Medlemsblad. för medlemmar i IFS Uppsala. hösten, Nu faller löven, ett tu o tre, Rött, gult o brunt är nu allt. jag kommer se!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad. för medlemmar i IFS Uppsala. hösten, Nu faller löven, ett tu o tre, Rött, gult o brunt är nu allt. jag kommer se!"

Transkript

1 Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Jag vill måla färger av hösten, Nu faller löven, ett tu o tre, Rött, gult o brunt är nu allt jag kommer se! Stöd för återhämtning vid psykisk ohälsa Erfarenheter från sju år med återhämtningsinriktat arbetssätt IFS inbjuder till föreläsning Tisdagen den 19 november kl Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, K-salen Återhämtning respektive rehabilitering är två begrepp inom psykiatrin med olika innebörd. Återhämtning är det som sker hos personer med psykisk ohälsa, rehabilitering är det som professionen gör för att stödja återhämtning. På olika håll i världen har man utarbetat arbetssätt som på bästa sätt ska gynna återhämtning. En ledande princip är att fokus ska vara på personen och inte på professionen. Viktiga förutsättningar för god återhämtning är Individualiserat arbetssätt Delaktighet. Brukaren/patienten ska vara delaktig i alla de insatser som ges, bokstavligen alla Valfrihet och självstyre ska råda Utvecklingsmöjligheter ska förutsättas Källbäck är en verksamhet inom vuxenpsykiatrin i Gävle där man sedan sju år arbetar återhämtningsinriktat. Det är en verksamhet som på många sätt skiljer sig från den traditionella vården inom psykiatrin. De kommer att berätta om verksamheten på Källbäck och svara på våra frågor. Välkomna!

2 Psykiatriveckan 2013 Psykiatri i förändring 4-8 november Gunnesalen Akademiska sjukhuset, Ingång 10 Gratis - Ingen föranmälan - Välkomna!

3 Måndag 4 november: Brukarinflytande och återhämtning 08:30-09:00 Psykiatriveckan öppnas, Medarbetar- och brukarinflytande i Psykiatrins Hus Åsa Hagberg, Åsa Törnkvist, Agneta Jordeby Jönsson 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 Former för brukarinflytande i psykiatrisk vård Elisabet Alphonce Brukarrevision kvalitetsgranska en verksamhet Anna-Karin Söderberg, Petra Rohrer Frukt, mingel, sång och musik Emelie Röjdeby, Jens Mattson Delat beslutsfattande samt Delaktighetsmodellen Cecilia Ingard Vad tycker brukarna om arbetskläder och samtalsrum? Cecilia Ingard Brukarråd vad tillför det verksamheten? Tarja-Leena Kirvesniemi, Pia Röjdeby Lunch på egen hand Inflytande för återhämtning och vårdförbättring Kjell Broström Min väg till återhämtning Yasmine Ejner Lind Frukt, mingel, sång och musik Emelie Röjdeby, Jens Mattson Mina erfarenheter som Brukarinflytandesamordnare Johanna Ericsson Studiecirklar en del av vägen vidare Anna-Maria Lundberg Brukarnätverk och föreningar i Uppsala Län Petra Rohrer

4 Tisdag 5 november: Kvalitet och utveckling inom psykiatrin 08:30-09:00 Patientperspektiv på kvalitetsregister Ylva Augustinsson, Pia Röjdeby 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 Vad kan framtidens patienter vinna på en biobank? Janet Cunningham Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Hanna Ljungwall, Maria Celin Frukt, mingel, sång och musik - Rolf Sundvall Varför jag väljer att bli psykiatrisjuksköterska Erik Sundelin, Kristina Haglund Vad som hjälpt mig Elena Orrlöv Maktbegreppet inom psykiatrin och socialpsykiatrin Cecilia Ingard Lunch på egen hand ECT en omdebatterad behandling Mats Liljedahl Vad hjälper när det är svårt? Elsa Kjellander Kvalitetsregister och vårdförbättring Anna Servin Cervin, Mårten Skogman Frukt, mingel, sång och musik - Rolf Sundvall Det existentiella samtalet Gudrun Rosén Tro, andlighet och psykisk hälsa Thomas Ekstrand Aktuell forskning inom psykosvården Robert Bodén

5 Onsdag 6 november: Vård och rehabilitering 08:30-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30 Internetpsykiatri för psykisk hälsa Jenny Ullander m.fl. Att undvika tvångsvård vid svår demenssjukdom Malgorzata Szmidt Frukt, mingel, sång, musik Maj Grandmo Anhörigstöd i Uppsala kommun Åsa Hansson, Anna Elenor, Anhörigcentrum Föräldrastöd vid psykossjukdom Annika Åkvist, Annette Stålberg Att bilda eget företag som brukarexpert Jouanita Törnström Lunch på egen hand ISA (Individuellt stöd i arbete) Liselott Sjögren, Karin Halldén, Håkan Bergvall Frukt, mingel, sång, musik Maj Grandmo ISA projektets deltagare i Uppsala berättar Att leva med psykisk ohälsa och arbeta Pia Röjdeby

6 Torsdag 7 november: Psykiska olikheter lika rättigheter 08:30-09:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:30-12:00 12:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:15 15:15-16:30 Myter och sanningar om psykisk ohälsa Kurt Nyberg Diskrimineringslagen Linda Awerstedt Frukt, mingel, sång/musik/dikter Signe Rudbeck Selin, Staffan Söderlind Fallstudier i grupper Linda Awerstedt, Jessica Axberg, Annica Wiss, Katri Atti, Therese Netzell Återsamling Linda Awerstedt Lunch på egen hand Diskriminering gestaltad Louise Lundström Upplevelser av utanförskap och diskriminering Katri Atti, Anna-Karin Söderberg Hur kan man inkludera i skola och arbetsliv? Therese Netzell Frukt, mingel Visning av konstutställningen Självporträtt Eva Högberg och medlemmar i Club Lindormen RSMH Paneldebatt: Hur hantera diskriminering i vardagslivet? Linda Awerstedt, Madelene Persson, Anna-Karin Söderberg, Jessica Axberg, Annika Wiss

7 Fredag 8 november: Konst och kultur i den psykiatriska vården 08:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:15 11:15-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 Rundvandring med visning av konsten Andreas Bjersby Frukt, mingel, Knus spelar och sjunger Johan Larsson, Katrin Mandl Att arbeta med öppen scen Patrik Bergenwall Diktläsning Kulturföreningen Sjuk konst, sjuka konstnärer Anna Franklin presenterar ett bildspel av Göran Franklin Lunch på egen hand Självbilder Annika Berg Frykholm Reflektion i musik och rörelse Marie-Louise Sahlberg Avslutning, Frukt, mingel, Knus spelar och sjunger Johan Larsson, Katrin Mandl Gratis - Ingen föranmälan - Välkomna! För mer information kontakta Elisabet Alphonce på telefon

8 IFS UPPSALA Något om föreningen Skrivet februari 2001 Av Astrid Kiselman En kurs för anhöriga till psykiskt sjuka gavs i Uppsala första gången våren Ansvarig var psykiatrin och föreläsare var olika läkare och psykologer, platsen var Studiegården i Ulleråkersparken. Anhörigas situation hade börjat uppmärksammans och föreningar hade bildats i Göteborg och Stockholm. Namnet blev Intresseföreningen för schizofreni, IFS. Den dåvarande chefsöverläkaren vid Ulleråker, Bengt Ekblom ville gärna se en förening också i Uppsala och psykiatern Ing-Marie Wieselgren stödde idén. Vi som gått kursen (och verkligen uppskattat den) fick frågan om vi kunde starta en förening. Vi träffades två gånger och ingen vill åta sig uppgiften att vara ordförande. Suzanne Oxhammar som var organisationspsykolog på Ulleråker gav inte upp och inbjöd Margarethe Weckman från Stockholmsföreningen att föreningsprata och inspirera. Vid den tredje träffen den 1 juni 1989 bildades IFS-Uppsala och jag blev ordförande. De första fyra åren hölls alla medlemsmöten på Studiegården och det var inte alltid så lätt att ta sig dit till det avlägsna hörnet av parken. Anhöriga kom dock och det märktes att det var en viktig verksamhet. En del av de äldre medlemmarna hade varit isolerade och inte velat tala om det svåra det innebar att ha en sjuk anhörig. Att träffa personer med samma erfarenheter blev något positivt och flera blev goda vänner. Föreningen var från första början aktiv. Brev och remissvar skickades till psykiatrin och till politiker, anhöriga inbjöds att tala vid vårdutbildningar och för politiker, anhöriga intervjuades i press och lokalradio. Samarbetet med RSMH blev viktigt. Från och med hösten 1993 kunde medlemsmötena hållas i landstingets konferenscentrum, Slottsgränd 1, vilket blev uppskattat. Anne-Sofie Hansson- Pourtaheri och Ing-Marie Wieselgren lyckades få psykiatrin att betala lokalkostnaden. Verksamheten fortsatte med regelbundna träffar och nya medlemmar kom till ofta genom anhörigutbildningarna. En samtalsgrupp för syskon fanns under några år och visade sig viktig för flera. Anhörigas medverkan i utbildningar och diskussioner blev något som mer och mer efterfrågades. Material om schizofreni kopierades och skickades till studenter och skolelever som efterfrågade sådant. Kontakten med Riks-IFS behövdes. Styrelsemedlemmarna fick ofta samtal från anhöriga som vill ha råd och stöd. Genom ROS-gruppen i psykiatrireformens spår kom ett viktigt samarbete igång med psykiatrin, kommunen, försäkringskassan, länsarbetsnämnden och RSMH och en studieresa till Boston medverkade till att Studentprojektet och rehabiliteringsutbildningar kom till. Det är bara att konstatera att föreningen behövs. Mycket återstår att göra.

9 Centrum för forskning om funktionshinder Bättre psykosvård Psykolog Richard Färdig vid Institutionen för neurovetenskap, berättade om det nationella kvalitetsregistret Psykos-R och återhämtning: IMR (illness management and recovery). Alltså sjukdomens hantering och återhämtning vid svår psykisk sjukdom, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Schizofreni har för närvarande prioritet 4 vilket betyder att det är ganska angeläget och att det bör satsas på studier, Tidiga insatser: öka fokus på evidensbaserade studier, sjukdomskontroll 45-68% återhämtning. Ingen differentiering, tidig intervention: Kortare psykotiska perioder, bättre prognos, färre kroniker. Satsa på effektiva evidensbaserade läkemedelsbehandlingar och behandlingsmetoder. Psykosociala insatser, delaktighet i beslut. Förut ansågs: Att svår psykisk sjukdom hade ett stadigt försämrande förlopp. Nu anses: Att man ska ha fokus på att hjälpa klienten att skaffa information och färdigheter för att hjälpa sig själv, för att hålla sjukdomen i schack och kan även med stöd få ett arbete. Strategier att hantera ihållande symtom och andra problem. Återhämtningsmål: 1. Hjälpa klienten att sätta upp och eftersträva meningsfulla mål. 2. Målen följs upp och utvärderas under hela programmets gång. 3. Återfall betyder att klienten får börja om igen. Man har 40 sessioner individuellt eller i grupp 1 timme per vecka. Information och strategi: Man pratar om: Återhämtningsmål: Sjukdomsinsikt. Stress sårbarhetsmodellen. Ökat socialt stöd att kommunicera med sin läkare. Använda läkemedel effektivt, biverkningar. Droger o alkohol. Återfall, prevention. Kartlägga stress. Personlig återhämtning. Behov tillfredsställda inom sjukvården. Hälsosam livsstil. Vid datorn/ann-louise Carleson

10 Bifogar än en gång vinterns program på Anhörighetscentrum 12 nov Anhörighetscentrum, 12 nov Anhörighetscentrum, 3 dec Anhörighetscentrum, 3 dec Anhörighetscentrum, 10 dec Anhörighetscentrum, 10 dec Anhörighetscentrum, 17 dec Anhörighetscentrum, Allsång och fika. Kom och sjung välkända visor med oss! Psykisk Hälsa Café Mindfullness, Lena Nilsson Du som anlitar Vård och Bildning som utförare kan få juridisk vägledning i frågor som rör ditt beslut om personlig assistans, hemvård, anhörigvård m.m. Jill Tägtström, jurist i Vård och Bildning, Uppsala kommun, berättar mera. Glöggfest och Samtal med anhörigkonsulent Psykisk hälsa café. Rekreation, andrum och vila. Möjlighet att prova en aktivitet med sjukgymnast. Information om hälsa ur ett anhörigperspektiv och om aktiviteter på Anhörigcentrum. Siv Gustavsson, sjukgymnast och Åsa Hansson, anhörigkonsulent. Siv G. sittande avspänning Ett besök på öppernvården i Gimo Privatiseringen som gjordes för drygt tre år sedan (Hätö, sammanslagning av Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar - ett privat företag) har delvis ökat tillgängligheten. Från klockan är det möjligt att få prata med en telefonist efter gjorda sifferval. Det gäller naturligtvis vardagar, kallelse kommer skriftligt med A- post. Väntetiderna kan dock bli långa och det är naturligtvis svårt attprioritera. Besöken är strukturerade och starkt tidsbestämda om det inte kommerett återbud efter. Lika vanligt som återbud är att utebli på grunda av dålig dagsform. Nuvarande överläkaren började samtidigt som privatiseringen. Han är i sina bästa år, smal, verbal och energisk. De 3 eller 4 gånger jag träffat honom 30 minuter pratar han varmt om maximal effekt av mediciner. Själv är jag restriktiv och bemöter med att biologiska varelser reagerar olika. Vi är alla en produkt av arv och miljö och med åren har bagaget ett stort inflytande. Om en sjukdom inte är kronisk eller dödlig brukar återhämtning komma. Barn och ungdomar hämtar sig fortare men kan vara mera utsatta och oskyddade. Den inre styrkan måste komma fram och den är inte synkroniserad med andra. Magnus Eriksson

11 Detta är styrelsen Ordförande Ann-Louise Carleson, Gustaf Kjellbergsväg 1 A, Uppsala Tel: Vice ordförande Titti Lindholm, Lomvägen 52, Sollentuna Tel , Sekreterare Birgitta Johnsen, Kyrkogatan 5, Östhammar Tel , Kassör Emma Carleson, Gröna gatan 24 E, Uppsala Tel , Hemsidan Tim Öhlund, Litslena Djurby, Grillby Tel , Ordinarie ledamot Ann-Britt Hjort, Odengatan 11 B Uppsala Tel , Styrelseledamot Ylva Augustinsson, S:t Persgatan 39 G, Uppsala Tel , Suppleanter: Beatrice Carleson Christer Busch, Nya Valsätravägen 17 B, Uppsala Tel , Ing-Marie Wieselgren, Hov 60, Uppsala Tel ,

Medlemsblad. För medlemmar i Ifs Uppsala

Medlemsblad. För medlemmar i Ifs Uppsala Blad nr 4 oktober 2010 Medlemsblad För medlemmar i Ifs Uppsala Hösten har gått i rasande tempo och vi har haft ett medlemsmöte i September med Personliga ombuden, vilket de medlemmar som kom tyckte var

Läs mer

för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11

för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11 Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Det kommer en vår Högt i skyn skola svalorna flyga Ty det kommer, det kommer en vår IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11 Anteckningar

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: 070-339 25 71 Uppsala Parkinsonförening Mobil 073-82 75 900 Göran Einarsson tel. 018-25

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Revansch! CAROLINE AF UGGLAS skrev en bok med sin psykolog

Revansch! CAROLINE AF UGGLAS skrev en bok med sin psykolog Revansch! 2014:2 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH CAROLINE AF UGGLAS skrev en bok med sin psykolog TEMA: TERAPI Sture Bergwall & bortträngda minnen Terapi minskar återfall vid sexbrott Samtal en vinst

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Nyhetsbrev 6 oktober 2010 Stockholms länsförening av riksförbundet för mag- och tarmsjuka Ordförande har ordet Innehåll: Kalendarium Aktiviteter F-kassan Föräldraträff Kulturfestival Kost och mage Radiumhemmet

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg.

Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg. Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje,

Läs mer

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor

Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor Att arbeta med vuxenutbildningsfrågor HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2006 ARTIKLAR Carina Järvenhag, Susanne Glennegård, Voff

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått?

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Nummer 2, juni 2008 Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Ur tidning 2/2003 Det kom ett brev Projekt Empowerment var ett projekt under Riksföreningen Autism

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer