Kurskatalog. Barnmöjliggöra. Hållbart Religiös mångfald. ideellt ledarskap Fotografi. Körrytmik Tystnadsplikt. Eftermiddagste-ologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Barnmöjliggöra. Hållbart Religiös mångfald. ideellt ledarskap Fotografi. Körrytmik Tystnadsplikt. Eftermiddagste-ologi"

Transkript

1 Kurskatalog En översikt över Stockholms stifts kurser våren 2011 Låt dig inspireras! Barnmöjliggöra Kyrkobokföring 0 18 ideellt ledarskap Fotografi Körrytmik Tystnadsplikt Hållbart Religiös mångfald Eftermiddagste-ologi Utförlig information finns på 1

2 Varsågod! Det här är en kurskatalog för Stockholms stift. Här finner du främst vårens kursutbud Vi hoppas att du som anställd, förtroendevald och ideell ska finna något du vill fördjupa dig i. Andra sätt för kompetensutveckling än kurser finns på webb och intranät. Utförlig information och senaste uppdateringar om kursutbudet finns på Ser du nya behov och idéer tveka inte att höra av dig. Lena Rönnbäck, stiftspedagog Kristen etik utmanar samhällslivet idag 16 december kl Det pågår en global utveckling där religionen allt mer involveras i det offentliga livet. Religionens förnyade kraft som en faktor att räkna med märks inte minst i USA. I Europa kommer detta till uttryck på andra sätt, som kan visa sig få stort genomslag. Ny forskning i USA och Storbritannien visar det tydliga mervärde som kristendomen kan tillföra socialt välbefinnande och offentligt liv. Det finns allt fler belägg för religionens roll i strävan efter progressiv förändring i samhällslivet. Aktuella händelser i Sverige bekräftar betydelsen av dessa frågor. Medverkande: John Atherton, teologie doktor honoris causa vid Uppsala universitet och professor vid Cheester University, England. Han är en ledande forskare inom ekonomisk etik. Föredraget hålls på engelska. Sexdagarsretreat Guds hus hör bön 2 januari kl januari kl En retreat i ignatiansk tradition med dagliga samtal tillsammans med vägledare. Retreaten utgår från bibeltexter. Det finns stort utrymme för egen bön och reflektion. I tystnaden får vi möta oss själva och Gud. Det kan bli ett dramatiskt, glädjefullt och utmanande möte. Viss retreatvana är önskvärd. Medverkande: Cia Wadstein, Ann-Cathrin Jarl, Annika Wirén, Sara Jacobsson Grip, Ulla Örtberg, präster. Mer information och anmälan på Diakonins teologi 3 februari kl Vi har glädjen att inbjuda till en förmiddag kring temat diakonins teologi. Syftet är att lyfta fram de teologiska och värdemässiga grunderna som styr hur det diakonala arbetet utformas. Dagen inleds med ett föredrag och därefter får deltagarna möjlighet att samtala i s k reflekterande team. Inbjudan gäller Enskede och Södertörns kontrakt. Medverkande: Bo Larsson, stiftsprost, Bodil Ivarsson och Ingrid Karaduman Hansen, stiftsdiakoner. Frukostcafé om tystnadsplikten 11 februari kl Stiftsjurist Christine Andersson presenterar den nya utredningen om tystnadsplikt med särskild inriktning på diakonens tystnadsplikt. Medverkande: Christine Andersson, stiftsjurist. Eftermiddagste-ologi 16 februari kl Anna Karin Hammar talar utifrån sin avhandling om dopet om Ett enda vatten och en enda mänsklighet dopteologi i ett mångreligiöst samhälle. Medverkande: Anna Karin Hammar, teologie doktor och stiftsadjunkt för själavård i Uppsala stift. Skuld handlar inte bara om pengar 16 februari kl Rytmiken i kören 25 februari, 11 mars och 25 mars kl Här är en kurs som vänder sig till dig som arbetar med barn- och/eller ungdomskör. Kerstin Linzander delar med sig av sin rika erfarenhet av att arbeta med rytmik och kör. Hon redogör bland annat för hur man kan göra för att förbättra inlärningen i barnkören, hur man med rytmikens hjälp kan bidra till barns och ungas musikaliska utveckling osv. Kursen består av tre kurstillfällen samtliga pågår mellan klockan 9 och Kursen sker i samarbete med Sensus. Medverkande: Kerstin Linzander, rytmikpedagog. Dynamik och dynamit i religionsmötet V 1 mars kl Så skapar vi goda möten över religionsgränserna! Centrum för religionsdialog bjuder in till en dag då vi får samtala om erfarenheter av religionsmöten tillsammans med medarbetare från Landskrona församling och Diakonicentrum i Örebro, där man har arbetat konstruktivt med religionsdialog Medverkande: Carina Brink och Eva-Lotta Grantén, präster i Landskrona församling och Eva Neander, projektledare för Kulturmöten vid Diakonicentrum i Örebro. Svenska kyrkan och Kronofogdemyndigheten bjuder in till föredrag och diskussion kring rubriken Skuld handlar inte bara om pengar. Dagen kommer att belysa problemet från olika infallsvinklar. Vad innebär ekonomiska problem för vår hälsa och för barns och ungas uppväxtvillkor? Hur ser det ut i ett etiskt och existentiellt perspektiv? Temadagen vill också peka på olika lösningar som kan ge drabbade hopp om att kunna gå vidare. OBS! Vill du delta i buffén efter kursen notera det i fältet Övrig information när du anmäler dig. Medverkande: Eva Brunne, biskop, Anna-Carin Gustavsson Åström, Kronofogdemyndigheten, Ylva Yngvesson, Swedbank, Göran Larsson, präst och psykoterapeut, Eva Liedström Adler, Rikskronofogden, Michael Necke, Kronofogden, Richard Stenberg, föreningen Insolvens och Karin Österby, diakon och politiker. 2

3 Certifierningskurs i KBOK 7 mars kl mars kl Kursen ger certifieringsbehörighet i kyrkobokföring för dig som arbetar med kyrkobokföringsprogrammet KBOK och behöver användarbehörigheten KBOK Handläggare eller KBOK Handläggare Max. Sedan 1 september 2005 krävs certifiering i KBOK för dessa båda användarnivåer. Kursen tar upp ämnen som regelverket kring kyrkobokföringen, in- och utträden, arbetsgång och hantering av kyrkliga handlingar, verifikationer, ministerialböcker, verksamhetsregister, rapporter och utskrifter och inte minst att söka och arbeta i systemet. Medverkande: Johan Blix, kyrkobokföringsinspektör, Lena Andersson, sakkunning i kyrkobokföringsfrågor och Fredrik Nordlund, stiftsutbildare i KBOK2003. Att leda ideella 8-10 mars, maj, 6-7 september, 8-9 november 2011 och januari 2012 En kurs för dig som önskar utveckla församlingens arbete med delaktighet och engagemang. Deltagarna får möjlighet att stärka sin kompetens i arbetet med ideella medarbetare i församlingen. Här belyses olika aspekter av ett ideellt engagemang i relation till församlingsliv och församlingsarbete. För att kunna leda ideella på ett professionellt sätt får kursdeltagarna bearbeta frågor om ledarskap, yrkesroll, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, praktiska aspekter så som rekrytering, utbildning, utvecklingssamtal, uppmuntran mm i relation till de ideella medarbetarna. Kontaktperson: Skolsekreterare Charlotta Haage, , Medverkande: Fredrik Hedlund, Ideellt forum, Kjell Kroon, Uppsala stift, Rebecka Teng nér, Strängnäs stift, Marianne Langby, Stockholms stift, Carina Norlén, Sigtuna folkhögskola. Medverkar gör också föreläsare med relevant inriktning för respektive tema. Utvecklas som fotograf 16 mars kl Det här är kursen för skribenter som också fotograferar. Under dagen varvas teori med praktik och bildbedömning under ledning av fotografen, skribenten, författaren och kursledaren i fotografi Göran Segeholm. Han lär ut knepen som gör skribenten till en bättre fotograf och som förvandlar fotograferandet från ett nödvändigt ont till ett sant nöje. Ta med den digitala fotoutrustning som du normalt använder i jobbet. Funktionella skor och kläder är ett plus, eftersom vi kommer att vara ute och fotografera delar av dagen. Medverkande: Göran Segeholm, fotograf, skribent, kursledare i fotografi och författare till flera handböcker i fotografering, bland annat Fånga bilden som riktar sig just till skribenter som behöver fotografera i jobbet. Eftermiddagste-ologi 16 mars kl Maria Kjellsdotter Rydinger berättar om ett nytt andligt landskap utifrån sin magisteruppsats Andlighet och religion på Fryshuset. Medverkande: Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare för Ung och global i Sofia församling. Orgelspelarkurs 19 mars kl Är du intresserad av att gå vår inspirationskurs för blivande kantorer sommaren 2011? Då är detta en dag för dig! Vi förutsätter att du är nyfiken på kyrkan och dess musik och välkomnar både nybörjare och de som redan tar lektioner i piano, orgel och/ eller sång eller sjunger i kör. Vi ger undervisning på de olika instrumenten och i områden som man behöver ha kunskap om. Detta är den andra av tre orgelspelarkurser, var och en med lite olika fokus. Den första kursen äger rum den 20 november och den tredje den 7 maj. Kursen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Medverkande: Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker och lärare från kantorsutbildningen, Ersta Sköndal högskola. Konferens kring antologin till Den blomstertid nu kommer 30 mars kl släpptes ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka skola, Den blomstertid nu kommer. Nu har det kommit en antologi med fördjupade texter till det materialet. En antologi som rör sig över det stora och förtätade område där kyrka och skola möts, som det står på bokens baksida. Den här dagen ges tillfälle till tankar, samtal och diskussioner kring antologin, tillsammans med någon eller några av författarna. Antologin finns att beställa på SKR:s hemsida, Medverkande: Peter Ekman, kyrkokansliet, och redaktör för antologin, David Ekh, SKR/ Sensus och redaktör för antologin, samt författare till boken. Hållbar inåt hållbar utåt 7 april kl En retreatdag där det globala perspektivet och planetens framtid är i fokus. Vi låter vår vilja till fördjupning vägleda oss i att utforska hur det personliga och globala hör samman i en andlighet präglad av helhetssyn. Dagen ger verktyg för att själv leda grupper utifrån perspektivet hållbar inåt- hållbar utåt. Medverkande: Elisabeth Pettersson, sjukhuspräst och själavårdare, Pia-Sophia Passmark, kaplan på Graninge, Margareta Nordström, stiftsadjunkt för mission och hållbar utveckling. Inspirationsdag/årsmöte för ombud 10 april kl Inspirationsdag och årsmöte för internationella ombud och ombud inom utlandskyrkan. Dagen börjar med gudstjänst kl 11 i S:ta Maria Magdalena kyrka, och fortsätter med en enklare lunch. Därefter årsmöte för Föreningen för internationell mission och diakoni i Stockholms stift, respektive Svenska kyrkan i utlandet, Stockholms stift. Mer information kommer. Medverkande: Styrelsen för Föreningen för internationell mission och diakoni i Stockholms stift och Rådet för utlandskyrkan i Stockholms stift. Läs mer på intranät och webb! Detaljerad och uppdaterad information finns på Stockholms stifts intranät under rubriken Kurser Information finns även på foto: magnus aronson, istockphoto.com 3

4 foto: magnus aronson, istockphoto.com Världens kurs för internationellt engagerade 13 april kl , 21 maj kl , 15 juni kl Världens kurs en baskurs om kyrkans internationella arbete, som i denna tappning riktar sig till grupper av internationellt engagerade personer från stiftets församlingar. Obs! Minst tre personer från varje församling, helst i blandade åldrar och med olika uppgifter. Kursen består av tre gemensamma träffar. Mellan gångerna jobbar varje grupp vidare hemma i församlingen med Världens kursmaterial i studiecirkelform. Målet är att deltagarna ska känna sig grundutrustade för fortsatt arbete i församlingen och i de internationella grupperna och att det internationella engagemanget ska vara en självklar del av församlingen. Medverkande: Paulina Lindgren, kursledning, Sensus, Eva-Lisa Frisk, ordförande i Föreningen för internationell mission och diakoni i Stockholms stift, Margareta Nordström, stiftsadjunkt och inbjudna föreläsare. Webbdag 5 maj kl En halvdags workshop kring Svenska kyrkans gemensamma webbverktyg Content Studio. Vi samlas på stiftskansliet med våra datorer och jobbar med våra egna webbar. Tillfälle ges till support och erfarenhetsutbyte. Dagen kommer också att innehålla teoripass kring stoff, text- och bildbehandling och praktiska råd för webbarbetet. OBS! Ange vid anmälan om du vill jobba med publika webben eller intranätet i fältet Övrig information. Medverkande: Lasse Söderberg och Christina Nilsson, kommunikationsenheten på stiftskansliet. Användarträff 12 maj kl Vi inbjuder till en fortbildningsdag för användare av KBOK, KOB och Organisationsregistret. Medverkande: Johan Blix, kyrkobokföringsinspektör, Lena Andersson, sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor och Fredrik Nordlund, stiftsutbildare i KBOK2003. Motstridiga drömmar, manifest och religös mångfald 12 maj kl Ett seminarium om andlighet, religion, identitet, engagemang i en senmodern och global förändringsprocess. Maria Kjellsdotter Rydinger, präst i Sofia församling och projektledare för projekt Ung och Global problematiserar och reflekterar kring erfarenheter av att arbeta med unga vuxna. Exempel hämtas också från Tommie Sewon, musiker och skribent och Mohamed Abdulkair, projektledare på Fryshuset, unga vuxna som gjort en interreligiös pilgrimsresa, psalmskrivande elever från Fryshusets Rockmusiker linje, Klubb Manifest en scen för rättvisa, en musikalisk föreställning mot trafficking och från filmen Tillbaka till Eden. Dagen arrangeras i samarbete med Sensus. På kvällen har den som vill möjlighet att gå på Klubb Manifest en scen för rättvisa kl på Södermalm. Medverkande: Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare, Tommie Sewon, musiker, Mohammed Abdulkair, medarbetare i fryskyrkan, Marie Schött, utredare. Mer information och anmälan på Grundutbildning i friluftsliv på Husarö 2-5 juni Välkommen till en utbildning i grundläggande friluftsliv för ideella ledare. Under denna utbildning får du kunskaper i hur man överlever i skog och mark med hjälp av enkla hjälpmedel. Utbildningen genomförs av kvalificerade och utbildade ledare i friluftsliv. Inga förkunskaper behövs. Lägerplatsen i yttersta kustbandet av Stockholms skärgård gör Husarö till en riktig skärgårdsidyll, och är belägen strax norr om Finnhamn. Orgelspelarkurs inspirationskurs för blivande kyrkomusiker 13 juni-1 juli Stockholms stift anordnar en sommarkurs för blivande kantorer i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Undervisningen bedrivs i hög grad individuellt och passar både den som kommit långt i sina studier och den som är nybörjare i något ämne. Kursen avser att vara förberedande för kantorsutbildning. Kursplanen följer Svenska kyrkans direktiv för orgelspelarkurs. Efter att ha gått två sommarkurser kan den studerande avlägga orgelspelarbevis i anslutning till kursen. Ämnen: solistiskt och liturgiskt orgelspel, solistiskt pianospel, brukspiano med teori och gehörsträning, sång, kördirigering med körsång och gudstjänstmetodik. Medverkande: Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker och lärare vid kantorsutbildningen på Ersta Sköndal högskola. Orgelspelarkurs 7 maj kl Är du intresserad av att gå vår inspirationskurs för blivande kantorer sommaren 2011? Då är detta en dag för dig! Vi förutsätter att du är nyfiken på kyrkan och dess musik och välkomnar både nybörjare och de som redan tar lektioner i piano, orgel och/eller sång eller sjunger i kör. Vi ger undervisning på de olika instrumenten och i områden man behöver ha kunskap om. Detta är den sista av tre orgelspelarkurser, var och en med lite olika fokus. Kursen arrangeras i samarbete med Ersta Sköndal högskola. Medverkande: Erika Alfredsson Bohlin, stiftsmusiker, lärare från kantorsutbildningen Ersta Sköndal högskola. Håll dig underrättad om vad som händer på stiftsnivån läs Horisont, webbtidningen för anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Stockholms stift. Horisont finns på intranätet eller på Du kan också prenumerera. Mejla så får du Horisont i din e-post. 4

5 Barnmöjliggöra att möjliggöra för barn in i huvudgudstjänst 4 februari kl Under två år har Stockholms stift drivit ett projekt som heter Barnmöjliggörare. Projektet avslutas i november Lidingö församling, Breviks kyrka, är en av de församlingar som har varit med i projektet, som har visat goda resultat. Att arbeta barnmöjliggörande handlar om att göra det möjligt för barn att delta fullt ut i den befintliga huvudgudstjänsten. Den här förmiddagen får man höra om bakgrunden till projektet och de ideologiska tankarna. Maria Holmberg, barnmöjliggörare och Marie Carlsson, präst och delprojektledare, berättar om projektet och de teologiska tankarna bakom. De visar också hur arbetet har sett ut i Lidingö och vilka förändringar som har skett i attityd och förhållningssätt till gudstjänsten till följd av projektet. Medverkande: Maria Holmberg, barnmöjliggörare och Marie Carlsson, präst. Klimatkurs för dig som jobbar med unga 8 februari kl Inspirationshalvdag. Så kan du jobba med klimat- och miljöfrågor med unga i din församling. Världens kurs Klimat och miljö presenteras en metod och ett material som gör att du direkt kan börja med frågorna hemma i din församling och ta vara på de ungas engagemang. Pröva på övningar från kursmaterialet, och kyrkans webbverktyg Klimaträttvisa, där du kan se just din klimatpåverkan och vad du kan förändra i vardagen. Du får också tips på andra material, som filmer och böcker. Medverkande: Gudrun Norrfjärd, Sensus, Margareta Nordström och Beatrice Lönnqvist, stiftsadjunkter. Inspirationsträff om kyrkans öppna förskola 14 februari kl Detta är en inspirationsträff för alla som jobbar i kyrkans öppna förskola. Vi samlas och pratar om gemensamma frågor, delar erfarenheter och inspirerar varandra. Mellan kl 17 och serveras soppa och fika till självkostnadspris. I samarbete med Högalids församling och Sensus. Medverkande: Alla vi som kommer. KONfirMERA om uppfostran och etiska riktlinjer 21 februari kl I samarbete med Unga Klara i Kulturhuset och Sensus arrangerar vi en dag om etik, barn/ungdom och föräldrar. Vi får se Unga Klaras pjäs Konsultationen och samtala om den efteråt. Pjäsen utgår från frågan; Hur förstår man en ung person som uttrycker sitt lidande genom att åsamka andra lidande? En ung psykoanalytiker reser utomlands och söker hjälp hos en äldre psykoanalytiker. En resa med både hopp och förtvivlan. Dessutom informerar vi om de båda publikationerna Etiska riktlinjer vid konfirmationsläger och Vad gör vi nu? Riktlinjer, bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Medverkande: Eva Brunne, biskop, Monika Larsson, konfirmandkonsulent, Inger Lise Olsen, handläggare på kyrkokansliet, medverkande från Unga Klara: Suzanne Osten, regissör och grundare, Inga Landgré och Gustav Deinoff skådespelare. Att använda frälsarkransen med barn i förskoleålder 29 mars kl Hur kan man använda och jobba med frälsarkransen med barn i förskoleålder? I Danderyds församling använder man frälsarkransen i sitt arbete i förskolan och utgår till viss del från Martin Lönnebos material. Medarbetarna delar med sig, inspirerar och berättar hur de arbetar med metoden. Det blir även tid för erfarenhetsutbyte av arbete kring frälsarkransen denna förmiddag. Medverkande: Johanna Keck, präst. Konferens om utsatta barn 7 april kl Många barn och unga lever under utsatta förhållanden. Flera av dem möter vi i kyrkans verksamhet, och andra finns i vår närhet i övrigt. Hur är det för barn och unga att leva i utsatthet? Vad gör de vuxna och vad kan de göra? Vad är kyrkans roll och ansvar? Under eftermiddagen varvas egna berättelser om utsatthet och missförhållanden med forskning i ämnet. Medverkande: Sandra Gustafsson, föreläsare och författare till bland andra boken Maskrosungen, Anne Harju, forskare på institutet för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Eva Brunne, biskop m fl. Ora et labora 8 APRIL kl APRIL kl Kom och var med en helg på Graninge! Tillsammans i bön, arbete, workshops, andlig fördjupning och visionära samtal, fokuserar vi under helgen på Graninges framtid och utveckling av verksamhet. Vi bor i Boo-stugan, äter måltider i matsalen och delar erfarenheter och visioner om framtiden. Under helgen hjälps vi åt med praktiskt arbete, andakter och gudstjänster. Välkommen att vara med och be och arbeta och delge dina visioner! Medverkande: Pia-Sophia Passmark och Carl Henrik Svanell, stiftsgårdsmedarbetare. Anmälan Kontaktperson Sanna Feltenmark , Avbokningsregler Se Förhinder Meddela handläggaren för kursen eller mejla 5

6 LÄGER för BARN OCH UNGDOMAR Svenska Kyrkans Ungas juniorläger på Husarö 26 juni -2 juli Vi bor i tält, lagar mat och lär känna nya kompisar. Vi lever friluftsliv och rör oss såväl i skog som på vatten omkring lägerplatsen. Vi får lära oss grunderna i sjövett och prova på gamla hantverk. Husarö är belägen i yttersta kustbandet av Stockholms skärgård, strax norr om Finnhamn. Svenska Kyrkans Ungas miniorläger på Husarö 28 juni-2 juli Innehållet i lägret är identiskt med juniorlägret, se ovan. Svenska Kyrkans Ungas ungdomsläger på Husarö 6-13 augusti Prova på olika friluftsaktiviteter i Stockholms skärgård. Paddla canadensare, prova matlagning över öppen eld, lägerslagning och övernattning med vindskydd. Möjlighet kommer även att finnas att göra egna matredskap, jobba med skinnhantverk samt pionjärarbeten. Lägret har sin utgångspunkt på Husarö men vi kommer även röra oss i vattnen utanför samt eventuellt på närliggande öar. Målsättning med ett gott friluftsliv är att ha kul och skaffa sig nya erfarenheter Konfirmandläger på Graninge stiftsgård 15 juni-2 juli Är du nyfiken på Gud? Vill du upptäcka mer om dig själv, andra och Gud? Är existentiella frågor något som du intresserar dig för? Är du nyfiken på livet? Då är konfirmationen definitivt något för dig! Graninge stiftsgård erbjuder varje sommar konfirmationsläger där ungdomar möts i samtal om livet och tron. Vi arbetar medvetet med att stärka såväl individ som grupp. Konfirmation i Storkyrkan lördag 2 juli kl Medverkande: Pia-Sophia Passmark, stiftsgårdskaplan och Carl Henric Svanell, stiftsgårdspedagog. stiftsungdomshelger Ungdomar år 21 januari kl januari kl januari kl januari kl Graninge stiftsgård och Svenska Kyrkans Unga arrangerar varje år ett antal stiftsungdomshelger på stiftsgården för konfirmerade ungdomar i Stockholms stift. Varje helg har ett tema för eftertanke och samtal. Det brukar komma över hundra ungdomar som får uppleva glädjen i att vara del av ett större sammanhang i vår kyrka. Varje församlingsgrupp ska ha med sig en ledare från den egna församlingen. Har församlingen ingen ledare att skicka kan personalen på Graninge eventuellt hjälpa till efter överenskommelse. Anmälan sker församlingsvis. Medverkande: Ungdomar och ideella i Stockholms stift, präster, musiker, pedagoger med flera. Ungdomar 18 plus 4 februari kl februari kl Denna helg vänder sig till ungdomar som uppnått myndighetsåldern och förväntas ta ansvar för sig själva. Medverkande: Ungdomar och ideella i Stockholms stift, präster, musiker, pedagoger med flera. Stiftsungdomsmässa 23 februari För dig som deltagit i stiftsungdomshelg vi möts igen! Alla är välkomna! Svenska Kyrkans Ungas resa till Taizé 1-6 juni ledarskapsutbildning för ungdomar Ledarutbildning Min tro februari Svenska Kyrkans Ungas ledarutbildning för frivilliga ledare i Stockholms församlingar. Målet med denna helg, är att du ska bli tydligare med vad du tror, oavsett var i livet du befinner dig. Du får möjlighet och redskap att själv sätta ord på din tro, ditt tvivel och din längtan. Utgångspunkten är tredelad: den nyfikna tron, den kämpande tron och den vilande tron. Vi kommer bl.a. att arbeta utifrån bibeltexter och bilder. Denna helg är främst till för dig som vill utveckla din personliga tro. Ledarutbildning à la Graninge fortsättningskurs 18 MARS kl MARS kl Har du tidigare gått någon slags grundkurs i ledarskap inom kyrkans barn och ungdomsverksamhet? Kom till oss för en helg av gemenskap och fördjupning. Vi arbetar vidare med ledarskapet genom att gå djupare i pedagogiska lekar, Svenska kyrkans tro och liv samt reflektion över ledarrollen. Medverkande: Pia-Sophia Passmark, stiftsgårdskaplan Ledarutbildning Psykologi 6-8 maj Svenska Kyrkans Ungas ledarutbildning för frivilliga ledare i Stockholms församlingar. Målet med denna helg, är att du ska få kunskaper i att vara skapare av ditt eget liv, coachning och mental träning, och i ledarskap ur ett kyrkligt perspektiv. Taizéresa planeras för Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stifts medlemmar som är 20 år och äldre. Resan kommer att ske i regi av SKUSS. Mer information och anmälan på 6

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012

Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Arbetsmaterial Verksamhetsplanering Huskvarna församling 2012 Innehållsförteckning Huskvarna församling - centrum Musik sid 3 Barn- och ungdomsverksamhet sid 5 Vuxenverksamhet sid 11 Diakoni sid 14 Huskvarna

Läs mer

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte« »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING 08-511 862 40 www.svenskakyrkan.se/vallentuna Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom

Läs mer

Oskarshamns Folkhögskola

Oskarshamns Folkhögskola Kurskatalog 2015-16 2 Oskarshamns Folkhögskola En plats för mänskliga möten samtal och dialog Folkhögskolan är belägen centralt i Oskarshamn och har en vacker utsikt över stad och hav. Skolan bedriver

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

KORREKTUR Q2 2012-02-14

KORREKTUR Q2 2012-02-14 2014 01 25 KORREKTUR Q2 2012-02-14 Allmän linje...4 SMF Lev - Lär - Utvecklas! Shalom Fält...6. Musik...7...5 Stråk...8 Kyrkomusiker...9 Kyrkans grundkurs...10. Seniorkurs...12 Vändpunkten...13. Kurs om

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

trovärdigt Tillsammans i världen Ett magasin från Svenska kyrkan Växjö nr 2 2015

trovärdigt Tillsammans i världen Ett magasin från Svenska kyrkan Växjö nr 2 2015 trovärdigt Ett magasin från Svenska kyrkan Växjö nr 2 2015 Efter berättelsen blev det tyst. Ingen var oberörd, alla satt som förstummade och funderade över det de nyss hört. Tillsammans i världen 1 Ett

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer