Nationell innovationskonferens Luleå den 6 november Innovationssluss Norr. Dokumentation: Åsa Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell innovationskonferens Luleå den 6 november 2013. Innovationssluss Norr. Dokumentation: Åsa Petersen"

Transkript

1 Nationell innovationskonferens Luleå den 6 november 2013 Innovationssluss Norr Dokumentation: Åsa Petersen 1

2 Lena Georgsson Wirkkala, Unionen: Medarbetarna är nyckeln till innovationer Kom ihåg! Innovationer startar i organisationen, medarbetarna är nyckeln och de behöver stöd i form av ledarskap och metoder. Det säger Lena Georgsson Wirkkala, vikarierande kampanj- och PR- chef på fackförbundet Unionen, som har låtit medlemmar svara på frågor om chefens roll i innovationsprocessen. Undersökningen gjordes i privat sektor, men Unionens slutsatser och tips är gångbara även i offentlig verksamhet. Drygt 60 procent av svarspersonerna angav att de uppmuntrades att komma med nya idéer på sin arbetsplats. Men bara drygt 35 procent svarade att de har en fungerande förslagsverksamhet på arbetsplatsen. Ambitionen och viljan till idéskapande finns i många organisationer, men det räcker inte. Det krävs tid, ett kreativt klimat och en tydlig strategi för att ta hand om idéer, säger Lena Georgsson Wirkkala. Hälften av deltagarna i undersökningen upplever att de får uppmuntran av sin chef. Men cheferna har ofta svårt att hinna med. 60 procent av cheferna lägger för lite tid på sin egen kompetensutveckling och 40 procent lägger för mycket tid på administration. 20 procent av cheferna vill bli bättre på att stödja innovationsarbetet, säger Lena Georgsson Wirkkala. Om innovationsarbetet ska lyckas krävs en tydlig strategi som skapar långsiktighet och medvetenhet och gör att tid avsätts. Det är ledningens ansvar att se till att det finns en strategi för innovationsarbetet. För att omsätta denna strategi i praktiken är mellancheferna nyckelpersoner. De kan skapa utrymme för kreativt arbete, bygga nätverk, skapa ett tillåtande klimat, kompetensutveckla samt belöna och berömma. Ledningens dialog med mellancheferna om innovationsarbetet är oerhört viktig. Mellancheferna riskerar ofta att hamna i kläm mellan verksamhetens långsiktiga behov och det som måste göras i vardagen, säger Lena Georgsson Wirkkala. 2

3 Kristina Östman, Kiruna sjukhus: Kunskap, erfarenhet, reflektion och lagarbete Det är inte så enkelt att vara kreativ om jag tidigare på dagen har suttit med en mamma och pappa som just har förlorat sitt barn. Med det tänkvärda perspektivet kom Kristina Östman, verksamhetschef för akutsjukvården på Kiruna sjukhus, till innovationskonferensen. Kristina Östman konstaterar att hälso- och sjukvården är en kunskapsbaserad organisation. Kunskap är en färskvara och därför måste sjukvården alltid följa utvecklingen: Vad är senaste nytt inom vårt område? Min sjuksköterskeutbildning blev klar Det vore katastrofalt om jag i dagens strokevård använde de kunskaper jag fick då. Vi ska befinna oss i fronten. Att stärka innovationsarbetet handlar inte minst om att ge medarbetarna tid till reflektion. Kristina Östman berättar om en undersköterska som sa att alla andra rusade hem efter arbetsdagens slut. Den här undersköterskan behövde inte göra det, eftersom hon hade vuxna barn. Så varje dag efter arbetspassets slut gick hon sakta till sitt klädskåp och bytte om. Samtidigt tänkte hon igenom sin arbetsdag: Vad hände, vad gjorde jag, vad tänkte jag? När hon väl hade bytt om och lämnade arbetsplatsen, lämnade hon även tankarna på jobbet. Om inte medarbetarna får tid till reflektion kan det leda till stress, utbrändhet och i värsta fall bitterhet, säger Kristina Östman. Att arbeta i lag att utgöra ett team med patienten och dess närstående i centrum är viktigt. När sjukvårdspersonal sätter sig ner med en patient och lyssnar på hur den vill att livet ska te sig efter stroken kan en enorm kraft frigöras. Då krävs både kreativitet och uppfinningsrikedom för att lyckas. Kristina Östman säger att vi måste våga tala om sjukvårdspersonalens rädsla för lagar och regleringar. Risken att dra på sig en Lex Maria- anmälan finns alltid där. Därför är det så viktigt med kombinationen av kunskap, erfarenhet, reflektion och lagarbete. Om vi har allt det i vården, kan vi känna att vi kan det här, vi vågar tänka nytt. Jantelagen kan vara ett annat hinder för innovationsarbete. Om det inte är okej att komma med nya idéer på en arbetsplats, måste vi våga diskutera varför det är så. De flesta medarbetare bär på en idé. Det gäller att skapa ett klimat där medarbetarna vågar göra sina röster hörda, säger Kristina Östman. 3

4 Hans Karlsson, SKL: Låt medarbetarna fälla ut sina vingar! Om innovationsarbetet ska lyckas krävs ett utvecklande ledarskap. Det säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting. Som före detta landstingsdirektör i Värmland har han lång erfarenhet av innovationsarbete. Med projektet Experio Lab ville landstinget i Värmland involvera patienterna i tjänsteutvecklingen. Man arbetade därför med tjänstedesign: Hur kan jag som vårdarbetare engagera brukarna? I projektet Nordic Medtest gällde det att föra samman personer som kan vård med personer som kan IT- system. I det mötet uppstod nytt kunnande. Vårdnytta kombinerad med affärsnytta gav samhällsnytta. I projektet ABBA utvecklades nya kassatjänster, som gjorde att patienterna betalar för sitt besök på andra sätt än i receptionen. På så sätt kan personalen som har den första kontakten med patienten ägna sig åt att välkomna och guida istället för att kräva betalt. Avgörande för ett framgångsrikt innovationsarbete är att cheferna utövar ett utvecklande ledarskap, som är den enda evidensbaserade ledarskapsmodellen. Cheferna måste alltså vara föredömen, visa personlig omtanke och ge inspiration och motivation. Det skapar både individuell utveckling och organisatoriska resultat, säger Hans Karlsson. Ledarstilen i organisationen påverkar medarbetarnas kreativitet och innovativa förhållningssätt. Ledaren måste fokusera på att få medarbetarna att känna inre motivation snarare än yttre. Medarbetarna måste få chansen att själva driva utvecklingen, säger Hans Karlsson. En annan nödvändighet är att inse att innovationsarbete utmanar ordningen. Det är viktigt att på samma gång uppmuntra kreativitet och att erbjuda en tydlig struktur för innovationsarbetet. Sätt upp en förslagslåda eller förslagsanslagstavla, så att idéer tas upp och tas på allvar. Hans Karlsson avslutar med en liknelse som förmodligen ingen av åhörarna kommer att glömma. Många medarbetare fäller in sina vingar när de kommer till jobbet för att arbetsuppgifterna och arbetsplatskulturerna är alltför konforma. Så fort medarbetarna går från jobbet fäller de ut sina vingar igen, för att få ihop vardagen och finna nya lösningar på livspusslet. Målet måste vara arbetsplatser där medarbetarna inte behöver fälla in sina vingar. 4

5 Anders Landgren, YouTurn: Allt började med snögubben Innovationsarbete hur gör man och var börjar man? Den frågan fick Anders Landgren besvara på ett av dagens miniseminarier. Han är konsult på YouTurn, som hjälper företag med ledarinnovationer. Anders Landgren börjar sin berättelse på talet, då han arbetade som skidlärare för barn på Lindvallen i Sälen och gick under smeknamnet Lampan. På den tiden hade Lindvallen som mål att uppfylla sin slogan Barnfamiljens bästa skidsemester. Men med åren förlorade skidorten varannan gäst. Visionen var alltså tvungen att bli något annat. Vändningen kom när skidlärarna deltog i en tävling om att bygga skidorternas bästa snögubbe. Lindvallen vann inte och skidlärarna rev snögubben i vredesmod. Då var det dags för barngästerna på Lindvallen att bli besvikna: De saknade sin snögubbe! Medarbetarna började bygga upp snögubben igen. Istället för att lyssna, lära och lyda samlades de runt ett gemensamt projekt där alla drog sitt strå till stacken. Snögubben blev symbolen för Lindvallens nya visionsarbete. Istället för att arbeta för att uppnå ett bestämt mål började vi samla på berättelser, säger Anders Landgren. Han påpekar hur viktigt det är att koppla ihop organisationens vision med medarbetarnas personliga visioner. Det blev ledorden när Anders Landgren tog över ansvaret för HR- frågorna på SkiStar i Sälen: För mig står HR för humor och resultat. Eftersom människor tar alla beslut känslomässigt måste även visioner vara känslomässiga, säger Anders Landgren. Det är känslor som bygger en vision och logiska argument som försvarar den. För att kunna skapa en vision måste vi ställa oss tre frågor: Vad brinner vi för? Vad kan vi bli bäst på? Vad driver vårt resultat? En vision som bygger på de svaren och som beskrivs med bilder, berättelser och känslor är alltid bättre än en slogan i ord som lätt kan missförstås. Anders Landgren avslutar med att påpeka vad som driver oss mest: Självvald framgång. Därför är det viktigt att bygga företagskulturer där det är tillåtet för medarbetarna att lyckas. Då kommer innovationerna naturligt. Åse Angland Lindvall tar över scenen efter Anders Landgren. Hon har varit med och utvecklat idéhanteringssystemet WIDE, en virtuell idélåda och mötesplats. WIDE används i arbetet med Åres vision Där har 125 idémakare samlats, som försöker svara på frågan hur Åre ska bli Europas mest attraktiva alpina året runt- destination. Idémakarna har kommit med sammanlagt 268 idéer, och i WIDE kan man se hur de utvecklas. 5

6 I innovationsarbete gäller det att våga fråga och att hitta eldsjälarna. Man måste gå från att prata till att göra, säger Åse Angland Lindvall. 6

7 Olga Sabirova Höjerström, landstinget i Värmland: Se vården ur patientens perspektiv Olga Sabirova Höjerström är tjänstedesigner vid landstiget i Värmland. Hennes viktigaste uppgift är att göra patienter och dess närstående till medskapare i vården. Experio Lab, det nationella centret för patientnära tjänsteinnovation som har inrättats på Karlstads sjukhus, arbetar med att förändra vården så att den mer utgår från patientens upplevelser. Det gäller att se all den vård som patienten möter som en enda tjänst. En helhet, säger Olga Sabirova Höjerström. Om detta förändringsarbete ska lyckas behöver vårdpersonal både tjänstemän och operativa medarbetare få bättre förståelse för vårdupplevelsen ur patienternas perspektiv. Därför har Experio Lab dragit igång Patientresan, där vårdpersonal får spela rollen av en 80- årig patient med multipla diagnoser och göra en resa genom vården. Efteråt får deltagarna i patientresan delta i workshops och beskriva sina aha- upplevelser. Hans Karlsson, tidigare landstingsdirektör i Värmland, är en av dem som gjort patientresan. Han berättar att bemötandet i alla delar var korrekt, men att det ändå kändes opersonligt. Patienterna behandlas ofta som objekt till exempel när de flyttas mellan britsar och måste uppge sitt personnummer vid varje ny station. Tjänstedesign handlar om att fånga, förstå, förbättra och förnya vårdverksamheten, säger Olga Sabirova Höjerström. Hon har följt en patient på akutmottagningen, från ingång till utgång, och frågat henne hur det kändes att vara där. Det positiva var mötena med vårdpersonalen när någon såg till en. Det negativa var att vänta. Olga Sabirova Höjerströms nästa steg blev därför att fråga patienter vad de behöver för att stå ut med att vänta. Svaret blev att de vill ha kontinuerlig information. Så nu pågår ett informationsprojekt på akuten i Karlstad, säger Olga Sabirova Höjerström. 7

8 Angelica Hafström, innovationsstrateg: Från styrdans till rock n roll! Nyckeln till framgångar på innovationsområdet är ett gott ledarskap. Det säger Angelica Hafström, innovationsstrateg på Innovare R&D AB. Barnmorskan som blev innovationsexpert har goda insikter i vad som krävs för att lyckas med tjänsteinnovationer inom vården. När utvecklingen har gått från industrisamhälle till tjänstesamhälle har innovationer kommit upp på den politiska agendan. I näringslivet handlar det om att kommersialisera idéer att få tillväxt genom nya produkter och tjänster. I den offentliga sektorn är utmaningen att effektivisera resursutnyttjandet att skapa samhällsnytta genom nya tjänster, processer och organisationsmodeller. Tjänsteinnovationer handlar om vilka tjänster som ska utföras. Processinnovationer handlar om hur tjänster ska utföras. Organisationsinnovationer handlar om vem som ska utföra tjänsterna, säger Angelica Hafström. Det gäller att inte ha orimliga förväntningar på innovationsarbetet. Och att veta att tre perspektiv är avgörande: Resursperspektivet: Att avsätta kapital, humanitära resurser och tid till innovationer. Organisatorisk förmåga perspektivet: Att säkerställa kompetens, verktyg och en kultur som uppmuntrar innovationsarbetet. Ledarskapsperspektivet: Att ledningen upprättar stödjande strukturer och ett bra klimat för innovationer. Angelica Hafström avslutar med fyra råd för ett gott innovationsarbete: Utforma en innovationsstrategi Harmonisera den ekonomiska styrningen inse att innovationer är en investering snarare än en kostnad Utveckla ett ledarskap som stöder ett innovativt beteende Det handlar om att ge medarbetarna utrymmet och friheten att utveckla sina bästa idéer. Utmaningen är helt enkelt att gå från styrdans till rock n roll, säger Angelica Hafström. 8

9 Nima Sanandaji, KTH: Innovationer är en elitistisk verksamhet! Den innovativa vården handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt. Utan om att anpassa redan framgångsrika koncept till den egna organisationen. Det menar Nima Sanandaji, teknologie doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Den traditionella synen på innovationer är att de är tekniska och växer ur särskilda forskningsenheter. Denna syn gör att innovationer inom tjänstesektorn ofta underskattas. Nima Sanandaji lyfter kedjeorganisationen som en spännande tjänsteinnovation. I Stockholms läns sjukvårdsområde samverkar mindre enheter och drar därmed nytta av stordriftsfördelar. Praktikertjänst arbetar systematiskt med att identifiera och sprida best practice. Även specialiseringen är en viktig tjänsteinnovation, enligt Nima Sanandaji. Genom standardiserad produktion, specialiserad personal och dygnet runt- öppet kan man uppnå en otroligt effektiv sjukvård. Parumalsamy Namperumalsamy vid Aravind Eye Care började med detta i Indien. Det sprids nu till andra delar av Asien. Egentligen är specialiseringsprincipen enkel. Om du gör samma sak varje dag blir du väldigt duktig på det och kan göra det snabbt och bra, säger Nima Sanandaji. Den konservativa vården kan stå i vägen för innovationer. Förändringar i arbetssätt införs långsamt i vården på grund av regleringar, försiktighetsprinciper och bristande konkurrens. Ändå är det nödvändigt att skapa en innovativ vård, säger Nima Sanandaji. Då krävs möjligheter för vårdpersonal att vara innovativa och belöningar till de som lyckas. Entreprenörer och intraprenörer måste uppmuntras och stimuleras. Det gäller att satsa på nyckelpersonerna. Att erkänna att innovationer är en elitistisk verksamhet! Moderatorn Jonny Paulsson frågar vad som är vårdens största utmaning på innovationsområdet. Att våga lägga resurser på förändring, inte bara på den existerande verksamheten, svarar Nima Sanandaji. 9

10 Agneta Granström, landstingsråd: Politiken ska uppmuntra innovationer Innovationer behövs i vården så att fler kan behandla mer. Det säger Agneta Granström, miljöpartistiskt landstingsråd i Norrbotten. Europa är en åldrande kontinent. Vi har stora pensionsavgångar framför oss. Många kommer att behöva service framöver. Därför är vårdinnovationer så viktiga. I Norrbotten finns en bra IT- infrastruktur och ett högt teknikkunnande. Därför är det självklart för landstinget att främja innovationer inom e- hälsa, som gör patienten mer aktiv i sin egen vård. Den öppna hälso- och sjukvården är inte bara en enorm upphandlare av varor och tjänster, utan även en stor arbetsgivare. Vi hyr kompetensen av våra medarbetare. Självklart måste vi då ta vara på deras innovationer för att komma dit vi vill, säger Agneta Granström. Det handlar mycket om change management. Agneta Granström riktar en uppmaning till Sveriges kommuner och landsting, SKL, att hjälpa landstingen att bli bättre på innovationsarbete. Vi behöver utbildningar och verktyg för våra chefer. Vården måste fråga sig om den är redo att samverka med småföretagare. Agneta Granström tycker det: Vi måste öppna upp för företagare, särskilt kvinnor, att innovera med oss! Att få testa, lyckas och misslyckas är viktigt i innovationsarbetet. Jag är glad att vi genom Vinnova har fått en testbädd till Norrbotten. Det är politikens uppdrag: att öppna upp för förändringar och försök, säger Agneta Granström. Vårdmedarbetare som gör innovationer ska självklart ha ut något av det. Landstinget i Norrbotten har därför bestämt att innovatören äger rättigheten till sin innovation även om den har utvecklats inom ramarna för landstingets verksamhet. Innovationsarbetet har pågått länge, nu gäller det att strukturera det! avslutar Agneta Granström. 10

11 Panelsamtal: Omsätt strategierna i praktisk handling Dagen avslutades med ett panelsamtal. Under ledning av moderatorn Jonny Paulsson fick några av föreläsarna reflektera över lärdomar av konferensen. Jonny Paulsson: Vad är det mest spännande ni har hört under dagen? Lena Georgsson Wirkkala, Unionen: Att visionen måste bäras av medarbetarna att innovationsarbete måste bli ett självvalt engagemang. Det ställer stora krav på arbetsgivarna. Angelica Hafström, innovationsstrateg: Två viktiga frågor som aktualiserats är: Vilka strukturer behövs för ett innovativt arbetssätt över gränser? Vilka nätverk behöver byggas för att lyckas med det? Agneta Granström, landstingsråd: När man får ett problem, hur kan man då lyfta upp det på bordet och vrida och vända på det? Vårdens kärna är att våga lära av misstag och att utvecklas av det. Nima Sanandaji, KTH: Att många regioner kan lära av Norrbotten. Klimatet och gleshet tvingar fram nytänkande här uppe. Hans Karlsson, SKL: Att mötet mellan teoretiker och praktiker är viktigt. Vi praktiker prövar oss fram det måste teoretikerna beskriva. Om teoretiker och praktiker blir varandras medspelare kommer vi framåt. Jonny Paulsson: Vad kan vi redan imorgon göra för att komma framåt i innovationsarbetet? Kort sagt: Vad är nästa steg? Hans Karlsson: Det största hindret är inte pengarna utan vanan. Att man gör samma sak idag som igår. Det gäller att agera i små steg, att utmana sin egen bana. Nima Sanandaji: Man kan inte bara titta på innovationer när de lyckats, man måste även studera hur innovationsarbetet har misslyckats under vägen. Det gäller att hitta nyckelpersonerna som har kunskap om vad som skiljer framgången från misslyckandet. Sök den riktiga kompetensen bakom floskler och fina ord! Angelica Hafström: Ledarskapet måste ge stöd uppifrån. Att förändra strukturer sker inte över en natt. Men någonstans måste man börja och tiden är nu. Vilka steg kan vi faktiskt ta? Det gäller att börja ställa de svåra frågorna. Lena Georgsson Wirkkala: Omsätt de strategiska dokumenten i väldigt praktisk handling. Fokusera på hur medarbetarna kan engageras i det vi vill uppnå. Nima Sanandaji: Satsa på evidensbaserade reformer! Utvärdera alltid innovationsarbetet mät hur det påverkar kvalitet och jämlikhet. Följ upp projekten och lär av det som lyckades och misslyckades. 11

12 Hans Karlsson: Testa gärna innovationsprojekt, men gör förändringsarbetet till ett vardagsarbete. För projekt är väldigt tidskrävande och det är genom långsiktigt arbete som resultat verkligen kan uppnås. 12

Ledarskapet driver innovationer!

Ledarskapet driver innovationer! PROGRAM Utveckling e-hälsa Förvänta innovation få innovation SMART AVVIKELSE- HANTERING INNOVATION EN HR-FRÅGA Stickskydd Ledarskapet driver innovationer! VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB

Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Angelica Hafström Innovationsstrateg R&D AB Mindre styrdans mer Rock n roll - så kan ledningen stimulera innovation Nationell innovationskonferens 2013-11-06 Disposition Varför sådant fokus på innovation?

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds

Skapa kreativa och innovativa testorganisationer. Staffan Iverstam, QualityMinds Skapa kreativa och innovativa testorganisationer Staffan Iverstam, QualityMinds Kort om mig Staffan Iverstam, QualityMinds Civilekonom som arbetat med affärsutveckling och e-butiker. IT-konsult sedan 2001

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Välkomna till Suntarbetslivs podd. I dag ska vi prata om samverkan. Och med oss har vi två riktiga eldsjälar som jobbar med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Hur gör man och var börjar man? Anders Landgren Åre Skistar

Hur gör man och var börjar man? Anders Landgren Åre Skistar Hur gör man och var börjar man? Anders Landgren Åre Skistar Barnfamiljens Bästa Fjällsemester Copyright 2010 YouTurn, all rights reserved Organisationens vision Personliga visionen Visionär företagskultur

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist

Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Varje dag lite bättre kraften hos många! Mimmi Hogland Blomkvist Sikta mot stjärnorna!! Använd kraften som finns hos alla medarbetare! Tillsammans kan vi hoppa högre! Landstingets vision och verksamhetsidé

Läs mer

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Tre megautmaningar Ungas hälsa och skolresultat

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver Utveckla er verksamhet utifrån användarens behov. Anmäl er till SKL:s utvecklingsprogram! Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver Idag bygger ofta utveckling på antaganden

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Anställdskap en trivselkultur

Anställdskap en trivselkultur Anställdskap en trivselkultur Anställdas engagemang i företag och organisationer är drivkraften i verksamheten. Ett företag består inte av produkter och pengar utan av människor som jobbar med produkter

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt. Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsarbete - i praktiken både lätt och svårt Anne Haglund Olmarker Verksamhetschef Radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvalitetsbristkostnader Kan uppgå till 20 % av vårdens kostnader Motsvarar

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer