Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland"

Transkript

1 Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland Slutrapport på ett projekt i Byalaget Älvan Byalaget Birgitta Öjersson 6 november 2006

2 Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland Byalaget

3 1 5 juni 2006 Den 5 juni lämnade Byalaget Älvan - via Karlstads kommuns landsbygdsutvecklare Marcus Ekholm - en ansökan om projektmedel till länsstyrelsen Inventering av turoperatörer som kan ta värmländska produkter/tjänster ut på en europeisk marknad Inledning För drygt ett år sedan fick Byalaget Älvan huset Fyrbo av Karlstads kommun. Huset är numera en bygdegård med vandrarhem och driften finansieras med uthyrningar. En hel del kontakter har vi byggt upp under detta år och fått erfarenhet av konferenser, läger, vandrarhemsboende m.m. För att få fler uthyrningar, inte minst under vinterhalvåret, skulle vi behöva undersöka turoperatörer och boendeförmedlare i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Vi skulle vilja veta vilka hemsidor som vi lämpligast bör lägga oss på och länka oss till. Och vi vill veta kostnaderna för att finnas med på deras hemsidor. Genomförande Med detta som bakgrund söker vi projektmedel till att finansiera en person som kan jobba heltid under en månad med att samordna och sammanställa en lista på turoperatörer som är verksamma i de ovan nämnda länderna. Byalagets medlemmar kommer att bistå med : o Ett medlemsmöte som drar upp riktlinjerna för Älvsbackabygdens och Byalagets utveckling de kommande fem åren när det gäller turistutveckling och anpassning av föreningshuset Fyrbo. o Två heldags styrelsemöten för att formulera och precisera våra mål enligt medlemsmötets intentioner. Det kommer att ligga till grund för en ansökan till Boverket för en om och tillbyggnad av fastigheten för att vi ska uppnå våra mål. o Vi ordnar ett möte med Bygdegårdarnas Riksförbunds Värmlandsavdelning och föreningarna i trakten. Resultat Resultatet av undersökningen ska bli en lista på turoperatörer och boendeförmedlare på internet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland - allt inom turistbranschen. Listan ska innehålla o namn o adress och telefon o site o inriktning o kostnader o kontakt o mm o en elementär kontroll av om företaget är seriöst För oss och andra liknande föreningar i Värmland skulle en sådan lista förmodligen väsentligt underlätta planeringen för kommande säsonger. Effekter Genom ovanstående hoppas vi att Byalaget blir ännu starkare genom att medlemmar kommer allt mer samman i arbetet kring vår bygdegård Fyrbo. Fyrbos ekonomi kan förhoppningsvis säkras genom väl avvägda uthyrningar, vilket tar bort oro bland medlemmarna och gör att vi kan ägna oss ännu mer åt byalagets egna verksamheter. Om Fyrbo fungerar bra ökar också möjligheterna till ytterligare samarbete med föreningar och andra sammanslutningar i bygden, som ibland har behov av övernattningar, fester, konferenser (fiskevårdsföreningen, kyrkan, hembygdföreningen, skogsstyrelsen, skolan mfl). Sammantaget kan detta bli en del i att utveckla Älvsbackabygden och stegvis skapa fler arbetstillfällen, fasta och tillfälliga, för bygdens människor. Genom besök från när och fjärran kommer Älvsbacka på kartan igen

4 2 Den 3 juli fick vi kronor från Länsstyrelsen och Karlstads kommun för ett projekt att utveckla landsbygden, Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland kr var för en månads lön inklusive sociala avgifter till en medlem, Birgitta Öjersson. Resten av pengarna var för administrativa kostnader. I länsstyrelsen beslut står om förväntat resultat: En lista på turoperatörer och boendeförmedlare ger möjlighet till ökad uthyrning och i förlängningen en bättre ekonomi. Ytterligare samarbete med föreningar och andra sammanslutningar i bygden när behov av övernattningsmöjligheter uppstår. En utveckling av älvsbackabygden ökar dess attraktionskraft.

5 3 Projektet löpte halvtid 1 september 31 oktober. Min planering av arbetet skrev jag den 1 september och skickade till min kontaktperson i Byalaget Älvans styrelse, Martin Edman. Jag insåg direkt att vi inte kan diskutera vilka uthyrningar vi vill ha förrän vi fått en samlad bild av hur läget är idag. Därför har en hel del av arbetstiden använts till att ta fram och komplettera statistik om uthyrningar, kostnader mm. Planering för Birgitta Öjersson 1 sept 1. Ta fram siffror så vi vet hur mycket pengar vi måste ha in för att klara Fyrbos kostnader. Ta fram siffror på hur mycket pengar vi får in genom ideellt arbete i byalaget. På så sätt vet vi hur mycket pengar vi minimum måste ha in på uthyrningar för att klara huset. 2. Sätta samman statistik för okt 05-okt 06 Inkomster o kostnader för logi Inkomster o kostnader för mat Antal gästnätter vi haft och bokningar Antal inbokade dagar - utomstående - byalaget - medlemmar 3. Söka turoperatörer på nätet och se vad de erbjuder. Göra lista. 4. Avläsa medlemsmötets beslut vad gäller Fyrbo den 28 september. 5. Ordna möte med föreningarna m fl som interagerar i området och diskutera framtiden för bygden. I mitten av oktober senast vill jag ordna ett möte på Fyrbo för oss och dessa föreningar (förslag: kyrkan, fiskevårdsföreningen, hembygdsföreningen, jaktlaget, Vuxenskolan, LRF-avdelning, Marcus Ekholm (kommunen), länsstyrelsen, skogsstyrelsen, företagarna i Älvsbacka, Posten, PRO, och SPF, Bygdegårdarnas värmlands-avdelning, skolan. Kom med fler förslag etc). Tänker bjuda in glesbygdsforskare som också kan inspirera till diskussion om utveckling. Har någon ett förslag? Kanske finns det nån på Karlstads universitet? Förslag till mötes-em-kväll :onsdag 11 eller torsdag 12 oktober. Besluta på styrelsemötet!! 6. Föreslå lämplig avvägning för uthyrningar efter medlemmars önskemål och övrig information som kommit fram under arbetet. Föreslå lämpliga turoperatörer/hemsidor för den turism Byalaget bör ha. 7. Komplettera listan på turoperatörer.

6 4 På så sätt har vi fått en klarare bild av hur Fyrbo använts som vandrarhem 1 oktober 2005 till 30 september Vi kunde konstatera att vi hade 807 gästnätter under året, fler än vi budgeterat (600) Vi kunde se vilka som står för flest gästnätter (Svenska kyrkan och Molkoms folkhögskola), hur stora grupperna är som hyr, vi kunde se hur mycket medlemmar själva använder huset, vi kunde se en del av våra arbetade timmar mm. Hur mycket vi arbetar ideellt är omöjligt at uppskatta. Därför gjorde jag också sedan en blankett att fyllas i av alla som arbetar ideellt.

7 Statistik för Fyrbo och Byalaget Älvan ( ) 28 sept 06 Mån Grupp Gästnatt Utkommun Inkommun Utl nätter Utl pers Konf Fruk Lun Mid Medlna Medlkon 2005 Okt Tidnku Uthyr 1 1 Nov Städ 1 1 Grisfe 1 1 Dec Linnea hyr en lägenhet Julmarkn Jan BrommaIF Laknatta 1 1 Feb Rallyt Varglobjörn 1 1 LRF 1 Kyrkan Kyrkan Vandrarh Årsmöte 1 1 Mars Uthyr Skogs 1 Kyrkan Skogs 4 Vandrarh 5 5 Mediet 1 1 April Kyrkan Långfredag Mån Grupp Gästnatt Utkommun Inkommun Utl nätter Utl pers Konf Fruk Lun Mid Medlna Medlkon Maj Kyrkan Städ 1 1 Landsti Eslövfhsk Vandrarh Fhsk Juni Uthyr Fhsk 1 Vandrarh Uthyr 1 1 Vandrarh 4 4 Kyrkan Midsom 1 1 Uthyr Kyrkan Juli Vandrarh Vandrarh Sommarkafe Städ 1 1 Planering 1 1 Älvsbadag 1 1

8 Mån Grupp Gästnatt Utkommun Inkommun Utl nätter Utl pers Konf Fruk Lun Mid Medlna Medlkon Aug Kyrkan 2 2 Vandrarh Kyrkan Vandrarh Kräftskiva 1 1 Vandrarh Fhsk Fhsk Sept Vandrarh Vandrarh Pub 1 1 Kurs 3 3 Uthyr Skogs 1 Skogs 3 3 Medlmöte 1 1 Styrelsemöten Bio 6 6 Andra möten 2 2 Summa Gruppstorlek: < 10: 21 st, 10-15: 19 st, 16-20: 4 st, >20: 17 st Användning annexet: 25? dagar 6 Gästnätter Fyrbo sept 2006 Kvartal totalt Jan 40 1 Feb 111 mars April 39 2 Maj 154 Juni Juli 8 3 Augusti 129 September Oktober 81 (160 bokade) 4 November -? December -? Totalt 888 +? Gästnätter bokat

9 Bokningar/arbetad tid/kostnader/intäkter mm Fyrbo/Älvan 1 okt sept 06 Variabel Antal Gästnätter 807 därav medlemmar 144 Antal frukost 373 Antal lunch 310 Antal middag 302 Konferensdagar/fest etc 109 därav Älvan eller medlemmar 63 Utländska gästnätter 91 Utländska gäster 53 Utomkommunala gästnätter 325 Inomkommunala gästnätter 393 Lakansuthyrning antal 46 Arbetade timmar betalt (det som hänger ihop med uthyrning) 171 Arbetade timmar ideellt (ingen vet ännu)? Antal dagar huset används (möte, sover, matservering, kafé etc) 109 Därav av Byalaget Älvan och medlemmar 63 Kronor Intäkter logi Intäkter mat Om möjligt o Frukost o Lunch o Middag Intäkter Älvans verksamhet Kafé cirka Älvsbackadagen cirka Julgransförsäljning Julmarknad cirka Lotterier Kostnader mat Timersättning som hänger ihop med uthyrning ( inkl arb.giv.avg.) Kyrkan: 219 gästnätter Molkoms fhsk: 145 gästnätter Gruppstorlek konferens/möten/fester: < 10: 21 st, 10-15: 19 st, 16-20: 4 st, >20: 17 st Vandrarhem: 56 gästnätter Medlemmar: 144 gästnätter 7

10 8 Statistiken presenterades på ett medlemsmöte den 28 september. Frågor att diskutera var Vilken är Älvans viktigaste verksamhet? Vad ska vi satsa på i framtiden? Balansgången mellan uthyrning och föreningsverksamhet? Hur ska vi anpassa Fyrbo bättre till våra behov? Vi diskuterade sedan vilka problem som finns. Ett problem är att många medlemmar måste arbeta väldigt mycket i uthyrningsverksamheten. Ett annat problem, som vi har både i vår egen verksamhet och i vår uthyrning, är att matsalen är för liten, för bullrig och är öppen mot köket vilket kan störa om en konferens pågår i matsalen och det lagas mat. Vi har länge diskuterat ombyggnad av huset, vad ska vi ändra, när ska vi söka pengar från Boverket etc. Styrelsen hade därför också till medlemsmötet tagit med en punkt på dagordningen där olika förslag till ombyggnader presenterades. Mötet diskuterade sedan uthyrningsläget, ekonomi, arbete, vilka vägar vi fått uthyrning, våra broschyrer, vår egen hemsida, om vi ska ha matlagning eller ej, balansen mellan uthyrningsverksamheten och vår egen föreningsverksamhet och ombyggnadsförslagen,. Mötets beslut blev att styrelsen till årsmötet jobbar fram förslag till ombyggnad med fem punkter i beaktande: 1. Vi behöver en större lokal, 2. Fyrbo ska vara mer föreningsvänligt, 3.Det ska vara balans mellan föreningsverksamheten och uthyrningen, 4. Det ska vara handikappvänligt och 5. Tänka på utsikten mot sjön. Den 11 oktober ordnade Älvan det utlovade mötet med andra organisationer.

11 9 11 september 2006 Till föreningar, organisationer, företag, myndigheter m fl i Älvsbackaområdet Hej. I Byalaget Älvan vill vi nu diskutera framtiden för Älvsbackabygden. Hur bygden utvecklas berör många här på olika sätt. Vilka visioner har vi om Älvsbackabygden? Vilka vinster kan vi se om vi samarbetar i olika frågor? Vilken samhällsservice vill vi ha? Annan service? Vi bjuder in till en förutsättningslös diskussion mellan föreningar, företag, organisationer, myndigheter och andra som kan tänkas ha en åsikt om utvecklingen i Älvsbacka. Vi ses i Östanås, i bygdegården Fyrbo onsdagen den 11 oktober klockan Vi bjuder på smörgås. Så här har vi tänkt oss kvällen: Kom in och tag plats Välkommen och några ord från Byalaget Älvan Varför detta möte? Kort presentation av ett litet projekt Deltagarna presenterar sig Svante Karlsson, doktorand vid Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet. Han har forskat kring lokal mobilisering i glesbygd, andra glesbygdsfrågor och användning av skogen Diskussion i grupper utifrån några frågeställningar från Svante Fika med smörgås i gruppen Diskussion i hela gruppen Summering Avslutning Hoppas ni kan komma - en del kanske mitt i älgjakten - så vi får en lärorik och spännande diskussion. Meddela mej om ni kommer och hur många på telefon eller mobil eller mejl Senast måndagen den 9 oktober! Har jag missat någon som borde vara med i diskussionen? Hör av er till mej, så skickar jag inbjudan! Hälsningar Birgitta Öjersson, Byalaget Älvan Dessa har vi bjudit in: Svenska kyrkan, fiskevårdsföreningen, hembygdsföreningen, Nyed Älvsbacka Östra viltvårdsområde, Studieförbundet Vuxenskolan, Nyeds LRF-avdelning, Marcus Ekholm (kommunen), länsstyrelsen, skogsstyrelsen, företagarna i Älvsbacka, Posten, PRO och SPF, Värmlands bygdegårdsdistrikt, Nyeds skola. Vägbeskrivning: I Molkom vid en OK-station ska ni köra mot Älvsbacka (16 km) och Hagfors på väg 240. Kör igenom byn Älvsbacka sedan kommer en nerförsbacke och en uppförsbacke, en knapp kilometer till så står det på gula skyltar Sund, Östanås och vit skylt med Bygdegård 2 till vänster. Där finns också en handmålad blå skylt med Fyrbo 2. Tag alltså av till vänster, kör några hundra meter, så kommer en skylt Fyrbo igen och ta av till höger. Kör några hundra meter, in i Östanås och sedan ända fram till sjön Gräsmangen. Där ser ni det stora gula huset som är Fyrbo. Framme.

12 10 Av de 21 inbjudna organisationerna, myndigheterna och företagen kom representanter för LRF, Svenska kyrkan, Nyed Älvsbacka Östra viltvårdsområde, länsstyrelsen och Karlstads kommun. Fiskevårdsföreningen och Skogsstyrelsen svarade att man inte kunde komma. Övriga organisationer sökte jag på telefon utan att lyckas få kontakt. Älvans styrelse och två medlemmar kom också. Trots att vi blev förhållandevis få, så blev det verkligen ett startskott för samarbete. Vi beslutade att vi ska utforma en vision om Älvsbackabygdens framtid. Byalaget Älvan ska kalla samman ett nytt möte i början av året för att vi ska börja med visions-arbetet.

13 11 Rapport och minnesanteckningar från möte mellan Byalaget Älvan och föreningar, organisationer, företag, myndigheter m fl i Älvsbackaområdet i Fyrbo den 11 oktober 2006 Närvarande: Ingela Bönström (länsstyrelsen, bidrag för landsbygdssamverkan), Marcus Ekholm (Karlstads kommun, landsbygdsutveckling), Annette Carlsson och Jenny Lind (Nyeds LRF-avdelning), Lars-Erik Pettersson (Nyed Älvsbacka Östra viltvårdsområde), Svante Karlsson (Karlstads universitet), Anita Edgren, Martin Edman, Marina Johansson, Håkan Nilsson, Bo Levin, Per Mattsson, Birgitta Öjersson, Sune Berger (Byalaget Älvan). Mötet hade kommit till stånd genom ett kort litet projekt som Byalaget Älvan har. Det är en undersökning om turism och vilka hemsidor vi skulle vilja finnas på för att eventuellt få mer uthyrt på Fyrbo. Detta arbete satte igång en fundering i byalaget om vilken utveckling vi egentligen vill ha. Dessutom står det i våra stadgar att vi ska ha samarbete med andra organisationer i bygden, så vi bjöd in alla berörda till en förutsättningslös diskussion om vilken framtid vi vill ha för Älvsbackabygden. Vilka visioner har vi om Älvsbackabygden? Vilka vinster kan vi se om vi samarbetar i olika frågor? Vilken samhällsservice vill vi ha? För att få ett grepp om vad som utvecklar landsbygden bjöds Svante Karlsson in (på råd av hans chef Sune Berger, som ju bor i Östanås). Svante är doktorand vid Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet. Han har forskat kring lokal mobilisering i glesbygd, andra glesbygdsfrågor och användning av skogen. Svante började med några tankegångar om landsbygd och utveckling: o Vår bild av landsbygden har mycket med de gamla banden att göra, det gamla jordbrukssamhället. o Där man bor är en fråga om försörjning men också om livsmiljö. Historiskt har människan flyttat dit där det finns försörjning, jobb. Idag har vi många gånger ett livsstilorienterat bosättningsmönster. Det kan innebära att livsmiljön blir allt viktigare när man väljer bostadsort. o Alltid finns det något som drar människor till sig, till exempel faluröda stugor. Men det finns också sådant som skjuter människor från sig, till exempel trafikkaos. o När något nytt händer lämnar man alltid något bakom sig. Det kan vara till exempel ruiner eller skrotbilar. o Det finns näringslivsdriven utveckling och det finns befolkningsdriven näringslivsutveckling. o Man är med i den globala byn genom alla nätverk alla ingår i något. o Kan vi bli bättre på att hitta de lokala och regionala särarterna? Om man till exempel ser på byggnader, gärdsgårdar, mat mm... o I utvecklingen finns inte bara möjligheter utan också konfliktsituationer. Ett exempel var att äldre personer i en by ville ha gatljus, det representerade det moderna, staden. Men några Gröna-vågare hade flyttat dit från staden och de ville absolut inte ha stadens gatljus. Själva tog vi upp problem med att folk, både svenskar och utlänningar, köper upp gårdar som blir fritidshus. Möjligheter ligger i att husen åtminstone inte förfaller och de som kommer in kanske aktiverar sig i bygden. Men konflikten ligger i att de är här bara en del av året. Hur går det om allt blir fritidshus? Svante frågade sedan på vilket sätt vi i Älvsbacka kan jobba för en bättre livsmiljö. o Hur ska man till exempel integrera utlänningar? o Vi kanske ska se på infrastrukturen? Hur ser det ut när man kommer åkande till området? Det är vackert, men det finns dåliga uthus, konstaterade han. Man skulle kunna starta med byggnaderna. o Så kom vi över till det öppna landskapet. Martin tog upp att vi startat en process mot igenväxning i Östanås. Det gäller att få upp medvetenheten om problemet med igenväxning och hitta samarbetspartners. Turligt nog har vi bönder i Älvsbacka. Man kan köpa tjänster för att hålla landskapet öppet.

14 12 Just detta med vikten av det öppna landskapet, betonade Svante. Många av oss som bor på landsbygden ser oss som förlorare, det är ganska lätt att hamna i sådana tankar. Det tas för givet av dem i turistverksamheten att landskapet hålls öppet, sa han. Men det är ju en massa människor som håller efter det här! Man skulle faktiskt kunna vända på det. Vi kan lika gärna säga att stora SPAn och liknande parasiterar på dem som sköter om landskapet! o Bönder i Älvsbacka har gått samman för att skaffa vindkraft, berättade Lars-Erik. o Att göra berättelser om bygden är ett sätt locka. Skriva material och göra guidade turer. Sune påpekade, att det finns mycket här som är en del i ett kulturarv att ta hand om, att dramatisera. Denna förutsättningslösa öppning på en diskussion om Älvsbackas utveckling knöts ihop. Vi ska formulera en gemensam vision om Älvsbacka. Det är då viktigt att tänka på två ord i lokalt utvecklingsarbete, påpekade Svante. Acceptans och Legitimitet. Det finns entusiaster som drar iväg. Man kanske tror att man har acceptans, att alla gillar det som pågår. Men för legitimitetens skull ska allt ske enligt demokratiska former. Man måste fråga sig om alla är med i diskussionerna. Som ett led i visionsarbetet kom förslag upp om studiebesök med buss för att se andra exempel. Bussresor med många stopp är idealiska, sa Svante. Man rör sig, har trevligt och pratar under färden. Ska vi ta upp bruksandan och bruksmentaliteten? Då är utvecklingen av Glava glasbruk värt ett studiebesök. Andra exempel som brukar lyftas fram för utveckling av landsbygd är Långserud och Lysvik. Kanske ska vi göra resan med Karlstads universitet? Vi ska inte glömma Länsbygderådet i Värmland heller! Lösa förslag. Det är inte bra att lägga för mycket kraft på visionsarbete, varnade Svante. Det viktiga är det som man gör tillsammans. Beslut blev att Älvan kallar till nytt möte i början av nästa år. Då kan man till exempel utse en arbetsgrupp som jobbar med visionen. Kanske blir en del av arbetet en bussresa för nya idéer? Det var i alla fall många som tände på den tanken. Kommer ni med de bra idéerna, så ska jag nog försöka få fram pengar, sa Ingela. -Vi drar upp rullgardinen för framtiden, som någon sa.

15 13 Dagligen har jag på Internet sökt olika turistorganisatörer. För att förstå mer av turismen och få tips om turoperatörer sökte jag centrala personer för turism i Värmland. De lärde mej att turoperatörer är svårt att få kontakt med för dem som vill sälja in turism. Följande uppgifter fick jag: Nina Höjdefors, chef för turism och arrangemang i Karlstads kommun, Det är väldigt svårt att bygga upp kontakter med turoperatörer. Hon åker ner och besöker dem. I januari kommer en ny hemsida för turism i Karlstad. Hänvisade till Maria Karlsson. Maria Karlsson, Värmlands turistråd, torsbykontoret , Det är mycket jobb att bygga upp förtroende hos turoperatörer, inget man gör på kort tid. Det finns stora och små turoperatörer. Turoperatör = den som har kontakt med kund, säljer mot kund Incoming = den som säljer mot turoperatörer Monica Karlsson, länsturistchef, : Svenskar vill ha kultur, konferenser och herrgård Norrmän vill ha aktiviteter, camping och familj Tyskar vill ha natur, lite kultur, etablerade kanotresor och flottfärder Ryssar vill ha avtalen med sig hem Tyskar och holländare vill diskutera och sedan avtala Det är lite komplicerat att komma i kontakt med turoperatörer. Det beror på produkten om den är säljbar. Är man liten har man nytta av att vara med i en gemensam konstellation (en del av ett paket). Hitta kamrater att liera sig med. Bra att liera sig med större operatörer. Incharter 1 gång i veckan i 10 veckor kommer ett plan med 1000 tyskar till Karlstads flygplats. De stannar mellan nätter (upp till tre veckor sa Monica, men 14 nätter?). Kontiki heter motsvarande resor för schweizare. 700 stycken kommer per vecka. Exempel på aktivitet som går bra är/var i Långberget norr om Sysslebäck. Där har /hade man safaris. Kanoter och flottfärder går också bra. För dessa turister glöm våningssängar!!! Får inte se ut som logement. Enkel- och dubbelrum ska det vara. Annat Kyrkliga föreningar i Tyskland kunde vara lämpliga för oss. Nu hade jag börjat komma in i turist-världen. Jag började läsa forskning om turism i mitt sökande efter turoperatörer. Genom ETOUR (European tourism research institute), ett forskningscentrum vid Mitthögskolan, fick jag tag i diverse rapporter och skrifter: Nya restrender, Svenska turistbyråer på Internet, Bilden av Sverige i tyska guideböcker, Tourism of tomorrow, Scandinavian Winter och Going North Peripheral Tourism in Canada and Sweden. Jag beställde tre forskarrapporter: Tyska turister i Sverige, Cultural itineraries in rural areas och Rötter, riter och roller.

16 Tyska turister i Sverige (P 2001:10, ETOURs populärvetenskapliga serie) Rapporten kändes lite gammal. Den är tryckt 2001 och sedan dess har ju den tyska ekonomin försvagats. Enligt rapporten reser tyskarna mest i världen. Men mest är det sol, sand och sex som lockar. Då åker de till Medelhavsländerna. Sverige konkurrerar bara om en liten del av den tyska resemarknaden. Maximalt 10 procent av tyskarna känner sig överhuvudtaget lockade av en resa till Nordeuropa. Men de 0,6 procenten tyskar som 2001 reste till Sverige var tillsammans med den norska marknaden den i särklass viktigaste utländska marknaden för oss. En nackdel är att de tyska turisterna inte spenderade så mycket pengar som det förväntades. De bodde på camping eller i stugor och vill leva ett naturnära liv, enligt rapporten. Kulturella vägar på landsbygden (Cultural itineraries in rural areas, Rapportserien R 1999:3 ETOUR) En regions atmosfär, dess byggnader, dess känsla för historia, dess mat och drycker, invånarnas uppträdande, de aktiviteter som pågår där det är dess kultur, slår rapporten fast. Den har kommit till i ett EU-projekt i slutet av 90-talet där sex landsbygdsregioner i Europa sökte finna och få idéer av varandra om vad som lockar turister till kulturvägar. För Sverige var det Västernorrland som skulle hitta kulturvägar via sina skogar och forsar. Regionfokuseringen i rapporten kändes ju lite stor för lilla Älvsbackabygden. Men några tankegångar kan man ändå lägga på minnet. o Kulturell turism är en slags turism där materiell kultur - som konsthantverk och byggnader eller imateriell kultur - som vanor och seder - är en slags faktorer att attrahera turister. o En professionellt ordnad turistprodukt måste ha svar på följande frågor: -Var och hur kan man boka produkten? -Vilka är resealternativen till orten? -Vilken slags logi erbjuds? -Var kan man äta och vilken slags mat serveras? -Annan service på orten? o En viktig faktor för utveckling är invånarnas identifikation med sitt område, med sina egna möjligheter. Deras uppskattning måste i många fall följas av en ändring i det kulturella tänkesättet. Lokalbefolkningen värderar ofta inte sina egna ärvda kulturella element, uppskattar ofta inte sin egen kultur, landskapet, traditionerna etc. o Där det är konkurrens om turism tycks turism gå bortom det rent ekonomiska. Den har social, lokal, kulturell och miljömässig påverkan. o Varje område som söker nya möjligheter som kan ge lokal utveckling måste upptäcka nya synliga kulturella objekt, som kan attrahera besökare och skapa en helt ny bild. o Följande steg måste tas när man strategiskt planerar kulturell turism: 1. Uppmärksamhet på bekymmer om ett områdes framtid eller en konkret aktivitet 2. Förebereda en plan. De första stegen är att utarbeta en diagnos. 3. Realisera diagnosen mot en detaljerad studie av styrkor, svagheter, möjligheter och hot 4. Definiera, utarbeta omsorgsfullt och välja strategier och fördjupade studier av de valda alternativen 5. Välja de strategiska sociala och ekonomiska målen 6. Realisera planen och beakta att befolkningen deltar så att de gjorda förändringarna är ett resultat av samarbete mellan experter och folket. 7. Uppföljning och feedback i förhållande till de beslutade kriterierna. (Dessa steg verkar ju vara en ganska normal process för ett projekt ) Rötter, riter och roller (Bengt Sahlberg, 2004, ETOUR/SNS förlag) Guide Michelin har en tregradig klassificering av turistmål: 1. Värt en resa 2. Värt en omväg. 3. Värt ett besök. 14

17 15 Boken handlar om resande och vad av rötter, riter och roller som spelar in i vårt resande. Hypotesen är att begreppen rötter, riter och roller förklarar det mesta av vårt resande. Människors och platsers rötter skapar en långsiktig stabilitet i människors resmönster. Det gör också våra riter och roller. Men dynamiken ligger i den tekniska, kulturella, ekonomiska och politiska utvecklingen på lokal, regional, nationell och internationell nivå. En förutsättning för resande är möjligheterna att ta sig till olika platser. Av den svenska befolkningens resor i Sverige är två procent paketresor. Det är känt sedan länge att det är svårt att sälja paketresor i Sverige till svenskarna. Totalt gjordes 1,1 miljarder resor med övernattning eller över en dag (över 10 mil) i Sverige De mest besökta regionerna är Stockholmsregionen, göteborgsregionen, Södra Västkusten, Mellersta och Östra Götaland och Malmö och Sydvästra Skåne. Men per capita är natur- och kulturbaserade områden mest besökta: Dalafjällen, Jämtlandsfjällen, Härjedalen, Öland och Siljansbygden. Norra Vänerregionen, dit Älvsbacka skulle räknas, har bara 2,3 procent av resorna. Men Malmö-Sydvästra Skåne har faktiskt bara 3,8 procent. Slutsatser: Projektarbetet kom av nödvändighet mer att handla om Älvans verksamhet än om turoperatörer, eftersom de är så svåra att hitta. Men att diskutera Älvans verksamhet är en förutsättning för att vi ska veta vad vi vill med Fyrbo och hur vi ska marknadsföra oss. Projektet har gett oss ett avstamp för att tillsammans med andra organisationer i bygden gå vidare med en vision för Älvsbackabygdens framtid. Vi har också fått ökad kunskap om turismvärlden och skapat kontakter, som är bra att ha i marknadsföringen av vår uthyrningsverksamhet. De förslag jag har är att vi tillsammans med de andra organisationerna i bygden snarast sätter igång arbetet med visionen att vi under nästa år tar ställning till relationena mellan Älvans verksamhet och uthyrningen att alla fyller i timrapporten jag tagit fram så vi vet vad vi gör och hur mycket att vi fortsätter med den statistik jag påbörjat att vi väntar med att länka oss till kommersiella hemsidor att vi fortsätter att följa utvecklingen av turist-hemsidor

18 Turoperatörer är en dansk turoperatör. Kollade med dem, men de förmedlar bara camping. Vi har fått kontakt med en tysk turoperatör. De skickade hit tyska cykelturister på tre inbokningar på en natt i somras och har varit här och tittat på Fyrbo för eventuella vecko-bokningar i sommar för familjer (men jag undrar om de kommer att boka, de borde nog redan gjort det i så fall). Däremot hörde de av sig nyligen och ville boka in 35 platser för en kyrklig organisation för en 12-dagarsvistelse (!). Men vi hade redan ett par dagar mitt i bokade, så det gick inte. Denna turoperatör har varit i Sverige i 20 år, äger ett övernattningshus i Arvika och stugor i Idre. Verkar väletablerad, trevlig personal, kan väldigt mycket om svensk natur o s v. Allt omkring cykelturisterna som kom till oss har fungerat mycket bra och kanske de bokar några sådana övernattningar i sommar igen (kontakten sköttes av en svensk underoperatör). En tysk hemsida för semestrar som har ett testpris på 59 euro på ett år. Har redan bokat cykelturisterna i somras hos oss. Kontakten finns. Erik Daleweij är en holländare som ordnar vildmarksturism. Han håller på med kanotleder och vandring. Just nu kollar han visst kanotled från Deje- Örten. Kanske vi kan hänga på. Jag har mejlat till honom om oss. Vi ska finnas med på deras sida. Men vandringslederna har vist försvunnit. Ska kolla närmare. Ska vi vara med i visit värmland för 2007 som kommer att ligga som pdf-fil på nätet kostar en liten annons 900 kr. 1/6 sida kostar kr. Här är vi med gratis. Men där har visst också försvunnit med lederna Ska kolla. 16 Hemsida för Sälen. Det vore bra för oss att ha en och annan övernattning av skidresenärer på väg söderifrån till Sälen. Men på denna sida får vi inte länka. Snart kommer men där går det inte heller ännu med länk. Många kommersiella turisthemsidor vill ha oss. Men det kostar. till exempel Svensk site som har 3,5 miljoner besökare om året. Det kostar med ett kampanjpris kr per år för att finnas med under två symboler, till exempel vandrarhem och aktiviteter. Tysk turistplattform på 17 språk. Gratis i en månad i ett erbjudande. Sedan kostar det, har inte hunnit kolla hur mycket.

19 Namn/funktion Frågor? Ring Birgitta Öjersson på Aktivitet Datum Antal timmar ideellt Timrapport Datum... Antal timmar betalt Summa: Medlemmar fyller i timrapporten efter hand och lämnar kvartalsvis till bokningsansvarig, under 2007 till att börja med. Detta är ett sätt att få veta hur mycket tid vi lägger ner i byalaget, t ex städning, tvättning, reparationer, röjning, kafé-arbete, styrelsearbete, julgransförsäljning mm. ALL arbetstid vi lägger på Älvan. Då vet vi hur mycket vi kan fortsätta utvecklas. Bygdegårdarnas riksförbund Värmland vill också samla in dessa uppgifter för att vi ska få information att visa politiker när det begärs pengar.

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen MINNESANTECKNINGAR 1(5 ) Ortsutvecklingsmöte i Hålanda Datum och tid: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 19:00 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Hålanda bygdegård, Hålanda Ordförande Boel

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se

Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Travel Gate Sweden Incoming AB www.travelgatesweden.se Britt-Marie Andrén bma@travelgatesweden.se Leading Quality Trails Best of Europe !European Ramblers Association /ERA certifierar.!55 Medlemsorganisationer

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Vikar Bladet Vinter & vår 2015

Vikar Bladet Vinter & vår 2015 2015 mars - maj Vikar Bladet Vinter & vår 2015 Trosavik Slöjd& Café Nya Öppettider på Trosavik from 12/2 tom 12/4 Alla dagar 10-16 From 13/4 lågsäsongs öppet Fre, lö & sö 10-16 Vi har öppet för möten,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla)

Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) Bilaga 2 Slutrapport Bo på Bygdegård (Lundsberg, Köla) 1. Journalnummer 2009-3465 Projektägare: Lundsbergs Bygdegårdsförening, Lunden, 670 41 KOPPOM 2. Kontaktpersoner Projektledare: Kjell Olofsson, Lunden,

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan 17-18 november 2011, Falun Foto: Conny Olofsson 17-18 november 2011 i Falun Datum: 17-18 november Plats: Dalarnas högskola, Lugnet, Falun. Vid anmälan uppge: Namn, organisation, adress, ort, telefonnummer

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331

Gräsmyr Bygdegård & Hembygdsförening 2011-7331 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

KURSPROGRAM 2014 Lilla museiskolan Vattenmaskiner IV Lilla museiskolan Textilmaskiner

KURSPROGRAM 2014 Lilla museiskolan Vattenmaskiner IV Lilla museiskolan Textilmaskiner KURSPROGRAM 2014 ArbetSam och Arbetets museum går för verksamhetsåret 2014 ut med ett gemensamt kursprogram för verksamma på arbetslivsmuseer. Satsningens är en del i uppbyggandet av ett kunskapscentrum

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang

Välkommen till. Forum Oskarshamn. Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Välkommen till Forum Oskarshamn Hotell - Vandrarhem - Konferenscenter - Stadsteater - Restaurang Hotell Rum Oscar är ett hotell med stjärnstatus. För att hela tiden hålla hög kvalitet är vi granskade av

Läs mer

Nationellt snöskoterforum

Nationellt snöskoterforum Inbjudan Nationellt snöskoterforum Foto: Conny Olofsson Nationellt snöskoterforum Nationella Snöskoterrådet tillsammans med Östersunds kommun och Östersunds snöskoterklubb hälsar dig varmt välkommen till

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer