Energimätare Ultrasonic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimätare Ultrasonic"

Transkript

1 sida 1 av 11 Energimätare Ultrasic 1. Tillämpning och funkti Ultraljudsenergimätaren Ultrasic är avsedd för mätning av värme- och kylningsenergi. Den anslutna flödesgivaren måste installeras i returledningen. Som tillval kan mätaren från fabrik ställas in för att mäta flöde i framledningen. Detta måste anges vid beställning och kan inte väljas för kylningsenergimätare. Instrument har ett optiskt gränssnitt för avläsning och parametersättning. Som tillval kan instrumentet från fabrik utrustas med ett M-bus gränssnitt, upp till två pulsutgångar (för energi och volym) eller med två pulsingångar. 2. Leveransomfattning Ultraljudsenergimätaren Installatisset: 1 O-ring, 5 självlåsande sigill +sigilltrådar, 2 skruvar + 2 styrpinnar för direkt skruvmtering (om denna teknik används, se 9.3) Instrukti för installati och handhavande på engelska 2 tätningar för flödesgivare 3. Allmän informati Alla anvisningar och specifikatier i instrumentdatabladet och i denna Installatis- och driftsanvisning måste följas Vid användning av instrument för mätning av värmeenergi gäller följande normer och standarder: EN 1434:2007, delarna och EU:s mätinstrumentdirektiv 2004/22/EC, bilaga I + bilaga MI-004. Instrument får endast installeras av kvalificerad och behörig teknisk persal. Gällande regler för elektriska installatier måste följas. Tillämpliga ktrollföreskrifter och -intervall för landet där instrumentet installeras måste alltid beaktas. Instrumentet lämnade fabriken i ett tillstånd som uppfyller alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Instrumentet måste förvaras och transporteras frostfritt. Temperaturen under lagring och transport får inte sjunka under +1 C. Den relativa fuktigheten under lagring och transport får inte överstiga 80 %. Instrumentets märkskylt samt sigillen för verifiering får inte skadas eller avlägsnas. Annars upphör garantin för instrumentet och verifieringen av sensorerna att gälla. Rengör instrumentet (endast vid behov) med en lätt fuktad (inte blöt) trasa. Energimätaren är tillverkad och levereras i enlighet med alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. För att skydda instrumentet mot damm eller smuts ska det tas ut ur sin förpackning först omedelbart före installati. Alla matningsledningar till instrumentet måste förläggas med ett minimiavstånd på 50 cm till elektromagnetiska störkällor (switchkretsar, styrenheter, pumpar etc.). Alla signalledningar till instrumentet måste förläggas med ett minimiavstånd på 10 cm till andra strömförande ledare. 4. Mtering av flödesgivare 4.1 Säkerhetsinstruktier Var försiktig med vassa kanter (rör, flänsar). Mtering och demtering får endast utföras av kvalificerad teknisk persal. Mtering och demtering ska utföras utan tryck i värme- eller kylsystem. Efter installati ska ett hydrauliskt trycktest göras med kallt vatten i systemet, för att avslöja eventuella läckor. För säker drift, se till att driftsförhållandena uppfyller kraven (se 14. Tekniska data). Garantin gäller endast om kraven för driftsförhållanden uppfylls. Sigillen får inte skadas. Annars gäller inte garantin. Instrumentet är inte skyddat mot blixtöverspänningar. Sådant skydd måste anordnas på installatisplatsen. 4.2 Allmän informati om flödesgivaren Lyft inte flödesgivaren i sin plastkapsling. Håll alltid flödesgivaren i sina gängade eller flänsförsedda anslutningar. Alla kablar ska förläggas minst 20 cm från källor till elektromagnetisk utstrålning. Om mer än en givare installeras i en enhet, ktrollera att alla givare har samma driftsförhållanden. Övertryck måste föreligga för att undvik kavitati i hela mätområdet. Detta innebär minst 1 bar upp till q p och cirka 3 bar vid överlast q s (gäller för cirka 80 C). Flödesgivaren lämnade fabriken i ett tillstånd som uppfyller alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Kalibrering, underhåll och reparati får endast utföras av kvalificerad teknisk persal. Ytterligare teknisk support tillhandahållas av tillverkaren på begäran. Sigillen för verifiering på flödesgivaren får inte skadas eller avlägsnas. Annars upphör garantin och verifieringen av instrumentet att gälla. Tel Fax: E-post:

2 4.3 Technical Data of Flow Sensor Envirmental 4.3 Technical class: Data A (EN of Flow 1434), Sensor for indoor installati 4.3 Envirmental Tekniska data class: A för (EN flödesgivare 1434), for indoor Mechanical Miljöklass: installati class: M1 A (EN (Directive 1434), för 2004/22/EC) inomhusinstallati Electromagnetic Mekanisk Mechanical klass: class: E1 M1 M1 (EU-direktiv (Directive 2004/22/EC) Elektromagnetisk Electromagnetic class: klass: E1 E1 (Directive 2004/22/EC) (EU-direktiv 2004/22/EC) ow sensor Flow sensor electromechanical switch (reed ctact) lse output Flödesgivare class OA electromechanical as per EN :2007 switch (reed ctact) Pulse output passive class electric OA as per current EN :2007 Pulsutgång elektromekanisk sink (open reläktakt collector) passive class electric OC as per current EN sink (open collector) class (reedktakt) OC as per klass EN OA enligt 2:2007 2:2007 EN :2007 standard standard in return in passiv return elektrisk strömsänka stallati in forward (öppen kollektor) (ly for klass heat OC enligt calculator EN :2007 calculator must must be be Installati in forward (ly for heat optial optial meters), meters), Installati Standard set in set factory i returledning factory ounting Mounting positi positi Tillvalany any i framledning (gäller endast eat meter Heat meter värmeinstrument), kalkylatorn ounting Mounting positi positi See secti See secti 6 Installati 6 Installati for for Cooling meter Cooling måste ställas Applicatis in vid fabrik ooling meter Cooling Applicatis Straight Mteringssätt pipe sectis ne godtycklig required raight pipe sectis ne required Accuracy Energimätare class 1:100 or 1:50 curacy Temperature class 1:100 or 1:50 Mteringssätt range 5 Se C avsnitt to C Installati * för mperature range 5 C to 130 C * Kylningsenergimätare kylningstillämpningar - heat 10 C to 130 C ** eat - cooling Raka energy rördelar 10 C to 5 erfordras C 130 to 50 C C ej ** ooling energy Max. Noggrannhetsklass medium temperature 5 C to 150 1:100 C eller for :50 h (Klass C eller ax. medium Protecti temperature class 150 C IP B) for for h heat or IP 65 for cooling (optial for heat otecti class Temperaturområde IP 545 C for till heat 130 C* or IP 65 for meter) - värme cooling 10 C (optial till 130 C** for heat Maximum rate 2.8 x q p - kylningsenergi meter) 5 C till 50 C Nominal pressure PN 16, PN 25 aximum Max rate mediumtemperatur 2.8 x q150 C p under 2000 h ominal pressure Calculator Kapslingsklass PN 16, IP PN för värme eller IP 65 för Storage -20 C to 60 kylning C (tillval för energimätare) alculator temperature Max flöde 2,8 x qp orage Ambient -20 C to 5 C 60 to C 55 C Märktryck PN 16, PN 25 mperature temperature Ambient humidity < 93 % rel. humidity bient 5 C to 55 C * natial approvals may vary mperature Kalkylator ** Short model 150 mm ly from 20 C to 130 C bient humidity Lagringstemperatur < 93 % rel. humidity -20 C till 60 C atial approvals Omgivningstemperatur may vary 5 C till 55 C Short model 150 mm ly from 20 C to 130 C Omgivningsfuktighet < 93 % relativ fuktighet * natiella godkännanden kan variera ** Kort modell, endast 150 mm från 20 C till 130 C Nominal Nominal qp qp Nominellt flöde q p Installati Installati length length Installatislängd Anslutningsdimensi Cnecti Max. Max. qs qs Min. qi Min. qi sida 2 av 11 Activati limit (variable) Activati limit (variable) Pressure drop at qp Pressure drop at qp Kv- at q 1 bar Kv- at q100 mbar m 3 /h mm G / DN m 3 /h l/h l/h mbar m 3 /h m 3 /h kg m 3 /h mm G / DN m 110 ³/ 3 /h l/h l/h mbar m 3 /h m 3 /h kg G ³/ G DN DN G ³/ ³/ G DN G DN 20 DN G 1 1 G 1 1 / / DN DN 25 5 G 1 1 / G / DN DN G G DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Small Flow Sensors Små Small flödesgivare Flow Sensors med gänganslutning Max flöde q s Min flöde q i Aktiveringsgräns (variabel) Tryckfall vid q p Kv-flöde vid Δ q 1 bar Kv- at q 1 bar Kv-flöde vid Δ q 100 mbar Kv- at q100 mbar Weight Vikt Weight Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel , Fax , Fax Export , Tel Fax: E-post: Page 2 Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy

3 sida 3 av 11 22,6 22,6 22, Stora Large 4.6 Flow flödesgivare Large Sensors med Flow with Sensors Flanged with Cnecti Flanged Cnecti 4.6 flänsanslutning Large Flow Sensors with Flanged Cnecti G 1 G 1 G 1 22,6 4.6 Large Flow Sensors with Flanged Cnecti G Large 4.5 Flow Large Sensors Flow with Sensors Threaded with Threaded Cnecti Cnecti 4.5 Large Flow Sensors with Threaded Cnecti 4.5 Stora flödesgivare med gänganslutning 4.5 Large Flow Sensors with Threaded Cnecti 4.7 Premium 4.7 Flow Premium Sensors Flow Sensors Specialflödesgivare Premium Flow 360 Sensors Please note Please that normal note that normal sensors may sensors not be may used not be used Observera with Please salt water. note att with that normala salt water. normal flödesgivare sensors inte får may används not be med used saltvatten. with salt water. Up 4.7 request Premium Up we request can Flow provide we Sensors can salt-water provide resistant salt-water versis resistant versis of Up request of sensors. we can sensors. provide salt-water resistant versis Please note that normal sensors may not be used q q p m 3 p m 3 /h PN bar /h PN a bar b a b d of sensors. d 5. with Installati salt water. q3.5 p m 3 /h PN bar a b G 511 1/4 d B G 1 1/4 B 5 Integrati 5 Integrati in Heating System Heating System G 51 G 11 1/4 1/4 B B G 1 1/4 Ktrollera B 5 Up Integrati request alla we mått in can för provide att Heating säkerställa salt-water System att resistant det finns versis tillräckligt * 22 G 1 1/4 Please inspect and check all dimensis to be sure that * 2251 G G 11 1/4 1/4 B B Please utrymme of inspect för sensors. installati and check av all flödesgivaren dimensis to på be avsedd sure plats. that B q re is sufficient space intended locati for 10 p 6 m 3 /h 16 PN 16 bar re is sufficient space in intended locati for 16 a * b 48 G 12 1/4 Please inspect and check all dimensis to be sure that B d B G 2 B Inga raka rörsektier krävs uppströms eller nedströms flödesgivaren. 5 Integrati in Heating System B 1/4 installati re is G 2 B installati sufficient of space of in intended locati for G 2 B B G 12 1/4 B installati of B No straight * For No pipe straight sectis pipe are sectis required are upstream required upstream or or * short For models short with models length with 150 length mm, 150 mm, Om flödesgivaren installeras i den gemensamma returledningen re för två is värmesystem, sufficient space t.ex. in värme intended och varmvatten, locati måste for * 22 G 1 1/4 Please inspect and check all dimensis to be sure that B downstream No straight temperature downstream for pipe sectis for are required upstream or * For temperature range short for models range medium with for length temperatures medium 150 mm, temperatures lies lies G 2 B between 20 between C and C C. and 130 C. If mteringsplatsen downstream for If sensor is vara being sensor tillräckligt temperature range for medium temperatures lies installed is being skild in installed från comm T-stycket, in return comm det vill G 2 B installati of return between 20 C and 130 C. säga If of minst two sensor heating 10 x DN of two is systems, från being T-stycket, heating installed e.g. systems, heating så att e.g. and de comm olika heating hot vattentemperaturerna hinner bli väl blandade innan de når sensorn. No straight pipe sectis are required upstream water, return and or hot water, ** För For de korta short modellerna models med with längden length mm mm, är downstream mounting of two heating locati mounting systems, for must locati be e.g. sufficiently must heating be sufficiently separated and hot water, separated from from temperature området för mediumtemperaturer range for medium 20 C temperatures till 130 C. lies Blandning T-piece, mounting av that T-piece, returflöden locati is, least that must med is, 10 be at olika x sufficiently least DN temperaturer from 10 x separated DN T-piece, from from so T-piece, so between 20 C and 130 C. If sensor is being installed in comm return that T-piece, different that that is, water different least temperatures 10 water x DN temperatures from are well-mixed T-piece, are so well-mixed of two heating systems, e.g. heating and hot water, before that reaching before different reaching water temperatures are well-mixed before mounting reaching locati must be sufficiently separated from T-piece, 30 o C that 30 is, o C at least 10 x DN from T-piece, so that 30 o C different water temperatures are well-mixed before reaching qp m 3 /h qp m 3 /h PN bar PN bar qp DN m 3 /h DN a b a c b d c e d e f a b c d e f PN bar DN Anzahl Löcher Antal Anzahl hål Löcher Anzahl Löcher Anzahl Löcher f g a b c d e f 18 4 g qp m 3 /h PN bar DN 10 DN 10 DN 30 o C 10 DN g g DN 80 o C 80 o C 80 o C Mixture of different Mixture of return different return temperatures temperatures Mixture of different return temperatures 80 o C Maddalena S.p.A., Maddalena Via G.B. S.p.A., Maddalena Via G.B. 2/4, Maddalena Povoletto 2/4, (UD) Povoletto Italy (UD) Italy Tel. Maddalena , Tel. S.p.A., +39 Via , Fax G.B. +39 Maddalena , Fax +39 2/4, , Fax Export Povoletto +39 Fax , (UD) Export +39 Italy Mixture of different return temperatures , Tel , Fax , Fax Export , Article no Article no. Tel US Fax: US E-post: Article Maddalena no S.p.A., Via G.B Maddalena US 2/4, Povoletto (UD) Italy

4 Flush system thoroughly before installing Flush Following system instructis thoroughly in before below installing illustratis, mount Flush system thoroughly before installing Spola ur systemet sensor väl horiztally före installati or vertically av flödesgivaren. between two Följ Following close-off instruktierna valves. instructis Always i figurerna make in nedan sure below för that illustratis, att mtera arrow mount flödesgivaren Following sensor horistellt correspds sensor instructis eller horiztally to vertikalt in directi or below mellan vertically of illustratis, två. avstängningsventiler. close-off Ktrollera valves. sensor att Always horiztally pilen make på flödesgivaren or sure vertically that motsvarar between arrow faktisk two between mount two Cnecti pieces are to be sealed against manipulati. flödesriktning. sensor close-off correspds valves. Always to make directi sure of that. arrow sensor correspds to directi of. Anslutningarna Cnecti pieces ska plomberas are to sealed som skydd against mot manipulati. manipulering. Cnecti 5.1 Mounting pieces csideratis are to be sealed against manipulati. 5.1 Mteringsaspekter 5.1 Mounting csideratis 5.1 Mounting csideratis sida 4 av 11 6 Installati for Cooling Applicatis When mounting sensor for cooling 6 Installati for Cooling Applicatis 6. 6 Installati applicatis make for i kylsystem sure that transducers (black Cooling Applicatis When housing) mounting are to side of, or sensor under, for measuring cooling Vid mtering applicatis When mounting av flödesgivare make sure för kylningstillämpningar, tube (to prevent accumulati that sensor transducers of for cdensati cooling (black ktrollera att sensorerna (svart kapsling) sitter på sidan om housing) applicatis are make to sure side that of, or under, transducers measuring (black eller under water). mätröret The (för sensor att förebygga must always att kdensvatten be mounted in ansamlas). Flödesgivaren return. The måste calculator alltid installeras should be i mounted returled- tube housing) (to are prevent to side accumulati of, under, of cdensati measuring water). tube (to The prevent sensor accumulati must always of be cdensati ningen. Kalkylatorn wall, for kan example. t.ex. mteras på vägg. mounted in water). return The. sensor The calculator must always should be be mounted mounted in Var noga Attenti med kabeldragningen must paid that till kalkylatorn, cables cnected så att inget to return wall,. for example. The calculator should be mounted kdensvatten calculator rinner are längs laid kablarna to avoid och cdensati in i kalkylatorn. water Forma en wall, for example. Attenti run nedhängande alg must m be kabelslinga and paid into that före calculator. cables varje kalkylatoranslutning. Attenti För should mtering calculator hang must underneath. av are be temperaturgivare, paid laid to that avoid cables cdensati se cnected water to cnected Cable loops run alg calculator m are and laid into to avoid calculator. cdensati Cable water loops should run alg hang m underneath. and into calculator. Cable loops should hang underneath. svarta black housing sensorkapslingar of transducers 1. Avoid air pockets 1. Undvik luftfickor 1. Avoid air pockets 1. Avoid air pockets 2. Install any valves or ctrollers downstream from 2. Install any valves or ctrollers downstream from 2. Install any valves or ctrollers downstream from 2. Ventiler och regulatorer ska alltid installeras nedströms flödesgivaren. Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel , Fax , Fax Export , Möjliga mteringspositier black för housing kylningstillämpningar of transducers Possible mounting positis for cooling applicatis black housing of transducers 7 Starting Possible mounting Up positis for cooling applicatis 7. Drifttagning Possible mounting positis for cooling applicatis Open close-off valves. 7 Öppna Starting avstängningsventilerna. Up 7 Ktrollera Starting Check Open close-off om Up heating system for leaks and vent det valves. finns läckor i värmesystemet, och thoroughly. lufta Open det close-off noggrant. valves. Check heating system for leaks and vent Efter After thoroughly. senast secds sekunder at börjar latest flödesgivaren sensor fungera. will Check heating system for leaks and vent begin to operate. När thoroughly. respströskeln har överskridits och flödet är positivt When börjar volympulser respse genereras threshold has enligt been instrumentets exceeded and After 100 secds at latest sensor will begin After 100 to operate. secds at latest sensor will parametersättning. is positive, volume pulses will be generated begin to operate. Ktrollera When according att respse to uppmätta instrument threshold flöden parameterizati. på has den been anslutna exceeded kalkylatorn Check förefaller rimliga. measured values cnected and When is respse positive, threshold volume pulses has been will exceeded be generated and according is to positive, instrument volume parameterizati. pulses will be generated Avlufta calculator systemet for plausibility. tills flödesvisning på ansluten kalkylator according to instrument parameterizati. är Check stabil. Vent system measured until values display cnected cnected Sätt calculator Check användarsigill for measured plausibility. values cnected calculator is stable. på anslutningarna. calculator for plausibility. Vent Affix system user seals until cnectis. display cnected 8. Viktigt calculator Vent system is stable. until display cnected Tillämpliga 8 calculator Important Affix user föreskrifter is stable. Notes seals för användning cnectis. av mätare måste följas, Affix Regulatis se standarden user seals for EN applicati 1434, cnectis. del 6. of meters are to be 8 Important Notes Kavitati observed, måste see undvikas. standard is EN 1434, part 6. 8 Important Notes Regulatis for applicati of meters are to be Se till Cavitati att flödet must inte be överstiger avoided. maxvärdet under drifttagning. observed, Regulatis see for standard applicati is EN 1434, of part meters 6. are to be observed, When installing see standard is EN sensor, 1434, make part 6. sure to protect All Cavitati teknisk against data over must i flödesgivarens be and avoided. dripping datablad water. måste följas. Cavitati must be avoided. Instrumentets When All technical installing märkskylt data specified samt sensor, sigillen in make för verifiering sure sensor to protect av data flödesgivaren against When installing over får inte and skadas dripping sensor, eller water. avlägsnas. make sure Annars to protect sheet and instructis must be adhered to. upphör against garantin over och and verifieringen dripping water. av instrumentet att All technical data specified in sensor data gälla. The instrument identificati and seals required for sheet All technical and instructis data specified must be in adhered to. sensor data verificati of sensor must not be damaged or Flödesgivaren sheet and instructis får endast must transporteras be adhered i sitt to. originalemballage. removed orwise guarantee and validity of The instrument identificati and seals required for verificati The instrument verificati of identificati of instrument sensor and must no not lger seals be damaged required apply. for removed verificati of orwise sensor guarantee must not and be damaged validity or Transport of sensor is ly permissible in of removed verificati orwise of instrument guarantee no lger and apply. validity of original packaging. verificati of instrument no lger apply. Transport of sensor is ly permissible in Transport original packaging. of sensor is ly permissible in original packaging. Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel. Maddalena , S.p.A., Via G.B. Fax +39 Maddalena , 2/4, Fax Export Povoletto +39 (UD) , Italy Tel , Fax , Fax Export , Page 4 Article no Tel Fax: US E-post:

5 9 Wall Mounting of Calculator 9 The Wall housing Mounting cover of can Calculator be opened by pulling two The snap-fit housing hooks cover at can base be of opened calculator by pulling (between two 9. 9 Väggmtering snap-fit cable Wall glands) hooks Mounting at towards of base Calculator you. av of kalkylator calculator (between Kapslingen cable The housing glands) kan öppnas towards cover genom can you. be att opened man drar by pulling mot sig de two båda After mounting, all calculators must be sealed against snäpplåsen After snap-fit vid mounting, hooks underdelen all calculators base av of kalkylatorn must calculator (mellan be sealed (between kabelgenomföringarna). manipulati at holes provided housing against cover manipulati cable (see glands) secti at towards 9.1) holes using you. provided seals and wires housing included cover in Efter (see mtering secti 9.1) måste using alla seals kalkylatorer and wires plomberas included mot After delivery mounting, (see all secti calculators 2 Scope must of Delivery). be sealed against manipulering vid hålen för detta ändamål på kapslingens lock manipulati delivery (see at secti holes 2 provided Scope of Delivery). housing cover (se 9.1) Before med mounting hjälp check av medföljande to make sure sigill that och trådar cable (se 2. Before (see lengths Leveransomfattning). secti mounting of 9.1) instruments check using to make seals to be and sure cnected wires that included are cable correct in lengths delivery of (see instruments secti 2 Scope to be cnected of Delivery). are correct Före mtering, for individual ktrollera installati att kabellängden situati. för de instrument som Before ska For anslutas existing individual mounting är mounting rätt installati check för aktuell to positis situati. make installatissituati. sure an optial that adapter cable Det For lengths finns panel existing en of meeting tillvalsadapterpanel mounting instruments EN :2007 positis to be som cnected an (D) uppfyller optial specificatis are specifikatierna panel for available i EN individual :2007 meeting which EN installati makes :2007 (D). it Med possible situati. dess (D) for hjälp specificatis kan wall väggfästet mounting is adapter correct is mteras available For support existing med which to standardhål. be mounting makes mounted it positis possible Centrumavståndet using standardized for optial wall mellan mounting drill adapter holes. hålen för väggmteringsenheten support panel The center to meeting be to mounted center EN :2007 drill (se using 9.1) hole standardized och separati (D) för specificatis direkt drill for skruvmtering The available mounting (se center 9.3) which är unit to 119 center (see makes mm. 9.1) drill it and possible hole direct separati for screw wall mounting for mounting wall (see holes. wall is mounting support 93.) is 119 to unit be mm. (see mounted 9.1) and using direct standardized screw mounting drill holes. (see ) The Mtering is center 119 mm. to med center väggmteringsenhet drill hole separati for wall 9.1 Mounting with Wall Support mounting unit (see 9.1) and direct screw mounting (see 9.1 Mounting with Wall Support 93.) is 119 mm. 9.1 Mounting with Wall Support hål för tätning hål för tätning 9.2 Mounting with DIN-rail 9.2 Mtering med DIN-skena 9.2 Mounting with DIN-rail 9.2 Mounting with DIN-rail 9.3 Direct Screw Mounting 9.3 Direct Screw Mounting 9.3 Direkt skruvmtering 9.3 Direct Screw Mounting 10 Cnecti of Compents sida 5 av Important: Cnecti First mount of Compents temperature sensors and n Important: cnect First mount meter temperature to calculator. sensors and This n way cnect 10 unnecessary Cnecti error of meter messages Compents to can be calculator. avoided. This way 10. unnecessary Important: At Anslutning delivery, First error mount display messages av kompenter shows temperature can be ERR avoided. 03 sensors until temperature and n Obs: At cnect sensors Mtera delivery, have först been display temperaturgivarna meter attached. shows to This ERR message calculator. 03 och until anslut temperature disappears This därefter way as flödesmätaren sensors unnecessary so as have till error been kalkylatorn. temperature messages attached. Därmed sensors This can be message undviks avoided. have been disappears ödiga cnected felmeddelanden. so At delivery, as first temperature display measurement shows sensors ERR is have carried 03 until been out temperature cnected (every 30 as Vid and sensors leverans secds have visar first for standard been measurement displayen attached. instruments). ERR This 03 carried message tills temperaturgivarna out disappears (every 30 as har secds so anslutits. as for Detta standard temperature meddelande instruments). sensors försvinner have så been snart cnected temperaturgivarna har anslutits och den första mätningen utförts Recogniti of switched temperature sensors is ly Recogniti and activated first for of meters measurement switched which temperature are is carried purely sensors heat out meters (every is ly 30 and (mätintervallet är 30 sekunder för standardinstrument). activated secds cooling for meters. standard meters which instruments). are purely heat meters and Detektering av inverterade temperaturgivare aktiveras endast cooling meters. of sensors is ly för mätare Recogniti som är rena of switched värmemätare temperature eller kylningsenergimätare. Recogniti activated possible for of dual-purpose meters switched which heat temperature are /cooling purely meters. heat sensors meters is not and sensors is not possible cooling meters. Detektering The ultrasic av for inverterade dual-purpose meter cnectis temperaturgivare heat /cooling have meters. är been inte designed möjlig för to kombinerade The Recogniti meet ultrasic värme- valid of meter switched och standard cnectis kylningsenergimätare. EN temperature have been All sensors terminals designed is strips not to Ultraljudsmätaranslutningarna meet possible have been for valid dual-purpose labeled standard according EN heat är kstruerade to /cooling this standard. All meters. terminals för att uppfylla strips gällande have The ultrasic been standard, terminals labeled meter EN strips according cnectis are located to Alla this anslutningsplintblock have standard. under been designed cover of är to märkta The meet calculator enligt terminals valid denna housing. strips standard. are located EN Anslutningsplintblocken under All terminals cover of sitter strips under calculator have kåpan been till housing. labeled kalkylatorkapslingen. according this standard Temperature Sensor Cnecti The terminals strips are located under cover of Before Temperature Sensor Cnecti calculator Temperaturgivaranslutning cnecting temperature housing. (mätare sensors för to värme och kombinerade mätare för värme/kyla) Before calculator cnecting check following temperature points. sensors to calculator 10.1 Temperature check following Sensor points. Cnecti Före anslutning The temperature av temperaturgivare sensors (up till to kalkylatorn, DN 100) ktrollera följande installed punkter. against directi. must be Before The temperature cnecting sensors temperature (up to DN sensors 100) must to be calculator installed check against following directi. points. Temperaturgivarna The temperature (upp sensor till DN with 100) ska red vara label installerade The must riktade temperature be mot installed flödesriktningen. sensors in with forward (up to. red DN label 100) (hot must water) be (hot water) must installed be installed against in forward directi. Temperaturgivare The temperature med röd sensor etikett with. (varmvatten) blue label ska vara (cold installerade The water) temperature must i framledningen. be installed sensor with in with return red blue label. label (hot water) (cold Temperaturgivare water) must be must installed be installed forward in return. The temperature med sensor blå etikett are not (kallvatten) to. be installed ska vara within installerade The influence temperature i returledningen. of sensor or sensor sources are with not of to heat. be blue installed label within (cold Temperaturgivare water) influence must be of får or installed inte sources installeras of return heat. i närheten. av externa Do not kink, lengn or shorten sensor cables. Do The värmekällor. not temperature kink, lengn sensor shorten are not to sensor be installed cables. within Cables that are too lg should not be rolled up tightly Givarkablarna influence får of inte or förlängas, sources förkortas of heat. eller knytas. Cables into an that air-core are too coil. lg The should cables not should be rolled eir up tightly be laid Givarkablar into Do not an kink, som air-core lengn är för långa coil. The or shorten ska rullas cables should sensor upp i slingor eir cables. utan out unordered, or rolled up loosely in a wide coil be which laid kärna. Kablarna ska antingen förläggas oordnade eller out Cables can unordered, be that turned are or and too rolled lg tied up in should an loosely 8. not in be a wide rolled coil up which tightly rullas upp löst i en vid slinga som kan vikas ihop till en Mounting can into be an turned air-core and coil. tied The in an cables should eir be laid Mounting out unordered, or rolled up loosely in a wide coil which Mtering Loosen two cable glands and glide m over can be turned and tied in an 8. Loosen sensor two cables; cable glands and glide m over Lossa de båda kabelgenomföringarna och dra dem över Mounting sensor Remove cables; givarkablarna. two blind plugs from cable gland Remove Loosen openings; two cable two blind glands plugs and from glide m cable over gland Avlägsna de båda blindpluggarna från kabelgenomföringsöppningarna. openings; sensor cables; Feed temperature sensor cables through Dra Feed Remove temperaturgivarkablarna appropriate temperature openings two blind of sensor plugs genom from cables öppningarna, glands through cable into gland i anslutningslådan. appropriate openings; terminal box; openings of cable glands into Fixera terminal Feed Clamp ledarna box; så temperature wires som as visas shown av sensor in figurerna cables illustratis; på nästa through sida. Ktrollera Clamp appropriate wires openings as shown of in cable illustratis; glands into Make sure att temperaturgivarna that temperature är sensor korrekt are anslutna. cnected terminal box; - givare Make correctly: med sure röd that etikett temperature i framledningen sensor are cnected - givare correctly: Clamp - sensor med with blå wires etikett red as label shown i returledningen forward in illustratis; - Make - sensor sure with with that red blue label temperature label forward return sensor are cnected - correctly: sensor with blue label return - sensor with red label forward - sensor with blue label return Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Maddalena Tel , S.p.A., Via G.B. Fax Maddalena , 2/4, Fax Povoletto Export +39 (UD) , Italy Tel , Fax , Fax Export , Article Maddalena no S.p.A., Via G.B Maddalena US 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel , Fax , Fax Export , Page 5www.maddalena.it Tel Fax: E-post: Page 5

6 outputs (OUT) for cnecti terminal illustratis strips. that apply depending heat/cooling meter interface. versi, C to an additial system are For cnecti of meters The terminal clamps are separate designed to pulse fit open strands outputs sida collectors with for T 6 av 11 DRIFT & SKÖTSEL available. attenti m ends with a cross-secti of heating energy mm 2 be. and cooling b Cnecti of M-bus paid to polarity. For cnecti of meters with energy are available. Clamp cable according to following C open collectors attenti must illustratis that apply depending Polarity is not interface. important for Ch t be paid to polarity. Anslutning av M-bus se cnectis so Thc e cnecti 2-trådsanslutning 4-wire cnecti eller 4-trådsanslutning Cnecti of Pulse Outputs or Inputs wires can be clamped Optial: bys Cnecti of M-bus Polariteten arbitrarily. är godtycklig för dessa Depending anslutningar. opti two Ch C additial pulse Polarity When inputs is (IN) not M-bus for important For network for is dual-purp tria Optial: När M-bus nätverket är aktivt visas se en in or triangel operati two cnectis pulse i displayens a heat/cooling triangle so nedre will meter vers co Check that cnectis are tight. furr meters Screw cable glands tight by hand. Cnecti of outputs power pack (OUT) högra wires for appear hörn. cnecti can (matningen be separate lower clamped från M-bus right pulse outputs Sc For dual-purpose to an additial nätverket arbitrarily. corner system eller of are nätadaptern heating display. energy fungerar It korrekt). (Power is strgly supply Se recommended vidare energy from sid are 9. available. M-to pow and Imp coo 10.2 Cnecti of Optial heat/cooling Interfaces meter versi, Cl available. When M-bus network is ag The following optis are separate supplied pulse request outputs and may for use bus network power is supply functiing). packs Atte For cnecti in of operati meters with a triangle will vary depending calculator heating type. energy and cooling produced by manufacturer. sure energy are available. open collectors appear attenti in must lower right Feed cable to be cnected (cable diameter 3.5 Always respect polarity. be paid to polarity. corner of display. Impor tigh to 6.5 mm) through an opening bottom edge of (Power supply from M- powe calculator housing into space ctaining Ktrollera att kopplingarna är täta. bus network is functiing). Atten terminal strips. cnecti Skruva åt kabelgenomföringarna Check that cnectis väl för hand. are tight. Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy sure The terminal clamps Screw are designed cable glands to fit tight strands by hand. Optial: with Tel , Fax , Fax Export , Cnecti of power pack tighte ww ends with a cross-secti of mm 2. Anslutning 10.2 av ev. Cnecti matningsenhet Clamp cable according of Optial to Interfaces following For dual-purpose It is strgly recommende Cnecti (väljs illustratis vid of power beställning The following optis supplied request and may heat/cooling meter versi, use power Page supply 6 pa 2-wire cnecti that apply pack depending av mätaren) interface. Anslutning Check that av extra cnectis pulsingångar are tight. (M-busmätare) Maddalena Cnecti S.p.A., of Via Pulse G.B. Maddalena Outputs or 2/4, Inputs Povoletto (UD) Italy vary depending calculator type. separate pulse outputs for produced by manufactu Tel. The , power pack should Fax +39 ly , be cnected Fax Export to 230V , and www För It is instrument strgly recommended som levereras to För M-busmätare finns två extra pulsingångar Feed cable to be cnected (cable diameter by 3.5 authorized heating technical energy persnel. and cooling Always respect polarity Cnecti 2-wire cnecti of M-bus Depending opti two för use nätdrift power rekommenderar supply packs vi Article Cnecti no to 6.5 mm) through an opening bottom edge of energy of Pulse are Outputs available. US or Inputs (IN) för ytterligare additial instrument. a pulse inputs (IN) for att produced endast by matningsenheter manufacturer. Check display wher calculator från Polarity housing into space ctaining furr meters or two Page pulse 6 Always tillverkaren is not respect används. important for triangle appears in lower polarity. Vid Depending right anslutning av mätare opti med two terminal strips. se cnectis so corner, as shown in illustrati. outputs (OUT) for cnecti Beakta polariteten noga. öppen additial kollektor pulse måste inputs polariteten by to furr hand. beaktas. additial meters or system two pulse are (IN) for The terminal Utan wires matningsenheten clamps can are be designed clamped inkopplad a arbitrarily. fungerar cross-secti inte of m-bus 0.5 kom- 1.5 mm 2. available. to fit strands with Screw cable gland tight ends with Close cover of calculator outputs housing (OUT) and for cnecti protect munikatien i mätaren. Clamp When cable M-bus according network to is following against unauthorized opening For to using an cnecti additial seals. of meters system with are eck that cnectis are illustratis tight. in that operati apply depending a triangle will interface. Check that open available. cnectis collectors are attenti tight. must rew cable glands tight by hand. appear in lower Cnecti right of power pack The power pack be For paid should cnecti to ly polarity. be of cnected meters with to 230V by authorized technical persnel. Cnecti Check of Optial that Cnecti cnectis Interfaces of are corner M-bus tight. of display. Important note: sensor open is collectors not powered attenti by must Ktrollera att kopplingarna är väl åtdragna. (Power supply from M- power pack. It is strgly recommended to Check be display paid to wher polarity. a following The optis 4-wire Matningsenheten power are pack cnecti supplied should (ej request ly kalkylator) be and cnected may to 230V and bus network får endast is functiing). anslutas use power supply packs Polarity is not important Attenti: for please check triangle appears unused in cable lower glands right to make y depending by authorized till 230 calculator V technical och får type. endast persnel. Optial: produced by manufacturer. se cnectis so sure that necessary corner, blind as shown plugs in are inserted illustrati. and n d cable Check anslutas to be cnected av display behörig (cable wher teknisk diameter a 4-wire 3.5 wires can be clamped tighten cable Always glands respect by hand. polarity. persal. cnecti Kalkylatormatning Screw cable gland tight by hand..5 mm) through triangle an appears opening in lower bottom right Anslutning av pulsutgångar edge of arbitrarily. For (Ej M-busmätare) dual-purpose 3V DC. Optial: Close cover of calculator housing and pro calculator corner, housing as shown into in space illustrati. ctaining För heat/cooling kombinerade meter värme-/kylningsenergimätare separate pulse outputs for versi, Ktrollera på displayen om det finns en When triangel i M-bus nedre network is against unauthorized opening using seals. inal strips. Screw cable gland tight by hand. Maddalena högra S.p.A., hörnet, Via G.B. så som Maddalena framgår 2/4, av figuren. For finns dual-purpose separata heating energy and cooling Povoletto in operati (UD) a Italy triangle will terminal Tel. Close clamps , are cover designed of Fax +39 to calculator fit , strands housing with Fax Export and appear +39 protect in , lower heat/cooling pulsutgångar meter för värmeenergi energy are available. versi, Skruva åt kabelgenomföringen väl för hand. right s with a cross-secti of mm 2 against unauthorized opening. using seals. corner of display. Important note: separate och kylningsenergi. sensor pulse outputs För is not powered for by Article no. Stäng locket på kalkylatorkapslingen US och plombera det mer informati se sid. 8. mp cable according to following (Power supply from M- power pack. heating energy and cooling med sigill. stratis that apply depending interface. bus network Check is functiing). that cnectis Attenti: are tight. energy are available. Page 6 Important note: sensor is not powered by please check unused cable glands to m Viktigt: Flödesgivaren matas inte av matningsenheten. The power pack should ly sure be that cnected necessary to 230V blind and power pack. plugs are inserted and t by authorized technical persnel. tighten cable glands by hand. cti of Attenti: M-bus Viktigt: Se till att det sitter blindpluggar i de kabelgenomföringar som inte används. Dra åt dem väl för Check hand. display wher a please check unused cable glands to make sure that Check necessary that cnectis blind plugs are are tight. inserted and n Polarity is not important for triangle appears in lower right tighten Screw cable glands se cable cnectis glands by hand. tight by so hand. corner, as shown Cnecti in illustrati. of power pack 10.2 Anslutning Maddalena av tillvalsgränssnitt S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Check that 10.2 Cnecti wires cnectis Tel. +39 of can , Optial be are clamped tight. Interfaces Fax , Screw Fax Export cable , gland tight by hand. Följande alternativ levereras på begäran och kan variera It is strgly recommended to Screw arbitrarily. cable glands tight by hand. Cnecti of power pack beroende The following Article på typen optis no av are kalkylator. supplied request US and Close may cover of calculator housing use and protect power supply packs Italy Led vary kablarna depending When som ska M-bus anslutas calculator network (kabeldiameter type. is 3,5 against till unauthorized opening using seals. produced by manufacturer , Cnecti of Optial Interfaces It is strgly recommended to in operati a triangle will Page 6 6,5 Feed The mm) following genom cable optis to öppningarna be cnected are supplied i kalkylatorns (cable request diameter underkant, and may 3.5 Always use power respect supply polarity. packs in to i 6.5 utrymmet mm) appear through med in anslutningsplintrader. vary depending an calculator opening lower right type. bottom edge of produced by manufacturer. corner of display. Important note: sensor is not powered by ge 6 Plintarna calculator är avsedda housing för into ledartvärsnittsarea space ctaining 0,5-1,5 Feed cable to be cnected (cable diameter mm2. (Power supply from M- power 3.5 pack. Always respect polarity. terminal to 6.5 mm) strips. through an opening bottom edge of Fixera kabelöverfall bus network enligt is functiing). följande figurerna, Attenti: beroende på typen av gränssnitt. sure that necessary blind plugs are inserted and n please check unused cable glands to make The calculator terminal clamps housing are into designed space to fit ctaining strands with ends terminal with strips. a cross-secti of mm 2. tighten cable glands by hand. Clamp The terminal clamps cable are according designed to fit strands following with illustratis ends with a that cross-secti apply depending of mminterface. 2. Check that cnectis are tight. Clamp cable according to following The power pack should ly be cnected to 230V and ena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy by authorized technical persnel , Cnecti Fax illustratis , of that M-bus apply Fax depending Export , interface. Check that cnectis are tight. Check The power pack display should wher ly be cnected a to 230V and o Tel. US Fax: E-post: Polarity is not important for triangle by authorized appears technical in persnel. lower right Cnecti of M-bus

7 sida 7 av Kalkylator Kalkylatorn har en LCD-display med 8 siffror och specialtecken. Värden som kan visas är indelade i tre grupper. Data hämtas in med hjälp av tryckknappen intill displayen. För att scanna av all informati i en grupp, gör en snabb tryckning på knappen. För att gå till nästa grupp, håll knappen intryckt längre. Håll knappen intryckt tills önskad grupp visas. Så snart önskad grupp visas, släpp upp knappen. Om knappen inte påverkas under 1 minut återgår displayen till huvudgruppen. 1. Huvudnivå 1. Total värme-/kylningsenergi - standard display - (växlande display utan att man behöver trycka på knappen för att visa värme-/kylningsenergimätare) 5. Aktuell effekt i kw 6. Aktuellt flöde i m 3 /h 10. Tariffregister 1: Visade värden växlar mellan tariffdata och motsvarande kriterier **) ***) 2. Displaytest: Alla segment på displayen aktiveras samtidigt. 3. Total värme-/kylningsenergi vid senaste avläsning, alternerande med motsvarande datum. *) Flöde, gällande tariff eller värden från enskilda pulsräknare kan visas om detta har ställts in. 4. Total volym i m 3 2. Teknisk nivå 7. Aktuellt datum 8. Felmeddelande (växlande mellan digitalt och hexadecimalt format) 9. Valbart kunddefinierat kalkylatornummer (sekundäradress) - fabriksinställning: serienummer 11. Tariffregister 2: Visade värden växlar mellan tariffdata och motsvarande kriterier **) ***) 12. Aktuellt värde på pulsräknare 1 växlande med pulsvärdet **) ***) 13. Aktuellt värde på pulsräknare 2 växlande med pulsvärdet **) ***) 1. Aktuell framledningstemperatur i C 6. M-bus adress (primär adress) 10. Ställ in avläsningsdatum 2. Aktuell returledningstemperatur i C 7. Serienummer 3. Temperaturskillnad i C 8. Programvara/Firmware-versi 11., 13., 15. Max effektuttag, växlande med datum och tid då värdet registrerades 4. Dagar sedan första ktroll 5. Pulsvärde: pulser/liter 9. Typ av givare och mteringspositi i returledning eller framledning 12., 14., 16. Max flöde, växlande med datum och tid då värdet registrerades 3. Statistiknivå 1. Föregående avläsningsdatum växlande med avläsningsdata. Alternativt kan total volym, tariffvärden eller värdena från mätinstrument kopplade till pulsingångar (tillval) visas, om så är inställt. *) *) Fram till slutet av månaden visas förbrukning och avläsningsdatum som 0. **) Kan ställas in med programvara. Nödvändiga lösenord tillhandahål las av tillverkaren. ***) För fakturering ska det totala värmeenergivärdet användas Månadsvärden: Datum, alternerande med motsvarande värden. Alternativt kan total volym, tariffvärden eller värdena från pulsräknarna visas, om så är inställt. *) Tel Fax: E-post:

8 sida 8 av Kalkylatorinställningar 12.1 Pulsingångar 1+2 Tillvalspulsingångarna 1+2 för externa mätare kan ställas med hjälp av kfigureringsprogramvaran. Inställningarna är ingångspulsvärden och den enhet som den externa mätaren räknar. Vid avläsning måste mätardata från instrument anslutna till pulsingångarna tas med i beräkningen 12.2 Pulsutgång för energi (OUT1 - Energy) En puls sänds via pulsutgången för energi när den sista siffran i energivärdet ökas. Pulsvärdet fastställs automatiskt av den sista positien i energidisplayen. Pulsenheterna är identiska med enheterna på energidisplayen: Exempel 1: Display kwh => Pulsvärde för energipulsutgång = 1 kwh/puls Exempel 2: Display 12345,678 MWh => Pulsvärde för energipulsutgång = 0,001 MWh/puls 12.3 Pulsutgång för volym (OUT2 - Volume) En puls sänds via pulsutgången för volym när den näst sista siffran i volymvärdet ökas. Pulsvärdet fastställs automatiskt av den näst sista positien i volymdisplayen. Pulsenheterna är identiska med enheterna för volymvärdet: Exempel 1: Display 12345,678 m3 => pulsvärde för volympulsutgång = 0,01 m3/puls Exempel 2: Display l => pulsvärde för volympulsutgång = 10 l/puls OBS! OUT2- Volume är ej tillgänglig för kombinerade mätare för värme/kyla. För denna typ av mätare blir istället denna pulsutgång en utgång för mätning av energiförbrukning förkyla Tariffregister Det finns två tariffregister som ackumulerar energi eller tid, beroende på inställda parametrar. Registren kan ställas in individuellt med programvara och kan läsas via displayen eller med hjälp av avläsningsprogramvara. Displayexempel Beskrivning av exempel i tariffregister 1 (antingen energi eller tid kan mätas) 0 Ej definierad 1 Uppmätt energi (0,683 MWh) från till (tiden kan ställas in i steg om 10 min) Uppmätt energi (0,683 MWh) med effektutbyte kw Uppmätt energi (0,683 MWh) med effektutbyte kw Uppmätt energi (0,683 MWh) med flöde 0,600 m3/h Uppmätt energi (0,683 MWh) med flöde 0,600 m3/h Tid (11 h) med framledningstemperatur 65 C (steg om 0,01 C) Tid (11 h) med framledningstemperatur 65 C (steg om 0,01 C) Tid (11 h) med returledningstemperatur 36 C (steg om 0,01 C) Tid (11 h) med returledningstemperatur 36 C (steg om 0,01 C) Uppmätt energi (0,683 MWh) med temperaturskillnad 10 C (steg om 0,01 K) Tid (11 h) med temperaturskillnad 10 C (steg om 0,01 K) Tel Fax: E-post:

9 sida 9 av Gränssnitt och tillval 13.1 Optiskt gränssnitt (IR) För att kunna kommunicera med ultraljudsenergimätare måste en optokopplare anslutas till USB-gränssnittet eller det seriella RAIO-gränssnittet på PC:n. Optokopplaren (USB-gränssnitt eller seriellt gränssnitt) och nödvändig programvara finns som tillval. Det optiska IR-gränssnittet aktiveras när man trycker på knappen. Om inget giltigt telegram inkommer och knappen inte påverkas under 60 sekunder deaktiveras gränssnittet M-bus Ett M-bus gränssnitt finns som inbyggt tillval (måste anges vid beställning). Ett instrument med M-bus gränssnitt är finns i två versier. En med nätadapter och en förberedd för matning via M-bus nätverket (ingen galvanisk separati). Antalet avläsningar per dag via M-bus gränssnittet är obegränsat. Gällande standarder för M-bus protokoll är EN , EN , EN , och M-bus Recommendati (versi 4.8, daterad nov. 1997), standard IEC 870, delarna 1, 2 och 4. Observera om installati: Varje instrument är skyddat mot överspänning, upp till den maximalt tillåtna busspänningen (± 50 V). Ytterligare skydd måste ges med hjälp av en nivåomvandlare. Installatien av instrumentet i ett M-busnätverk får endast utföras av behörig och kvalificerad teknisk persal som i synnerhet är väl förtrogen med M-busnätverk, felsökning samt gällande standarder kring potentialutjämning. Rikta särskild uppmärksamhet på att kabellängder och ledarareor i M-bus nätverket måste vara lämpliga för vald baudrate för slutinstrument (2400 Bd). Rekommenderad kabel: Telefkabel J-Y(ST) Y2 x 2 x 0,8 mm2 M-busnätverket ska vara utformat på så vis att det vid en ev. kortslutning på M-busslingan är enkelt att felsöka. Rekommenderat är en stjärnstruktur. Eftersom instrument med matning via M-busnätverk inte har någ galvanisk separati ska dessa endast installeras i system där potentialutjämning kan utföras. Potentialskillnader i rörsystemet kan medföra kommunikatisstörningar på M-busslingan. M-busslavar som tillsammans med en M-busmaster som är kopplade till PC via en lång RS485 kommunikatiskabel kan också orsaka störningar på M-busslingan. OBS! Uppstår kommunikatisstörningar och det kan kstateras att instrumentet kan kommunicera separat är det upp till ansvarig installatör att felsöka. Dessutom kan inte leverantören till instrumenten hållas ansvarig för dessa störningar eller kostnader dessa störningar medför. Ultraljudsenergimätare med tillvalet M-bus kan adresseras primärt eller sekundärt. Båda adresserna kan ställas in via det optiska gränssnittet och programvaran. Därefter blir de synliga på displayen. Den primära adressen är M-bus adressen som visas på punkt 11. Kalkylator/2. Teknisk nivå/menypost 6. M-bus adress (primär adress). Den sekundära adressen är kundens ID-nummer. Det kan väljas under menypost 9. Valbart kunddefinierat kalkylatornummer på nivå 1. Huvudnivå. Om ett kundnummer har identifierats visas serienumret. Detta är fabriksinställt Inställning av datalogger Dataloggern är en tillvalsfunkti för mätare och kalkylatorer som måste specificeras i den ursprungliga ordern (instrument kan inte kompletteras med datalogger i efterhand). Dataloggern gör det möjligt att registrera förbrukningsdata och enskilda mätarvärden i den inbyggda minnesmodulen, med fritt valbart intervall. Registrerad informati kan lagras i olika dataformat, till exempel för analys av toppvärden för att optimera kostnadseffektiv värmeleverans. Dataloggern kan avläsas antingen via det optiska gränssnittet eller via M-bus, så att data kan användas för individuell analys. Dataloggern är ett FiFo-register. Aktuella värden lagras alltid. När minnet är fullt skrivs den äldsta informatien efter hand över med nya data. Minnet har plats för upp till värden. Programvaran läser endast en mätare i taget. Mätarna adresseras med den inställda primäradressen. Om endast en mätare finns i systemet kan adress 254 användas. Följande parametrar kan kfigureras individuellt för enskild eller gemensam registrering, med hjälp av programvaran. Tid (lagras alltid) Värmeenergi Kylningsenergi Volym Effekt Flöde Framledningstemperatur Returledningstemperatur Temperaturskillnad Parametrarna kan mätas med följande intervall: 1 minut 10 minuter 15 minuter 30 minuter 60 minuter 3 timmar 6 timmar 12 timmar 24 timmar Beroende på kfigurati kan dataloggern spara mellan 2117 och dataset. Obs: Vid omparametrering går alla tidigare lagrade värden förlorade (raderas). Tel Fax: E-post:

10 sida 10 av Tekniska data Kalkylator Omgivningstemperatur 5 C - 55 C Temperaturområde 1 C C Temperaturskillnad, värmeenergi Temperaturskillnad, kylningsenergi Beräkning av värmeenergi från Beräkning av kylningsenergi från Dubbelfunktiell värme-/kylningsenergimätare Temperaturupplösning Mätfrekvens 3 K K 3 K K (för temperaturmätområde 1 C C) -3 K K ΔΘ > 0,05 K ΔΘ < -0,05 K ΔΘHC < -0,5 K 0,01 C 30 s. (med extern matning 4 s.) Matning Standard 3,6 V litiumbatteri (6 år + 1) Tillval 3 V matningsenhet via M-bus Pulsvärden Standard se etikett Pulslängd Display min pulslängd 25 ms min pulsintervall 25 ms Enheter Standard MWh LCD, 8 siffror + tilläggssymboler Gränssnitt Standard infraröd Datalagring Maximalt antal lagrade värden Faktureringsdatum Månadsvärden Kapslingsklass (kapsling) EMC-klass Mekanikklass Pulsingångsenhet Mått Vikt Tillval M-bus E 2 PROM / 1 dygn 2 potentialfria utgångsktakter för volym och energi eller 2 extra pulsingångar (max kabellängd 10 m) 2 potentialfria utgångsktakter för värme- och kylningsenergi (dubbelfuktiella mätare) eller 2 extra pulsingångar 3 vardera för flöde och effekt valbart årligt faktureringsdatum (från dd.mm till dd.mm) 24 månadsvisa värden kan väljas IP65 E1 M1 Mikroprocessor CMOS, ingångsklass IB i enlighet med EN : mm x 123,7 mm x 45,8 mm (längd x bredd x höjd) 250 g Krav för temperatursensorer Precisismotstånd av platina Anslutningskablar (oskärmade) Installati PT500; separat godkänd typ i enlighet med EN m - 2-ledarkabel 10 m - 4-ledarkabel direkt mtering (upp till 50 mm) i termometerfickor i enlighet med EN 1434 Alla klasser refererar till gällande krav för energimätare (se Överensstämmelseförklaring). Om instrument levereras utan temperaturgivare måste de temperaturgivare som ansluts uppfylla följande krav: Tillämpning Energimätare Kylningsenergimätare Dubbelfunktiell värme-/kylningsenergimätare Specifikatier för temperaturgivare CE (MID) natiellt godkännande* CE- (MID) certifiering och specifika natiella godkännande som temperaturgivare för kylningsenergimätare* * Kraven kan skilja sig mellan olika länder. 15. Användning av kfigureringsprogramvara Tillgänglig separat. 16. Felkoder När instrumentet detekterar ett fel visas felets symbol och nummer. Felkoder kan även visas digitalt genom att man väljer menypost 8. Felmeddelande på 11. Kalkylator /1. Huvudnivå. Det finns sju typer av fel. De kan visas i kombinati beroende på aktuell situati. Med hjälp av den digitala displayen är det enkelt att identifiera ett fel: 1 i positi 1 ktrollsumma fel 1 i positi 2 E 2 PROM-fel 1 i positi 3 reset 1 i positi 4 scanning fel 1 i positi 5 referenssensor fel 1 i positi 6 returledningstemperatur, sensorfel eller sensor ej ansluten 1 i positi 7 framledningstemperatur, sensorfel eller sensor ej ansluten Tel Fax: E-post:

11 sida 11 av 11 Felkod Fel Ktrollsumma fel E2PROM-fel Reset Inverterade givare Referenssensor fel Retursensor fel Framsensor fel Feldisplay, hexadecimal (LCD) Digital display, LCD Om ett fel uppträder, med undantag för Reset och inverterade givare måste instrumentet bytas och skickas till tillverkaren för undersökning. Detektering av inverterade givare aktiveras endast för mätare som är rena värmemätare eller kylningsenergimätare. Detektering av inverterade givare är inte möjlig för kombinerade värme- och kylningsenergimätare. 17. Materialåtervinning Detta instrument innehåller litiumbatterier. Batteriet får inte öppnas, kortslutas eller utsättas för temperaturer över 80 C. Uttjänta batterier, elektriska instrument och kompenter som inte längre behövs betraktas som farligt avfall och ska elimineras på återvinningsstatier. Returnering av litiumbatterier måste utföras i enlighet med gällande föreskrifter. 18. Överensstämmelseförklaring Vi förklarar härmed att produkten som beskrivs i detta dokument uppfyller de grundläggande kraven i enlighet med: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EC om mätinstrument, bilaga MI-004, från den 31 mars 2004 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EC, angående elektromagnetisk kompatibilitet Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EC, angående lågspänning. Den fullständiga undertecknade överensstämmelseförklaringen kan hämtas från Säker Vatteninstallati Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallati av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funkti om branschreglerna och mteringsanvisningen följs. Tel Fax: E-post:

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

SVM F4 Integreringsverk

SVM F4 Integreringsverk DATABLAD 5 optionskortsplatser Flera parallella kommunikationsutgångar 2 extra pulsingångar 2 pulsutgångar för energi och volym 2- eller 4-trådsanslutning av temperaturgivare Väl tilltagna skruvplintar

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna.

Lägg in batterierna korrekt, annars kan batterierna laddas ur. Om instrumentet ej skall användas under en längre tid så plocka ur batterierna. Batteri Före öppning av batteriluckan (när batterier eller säkringar skall bytas) så måste instrumentet stängas av samt ev. mätsladdar och tillbehör kopplas bort. Lägg in batterierna korrekt, annars kan

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual

Ultrasonic D. Installationsanvisning & Användarmanual Ultrasonic D Installationsanvisning & Användarmanual Remark: If there is any inconsistency between this version and the German basic document, the German version will prevail 2 Innehållsförteckning Installationsanvisning

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-06186-13/SE 6.9.2013 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S-6186-13/SE 6.9.213 Funktionsprovning av luftvärmepumpen SCANVARM SVI12 + SVO12 vid låga uteluftstemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna - maskinens

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b

Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b 3280 009 101 b Värmemätare T550 Ultraheat (UC50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UC50 ) Installationsoch Servicemanual UC 209-101b OBS: Följande manual beskriver såväl värmemätare som kylmätare och den kombinerade

Läs mer

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX.

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX. UTFÖRSÄLJNING 2012 Gyration GyroTransport 1GB, 30m (GP916T) Ta med dig din Gyromus & dina presentatioer överallt! 1GB inbyggd flashminne i USB-mottagaren, 30m räckvidd & självklart med inbyggt gyro. Den

Läs mer

Värmemätare T550 Ultraheat (UH50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UH50 ) Installationsoch Servicemanual UH 206-101m. Säkerhetsinformation.

Värmemätare T550 Ultraheat (UH50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UH50 ) Installationsoch Servicemanual UH 206-101m. Säkerhetsinformation. 3250 006 101 m Värmemätare T550 Ultraheat (UH50 ) Kylmätare T550 Ultracold (UH50 ) T550 Flödesmätare (UH50 ) Installationsoch Servicemanual UH 206-101m Notering: Följande manual beskriver värmemätare samt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING

PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-03573-09/SE 14.5.2009 ÖVERSÄTTNING PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT-S-3573-9/SE 14.5.29 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI8826HLB + AEI826SH med inomhustemperaturens inställningsläge +1 C vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT

Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TBLZ-1-24-2, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TBLZ-1-24-3, utemontage IP54 GOLD/COMPACT SE.TLZ242.140328 Installationsanvisning Rumstemperaturgivare TLZ1242, väggmontage IP20/ Utetemperaturgivare TLZ1243, utemontage IP54 GOLD/OMPT 1. llmänt n är avsedd för väggmontage och är försedd med skruvplintsanslutning

Läs mer

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm Användningsområde För mätning och registrering av förbrukad energi i värmesystem/lågtemperatursystem med vatten som värmebärare. Skall användas tillsammans med flödesmätare samt temperaturgivare på tilloppoch

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products

EN SV SK6. Security Unit. Installation manual. Siemens AB. Security Products EN SV SK6 Security Unit Installation manual Security Products ENGLISH SK6 Installation manual Description The security unit SK6 is used in high security areas. It prevents unauthorised persons from opening

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG

EN SV. Mifare Reader MF1040 & MF1050. HW version 1.6 or later. Installation Note. Siemens AG EN SV Mifare Reader MF1040 & MF1050 HW version 1.6 or later Installation Note MF1040 MF1050 Siemens AG ENGLISH MF1040 & MF1050 Installation Description MF1040 and MF1050 is a compact Smartcard reader using

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna

Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna PROVNINGSRAPPORT Nr. VTT S 1466 6/SE 3.11.26 Funktionsprovning av luftvärmepumpen Argo AWI25AHL+AEI25AH vid låga utomhustemperaturer och med en värmefaktor som inkluderar avfrostningsperioderna Beställare:

Läs mer