Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar"

Transkript

1 Frisk och produktiv hela livet Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

2 Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper Vallfrönamn Fodermajs Ensilering Kalv Rekryteringsdjur 33 Mjölkkor, färdigfoder premium 34 Mjölkkor, koncentrat Råvaror 37 Ekologisk mjölkproduktion 38 Mineralfoder Tillskott

3 Från jord till foderbord Det är ingen överdrift att påstå att foder är det viktigaste styr medlet för mjölkproduktionen. Rätt foder i varje fas av kons liv säkerställer en hög och jämn produktion, baserad på dina förutsättningar och önskemål. Mjölkkon kan jämföras med en idrottare på elitnivå. Hon har tuffa produktionskrav att leva upp till, och förtjänar de bästa omständigheterna för att prestera. Från vallfrö till mjölk Vägen från vallfrö till mjölk kan se ut på många olika sätt och bestäms av dina förutsättningar, dina djur och dina mål. Ingen vet mer om det än du, men det är bra att arbeta med en leverantör som förstår dina behov och har rätt produkter. I vårt sortiment för mjölkkor och kalvar finns allt du behöver för att nå en jämn och hög mjölkproduktion. Utvecklat för svenska förhållanden Lantmännen Lantbruk driver utveckling i egen regi av produkter anpassade för svenska förhållanden; svenska jordar, svenska djur och svenska bestämmelser. Det innebär att du kan vara trygg i ditt val du får väl genomtänkta produkter av hög kvalitet oavsett om du väljer ur premium- eller standardsortimentet. Vi vet vikten av ett bra grovfoder och du hittar därför även allt du behöver för din grovfoderproduktion i denna broschyr, från vallfrö och majsutsäde till ensileringsmedel samt plast, nät och garn. 3

4 Kajsa Öhman Produktchef Mjölkkor En bra start ger stort försprång Foder är en viktig del i mjölkproduktionen inte bara för den mjölkande kon utan för alla stadier i djurets liv. Genom att ge de dräktiga djuren vad de behöver för att klara den kritiska perioden runt kalvningen får kalven en god start. Kon klarar dessutom omställningen till högmjölkarperioden bättre. I vårt sortiment finns välbalanserade foder med hög smaklighet, utvecklade för svenska förhållanden. Vi erbjuder även mineral foder och tillskott som säkerställer en god hälsa. Foderprodukter för maximal avkastning I broschyren kan du läsa mer om våra produkter för dig inom mjölknäringen: allt du behöver för ett bra grovfoder, kraftfoder för både kalvar och mjölkproducerande kor, mineralfoder och olika typer av tillskott vars uppgift är att förebygga eventuella hälsoproblem. Din säljare ger dig optimala foderstater Tveka aldrig att kontakta din säljare om du har frågor kring din produktion. Vilken väg du än väljer från vallfrö till mjölk kan vi hjälpa dig. Våra säljare är också experter på att beräkna foder stater och kan hjälpa dig att lösa problem av olika slag.

5 Sofia Rengman Produktspecialist Idisslare Egen forskning för optimal produktion Du som arbetar inom mjölknäringen vet, precis som vi, att kor är fantastiska djur som besitter en enorm produktionskapacitet. Vi som arbetar med foder utveckling lägger stor vikt vid att öka kunskapen om djurens biologiska förutsättningar och behov i olika skeden av livet samt vid värdering av fodermedel. Detta gör att vi kan välja den råvarusammansättning som ger en optimal produktion, djurhälsa och hållbar utveckling på din gård oavsett vilka regionala eller globala förutsättningar som råder för tillfället. Vår forskning bedrivs i egen regi, tillsammans med SLU och i den ny bildade internationella sammanslutningen be stående av Lantmännen Lantbruk, holländska Agrifirm Innovation Centre och norska Felleskøpet Fôrutvikling. Utbytet inom dessa nätverk och på internationella konferenser ger oss unika möjligheter att bedriva och ta del av världsledande forskning, som resulterar i högkvalitativa foderprodukter, för att ge dig och dina djur bästa tänkbara förutsättningar nu och i framtiden.

6 Vallfröblandningar Vallen är och förblir en grundsten i uthållig växtodling och i grovfodret för flera djurslag. Rätt kvalitet i grovfodret lägger grunden till lönsam mjölkproduktion. Valet av vallfröblandning och kombinationen av vall och majs i ut fodringen är avgörande. Under vårt varumärke SW utvecklar vi ett unikt sort material till vallfröblandningar anpass ade för svenska förhållanden. Blandvall södra och mellersta Sverige * Blandningar med baljväxter (klöver och lusern) ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Med majs i foderstaten behöver du öka proteinandelen genom en högre andel balj växter i blandningen. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Dalarna. Produkt SW Mira 12 SW Mira 14 Nyhet! SW Mira 15 Nyhet! SW Mira 21 SW Mira 22 Egenskaper Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion i majs och hp-massa foder stater. Härdig blandning för 2 3 årig slåttervall. Baljväxter i form av både vit-och rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt grovfoder och en jämnare baljväxtandel. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver Vicky 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Switch 30 % Ängssvingel SW Minto Blandning med hög klöverandel och Ragnar timotej som ger ett bredare skördefönster och lättare att hålla en högre proteinhalt i ensilaget. Ares rödklöver borgar för god uthållighet och hög klöverandel även år 2 och 3. Vitklöver ger klöver i vallen när rödklövern minskar och fyller i eventuella luckor. 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel Minto Blandning med fokus på en stor, säker förstaskörd med god kvalitet. Har mycket god uthållighet. Återväxter med hög klöverhalt och god kvalitet. Passar för tre skördar med hög kvalitet till mjölkproduktion. Timotej är småfröig, blandningen skall sås grunt och den kan sås med ca % lägre utsädesmängd än blandningar med större andel svingel och rajgräs. Passar på vattenhållande jordar. 76 % Timotej Grindstad 9 % Rödklöver SW Ares 9 % Rödklöver Vicky 6 % Vitklöver Hebe Storsäljare för intensiv mjölkproduktion och kött produktion. Andelen baljväxter ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett proteinrikt grov foder. Stabil och odlingssäker för vatten hållande jordar. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 50 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger Välbalanserad blandning med stor andel starka Switch timotej för ökad härdighet. Passar till mjölk- och köttdjur. Med 10 % baljväxter passar blandningen i foder stater där ensilage ut fodras som enda grovfodret. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 10 % Rödklöver SW Ares 50 % Timotej Switch 25 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger 6

7 Produkt SW Mira 23 SW Mira 24 SW Mira 25 Egenskaper Intensiv blandning med Switch timotej och Swaj rörsvingel som säkrar återväxten. 15 % baljväxter som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 35 % Timotej Switch 20 % Rörsvingel Swaj 10 % Eng rajgräs Malta 10 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Rajsvingel Felopa Blandning där Swaj rörsvingel väl kompletterar timotej och röd- och vitklöver. För 2 3 årig slåttervall när du önskar ett proteinrikt grovfoder. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 15 % Rödklöver Vicky 5 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 2 3 årig slåttervallsblandning. Lusern bidrar till bättre tork tålighet och fiberkvalitet samt ett högt proteininnehåll. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Passar bra på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde men går även bra att odla på tyngre jordar. 25 % Lusern SW Nexus 10 % Rödklöver SW Ares 30 % Timotej Switch 35 % Rörsvingel Swaj Betesblandningar södra och mellersta Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Hydra 11 SW Hydra 12 Egenskaper Vår mest efterfrågade betesblandning. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe, rödsvingel och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Lena 25 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 10 % Eng rajgräs Irene 15 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin En blandning för uthållig och flerårig betes vall med ängsgröe och rödsvingel för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Lena 30 % Timotej Switch 35 % Ängssvingel SW Minto 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 7

8 Gräsblandningar södra och mellersta Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och extensiv dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/ eller lusern. Produkt SW Libra 11 SW Libra 21 SW Libra 22 Egenskaper En säker och välbalanserad gräsblandning med Ragnar timotej. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 65 % Timotej Ragnar 35 % Ängssvingel SW Minto Lättetablerad 2 3-årig gräsvall med bra återväxt. Mycket populär blandning som även tål att betas. Passar på vatten hållande jordar. 20 % Timotej Switch 40 % Timotej Ragnar 20 % Ängssvingel SW Minto 20 % Eng rajgräs SW Birger Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 8

9 Blandvall Öland och Gotland Blandningar med baljväxter (klöver och lusern) ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Med majs i foderstaten behöver du öka proteinandelen genom en högre andel baljväxter i blandningen. Välj hur stor andel som passar ditt behov. Produkt SW Indus 11 SW Indus 21 SW Indus 22 SW Mira 25 Egenskaper För flerårig vall på fastmark och väldränerade jordar. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lusern bidrar med ett högt proteininnehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Lämplig på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde. 20 % Rödklöver SW Ares 25 % Lusern SW Nexus 25 % Timotej Ragnar 30 % Ängssvingel SW Minto Torktålig blandning för flerårig vall på väl dränerade fastmarksjordar. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lusern bidrar med ett högt protein innehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Kan vara svårensilerad om den skördas sent. 40 % Lusern SW Nexus 60 % Hundäxing SW Luxor För 3 4-årig slåttervall och intensiv skötsel. Bättre att ensilera än att skörda som hö. Blandningen är mycket uthållig, tork tålig och högavkastande. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lämplig på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde. Lusern bidrar med ett högt proteininnehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. 50 % Lusern SW Nexus 25 % Rajsvingel Felina 25 % Rörsvingel Swaj 2 3-årig slåttervallsblandning. Lusern bidrar till bättre torktålighet och fiberkvalitet och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Odlas med fördel på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde men går även bra att odla på tyngre jordar. 25 % Lusern SW Nexus 10 % Rödklöver SW Ares 30 % Timotej Switch 35 % Rörsvingel Swaj Gräsblandning Öland och Gotland Gräsvallar passar bäst till häst, får och dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/eller lusern. Produkt SW Libra 22 Egenskaper Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj 9

10 Blandvall norra Sverige * Blandningar med baljväxter ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Produkt SW Ara 11 SW Ara 12 SW Ara 21 SW Ara 22 SW Ara 23 Egenskaper Härdig blandning med Jonatan timotej. Blandning för hela Norrland i ett 1 2-skörde system. Passar till mjölkproduktion och köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 15 % Rödklöver SW Yngve 85 % Timotej Jonatan Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Stabil och odlings säker för vattenhållande lerjordar. 15 % Rödklöver SW Yngve 10 % Ängssvingel SW Revansch 75 % Timotej Tryggve Högavkastande och mycket härdig blandning med Grindstad timotej, passar i ett 2 3-skördesystem. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver Torun 90 % Timotej Grindstad Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med rödklöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar. En blandning som ger stabila skördar och bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 15 % Rödklöver SW Yngve 10 % Ängssvingel SW Revansch 75 % Timotej Grindstad Torktålig och härdig blandning. Passar till mjölk- och intensiv köttproduktion. 10 % baljväxter som består av rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden, tack vare torktåliga Swaj rörsvingel. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Rödklöver SW Torun 35 % Rörsvingel Swaj 55 % Timotej Grindstad Betesblandning norra Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Lupus 11 Egenskaper Mycket uthållig betesblandning för flerårig betesvall i hela Norrland. Stabil och odlingssäker. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Undrom 40 % Timotej Grindstad 40 % Ängssvingel Kasper 10 % Ängsgröe Sobra 10

11 Gräsblandningar norra Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och extensiv dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver. Produkt SW Lynx 11 SW Libra 22 Egenskaper Härdig gräsvall med timotej och ängssvingel som kan användas till hö och ensilage. För flerårig vall på vattenhållande jordar från Mälardalen och norrut. 70 % Timotej Grindstad 30 % Ängssvingel Kasper Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet.

12 Ekologisk blandvall södra och mellersta Sverige * Med benämningen EKO på en fröblandning menar vi att den är godkänd att använda i ekologisk produktion. Det betyder att blandningarna innehåller de procent satser av ekologiskt frö som Jordbruksverket fastställer för varje år och som publiceras på deras websida. För att få en balans mellan baljväxter och gräs är det viktigt att ha starka återväxtgräs med en bra härdighet i den ekologiska vallen. Blandningar med baljväxter ger också förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Dalarna. Produkt SW Pavo EKO 11 SW Pavo EKO 12 SW Pavo EKO 13 SW Pavo EKO 21 SW Pavo EKO 22 SW Pavo EKO 23 Egenskaper Storsäljare i vårt ekologiska sortiment. För 2 3-årig slåttervall i Götaland där återväxten kan betas. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. Stor andel baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grov foder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 14 % Rödklöver SW Ares 10 % Vitklöver Hebe 27 % Timotej Ragnar 24 % Ängssvingel SW Minto 25 % Eng rajgräs SW Birger Blandning för 2 3-årig slåttervall i Svealand. Passar till både mjölkoch kött produktion i ekologisk produktion. Hela 25 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. Återväxen kan betas. 20 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 45 % Timotej Grindstad 30 % Ängssvingel Kasper Blandning för Götaland med Ragnar timotej som är bladrik med lite senare utveckling i första skörd än många andra timotejsorter, vilket ger ett bredare skördefönster och ett stort energiinnehåll. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel Kasper Vår populäraste blandning i det ekologiska sortimentet. För 2 3-årig slåttervall och intensiv ekologisk mjölkproduktion samt slaktdjur i ekologisk produktion. 17 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver SW Ares 7 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 23 % Eng rajgräs SW Birger Blandning för 2 4-årig slåttervall där Swaj rörsvingel väl kompletterar timotej och klöver. Passar till ekologisk mjölkproduktion och slaktdjur i ekologisk produktion. 20 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. Återväxten kan betas. 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 2 3-årig slåttervallsblandning som passar till ekologisk mjölkproduktion och slaktdjur i ekologisk produktion. Hela 35 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Innehåller lusern för bättre torktålighet och fiberkvalitet. Används med fördel till foderstater med majsensilage. Odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbörds fattiga områden. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 20 % Lusern SW Nexus 30 % Timotej Switch 35 % Rajsvingel Felopa 12

13 Ekologisk betesblandning södra och mellersta Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Indus EKO 11 Egenskaper Uthållig betesblandning för södra och mellersta Sverige. Passar till flerårig betesvall såväl på fastmarksjordar som på fuktiga, mullrika jordar. 10 % Vitklöver Lena 30 % Timotej Switch 25 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin Ekologiska gräsblandningar södra och mellersta Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/eller lusern. Produkt SW Norma EKO 11 SW Norma EKO 21 Egenskaper Gräsblandning för ekologisk odling i Götaland och södra Svealand. Passar bra till hästhö. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 80 % Timotej Ragnar 20 % Ängssvingel SW Minto Gräsblandning med starka timotej Switch och rörsvingel Swaj. Innehåller vitklöver som bidrar till kväveförsörjningen utan att ge alltför stor skördeinverkan. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 10 % Ängsgröe Sobra Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 13

14 Ekologisk blandvall norra Sverige * För att få en balans mellan baljväxter och gräs är det viktigt att ha starka återväxtgräs med en bra härdighet i den ekologiska vallen. Blandningar med baljväxter ger också förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Produkt SW Gemini EKO 11 SW Gemini EKO 21 SW Gemini EKO 22 Egenskaper 2 3-årig slåttervall för norra Sverige. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. 25 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 20 % Rödklöver SW Yngve 5 % Vitklöver Undrom 55 % Timotej Jonatan 20 % Ängssvingel Kasper Vår härdigaste slåtterblandning för norra Sverige. Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med uthållig röd klöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar för 2 3-årig slåttervall. Passar till mjölk produktion och intensiv köttproduktion. 20 % Rödklöver SW Yngve 5 % Vitklöver Undrom 55 % Timotej Grindstad 20 % Ängssvingel Kasper Blandning med starka Swaj rörsvingel som gör blandningen intensiv och torktålig med stark återväxt. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Rödklöver SW Yngve 35 % Rörsvingel Swaj 55 % Timotej Grindstad Ekologisk betesblandning norra Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Apus EKO 11 Egenskaper Härdig och uthållig betesblandning för norra Sverige. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Undrom 40 % Timotej Grindstad 40 % Ängssvingel Kasper 10 % Ängsgröe Sobra Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 14

15

16 Sorternas odlings- och kvalit Arter/Sorter Odlings område Kommentar Timotej Ragnar Gö, Sve Hög fiberkvalitet Switch Gö, Sve Tidig, god återväxt Grindstad Sve, Norrl Tidig, snabbvuxen Jonatan Norrl Tryggve Norrl Brett skördefönster Ängssvingel Sigmund Gö, Sve Stark återväxt SW Minto Gö, Sve Mycket stark återväxt Kasper Sve, Norrl Härdig SW Revansch Sve, Norrl Mycket stark återväxt Engelskt rajgräs SW Irene Gö, Sve Diploid SW Birger Gö, Sve Tetraploid Malta Gö Tetraploid Rajsvingel Felopa Gö, Sve Italienskt rajgräs x ängssvingel Felina Gö, Sve Italienskt rajgräs x rörsvingel Rörsvingel Swaj Gö, Sve, Norrl Mjukbladigt urval Italienskt rajgräs Fredrik Gö, Sve, Norrl Tetraploid sort, för ettåriga vallar Westerwoldskt rajgräs Botrus Gö, Sve, Norrl Tetraploid sort, för ettåriga vallar Swale Gö, Sve, Norrl Diploid, för ettåriga vallar Rödsvingel Rubin Gö, Sve, Norrl Tramp- och betestålig Ängsröe Sobra Gö, Sve, Norrl Mycket tramp- och betestålig Kupol Gö, Sve, Norrl Mycket tramp- och betestålig Hundäxing SW Luxor Gö, Sve Tidig och torktålig

17 etsegenskaper Arter/Sorter Odlings område Kommentar Rödklöver SW Ares Gö, Sve Diploid SW Nancy Gö, Sve Tetraploid Vicky Gö, Sve Tetraploid Bjursele Norrl Diploid SW Yngve Norrl Diploid SW Torun Norrl Tetraploid Betty Norrl Tetraploid Vitklöver Lena Gö, Sve Betestyp Ramona Gö, Sve Slåtter/betestyp Undrom Sve, Norrl Slåtter/betestyp Sonja Gö, Sve Slåtter/betestyp Hebe Gö, Sve Slåtter/betestyp Alsikeklöver Frida Gö, Sve Klöver för jordar med lågt ph och dålig dränering Blålusern Live Gö, Sve Uthållig SW Nexus Gö Snabb utveckling, hög förstaskörd = Vinterhärdighet/Uthållighet: 1: Svag, 5: Medel, 9: Mycket bra = Tidighet vippgång/blom: 1: Svag, 5: Medel, 9: Sen = Vippgång/blom i återväxten: 1: Svag, 5: Medel, 9: Stark = Återväxtförmåga: 1: Svag, 5: Medel, 9: Mycket stark 17

18 Våra stjärnor på vallen kon Alla våra vallfröblandningar har bytt namn och är nu uppkallade efter stjärnor. Här ser du vad blandningen hette tidigare och vad den heter nu. Tabellen inne håller inte våra nyheter. Södra och mellersta Sverige Gammalt namn Blandvall SW 938 Mälar Vitklöver SW 944 Intensiv Bas SW 842 Nya Maxi SW 843 Intensiv Syd SW 979 Rörsvingel Härdig SW 947 Viken Ett SW 381 Flora Göta SW 382 Flora Svea SW 348 Flora Småland SW 344 Flora Intensiv SW 379 Flora Rörsvingel Härdig SW 347 Flora Viken Två Betesblandningar SW 951 Bete Väst SW 952 Bete Öst SW 351 Flora Bete Gräsblandningar SW 911 Gräskraft syd SW 912 Gräskraft bas SW 919 Gräskraft Rörsvingel SW 311 Flora Gräs SW 319 Flora Gräskraft Rörsvingel Nytt namn SW Mira 12 SW Mira 21 SW Mira 22 SW Mira 23 SW Mira 24 SW Mira 25 SW Pavo EKO 11 SW Pavo EKO 12 SW Pavo EKO 13 SW Pavo EKO 21 SW Pavo EKO 22 SW Pavo EKO 23 SW Hydra 11 SW Hydra 12 SW Indus EKO 11 SW Libra 11 SW Libra 21 SW Libra 22 SW Norma EKO 11 SW Norma EKO 21 Öland och Gotland Gammalt namn Blandvall SW 935 Allround Gute SW 946 Gute LH SW 978 Rörsvingel Lusern SW 947 Viken Ett Nytt namn SW Indus 11 SW Indus 21 SW Indus 22 SW Mira 25 Gräsblandningar SW 919 Gräskraft Rörsvingel SW Libra 22 18

19 verteringstabell Norra Sverige Gammalt namn Blandvall SW 924 Slåtter Norr SW 939 Maxi Norr SW 926 Slåtter Aktiv SW 934 Allround Aktiv SW 940 Rörsvingel Nord SW 383 Flora Nord SW 384 Flora Härdig SW 340 Flora Rörsvingel Nord Betesblandningar SW 956 Bete Aktiv SW 356 Flora Bete Nord Gräsblandningar SW 914 Gräskraft Aktiv SW 919 Gräskraft Rörsvingel Nytt namn SW Ara 11 SW Ara 12 SW Ara 21 SW Ara 22 SW Ara 23 SW Gemini EKO 11 SW Gemini EKO 21 SW Gemini EKO 22 SW Lupus 11 SW Apus EKO 11 SW Lynx 11 SW Libra 22 19

20 Fodermajs Majsensilaget är ett smakligt foder med bra sammansättning och den är för många ett viktigt komplement i foderstaten. I vårt sortiment hittar du sorter för olika odlingsförhållanden. Tidiga sorter Yukon, Nyhet! En mycket tidig kärnmajs och ensilagemajs. Yukon har hög stärkelsehalt och normal fiberkvalitet. Sorten har visat god resistens mot fusarium och är en drydown-typ. FAO 160. Artist Välkänd och tidig sort. Artist kan odlas i större delen av mellersta Sverige och södra Sverige. Den har mycket hög ts-halt och hög stärkelsehalt. Kombinerar hög avkastning och hög smältbarhet. Något Stay Green. Artist är en bra stärkelsekälla att kombinera med bra fiberkvalitet på vallfodret. FAO 180. Destiny Tidig och välbeprövad majssort för Götaland och Svealand. Destiny är odlingssäker med hög stärkelsedskörd även under ogynnsamma betingelser. Dry-down typ med relativt kort skördefönster. Säljes både som betad och obetad. Destiny är en bra stärkelsekälla att kombinera med bra fiberkvalitet på vallfodret. FAO 170. Ramirez Tidig sort med hög stärkelsehalt och bra fiberkvalitet. Ramirez passar i foderstater där man använder mycket majs. Blandning mellan Harmonisk och Dry Down typ. Fungerar även bra som kärnmajs. FAO 170. Arcade Arcade är en mycket tidig sort som kan odlas i större delen av mellersta Sverige. Den har både hög fiberkvalitet och stärkelsehalt. Arcade har harmonisk avmognad. Passar i foderstater där man använder mycket majs. FAO 160. Medeltidiga sorter MAS 11.F, Nyhet! En sort som är lämplig för södra Sverige. MAS 11. F är en kompakt typ som har ganska låg INDF och är något Stay Green. Sorten har bra balans mellan stärkelse och fiber. Fieldstar, Nyhet! Tidig fodermajs med hög skörd och högt stärkelseinneåll. Robust typ som passar som både enilage och kärnmajs. FAO 180. Amagrano Amagrano är lämplig för odling i södra Sverige samt på Öland och Gotland. Högavkastande sort med hög stärkelseskörd, en riktig stärkelsebomb. Den är robust och ganska kort. Utmärkt som både kärnmajs och ensilagemajs. FAO 200. Lapriora Mycket tidigt mognande kärnmajs med sjukdomsresistens, kompakt växtsätt med bra stjälkstyrka. Har hög avkastning och låg vattenhalt. Jämn avmognad och mycket lättröskad. FAO 190. LG En senare sort för södra Sverige som visat sig ha hög avkastning både på ts och stärkelse. Ger väl avvägd fiber- och stärkelsekvalitet. FAO 210. Mixxture Mixxture är en tidig sort som har visat goda resultat i mellersta Sverige. Hög stärkelse och hög avkastningspotential. Bör odlas i de mest gynnsamma lägena. FAO

Vårutsäde V. Vårkorn. Havre. Skjutkraftstestat utsäde

Vårutsäde V. Vårkorn. Havre. Skjutkraftstestat utsäde V Inför 2016 årsådd Vårutsäde, Vår Våru Vallfrö och Majs I den här foldern har vi på Lantmännen samlat vårt sortiment av vårutsäde, vallfrö och majs. Vårt fullständiga sortiment med mer fakta hittar du

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Grovfodersortiment. Vallfröblandningar & Majssorter. Vall & Majs

Grovfodersortiment. Vallfröblandningar & Majssorter. Vall & Majs Grovfodersortiment Vallfröblandningar & Majssorter Vall & Majs 2011 Innehåll Vall & Majs 2011 Närproducerat i fokus 3 Konventionella slåttervallar 4 Slåttervallar som utnyttjar Hykor-tekniken 5 Betesvallar

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Grovfodersortiment. Vall & Majs

Grovfodersortiment. Vall & Majs Grovfodersortiment Vall & Majs 2010 Innehåll Vall & Majs 2010 Grovfoder i framkant 3 Konventionella slåttervallar 4 Slåttervallar som utnyttjar den nya Hykor-tekniken 5 Betesvallar 6 Gräsvallar 6 Vallfröblandningar

Läs mer

mjölk och nöt producenter nr 4

mjölk och nöt producenter nr 4 mjölk och nöt producenter nr 4 gör en bra affär I den här broschyren har vi samlat information för dig som är mjölk- och nötköttsproducent. För att nå goda resultat, och trygghet i din produktion, krävs

Läs mer

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2 Magnus Halling Växjö möte 7 december 2011 Planering för denna ppt (dölj senare) Mål klart Litteratur Jämförelse Karl-Erik och Linda - delvis Metod förteckning

Läs mer

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång

Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Rätt grovfoderkvalitet är nyckeln till framgång Kjell Martinsson, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, tel: 090-786 94 40, e-post: Kjell.Martinsson@njv.slu.se I norra Skandinavien har

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken

Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Bibliografiska uppgifter för Åtgärder för att höja fett- och proteininnehåll i ekologisk mjölk. Råd i praktiken Författare Andresen N. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt

Läs mer

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur

Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Foder för högpresterande mjölk- och köttdjur Nyhet! Våra produkter säker- Nytt Nötforsortiment ställer en bra start till till dina mjölkkor dina kalvar Sidan 4 Sidan 11 Innehåll Allt för nöt utges av Lantmännen

Läs mer

Vallfoder som enda foder till får

Vallfoder som enda foder till får Vallfoder som enda foder till får Gun Bernes, Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå Lena Stengärde, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Uppsala Tyler Turner, Inst. för livsmedelsvetenskap,

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203

Skördesystem i vall. Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Slutrapport för SLF projekt nr H0541203 Skördesystem i vall Kjell Martinsson och Lars Ericson Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap SLU 90183 Umeå 1. Bakgrund Denna rapport redovisar resultatet

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Nytt&Nyttigt. Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion. Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2012 2013 Helheten Vägen till lönsam mjölkproduktion Färska fältförsök SiloSolve bevarar vallens protein

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad

Nytt&Nyttigt. Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder. Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2013 2014 Riktigt lönsamt Fetthaltshöjande foder Beredd Ny proteinrik och årstidsanpassad kalvnäring X-zelit

Läs mer

Om Får. Tre i ett med Fiol Vital. En bra start med Fiol LammStart. Ny broschyr! Vägen till lönsam lammproduktion Producerad av Svenska Foder AB

Om Får. Tre i ett med Fiol Vital. En bra start med Fiol LammStart. Ny broschyr! Vägen till lönsam lammproduktion Producerad av Svenska Foder AB Nytt&Nyttigt Vägen till lönsam lammproduktion Producerad av Svenska Foder AB Om Får Ny broschyr! Tre i ett med Fiol Vital En bra start med Fiol LammStart Fiol Lammstart: Ett unikt startfoder i en liten

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie

Nytt&Nyttigt. Extra AAT. Där det behövs. SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Nytt&Nyttigt Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2014 2015 Stråla Extra AAT. Där det behövs SiloSolve FC Syrefri silo med ny bakterie Sintiden Sintidsmineral

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012

Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Nytt & Nyttigt om Nöt 2011-2012 Innehåll! Läs mer på: www.svenskafoder.se www.djuronatur.se www.nomus.se 4 Foder för mjölkproduktion Att investera för ökad mjölkavkastning är oftast ett klokt beslut. Vi

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet!

NYTT&NYTTIGT. Tjäna3! X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten. Nyhet! NYTT&NYTTIGT Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv Producerad av Svenska Foder ABOm Nöt 2015 2016 X-zelit Complete Bättre start på laktationen Ny enklare lösning! Produkter som ökar lönsamheten

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång

En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor. Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång En god tillväxtstart ger produktiva och hållbara kor Utfodring enligt tillväxtpotentialen ger framgång kalvnäring Starter och Mysli startfoder I och Hieho uppfödningsfoder Stabiliser, Electrolyte och Fiber

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Tabell 2:1. Egenskaper för olika lagringssystem för ensilage Storbalar Storbalar i Tornsilo Plansilo Korv/slang Limpa

Tabell 2:1. Egenskaper för olika lagringssystem för ensilage Storbalar Storbalar i Tornsilo Plansilo Korv/slang Limpa Sida 1 av 10 Ensilering innebär att foderråvaran lagras utan tillträde till syre och att sockret i grödan under denna lagring ska omvandlas till mjölksyra. Alla system för lagring och hantering av ensilage

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin

Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin 4 meter hög plansilo Utbyggnadsbar Plansilon har en invändig höjd på 4,0 meter och är dimensionerad för en packningsmaskin upp till 25 ton. Fredrik och Rickard

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Aug. 2012. Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk. Foderspecial! Din foderguide till alla djurslag

Aug. 2012. Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk. Foderspecial! Din foderguide till alla djurslag Aug. 2012 Inspiration & produktinformation från Lantmännen Lantbruk Foderspecial! Din foderguide till alla djurslag Ledare Stefan Atterwall Gårdsmagasinet utges av Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö. Gårdsmagasinet

Läs mer

Gris. producenter 2 0 1 2

Gris. producenter 2 0 1 2 G u i d e Gris producenter 2 0 1 2 Gör en bra affär! I den här broschyren har vi samlat viktig information du som grisproducent kan behöva i din verksamhet. För att få goda resultat och trygghet i din

Läs mer

vallfrö Olssons betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor

vallfrö Olssons betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor Olssons vallfrö 2015 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor www.olssonsfro.se tel 042-250 450. Stående fr. vänster: Per Andersson, Susanne

Läs mer

olssons frö Vallfrö 2012

olssons frö Vallfrö 2012 olssons frö Vallfrö 2012 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor Innehåll sortiment av ettåriga växter... 1 3 Vallfrösortiment... 4 7 blandningsförslag

Läs mer

HIPPOS. Framgång föder framgång

HIPPOS. Framgång föder framgång HIPPOS Fraån föder fraån AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor fraån och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder. EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett hökvalitativt foderoch

Läs mer

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004

Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Bibliografiska uppgifter för Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter Författare Arvidsson K. Utgivningsår 2004 Tidskrift/serie Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur Nr/avsnitt

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Svenska Vallbrev. När ska majsen skördas?

Svenska Vallbrev. När ska majsen skördas? Svenska Vallbrev Utges av Svenska Vallföreningen Internet: www.svenskavall.se Nr 5. Sep 2011 När ska majsen skördas? Många delar av Sverige där majs nu odlas ligger på gränsen för majsens utbredningsområde.

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur?

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? 100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? Ingela Löfquist och Viktoria Andersson, 2006 Hushållningssällskapet Kristianstad 044-22 99 00 Detta material är producerat inom det svenska

Läs mer

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa.

Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Lyckad utfodring ger resultat! Finska Foders heltäckande nötfodersortiment är planerat för din gårds bästa. Med rätt foderval tryggar du besättningens avkastning och djurens välbefinnande på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får

betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får olssons frö Vallfrö 2013 betes- och slåttervallsblandningar för nöt, mjölk, hästar och får grönfoder, gröngödsling, viltgrödor För mer information om odling, arter, sorter se hemsidan www.olssonsfro.se

Läs mer

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken

Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Hemmaproducerat proteinfoder satsa på kvalitet och kvantitet Råd i praktiken Jordbruksinformation 9 2006 100 % ekologiskt foder till mjölkkor en utmaning Från den 1 januari 2008 ska ekologiska mjölkkor

Läs mer

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat

Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat Hur kan man undvika fetthaltsdepressioner i mjölken vid betesfoderstat En dokumentation från betesperioden på sex KRAV-mjölkgårdar i Östergötlands län år 2003 Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst Öjeby,

Läs mer

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd.

Foderkunskap. Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Foderkunskap för ekogårdar Finska Foders mångsidiga ekofoder förbättrar produktionsresultaten och djurens välfärd. Mångsidiga tillskottsfoder för ekobesättningar Grunden för ekologisk produktion är egna

Läs mer

Gris. producenter nr 2

Gris. producenter nr 2 Gris producenter nr 2 För säker och lönsam grisproduktion I denna broschyr har vi samlat information till dig som är grisproducent. För att få goda resultat och trygghet i din produktion krävs bra foder,

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 I det här numret bjuder vi på 12 extra sidor där du får tips på hur du kan öka produktionen av protein på den egna gården. Hemmaodlat protein kan ge lägre foderkostnader

Läs mer

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Vallprognos och gräs i intensiva skördesystem- tre eller fyra skördar i gräsvallar Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad Ett orienterande försök med tre eller fyra skördar med fyra olika gräsarter

Läs mer

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd

Tidningsrubriker 2010. GRÖDAN kräver VATTEN. Tidningsrubriker 2007. Tidningsrubriker 2008. Tidningsrubriker 2008. i lagom mängd Mycket nederbörd 2012 Marken och vattnet Kerstin Berglund, SLU, Uppsala GRÖDAN kräver VATTEN ATL, 2008 i lagom mängd Tidningsrubriker 2007 Tidningsrubriker 2008 2007-07-05 Lantbrukare hotas av kostsam

Läs mer

Svenska Vallbrev. lantbruksforskning, där deltidsbete jämfördes med rastbete genomfördes

Svenska Vallbrev. lantbruksforskning, där deltidsbete jämfördes med rastbete genomfördes Svenska Vallbrev Utges av Svenska Vallföreningen Internet: www.svenskavall.se Nr 3. Maj 2012 Deltidsbete i stället för rastbete på gårdar med automatisk mjölkning På SLU:s forskningscentrum i Uppsala genomfördes

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Vårkorn. Odla rätt gröda. Minskad odling på grund av låga priser = lägre produktion, men hur pass lägre? Odla för egen användning.

Vårkorn. Odla rätt gröda. Minskad odling på grund av låga priser = lägre produktion, men hur pass lägre? Odla för egen användning. Vårkorn Ett gigantiskt lager av 2009 års skörd och nattsvarta priser. Men en ekonomisk återhämtning innebär fler restaurangbesök och ökat resande med ökad ölkonsumtion som följd. Nu kan vi börja se ljuset

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Skapa bättre prestationer

Skapa bättre prestationer Skapa bättre prestationer Undvik fodring med krubbfoder mindre än 5 timmar före start. Ska du rida först på dagen, så hoppa över morgonfodring. 1-2 kg hö innan 2 timmar före start hjälper till att hålla

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad

Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad Försöksåret 2014 Ett axplock ur fältförsöksverksamheten på Hushållningssällskapet Sjuhärad God Jul och Gott Nytt År önskar Hushållningssällskapet Sjuhärad och Rådgivarna i Sjuhärad Försök/växtodlingsåret

Läs mer

LRF PROTEINHANDBOK RÅDGIVARNAS BÄSTA TIPS. Goda affärer med nära protein. En bok om hur vi kan odla mer av vårt eget proteinfoder

LRF PROTEINHANDBOK RÅDGIVARNAS BÄSTA TIPS. Goda affärer med nära protein. En bok om hur vi kan odla mer av vårt eget proteinfoder PROTEINHANDBOK LRF RÅDGIVARNAS BÄSTA TIPS Goda affärer med nära protein En bok om hur vi kan odla mer av vårt eget proteinfoder 1 LRF PROTEINHANDBOK PROTEINHANDBOK LRF Goda affärer med nära protein En

Läs mer

Tabell 3:1. kg/m3 Typ av kraftfoder Medeltal Variation Vete Råg Rågvete Korn Korn, kross Korn, gröpe Havre Havre, kross Havre, gröpe Trindsäd

Tabell 3:1. kg/m3 Typ av kraftfoder Medeltal Variation Vete Råg Rågvete Korn Korn, kross Korn, gröpe Havre Havre, kross Havre, gröpe Trindsäd Sida 1 av 16 Det finns idag en rad olika system för lagring och hantering av kraftfoder. Med kraftfoder avses i detta avseende spannmål, trindsäd, oljeväxter, färdigfoder och premix. Djurens behov samt

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Hälsa och tillväxt för högpresterare

Hälsa och tillväxt för högpresterare Hälsa och tillväxt för högpresterare Foder och tillskott till grisar För överlevare på en tuff marknad Ingen känner din verksamhet och dina mål lika bra som du, och vi vill bidra till att du får ut bästa

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Vilka baljväxter pratar vi om? Åkerböna/bondböna Trädgårdsböna

Läs mer

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten ENERGIFAKTA Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten På Kulbäckslidens lantbruk produceras mjölk, kött samt el vid en biogasanläggning. Företaget ligger bra till vad gäller energianvändning per kg mjölk beroende

Läs mer

Vad kan SLU göra? Utdrag ur Jordbruksboken - En studie- och debattbok om jordbruk och miljö. Redaktörer Hesselman, Klas & Rönnelid, Johan

Vad kan SLU göra? Utdrag ur Jordbruksboken - En studie- och debattbok om jordbruk och miljö. Redaktörer Hesselman, Klas & Rönnelid, Johan Vad kan SLU göra? Sammanfatta - syntetisera - befintlig kunskap Kommunicera dvs. det vi gör idag Ny kunskap behövs också.. Biologiskt fokuserar på aminosyror Kvaliten på produkterna? Ekonomiskt- marginalutbytet

Läs mer

Nitratförgiftning kan bero på grovfoder

Nitratförgiftning kan bero på grovfoder 2013 08 06 Nitratförgiftning kan bero på grovfoder Om djur äter foder med för mycket nitrat kan det dö av kvävning. Blodet är då chokladbrunt till färgen. Vallfoder kan ackumulera nitrat vid stress, det

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram

Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Ge smågrisarna möjlighet att växa Finska Foders nya Pekoni-smågrisfoderprogram Om tillväxtmålet i tillväxtavdelningen är Över 550 g/dag: Pikku-Pekoni, Juniori-Pekoni, Multi-Pekoni Mini, Teräs-Pekoni Pikkurae,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

Majsproduktion på gårdar i södra Sverige odling, konservering och foderkvalitet

Majsproduktion på gårdar i södra Sverige odling, konservering och foderkvalitet Majsproduktion på gårdar i södra Sverige odling, konservering och foderkvalitet Maize production on farms in southern Sweden cultivation, conservation and feed quality Annika Arnesson, Bengt-Ove Rustas,

Läs mer

Hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar hö och inplastat vallfoder

Hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar hö och inplastat vallfoder Hygienisk kvalitet i vallfoder för hästar hö och inplastat vallfoder Docent Cecilia Müller, samverkanslektor Inst. för Husdjurens Utfodring och Vård Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Hygienisk kvalitet

Läs mer

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö NYHET! TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Ett unikt system för utfodring av grovfoder och kraftfoder i lösdrift eller båsladugårdar. Den enda

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Greppa Näringen. Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Greppa Näringen Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Karlskrona 22 april Vad är Greppa Näringen? Resultat för Blekinge Skyddszoner och fosforläckage Material från Greppa Näringen Allmänt Rådgivningsprojekt

Läs mer

Vallkonferens 2014. Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18

Vallkonferens 2014. Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18 Vallkonferens 2014 Sveriges lantbruksuniversitet Rapport nr 18 Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) Report No. 18 Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2014 Department of Crop Production

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Kristianstad. Ekologisk mjölkproduktion. Effektiv betesdrift med automatiskt mjölkningssystem

Kristianstad. Ekologisk mjölkproduktion. Effektiv betesdrift med automatiskt mjölkningssystem Kristianstad Ekologisk mjölkproduktion Effektiv betesdrift med automatiskt mjölkningssystem Förord Andelen ekologisk certifierade mjölkproducenter har ökat stort de senaste åren. Konsumenternas vilja att

Läs mer

Ett fullfjädrat fodersortiment. Foder och tillskott för fjäderfä

Ett fullfjädrat fodersortiment. Foder och tillskott för fjäderfä Ett fullfjädrat fodersortiment Foder och tillskott för fjäderfä Foder för varje fjäderfä Vi har foderprodukterna och recepten du behöver, oavsett typ av produktion och omfattning. Dessutom kan du vara

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

Närproducerat foder i praktik och teori

Närproducerat foder i praktik och teori Ann-Theres Persson, Växa Sverige och Ulrik Lovang, Lovanggruppen ann-theres.persson@vxa.se, ulrik.lovang@lovang.se Endags utfodringskontroll på sex gårdar I projektet Närproducerat foder fullt ut genomfördes

Läs mer

PROTEINGRÖDOR Odling och ekonomi

PROTEINGRÖDOR Odling och ekonomi PROTEINGRÖDOR Odling och ekonomi Utgiven av: HIR Malmöhus AB Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Ärter Odlingsförutsättningar 4 Kalkyl

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten

Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten Slutseminarium Bioenergi och biologisk mångfald från gräsmarker Alnarp 17 dec 2014. Etablering och skötsel av blommande kantzoner i odlingslandskapet erfarenheter från projektet Mångfald På Slätten Petter

Läs mer

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO PRODUKTINFORMATION 2015 Brett sortiment av vårutsäde och fånggrödor Läs mer om sorterna och deras odlingsegenskaper DANISH INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 Val av

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN

INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN INMATNING AV UPPGIFTER OM GÅRDEN Företag: Utbildning, År: 2014 Datum: 2015 03 20 Bra att veta Fyll i de gröna fälten med dina egna uppgifter. Uppgifterna i de vita fälten kan ändras vid behov. Uppgifterna

Läs mer

Odling och användning av proteingrödor

Odling och användning av proteingrödor Odling och användning av proteingrödor AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik tel.010-516 69 08 Fredrik.Fogelberg@jti.se Vilka grödor pratar vi om? Åkerböna (Vicia faba)

Läs mer

Offertunderlag för: Skörd 2009

Offertunderlag för: Skörd 2009 Offertunderlag för: Skörd 2009 Bakgrund, R.L.S Foder & Transport: R.L.S Foder & Transport har under ett antal år (6), målmedvetet byggt upp produktion och försäljning av högkvalitativt grovfoder för häst

Läs mer

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012

Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Foto: Åsa Odelros Foto: Uffe Andersson Starta eko Ägg Jordbruksinformation 4 2012 Börja med ekologisk äggproduktion Text och foto: Åsa Odelros, Åsa Odelros AB om inte annat anges Att producera ägg ekologiskt

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer