Nationell innovationskonferens Luleå den 6 november Innovationssluss Norr. Dokumentation: Åsa Petersen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell innovationskonferens Luleå den 6 november 2013. Innovationssluss Norr. Dokumentation: Åsa Petersen"

Transkript

1 Nationell innovationskonferens Luleå den 6 november 2013 Innovationssluss Norr Dokumentation: Åsa Petersen 1

2 Lena Georgsson Wirkkala, Unionen: Medarbetarna är nyckeln till innovationer Kom ihåg! Innovationer startar i organisationen, medarbetarna är nyckeln och de behöver stöd i form av ledarskap och metoder. Det säger Lena Georgsson Wirkkala, vikarierande kampanj- och PR- chef på fackförbundet Unionen, som har låtit medlemmar svara på frågor om chefens roll i innovationsprocessen. Undersökningen gjordes i privat sektor, men Unionens slutsatser och tips är gångbara även i offentlig verksamhet. Drygt 60 procent av svarspersonerna angav att de uppmuntrades att komma med nya idéer på sin arbetsplats. Men bara drygt 35 procent svarade att de har en fungerande förslagsverksamhet på arbetsplatsen. Ambitionen och viljan till idéskapande finns i många organisationer, men det räcker inte. Det krävs tid, ett kreativt klimat och en tydlig strategi för att ta hand om idéer, säger Lena Georgsson Wirkkala. Hälften av deltagarna i undersökningen upplever att de får uppmuntran av sin chef. Men cheferna har ofta svårt att hinna med. 60 procent av cheferna lägger för lite tid på sin egen kompetensutveckling och 40 procent lägger för mycket tid på administration. 20 procent av cheferna vill bli bättre på att stödja innovationsarbetet, säger Lena Georgsson Wirkkala. Om innovationsarbetet ska lyckas krävs en tydlig strategi som skapar långsiktighet och medvetenhet och gör att tid avsätts. Det är ledningens ansvar att se till att det finns en strategi för innovationsarbetet. För att omsätta denna strategi i praktiken är mellancheferna nyckelpersoner. De kan skapa utrymme för kreativt arbete, bygga nätverk, skapa ett tillåtande klimat, kompetensutveckla samt belöna och berömma. Ledningens dialog med mellancheferna om innovationsarbetet är oerhört viktig. Mellancheferna riskerar ofta att hamna i kläm mellan verksamhetens långsiktiga behov och det som måste göras i vardagen, säger Lena Georgsson Wirkkala. 2

3 Kristina Östman, Kiruna sjukhus: Kunskap, erfarenhet, reflektion och lagarbete Det är inte så enkelt att vara kreativ om jag tidigare på dagen har suttit med en mamma och pappa som just har förlorat sitt barn. Med det tänkvärda perspektivet kom Kristina Östman, verksamhetschef för akutsjukvården på Kiruna sjukhus, till innovationskonferensen. Kristina Östman konstaterar att hälso- och sjukvården är en kunskapsbaserad organisation. Kunskap är en färskvara och därför måste sjukvården alltid följa utvecklingen: Vad är senaste nytt inom vårt område? Min sjuksköterskeutbildning blev klar Det vore katastrofalt om jag i dagens strokevård använde de kunskaper jag fick då. Vi ska befinna oss i fronten. Att stärka innovationsarbetet handlar inte minst om att ge medarbetarna tid till reflektion. Kristina Östman berättar om en undersköterska som sa att alla andra rusade hem efter arbetsdagens slut. Den här undersköterskan behövde inte göra det, eftersom hon hade vuxna barn. Så varje dag efter arbetspassets slut gick hon sakta till sitt klädskåp och bytte om. Samtidigt tänkte hon igenom sin arbetsdag: Vad hände, vad gjorde jag, vad tänkte jag? När hon väl hade bytt om och lämnade arbetsplatsen, lämnade hon även tankarna på jobbet. Om inte medarbetarna får tid till reflektion kan det leda till stress, utbrändhet och i värsta fall bitterhet, säger Kristina Östman. Att arbeta i lag att utgöra ett team med patienten och dess närstående i centrum är viktigt. När sjukvårdspersonal sätter sig ner med en patient och lyssnar på hur den vill att livet ska te sig efter stroken kan en enorm kraft frigöras. Då krävs både kreativitet och uppfinningsrikedom för att lyckas. Kristina Östman säger att vi måste våga tala om sjukvårdspersonalens rädsla för lagar och regleringar. Risken att dra på sig en Lex Maria- anmälan finns alltid där. Därför är det så viktigt med kombinationen av kunskap, erfarenhet, reflektion och lagarbete. Om vi har allt det i vården, kan vi känna att vi kan det här, vi vågar tänka nytt. Jantelagen kan vara ett annat hinder för innovationsarbete. Om det inte är okej att komma med nya idéer på en arbetsplats, måste vi våga diskutera varför det är så. De flesta medarbetare bär på en idé. Det gäller att skapa ett klimat där medarbetarna vågar göra sina röster hörda, säger Kristina Östman. 3

4 Hans Karlsson, SKL: Låt medarbetarna fälla ut sina vingar! Om innovationsarbetet ska lyckas krävs ett utvecklande ledarskap. Det säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting. Som före detta landstingsdirektör i Värmland har han lång erfarenhet av innovationsarbete. Med projektet Experio Lab ville landstinget i Värmland involvera patienterna i tjänsteutvecklingen. Man arbetade därför med tjänstedesign: Hur kan jag som vårdarbetare engagera brukarna? I projektet Nordic Medtest gällde det att föra samman personer som kan vård med personer som kan IT- system. I det mötet uppstod nytt kunnande. Vårdnytta kombinerad med affärsnytta gav samhällsnytta. I projektet ABBA utvecklades nya kassatjänster, som gjorde att patienterna betalar för sitt besök på andra sätt än i receptionen. På så sätt kan personalen som har den första kontakten med patienten ägna sig åt att välkomna och guida istället för att kräva betalt. Avgörande för ett framgångsrikt innovationsarbete är att cheferna utövar ett utvecklande ledarskap, som är den enda evidensbaserade ledarskapsmodellen. Cheferna måste alltså vara föredömen, visa personlig omtanke och ge inspiration och motivation. Det skapar både individuell utveckling och organisatoriska resultat, säger Hans Karlsson. Ledarstilen i organisationen påverkar medarbetarnas kreativitet och innovativa förhållningssätt. Ledaren måste fokusera på att få medarbetarna att känna inre motivation snarare än yttre. Medarbetarna måste få chansen att själva driva utvecklingen, säger Hans Karlsson. En annan nödvändighet är att inse att innovationsarbete utmanar ordningen. Det är viktigt att på samma gång uppmuntra kreativitet och att erbjuda en tydlig struktur för innovationsarbetet. Sätt upp en förslagslåda eller förslagsanslagstavla, så att idéer tas upp och tas på allvar. Hans Karlsson avslutar med en liknelse som förmodligen ingen av åhörarna kommer att glömma. Många medarbetare fäller in sina vingar när de kommer till jobbet för att arbetsuppgifterna och arbetsplatskulturerna är alltför konforma. Så fort medarbetarna går från jobbet fäller de ut sina vingar igen, för att få ihop vardagen och finna nya lösningar på livspusslet. Målet måste vara arbetsplatser där medarbetarna inte behöver fälla in sina vingar. 4

5 Anders Landgren, YouTurn: Allt började med snögubben Innovationsarbete hur gör man och var börjar man? Den frågan fick Anders Landgren besvara på ett av dagens miniseminarier. Han är konsult på YouTurn, som hjälper företag med ledarinnovationer. Anders Landgren börjar sin berättelse på talet, då han arbetade som skidlärare för barn på Lindvallen i Sälen och gick under smeknamnet Lampan. På den tiden hade Lindvallen som mål att uppfylla sin slogan Barnfamiljens bästa skidsemester. Men med åren förlorade skidorten varannan gäst. Visionen var alltså tvungen att bli något annat. Vändningen kom när skidlärarna deltog i en tävling om att bygga skidorternas bästa snögubbe. Lindvallen vann inte och skidlärarna rev snögubben i vredesmod. Då var det dags för barngästerna på Lindvallen att bli besvikna: De saknade sin snögubbe! Medarbetarna började bygga upp snögubben igen. Istället för att lyssna, lära och lyda samlades de runt ett gemensamt projekt där alla drog sitt strå till stacken. Snögubben blev symbolen för Lindvallens nya visionsarbete. Istället för att arbeta för att uppnå ett bestämt mål började vi samla på berättelser, säger Anders Landgren. Han påpekar hur viktigt det är att koppla ihop organisationens vision med medarbetarnas personliga visioner. Det blev ledorden när Anders Landgren tog över ansvaret för HR- frågorna på SkiStar i Sälen: För mig står HR för humor och resultat. Eftersom människor tar alla beslut känslomässigt måste även visioner vara känslomässiga, säger Anders Landgren. Det är känslor som bygger en vision och logiska argument som försvarar den. För att kunna skapa en vision måste vi ställa oss tre frågor: Vad brinner vi för? Vad kan vi bli bäst på? Vad driver vårt resultat? En vision som bygger på de svaren och som beskrivs med bilder, berättelser och känslor är alltid bättre än en slogan i ord som lätt kan missförstås. Anders Landgren avslutar med att påpeka vad som driver oss mest: Självvald framgång. Därför är det viktigt att bygga företagskulturer där det är tillåtet för medarbetarna att lyckas. Då kommer innovationerna naturligt. Åse Angland Lindvall tar över scenen efter Anders Landgren. Hon har varit med och utvecklat idéhanteringssystemet WIDE, en virtuell idélåda och mötesplats. WIDE används i arbetet med Åres vision Där har 125 idémakare samlats, som försöker svara på frågan hur Åre ska bli Europas mest attraktiva alpina året runt- destination. Idémakarna har kommit med sammanlagt 268 idéer, och i WIDE kan man se hur de utvecklas. 5

6 I innovationsarbete gäller det att våga fråga och att hitta eldsjälarna. Man måste gå från att prata till att göra, säger Åse Angland Lindvall. 6

7 Olga Sabirova Höjerström, landstinget i Värmland: Se vården ur patientens perspektiv Olga Sabirova Höjerström är tjänstedesigner vid landstiget i Värmland. Hennes viktigaste uppgift är att göra patienter och dess närstående till medskapare i vården. Experio Lab, det nationella centret för patientnära tjänsteinnovation som har inrättats på Karlstads sjukhus, arbetar med att förändra vården så att den mer utgår från patientens upplevelser. Det gäller att se all den vård som patienten möter som en enda tjänst. En helhet, säger Olga Sabirova Höjerström. Om detta förändringsarbete ska lyckas behöver vårdpersonal både tjänstemän och operativa medarbetare få bättre förståelse för vårdupplevelsen ur patienternas perspektiv. Därför har Experio Lab dragit igång Patientresan, där vårdpersonal får spela rollen av en 80- årig patient med multipla diagnoser och göra en resa genom vården. Efteråt får deltagarna i patientresan delta i workshops och beskriva sina aha- upplevelser. Hans Karlsson, tidigare landstingsdirektör i Värmland, är en av dem som gjort patientresan. Han berättar att bemötandet i alla delar var korrekt, men att det ändå kändes opersonligt. Patienterna behandlas ofta som objekt till exempel när de flyttas mellan britsar och måste uppge sitt personnummer vid varje ny station. Tjänstedesign handlar om att fånga, förstå, förbättra och förnya vårdverksamheten, säger Olga Sabirova Höjerström. Hon har följt en patient på akutmottagningen, från ingång till utgång, och frågat henne hur det kändes att vara där. Det positiva var mötena med vårdpersonalen när någon såg till en. Det negativa var att vänta. Olga Sabirova Höjerströms nästa steg blev därför att fråga patienter vad de behöver för att stå ut med att vänta. Svaret blev att de vill ha kontinuerlig information. Så nu pågår ett informationsprojekt på akuten i Karlstad, säger Olga Sabirova Höjerström. 7

8 Angelica Hafström, innovationsstrateg: Från styrdans till rock n roll! Nyckeln till framgångar på innovationsområdet är ett gott ledarskap. Det säger Angelica Hafström, innovationsstrateg på Innovare R&D AB. Barnmorskan som blev innovationsexpert har goda insikter i vad som krävs för att lyckas med tjänsteinnovationer inom vården. När utvecklingen har gått från industrisamhälle till tjänstesamhälle har innovationer kommit upp på den politiska agendan. I näringslivet handlar det om att kommersialisera idéer att få tillväxt genom nya produkter och tjänster. I den offentliga sektorn är utmaningen att effektivisera resursutnyttjandet att skapa samhällsnytta genom nya tjänster, processer och organisationsmodeller. Tjänsteinnovationer handlar om vilka tjänster som ska utföras. Processinnovationer handlar om hur tjänster ska utföras. Organisationsinnovationer handlar om vem som ska utföra tjänsterna, säger Angelica Hafström. Det gäller att inte ha orimliga förväntningar på innovationsarbetet. Och att veta att tre perspektiv är avgörande: Resursperspektivet: Att avsätta kapital, humanitära resurser och tid till innovationer. Organisatorisk förmåga perspektivet: Att säkerställa kompetens, verktyg och en kultur som uppmuntrar innovationsarbetet. Ledarskapsperspektivet: Att ledningen upprättar stödjande strukturer och ett bra klimat för innovationer. Angelica Hafström avslutar med fyra råd för ett gott innovationsarbete: Utforma en innovationsstrategi Harmonisera den ekonomiska styrningen inse att innovationer är en investering snarare än en kostnad Utveckla ett ledarskap som stöder ett innovativt beteende Det handlar om att ge medarbetarna utrymmet och friheten att utveckla sina bästa idéer. Utmaningen är helt enkelt att gå från styrdans till rock n roll, säger Angelica Hafström. 8

9 Nima Sanandaji, KTH: Innovationer är en elitistisk verksamhet! Den innovativa vården handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt. Utan om att anpassa redan framgångsrika koncept till den egna organisationen. Det menar Nima Sanandaji, teknologie doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Den traditionella synen på innovationer är att de är tekniska och växer ur särskilda forskningsenheter. Denna syn gör att innovationer inom tjänstesektorn ofta underskattas. Nima Sanandaji lyfter kedjeorganisationen som en spännande tjänsteinnovation. I Stockholms läns sjukvårdsområde samverkar mindre enheter och drar därmed nytta av stordriftsfördelar. Praktikertjänst arbetar systematiskt med att identifiera och sprida best practice. Även specialiseringen är en viktig tjänsteinnovation, enligt Nima Sanandaji. Genom standardiserad produktion, specialiserad personal och dygnet runt- öppet kan man uppnå en otroligt effektiv sjukvård. Parumalsamy Namperumalsamy vid Aravind Eye Care började med detta i Indien. Det sprids nu till andra delar av Asien. Egentligen är specialiseringsprincipen enkel. Om du gör samma sak varje dag blir du väldigt duktig på det och kan göra det snabbt och bra, säger Nima Sanandaji. Den konservativa vården kan stå i vägen för innovationer. Förändringar i arbetssätt införs långsamt i vården på grund av regleringar, försiktighetsprinciper och bristande konkurrens. Ändå är det nödvändigt att skapa en innovativ vård, säger Nima Sanandaji. Då krävs möjligheter för vårdpersonal att vara innovativa och belöningar till de som lyckas. Entreprenörer och intraprenörer måste uppmuntras och stimuleras. Det gäller att satsa på nyckelpersonerna. Att erkänna att innovationer är en elitistisk verksamhet! Moderatorn Jonny Paulsson frågar vad som är vårdens största utmaning på innovationsområdet. Att våga lägga resurser på förändring, inte bara på den existerande verksamheten, svarar Nima Sanandaji. 9

10 Agneta Granström, landstingsråd: Politiken ska uppmuntra innovationer Innovationer behövs i vården så att fler kan behandla mer. Det säger Agneta Granström, miljöpartistiskt landstingsråd i Norrbotten. Europa är en åldrande kontinent. Vi har stora pensionsavgångar framför oss. Många kommer att behöva service framöver. Därför är vårdinnovationer så viktiga. I Norrbotten finns en bra IT- infrastruktur och ett högt teknikkunnande. Därför är det självklart för landstinget att främja innovationer inom e- hälsa, som gör patienten mer aktiv i sin egen vård. Den öppna hälso- och sjukvården är inte bara en enorm upphandlare av varor och tjänster, utan även en stor arbetsgivare. Vi hyr kompetensen av våra medarbetare. Självklart måste vi då ta vara på deras innovationer för att komma dit vi vill, säger Agneta Granström. Det handlar mycket om change management. Agneta Granström riktar en uppmaning till Sveriges kommuner och landsting, SKL, att hjälpa landstingen att bli bättre på innovationsarbete. Vi behöver utbildningar och verktyg för våra chefer. Vården måste fråga sig om den är redo att samverka med småföretagare. Agneta Granström tycker det: Vi måste öppna upp för företagare, särskilt kvinnor, att innovera med oss! Att få testa, lyckas och misslyckas är viktigt i innovationsarbetet. Jag är glad att vi genom Vinnova har fått en testbädd till Norrbotten. Det är politikens uppdrag: att öppna upp för förändringar och försök, säger Agneta Granström. Vårdmedarbetare som gör innovationer ska självklart ha ut något av det. Landstinget i Norrbotten har därför bestämt att innovatören äger rättigheten till sin innovation även om den har utvecklats inom ramarna för landstingets verksamhet. Innovationsarbetet har pågått länge, nu gäller det att strukturera det! avslutar Agneta Granström. 10

11 Panelsamtal: Omsätt strategierna i praktisk handling Dagen avslutades med ett panelsamtal. Under ledning av moderatorn Jonny Paulsson fick några av föreläsarna reflektera över lärdomar av konferensen. Jonny Paulsson: Vad är det mest spännande ni har hört under dagen? Lena Georgsson Wirkkala, Unionen: Att visionen måste bäras av medarbetarna att innovationsarbete måste bli ett självvalt engagemang. Det ställer stora krav på arbetsgivarna. Angelica Hafström, innovationsstrateg: Två viktiga frågor som aktualiserats är: Vilka strukturer behövs för ett innovativt arbetssätt över gränser? Vilka nätverk behöver byggas för att lyckas med det? Agneta Granström, landstingsråd: När man får ett problem, hur kan man då lyfta upp det på bordet och vrida och vända på det? Vårdens kärna är att våga lära av misstag och att utvecklas av det. Nima Sanandaji, KTH: Att många regioner kan lära av Norrbotten. Klimatet och gleshet tvingar fram nytänkande här uppe. Hans Karlsson, SKL: Att mötet mellan teoretiker och praktiker är viktigt. Vi praktiker prövar oss fram det måste teoretikerna beskriva. Om teoretiker och praktiker blir varandras medspelare kommer vi framåt. Jonny Paulsson: Vad kan vi redan imorgon göra för att komma framåt i innovationsarbetet? Kort sagt: Vad är nästa steg? Hans Karlsson: Det största hindret är inte pengarna utan vanan. Att man gör samma sak idag som igår. Det gäller att agera i små steg, att utmana sin egen bana. Nima Sanandaji: Man kan inte bara titta på innovationer när de lyckats, man måste även studera hur innovationsarbetet har misslyckats under vägen. Det gäller att hitta nyckelpersonerna som har kunskap om vad som skiljer framgången från misslyckandet. Sök den riktiga kompetensen bakom floskler och fina ord! Angelica Hafström: Ledarskapet måste ge stöd uppifrån. Att förändra strukturer sker inte över en natt. Men någonstans måste man börja och tiden är nu. Vilka steg kan vi faktiskt ta? Det gäller att börja ställa de svåra frågorna. Lena Georgsson Wirkkala: Omsätt de strategiska dokumenten i väldigt praktisk handling. Fokusera på hur medarbetarna kan engageras i det vi vill uppnå. Nima Sanandaji: Satsa på evidensbaserade reformer! Utvärdera alltid innovationsarbetet mät hur det påverkar kvalitet och jämlikhet. Följ upp projekten och lär av det som lyckades och misslyckades. 11

12 Hans Karlsson: Testa gärna innovationsprojekt, men gör förändringsarbetet till ett vardagsarbete. För projekt är väldigt tidskrävande och det är genom långsiktigt arbete som resultat verkligen kan uppnås. 12

Ledarskapet driver innovationer!

Ledarskapet driver innovationer! PROGRAM Utveckling e-hälsa Förvänta innovation få innovation SMART AVVIKELSE- HANTERING INNOVATION EN HR-FRÅGA Stickskydd Ledarskapet driver innovationer! VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS

Läs mer

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Mindre styrdans mer Rock n roll - så kan ledningen stimulera innovation Nationell innovationskonferens 2013-11-06 Disposition Varför sådant fokus på innovation?

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Sikta mot stjärnorna!! Använd kraften som finns hos alla medarbetare! Tillsammans kan vi hoppa högre! Landstingets vision och verksamhetsidé

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med. psykisk ohälsa Nyhetsbrev Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Det gemensamma projektet mellan Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och samordningsförbunden

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildning Patient- och utbildning En uppdatering av PNU-processen med återkopplingsmodell för ömsesidigt lärande mellan patienter, och verksamheten. INTRODUKTION Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting

Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Folkpartiet Liberalerna i Stockholms läns landsting Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård Vad betyder innovationer för vården? Innovationer är nya verktyg och arbetssätt som leder till att patienten får en bättre och säkrare vård, och som

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete

40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete 40-talisternas uttåg och 80- talisternas intåg. Vad ställer det för krav på företagen vad gäller lönesättning och strategiskt hr-arbete Var är alla jobbarna? Kan man köra ett sågverk själv? Arbetare

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken Memeologen White Paper 2014:01 4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken 2014:01 Memeologen White Paper Memeologen Västerbottens läns landsting E-post: memeologen@vll.se Hemsida: www.memeologen.se Memeologen

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Ledarskapets 5 utmaningar

Ledarskapets 5 utmaningar Ledarskapets 5 utmaningar Den ledarskapsmodell som fram till dags dato varit underlag för flest vetenskapliga studier och som erhållit starkast och mest konsekvent vetenskapligt stöd är den så kallade

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011

Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011 Dokumentation Partner- och forskarkollegium LOKA BRUNN 30-31 Mars, 2011 Bakgrund Under två dagar (lunch-lunch) träffades SAMOT partner- och forskarkollegium för att diskutera viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer