SVENSKA BOSTADSFONDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA BOSTADSFONDEN"

Transkript

1 SVENSKA BOSTADSFONDEN Investerar direkt i svenska bostadshyresfastigheter 6 års placeringshorisont med årlig utdelningsmöjlighet Stabil real tillgång som minskar risken i din portfölj 1

2 Bostadshyresfastigheter är basen i institutionella portföljer världen över och har använts som en säker real tillgång i generationer 2

3 Balans i din investeringsportfölj En lite smartare fastighetsinvestering Svenska Bostadsfonden är placeringsformen för dig som inte vill investera hela ditt kapital på börsen men samtidigt söker en attraktiv och stabil avkastning. Vi investerar enbart i svenska bostadshyresfastigheter, en fastighetsform som de senaste 30 åren haft en utveckling jämförbar med aktier men med en betydligt lägre risknivå. I den här broschyren kan du läsa om hur fonden fungerar och fördjupa dig i varför svenska bostadshyresfastigheter är en så attraktiv placering. Vi belyser även hur professionella investerare utnyttjar fördelarna med att placera i fler tillgångar än aktier och räntebärande instrument. Kanske kan bostadshyresfastigheter bli basen även i din portfölj? Björnen, Simrishamn Svenska Bostadsfonden 12 AB 90 lägenheter, kvm Sverige 1, Borgholm Svenska Bostadsfonden 12 AB 18 lägenheter, kvm Rapsen 6, Kalmar Svenska Bostadsfonden 8 AB 72 lägenheter, kvm 3

4 tillgångsslaget Bostadshyresfastig basen i en investeringsportfölj Reala tillgångar har i generationer utgjort basen i institutionella investerares portföljer. Främst fastigheter men även exempelvis råvaror, skog och mark används för att sprida placeringarna mellan flera tillgångar och därmed minska risknivån med bibehållen avkastning. Världsledande modern portföljteori som Yale-modellen rekommenderar att mer än en fjärdedel av sparkapitalet placeras i reala tillgångar. den tryggaste fastighetsformen Både professionella investerare och ledande akademiker inom området anser att svenska bostads hyresfastigheter är det tryggaste fastighetsslaget att investera i. Anledningen är den reglerade hyressättningen och att bostäder generellt sett är mindre konjunkturkänsliga än exempelvis lokaler. Även historiken talar sitt tydliga språk: bostadshyresfastigheter har haft 22 år med positiv avkastning de senaste 30 åren och en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 %. Det kan jämföras med utvecklingen för svenska aktier som hade 17 år med positiv utveckling under samma period och en genomsnittlig avkastning om 11,3 %. AVKASTNING OCH RISK % 16 % Aktier 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % AVKASTNING I PROCENT PER ÅR Bostadshyresfastigheter Alla fastigheter Obligationer Statsskuldväxlar 0 % RISK (STANDARDAVVIKELSE I PROCENT) I ovanstående diagram illustreras den risknivå Svenska Bostadsfondens placerings inriktning har i jämförelse med andra typer av investeringar. Statistiken är från åren Källa: IPD Property Data Bank Ltd och NasdaqOMXNordic. 4

5 Luleå heter Stockholm Skövde Söderköping Borås Huskvarna Laholm Örkelljunga Åstorp Kävlinge Staffanstorp Trelleborg Växjö Borgholm Kalmar Osby Karlskrona Tollarp Hörby Simrishamn Ystad Kommun med bostadsbrist i kommun eller centralort. Källa: Boverket 2012 Ort där Svenska Bostadsfonden äger bostadshyresfastigheter. 5

6 Investera som fastighetsproffsen Svenska Bostadsfonden ger dig möjlighet att investera i bostadshyresfastigheter utan något krav på kunskap om fastigheter eller egen förvaltning. Fonden har en investeringshorisont på 6 år och riktar sig mot företag, institutioner och privatpersoner. Vi välkomnar givetvis även dig som är van investerare på fastighetsmarknaden. Redan idag är en del av våra investerare professionella fastighetsägare vilket vi anser är ett gott betyg för vår verksamhet. Ett fastighetstillskott är nyttigt för din portfölj Vi jämförde utvecklingen för två portföljer under perioden Den ena portföljen bestod av 80 % aktier och 20 % räntepapper. I den andra portföljen bytte vi ut hälften av aktierna mot en placering i tillgångsslaget bostadshyresfastigheter. Effekten blev att totalavkastningen under de 20 åren ökade från 541 % till 655 % samtidigt som antalet år med negativt resultat minskade från 6 till % Bostadshyresfastigheter Värdepro löpande avkastning Avkastningen består av hyresintäkter från våra hyresgäster minus de kostnader vi har för drift och underhåll. Det innebär att så länge våra lägenheter är uthyrda får vi ett normalt överskott som kan användas till årliga utdelningar. Med bostadsbrist i över 40 % av Sveriges kommuner ser även den framtida prognosen mycket lovande ut. Fonden investerar endast på tillväxt- och pendlingsorter med ett diversifierat näringsliv. 20 % Räntebärande papper 40 % Aktier 4,50 % HISTORISK UTDELNIN Genom att byta ut en del av ditt aktieinnehav mot bostadshyresfastigheter kan du enkelt sänka risknivån samtidigt som den förväntade avkastningen blir lika hög eller till och med högre än tidigare. 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 1 På finns mer information om de simuleringar och antaganden som ligger till grund för denna studie. 2 En sammanfattning av resultaten från våra hyresgästundersökningar finns på 0,00 % Figuren ovan visar den historiska utdelningen som ett g preferensaktie A, preferensaktie B och förlagslån efter s Bostadsfonden Orealiserade värdeförändringar fö medtagna i denna sammanställning. Värdeförändringar r exit efter löptidens slut. 6

7 Safiren 2, Kalmar Svenska Bostadsfonden 8 AB 95 lägenheter, kvm cessen långsiktig värdeökning Värdet på välskötta bostadshyresfastigheter har historiskt utvecklats i takt med inflationen eller bättre. Framförallt den svenska hyresregleringen bäddar för en stabil utveckling över tid även under perioder med lågkonjunktur. Genom att använda en relativt försiktig belåningsgrad på % skapas dessutom en hävstångs effekt. Det ger en total förväntad värdeökning om 40 % för det egna kapitalet under investeringsperioden. Egen förvaltning Svenska Bostadsfonden har byggt upp en egen förvaltningsorganisation med regionkontor samt lokala medarbetare på de enskilda orterna. Genom att själva ta hand om förvaltningen kan vi säkerställa en hög kvalité på såväl förvaltning som service till våra hyresgäster. I en hyresgästundersökning som genomfördes i början av 2009 uppgav över 90 % av de tillfrågade att de var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende. 2 G UTVECKLING BOSTADSHYRESFASTIGHETER Aktier Bostadshyresfastigheter Alla fastigheter Obligationer Statsskuldväxlar enomsnitt för vinstandelslån, amtliga avgifter i Svenska r bolagens fastigheter är ej ealiseras då bolagen gör sin 0 ÅR Utvecklingen för svenska hyreshus har varit mycket god och stabil de senaste 30 åren. Källa: IPD Property Data Bank Ltd och NasdaqOMXNordic. 7

8 Hattmakaren 1, Kalmar Svenska Bostadsfonden 11 AB 13 lägenheter, kvm 8 Ekorren 8 & 9, Tollarp Örtofta, Hörby Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB Svenska Bostadsfonden 5 AB 57 lägenheter, kvm 88 lägenheter, kvm

9 Svenska Bostadsfonden köper och äger attraktiva hyreshus som man vill bo i Vi letar ständigt efter välskötta fastigheter med bra lägen på orten. Det gör att vi kan vi hålla nere kostnaden för underhåll och förvaltning och att vår vakansgrad är mycket låg. Ekorren 1, Huskvarna 9 Svenska Bostadsfonden 9 AB 131 lägenheter, kvm

10 Sagt och skrivet om Svenska Bostadsfonden och bostadshyresmarknaden Om man ska ge ett investeringsråd så är det klassiska att bostadshyresfastigheter, som många misstror, faktiskt är och har visat sig vara det bästa investeringsalternativet. Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH, Stora Fastighetskvällen, 10 december 2008 Svenska Bostadsfonden investerar i svenska hyreshus, framförallt i mindre och mellanstora städer. Genom att köpa hus på tillväxtorter är risken för att stå med tomma lägenheter liten. Dagens Industri, Husfonden för börströtta, 28 september 2008 Fonden har ingen koppling till aktiemarknaden. Hyresgäster behöver boende även i lågkonjunktur. Dessutom har hyreslägenheter betydligt lägre risk än alla andra slags fastigheter. Privata Affärer, Stort intresse för alternativa placeringar, 22 april 2009 Fler kommuner har brist på bostäder och cirka 60 procent bor i kommuner med bostadsbrist. Antalet lediga lägenheter i allmännyttan minskar samtidigt. Endast sju procent bor i kommuner med överskott på bostäder. Boverkets årliga kartläggning av läget på bostadsmarknaden, 13 juni Forntiden, Växjö Svenska Bostadsfonden 10 AB 11 lägenheter, 794 kvm

11 Lars Swahn, Johan Grevelius, Anna-Britta Bergman, Tord Magnusson och Ebba Christensson Styrelse Carl Rosenblad, Ordförande Ordförande i Svenska Bostadsfonden Management samt Svenska Bostadsfonden Grundare, huvudägare och arbetande ordförande för Consilium. Jan-Carl De Geer Ledamot i Svenska Bostadsfonden 10, 11, 12 & Management AB. Före detta CEO, HSBC Nordic Region, initierade uppstarten av flera representationskontor för HSBC i Stockholm. Tidigare Managing Director på Nordic Corporate Finance Desk hos The Chase Manhattan Bank, London. VD för Geerinvest sedan Leif Garph Ledamot i Svenska Bostadsfonden Management VD och styrelseledamot i Sparbössan Fastigheter AB, Styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder SSSB, tidigare vice VD i Vasakronan AB och Affärsområdeschef i Skandia Fastighet AB. Lars Swahn, VD Ledamot samt VD i Svenska Bostadsfonden Management samt Svenska Bostadsfonden Grundare och tidigare VD för London & Stockholm Properties i Storbritannien. Per-Åke Eliasson Ledamot i Svenska Bostadsfonden Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder. Esbjörn Wincent Ledamot i Svenska Bostadsfonden 10, 11, 12 & Management AB. Tidigare Fastighetschef för Folksams direkta - och indirekta fastighetsinvesteringar i Sverige och utomlands. Styrelseledamot i Aberdeen Property Investors Indirect Investment AB samt Advisory board medlem i Mengus Stockholm AB. Ledning Tord Magnusson, Fastighetschef Tidigare förvaltningsansvarig på Dagon Förvaltnings AB, Dalkia Facilities Management AB, Fastighets AB Förvaltaren, Arsenalen AB och Kullenbergbyggen AB. Anna-Britta Bergman, Ekonomichef Tidigare bl.a. CFO/koncernekonomichef för AB Havsfrun och KIBI Software Solutions. Ledamot i äldreoch handikappnämnden samt kommunfullmäktige i Lidingö. Ebba Christensson, Ansvarig Analys och Transaktion Arbetat för Svenska Bostadsfonden sedan 2005, tidigare ansvarig för Investor Relations på Svenska Bostadsfonden. Johan Grevelius, Kapitalmarknadschef Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets samt arbetat inom Skandiakoncernen. Advisory board Lars Vigerland Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi med inriktning mot fastighetsekonomi vid Stockholms universitet. Mats Andersson Tidigare VD för Anticimex, en av Sveriges största aktörer inom Fastighetsbesiktning, mellan 1996 och Peter Ahlås Rådgivare avseende den brittiska och irländska investormarknaden. Verksam i London inom sjöfarts- och internationell försäkring (bl.a. för HSBC) sedan Sverker Lundkvist Ledamot av Skandia Livs styrelse, tidigare VD för Dresdner Bank i Norden och Finansdirektör i Incentive AB och Alfa Laval AB. Steen Nyström Tidigare verksam inom bank och finans, bl.a. som bankdirektör och chef för Första Sparbankens Solnarörelse. Vidare ansvarig för större engagemang i JP Bank , styrelseledamot och delägare SSF Realestate AB, nuvarande BroGripen AB. 11

12 Frågor och svar Hur fungerar hyressättningen på den svenska bostads hyresmarknaden? Sedan den 1 januari 2011 har Sverige en ny hyressättning. Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och på konkurrensneutrala villkor, d v s de ska ge avkastning och kommunerna får inte längre subventionera dem. De kommunala bostadsbolagens hyror ska inte, som hittills, vara normerande och bestämma de privata fastighetsägarnas hyror vilket innebär att Svenska Bostadsfonden kan påverka sina egna hyror genom förhandling med Hyresgästföreningen. Vad händer vid en framtida marknads anpassning av hyressättningen? En eventuell marknadsanpassning av hyressättningen (som diskuterats flitigt de senaste åren) skulle troligtvis inverka mycket positivt på investeringen i form av höjda hyror och värdeökning för fastighetsbeståndet. Detta beror på att det nuvarande systemet inte tar hänsyn till om en fastighet ligger i de attraktiva områden som Svenska Bostadsfonden fokuserar på. Påverkas Svenska Bostadsfonden av ett högre ränteläge? En höjning av räntenivån innebär givetvis en kostnadsökning då fastighetsbranschen är mycket kapitalintensiv. Hyres regleringen medger dock att hyresnivån kan justeras upp i efterhand som en kompensation för högre kostnader. Exempelvis ökade räntekostnaderna under 2008 med låga utdelningar som följd. Detta innebar i sin tur att vi kunde använda högre kostnader som ett argument i hyresförhandlingarna inför Denna utjämnande effekt är en av anledningarna till den stabila värdeutvecklingen för svenska hyreshus. Hur påverkas investeringen om någon av fondens fastigheter ombildas till bostadsrätt? En ombildning till bostadsrätt av en enskild fastighet kan innebära ett stort kapitaltillskott och därmed högre utdelning för den aktuella fonden, vilket också inträffat historiskt. Svenska Bostadsfonden är positivt inställd till ombildningar om de berörda hyresgästerna uttrycker ett sådant önskemål. Varför prioriterar Svenska Bostadsfonden inte storstädernas innerstadsområden? Innerstadsområdena i Stockholm, Göteborg och Malmö präglas av mycket stor efterfrågan vilket driver upp priserna och gör det svårare att hitta objekt som motsvarar fondens avkastningskrav. Däremot har Svenska Bostadsfonden i sina investeringsriktlinjer ett intresse av storstädernas kranskommuner där prisbilden är lägre än innerstadsområdena. Hur har den historiska avkastningen för Svenska Bostadsfonden sett ut? Sedan starten 2004 har 12 fonder lanserats med en årlig utdelning om 0-15 %. Utdelningen tenderar att stiga ju längre investeringsperioden fortlöper eftersom fondens kostnader minskar då förvärv av fastigheter och intrimning av förvaltningen är genomförd. Totalavkastningen i Fond 1 som avvecklats blev 52 %. Går det att sälja en investering i förtid? Fondkommisionären Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg) driver en andrahandsmarknad för fondandelar vilket gör det möjligt att avyttra sin placering i förtid. På grund av att en stor del av värdeökningen inträffar under slutet av den sexåriga placeringsperioden rekommenderar vi dock alla andelsägare att om möjligt behålla investeringen till förfall. Observera även att den låga likviditeten innebär att en försäljning kan ta längre tid än exempelvis försäljning av en noterad tillgång. Hur kan jag följa min investering i Svenska Bostadsfonden? Alla investerare erhåller en årlig förvaltningsrapport och har även möjlighet att närvara vid årsstämman för den enskilda fonden. Dessutom publiceras nyheter om fastighetsförvärv och andra viktiga händelser löpande på fondens hemsida. Vi publicerar även ett kostnadsfritt månadsbrev med branschnyheter och analyser som distribueras via e-post. På vår hemsida under Fondportalen kan du som investerare logga in och följa kommunikationen om din fond. Är inte sex år en ganska lång investeringshorisont? Fastigheter är traditionellt sett en långsiktig placering. Vi bedömer därför att sex år är en nödvändig tidsperiod för inköp, förvaltning och värdeökning enligt fondens investeringsmål. Vår förvaltningshorisont är dock betydligt längre, vilket innebär att vi kan komma att sälja befintliga innehav till nystartade fonder i framtiden. I händelse av ett mindre gynnsamt marknadsläge finns möjlighet att förlänga fonden för att ge investerarna bättre möjlighet till god avkastning. Påverkas Svenska Bostadsfonden av börsens svängningar? Nej, Svenska Bostadsfonden är en onoterad fastighetsfond som är beroende av fastigheternas hyresintäkter och värden. Då fastigheterna värderas utifrån dess löpande kassaflöden påverkas utvecklingen mycket litet eller inte alls av en volatil börsmarknad. 12

13 Harsyran 12, Växjö Svenska Bostadsfonden 11 AB 68 lägenheter, kvm 13

14 Visste du att Svenska Bostadsfonden Är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige som enbart investerar i bostadshyresfastigheter Har cirka 3 miljarder kronor under förvaltning Förvaltar omkring lägenheter fördelat på 20 orter Har en ambitiös miljöpolicy med kvantitativa energiförbrukningsmål och grön el Arbetar aktivt på lokal nivå med både uthyrning och förvaltning Masten 3 - Krämaren 7 - Hovslagaren 19, Västervik Svenska Bostadsfonden 10 AB 24 lägenheter, kvm Sländan 6, Laholm Svenska Bostadsfonden 8 AB 46 lägenheter, kvm 14

15 Ehrenpreus 11, Huskvarna Svenska Bostadsfonden 10 AB 48 lägenheter, kvm Koncept & design Omslagsbild Tryck Laika Consulting AB Christian Lindh/SCANPIX Exakta 15

16 En investering i Svenska Bostadsfonden innebär en finansiell risk och innehavet kan både öka och minska i värde. Svenska Bostadsfonden uppmanar därför alla placerare att genomföra en noggrann analys innan en eventuell investering genomförs. All information i denna broschyr är att betrakta som indikativ, se för aktuella villkor. Svenska Bostadsfonden frånsäger sig allt ansvar för den eventuella skada som eventuella feltryck och felaktigheter i denna broschyr kan ge upphov till. Svenska Bostadsfonden Management AB, Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm Tel , Fax , 16

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SPAR & PENSION INVESTERA I DIN FRAMTID. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SPAR & PENSION INVESTERA I DIN FRAMTID. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 SPAR & PENSION FRIDA ANDERSSONS 8 STEG TILL EN BÄTTRE EKONOMI INVESTERA

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010

Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Privatvärdarnas ekonomi i södra Skåne 2010 Undersökningen har utförts av Stella Borealis på uppdrag av Hyresgästföreningen Region södra Skåne. Malmö, november 2011 Undersökningen omfattar företag verksamma

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Wealth Management 3 FRÅGOR TILL 4 EXPERTER OM TRENDERNA INOM PRIVATA INVESTERINGAR. HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Juni 2008 Wealth Management Ekonomisk rådgivning som upplevelse Förtroende är grunden i all placeringsrådgivning till privatpersoner - läs mer sid. 4 MEDFÖLJER

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

registreringsdokument

registreringsdokument registreringsdokument 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Riskfaktorer... 3 2 Riskhantering... 7 3 Ansvariga personer... 7 4 Revisorer... 7 5 Utvald finansiell information... 7 6 Historisk finansiell information...

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA

ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 213 Innehåll Det är lönsamt att äga hyresfastigheter 4 Bostadsbristen utnyttjas 6 Så gjorde vi undersökningen 7 Vinst per

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m scar E, O n tsso g en ats B, M n xelsso a A elen eck, H rrb er O esp to: J Fastighets AB Balder (publ)

rycke illes T ryck: B era T ed fl k m scar E, O n tsso g en ats B, M n xelsso a A elen eck, H rrb er O esp to: J Fastighets AB Balder (publ) Årsredovisning 2013 Innehåll Kvasten 8, Stockholm 1 Översikt Balder 2 VD har ordet 4 Styrelsens ordförande har ordet 5 Flerårsöversikt 6 Balders utveckling 8 Affärsidé, mål och strategi 10 Aktuell intjäningsförmåga

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK 1 Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: BOSTADSFASTIGHETER VÅREN 2013 RUBRIK 2 Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam inom fastighetsbranschen

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 31 12 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 31 12 2014 INNEHÅLL INNEHÅLL Året i korthet Tribona på två minuter...2 Finansiell kalender...2 VD har ordet...4 Marknad...6 Kunder...8 Strategi... 12 Organisation... 14 Hållbarhet...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Maj 2013

Inbjudan till teckning av aktier i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Maj 2013 Inbjudan till teckning av aktier i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Maj 2013 Viktig information Detta informationsmemorandum har inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2014 Innehållsförteckning Bild till vänster: Aktern 1, Malmö Presentation 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vår affär 8 Drivkrafter och trender 10 Fastighets- och

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer