Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar"

Transkript

1 Frisk och produktiv hela livet Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

2 Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper Vallfrönamn Fodermajs Ensilering Kalv Rekryteringsdjur 33 Mjölkkor, färdigfoder premium 34 Mjölkkor, koncentrat Råvaror 37 Ekologisk mjölkproduktion 38 Mineralfoder Tillskott

3 Från jord till foderbord Det är ingen överdrift att påstå att foder är det viktigaste styr medlet för mjölkproduktionen. Rätt foder i varje fas av kons liv säkerställer en hög och jämn produktion, baserad på dina förutsättningar och önskemål. Mjölkkon kan jämföras med en idrottare på elitnivå. Hon har tuffa produktionskrav att leva upp till, och förtjänar de bästa omständigheterna för att prestera. Från vallfrö till mjölk Vägen från vallfrö till mjölk kan se ut på många olika sätt och bestäms av dina förutsättningar, dina djur och dina mål. Ingen vet mer om det än du, men det är bra att arbeta med en leverantör som förstår dina behov och har rätt produkter. I vårt sortiment för mjölkkor och kalvar finns allt du behöver för att nå en jämn och hög mjölkproduktion. Utvecklat för svenska förhållanden Lantmännen Lantbruk driver utveckling i egen regi av produkter anpassade för svenska förhållanden; svenska jordar, svenska djur och svenska bestämmelser. Det innebär att du kan vara trygg i ditt val du får väl genomtänkta produkter av hög kvalitet oavsett om du väljer ur premium- eller standardsortimentet. Vi vet vikten av ett bra grovfoder och du hittar därför även allt du behöver för din grovfoderproduktion i denna broschyr, från vallfrö och majsutsäde till ensileringsmedel samt plast, nät och garn. 3

4 Kajsa Öhman Produktchef Mjölkkor En bra start ger stort försprång Foder är en viktig del i mjölkproduktionen inte bara för den mjölkande kon utan för alla stadier i djurets liv. Genom att ge de dräktiga djuren vad de behöver för att klara den kritiska perioden runt kalvningen får kalven en god start. Kon klarar dessutom omställningen till högmjölkarperioden bättre. I vårt sortiment finns välbalanserade foder med hög smaklighet, utvecklade för svenska förhållanden. Vi erbjuder även mineral foder och tillskott som säkerställer en god hälsa. Foderprodukter för maximal avkastning I broschyren kan du läsa mer om våra produkter för dig inom mjölknäringen: allt du behöver för ett bra grovfoder, kraftfoder för både kalvar och mjölkproducerande kor, mineralfoder och olika typer av tillskott vars uppgift är att förebygga eventuella hälsoproblem. Din säljare ger dig optimala foderstater Tveka aldrig att kontakta din säljare om du har frågor kring din produktion. Vilken väg du än väljer från vallfrö till mjölk kan vi hjälpa dig. Våra säljare är också experter på att beräkna foder stater och kan hjälpa dig att lösa problem av olika slag.

5 Sofia Rengman Produktspecialist Idisslare Egen forskning för optimal produktion Du som arbetar inom mjölknäringen vet, precis som vi, att kor är fantastiska djur som besitter en enorm produktionskapacitet. Vi som arbetar med foder utveckling lägger stor vikt vid att öka kunskapen om djurens biologiska förutsättningar och behov i olika skeden av livet samt vid värdering av fodermedel. Detta gör att vi kan välja den råvarusammansättning som ger en optimal produktion, djurhälsa och hållbar utveckling på din gård oavsett vilka regionala eller globala förutsättningar som råder för tillfället. Vår forskning bedrivs i egen regi, tillsammans med SLU och i den ny bildade internationella sammanslutningen be stående av Lantmännen Lantbruk, holländska Agrifirm Innovation Centre och norska Felleskøpet Fôrutvikling. Utbytet inom dessa nätverk och på internationella konferenser ger oss unika möjligheter att bedriva och ta del av världsledande forskning, som resulterar i högkvalitativa foderprodukter, för att ge dig och dina djur bästa tänkbara förutsättningar nu och i framtiden.

6 Vallfröblandningar Vallen är och förblir en grundsten i uthållig växtodling och i grovfodret för flera djurslag. Rätt kvalitet i grovfodret lägger grunden till lönsam mjölkproduktion. Valet av vallfröblandning och kombinationen av vall och majs i ut fodringen är avgörande. Under vårt varumärke SW utvecklar vi ett unikt sort material till vallfröblandningar anpass ade för svenska förhållanden. Blandvall södra och mellersta Sverige * Blandningar med baljväxter (klöver och lusern) ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Med majs i foderstaten behöver du öka proteinandelen genom en högre andel balj växter i blandningen. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Dalarna. Produkt SW Mira 12 SW Mira 14 Nyhet! SW Mira 15 Nyhet! SW Mira 21 SW Mira 22 Egenskaper Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion i majs och hp-massa foder stater. Härdig blandning för 2 3 årig slåttervall. Baljväxter i form av både vit-och rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt grovfoder och en jämnare baljväxtandel. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver Vicky 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Switch 30 % Ängssvingel SW Minto Blandning med hög klöverandel och Ragnar timotej som ger ett bredare skördefönster och lättare att hålla en högre proteinhalt i ensilaget. Ares rödklöver borgar för god uthållighet och hög klöverandel även år 2 och 3. Vitklöver ger klöver i vallen när rödklövern minskar och fyller i eventuella luckor. 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel Minto Blandning med fokus på en stor, säker förstaskörd med god kvalitet. Har mycket god uthållighet. Återväxter med hög klöverhalt och god kvalitet. Passar för tre skördar med hög kvalitet till mjölkproduktion. Timotej är småfröig, blandningen skall sås grunt och den kan sås med ca % lägre utsädesmängd än blandningar med större andel svingel och rajgräs. Passar på vattenhållande jordar. 76 % Timotej Grindstad 9 % Rödklöver SW Ares 9 % Rödklöver Vicky 6 % Vitklöver Hebe Storsäljare för intensiv mjölkproduktion och kött produktion. Andelen baljväxter ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett proteinrikt grov foder. Stabil och odlingssäker för vatten hållande jordar. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 50 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger Välbalanserad blandning med stor andel starka Switch timotej för ökad härdighet. Passar till mjölk- och köttdjur. Med 10 % baljväxter passar blandningen i foder stater där ensilage ut fodras som enda grovfodret. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 10 % Rödklöver SW Ares 50 % Timotej Switch 25 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger 6

7 Produkt SW Mira 23 SW Mira 24 SW Mira 25 Egenskaper Intensiv blandning med Switch timotej och Swaj rörsvingel som säkrar återväxten. 15 % baljväxter som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 35 % Timotej Switch 20 % Rörsvingel Swaj 10 % Eng rajgräs Malta 10 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Rajsvingel Felopa Blandning där Swaj rörsvingel väl kompletterar timotej och röd- och vitklöver. För 2 3 årig slåttervall när du önskar ett proteinrikt grovfoder. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 15 % Rödklöver Vicky 5 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 2 3 årig slåttervallsblandning. Lusern bidrar till bättre tork tålighet och fiberkvalitet samt ett högt proteininnehåll. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Passar bra på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde men går även bra att odla på tyngre jordar. 25 % Lusern SW Nexus 10 % Rödklöver SW Ares 30 % Timotej Switch 35 % Rörsvingel Swaj Betesblandningar södra och mellersta Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Hydra 11 SW Hydra 12 Egenskaper Vår mest efterfrågade betesblandning. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe, rödsvingel och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Lena 25 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 10 % Eng rajgräs Irene 15 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin En blandning för uthållig och flerårig betes vall med ängsgröe och rödsvingel för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Lena 30 % Timotej Switch 35 % Ängssvingel SW Minto 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 7

8 Gräsblandningar södra och mellersta Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och extensiv dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/ eller lusern. Produkt SW Libra 11 SW Libra 21 SW Libra 22 Egenskaper En säker och välbalanserad gräsblandning med Ragnar timotej. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 65 % Timotej Ragnar 35 % Ängssvingel SW Minto Lättetablerad 2 3-årig gräsvall med bra återväxt. Mycket populär blandning som även tål att betas. Passar på vatten hållande jordar. 20 % Timotej Switch 40 % Timotej Ragnar 20 % Ängssvingel SW Minto 20 % Eng rajgräs SW Birger Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 8

9 Blandvall Öland och Gotland Blandningar med baljväxter (klöver och lusern) ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Med majs i foderstaten behöver du öka proteinandelen genom en högre andel baljväxter i blandningen. Välj hur stor andel som passar ditt behov. Produkt SW Indus 11 SW Indus 21 SW Indus 22 SW Mira 25 Egenskaper För flerårig vall på fastmark och väldränerade jordar. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lusern bidrar med ett högt proteininnehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Lämplig på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde. 20 % Rödklöver SW Ares 25 % Lusern SW Nexus 25 % Timotej Ragnar 30 % Ängssvingel SW Minto Torktålig blandning för flerårig vall på väl dränerade fastmarksjordar. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lusern bidrar med ett högt protein innehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Kan vara svårensilerad om den skördas sent. 40 % Lusern SW Nexus 60 % Hundäxing SW Luxor För 3 4-årig slåttervall och intensiv skötsel. Bättre att ensilera än att skörda som hö. Blandningen är mycket uthållig, tork tålig och högavkastande. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lämplig på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde. Lusern bidrar med ett högt proteininnehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. 50 % Lusern SW Nexus 25 % Rajsvingel Felina 25 % Rörsvingel Swaj 2 3-årig slåttervallsblandning. Lusern bidrar till bättre torktålighet och fiberkvalitet och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Odlas med fördel på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde men går även bra att odla på tyngre jordar. 25 % Lusern SW Nexus 10 % Rödklöver SW Ares 30 % Timotej Switch 35 % Rörsvingel Swaj Gräsblandning Öland och Gotland Gräsvallar passar bäst till häst, får och dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/eller lusern. Produkt SW Libra 22 Egenskaper Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj 9

10 Blandvall norra Sverige * Blandningar med baljväxter ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Produkt SW Ara 11 SW Ara 12 SW Ara 21 SW Ara 22 SW Ara 23 Egenskaper Härdig blandning med Jonatan timotej. Blandning för hela Norrland i ett 1 2-skörde system. Passar till mjölkproduktion och köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 15 % Rödklöver SW Yngve 85 % Timotej Jonatan Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Stabil och odlings säker för vattenhållande lerjordar. 15 % Rödklöver SW Yngve 10 % Ängssvingel SW Revansch 75 % Timotej Tryggve Högavkastande och mycket härdig blandning med Grindstad timotej, passar i ett 2 3-skördesystem. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver Torun 90 % Timotej Grindstad Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med rödklöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar. En blandning som ger stabila skördar och bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 15 % Rödklöver SW Yngve 10 % Ängssvingel SW Revansch 75 % Timotej Grindstad Torktålig och härdig blandning. Passar till mjölk- och intensiv köttproduktion. 10 % baljväxter som består av rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden, tack vare torktåliga Swaj rörsvingel. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Rödklöver SW Torun 35 % Rörsvingel Swaj 55 % Timotej Grindstad Betesblandning norra Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Lupus 11 Egenskaper Mycket uthållig betesblandning för flerårig betesvall i hela Norrland. Stabil och odlingssäker. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Undrom 40 % Timotej Grindstad 40 % Ängssvingel Kasper 10 % Ängsgröe Sobra 10

11 Gräsblandningar norra Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och extensiv dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver. Produkt SW Lynx 11 SW Libra 22 Egenskaper Härdig gräsvall med timotej och ängssvingel som kan användas till hö och ensilage. För flerårig vall på vattenhållande jordar från Mälardalen och norrut. 70 % Timotej Grindstad 30 % Ängssvingel Kasper Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet.

12 Ekologisk blandvall södra och mellersta Sverige * Med benämningen EKO på en fröblandning menar vi att den är godkänd att använda i ekologisk produktion. Det betyder att blandningarna innehåller de procent satser av ekologiskt frö som Jordbruksverket fastställer för varje år och som publiceras på deras websida. För att få en balans mellan baljväxter och gräs är det viktigt att ha starka återväxtgräs med en bra härdighet i den ekologiska vallen. Blandningar med baljväxter ger också förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Dalarna. Produkt SW Pavo EKO 11 SW Pavo EKO 12 SW Pavo EKO 13 SW Pavo EKO 21 SW Pavo EKO 22 SW Pavo EKO 23 Egenskaper Storsäljare i vårt ekologiska sortiment. För 2 3-årig slåttervall i Götaland där återväxten kan betas. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. Stor andel baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grov foder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 14 % Rödklöver SW Ares 10 % Vitklöver Hebe 27 % Timotej Ragnar 24 % Ängssvingel SW Minto 25 % Eng rajgräs SW Birger Blandning för 2 3-årig slåttervall i Svealand. Passar till både mjölkoch kött produktion i ekologisk produktion. Hela 25 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. Återväxen kan betas. 20 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 45 % Timotej Grindstad 30 % Ängssvingel Kasper Blandning för Götaland med Ragnar timotej som är bladrik med lite senare utveckling i första skörd än många andra timotejsorter, vilket ger ett bredare skördefönster och ett stort energiinnehåll. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel Kasper Vår populäraste blandning i det ekologiska sortimentet. För 2 3-årig slåttervall och intensiv ekologisk mjölkproduktion samt slaktdjur i ekologisk produktion. 17 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver SW Ares 7 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 23 % Eng rajgräs SW Birger Blandning för 2 4-årig slåttervall där Swaj rörsvingel väl kompletterar timotej och klöver. Passar till ekologisk mjölkproduktion och slaktdjur i ekologisk produktion. 20 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. Återväxten kan betas. 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 2 3-årig slåttervallsblandning som passar till ekologisk mjölkproduktion och slaktdjur i ekologisk produktion. Hela 35 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Innehåller lusern för bättre torktålighet och fiberkvalitet. Används med fördel till foderstater med majsensilage. Odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbörds fattiga områden. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 20 % Lusern SW Nexus 30 % Timotej Switch 35 % Rajsvingel Felopa 12

13 Ekologisk betesblandning södra och mellersta Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Indus EKO 11 Egenskaper Uthållig betesblandning för södra och mellersta Sverige. Passar till flerårig betesvall såväl på fastmarksjordar som på fuktiga, mullrika jordar. 10 % Vitklöver Lena 30 % Timotej Switch 25 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin Ekologiska gräsblandningar södra och mellersta Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/eller lusern. Produkt SW Norma EKO 11 SW Norma EKO 21 Egenskaper Gräsblandning för ekologisk odling i Götaland och södra Svealand. Passar bra till hästhö. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 80 % Timotej Ragnar 20 % Ängssvingel SW Minto Gräsblandning med starka timotej Switch och rörsvingel Swaj. Innehåller vitklöver som bidrar till kväveförsörjningen utan att ge alltför stor skördeinverkan. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 10 % Ängsgröe Sobra Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 13

14 Ekologisk blandvall norra Sverige * För att få en balans mellan baljväxter och gräs är det viktigt att ha starka återväxtgräs med en bra härdighet i den ekologiska vallen. Blandningar med baljväxter ger också förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Produkt SW Gemini EKO 11 SW Gemini EKO 21 SW Gemini EKO 22 Egenskaper 2 3-årig slåttervall för norra Sverige. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. 25 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 20 % Rödklöver SW Yngve 5 % Vitklöver Undrom 55 % Timotej Jonatan 20 % Ängssvingel Kasper Vår härdigaste slåtterblandning för norra Sverige. Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med uthållig röd klöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar för 2 3-årig slåttervall. Passar till mjölk produktion och intensiv köttproduktion. 20 % Rödklöver SW Yngve 5 % Vitklöver Undrom 55 % Timotej Grindstad 20 % Ängssvingel Kasper Blandning med starka Swaj rörsvingel som gör blandningen intensiv och torktålig med stark återväxt. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Rödklöver SW Yngve 35 % Rörsvingel Swaj 55 % Timotej Grindstad Ekologisk betesblandning norra Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Apus EKO 11 Egenskaper Härdig och uthållig betesblandning för norra Sverige. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Undrom 40 % Timotej Grindstad 40 % Ängssvingel Kasper 10 % Ängsgröe Sobra Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 14

15

16 Sorternas odlings- och kvalit Arter/Sorter Odlings område Kommentar Timotej Ragnar Gö, Sve Hög fiberkvalitet Switch Gö, Sve Tidig, god återväxt Grindstad Sve, Norrl Tidig, snabbvuxen Jonatan Norrl Tryggve Norrl Brett skördefönster Ängssvingel Sigmund Gö, Sve Stark återväxt SW Minto Gö, Sve Mycket stark återväxt Kasper Sve, Norrl Härdig SW Revansch Sve, Norrl Mycket stark återväxt Engelskt rajgräs SW Irene Gö, Sve Diploid SW Birger Gö, Sve Tetraploid Malta Gö Tetraploid Rajsvingel Felopa Gö, Sve Italienskt rajgräs x ängssvingel Felina Gö, Sve Italienskt rajgräs x rörsvingel Rörsvingel Swaj Gö, Sve, Norrl Mjukbladigt urval Italienskt rajgräs Fredrik Gö, Sve, Norrl Tetraploid sort, för ettåriga vallar Westerwoldskt rajgräs Botrus Gö, Sve, Norrl Tetraploid sort, för ettåriga vallar Swale Gö, Sve, Norrl Diploid, för ettåriga vallar Rödsvingel Rubin Gö, Sve, Norrl Tramp- och betestålig Ängsröe Sobra Gö, Sve, Norrl Mycket tramp- och betestålig Kupol Gö, Sve, Norrl Mycket tramp- och betestålig Hundäxing SW Luxor Gö, Sve Tidig och torktålig

17 etsegenskaper Arter/Sorter Odlings område Kommentar Rödklöver SW Ares Gö, Sve Diploid SW Nancy Gö, Sve Tetraploid Vicky Gö, Sve Tetraploid Bjursele Norrl Diploid SW Yngve Norrl Diploid SW Torun Norrl Tetraploid Betty Norrl Tetraploid Vitklöver Lena Gö, Sve Betestyp Ramona Gö, Sve Slåtter/betestyp Undrom Sve, Norrl Slåtter/betestyp Sonja Gö, Sve Slåtter/betestyp Hebe Gö, Sve Slåtter/betestyp Alsikeklöver Frida Gö, Sve Klöver för jordar med lågt ph och dålig dränering Blålusern Live Gö, Sve Uthållig SW Nexus Gö Snabb utveckling, hög förstaskörd = Vinterhärdighet/Uthållighet: 1: Svag, 5: Medel, 9: Mycket bra = Tidighet vippgång/blom: 1: Svag, 5: Medel, 9: Sen = Vippgång/blom i återväxten: 1: Svag, 5: Medel, 9: Stark = Återväxtförmåga: 1: Svag, 5: Medel, 9: Mycket stark 17

18 Våra stjärnor på vallen kon Alla våra vallfröblandningar har bytt namn och är nu uppkallade efter stjärnor. Här ser du vad blandningen hette tidigare och vad den heter nu. Tabellen inne håller inte våra nyheter. Södra och mellersta Sverige Gammalt namn Blandvall SW 938 Mälar Vitklöver SW 944 Intensiv Bas SW 842 Nya Maxi SW 843 Intensiv Syd SW 979 Rörsvingel Härdig SW 947 Viken Ett SW 381 Flora Göta SW 382 Flora Svea SW 348 Flora Småland SW 344 Flora Intensiv SW 379 Flora Rörsvingel Härdig SW 347 Flora Viken Två Betesblandningar SW 951 Bete Väst SW 952 Bete Öst SW 351 Flora Bete Gräsblandningar SW 911 Gräskraft syd SW 912 Gräskraft bas SW 919 Gräskraft Rörsvingel SW 311 Flora Gräs SW 319 Flora Gräskraft Rörsvingel Nytt namn SW Mira 12 SW Mira 21 SW Mira 22 SW Mira 23 SW Mira 24 SW Mira 25 SW Pavo EKO 11 SW Pavo EKO 12 SW Pavo EKO 13 SW Pavo EKO 21 SW Pavo EKO 22 SW Pavo EKO 23 SW Hydra 11 SW Hydra 12 SW Indus EKO 11 SW Libra 11 SW Libra 21 SW Libra 22 SW Norma EKO 11 SW Norma EKO 21 Öland och Gotland Gammalt namn Blandvall SW 935 Allround Gute SW 946 Gute LH SW 978 Rörsvingel Lusern SW 947 Viken Ett Nytt namn SW Indus 11 SW Indus 21 SW Indus 22 SW Mira 25 Gräsblandningar SW 919 Gräskraft Rörsvingel SW Libra 22 18

19 verteringstabell Norra Sverige Gammalt namn Blandvall SW 924 Slåtter Norr SW 939 Maxi Norr SW 926 Slåtter Aktiv SW 934 Allround Aktiv SW 940 Rörsvingel Nord SW 383 Flora Nord SW 384 Flora Härdig SW 340 Flora Rörsvingel Nord Betesblandningar SW 956 Bete Aktiv SW 356 Flora Bete Nord Gräsblandningar SW 914 Gräskraft Aktiv SW 919 Gräskraft Rörsvingel Nytt namn SW Ara 11 SW Ara 12 SW Ara 21 SW Ara 22 SW Ara 23 SW Gemini EKO 11 SW Gemini EKO 21 SW Gemini EKO 22 SW Lupus 11 SW Apus EKO 11 SW Lynx 11 SW Libra 22 19

20 Fodermajs Majsensilaget är ett smakligt foder med bra sammansättning och den är för många ett viktigt komplement i foderstaten. I vårt sortiment hittar du sorter för olika odlingsförhållanden. Tidiga sorter Yukon, Nyhet! En mycket tidig kärnmajs och ensilagemajs. Yukon har hög stärkelsehalt och normal fiberkvalitet. Sorten har visat god resistens mot fusarium och är en drydown-typ. FAO 160. Artist Välkänd och tidig sort. Artist kan odlas i större delen av mellersta Sverige och södra Sverige. Den har mycket hög ts-halt och hög stärkelsehalt. Kombinerar hög avkastning och hög smältbarhet. Något Stay Green. Artist är en bra stärkelsekälla att kombinera med bra fiberkvalitet på vallfodret. FAO 180. Destiny Tidig och välbeprövad majssort för Götaland och Svealand. Destiny är odlingssäker med hög stärkelsedskörd även under ogynnsamma betingelser. Dry-down typ med relativt kort skördefönster. Säljes både som betad och obetad. Destiny är en bra stärkelsekälla att kombinera med bra fiberkvalitet på vallfodret. FAO 170. Ramirez Tidig sort med hög stärkelsehalt och bra fiberkvalitet. Ramirez passar i foderstater där man använder mycket majs. Blandning mellan Harmonisk och Dry Down typ. Fungerar även bra som kärnmajs. FAO 170. Arcade Arcade är en mycket tidig sort som kan odlas i större delen av mellersta Sverige. Den har både hög fiberkvalitet och stärkelsehalt. Arcade har harmonisk avmognad. Passar i foderstater där man använder mycket majs. FAO 160. Medeltidiga sorter MAS 11.F, Nyhet! En sort som är lämplig för södra Sverige. MAS 11. F är en kompakt typ som har ganska låg INDF och är något Stay Green. Sorten har bra balans mellan stärkelse och fiber. Fieldstar, Nyhet! Tidig fodermajs med hög skörd och högt stärkelseinneåll. Robust typ som passar som både enilage och kärnmajs. FAO 180. Amagrano Amagrano är lämplig för odling i södra Sverige samt på Öland och Gotland. Högavkastande sort med hög stärkelseskörd, en riktig stärkelsebomb. Den är robust och ganska kort. Utmärkt som både kärnmajs och ensilagemajs. FAO 200. Lapriora Mycket tidigt mognande kärnmajs med sjukdomsresistens, kompakt växtsätt med bra stjälkstyrka. Har hög avkastning och låg vattenhalt. Jämn avmognad och mycket lättröskad. FAO 190. LG En senare sort för södra Sverige som visat sig ha hög avkastning både på ts och stärkelse. Ger väl avvägd fiber- och stärkelsekvalitet. FAO 210. Mixxture Mixxture är en tidig sort som har visat goda resultat i mellersta Sverige. Hög stärkelse och hög avkastningspotential. Bör odlas i de mest gynnsamma lägena. FAO

Optimerat för högpresterare. Foder och grovfoder för köttdjur

Optimerat för högpresterare. Foder och grovfoder för köttdjur Optimerat för högpresterare Foder och grovfoder för köttdjur Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper 16-17

Läs mer

Vårutsäde V. Vårkorn. Havre. Skjutkraftstestat utsäde

Vårutsäde V. Vårkorn. Havre. Skjutkraftstestat utsäde V Inför 2016 årsådd Vårutsäde, Vår Våru Vallfrö och Majs I den här foldern har vi på Lantmännen samlat vårt sortiment av vårutsäde, vallfrö och majs. Vårt fullständiga sortiment med mer fakta hittar du

Läs mer

Sortguide. trindsäd, vall och majs för målinriktad odling.

Sortguide. trindsäd, vall och majs för målinriktad odling. Sortguide 2014 Stråsäd, oljeväxter, trindsäd, vall och majs för målinriktad odling. 2 Propino! Ett maltkorn i världsklass. Innehåll Höstraps Sid 6 Höstvete Sid 7 Höstråg Sid 8 Rågvete Sid 9 Höstkorn Sid

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

I boken som du håller i din hand har vi samlat Lantmännens produktinformation och strategier för ekologiskt lantbruk. Du kan till exempel läsa om:

I boken som du håller i din hand har vi samlat Lantmännens produktinformation och strategier för ekologiskt lantbruk. Du kan till exempel läsa om: 2016 Eko utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Närbild rödklöver Eko är ett resultat av Lantmännens gemen samma kunnande. Redaktion: Bodil Wahlgren Håkan Nordholm Kajsa Öhman Karin Oscarsson Lars Hermansson

Läs mer

Sortguide. trindsäd, vall och majs för lönsam odling.

Sortguide. trindsäd, vall och majs för lönsam odling. Sortguide 2015 Stråsäd, oljeväxter, trindsäd, vall och majs för lönsam odling. Innehåll Höstraps Sid 5 Höstvete Sid 6 Höstråg Sid 9 Rågvete Sid 9 Höstkorn Sid 10 Vårkorn Sid 10 Havre Sid 14 Vårvete Sid

Läs mer

VALL. SW Mira 11 (SW 932 Allround bas) 15 % Rödklöver SW Ares 60 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel SW Minto

VALL. SW Mira 11 (SW 932 Allround bas) 15 % Rödklöver SW Ares 60 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel SW Minto Vall Att tänka på: Vall är en gröda som ska ge skörd under flera år, välj sorter som passar din mark och som är utprovade för svenskt klimat. Vad behöver du för att optimera fodret till dina djur protein,

Läs mer

Tänk rätt i val av mellangrödor

Tänk rätt i val av mellangrödor Vall den viktigaste grödan för din produktion Sidan 4 Tänk rätt i val av mellangrödor Sidan 18 Ledare MARGARETHA MÅNSSON MADELEINE MORTIN Inför grovfoder utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Inför

Läs mer

Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor

Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor Protein från vallen hur gör man? Vallen är den främsta proteinkällan för mjölkkor Vilken vallfröblandning ska vi använda? Ska vi öka baljväxtandelen eller ska vi öka kvävegödslingen för att höja proteinhalten

Läs mer

Grovfodersortiment. Vallfröblandningar & Majssorter. Vall & Majs

Grovfodersortiment. Vallfröblandningar & Majssorter. Vall & Majs Grovfodersortiment Vallfröblandningar & Majssorter Vall & Majs 2011 Innehåll Vall & Majs 2011 Närproducerat i fokus 3 Konventionella slåttervallar 4 Slåttervallar som utnyttjar Hykor-tekniken 5 Betesvallar

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet

Helsäd i mjölk och köttproduktion. Innehåll. Aktuella grödor. Skörd och konservering av helsäd. Fodervärde - kemisk sammansättning - smältbarhet Helsäd i mjölk och köttproduktion Johanna Wallsten, Norrländsk jordbruksvetenskap, SLU johanna.wallsten@njv.slu.se 090-786 87 53 1 Innehåll Skörd och konservering av helsäd Fodervärde - kemisk sammansättning

Läs mer

Grovfodersortiment. Vall & Majs

Grovfodersortiment. Vall & Majs Grovfodersortiment Vall & Majs 2010 Innehåll Vall & Majs 2010 Grovfoder i framkant 3 Konventionella slåttervallar 4 Slåttervallar som utnyttjar den nya Hykor-tekniken 5 Betesvallar 6 Gräsvallar 6 Vallfröblandningar

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM - Förändringar i artsammansättningen

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM - Förändringar i artsammansättningen VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM - Förändringar i artsammansättningen av Magnus Halling, Växtproduktionsekologi, SLU Uppsala och Linda af Geijerstam, HS Rådgivning Agri AB, Kalmar Sammanfattning

Läs mer

Bra vallfoder till mjölkkor

Bra vallfoder till mjölkkor Bra vallfoder till mjölkkor Foto: Jordbruksverket Jordbruksinformation 10-2014 Bra vallfoder till mjölkkor Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Vallen är grundstommen i ekologiska mjölkkors foderstat.

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Framgång föder Framgång framgång föd

Framgång föder Framgång framgång föd NÖT NÖT Framgång föder Framgång framgång föd NÖT EDELFODER har sedan starten i början av 1990 rönt stora framgångar. Senaste kunskapen samt kundernas krav på ett effektivt och ekonomiskt foder, har skapat

Läs mer

Egenskaper för gräs, klöver och lusern

Egenskaper för gräs, klöver och lusern Egenskaper för gräs, klöver och lusern Långsam etablering. Kräver högt ph och väldränerad jord. Tål många skördar per år. Uthållig. Torktålig. Mer fiberrik jämfört med klöver. Minst 20% i blandningar.

Läs mer

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008

Utfodringen av nötkreatur. Ann-Theres Persson 2008 Utfodringen av nötkreatur Ann-Theres Persson 2008 1 Biologiska grundfunktioner Flockdjur rangordning Grovfoderomvandlare och idisslare 2 Flockdjur Djuren vill helst äta samtidigt, dricka samtidigt och

Läs mer

Egenskaper för gräs, klöver och lusern

Egenskaper för gräs, klöver och lusern Egenskaper för gräs, klöver och lusern Engelskt rajgräs Tål flera skördar per år. Tål betning och tramp väl. Högt sockerinnehåll, smakligt, energirik, lättensilerad. Känslig för snömögel. Bäst vinterhärdighet

Läs mer

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor

Mjölkkor. Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor Mjölkkor Kor med olika behov: Tillvänjningskor Nykalvade kor Kor i mittlaktation Kor i senlaktation Sinkor 20 Hullvärdering - poäng 1,0 - Extremt mager 1,5 - Mager (har inga reserver) 2,0 - Tunn 2,5 -

Läs mer

DLG-certifierat för dessa effekter (WR): A. Bakterie-baserade medel samt bakterier med bensoat eller sorbat 1a 1b 1c 2 4a 4b 4cM 4cT 5a

DLG-certifierat för dessa effekter (WR): A. Bakterie-baserade medel samt bakterier med bensoat eller sorbat 1a 1b 1c 2 4a 4b 4cM 4cT 5a Försäljning av ensileringsmedel i Sverige 2016 uppdaterat: 2016-02-19 (listan bygger på inrapporterade uppgifter från återförsäljarna) DLG-certifierat för dessa effekter (WR): A. Bakterie-baserade medel

Läs mer

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN

GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN GROVFODER MED KVALITETSPROTEIN en dokumentation från KRAV-mjölkgårdar i Östergötland Sammanställd av Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby, Askeby 590 62 Linghem Skriften är finansierad av EU och

Läs mer

Lantmännens vallfröblandningar 2008

Lantmännens vallfröblandningar 2008 Lantmännens vallfröblandningar 2008 Ingående arter framgår alltid av certifieringsbeviset eller finns tryckt på säcken. Vid brist på frö av huvudsorten används bästa tillgängliga alternativa sort. 910

Läs mer

Lantmannens valltävling

Lantmannens valltävling Lantmannens valltävling li 2004-2007 Mål för deltagarna ( de tävlande) : Ge diskussionsunderlag för olika sätt att odla vall och värdet därav. Två deltävlingar Upplägg Treårig vall insådd i spannmål till

Läs mer

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010

Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Mjölk Författare Andresen N. Utgivningsår 2010 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 2 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Praktiker,

Läs mer

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling

Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling Ladda vallfodret för din lammproduktion! Kopplingen är viktig mellan foder och växtodling * Vallblandning * Gödselstrategi * Skörd * Lagring * Foderstat Av TeamWork Agro AB, Charlotte Wirmola(Åkerlind)

Läs mer

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring.

Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Funktionella utfodringsmodeller med Krono-foder Dra full nytta av gårdens egna foder. Rätt komplementeringsfoder ger en balanserad utfodring. Krono I, II, III och IV allfoder Krossi 125 Top, Krono 135

Läs mer

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3

MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 MJÖLK&NÖT PRODUCENTER GUIDE NR 3 I den här broschyren har vi samlat information du behöver för din djurhållning som mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat och trygghet i din produktion

Läs mer

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar

Jordbruksinformation 10-2010. Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Jordbruksinformation 10-2010 Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Bra bete på ekologiska mjölkgårdar Text: Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst AB Foto omslag: Anna Jarander Mycket bete i foderstaten är

Läs mer

Grovfodersortiment. Vall & Majs 2009

Grovfodersortiment. Vall & Majs 2009 Grovfodersortiment Vall & Majs 2009 Innehåll Nytt grovfodersortiment och nya grovfoderstrategier 3 Slåttervallar som utnyttjar den nya Hykor-tekniken 4 Konventionella slåttervallar 5 Gräsvallar 6 Betesvallar

Läs mer

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Magnus Halling Växjö möte 7 december 2011 Planering för denna ppt (dölj senare) Mål klart Litteratur Jämförelse Karl-Erik och Linda - delvis Metod förteckning

Läs mer

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring!

Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Högklassiga foder ger avkastning och resultat! Finska Foders allfoder, halvkoncentrat och koncentrat Modeller för en resultatrik utfodring! Balanserad utfodring som beaktar djurets behov är grunden för

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Framgång föder framgång AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Innehåll Guiden till lönsam lammproduktion Kvalitet rakt igenom 3 Ett vinnande koncept 4 Utfodra för lönsam lammproduktion 5 Fodertillskott 7 Praktiskt utfodring 9 Växtodling

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala På 4 försöksplatser under totalt 12 försöksår inom Animaliebältet och

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Skördesystem i vall Kjell Martinsson och Lars Ericson Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap SLU 90183 Umeå 1. Bakgrund Denna rapport redovisar resultatet

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Kan mjölkkor äta bara grovfoder?

Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Kan mjölkkor äta bara grovfoder? Idisslare är unika foderförädlare, eftersom de kan omvandla grovfoder till mjölk. Ändå utfodras stora mängder spannmål till mjölkkor, som skulle kunna användas som mat

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Viktiga faktorer som påverkar vitamininnehållet i. i vallensilage.

Viktiga faktorer som påverkar vitamininnehållet i. i vallensilage. Elisabeth Nadeau, Institutionen för jordbruksvetenskap, SLU, tel: 0511-671 42, e-post: Elisabet.Nadeau@jvsk.slu.se Medarbetare: Birgitta Johansson, Institutionen för jordbruksvetenskap, SLU & Søren Krogh

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

VÅRKORN PROPINO MALT QUENCH MALT. Salome har bra stråegenskaper och är både nematodresistent och mjöldaggsresistent.

VÅRKORN PROPINO MALT QUENCH MALT. Salome har bra stråegenskaper och är både nematodresistent och mjöldaggsresistent. VÅRKORN PROPINO MALT Propino är ett välkänt maltkorn med utmärkta egenskaper för maltproduktion. Sorten är efterfrågad både i Sverige, Danmark och även i Europa, vilket gör den attraktiv på marknaden.

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Våra produkter säker- Nytt Nötforsortiment ställer en bra start till till dina mjölkkor dina kalvar Sidan 4 Sidan 11 Innehåll Allt för nöt utges av Lantmännen

Läs mer

Vårutsäde, vallfrö och majs

Vårutsäde, vallfrö och majs 2017 Vårutsäde, vallfrö och majs Spännande nyheter inom utsäde Dragoon och RGT Planet Sidorna 6 7 Nya svenskförädlade vallfrösorter Sidan 15 Ledare PETER ANNAS Inför vårsådd utges av Lantmännen Lantbruk

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjligheter för en optimal

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Allt för. start! alven. Fakta och råd om kalvuppfödning

Allt för. start! alven. Fakta och råd om kalvuppfödning bra Allt för alven start! K En Fakta och råd om kalvuppfödning Planera för hög lönsamhet! Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential som det gäller att utnyttja. Redan när kalven föds bör

Läs mer

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång

HIPPOS FODER. Framgång föder framgång FODER Framgång föder framgång Foderprogrammet anpassat till modern hästhållning AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor framgång och har nu ett av marknadens mest välrenomerade hästfoder.

Läs mer

Störst på ekologisk drift och robot

Störst på ekologisk drift och robot FOTO: PERARNE FORSBERG Störst på ekologisk drift och robot Det var svårt att säga nej till den bättre kalkyl som det ekologiska alternativet erbjöd när SörbNäs AB projekterades. CHRISTINA FORLIN EN ENORM

Läs mer

En analys ger dessutom en uppföljning av årets växtodlingssäsong och du vet vad du har att förbättra till nästa år

En analys ger dessutom en uppföljning av årets växtodlingssäsong och du vet vad du har att förbättra till nästa år Sida 1 av 5 Foderanalys Sommaren är en stressig tid och många glömmer i farten att ta ut prov för att analysera det skördade grovfodret. Chansa inte i år utan bestäm dig i förväg för att analysera ditt

Läs mer

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning

Golfbaneskötsel Hjo 2012. AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Golfbaneskötsel Hjo 2012 AGENDA SGF Bankonsulenter Förutsättningar Gräs Ljus Skötsel Sammanfattning Arbetsområde 1 Göran Hansson Skåne, del av Halland Arbetsområde 2 Mikael Frisk Gotland, Öland, Blekinge,

Läs mer

MELLI- KÖPARE FÅR ETT SET T-SKJORTOR ELLER EN BILKLÄDSEL

MELLI- KÖPARE FÅR ETT SET T-SKJORTOR ELLER EN BILKLÄDSEL MELLI- KÖPARE FÅR ETT SET T-SKJORTOR ELLER EN BILKLÄDSEL Nappa på vårens Melli-erbjudande. Om du köper 1 000 kg Melli, får du ett set med tre stiliga t-skjortor eller en slitstark bilklädsel för två sitsar.

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

Nya betesregler för mjölkgårdar

Nya betesregler för mjölkgårdar Nya betesregler för mjölkgårdar Nu har du bättre möjligheter att anpassa betet efter djurens och din gårds förutsättningar. Den här broschyren berättar vad som gäller hos dig för dina mjölkkor och rekryteringsdjur.

Läs mer

Vall och grovfoder VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR

Vall och grovfoder VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR Vall och grovfoder VALLFRÖBLANDNINGAR I INTENSIVA SKÖRDESYSTEM-MARKNADSBLANDNINGAR av Per-Anders Andersson, HS Jönköping och Magnus Halling, SLU Uppsala Målsättningen med försöksserien har varit att prova

Läs mer

Mjölk. &Nöt PRODUCENTER NR 2

Mjölk. &Nöt PRODUCENTER NR 2 G U I D E Mjölk &Nöt PRODUCENTER NR 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat all information du behöver för din djurhållning och växtodling som mjölk- och nötköttsproducent. För att få goda

Läs mer

Hur undviker man sporer i ensilaget

Hur undviker man sporer i ensilaget Hur undviker man sporer i ensilaget Thomas Pauly SLU, Institution för husdjurens utfodring & vård, Kungsängens forskningscentrum, Uppsala Bankeryd, 9 feb. 2006 Klostridier bakterie aktiv förökar sig i

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

grovfoderverktyget.se Hans Hedström

grovfoderverktyget.se Hans Hedström grovfoderverktyget.se Hans Hedström grovfoderverktyget.se Ett webbaserat verktyg under utveckling. Lanseras under Vallkonferens 2014, 5-6 februari i Uppsala. Därefter tillträde genom en användarlicens.

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Om Grov foder. Extra skydd för översta lagret. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar!

NYTT&NYTTIGT. Om Grov foder. Extra skydd för översta lagret. Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! NYTT&NYTTIGT Om Grov foder Vall majs ensilering mm Producerad av Svenska Foder AB 2015 2016 Nyckelkoncept för framtidens utmaningar! SiloSolve OS Extra skydd för översta lagret SiloSolve FC God lagringsstabilitet

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Botanisk sammansättning i slåttervall- en undersökning på gårdsnivå av olika sådda marknadsfröblandningar i Sjuhärad och Jönköpings län.

Botanisk sammansättning i slåttervall- en undersökning på gårdsnivå av olika sådda marknadsfröblandningar i Sjuhärad och Jönköpings län. Botanisk sammansättning i slåttervall- en undersökning på gårdsnivå av olika sådda marknadsfröblandningar i Sjuhärad och Jönköpings län. En LRF-finansierad Kraftsamlingsundersökning på gårdsnivå av fyra

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Framtidens foder med fokus på protein. Ingela Löfquist Hushållningssällskapet Kristianstad ingela.lofquist@hush.se

Framtidens foder med fokus på protein. Ingela Löfquist Hushållningssällskapet Kristianstad ingela.lofquist@hush.se Framtidens foder med fokus på protein Ingela Löfquist Hushållningssällskapet Kristianstad ingela.lofquist@hush.se Framtidens foder - svenskt förstås! Vad är ett proteinfoder? Definition av proteinfoder

Läs mer

Tolkning av foderanalys BLGG

Tolkning av foderanalys BLGG Tolkning av foderanalys BLGG En ensilageanalys med mineraler ger bland annat svar på näringsstatus, smaklighet, ensileringsprocess, lagringstabilitet och gödslingsbalans. Analysdata ger därmed möjlighet

Läs mer

Rörsvingel Vad vet vi om den?

Rörsvingel Vad vet vi om den? Rörsvingel Vad vet vi om den? Elisabet Nadeau SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad Christina Nyemad Lantmännen Lantbruk Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad Bakgrund Rörsvingel och dess

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Innehåll! Läs mer på: www.svenskafoder.se www.djuronatur.se www.nomus.se 4 Foder för mjölkproduktion Att investera för ökad mjölkavkastning är oftast ett klokt beslut. Vi

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor

Bibliografiska uppgifter för Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor Bibliografiska uppgifter för Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor Författare Rondahl T. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Tabell 1. Antal skördar och utsädesmängder (kg/ha) i R6-5010

Tabell 1. Antal skördar och utsädesmängder (kg/ha) i R6-5010 Av Bodil Frankow-Lindberg,Växtproduktionsekologi, Uppsala E-post: bodil.frankow-lindberg@slu.se Vall och grovfoder INTENSIVT SKÖRDADE VALLAR sammanfattning Tre skördar per år har lett till ca. 12% högre

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Vallfröblandningar i intenisva skördesystem - marknadsblandningar

Bibliografiska uppgifter för Vallfröblandningar i intenisva skördesystem - marknadsblandningar Bibliografiska uppgifter för Vallfröblandningar i intenisva skördesystem - marknadsblandningar Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Utgivare SLU, Institutionen för växtvetenskap,

Läs mer

Lämpl antal grobara kärnor/m 2

Lämpl antal grobara kärnor/m 2 Utsädesmängder Minska utsädesmängden för vårstråsäd med 2030 kg/ha vid vallinsådd och med 3040 kg/ha på mulljordar. Beräkning av utsädesmängd utsädesmängd kg/ha = tusenkornvikt, g x önskat antal grobara

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

FODER i ekologisk produktion

FODER i ekologisk produktion FODER i ekologisk produktion Foton: Dan-Axel Danielsson Jordbruksinformation 12 2016 1 2 I denna skrift tar vi upp de vanligaste fodermedlen i ekologisk produktion. För varje foder beskriver vi innehåll,

Läs mer

Helsäd i ekologisk odling. Råd i praktiken

Helsäd i ekologisk odling. Råd i praktiken Helsäd i ekologisk odling Råd i praktiken Jordbruksinformation 7 2007 Helsäd i ekologisk odling Text: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket Omslagsfoto: Jonas Ivarson, HS, Kristianstad Helsäd är ettåriga

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA?

HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? Tomas Rondahl, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå, E-post: Tomas.Rondahl@njv.slu.se HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA ÄRTANS PROTEINVÄRDE OCH MINSKA KVÄVEFÖRLUSTERNA? I EU:s kompletteringsförordning

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

NYTT&NYTTIGT Vårutsäde Vall Majs Producerad av Svenska Foder AB

NYTT&NYTTIGT Vårutsäde Vall Majs Producerad av Svenska Foder AB NYTT&NYTTIGT Vårutsäde Vall Majs Producerad av Svenska Foder AB Om Växt Vårutsäde 2014 Havre En Symphony för svenska förhållanden Ekovall Vad begränsar vallen? Helheten Utmana din agrara kompetens Foderkorn

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com

Utfodringspraxis Uppsala sep 2014. Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodringspraxis Uppsala sep 2014 Carin Clason CoA Ab carinclason@gmail.com Utfodring för bättre miljö och klimat-stämmer bra med att sikta mot bättre lönsamhet! Gör rätt från början Sätt mål för produktionen

Läs mer

Växjö möte 2014. Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2

Växjö möte 2014. Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 Växjö möte 14 Vallfröblandningar för breddat skördefönster (R6/L6 4562) N. Nilsdotter Linde 1, M. Halling 1 och J. Jansson 2 1 Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för växtproduktionsekologi, Uppsala 2

Läs mer

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning

Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning Konsekvensanalys kriterier för en hållbar foderanvändning 1. 100 % av foderstaten ska vara svenskodlad a) Kravet kan antingen uppfyllas genom egen eller närliggande foderproduktion eller genom att välja

Läs mer

Biofer! Behöver du ekologisk gödning? Guide för tillväxt i ekologisk produktion

Biofer! Behöver du ekologisk gödning? Guide för tillväxt i ekologisk produktion B SVERIGE PORTO BETALT Returadress Lantmännen 205 03 Malmö 2017 J389 Guide för tillväxt i ekologisk produktion Behöver du ekologisk gödning? Biofer! Gyllebo Gödning har utvecklat en serie KRAV-godkända

Läs mer

Balhantering. Maximera värdet på varje bal

Balhantering. Maximera värdet på varje bal Balhantering Maximera värdet på varje bal Perfekta balar. Varje gång Det finns många anledningar att välja original John Deere balhanteringsprodukter. De är framtagna och testade för din John Deere balpress

Läs mer

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård

Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård juni 2012 Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din mjölkgård Bra för plånbok och miljö Sänkt inkalvningsålder Analys av stallgödseln Förbättrat betesutnyttjande Ekonomiska beräkningar gjorda av: Maria

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer