Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frisk och produktiv hela livet. Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar"

Transkript

1 Frisk och produktiv hela livet Foder och grovfoder för mjölkkor och kalvar

2 Innehåll Introduktion 3 Produktchefen och utvecklaren har ordet 4-5 Vallfröblandningar 6-15 Sorternas odlings- och kvalitetsegenskaper Vallfrönamn Fodermajs Ensilering Kalv Rekryteringsdjur 33 Mjölkkor, färdigfoder premium 34 Mjölkkor, koncentrat Råvaror 37 Ekologisk mjölkproduktion 38 Mineralfoder Tillskott

3 Från jord till foderbord Det är ingen överdrift att påstå att foder är det viktigaste styr medlet för mjölkproduktionen. Rätt foder i varje fas av kons liv säkerställer en hög och jämn produktion, baserad på dina förutsättningar och önskemål. Mjölkkon kan jämföras med en idrottare på elitnivå. Hon har tuffa produktionskrav att leva upp till, och förtjänar de bästa omständigheterna för att prestera. Från vallfrö till mjölk Vägen från vallfrö till mjölk kan se ut på många olika sätt och bestäms av dina förutsättningar, dina djur och dina mål. Ingen vet mer om det än du, men det är bra att arbeta med en leverantör som förstår dina behov och har rätt produkter. I vårt sortiment för mjölkkor och kalvar finns allt du behöver för att nå en jämn och hög mjölkproduktion. Utvecklat för svenska förhållanden Lantmännen Lantbruk driver utveckling i egen regi av produkter anpassade för svenska förhållanden; svenska jordar, svenska djur och svenska bestämmelser. Det innebär att du kan vara trygg i ditt val du får väl genomtänkta produkter av hög kvalitet oavsett om du väljer ur premium- eller standardsortimentet. Vi vet vikten av ett bra grovfoder och du hittar därför även allt du behöver för din grovfoderproduktion i denna broschyr, från vallfrö och majsutsäde till ensileringsmedel samt plast, nät och garn. 3

4 Kajsa Öhman Produktchef Mjölkkor En bra start ger stort försprång Foder är en viktig del i mjölkproduktionen inte bara för den mjölkande kon utan för alla stadier i djurets liv. Genom att ge de dräktiga djuren vad de behöver för att klara den kritiska perioden runt kalvningen får kalven en god start. Kon klarar dessutom omställningen till högmjölkarperioden bättre. I vårt sortiment finns välbalanserade foder med hög smaklighet, utvecklade för svenska förhållanden. Vi erbjuder även mineral foder och tillskott som säkerställer en god hälsa. Foderprodukter för maximal avkastning I broschyren kan du läsa mer om våra produkter för dig inom mjölknäringen: allt du behöver för ett bra grovfoder, kraftfoder för både kalvar och mjölkproducerande kor, mineralfoder och olika typer av tillskott vars uppgift är att förebygga eventuella hälsoproblem. Din säljare ger dig optimala foderstater Tveka aldrig att kontakta din säljare om du har frågor kring din produktion. Vilken väg du än väljer från vallfrö till mjölk kan vi hjälpa dig. Våra säljare är också experter på att beräkna foder stater och kan hjälpa dig att lösa problem av olika slag.

5 Sofia Rengman Produktspecialist Idisslare Egen forskning för optimal produktion Du som arbetar inom mjölknäringen vet, precis som vi, att kor är fantastiska djur som besitter en enorm produktionskapacitet. Vi som arbetar med foder utveckling lägger stor vikt vid att öka kunskapen om djurens biologiska förutsättningar och behov i olika skeden av livet samt vid värdering av fodermedel. Detta gör att vi kan välja den råvarusammansättning som ger en optimal produktion, djurhälsa och hållbar utveckling på din gård oavsett vilka regionala eller globala förutsättningar som råder för tillfället. Vår forskning bedrivs i egen regi, tillsammans med SLU och i den ny bildade internationella sammanslutningen be stående av Lantmännen Lantbruk, holländska Agrifirm Innovation Centre och norska Felleskøpet Fôrutvikling. Utbytet inom dessa nätverk och på internationella konferenser ger oss unika möjligheter att bedriva och ta del av världsledande forskning, som resulterar i högkvalitativa foderprodukter, för att ge dig och dina djur bästa tänkbara förutsättningar nu och i framtiden.

6 Vallfröblandningar Vallen är och förblir en grundsten i uthållig växtodling och i grovfodret för flera djurslag. Rätt kvalitet i grovfodret lägger grunden till lönsam mjölkproduktion. Valet av vallfröblandning och kombinationen av vall och majs i ut fodringen är avgörande. Under vårt varumärke SW utvecklar vi ett unikt sort material till vallfröblandningar anpass ade för svenska förhållanden. Blandvall södra och mellersta Sverige * Blandningar med baljväxter (klöver och lusern) ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Med majs i foderstaten behöver du öka proteinandelen genom en högre andel balj växter i blandningen. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Dalarna. Produkt SW Mira 12 SW Mira 14 Nyhet! SW Mira 15 Nyhet! SW Mira 21 SW Mira 22 Egenskaper Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion i majs och hp-massa foder stater. Härdig blandning för 2 3 årig slåttervall. Baljväxter i form av både vit-och rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt grovfoder och en jämnare baljväxtandel. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver Vicky 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Switch 30 % Ängssvingel SW Minto Blandning med hög klöverandel och Ragnar timotej som ger ett bredare skördefönster och lättare att hålla en högre proteinhalt i ensilaget. Ares rödklöver borgar för god uthållighet och hög klöverandel även år 2 och 3. Vitklöver ger klöver i vallen när rödklövern minskar och fyller i eventuella luckor. 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel Minto Blandning med fokus på en stor, säker förstaskörd med god kvalitet. Har mycket god uthållighet. Återväxter med hög klöverhalt och god kvalitet. Passar för tre skördar med hög kvalitet till mjölkproduktion. Timotej är småfröig, blandningen skall sås grunt och den kan sås med ca % lägre utsädesmängd än blandningar med större andel svingel och rajgräs. Passar på vattenhållande jordar. 76 % Timotej Grindstad 9 % Rödklöver SW Ares 9 % Rödklöver Vicky 6 % Vitklöver Hebe Storsäljare för intensiv mjölkproduktion och kött produktion. Andelen baljväxter ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett proteinrikt grov foder. Stabil och odlingssäker för vatten hållande jordar. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 50 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger Välbalanserad blandning med stor andel starka Switch timotej för ökad härdighet. Passar till mjölk- och köttdjur. Med 10 % baljväxter passar blandningen i foder stater där ensilage ut fodras som enda grovfodret. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 10 % Rödklöver SW Ares 50 % Timotej Switch 25 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger 6

7 Produkt SW Mira 23 SW Mira 24 SW Mira 25 Egenskaper Intensiv blandning med Switch timotej och Swaj rörsvingel som säkrar återväxten. 15 % baljväxter som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Passar till majs och hp-massa foderstater samt när du önskar ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 35 % Timotej Switch 20 % Rörsvingel Swaj 10 % Eng rajgräs Malta 10 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Rajsvingel Felopa Blandning där Swaj rörsvingel väl kompletterar timotej och röd- och vitklöver. För 2 3 årig slåttervall när du önskar ett proteinrikt grovfoder. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 15 % Rödklöver Vicky 5 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 2 3 årig slåttervallsblandning. Lusern bidrar till bättre tork tålighet och fiberkvalitet samt ett högt proteininnehåll. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Passar bra på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde men går även bra att odla på tyngre jordar. 25 % Lusern SW Nexus 10 % Rödklöver SW Ares 30 % Timotej Switch 35 % Rörsvingel Swaj Betesblandningar södra och mellersta Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Hydra 11 SW Hydra 12 Egenskaper Vår mest efterfrågade betesblandning. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe, rödsvingel och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Lena 25 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 10 % Eng rajgräs Irene 15 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin En blandning för uthållig och flerårig betes vall med ängsgröe och rödsvingel för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Lena 30 % Timotej Switch 35 % Ängssvingel SW Minto 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 7

8 Gräsblandningar södra och mellersta Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och extensiv dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/ eller lusern. Produkt SW Libra 11 SW Libra 21 SW Libra 22 Egenskaper En säker och välbalanserad gräsblandning med Ragnar timotej. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 65 % Timotej Ragnar 35 % Ängssvingel SW Minto Lättetablerad 2 3-årig gräsvall med bra återväxt. Mycket populär blandning som även tål att betas. Passar på vatten hållande jordar. 20 % Timotej Switch 40 % Timotej Ragnar 20 % Ängssvingel SW Minto 20 % Eng rajgräs SW Birger Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 8

9 Blandvall Öland och Gotland Blandningar med baljväxter (klöver och lusern) ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Med majs i foderstaten behöver du öka proteinandelen genom en högre andel baljväxter i blandningen. Välj hur stor andel som passar ditt behov. Produkt SW Indus 11 SW Indus 21 SW Indus 22 SW Mira 25 Egenskaper För flerårig vall på fastmark och väldränerade jordar. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lusern bidrar med ett högt proteininnehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Lämplig på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde. 20 % Rödklöver SW Ares 25 % Lusern SW Nexus 25 % Timotej Ragnar 30 % Ängssvingel SW Minto Torktålig blandning för flerårig vall på väl dränerade fastmarksjordar. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lusern bidrar med ett högt protein innehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Kan vara svårensilerad om den skördas sent. 40 % Lusern SW Nexus 60 % Hundäxing SW Luxor För 3 4-årig slåttervall och intensiv skötsel. Bättre att ensilera än att skörda som hö. Blandningen är mycket uthållig, tork tålig och högavkastande. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Lämplig på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde. Lusern bidrar med ett högt proteininnehåll och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. 50 % Lusern SW Nexus 25 % Rajsvingel Felina 25 % Rörsvingel Swaj 2 3-årig slåttervallsblandning. Lusern bidrar till bättre torktålighet och fiberkvalitet och passar väl odlingsförutsättningarna på Öland och Gotland. Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion som har majs och/eller hp-massa i foderstaten. Odlas med fördel på lite lättare jordar med normalt till högt ph-värde men går även bra att odla på tyngre jordar. 25 % Lusern SW Nexus 10 % Rödklöver SW Ares 30 % Timotej Switch 35 % Rörsvingel Swaj Gräsblandning Öland och Gotland Gräsvallar passar bäst till häst, får och dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/eller lusern. Produkt SW Libra 22 Egenskaper Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj 9

10 Blandvall norra Sverige * Blandningar med baljväxter ger förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Produkt SW Ara 11 SW Ara 12 SW Ara 21 SW Ara 22 SW Ara 23 Egenskaper Härdig blandning med Jonatan timotej. Blandning för hela Norrland i ett 1 2-skörde system. Passar till mjölkproduktion och köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 15 % Rödklöver SW Yngve 85 % Timotej Jonatan Passar till mjölkproduktion och intensiv köttproduktion. En blandning som ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Stabil och odlings säker för vattenhållande lerjordar. 15 % Rödklöver SW Yngve 10 % Ängssvingel SW Revansch 75 % Timotej Tryggve Högavkastande och mycket härdig blandning med Grindstad timotej, passar i ett 2 3-skördesystem. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver Torun 90 % Timotej Grindstad Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med rödklöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar. En blandning som ger stabila skördar och bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. 15 % Rödklöver SW Yngve 10 % Ängssvingel SW Revansch 75 % Timotej Grindstad Torktålig och härdig blandning. Passar till mjölk- och intensiv köttproduktion. 10 % baljväxter som består av rödklöver ger bra förutsättning för ett proteinrikt ensilage. Odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden, tack vare torktåliga Swaj rörsvingel. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Rödklöver SW Torun 35 % Rörsvingel Swaj 55 % Timotej Grindstad Betesblandning norra Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Lupus 11 Egenskaper Mycket uthållig betesblandning för flerårig betesvall i hela Norrland. Stabil och odlingssäker. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Undrom 40 % Timotej Grindstad 40 % Ängssvingel Kasper 10 % Ängsgröe Sobra 10

11 Gräsblandningar norra Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och extensiv dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver. Produkt SW Lynx 11 SW Libra 22 Egenskaper Härdig gräsvall med timotej och ängssvingel som kan användas till hö och ensilage. För flerårig vall på vattenhållande jordar från Mälardalen och norrut. 70 % Timotej Grindstad 30 % Ängssvingel Kasper Uthållig och torktålig blandning med Swaj rörsvingel för långliggande vallar. Odlas med goda resultat på både lättare jordar och i nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 50 % Timotej Switch 10 % Ängsgröe Sobra 40 % Rörsvingel Swaj Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet.

12 Ekologisk blandvall södra och mellersta Sverige * Med benämningen EKO på en fröblandning menar vi att den är godkänd att använda i ekologisk produktion. Det betyder att blandningarna innehåller de procent satser av ekologiskt frö som Jordbruksverket fastställer för varje år och som publiceras på deras websida. För att få en balans mellan baljväxter och gräs är det viktigt att ha starka återväxtgräs med en bra härdighet i den ekologiska vallen. Blandningar med baljväxter ger också förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Bohuslän, Dalsland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Värmland och Dalarna. Produkt SW Pavo EKO 11 SW Pavo EKO 12 SW Pavo EKO 13 SW Pavo EKO 21 SW Pavo EKO 22 SW Pavo EKO 23 Egenskaper Storsäljare i vårt ekologiska sortiment. För 2 3-årig slåttervall i Götaland där återväxten kan betas. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. Stor andel baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grov foder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 14 % Rödklöver SW Ares 10 % Vitklöver Hebe 27 % Timotej Ragnar 24 % Ängssvingel SW Minto 25 % Eng rajgräs SW Birger Blandning för 2 3-årig slåttervall i Svealand. Passar till både mjölkoch kött produktion i ekologisk produktion. Hela 25 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. Återväxen kan betas. 20 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 45 % Timotej Grindstad 30 % Ängssvingel Kasper Blandning för Götaland med Ragnar timotej som är bladrik med lite senare utveckling i första skörd än många andra timotejsorter, vilket ger ett bredare skördefönster och ett stort energiinnehåll. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 55 % Timotej Ragnar 25 % Ängssvingel Kasper Vår populäraste blandning i det ekologiska sortimentet. För 2 3-årig slåttervall och intensiv ekologisk mjölkproduktion samt slaktdjur i ekologisk produktion. 17 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande lerjordar. 10 % Rödklöver SW Ares 7 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 20 % Ängssvingel SW Minto 23 % Eng rajgräs SW Birger Blandning för 2 4-årig slåttervall där Swaj rörsvingel väl kompletterar timotej och klöver. Passar till ekologisk mjölkproduktion och slaktdjur i ekologisk produktion. 20 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. Återväxten kan betas. 15 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 2 3-årig slåttervallsblandning som passar till ekologisk mjölkproduktion och slaktdjur i ekologisk produktion. Hela 35 % baljväxter som ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Innehåller lusern för bättre torktålighet och fiberkvalitet. Används med fördel till foderstater med majsensilage. Odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbörds fattiga områden. 10 % Rödklöver SW Ares 5 % Vitklöver Hebe 20 % Lusern SW Nexus 30 % Timotej Switch 35 % Rajsvingel Felopa 12

13 Ekologisk betesblandning södra och mellersta Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Indus EKO 11 Egenskaper Uthållig betesblandning för södra och mellersta Sverige. Passar till flerårig betesvall såväl på fastmarksjordar som på fuktiga, mullrika jordar. 10 % Vitklöver Lena 30 % Timotej Switch 25 % Ängssvingel SW Minto 15 % Eng rajgräs SW Birger 10 % Ängsgröe Sobra 10 % Rödsvingel Rubin Ekologiska gräsblandningar södra och mellersta Sverige Gräsvallar passar bäst till häst, får och dikoproduktion. Efterfrågas en högre proteinnivå rekommenderas en blandning med klöver och/eller lusern. Produkt SW Norma EKO 11 SW Norma EKO 21 Egenskaper Gräsblandning för ekologisk odling i Götaland och södra Svealand. Passar bra till hästhö. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 80 % Timotej Ragnar 20 % Ängssvingel SW Minto Gräsblandning med starka timotej Switch och rörsvingel Swaj. Innehåller vitklöver som bidrar till kväveförsörjningen utan att ge alltför stor skördeinverkan. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Vitklöver Hebe 40 % Timotej Switch 40 % Rörsvingel Swaj 10 % Ängsgröe Sobra Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 13

14 Ekologisk blandvall norra Sverige * För att få en balans mellan baljväxter och gräs är det viktigt att ha starka återväxtgräs med en bra härdighet i den ekologiska vallen. Blandningar med baljväxter ger också förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Välj hur stor andel som passar ditt behov. * Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten och Lappland. Produkt SW Gemini EKO 11 SW Gemini EKO 21 SW Gemini EKO 22 Egenskaper 2 3-årig slåttervall för norra Sverige. Passar till ekologisk mjölkproduktion och köttdjur i ekologisk produktion. 25 % baljväxter ger bra förutsättningar för ett proteinrikt grovfoder. Stabil och odlingssäker för vattenhållande jordar. 20 % Rödklöver SW Yngve 5 % Vitklöver Undrom 55 % Timotej Jonatan 20 % Ängssvingel Kasper Vår härdigaste slåtterblandning för norra Sverige. Blandning med Grindstad timotej och ängssvingel i kombination med uthållig röd klöver. Ängssvingeln ger mycket god återväxtförmåga, två till tre skördar för 2 3-årig slåttervall. Passar till mjölk produktion och intensiv köttproduktion. 20 % Rödklöver SW Yngve 5 % Vitklöver Undrom 55 % Timotej Grindstad 20 % Ängssvingel Kasper Blandning med starka Swaj rörsvingel som gör blandningen intensiv och torktålig med stark återväxt. Torktålig blandning som odlas med goda resultat på lättare jordar, alternativt nederbördsfattiga områden. Har även hög odlingssäkerhet vid odling på mulljordar. 10 % Rödklöver SW Yngve 35 % Rörsvingel Swaj 55 % Timotej Grindstad Ekologisk betesblandning norra Sverige Betesblandningarna är anpassade för att tåla ett hårt betestryck och ett högt slitage. De arter vi framför allt använder är ängsgröe och rödsvingel i kombination med vitklöver. Dessa arter har fördelen att tåla stora påfrestningar samtidigt som de hela tiden förökar sig vegetativt och blir mattbildande. Produkt SW Apus EKO 11 Egenskaper Härdig och uthållig betesblandning för norra Sverige. En blandning för uthållig och flerårig betesvall med ängsgröe och vitklöver för bättre hållbarhet. En anpassningsbar blandning tack vare många ingående arter. 10 % Vitklöver Undrom 40 % Timotej Grindstad 40 % Ängssvingel Kasper 10 % Ängsgröe Sobra Så läser du tabellen Första siffran i en blandning anger om den är bas (1) eller intensiv (2). = Intensitet = Härdighet = Skördefönster För att lättare kunna ge dig en överblick över vårt sortiment lyfter vi fram våra blandningars tre viktigaste egenskaper. Ju fler prickar en egenskap har desto starkare är den i blandningen. Skalan går från en till tre prickar. Med högre intensitet menar vi ett intensivare skördesystem med fler skördar och högre skördepotential. Med härdighet menar vi att blandningen är tålig och uthållig. Med skördefönster menar vi att bland ningen tillåter ett bredare skörde fönster med bibehållen kvalitet. 14

15

16 Sorternas odlings- och kvalit Arter/Sorter Odlings område Kommentar Timotej Ragnar Gö, Sve Hög fiberkvalitet Switch Gö, Sve Tidig, god återväxt Grindstad Sve, Norrl Tidig, snabbvuxen Jonatan Norrl Tryggve Norrl Brett skördefönster Ängssvingel Sigmund Gö, Sve Stark återväxt SW Minto Gö, Sve Mycket stark återväxt Kasper Sve, Norrl Härdig SW Revansch Sve, Norrl Mycket stark återväxt Engelskt rajgräs SW Irene Gö, Sve Diploid SW Birger Gö, Sve Tetraploid Malta Gö Tetraploid Rajsvingel Felopa Gö, Sve Italienskt rajgräs x ängssvingel Felina Gö, Sve Italienskt rajgräs x rörsvingel Rörsvingel Swaj Gö, Sve, Norrl Mjukbladigt urval Italienskt rajgräs Fredrik Gö, Sve, Norrl Tetraploid sort, för ettåriga vallar Westerwoldskt rajgräs Botrus Gö, Sve, Norrl Tetraploid sort, för ettåriga vallar Swale Gö, Sve, Norrl Diploid, för ettåriga vallar Rödsvingel Rubin Gö, Sve, Norrl Tramp- och betestålig Ängsröe Sobra Gö, Sve, Norrl Mycket tramp- och betestålig Kupol Gö, Sve, Norrl Mycket tramp- och betestålig Hundäxing SW Luxor Gö, Sve Tidig och torktålig

17 etsegenskaper Arter/Sorter Odlings område Kommentar Rödklöver SW Ares Gö, Sve Diploid SW Nancy Gö, Sve Tetraploid Vicky Gö, Sve Tetraploid Bjursele Norrl Diploid SW Yngve Norrl Diploid SW Torun Norrl Tetraploid Betty Norrl Tetraploid Vitklöver Lena Gö, Sve Betestyp Ramona Gö, Sve Slåtter/betestyp Undrom Sve, Norrl Slåtter/betestyp Sonja Gö, Sve Slåtter/betestyp Hebe Gö, Sve Slåtter/betestyp Alsikeklöver Frida Gö, Sve Klöver för jordar med lågt ph och dålig dränering Blålusern Live Gö, Sve Uthållig SW Nexus Gö Snabb utveckling, hög förstaskörd = Vinterhärdighet/Uthållighet: 1: Svag, 5: Medel, 9: Mycket bra = Tidighet vippgång/blom: 1: Svag, 5: Medel, 9: Sen = Vippgång/blom i återväxten: 1: Svag, 5: Medel, 9: Stark = Återväxtförmåga: 1: Svag, 5: Medel, 9: Mycket stark 17

18 Våra stjärnor på vallen kon Alla våra vallfröblandningar har bytt namn och är nu uppkallade efter stjärnor. Här ser du vad blandningen hette tidigare och vad den heter nu. Tabellen inne håller inte våra nyheter. Södra och mellersta Sverige Gammalt namn Blandvall SW 938 Mälar Vitklöver SW 944 Intensiv Bas SW 842 Nya Maxi SW 843 Intensiv Syd SW 979 Rörsvingel Härdig SW 947 Viken Ett SW 381 Flora Göta SW 382 Flora Svea SW 348 Flora Småland SW 344 Flora Intensiv SW 379 Flora Rörsvingel Härdig SW 347 Flora Viken Två Betesblandningar SW 951 Bete Väst SW 952 Bete Öst SW 351 Flora Bete Gräsblandningar SW 911 Gräskraft syd SW 912 Gräskraft bas SW 919 Gräskraft Rörsvingel SW 311 Flora Gräs SW 319 Flora Gräskraft Rörsvingel Nytt namn SW Mira 12 SW Mira 21 SW Mira 22 SW Mira 23 SW Mira 24 SW Mira 25 SW Pavo EKO 11 SW Pavo EKO 12 SW Pavo EKO 13 SW Pavo EKO 21 SW Pavo EKO 22 SW Pavo EKO 23 SW Hydra 11 SW Hydra 12 SW Indus EKO 11 SW Libra 11 SW Libra 21 SW Libra 22 SW Norma EKO 11 SW Norma EKO 21 Öland och Gotland Gammalt namn Blandvall SW 935 Allround Gute SW 946 Gute LH SW 978 Rörsvingel Lusern SW 947 Viken Ett Nytt namn SW Indus 11 SW Indus 21 SW Indus 22 SW Mira 25 Gräsblandningar SW 919 Gräskraft Rörsvingel SW Libra 22 18

19 verteringstabell Norra Sverige Gammalt namn Blandvall SW 924 Slåtter Norr SW 939 Maxi Norr SW 926 Slåtter Aktiv SW 934 Allround Aktiv SW 940 Rörsvingel Nord SW 383 Flora Nord SW 384 Flora Härdig SW 340 Flora Rörsvingel Nord Betesblandningar SW 956 Bete Aktiv SW 356 Flora Bete Nord Gräsblandningar SW 914 Gräskraft Aktiv SW 919 Gräskraft Rörsvingel Nytt namn SW Ara 11 SW Ara 12 SW Ara 21 SW Ara 22 SW Ara 23 SW Gemini EKO 11 SW Gemini EKO 21 SW Gemini EKO 22 SW Lupus 11 SW Apus EKO 11 SW Lynx 11 SW Libra 22 19

20 Fodermajs Majsensilaget är ett smakligt foder med bra sammansättning och den är för många ett viktigt komplement i foderstaten. I vårt sortiment hittar du sorter för olika odlingsförhållanden. Tidiga sorter Yukon, Nyhet! En mycket tidig kärnmajs och ensilagemajs. Yukon har hög stärkelsehalt och normal fiberkvalitet. Sorten har visat god resistens mot fusarium och är en drydown-typ. FAO 160. Artist Välkänd och tidig sort. Artist kan odlas i större delen av mellersta Sverige och södra Sverige. Den har mycket hög ts-halt och hög stärkelsehalt. Kombinerar hög avkastning och hög smältbarhet. Något Stay Green. Artist är en bra stärkelsekälla att kombinera med bra fiberkvalitet på vallfodret. FAO 180. Destiny Tidig och välbeprövad majssort för Götaland och Svealand. Destiny är odlingssäker med hög stärkelsedskörd även under ogynnsamma betingelser. Dry-down typ med relativt kort skördefönster. Säljes både som betad och obetad. Destiny är en bra stärkelsekälla att kombinera med bra fiberkvalitet på vallfodret. FAO 170. Ramirez Tidig sort med hög stärkelsehalt och bra fiberkvalitet. Ramirez passar i foderstater där man använder mycket majs. Blandning mellan Harmonisk och Dry Down typ. Fungerar även bra som kärnmajs. FAO 170. Arcade Arcade är en mycket tidig sort som kan odlas i större delen av mellersta Sverige. Den har både hög fiberkvalitet och stärkelsehalt. Arcade har harmonisk avmognad. Passar i foderstater där man använder mycket majs. FAO 160. Medeltidiga sorter MAS 11.F, Nyhet! En sort som är lämplig för södra Sverige. MAS 11. F är en kompakt typ som har ganska låg INDF och är något Stay Green. Sorten har bra balans mellan stärkelse och fiber. Fieldstar, Nyhet! Tidig fodermajs med hög skörd och högt stärkelseinneåll. Robust typ som passar som både enilage och kärnmajs. FAO 180. Amagrano Amagrano är lämplig för odling i södra Sverige samt på Öland och Gotland. Högavkastande sort med hög stärkelseskörd, en riktig stärkelsebomb. Den är robust och ganska kort. Utmärkt som både kärnmajs och ensilagemajs. FAO 200. Lapriora Mycket tidigt mognande kärnmajs med sjukdomsresistens, kompakt växtsätt med bra stjälkstyrka. Har hög avkastning och låg vattenhalt. Jämn avmognad och mycket lättröskad. FAO 190. LG En senare sort för södra Sverige som visat sig ha hög avkastning både på ts och stärkelse. Ger väl avvägd fiber- och stärkelsekvalitet. FAO 210. Mixxture Mixxture är en tidig sort som har visat goda resultat i mellersta Sverige. Hög stärkelse och hög avkastningspotential. Bör odlas i de mest gynnsamma lägena. FAO

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur?

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? 100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? Ingela Löfquist och Viktoria Andersson, 2006 Hushållningssällskapet Kristianstad 044-22 99 00 Detta material är producerat inom det svenska

Läs mer

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning

För kalvens fulla potential. Fakta och råd om kalvuppfödning För kalvens fulla potential Fakta och råd om kalvuppfödning Planera väl för hög lönsamhet Under mjölkperioden har kalven en stor tillväxtpotential, tack vare lågt underhållsbehov, som det gäller att utnyttja.

Läs mer

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Hästens Skafferi 1 En produktguide från Svenska Foder Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #6 2008 Nytt utseende! Nomus ökar sitt fokus på de enskilda lantbrukarna Lidgris - Årets grisföretag i Skaraborg 2008 Satsningen

Läs mer

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013

Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013 I det här numret bjuder vi på 12 extra sidor där du får tips på hur du kan öka produktionen av protein på den egna gården. Hemmaodlat protein kan ge lägre foderkostnader

Läs mer

2007 - ett bra och spännade år för Svenska Foder sid 3. NPK - ett vinnande koncept i vårsådden. Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden

2007 - ett bra och spännade år för Svenska Foder sid 3. NPK - ett vinnande koncept i vårsådden. Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 6 2007 NPK - ett vinnande koncept i vårsådden sid 14 Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden sid 16 Odla jorden - det lönar sig sid 9 2007 - ett

Läs mer

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion

Handbok för skötare. inom mjölkproduktion Handbok för skötare inom mjölkproduktion Introduk on ll mjölkproduk on där djurskötsel, u odring och djurhälsa bidrar ll gårdens framsteg och resultat. Till dig som är djurskötare inom mjölkproduktion

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU

Margareta Emanuelson, Carolina Nilsson, Svensk Mjölk och Helena Hedqvist, SLU Effekter av att använda ensileringsmedel, syrabaserade resp. bakteriepreparat (de nyare preparaten med flera olika bakteriestammar) på lagringsförluster, mjölkproduktion och tillväxt Margareta Emanuelson,

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång Anders H Gustafsson Christer Bergsten Jan Bertilsson Cecilia Kronqvist Helena Lindmark Månsson

Läs mer

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård Skapa en framtid för din mjölkgård www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS,

Läs mer

Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J.

Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J. university of copenhagen Protein och fiber i rödklöver Nadeau, E.; Hallin, O.; Hansen, Hanne Helene; Arnesson, A.; Jansson, J. Published in: Konferensrapport Publication date: 2014 Document Version Pre-print

Läs mer

tidning Jubileum i Hörby! Tre generationer slaktare

tidning Jubileum i Hörby! Tre generationer slaktare 2 tidning 2012 Jubileum i Hörby! Tre generationer slaktare När du tror du tänkt på allt En försäkring förhindrar inte sjukdomar eller skador. Stora djurinköp ökar risken för smittor i din besättning. Se

Läs mer

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion

Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion en litteraturöversikt Gun Bernes, Kjell Martinsson Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Bakgrund I denna litteraturstudie görs en genomgång

Läs mer

- en liten handbok för dig som har får

- en liten handbok för dig som har får - en liten handbok för dig som har får Länsstyrelsen Västra Götalands län Fåråret 2010 just slutkorr 2.indd 1 2010-08-20 11:29:23 Förord Fåråret innehåller råd om fårens skötsel för varje årstid och är

Läs mer

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006

Not pa bete_1.qxd 06-08-28 15.12 Sida 1 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Jordbruksinformation 11 2006 Nötkreatur på bete Den här broschyren ger översiktlig och grundläggande information om nötkreatur, betesdrift och faror som kan hota djuren på betet. Det

Läs mer

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007 Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tema: Utfodring Travhästen nr 2 2007 1 Innehåll På omslaget: Simb Caper, Ylva Lindh och

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot? Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Antal liggbås per mjölkningsrobot i olika system för kotrafik - Vilket är det mest gynnsamma antalet liggbås och kor per robot?

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET

BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET BRUNSTKONTROLL + MANAGEMENT för SUNDA DJUR + HUR BEDÖMA HULLET Brunstkontroll hos mjölkkor Jodie A. Pennington Professor - Dairy Mjölkkor ska kalva om regelbundet för att maximera vinst. Kort kalvnings

Läs mer

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion Martin Melin 1, Anna Rydberg 2, Barbro Sundström 3, Karin Östergren 3, Maria

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

TJÄNA KLÖVER PÅ KLÖVAR. Tema. tips för bättre ekonomi KLÖVHÄLSA FÖRSTA BILDERNA PÅ NYA KLÖVGOLVET. Lönsam gård med 18 kor och utan lån

TJÄNA KLÖVER PÅ KLÖVAR. Tema. tips för bättre ekonomi KLÖVHÄLSA FÖRSTA BILDERNA PÅ NYA KLÖVGOLVET. Lönsam gård med 18 kor och utan lån TIDNINGEN FÖR MJÖLKFÖRETAGARE 9/2009 PRIS: 65 KR 9/2009 Tema KLÖVHÄLSA P P P Klövproblem allt vanligare Bete bra för klövhälsan Klövvårdare sökes 10 tips för bättre ekonomi FÖRSTA BILDERNA PÅ NYA KLÖVGOLVET

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Alternativa livsmedelsgrödor

Alternativa livsmedelsgrödor Alternativa livsmedelsgrödor Projektledare Erika Adolfsson Hushållningssällskapet/HS Konsult 2013 Fotografer: Sören Eriksson Solrosor bild 3 Eva Stoltz Sojaböna bild 2, 3 och 4 Henrik Bergman Hampa bild

Läs mer

HUR BYGGER JAG ETT FUNKTIONELLT STALL FÖR LÖSGÅENDE KOR?

HUR BYGGER JAG ETT FUNKTIONELLT STALL FÖR LÖSGÅENDE KOR? Examensarbete inom Lantmästarprogrammet HUR BYGGER JAG ETT FUNKTIONELLT STALL FÖR LÖSGÅENDE KOR? HOW DO I BUILD A FUNCTIONAL BARN FOR LOOSE HOUSED DAIRY COWS? Av Tania Nilsson Examinator: Krister Sällvik

Läs mer