en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan."

Transkript

1 en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på

2 en HEL värld Evangelisation, diakoni och gemenskap är alla uttryck för Guds och församlingens mission i världen: Hela evangeliet till hela människan i hela världen. De projekt och det utvecklingsarbete, som Missionskyrkan utför i samarbete med systerkyrkor i olika delar av världen, gäller evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande. Här presenteras ett urval av projekten. Fler finns i projektkatalogen på Missionskyrkans hemsida. Sänd din gåva stor eller liten en gång eller regelbundet, gör en insamling på en högtidsdag, låt skatteåterbäringen gå till missionen Scoutlägret, söndagsskolan, symötet använd tillfällena... Dina gåvor kan få en avgörande betydelse för medmänniskor i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Sänd gåvan till Svenska Missionskyrkan, plusgiro 824-3, ange projektnumret. Givandet ger givaren glädje och tacksamhet över att få vara med i något stort. Med önskan om Guds glädje och välsignelse Bertil Svensson Internationell missionssekreterare PS. Projekt är ett sätt att arbeta. Men egentligen behöver Missionskyrkan och systerkyrkorna än mera ett stöd som inte är öronmärkt till specifikt ändamål. Det ger både stabilitet och flexibilitet och gåvorna kan användas där de för tillfället bäst behövs. Vi har ett gemensamt ansvar för den missionsbudget som kyrkokonferensen antagit. Bli autogirogivare genom Missionsgåvan. Se Projekt 2009 med projektnummer Ecuador Stipendier till skolungdomar 14 Pionjärevangelisation i Manabí 15 Radio Interoceánica 16 Mobilt hälsovårdsteam 17 Skolor i fattigområden 18 Scoutarbete 19 Kapacitetsuppbyggnad 13 Rehabilitering 12 Europa Barn och unga, Baltikum och Centraleuropa 24 Hemlöshet och drogmissbruk, Estland, Litauen, Polen 27 Pastors- och ledarutbildning, Estland, Litauen, Polen och Tjeckien 26 Bibelarbete, bland annat Estland och Ryssland 22 Evangelisation, Baltikum och Centraleuropa 23 Invandrararbete i Spanien 28 Kyrka i sameland 88 Globalt Kyrkornas Världsråd (KV) 10 Till främmande land 122 Volontärer 123 ID 124 Indien Katastrofhjälp 34 Vattenförsörjning 31 Mikrokrediter och självförsörjning 310 Barnarbetare: Proj.nr. för Alla på samma Kula: 36 Proj.nr. övriga platser: 37 St. John's School, Gulbarga 38 Pionjärarbete 39 Sjuk- och hälsovård 33 Stipendier för utbildning 32 Pakistan Talitha Kumi Welfare Centre 40 Kina Utbildning för barn och unga 55 Kyrkobyggnation 54 Bibelarbete 50 Pastors- och ledarutbildning 53 Kongo-Brazzaville Fotbollsprojekt 681 Praktisk utbildning 691 Landsbygdsutveckling 695 Hiv- och aidsarbete 69 Socialt arbete 693 Barnen i fokus efter kriget 68 Kongo-Kinshasa Femårigt utvecklingsprogram 997 Ambulansfl yg 91 Skolkoordination 994 Kongoländerna gemensamt Biblar och sångböcker i Kongo 694 Ledarutbildning 696 Tak till kyrkobyggnader 995 Mellanöstern Jerusaleminsamlingen 510 Stöd till skolgång, Israel 512 Pastorsutbildning, Libanon 513 Ledarträning, Irak 514 Nicaragua Stöd till självförsörjning 71 Förebyggande hälsovård 77 Teologisk utbildning 70 Globalt Volontärer och praktikanter Under många år har SMU:are åkt ut som volontärer till samarbetskyrkor i andra delar av världen. Under ett drygt halvår har de lärt känna ett nytt land, en ny kultur, en ny kyrka och också hjälpt till praktiskt i ett projekt. Detta är något som vi satsar på för att unga människor skall få egna erfarenheter av internationellt missionsarbete och bli engagerade. Nu satsar det nybildade equmenia på att också ta emot volontärer från våra samarbetskyrkor. Vi kallar dem för retur volontärer. Under ett halvår, eller mer, får ungdomar från samarbetskyrkor leva i Sverige, lära känna Sverige och svenskarna, vara en del av en SMU-förening och en missionsförsamling och också hjälpa till praktiskt. Syftet är detsamma för både de volontärer vi tar emot och skickar ut. Behov: kr/år Projektnummer: 123 Kyrkornas Världsråd (KV) Genom Kyrkornas Världsråd har Missionskyrkan under många år bidragit till utveckling och påverkansarbete på en världsvid arena. De projekt som nu är aktuella handlar om fattigdomsbekämpning, klimatförändringar och vatten, hälsoarbete och kamp mot hiv och aids samt fredsinsatser för Mellanöstern. Arbetet bedrivs på olika nivåer i samhället med t.ex. regionala och internationella konferenser anordnade av kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, påverkansarbete och de mokra ti frågor, produktion av material baserat på bibeln för utbildning kring bl.a. aids i Afrika. Missionskyrkan har ett nära sam arbete med projekt ansvariga på KV och arbetar med att för stär ka deras kontakter till de systerkyrkor vi samarbetar med i olika länder. En viktig fråga i världen idag är hur vi kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling. KV har initierat ett projekt som utifrån detta synsätt ska föreslå långsiktiga strategier för fattigdomsbekämpning i Afrika. Ett annat exempel är att stärka kyrkors kompetens att möta problem som hiv/aids och våld inom familjen. Behov: kr/år Projektnummer: 10

3 Indien Sjuk- och hälsovård Behov: kr/år Projektnummer: 33 Mikrokrediter och självförsörjning Missionskyrkans systerkyrka i Indien, Hindustani Covenant Church (HCC), har som strategi att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Därför uppmuntrar man bland annat människor att gå samman i grupper som sparar pengar tillsammans. Gruppmedlemmarna lånar sedan ur den gemensamma fonden för att starta mindre projekt för familjens försörjning. De flesta av grupperna består av kvinnor på landsbygden eller i slummen. Projekten kan t.ex. handla om investeringar till jordbruket eller till fiskeriverksamheten. HCC stöttar grupperna och ger dem bl.a. läs- och skrivundervisning, kunskaper i bokföring och hur man driver en mindre verksamhet. För kvinnogrupperna anordnas kurser i ljusstöpning, rökelse tillverkning, sömnad, korgtillverkning m.m. Många väljer också att investera i djur eller fröer för plantor och blommor. Framförallt getter ger snabb avkastning och är relativt enkla att sköta. Inom ramen för denna verksamhet får även ungdomar som genomgått någon av HCC:s yrkesutbildningar möjlighet att få ett startkit i form av t.ex. en verktygslåda eller en symaskin. Behov: kr/år Projektnummer: 310 Vattenförsörjning Hindustani Covenant Church (HCC) arbetar med vattenförsörjning genom att organisera människor i byar i grupper där befolkningen själv tar ansvar för planering, viss finansiering, material och eget arbete. HCC och företaget Sholapur Water Service ansvarar för att borra brunnen, installera pumpen och utbilda dem som skall sköta brunnen och pumpen. Man ger också undervisning i hur man tar tillvara spillvatten från hushållet och hur man med detta kan odla upp en egen köksträdgård. Jordbrukarna får också lära sig metoder för att samla regnvatten och på så vis höja grundvattennivån och förbättra odlingsmarkerna. Genom att till exempel bygga dammar kan brunnarna i området också bättre fyllas på och användas för bevattning av jordbruket under betydligt längre perioder än tidigare. Gåvor till detta ändamål används för att borra brunnar och installera pumpar där behoven är stora, men möjligheterna till finansiering är små. Gåvorna används också för att täcka egeninsatser i samband med Sida-stödda vattenrelaterade insatser. Behov: ca kr/år. Kostnad för en pump: ca kr Projektnummer: 31

4 Kongoländerna Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville Arbetet i Kongoländerna Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville är två länder där Svenska Missionskyrkan tillsammans med systerkyrkorna har arbetat i mer än hundra år med evangelisation, församlingsutveckling, fred och försoning samt samhällsbyggande. Hela 90-talet och början av 2000-talet, karakteriserades av konflikter mellan främst etniska grupper i länderna. Krigen raserade mycket av befintliga strukturer och för en stor del av befolkningen innebar det även att man hamnade i misär. Kongoländerna har haft stora svårigheter att resa sig, de hårdast drabbade är utsatta grupper i städer och befolkningen på landsbygden. Biblar och sångböcker Många människor i de båda kongorepublikerna längtar efter att få tillgång till en egen bibel och en egen sångbok. Nu finns en ny bibel på kikongo. Ett långt och mödosamt översättningsarbete från bibelns grundspråk till modern kikongo har genomförts och den nya bibelöversättningen finns för spridning och försäljning i de båda Kongorepublikerna. Biblarna behöver subventioneras för att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem. Genom detta projekt finns goda möjligheter att bidra till evangelisation och bibelspridning i Kongorepublikerna. Behov: 50 kr per Bibel eller sångbok Projektnummer: 694 Utvecklingsprogram för fattigdomsbekämpning I CEC:s geografiska område i Kongo-Kinshasa startas nu ett femårigt utvecklingsprogram med Sidas stöd för fattigdomsbekämpning. Programmet omfattar fem år men man börjar med en första fas på tre år. En utvärdering görs innan man startar den andra fasen. Insatsen omfattar fyra huvudområden: ekologi; mänskliga rättigheter; hiv, aids och hälsa; utbildning. Insatsen ska bidra till att minska fattigdomen bland befolkningen genom att: öka människors inkomster genom grönsaksodling och djuruppfödning respekten för mänskliga rättigheter förbättras genom seminarier och utbildningar tillgång till adekvat skolgång och relevant primärvård ökas med idrott ge barn och ungdomar möjlighet att bidra till fred och försoning (idrottsskolan i Kimpese) aktivt delta i kampen mot orättvisor och sociala klyftor, mot marginalisering av dem som saknar röst, mot kvinnors och barns utanförskap. Målgrupp är hela befolkningen i detta område. Kvinnors utsatthet är speciellt viktig att beakta. Lokala aktiviteter på bynivå uppmuntras genom mikrokrediter. Allt stöd behövs. Det kan handla om förbön, pengar, fotbollsmaterial, sjukvårdsmaterial, etc. Behov: sammanlagt kr under tre år Projektnummer: 997

5 Fotbollsprojektet Kongo-Brazzaville. Behov: kr / år. Projektnummer: 681 Socialt arbete De senaste årens svåra händelser har kallat till en ny social medvetenhet i de lokala församlingarna inom Missionskyrkans systerkyrka i Kongo-Brazzaville, Evangeliska kyrkan (EEC). Många barn har blivit föräldralösa, kvinnor står som ensamförsörjare för sina barn, åldringar har inte längre familjen som socialt skyddsnät. Nöden är stor och lokala resurser mobiliseras men räcker inte till. Här ges möjligheter för enskilda och församlingar i Sverige att bidra med medel till en hjälpfond ur vilken kongolesiska församlingar kan söka pengar till sina sociala insatser. Stöd till detta projekt kan också utvecklas till en värdefull vänförsamlingskontakt. Flera församlingar eller enskilda kan slå sig ihop för att bistå en kongolesisk församling. Behov: kr/år Projektnummer: 693 Landsbygdsutveckling Insatsen går ut på att främja ökade förutsättningar såsom kunskap och tillgång till material för odling på landsbygden och därmed produktion av näringsrik kost. Inriktningen är också satsningar på att stärka och organisera den marginaliserade befolkningen på landsbygden. Införande av alternativa odlingssätt ingår. Behov: kr/år Projektnummer: 695

6 Pakistan Stöd till kvinnor via Talitha Kumi Welfare Centre Talitha Kumi Welfare Centre, Lahore, startade sin verksamhet 2001 med stöd från Missionskyrkan och Svenska Kyrkan. Orden Talitha Kumi är hämtade från bibeln och betyder kvinna res dig. Centret vill med sin verksamhet stärka fattiga, förtryckta kvinnor både ekonomiskt och genom att ge mer kunskap. Den tvååriga barnmorskeutbildningen har ett gott rykte. Hittills har alla unga flickor som genomgått utbildningen kunnat gå direkt vidare till en anställning. Man ordnar även kurser i bl.a. sömnad och sylttillverkning och håller seminarier om hälsa och rättskunskap. En stor och viktig del av verksamheten riktar sig till kvinnor som utsatts för misshandel, övergrepp eller på annat sätt är offer. Centrets advokat hjälper dem att driva ärendet till domstol eller att medla i de fall det är möjligt. På centret finns också en liten klinik som bistår människorna i närområdet. Behov: kr/år Projektnummer: 40 Mellanöstern Israel, Syrien, Irak Stöd till skolgång för barn med speciella behov Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Men barn som inte klarar den vanliga skolan saknar den möjligheten. På SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko, som är de enda specialskolorna för barn med inlärningssvårigheter, kan dessa barn få en ny chans. SIRA bedriver sitt arbete utifrån den kristna grundtanken att vi alla är bröder och genom sina skolor vill man också medverka till arbetet för fred och försoning. Den ekonomiska situationen i det palestinska området är mycket svår, därför har många familjer inte möjlighet att betala skolavgifter för sina barn. Detta drabbar också SIRA- skolorna som därför behöver stöd. Behov: kr/år, ca kr per elev Projektnummer: 512

7 Europa Kina Kyrka i sameland Det är viktigt för samer att gudstjänstliv och förkunnelse kan ske utifrån den samiska kulturen och med användning av samiska uttrycksmedel. Därför har Missionskyrkan engagerat sig i översättningsarbete (sånger, gudstjänsttexter och Bibeln) till de samiska språken och försökt hitta lämpliga former för att gestalta tron på ett samiskt sätt. Därför behövs också ett arbete med samisk teologi. Utbildning för barn och unga Genom utbildning får barn och ungdomar möjlighet att kunna försörja sig själva och sin familj. Många ungdomar i Kina kan dock inte fullfölja studierna eller tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds. Studietakten är hög och resurserna ojämnt fördelade. Missionskyrkan stöder bland annat skolan Arken i Wuhan, som drivs av kyrkan i Hubeiprovinsen och där ungdomar genom kyrkans försorg får en andra chans. Utbildning ges i grundläggande och estetiska ämnen. Behov: kr/år Projektnummer: 55 Behov: kr/år Projektnummer: 88 Invandrararbete i Spanien Sedan 2008 finns en svensk och en ecuadoriansk missionärsfamilj i Spanien, i frontlinjen för ett invandrararbete som drivs i samverkan mellan Förbundskyrkan i Ecuador, den spanska kyrkofederationen FIEIDE och Svenska Missionskyrkan. Många latinamerikanska invandrare bär med sig en djup och personlig kristen tro som får olika uttryck i Spanien. Invandrararbetet har sin bas i gränsområdet mellan Murcia- och Valenciaregionerna med förankring och medverkan i olika församlingar. Men det leder hela tiden till nya platser och kontakter. Man medverkar också i ett uppmärksammat arbete till stöd för invandrarkvinnor framförallt i regionen Murcia. Det handlar inte bara om problem utan också om de stora möjligheter som finns för kvinnorna i Spanien inom yrkeslivet. Och i den djupa ekonomiska kris som Spanien och hela världen nu upplever, så uppstår nya frågeställningar också för invandrarna: Ska man uthärda arbetslöshet och umbäranden eller ska man resa tillbaka hem till sitt land, och blir det i så fall till samma fattigdom som den man lämnade? Behov: kr/år (arbetet i Spanien täcks därutöver genom Missionskyrkans budget) Projektnummer: 28

8 Latinamerika Nicaragua, Ecuador, Costa Rica Rehabilitering av missbrukare i Ecuador Förbundskyrkan i Ecuador vill nu gå vidare i Montecristi med ett rehabiliteringsprogram för drogmissbrukare. Tanken är att de ska få en chans till ett yrkesverksamt liv för att inte på nytt hamna i missbruket. Projektet består av olika komponenter. Den f.d. verkstadslokalen är utgångspunkten. Den har förbättrats och kompletterats med en boendedel för dem som ingår i programmet. Utrustning ska införskaffas och utrymmen för undervisning, produktion och försäljning ska iordningställas. Stiftelsen FACE ställer upp med en grundplåt och stöd söks hos lokala företagare och andra sponsorer. Svenska Missionskyrkan förmedlar stöd från givare i Sverige. Eftersom det handlar om en hel del investeringar under den första tiden så behövs ett omfattande externt stöd. Det kommer sedan också att bli fråga om ett mer uthålligt verksamhetsstöd. Ju större externa engångsbidrag som kan erhållas i initialskedet, desto större är möjligheten att finansiera den verksamhet som kommer att bedrivas. Behov: kr/år Projektnummer: 12 Uthålligt jordbruk i regnskogen Det näst största sammanhängande regnskogsområdet i Amerika (efter Amazonas) finns i gränszonen mellan Nicaragua och Honduras. Vid gränsfloden Rio Coco ligger naturreservatet Bosawas som befolkas av indiangruppen Mayangnas. Några av dessa finns kring byn Musawas, som har en stor församling tillhörande Moravakyrkan i Nicaragua. Sedan några år arbetar här också Moravakyrkans institut för social utveckling med ett projekt för uthålligt jordbruk och småboskapsskötsel. Målet är att förbättra familjernas försörjning. Ett femtiotal familjer får möjlighet att gå över från svedjebruk till växeljordbruk med organisk gödsling. De får också hjälp att utveckla småboskapsskötseln. Genom att de finns i områdets olika byar sprids kunskap och resurser även till övriga familjer. Arbetet bedrivs med Sida-medel och egeninsats. Behov: kr/år Projektnummer: 71

Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år.

Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år. Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år. TRO HÄLSA & UTBILDNING På många håll har den kristna tron tagits emot av stora skaror

Läs mer

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Asien 2008-2012

Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Asien 2008-2012 Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Asien 2008-2012 Riktlinjer och mål för Svenska Missionskyrkan Missionskyrkans verksamhet präglas av en helhetssyn på världen, människan och

Läs mer

Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Afrika 2010-2014

Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Afrika 2010-2014 Regionplan för Svenska Missionskyrkans missionssamarbete med Afrika 2010-2014 Riktlinjer och målsättning för Svenska Missionskyrkans internationella missionssamarbete Svenska Missionskyrkans ambition är

Läs mer

Missionskyrkans & SMU:s samarbeten

Missionskyrkans & SMU:s samarbeten Missionskyrkans & SMU:s samarbeten AFRIKA Kongo-Brazzaville Eglise Evangélique du Congo, EEC Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC) har vuxit fram genom Svenska Missionskyrkans missionsarbete i Kongo, som inleddes

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Inledning. Gud välsigne din offergärning! Projektkatalog 1

Inledning. Gud välsigne din offergärning! Projektkatalog 1 Inledning Svenska Missionsförbundet och SMU står vi människor nära, både i Sverige och i andra länder. Vi får vara en del av Guds världsvida mission, som omfattar sex kontinenter. Vi är kallade till offer

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011 en del av Gemensam Framtid Svenska Missionskyrkans Ârsberättelse 2011 Årsredovisning & koncernredovisning Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011 Årsredovisning & koncernredovisning Svenska Missionskyrkans

Läs mer

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan För dig som funderar på att testamentera till Svenska Missionskyrkan Tack för din omsorg om Svenska Missionskyrkan! Svenska Missionskyrkan arbetar på en mängd olika sätt genom sina församlingar och i samarbete

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2013/2014

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2013/2014 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2013/2014 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete

Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Mission 2020 Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete Beslutad av Kyrkostyrelsen i december 2014 1 Innehåll 1. Inledning - Bakgrund till Mission 2020 2. Inriktning för det internationella missionssamarbetet

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Särskilda utskottet, SMK/SMU 2004 PM 2004-05-22 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I mötet

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Resurspersoner för Gemensam Framtids insamling till internationell mission 2012/2013

Resurspersoner för Gemensam Framtids insamling till internationell mission 2012/2013 Resurspersoner för Gemensam Framtids insamling till internationell mission 2012/2013 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Förord. Ulf Hållmarker Krister Andersson Bertil Svensson kyrkostyrelsens missionsföreståndare missionssekreterare ordförande

Förord. Ulf Hållmarker Krister Andersson Bertil Svensson kyrkostyrelsens missionsföreståndare missionssekreterare ordförande Förord En avgörande bakgrund till Svenska Missionsförbundets bildande var internationellt arbete frågan gällde vem som skulle kunna sändas ut i missionsarbete. Mission har varit och är det traditionella

Läs mer

VOI - fadderprogram. Skolfonden ska trygga barnens skolgång.

VOI - fadderprogram. Skolfonden ska trygga barnens skolgång. VOI - Fadderprogram VOI - fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan Ulricehamn och

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN SVENSKA ALLIANSMISSIONEN Historien präglar oss Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i landet. Rötterna går tillbaka till 1853 då Jönköpings Traktatsällskap bildades. Åtta

Läs mer

På väg mot en Gemensam Framtid?

På väg mot en Gemensam Framtid? På väg mot en Gemensam Framtid? Den svenska samfundskartan håller på att ritas om. Tre svenska kyrko samfund talar nu om att forma en gemensam kyrka. Det innebär något nytt, inte samverkan eller sam gående,

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

MW Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015

MW Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015 MW 2015-12-04 Förslag till beslut om fördelning av Stockholms stifts bidrag till internationell diakoni 2015 Om Stockholms stift även 2015 vill ge motsvarande 1 % av kyrkoavgiften till internationell diakoni

Läs mer

Informationsbrev från Brasilien nr 1

Informationsbrev från Brasilien nr 1 2012 Informationsbrev från Brasilien nr 1 Adriana Gastellu Camp Regionalrepresentant i Sydamerika Svenska kyrkan 2012-11-11 Ett nytt land Det har nu gått drygt en månad sedan jag landade på flygplatsen

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Teologisk grundtext styrdokument 1(6) Teologisk grundtext: En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Vår identitet Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG

MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG MISSION ÄR SAMARBETE - VI BEHÖVER DIG Missionen berör och engagerar kristna världen över. Vill du också vara en länk i arbetet och delta i vårt uppdrag? Välkommen med som frivillig! Du kan påverka i sociala

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

Enkät om missionsengagemang och vänförsamlingskontakter i den lokala församlingen

Enkät om missionsengagemang och vänförsamlingskontakter i den lokala församlingen RAPPORT Enkät om missionsengagemang och vänförsamlingskontakter i den lokala församlingen Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Mark. 16:15 2010-12-01/Toms Hammar & Hans

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Vi reser tecken på Guds rike

Vi reser tecken på Guds rike Vi reser tecken på Guds rike Ett grunddokument om samverkan mellan Lutherska kyrkan i Costa Rica och Svenska kyrkan Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 PM 2004-03-20 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I. Utgångspunkt Med konstitutionen som bas

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli. SMS:a ordet Mirakel till 72 940 så skänker du 50:- till sid 1

Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli. SMS:a ordet Mirakel till 72 940 så skänker du 50:- till sid 1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 nr 5/11 info@missionskyrkan.se www.missionskyrkan.se LL TI S AM MA N S GÖ R V I UN

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

Verksamhetsplan för 2009

Verksamhetsplan för 2009 Verksamhetsplan för 2009 duguföreningens syftesparagraf duguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor hopp,

Läs mer

Undrens tid är inte förbi.

Undrens tid är inte förbi. Undrens tid är inte förbi. tillsammans gör vi under. L ÅT Mirakel.2012 i n s a m l i n g e n s l å n ya r e k o r d! Förra året gjorde vi mirakel. Ska vi ta och göra ett riktigt underverk i år? Snart är

Läs mer

Livets vatten. Mission över alla gränser. Sektion 2 av Sändaren 21 2004. livets vatten - mission över alla gränser 1

Livets vatten. Mission över alla gränser. Sektion 2 av Sändaren 21 2004. livets vatten - mission över alla gränser 1 Livets vatten Sektion 2 av Sändaren 21 2004 Mission över alla gränser livets vatten - mission över alla gränser 1 300 milj kr Församlingarnas ekonomi har stärkts de senaste åren. Något som förhoppningsvis

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Reviderad projektplan

Reviderad projektplan Reviderad projektplan för Medlingsutbildning - en utbildning om konflikthantering genom medling som förbereder för att leda volontärläger med fredstema Inledning Intresset för IAL:s medlingsutbildning

Läs mer

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa

Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa Internationell utveckling Studiematerial Samling 1 Jesus och global rättvisa INLEDNING Gruppledare (att läsa högt) Världen blir allt mindre. Teknologiska framsteg gör att vi idag kan flyga till London

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Minoritetsfadder 2014

Minoritetsfadder 2014 Minoritetsfadder Minoritetsfadder 2014 Plans arbete Projektexempel Minoritetsfadder Tack för ditt stöd som Minoritetsfadder! Människor från ursprungsbefolkningar utsätts ofta för diskriminering och har

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR

SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Stöd döttrar till sjuksköterskor som dött i HIV/AIDS SKOLUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRALÖSA FLICKOR Vårdförbundet och SSF stöder ICNs (1) och FNIFs (2) delprojekt Girl-Child

Läs mer