Kurskatalog. Barnmöjliggöra. Hållbart Religiös mångfald. ideellt ledarskap Fotografi. Körrytmik Tystnadsplikt. Eftermiddagste-ologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Barnmöjliggöra. Hållbart Religiös mångfald. ideellt ledarskap Fotografi. Körrytmik Tystnadsplikt. Eftermiddagste-ologi"

Transkript

1 Kurskatalog En översikt över Stockholms stifts kurser våren 2011 Låt dig inspireras! Barnmöjliggöra Kyrkobokföring 0 18 ideellt ledarskap Fotografi Körrytmik Tystnadsplikt Hållbart Religiös mångfald Eftermiddagste-ologi Utförlig information finns på 1

2 Varsågod! Det här är en kurskatalog för Stockholms stift. Här finner du främst vårens kursutbud Vi hoppas att du som anställd, förtroendevald och ideell ska finna något du vill fördjupa dig i. Andra sätt för kompetensutveckling än kurser finns på webb och intranät. Utförlig information och senaste uppdateringar om kursutbudet finns på Ser du nya behov och idéer tveka inte att höra av dig. Lena Rönnbäck, stiftspedagog Kristen etik utmanar samhällslivet idag 16 december kl Det pågår en global utveckling där religionen allt mer involveras i det offentliga livet. Religionens förnyade kraft som en faktor att räkna med märks inte minst i USA. I Europa kommer detta till uttryck på andra sätt, som kan visa sig få stort genomslag. Ny forskning i USA och Storbritannien visar det tydliga mervärde som kristendomen kan tillföra socialt välbefinnande och offentligt liv. Det finns allt fler belägg för religionens roll i strävan efter progressiv förändring i samhällslivet. Aktuella händelser i Sverige bekräftar betydelsen av dessa frågor. Medverkande: John Atherton, teologie doktor honoris causa vid Uppsala universitet och professor vid Cheester University, England. Han är en ledande forskare inom ekonomisk etik. Föredraget hålls på engelska. Sexdagarsretreat Guds hus hör bön 2 januari kl januari kl En retreat i ignatiansk tradition med dagliga samtal tillsammans med vägledare. Retreaten utgår från bibeltexter. Det finns stort utrymme för egen bön och reflektion. I tystnaden får vi möta oss själva och Gud. Det kan bli ett dramatiskt, glädjefullt och utmanande möte. Viss retreatvana är önskvärd. Medverkande: Cia Wadstein, Ann-Cathrin Jarl, Annika Wirén, Sara Jacobsson Grip, Ulla Örtberg, präster. Mer information och anmälan på Diakonins teologi 3 februari kl Vi har glädjen att inbjuda till en förmiddag kring temat diakonins teologi. Syftet är att lyfta fram de teologiska och värdemässiga grunderna som styr hur det diakonala arbetet utformas. Dagen inleds med ett föredrag och därefter får deltagarna möjlighet att samtala i s k reflekterande team. Inbjudan gäller Enskede och Södertörns kontrakt. Medverkande: Bo Larsson, stiftsprost, Bodil Ivarsson och Ingrid Karaduman Hansen, stiftsdiakoner. Frukostcafé om tystnadsplikten 11 februari kl Stiftsjurist Christine Andersson presenterar den nya utredningen om tystnadsplikt med särskild inriktning på diakonens tystnadsplikt. Medverkande: Christine Andersson, stiftsjurist. Eftermiddagste-ologi 16 februari kl Anna Karin Hammar talar utifrån sin avhandling om dopet om Ett enda vatten och en enda mänsklighet dopteologi i ett mångreligiöst samhälle. Medverkande: Anna Karin Hammar, teologie doktor och stiftsadjunkt för själavård i Uppsala stift. Skuld handlar inte bara om pengar 16 februari kl Rytmiken i kören 25 februari, 11 mars och 25 mars kl Här är en kurs som vänder sig till dig som arbetar med barn- och/eller ungdomskör. Kerstin Linzander delar med sig av sin rika erfarenhet av att arbeta med rytmik och kör. Hon redogör bland annat för hur man kan göra för att förbättra inlärningen i barnkören, hur man med rytmikens hjälp kan bidra till barns och ungas musikaliska utveckling osv. Kursen består av tre kurstillfällen samtliga pågår mellan klockan 9 och Kursen sker i samarbete med Sensus. Medverkande: Kerstin Linzander, rytmikpedagog. Dynamik och dynamit i religionsmötet V 1 mars kl Så skapar vi goda möten över religionsgränserna! Centrum för religionsdialog bjuder in till en dag då vi får samtala om erfarenheter av religionsmöten tillsammans med medarbetare från Landskrona församling och Diakonicentrum i Örebro, där man har arbetat konstruktivt med religionsdialog Medverkande: Carina Brink och Eva-Lotta Grantén, präster i Landskrona församling och Eva Neander, projektledare för Kulturmöten vid Diakonicentrum i Örebro. Svenska kyrkan och Kronofogdemyndigheten bjuder in till föredrag och diskussion kring rubriken Skuld handlar inte bara om pengar. Dagen kommer att belysa problemet från olika infallsvinklar. Vad innebär ekonomiska problem för vår hälsa och för barns och ungas uppväxtvillkor? Hur ser det ut i ett etiskt och existentiellt perspektiv? Temadagen vill också peka på olika lösningar som kan ge drabbade hopp om att kunna gå vidare. OBS! Vill du delta i buffén efter kursen notera det i fältet Övrig information när du anmäler dig. Medverkande: Eva Brunne, biskop, Anna-Carin Gustavsson Åström, Kronofogdemyndigheten, Ylva Yngvesson, Swedbank, Göran Larsson, präst och psykoterapeut, Eva Liedström Adler, Rikskronofogden, Michael Necke, Kronofogden, Richard Stenberg, föreningen Insolvens och Karin Österby, diakon och politiker. 2

3 Certifierningskurs i KBOK 7 mars kl mars kl Kursen ger certifieringsbehörighet i kyrkobokföring för dig som arbetar med kyrkobokföringsprogrammet KBOK och behöver användarbehörigheten KBOK Handläggare eller KBOK Handläggare Max. Sedan 1 september 2005 krävs certifiering i KBOK för dessa båda användarnivåer. Kursen tar upp ämnen som regelverket kring kyrkobokföringen, in- och utträden, arbetsgång och hantering av kyrkliga handlingar, verifikationer, ministerialböcker, verksamhetsregister, rapporter och utskrifter och inte minst att söka och arbeta i systemet. Medverkande: Johan Blix, kyrkobokföringsinspektör, Lena Andersson, sakkunning i kyrkobokföringsfrågor och Fredrik Nordlund, stiftsutbildare i KBOK2003. Att leda ideella 8-10 mars, maj, 6-7 september, 8-9 november 2011 och januari 2012 En kurs för dig som önskar utveckla församlingens arbete med delaktighet och engagemang. Deltagarna får möjlighet att stärka sin kompetens i arbetet med ideella medarbetare i församlingen. Här belyses olika aspekter av ett ideellt engagemang i relation till församlingsliv och församlingsarbete. För att kunna leda ideella på ett professionellt sätt får kursdeltagarna bearbeta frågor om ledarskap, yrkesroll, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter så som rekrytering, utbildning, utvecklingssamtal, uppmuntran mm i relation till de ideella medarbetarna. Kontaktperson: Skolsekreterare Charlotta Haage, , Medverkande: Fredrik Hedlund, Ideellt forum, Kjell Kroon, Uppsala stift, Rebecka Teng nér, Strängnäs stift, Marianne Langby, Stockholms stift, Carina Norlén, Sigtuna folkhögskola. Medverkar gör också föreläsare med relevant inriktning för respektive tema. Utvecklas som fotograf 16 mars kl Det här är kursen för skribenter som också fotograferar. Under dagen varvas teori med praktik och bildbedömning under ledning av fotografen, skribenten, författaren och kursledaren i fotografi Göran Segeholm. Han lär ut knepen som gör skribenten till en bättre fotograf och som förvandlar fotograferandet från ett nödvändigt ont till ett sant nöje. Ta med den digitala fotoutrustning som du normalt använder i jobbet. Funktionella skor och kläder är ett plus, eftersom vi kommer att vara ute och fotografera delar av dagen. Medverkande: Göran Segeholm, fotograf, skribent, kursledare i fotografi och författare till flera handböcker i fotografering, bland annat Fånga bilden som riktar sig just till skribenter som behöver fotografera i jobbet. Eftermiddagste-ologi 16 mars kl Maria Kjellsdotter Rydinger berättar om ett nytt andligt landskap utifrån sin magisteruppsats Andlighet och religion på Fryshuset. Medverkande: Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare för Ung och global i Sofia församling. Orgelspelarkurs 19 mars kl Är du intresserad av att gå vår inspirationskurs för blivande kantorer sommaren 2011? Då är detta en dag för dig! Vi förutsätter att du är nyfiken på kyrkan och dess musik och välkomnar både nybörjare och de som redan tar lektioner i piano, orgel och/ eller sång eller sjunger i kör. Vi ger undervisning på de olika instrumenten och i områden som man behöver ha kunskap om. Detta är den andra av tre orgelspelarkurser, var och en med lite olika fokus. Den första kursen äger rum den 20 november och den tredje den 7 maj. Kursen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Medverkande: Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker och lärare från kantorsutbildningen, Ersta Sköndal högskola. Konferens kring antologin till Den blomstertid nu kommer 30 mars kl släpptes ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka skola, Den blomstertid nu kommer. Nu har det kommit en antologi med fördjupade texter till det materialet. En antologi som rör sig över det stora och förtätade område där kyrka och skola möts, som det står på bokens baksida. Den här dagen ges tillfälle till tankar, samtal och diskussioner kring antologin, tillsammans med någon eller några av författarna. Antologin finns att beställa på SKR:s hemsida, Medverkande: Peter Ekman, kyrkokansliet, och redaktör för antologin, David Ekh, SKR/ Sensus och redaktör för antologin, samt författare till boken. Hållbar inåt hållbar utåt 7 april kl En retreatdag där det globala perspektivet och planetens framtid är i fokus. Vi låter vår vilja till fördjupning vägleda oss i att utforska hur det personliga och globala hör samman i en andlighet präglad av helhetssyn. Dagen ger verktyg för att själv leda grupper utifrån perspektivet hållbar inåt- hållbar utåt. Medverkande: Elisabeth Pettersson, sjukhuspräst och själavårdare, Pia-Sophia Passmark, kaplan på Graninge, Margareta Nordström, stiftsadjunkt för mission och hållbar utveckling. Inspirationsdag/årsmöte för ombud 10 april kl Inspirationsdag och årsmöte för internationella ombud och ombud inom utlandskyrkan. Dagen börjar med gudstjänst kl 11 i S:ta Maria Magdalena kyrka, och fortsätter med en enklare lunch. Därefter årsmöte för Föreningen för internationell mission och diakoni i Stockholms stift, respektive Svenska kyrkan i utlandet, Stockholms stift. Mer information kommer. Medverkande: Styrelsen för Föreningen för internationell mission och diakoni i Stockholms stift och Rådet för utlandskyrkan i Stockholms stift. Läs mer på intranät och webb! Detaljerad och uppdaterad information finns på Stockholms stifts intranät under rubriken Kurser Information finns även på foto: magnus aronson, istockphoto.com 3

4 foto: magnus aronson, istockphoto.com Världens kurs för internationellt engagerade 13 april kl , 21 maj kl , 15 juni kl Världens kurs en baskurs om kyrkans internationella arbete, som i denna tappning riktar sig till grupper av internationellt engagerade personer från stiftets församlingar. Obs! Minst tre personer från varje församling, helst i blandade åldrar och med olika uppgifter. Kursen består av tre gemensamma träffar. Mellan gångerna jobbar varje grupp vidare hemma i församlingen med Världens kursmaterial i studiecirkelform. Målet är att deltagarna ska känna sig grundutrustade för fortsatt arbete i församlingen och i de internationella grupperna och att det internationella engagemanget ska vara en självklar del av församlingen. Medverkande: Paulina Lindgren, kursledning, Sensus, Eva-Lisa Frisk, ordförande i Föreningen för internationell mission och diakoni i Stockholms stift, Margareta Nordström, stiftsadjunkt och inbjudna föreläsare. Webbdag 5 maj kl En halvdags workshop kring Svenska kyrkans gemensamma webbverktyg Content Studio. Vi samlas på stiftskansliet med våra datorer och jobbar med våra egna webbar. Tillfälle ges till support och erfarenhetsutbyte. Dagen kommer också att innehålla teoripass kring stoff, text- och bildbehandling och praktiska råd för webbarbetet. OBS! Ange vid anmälan om du vill jobba med publika webben eller intranätet i fältet Övrig information. Medverkande: Lasse Söderberg och Christina Nilsson, kommunikationsenheten på stiftskansliet. Användarträff 12 maj kl Vi inbjuder till en fortbildningsdag för användare av KBOK, KOB och Organisationsregistret. Medverkande: Johan Blix, kyrkobokföringsinspektör, Lena Andersson, sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor och Fredrik Nordlund, stiftsutbildare i KBOK2003. Motstridiga drömmar, manifest och religös mångfald 12 maj kl Ett seminarium om andlighet, religion, identitet, engagemang i en senmodern och global förändringsprocess. Maria Kjellsdotter Rydinger, präst i Sofia församling och projektledare för projekt Ung och Global problematiserar och reflekterar kring erfarenheter av att arbeta med unga vuxna. Exempel hämtas också från Tommie Sewon, musiker och skribent och Mohamed Abdulkair, projektledare på Fryshuset, unga vuxna som gjort en interreligiös pilgrimsresa, psalmskrivande elever från Fryshusets Rockmusiker linje, Klubb Manifest en scen för rättvisa, en musikalisk föreställning mot trafficking och från filmen Tillbaka till Eden. Dagen arrangeras i samarbete med Sensus. På kvällen har den som vill möjlighet att gå på Klubb Manifest en scen för rättvisa kl på Södermalm. Medverkande: Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare, Tommie Sewon, musiker, Mohammed Abdulkair, medarbetare i fryskyrkan, Marie Schött, utredare. Mer information och anmälan på Grundutbildning i friluftsliv på Husarö 2-5 juni Välkommen till en utbildning i grundläggande friluftsliv för ideella ledare. Under denna utbildning får du kunskaper i hur man överlever i skog och mark med hjälp av enkla hjälpmedel. Utbildningen genomförs av kvalificerade och utbildade ledare i friluftsliv. Inga förkunskaper behövs. Lägerplatsen i yttersta kustbandet av Stockholms skärgård gör Husarö till en riktig skärgårdsidyll, och är belägen strax norr om Finnhamn. Orgelspelarkurs inspirationskurs för blivande kyrkomusiker 13 juni-1 juli Stockholms stift anordnar en sommarkurs för blivande kantorer i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Undervisningen bedrivs i hög grad individuellt och passar både den som kommit långt i sina studier och den som är nybörjare i något ämne. Kursen avser att vara förberedande för kantorsutbildning. Kursplanen följer Svenska kyrkans direktiv för orgelspelarkurs. Efter att ha gått två sommarkurser kan den studerande avlägga orgelspelarbevis i anslutning till kursen. Ämnen: solistiskt och liturgiskt orgelspel, solistiskt pianospel, brukspiano med teori och gehörsträning, sång, kördirigering med körsång och gudstjänstmetodik. Medverkande: Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker och lärare vid kantorsutbildningen på Ersta Sköndal högskola. Orgelspelarkurs 7 maj kl Är du intresserad av att gå vår inspirationskurs för blivande kantorer sommaren 2011? Då är detta en dag för dig! Vi förutsätter att du är nyfiken på kyrkan och dess musik och välkomnar både nybörjare och de som redan tar lektioner i piano, orgel och/eller sång eller sjunger i kör. Vi ger undervisning på de olika instrumenten och i områden man behöver ha kunskap om. Detta är den sista av tre orgelspelarkurser, var och en med lite olika fokus. Kursen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Medverkande: Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker, lärare från kantorsutbildningen Ersta Sköndal högskola. Håll dig underrättad om vad som händer på stiftsnivån läs Horisont, webbtidningen för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Stockholms stift. Horisont finns på intranätet eller på Du kan också prenumerera. Mejla så får du Horisont i din e-post. 4

5 Barnmöjliggöra att möjliggöra för barn in i huvudgudstjänst 4 februari kl Under två år har Stockholms stift drivit ett projekt som heter Barnmöjliggörare. Projektet avslutas i november Lidingö församling, Breviks kyrka, är en av de församlingar som har varit med i projektet, som har visat goda resultat. Att arbeta barnmöjliggörande handlar om att göra det möjligt för barn att delta fullt ut i den befintliga huvudgudstjänsten. Den här förmiddagen får man höra om bakgrunden till projektet och de ideologiska tankarna. Maria Holmberg, barnmöjliggörare och Marie Carlsson, präst och delprojektledare, berättar om projektet och de teologiska tankarna bakom. De visar också hur arbetet har sett ut i Lidingö och vilka förändringar som har skett i attityd och förhållningssätt till gudstjänsten till följd av projektet. Medverkande: Maria Holmberg, barnmöjliggörare och Marie Carlsson, präst. Klimatkurs för dig som jobbar med unga 8 februari kl Inspirationshalvdag. Så kan du jobba med klimat- och miljöfrågor med unga i din församling. Världens kurs Klimat och miljö presenteras en metod och ett material som gör att du direkt kan börja med frågorna hemma i din församling och ta vara på de ungas engagemang. Pröva på övningar från kursmaterialet, och kyrkans webbverktyg Klimaträttvisa, där du kan se just din klimatpåverkan och vad du kan förändra i vardagen. Du får också tips på andra material, som filmer och böcker. Medverkande: Gudrun Norrfjärd, Sensus, Margareta Nordström och Beatrice Lönnqvist, stiftsadjunkter. Inspirationsträff om kyrkans öppna förskola 14 februari kl Detta är en inspirationsträff för alla som jobbar i kyrkans öppna förskola. Vi samlas och pratar om gemensamma frågor, delar erfarenheter och inspirerar varandra. Mellan kl 17 och serveras soppa och fika till självkostnadspris. I samarbete med Högalids församling och Sensus. Medverkande: Alla vi som kommer. KONfirMERA om uppfostran och etiska riktlinjer 21 februari kl I samarbete med Unga Klara i Kulturhuset och Sensus arrangerar vi en dag om etik, barn/ungdom och föräldrar. Vi får se Unga Klaras pjäs Konsultationen och samtala om den efteråt. Pjäsen utgår från frågan; Hur förstår man en ung person som uttrycker sitt lidande genom att åsamka andra lidande? En ung psykoanalytiker reser utomlands och söker hjälp hos en äldre psykoanalytiker. En resa med både hopp och förtvivlan. Dessutom informerar vi om de båda publikationerna Etiska riktlinjer vid konfirmationsläger och Vad gör vi nu? Riktlinjer, bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Medverkande: Eva Brunne, biskop, Monika Larsson, konfirmandkonsulent, Inger Lise Olsen, handläggare på kyrkokansliet, medverkande från Unga Klara: Suzanne Osten, regissör och grundare, Inga Landgré och Gustav Deinoff skådespelare. Att använda frälsarkransen med barn i förskoleålder 29 mars kl Hur kan man använda och jobba med frälsarkransen med barn i förskoleålder? I Danderyds församling använder man frälsarkransen i sitt arbete i förskolan och utgår till viss del från Martin Lönnebos material. Medarbetarna delar med sig, inspirerar och berättar hur de arbetar med metoden. Det blir även tid för erfarenhetsutbyte av arbete kring frälsarkransen denna förmiddag. Medverkande: Johanna Keck, präst. Konferens om utsatta barn 7 april kl Många barn och unga lever under utsatta förhållanden. Flera av dem möter vi i kyrkans verksamhet, och andra finns i vår närhet i övrigt. Hur är det för barn och unga att leva i utsatthet? Vad gör de vuxna och vad kan de göra? Vad är kyrkans roll och ansvar? Under eftermiddagen varvas egna berättelser om utsatthet och missförhållanden med forskning i ämnet. Medverkande: Sandra Gustafsson, föreläsare och författare till bland andra boken Maskrosungen, Anne Harju, forskare på institutet för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Eva Brunne, biskop m fl. Ora et labora 8 APRIL kl APRIL kl Kom och var med en helg på Graninge! Tillsammans i bön, arbete, workshops, andlig fördjupning och visionära samtal, fokuserar vi under helgen på Graninges framtid och utveckling av verksamhet. Vi bor i Boo-stugan, äter måltider i matsalen och delar erfarenheter och visioner om framtiden. Under helgen hjälps vi åt med praktiskt arbete, andakter och gudstjänster. Välkommen att vara med och be och arbeta och delge dina visioner! Medverkande: Pia-Sophia Passmark och Carl Henrik Svanell, stiftsgårdsmedarbetare. Anmälan Kontaktperson Sanna Feltenmark , Avbokningsregler Se Förhinder Meddela handläggaren för kursen eller mejla 5

6 LÄGER för BARN OCH UNGDOMAR Svenska Kyrkans Ungas juniorläger på Husarö 26 juni -2 juli Vi bor i tält, lagar mat och lär känna nya kompisar. Vi lever friluftsliv och rör oss såväl i skog som på vatten omkring lägerplatsen. Vi får lära oss grunderna i sjövett och prova på gamla hantverk. Husarö är belägen i yttersta kustbandet av Stockholms skärgård, strax norr om Finnhamn. Svenska Kyrkans Ungas miniorläger på Husarö 28 juni-2 juli Innehållet i lägret är identiskt med juniorlägret, se ovan. Svenska Kyrkans Ungas ungdomsläger på Husarö 6-13 augusti Prova på olika friluftsaktiviteter i Stockholms skärgård. Paddla canadensare, prova matlagning över öppen eld, lägerslagning och övernattning med vindskydd. Möjlighet kommer även att finnas att göra egna matredskap, jobba med skinnhantverk samt pionjärarbeten. Lägret har sin utgångspunkt på Husarö men vi kommer även röra oss i vattnen utanför samt eventuellt på närliggande öar. Målsättning med ett gott friluftsliv är att ha kul och skaffa sig nya erfarenheter Konfirmandläger på Graninge stiftsgård 15 juni-2 juli Är du nyfiken på Gud? Vill du upptäcka mer om dig själv, andra och Gud? Är existentiella frågor något som du intresserar dig för? Är du nyfiken på livet? Då är konfirmationen definitivt något för dig! Graninge stiftsgård erbjuder varje sommar konfirmationsläger där ungdomar möts i samtal om livet och tron. Vi arbetar medvetet med att stärka såväl individ som grupp. Konfirmation i Storkyrkan lördag 2 juli kl Medverkande: Pia-Sophia Passmark, stiftsgårdskaplan och Carl Henric Svanell, stiftsgårdspedagog. stiftsungdomshelger Ungdomar år 21 januari kl januari kl januari kl januari kl Graninge stiftsgård och Svenska Kyrkans Unga arrangerar varje år ett antal stiftsungdomshelger på stiftsgården för konfirmerade ungdomar i Stockholms stift. Varje helg har ett tema för eftertanke och samtal. Det brukar komma över hundra ungdomar som får uppleva glädjen i att vara del av ett större sammanhang i vår kyrka. Varje församlingsgrupp ska ha med sig en ledare från den egna församlingen. Har församlingen ingen ledare att skicka kan personalen på Graninge eventuellt hjälpa till efter överenskommelse. Anmälan sker församlingsvis. Medverkande: Ungdomar och ideella i Stockholms stift, präster, musiker, pedagoger med flera. Ungdomar 18 plus 4 februari kl februari kl Denna helg vänder sig till ungdomar som uppnått myndighetsåldern och förväntas ta ansvar för sig själva. Medverkande: Ungdomar och ideella i Stockholms stift, präster, musiker, pedagoger med flera. Stiftsungdomsmässa 23 februari För dig som deltagit i stiftsungdomshelg vi möts igen! Alla är välkomna! Svenska Kyrkans Ungas resa till Taizé 1-6 juni ledarskapsutbildning för ungdomar Ledarutbildning Min tro februari Svenska Kyrkans Ungas ledarutbildning för frivilliga ledare i Stockholms församlingar. Målet med denna helg, är att du ska bli tydligare med vad du tror, oavsett var i livet du befinner dig. Du får möjlighet och redskap att själv sätta ord på din tro, ditt tvivel och din längtan. Utgångspunkten är tredelad: den nyfikna tron, den kämpande tron och den vilande tron. Vi kommer bl.a. att arbeta utifrån bibeltexter och bilder. Denna helg är främst till för dig som vill utveckla din personliga tro. Ledarutbildning à la Graninge fortsättningskurs 18 MARS kl MARS kl Har du tidigare gått någon slags grundkurs i ledarskap inom kyrkans barn och ungdomsverksamhet? Kom till oss för en helg av gemenskap och fördjupning. Vi arbetar vidare med ledarskapet genom att gå djupare i pedagogiska lekar, Svenska kyrkans tro och liv samt reflektion över ledarrollen. Medverkande: Pia-Sophia Passmark, stiftsgårdskaplan Ledarutbildning Psykologi 6-8 maj Svenska Kyrkans Ungas ledarutbildning för frivilliga ledare i Stockholms församlingar. Målet med denna helg, är att du ska få kunskaper i att vara skapare av ditt eget liv, coachning och mental träning, och i ledarskap ur ett kyrkligt perspektiv. Taizéresa planeras för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts medlemmar som är 20 år och äldre. Resan kommer att ske i regi av SKUSS. Mer information och anmälan på 6

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Välkommen till stiftsfest Vi samlas i Strängnäs till stiftsfest för att inspireras av ledorden tro, hopp och kärlek!

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart

Stockholms stift våren 2010. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande. Tema. Nystart Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande Tema Nystart För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift våren 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2013-2014 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson

VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS. Lär dig spela ukulele steg 1. Kursledare: Gitten Abramsson VÄXTKRAFT 14 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 7-9/11 2014 I SAMARBETE MED SENSUS Lär dig spela ukulele steg 1 Kursledare: Gitten Abramsson Materialkostnad: Ukulele finns för 295:- om du inte har egen.

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr

BOKAFTON. Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan 19.00-20.30. Inträde: 100 kr BOKAFTON Inträde: 100 kr 19 februari H Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, psykiater, författare. Samtalsledare: Hanna Stenström 19 mars I skuggan av Nathan Omi Söderblom

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

KONFIRMATIONS och SEGLARLÄGER VITSGARN 2015

KONFIRMATIONS och SEGLARLÄGER VITSGARN 2015 KONFIRMATIONS och SEGLARLÄGER VITSGARN 2015 DET HÄR ÄR UNGDOMSFÖRBUNDET SVERIGES FLOTTA Ungdomsförbundet Sveriges Flotta är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som har anordnat seglarkurser

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Öppen mot andra Sann mot sig själv

Öppen mot andra Sann mot sig själv Öppen mot andra Sann mot sig själv 29 sept 1 okt 2015 i Västerås Årets fortbildningsdagar tar upp sjukhuskyrkans roll i en multikulturell och multireligiös kontext. Är det så att olika livsåskådningar/kulturella

Läs mer

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015

Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till. Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandslättens scoutdistrikt inbjuder till Upplandskurserna Lördagen den 28 februari till söndagen den 1 mars 2015 Upplandsslättens scoutdistrikt bjuder nu till 2015 års upplaga av Upplandskurserna. Det

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015

Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Pedagogiska året förskolan skogsbäcken 2015 Traditioner kring och jul Sammanslagning av förskolor Projektarbetet återupptas Projektavslut Utvärdering av hösten Projektperiod Projektarbete Traditioner kring

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram

Hållbart ledarskap. Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Hållbart ledarskap Diplomutbildning Inspirationsträffar Workshops lokalt Bollplank Traineeprogram Om du vill påverka så vill du utöva ledarskap Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Geijerskolan Hjo Musikhögskolan i Malmö Kantorsexamen Kantorsexamen (ej hp) Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp

Geijerskolan Hjo Musikhögskolan i Malmö Kantorsexamen Kantorsexamen (ej hp) Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Skolans namn Utbildning Hp=högskolepoäng Ky= kvalificerad yrkesutbildning Sammanlagd studietid Ersta Sköndal 1 Högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp och kantorsexamen. Geijerskolan Hjo Musikhögskolan i Malmö

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer