Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen"

Transkript

1 Konglig Datasektionen DM (19) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt , 17:42 19:27 Plats 1537, KTH Närvarande Sektionsordförande, Vice fanbärare, m.m. Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande, QA, KF-ledamot Erik Lindström, D-10 Ledamot för utbildningsfrågor Annica Alstermark, D-11 Ledamot för sociala frågor och relationer Therese Askling, D-10 Ledamot för studiemiljöfrågor Jesper Annebäck, D-09 Programansvarig student Frida Jansson, D-09 KF-ledamot Marie Alexander, D-10 Fenixordens ordförande Ludvig Jonsson, D-09 Revisor Gustaf Forsman, D-06 Prylmånglare Angelina von Gegerfelt, D-12 Revisor Andreas Tarandi, D-08 Revisor Johan Stjernberg, D-08 Fanbärare Martin Frost, D-05 Informationsansvarig Christian Avemark, D-02 Victor Koronen, D-09 1 Mötets högtidliga öppnande Petter Djupfeldt förklarade mötet öppnat 17:42. 2 Formalia 1. Val av mötesordförande Petter Djupfeldt valdes till mötesordförande. 2. Val av mötessekreterare Frida Jansson valdes till mötessekreterare. 3. Val av justeringsperson tillika rösträknare Therese Askling valdes till justeringsperon tillika rösträknare. 4. Mötets behöriga utlysande Mötet förklarades behörigt utlyst. 5. Eventuella adjungeringar Victor Koronen adjungerades med yttranderätt. Martin Frost kom in i rummet. Therese Askling Petter Djupfeldt

2 Konglig Datasektionen DM (19) 6. Anmälan av övriga frågor Frida Jansson anmälde 50-årspresent till Snilsson som övrig fråga. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes. 8. Tidigare mötens protokoll Protokoll för DM lades till handlingarna. Petter Djupfeldt yrkade för att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragslistan. att återuppta punkt 2.7 Fastställande av fördragslistan. Petter Djupfeldt yrkade för att lägga till punkt 4.3 Utfärdande av Andreas Tarandi D-rektiv. att lägga till punkt 4.3 Utfärdande av Andreas Tarandi D-rektiv. 3 Rapporter 1. Presidiet Petter Djupfeldt rapporterade att han har fått sina befogenheter som ordförande, har varit på banken och lärt sig bokföring. Han har inte tagit över alkoholtillståndet än för att det snart måste göras om när (och om) vi får en kassör. Han har varit på möte med THS utbildning om studentrepresentationen på CSC, som är bra. Han har haft ett arbetsmöte och ett lunchmöte med D-rektoratet. Erik Lindström rapporterade att han har jagat nycklar. 2. Kassör Sektionen saknar kassör för tillfället men Petter Djupfeldt rapporterade att D-rek har bokfört lite grann ändå och att han har fått en liten utbildning i ekonomi av Victor Koronen. 3. Sekreterare Cecilia Roes var ej närvarande, men Petter Djupfeldt rapporterade att hon har haft överlämning med förra sekreteraren och hon har skickat ut kallelser till SM och DM samt handlingar till DM. 4. Ledamot för sociala frågor och relationer Therese Askling rapporterade att hon har skickat julkort, haft överlämning med D-rektoratet och fått ekonomiutbildning av Koronen. 5. Ledamot för utbildningsfrågor Annica Alstermark rapporterade att hon har varit på överlämning med D-rektoratet, varit på ledningsgruppsmöte på CSC och fått ekonomiutbildning av Koronen. 6. Ledamot för studiemiljöfrågor Jesper Annebäck rapporterade att han har varit på ledningsgruppsmöte på CSC och tog upp exjobbsprocessen på CSC som inte är bra. De vet om att det funkar dåligt och de tittar på en exjobbsprocess på indek. Om den är bra ska de implementera den. Han har även varit på rundvandring i datasalarna och fått ekonomiutbildning av Koronen. Therese Askling Petter Djupfeldt

3 Konglig Datasektionen DM (19) 4 Beslutsärenden 1. Tillförordnande av Styvfar På Glögg-SM skapades en ny nämnd. Posten som nämndordförande Styvfar är vakant för närvarande och ska väljas på Revisions-SM. Peter Nycander vill gärna bli tillförordnad fram till SM. Eftersom SM är om tolv dagar och mer än en kandidat ställer upp för posten borde inte den tillförordnas nu och och på så sätt ge en kandidat fördel i valet. att inte tillförordna posten som Styvfar. 2. Ansökan om avträde Cecilia Roes har bett att avsäga sig posten som sekreterare. att bevilja ansökan om avträde. 3. Utfärdande av Andreas Tarandi D-rektiv D-rektivet lyder: När rytmen måste komma, låt ditt hjärta vara trumma, varje sekund av ditt liv är en del av din sång att fastslå Andreas Tarandi D-rektiv. 5 Propositioner 1. Proposition angående att avsätta Valberedningens ordförande Propositionen handlar om att avsätta Valberedningens ordförande då D-rektoratet anser att posten har skötts dåligt, se bilaga. att lägga propositionen angående att avsätta Valberedningens ordförande. 6 Motioner 1. Motion angående inköp av ny fana Motionen handlar om att designa och köpa in en ny fana till Datasektionen, då den nuvarande är ful. Tarandi undrade vad latinet betyder på förslaget till ny fana, Petter Djupfeldt svarade att det betyder killar gillar data, tjejer gillar data, alla gillar data. Frida Jansson undrade om kr är en rimlig kostnad, Petter Djupfeldt svarade att CL la kr på sin och den blev väldigt fin. att yrka för att bifalla motionen och att Therese Askling skriver motionssvar. 2. Motion angående inköp av nya daddebyxor Det är knappt om daddebyxor och nästa år kommer de nog inte räcka. Därför behövs det köpas in nya. Marie Alexander tyckte att de borde köpa mer hållbara byxor eftersom de tidigare borde hållit längre. D-rektoratet tyckte att beloppet borde belasta mottagningen och inte centralt. Therese Askling Petter Djupfeldt

4 Konglig Datasektionen DM (19) att yrka för att ändra första att-satsen till att det belastar mottagningen och i övrigt bifalla motionen och att Erik Lindström skriver motionssvar. 3. Motion angående inköp av nya soffor METAs soffor är dåliga och borde bytas ut. att yrka för att bifalla motionen och att Annica Alstermark skriver motionssvar. 4. Motion angående verksamhetsplan och budget för NULL Motionen innehåller en ny verksamhetsplan och budget för D-rektoratet tyckte att MotorsågsOsqvik inte känns särskilt säkert eller lämpligt och vill stryka det ur verksamhetsplanen och budgeten. De ville även ändra alla förekomster av verkningsplan till verksamhetsplan och ansätta till anta. att yrka för att bevilja motionen med ovanstånde ändringar och att Jesper Annebäck skriver motionssvar. 5. Motion angående namnändring av NULL Frida Jansson undrade om inte det är samma namn som föreslogs på Glögg-SM och fick avslag. Skillnaden är att då var det bara en dålig förkortning, nu är den främsta tanken bakom att det ska vara studentikost. Martin Frost tyckte att det vore mer studentikost med ett F på slutet. D-rektoratet kom fram till att de inte har någon direkt åsikt i frågan. att inte yrka för någonting då D-rektoratet inte har någon åsikt i frågan och att Petter Djupfeldt skriver motionssvar. 7 Hedersmedlem Förslag på hedersmedlem diskuterades och ska tas upp på SM. 8 Övriga frågor årspresent till Snilsson Frida Jansson berättade att allas vår bäste Snilsson fyllde nyligen 50 år och har dessutom varit lärare i 20 år. Detta tycker Studienämnden att Datasektionen borde uppmärksamma med en liten present. Anledningen till att hon tar upp det som en övrig fråga på DM och inte lägger en motion är att det inte handlar om någon större summa så D-rektoratet borde själva kunna besluta om de vill lägga pengar på det. Dessutom drar det ut rätt mycket på tiden om vi väntar till Revisions-SM och presenten kommer så långt efter själva födelsedagen. Hon undrade om DM tycker att detta är en bra idé vilket alla tyckte om att det var. 9 Hedersdelta Punkten bereddes bakom lyckta dörrar. 10 Nästa möte Inte bestämt, datum kommer senare. Therese Askling Petter Djupfeldt

5 Konglig Datasektionen DM (19) 11 Mötets högtidliga avslutande Petter Djupfeldt förklarade mötet avslutat 19:27 Bilagor 1. Proposition angående att avsätta Valberedningens ordförande 2. Motion angående inköp av ny fana 3. Motion angående inköp av nya daddebyxor 4. Motion angående inköp av nya soffor 5. Motion angående verksamhetsplan och budget för NULL 6. Motion angående namnändring av NULL Therese Askling Petter Djupfeldt

6 Då min situation har förändrats sedan jag blev vald till sekreterare, och efter diskussion med styrelsen, så önskar jag avsäga mig posten som sekreterare för Datasektionen. Cecilia Roes

7 Proposition angående avsättande av valberedningens ordförande Glögg-SM Bakgrund D-rektoratet anser att valberedningens ordförande har grovt misskött sitt jobb. Han närvarade inte på Budget-SM 2012, där val hölls, och informerade inte heller i förväg om detta. Under valen till Glögg-SM 2012 har han med avsikt undanhållit information från sektionsmedlemmarna; valberedaren har internt haft en lista på vilka som tackat nej, men inte publicerat det, för att det blir mer spännande så". Vid två tillfällen har dessutom vallistor kommit upp för sent. Vid det första var META otillgängligt, och då är det förlåtligt att de inte sattes upp omedelbart. Att det dock dröjde ytterligare en vecka innan de sattes lt upp är inte helt okej. Vid det andra tillfället meddelades det i förväg att det skulle kallas till SM och att vallistor skulle sättas upp, men ändå tog det över en vecka från att de borde satts upp till att de faktiskt fanns där. När valen till Glögg-SM lystes missades dessutom era poster, dels de som instiftats på föregående SM (information om detta fanns på hemsidan), men även Fenixordens Ordförande som funnits i ett år. Dessa lades upp först två dagar senare, efter påpekande från dåvarande styrelse. Under hösten lyste han även på eget bevåg till ordförande och kassör på sektionens hemsida medan dessa var utomlands en helg. Detta låg endast uppe en kort stund, och var enligt vad D-rektoratet förstått ett skämt, men var ett högst olämpligt sådant då det skedde genom en av sektionens ociella informationskanaler. Mer nyligen när valen till detta SM lystes så undläts det att skickas information till nominerade under en längre tid. Att nominerade får information i god tid är viktigt för att de ska hinna bilda sig en uppfattning om posten och bestämma sig för om det är något för dem eller ej, och er lämpliga kandidater sökas upp om ingen tackat ja. Vi anser härmed att valberedningens ordförande bör avsättas. Förslag till beslut att att att att valberedningens ordförande avsätts med omedelbar verkan ny valberedare väljs med fri nominering direkt beslut sker med sluten votering detta justeras omedelbart D-rektoratet, genom Petter Djupfeldt, Sektionsordförande

8 Motion angående köp av ny fana Revisions-SM 11/ Bakgrund Sektionens nuvarande fana är inte så snygg. Den är blå, har alldeles för många strålar, är väldigt sliten och, värst av allt, så innehåller den inget cerise alls. Därför känner vi som tvingas gå och skämma ut oss med denna anskrämliga trasa att det är dags att göra något åt detta, så att vi kan visa upp oss som den stoltaste av sektioner vi är! Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att att att att att den nya fanan ser ut i stil med någon av bilagorna. slutgiltiga designen tas fram av fanbärarna tillsammans med Datas Art Director kr läggs på att införskaa en ny fana. köpet belastar sektionen centralt. fanbärarna ansvarar för inköpet. Petter Djupfeldt, vice fanbärare

9 Homines Ama Informatio. Feminas Ama Informatio.Qquisque Amor Informatio

10 QQuisque Amor Informatio

11 QQuisque Amor Informatio

12 QQuisque Amor Informatio

13 Motion angående nya daddebyxor Revisions-SM 11 februari 2013 Bakgrund Vad vore en riddare utan sin rustning? Vad vore en astronaut utan en rymddräkt (lol död typ?)? Vad vore Ernst utan sin skolöshet? Vad vore Jens Arvidsson utan sin dåremössa? Vad vore en dadda utan sina daddebyxor? Vi vet inte. Men vi vet att de daddebyxor som mottagningen just nu har i sin ägo är trasiga, slitna, gamla och ger knappast nøllan den bild av auktoritet och kärlek som daddorna skall utstråla. Något måste göras! Nya daddebyxor måste införskaffas! Daddebyxor med stil! Daddebyxor med klass! Daddebyxor med jättemånga fickor! Daddebyxor ger jättemånga flickor (och pojkar)! Vi behöver därför sektionens hjälp (läs:pengar). P L S Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att Daddebyxor köps in och färgas till ett belopp av samt att det belastar sektionen centralt. att Storebror, Lillasyster och Lillebror ansvarar för inköpet. T1T3L genom: Fredrik Bystam, Storebror Anna Olsson, Lillasyster Andreas Johansson, Lillebror

14 Inköp av nya soffor Revisions-SM Bakgrund Sofforna i våran sektionslokal är sunkiga och därför så känns det som att det börjar bli dags att byta ut dessa. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att Att Datasektionen avsätter lika mycket på inköp av nya soffor som Sektionen för medieteknik kan göra, upp till en maximal summa på 5,000 kr per sektion. att Samtliga soffor som för nuvarande står i META slängs att METAdorerna åläggs att köpa in de nya sofforna och slänga de gamla sofforna Tim Malmström, Konglig Lokalchef

15 Motion angående budget och verkningsplan för NULL Revision-SM 28 januari 2013 Bakgrund Vid instiftandet av NULL så missade vi att få in budgeten i reglementet. Vi har därför tänkt efter vad vi faktiskt vill göra, och gjort en ny fin budget. Med ny budget vill vi ha en verkningsplan som reflekterar den. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att NULLs verkningsplan ansätts enligt bilaga 1 att NULLs budget ansätts enligt bilaga 2 att $ Verksamhet ändras till NULL ska verka för att ge medlemmar i datasektionen en möjlighet att umgås under normativt manliga omständigheter. Peter Nycander Ludvig Jansson Hanna Nyblom Niclas Nilsson Rex Wagenius

16 Bilaga 1 NULLs verksamhetsplan 2013 NULL ska Medverka under mottagningens Herrpub i syfte att göra datas pojkar till män Anordna 2 pokerkvällar Anordna MotorsågsOsqvik Anordna hagelskytte Anordna whiskeyprovning

17 Bilaga 2 Budget för NULL 2013 Arrangemang Namn Utgifter Intäkter Balans Allmänt Fika Subtotal Whiskeyprovning Whiskey Biljetter Tillbehör Subtotal 600 Pokerkvällar (2 st) Tilltugg Turneringspriser Subtotal MotorsågsOsqvik Motorsågshyra Hyra Osqvik Trä Biljetter Turneringspris Mat Bränsle Subtotal -500 Hagelskytte Hyra Ammunition Biljetter Mat Bränsle Spons Subtotal 200 Total -2300

18 Motion angående nytt namn till NULL Revision-SM 28 januari 2013 Bakgrund Förra SM fick vi till Fenixordens stora glädje äntligen en ny nämnd på sektionen. Denna tappra ansträngning att hitta på roliga saker fick hårt motstånd av sektionsmedlemmar, och tvingades att ta bort sitt namn. Vi känner att det är varje nämnds rättighet att ha ett namn, och någonting bör göras åt saken. Vidare är STYV ett studentikost namn som passar sig utmärkt för roliga vitsar (att styva upp saker, styvdokument, styvelse, you get it), men bör kanske inte vara begränsat till Y-kromombärande individer. Förslag till beslut Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi: att nämnden NULL får namnet STYV överallt i reglementet där det omnämns Peter Nycander Ludvig Jansson Hanna Nyblom Niclas Nilsson Rex Wagenius

19 Konglig Datasektionen DM (19) Frida Jansson, mötessekreterare Petter Djupfeldt, mötesordförande Therese Askling, justeringsperson

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-12-03 1(33) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-03, 17:33 21:09 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande, Fanbärare Petter Djupfeldt, D-09 Vice ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2013-10-08 1(22) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-10-08, 17:37 21:41 Plats 1537, KTH Närvarande Ordförande Petter Djupfeldt, D-09 Vice Ordförande, KF-ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-09-20 1(9) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-09-20, 17:37 22:07 Plats Rum 4523, KTH Närvarande Seeterare Frida Jansson, D-09 Ledamot för sociala frågor

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen

Dagordning Revisions-SM 2012-03-22 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(54) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Budget-SM 2013-12-12 1(113) Protokoll fört vid Budget-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2013-12-12, 17:42 21:30 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-02-19 1(26) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-02-19, kl. 17:38 20:31 Plats Sal 1537, KTH Närvarande Revisor Mattias Danielsson, D-12 - Petter Djupfeldt,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2015-05-11 1(142) Dagordning Val-SM 2015-05-11 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(53) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-05-13, 17:43 23:22 Plats Närvarande H1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Jacob Sievers

Läs mer

d-phunktionärsintropholdr

d-phunktionärsintropholdr d-phunktionärsintropholdr Introduktion till d-funktionärsskap, inte riktigt 60 hp Grattis till din post som funktionär på Datasektionen! Med din nya roll som sektionsfunktionär följer både privilegier

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2014-09-11 1(27) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2014-09-11, 17:11 18:00 Plats plats, KTH Närvarande Ordförande Jacob Sievers, D-11 Vice Ordförande Mattias

Läs mer

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2014-05-13 1(29) Dagordning Val-SM 2014-05-13 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Protokoll fört vid Styrelsemöte Luleå Universitets Datorförening

Protokoll fört vid Styrelsemöte Luleå Universitets Datorförening Luleå Universitets Datorförening Styrelsemöte 2012-05-16 1(5) Protokoll fört vid Styrelsemöte Luleå Universitets Datorförening Tidpunkt 2012-05-16, 13:56 15:45 (1337169414 1337175942) Plats Närvarande

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer