Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog"

Transkript

1 Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

2 Förstudie Datum Sidan 2(27) Innehållsförteckning 1 Uppdrag Om förstudien Bakgrund Om kartläggningen Arbetsgrupper under förstudieperioden Medborgardialog med unga i fokus SKL:s medborgardialogprojekt Fokussamtal med barn och ungdomar i Sandviken Samverkan - Verksamhetsperspektivet Samutnyttjande av lokaler Öppethållande i Kulturcentrum Reception/Butik Kafé Öppen scen Plats för medhavd matsäck Bildverkstäder Replokaler/Danslokaler Bio/Filmvisning Pyssel- och hobbyaktiviteter Arrangemang Utställningar Toaletter, förråd, teknikpark, möteslokaler med mera Litteraturhus för barn och unga Ungdomsverksamhet Multiverkstad Arbetsformer Projektorganisation Avtal och viljeinriktning utifrån Vision Identitet Kommunikation

3 Förstudie Datum Sidan 3(27) 1 Uppdrag 1.1 Om förstudien Den här förstudien presenterar möjligheter till samverkan som framkommit i samtal som förts om kulturcentrum mellan oktober 2010 och juni Förstudien kan förhoppningsvis ligga till grund för en projektbeskrivning till ett kommande projekt om samverkan i kulturcentrum. Den är utförd av Marcus Strand, bibliotekarie på Sandvikens Folkbibliotek, som sedan oktober 2010 ägnat 20% av sin tjänst åt att arbeta med frågor om samverkan och medborgardialog inför ett framtida kulturcentrum. Projektledare för det kommande samverkansprojektet blir Victoria Bergman, som från september kommer att leda arbetet inom ramen för sin tjänst som utvecklare på Kultur- och Fritidskontoret 1.2 Bakgrund Tekniska kontoret har gjort en förstudie om nya lokaler i kvarteret Folkets Hus/Hammarskolan för Kulturskolan och Estetiska programmet på Bessemerskolan. Igångsättningsbeslut för byggprojektering togs vid Kommunstyrelsens möte den 21 december Tekniska Kontorets byggprojekt omfattar inte verksamhetsutveckling. Kultur- och Fritidskontoret utreder därför parallellt möjligheter till samverkan mellan de verksamheter som planerar att verka i lokaler i Folkets Hus och gamla Hammarskolans A-hus: Folkbiblioteket Folkets Hus Estetiska programmet på Bessemerskolan Konsthallen Kulturskolan Turistbyrån UC (Ungdomsgården Centrum) 1.3 Om kartläggningen Under förstudieperioden har samverkan inom följande områden undersökts: 1. Verksamhet 2. Lokaler 3. Personal 3

4 Förstudie Datum Sidan 4(27) Följande har ingått i arbetet med förstudien: Bilda arbetsgrupper och involvera medarbetare i processer som ger fortbildning och underlättar samverkan. Vara kontaktperson och sammankallande för arbetsgrupperna. Framställa en förstudie för möjligheter till samverkan. Samla in idéer och synpunkter från föreningar, organisationer, olika former av nätverk och från allmänheten. Medverka på projektmöten och i arbetsgrupper som rör övergripande frågor kring både byggnation och samverkan. I uppdraget har ingått att verka för ökad medborgardialog; att starta processer som ger medborgarna bättre möjligheter att påverka hur verksamheterna planerar och genomför verksamhet och aktiviteter i ett kulturcentrum. Insamlande av synpunkter och idéer har koncentrerats till direkt berörda verksamheter samt från barn och ungdomar. Förstudien beaktar även förutsättningar och behov hos olika aktörer i Sandvikens kultur- och föreningsliv som utgör intressenter för att bedriva verksamhet i ett framtida kulturcentrum. Följande har inte ingått i arbetet med förstudien: Undersöka ekonomiska och byggnadstekniska förutsättningar för ökad samverkan. Frågan hanteras av Tekniska Kontoret. Utreda behov av lokaler för Kulturskolan och Estetiska programmet. Frågan hanteras av Tekniska Kontoret. Ta fram hyres- och samverkansavtal mellan Sandvikens Kommun och Folkets Hus. Frågan hanteras av kommundirektör Ann-Katrin Sundelius och kultur- och fritidschef Bosse Eriksson. 1.4 Arbetsgrupper under förstudieperioden Samverkansgrupp Redan innan förstudien påbörjades hade en samverkansgrupp mellan verksamheterna bildats, som i praktiken fungerat som en projektgrupp under arbetet med förstudien. På arbetsgruppens möten har olika frågor som rör samverkan tagits upp för diskussion. Medverkande från start våren/sommaren 2010: 4

5 Förstudie Datum Sidan 5(27) Åsa Wirén Jonsson Folkbiblioteket Lars Westerman/Daniel Palmberg Konsthallen Yvonne Gärd Kulturskolan Åsa Wallgren UC Medverkande som tillkom hösten 2010: Malin Palmberg Folkets Hus Eva Hofstrand Turistbyrån Lasse Hedström Bessemerskolans estetiska program Åsa Edsvik Tekniska kontoret Marcus Strand Folkbiblioteket/Kulturcentrum Samverkansgruppen har träffats ungefär 1 gång i månaden. Även Bosse Eriksson och Håkan Bengtsson (Chef, Folkets Hus) har medverkat på möten Ungdomsgrupp/Programgrupp Arbetsgruppen bildades för att undersöka möjligheter till samverkan med fokus på ungdomar. I arbetsgruppen har ingått representanter från UC, Kulturskolan, Folkbiblioteket, Konsthallen och Estetiska programmet. Arbetsgruppen ändrade fokus i maj 2011 och fungerar nu som en programgrupp för samarbeten kring olika aktiviteter i Kulturcentrum. Gemensamma aktiviteter kommer att ske från hösten Receptionsgrupp Arbetsgruppen bildades utifrån behovet att specifikt diskutera frågor som rör gemensam reception och butik. I arbetsgruppen ingick representanter från Folkets Hus, Turistbyrån, Folkbiblioteket och Konsthallen. Arbetsgruppens uppdrag bestod i att kartlägga vilka funktioner som bör finnas i den gemensamma receptionen i ett Kulturcentrum, samt finna former för samverkan kring dessa. Arbetsgruppen var tillfällig och avvecklades efter ett par träffar. Därefter har diskussionerna kring gemensam reception förts antingen på samverkansgruppens möte eller i dialog mellan Folkets Hus, Turistbyrån och Kultur- och Fritidskontoret Kommunikationsgrupp Odd Westby har för Informationskontorets räkning engagerat sig i arbetet med Kulturcentrum och bildat en arbetsgrupp bestående av personer involverade i olika delar av processen, från både byggprojektet och samverkansspåret. 5

6 Förstudie Datum Sidan 6(27) Syftet med gruppen har varit att gemensamt ta beslut om hur vi inom verksamheterna kommunicerar det pågående arbetet med att skapa ett kulturcentrum i Sandviken. Det är troligt att gruppen kommer att behöva fortsätta träffas fram tills ett kulturcentrum står färdigt. 2 Medborgardialog med unga i fokus I uppdraget har ingått att arbeta med medborgardialog, för att underlätta för medborgarna att påverka hur verksamheterna planerar och genomför verksamhet och aktiviteter i ett kulturcentrum. 2.1 SKL:s medborgardialogprojekt Sedan 2006 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett medborgardialogprojekt för sina medlemmar. Bland annat har nätverk för kunskapsspridning bildats för politiker och tjänstemän. För Sandvikens Kommun medverkar kommunalrådet Monica Jacobsson i nätverket för politiker. Bosse Eriksson har anmält Kultur- och Fritidskontoret till nätverket för tjänstemän. Marcus Strand har medverkat på de två första mötena, men förslagsvis tar Victoria Bergman över platsen när hon tillträtt som utvecklare. 2.2 Fokussamtal med barn och ungdomar i Sandviken Bosse Eriksson uttryckte tidigt önskemål om att kulturcentrums verksamheter etablerar ett ungdomsfokus vad gäller samverkan. Unga som målgrupp har därför prioriterats i undersökningen. Under vintern och våren har fokussamtal genomförts med barn och ungdomar knutna till verksamheterna, antingen i egenskap som elever eller som besökare/användare. Under kommande punkter presenteras de vanligaste önskemålen från fokussamtalen med de olika grupperna Musikelever på Estetiska programmet Synpunkter från musikklasserna MK08, MK09, MK10 på Bessemerskolans estetiska program, ca 50 elever. Fokussamtalen ägde rum klassvis, vid 3 olika tillfällen. Öppen scen/musikkafé. Där man kan uppträda, lyssna på musik och öva inför publik. Med fast utrustning för ljud, ljus, trummor och möjlighet att kunna mörklägga vid spelningar. Hängställe för elever. Avkopplande, mysig och lugn miljö där man kan hänga, snacka, spela musik, titta på tv och film. Med soffor, fikamöjligheter, spel, tv-spel, pinballmaskiner, biljardbord, 6

7 Förstudie Datum Sidan 7(27) kaffe- och godisautomater. Instrument att låna och använda. Får gärna finnas en liten scen som kan användas för framföranden. Replokaler. Öppna även kvällstid och helger så man kan öva på fritiden. Enkla att boka, inget krångel. Med fast utrustning, t ex PA-utrustning, förstärkare, trummor. Tillgång till annorlunda instrument, inte bara de vanliga instrumenten. Behövs många replokaler. Man ska kunna jamma ihop där utan att vara ett band eller att alla är elever. Musikstudio. En stor, riktig studio med inspelningsmöjligheter. Bokningsbar för elever och privata band. Ska också finnas någon att fråga om hjälp. Fotostudio. Med softboxlampor, blixtrar till kameror, reflexskärmar, bakgrunder och fototillbehör. Eventuellt även kunna framkalla. Utställningar. Mer konst på väggarna. Möjlighet att kunna hänga ut egen konst. Ateljé och verkstäder. För måleri, bildkonst, graffiti, keramik, design. Minitryckeri. Kunna framställa material, trycka knappar, t-shirts med mera. Kurser och workshops. Hur man hanterar studioteknik. Skrivaroch språkkurser, studiecirklar, musikkurser, prova på. Inspirerande inredning. Med färger, inte skolkänsla eller grått låt bildeleverna gå lös och måla fint på väggarna. Musikbibliotek. Med not- och musikböcker. Kunna lyssna på musik. Många olika spelplatser. För egna framträdanden och konsertarrangemang. Med bra akustik och fast PA-utrustning. Spelningar på fredag- och lördagskvällar. Tomma replokaler för uthyrning. Som kan hyras för ett halvår och där man kan förvara sina instrument och som ingen annan kan använda. Datorer. Kunna surfa men också studera. Med program som Photoshop, Sibelius (noter), Protools. Där man kan syssla med LAN. Med spel som främjar kreativitet, t ex Little Big Planet eller Minecraft. Kunna lyssna på Spotify för att ta ned låtar. 7

8 Förstudie Datum Sidan 8(27) Spelhall. Pingis, biljard, sällskapsspel, tv-spel, tävlingar. Vad händer i huset-tavla. Om aktiviteter i olika delar av kulturcentrum. Samt särskild informationstavla för aktiviteter som sker utanför huset. Dela på allt. Alla lokaler och utrustning ska kunna delas, användas vid behov utan krångel. Butiker. Försäljning och uthyrning av musikinstrument. Merchandise. Skivor. Festivaler och marknader. T ex årlig festival för lokala band/artister där alla som vill får vara med. Få vara med att planera och jobba med det själva. Läxrum. Gym. Kafé. Med billigt fika. Öppettider. Tiden är viktig; hur länge på kvällarna man får vara kvar i huset. Målgrupper. Viktigt skilja på ungdomar i lägre och högre tonåren. Allt ska vara gratis Bessemergymnasiets biblioteksråd På Bessemergymnasiet träffas då och då ett biblioteksråd bestående av elever som är intresserad av läsning och bibliotek. Man fikar, pratar böcker, pysslar, spelar spel och umgås tillsammans och med personalen på biblioteket. Nedan följer synpunkter från 7 elever i åldrarna år. Ungdomsklubb. Kunna träffas specifika tider för att umgås; prata böcker, hänga, pyssla, spela spel, fika och prata med personal. Ungdomarna håller gärna i den själv tillsammans med någon ansvarig. Prova på-aktiviteter. Rita, måla, hantverk, dans, skriva, spela musik etc. Hängställe. Med spelhall, filmhörna, tävlingar och annat tidsfördriv. 8

9 Förstudie Datum Sidan 9(27) Mangatek. Med mangaböcker, bokcirklar och författarträffar. Kiosk/Kafé. Med Internetdatorer och billigt fika. Inspirerande miljö. Vilande, lockande, aktiverande. Konstutställningar. Av ungdomar, kanske via projektarbeten på gymnasiet. Mycket bilder och utsmyckningar. Pysselhörnor. Med knep och knåp runt om i huset. Bakgrundsmusik. Lugnt, trivsamt. Ska inte vara för tyst i huset. Kurser/Workshops. Drop in med handledning, t ex små språkkurser, släktforskning för ungdomar. Skrivarworkshops. Jobb. Vill gärna jobba i huset och få poäng som kan växlas in till fri entré till evenemang, fikarabatter och annat Elever och föräldrar på Kulturskolan Synpunkter från ca 15 elever på Kulturskolan (Violetterna) i olika åldrar, samt föräldragrupp, ca 10 personer. Eleverna: Spelplatser. Många olika konsertmöjligheter, både på små och stora scener. Modern teknik. Det ska vara utrustning överallt, så att man slipper bära runt på en massa teknik och annan utrustning. Övningsrum. För extra lektionstid. Med tillgång till musiklärare. Hängställe. Med plats för rollspel och tillgång till olika sällskapsspel. Även spelkvällar. Sköna soffor och sittplatser. Tillgång till tv när man har rast eller i väntan på lektioner. Reception. Som kan svara på frågor om vilken lokal man ska vara i etc. Hängställe för föräldrarna. Medan de väntar. Kafé. Bokningsbara rum. Plats för föreningar att hålla till på. Låsbara skåp. Kurser och workshops. Läs- och skrivcirklar. 9

10 Förstudie Datum Sidan 10(27) Föreställningar med vuxna. Till exempel spela med Symfoniorkestern eller dramaföreställningar med vuxna skådespelare. Man utvecklas av att jobba med de som är bättre. Lyssnarstationer. Där man kan sitta och ta ut en låt från Spotify. Disco- och danskvällar. Föräldrarna: Mötesplats. Uppmuntra möten mellan människor och konstformer. Viktigt att det är nära till allt och att allt accepteras; kunna sitta och öva en låt i biblioteket, få kontakt med människor och göra en spontan spelning. Nära till allt. Mycket på samma gång, som ett shoppingcentra. Atmosfär öppen, välkomnande känsla.modernt i tankesätt, mod att våga prova nytt. Estetiskt tilltalande miljö. Tillåtande klimat. Möten människor, konstarter, åldrar. Inflytande och delaktighet för medborgarna att vara medskapare. Kurser, workshops, prova på-verksamhet. Öppen scen. Med bra teknik och ljud. Gott om ytor för både konserter och föreläsningar. Kafé. Med kvällsöppet. Läxhjälp. En träffpunkt med tillgång till personal. Musikframföranden vid evenemang. Till exempel vid vernissager på Konsthallen. Konstutställningar. Överallt i huset. Musikbibliotek. Med musik och noter. Verkstäder. För kreativt skapande, t ex kunna färga garn. Bio/Filmvisning. Smalt och digitalt. Replokal och inspelningsstudio. Hälsa för kroppen -aktiviteter. Kulturvärdar. Som kan visa runt och presentera verksamheten i Kulturcentrum. Volontärer. 10

11 Förstudie Datum Sidan 11(27) Dansuppvisningar och teater. Av alla slag. Studio och ateljé. Rimliga lokalhyror. Bra med parkering Ungdomar på UC Synpunkter från ca 10 besökare i åldrarna år på UC. Medlemskap. Som på UC i dag. Man betalar en viss summa för att bli medlem eller genom att samla in poäng. Samma modell för ett medlemskap som kan gälla för alla verksamheter, hela huset. Medlemskapet ger olika förmåner, gratis aktiviteter, studieresor till ungdomsgårdar i andra kommuner etc. Kafé. Med billigt fika. Helst bara för ungdomar. Klättervägg. Spelrum. Cs-spel, X-box 360, simulatorspel. Pysselrum. Med pärlor, ritbord, allt möjligt material. Dansrum. Kunna prova olika danser, med DJ-utrustning och musikanläggning. Möjlighet lära sig dansa. Gratiskurser. Musikrum. Med instrument, t ex trummor, gitarr, piano. Jobb. Vill kunna tjäna poäng till medlemskapet genom att göra sysslor för verksamheterna. T ex städa, stå i kafé, hjälpa till att arrangera aktiviteter, t ex resor. Gym, fotboll och andra hälsoaktiviteter. Biorum. Kunna hyra film och kolla på. Kan ev. få kosta något men i så fall billigt. Pratrum/myshörna. Ett ställe där man kan ta det lugnt. Med tv, sportkanaler, biljard, pingis, skumgummigrop, slushmaskin, datorer. Disco. För ungdomar varje fredag eller lördag en gång i månaden. Saknas i Sandviken. 11

12 Förstudie Datum Sidan 12(27) Ungdomsgård. Med öppet från 15 till vardagar, helger Som UC idag. Ungdomsaktiviteter/UC överallt. Verksamhet för ungdomar utspritt i hela huset. Personalkontakt. Bra om det finns personal som har extra ansvar att vara kontakt för ungdomarna också på biblioteket, kulturskolan, konsthallen etc. Målarrum. Att få prova på, stänka färg. Mer öppna ytor. Dela upp huset i olika funktioner. En del för sociala aktiviteter, kafé och grupprum. En del för spel och skoj. En del mer till vuxna med personalrum, kontor och annat som behöver få plats. Kortsystem. Så man kan ta sig mellan olika delar av kulturhuset. Bemanning kvällstid genom äldre ungdomar. Så kan de samla poäng till resor med mera. Aktiviteter varje dag. Ska hela tiden erbjudas Barn på Björksätra bibliotek Synpunkter från 20 besökande barn på Björksätra bibliotek. Barnen som medverkade var främst i åldrarna 7-10 år. En kille som var 6 år deltog, liksom en 13-årig kille och två 14-åriga tjejer. Nästan alla barn har föräldrar med utländsk bakgrund. Personalen ska vara snälla och glada. Hemkunskap. Ett kök där man kan baka tillsammans och umgås. Bio/Tv-rum för barn. Kunna se på film, barn-tv och SVT Play. Datorer. För barn. Spela teater och spela/sjunga. Möjligheter att få medverka i egna teateruppsättningar och göra musikuppträdanden. Det ska vara roligt. Trolleri, leksaker, roliga böcker. Prova på musikinstrument. Mysiga sittplatser och kryp in. 12

13 Förstudie Datum Sidan 13(27) Spelrum. Bara för ungdomar med t ex kort och schack, tv-spel. Specialbussar. Så man kan åka gratis från Björksätra. Den sista punkten förtjänar att utredas extra. Gratis "specialbussar" kan vara en förutsättning för att ett kulturcentrum i centrum också ska bli en angelägenhet för yngre barn i andra kommundelar. Hur går bussarna från Björksätra till centrum i dag? Kan man skapa frikort för barn som de betalar av genom att hjälpa till och samla poäng? 3 Samverkan - Verksamhetsperspektivet Nedan redovisas synpunkter och förslag som rör de möjligheter till samverkan som framkommit i arbetsgrupperna. 3.1 Samutnyttjande av lokaler Det finns en mycket positiv inställning till att samutnyttja lokaler. Men det behöver klargöras hur delandet av lokaler ska gå till. När och under vilka förutsättningar är lokaler tillgängliga för andra verksamheter än de som de från början ämnats för? Farhågor finns till exempel att Kulturskolan och Estetiska programmets lokaler inte blir tillgängliga för andra verksamheter i den utsträckning det har utlovats. Lokaler på Hammar som andra verksamheter behöver regelbunden tillgång till: Orkestersalen behöver användas för stora arrangemang till exempel temakvällar, författarbesök, konserter och så vidare. Replokaler behöver användas av UC. Det finns också önskemål från eleverna att kunna använda lokalerna på fritiden och tillsammans med musiker som inte går på Kulturskolan eller Estetiska programmet. Dramarum behöver användas av Folkbiblioteket för Måndagsmix, barnrytmik, sagostunder med mera. Elevfiket fler funktioner bör utredas. Kan till exempel vara intressant för att tillgodose behovet av hängställen för ungdomar som genom UC eller på eget initiativ vill samlas på kulturcentrum för att umgås, pyssla, spela spel, låna instrument, med mera. Det är också viktigt att klargöra målgrupper för lokalerna i kulturcentrum. Även detta gäller särskilt de nya lokalerna i Hammar. Är de till endast för elever eller också för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar utan koppling till vare sig Kulturskolan eller Estetiska programmet? 13

14 Förstudie Datum Sidan 14(27) 3.2 Öppethållande i Kulturcentrum Öppethållandet är en i högsta grad central fråga som påverkar möjligheter att bedriva verksamhet i kulturcentrum. Vill vi att passagen som förbinder Folkets Hus med Hammarskolan alltid ska vara öppen när det sker aktiviteter i någon del av huset? I så fall krävs resurser i form av personal som kan öppna, stänga och finnas synliga under öppethållande även kvällar och helger. En helt obevakad och öppen passage genom Folkets Hus och Hammar försvårar markant möjligheterna att använda passagen för verksamhet. Om passagen kan stängas igen på vissa håll när det inte pågår verksamhet i delar av huset underlättar det för verksamheterna att placera ömtåligt material där. Det gäller alla verksamheter men särskilt för kaféet, receptionen och inte minst för Folkbiblioteket, vars medier och utrustning annars löper risk för stölder eller skadegörelse. 3.3 Reception/Butik Samutnyttjande En gemensam reception berör framför allt Folkets hus och Turistbyrån. Bibliotek och konsthall har behov av att behålla sina egna receptioner. Personalen där ägnar sina pass åt fler arbetsuppgifter än sådana knutna till receptionen, och behöver därför finnas i den egna lokalen som stöd för besökarna och sina kollegor. Däremot kan vissa funktioner på Folkbiblioteket och Konsthallen samutnyttja lokaler med en gemensam reception. Framför allt handlar det om försäljning av konstverk, böcker, leksaker etc. Det materialet skulle kunna samsas med turistbyråns material i en gemensam butik. Att slå samman Folkets hus nuvarande reception med Turistbyrån ger flera samordningsvinster: Det blir lättare för besökaren med en dörr in. Ökad tjänstekvalitet uppstår då exempelvis biljettförsäljning och turistinformation kan erbjudas större delar av dagen genom mer generösa öppettider. Personalen får ökad kännedom om varandras verksamheter och kan täcka upp och avlasta varandra. Det blir tydligare vilka aktiviteter som sker i huset med gemensam information. Denna funktion är också viktig för övriga 14

15 Förstudie Datum Sidan 15(27) verksamheter, som vill använda receptionen för att sprida information om dagliga aktiviteter och arrangemang. Folkets hus och Turistbyrån vill arbeta för att receptionen blir Ticnetkontor. Det ger bättre möjligheter att också sälja biljetter till stora evenemang och inte bara fungera som hämtställe Bemanning och arbetsformer Minst två personer bör bemanna receptionen samtidigt för att undvika köbildning och för att ha någon att bolla frågor med, vilket blir särskilt viktigt vid bemötande av varandras besökare. Det är många olika ärenden som ska hanteras, både i fysiska möten och telefonärenden. Det bör finnas en front där man möter kunder, samt ett utrymme för att sköta administration. Kontorsplatser med arbetsbord och datorer för administrativa uppgifter måste finnas i direkt anslutning till receptionen. Detta för att effektivt utnyttja personal till varierande arbetsuppgifter som kan göras under stunder då man inte ger kundservice. Det är önskvärt att Kultur- och Fritidskontoret bemannar receptionen med administrativ personal. Det skulle inte behöva vara begränsat till föreningskontakter utan även handla om att underlätta för medborgarna att komma i kontakt med Kultur- och Fritidskontorets personal kring frågor som rör kontorets verksamheter, bidragsansökningar till de fonder som kontoret administrerar, med mera. Sandvikens Kommun bör också fundera kring möjligheterna att bidra med annan bemanning. Ca 1/3 av de frågor som ställs i Folkets Hus nuvarande reception är av karaktären medborgarservice frågor som sandvikare finner naturligt att ställa i Folkets Hus reception eftersom de inte vet var de annars skulle gå. Många sådana frågor ställs också hos Turistbyrån, Folkbiblioteket och i Stadshusets reception. Kanske kan den gemensamma receptionen vissa tider även bemannas med personal från Stadshusets reception? Om Kultur- och Fritidskontoret dessutom bidrar med personal i linje med ovanstående resonemang ökar möjligheterna till mer generösa öppettider ytterligare Receptionens öppettider Receptionen måste hålla öppet så mycket som möjligt. Det ideala vore att den alltid är öppen när det sker aktiviteter i huset åtminstone när de verksamheter som finns i Folkets Hus har öppet. Behovet av öppethållande behöver inte vara lika stort om det sker aktiviteter enbart i Hammarskolans lokaler under förutsättning att det går att stänga av passagen vissa tider. 15

16 Förstudie Datum Sidan 16(27) Att hålla receptionen öppen mellan 8 och 18 alla vardagar kan vara en realistisk ambition. Det vore också bra med helgöppet eftersom tanken är att kulturcentrum ska vara en aktiv plats även lördagar och söndagar. I dagsläget har dock inte Folkets Hus och Turistbyrån med befintliga personalresurser möjlighet att bemanna receptionen 8-18 vardagar, eller för den delen under helger. 3.4 Kafé Alla verksamheter önskar ett kafé i passagen, som kan erbjuda förtäring både vid besök till verksamheterna i vardagen och i samband med olika arrangemang. Det är naturligt att Folkets Hus har företräde att erbjuda denna verksamhet. Om Folkets Hus inte är intresserade bör andra kommersiella aktörer erbjudas möjligheterna att bedriva kaféverksamhet i passagen. I medborgardialogerna handlar de flesta önskemål som rör kaféverksamhet möjligheter till billigt fika. I sig ett rimligt önskemål svårare att se någon ekonomisk vinst för en kommersiell aktör att erbjuda detta. Förslagsvis kan UC i sin hemvist även fortsättningsvis erbjuda försäljning av fika till låga priser för ungdomar. Elevfiket på Hammar skulle på motsvarande sätt kunna erbjuda vissa fikamöjligheter till lägre kostnader för Kulturskolans och Estetiska programmets elever. Verksamheterna har många synpunkter och förhoppningar som rör kaféverksamheten i Kulturcentrum, inte minst utifrån tankar om att kunna använda kaféet för att erbjuda nya sorters tjänster. Frågan är hur dessa tankar ska beaktas. Ett sätt kan vara att ta med frågan om kaféverksamheten i avtalet mellan Sandvikens Kommun och Folkets Hus. Hur som helst bör det göras överenskommelser för hur kaféet ska vara öppet i samband med olika aktiviteter och arrangemang. På ursprungsritningen är kaféet inritat till nuvarande lokaler för Turistbyrån. I senare diskussioner byter det plats med receptionen, och hamnar närmare entrén men längre ifrån övriga verksamheter. Det vore önskvärt att kunna kombinera kaféet med en öppen scen för musikframträdanden, författarbesök och andra arrangemang samt med nära tillgång till Folkbibliotekets tidningsavdelning. Det försvåras nu när receptionen hamnar där emellan någonstans. 16

17 Förstudie Datum Sidan 17(27) Vi behöver likväl finna en lösning som gör att dagstidningar både kan nyttjas av kaféets och fritt av bibliotekets besökare, och att den öppna scenen kan placeras nära kaféet. 3.5 Öppen scen Förekomsten av en öppen scen är ganska vanlig i andra kulturhus runt om i landet, och har funnits med i samtalen om samverkan från ett tidigt skede. Det är också ett vanligt önskemål från fokussamtalen med ungdomar. En öppen scen med placering i passagen skulle kunna användas av alla verksamheter för mindre arrangemang. Det finns det stort behov av. Den kan användas som en plattform för elever vid Kulturskolan och Estetiska programmet samt för kulturaktörer att visa upp sig och sitt skapande; en plats för musikframträdanden, poesiuppläsningar, seminarier, presentationer och alla möjliga slags arrangemang. På Kulturhuset i Stockholm används den öppna scenen som en plats för skolklasser att äta medhavd matsäck på i samband med studiebesök. Området kring den fungerar som plats för mindre konstutställningar. Någon placering av den öppna scenen i passagen är inte klar. Den optimala platsen borde dock vara i anslutning till kaféet. 3.6 Plats för medhavd matsäck Förskolor och skolor som besöker Folkbiblioteket och Konsthallen behöver en plats där de kan förvara kläder och äta medhavd matsäck. Det finns också behov för småbarnsföräldrar att värma mat eller amma ostört. En sådan matsäcksplats bör placeras antingen i nära anslutning till kaféet och teatern eller i området runt Folkbiblioteket och Konsthallen. 3.7 Bildverkstäder En bildverkstad är under byggande i anslutning till lokaler för Konsthallen och Folkbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Det kommer även att finnas en bildverkstad på Hammar för Estetiska programmets elever. Båda bildverkstäderna bör vara tillgängliga för andra verksamheter och målgrupper i organiserad form, till exempel för UC och studieförbund 17

18 Förstudie Datum Sidan 18(27) 3.8 Replokaler/Danslokaler Både Kulturskolan och UC har behov av replokaler och danslokaler. UC bör kunna använda Kulturskolans lokaler. Enda frågetecknet handlar om när de får tillgång till lokalerna och på vilka villkor. På UC finns utrustning som skulle kunna placeras i Kulturskolans musikrum och vara tillgängliga för ungdomar som vill spela musik utanför lektionstid. Det finns många och starka önskemål från ungdomar att ha tillgång till replokaler och andra utrymmen (t ex studios) på Hammar också efter skoltid. Det förutsätter ett fungerande kontrollsystem med hjälp av t ex personliga passerkort och/eller bemanning av personal. 3.9 Bio/Filmvisning UC har bio idag men är beroende av en funktionell lokal. På Folkbibliotekets barn- och ungdomsavdelning byggs för närvarande ett rum som vid valda tillfällen kan användas för filmvisning. UC bör kunna bidra till verksamheten och använda dessa lokaler i organiserade former. Även andra bör kunna boka lokalen, till exempel filmklubbar Pyssel- och hobbyaktiviteter UC erbjuder till pyssel- och hobbymaterial i sin nuvarande hemvist. Folkbiblioteket och Konsthallen ordnar ibland pyssel i samband med skollov och utställningar. Detta bör verksamheterna kunna samverka kring vad gäller främst utrustning men kanske även lokaler Arrangemang Verksamheterna bör kunna samverka mer än i dag kring olika arrangemang författarbesök, musikframträdanden och annan programverksamhet inför publik. Dels använda varandras dagar för att själva skapa aktiviteter på liknande teman. Dels komplettera varandra, till exempel kan elever från Kulturskolan och Estetiska programmet uppträda på Folkbibliotekets författarkvällar. Programplanering bör ske tillsammans, och även i samarbete med ungdomar. En programgrupp har bildats med representanter från de olika verksamheterna. Arbetet behöver samordnas, förslagsvis som en del av den nya utvecklartjänsten där uppgiften tillsammans med andra uppdrag som rör kulturarrangemang kan utgöra kultursekreterartjänster. 18

19 Förstudie Datum Sidan 19(27) 3.12 Utställningar Konsthallen bör kunna göra utställningar i passagen och på andra ställen runt om i Kulturcentrum. Inte minst bör man samarbeta mer med övriga verksamheter vid planering av utställningar. Det finns också många önskemål från barn och ungdomar via fokussamtalen om möjligheter att göra egna utställningar Toaletter, förråd, teknikpark, möteslokaler med mera Med många aktiviteter i huset behöver toaletter, förråd för material med mera kunna samutnyttjas. Uppgörelser kring sådant bör ingå i samverkansavtalet. Samtliga toaletter i ett kulturcentrum bör vara gratis att använda. Det behöver finnas gott om förrådsutrymmen för olika ändamål. Verksamheterna ska inte heller debiteras av Folkets Hus vid lån av stolar och bord. Verksamheterna bör kunna dela på kostnader för olika tekniska resurser: videokanon, mikrofoner, förstärkare, ljudanläggningar och annat som behovs vid olika slags arrangemang och som alla är i behov av. Verksamheterna behöver dela på lokaler för olika möten och fortbildningar. Eventuell debitering för lokalhyra måste vara låg Litteraturhus för barn och unga Sedan hösten 2010 har ett projekt pågått i Sandviken med målet att etablera ett litteraturhus för barn och unga i ett kulturcentrum. Litteraturhuset ska verka för språkstimulans genom olika estetiska uttrycksformer. Visionen är en verksamhet där berättelser får liv genom musik, dans, bild, film, teater, form, drama och litteratur. Barn och unga ska vara medskapande i processen och aktiviteter ska ske med utgångspunkt från barnens egna idéer. Litteraturhuset ska inspirera till läs- och språkutveckling genom att stimulera barn och ungas eget skapande och ge plats för olika sätt att uttrycka sig. Barnkonventionen är en självklar utgångspunkt för arbetet. Projektet syftar också till att komplettera det läs- och språkutvecklande arbete som bedrivs i t ex förskola, skola och olika kulturinstitutioner. Litteraturhuset i Sandviken blir unikt genom att kombinera en miljö för upplevelse och lärande med ett kunskapscentrum och en forskningsresurs. 19

20 Förstudie Datum Sidan 20(27) Litteraturhuset kan bli en fantastisk resurs för samtliga verksamheter i ett kulturcentrum att samarbeta med och använda för att utveckla sin verksamhet. Statens kulturråd har beviljat Sandvikens Folkbibliotek ekonomiska medel för utvecklandet av litteraturhuset. Projektet drivs i nära samverkan med Kulturskolan och Konsthallen. Satsningen får också stöd från Länsbibliotek Gävleborg Uppsala och Länsgruppen för barnkultur. Tanken är att litteraturhuset även ska utgöra en resurs för hela Gävleborgs län och ingå i den regionala kulturplanen. Organisatoriskt ligger projektet under Kultur- och Fritidskontoret. Projektledare är Karin Forsgren Anderung och Eva Norrbelius Coleman Ungdomsverksamhet UC i ett kulturcentrum Det har funnits frågetecken kring UC:s roll och placering i ett kulturcentrum. UC:s befintliga lokaler lever inte upp till kraven på tillgänglighet. Kultur- och Fritidsnämnden har givit klartecken för UC att fortsätta bedriva verksamhet i nuvarande form. De måste dock samverka med övriga verksamheter i ett kulturcentrum. Samverkan med övriga verksamheter skulle underlättas väsentligt om UC fanns i lokaler i Hammar snarare än i Folkets Hus. Personalen på UC är öppna för att sprida ut verksamhet i andra lokaler, medan själva UC mer skulle kunna fungera som en hemvist ; en plats att gå till för att bara vara, för att träffa andra eller för att planera aktiviteter tillsammans med personalen. Kultur- och Fritidskontoret bör tillsammans med personal på UC definiera tydligare mål och inriktning för verksamheten i framtiden. Det kan inte vara ett mål i sig att ha en ungdomsgård. Fokus borde snarare ligga på vad Sandvikens Kommun vill erbjuda ungdomar i Sandviken, och hur ett kulturcentrum kan användas för att leva upp till ambitionerna. En ungdomsgård kan vara ett sätt att ge ungdomar en mer meningsfull fritid. Men den verkligt intressanta frågan är inte var ungdomsgården ska ligga. Det är snarare vad Kultur- och Fritidskontoret menar med meningsfulla fritidsaktiviteter, och hur personalen på UC ska arbeta för att uppmuntra ungdomar till deltagande. Genom etablerandet av ett kulturcentrum finns en möjlighet att ge UC en tydligare kulturprofil, och arbeta mer aktivt med olika estetiska uttrycksformer tillsammans med ungdomarna. Det finns gott om sådana goda exempel att inspireras av runt om i landet. 20

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014

Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-01-15 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Fritidsnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT. Ny mötesplats för unga i Luleå

ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT. Ny mötesplats för unga i Luleå LULEÅ KOMMUN Version 1 (15) ARBETSMATERIAL SLUTRAPPORT - Ny mötesplats för unga i Luleå LULEÅ KOMMUN Version 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1 Målgruppen... 3 1.2

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Medlemsmöte 28 november 2007

Medlemsmöte 28 november 2007 RSMH 1 (4) Medlemsmöte 28 november 2007 1. Mötet öppnas / / förklarade mötet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes / / 4.

Läs mer

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset

Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Intresseanmälan för visningsverksamhet i Allaktivitetshuset Sundbybergs stad planerar att bygga en visningslokal för film i Allaktivitetshuset i Sundbyberg. Med denna inbjudan vill staden få in intresseanmälningar

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp

Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Projekt: Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar Minnesanteckningar Möte delprojektledare, referensgrupp & styrgrupp Tid: 21 okt kl 10 12 Plats: Bruunska 16, Esplanaden 5 Delprojektledare Niklas Ammert,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 VAD VILL DU GÖRA? Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer