Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 3/05. Tema: Flerfunktionshinder"

Transkript

1 Nr 3/05 Tema: Flerfunktionshinder 25

2 Innehåll sid Safiren - boende för sköra barn 3-5 Nu har vi ett fungerande liv 5-7 Utsatt grupp som väcker starka känslor 8-9 Äntligen något för oss 10 Stor oro när Oskar flyttar hemifrån Att komma tillbaka till vardagen Handträning ger resultat Likadant men ändå annorlunda Ibland är vården lite för bra! Fokus på flerfunktionshinder 2 NUMMER Habilitering Nu är en verksamhetstidning som ges ut av Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting. Habiliteringsverksamheten erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder också stöd till anhöriga och personal i barnets, ungdomens eller den vuxnes närmiljö. Habilitering Nu sprids till samarbetspartners inom landstinget, kommunerna i länet, handikapporganisationer m fl. ANSVARIG UTGIVARE Carina Hjelm, Tel e-post REDAKTION Agneta Holmberg, Tel e-post Eva Norberg, Tel e-post REDAKTIONSKOMMITTÉ Marianne Frenning Barbara Hallsén Carina Hjelm Agneta Holmberg Inga-Lill Kristiansson Eva Norberg Agneta Svensson Hans Wermeling OMSLAGSFOTO Anki Almqvist ADRESS Stockholms läns sjukvårdsområde Handikapp & Habilitering Box Stockholm Tel Fax REPRO & TRYCK Federativ Tryckeri ab Stockholm 2005 Välkommen till ännu ett nummer av Handikapp & Habiliterings tidning Habilitering Nu. Vi får mycket positiv respons på tidningen. Den har en bred målgrupp, inom såväl Stockholms läns landsting som övriga Sverige. Det är verkligen glädjande att den röner så mycket uppskattning. Ett av Handikapp & Habiliterings uppdrag är att verka för ökad kunskap och förståelse för våra målgruppers behov och jag tror att tidningen är ett viktigt verktyg i det arbetet. Denna gång har vi fokus på kanske en av de mest angelägna utvecklingsfrågorna inom Handikapp & Habilitering, nämligen habiliteringens insatser till personer med flerfunktionshinder. I tidningen kan du läsa flera artiklar som tydliggör hur komplex frågan är och att det är ett område som väcker starka känslor, hos brukare, anhöriga och personal. Hjärnskadecenter är en av Handikapp & Habiliterings verksamheter som tar emot personer med omfattande funktionsnedsättningar. I Habilitering Nu kan du läsa om Hjärnskadecenters verksamhet, men också möta en av de personer som drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder. Du kan också läsa om barnboendet Safiren, ett hem för sköra barn med flerfunktionshinder och stora medicinska behov, och gripande berättelser om föräldrars erfarenheter av att leva med barn med mycket stora omvårdnadsbehov. Inom Hjärnskadecenter, Safiren och våra habiliteringscenter finns gedigen erfarenhet av att ge råd, stöd och behandling till personer med flerfunktionshinder. Vi behöver samla alla de goda erfarenheterna som finns inom Handikapp & Habilitering, hämta inspiration från omvärlden och, inte minst, fråga brukarna och de anhöriga vad de vill ha för insatser från habiliteringen. I tidningen nämns tvärprofessionella team, utvidgat omvårdnadsbegrepp, samverkan med kommunen, behovet av vårdkedjor och vikten av bra kontakt med patientansvarig läkare. Kanske är det några framgångsfaktorer som vi ska arbeta vidare med för att vi ska ge lika bra insatser till denna grupp som till alla andra grupper som får del av habilitering ens insatser. Carina Hjelm Habiliteringschef Foto: Anki Almqvist

3 Safiren- boende för sköra barn Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist Det finns barn som har så stort omvårdnadsbehov att föräldrarna, trots att de försökt, inte klarar av att ha sitt barn boende hemma. Några av de barnen bor på Safiren, ett boende i Vallentuna för medicinskt sköra barn. och blir lika glad varje gång hon trycker. Hon är så söt och varje gång hon skrattar, så skrattar vi med henne. Fia bor på Safiren i Vallentuna. Här bor också två pojkar och två flickor i åldern 6-19 år. Alla barn är medicinskt sköra och har omfattande funktionshinder, två av dem har stora medicinska omvårdnadsbehov. Samtliga har så kallad gastrostomiknapp på magen, genom vilken närings- och medicinintag kan ske. Stort medicinskt omvårdnadsbehov Anette Ekberg, föreståndare, och Jenny Lewenhaupt, som är sjuksköterska, har varit med från starten När vårdhemmet Storhagen skulle läggas ned -96, var det några av barnen som var så medicinskt sköra att det inte kunde flytta till ett vanligt gruppboende, berättar Anette. De behövde medicinsk omvårdnad, en del av dem dygnet runt. Alla barn har ett eget rum och det är familjen som inreder rummen. All medicinsk utrustning är i möjligaste mån kamouflerad för att göra miljön så hemlik som möjligt. Inom Handikapp & Habilitering finns ytterligare ett boende för medicinskt sköra barn, Villekulla, där man har samma antal platser som Safiren. Fia bor på Safiren och åker hem varannan helg. Solen lyser in i det ljusa köket där Fia, som är 12 år, sitter och trycker på sina stora röda knappar, så kallade Big Mac. Med knapparna kan man spela in ljud eller prat. När Fia trycker på den ena knappen är det någon som säjer tjolahopp och då skrattar Fia lyckligt. Hon väljer hela tiden tjolahoppknappen Tabu lämna sitt barn Barnen som bor på Safiren har alltid bott hemma först, ofta i flera år. Några har också prövat kommunalt boende innan de kommer till Safiren. Det handlar om familjer som under lång tid försökt ha sitt barn boende i hemmet, säger Anette. När föräldrarna till sist väljer den här lösningen är de ofta så uttröttade och slut att de helt enkelt inte orkar läng- 3

4 re. De har kanske haft åtta assistenter i sitt hem i åratal. Att lämna ifrån sig sitt barn är så tabu att man verkligen kämpar in i det sista. Att ta hand om ett barn med så här stora behov kan vara ett heltidsarbete, säger Jenny. Om man har flera barn och yrkesarbetar kan det ibland bli svårt att få livet att fungera. Tilläggas bör att alla barnen inte bor här på heltid. De flesta åker hem varje eller varannan helg, någon bor på Safiren varannan vecka och någon åker inte hem alls. På Safiren finns det personal dygnet runt som har tid att ta hand om barnen. Det finns kunskaper och rutiner som gör att allt fungerar. För att säkra en god omvårdnad för varje barn finns det en pärm där allt som gäller deras dagliga rutiner skrivs in. När det sker förändringar skrivs de in och alla medicinintag noteras. Varje barn har också en kontaktperson som bland annat ansvarar för kontakterna med föräldrarna. Istället för att bara se hinder försöker vi titta på vad som är möjligt att göra för barnen, säger Anette Ekberg, föreståndare, och Jenny Lewenhaupt, sjuksköterska 4 på Safiren. nat att barnen har tillgång till Jennys sjuksköterskekompetens. Det underlättar att jag finns här, så nära barnen, säger Jenny. Jag kan ordna med läkemedel och även delegera ansvaret med medicinering till mina kollegor. Det gör det lättare att arbeta förebyggande. Men också att snabbt se tecken på om komplikationer tillstött och läkare behöver kontaktas. Jag poängterar alltid att vi inte tar över föräldrarollen. Det är ju inte så att barnen som bor här är sjuka, säger Anette. De har omfattande funktionshinder, som gör dem medicinskt sköra och i behov av medicinsk kompetens. Ofta mår barnen bättre när de får komma till Safiren. Vi har ju lång erfarenhet av barn med liknande funktionshinder och vet att skillnaden mellan hälsa och ohälsa är hårfin, säger Anette. Det kan räcka med små föränd- Mår bra på Safiren Det speciella med Safiren är bland an- ringar i barnens diet eller omvårdnad för att de ska må bättre, säger Jenny. Att se helheten kring barnet är mycket viktigt. Brister det någonstans är det ju barnen som mår dåligt. På Safiren har Jenny huvudansvaret för alla kontakter med sjukvården som barnen behöver. Jag ansvarar, i samråd med föräldrarna, för kontakter med barnens olika läkare, sjuksköterskor och dietister. Ofta följer ju föräldrarna med, men det är vi på Safiren som ordnar det praktiska kring besöken, så föräld- rarna bara kan möta upp på sjukhuset. Om barnen har ett speciellt problem vet jag ofta av erfarenhet vart man kan vända sig. Föräldrarna har huvudansvaret Barnets kontaktperson har ansvar för de andra kontakter som barnet har och vi strävar efter ett gott samarbete med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, skola och övriga personer som är viktiga runt barnet. Kontaktpersonerna ansvarar också för det där lilla extra kring barnet. Vi blir spindeln i nätet och tar hela det administrativa ansvaret, säger Anette. Men jag poängterar alltid att vi inte tar över föräldrarollen. Om barnen hamnar på sjukhus till exempel, är det alltid föräldrarna som är med dem. Föräldrarna har fortfarande sitt huvudansvar, men vi är ett komplement där de inte räcker till. Under åren som gått är det flera barn som gått bort på Safiren. Vi har rutiner för väntade och oväntade dödsfall här, fortsätter Jenny. Ibland kan det gå väldigt fort med de här barnen. Deras kroppar utsätts för stora påfrestningar så den biologiska klockan går fortare. Det är en ganska lång process när ett barn ska flytta till Safiren. Först kommer föräldrarna på studiebesök. Ibland är LSS-handläggaren också med vid besöket. När de varit här brukar jag säga att de ska gå hem och fundera, säger Anette. Om de sedan bestämmer sig för att försöka, lägger vi upp en inskolningsplan på två till tre veckor. Det är en process som måste få ta tid, fortsätter Anette. Det handlar ju mycket om att föräldrarna ska känna tillit till oss, men det brukar gå ganska snabbt. När inskolningen är över bjuder jag alltid in till ett föräldrasamtal för att vi ska få prata igenom hur det fungerar, säger Anette. Många upplever att det är jobbigt att lämna ifrån sig sitt

5 barn, men när de väl bestämt sig kan de känna en lättnad över att de tagit det här steget. De är ofta ledsna för att det varit så tungt, att de exempelvis inte fått den information de behövt om möjligheter till avlastning och så. När barnet sedan kommer hem kan det bara få vara jättemysigt. Då har föräldrarna liksom hunnit ikapp sig själva och har tid och kraft att vara med sina barn. Behov av ungdomsboende Safiren fungerar som ett hem och när barnen kommer från skolan är det mellanmål och sedan fritid fram till middagen. Personalen lägger ned mycket tid på att hitta på roliga saker för barnen. Istället för att bara se hinder försöker vi titta på vad som är möjligt att göra för barnen. Det kan handla om att måla, leka eller bara koppla av. Safiren har en egen förskollärare som har det pedagogiska ansvaret. I lokalerna finns bland annat ett vitt rum där man kan lyssna på musik i musiksängen eller bara ligga och titta på bubbelröret. Flera av barnen får sin mat genom gastrostomiknappen, men alla får ändå smakportioner av den hemlagade maten och man sitter ned tillsammans under varje måltid. Det är viktigt med gemenskapen som finns vid matbordet och även om man inte kan äta hela sin måltid genom munnen kan man ändå få smaka. Barnen älskar det här och tycker om att få uppleva olika smaker. När den pojke som nu är 19 år fyller 20 år, ska han egentligen inte få bo kvar på Safiren eftersom det är ett boende för barn. Problemet är detsamma på Villekulla, där några av de boende snart fyller 20 år. Vi tycker att det finns behov av ett boende anpassat för medicinskt sköra ungdomar med flerfunktionshinder och hoppas att det löser sig på bästa sätt. När Fia kom till Safiren fick vi chansen åter att börja leva ett vanligt liv, precis som alla andra familjer utan handikappade barn, säger Lasse och Eva Alvin. Nu har vi ett fungerande liv Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist Olle och Fia Alvin var syskon som bodde tillsammans på Safirens boende för medicinskt sköra barn. Olle gick bort i januari, 17 år gammal. Fia bor kvar och har enligt sina föräldrar det bästa boendet i Sverige för barn med svåra funktionshinder. Det familjen Alvin har gått igenom framstår för de flesta av oss som obeskrivligt orättvist och tungt. Av fyra födda barn är två fortfarande i livet. Gustaf,19 år, som för tillfället är i Kina och Fia, 12 år, som har ett svårt flerfunktionshinder och bor på Safiren. Eva och Lasse förtäljer oss sin historia. De berättar öppet och rakt, utan sentimentalitet, men med en stark känslomässig närvaro. Fia är familjen Alvins andra barn som bor på Safiren. Olle gick bort i januari i år, 17 år gammal. Då hade han bott på Safiren sedan starten Både Olle och Fia föddes med flerfunktionshinder, med låg begåvningsnivå och stora motoriska och medicinska funktionshinder. När jag väntade Olle hade jag en diffus känsla av att något var fel med honom, berättar Eva. När Olle 1987 föddes var Gustaf, vår första son, bara femton månader. Jag fick havandeskapsförgiftning i vecka 40 och låg på intensiven i tre dagar. Olle vägde bara 2,2 kilo när han kom och blev genast efter förlossningen flyttad till neonatalen. Lasse tog bilder på honom som han framkallade på FotoQuick. Jag fick 5

6 6 se Olle på kort innan jag fick se honom i verkligheten. Efter tre veckor fick vi komma hem, men Olle var gnällig och missnöjd. Han kräktes och sov nästan ingenting. Det tog fyra månader innan Eva och Lasse förstod att något var fel. Vi firade julafton med släkten, berättar Lasse. Jag har en faster som är barnneurolog. Hon höll i Olle och tyckte att han var så stel i kroppen. Hon rådde oss att kontakta Karolinska sjukhusets barnneurolog. Utröttade Vid EEG-undersökningen kunde man se att Olle hade konstant epileptisk aktivitet i hjärnan. Han fick behandling vars syfte var att häva kramper- Det var en fullständig mardröm. Jag hade ju Gustav som behövde komma ut på dagarna. Jag minns att jag gick med vagnen och Olle bara skrek. Gustav försökte prata med mig, men jag gick som i dvala. Jag sov inte ordentligt på flera år. Det var en ständig kamp. Ibland skrev de in oss på KS så att vi skulle få vila några dagar. Inte rumsrent med institution Det var Eva som fick ge upp sitt arbete som förskollärare. Lasse var nyutexaminerad från KTH och kunde inte hoppa av sitt nya jobb. Då trodde jag aldrig att jag skulle få ett liv igen. Hela min tillvaro kretsade kring Olle. Vi känner aldrig någon skuldkänsla över att vi har Fia där, det känns som Safiren tar hand om hela Fias familj. na. Det hjälpte dock inte och senare konstaterades att Olle hade medfödda hjärnskador, bland annat så kallad cerebral feber orsakad av skador på hjärnans temperaturcentrum. Olle hade också störningar på sömncentrum i hjärnan, vilket gjorde att han kunde vara vaken i flera dygn utan att bli trött, berättar Lasse. Han fick en rad medicinska komplikationer av sitt funktionshinder, bland annat inre magblödningar och stora smärtor. Periodvis vistades hela familjen på sjukhus. Redan efter ett par år var vi fullständigt slut, fortsätter Lasse. Vi hade avlastning på Eugeniahemmet och på Åkeshovsgården och en flicka från kommunen som kom hem till oss ibland. Men Olle var så infektionskänslig att han nästan alltid var sjuk. Om han var sjuk fick han inte komma till Åkeshovsgården. En höst var han inbokad tolv nätter, men vi fick lämna återbud till åtta av dem. Olle var ofta ledsen och skrek mycket. Han kräktes och krampade flera gånger varje dag. Vi såg ingen utväg och ville hitta ett boende för Olle, men på den här tiden var det inte rumsrent att flytta sitt barn till institution, säger Lasse. Vi blev motarbetade överallt, inte minst av FUB. Tillsammans med andra föräldrar i liknande situation bildade Eva och Lasse ALF, Anpassade lösningar för flerhandikappade barn. Till slut var familjer med i ALF. Ett år var Lasse och Eva på Färöarna på en konferens anordnad av, NFPU, Nordisk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede. Vi skulle berätta om vår situation. Det var en massa omsorgsfolk där och på kvällen hamnade vi i baren med en man som arbetade på omsorgsförvaltningen. Han lovade oss en plats för Olle, som då var 4 år och det dröjde bara ett par veckor innan han fick flytta in. Det var skönt, men jag var ständigt orolig, säger Eva. Det fanns ingen sjuksköterska där och Olle behövde ju medicinsk tillsyn. Jag åkte dit varje dag i flera veckor Man ordnade med sjuksköterska och efter några veckor kände Lasse och Eva sig trygga. Vi satt här och tittade på varandra, fortsätter Eva. Vi bråkade för första gången på flera år. Vi hade ju inte haft tid för något annat än Olle. Olle kom ofta hem och familjen åkte till Storhagen och hälsade på. Föräldrarollen var densamma, men ett lugn hade infunnit sig, både för Olle och för resten av familjen. Olle följde sedan med till Safirens boende 1997, där han bodde till sin död i januari. En liten prinsessa Mellan Olle och Fia fick Eva en liten pojke vid namn Erik. Erik blev bara tolv dagar gammal när han gick bort i ett medfött hjärtfel. Vi ville gärna ha ett barn till och läkarna sa till oss att det inte fanns någon egentlig risk för att även nästa barn skulle vara skadat. Olle hade ju en hjärnskada och Erik hjärtfel. Det fanns ingen koppling mellan deras problem. När Fia föddes 1993 var hon Evas prinsessa. Jag var så lycklig. Allt gick i rosa och Fia var underbar. När hon var två månader sa Lasse till mig att vi nog borde gå till neurologen med Fia också. Då höll jag på att kasta ut honom. Det fick bara inte vara något på Fia också. Hon rörde sig nästan inte, dreglade och kunde inte hålla huvet uppe, berättar Lasse. Jag såg det här som Eva inte kunde ta in. Fia blev gnällig och skrek mycket. Vid EEG-undersökningen upptäcktes inget, men läkaren kunde se att hon hade förhöjd muskeltonus. Hon hade också en urinvägsinfektion, som hon nog hade haft ont av. Fia lärde sig att förflytta sig krypande, men kom aldrig längre än så i sin motoriska utveckling. Precis som sin bror Olle drabbades Fia av infektioner, som påverkade hela hennes beteende, både fysiskt och psykiskt.

7 Just nu är det fotbollsmatcher på TV som Fia älskar att titta på. Trots att ingen annan i familjen är särskilt intresserad, berättar Fias mamma. Safiren bäst i Sverige Fia är mycket mer harmonisk och kommunikativ än var Olle var, säger Lasse. Hon förstår väl om man säger att nu kommer mamma hem eller om någon annan bland släkt och vänner ska komma, eller att vi ska ha fest, som hon älskar. Om man spelar eller sjunger en känd sång, t ex Blinka lilla stjärna, och ändrar tempo från det vanliga, skrattar hon så hon kiknar för att man busar med sången. Hon älskar just nu att titta på fotbollsmatcher på TV något som ingen av oss andra i familjen ägnar mycket tid åt. Hon känner igen en mängd musikstycken, t ex är hon väldigt förtjust i Santanas musik. Hon har, vad vi tror, inga smärtor och mår ganska bra så länge det är ordning på hennes medicin- och näringsintag. Hon får neurometabola förändringar om hon inte får i sig den rätta närings- och vätskemängden, som påverkar hela hennes tillstånd. Fia bodde hemma och periodvis på elevhem tills hon var 10 år. Elevhemmet fungerade aldrig riktigt bra, säger Eva. Det fanns ingen medicinsk kompetens där och vi var ofta oroliga för Fia. Nu när hon har flyttat till Safiren känns det jättebra. Vi har sett många boenden under åren och Safiren måste vara ett av de bästa som finns i Sverige. För det första är personalen mycket erfaren. Det finns ett lugn och man vet hur man hanterar olika situationer som svårt flerhandikappade barn kan hamna i. Dessutom finns medicinsk kompetens, vilket är mycket viktigt för trygghetskänslan. Tar hand om hela familjen Personalen bemöter oss föräldrar och syskon till de barn de tar hand om med mycket stor lyhördhet, samma värdighet och lyhördhet som de visar barnen som bor där, säger Lasse. De pysslar om barnen, och försöker ordna efter varje barns behov och önskemål. Vi känner aldrig någon skuldkänsla över att vi har Fia där, det känns som Safiren tar hand om hela Fias familj. Genom allt detta ger de oss ett enormt stöd, som gör att vi orkar mer, och att vi vågar och vill blicka framåt i livet precis som vanliga familjer utan handikappade barn gör, säger Eva. Vi tror att det är samhällsekonomiskt lönsamt med den här verksamheten, som gör att vi kan förvärvsarbeta och göra lite nytta i samhället, säger Lasse. Många föräldrar med barn med så här stora behov, som inte får det stöd vi får, riskerar utbrändhet, och kan kanske inte någonsin komma ut på arbetsmarknaden. Nu kommer Fia hem varannan helg och Safiren sköter samtliga Fias kontakter med habiliteringen, läkare, tandläkare, dietister m.fl. Vi är med vid läkarbesöken, men sköter inte den administrativa ruljansen, säger Lasse. Aldrig skuldbelagda Eva och Lasse har aldrig känt att de blivit skuldbelagda av omgivningen för att deras barn inte bor hemma. Alla är förstående och tycker att vi gjort rätt. Vi hade det väldigt svårt och tungt, det fanns ingen utväg. Nu när vi har ett så fungerande boende som Safiren kan vi planera på ett annat sätt. Vi vet ju att Fia har det bra. Vi kan åka på semester ibland, gå ut och äta, träffa vänner. Sådant som tidigare var omöjligt. Det finns en värme mellan Eva och Lasse, som speglar stor kärlek och respekt. Kanske har allt det svåra vi har haft att ta itu med stärkt vår relation och sammanhållning. Trots att det varit väldigt svårt har vi ändå alltid haft det bra tillsammans. Men det är nog så att när Fia kom till Safiren fick vi chansen åter att börja leva ett vanligt liv, precis som alla andra familjer utan handikappade barn, och det känns som vi nu lever ett så gott liv som vi önskade oss en gång innan vi fick barnen. 7

8 Utsatt grupp som väcker starka känslor Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist Barn med flerfunktionshinder har rönt särskild uppmärksamhet under det senaste året och finns också med som ett prioriterat utvecklingsområde inom Handikapp & Habilitering. Nu diskuteras behovet av tvärprofessionella team kring den här gruppen, ökad samverkan med andra huvudmän och tydliga kontakter med patientansvarig läkare. 8 Barn med flerfunktionshinder och deras familjer beskrivs ofta som särskilt belastade och utsatta. Den senaste brukarundersökningen inom barnhabiliteringen i Stockholm indikerar att föräldrar till barn med flerfunktionshinder upplever ett visst missnöje med habiliteringens insatser. Inom Handikapp & Habilitering har man arbetat med att fördjupa kunskapen om barn med flerfunktionshinder. En arbetsgrupp bildades bestående av professionella från samtliga yrkesgrupper och med lång erfarenhet av att arbeta med dessa barn. Arbetet leddes av forskningsledarna inom FoUUenheten och mynnade ut i en skrift Flerfunktionshinder - på jakt efter arbetssätt. Birgitta Norrthon och Gunilla Stjernberg, båda sjukgymnaster på Täby habiliteringscenter var med i den processen. Under de första diskussionerna blev det uppenbart att arbetet med den här gruppen väcker mycket starka känslor, säger Birgitta Norrthon. Ett gemensamt tema, oavsett profession, var att man kände en stor ensamhet i arbetet med de här barnen. Man ställs också inför de stora livsfrågorna i möte med familjerna. En slutsats som arbetsgruppen tidigt drog var därför vikten av att inte ställa någon ensam i kontakten med familjen. Det blev uppenbart att ett bra habiliteringsarbete med denna grupp kräver ett välfungerande tvärprofessionellt team. Utvidgat omvårdnadsbegrepp Arbetsgruppen kom fram till tre huvudteman i omhändertagandet - medicinskt, psykiskt och socialt omhändertagande, som tillsammans mynnar ut i ett utvidgat omvårdnadsbegepp. Behovet av god omvårdnad kopplat till medicinska behov är stort. Det kan handla om aktiviteter för att motverka att varje förkylning leder till lunginflammation eller att minska risken för smärta och felställningar på grund av spasticitet. I diskussionerna användes flitigt boken Det är nu som räknas (Förlagshuset Gothia, 2003). Här tas de viktigaste medicinska aspekterna upp, säger Gunilla Stjernberg. Man kan i boken få uppdaterad information och kunskap om de medicinska problem som många barn har med andning, nutrition, reflux, tarmfunktion, blåsfunktion, epilepsi, hypertoni, sömn och smärta. Det psykiska omhändertagandet handlar mer om kommunikation och relation inom familjen och den vardagsmiljö som barnet vistas i. Det sociala omhändertagandets utgångspunkt är i sin tur hur man kan bygga upp en meningsfull habilitering för familjen, men också om att hitta ett balanserat förhållningssätt till habiliteringens samhällsansvar. Betoning på välbefinnande Eftersom de här barnen har stora medicinska omvårdnadsbehov utgör ofta sjukgymnasten den habiliteringspersonal som träffar familjen mest, särskilt i början. Barnens motoriska utvecklingsmöjligheter är begränsade och de utvecklas mest under de första levnadsåren. Sammanställd data visar att redan vid fyra års ålder planar den grovmotoriska utvecklingskurvan ut. Fokus för sjukgymnastiken blir på välbefinnande och insatser för att få vardagens aktiviteter att fungera, exempelvis hjälpmedel för sittande, stående och förflyttning. Utvecklingsmöjligheter för barnet finns kanske i- stället inom områdena kommunikation och samspel. Här behövs ett samarbete mellan specialpedagog, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. Orka veta sanningen Idag har diagnosmetoderna förfinats och ofta har föräldrarna kunskaper om barnets utvecklingsmöjligheter redan innan de kommer till oss, säger Birgitta. Men ibland är det svårt att ta till sig och förstå och man hör motstridiga budskap. Genom att se hur och när

9 naster är beroende av att samverkan med exempelvis förskola och skola fungerar bra, säger Birgitta. För att habiliteringen ska fungera optimalt krävs att det finns kontinuitet i personalstyrkan och att personalen är engagerad, har utbildning för att ta emot denna grupp av barn och är intresserade. Det är viktigt att barnen får sitt behov av att röra på sig, ändra ställning och läge väl tillgodosett och att de får de bästa motoriska förutsättningarna för sitt liv. Familjen som helhet är också beroende av att samarbetet mellan olika huvudmän fungerar kring barnet. Därför är samverkan med kommun och andra samverkanspartners som sjukvården ännu viktigare i denna grupp än i andra. I kontakten med kommunen när det gäller LSS-insatser som avlastning, assistans och annat, är ju kuratorns roll mycket viktig. När det gäller att utveckla habiliteringen för barn med flerfunktionshinder måste det göras tillsammans med anhöriga, tycker både Birgitta och Gunilla Att arbeta med de här barnen väcker som sagt starka känslor och man vill verkligen göra allt man kan. Eftersom de senaste brukarundersökningarna indikerar ett missnöje, vill man ju veta vad som kunde göras bättre. Upplever föräldrarna att barnen får för lite sjukgymnastik, eller handlar det om helt andra saker. Jag skulle önska att man kunde göra djupintervjuer med några familjer för att få svar på hur vi kan utveckla vårt arbete till det bättre. När det gäller att utveckla habiliteringen för barn med flerfunktionshinder måste det göras tillsammans med anhöriga, tycker sjukgymnasterna Gunilla Stjernberg och Birgitta Norrthon. barnen klarar vissa milstolpar i utvecklingen får vi möjlighet att bättre kunna förutse den motoriska utvecklingen. Men det är inte heller självklart att föräldrarna vill veta, inflikar Gunilla. Här måste vi vara oerhört inkännande och försiktiga så att vi inte ger information om barnet som föräldern inte är beredd att ta emot. Oavsett vilken profession man har är det viktigt att man inte står ensam i det här, fortsätter Gunilla. I arbetsgruppen kom vi fram till att det är jätteviktigt att det tvärprofessionella teamet fungerar bra. Kanske att erfaren personal kan fungera stödjande för mindre erfaren personal och kanske skulle vi behöva mentorer eller någon annan stödfunktion i arbetet med flerfunktionshindrade barn. Samverkan viktigare för denna grupp Vår roll som konsulterande sjukgym- Vårdkedja önskvärd Under våren anordnades en seminarieserie om tre tillfällen för sjukgymnasterna inom Handikapp & Habilitering. Sjukgymnasterna Maggan Oswald och Åsa Bartonek var seminarieledare. Under seminarierna var det några utvecklingsområden som dominerade. Det visade sig exempelvis att i de ärenden där sjukgymnasten under en längre tid varit den enda från teamet som hade kontakt med familjen uppfattades arbetet som betungande. Man upplever sitt arbete som givande och meningsfullt men ensamt. Vi diskuterade därför förhållningssätt för att undvika att situationen med ensamarbete uppstår. Här är det fungerande teamet viktigt. Ett annat område handlar om kontakterna med sjukvården, behovet av en vårdkedja för barn med flerfunktionshinder och vikten av en bra kontakt med patientansvarig läkare, PAL. Sammanfattningsvis kunde man känna av en öppen attityd mot ökat teamarbete och det tror jag också bör vara perspektivet i programarbetet kring barn med flerfunktionshinder, avslutar Margareta Oswald. 9

10 Under en uppskattad seminarieserie fick föräldrar till ungdomar med flerfunktionshinder möjlighet att diskutera frågor kring vuxenboende, fortsatt bra medicinsk omvårdnad och godmanskap. Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist De föräldrar som deltog var nöjda, seminarieserien fyllde ett uppdämt behov, berättar Monica Engstedt, kurator och Karin Thermanius, psykolog. Äntligen något för oss 10 Under våren erbjöds en seminarieserie till föräldrar till barn i åldern år med flerfunktionshinder. Seminarieserien var ett samarbete mellan Sundbyberg, Upplands Väsby, Blackeberg, Norrtulls habiliteringscenter och Föräldrautbildningen. Karin Thermanius, psykolog och Monica Engstedt, kurator, arbetar båda på Sundbybergs habiliteringscenter där seminarierna hölls. Det är första gången man erbjöd en seminarieserie som är skräddarsydd för just den här gruppen och det var oerhört uppskattat. Äntligen något på vår nivå, som vi kan känna igen oss i., var det många som sa. Serien hade rubriken Från tonår till vuxenliv och inbjudan skickades ut till cirka 50 familjer med tonåringar med flerfunktionshinder. Det var ungefär 10 familjer representerade vid varje tillfälle. Varje seminarium hade ett tema; Föräldraroll i förändring (om olika alternativ av boende etc), Ekonomi och godmanskap, Efter barnhabiliteringen - vad kommer sedan? (om vuxenhabiliteringen) samt Daglig verksamhet och boende. Kvällen började med ett föredrag med en föreläsare som pratade om temat för kvällen. Sedan följde diskussioner över en kopp kaffe. Det var tydligt att föredragen uppskattades. Två av kvällarna gästades av föreläsare som själva är föräldrar till ungdomar med stora funktionshinder. Föräldrarna tyckte också att det var mycket givande att träffa andra i liknande situation som man själv, säger Monica. Praktiska frågor dominerar Föräldrar till barn med lindrigare funktionshinder upplever ofta tonåren som en mycket omvälvande tid. Puberteten med allt vad det innebär, med funderingar kring kärlek och sexualitet är ett viktigt inslag under de här åren. Föräldrar till barn med flerfunktionshinder befinner sig i en något annorlunda situation, säger Karin. I vår föräldragrupp var det mer fokus på praktiska frågor kring vuxenboende, behovet av fortsatt medicinsk omvårdnad och godmanskap som dominerar. Därför passar inte habiliteringens andra program för tonårsföräldrar riktigt de här familjerna. Många brottas med att släppa taget om sina ungdomar, säger Monica. Hur ska ungdomen klara sig utan föräldrarnas dagliga omsorger. Man känner ofta sin ungdoms allra minsta behov, som att kläderna inte får skava på ett visst ställe, eller att armen bör- jar värka om den inte får stöd. Att en viss min betyder hunger och att en annan betyder välbefinnande. Subtil kommunikation som kanske bara en förälder kan se. Sådant som det tar tid att lära sig om en annan människa. Det är en process att våga släppa taget. Begränsade kunskaper om flerfunktionshinder Det här med sjukvården upplevs som ett stort problem, säger Karin. När barnet fyller 18 år tillhör de inte längre barnhabiliteringen inom sjukvården utan blir hänvisade till vårdcentralen när barnet blir sjukt. Det upplevs som jättejobbigt att komma dit med sitt gravt funktionshindrade barn. Läkarna har begränsade kunskaper om flerfunktionshinder och kanske inte alls kan vara behjälpliga. De föräldrar som deltog var nöjda, seminarieserien fyllde ett uppdämt behov som mötesplats i vid bemärkelse, tycker Karin och Monica. Tillsammans med våra kollegor kommer vi att planera nya seminarier för den här gruppen föräldrar, nu när vi har ett så uppskattat och angeläget upplägg.

Tema: Grav utvecklingsstörning

Tema: Grav utvecklingsstörning En tidning från Habilitering & Hälsa Nr 1 2011 Tema: Grav utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Våra VIP-kunder Innehåll Stör mig inte nu mamma 3-5 Teamarbetet viktigt kring personer med de

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter

Kommunikation och sexualitet två grundläggande drivkrafter EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 1. 2012 Teman: Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Sex och samlevnad ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll AKKtiv kurs för föräldrar 3-4 AKKtiv öppnade

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

Nr 3. 2013 Tema: Att bli äldre

Nr 3. 2013 Tema: Att bli äldre EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 3. 2013 Tema: Att bli äldre ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll Dålig beredskap vid misstänkt demens 3-4 Gruppen - det bästa som hänt mig! 5-7 Tugga och svälj

Läs mer

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 2. 2013 Tema: På lika villkor ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll På lika villkor Jag har blivit en bättre människa! 3-5 Jämställdhet och lika villkor 6-7 Ta inget

Läs mer

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss

En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009. Tema: Utan remiss En tidning från Handikapp & HabilitEring Nr 4. 2009 Tema: Utan remiss ANsvARig UTgivARE har ordet: innehåll Hård träning ger resultat 3-4 Öppen träning på puffas gym 5-6 att tillmötesgå den nya tidens

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Samling kring dövblindfrågorna

Samling kring dövblindfrågorna Innehåll sid 2 Rivstart för Dövblindteamet 3-5 Vad är dövblindhet 6-7 Kvällarna är värst 8-10 Allaktivitetshuset - ny träff för dövblinda 10-11 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 12-13 Hur ser

Läs mer

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008. Besök på Berga Naturbruksgymnasium. TEMA: Fokus på utvecklingsstörning

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008. Besök på Berga Naturbruksgymnasium. TEMA: Fokus på utvecklingsstörning En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008 Besök på Berga Naturbruksgymnasium TEMA: Fokus på utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll En plats i samhället 3-5 Sätt fokus på utvecklingsstörning

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN Helhetsperspektiv på samhällsstöd till barn och unga med funktionshinder En idéskrift Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

God sjukvård för ett ovanligt barn

God sjukvård för ett ovanligt barn God sjukvård för ett ovanligt barn 2(40) 3(40) Förord Svårt sjuk igen. Med tjutande däck parkerar vi bilen utanför akuten. Ut med elrullstolen. Vår starka oro och vanmakt försvinner som i ett trollslag

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon Dokumentation från heldagskonferensen 22 november 2012 på Ersta konferens & hotell i Stockholm. En dag för erfarenhetsutbyte och inspiration med personal som

Läs mer

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar

Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Välkommen älskade barn! Om Downs syndrom till nyblivna föräldrar Stort tack till följande företag som genom generösa bidrag gjort denna bok möjlig att producera: c2 brand implementation ab för prepress

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer