ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!"

Transkript

1 ECKERÖ info Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER MÅNDAGAR ONSDAGAR ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR TORSDAGAR LÖRDAGAR Eckerö hälso- och sjukvårdsmottagning telefontid måndag - fredag kl tel Sjukvårdmottagning endast enl. tidbokning dvs. boka tid för blodtrycksmätning, stygnborttagning mm. Hemsjukvården har tel Välkommen! Mvh. sjukskötare Johanna" Lägenhet i Ekergården Det finns en lägenhet ledig fr.om september i Ekergården. Lägenheten är 44,8 m² och hyran är 329,94 /månad. Tillträde enligt överenskommelse. Skriftliga ansökningar ska lämnas till socialchef Andrea Björnhuvud, Södra Överbyvägen 8, Eckerö. Använd gärna Eckerö kommuns bostadsansökan som finns på hemsidan blankett kan även fås från kommunkansli. Vid frågor kontakta socialchef Andrea Björnhuvud, tfn Vikarierande för- och eftermiddagsledare Socialnämnden i Eckerö lediganslår ett moderskapsvikariat på ca. 23,5 timmar/vecka (förutom under skolans ledigheter) som ledare för vår FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET. Enligt nuvarande arbetsschema är arbetstimmarna uppdelade i morgon och eftermiddagspass. Behörighetskrav är barnskötarutbildning. Även annan person med lämplig erfarenhet kan anställas. Viktigt är att personen som anställs är strukturerad, flexibel, kan arbeta självständigt och har god hand med barn. Arbetet börjar: 14 augusti 2014 (eller enligt överenskommelse) till i första hand 22 oktober 2014 med eventuell förlängning Lön: enligt AKTA barnskötaravtal 05PKO030, 2 239,72 för heltid. Kan eventuellt förlängas, kan också finnas behov av inhopp/extra resurs under hösten. Skicka ansökan med meritförteckning till Eckerö kommun socialchef Andrea Björnhuvud Sista ansökningsdag: måndag Låter detta intressant hör gärna av dig till någon av nedanstående personer: t.f. eftermiddagsledare Mabel Viitanen, tfn: , eller socialchef Andrea Björnhuvud, tfn: Hemsida:

2 Kommundirektören informerar Kommunfullmäktige Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Kommunfullmäktige godkände verksamhetsberättelse och bokslut för Räkenskapsperiodens överskott på överfördes till kontot överskott från tidigare år. Självrättelse av försäljning av markområde Kommunfullmäktige har fattat beslut om försäljning av markområde till FIFAX samt beslut om beviljande av tilläggsanlag för byggande av infrastruktur till det aktuella området. Besvär har anförts vid Ålands förvaltningsdomstol mot kommunfullmäktiges beslut beträffande köpeskillingens storlek samt storlekeken av det beviljade tilläggsanslaget. FIFAX har ändrat sina ursprungliga planer genom att bolaget köpt fastigheten Valberget Rnr 12:97. Tidigare beslut föregicks inte av en oberoende värdering av berörd mark. För att utreda områdets marknadsmässiga värde har Eckerö kommun inhämtat en oberoende värdering. Kommunen har också påbörjat en detaljplanering av området. Detaljplanen för området är ännu inte fastställd. Beslutet om tilläggsanslag har inte beaktat pågående planering. På ovannämnda grunder beslöts att tidigare beslut undanröjs och att frågorna bör avgöras pånytt efter att tillbörligutredning presenterats. Kommunfullmäktige beslöt att undanröja sina beslut och 22 med motiveringen att godkännande av villkor i köpebrevet har fattats utan föregående värdering av områdets marknadsmässiga värde. Köpebrev FIFAX Kommunfullmäktige beslöt att Eckerö kommun överlåter ett outbrutet markområde om ca 12 ha av fastigheten Olers Rnr 15:44 i Storby till FIFAX Ab på de villkor som framgår ur köpebrevet. Tilläggsanslag Kommunfullmäktige beviljade tilläggsanslag om för detaljplanering och exploatering i form av byggande av grundläggande infrastruktur till det nya industriområdet i Storby Skolans hyreshus Kommunfullmäktige beslöt att inkomna anbud förkastas och att skolans hyreshus bjuds ut pånytt till försäljning. Fastighetsgruppen Kommunfullmäktige har tillsatt en fastighetsgrupp för översyn av kommunens fastighetsbestånd. Gruppen har presenterat åtgärdsförslag för kommunkansliet och skolans hyreshus. Fastighetsgruppen beviljades befrielse från sitt uppdrag. Sponsoravtal Eckeröhallen AB har anhållit om förlängning av sponsoravtal som ingåtts med Eckerö kommun. Driftavtalen för Eckeröhallen AB med Ålands landskapsregering går ut Om ej annat avtalats senast fortsätter driftavtalet med ett år i gången. Kommunfullmäktige beslöt att understöd beviljas för Eckerö hallen AB Ärendet beaktas i budgetberedningen. Anhållan om befrielse från tjänst Kommundirektör Kennet Lundström har fått annat arbete och begärde befrielse från sin tjänst. Lundström önskade avsluta sin tjänstgöring Kommunfullmäktige beslöt att Lundström beviljas befrielse fr.o.m Rekryteringsgrupp Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen presidium utsågs till rekryteringsgruppen för tillsättandet av ny kommundirektör.

3 Information Kommunfullmäktige Budgetdirektiv 2015 Nämndernas nettobudget bör hållas oförandrad från budget Kommunstyrelsen godkände förslag till budgetdirektiv och rambudget för Nämndernas budgetförslag skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast Utökade anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Alla förvaltningar bör eftersträvas en analys av mål och måluppföljning och bör därför tänka på att formulera målen så att de kan utvärderas. Samordningsvinster eftersträvas. Kommunfullmäktige antecknade ärendet för kännedom. Avtal om planläggning och överlåtelse av fast egendom Avtal om planläggning och överlåtelse av fast egendom mellan FAB Österängen och Eckerö kommun godkändes. Detaljplaneändring Österängen Kommunfullmäktige beslöt att reviderad detaljplan för Österängen godkändes. Eftersom jag inte kommer att köra mer skoltaxi vill jag säga hejdå och tack till alla barn som jag har fått köra de här sex åren. Det har varit så roligt att lära känna er alla. Att jobba med barn är en stor glädje för mig. Jag vill också tacka alla föräldrar och Eckerö Skola för gott samarbete. Jag hoppas Hammarlandschaufförerna kommer att ta väl hand om mina barn. TACK Eckerö Taxi, Sussi Aunér Eckerö kommun söker kommundirektör Eckerö ligger högt på listan över platsen med mest soltimmar i Norden. Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km. Som kommundirektör är Du direkt underställd kommunstyrelsen och har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Du ansvarar för att de politiska besluten verkställs inom rimlig tid samt att budget-, resultat- och verksamhetsuppföljning sker. Du är kommunens ledande tjänsteman med direkt personalansvar för ca 10 personer. Som kommundirektör har Du både ett externt och ett internt uppdrag. I det externa är tillväxt och näringslivsfrågor i fokus, liksom att företräda kommunen i offentliga sammanhang. Det interna uppdraget innebär att utifrån ett helhetsperspektiv skapa strukturer för att den administrativa verksamheten ska fungera effektivt. I uppdraget ingår även att upprätthålla tydlighet i rollfördelning och uppdrag mellan politik och förvaltning/verksamhet. Att vara kommundirektör i Eckerö kommun är en utsatt funktion som ställer höga krav. Det är ett stort ansvar med en komprimerad organisation som innebär ett brett ansvarområde. Rollen som kommundirektör innebär att Du ställs inför en mängd varierande arbetsuppgifter, där det gäller att kunna hålla fokus. Det är viktigt att Du som person är strukturerad och fokuserad. Som ledare känner Du tillit till Dina medarbetare och delegerar ansvar samt arbetsuppgifter. Vi söker Dig som har erfarenhet av ledarskap och strategiskt arbete. Vi tror att Du har drivit organisations- och förändringsarbete samt har erfarenhet av att leda andra chefer i en större, gärna kommunal verksamhet. Du ska kunna stå fast vid fattade beslut, vara rättvis, ha god ekonomisk hushållning och vara stresstålig. Vi vill att Du är kommunikativ och kan skapa dialog både inom organisationen och ute bland företag och medborgare. Tjänsten är en tillsvidare anställning, heltid. Tillträde snarast, provanställning kan komma att tillämpas. Frågor besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Marie Löfström tel och kommunstyrelsens ordförande Rune Söderlund tel samt kommundirektör Kennet Lundström tel Sista ansökningsdag Eckerö kommun

4 Annonser Vi utför alla typer av grävningsuppdrag över hela åland & skärgården Har du ditt avloppsystem i skick? Det skulle ha varit godkänt senast den 1/ Vi säljer även Minireningsverk Biocleaner. Och vill du använda din gamla trekammartank så är det BioRock som gäller. Båda produkterna är mycket enkla. Se min hemsida för närmare information. tryck sedan på GRÄVNING. Tveka inte att ringa mig om du har frågor på dessa produkter. Eller om du har andra frågor om tex grävningsuppdrag. Nordsons Gräv Gsm eller kvällstid på Mvh Nordqvist Stefan Siv Lis-Beth Ring gärna om ni vill komma in nån annan tid!

5 Information Här är höstens kurser i Eckerö! Möt vintern i topptrim; torsdag kl , start 11.9 Motionsgymnastik; måndag kl , start 15.9 Spanska för nybörjare 2; onsdag kl , start 17.9 Tiffany och fusing; lördag kl , 27.9 och 4.10 Ekologisk hudvård; onsdagen den 1.10 kl Sånglust med julkänsla; tisdag kl , start Virkad nålbindning; lördag kl , start 8.11 Vi modellerar en julkrubba i keramik; söndag kl , start Mer info i Medis katalog - i din postlåda i mitten av augusti! Anmälningsstart 24 augusti kl till Medis i Mariehamn via besök, telefon eller webben. OBS! Olika datum för olika ämnen! Medis i Eckerö Kontaktperson: Maria Christensen, mobil Facebookgrupp: Medis i Eckerö. Bli medlem och få nyheterna snabbast! Senaste nytt från Eckerö jaktvårdsförening På årsmötet den 18 mars så beslutades det att fridlysa vitsvanshjorten i Eckerö samt att ingen råbocks jakt skall tillåtas under tiden augusti. Är det någon som har mårdhunds- eller minkfällor hemma som inte används mera och som är lånade från Eckerö Jvf vänligen lämna tillbaks dem till jaktvårdsföreningen. Det är stor efterfrågan på både stora och små fällor så någon annan jägare kanske kan ha nytta av fällan som ni inte använder. Även trasiga fällor mottages. Ni kan lämna dem till Jvf ordf. Joel Karlsson, adress Degersandsvägen 25. Alla älgjägare i Eckerö!! Den 19 augusti kl:18.00 på Boda skjutbana i Hammarland är det skyttetävling mellan älg jaktlagen i Eckerö. Nu i sommar hettan behöver rådjur och älgar salt så se till att det finns viltstenar utplacerade i skogen. Viltstenar finns att hämta vid fd svinfarmen på Skagvägen. Hälsningar Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening

6 Augusti: Skippa rean. Räknar man per användning blir det oftast billigare att köpa ett par dyrare skor än tre par rea skor. Man har ägnat mer eftertanke innan man köper de dyrare skorna och därmed använder man dem mer regelbundet och längre. Information Bostad med vackert lugnt läge uthyres i Storby/Käringsund! Bostaden i Ålands Jakt- och Fiskemuseum uthyres from mitten på augusti Den är ca 60 kvadrat: kök, sovrum och loft, toalett med bastu och dusch. Hyra 430 inkl. vatten och liten grundvärme, bruksel och extra elvärme betalas av hyresgästen. Intresseanmälan och frågor till: eller så fort som möjligt. Scoutkåren Ålandsflickorna r.f. Höststart: måndagen den 8.9 kl på kårlokalen Kaptensgatan 9 Flickor årskurs 2 och äldre är välkomna!

7 Folkhälsan informerar HÖSTENS AKTIVITETER FÖR FOLKHÄLSANS MEDLEMMAR I ECKERÖ Föräldra- barngymnastik för barn 0-4 år i Eckerö skola måndagar kl , med start den 1 september. Ingen ledare, föräldrarna ansvarar själva för sina barn. Kontaktperson Fia Granlund tel Terminsavgift: Gratis, förutsatt att föräldrarna är medlemmar i Folkhälsan Barngymnastik för barn födda -07 och -08 i Eckerö skola onsdagar kl , 12 tillfällen. Start den 3 september. Max antal deltagare är 10 st (först till kvarn), anmälan till Maria Sundholm-Mattsson tel senast den 24 augusti! Minimiantal deltagare är 6. Ledare: John Blomqvist Terminsavgift: 40, föräldrarna skall vara medlemmar i Folkhälsan Dans för skolelever För åk 4-6 (i mån av plats även elever från åk 3, anmälningar tas emot på väntelista) i Eckerö skola onsdagar , 12 tillfällen. Start den 3 september. Max antal deltagare 10 st (först till kvarn), anmälan till Johanna Lindman tel senast den 24 augusti! Minimiantal deltagare är 6. Ledare: Emma Paasanen Terminsavgift: 40, föräldrarna skall vara medlemmar i Folkhälsan Yoga i Eckerö skola onsdagar kl med start den 3 september, 10 tillfällen. OBS! Uppehåll vecka 37, 41 och 46 pga studier. Anmälan senast den 24 augusti till Andreas Sarling per e-post eller SMS till nr , anmälan är bindande. OBS ej drop-in, endast terminsavgift. Minimiantal deltagare är 10. Ledare: Andreas Sarling Terminsavgift: 60 för medlemmar Motionsdans på Ekeborg fredagar kl Yngre medlemmar är också hjärtligt välkomna, inga förkunskaper krävs. Ledare: Hannu Karlsson och Inga Söderlund. Avgift: 2 /gång för medlemmar Zumba i Eckerö skola tisdagar med start den 2 september, 12 tillfällen. Anmälan senast den 24 augusti till Gunilla Mattsson tel , anmälan är bindande. Minimiantal deltagare är 12. OBS ej drop-in, endast terminsavgift. Ledare: Irene Mattsson Terminsavgift: 60 för medlemmar Studeranderabatt 50 %. Alla aktiviteter sker på egen risk, egen olycksfallsförsäkring krävs. Medlemsavgiften för år 2014 är 10 för dig i åldern 15 år och uppåt. Medlemsavgifter och terminsavgifter kan inbetalas till Folkhälsan i Eckerös konto i Ålandsbanken , i meddelandefältet skall uppges namn, adress, födelseår, vilken kurs det gäller samt gärna e-postadress. Vikarierande äldreomsorgsledare Emma Höglund arbetade sin sista dag i Eckerö 1 augusti. Socialnämnden söker efter en ny vikarie. Tillsvidare kan man i äldreomsorgsärenden kontakta socialchef Andrea Björnhuvud, tel: och tf.ledande närvårdare Elin Suojanen (fr.o.m. 14/8-14), tel:

8 Notiser och kontaktuppgifter Nämnd ordförande: Kommunfullmäktige: Marie Löfström. Kommunstyrelsen: Rune Söderlund Socialnämnden: Jan-Anders Öström Miljö- och Byggnadsnämnden: Mikael Stjärnfelt. Tekniska nämnden: Brage Eklund. Skol och fritidsnämnden: Gunilla Holmberg. Närings- och kulturnämnden: Henrietta Hellström Eckerö Info utkommer en gång i månaden (med undantag för juli) och delas ut gratis till alla hushåll i Eckerö. Bor Du i annan kommun eller utomlands kan Du prenumerera och får då Infobladet skickat till den adress Du anger på inbetalningen. Prenumerationsavgiften är fastställd till 23.-/år inkl.moms. Önskar du prenumerera går det bra att Du betalar in avgiften till: ÅAB NORDEA POSTGIROT SVERIGE KOM IHÅG ATT SKRIVA DITT NAMN OCH ADRESS I MEDDELANDEFÄLTET! Eckerö kommunkansli Södra Överbyvägen 8, Eckerö Tel: Fax E-post: Öppettider: Måndag fredag kl Lunchstängt Kommundirektör Kennet Lundström Kommuntekniker Dina Friberg tel.tid kl Lönebokförare Håkan Häggblom Socialchef Andrea Björnhuvud tel.tid kl Tf. socialarbetare Malin Söderberg Kanslist Agneta Överström Byråsekreterare Maggi Häggblom Löneräkn Hammarland Sirkka Nordström Tf.ledande närvårdare Elin Suojanen Ekonom Maarit Grönlund E-post personligen Nästa nummer av Eckerö-info utkommer i början av september 2014 Skicka in ditt material via e-post till Materialet skall vara oss tillhanda senast den Annonspriser Helsida 73,00, halvsida 48,00, 1/4 sida 25,00 (inkl. 24% moms)

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. NUMMER 4/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF April månadens pensionärsträff blir torsdagen den 10 april

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. NUMMER 07/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Kapellhagens personal önskar alla en trevlig sommar med mycket

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

FINSTRÖM. Hitta formen till våren!

FINSTRÖM. Hitta formen till våren! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 1/ JANUARI FINSTRÖMS 2014 KOMMUN Hitta formen till våren! Sidan 4 Rosengårds dagverksamhet Sidan 2 Skolslöjd

Läs mer

Kommunfullmäktige i Sund. Kansliet håller stängt. Annonsavgifter

Kommunfullmäktige i Sund. Kansliet håller stängt. Annonsavgifter WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 26, NUMMER 10 3 NOVEMBER 2012 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 11 21.11 01.12 1 19.12 05.01 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. I det här numret. Kommuninfo. Församlingsinfo. och butiken. Sommarläsning. Tandvård

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. I det här numret. Kommuninfo. Församlingsinfo. och butiken. Sommarläsning. Tandvård SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Maj 2015 Aktuellt Händelsekalender Sottunga deltar i Skördefesten 2015. Alla som är intresserade av att delta bör

Läs mer

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång

MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång MBF NYTT Se pte mb er 2014 nummer 3 september Budget 2015 4 MBF erbjuder Pontus har ordet 5 3 MBF informerar: Budgetarbetet för 2015 är i full gång 2 September 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet

Läs mer

OMMUNAL. Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL. Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K SYD Sektion Syd 2015-08-20 NR 6 ÅRG 24 OMMUNAL Innehåll Medlemsavgift 2 Medlem fått

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

CHEFER. Lagberedare. Skärgårdsutvecklare

CHEFER. Lagberedare. Skärgårdsutvecklare CHEFER Lagberedare Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som LAGBEREDARE vid lagberedningen till och med den 13 april 2016. Till arbetsuppgifterna hör att bereda landskapslagar och -förordningar

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 05.02 15.02 3 05.03 15.03 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER 2014 Lediga platser i lekparken Sidan 2 Trafiken till Källbo skola och biblioteket Trafiklösningen

Läs mer

Nr: 6 Datum: 9 februari 2011

Nr: 6 Datum: 9 februari 2011 Nr: 6 Datum: 9 februari 2011 UPPGIFTER OM LEDIGA PLATSER JOBB PÅ ÅLAND Vår platslista Jobb på Åland kommer ut en gång i veckan, onsdagar. ANSLAGSTAVLAN Uppgifter om nyinkomna arbetsplatser sätts upp på

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18

BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag nr 1 2015 Årgång 18 Anders, Daniel och Tina våra nya medarbetare Facebook Ny lekplats på Skolmästaren FLER CENTRUMNÄRA LÄGENHETER FISKENS FÖRSKOLA 4 Bovärdskontor/

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014. Ta chansen att leka superhjälte för en dag!

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014. Ta chansen att leka superhjälte för en dag! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014 Snöplogning av privata utfarter Sidan 2 Källbos elever läste 1.545 böcker under sommarlovet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013

NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Info för styrelseaktiva NYHETSBREV ÅLAND 02/2013 Välkommen på Landskapsföreningens vårmöte och simombudsträff på Ålands Sjöfartsmuseum lördagen den 6 april 2013. Vi har i år vårmöte och simombudsträff

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer