Forskning & forskarutbildning i informatik i Linköping. Göran Goldkuhl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning & forskarutbildning i informatik i Linköping. Göran Goldkuhl"

Transkript

1 Forskning & forskarutbildning i informatik i Linköping Göran Goldkuhl

2 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

3 Från ekonomi och management till design och teknik 23 avdelningar Affärsrätt Carl Malmsten Furniture Studies Ekonomiska informationssystem Energisystem Fackspråk Fluid och mekatroniska system Företagsekonomi Hållfasthetslära Industriell ekonomi och marknadsföring Industriell miljöteknik Informatik Konstruktionsmaterial Kvalitetsteknik Logistik Maskinkonstruktion Mekanik Mekanisk värmeteori och strömningslära Monteringsteknik Nationalekonomi Produktionsekonomi Produktionsteknik Projekt, innovationer och entreprenörskap Statsvetenskap Sid 3

4 IEI i siffror 480 anställda 200 forskarstuderande i 24 forskarutbildningsämnen Intäkter 495 MSEK 40% undervisning 15% fakultetsmedel forskning 45% externa forskningsmedel Drygt studenter (4230 helårsstudenter) av LiUs studenter Grundutbildning för Civilingenjörer Systemvetare Ekonomer Jurister Statsvetare 600 kurser och 700 uppsatser/examensarbeten Sid 4

5 En institution med många olika vetenskapliga kompetenser Samverkan mellan discipliner krävs för att hantera många av framtidens stora utmaningar i samhället Ny teknologi, produkter, produktion och försäljning (integration av design, produktutveckling, produktion och tjänster) Nya krav i offentlig verksamhet (policyskapande, elektronisk förvaltning, avreglering, upphandling) Miljöproblem (hantera, reducera, utveckla alternativ, skapa nya affärsmöjligheter) Syn på forskning och utbildning Stark koppling mellan forskning och undervisning Komponenter delsystem system (förståelse för samband är avgörande oavsett disciplin) Forskningsresultatens användning i praktiska tillämpningar är lika viktigt som vetenskaplig betydelse Sid 5

6 Forskning & forskarutbildning i informatik i Linköping Göran Goldkuhl

7 70/80-talet ADB = en liten undervisningsgrupp på en stor datalogisk institution (IDA) Systemvetenskapliga programmet sedan 1977 Endast temaforskning vid Fil fak

8 90-talet Forskning etableras 90/91 genom forskningsgruppen VITS Forskarutbildning i informationsystemutveckling inrättas formellt vid Fil fak 1994 Nätverksbaserad forskarutbildning Forskarstuderande från andra lärosäten, som Örebro, Jönköping, Dalarna, Borås, Östersund, Karlstad, Kalmar Medverkan i KK-stiftelsens IT-lyftet

9 Forskarnätverk En verksamhetsidé: Ge väsentligt bidrag till nästa generation forskare/lärare inom informatik Stark integration forskning & forskarutbildning Externa forskarstuderande från andra lärosäten involveras i forskningsprojekt (vinna-vinna-basis) VITS = forskarnätverk Som mest över 40 personer

10 Forskningsområden Metodstött förändringsarbete & verksamhetsutveckling Processorientering, organisering och IT Kommunikationsanalys och IT Design av IT-system Användbarhet, begreppsmodellering Konceptet handlingsbarhet Metod & metametod i systemutveckling Systemarkitektur & interoperabilitet Utvärdering av IT-system Systemförvaltning/IT service management E-förvaltning Webbplatser, e-tjänster & e-infrastruktur Participation, säkerhet och tillit Policy vs IT i praktiken

11 Praktikfältsorientering Samverkansprojekt med praktikfältet för ömsesidigt värde och lärande Aktionsforskning Designforskning Utvärderingsforskning Komplexitet i frågor kräver närhet, samverkan och (ofta) kvalitativa forskningsmetoder Eftersträva praktikrelevans i forskning Användbar & nyttig kunskap Metoder, modeller, praktiska teorier VITS Praktikråd Forskarstödda praktikgemenskaper Professionsdoktorander Idé om att göra praktisk skillnad!

12 Hög volym utexaminerade licentiater och doktorer ( ) 22 doktorer 43 licentiater

13 Hög volym utexaminerade licentiater och doktorer - Många verksamma på andra lärosäten - Pär Ågerfalk Uppsala Ulf Seigerroth Jönköping Marie-Therese Christiansson Karlstad Stefan Cronholm Borås Owen Eriksson Uppsala Mikael Lind Borås Karin Hedström Örebro Björn Johansson Lund Jenny Lagsten Örebro Hanna Danielsson Linné/Kalmar Fredrik Karlsson Örebro Anders Forsman Dalarna Anders Hjalmarsson Borås Jonas Sjöström Uppsala Flera nämnda men inte alla ingen glömd

14 Stark resultatorientering Många avhandlingar Många andra publikationer Många forskningsprojekt Förädling av flera kunskapsprodukter Medarrangör i många nationella & internationella konferenser VITS Höstseminarium LAP workshops ALOIS workshops SIG Prag workshops Nätverket har bidraget till resultatorientering

15 Kapitaliseringsprocesser Forskarnätverk

16 VITS nätverkskapital Socialt kapital Intresse och engagemang för samverkan Kunskapskapital Gemensamma kunskapsprodukter (teorier, modeller, metoder) Processkapital Etablerade processer för forskarutbildning och forskningssamverkan

17 Investering i kunskapskapital Stimulera (inte kräva) doktorander och postdoktorer att bli delaktiga i användning och utveckling av nätverkets gemensamma kunskapsprodukter (metoder, teorikoncept) Leder ofta till samverkan mellan forskare (socialt kapital) Förstärkning av kunskapskapital Undviker fragmentering och isolering

18 VITS kunskapsprodukter Sammanhållen & sammanhängande kunskapsmassa Kumulativ kunskapsutveckling Kontinuerlig utveckling och prövning Gemensam användning ger möjligheter till kollektivt lärande Utnyttjar intresse och engagemang för samverkan Kollektiva insatser Möjliggör kraftsamling och fokusering Undviker fragmentering och isolering Gemensam teorigrund Samband mellan olika kunskapsprodukter

19 Exempel på VITS kunskapsprodukter Teorier Business Action Theory (BAT) Workpractice theory IS Actability Theory Metoder Förändringsanalys (FA/SIMM) Verksamhets- & InformationsBehovsAnalys (VIBA/SIMM) Metodanalys/metamodellering Forskningsmetodik Multi-Grounded Theory Practice Research

20 Aktionsforskning Metoder - modeller Designforskning Praktiska teorier Utvärderingsforskning Professionsdoktorander Praktiknära fallstudier Forskarstöd till praktikgemenskaper Practice research Theorizing Research community General practice Situational inquiry Local operational practice Modell för praktikforskning

21 2000-talet Fortsatt nätverksorientering men tydligare koncentration till Linköping Viss fokusförskjutning från forskarutbildning (färre doktorander nu) till forskningsprojekt Forskningsfokus: E-förvaltning Program: Från Policy till Design och Effekter Flytt från IDA till IEI Från en datavetenskaplig miljö till en ekonomisk/samhällsvetenskaplig miljö Projektsamverkan med statsvetenskap, industriell marknadsföring

22 2000-talet Fortsatt samverkan med andra lärosäten genom nationella nätverket för e-förvaltning, forskarutbildning och forskningsprojekt Högskolan Borås Karlstads universitet Linnéuniversitetet Mittuniversitetet Högskolan Skövde Stockholms universitet Uppsala universitet Örebro universitet

23 Program för e-förvaltningsforskning Från Policy till Design och Effekter

24 Webbplatser, e-tjänster och interoperabilitet Flera forskningsprojekt Sambruk av e-tjänster (05-08) Forskningspartner till föreningen Sambruk (100 kommuner) E-körkortstjänster (05-08) Länsstyrelserna och Vägverket E-tjänst för körkortstillstånd Portal för körkortsfrågor (Korkortsportalen.se) Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner (06-09) Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping E-tjänster för livsmedelstillstånd, skyltlov Sammanhållen process företagsetablering

25 Webbplatser, e-tjänster och interoperabilitet Flera forskningsprojekt Samverkande metoder för utveckling av e-tjänster (08-) Skatteverket Utvärdering av e-tjänst eskattedeklaration Design av e-tjänst epd (Prel InkomstDeklaration) Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun (08-) Samverkan med Sambruk Personlig assistans (kommuner Försäkringskassan) Ekonomiskt bistånd (kommuner CSN, FK, AF, Skatteverket) E-infrastruktur & e-tjänster

26 Webbplatser, e-tjänster och interoperabilitet Flera forskningsprojekt Verksamt.se: Samspel mellan stat & kommun (10-11) Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket, SKL, Sambruk, 20 kommuner Utvärdering av företagarsajten verksamt.se i relation till kommuner Författningsanalys, processanalys, organisatorisk samverkan, e-tjänsteplacering, användbarhet DUKAT för restaurangföretagare (12-) SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket, flera kommuner Visionsprojekt: Ett samlat informationssystem (portal) för restaurangföretagares samtliga kontakter med stat och kommun

27 E-tjänster, tillit och informationssäkerhet Flera forskningsprojekt Säkra e-tjänster en fråga om tillit och organisering (SAFe) (08-11) Elektroniska journalsystem (Landstinget i Östergötland), medborgarkontor och e-tjänster (Botkyrka och Nacka kommuner), e-tjänst för gymnasieval mm. Ett annat ansikte utåt? en studie av hur professionella aktörers roller, kompetens och bemötande påverkas av offentliga e-tjänster (FACe) (09-11) Förändrade handläggarroller på CSN Att involvera interna och externa intressenter i e-tjänsteutveckling vid Linköpings universitet Förändrade roller och relationer mellan vårdgivare och patienter inom Landstinget i Östergötland

28 E-tjänster, tillit och informationssäkerhet Flera forskningsprojekt Framtidens säkra elektroniska identifiering framväxt och användning av e-legitimationer (FUSe) (11-14) Analys av framväxt av och samspel mellan process och artefakt bilder av dåtid och nutid för att förstå framtid Analys av design och risker riskuppfattningar, tekniskt och socialt, designens betydelse Analys av praktik och tolkningar av praktiker faktisk och uppfattad säkerhet, eid vs. e-tjänst Analys av ansvarsutkrävande kring e-legitimation vem ställs till svars när något går fel Analys av framtidens säkra e-legitimationer normativt, vägledande implikationer för kravställande och utveckling av morgondagens e-legitimationer

E-tjänster för Sambruk

E-tjänster för Sambruk E-tjänster för Sambruk VINNOVA-projekt 2005-2008 Samverkan mellan Föreningen Sambruk och Forskningsgruppen VITS, Linköpings universitet FoU-syften Utveckla metodik och modeller för kollektiv e-tjänsteutveckling

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer?

Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer? Forskare som åskådare, revisor, rådgivare eller designer? Göran Goldkuhl sgruppen VITS (www.vits.org) Institutionen för Ekonomisk & Industriell utveckling Linköpings universitet Forskare i relation till

Läs mer

Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan. Ann-Margreth Hammar

Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan. Ann-Margreth Hammar Filosofiska fakulteten FiF-avhandling, No. 103 Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan Ann-Margreth Hammar 2011 Framlagd vid filosofiska fakulteten vid

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Koordination och informationssystem i företag och nätverk

Koordination och informationssystem i företag och nätverk Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 6 Koordination och informationssystem i företag och nätverk av Ulf Melin Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet 581 83 Linköping

Läs mer

Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys

Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 5 Från system till process kriterier för processbestämning vid verksamhetsanalys av Mikael Lind Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet

Läs mer

Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Handel och IT

Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Handel och IT Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Handel och IT HÖGSKOLAN I BORÅS 2011 Dnr 542-11-511 1 Innehåll Sammanfattning 5 1. Profilering för Högskolan i Borås 7 2. Område och

Läs mer

Grundutbildning i informatik i Linköping

Grundutbildning i informatik i Linköping Grundutbildning i informatik i Linköping Ulf Melin och Anders Persson Informatik och forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling ulf.melin@liu.se Agenda Vad bedriver vi

Läs mer

Program Stockholm 17-18 november 2010

Program Stockholm 17-18 november 2010 Program Stockholm 17-18 november 2010 Tillsammans bygger vi framtidens digitala samhälle redan idag Välkommen till mötesplatsen för dig som berörs av smartare tjänster och arbetssätt för framtidens samhällsbyggnad

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN

DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 1 6 DEN KOMPETENTA ARBETSPLATSEN Forskning om kompetens i arbetsplatsens relationer Programkatalog M A R I A N N E D Ö Ö S & P Ä R L A R S S O N Titel

Läs mer

etjänster som social interaktion via användning av IT-system

etjänster som social interaktion via användning av IT-system Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 16 etjänster som social interaktion via användning av IT-system en praktisk teori av Göran Hultgren Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Projektkatalog etjänster

Projektkatalog etjänster VINNOVA Information VI 2012:09 Projektkatalog etjänster Slutkonferens - summering och reflektioner Titel : Projektkatalog etjänster. Slutkonferens - summering och reflektioner Serie: Vinnova Information

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009

Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag. December 2009 Kartläggning av forskning om tjänster Diskussionsunderlag December 2009 Förord 1 Förord TJÄNSTEFORSKNING Det senaste decenniet har tjänsteinnehållet i svensk ekonomi ökat och fått en allt större betydelse

Läs mer

Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling?

Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling? Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling? En översikt av utbildning och forskning vid universitet och högskolor Av Maria Kaarto 1 Kompetensläget för tjänsteutveckling IT-kommissionen har

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

/00987 SE. Handledaree Ulf Melin. ent

/00987 SE. Handledaree Ulf Melin. ent LIU-IEI-FIL-A 11/ /00987 SE I backspegeln, i fordonet och genom vindrutann - den svenska e-legitimationens framväxt och nuläge In the rear-view mirror, in the vehiclee and through thee windshield - the

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet

FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet FoU i praktiken En studie av aktörer och projekt inom en flerkommunal FoU-verksamhet Ingalill Thor Per-Erik Ellström Bodil Ekholm Eva Ellström Dan Rönnqvist FoU-rapport 34:2006 Denna studie är delfinansierad

Läs mer

Informatik som fält/disciplin

Informatik som fält/disciplin Informatik som fält/disciplin Aktuella informatikteman ITM T3 Karin Axelsson Informatik, IEI, LiU karin.axelsson@liu.se Ämnet Disposition Benämningar Identitet Gränser Fokus Referensdiscipliner Internationellt

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer