) MEDHJÄLP TILL BROTT MOT UPPHOVSRÄTTSLAGEN (JO) (0201-K ) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Södertörns tingsrätt Enhet 4 141 84 HUDDINGE SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 4 INKOM: 2012-12-20 MÅLNR: B 15075-12 AKTBIL: 3 TR

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

1. EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE (K 199577-12)

1. EGENMÄKTIGT FÖRFARANDE (K 199577-12) Ansökan om stämning Sida 1(13) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Alingsås tingsrätt Box 126 441 23 ALINGSÅS ALINGSÅS TINGSRÄTT Rotel 6 INKOM: 2013-01-17 MÅLNR: B 1285-12 AKTBIL: 48 TR mål:

Läs mer

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K170010-12)

Samtliga sexuella handlingar har konkretiserats i bilaga 1(sekretess) 1 7. GROV VÅLDTÄKT MOT BARN (0201-K170010-12) Ansökan om stämning Sida 1 (8) Norrorts åklagarkammare i Stockholm HÄKTAT ÅKLAGARBUNDET MGD UNDER 18 Attunda tingsrätt Enhet 3 Box 940 191 29 SOLLENTUNA TR mål: B 4684-12 Handl.: Tilltalad: efternamn och

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1(12) 1958 Första ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-3570-12 Kammaråklagare Björn Rosenlöf 2014-03-23 Handläggare 944-4

1(12) 1958 Första ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-3570-12 Kammaråklagare Björn Rosenlöf 2014-03-23 Handläggare 944-4 1(12) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt Avdelning 1, Enhet 191 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 191 INKOM: 2014-03-23 MÅLNR: B 9479-13 AKTBIL: 260 TR mål: B 9479-13

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

1. GROV STÖLD och GROVT BEDRÄGERI (1400-K39319-14)

1. GROV STÖLD och GROVT BEDRÄGERI (1400-K39319-14) Ansökan om stämning Sida 1(6) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Alingsås tingsrätt Rotel 1 Box 126 441 23 ALINGSÅS ALINGSÅS TINGSRÄTT Rotel 1 INKOM: 2016-05-09 MÅLNR: B 196-16 AKTBIL: 18

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Linköping

2012-11-20 meddelad i Linköping DOM Mål nr B 3786-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helene Gestrin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Tilltalad Nikolay Ershov, 651090-6917 Frihetsberövande:

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

Handling Ärende AM-100099-13 Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell 2013-12-02 Handläggare 407A-2

Handling Ärende AM-100099-13 Vice chefsåklagare Per-Erik Rinsell 2013-12-02 Handläggare 407A-2 Ansökan om stämning Sida 1 (9) Åklagarkammaren i Uddevalla Åklagarbundet mål Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 VÄNERSBORG TR mål: B 2484-13 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Ystad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Ystad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 62- Skivarp Offentlig försvarare:

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 476 Ärende AM-22145-14 Kammaråklagare Lotten Paulsson 2014-05-28 Handläggare 313-32

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 476 Ärende AM-22145-14 Kammaråklagare Lotten Paulsson 2014-05-28 Handläggare 313-32 Ansökan om stämning Sida 1(13) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt Avdelning 3, Enhet 31 Box 265 201 22 MALMÖ TR mål: B 1441-14 Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2013-03-20 meddelad i Sollentuna

2013-03-20 meddelad i Sollentuna Mål nr meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Wissam Samir Daybess, 741111 Frihetsvägen

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se 17124 SOLNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(9) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Solna tingsrätt Avdelning 2 Box 1356 171 26 SOLNA SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2014-11-26 MÅLNR: B 7206-14 AKTBIL: 222

Läs mer

12-07, Anhållande verkställt 2012-02-09, Häktad 2012-02-13 Delgivningsuppgifter

12-07, Anhållande verkställt 2012-02-09, Häktad 2012-02-13 Delgivningsuppgifter Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 21 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 21 INKOM: 2012-06-26 MÅLNR: B 8894-11 AKTBIL: 208 TR mål: B

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1. VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD (0600-K35772-11) Målsägande J S; genom målsägandebiträdet advokaten S L A S; - -

1. VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD (0600-K35772-11) Målsägande J S; genom målsägandebiträdet advokaten S L A S; - - Ansökan om stämning Sida 1 (8) Åklagarkammaren i Jönköping Eksjö tingsrätt Box 230 575 23 EKSJÖ TR mål: B 417-12 Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 W, T S H Personnr

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB-2007-12 Kammaråklagare John Keränen 2013-06-26 Handläggare 912-7

1(12) 213 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Ärende EB-2007-12 Kammaråklagare John Keränen 2013-06-26 Handläggare 912-7 1(12) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT Enhet 11 INKOM: 2013-06-26 MÅLNR: B 5398-12 AKTBIL: 118 TR mål: B 5398-12 Handl.:

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

Begångna brott Grov stöld

Begångna brott Grov stöld Gotlands tingsrätt DOM Mål nr B 957-12 meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby Målsägande Angelica Målsägandebiträde:

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Avdelning 1 DOM Mål nr B 9259-12 2012-12-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess

Läs mer

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1)

MALMÖ TINGSRATT Avdelning l 2013-01-24. Mål nr B 12562-12. Malmö. PARTER (Antal tilltalade: 1) MALMÖ TINGSRATT DOM meddelad i Malmö Mål nr B 12562-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Christoffer Östlind Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad SAAD Turky Thamer, 880101

Läs mer

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2014-02-25 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2014-02-25 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 1835-09 meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Norberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad Tilltalad MARTIN Per Lennart Friström,

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-11-25 meddelad i Göteborg

2013-11-25 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2658-13 2013-11-25 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Fredén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Peter Loorents Grevegårdsvägen

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1123 Björnkullavägen HUDDINGE Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 1123 Björnkullavägen HUDDINGE Telefax Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Södertörns tingsrätt Avdelning 1 141 84 HUDDINGE SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1 INKOM: 2017-11-10 MÅLNR: B 8127-17 AKTBIL:

Läs mer

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 xxxxx Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 xxxxx Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Ansökan om stämning Sida 1 (17) Åklagarkammaren i Uddevalla Vice chefsåklagare Sune Johansson 2013-02-27 Handläggare 407A-2 Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 VÄNERSBORG TR mål: B 1725-12 Handl.: OVR

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM-81529-12 Kammaråklagare Mårten Alvinsson 2013-03-15 Handläggare 313-26

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM-81529-12 Kammaråklagare Mårten Alvinsson 2013-03-15 Handläggare 313-26 Ansökan om stämning Sida 1(13) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 32 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 32 INKOM: 2013-03-15 MÅLNR: B 12255-12 AKTBIL: 35 TR mål: B

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Advokat Anders Schierenbeck, Oskarshamn Frihetsberövande m.m. Anhållen 2014-04-04, häktad 2014-04-07 Delgivningsuppgifter

Advokat Anders Schierenbeck, Oskarshamn Frihetsberövande m.m. Anhållen 2014-04-04, häktad 2014-04-07 Delgivningsuppgifter Ansökan om stämning Sida 1(25) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Kalmar tingsrätt Målenhet 1 Box 613 391 26 KALMAR KALMAR TINGSRÄTT 3:3 INKOM: 2014-06-11 MÅLNR: B 1163-14 AKTBIL: 67 TR mål:

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12

Brott som den tilltalade döms för 1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 1 st och 4 st brottsbalken - 2014-07-12 1 meddelad i Göteborg Mål nr: B 9355-14 B 9111-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad YUSUF Mohamed Farah, 19820102-7573 Frihetsberövande: Häktad c/o Nylösegården Skaragatan 3 Lgh 1205 415 01 GÖTEBORG

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

meddelad i Linköping. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 87- Motala Offentlig försvarare:

Läs mer

Skaraborgs tingsrätt. Box 174 541 24 SKÖVDE. TR mål: B 1902-15 Handl.: VÅLD. Ansvarsyrkanden m.m. MORD (5000-K698204-15)

Skaraborgs tingsrätt. Box 174 541 24 SKÖVDE. TR mål: B 1902-15 Handl.: VÅLD. Ansvarsyrkanden m.m. MORD (5000-K698204-15) Ansökan om stämning Sida 1(6) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Skaraborgs tingsrätt Box 174 541 24 SKÖVDE SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 2 INKOM: 2015-10-23 MÅLNR: B 1902-15 AKTBIL: 86 TR

Läs mer

Ansökan om stämning Sida 1(7) Malmö Åklagarkammare Handling 296 Ärende AM-25427-12 Kammaråklagare Hans Harding 2012-08-21 Handläggare 313-6

Ansökan om stämning Sida 1(7) Malmö Åklagarkammare Handling 296 Ärende AM-25427-12 Kammaråklagare Hans Harding 2012-08-21 Handläggare 313-6 Ansökan om stämning Sida 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 193 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 193 INKOM: 2012-08-21 MÅLNR: B 5266-12 AKTBIL: 20 TR mål: B

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 60 10 registrator.ak-malmo@aklagare.se 20590 MALMÖ Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 010-562 60 10 registrator.ak-malmo@aklagare.se 20590 MALMÖ Telefax Ansökan om stämning Sida 1(23) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt Avdelning 1, Enhet 192 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 192 INKOM: 2015-10-16 MÅLNR: B 3851-15

Läs mer

BILDKOLLAGE FÖLJANDE BILDER ÄR HÄMTADE FRÅN DIGITALKAMERA

BILDKOLLAGE FÖLJANDE BILDER ÄR HÄMTADE FRÅN DIGITALKAMERA Polismyndighet Enhet 5KU/F2 Familjevåldsgrupp Handläggare (Protokollförare) Inspektör Karolina Haglund Undersökningsledare Kammaråklagare Emelie Källfelt Polisens diarienummer Förtursmål Nej Ersättningsyrkanden

Läs mer

Norrköpings tingsrätt Enhet 2, R 7 Box 418 601 05 NORRKÖPING. TR mål: B 1205-14 Handl.: VÅLD

Norrköpings tingsrätt Enhet 2, R 7 Box 418 601 05 NORRKÖPING. TR mål: B 1205-14 Handl.: VÅLD Ansökan om stämning Sida 1(8) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Norrköpings tingsrätt Enhet 2, R 7 Box 418 601 05 NORRKÖPING NORRKÖPINGS TINGSRÄTT R 7 INKOM: 2014-11-03 MÅLNR: B 1205-14

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna

DOM 2013-02-06 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRATT EnhetS DOM meddelad i Sollentuna Mål nr B 9462-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Rebecca Rehnström Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

Sundsvall. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A

Sundsvall. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-12-22 B 1141-11 Rotel 2:3 Sundsvall Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gävle tingsrätts dom den 7 november 2011 i mål nr B 2802-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se 19129 SOLLENTUNA Telefax

Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 950 Tingsvägen 7 010-562 50 00 registrator.aknorrort-stockholm@aklagare.se 19129 SOLLENTUNA Telefax Ansökan om stämning Sida 1(19) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Häktat mål Attunda tingsrätt Enhet 3 Box 940 191 29 SOLLENTUNA ATTUNDA TINGSRÄTT Enhet 3 INKOM: 2015-12-23 MÅLNR: B 3997-15

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Kalmar

2013-02-26 meddelad i Kalmar Mål nr meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Hanna Nilsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Tilltalad Masod Rasoli, 930328 Riddaregatan 3 C Lgh 1102 393

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer