Energimätare Ultrasonic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimätare Ultrasonic"

Transkript

1 sida 1 av 11 Energimätare Ultrasic 1. Tillämpning och funkti Ultraljudsenergimätaren Ultrasic är avsedd för mätning av värme- och kylningsenergi. Den anslutna flödesgivaren måste installeras i returledningen. Som tillval kan mätaren från fabrik ställas in för att mäta flöde i framledningen. Detta måste anges vid beställning och kan inte väljas för kylningsenergimätare. Instrument har ett optiskt gränssnitt för avläsning och parametersättning. Som tillval kan instrumentet från fabrik utrustas med ett M-bus gränssnitt, upp till två pulsutgångar (för energi och volym) eller med två pulsingångar. 2. Leveransomfattning Ultraljudsenergimätaren Installatisset: 1 O-ring, 5 självlåsande sigill +sigilltrådar, 2 skruvar + 2 styrpinnar för direkt skruvmtering (om denna teknik används, se 9.3) Instrukti för installati och handhavande på engelska 2 tätningar för flödesgivare 3. Allmän informati Alla anvisningar och specifikatier i instrumentdatabladet och i denna Installatis- och driftsanvisning måste följas Vid användning av instrument för mätning av värmeenergi gäller följande normer och standarder: EN 1434:2007, delarna och EU:s mätinstrumentdirektiv 2004/22/EC, bilaga I + bilaga MI-004. Instrument får endast installeras av kvalificerad och behörig teknisk persal. Gällande regler för elektriska installatier måste följas. Tillämpliga ktrollföreskrifter och -intervall för landet där instrumentet installeras måste alltid beaktas. Instrumentet lämnade fabriken i ett tillstånd som uppfyller alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Instrumentet måste förvaras och transporteras frostfritt. Temperaturen under lagring och transport får inte sjunka under +1 C. Den relativa fuktigheten under lagring och transport får inte överstiga 80 %. Instrumentets märkskylt samt sigillen för verifiering får inte skadas eller avlägsnas. Annars upphör garantin för instrumentet och verifieringen av sensorerna att gälla. Rengör instrumentet (endast vid behov) med en lätt fuktad (inte blöt) trasa. Energimätaren är tillverkad och levereras i enlighet med alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. För att skydda instrumentet mot damm eller smuts ska det tas ut ur sin förpackning först omedelbart före installati. Alla matningsledningar till instrumentet måste förläggas med ett minimiavstånd på 50 cm till elektromagnetiska störkällor (switchkretsar, styrenheter, pumpar etc.). Alla signalledningar till instrumentet måste förläggas med ett minimiavstånd på 10 cm till andra strömförande ledare. 4. Mtering av flödesgivare 4.1 Säkerhetsinstruktier Var försiktig med vassa kanter (rör, flänsar). Mtering och demtering får endast utföras av kvalificerad teknisk persal. Mtering och demtering ska utföras utan tryck i värme- eller kylsystem. Efter installati ska ett hydrauliskt trycktest göras med kallt vatten i systemet, för att avslöja eventuella läckor. För säker drift, se till att driftsförhållandena uppfyller kraven (se 14. Tekniska data). Garantin gäller endast om kraven för driftsförhållanden uppfylls. Sigillen får inte skadas. Annars gäller inte garantin. Instrumentet är inte skyddat mot blixtöverspänningar. Sådant skydd måste anordnas på installatisplatsen. 4.2 Allmän informati om flödesgivaren Lyft inte flödesgivaren i sin plastkapsling. Håll alltid flödesgivaren i sina gängade eller flänsförsedda anslutningar. Alla kablar ska förläggas minst 20 cm från källor till elektromagnetisk utstrålning. Om mer än en givare installeras i en enhet, ktrollera att alla givare har samma driftsförhållanden. Övertryck måste föreligga för att undvik kavitati i hela mätområdet. Detta innebär minst 1 bar upp till q p och cirka 3 bar vid överlast q s (gäller för cirka 80 C). Flödesgivaren lämnade fabriken i ett tillstånd som uppfyller alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Kalibrering, underhåll och reparati får endast utföras av kvalificerad teknisk persal. Ytterligare teknisk support tillhandahållas av tillverkaren på begäran. Sigillen för verifiering på flödesgivaren får inte skadas eller avlägsnas. Annars upphör garantin och verifieringen av instrumentet att gälla. Tel Fax: E-post:

2 4.3 Technical Data of Flow Sensor Envirmental 4.3 Technical class: Data A (EN of Flow 1434), Sensor for indoor installati 4.3 Envirmental Tekniska data class: A för (EN flödesgivare 1434), for indoor Mechanical Miljöklass: installati class: M1 A (EN (Directive 1434), för 2004/22/EC) inomhusinstallati Electromagnetic Mekanisk Mechanical klass: class: E1 M1 M1 (EU-direktiv (Directive 2004/22/EC) Elektromagnetisk Electromagnetic class: klass: E1 E1 (Directive 2004/22/EC) (EU-direktiv 2004/22/EC) ow sensor Flow sensor electromechanical switch (reed ctact) lse output Flödesgivare class OA electromechanical as per EN :2007 switch (reed ctact) Pulse output passive class electric OA as per current EN :2007 Pulsutgång elektromekanisk sink (open reläktakt collector) passive class electric OC as per current EN sink (open collector) class (reedktakt) OC as per klass EN OA enligt 2:2007 2:2007 EN :2007 standard standard in return in passiv return elektrisk strömsänka stallati in forward (öppen kollektor) (ly for klass heat OC enligt calculator EN :2007 calculator must must be be Installati in forward (ly for heat optial optial meters), meters), Installati Standard set in set factory i returledning factory ounting Mounting positi positi Tillvalany any i framledning (gäller endast eat meter Heat meter värmeinstrument), kalkylatorn ounting Mounting positi positi See secti See secti 6 Installati 6 Installati for for Cooling meter Cooling måste ställas Applicatis in vid fabrik ooling meter Cooling Applicatis Straight Mteringssätt pipe sectis ne godtycklig required raight pipe sectis ne required Accuracy Energimätare class 1:100 or 1:50 curacy Temperature class 1:100 or 1:50 Mteringssätt range 5 Se C avsnitt to C Installati * för mperature range 5 C to 130 C * Kylningsenergimätare kylningstillämpningar - heat 10 C to 130 C ** eat - cooling Raka energy rördelar 10 C to 5 erfordras C 130 to 50 C C ej ** ooling energy Max. Noggrannhetsklass medium temperature 5 C to 150 1:100 C eller for :50 h (Klass C eller ax. medium Protecti temperature class 150 C IP B) for for h heat or IP 65 for cooling (optial for heat otecti class Temperaturområde IP 545 C for till heat 130 C* or IP 65 for meter) - värme cooling 10 C (optial till 130 C** for heat Maximum rate 2.8 x q p - kylningsenergi meter) 5 C till 50 C Nominal pressure PN 16, PN 25 aximum Max rate mediumtemperatur 2.8 x q150 C p under 2000 h ominal pressure Calculator Kapslingsklass PN 16, IP PN för värme eller IP 65 för Storage -20 C to 60 kylning C (tillval för energimätare) alculator temperature Max flöde 2,8 x qp orage Ambient -20 C to 5 C 60 to C 55 C Märktryck PN 16, PN 25 mperature temperature Ambient humidity < 93 % rel. humidity bient 5 C to 55 C * natial approvals may vary mperature Kalkylator ** Short model 150 mm ly from 20 C to 130 C bient humidity Lagringstemperatur < 93 % rel. humidity -20 C till 60 C atial approvals Omgivningstemperatur may vary 5 C till 55 C Short model 150 mm ly from 20 C to 130 C Omgivningsfuktighet < 93 % relativ fuktighet * natiella godkännanden kan variera ** Kort modell, endast 150 mm från 20 C till 130 C Nominal Nominal qp qp Nominellt flöde q p Installati Installati length length Installatislängd Anslutningsdimensi Cnecti Max. Max. qs qs Min. qi Min. qi sida 2 av 11 Activati limit (variable) Activati limit (variable) Pressure drop at qp Pressure drop at qp Kv- at q 1 bar Kv- at q100 mbar m 3 /h mm G / DN m 3 /h l/h l/h mbar m 3 /h m 3 /h kg m 3 /h mm G / DN m 110 ³/ 3 /h l/h l/h mbar m 3 /h m 3 /h kg G ³/ G DN DN G ³/ ³/ G DN G DN 20 DN G 1 1 G 1 1 / / DN DN 25 5 G 1 1 / G / DN DN G G DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Small Flow Sensors Små Small flödesgivare Flow Sensors med gänganslutning Max flöde q s Min flöde q i Aktiveringsgräns (variabel) Tryckfall vid q p Kv-flöde vid Δ q 1 bar Kv- at q 1 bar Kv-flöde vid Δ q 100 mbar Kv- at q100 mbar Weight Vikt Weight Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel , Fax , Fax Export , Tel Fax: E-post: Page 2 Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy

3 sida 3 av 11 22,6 22,6 22, Stora Large 4.6 Flow flödesgivare Large Sensors med Flow with Sensors Flanged with Cnecti Flanged Cnecti 4.6 flänsanslutning Large Flow Sensors with Flanged Cnecti G 1 G 1 G 1 22,6 4.6 Large Flow Sensors with Flanged Cnecti G Large 4.5 Flow Large Sensors Flow with Sensors Threaded with Threaded Cnecti Cnecti 4.5 Large Flow Sensors with Threaded Cnecti 4.5 Stora flödesgivare med gänganslutning 4.5 Large Flow Sensors with Threaded Cnecti 4.7 Premium 4.7 Flow Premium Sensors Flow Sensors Specialflödesgivare Premium Flow 360 Sensors Please note Please that normal note that normal sensors may sensors not be may used not be used Observera with Please salt water. note att with that normala salt water. normal flödesgivare sensors inte får may används not be med used saltvatten. with salt water. Up 4.7 request Premium Up we request can Flow provide we Sensors can salt-water provide resistant salt-water versis resistant versis of Up request of sensors. we can sensors. provide salt-water resistant versis Please note that normal sensors may not be used q q p m 3 p m 3 /h PN bar /h PN a bar b a b d of sensors. d 5. with Installati salt water. q3.5 p m 3 /h PN bar a b G 511 1/4 d B G 1 1/4 B 5 Integrati 5 Integrati in Heating System Heating System G 51 G 11 1/4 1/4 B B G 1 1/4 Ktrollera B 5 Up Integrati request alla we mått in can för provide att Heating säkerställa salt-water System att resistant det finns versis tillräckligt * 22 G 1 1/4 Please inspect and check all dimensis to be sure that * 2251 G G 11 1/4 1/4 B B Please utrymme of inspect för sensors. installati and check av all flödesgivaren dimensis to på be avsedd sure plats. that B q re is sufficient space intended locati for 10 p 6 m 3 /h 16 PN 16 bar re is sufficient space in intended locati for 16 a * b 48 G 12 1/4 Please inspect and check all dimensis to be sure that B d B G 2 B Inga raka rörsektier krävs uppströms eller nedströms flödesgivaren. 5 Integrati in Heating System B 1/4 installati re is G 2 B installati sufficient of space of in intended locati for G 2 B B G 12 1/4 B installati of B No straight * For No pipe straight sectis pipe are sectis required are upstream required upstream or or * short For models short with models length with 150 length mm, 150 mm, Om flödesgivaren installeras i den gemensamma returledningen re för två is värmesystem, sufficient space t.ex. in värme intended och varmvatten, locati måste for * 22 G 1 1/4 Please inspect and check all dimensis to be sure that B downstream No straight temperature downstream for pipe sectis for are required upstream or * For temperature range short for models range medium with for length temperatures medium 150 mm, temperatures lies lies G 2 B between 20 between C and C C. and 130 C. If mteringsplatsen downstream for If sensor is vara being sensor tillräckligt temperature range for medium temperatures lies installed is being skild in installed från comm T-stycket, in return comm det vill G 2 B installati of return between 20 C and 130 C. säga If of minst two sensor heating 10 x DN of two is systems, från being T-stycket, heating installed e.g. systems, heating så att e.g. and de comm olika heating hot vattentemperaturerna hinner bli väl blandade innan de når sensorn. No straight pipe sectis are required upstream water, return and or hot water, ** För For de korta short modellerna models med with längden length mm mm, är downstream mounting of two heating locati mounting systems, for must locati be e.g. sufficiently must heating be sufficiently separated and hot water, separated from from temperature området för mediumtemperaturer range for medium 20 C temperatures till 130 C. lies Blandning T-piece, mounting av that T-piece, returflöden locati is, least that must med is, 10 be at olika x sufficiently least DN temperaturer from 10 x separated DN T-piece, from from so T-piece, so between 20 C and 130 C. If sensor is being installed in comm return that T-piece, different that that is, water different least temperatures 10 water x DN temperatures from are well-mixed T-piece, are so well-mixed of two heating systems, e.g. heating and hot water, before that reaching before different reaching water temperatures are well-mixed before mounting reaching locati must be sufficiently separated from T-piece, 30 o C that 30 is, o C at least 10 x DN from T-piece, so that 30 o C different water temperatures are well-mixed before reaching qp m 3 /h qp m 3 /h PN bar PN bar qp DN m 3 /h DN a b a c b d c e d e f a b c d e f PN bar DN Anzahl Löcher Antal Anzahl hål Löcher Anzahl Löcher Anzahl Löcher f g a b c d e f 18 4 g qp m 3 /h PN bar DN 10 DN 10 DN 30 o C 10 DN g g DN 80 o C 80 o C 80 o C Mixture of different Mixture of return different return temperatures temperatures Mixture of different return temperatures 80 o C Maddalena S.p.A., Maddalena Via G.B. S.p.A., Maddalena Via G.B. 2/4, Maddalena Povoletto 2/4, (UD) Povoletto Italy (UD) Italy Tel. Maddalena , Tel. S.p.A., +39 Via , Fax G.B. +39 Maddalena , Fax +39 2/4, , Fax Export Povoletto +39 Fax , (UD) Export +39 Italy Mixture of different return temperatures , Tel , Fax , Fax Export , Article no Article no. Tel US Fax: US E-post: Article Maddalena no S.p.A., Via G.B Maddalena US 2/4, Povoletto (UD) Italy

4 Flush system thoroughly before installing Flush Following system instructis thoroughly in before below installing illustratis, mount Flush system thoroughly before installing Spola ur systemet sensor väl horiztally före installati or vertically av flödesgivaren. between two Följ Following close-off instruktierna valves. instructis Always i figurerna make in nedan sure below för that illustratis, att mtera arrow mount flödesgivaren Following sensor horistellt correspds sensor instructis eller horiztally to vertikalt in directi or below mellan vertically of illustratis, två. avstängningsventiler. close-off Ktrollera valves. sensor att Always horiztally pilen make på flödesgivaren or sure vertically that motsvarar between arrow faktisk two between mount two Cnecti pieces are to be sealed against manipulati. flödesriktning. sensor close-off correspds valves. Always to make directi sure of that. arrow sensor correspds to directi of. Anslutningarna Cnecti pieces ska plomberas are to sealed som skydd against mot manipulati. manipulering. Cnecti 5.1 Mounting pieces csideratis are to be sealed against manipulati. 5.1 Mteringsaspekter 5.1 Mounting csideratis 5.1 Mounting csideratis sida 4 av 11 6 Installati for Cooling Applicatis When mounting sensor for cooling 6 Installati for Cooling Applicatis 6. 6 Installati applicatis make for i kylsystem sure that transducers (black Cooling Applicatis When housing) mounting are to side of, or sensor under, for measuring cooling Vid mtering applicatis When mounting av flödesgivare make sure för kylningstillämpningar, tube (to prevent accumulati that sensor transducers of for cdensati cooling (black ktrollera att sensorerna (svart kapsling) sitter på sidan om housing) applicatis are make to sure side that of, or under, transducers measuring (black eller under water). mätröret The (för sensor att förebygga must always att kdensvatten be mounted in ansamlas). Flödesgivaren return. The måste calculator alltid installeras should be i mounted returled- tube housing) (to are prevent to side accumulati of, under, of cdensati measuring water). tube (to The prevent sensor accumulati must always of be cdensati ningen. Kalkylatorn wall, for kan example. t.ex. mteras på vägg. mounted in water). return The. sensor The calculator must always should be be mounted mounted in Var noga Attenti med kabeldragningen must paid that till kalkylatorn, cables cnected så att inget to return wall,. for example. The calculator should be mounted kdensvatten calculator rinner are längs laid kablarna to avoid och cdensati in i kalkylatorn. water Forma en wall, for example. Attenti run nedhängande alg must m be kabelslinga and paid into that före calculator. cables varje kalkylatoranslutning. Attenti För should mtering calculator hang must underneath. av are be temperaturgivare, paid laid to that avoid cables cdensati se cnected water to cnected Cable loops run alg calculator m are and laid into to avoid calculator. cdensati Cable water loops should run alg hang m underneath. and into calculator. Cable loops should hang underneath. svarta black housing sensorkapslingar of transducers 1. Avoid air pockets 1. Undvik luftfickor 1. Avoid air pockets 1. Avoid air pockets 2. Install any valves or ctrollers downstream from 2. Install any valves or ctrollers downstream from 2. Install any valves or ctrollers downstream from 2. Ventiler och regulatorer ska alltid installeras nedströms flödesgivaren. Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel , Fax , Fax Export , Möjliga mteringspositier black för housing kylningstillämpningar of transducers Possible mounting positis for cooling applicatis black housing of transducers 7 Starting Possible mounting Up positis for cooling applicatis 7. Drifttagning Possible mounting positis for cooling applicatis Open close-off valves. 7 Öppna Starting avstängningsventilerna. Up 7 Ktrollera Starting Check Open close-off om Up heating system for leaks and vent det valves. finns läckor i värmesystemet, och thoroughly. lufta Open det close-off noggrant. valves. Check heating system for leaks and vent Efter After thoroughly. senast secds sekunder at börjar latest flödesgivaren sensor fungera. will Check heating system for leaks and vent begin to operate. När thoroughly. respströskeln har överskridits och flödet är positivt When börjar volympulser respse genereras threshold has enligt been instrumentets exceeded and After 100 secds at latest sensor will begin After 100 to operate. secds at latest sensor will parametersättning. is positive, volume pulses will be generated begin to operate. Ktrollera When according att respse to uppmätta instrument threshold flöden parameterizati. på has den been anslutna exceeded kalkylatorn Check förefaller rimliga. measured values cnected and When is respse positive, threshold volume pulses has been will exceeded be generated and according is to positive, instrument volume parameterizati. pulses will be generated Avlufta calculator systemet for plausibility. tills flödesvisning på ansluten kalkylator according to instrument parameterizati. är Check stabil. Vent system measured until values display cnected cnected Sätt calculator Check användarsigill for measured plausibility. values cnected calculator is stable. på anslutningarna. calculator for plausibility. Vent Affix system user seals until cnectis. display cnected 8. Viktigt calculator Vent system is stable. until display cnected Tillämpliga 8 calculator Important Affix user föreskrifter is stable. Notes seals för användning cnectis. av mätare måste följas, Affix Regulatis se standarden user seals for EN applicati 1434, cnectis. del 6. of meters are to be 8 Important Notes Kavitati observed, måste see undvikas. standard is EN 1434, part 6. 8 Important Notes Regulatis for applicati of meters are to be Se till Cavitati att flödet must inte be överstiger avoided. maxvärdet under drifttagning. observed, Regulatis see for standard applicati is EN 1434, of part meters 6. are to be observed, When installing see standard is EN sensor, 1434, make part 6. sure to protect All Cavitati teknisk against data over must i flödesgivarens be and avoided. dripping datablad water. måste följas. Cavitati must be avoided. Instrumentets When All technical installing märkskylt data specified samt sensor, sigillen in make för verifiering sure sensor to protect av data flödesgivaren against When installing over får inte and skadas dripping sensor, eller water. avlägsnas. make sure Annars to protect sheet and instructis must be adhered to. upphör against garantin over och and verifieringen dripping water. av instrumentet att All technical data specified in sensor data gälla. The instrument identificati and seals required for sheet All technical and instructis data specified must be in adhered to. sensor data verificati of sensor must not be damaged or Flödesgivaren sheet and instructis får endast must transporteras be adhered i sitt to. originalemballage. removed orwise guarantee and validity of The instrument identificati and seals required for verificati The instrument verificati of identificati of instrument sensor and must no not lger seals be damaged required apply. for removed verificati of orwise sensor guarantee must not and be damaged validity or Transport of sensor is ly permissible in of removed verificati orwise of instrument guarantee no lger and apply. validity of original packaging. verificati of instrument no lger apply. Transport of sensor is ly permissible in Transport original packaging. of sensor is ly permissible in original packaging. Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel. Maddalena , S.p.A., Via G.B. Fax +39 Maddalena , 2/4, Fax Export Povoletto +39 (UD) , Italy Tel , Fax , Fax Export , Page 4 Article no Tel Fax: US E-post:

5 9 Wall Mounting of Calculator 9 The Wall housing Mounting cover of can Calculator be opened by pulling two The snap-fit housing hooks cover at can base be of opened calculator by pulling (between two 9. 9 Väggmtering snap-fit cable Wall glands) hooks Mounting at towards of base Calculator you. av of kalkylator calculator (between Kapslingen cable The housing glands) kan öppnas towards cover genom can you. be att opened man drar by pulling mot sig de two båda After mounting, all calculators must be sealed against snäpplåsen After snap-fit vid mounting, hooks underdelen all calculators base av of kalkylatorn must calculator (mellan be sealed (between kabelgenomföringarna). manipulati at holes provided housing against cover manipulati cable (see glands) secti at towards 9.1) holes using you. provided seals and wires housing included cover in Efter (see mtering secti 9.1) måste using alla seals kalkylatorer and wires plomberas included mot After delivery mounting, (see all secti calculators 2 Scope must of Delivery). be sealed against manipulering vid hålen för detta ändamål på kapslingens lock manipulati delivery (see at secti holes 2 provided Scope of Delivery). housing cover (se 9.1) Before med mounting hjälp check av medföljande to make sure sigill that och trådar cable (se 2. Before (see lengths Leveransomfattning). secti mounting of 9.1) instruments check using to make seals to be and sure cnected wires that included are cable correct in lengths delivery of (see instruments secti 2 Scope to be cnected of Delivery). are correct Före mtering, for individual ktrollera installati att kabellängden situati. för de instrument som Before ska For anslutas existing individual mounting är mounting rätt installati check för aktuell to positis situati. make installatissituati. sure an optial that adapter cable Det For lengths finns panel existing en of meeting tillvalsadapterpanel mounting instruments EN :2007 positis to be som cnected an (D) uppfyller optial specificatis are specifikatierna panel for available i EN individual :2007 meeting which EN installati makes :2007 (D). it Med possible situati. dess (D) for hjälp specificatis kan wall väggfästet mounting is adapter correct is mteras available For support existing med which to standardhål. be mounting makes mounted it positis possible Centrumavståndet using standardized for optial wall mellan mounting drill adapter holes. hålen för väggmteringsenheten support panel The center to meeting be to mounted center EN :2007 drill (se using 9.1) hole standardized och separati (D) för specificatis direkt drill for skruvmtering The available mounting (se center 9.3) which är unit to 119 center (see makes mm. 9.1) drill it and possible hole direct separati for screw wall mounting for mounting wall (see holes. wall is mounting support 93.) is 119 to unit be mm. (see mounted 9.1) and using direct standardized screw mounting drill holes. (see ) The Mtering is center 119 mm. to med center väggmteringsenhet drill hole separati for wall 9.1 Mounting with Wall Support mounting unit (see 9.1) and direct screw mounting (see 9.1 Mounting with Wall Support 93.) is 119 mm. 9.1 Mounting with Wall Support hål för tätning hål för tätning 9.2 Mounting with DIN-rail 9.2 Mtering med DIN-skena 9.2 Mounting with DIN-rail 9.2 Mounting with DIN-rail 9.3 Direct Screw Mounting 9.3 Direct Screw Mounting 9.3 Direkt skruvmtering 9.3 Direct Screw Mounting 10 Cnecti of Compents sida 5 av Important: Cnecti First mount of Compents temperature sensors and n Important: cnect First mount meter temperature to calculator. sensors and This n way cnect 10 unnecessary Cnecti error of meter messages Compents to can be calculator. avoided. This way 10. unnecessary Important: At Anslutning delivery, First error mount display messages av kompenter shows temperature can be ERR avoided. 03 sensors until temperature and n Obs: At cnect sensors Mtera delivery, have först been display temperaturgivarna meter attached. shows to This ERR message calculator. 03 och until anslut temperature disappears This därefter way as flödesmätaren sensors unnecessary so as have till error been kalkylatorn. temperature messages attached. Därmed sensors This can be message undviks avoided. have been disappears ödiga cnected felmeddelanden. so At delivery, as first temperature display measurement shows sensors ERR is have carried 03 until been out temperature cnected (every 30 as Vid and sensors leverans secds have visar first for standard been measurement displayen attached. instruments). ERR This 03 carried message tills temperaturgivarna out disappears (every 30 as har secds so anslutits. as for Detta standard temperature meddelande instruments). sensors försvinner have så been snart cnected temperaturgivarna har anslutits och den första mätningen utförts Recogniti of switched temperature sensors is ly Recogniti and activated first for of meters measurement switched which temperature are is carried purely sensors heat out meters (every is ly 30 and (mätintervallet är 30 sekunder för standardinstrument). activated secds cooling for meters. standard meters which instruments). are purely heat meters and Detektering av inverterade temperaturgivare aktiveras endast cooling meters. of sensors is ly för mätare Recogniti som är rena of switched värmemätare temperature eller kylningsenergimätare. Recogniti activated possible for of dual-purpose meters switched which heat temperature are /cooling purely meters. heat sensors meters is not and sensors is not possible cooling meters. Detektering The ultrasic av for inverterade dual-purpose meter cnectis temperaturgivare heat /cooling have meters. är been inte designed möjlig för to kombinerade The Recogniti meet ultrasic värme- valid of meter switched och standard cnectis kylningsenergimätare. EN temperature have been All sensors terminals designed is strips not to Ultraljudsmätaranslutningarna meet possible have been for valid dual-purpose labeled standard according EN heat är kstruerade to /cooling this standard. All meters. terminals för att uppfylla strips gällande have The ultrasic been standard, terminals labeled meter EN strips according cnectis are located to Alla this anslutningsplintblock have standard. under been designed cover of är to märkta The meet calculator enligt terminals valid denna housing. strips standard. are located EN Anslutningsplintblocken under All terminals cover of sitter strips under calculator have kåpan been till housing. labeled kalkylatorkapslingen. according this standard Temperature Sensor Cnecti The terminals strips are located under cover of Before Temperature Sensor Cnecti calculator Temperaturgivaranslutning cnecting temperature housing. (mätare sensors för to värme och kombinerade mätare för värme/kyla) Before calculator cnecting check following temperature points. sensors to calculator 10.1 Temperature check following Sensor points. Cnecti Före anslutning The temperature av temperaturgivare sensors (up till to kalkylatorn, DN 100) ktrollera följande installed punkter. against directi. must be Before The temperature cnecting sensors temperature (up to DN sensors 100) must to be calculator installed check against following directi. points. Temperaturgivarna The temperature (upp sensor till DN with 100) ska red vara label installerade The must riktade temperature be mot installed flödesriktningen. sensors in with forward (up to. red DN label 100) (hot must water) be (hot water) must installed be installed against in forward directi. Temperaturgivare The temperature med röd sensor etikett with. (varmvatten) blue label ska vara (cold installerade The water) temperature must i framledningen. be installed sensor with in with return red blue label. label (hot water) (cold Temperaturgivare water) must be must installed be installed forward in return. The temperature med sensor blå etikett are not (kallvatten) to. be installed ska vara within installerade The influence temperature i returledningen. of sensor or sensor sources are with not of to heat. be blue installed label within (cold Temperaturgivare water) influence must be of får or installed inte sources installeras of return heat. i närheten. av externa Do not kink, lengn or shorten sensor cables. Do The värmekällor. not temperature kink, lengn sensor shorten are not to sensor be installed cables. within Cables that are too lg should not be rolled up tightly Givarkablarna influence får of inte or förlängas, sources förkortas of heat. eller knytas. Cables into an that air-core are too coil. lg The should cables not should be rolled eir up tightly be laid Givarkablar into Do not an kink, som air-core lengn är för långa coil. The or shorten ska rullas cables should sensor upp i slingor eir cables. utan out unordered, or rolled up loosely in a wide coil be which laid kärna. Kablarna ska antingen förläggas oordnade eller out Cables can unordered, be that turned are or and too rolled lg tied up in should an loosely 8. not in be a wide rolled coil up which tightly rullas upp löst i en vid slinga som kan vikas ihop till en Mounting can into be an turned air-core and coil. tied The in an cables should eir be laid Mounting out unordered, or rolled up loosely in a wide coil which Mtering Loosen two cable glands and glide m over can be turned and tied in an 8. Loosen sensor two cables; cable glands and glide m over Lossa de båda kabelgenomföringarna och dra dem över Mounting sensor Remove cables; givarkablarna. two blind plugs from cable gland Remove Loosen openings; two cable two blind glands plugs and from glide m cable over gland Avlägsna de båda blindpluggarna från kabelgenomföringsöppningarna. openings; sensor cables; Feed temperature sensor cables through Dra Feed Remove temperaturgivarkablarna appropriate temperature openings two blind of sensor plugs genom from cables öppningarna, glands through cable into gland i anslutningslådan. appropriate openings; terminal box; openings of cable glands into Fixera terminal Feed Clamp ledarna box; så temperature wires som as visas shown av sensor in figurerna cables illustratis; på nästa through sida. Ktrollera Clamp appropriate wires openings as shown of in cable illustratis; glands into Make sure att temperaturgivarna that temperature är sensor korrekt are anslutna. cnected terminal box; - givare Make correctly: med sure röd that etikett temperature i framledningen sensor are cnected - givare correctly: Clamp - sensor med with blå wires etikett red as label shown i returledningen forward in illustratis; - Make - sensor sure with with that red blue label temperature label forward return sensor are cnected - correctly: sensor with blue label return - sensor with red label forward - sensor with blue label return Maddalena S.p.A., Via G.B. Maddalena 2/4, Povoletto (UD) Italy Maddalena Tel , S.p.A., Via G.B. Fax Maddalena , 2/4, Fax Povoletto Export +39 (UD) , Italy Tel , Fax , Fax Export , Article Maddalena no S.p.A., Via G.B Maddalena US 2/4, Povoletto (UD) Italy Tel , Fax , Fax Export , Page 5www.maddalena.it Tel Fax: E-post: Page 5

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10

VR 20/25 SD20 RTE/KRT 230V ~ ... 13 ... 3 ... 8 AV20/25 JVF20/25 TRV20/25 BPV10 VR 20/25 AV20/25 SD20 JVF20/25 TRV20/25 BPV 230V ~ RTE/KRT C SE... 3 GB... 8 GB... xx FR... 12 RU... 13 DE... xx PL... xx DE... 14 FI... 15 PL... 16 VR 20/25 VR 20/25 For regulating the waterflow in water-heated

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean.

GRAF MINIRENINGSVERK. Installati ons- och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank. www.conclean. GRAF MINIRENINGSVERK Installati ons och monteringsanvisningar för systemet Graf Easy Professi onal i Carat S septitank www.conclean.se Tel 019500 03 00 info@conclean.se info@graf.info www.graf.info Installation

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3

Bruksanvisning KANMED Operatherm OP3 KANMED Operatherm OP3 Bruksanvisning, art no OP3-074/3 2010-02-09 0413 Varning Felaktig användning av patientvärmeutrustning kan orsaka patientskador. Läs därför denna bruksanvisning noga. Tillverkad av:

Läs mer

Pulsadapter för 2 puls till M-bus

Pulsadapter för 2 puls till M-bus 120419 - sida 1 av 14 Pulsadapter för 2 puls till M-bus PadPuls M2 modell IM003G 2-kanals pulsinsamlare för väggmontering med 0,23 Ah-batteri. Innehåll Kapitel Sida 1 Funktionsbeskrivning 1 2 Installation

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS. Multibox Professional 3T. 3 Channel Head End. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS Multibox Professional 3T 3 Channel Head End English Svenska design for TV 1 1. Contents 1 Contents 2 2 Unpacking your Multibox PRO 3 3 Introduction 4 4 Information about digital

Läs mer

VX3/VXX3 Kylmedelkylare / Dry Cooler ANVÄNDARMANUAL USER S GUIDE

VX3/VXX3 Kylmedelkylare / Dry Cooler ANVÄNDARMANUAL USER S GUIDE VX/VXX Kylmedelkylare / Dry Cooler ANVÄNDARMANUAL USER S GUIDE Innehållsförteckning Table of Contents Kapitel Sida Chapter Page 1. Allmänt. Personsäkerhet 4. Mottagning och förvaring 4 4. Teknisk beskrivning

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem Användarmanual ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm Användningsområde För mätning och registrering av förbrukad energi i värmesystem/lågtemperatursystem med vatten som värmebärare. Skall användas tillsammans med flödesmätare samt temperaturgivare på tilloppoch

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Återströmningsskydd 573 typ CA

Återströmningsskydd 573 typ CA Non controllable backflow preventer with different pressure zones Type CAa Ej kontrollerbart återströmningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa GB SE Function Funktion The backflow preventer device can

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

624Di. 624di-s-02.pdf

624Di. 624di-s-02.pdf 624Di 624di-s-02.pdf Deklarationer Vid fristående bruk av denna pump gäller följande standarder Maskindirektiv: 98/37/EC EN60204-1, Spänningsdirektiv: 73/23/EEC EN61010-1, EMCdirektiv: 89/336/EEC EN50081-1/EN50082-1.

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer