Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt F n Anstalten Mariefred, Box 104, MARIEFRED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhållande 2012-09-11, Häktad 2012-09-14, Häktningsbeslutet hävt 2012-12-07. F n Anstalten Mariefred, Box 104, 647 23 MARIEFRED"

Transkript

1 Ansökan om stämning Sida 1 (23) Internationella åklagarkammaren Stockholm Nacka tingsrätt Enhet 2 Box NACKA STRAND TR mål: B Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 G, B O M M Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXXXX Adress Offentlig försvarare/ombud Hurtig, Björn, Försvarsadvokaterna Väst AB, Stampgatan 20, GÖTEBORG Frihetsberövande m.m. Anhållande verkställt , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 S W, P G G Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXX Sverige Adress Saknar adress i Sverige Offentlig försvarare/ombud Salomonsson, Ola, Advokatfirman Salomonsson HB, Kungsholms Torg 16, 4 tr, STOCKHOLM Frihetsberövande m.m. Anhållande , Häktad , Häktningsbeslutet hävt Delgivningsuppgifter F n Anstalten Mariefred, Box 104, MARIEFRED Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 3 B S, A-R Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXXX Sverige Adress B J S Offentlig försvarare/ombud Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar. Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Hantverkargatan 25 A Telefax Webbadress

2 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 2 (23) Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 4 S, S Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov XXXXXX Sverige Adress Offentlig försvarare/ombud Önskar offentlig försvarare. Godtar den rätten förordnar. Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. ÅP 1. DATAINTRÅNG (G) (0201-K ) Målsägande L V, underrättad Gärning M G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/wifi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken ÅP 2. DATAINTRÅNG (G) (0201-K ) Målsägande M B, underrättad Gärning M G har i mars 2012 i anslutning till sin bostad på Timmermansvägen i Ludvika med hjälp av s.k. signalförstärkare/wifi-antenn genom att forcera lösenord vid flera tillfällen olovligen berett sig tillträde till målsägandens

3 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 3 (23) trådlösa router. Han har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken Särskilda yrkanden (Gemensamt för ÅP1-ÅP2) 1. Förverkande enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag tagen WiFi antenn ( BG10221 p 1, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande enligt 36 kap 2 1 st, alternativt 36 kap 3 1 st p 1 brottsbalken, av i beslag tagen WiFi antenn och WiFi adapter ( BG10221 p 42 och 43, fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott, alternativt som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. ÅP 3. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K ) Målsägande Bisnode Information AB, , Sveavägen 151, Stockholm, (f.d. Applicate AB. Benämns Applicate nedan.), underrättad Gärning M G och G S W har under perioden den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Stockholm dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand vid ett stort antal tillfällen via Internet med hjälp av andra personers användarnamn och lösenord olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i målsägandens tjänst Infotorgs databas innehållande bland annat stora mängder personuppgifter. De har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken Särskilda yrkanden Förverkande enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort ( BG10221 p 44, Fu-prot s 527 ff), som använts som hjälpmedel vid brott.

4 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 4 (23) ÅP 4. DATAINTRÅNG (W och G) (0201-K ) Målsägande Logica Sverige AB, , Stockholm, (Benämns Logica nedan), underrättad Gärning M G och G S W har från den 1 januari 2010 till och med den 15 april 2012 i bland annat Nacka tillsammans och i samförstånd olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. De har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet för att till slut uppnå högsta behörighet. De har även ändrat behörigheter för befintliga användare, lagt till data i stordatorn samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn och delat sådan information med andra. M G och G S W har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling, olovligen ändrat samt i register fört in sådana uppgifter. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken Särskilda yrkanden 1. Förverkande (från M G) enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag taget minneskort ( BG , Fu-prot s 527 ff), dator (samma beslag p 14), dator (samma beslag p 19), hårddisk (samma beslag p 29) som använts som hjälpmedel vid brott. 2. Förverkande (från M G) enligt 36 kap 3 1 st p 1 av i beslag tagna två stycken krypterade datorer ( BG och 17, Fu-prot s 527 ff) som polisens IT-forensiker inte kunnat analysera, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. 3. Förverkande (från G S W) enligt 36 kap 2 1 st brottsbalken av i beslag tagen hårddisk ( BG , Fu-prot s 494 ff), hårddisk (samma beslag p 2), bärbar dator (samma beslag p 26) som använts som hjälpmedel vid brott. 4. Att beslaget av en laptop ( BG , FU-prot s 501) ska bestå till dess dom i målet vunnit laga kraft i ansvardelen (Bevisbeslag). Beslaget ska därefter hävas till G S W.

5 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 5 (23) ÅP 5. DATAINTRÅNG (W) (0201-K ) Målsägande Nordea Bank AB, , Smålandsgatan 17, Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning G S W har från juli till och med augusti 2012 i bland annat Stockholm olovligen berett sig tillgång till en stordator som tillhör målsäganden. Han har successivt tillförskansat sig utökad behörighet i systemet samt hämtat ut stora mängder information från stordatorn. G S W har därigenom olovligen berett sig tillgång till uppgifter avsedda för automatiserad behandling. Lagrum 4 kap 9 c brottsbalken ÅP 6-13 GROVT BEDRÄGERI (W) och FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (W) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (B S, ÅP 11) och MEDHJÄLP TILL FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI (S, ÅP 12) (0201-K ) Målsägande Nordea Bank AB, , Smålandsgatan 17, Stockholm, (Benämns Nordea nedan), underrättad Gärning G S W har i bland annat Sverige olovligen påverkat respektive försökt påverka resultat av en automatisk informationsbehandling genom att i Nordeas stordator utföra respektive försökt utföra penningtransaktioner till vinning för sig själv eller annan och skada för Nordea enligt följande. 6. Den juli 2012 överfört danska kronor från Fackföreningen BUPL:s konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 7. Den juli 2012 försökt överföra danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 8. Den juli 2012 försökt överföra danska kronor från Odense Kommunes konto i Nordea till M H E konto i Nordea. 9. Den 24 juli 2012 försökt överföra Euro från Odense Kommunes konto i Nordea till Earthport Plc:s konto i Barclays.

6 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 6 (23) 10. Den 1 augusti 2012 försökt överföra Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till SSE System Service Establishments konto i UBS. 11. Den 1 augusti 2012 försökt överföra danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till A-R B S konto i Swedbank. 12. Den 1 augusti 2012 försökt överföra danska kronor från Nets Card Processings konto i Nordea till S S konto i SEB. 13. Den 1 augusti 2012 försökt överföra Euro från Nets Card Processings konto i Nordea till C Ltds konto i Hellenic Bank Public Company Ltd. Bedrägeribrotten och försöken därtill är grova då gärningarna föregåtts av ett avancerat dataintrång, varit systematiska, avsett betydande värden samt påverkat allmänhetens förtroende för betalningssystem och varit av särskilt farlig art. Fara för försöksbrottens fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. A-R B S har främjat gärningen under åtalspunkten 11 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. S S har främjat gärningen under åtalspunkten 12 genom att ställa sitt konto till förfogande för penningtransaktionen. Lagrum 9 kap 1 2 st och 3, 9 kap 1 2 st, 3 och 11 samt 23 kap 1 och 4 brottsbalken Yrkande om häktning Jag yrkar att G S W förklaras häktad på sannolika skäl misstänt för de åtalade brotten. Häktningen begärs träda i kraft vid tidpunkt då G S W inte längre verkställer fängelsestraff eller annars är omhändertagen på kriminalvårdsanstalt. Det finns risk för att G S W avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

7 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 7 (23)

8 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 8 (23) Bevisning Allmänt Skriftlig bevisning Sammanfattning av Logicas rapport Report on the IT Security Incident 2012 översatt till svenska, till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Tilläggsprotokoll daterat , s 7-10) Skisser från Logica till styrkande av den tekniska infrastrukturen i Logicas stordatormiljö och kopplingarna mellan denna och Applicate/ Infotorg, RPS, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. (Fu-prot s 43-45) Skatteverkets rapport (Fu-prot, Bilaga B s 11-15). Åberopas till styrkande av hur data från Skatteverket hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Skatteverket. Kronofogdemyndighetens beskrivning av konsekvenser med anledning av dataintrånget (Fu-prot, Bilaga B s 41-44). Åberopas till styrkande av hur data från Kronofogdemyndigheten hanterats i Logicas stordatormiljö, omfånget av dataintrången och konsekvenserna av desamma för Kronofogdemyndigheten. Säkerhetspolisens analys avseende stulen information vid dataintrången mot Logica och Applicate till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången samt omfång och följder av desamma. (Fu-prot s ) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s ) Gällande BG K dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att M G använt användarnamnen L och d. Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att inga spår av fjärrstyrning av datorn påträffats. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. Inledning och sammanfattning till styrkande av det brottsliga händelseförloppet. (Fu-prot s )

9 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 9 (23) Gällande BG Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s , i detta sammanhang särskilt s 370 f) till styrkande av att inga relevanta spår av fjärrstyrning av datorn påträffats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 442, två rader, :24 till och med :24, rad 23 och 24 uppifrån, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 443, två rader, :45 till och med :45, rad 15 och 16 uppifrån, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 447, sju rader, :48 till och med :50, rad 18 till rad 13 nerifrån, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 448, 30 rader, :02 till och med :02, 30 översta raderna, till styrkande av att M G hackar. Fu-prot s 455, en (1) rad, :22, 18:e raden uppifrån, till styrkande av att G S W hackar. Fu-prot s 450, sju rader, :36 till och med :48 andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att G S W hackar. Fu-prot s 438, 20 rader, :56 till och med :15 första 20 raderna uppifrån, till styrkande av att G S W och M G samarbetat och delat material som åtkommits vid dataintrång. Fu-prot s 459, fem rader, :31 till och med :35, andra till och med åttonde raderna uppifrån, till styrkande av att G S W lagrar material med åtkommet från dataintrång med hjälp av s k molnlagring. Fu-prot s 458, tolv rader, :46 till och med :34 rad 24 till och med rad 35 uppifrån, till styrkande av att M G har kontakt med G S W samt att han delat material som åtkommits vid dataintrång. Promemoria upprättad av säkerhetspolisen angående möjlighet till fjärrstyrning av dator tagen i beslag hos G S W till styrkande av att datorn inte har fjärrstyrts sedan operativsystemet installerades om på densamma den 11 juli (Fuprot s ). Promemoria från Polisen gällande uppgifter från Försäkringskassan beträffande M G till styrkande av att han använder e-postadressen (Fu-prot s 90-91) Promemoria från Polisen gällande G S W s.k. N till styrkande av att han använder N t och A bl a då han chattar på Internet. (Fu-prot s )

10 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 10 (23) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25708 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25708 (Fu-prot s 501) till styrkande av att M G och G S W känner varandra sedan åtminstone Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och följderna av de åtalade dataintrången samt till styrkande av att G S W datorer inte varit fjärrstyrda. Vittnesförhör med enhetschefen M B, Skatteverket, Säkerhetsstaben, Solna, angående hur Skatteverket använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Skatteverket hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att skyddade personuppgifter åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Skatteverket med anledning av dataintrången. Vittnesförhör med verksamhetschefen S K, Kronofogdemyndigheten, Box 1050, Sundbyberg, angående hur Kronofogdemyndigheten använt sig av Logicas/Applicates tjänster samt hur Kronofogdemyndigheten hanterat de aktuella dataintrången till styrkande av att uppgifter från Kronofogdemyndighetens register åtkommits vid dataintrången samt konsekvenser hos Kronofogdemyndigheten med anledning av dataintrången. Åtalspunkten 1-2 Skriftlig bevisning Kartskiss över placering av bostäder i Ludvika tillhörande personer vars trådlösa nätverk blivit hackade, till styrkande av att dataintrång genom hackande av deras trådlösa nätverk med hjälp av signalförstärkare varit möjlig. (Fu-prot s 87) Beslagsprotokoll samt fotografier avseende signalförstärkare/wifi-antenn till styrkande av han haft tillgång till sådan signalförstärkare. (Fu-prot s 527 resp s 259) Produktblad/information från Internet med bilder gällande signalförstärkare/wifi-antenn av det fabrikat och modell som påträffades i M G lägenhet vid husrannsakan, till styrkande av att sådan signalförstärkare kan användas för åtkomst till trådlösa nätverk på långt avstånd. (Fu-prot s )

11 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 11 (23) Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande av att såväl M G IPadress, som flera personers IP-adresser i M G bostads närområde använts vid dataintrången. (Fu-prot s 10, samt ) IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG K dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från M G. Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i en dator som tagits i beslag från M G. Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande att inloggningar till L V och M B trådlösa nätverk anträffats i ett lagringsutrymme som disponerats av M G. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Mobiltelefon. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från användande av grannen M B trådlösa nätverk anträffats i en telefon som tagits i beslag från M G. Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från användande av grannarnas M B och L W trådlösa nätverk anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från M G. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av att M G hackat grannars trådlösa nätverk. I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 437, en (1) rad, :50, femte från slutet på sidan Fu-prot s 447, fem rader, :42 <z0na> till och med :42 Fu-prot s 453, en (1) rad, :57, åttonde från slutet på sidan Fu-prot s 460, fyra rader, :34 till och med :34, sista fyra raderna på sidan Fu-prot s 461, 19 rader, :34 till och med :36, raderna på sidan Muntlig bevisning

12 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 12 (23) Förhör med målsäganden L V bl a angående hennes trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. L V behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. Förhör med målsäganden M B bl a angående hans trådlösa nätverk i bostaden i Ludvika till styrkande av att nätverket blivit hackat och vad det medfört. Förhöret kan enligt åklagaren hållas per telefon. M B behöver endast närvara vid rättegången under sitt förhör. M G hörande. Åtalspunkten 3 Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör M G. (Fu-prot s samt ) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till M G bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande M G och intrången i Infotorgs databas, att M G olovligen berett sig tillträde till uppgifter i databasen samt utfört sökningar i densamma. (Fu-prot s 39-40) Applicates incidentbeskrivning (Fu-prot, Bilaga B s 2-6). Åberopas till styrkande av dataintrånget mot Applicate och dess följder samt till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång. Översikt över Applicates/ Bisnodes svenska organisation (Fu-prot, Bilaga B, s 8). Åberopas till styrkande av vilken juridisk person som utsatts för dataintrång IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Mobiltelefon. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon som tagits i beslag från M G, att M G haft kontakt med G S W, att M G använder sig av användarnamnet d Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från anslutningar mot tjänsten Infotorg

13 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 13 (23) anträffats i ett minneskort som suttit i en telefon som tagits i beslag från M G. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från M G samt att M G utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg. Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Gällande BG Trasig hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligt använt tjänsten Infotorg. Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av hur information tillhörande M G lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 437, en (1) rad, :42, 20:e raden uppifrån, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg. Fu-prot s 438, två rader, :35 till och med :35, 39:e och 39:e raderna uppifrån, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot tjänsten Infotorg. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s ) till styrkande av att spår från inloggningar mot tjänsten Infotorg anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W samt att G S W utfört olovliga slagningar i tjänsten Infotorg. Muntlig bevisning Vittnesförhör med kriminalinspektören J S, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material

14 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 14 (23) taget i beslag från M G, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av; att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate, att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G använts vid dataintrången mot Applicate, att M G och G S W dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från G S W och resultatet av dem till styrkande av; att datorer tagna i beslag från G S W innehöll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Applicate, att datorer tagna i beslag G S W använts vid dataintrången mot Applicate, att M G och G S W dels tillsammans och i samförstånd dels på egen hand under perioden vid ett stort antal tillfällen via Internet olovligen anslutit sig till och genomfört sökningar i tjänsten Infotorgs databas Vittnesförhör med IT-forensikern R P, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm angående undersökning av från M G i beslag tagna telefoner till styrkande av att spår från anslutningar mot Infotorg anträffats i en telefon och ett minneskort som tagits i beslag från M G, att M G haft kontakt med G S W, att M G använder sig av användarnamnet d. Vittnesförhör med nordenchefen för Bisnode B-E K, Bisnode Information AB (f d Applicate), Sveavägen 151, Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med intrånget mot Applicate och vilka åtgärder som vidtogs från Applicates sida m.m., till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Applicate. M G hörande. G S W hörande.

15 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 15 (23) Åtalspunkten 4 Skriftlig bevisning Framställningar om samt svar på IP-spårning till styrkande att vissa IP-adresser tillhör M G. (Fu-prot s samt ) Promemoria angående FTP- och HTTP-trafik till M G bl a till styrkande av kopplingar mellan IP-adresser tillhörande M G och intrången i Logicas stordatormiljö, att M G olovligen berett sig tillträde till uppgifter i stordatormiljön samt hämtat data från densamma. (Fu-prot s 39-40) Promemoria gällande undersökning av i beslag tagna datorer tillsammans med E G från Logica till styrkande av; att datorer tagna i beslag i M G bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i G S W bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från M G molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö (Fu prot s 47-50) E-postkommunikation mellan polis och Riksdagsförvaltningen till styrkande av att Riksdagsförvaltningens användarkonto använt vid intrånget mot Logicas stordatormiljö. (Fu-prot s 51-53) Händelse- och åtgärdslogg ur Logicas utredningsrapport (Fu-prot, Bilaga B s ), till styrkande av tillvägagångssätt för dataintrången 2012 mot Logicas stordatormiljö. Utskrift av fil med skyddade personnummer utlagd på Pastbin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Samtliga personnummer är maskade i förundersökningsprotokollet.) (Fu-prot s 54-83) Svar på rättslig hjälp från USA avseende filer som funnits utlagda på Pastebin.com till styrkande av att genom intrånget åtkomna känsliga personuppgifter gjorts tillgängliga för allmänheten. (Fu-prot s ) Intyg skrivet av tjänsteman på Skatteverket samt två promemorior avfattade av polisens IT-forensiker till styrkande av att den på Pastbin.com publicerade filen innehållit personnummer tillhörande personer med skyddade personuppgifter, att data som åtkommits vid dataintrången innefattat skyddade personuppgifter samt att sådana data påträffats i dator tillhörig M G samt s.k. molnlagringstjänst som disponerats av honom. (Fu-prot s 84-86)

16 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 16 (23) Promemoria upprättad av polisens IT-forensiker till styrkande av att det i datorer och telefon som påträffats i M G bostad påträffats spår av att användaren d anslutit till Passagen.se samt att denna användare är M G. (Fuprot s 109) Logicas incidentrapport (Fu-prot, Bilaga B, s 53-66) till styrkande av att intrång skett mot stordatormiljön 2010 och att detta intrång har kopplingar till fynd gjorda i datorer tagna i belag från G S W. (Avsnitten Händelseförlopp, s 54-55, Händelselogg, s 56-57, samt Lista med kända SRC-IP, s 58, åberopas.) Logicas Utredningsrapport (Fu-prot, Bilaga B, s ) till styrkande av tillvägagångssättet för intrången mot Logicas stordatormiljö under 2012 och mängden data som påverkats i systemet samt kopplingarna till intrången 2010 mot Logicas stordatormiljö. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG10221 samt inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG10221 (Fu-prot s 527 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Minneskort. (Fu-prot s ) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i ett minneskort som tagits i beslag från M G samt att M G olovligen anslutit sig till och försökt hämta och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Vidare till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö delats mellan M G och G S W. Gällande BG K dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G används vid dataintrång mot Logica 2011 och Gällande BG L dator. (Fu-prot s ) till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö. Vidare till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig M G. Även till styrkande av att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö Sammanfattningsvis till styrkande av att datorn tagen i beslag från M G används vid dataintrång mot Logica. Gällande BG Trasig hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av att hårddisken tagen i beslag från M G tidigare innehållit stora mängder filer från Logicas stordatormiljö som åtkommits under datorintrången mot Logicas stordatormiljö 2010 och

17 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 17 (23) 2011, att datorn använt två IP-adresser som använts vid intrånget mot Logicas stordatormiljö Gällande inhämtad data från Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av att M G olovligen berett sig tillgång till Logicas stordatormiljö och från denna hämtat ut data samt lagt till filer i densamma, att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Gällande inhämtad data från Ubunto One (Fu-prot s ) till styrkande av att M G haft ett konto hos den s.k. molnlagringstjänsten Ubunto One, att M G olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt lagt till filer i densamma. Även till styrkande av att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i molnlagringstjänst tillhörig M G. Vidare till styrkande av att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö samt att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Promemoria angående husrannsakan hos Passagen.se (Fu-prot s ) till styrkande av hur information tillhörande M G lagrat på Passagen.se säkrats. Utdrag ur chattkonversation säkrad från Passagen.se (Fu-prot s ) I denna del åberopas följande delar av chattkonversationen. Fu-prot s 460, 15 rader, :48, 43:e raden uppifrån och :30 till och med :34, 18:e till och med femte raderna från slutet på sidan, till styrkande av att M G varit delaktig i dataintrånget mot Logica. Fu-prot s , 33 rader, :29 till och med :01, de sista 16 raderna på s 448 och de första 17 raderna på s 449, till styrkande av att M G utfört dataintrång mot Logica, dataintrånget mot Logica samt hämtat ut och delat data från intrånget med andra. Fu-prot s 461, sex rader, :37 till och med :39, 15:e till och med 10:e raderna nerifrån, till styrkande av att M G innehaft data med skyddade personnummer som åtkommits vid dataintrånget mot Logica. Fu-prot s , :33 till och med :57, alla rader på s 450 från och med rad 16, alla rader på s 451 och de fyra första raderna på s 452, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data.

18 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 18 (23) Fu-prot s , 30 rader, :33 till och med :14, de sista 26 raderna på s 453 och de fyra första raderna på s 454, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data. Fu-prot s , :41 till och med :24, de sista 34 raderna på s 457, hela s 458 och de tre första raderna på s 459, till styrkande av att M G och G S W utfört dataintrång mot Logica tillsammans och i samförstånd samt delar vid intrången åtkommen data. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 (Fu-prot s ) och Beslagsprotokoll BG25023 (Fu-prot s 494 ff). Följande delar åberopas. Gällande BG Hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W samt att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö. Gällande BG Hårddisk (Fu-prot s ) till styrkande av data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en hårddisk som tagits i beslag från G S W samt att G S W olovligen anslutit sig till och hämtat data från Logicas stordatormiljö. Gällande BG Bärbar dator MacBook Pro (Fuprot s ) till styrkande av; o att det i en dator som tagits i beslag från G S W finns spår av ett flertal IP-adresser som använts vid dataintrången mot Logicas stordatormiljö, o att datorn, oftast med hjälp av andra datorer, använts för intrången mot Logicas stordatormiljö, o att data som olovligen åtkommits från Logicas stordatormiljö anträffats i en dator som tagits i beslag från G S W o att det i en dator som tagits i beslag från G S W påträffats spår av användarnamn som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att det i en dator som tagits i beslag från G S W påträffats spår av program som använts vid datorintrånget mot Logicas stordatormiljö, o att data som åtkommits vid dataintrången innefattade skyddade personuppgifter, delvis överensstämmande med de personnummer som publicerats på Pastbin.com, påträffats i dator tillhörig G S W. o att G S W hämtat data och lagt till data i Logicas stordatormiljö och

19 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 19 (23) o att M G och G S W haft kontakt med varandra och genomfört dataintrången mot Logicas stordatormiljö tillsammans och i samförstånd. Dokument från Kungadömet Kambodja angående gods taget i beslag från G S W vid gripandet av Kambodjans polis, som överlämnades av kambodjanska myndigheter till svensk polispersonal (Fu-prot s ) samt promemoria upprättad av svensk polis gällande material från Kambodja (Fu-prot s 177), till styrkande av att godset som tagits i beslag med beslagsnummer BG25023 kommer från G S W och fanns i hans besittning vid gripandet i Kambodja. Muntlig bevisning Vittnesförhör med IT-säkerhetsspecialist J B, Informationssäkerhetsenheten, Säkerhetspolisen, Box 12312, Stockholm, angående hans iakttagelser och slutsatser under förundersökningsarbetet, till styrkande av tillvägagångssättet för och brottstiden för de åtalade dataintrången mot Logica. Vittnesförhör med kriminalinspektören J S, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser av material taget i beslag från M G, Passagen samt Ubunto One och resultatet av dem till styrkande av; att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica, att datorer och s k molnlagrad data tagna i beslag från M G W använts vid dataintrången mot Logica, att M G och G S W olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, att M G och G S W under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica, Vittnesförhör med kriminalinspektören O W, Polismyndigheten i Stockholms län, Länskriminalpolisavdelningen, IT-forensiska sektionen, Stockholm, angående av honom utförda IT-forensiska analyser och resultatet av dem till styrkande av; att datorer tagna i beslag från G S W innehåll omfattande data som olovligen åtkommits vid dataintrången mot Logica, att datorer tagna i beslag från G S W använts vid dataintrången mot Logica,

20 Internationella åklagarkammaren Stockholm Ansökan om stämning Sida 20 (23) att M G och G S W olovligen berett sig tillgång till data i Logicas stordatormiljö och från denna hämtat samt till denna lagt till data, att M G och G S W under perioden 2010 till och 2012 tillsammans och i samförstånd begått dataintrången mot Logica, att tidsinställningarna i den från G S W i beslag tagna bärbara Macdatorn ändrats, men att tidsinställningarna stämmer överens med Logicas loggar för angrepp mot deras stordatormiljö. Vittnesförhör med säkerhetschefen A S, CGI (f d Logica), Stockholm, angående hans iakttagelser i samband med dataintrången mot Logica och Logicas arbetsinsatser, till styrkande av det brottsliga tillvägagångssättet och följderna därav för Logica. Vittnesförhör med systemteknikern E G, CGI (f d Logica), Stockholm, angående hennes iakttagelser i samband med utredningen efter intrånget mot Logica samt samtal med personal från förundersökningen, till styrkande av att datorer tagna i beslag i M G bostad, att datorer tagna i beslag som funnits i G S W bostad i Kambodja innehöll och att material säkrat från M G molnlagringstjänst Ubunto One, innehöll data som kommer från Logicas stordatormiljö M G hörande. G S W hörande Åtalspunkten 5 Skriftlig bevisning Incidentrapport från Nordea daterad den 10 januari 2013 (Fu-prot s 8-21) till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mot Nordea och följderna därav. Promemoria från Säkerhetspolisen daterad (Fu-prot 51-54), till styrkande av tillvägagångssättet för dataintrången mor Nordea samt kopplingarna till G S W och fynd i datorer som tagits i beslag från honom. IT-forensiskt undersökningsprotokoll för beslag BG25023 avseende intrång riktat mot Nordea (Fu-prot s ). Följande delar åberopas. Inledning och sammanfattning (Fu-prot s 81-82) till styrkande av det anträffats spår av IP-adresser som använts vid dataintrången mot

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand

DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand DOM 2015-03-12 meddelad i Nacka Strand Mål nr: B 586-14 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad SIMON Sanu Öst, 19900608-0932 Frihetsberövande: Häktad Skyttevägen 34 Lgh 1003 134 37 Gustavsberg Offentlig

Läs mer

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2014-02-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagarna Silvia Ingolfsdottir och Daniel Jonsson Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Se målsägandeförteckning

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM-81529-12 Kammaråklagare Mårten Alvinsson 2013-03-15 Handläggare 313-26

Ansökan om stämning Sida 1(13) Malmö Åklagarkammare Handling 398 Ärende AM-81529-12 Kammaråklagare Mårten Alvinsson 2013-03-15 Handläggare 313-26 Ansökan om stämning Sida 1(13) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt 32 Box 265 201 22 MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT Enhet 32 INKOM: 2013-03-15 MÅLNR: B 12255-12 AKTBIL: 35 TR mål: B

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg. Sida 1 (20) AM-97036-07 Ert datum Er beteckning Hovrätten över Skåne och Blekinge ANSÖKAN OM RESNING Sökande: Vice chefsåklagaren Göran Olsson och kammaråklagaren Anna Broomé, Åklagarkammaren i Helsingborg.

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

EXPONERAT.INFO. Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Assali, Affan Uthman-Akram

EXPONERAT.INFO. Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Assali, Affan Uthman-Akram Ansökan om stämning Sida 1(222) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Häktat mål Södertälje tingsrätt Målenheten Box 348 151 24 SÖDERTÄLJE SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT Målavdelning INKOM: 2013-09-09

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K 19429-09)

MORD ALT DRÅP ALT VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD SAMT BROTT MOT GRIFTEFRID (K 19429-09) Ansökan om stämning Sida 1 (14) Åklagarkammaren i Falun Falu tingsrätt Box 102 791 23 FALUN TR mål: B 3215-09 Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 A M Personnr Medborgare

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning

Ett nytt arbetssätt. utredning av förverkande m.m. Handledning Ett nytt arbetssätt utredning av förverkande m.m. Handledning RättsPM 2012:10 Utvecklingscentrum Stockholm December 2012 Innehållsförteckning 1 Utredning av förverkande ett nytt arbetssätt... 3 1.1 Utbyte

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 11. DOM 2014-05-21 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 11. DOM 2014-05-21 meddelad i Stockholm 1 meddelad i Stockholm Mål nr: B 16957-13 PARTER (Antal tilltalade: 8) Tilltalad LEONARDO Sacha Kullervo Hiltunen Long, 19941012-3013 Gullmarsvägen 13 Lgh 1006 121 40 Johanneshov Offentlig försvarare:

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-09-12 ÅM 2013/4807 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LN./. riksåklagaren

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer