en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan."

Transkript

1 en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på

2 en HEL värld Evangelisation, diakoni och gemenskap är alla uttryck för Guds och församlingens mission i världen: Hela evangeliet till hela människan i hela världen. De projekt och det utvecklingsarbete, som Missionskyrkan utför i samarbete med systerkyrkor i olika delar av världen, gäller evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande. Här presenteras ett urval av projekten. Fler finns i projektkatalogen på Missionskyrkans hemsida. Sänd din gåva stor eller liten en gång eller regelbundet, gör en insamling på en högtidsdag, låt skatteåterbäringen gå till missionen Scoutlägret, söndagsskolan, symötet använd tillfällena... Dina gåvor kan få en avgörande betydelse för medmänniskor i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Sänd gåvan till Svenska Missionskyrkan, plusgiro 824-3, ange projektnumret. Givandet ger givaren glädje och tacksamhet över att få vara med i något stort. Med önskan om Guds glädje och välsignelse Bertil Svensson Internationell missionssekreterare PS. Projekt är ett sätt att arbeta. Men egentligen behöver Missionskyrkan och systerkyrkorna än mera ett stöd som inte är öronmärkt till specifikt ändamål. Det ger både stabilitet och flexibilitet och gåvorna kan användas där de för tillfället bäst behövs. Vi har ett gemensamt ansvar för den missionsbudget som kyrkokonferensen antagit. Bli autogirogivare genom Missionsgåvan. Se Projekt 2009 med projektnummer Ecuador Stipendier till skolungdomar 14 Pionjärevangelisation i Manabí 15 Radio Interoceánica 16 Mobilt hälsovårdsteam 17 Skolor i fattigområden 18 Scoutarbete 19 Kapacitetsuppbyggnad 13 Rehabilitering 12 Europa Barn och unga, Baltikum och Centraleuropa 24 Hemlöshet och drogmissbruk, Estland, Litauen, Polen 27 Pastors- och ledarutbildning, Estland, Litauen, Polen och Tjeckien 26 Bibelarbete, bland annat Estland och Ryssland 22 Evangelisation, Baltikum och Centraleuropa 23 Invandrararbete i Spanien 28 Kyrka i sameland 88 Globalt Kyrkornas Världsråd (KV) 10 Till främmande land 122 Volontärer 123 ID 124 Indien Katastrofhjälp 34 Vattenförsörjning 31 Mikrokrediter och självförsörjning 310 Barnarbetare: Proj.nr. för Alla på samma Kula: 36 Proj.nr. övriga platser: 37 St. John's School, Gulbarga 38 Pionjärarbete 39 Sjuk- och hälsovård 33 Stipendier för utbildning 32 Pakistan Talitha Kumi Welfare Centre 40 Kina Utbildning för barn och unga 55 Kyrkobyggnation 54 Bibelarbete 50 Pastors- och ledarutbildning 53 Kongo-Brazzaville Fotbollsprojekt 681 Praktisk utbildning 691 Landsbygdsutveckling 695 Hiv- och aidsarbete 69 Socialt arbete 693 Barnen i fokus efter kriget 68 Kongo-Kinshasa Femårigt utvecklingsprogram 997 Ambulansfl yg 91 Skolkoordination 994 Kongoländerna gemensamt Biblar och sångböcker i Kongo 694 Ledarutbildning 696 Tak till kyrkobyggnader 995 Mellanöstern Jerusaleminsamlingen 510 Stöd till skolgång, Israel 512 Pastorsutbildning, Libanon 513 Ledarträning, Irak 514 Nicaragua Stöd till självförsörjning 71 Förebyggande hälsovård 77 Teologisk utbildning 70 Globalt Volontärer och praktikanter Under många år har SMU:are åkt ut som volontärer till samarbetskyrkor i andra delar av världen. Under ett drygt halvår har de lärt känna ett nytt land, en ny kultur, en ny kyrka och också hjälpt till praktiskt i ett projekt. Detta är något som vi satsar på för att unga människor skall få egna erfarenheter av internationellt missionsarbete och bli engagerade. Nu satsar det nybildade equmenia på att också ta emot volontärer från våra samarbetskyrkor. Vi kallar dem för retur volontärer. Under ett halvår, eller mer, får ungdomar från samarbetskyrkor leva i Sverige, lära känna Sverige och svenskarna, vara en del av en SMU-förening och en missionsförsamling och också hjälpa till praktiskt. Syftet är detsamma för både de volontärer vi tar emot och skickar ut. Behov: kr/år Projektnummer: 123 Kyrkornas Världsråd (KV) Genom Kyrkornas Världsråd har Missionskyrkan under många år bidragit till utveckling och påverkansarbete på en världsvid arena. De projekt som nu är aktuella handlar om fattigdomsbekämpning, klimatförändringar och vatten, hälsoarbete och kamp mot hiv och aids samt fredsinsatser för Mellanöstern. Arbetet bedrivs på olika nivåer i samhället med t.ex. regionala och internationella konferenser anordnade av kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, påverkansarbete och de mokra ti frågor, produktion av material baserat på bibeln för utbildning kring bl.a. aids i Afrika. Missionskyrkan har ett nära sam arbete med projekt ansvariga på KV och arbetar med att för stär ka deras kontakter till de systerkyrkor vi samarbetar med i olika länder. En viktig fråga i världen idag är hur vi kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling. KV har initierat ett projekt som utifrån detta synsätt ska föreslå långsiktiga strategier för fattigdomsbekämpning i Afrika. Ett annat exempel är att stärka kyrkors kompetens att möta problem som hiv/aids och våld inom familjen. Behov: kr/år Projektnummer: 10

3 Indien Sjuk- och hälsovård Behov: kr/år Projektnummer: 33 Mikrokrediter och självförsörjning Missionskyrkans systerkyrka i Indien, Hindustani Covenant Church (HCC), har som strategi att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Därför uppmuntrar man bland annat människor att gå samman i grupper som sparar pengar tillsammans. Gruppmedlemmarna lånar sedan ur den gemensamma fonden för att starta mindre projekt för familjens försörjning. De flesta av grupperna består av kvinnor på landsbygden eller i slummen. Projekten kan t.ex. handla om investeringar till jordbruket eller till fiskeriverksamheten. HCC stöttar grupperna och ger dem bl.a. läs- och skrivundervisning, kunskaper i bokföring och hur man driver en mindre verksamhet. För kvinnogrupperna anordnas kurser i ljusstöpning, rökelse tillverkning, sömnad, korgtillverkning m.m. Många väljer också att investera i djur eller fröer för plantor och blommor. Framförallt getter ger snabb avkastning och är relativt enkla att sköta. Inom ramen för denna verksamhet får även ungdomar som genomgått någon av HCC:s yrkesutbildningar möjlighet att få ett startkit i form av t.ex. en verktygslåda eller en symaskin. Behov: kr/år Projektnummer: 310 Vattenförsörjning Hindustani Covenant Church (HCC) arbetar med vattenförsörjning genom att organisera människor i byar i grupper där befolkningen själv tar ansvar för planering, viss finansiering, material och eget arbete. HCC och företaget Sholapur Water Service ansvarar för att borra brunnen, installera pumpen och utbilda dem som skall sköta brunnen och pumpen. Man ger också undervisning i hur man tar tillvara spillvatten från hushållet och hur man med detta kan odla upp en egen köksträdgård. Jordbrukarna får också lära sig metoder för att samla regnvatten och på så vis höja grundvattennivån och förbättra odlingsmarkerna. Genom att till exempel bygga dammar kan brunnarna i området också bättre fyllas på och användas för bevattning av jordbruket under betydligt längre perioder än tidigare. Gåvor till detta ändamål används för att borra brunnar och installera pumpar där behoven är stora, men möjligheterna till finansiering är små. Gåvorna används också för att täcka egeninsatser i samband med Sida-stödda vattenrelaterade insatser. Behov: ca kr/år. Kostnad för en pump: ca kr Projektnummer: 31

4 Kongoländerna Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville Arbetet i Kongoländerna Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville är två länder där Svenska Missionskyrkan tillsammans med systerkyrkorna har arbetat i mer än hundra år med evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande. Hela 90-talet och början av 2000-talet, karakteriserades av konflikter mellan främst etniska grupper i länderna. Krigen raserade mycket av befintliga strukturer och för en stor del av befolkningen innebar det även att man hamnade i misär. Kongoländerna har haft stora svårigheter att resa sig, de hårdast drabbade är utsatta grupper i städer och befolkningen på landsbygden. Biblar och sångböcker Många människor i de båda kongorepublikerna längtar efter att få tillgång till en egen bibel och en egen sångbok. Nu finns en ny bibel på kikongo. Ett långt och mödosamt översättningsarbete från bibelns grundspråk till modern kikongo har genomförts och den nya bibelöversättningen finns för spridning och försäljning i de båda Kongorepublikerna. Biblarna behöver subventioneras för att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Genom detta projekt finns goda möjligheter att bidra till evangelisation och bibelspridning i Kongorepublikerna. Behov: 50 kr per Bibel eller sångbok Projektnummer: 694 Utvecklingsprogram för fattigdomsbekämpning I CEC:s geografiska område i Kongo-Kinshasa startas nu ett femårigt utvecklingsprogram med Sidas stöd för fattigdomsbekämpning. Programmet omfattar fem år men man börjar med en första fas på tre år. En utvärdering görs innan man startar den andra fasen. Insatsen omfattar fyra huvudområden: ekologi; mänskliga rättigheter; hiv, aids och hälsa; utbildning. Insatsen ska bidra till att minska fattigdomen bland befolkningen genom att: öka människors inkomster genom grönsaksodling och djuruppfödning respekten för mänskliga rättigheter förbättras genom seminarier och utbildningar tillgång till adekvat skolgång och relevant primärvård ökas med idrott ge barn och ungdomar möjlighet att bidra till fred och försoning (idrottsskolan i Kimpese) aktivt delta i kampen mot orättvisor och sociala klyftor, mot marginalisering av dem som saknar röst, mot kvinnors och barns utanförskap. Målgrupp är hela befolkningen i detta område. Kvinnors utsatthet är speciellt viktig att beakta. Lokala aktiviteter på bynivå uppmuntras genom mikrokrediter. Allt stöd behövs. Det kan handla om förbön, pengar, fotbollsmaterial, sjukvårdsmaterial, etc. Behov: sammanlagt kr under tre år Projektnummer: 997

5 Fotbollsprojektet Kongo-Brazzaville. Behov: kr / år. Projektnummer: 681 Socialt arbete De senaste årens svåra händelser har kallat till en ny social medvetenhet i de lokala församlingarna inom Missionskyrkans systerkyrka i Kongo-Brazzaville, Evangeliska kyrkan (EEC). Många barn har blivit föräldralösa, kvinnor står som ensamförsörjare för sina barn, åldringar har inte längre familjen som socialt skyddsnät. Nöden är stor och lokala resurser mobiliseras men räcker inte till. Här ges möjligheter för enskilda och församlingar i Sverige att bidra med medel till en hjälpfond ur vilken kongolesiska församlingar kan söka pengar till sina sociala insatser. Stöd till detta projekt kan också utvecklas till en värdefull vänförsamlingskontakt. Flera församlingar eller enskilda kan slå sig ihop för att bistå en kongolesisk församling. Behov: kr/år Projektnummer: 693 Landsbygdsutveckling Insatsen går ut på att främja ökade förutsättningar såsom kunskap och tillgång till material för odling på landsbygden och därmed produktion av näringsrik kost. Inriktningen är också satsningar på att stärka och organisera den marginaliserade befolkningen på landsbygden. Införande av alternativa odlingssätt ingår. Behov: kr/år Projektnummer: 695

6 Pakistan Stöd till kvinnor via Talitha Kumi Welfare Centre Talitha Kumi Welfare Centre, Lahore, startade sin verksamhet 2001 med stöd från Missionskyrkan och Svenska Kyrkan. Orden Talitha Kumi är hämtade från bibeln och betyder kvinna res dig. Centret vill med sin verksamhet stärka fattiga, förtryckta kvinnor både ekonomiskt och genom att ge mer kunskap. Den tvååriga barnmorskeutbildningen har ett gott rykte. Hittills har alla unga flickor som genomgått utbildningen kunnat gå direkt vidare till en anställning. Man ordnar även kurser i bl.a. sömnad och sylttillverkning och håller seminarier om hälsa och rättskunskap. En stor och viktig del av verksamheten riktar sig till kvinnor som utsatts för misshandel, övergrepp eller på annat sätt är offer. Centrets advokat hjälper dem att driva ärendet till domstol eller att medla i de fall det är möjligt. På centret finns också en liten klinik som bistår människorna i närområdet. Behov: kr/år Projektnummer: 40 Mellanöstern Israel, Syrien, Irak Stöd till skolgång för barn med speciella behov Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Men barn som inte klarar den vanliga skolan saknar den möjligheten. På SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko, som är de enda specialskolorna för barn med inlärningssvårigheter, kan dessa barn få en ny chans. SIRA bedriver sitt arbete utifrån den kristna grundtanken att vi alla är bröder och genom sina skolor vill man också medverka till arbetet för fred och försoning. Den ekonomiska situationen i det palestinska området är mycket svår, därför har många familjer inte möjlighet att betala skolavgifter för sina barn. Detta drabbar också SIRA- skolorna som därför behöver stöd. Behov: kr/år, ca kr per elev Projektnummer: 512

7 Europa Kina Kyrka i sameland Det är viktigt för samer att gudstjänstliv och förkunnelse kan ske utifrån den samiska kulturen och med användning av samiska uttrycksmedel. Därför har Missionskyrkan engagerat sig i översättningsarbete (sånger, gudstjänsttexter och Bibeln) till de samiska språken och försökt hitta lämpliga former för att gestalta tron på ett samiskt sätt. Därför behövs också ett arbete med samisk teologi. Utbildning för barn och unga Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Många ungdomar i Kina kan dock inte fullfölja studierna eller tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds. Studietakten är hög och resurserna ojämnt fördelade. Missionskyrkan stöder bland annat skolan Arken i Wuhan, som drivs av kyrkan i Hubeiprovinsen och där ungdomar genom kyrkans försorg får en andra chans. Utbildning ges i grundläggande och estetiska ämnen. Behov: kr/år Projektnummer: 55 Behov: kr/år Projektnummer: 88 Invandrararbete i Spanien Sedan 2008 finns en svensk och en ecuadoriansk missionärsfamilj i Spanien, i frontlinjen för ett invandrararbete som drivs i samverkan mellan Förbundskyrkan i Ecuador, den spanska kyrkofederationen FIEIDE och Svenska Missionskyrkan. Många latinamerikanska invandrare bär med sig en djup och personlig kristen tro som får olika uttryck i Spanien. Invandrararbetet har sin bas i gränsområdet mellan Murcia- och Valenciaregionerna med förankring och medverkan i olika församlingar. Men det leder hela tiden till nya platser och kontakter. Man medverkar också i ett uppmärksammat arbete till stöd för invandrarkvinnor framförallt i regionen Murcia. Det handlar inte bara om problem utan också om de stora möjligheter som finns för kvinnorna i Spanien inom yrkeslivet. Och i den djupa ekonomiska kris som Spanien och hela världen nu upplever, så uppstår nya frågeställningar också för invandrarna: Ska man uthärda arbetslöshet och umbäranden eller ska man resa tillbaka hem till sitt land, och blir det i så fall till samma fattigdom som den man lämnade? Behov: kr/år (arbetet i Spanien täcks därutöver genom Missionskyrkans budget) Projektnummer: 28

8 Latinamerika Nicaragua, Ecuador, Costa Rica Rehabilitering av missbrukare i Ecuador Förbundskyrkan i Ecuador vill nu gå vidare i Montecristi med ett rehabiliteringsprogram för drogmissbrukare. Tanken är att de ska få en chans till ett yrkesverksamt liv för att inte på nytt hamna i missbruket. Projektet består av olika komponenter. Den f.d. verkstadslokalen är utgångspunkten. Den har förbättrats och kompletterats med en boendedel för dem som ingår i programmet. Utrustning ska införskaffas och utrymmen för undervisning, produktion och försäljning ska iordningställas. Stiftelsen FACE ställer upp med en grundplåt och stöd söks hos lokala företagare och andra sponsorer. Svenska Missionskyrkan förmedlar stöd från givare i Sverige. Eftersom det handlar om en hel del investeringar under den första tiden så behövs ett omfattande externt stöd. Det kommer sedan också att bli fråga om ett mer uthålligt verksamhetsstöd. Ju större externa engångsbidrag som kan erhållas i initialskedet, desto större är möjligheten att finansiera den verksamhet som kommer att bedrivas. Behov: kr/år Projektnummer: 12 Uthålligt jordbruk i regnskogen Det näst största sammanhängande regnskogsområdet i Amerika (efter Amazonas) finns i gränszonen mellan Nicaragua och Honduras. Vid gränsfloden Rio Coco ligger naturreservatet Bosawas som befolkas av indiangruppen Mayangnas. Några av dessa finns kring byn Musawas, som har en stor församling tillhörande Moravakyrkan i Nicaragua. Sedan några år arbetar här också Moravakyrkans institut för social utveckling med ett projekt för uthålligt jordbruk och småboskapsskötsel. Målet är att förbättra familjernas försörjning. Ett femtiotal familjer får möjlighet att gå över från svedjebruk till växeljordbruk med organisk gödsling. De får också hjälp att utveckla småboskapsskötseln. Genom att de finns i områdets olika byar sprids kunskap och resurser även till övriga familjer. Arbetet bedrivs med Sida-medel och egeninsats. Behov: kr/år Projektnummer: 71

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

Missionskyrkans & SMU:s samarbeten

Missionskyrkans & SMU:s samarbeten Missionskyrkans & SMU:s samarbeten AFRIKA Kongo-Brazzaville Eglise Evangélique du Congo, EEC Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC) har vuxit fram genom Svenska Missionskyrkans missionsarbete i Kongo, som inleddes

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Inledning. Gud välsigne din offergärning! Projektkatalog 1

Inledning. Gud välsigne din offergärning! Projektkatalog 1 Inledning Svenska Missionsförbundet och SMU står vi människor nära, både i Sverige och i andra länder. Vi får vara en del av Guds världsvida mission, som omfattar sex kontinenter. Vi är kallade till offer

Läs mer

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011 en del av Gemensam Framtid Svenska Missionskyrkans Ârsberättelse 2011 Årsredovisning & koncernredovisning Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011 Årsredovisning & koncernredovisning Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland 1 Ryssland Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Great Andoh International School Verksamhetsplan

Great Andoh International School Verksamhetsplan Great Andoh International School Verksamhetsplan Vision Långsiktig inriktning 10-15år. Viktigt att intressenterna delar den. To care for children, making them assets to Ghana. Friska, glada barn som kan

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Mission tillsammans. 125 år i världen. Sektion 2 av Sändaren 21 2003

Mission tillsammans. 125 år i världen. Sektion 2 av Sändaren 21 2003 Mission tillsammans 125 år i världen Sektion 2 av Sändaren 21 2003 Förbund blir kyrka, men missionen består! Svenska Missionsförbundet blev 125 år. Nu är det Svenska Missionskyrkan som gäller! Vi har gått

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT

samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT samtalsunderlag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger Foto: Paul Jeffrey/ACT Pengar i handen År 2011 tog Svenska kyrkan fram antologin Pengar i handen tillsammans

Läs mer

Policydokument gällande HIV/AIDS Svenska Missionskyrkan

Policydokument gällande HIV/AIDS Svenska Missionskyrkan Policydokument gällande HIV/AIDS Svenska Missionskyrkan Inledning Ingen kunde ana vilka konsekvenser HIV/AIDS skulle få för vår jord, när de första fallen diagnostiserades i slutet av 1970-talet. I dag

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 0 Verksamhetsplan 2014-2016 Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 1 Bakgrund Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn kring sekelskiftet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden 13-16

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Detta är en rapport från det erfarenhetsutbyte som ordnades mellan fem byorganisationer i

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling

Södra Nissadalens Missionsförsamling Södra Nissadalens Missionsförsamling Adress: Box 153, 313 02 Sennan Expedition: Sennans Missionskyrka Virshultsvägen 9 Tel:035-663 95 Expeditionstider: Onsdag 9 00-11 00. Hemsida på Internet: http://www.missionsforsamlingen.sodranissadalen.se

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid.

Framtidstro, Barn i alla länder. Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Framtidstro, Barn i alla länder Genom Barn i alla länder (BIAL) får barn stöd till utbildning för en bättre framtid. Barnens egen mission, BIAL, vill verka för att barns rättigheter blir tillgodosedda

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Äntligen offerdag! nr 4/08

Äntligen offerdag! nr 4/08 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 4/08 Äntligen offerdag! Äntligen är

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2004

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2004 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2004 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 20 22 maj 2004 Torsdag 20 maj 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 8 3

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET ENTREPRENöRsKaP OcH MiKROfiNaNsER RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Entreprenörskap och Mikrofinanser RAPPORT 2014 Inledning Hungerprojektet arbetar med att stärka människors ekonomiska ställning genom att uppmuntra till och skapa förutsättningar för lokalt

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer