en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan."

Transkript

1 en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på

2 en HEL värld Evangelisation, diakoni och gemenskap är alla uttryck för Guds och församlingens mission i världen: Hela evangeliet till hela människan i hela världen. De projekt och det utvecklingsarbete, som Missionskyrkan utför i samarbete med systerkyrkor i olika delar av världen, gäller evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande. Här presenteras ett urval av projekten. Fler finns i projektkatalogen på Missionskyrkans hemsida. Sänd din gåva stor eller liten en gång eller regelbundet, gör en insamling på en högtidsdag, låt skatteåterbäringen gå till missionen Scoutlägret, söndagsskolan, symötet använd tillfällena... Dina gåvor kan få en avgörande betydelse för medmänniskor i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Sänd gåvan till Svenska Missionskyrkan, plusgiro 824-3, ange projektnumret. Givandet ger givaren glädje och tacksamhet över att få vara med i något stort. Med önskan om Guds glädje och välsignelse Bertil Svensson Internationell missionssekreterare PS. Projekt är ett sätt att arbeta. Men egentligen behöver Missionskyrkan och systerkyrkorna än mera ett stöd som inte är öronmärkt till specifikt ändamål. Det ger både stabilitet och flexibilitet och gåvorna kan användas där de för tillfället bäst behövs. Vi har ett gemensamt ansvar för den missionsbudget som kyrkokonferensen antagit. Bli autogirogivare genom Missionsgåvan. Se Projekt 2009 med projektnummer Ecuador Stipendier till skolungdomar 14 Pionjärevangelisation i Manabí 15 Radio Interoceánica 16 Mobilt hälsovårdsteam 17 Skolor i fattigområden 18 Scoutarbete 19 Kapacitetsuppbyggnad 13 Rehabilitering 12 Europa Barn och unga, Baltikum och Centraleuropa 24 Hemlöshet och drogmissbruk, Estland, Litauen, Polen 27 Pastors- och ledarutbildning, Estland, Litauen, Polen och Tjeckien 26 Bibelarbete, bland annat Estland och Ryssland 22 Evangelisation, Baltikum och Centraleuropa 23 Invandrararbete i Spanien 28 Kyrka i sameland 88 Globalt Kyrkornas Världsråd (KV) 10 Till främmande land 122 Volontärer 123 ID 124 Indien Katastrofhjälp 34 Vattenförsörjning 31 Mikrokrediter och självförsörjning 310 Barnarbetare: Proj.nr. för Alla på samma Kula: 36 Proj.nr. övriga platser: 37 St. John's School, Gulbarga 38 Pionjärarbete 39 Sjuk- och hälsovård 33 Stipendier för utbildning 32 Pakistan Talitha Kumi Welfare Centre 40 Kina Utbildning för barn och unga 55 Kyrkobyggnation 54 Bibelarbete 50 Pastors- och ledarutbildning 53 Kongo-Brazzaville Fotbollsprojekt 681 Praktisk utbildning 691 Landsbygdsutveckling 695 Hiv- och aidsarbete 69 Socialt arbete 693 Barnen i fokus efter kriget 68 Kongo-Kinshasa Femårigt utvecklingsprogram 997 Ambulansfl yg 91 Skolkoordination 994 Kongoländerna gemensamt Biblar och sångböcker i Kongo 694 Ledarutbildning 696 Tak till kyrkobyggnader 995 Mellanöstern Jerusaleminsamlingen 510 Stöd till skolgång, Israel 512 Pastorsutbildning, Libanon 513 Ledarträning, Irak 514 Nicaragua Stöd till självförsörjning 71 Förebyggande hälsovård 77 Teologisk utbildning 70 Globalt Volontärer och praktikanter Under många år har SMU:are åkt ut som volontärer till samarbetskyrkor i andra delar av världen. Under ett drygt halvår har de lärt känna ett nytt land, en ny kultur, en ny kyrka och också hjälpt till praktiskt i ett projekt. Detta är något som vi satsar på för att unga människor skall få egna erfarenheter av internationellt missionsarbete och bli engagerade. Nu satsar det nybildade equmenia på att också ta emot volontärer från våra samarbetskyrkor. Vi kallar dem för retur volontärer. Under ett halvår, eller mer, får ungdomar från samarbetskyrkor leva i Sverige, lära känna Sverige och svenskarna, vara en del av en SMU-förening och en missionsförsamling och också hjälpa till praktiskt. Syftet är detsamma för både de volontärer vi tar emot och skickar ut. Behov: kr/år Projektnummer: 123 Kyrkornas Världsråd (KV) Genom Kyrkornas Världsråd har Missionskyrkan under många år bidragit till utveckling och påverkansarbete på en världsvid arena. De projekt som nu är aktuella handlar om fattigdomsbekämpning, klimatförändringar och vatten, hälsoarbete och kamp mot hiv och aids samt fredsinsatser för Mellanöstern. Arbetet bedrivs på olika nivåer i samhället med t.ex. regionala och internationella konferenser anordnade av kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, påverkansarbete och de mokra ti frågor, produktion av material baserat på bibeln för utbildning kring bl.a. aids i Afrika. Missionskyrkan har ett nära sam arbete med projekt ansvariga på KV och arbetar med att för stär ka deras kontakter till de systerkyrkor vi samarbetar med i olika länder. En viktig fråga i världen idag är hur vi kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling. KV har initierat ett projekt som utifrån detta synsätt ska föreslå långsiktiga strategier för fattigdomsbekämpning i Afrika. Ett annat exempel är att stärka kyrkors kompetens att möta problem som hiv/aids och våld inom familjen. Behov: kr/år Projektnummer: 10

3 Indien Sjuk- och hälsovård Behov: kr/år Projektnummer: 33 Mikrokrediter och självförsörjning Missionskyrkans systerkyrka i Indien, Hindustani Covenant Church (HCC), har som strategi att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Därför uppmuntrar man bland annat människor att gå samman i grupper som sparar pengar tillsammans. Gruppmedlemmarna lånar sedan ur den gemensamma fonden för att starta mindre projekt för familjens försörjning. De flesta av grupperna består av kvinnor på landsbygden eller i slummen. Projekten kan t.ex. handla om investeringar till jordbruket eller till fiskeriverksamheten. HCC stöttar grupperna och ger dem bl.a. läs- och skrivundervisning, kunskaper i bokföring och hur man driver en mindre verksamhet. För kvinnogrupperna anordnas kurser i ljusstöpning, rökelse tillverkning, sömnad, korgtillverkning m.m. Många väljer också att investera i djur eller fröer för plantor och blommor. Framförallt getter ger snabb avkastning och är relativt enkla att sköta. Inom ramen för denna verksamhet får även ungdomar som genomgått någon av HCC:s yrkesutbildningar möjlighet att få ett startkit i form av t.ex. en verktygslåda eller en symaskin. Behov: kr/år Projektnummer: 310 Vattenförsörjning Hindustani Covenant Church (HCC) arbetar med vattenförsörjning genom att organisera människor i byar i grupper där befolkningen själv tar ansvar för planering, viss finansiering, material och eget arbete. HCC och företaget Sholapur Water Service ansvarar för att borra brunnen, installera pumpen och utbilda dem som skall sköta brunnen och pumpen. Man ger också undervisning i hur man tar tillvara spillvatten från hushållet och hur man med detta kan odla upp en egen köksträdgård. Jordbrukarna får också lära sig metoder för att samla regnvatten och på så vis höja grundvattennivån och förbättra odlingsmarkerna. Genom att till exempel bygga dammar kan brunnarna i området också bättre fyllas på och användas för bevattning av jordbruket under betydligt längre perioder än tidigare. Gåvor till detta ändamål används för att borra brunnar och installera pumpar där behoven är stora, men möjligheterna till finansiering är små. Gåvorna används också för att täcka egeninsatser i samband med Sida-stödda vattenrelaterade insatser. Behov: ca kr/år. Kostnad för en pump: ca kr Projektnummer: 31

4 Kongoländerna Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville Arbetet i Kongoländerna Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville är två länder där Svenska Missionskyrkan tillsammans med systerkyrkorna har arbetat i mer än hundra år med evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande. Hela 90-talet och början av 2000-talet, karakteriserades av konflikter mellan främst etniska grupper i länderna. Krigen raserade mycket av befintliga strukturer och för en stor del av befolkningen innebar det även att man hamnade i misär. Kongoländerna har haft stora svårigheter att resa sig, de hårdast drabbade är utsatta grupper i städer och befolkningen på landsbygden. Biblar och sångböcker Många människor i de båda kongorepublikerna längtar efter att få tillgång till en egen bibel och en egen sångbok. Nu finns en ny bibel på kikongo. Ett långt och mödosamt översättningsarbete från bibelns grundspråk till modern kikongo har genomförts och den nya bibelöversättningen finns för spridning och försäljning i de båda Kongorepublikerna. Biblarna behöver subventioneras för att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Genom detta projekt finns goda möjligheter att bidra till evangelisation och bibelspridning i Kongorepublikerna. Behov: 50 kr per Bibel eller sångbok Projektnummer: 694 Utvecklingsprogram för fattigdomsbekämpning I CEC:s geografiska område i Kongo-Kinshasa startas nu ett femårigt utvecklingsprogram med Sidas stöd för fattigdomsbekämpning. Programmet omfattar fem år men man börjar med en första fas på tre år. En utvärdering görs innan man startar den andra fasen. Insatsen omfattar fyra huvudområden: ekologi; mänskliga rättigheter; hiv, aids och hälsa; utbildning. Insatsen ska bidra till att minska fattigdomen bland befolkningen genom att: öka människors inkomster genom grönsaksodling och djuruppfödning respekten för mänskliga rättigheter förbättras genom seminarier och utbildningar tillgång till adekvat skolgång och relevant primärvård ökas med idrott ge barn och ungdomar möjlighet att bidra till fred och försoning (idrottsskolan i Kimpese) aktivt delta i kampen mot orättvisor och sociala klyftor, mot marginalisering av dem som saknar röst, mot kvinnors och barns utanförskap. Målgrupp är hela befolkningen i detta område. Kvinnors utsatthet är speciellt viktig att beakta. Lokala aktiviteter på bynivå uppmuntras genom mikrokrediter. Allt stöd behövs. Det kan handla om förbön, pengar, fotbollsmaterial, sjukvårdsmaterial, etc. Behov: sammanlagt kr under tre år Projektnummer: 997

5 Fotbollsprojektet Kongo-Brazzaville. Behov: kr / år. Projektnummer: 681 Socialt arbete De senaste årens svåra händelser har kallat till en ny social medvetenhet i de lokala församlingarna inom Missionskyrkans systerkyrka i Kongo-Brazzaville, Evangeliska kyrkan (EEC). Många barn har blivit föräldralösa, kvinnor står som ensamförsörjare för sina barn, åldringar har inte längre familjen som socialt skyddsnät. Nöden är stor och lokala resurser mobiliseras men räcker inte till. Här ges möjligheter för enskilda och församlingar i Sverige att bidra med medel till en hjälpfond ur vilken kongolesiska församlingar kan söka pengar till sina sociala insatser. Stöd till detta projekt kan också utvecklas till en värdefull vänförsamlingskontakt. Flera församlingar eller enskilda kan slå sig ihop för att bistå en kongolesisk församling. Behov: kr/år Projektnummer: 693 Landsbygdsutveckling Insatsen går ut på att främja ökade förutsättningar såsom kunskap och tillgång till material för odling på landsbygden och därmed produktion av näringsrik kost. Inriktningen är också satsningar på att stärka och organisera den marginaliserade befolkningen på landsbygden. Införande av alternativa odlingssätt ingår. Behov: kr/år Projektnummer: 695

6 Pakistan Stöd till kvinnor via Talitha Kumi Welfare Centre Talitha Kumi Welfare Centre, Lahore, startade sin verksamhet 2001 med stöd från Missionskyrkan och Svenska Kyrkan. Orden Talitha Kumi är hämtade från bibeln och betyder kvinna res dig. Centret vill med sin verksamhet stärka fattiga, förtryckta kvinnor både ekonomiskt och genom att ge mer kunskap. Den tvååriga barnmorskeutbildningen har ett gott rykte. Hittills har alla unga flickor som genomgått utbildningen kunnat gå direkt vidare till en anställning. Man ordnar även kurser i bl.a. sömnad och sylttillverkning och håller seminarier om hälsa och rättskunskap. En stor och viktig del av verksamheten riktar sig till kvinnor som utsatts för misshandel, övergrepp eller på annat sätt är offer. Centrets advokat hjälper dem att driva ärendet till domstol eller att medla i de fall det är möjligt. På centret finns också en liten klinik som bistår människorna i närområdet. Behov: kr/år Projektnummer: 40 Mellanöstern Israel, Syrien, Irak Stöd till skolgång för barn med speciella behov Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Men barn som inte klarar den vanliga skolan saknar den möjligheten. På SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko, som är de enda specialskolorna för barn med inlärningssvårigheter, kan dessa barn få en ny chans. SIRA bedriver sitt arbete utifrån den kristna grundtanken att vi alla är bröder och genom sina skolor vill man också medverka till arbetet för fred och försoning. Den ekonomiska situationen i det palestinska området är mycket svår, därför har många familjer inte möjlighet att betala skolavgifter för sina barn. Detta drabbar också SIRA- skolorna som därför behöver stöd. Behov: kr/år, ca kr per elev Projektnummer: 512

7 Europa Kina Kyrka i sameland Det är viktigt för samer att gudstjänstliv och förkunnelse kan ske utifrån den samiska kulturen och med användning av samiska uttrycksmedel. Därför har Missionskyrkan engagerat sig i översättningsarbete (sånger, gudstjänsttexter och Bibeln) till de samiska språken och försökt hitta lämpliga former för att gestalta tron på ett samiskt sätt. Därför behövs också ett arbete med samisk teologi. Utbildning för barn och unga Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Många ungdomar i Kina kan dock inte fullfölja studierna eller tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds. Studietakten är hög och resurserna ojämnt fördelade. Missionskyrkan stöder bland annat skolan Arken i Wuhan, som drivs av kyrkan i Hubeiprovinsen och där ungdomar genom kyrkans försorg får en andra chans. Utbildning ges i grundläggande och estetiska ämnen. Behov: kr/år Projektnummer: 55 Behov: kr/år Projektnummer: 88 Invandrararbete i Spanien Sedan 2008 finns en svensk och en ecuadoriansk missionärsfamilj i Spanien, i frontlinjen för ett invandrararbete som drivs i samverkan mellan Förbundskyrkan i Ecuador, den spanska kyrkofederationen FIEIDE och Svenska Missionskyrkan. Många latinamerikanska invandrare bär med sig en djup och personlig kristen tro som får olika uttryck i Spanien. Invandrararbetet har sin bas i gränsområdet mellan Murcia- och Valenciaregionerna med förankring och medverkan i olika församlingar. Men det leder hela tiden till nya platser och kontakter. Man medverkar också i ett uppmärksammat arbete till stöd för invandrarkvinnor framförallt i regionen Murcia. Det handlar inte bara om problem utan också om de stora möjligheter som finns för kvinnorna i Spanien inom yrkeslivet. Och i den djupa ekonomiska kris som Spanien och hela världen nu upplever, så uppstår nya frågeställningar också för invandrarna: Ska man uthärda arbetslöshet och umbäranden eller ska man resa tillbaka hem till sitt land, och blir det i så fall till samma fattigdom som den man lämnade? Behov: kr/år (arbetet i Spanien täcks därutöver genom Missionskyrkans budget) Projektnummer: 28

8 Latinamerika Nicaragua, Ecuador, Costa Rica Rehabilitering av missbrukare i Ecuador Förbundskyrkan i Ecuador vill nu gå vidare i Montecristi med ett rehabiliteringsprogram för drogmissbrukare. Tanken är att de ska få en chans till ett yrkesverksamt liv för att inte på nytt hamna i missbruket. Projektet består av olika komponenter. Den f.d. verkstadslokalen är utgångspunkten. Den har förbättrats och kompletterats med en boendedel för dem som ingår i programmet. Utrustning ska införskaffas och utrymmen för undervisning, produktion och försäljning ska iordningställas. Stiftelsen FACE ställer upp med en grundplåt och stöd söks hos lokala företagare och andra sponsorer. Svenska Missionskyrkan förmedlar stöd från givare i Sverige. Eftersom det handlar om en hel del investeringar under den första tiden så behövs ett omfattande externt stöd. Det kommer sedan också att bli fråga om ett mer uthålligt verksamhetsstöd. Ju större externa engångsbidrag som kan erhållas i initialskedet, desto större är möjligheten att finansiera den verksamhet som kommer att bedrivas. Behov: kr/år Projektnummer: 12 Uthålligt jordbruk i regnskogen Det näst största sammanhängande regnskogsområdet i Amerika (efter Amazonas) finns i gränszonen mellan Nicaragua och Honduras. Vid gränsfloden Rio Coco ligger naturreservatet Bosawas som befolkas av indiangruppen Mayangnas. Några av dessa finns kring byn Musawas, som har en stor församling tillhörande Moravakyrkan i Nicaragua. Sedan några år arbetar här också Moravakyrkans institut för social utveckling med ett projekt för uthålligt jordbruk och småboskapsskötsel. Målet är att förbättra familjernas försörjning. Ett femtiotal familjer får möjlighet att gå över från svedjebruk till växeljordbruk med organisk gödsling. De får också hjälp att utveckla småboskapsskötseln. Genom att de finns i områdets olika byar sprids kunskap och resurser även till övriga familjer. Arbetet bedrivs med Sida-medel och egeninsats. Behov: kr/år Projektnummer: 71

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda

Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo. - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda Verksamhetsbeskrivning Föreningen Golomolo - fördjupat stöd och utvecklingssamarbete med Gossace skola och barnhem i Uganda INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS s. 3 - Uganda och landets NGOs (Non Govermental Organizations)

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen

Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning för alla en väg ur fattigdomen Utbildning grunden för utveckling Kärnan i personlig och samhällelig utveckling är utbildning och kunskap. En blick över mänsklighetens utveckling visar hur kunskap

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG

RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG RESULTATREDOVISNING AV NÄRMARE 1 MILJON SMÅFÖRETAG För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Med hjälp av en väl utvecklad

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Framtaget av IM research Maria Söderborg. Individuell Människohjälp. Studiecirkelmaterial

Framtaget av IM research Maria Söderborg. Individuell Människohjälp. Studiecirkelmaterial Framtaget av IM research Maria Söderborg Studiecirkelmaterial Omarbetad av Jonna Andersson december 2008 Välkommen till IMs studiecirkel IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Kontakta oss gärna om du har frågor kring denna guide eller vårt arbete. Tel: 08-525 05 155, info@charityrating.org.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring denna guide eller vårt arbete. Tel: 08-525 05 155, info@charityrating.org. Charity Ratings ideella julklappsguide 2007 Julen är här igen, och det är dags att börja fundera på julklappsinköpen. Som så många andra kanske även du funderar på vad du ska ge din bror som redan har

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer