Tentamensskrivning i Ellära: FK4005e Fredag, 11 juni 2010, kl 9:00-15:00 Uppgifter och Svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamensskrivning i Ellära: FK4005e Fredag, 11 juni 2010, kl 9:00-15:00 Uppgifter och Svar"

Transkript

1 Tentamensskrivning i Ellära: FK4005e Fredag, 11 juni 2010, kl 9:00-15:00 Uppgifter och Svar Ge dina olika steg i räkningen, och förklara tydligt ditt resonemang! Ge rätt enhet när det behövs. Tillåtna hjälpmedel: Physics handbook eller motsvarande, formel lista och en räcknedose. Lycka till! 1. Maxwells ekavtioner. Fråga: Total Poäng: a. (4 p) Ge de fyra Maxwell ekvationerna i integral form, i termer av det elektriska fältet E och det magnetiska fältet B. b. (8 p) Förklara kort betydelsen av varje Maxwell ekvation (maximalt tre meningar per ekvation). 1. E ds = Q inuti ɛ 0, Gauss lag. S Gauss lag relaterar laddningen i en volym (Q inuti ) med det elektriska flödet genom volymens (sluten) yta S. I termer av fält linjer kan man säga att fält linjerna börjar (slutar) på positiva (negativa) laddningar, och att mengden av fält linjerna som lämnar ytan ges av laddningen inuti över den elektriska permittiviteten i vakuum. Flödet genom ytan är oberoende av hur laddningen är fördelat i volymen. 2. E dl = dφ, Faraday s lag. C dt Faradays lag säger att ändringar i det magnetiska flödet skapar ett elektriskt fält som har slutna fält linjer. Integralen av det elektriska fältet längs en godtycklig sluten kurva C, ges av minus ändringen av det elektriska flödet genom den här kurvan. 3. B ds = 0. S Den här lagen säger att det magnetiska flödet genom en godtycklig sluten yta alltid är noll. Det betyder att de magnetiska fält linjer som går in genom ytan S måste också lämna genom S igen, så magnetiska fält linjer slutar aldrig. Så det finns inga magnetiska monopoler. 4. B dl E = µ C 0 I enc + µ 0 ɛ 0 S ds, Amperes lag med Maxwell term. t Den här lagen innebär att både strömmer och ändringar i flödet av det elektriska fältet skapar ett magnetiskt fält, som har slutna fält linjer. Integralen av det magnetiska fältet längs en godtycklig kurva C ges av summan av den innesluten strömmen och ändringen i det elektriska flödet igenom kurvan. 1

2 S 2. En laddat cylinder. En (oendligt) lång, ihålig cylinder, med inre radie a, och yttre radie b har en ytladdningstäthet ρ = ρ 0 r, där r är avståndet till cylinders axel och ρ 0 en konstant. Utanför cylindern är laddningen noll. Bestäm det elektriska fältet överallt (0 < r < ). Vi har cylindersymmetri, och det elektriska fältet är radiell, som innebär att E är parallell med ˆr (i cylinderkoordinater). Dessutom beror E bara på r, så vi har E( r) = E rˆr. Det är enklast att använder Gauss lag för att bestämma det elektriska fältet: E ds = Q inuti ɛ 0. Som Gauss ytor tar vi cylindrar med samma axel som den laddade cylinder, och med olika radier R. De här cylindrarna har höjd h. Det elektriska flödet igenom Gauss ytor får inget bidrag från över och nedre sidan av cylindern (basytor), eftersom E är parallell med de här sidorna. Så det är bara mantelytan som ger ett bidrag till flödet. På mantelytan är E konstant, så flödet igenom cylinder blir E ds = 2πRhEr. S Nu ska vi bestämma laddningen inuti Gauss ytorna, i tre olika fall. Först, om R < a, har vi att laddningen inuti Gauss ytan är noll, Q inuti = 0, som innebär att E = 0. Sedan tittar vi på fallet a < R < b. Nu har vi att laddningen inuti Gauss ytan ges av Q inuti = ρdτ = 2π dφ h dz R drrρ(r) = 2πhρ V 0 0 a 0 Det betyder att E r = ρ 0 3ɛ 0 r (r3 a 3 ). Till slut, om R > b, har vi att Q inuti = 2πhρ 0 E r = ρ 0 3ɛ 0 r (b3 a 3 ). R a drr2 = 2πhρ 0 3 (R 3 a 3 ). 3 (b 3 a 3 ), och det elektriska fältet blir Så, vi har det följande svaret: 0 om 0 r a, ρ E = 0 (r 3 a 3 ) 3ɛ 0 ˆr om a r b, r ρ 0 (b 3 a 3 ) 3ɛ 0 ˆr om b r <. r (1) 2

3 3. I ett område finns tidsoberoende elektriska och magnetiska fält, som ges, i termer av kartesika koordinater, av B = k m (xy, f(x, y, z), z 2 ) och E = k e (xy, f(x, y, z), g(x, y)), med k e och k m konstanter, f(x, y, z) en allmän funktion som kan beror på koordinaterna (x, y, z), och g(x, y) en funktion som inte beror på z. a. (8 p.) Bestämm funktionerna f och g. I origo är både E och B noll. b. (5 p.) Bestämm laddningstätheten och strömtätheten som ger upphov till de här fälten. a. För att bestämma funktionerna f och g, använder vi Maxwells ekvationer i det statiska fallet. Nämligen, vi använder B = 0 och E = 0. Den första ekvationen ger oss 0 = B = k m (y + f(x,y,z) + 2z), som ger oss att f(x,y,z) = y y y 2z, eller f(x, y, z) = 1/2y 2 2yz + c 1 (x, z), med c 1 (x, z) en konstant som inte beror på y. Vi har E = 0, eller k e ( g(x,y) y x-komponenten blir 0 = g(x,y) y g(x, y) = y 2 + c 2 (x), och c 1(x,z) f(x,y,z) z 2y + c 1(x,z) z, 0 g(x,y), f(x,y,z) x) = (0, 0, 0). x x. Det innebär två saker, nämligen = 0, eller att c z 1 = c 1 (x), beror inte på z. y-komponenten innebär att g(x,y) = c 2(x) = 0, eller c x x 2 är en konstant. z-komponenten till slut, ger oss x = c 1(x), eller c 1(x) = 1/2x 2 + c 3, med c 3 en konstant. I origo är både E och B noll, eller c 1 = c 3 = 0. Så vi kom fram till att B = k m (xy, 2yz + 1/2x 2 1/2y 2, z 2 ) och E = k e (xy, 2yz + 1/2x 2 1/2y 2, y 2 ). b. Laddnings och strömtätheten ges av E = ρ/ɛ 0 och B = µ 0 J. Så vi får att ρ = ɛ 0 k e (y +( 2z y)+0) = 2zɛ 0 k e. J, till sluts, är J = k m /µ 0 (2y, 0 0, x x) = 2yˆxk m /µ 0. x 3

4 4. a. (5 p.) Vi har en oändligt lång, rak tråd, som för en ström I. Använd Biot-Savarts lag för att bestämma riktningen av det magnetiska fältet, som finns på grund av strömmen. b. (5 p.) En partikel med massa m, laddning q och utgångshastighet v utsätts för ett homogent magnetiskt fält B. Hur ser partikelns rörelse ut i fältet, och vad är den associerade radien? c. (5 p.) En elektrisk dipol, som består av två laddningar q + = 1.5pC och q = 1.5pC, med ett avstånd a = 2.0µm mellan dem. Dipolen befinner sig i ett homogent elektriskt fält E, med storlek E = 30kV/m. I vilka orienteringar har dipolen det mesta och minsta energi, och vad är energi skillnaden mellan dem? Biot-Savarts lag ger det magnetiska fältet på grund av en tråd. Nämligen, för en infinitesimal bit d l av tråden, är bidraget till fältet I punkt P : db(p ) = µ 0I d l r, med 4π r 2 r vektorn från d l till P. Så, db är vinkelrätt mot både a. d l och r, och riktningen ges av högerhand regeln. För en oendligt lång, rak tråd, tittar vi på bidragen från två symmetriska punkter, ser figuren. Både bidrag från d l 1 och d l 2 pekar in i pappret, som på grund av symmetrin betyder att det magnetiska fältet är i ˆφ riktningen, i polära koordinater. I d l 1 d l 2 r 2 r 1 d B 1 d B 2 ˆφ P b. Lorentzkraften på en laddat partikel i ett magnetiskt fält är F = q v B, med v hastigheten. Kraften är vinkelrätt mot både v och B, och riktningen ges av högerhandregeln. Vi kallar ˆn enhetsvektorn som pekar i den här riktningen. Vi skriver v i termer av komponenterna parallell och vikelrätt mot B, v = v + v. Då får vi att F = q v B ˆn. Eftersom F B har vi F v, som betyder att den parallella komponenten av v ändras inte. I ett konstant B-fält är accelerationen a alltid vinkelrätt mot v, och konstant i belopp. Det betyder att vi har en cirkel rörelse i planet vinkelrätt mot B-fältet. Tillsammans med den konstanta v, har vi en spiralrörelse kring B-fältlinjerna. Accelerationen för cirkelrörelse ges av a = v2 r, som är a = q m v B på grund av Lorentzkraften. Det betyder att radien är r = mv qb. c. Dipolmomentet av en dipol ges av p = q a, med q den positiva laddningen, och a vektorn som pekar från den negativa mot den positiva laddningen. Energin av en dipol i ett elektriskt fält är U = p E. Så, energin är minimal om fältet och dipolmomentet pekar åt samma håll, U min = p E. Energin är maximal om p och E pekar åt motsatt riktning, U max = p E. Energiskillnaden mellan dem är U = 2 p E = = J. 4

5 5. En tråd med ett magnetiskt material En lång, ledande tråd är cylindrisk med radie a. Kring tråden finns ett linjärt magnetiskt material, som också är cylindriskt, med radie b, och relativ permeabilitet µ. I tråden (i.e., för r a) finns en konstant strömtäthet J fri = Jẑ. För r > a är den fria strömmen noll. Du får använder att det magnetiska fältet har bara en komponent, i ˆφ riktningen. Här har vi andvänd cylinder koordinater. b a J fri a. (7 p.) Bestäm H och B överallt, 0 r a, a < r < b och r b. b. (6 p.) Varför har vi att H = 0 inuti det magnetiska materialet? Andvänd detta för att bestämma de bundna strömmar inuti det magnetiska materialet. Bestäm också de bundna strömmar på ytan av det magnetiska materialet. a. På grund av symmetrin vet vi att riktningen av det magnetiska fältet (både B och H) är parallell med ˆφ. Dessutom har vi att fälten beror bara på r, avståndet till symmetri axeln. Då använder vi Amperes lag, i integral form, nämligen H dl = C I fri, med I fri den fria strömmen, som är innesluten av kurvan C. Det finns bara en fri ström om r a, för a < r < b kan det finnas en bunden ström, men den ger ingen bidrag till H. Efter vi har bestämmd H, kan vi bestämma B, om vi använder att det magnetiska materialet är linjärt, B = µ 0 µ H. Som Ampere kurvor C tar vi cirklar med radie r, eftersom för dem har vi att H är parallell med dl, och konstant. Så vi får att H dl = H C φ (r). Nu beräkna vi I fri för de tre olika situationerna. Först tar vi r < a. Då har vi att I fri = πr 2 J. Eller, i termer av den totala strömmen I t = πa 2 J får vi I fri = r2 I a 2 t. Så, vi har att H rit ˆφ =. Inuti tråden är µ = 1, så för r < a har vi B = µ 0rI t ˆφ. 2πa 2 2πa 2 För a < r < b har vi att den innesluten fria strömmen är I fri = πa 2 J = I t, så vi får att H It ˆφ =. I det här området är µ inte 1, så det magnetiska fältet blir B = µ 0µI t ˆφ. Sist har vi r > b. Fältet H har precis samma form som för a < r < b, nämligen H =, eftersom den innesluten strömmen är samma. I det här fallet är µ = 1, It ˆφ så B blir B = µ 0I t ˆφ. H = ri t ˆφ 2πa 2 I t ˆφ I t ˆφ om 0 r a om a r b om b r < B = µ 0 ri t ˆφ 2πa 2 µ 0 µi t ˆφ µ 0 I t ˆφ om 0 r a om a r b om b r < (2) 5

6 b. För att räkna ut de bundna strömmar, måste vi först bestämma magnetiserningen M. Den ges av M = B/µ 0 H, eller M = (µ 1) H. Så, inuti tråden, r < a och för r > b har vi M = 0, eftersom µ = 1 i de områden. För a < r < b däremot, har vi M = (µ 1) I t ˆφ = (µ 1) H. De bundna strömmen inuti det magnetiska materialet ges av J b = M, så vi måste veta rotationen av M. Inuti det magnetiska materialet har vi H = 0, eftersom det inte finns en fri strömtäthet. Men det innebär att M = 0, eftersom M är proportionell med H. Så, vi har visat att det inte finns bundna strömmar i det magnetiska materialet. Det finns bundna strömmar på ytan av det magnetiska materialet, då. De här bundna ytströmmar ges av i s = M ˆn, med ˆn ytans normal vektor. För r = a har vi ˆn = ˆr och M = (µ 1)It 2πa r = b däremot, ˆn = ˆr, så vi får i s = (µ 1)It 2πb ẑ. ˆφ, såvi får att i s = (µ 1)It 2πa ẑ. För 6

7 6. Vi har en (ideal) spole med själv induktans L och en motstånd med resistans R som är kopplade i serie till en källa med spänning V (t) = V 0 cos(ωt). a. (5 p) Ge kretsens impedansen, och beräkna strömmen i kretsen. Ge båda amplituden och fasen. b. (5 p) Källan tas bort och vi tittar på situationen där en kondensator med kapacitans C, som är laddat upp till en spänning V 1, urladdas igenom spolen och motståndet som är kopplade i serie. Härled differential ekvationen som beskriver strömmen i den här kretsen. Var noggrann med tecknen av spänningar och strömmen. c. (5 p) Vi antar nu att V 1 = 100V, C = 40.0µF, L = 0.500H och R = 100Ω. Lös differential ekvationen för strömmen. Är kretsen svag, kritisk eller överdämpad? Hur mycket energi förloras totalt i motståndet? Du får använder att e at sin(bt) n dt 0 är 1, b 2b, 2 6b, 3, för n = 0, 1, 2, 3, om a och b är reella, och a > 0. a a 2 +b 2 a 3 +4ab 2 a 4 +10a 2 b 2 +9b 4 Man kan får svaret utan att använder integralerna. a. I kretsen har vi en spole med induktans L, och motstånd med resistans R, som har impendans Z L = iωl och Z R = R. Den totala impedansen av kretsen är Z t = R + iωl. För att beräkna strömmen använder vi den komplexa spänningen V = V 0 e iωt, och den komplexa strömmen ges av I = V/Z t. Impedansen kan skivas som Z t = Z 0 e iθ, med Z 0 = (R 2 + (ωl) 2 ) 1/2 den absoluta värden av impedansen, och θ fasen, tan θ = ωl. R Den komplexa strömmen blir nu I = V 0 Z 0 e i(ωt θ). Den reella strömmen blir I(t) = R(I) = V 0 V Z 0 cos(ωt θ). Så, amplituden av strömmen är I 0 = 0, och fasen (R 2 +(ωl) 2 ) 1/2 är ωt θ, så strömmen är fasförskjuten relativt spänningen over vinkeln θ, som ges av tan θ = ωl. Spänningen är före strömmen. R Man kan (men dat behövdes inte) skriva strömmen på det följande sättet, genom att expandera cosinusen: I(t) = V 0 ( ) V 0 ( ) cos(ωt) cos θ + sin(ωt) sin(θ) = R cos(ωt) + ωl sin(ωt), Z 0 (R 2 + (ωl) 2 ) eftersom cos θ = R Z 0 och sin θ = ωl Z 0. b. Vi har en krets med en (i början) laddat kondensator, en spole och en resistans. Vi använder Faraday s lag för att härleda differential ekvationen som beskriver kretsen: E ind = E dl. Den inducerade spänningen (EMS) E C ind är över spolen, och integralen får bidrag från spännings skillnader över resistansen och kondensatorn. För att relatera laddningen på kondensatoren med strömmen använder vi I = dq, dt så strömmen är positiv när kondensatorn laddas upp (man får väljer det tvärtom också). Så jag valde att rikningen mot den positivt laddad sidan av kondensatorn är den positiva riktningen. 7

8 E ind = L di. Integralen längs kretsen, i positiv riktning ger E dl = Q +IR. Så, dt C C vi har ekvationen L di + IR + Q = 0. Vi differentierar mot t för att får en ekvation dt C bara i termer av I: L d2 I dt 2 + di dt R + I C = 0. c. Vi har att R 2 = 10000Ω 2, och 4L = C 50000Ω2, så R 2 < 4L/C, och kretsen är svag dämpad. För att lösa ekvationen måste vi bestämma randvillkoren. Strömmen kan inte ändrar sig plötslig, eftersom vi har en induktans, så I(0) = 0. Eftersom det inte finns en strömm på t = 0, måste spänningen över kondensator motsvara den över spolen på t = 0: V 1 = L di (0). dt Ekvationen lösas genom att försöka I(t) = Ae kt, som borde ge två lösningar. Den här ansatsen ger oss (k 2 L + kr + 1/C)Ae kt = 0, så vi får att k 1,2 = R ± 2L 1 2L R 2 4L C. Nu använder vi värden för att bestämma k 1,2, och vi får att k 1 = i200, och k 2 = 100 i200. Vi har två lösningar, e ( 100+i200)t och e ( 100 i200)t, som kan kombineras till lösningarna e 100t sin(200t) och e 100t cos(200t), och man skriver i allmänhet I(t) = e 100t (A sin(200t) + B cos(200t)). Nu använder vi randvillkoren. Först har vi 0 = I(0) = 1(A0 + B1) = B, så B = 0. Sedan har vi V 1 /L = 200 = di di (0), och = dt dt Ae 100t ( 100 sin(200t) cos(200t)), som innebär att A = 1. Så, vi får svaret I(t) = e 100t sin(200t): strömmen är en dämpad sinus. Att strömmen är negativ i början stämmer, eftersom kondensator laddas ur. Energin som totalt förloras i motståndet är precis lika mycket som energin som var lagrat på kondensatorn i början, nämligen U = 1CV = 0.200J. Det går också att räkna ut energin genom att integrera effekten i motståndet, förstås, som ger samma svar, U = I(t) 2 Rdt = 100 e 200t sin(200t) 2 dt = J. 8

Tentamen Modellering och simulering inom fältteori, 8 januari, 2007

Tentamen Modellering och simulering inom fältteori, 8 januari, 2007 1 Institutionen för elektrovetenskap Tentamen Modellering och simulering inom fältteori, 8 januari, 2007 Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori arje uppgift ger 10 poäng. Delbetyget

Läs mer

Tentamen ellära 92FY21 och 27

Tentamen ellära 92FY21 och 27 Tentamen ellära 92FY21 och 27 2014-06-04 kl. 8 13 Svaren anges på separat papper. Fullständiga lösningar med alla steg motiverade och beteckningar utsatta ska redovisas för att få full poäng. Poängen för

Läs mer

Formelsamling. Elektromagnetisk fältteori för F och Pi ETE055 & ETEF01

Formelsamling. Elektromagnetisk fältteori för F och Pi ETE055 & ETEF01 Formelsamling Elektromagnetisk fältteori för F och Pi ETE055 & ETEF01 Institutionen för elektro- och informationsteknik Lunds tekniska högskola Juni 014 Innehåll 1 Elstatik 1 Likström 4 3 Magnetostatik

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in. Dugga i Elektromagnetisk fältteori F. för F2. EEF031 2005-11-19 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

Formelsamling till Elektromagnetisk

Formelsamling till Elektromagnetisk Formelsamling till Elektromagnetisk fältteori Lars-Göran Westerberg Avdelningen för strömningslära Luleå tekniska universitet 13 januari 2009 ammanfattning Den här formelsamlingen utgör tillsammans med

Läs mer

Svar till övningar. Nanovetenskapliga tankeverktyg.

Svar till övningar. Nanovetenskapliga tankeverktyg. Svar till övningar. Nanovetenskapliga tankeverktyg. January 18, 2010 Vecka 2 Komplexa fourierserier 1. Fourierkomponenterna ges av dvs vi har fourierserien f(t) = π 2 + 1 π n 0 { π n = 0 c n = 2 ( 1) n

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

Förståelsefrågorna besvaras genom att markera en av rutorna efter varje påstående till höger. En och endast en ruta på varje rad skall markeras.

Förståelsefrågorna besvaras genom att markera en av rutorna efter varje påstående till höger. En och endast en ruta på varje rad skall markeras. Dugga i Elektromagnetisk fältteori för F2. EEF031 2006-11-25 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1626 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen DEL A SF166 Flervariabelanalys Lösningsförslag till tentamen 15-6-4 DEL A 1. Funktionen f är definierad på området som ges av olikheterna x > 1/ och y > genom f(x, y) ln(x 1) + ln(y) xy x. (a) Förklara vad det

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

Elektromagnetiska fält och Maxwells ekavtioner. Mats Persson

Elektromagnetiska fält och Maxwells ekavtioner. Mats Persson Föreläsning 26/9 Elektromagnetiska fält och Maxwells ekavtioner 1 Maxwells ekvationer Mats Persson Maxwell satte 1864 upp fyra stycken ekvationer som gav en fullständig beskrivning av ett elektromagnetiskt

Läs mer

Facit till rekommenderade övningar:

Facit till rekommenderade övningar: Facit till rekommenderade övningar: Övningstillfälle #1: Electrostatics: 2, 3, 5, 9, a) b) 11, Inside: Outside: 12, 14, (18) Tips: Superpositions principen! och r+ - r- = d Övningstillfälle #2: (obs! uppgiftsnummer

Läs mer

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation

ANDREAS REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se. Coulombs lag och Maxwells första ekvation ANDREA REJBRAND 2007-11-03 Elektromagnetism http://www.rejbrand.se oulombs lag och Maxwells första ekvation oulombs lag och Maxwells första ekvation Inledning Två punktladdningar q 1 samt q 2 i rymden

Läs mer

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för F1 och Q1 (1FA514)

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för F1 och Q1 (1FA514) Uppsala universitet Institutionen för fysik och astronomi Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, 05-06-04 för F och Q (FA54) Skrivtid: 5 tim Kan även skrivas av studenter på andra program där FA54 ingår Hjälpmedel:

Läs mer

Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska vågor

Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska vågor 1! 2! Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska vågor Tommy Andersson! 3! Ämnens elektriska egenskaper härrör! från de atomer som bygger upp ämnet.! Atomerna i sin tur är uppbyggda av! en atomkärna,

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

1. För vilka värden på konstanterna a och b är de tre vektorerna (a,b,b), (b,a,b) och (b,b,a) linjärt beroende.

1. För vilka värden på konstanterna a och b är de tre vektorerna (a,b,b), (b,a,b) och (b,b,a) linjärt beroende. Institutionen för matematik KTH MOELLTENTAMEN Tentamensskrivning, år månad dag, kl. x. (x + 5).. 5B33, Analytiska metoder och linjär algebra. Uppgifterna 5 svarar mot varsitt moment i den kontinuerliga

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som ska lämnas in

Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som ska lämnas in Övningstenta i Elektromagnetisk fältteori, 2014-11-29 kl. 8.30-12.30 Kurskod EEF031 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori. Valfri kalkylator, minnet måste

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2010-12-20 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Magnetfält och magnetiska krafter. Emma Björk

Magnetfält och magnetiska krafter. Emma Björk Magnetfält och magnetiska krafter Emma Björk Magnetfält och magnetiska krafter Beskriva permanentmagneters beteende Samband magnetism-laddning i rörelse Ta fram uttryck för magnetisk kraft på laddning

Läs mer

1.15 Uppgifter UPPGIFTER 21. Uppgift 1.1 a) Visa att transformationen x i = a ikx k med. (a ik ) =

1.15 Uppgifter UPPGIFTER 21. Uppgift 1.1 a) Visa att transformationen x i = a ikx k med. (a ik ) = 1.15. UPPGIFTER 1 1.15 Uppgifter Uppgift 1.1 a) isa att transformationen x i = a ikx k med (a ik ) = 1 0 1 1 1 1 1 1 1 är en rotation. b) Bestäm komponenterna T ik om (T ik ) = 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Uppgift

Läs mer

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z

3.4 RLC kretsen. 3.4.1 Impedans, Z 3.4 RLC kretsen L 11 Växelströmskretsar kan ha olika utsende, men en av de mest använda är RLC kretsen. Den heter så eftersom den har ett motstånd, en spole och en kondensator i serie. De tre komponenterna

Läs mer

Lösningsskiss för tentamen Vektorfält och klassisk fysik (FFM232)

Lösningsskiss för tentamen Vektorfält och klassisk fysik (FFM232) ösningsskiss för tentamen Vektorfält och klassisk fysik FFM232) Tid och plats: ösningsskiss: Måndagen den 24 oktober 2016 klockan 14.00-18.00 i M-huset. Christian Forssén och Tobias Wenger Detta är enbart

Läs mer

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Måndagen den 27 maj, 2013

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Måndagen den 27 maj, 2013 SF626 Flervariabelanalys Tentamen Måndagen den 27 maj, 23 Skrivtid: 8:-3: Tillåtna hjälpmedel: inga Examinator: Mattias Dahl Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO

Växelström K O M P E N D I U M 2 ELEKTRO MEÅ NIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 999-09- Rev.0 Växelström K O M P E N D I M ELEKTRO INNEHÅLL. ALLMÄNT OM LIK- OCH VÄXELSPÄNNINGAR.... SAMBANDET MELLAN STRÖM

Läs mer

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält.

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Magnetism Magnetostatik eskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Vi känner till följande effekter: 1. En fritt upphängd

Läs mer

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik Linköpings Universitet IFM Mats Fahlman Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik Onsdagen 30/3 06, kl 08:00-:00 Hjälpmedel: Avprogrammerad miniräknare, formelsamling (bifogad) Råd och regler Lösningsblad:

Läs mer

1. Beräkna och klassificera alla kritiska punkter till funktionen f(x, y) = 6xy 2 2x 3 3y 4 2. Antag att temperaturen T i en punkt (x, y, z) ges av

1. Beräkna och klassificera alla kritiska punkter till funktionen f(x, y) = 6xy 2 2x 3 3y 4 2. Antag att temperaturen T i en punkt (x, y, z) ges av ATM-Matematik Mikael Forsberg 74-41 1 För ingenjörs- och distansstudenter Flervariabelanalys ma1b 15 1 14 Skrivtid: 9:-14:. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja

Läs mer

Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra!

Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Magnetiska fält. Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra! 38! 39! Två strömförande ledningar kraftpåverkar varandra! i 1! i 2! Krafterna beror av i 1 och i 2 och av geometrin! 40! Likaså kraftpåverkas en laddning Q som rör sig i närheten av en strömförande ledning!

Läs mer

Matematikuppgifter del II, FYTA11

Matematikuppgifter del II, FYTA11 Matematikuppgifter del II, FYTA11 51. Lös uppgift 10.1 i boken. 52. Lös uppgift 10.2 i boken. 53. Lös uppgift 10.3 i boken. 54. Lös uppgift 10.4 i boken. 55. Låt en kurva i rummet vara given i parametrisk

Läs mer

15. Strålande system. Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 15.1

15. Strålande system. Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 15.1 15. Strålande system [Griffiths,RMC] Elektrodynamik, vt 2013, Kai Nordlund 15.1 15.1. Introduktion Laddningar i vila eller i likformig rörelse skapar inte elektromagnetiska vågor för detta krävs att laddningarna

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som ska lämnas in

Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som ska lämnas in Dugga i Elektromagnetisk fältteori för F2. EEF031 20121124 kl. 8.3012.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

Komplexa tal. j 2 = 1

Komplexa tal. j 2 = 1 1 Komplexa tal De komplexa talen används när man behandlar växelström inom elektroniken. Imaginära enheten betecknas i elektroniken med j (i, som används i matematiken, är ju upptaget av strömmen). Den

Läs mer

Föreläsning 5, clickers

Föreläsning 5, clickers Föreläsning 5, clickers Gungbrädan 1 kg 2 kg A. Kommer att tippa åt höger B. Kommer att tippa åt vänster ⱱ C. Väger jämnt I en kastparabel A. är accelerationen störst alldeles efter uppkastet B. är accelerationen

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2014-08-20 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2012-12-20 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Magnetostatik och elektromagnetism

Magnetostatik och elektromagnetism Magnetostatik och elektromagnetism Magnetostatik eskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält. Vi känner till följande effekter:

Läs mer

10. Kretsar med långsamt varierande ström

10. Kretsar med långsamt varierande ström 1. Kretsar med långsamt varierande ström [RMC] Elektrodynamik, vt 213, Kai Nordlund 1.1 1.1. Villkor för långsamt varierande I detta kapitel behandlas den teori som kan användas för att analysera kretsar

Läs mer

Tentamen eem076 Elektriska Kretsar och Fält, D1

Tentamen eem076 Elektriska Kretsar och Fält, D1 Tentamen eem076 Elektriska Kretsar och Fält, D1 Examinator: Ants R. Silberberg 21 maj 2012 kl. 08.30-12.30, sal: M Förfrågningar: Ants Silberberg, tel. 1808 Lösningar: Anslås tisdagen den 22 maj på institutionens

Läs mer

Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält

Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält Handledning till datorövning AST213 Solär-terrest fysik Handledare: Magnus Wik (2862125) magnus@lund.irf.se Institutet för rymdfysik, Lund Oktober 2003 1 Inledning

Läs mer

3. Lösning av elektrostatiska problem för dielektrika

3. Lösning av elektrostatiska problem för dielektrika [RMC] 3. Lösning av elektrostatiska problem för dielektrika Eftersom de minsta beståndsdelarna i ett dielektrikum är molekyler kan man definiera ett molekylärt dipolmoment Nu gäller p m = mol dqr (3.3)

Läs mer

OBS! Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som skall lämnas in.

OBS! Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som skall lämnas in. Dugga i Elektromagnetisk fältteori för F2. EEF031 2011-11-19 kl. 8.30-12.30 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna anteckningar

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Tentamen i Elektromagnetisk fältteori för F2. EEF031 2011-04-26 kl. 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna

Läs mer

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date

AC-kretsar. Växelströmsteori. Lund University / Faculty / Department / Unit / Document / Date AC-kretsar Växelströmsteori Signaler Konstant signal: Likström och likspänning (DC) Transienta strömmar/spänningar Växelström och växelspänning (AC) Växelström/spänning Växelström alternating current (AC)

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS! Tentamen i Elektromagnetisk fältteori för F2. EEF031 2011-12-15 kl. 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori, Valfri kalkylator men inga egna

Läs mer

Spolen. LE1460 Analog elektronik. Måndag kl i Omega. Allmänna tidsförlopp. Kapitel 4 Elkretsanalys.

Spolen. LE1460 Analog elektronik. Måndag kl i Omega. Allmänna tidsförlopp. Kapitel 4 Elkretsanalys. F6 E460 Analog elektronik Måndag 005--05 kl 3.5 7.00 i Omega Allmänna tidsförlopp. Kapitel 4 Elkretsanalys. Spolen addningar i rörelse ger pphov till magnetfält. Detta gäller alltid. Omvändningen är ej

Läs mer

ELEKTRICITETSLÄRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Repetition och inledning till kurserna i Elektromagnetism

ELEKTRICITETSLÄRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Repetition och inledning till kurserna i Elektromagnetism ELEKTRICITETSLÄRA GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Repetition och inledning till kurserna i Elektromagnetism Inst. för Fysik och astronomi 2005 / 2010, O.Hartmann 1. Elektrisk laddning, elektriskt fält, elektrisk

Läs mer

Formelsamling i kretsteori, ellära och elektronik

Formelsamling i kretsteori, ellära och elektronik Formelsamling i kretsteori, ellära och elektronik Elektro- och informationsteknik Lunds tekniska högskola Februari FORMELSAMLING I KRETSTEORI, ELLÄRA OCH ELEKTRONIK Kretsteori Komplexvärden Realdelskonvention:

Läs mer

3.7 Energiprincipen i elfältet

3.7 Energiprincipen i elfältet 3.7 Energiprincipen i elfältet En laddning som flyttas från en punkt med lägre potential till en punkt med högre potential får även större potentialenergi. Formel (14) gav oss sambandet mellan ändring

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS WALLENBERGS FYSIKPRIS KVALIFICERINGS- OCH LAGTÄVLING 7 januari 0 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET LÖSNINGSFÖRSLAG. (a) Falltiden fås ur (positiv riktning nedåt) s v 0 t + at t s 0 a s,43 s. 9,8 (b) Välj origo

Läs mer

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform.

Idealgasens begränsningar märks bäst vid högt tryck då molekyler växelverkar mera eller går över i vätskeform. Van der Waals gas Introduktion Idealgaslagen är praktisk i teorin men i praktiken är inga gaser idealgaser Den lättaste och vanligaste modellen för en reell gas är Van der Waals gas Van der Waals modell

Läs mer

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator

1.1 Mätning av permittiviteten i vakuum med en skivkondensator PERMITTIVITET Inledning Låt oss betrakta en skivkondensator som består av två parallella metalskivor. Då en laddad partikel förflyttas från den ena till den andra skivan får skivorna laddningen +Q och

Läs mer

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 2

ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 2 ETEF15 Krets- och mätteknik, fk Fältteori och EMC föreläsning 2 Daniel Sjöberg daniel.sjoberg@eit.lth.se Institutionen for Elektro- och informationsteknik Lunds universitet Oktober 2014 Outline 1 Introduktion

Läs mer

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor

Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboration 2: Konstruktion av asynkronmotor Laboranter: Henrik Bergman, Henrik Bergvall Berglund, William Sjöström, Georgios Davakos Plats och datum: Uppsala 2016-11-09 Kurs: Elektromagnetism 2 Handledare:

Läs mer

Elektromagnetismens grunder II

Elektromagnetismens grunder II lektromagnetismens grunder II 5 januari 2009, /latex/teaching/m-ii/m grunder II.tex Innehåll 1 lektromagnetisk induktion 2 1.1 Självinduktans och spolar................................ 8 1.1.1 nergin lagrad

Läs mer

21 Flödesintegraler och Gauss sats

21 Flödesintegraler och Gauss sats Nr 2, maj -5, Amelia 2 2 Flödesintegraler och Gauss sats 2. DivergensochGausssats 2.. Flöden genom slutna ytor I detta avsnitt beräknar vi flödesintgraler på slutna ytor. Låt oss tänka oss en vind, som

Läs mer

Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar

Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar Fö 2 - TMEI01 Elkraftteknik Trefas effektberäkningar Per Öberg 16 januari 2015 Outline 1 Trefaseffekt 2 Aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt effektfaktor 3 Beräkningsexempel 1.7 4 Beräkningsexempel 1.22d

Läs mer

Växelström. Emma Björk

Växelström. Emma Björk Växelström Emma Björk Varför har vi alltid växelström i våra elnät? Faradayslag gör det möjligt att låta magnetfältet från en varierande ström i en spole inducera en ström i en närbelägen spole. Om den

Läs mer

Komplexa tal. j 2 = 1

Komplexa tal. j 2 = 1 Komplexa tal De komplexa talen används när man behandlar växelström inom elektroniken. Imaginära enheten betecknas i elektroniken med j (i, som används i matematiken, är ju upptaget av strömmen). Den definieras

Läs mer

Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00

Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00 Onsdagen den 16 mars 2005, 8:00 13:00 Tentamen omfattar fem uppgifter och till samtliga skall fullständiga lösningar lämnas. Maximal poäng per uppgift är 5. Godkänt garanteras på 11 poäng. Som hjälpmedel

Läs mer

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5

Ellära och Elektronik Moment AC-nät Föreläsning 5 Ellära och Elektronik Moment A-nät Föreläsning 5 Visardiagram Impendans jω-metoden Komplex effekt, effekttriangeln Visardiagram Om man tar projektionen på y- axeln av en roterande visare får man en sinusformad

Läs mer

c d Z = och W = b a d c för några reella tal a, b, c och d. Vi har att a + c (b + d) b + d a + c ac bd ( ad bc)

c d Z = och W = b a d c för några reella tal a, b, c och d. Vi har att a + c (b + d) b + d a + c ac bd ( ad bc) 1 Komplexa tal 11 De reella talen De reella talen skriver betecknas ofta med symbolen R Vi vill inte definiera de reella talen här, men vi noterar att för varje tal a och b har vi att a + b och att ab

Läs mer

XVII. Elektromagnetisk induktion. Elektromagnetism I, Kai Nordlund

XVII. Elektromagnetisk induktion. Elektromagnetism I, Kai Nordlund XVII. Elektromagnetisk induktion Elektromagnetism I, Kai Nordlund 2009 1 XVII.1. Induktion Elfält accelererar laddningar och magnetiska fält ändrar laddningars rörelseriktning. Fenoment som förklarar bl.a.

Läs mer

Tentamen för FYSIK (TFYA86)

Tentamen för FYSIK (TFYA86) Tentamen för FYK (TFYA86) 016-05-30 kl. 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook (Nordling, Österman) - egna bokmärken ok, dock ej formler, anteckningar miniräknare - grafräknare är tillåtna (men

Läs mer

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 3 RC- och RL-nät i tidsplanet. Elektronik för D ETIA01 Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 3 R- och RL-nät i tidsplanet Elektronik för D ETIA01??? Telmo Santos Anders J Johansson Lund Februari 2008 Laboration 3 Mål Efter laborationen vill vi att

Läs mer

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson

Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson Räkneuppgifter på avsnittet Fält Tommy Andersson 1. En negativt laddad pappersbit befinner sig nära en oladdad metallplåt. Får man attraktion, repulsion eller ingen kraftpåverkan? Motivera! 2. På ett mönsterkort

Läs mer

den reella delen på den horisontella axeln, se Figur (1). 1

den reella delen på den horisontella axeln, se Figur (1). 1 ANTECKNINGAR TILL RÄKNEÖVNING 1 & - KOMPLEXA TAL Det nns era olika talmängder; de positiva heltalen (0, 1,,... kallas de naturliga talen N, tal som kan skrivas som kvoter av andra tal kallas rationella

Läs mer

Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät

Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät Samtidig visning av alla storheter på 3-fas elnät Med nätanalysatorerna från Qualistar+ serien visas samtliga parametrar på tre-fas elnätet på en färgskärm. idsbaserad visning Qualistar+ visar insignalerna

Läs mer

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9

Prov 1 c) 1 a) x x x. x cos = + 2π 0 = 2 cos cos = + + = 27 36 + 3 1+ 4 1 = = = 7 7 2,3. Svar a) 4 b) 7 c) 4 d) 9 Ellips Integralkalkyl lösningar till övningsproven uppdaterad 9.5. Prov c a b 8+ d / 8 + / + 7 6 + + + + 5 d / 5 5 ( 5 5 8 8 + 5 5 5 6 6 5 9 8 5 5 5 5 7 7 5 5 d π sin d π sin d u( s s' π / cos U( s π cos

Läs mer

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE , kl

Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE , kl Tentamen i Flervariabelanalys F/TM, MVE35 26-4-2, kl. 4-8 Hjälpmedel: Inga, ej räknedosa. Telefon: anknytning 5325 Telefonvakt: Edvin Wedin För godkänt krävs minst 2 poäng. Betyg 3: 2-29.5 poäng, betyg

Läs mer

2. Avgör om x och z är implicit definierade som funktion av y via följande ekvationssystem. x 3 + xy + y 2 + z 2 = 0 x + x 3 y + xy 3 + xz 3 = 0

2. Avgör om x och z är implicit definierade som funktion av y via följande ekvationssystem. x 3 + xy + y 2 + z 2 = 0 x + x 3 y + xy 3 + xz 3 = 0 ATM-Matematik Mikael Forsberg 734-41 3 31 För distans och campus Flervariabelanalys ma1b 14 1 Skrivtid: 9:-14:. Inga hjälpmedel, förutom den bifogade formelsamlingen. Lösningarna skall vara fullständiga

Läs mer

AB2.5: Ytor och ytintegraler. Gauss divergenssats

AB2.5: Ytor och ytintegraler. Gauss divergenssats AB2.5: Ytor och ytintegraler. Gauss divergenssats Ytor på parameterform Låt xyz vara ett cartesiskt koordinatsystem i rummet. En yta på parameterform ges av tre ekvationer x = x(u, v), y = y(u, v), z =

Läs mer

Begrepp:: Kort om Kryssprodukt

Begrepp:: Kort om Kryssprodukt Begrepp:: Kort om Kryssprodukt Introduktion till kryssprodukten Namnet kryssprodukt kommer av att produktsymbolen skrivs som ett kryss. Kryssprodukten av två vektorer u och v skrivs då u v. input = vektorer

Läs mer

Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta

Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta 325 Kurvlängd och geometri på en sfärisk yta Peter Sjögren Göteborgs Universitet 1. Inledning. Geometrin på en sfärisk yta liknar planets geometri, med flera intressanta skillnader. Som vi skall se nedan,

Läs mer

Tentamen för FYSIK (TFYA68), samt ELEKTROMAGNETISM (9FY321)

Tentamen för FYSIK (TFYA68), samt ELEKTROMAGNETISM (9FY321) Tentamen för FYK (TFYA68), samt LKTROMAGNTM (9FY31) 014-05-8 kl. 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook (Nordling, Österman) - egna bokmärken ok, dock ej formler, anteckningar miniräknare -

Läs mer

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Institutionen för teknik, fysik och matematik Nils Olander och Herje Westman Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p 2007-03-23 kl. 08.00-13.00 Max: 30 p A-uppgifterna 1-8 besvaras genom att ange det korrekta

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS

WALLENBERGS FYSIKPRIS WALLENBERGS FYSIKPRIS KVALIFICERINGS- OCH LAGTÄVLING 22 januari 2009 SVENSKA FYSIKERSAMFUNDET LÖSNINGSFÖRSLAG 1. (a) Rörelsemotståndsarbetet på nervägen är A n = F motst s = k mg s = k (2 180 + 52 100)

Läs mer

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 24: Elektromagnetisk strålning

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 24: Elektromagnetisk strålning Strålningsfält och fotoner Kapitel 24: Elektromagnetisk strålning Elektromagnetisk strålning De fyra kompletta Maxwells ekvationerna ger en fullständig beskrivning av elektriska och magnetiska fält i rymden

Läs mer

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet

Lennart Carleson. KTH och Uppsala universitet 46 Om +x Lennart Carleson KTH och Uppsala universitet Vi börjar med att försöka uppskatta ovanstående integral, som vi kallar I, numeriskt. Vi delar in intervallet (, ) i n lika delar med delningspunkterna

Läs mer

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in.

Svaren på förståelsedelen skall ges på tesen som skall lämnas in. Tentamen i Medicinsk teknik EEM065 för Bt2. 20100531 kl. 08.3012.30 Tillåtna hjälpmedel: Tabeller och formler, BETA, Physics Handbook, Formelsamling i Elektromagnetisk fältteori Formelsamling i Elektriska

Läs mer

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på del i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET020 204-08-22 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 6 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt

Läs mer

Sammanfattning av likströmsläran

Sammanfattning av likströmsläran Innehåll Sammanfattning av likströmsläran... Testa-dig-själv-likströmsläran...9 Felsökning.11 Mätinstrument...13 Varför har vi växelström..17 Växelspännings- och växelströmsbegrepp..18 Vektorräknig..0

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

Namn Klass Personnummer (ej fyra sista)

Namn Klass Personnummer (ej fyra sista) Prövning matematik 6 feb 16 (prövningstillfälle ) Namn Klass Personnummer (ej fyra sista) Mobiltelefonnummer e-post SKRIV TYDLIGT! Alla papper ska förses med namn och återlämnas Skriv tydligt. Oläsliga

Läs mer

TATM79: Föreläsning 7 Komplexa exponentialfunktionen och binomiska ekvationer

TATM79: Föreläsning 7 Komplexa exponentialfunktionen och binomiska ekvationer TATM79: Föreläsning 7 Komplexa exponentialfunktionen och binomiska ekvationer Johan Thim 9 september 05 Komplexa tal på polär form Ett komplex tal z = a+bi kan som bekant betraktas som en punkt i komplexa

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

Jordens Magnetiska Fält

Jordens Magnetiska Fält Jordens Magnetiska Fält En essä för kursen Ämneskommunikation för Fysiker Sammanställd av Anne Ylinen 14 mars 2009 i Innehåll 1 Inledning 1 2 Beskrivning av Jordens magnetfält 1 2.1 Vektorbeskrivning av

Läs mer

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på del 1 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på del i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET020 204-04-24 Del A Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 6 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa samt

Läs mer

Mer Friktion jämviktsvillkor

Mer Friktion jämviktsvillkor KOMIHÅG 6: --------------------------------- Torr friktion: F! µn. Viskös friktion: F = "cv. Extra villkor för jämvikt: risk för glidning eller stjälpning. ---------------------------------- Föreläsning

Läs mer

Skrivtid: Lösningar ska åtföljas av förklarande text. Hjälpmedel: formelsamling och manuella skrivdon. 1. Lös ekvationen z 4 = 16i.

Skrivtid: Lösningar ska åtföljas av förklarande text. Hjälpmedel: formelsamling och manuella skrivdon. 1. Lös ekvationen z 4 = 16i. UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Fredrik Strömberg och Leo Larsson Prov i matematik Fristående kurs Matematik MN 00-0-0 Skrivtid: 9.00 4.00 Lösningar ska åtföljas av förklarande text. Hjälpmedel:

Läs mer

Fö 3 - TSFS11 Energitekniska system Trefassystemet

Fö 3 - TSFS11 Energitekniska system Trefassystemet Fö 3 - TSFS11 Energitekniska system Trefassystemet Christofer Sundström 11 april 2016 Kursöversikt Fö 11 Fö 5 Fö 4 Fö 2 Fö 6 Fö 3 Fö 7,8,10 Fö 9 Fö 12 Fö 13 Outline 1 Repetition växelströmslära 2 Huvudspänning

Läs mer

1. (a) Los ekvationen z 2 4iz 7 + 4i = 0: Rotterna ska ges pa formen a + bi. (b) Rita i det komplexa talplanet alla komplexa tal z som uppfyller

1. (a) Los ekvationen z 2 4iz 7 + 4i = 0: Rotterna ska ges pa formen a + bi. (b) Rita i det komplexa talplanet alla komplexa tal z som uppfyller Repetitionsuppgifter Endimensionell analys, Komplexa tal delkurs B2. (a) Los ekvationen z 2 4iz 7 + 4i = 0: Rotterna ska ges pa formen a + bi. (b) Rita i det komplexa talplanet alla komplexa tal z som

Läs mer

y(0) = e + C e 1 = 1

y(0) = e + C e 1 = 1 KTH-matematik Tentamensskrivning, 006-01-14, kl. 14.00 19.00. 5B106 Differentialekvationer I, för BDMP. Hjälpmedel: BETA, Mathematics Handbook. För godkänt betyg (3) krävs minst 17 poäng, för betyg 4 krävs

Läs mer

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p)

1. Rita in i det komplexa talplanet det område som definieras av följande villkor: (1p) TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF TEN Datum: -- Tid: :5-7:5 Hjälpmedel: Formelblad, delas ut i salen Miniräknare (av vilken tp som hels Förbjudna hjälpmedel: Ägna formelblad, telefon, laptop

Läs mer

Komplexa tal: Begrepp och definitioner

Komplexa tal: Begrepp och definitioner UPPSALA UNIVERSITET Baskurs i matematik, 5hp Matematiska institutionen Höstterminen 007 Erik Darpö Martin Herschend Komplexa tal: Begrepp och definitioner Komplexa tal uppstod ur det faktum att vissa andragradsekvationer,

Läs mer

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m Kaströrelse 1. En liten kula, som vi kallar kula 1, släpps ifrån en höjd över marken. Exakt samtidigt skjuts kula 2 parallellt med marken ifrån samma höjd som kula 1. Luftmotståndet som verkar på kulorna

Läs mer