LSS DAGARNA 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den november 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS DAGARNA 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2015"

Transkript

1 inbjudan till konferens i Stockholm den november 2015 DÄRFÖR HAR DU INTE RÅD ATT MISSA KONFERENSEN 1 Aktuella domar gränsdragning & lagtolkning MEDVERKANDE TALARE Åsa Regnér SOCIAL DEPARTEMENTET Monica Svanholm FÖRSÄKRINGSKASSAN Katarina Lindblad LINDBLAD JURISTBYRÅ AB 2 Uppdateringar från forskningen diagnostik av autism 3 Försäkringskassan nya riktlinjer & föräldraansvaret 4 Konkreta verktyg för rättssäker & tidseffektiv dokumentation 5 Åsa Regnér om framtidens LSS #framtidenssoc

2 ÄR DU REDO ATT MÖTA FRAMTIDENS LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är ett ämne som engagerar och ligger nära om hjärtat för många av oss. Men det är också en tuff uppgift att slitas mellan budgetansvar, rättsäkra bedömningar och önskan om att möta brukares behov på bästa sätt. Du som jobbar med LSS gör skillnad i människors liv och därför är det av största vikt att du håller dig uppdaterad! Konkreta redskap för att möta de svåra frågorna LSS dagarna 2015 är konferensen där du får möta kollegor från hela landet, nätverka, diskutera och lyssna till praktikfall från andra kommuner. Dessutom talar Åsa Regnér om framtidens funktionshinderpolitik och vi gör en djupdykning i juridiken med gränsdragningsproblematik, lagtolkning & rättsäker handläggning. Allt för att du ska få de bästa verktygen för att hantera dina utmaningar. Varmt välkommen på årets mötesplats om LSS! Sofia Blücker Projektledare HÅLLTIDER DAG 1 ONSDAG 09:00 Registrering 11:45 Lunch 17:00 Första dagen avslutas DAG 2 TORSDAG 09:00 Dag 2 Inleds 12:30 Konferensen avslutas. Lunch för workshopens deltagare 13:30 Workshop 16:30 Workshopen avslutas För specifika programtider, se SEPARAT BOKNINGSBARA WORKSHOPS 26 NOVEMBER HANDLÄGGARE: RÄTTSSÄKER BEDÖMNING AV PERSONLIG ASSISTANS Bedömning och gränsdragning kring den personliga assistansen är för många handläggare en av de största utmaningarna att hantera. Balansgången mellan den assistansberättigades egen uppfattning och lagstiftningens intention, samt hänsynstagande till praxis och senaste domsluten gör bedömningen snårig. Tillsammans sätter vi den personliga assistansen under luppen och reder ut vart gränserna ska dras och hur lagen ska tolkas. Teori varvas med praktisk interaktion och gruppdiskussion av olika situationer. Du får lära dig: Vad är grundläggande behov i lagens mening? Individuell uppskattning av tidsåtgång vad är rimligt? Assistans till små barn viktiga aspekter Väl underbyggt underlag för vem som har rätt till personlig assitans Gruppdiskussion: Vad är kvalitet? Workshopen leds av Jennie Östlund & Karolina Kohlström, jurister, Nordström Assistans Karolina och Jennie är utbildade jurister och har lång erfarenhet av arbete med assistansfrågor. Jennie har bl.a. även flera års erfarenhet av arbete på Stockholms Överförmyndarnämnd och Karolina från Försäkringskassan. CHEF: KONKRETA REDSKAP FÖR ATT LEDA INOM LSS Som enhetschef har du inte bara ansvar för verksamheten idag, utan även att leda organisationen in i framtiden. Under denna workshop får du redskap för att utveckla din verksamhet genom att lyfta och synliggöra talanger och dessutom konkreta tips att balansera budgetkrav mot att tillgodose brukares behov. Passet varvar teori med praktiska övningar och gruppdiskussion. Få verktyg för att: Skapa en nytänkande och proaktiv organisation Hitta balansen mellan budgetansvar och att tillgodose en rättighetslag Kommunicera ut vision och värdegrund till medarbetare Rekrytera & leda den yngre generationen Workshopen leds av Kerstin Eriksson, divisionschef & Aja Pettersson, verksamhetschef, Humana Individ & Familj Kerstin Eriksson och Aja Pettersson har mångårig chefserfarenhet från LSS och socialpsykiatri både inom kommunal verksamhet, privat regi och entreprenad. Aja har både erfarenheter som föreläsare och utbildare inom första hjälpen för psykisk hälsa. Kerstin har erfarenhet av att driva egen konsultverksamhet med handledning för baspersonal inom LSS, chefshandledning och coachning.

3 KEYNOTE SPEAKER PÅ GÅNG HOS SOCIALDEPARTEMENTET Framtidens funktionshinderspolitik så ska vi bli bättre! Nya utredningar på gång - detta kommer att ses över Den nya diskrimineringslagen så ska du möta kraven Stund för frågor Med en bakgrund som bland annat generalsekreterare inom RFSU, en chefsbefattning inom FN i Bolivia och tjänsteman vid Justitiedepartementet tillträdde Åsa Regnér som barn-, äldre- och jämställdhetsminister i oktober I hennes ansvarsområde finns bl. a. funktionshinderspolitiken, där rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som är viktiga fokusområden som Åsa Regnér vill säkerställa. Gränsdragningsproblematik vad omfattar föräldraansvar? Utmaningen med enhetliga bedömningar Förtydliga bedömningar utan att standardisera en omöjlig uppgift? På gång inom området uppdateringar & förbättringar Passa på att ställa dina frågor till Försäkringskassan! Monica Svanholm, enhetschef, Försäkringskassan Alla kan inte tala men alla kan kommunicera Vad är AKK och hur kan du använda det? Konkreta verktyg för att brukaranpassa din kommunikation Tips för hur du kan skapa en mer kommunikativ miljö Anna Fäldt, leg. logoped, Uppsala läns landsting & Beteendebolaget Utmaningar vid diagnostik av autism Vad vet vi om orsakerna till autism? Varför ökar antalet som får autismdiagnos? Vad innebär de nya kriterierna i DSM-5 (ICD-11)? Viviann Nordin, med. dr. och överläkare, Södersjukhuset Socialstyrelsens nya föreskrifter rättssäker dokumentation Genomgång av det nya regelverket Respektfull dokumentation vad ska du tänka på Dokumentationen - viktigt för det systematiska kvalitetsarbetet Nya handboken Handläggning och dokumentation Ylva Ehn, jurist, Socialstyrelsen Hur ska du möta ökade förväntningar från framtidens LSSberättigade? En yngre generation brukare som ställer högre krav, vad är rimligt och hur hanterar du deras förväntningar på kommunen? Med dagens medicin och teknik blir brukarna allt äldre, hur hanterar vi den åldrande generationen LSS-berättigade? GRUPPDISKUSSION Kostnad & kvalitet - meningsfulla nyckeltal för LSS Resultatstyrning, uppföljning och analys hitta din förbättringsområden Få dina medarbetare att kommunicera ut nyckeltalen! Benchmarka er verksamhet mot andra kommuner Maria Price har en bakgrund som områdeschef inom LSS och äldrevård. Idag är hon projektledare på Rådet för främjande av kommunala analyser och utbildar dagligen chefer i praktisk användning av jämförelser, nyckeltal och analyser. Senaste juridiska uppdateringarna för LSS! Dag 1 avslutas med ett dubbelpass i juridiska uppdateringar där Katarina Lindblad från Lindblad Juristbyrå AB, specialiserad på socialrätt, gör en djupdykning i de mest aktuella juridiska frågorna rörande LSS. Genomgång av nyheter och uppdateringar Analys av gränsdragning & lagtolkning i aktuella domar Gör rättssäkra bedömningar ta stöd i rättspraxis och prejudicerande domstolsavgöranden SPÅR: HANDLÄGGARE Från kaos till struktur så fick vi koll på läget! Vår modell för fungerande processer Så gick vi från kris till ordning, struktur & kontroll! Så skapade vi en bättre arbetsmiljö & ökat förtroende Utmaningar & erfarenheter med lean-arbetet Eva Pedersen Wallin, chef & Mattias Ingeberg, gruppchef & utvecklingsledare, Södertälje kommun Komplexa ärenden i personkrets 3 Gränsdragning vem är inkluderad? Funktionsnedsättningen i personkrets 3 - detta är utmärkande Varför är samsjuklighet & komorbiditet mer regel än undantag? Kerstin Malmberg, överläkare & med.dr., Stockholms läns landsting Borås stad om att sätta verksamheten under luppen På uppdrag från kommunens politiker beställdes en genomlysning av bl. a. funktionshindersverksamhet och ett 1-års projekt drog igång. Motivet har varit att lägga grunden för ett förbättringsarbete och att kunna öka och säkerställa kvaliteten för dem som i slutändan tar emot insatserna. Hur gick vi tillväga? Fallgropar att undvika? Målet: Ett gott liv var dag vad innebär det för brukaren? Resultat & reflektioner kring genomlysningsarbetet Lena Hedberg, delprojektledare & Catrin Karlsson, verksamhetsutvecklare, Borås Stad SPÅR: CHEF Införandet av enhetliga titlar över kommungränser Göteborgsregionen genomförde 2012 ett gediget arbete med förändrad titulatur som landade i två titlar kopplade till olika kompetensnivåer: Stödassistent och Stödpedagog. Varför och hur genomfördes byte av titulatur? Och vad hände sen? Utmaningar och erfarenheter från projektet AnnBrith Davidson var en av verksamhetscheferna som arbetade fram överenskommelsen om gemensam titulatur i GR-området. Hon har också varit aktiv under tre år i det Nationella kompetensrådet inom Projekt Carpe. Idag arbetar hon som områdeschef i Västra Göteborg. Brukaren i fokus kvalitetsarbete som gav resultat Brukarundersökningar & fokusgrupper nyckeln till framgång Utmaningar & möjligheter med att aktivt jobba lösningsfokuserat Verktyg för att få med medarbetarna på förbättringsarbetet Konkreta tips för bättre samarbete från brukaren till enhetschef Madelene Bjelkenhoff, enhetschef, Landskrona stad Cecilia Karlsson, verksamhetsutvecklare, Landskrona stad Förbättringsarbete med uppdraget, brukare & personal i fokus Miljö, arbetssätt & utmanande beteenden Med Lex Sarah som förbättringsverktyg Begränsnings- & skyddsåtgärder i arbetet Marina Åberg-Carlsson, bitr. områdeschef, Södertälje Kommun

4 Avsändare: Conductive AB Karlavägen Stockholm B Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare. LSS DAGARNA 2015 inbjudan till konferens i Stockholm den november 2015 KEYNOTE SPEAKER PÅ GÅNG HOS SOCIALDEPARTEMENTET Åsa Regnér Framtidens funktions hinderspolitik så ska vi bli bättre TID & PLATS Konferens november 2015 Workshop 26 november 2015 Scandic Ariadne Södra Kajen 37 Stockholm ANMÄLAN Telefon Bokningslinje Hemsida Mail Nya utredningar på gång detta kommer att ses över Den nya diskrimineringslagen så ska du möta kraven PRIS T.o.m. 12 jun T.o.m. 9 okt Fr.o.m. 10 okt Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr Hotell* kr kr På förfrågan * Avser pris per natt i enkelrum på Scandic Ariadne i direkt anslutning till konferensen. SPECIFIKA PROGRAMTIDER? Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. BÖRJA NÄTVERKA DIREKT! AB I konferenspriset ingår kaffe, lunch och digital dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Konferensens utställare tilldelas en deltagarlista. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid över låta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats och hotell förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 4 veckor före konferensdatum. För fullständiga avboknings regler se vår hemsida TALARE FRÅN Con741

5 PROGRAM ONSDAG 25 NOVEMBER :00 Registrering med kaffe och smörgås 09:15 Projektledare Sofia Blücker, Conductive, och moderator Susanne Larsson, hälsar välkommen 09:20 Utmaningar vid diagnostik av autism, Södersjukhuset 10:00 Förmiddagsfika 10:20 Alla kan inte tala men alla kan kommunicera, Uppsala läns landsting 11:00 Bensträckare 11:15 Keynote speaker: På gång hos Socialdepartementet 11:45 Lunch SPÅR: HANDLÄGGARE 12:40 Från kaos till struktur så fick vi koll på läget! Södertälje kommun 13:10 Bensträckare 13:20 Borås stad om att sätta verksamheten under luppen, Borås Stad 13:50 Bensträckare 14:00 Komplexa ärenden i personkrets 3, Stockholms Läns Landsting SPÅR: CHEF 12:40 Förbättringsarbete med uppdraget, brukare & personal i fokus, Södertälje kommun 13:10 Bensträckare 13:20 Införandet av enhetliga titlar över kommungränser, Göteborgs Stad 13:50 Bensträckare 14:00 Brukaren i fokus kvalitetsarbete som gav resultat, Landskrona stad 14:30 Eftermiddagskaffe 14:50 Senaste juridiska uppdateringarna för LSS! Lindblad Juristbyrå AB 16:30 Mingel 17:00 Konferensens första dag avslutas TORSDAG 26 NOVEMBER :00 Kostnad & kvalitet - meningsfulla nyckeltal för LSS, RKA 09:40 Bensträckare 09:50 Gränsdragningsproblematik vad omfattar föräldraansvar? Försäkringskassan 10:30 Förmiddagsfika 10:50 Socialstyrelsens nya föreskrifter rättssäker dokumentation, Socialstyrelsen 11:30 Bensträckare 11:40 Konferensens stora gruppdiskussion: Hur ska du möta ökade förväntningar från framtidens LSS-berättigade? 12:30 Konferensen avslutas 12:30 Lunch för workshopens deltagare 13:30 Separat bokningsbara workshops Handläggare: Rättssäker bedömning av Personlig Assistans Chef: Konkreta redskap för att leda inom LSS 16:30 Workshops avslutas Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

AVANCERAD VERKSAMHETS-

AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan

Läs mer

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012

Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2012 EXPERTER KommunLex AB Jonas Reinholdsson Arbetsmiljöverket Agneta Karlström PRAKTIKFALL Praktisk arbetsledning

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET

SOCIALA MEDIER OFFENTLIG VERKSAMHET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2015 VÅRA TALARE Advokatfirman MarLaw Katarina Ladenfors Advokat & partner Huddinge kommun Martina Nygren PR-ansvarig Statistiska centralbyrån Sara

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling

Nya arbetssätt ligg steget före! FRAMTIDENS EXECUTIVE ASSISTANT 2014. En nyckelfunktion i ständig utveckling inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 VÅRA EXPERTER Petra Brask & Partners AB Petra Brask Effektivitetskonsult Futurewise Tomas Edlund Trendspanare Congruence AB Suss Björklund Kommunikolog

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 maj 2011 FÖRELÄSARE Äldrecentrum Eva Norman FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Eva Rönnbäck Octopus Demens

Läs mer

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2014 SPECIELLT INBJUDNA Finn Kronsporre Jurist Organisationspsykolog Anna Barsk Holmbom Kvalitetsstrateg VÅRA TALARE Frösunda Christine Rosencrantz

Läs mer

Elevhälsa i utveckling

Elevhälsa i utveckling Elevhälsa i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 April 2010 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eleonor Otterdahl Enheten för lärande och undervisning Göteborgs Universitet Eva Hjörne

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN

TJÄNSTEUPPHANDLING I PRAKTIKEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 oktober 2012 VÅRA TALARE Sveriges kommuner och landsting Mathias Sylwan Jurist Institutet för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan

Framtidens mas/mar. Patientsäkerhet, yrkesroll & framtid. Läkemedelsgenomgångar Samtycken från beslutsoförmögna Framgångsrik samverkan inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 november 2013 KEyNOTE SPEAKER Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Västerbottens läns landsting Sara Lundberg Umeå kommun Petra Henriksson Patientsäkerhet,

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Djursjukvård en bransch i utveckling

Djursjukvård en bransch i utveckling NYA SPÄNNANDE CASE! Djursjukvård en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 januari 2012 TALARE Södra Djursjukhuset Olof Skarman Västerorts Djursjukhus Ingemar Alin SLA Maria

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer