Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010"

Transkript

1 1 Kvalitetsredovisning för Tegnérgymnasiet läsåret 2009/2010 I. ALLMÄNT Tegnérgymnasiet har ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med en internationell inriktning med profilering mot språk och turism samt en estetisk inriktning med profilering mot design och inredning. Det är skolans mål att eleverna ska uppleva sin skoltid på Tegnérgymnasiet som intellektuellt och kreativt stimulerande, givande, tryggt och personlighetsutvecklande. Det är även av stor betydelse att skolan ger eleverna förmåga och medvetenhet att själva värdera sina kunskaper och färdigheter. Vi vill vara en skola där elever med lust och upptäckarglädje själva och i samarbete med andra utvecklar olika tekniker för att vinna och använda nya kunskaper. Inom lärarkollegiet råder låg personalomsättning, vilket skapar trygghet och arbetsro för såväl personal som elever. Det finns emellertid vissa pedagogiska driftsvårigheter då flesta lärare arbetar deltid och på andra skolor. Tegnérgymnasiets skolhälsovård har förstärkts med en elevcoach och en personlig assistent har anställts för en elev med särskilda behov. Skolans lokaler på Lineborgsplan 11 i Växjö håller hög kvalitet. De fräscha och ljusa lokalerna skapar en positiv och inspirerande lärandemiljö. Sedan 2008 har skolans designelever sin skapande verksamhet förlagd till Italienska Palatset i Växjö. Även dessa lokaler är fina och omgivningen stimulerade. Eleverna har tillgång till olika verkstäder som snickeri, screentryck, drejskiva, glasugnar samt utställningslokal. Pedagogiskt har skolan haft ett bra år med goda studieresultat och konstruktivt arbete bland såväl elever som personal. Tegnérgymnasiet har i flera år dragits med ett stort ekonomiskt underskott på grund av låg beläggning och under våren påbörjades nedskärningar av personalstyrkan som konsekvens. Detta påverkade atmosfären bland medarbetarna och dämpade såväl entusiasm som motivation i kollegiet. II. SYNLIGT : NYCKELTAL 1. Personer Antal elever *) Bokslut 2009 Totalt antal elever 82 Antal flickor 67 Antal pojkar 15 *) def = snitt av elevantal 30:e jan respektive 30:e sept Antalet elever har ökat med 14% jämfört med förra läsåret. Höstens intag slutade på 38 elever, varav 29 på Språk- och turisminriktningen. Intaget på Design

2 2 och inredning är oroväckande. Andelen pojkar har ökat från 15 till 18%. Antal lärare (heltidstjänster 15:e okt 2009 per 100 elever *) Antal lärare 9,4 Andel lärare med pedagogisk 76,2% utbildning *) def = enligt Skolverkets årliga statistik per den 15 okt Stort antal lärare jämfört med heltidstjänster. Ingen lärare har heltidstjänst på skolan utan kombinerar ofta med tjänst på annan skola. Hög personaltäthet på grund av små grupper speciellt inom de moderna språken. PRIV-/IV-elever mer resurskrävande. Antal skolledningsresurs 15:e okt 2009 (heltidstjänster per 100 elever *) Antal personer 2,4 Skolledningsresurs: rektor, biträdande rektor (inkl.syv), utbildningsadministratör, elevcoach och skolsköterska. Kommuner som eleverna representerade Namn på kommunen Växjö Alvesta Uppvidinge yd etlanda Ljungby Älmhult Vadstena Kävlinge Lidingö Antal Summa 10 kommuner Elever: 82 För varje år blir andelen elever från Växjö större. För tre år sedan var cirka 1/3 från Växjö, detta läsår var siffran 2/3. 2. Resultatmått def = enligt Skolverkets årliga statistik per den 15:e okt Andel elever (%) med grundläggande behörighet till universitet och högskola Läsåret 2009/2010 Totalt på skolan 89%

3 3 Andelen med grundläggande behörighet har sjunkit från 93%. Orsaken ligger i att betygsgenomsnittet vid antagning varit lägre. Denna siffra kommer att bli lägre även fortsättningsvis så länge vi har intag på PRIV och IV. En elev lämnade med samlat betygsdokument, men skulle studera det fjärde året på annan skola. Andel elever (%) som avbröt studierna (ej byte annan skola) Läsåret 2009/2010 Totalt på skolan 0 Andel elever (%) som fullföljt studierna inom fyra år Läsåret 2009/ % Även här tappar vi något. Lägre betygssnitt vid antagning och mindre studiemotivation hos eleverna orsak. Skolbyten kan också vara en bidragande orsak. Andel elever (%) som tre år efter studenten gått vidare till högskola Mätt på de elever som tog studenten Totalt på skolan 61,4% Denna siffra har sjunkit från 90% till drygt 60%. Om än över rikssnittet är det oroväckande siffror som kan bero på att våra elever varit mindre studiemotiverade (trots relativt höga betyg) än tidigare, att man vill vänta med fortsatta studier (vet inte vad man vill/kommer inte in där man vill). Flera av dem har fått jobb och några befinner sig utomlands. Elever med minst betyget Godkänd i ämnena svenska, matematik samt engelska: Läsåret 2009/2010 Antal elever (st) Andel elever (%) Sv A,B Ma A Eng A Sv A,B Ma A Eng A Totalt på skolan Det råder stor kongruens mellan resultaten i de nationella proven och de satta kursbetygen i samtliga kurser. Genomsnittligt slutbetyg Från åk 9 Läsåret 2009/2010 Medelvärde totalt på skolan 13,8 15,3 Förädlingsvärde 1 enligt

4 4 Medelvärdet av slutbetyget har genom åren gått långsamt nedåt men är fortfarande högt. Medelvärdet av betygen från årskurs 9 har också varit lägre. Orsaken ligger delvis i det faktum att vi inte har tillräckligt med elever utan alla som söker kommer in. Trots detta har vi nått vårt mål med en betygsutveckling hos eleverna på minst 1,0. Orsaken till god betygsutveckling är små grupper i de flesta kurser samt att vi erbjuder stödundervisning i svenska, matematik och engelska. Tydlig kommunikation mellan lärare och elev, lärarens engagemang samt motiverade elever är troligen också del av framgångsfaktorn. 3. Ekonomi Marknadsandelar förstahandssökande i % Samhällsvetenskapliga programmet 10,4 % Denna siffra är något osäker då en av friskolorna har egen antagning. Konkurrensen i Växjö är stor med 13 olika gymnasieskolor och ett vikande elevunderlag från och med läsåret 09/10. Personalkostnad i förhållande till intäkt 66% (riktmärke 50%) % Alldeles för stor del av våra intäkter går till personalkostnader. Största delen av skolans negativa resultat beror på för höga personalkostnader. Problemet är att en liten grupp kostar lika mycket som en större och att det är svårt med sammanslagningar över årskurserna i vissa kurser. Anpassning till det befintliga elevunderlaget innebär en mer koncentrerad personalstyrka vilket kommer att ställa krav på personal såväl som ledning. Lokalkostnad i förhållande till intäkt % 22% (riktmärke 20%) Lokalkostnaden ligger strax över riktmärket. Del av detta beror på att vi flyttat ut designinriktningens undervisning till Italienska Palatsen då vi tidigare vi trångbodda. Då verksamheter förändras i våra lokaler förändras också gymnasiets andel av de totala kostnaderna. God samordning av resursutnyttjandet mellan alla verksamheter är nödvändigt. III. GEMENSAMT Skolans universitetskontakter Samarbete med Linnéuniversitet, institutionen för svenska och med institutionen för moderna språk: gemensamma föreläsningar samt diskussioner kunskapsglappet mellan gymnasiet och universitetet/högskolan och betygsanalyser. Tagit emot Vfu-studenter Deltagit i engelskdagen samt humanistdagarna Tegnérgymnasiets elever har guidat utländska utbytesstudenter i Växjö Bjudit in utbytesstudenter till olika aktivteter på skolan Deltagit i vetenskapliga undersökningar Arrangerat Språkseminarier för gymnasielärare under ledning av Emil Tyberg (har medverkat i utarbetningen av de nya kursplanerna i moderna språk Gy-11) SYV-information från universitetet

5 5 Skolans kontakter med arbetslivet och samhället utanför: Resia studiebesök, föreläsningar, markandsföringskampanjer Turistinformationen Smålands airport Flygets dag Arrangerat Karriärsdag (med bla..almia, Ikea, Landstinget och egen företagare) Arbetsmarknadsdagen tillsammans med Jobb- och utvecklingsgarantin Ung förtagsamhet Dag X-mässan i Växjö utställare och besökare Konstskafferiet - två elever ställde ut i Tegnérgallerian Besök på Möbelmässan i Stockholm Besök i Stockholm på Blås och Knåda, Konsthantverkarna, Galleri kontrast och Designtorget Besök på Bergdala glasbruk, Kosta glasbruk och Glashotellet Internationella aidsdagen uppmärksammades RFSL har besökt Tegnérgymnasiet Besök på Växjö Konsthall, Domkyrkan och Smålands museum Besök på Italienska Palatsets galleri Besök på Tegnérelevs utställning på Stadsbiblioteket i Växjö Studiebesök på Noaks ark Kontakter med och besök på Givakt (Växjös största PR-företag) Kontakter med Växjö Kompani som ansvarar för Växjös turist-/landsbygds och glesbygdsutveckling Träning och samarbete med Nordic Club Kontakter med näringslivsenheten på Växjö kommun Besök på KY-utbildning (Inredare Älmhult) Besök på Regionteatern utbyte och samarbete Praktikvecka i åk 2 och 3 inom språk/turism och design Skolans internationella kontakter Svenska Skolan i London Danska reseledarskolan Service & Co Utbytesstudenter från Linnéuniversitetet Besök av kanadensiska studenter. Praktikresa till Barcelona Reseledarskola i Spanien Våra internationella kontakter bör utvecklas när det gäller länder inom de moderna språken. Kontakt har tagits med spanska skolor. Skolledarträffar, elevkonferenser mellan skolorna och ämneslärarträffar Skolledare har deltagit i de fyra regionala och den nationella konferensen Elevkonferenser mellan skolorna har inte genomförts. Ämneslärarträffar med systerskolorna har inte genomförts. IV. MÖJLIGT Under läsåret har de två arbetslagen varit aktiva och nått goda resultat. Arbetet har koncentrerats till:

6 6 Tematisering och ämnessamverkan Bevara och utveckla kontakter a) med näringsliv och samarbetspartners samt b) internationellt Utveckla mentorskap och utvecklingssamtal Exempel på tematisering och ämnesintegration som genomförts under läsåret: - litteraturhistoria (engelska/svenska) - miljö (geografi/engelska) - nyheter, aktuella händelser (geografi/engelska) - turistattraktioner (turism/språk) - karta (geografi/idrott) - uppsats (svenska/historia/samhällskunskap) - kväll för blivande 9:or (turism/språk) - Turismdagen (turism/geografi/svenska/språk) - Social English in Skirsnäs - Reseafton (svenska/geografi/språk) - Karriärsdagen (turism/samhällskunskap/svenska) - friluftsliv (turism, idrott) - Sista veckan tema (i stort sett samtliga ämnen) Det är schemamässigt svårt med större teman eftersom lärarkollegiet genomsnittligt i sina små tjänster är på skolan under kort tid och vid olika tillfällen. Detta gör det svårt att samverka och samarbeta vid såväl utformning som genomförande. Tematisering/ämnesintegration mellan moderna språk och turism har fått ett gott utfall. Vi har utvecklat undervisningen så att ämnena turism och språk knyts ihop, dvs. att eleverna får praktiskt användbara språkkunskaper inom turism. Även om språkstudierna ska vara studieförberedande så ska eleverna ha nytta av att ha specifika språkkunskaper som de kan använda inom turismnäringen. Samtliga språk uppnådde gemensamma mål i de olika stegen något som gör att eleverna känner en större självtillit i respektive språk vilket turismdagen gjorde synligt. Inom ämnena turism och moderna språk hanteras arbetet med tema och ämnesintegration framöver som ett kontinuerligt återkommande undervisningsmoment med högt elevinflytande och elevaktivitet. Ämnesintegration i de andra ämnena har också gett tillfredsställande resultat. Arbetet med tematisering och ämnessamverkan ska även i fortsättningen vara ett permanent inslag i skolans pedagogiska diskussioner och utveckling. Sammanfattning av läsåret utifrån våra värdeord när det gäller ämnessamverkan och våra kontakter med arbetsliv (se ovan under Gemensamt): Synligt: Vi har synts ute på olika ställen i Växjö exempelvis på Nordic Club, Teleborgs slott, flygplatsen, City Gross, Resia och Turistinformationen. Vi har varit med i reportage i lokaltidningar. Våra elever har ställt ut alster till exempel på Stadsbiblioteket och i våra egna lokaler. Möjligt: Eleverna har fått vara med och påverka innehållet i teman, Idrottslyftet, praktikplatser, studiebesök m.m. Alla har kunnat deltaga i alla aktiviteter. Vi har haft extern medverkan i många av våra projekt. Eleverna har kunnat välja redovisningssätt. Gemensamt: Vi har arbetat i grupper som varit årskursövergripande och klassvis vilket skapar och stärker skol- respektive klasstillhörighet. Alla har varit integrerade och det har varit ett öppet och gränslöst samarbete.

7 7 Mentorskapet och utvecklingssamtalen fungerar tillfredsställande, men det framgår att otydlighet råder när det gäller utvecklingssamtalen man gör på olika sätt. Det återstår fortfarande frågor om ett gemensamt synsätt på vårt mentorskap och våra utvecklingssamtal. Det handlar bland annat om frågor som antal mentorselever, antal elevvårdskonferenser, samarbete mellan elevcoach (kurator) och mentor, gemensam mall för samtalen samt om utvecklingssamtalen ska ta upp betygsfrågor. För att utvecklingssamtalen skall bli riktigt bra och relevanta bör elevvårdskonferenserna omorganiseras och hållas tätare. En fast period för utvecklingssamtalen nästa läsår ska diskuteras. Då utvecklingssamtalen på gymnasiet skiljer sig från grundskolans bör vi i framtiden i början av årskurs 1 tydligt informera elever och föräldrar om hur utvecklingssamtalen utförs på Tegnér så att förväntningarna anpassas till vad som erbjuds. För att öka personalens engagemang och nyttja den kompetens som finns samt lyfta pedagogiska frågor genomfördes en temakonferensserie under läsåret. Personalen fick i uppdrag att hålla i konferensen och innehållet var (bilaga 1): Det coachande förhållningssättet elevcoachning Hållbar utveckling i skolan Betyg och bedömning Kultur i skolan BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet Jämställdhet och likabehandling i skolan Open space interpersonal kommunikation och allmän skolutveckling Mobbning Detta upplägg var mycket inspirerande och utvecklande för alla. Diskussionerna som följde var givande. Dessutom följdes vissa teman upp: Coachning: En dags kompetensutveckling för personalen med certifierad coach från distriktet. Betyg och bedömning: Föreläsning för och diskussion med eleverna om betygssättning. Jämställdhet och likabehandling i skolan. Enkätundersökning bland eleverna genomfördes och resultatet presenterades och diskuterades i kollegiet. Ytterligare en undersökning bland eleverna som läser marknadsföring om favorisering och olikbehandling presenterades. Kultur i skolan: Två medarbetare ansvarade för en teaterföreställning med åk1. Vid utvärdering av temaserien framkom att personalen hade önskat att vara mer involverad i planeringen av de prioriterade områdena som skolledning hade valt ut efter ansett behov. Idéerna och projekten borde ha förankrats bland berörda lärare för att bli än mer framgångsrika. På grund av andra prioriteringar samt ändrade tjänstgöringsförhållanden genomfördes inte BRUK och Open Space i den omfattning som planerats. Genom Idrottslyftet och SISU-idrottsutbildarna har vi på Tegnérgymnasiet för tredje året haft möjlighet att delta i ett samarbete mellan skola och föreningsliv. Samarbetet syftar till att öka elevernas fysiska aktivitet på lång sikt detta genom ökad insikt i utbudet av olika former av fysisk aktivitet i vårt närområde samt kunskap om hälsa samt fysiskt och socialt välbefinnande. Ekonomiska medel genom projektet har bl.a. gett oss möjlighet att under året erbjuda prova-på-

8 8 pass på ett av Växjös mest attraktiva gym samt föreläsning kring droger och missbruk. Vi deltog också i Vårruset även detta läsår. Under läsåret har vi arbetat med att på ett övergripande sätt för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolans årliga Ölandsläger med 1:or och 2:or som ger 1:orna möjlighet att socialisera sig och komma in i skolans gemenskap och rutiner följer denna tanke. Vi har också anordnat filmkvällar, Halloweenparty, aktivitetskväll (matlagning) samt träningstillfällen för att öka gemenskapen. Som ett led i vårt arbete med likabehandling välkomnar vi PRIV- och IV-elever till Tegnérgymnasiet från och med hösten Vi har under läsåret tagit emot ett 10-tal PRIV/IV elever - 50% är idag behöriga att söka gymnasiestudier och har börjat sin gymnasieutbildning. PRIV/IV eleverna har snabbt kommit in i skolans rutiner och gemenskap. Vi ser dock att kunskaperna hos dessa elever varit mycket svagare under detta läsår jämfört med tidigare. Hur vi ska arbeta med elever som inte når målen är ständigt på agendan och kontinuerliga samtal har även förts med IV-programmet och gymnasieförvaltningen i kommunen, Vi kommer att behöva tillskaffa oss mer kompetens och erfarenhet om hur vi ska få dessa ungdomar att nå målen och bli behöriga framöver då Gy 11 innebär avsevärt högre krav på behörighet. Med anledningen av den undersökning som genomfördes av Linnéuniversitetet föregående läsår, och som påvisade att Tegnérgymnasiets elever är de som trivs bäst och som dessutom har mest inflytande (elevdemokrati) på sin gymnasieskola i Kronobergs län, fortsätter arbetet med att utveckla elevrådet och hela skolans demokratiprocess. Under läsåret har vi fokuserat på att förbättra informationsflödet genom att använda First Class och Schoolsoft mera. En dags kompetensutveckling inom Schoolsoft har genomförts. Tröghet med att använda två olika system kvarstår. Informationsbiten är något vi måste jobba vidare med. Kursutvärderingar har gjorts i samtliga kurser och resultaten visar en fortsatt tydlig positiv utveckling och ett mycket gott omdöme av kurserna. Undervisande lärare analyserar och utvärderar resultatet av sina kursutvärderingar. Vid avvikande resultat för rektor en diskussion med respektive lärare. Vid elevernas utvärdering av läsåret framgår det att elevernas trivs mycket bra på skolan och att stämningen är bra samt att de får den hjälp de behöver. Det vi behöver arbeta vidare med är att få eleverna att känna sig rättvist bedömda. Detta framgår också vid den enkät om likvärdig bedömning som genomfördes. Var fjärde elev kände sig inte likabehandlad med tanke på betygsättningen. Tydliga och kontinuerliga betygssamtal måste föras under kursens gång. Vid medarbetarsamtal framgår att personalen trivs mycket bra men känner sig frustrerade av att det finns så få tillfällen att dryfta problem och frågeställningar då de informella mötena är få. Vidare framgår att det finns en oro över vad som kommer att hända med Tegnérgymnasiet i framtiden på grund av det ekonomiska underskottet. Kollegiet anser att det skulle behövas en sammanhängande vision för skolans utveckling, vad skolan ska stå för och hur vi i fortsättningen ska arbeta för att komma dit. Diskussionen bör föras av skolledningen och lärarna tillsammans.

9 9 Vidare upplever kollegiet att det saknas en vision från Folkuniversitetets sida - vad är FU:s tankar om Tegnérgymnasiets utveckling och framtid? V. ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRINGAR UNDER NÄSTA LÅSÅR Tegnérgymnasiets resultat och måluppfyllelse är genomgående tillfredsställande. Ändå har vi kunnat identifiera nya möjligheter att förbättra skolans resultat och måluppfyllelse. Det handlar fortfarande om en tydligare kommunikation och naturlig dialog mellan elev, lärare och skolledning för att kunna upptäcka potentiella förbättringsmöjligheter så tidigt som möjligt. Arbetet med detta pågår ständigt. Med anledning av och utgångspunkter från de utvärderingar som gjorts kommer följande områden att prioriteras under nästa läsår: Gemensamma riktlinjer för utvecklingssamtal och mentorskap ska tas fram. Fortsatt implementering och utveckling av ett coachande förhållningssätt för skolans pedagogiska personal och skolans elevhälsovård. Betyg och bedömning: fortsatt arbete i samband med GY 11. Jämställdhet och likabehandling i skolan: fortsatt arbete med likvärdig och rättvis bedömning. Likabehandlingsplan ska omarbetas. Marknadsföring: hitta ramar och strategier för hur vi tillsammans kan marknadsföra skolan. Temadagar och ämnessamverkan. Implementering av Gy 11 kommer att ta mycket tid i anspråk: all personal ska kontinuerligt få information och där det erfordras grundlig information om den nya gymnasieskolan. Skolverkets konferenser tillsammans med intern kompetensutveckling ska prioriteras under läsåret. För att stärka vi-känslan för personalen på avdelningen och skolan ska en utbildning för samtliga påbörjas under hösten Fokus ska läggas på att identifiera varje medarbetares drivkrafter samt skapa en gemensam målbild och värdegrund som vi ska kommunicera utåt. Personalarbetet framöver ska fokuseras på att skapa engagemang genom personlig utveckling, förståelse/respekt för kollegor och organisation, kommunikation, teambuilding och visioner. Växjö den 31 januari 2011 Susanne Morgan, rektor

10 10 Bilaga 1 Prioriterade utvecklingsområden De prioriterade utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse för det kommande läsåret är: det coachande förhållningssättet elevcoaching betyg och bedömning jämställdhet och likabehandling i skolan hållbar utveckling i skolan kultur i skolan BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet mobbning open space interpersonal kommunikation och allmän skolutveckling Dessa utvecklingsområden tematiseras och behandlas enligt följande schema: Tisdag, 15 september, 2009 Tema: det coachande förhållningssättet Innehåll: Vad är det coachande förhållningssättet? Vad kan det innebära för relationen lärare/elev? Hur gör vi för att implementera det coachande förhållningssättet på Tegnérgymnasiet? Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Emma B, Janne och Rosalia Torsdag, 15 oktober, 2009 Tema: betyg och bedömning Innehåll: likvärdighet och rättvisa, elevers rätt till information, frånvaro, ansvar för betygsättning, mål och betygskriterier, kunskaps- och bedömningsmatriser Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Lina-Maria, Cordelia och Steffen Onsdag, 11 november, 2009 Open space ordet är fritt Innehåll: relevanta synpunkter samt diskussion om hur Tegnérgymnasiet kan utvecklas

11 11 Samtal leds av Susanne. Måndag 14 december, 2009 Tema: Jämställdhet och likabehandling i skolan Innehåll: Olikas lika värde. Ansvarig för relevant information och diskussionsledning Nina W. och Lina Maria Vi avslutar konferensen med glögg och pepparkakor. Torsdag, 11 februari, 2010 Tema: Hållbar utveckling i skolan Innehåll: miljö, demokrati, ekonomi, psykosocial och fysisk arbetsmiljö Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Jan-Anders och Emma J. Tisdag, 16 mars, 2010 Open space ordet är fritt Innehåll: relevanta synpunkter om hur Tegnérgymnasiet kan utvecklas. Samtal leds av Mathias Måndag, 12 april, 2010 Tema: Kultur i skolan Innehåll: Skapande verksamhet och estetiska lärprocesser som en del i skolans kunskapsuppdrag. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Linda och Isabelle Tisdag, 11 maj, 2010 Tema: BRUK bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet Innehåll: målformulering, genomförande, bedömning av måluppfyllelse, analys samt formulering av verksamhetens mål och pågående utvecklingsprocesser.

12 12 Ansvarig för relevant information och diskussionsledning är Mathias Tisdag, 15 juni 2010, Tema: Mobbning Innehåll: Vad är kränkande behandling? Mobbning: förebygga, upptäcka, utreda, åtgärder. Ansvarig för relevant information och diskussion är Emma B. och Steffen Vi avslutar konferensen med jordgubbar och glass.

13 13 Tegnérgymnasiet Kvalitetsredovisning 2010 Läsåret 09/10

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 skolenhet Kvalitetsredovisning 2014/2015 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016

Verksamhetsplan. Vimarskolan Åk 7-9 2015/2016 Vimarskolan Åk 7-9 Tillsammans når vi toppen! Förbättringsområden inom förskola och grundskola enligt Nämndsplanen för styrning av barn- och utbildningsförvaltningen 2014 Nämndsplanen för styrningen av

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012

Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Om BUF i SKL s Öppna jämförelser 2012 Resultatutvecklingen i landets kommuner Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2009 rankat kommunerna utifrån ett sammanvägt resultat. Det sammanvägda resultatet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor. Datum: 2014-09-08 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Stockholm Ansvarig chef: Henric Granholm, rektor Datum: 2014-09-08 Systematiskt kvalitetsarbete Hermods gymnasium samt Design & Construction College

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Inlärning. perception. produktion

Inlärning. perception. produktion 2009 UW Inlärning perception produktion Lärande perception produktion reflektion Pedagogik förmågan att inte ingripa inre yttre Estetik gestaltad erfarenhet Exempel på process 5. Nytt utgångsläge 2. Känning

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling 4 2.2 Kommunikation och

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun

KVALITETSREDOVISNING. Simrishamns kommun KVALITETSREDOVISNING Simrishamns kommun 2008-2009 Gymnasieskolan Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 11. Österlengymnasiet 3 11.1 Resultat och kommentarer 3 Slutbetyg för avgångselever på Österlengymnasiet

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden

Kvalitetsredovisning. Inledning. Åtgärder för utveckling från föregående kvalitetsredovisning. Mål/Åtaganden. Normer och värden Kvalitetsredovisning Inledning På Blackebergs gymnasium arbetar ca 1140 personer, varav ca 1040 är elever och ett hundratal personal. Skolan erbjuder två studieförberedande program: det naturvetenskapliga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KVALITETSAVDELNINGEN ENHETEN FÖR INSPEKTI ON GYMNASIEINSPEKTÖR ULLA CARLSSON ZACKRI SSON SID 1 (15) 2008-03-21 ENHETSCHEF JUKKA KUUSISTO Rapport från inspektion av Gymnasieskolan

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Datum 130909 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Ullvi skola Kvalitetsredovisning 2015/2016 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009

1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 Kvalitetsredovisning för Vidåkersskolan åk 7-9, Särskolan samt Individuella programmet Läsåret 2008-2009 1 30) VK100S v1.0 040416, kvalitetsredovisning ro 1 2008-2009 Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro.

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014/2015. Gångvikens skola, en. En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Gångvikens skola, en En trygg, positiv och kunskapsgivande skola med framtidstro. Verksamhetsplan Grundskolan Petra Carlsvärd Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 3 2 Analys

Läs mer

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg

Enhetsplan läsåret 2014-2015. Rektor Sture Wängberg Enhetsplan läsåret 2014-2015 Rektor Sture Wängberg Information och dialog i Resam den 29 sep 2014 Verksamhetsidé: Beskrivning av verksamheten på Vårbergskolan. Skolan ligger i ett område med fin natur

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs.

All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever och studerande har möjlighet att nå de nationella målen. (Nybro vs. Under vårterminen 2014 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 liksom betygssättning i grundskolans åk 6 och 9, gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på nämnds- och verksamhetsnivå

Läs mer

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012

Åsenskolans. redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Barn och utbildning Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012 Sten-Åke Eriksson rektor 1 Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse 3 1.1 Kunskaper....3 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder

Danderyds gymnasium. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Välkommen till Öppet hus på Danderyds Gymnasium måndagen den 28/11 är skolan för dig som vill gå en teoretisk utbildning och kombinera det med studier inom ett särskilt intresseområde.

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Fårösundsskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Uppföljning

Läs mer

Gymnasieskolan Spyken Lund

Gymnasieskolan Spyken Lund Gymnasieskolan Spyken Lund Spyken idag Estetiska programmet musik Spetsutbildning i musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Särskild variant NA-musik Samhällsvetenskapsprogrammet ca 1000

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 LÄRANDESEKTIONEN AMBJÖRNARPSKOLAN Kvalitetsredovisning för grundskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer