Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014"

Transkript

1 Välkommen till Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014 Årets regionala luftvårdsdag fokuserar på åtgärder och myndigheternas åtgärdsarbete. Vilka insatser sker på nationell, regional och lokal nivå i luftvårdsarbetet? Hur fortlöper arbetet med åtgärdsprogrammen och hur långt räcker det? Under dagen får du information om aktuella projekt. Välkommen till en intressant dag om praktiskt luftvårdsarbete! Ett pass under dagen handlar om vegetation som åtgärd för renare luft. Ett annat pass handlar om lungfunktion och kopplingen mellan hälsa och luftkvalitet. Du kommer även få möjlighet att själva testa din lungfunktion genom att blåsa i en spirometer. Målgrupp för dagen är främst luftvårdsförbundets medlemmar, dvs företag, myndigheter och organisationer i Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Södermanlands län, men även andra intresserade är välkomna att delta. Plats: Evenemanget äger rum på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Seminariet (inklusive fika och lunch) är kostnadsfritt, men avanmälan efter 26/9 debiteras 300 kronor. Sista anmälningsdag är fredagen den 26 september Deltagaranmälan sänder du till e-post: Ange Regionala luftvårdsdagen 1/10 i ämnesraden. Program hittar du på nästa sida >>

2 PROGRAM 09:00 Registrering 09:30 Inledning Välkomsthälsning Johan Edstav, landstingsråd i Uppsala och v ordf. Östra Sveriges LVF Dagens program, moderator Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 09:45 I: Aktuellt om luftvård på nationell nivå Handbok, föreskrifter och annat aktuellt från Naturvårdsverket, Helena Sabelström Hållbar stadsutveckling en plattform för miljöstrategiskt arbete, Kerstin Blom Bokliden Aktuellt från Trafikverket Michelle Benyamine, Trafikverket Foto: Christina Fagergren II: Regionalt och lokalt åtgärdsarbete Sektorsövergripande åtgärder i Stockholms län, Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm Vad gör Trafikverket i region Stockholm för att klara MKN för luft? Kerstin Gustavsson Åtgärder mot partiklar i Stockholms stad Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Lunch Åtgärdsprogram Södertälje stad, Anders Eklind Så fixar Uppsala kommun luften i sitt nya åtgärdsprogram, Hannes Vidmark, Miljökontoret Spirometridagarna: lungfunktionstest för allmänheten med tema ren luft Anne Sophie Merritt, Centrum för arbets och miljömedicin, Stockholms läns landsting Fika med spirometerblås för den som vill Foto: Christina Fagergren III: Vegetation som åtgärd mot luftföroreningar Impact of roadside vegetation on airborne concentrations of vehicle derive particulate matter Barbara A Maher, professor, Lancaster university, United Kingdom Pilotprojekt reducering av partikelhalter i luft vid förskolor och skolor Michael Gustafsson, Nacka kommun, Byggenheten Avslut

3 Förnamn Efternamn Organisation e post Heléne Alpfjord SMHI Göran Andersson Östra Sveriges Luftvårdsförbund Said Ashrafi Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Åke Askensten Stockholm stad Ellinor Avsan Huddinge kommun Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholms län Michelle Benyamine Remahl Trafikverket Lisa Bergquist Gävle kommun Mathias Bergström DISAB TELLA AB Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Lars Burman SLB analys Thomas Deinoff Nacka kommun Jens Doverberg Strängnäs kommun Magnus Dybeck Nynäshamns kommun Johan Edstav Uppsala läns Landsting Anders Eklind Södertälje stad Kristina Eneroth SLB analys Hedda Ericsson Tyresö kommun Kristina Eriksson Österåkers kommun Thomas Fredriksson Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Veronica Gelland Boström Solna stad Michael Gustafsson Nacka kommun Bo Gustaver Nyköpings kommun Kerstin Gustavsson Trafikverket Erik Hafström Danderyds kommun hafstrom Stellan Hamrin Stockholm stad Mattias Hedman Lidingö stad Siri Hillbur Solna stad Annika Häger Trafikverket Nils Ingelström Stockholm stad Peter Jensen Urstad Eskilstuna kommun Kenneth Johansson Norrhälsinge Miljökontor Jörgen Johansson Sigtuna kommun Stefan Järdö Knivsta kommun Bertil Karlsson Gnesta kommun Anita Karp Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen Erika Klang Westin Söderhamns kommun Erika.Klang Titus Kyrklund Naturvårdsverket Henrik Larsson Länsstyrelsen i Stockholms län Marlene Larsson Tierps kommun Helena Levy Stockholm stad Jonas Lidbrink Sollentuna kommun Lars Lind DISAB TELLA AB Anders Lindblom Länsstyrelsen i Stockholms län Anne Sophie Lundeqvist Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen Boel Löwenheim SLB analys Barbara A Maher Lancaster University Anne Sophie Merritt Centrum för arbets och Miljömedicin, Stockhol anne Anna Mooe Trafikverket Tomas Nitzelius Stockholm stad Börje Norberg SLB analys Christian Nordberg Håbo kommun Emma Nordling Stockholm stad, Miljöförvaltningen Tobias Nordquist Uppsala läns Landsting Michael Norman SLB analys Björne Olsson COWI AB Miljö Stockholm Henrik Olstrup ITM Stockholms universitet Anna Pagès Järfälla kommun Katarina Persson Huddinge kommun Magnus Persson Solna stad Jonas Qvarfordt Danderyds kommun Mikael Ramström HUGO TILLQUIST AB

4 Förnamn Efternamn Organisation e post Tommy Rosén Solna stad Johan Rydén Danderyds kommun Helena Sabelström Naturvårdsverket Åsa Sahlqvist Swedavia Sanna Silvergren SLB analys BrittInger Sjökvist Huddinge kommun Christer Solander Uppsala kommun Peter Strömbäck Bollnäs kommun Emma Sundling Sundbyberg stad Marie Tilja Linköpings kommun Katarina Tittelbach Sollentuna kommun Malin Täppefur SLB analys Sara Wahrby Katrineholms kommun Romana Vanickova Nyköpings kommun Marina Verbova SMHI Camilla Wester Enköpings kommun Marie Westin Trafikverket Hannes Vidmark Uppsala kommun Gunilla Wirén Gunilla Wirén Arkitektbyrå Henrik von Vegesack Sollentuna kommun Johan Ålander Arbets och miljömedicin, Akademiska sjukhuse Jenny Ångman Järfälla kommun

5 Handbok, föreskrifter och annat aktuellt från Naturvårdsverket Regionala luftvårdsdagen Östra Sveriges luftvårdsförbund Stockholm den 1 oktober 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Genomförande av EU:s direktiv och beslut Direktiv/Beslut Förordning Föreskrifter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Revideringar Luftkvalitetsförordningen april 2013 Mätföreskrifterna december 2013 Luftguiden juni 2014

8 Samverkan genom luftvårdsförbund Fördelar med samverkan Koncentration av kompetens Ekonomiska skäl Större fokus på luftfrågor Helhetssyn, synergieffekter Luftvårdsförbund i Sverige o Blekinge läns luftvårdsförbund o Dalarnas luftvårdsförbund o Kalmar läns luftvårdsförbund o Kronobergs läns luftvårdsförbund o Luft i Väst o Skånes luftvårdsförbund o Värmlands läns luftvårdsförbund o Västmanlands läns luftvårdsförbund o Östergötlands läns luftvårdsförbund o Östra Sveriges luftvårdsförbund o Göteborgsregionens luftvårdsprogram Samverkan i form av luftvårdsförbund finns i södra halvan av Sverige Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Vad är nytt? Några exempel med anknytning till rapporteringsbestämmelserna Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Information Luftkvalitet Åtgärdsprogram Kommunerna ska informera om luftkvaliteten i kommunen Informationen ska vara kostnadsfri, t.ex. via Internet NO2, SO2, CO, PM10 dagligen (varje timme om möjligt) Bensen, bly var tredje månad (varje månad om möjligt) B(a)P, As, Cd, Ni en gång per år Den som fastställer ett åtgärdsprogram (ÅP) ska skicka det till NV och andra myndigheter som berörs Allmänheten och andra berörda ska informeras kostnadsfritt på Internet om ÅP samt regelbundet om ÅP:s genomförande

11 Rapportering av data E-rapportering till EU (nytt 2014) Valideringstjänst under utveckling Stödfunktion: Datavärden för luft November December Januari Februari Mars 31 mars Mätdata och objektiv skattning till Datavärden 30 sep NV / DV: Rapportering av Sveriges luftdata till EU Oktober September Året runt Rapportering av nära-realtidsdata till EU via datavärden (frivilligt) Nytt i NFS Maj April Augusti Juli Juni 30 juni Modelldata till Datavärden Nytt i NFS Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 Rapportering av uppgifter om nya/rev ÅP Den som fastställt ett ÅP (nytt eller reviderat) ska senast tre månader efter fastställandet skicka tillämpliga uppgifter om ÅP enligt Bilaga 7 till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges rapportering av uppgifter om ÅP till EU (senast två år efter utgången av det år då det första överskridandet observerades ) Uppgifterna beaktas lämpligen redan vid framtagandet av ÅP A. Allmän information B. Information om åtgärdsprogrammet C. Allmän information om överskridandet av miljökvalitetsnormen D. Information om källfördelning E. Information om genomförda förbättringsåtgärder F. Information om beslutade åtgärder G. Information om prognoser för luftkvaliteten H. Övrig information Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Nationellt system för nära-realtidsdata Luftkvalitetsförordningen ställer krav på att informera om luftkvalitet Info om halter och överskridande ska uppdateras, om möjligt en gång i timmen, alternativt en gång per dag (undantag vissa ämnen) Under 2014 utvecklas ett nationellt system för detta Datavärden har utvecklat en Sensor Observation Service, som är ett öppet API enligt INSPIRE-direktivet Gemensamt indataformat Målet att alla kontinuerliga mätningar i Sverige är uppkopplade till tjänsten till 2015 Presentation på under november 2014 Data kan rapporteras vidare till EU / EEA Kontakt:

14 Luften i Sverige Uppdatering av data i okt/nov

15 Stöd och vägledning Nya handboken Naturvårdsverket, Vägleder vid kontroll av MKN samt vid framtagande av åtgärdsprogram Datavärden för luft, Tar emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör dessa, ger stöd vid hantering av data Referenslaboratoriet för tätortsluft mätningar: Rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av mätmetoder/mätinstrument Referenslaboratoriet för tätortsluft modeller: Rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller

16 Miljömålet Frisk Luft Tillstånd: Även om luften i Sverige som helhet är av god kvalitet medför luftföroreningar fortfarande avsevärda kostnader för samhället till följd av påverkan på hälsa och miljö. Trend: Minskande halter av kvävedioxid och partiklar särskilt i Stockholm och Göteborgs tätorter. I övrigt är trenden osäker. Trenden för ozonhalterna mer osäker och väderberoende. Varför? - Otillräckliga åtgärder har motverkat haltminskningar - Slitageprodukter från däck och vägbana ger partiklar och behöver motverkas bättre - Europeiskt luftvårdsarbete har resulterat i minskad intransport av luftföroreningar (partiklar, svavel). Ett nytt Göteborgsprotokoll och Takdirektiv som inkluderar partiklar ger visst hopp om ytterligare förbättringar. På gång: FU15 Fördjupad utvärdering av miljömålen Målvis uppföljning och analys samt olika temaavsnitt, bl.a. hållbara städer och hållbar konsumtion Remiss av målvisa delar i december 2014 Publicering: 1) Målvisa delar i maj 2015, 2) Fokusområden samt samlad bedömning sep 2015 ÅU Årlig uppföljning av miljömålen Publicering: mars 2015

17 SPEQS - ett forskningsprogram om miljökvalitetsnormer SPEQS är ett treårigt forskningsprogram som startades våren 2012 och som arbetar för att ta fram ny kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Projekt 1: Översyn av det existerande legala systemet för miljökvalitetsnormer Projekt 2: En jämförande analys av aktörer i MKN-processen Projekt 3: Miljökvalitetsnormer ur ett ekonomiskt perspektiv Klart 2015 Projekt 4: Effekter av berörda parters deltagande i vattenråd och efterlevnad av beslut enligt miljökvalitetsnormerna Projekt 5: Konflikten mellan tillstånd för vattenverksamhet och kraven i miljölagstiftningen Projekt 6: Syntes - design av policy-scenario och utvärdering

18 Tack! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Hållbar stadsutveckling en plattform för miljöstrategiskt arbete Kerstin Blom Bokliden, SKL Regionala luftvårdsdagen den 1 oktober 2014

20 På gång inom EU EU 2020 Energi och klimat ram 2030 Sjunde miljöhandlingsprogram Luftkvalitetsdirektivet EU:s bullerdirektiv Paketet för rörlighet i städer

21 Sveriges utmaningar PM 10 (Stockholm, Södertälje, Uppsala, Norrköping) Eu kommissionen har inlett eller avser att inleda rättsliga åtgärder mot 17 stater.

22 Underrättelse om överträdelser Kommission riktade den 2 februari 2009 en formell underrättelse och den 3 november ett motiverade yttrande till Sverige EU domstol 10 maj 2010 fällde Sverige för att ha överskridit gränsvärdet för överskridanden år december 2011 en ny pilotundersökning Sverige inte har vidtagit lämpliga åtgärder (svarade ) Formell underrättelse den 26 april Svar till EU-kommissionen från miljödepartementet 26 juni 2013, för åren Ev förväntat steg och besluta om motiverat yttrande PM 10 under perioden ( skrivelse den 2 juli 2014 svar 19 september (Norrköping, Stockholm, Uppsala Södertälje)

23 Vad kan vi göra på lokal nivå och vad måste staten göra Dubbdäcksförbud på vissa gator (Stockholm, Göteborg, Uppsala) Trängselavgift, Stockholm och Göteborg Dammbindning med kalciummagnesiumacetat, CMA Miljözon tunga fordon Ny vägbeläggning med hårdare och mer slittålig asfalt Förbättrade kringleder Tidigare vårrengöring Informationskampanj Satsa på framkomlighet för kollektivtrafik, gång och cykel Parkeringsåtgärder Mobility management Etc

24 Hur kan vi se till att regelverket ändras vad vill SKL? Norge har dubbdäcksavgift/skatt Hur ser det ut i Sverige? Göra det möjligt för de kommuner som inte klarar MKN luft att införa dubbdäcksavgift/skatt Det är önskvärt att dubbdäcksanvändningen minskas ytterligare

25 Partikelhaltsutredningen (Fi 2014:03) Ordförande är Petter Classon, Kammarrättsråd, i Göteborg Beslut 6 mars 2014 Uppdraget ska redovisas senast den 31 mas 2015 Lämnas förslag på åtgärder som långsiktigt kan lösa partikelproblematiken Förslå åtgärder som på kort sikt bedöms kunna lösa partikelproblematiken om andra lösaningar tar längre tid Utreda möjligheten av skatt på dubbdäcksanvändning Analysera konsekvenser Utarbeta lag och förordningstexter som behövs

26 Mer på gång nationellt Strategi för God bebyggd miljö Vägledning för hållbar utveckling Plattform för hållbar stadsutveckling Vision nationella mål inom samhällsbyggnadsområdet

27 Sveriges Kommuner och Landsting anser: att Sverige behöver en nationell stadspolitik som ger förutsättningar för utveckling av hållbara städer och tätorter och utgår från och stödjer den kommunala och regionala nivån att perspektivet jämställdhet och mångfald ska genomsyra resultat och processer att staten måste ge kommuner och regioner rådighet och samordnade verktyg för att bygga hållbara städer att staten ska fokusera och öka satsningen på forskning för stads- och tätortsutveckling.

28 Vad driver SKL? Möjlighet till helhetsavvägningar Länsstyrelsen ska lämna samordnat underlag tidigt i processen Riksintressen ska preciseras och uppdateras Avgränsa strandskydd Förutsättningar för infrastruktur, kollektivtrafik, parkering, gång & cykel Klara miljökvalitetnormerna för luft Samordnat regelverk för buller Ansvar och finansiering för klimatanpassning Energieffektivt byggande och ökad renoveringstakt

29 Luftvård Aktuellt från Trafikverket Michelle B. Remahl Miljöutredare

30 Regeringsuppdrag skapa förutsättningar för hållbara däck (Johnny Svedlund) Drop-In-bränslen (Magnus Lindgren) DALY- åtgärders effekt på folkhälsa (Jarl Hammarqvist, Martin Juneholm) Riktvärden för tunnelluft (Michelle Benyamine) Riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse (Michelle Benyamine)

31 Riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse

32 Riktlinjens innehåll Övergripande riktlinje och Fördjupad handledning Miljökvalitetsnormer, preciseringar och områden av betydelse Tillämpning i planeringsprocessen

33 Avsnitt i handledning Luftföroreningskällor Hälsokonsekvenser av luftföroreningar Åtgärder Myndigheters ansvar och roller Styrande dokument: EU-rätt, Miljöbalken, Luftkvalitetsförordningen, Naturvårdsverkets föreskrifter, Åtgärdsprogram, Plan- och bygglagen Planeringsprinciper Ordlista

34 Syfte Bidra till miljökvalitetsmålet Frisk luft och till det nya transportpolitiska målet Hälsa Gemensam vägledning vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft Gemensamt arbetssätt vid samverkan med kommuner i syfte att förbättra luftkvalitet

35 Målgrupp och bakgrund

36 Målgrupp Samhällsplanerare Regionala målstrateger för miljö Jurister Kommunikatörer Med flera

37 Bakgrund Bullerriktlinjen Höga halter av luftföroreningar i många städer Sverige dömd i EU-domstol Intern och extern kunskapsbrist

38 Tillämpning

39 Trafikverkets agerande Tidiga skeden Trafikverkets medverkan i hela planeringsprocessen Tydlighet i Trafikverkets agerande och yttranden

40 Fördjupade utredningar Planering och bebyggelse i luftförorenade områden Planering för cykelvägar, busshållplatser och resecentrum Planer som medför risk för överskridanden

41 Innehåll i fördjupade utredningar Nuvarande och prognostiserade haltnivåer Befolkningsexponering Andra eventuella föroreningskällor Järnvägstunnlar Sjöfart Flygfart Påverkan på angränsande omgivning Osäkerhetsfaktorer Åtgärder Jämförelse mellan nuläge, nollalternativ och planförslag

42 SO 2 PM 10 NO 2 Lagstiftning och styrande dokument C 6 H 6 PAH

43 Lagstiftning Miljökvalitetsnormer (MKN) och preciseringar i miljökvalitetsmålet Frisk luft Ämne MKN Preciseringar, Frisk luft NO2 PM 10 Var gäller MKN Tim: 90 µg/m 3 får överskridas 175 ggr/år Dygn: 60 µg/m 3 får överskridas 7 ggr/år År: 40 µg/m 3 Dygn: 50 µg/m 3 får överskridas 35 ggr/år År: 40 µg/m 3 Tim: 60 µg/m 3 luft År: 20 µg/m 3 luft Dygn: 30 µg/m 3 luft År: 15 µg/m 3 luft

44 Var gäller MKN Utomhus där människor vistas Runt högtrafikerade vägar Intill tunnelmynningar och ventilationstorn Övriga kartlagda luftförorenade områden

45 Fortsatt arbete

46 Trafikverkets webbsida Extern regional spridning: länsstyrelsen, kommuner Samhällsplanering i enlighet med riktlinje

47 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

48

49 Hur arbetar vi med luftfrågan på Länsstyrelsen Stockholm? Anders Lindblom Miljöplanering

50 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP) fastställt december 2012 för Stockholms län 5 kap. 4-8 Miljöbalken Luftkvalitetsförordningen Övergripande planeringsinstrument Gäller miljökvalitetsnormer Miljömålet Frisk luft

51 Sektorsövergripande åtgärder i Länsstyrelsens arbete Länsstyrelseinstruktionen- miljömål Regionala miljömålsdialogen Länsplan för infrastruktur Mobility management Samhällsbyggnadsfrågor- Hållbar stadsplanering Ekosystemtjänster

52 Länsplanens innehåll 8,7 miljarder i Stockholms län Planen gäller Länsplanens fokus Kollektivtrafik och bostadsbyggande cykel klimat optimering av befintlig infrastruktur Innehåller även trängselskattefinansierade objekt

53

54 Effektivare storstadstrafik för att klara trängsel - resvanepåverkan

55 Cykel Cykel är högt prioriterat i länsplanen 2014 presenterades en regional cykelplan Planen pekar ut regionala stråk för arbetspendling, kompletterar de kommunala cykelplanerna Länets 26 kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, SL, TMR, intresseorganisationer, forskare m. fl. har deltagit i arbetet med cykelplanen Den regionala cykelplanen har utgjort grunden för prioriteringar i länsplanen 748 mkr under planperioden Stora namngivna objekt, tex: Danderyd- Rösjön, Glömstavägen med mera Även medel i form av statlig medfinansiering till kommunerna Även nationell plan innehåller cykelsatsningar i Sthlm:s län

56 KISTA Omklädningsru m Bilpool Cykelparkeringar Direktbusslinjer SL-kort Cykeldag Jobba hemifråndagen Cykelpool

57 Vad gör Trafikverket i region Stockholm för att klara MKN för luft? Regional Luftvårdsdag Kerstin Gustavsson

58 Åtgärdsprogram för att klara MKN för Luftkvalitet (PM10 och NO2) Åtgärdsprogram för Stockholms län sedan december Trafikverket har arbetat aktivt sedan år 2000 för att öka kunskapen, kartlägga källor, informera om risker samt identifiera och testa åtgärder. Kontinuerliga mätningar på Essingeleden, samt mätningar för att identifiera källor och följa upp åtgärder. Nytt åtgärdsprogram för Luft i Stockholms län 2012 Men.. Vi klarar fortfarande inte normerna

59 Åtgärder för att klara PM10 Minskade andel dubbdäck Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska halterna av partiklar är att minska dubbdäcksslitaget. Kompletterande åtgärder - Dammbindning - Sänkta hastigheter - Trafikstyrning - Minskade trafikmängder

60 Åtgärder för att klara NO2 Minskat transportarbete - Trängselskatt - Kollektivtrafikåtgärder, infartsparkeringar, förbättra gång och cykel - Mobility Management-åtgärder - Styrmedel för effektivare godstransporter Renare fordon - Miljözoner för tunga och lätta fordon

61 Fastställda åtgärder i ÅP Stockholms län för PM10 och NO2 Trafikverket ansvarar för 4 av totalt 11 fastställda åtgärder i åtgärdsprogrammet för PM10 och NO2. Samtliga 4 avser PM10 Dammbindning på trafikleder i Stockholms län vid risk för överskridanden Dammbindning under dubbdäckssäsongen, där människor vistas och där halterna är på gränsen till eller över miljökvalitetsnormen Städning med ny teknik F.n. inte genomförbart Tidig vårstädning Städning i samband med och innan dammbindning. Översyn av vårstädning pågår. Införande av sänkt hastighet på en trafikled Hastigheten har sänkts på E18 genom Danderyd fr.o.m. oktober

62 Utredningsinsatser i åtgärdsprogrammet Utredning om införande av sänkt hastighet på trafikleder i Stockholms län Utredning har genomförts och beslut fattats om ytterligare sänkningar under hela eller del av år, fast eller variabel Höga partikelhalter Förslag till länstäckande kamera- och trafikflödesmätningar Trafikverket deltar i arbetsgrupp som tar fram förslag och i kommande utbyggnad

63 Övriga utredningar Utredning skolor Halter av partiklar (PM10) vid skolor och förskolor intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län, TrV rapport 2014:036, aspx Utredning kartläggning av värst utsatta platser Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län, TrV rapport 2014:034, aspx Utredning trafikflöden. Maximala trafikflöden för att klara normer och preciseringar för PM10 och NO2, och möjliga åtgärder, Utredning pågår år

64 Generella åtgärder i ÅP Förbättrad kollektivtrafik Samarbete med Tf, utbyggnad kollkörfält och trimningsåtgärder Främja gång- och cykeltrafik Ex. regional cykelplan Effektivare godstransporter Regional strategi för gods, samarbete för ökad effektivitet för godstransporter i länet, Mälarlänen och Citylogistik. Mobility management Regional handlingsplan för MM samt vägledning för MM i byggskedet. Samverkan med berörda kommuner Åtgärdsvalsstudier steg 1-3 i fyrstegsprincipen. Information/kommunikationsåtgärder Gemensamt ansvar i regionen

65 Tack för uppmärksamheten!

66

67 Åtgärder mot partiklar (PM10) i Stockholms stad Regionala luftvårdsdagen 2014 Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Upplägg - Åtgärder - Resultat - Framtid The Capital of Scandinavia

68 Trafikkontorets uppdrag En framkomlig och fungerande stad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Nu och i framtiden gator papperskorgar 211 mil gång- och cykelvägar 550 signalreglerade korsningar lampor gatuträd 807 broar kajer tunnlar m 2 klotter saneras/år avgiftsbelagda p-platser brunnar ritningar, fotografier och 5000 hyllmeter handlingar i arkivet

69 Driftåtgärder o Dammbindning med CMA på 34 gator. Utläggning ca 60 ggr/säsong eller så ofta det går under oktober-maj o Optimerad halkbekämpning (oklart vad denna åtgärd egentligen innebär) o Tidig vårstädning (ännu tidigare) o Ny åtgärd 2014: Spolbil som spolar vägytan med högtryck och större vattenmängd än tidigare. Tvättar också bort CMA Sid 3

70 Vakuumsug 2 st. bilar som går kontinuerligt Ingen/osäker effekt för PM Sid 4

71 Spolbil med högtryck testas sedan 2014 Oklar effekt för PM Sid 5

72 Generella styrmedel/verktyg Trängselskatt Miljözon Dubbdäck: avgiftssystem/förbud? Framkomlighetsstrategi Mobility management/ trafikreglering Satsning på cykling Gångplan (på gång..) Upphandlingskrav i entreprenader Kommunikation och information Sid 6

73 Resultat 2014 Projekt för utvärdering av effekter i samarbete med SLB-analys och Vti Lovande resultat trots en meteorologiskt ofördelaktig vår/vinter Om inget oväntat händer kommer MKN för PM10 att klaras (OBS Preliminärt!) Dammbindningen verkar ha effekt % dagen efter utlägg enligt utvärdering Effekt av städningen med vakuumsug mer osäker Extra tidig vårstädning 2014 (bakslag) Friktions- och dammförrådsmätningar Vti Rapporter finns på slb s och Vti s webb. Material från vakuumsug Sid 7

74 Både medelvärde av PM10 samt antalet dygn över gränsvärdet är det lägsta sedan mätningar påbörjades (våren 2014) Källa: SLBanalys Sid 8

75 Källa: SLBanalys Sid 9

76 Framtid det korta perspektivet Trafikkontoret fortsätter med åtgärder enligt åp optimering och utveckling av åtgärder och insatser Utvärdering av åtgärderna Revidering av åtgärdsprogrammet (LST) SoU utredning om åtgärder och effekter (rapporteras 2015) kostnadseffektivitet? Mer kunskap (forskning) behövs om metoder, åtgärder, samband och effekter Sid 10

77 Framtid det längre perspektivet Problematiken med luftkvalitet i stadsmiljö är en del av en större problematik Mer och bättre kunskap (forskning och utveckling) behövs om metoder, åtgärder, samband och effekter Nationell och regional handling Teknikutveckling (fordon mm) Trafikplanering och fysisk planering MKN är strategiska planeringsinstrument Sid 11

78 Tack! Sid 12

79 Uppsala kommun - så fixar vi luften

80 Uppsala kommun invånare i Uppsala stad inv bostäder till % kollektivtrafik idag 50 % ökad koll cyklar/dygn

81 Lägesbild 2013 dygnsvärden PM10 NO 2 ungefär lika Årsmedel Bakgrund 10-20

82 Uppsalas utmaning liten stadskärna växande befolkning förtätning och stadsgator

83 Bakgrund 2005 Krav på åtgärdsprogram 2006 Första åtgärdsprogrammet 2009 Åtgärdsplan med kompletterande åtgärder 2014 Reviderat åtgärdsprogram

84 Kungsgatan i Uppsala fredag 13.00

85 Åtgärdsfokus km/h i innerstaden Begränsad framkomlighet Miljözon Information dubbdäck

86 Genomfört 2013 Begränsad framkomlighet Dubbdäcksförbud Miljözon infördes 2013 Utvecklad renhållning Slitlager Attraktivare kollektivtrafik 30 km/h i delar av staden

87 Viktigaste nya åtgärder 2014 Dammbindning Väderkoll med åtgärder Kombinationer gaturenhållning Minska dammbildning Information och väganvisning Renare koll.trafik

88 Konflikten Ok att öka föroreningsnivåerna så länge MKN inte överskrids? Från: Till: Ökning av PM10-halten (90- percentil av dygnsmedelvärden) Öppen gata Enkelsidigt (öppna sidan) ca % Öppen gata Enkelsidigt (fasadsidan) ca % Öppen gata Dubbelsidigt ca % Enkelsidigt (öppna sidan) Enkelsidigt (fasadsidan) ca % Enkelsidigt (öppna sidan) Dubbelsidigt ca % Enkelsidigt (fasadsidan) Dubbelsidigt ca %

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-03611-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Christer Johansson ITM Stockholms universitet SLB Miljöförvaltningen, Stockholm Effekter av dagens jämfört

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen?

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Sveriges Kommuner och Landsting 4 april 2006 Centrum för folkhälsa Sid 1 Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Tom Bellander tom.bellander@sll.se Centrum

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER?

HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE ÅTGÄRDER FÖR ATT KLARA NORMERNA FÖR PARTIKLAR OCH KVÄVEOXIDER? MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2007-09-03 Jarmo Riihinen Telefon 08-508 28 820 jarmo.riihinen@miljo.stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden MHN 2007-09-18 p 14 HUR LÅNGT RÄCKER BESLUTADE

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Infra City Öst, Upplands-Väsby

Infra City Öst, Upplands-Väsby 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Fredag 9 oktober kl. 13:00 ca 15.30 Var: Fatburen, Södermalmsallén 36, 5tr, Stockholm.

KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Fredag 9 oktober kl. 13:00 ca 15.30 Var: Fatburen, Södermalmsallén 36, 5tr, Stockholm. KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Fredag 9 oktober kl. 13:00 ca 15.30 Var: Fatburen, Södermalmsallén 36, 5tr, Stockholm. Vid höstens möte blir det som vanligt information om projekt och aktuella frågor inom förbundet

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. Luftföroreningar och hälsa

ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. Luftföroreningar och hälsa ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN Luftföroreningar och hälsa december 2006 Ulf Sjöstedt / www.pixgallery.com De senaste två decennierna har synen på luftföroreningars skadeverkningar skärpts avsevärt. Studier visar

Läs mer

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl.

Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl. Inandningsbara partiklar i järnvägsmiljö - kartläggningsstudie Mats Gustafsson, Göran Blomqvist, Anders Gudmundsson, Andreas Dahl Finansiär: Miljökvalitetsnorm för partiklar i utomhusluft 2005 Årsmedelkoncentrationen

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet

Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsens ansvar inom hälsoskyddsområdet Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor under miljöbalken - Normering och annan vägledande information - Uppföljning och utvärdering av operativ

Läs mer

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad

Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Luftkvaliteten i Malmö med fokus på arbetet för att nå miljökvalitetsnormerna för NO 2. Henric Nilsson, Malmö stad Hälsoeffekter Där det finns mest luftföreoreningar finns en ökad risk att barn föds underviktiga.

Läs mer

Åtgärdsprogram mot buller

Åtgärdsprogram mot buller Åtgärdsprogram mot buller Kortsiktiga åtgärder och långsiktig strategi Systematiskt åtgärdsarbete - ej gata för gata Beskriver dagens bullersituation med utblick mot framtiden Vidtagna åtgärder och pågående

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Foto: Cajsa Eriksson 19 oktober 2012 14 oktober 2013 Dnr 2012-MH1155-3 Luftmätningen är utförd av miljö- och hälsoskyddsenheten i Motala kommun

Läs mer

kl. 13 30 15 15 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c ---

kl. 13 30 15 15 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c --- Plats och tid Ören, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 13 30 15 15 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, ej 13 Ulf Dahl, s, ordförande 13 Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Anders Eskilsson, m, tjänstgörande

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete

Bilaga 2. Regionalt miljömålsarbete Bilaga 2 Regionalt miljömålsarbete Underlag till fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Frisk luft NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län från och med 2009-04-01 t.o.m. 2012

Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län från och med 2009-04-01 t.o.m. 2012 FÖRSLAG Sidan 1 av 8 Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län från och med 2009-04-01 t.o.m. 2012 Sammanfattning Kronobergs luftvårdsförbund föreslår

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2014-2017

Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2014-2017 Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster 2014-2017 Foto: Karolina Hedenmo Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-28 1 Regeringsuppdrag om kommunikation Naturvårdsverket ska

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder

Skellefteås satsningar på Näringsliv. Infrastruktur Bostäder Medborgardialog Skellefteås satsningar på Näringsliv Infrastruktur Bostäder VARFÖR EN TRAFIKSTRATEGI? Avsiktsförklaring samt samarbetsavtal med Trafikverket Avsiktsförklaringen innebär att kommunen och

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län februari 2012 Rapport 2001:01 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län version februari 2012 Revideringen av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Partiklar i inomhusluft

Partiklar i inomhusluft Partiklar i inomhusluft och hälsa-en litteraturgenomgång ng Claes-Gunnar Ericsson Greta Smedje Gunilla Wieslander Arbets-och miljömedicin medicin Inledning Uppdraget från n Socialstyrelsen till Arbets-

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Val av modell Användning av modeller Kvalitetssäkring av beräkningar och resultat Lagstiftning Rapportering i samarbete med NV och IVL Hur erbjuder

Läs mer

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsens roll vid urban förtätning. Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Roger Lind Länsstyrelsen i Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten En statlig myndighet med lång historia Inrättades av Axel Oxenstierna, år 1634 Landshövding tillsattes som högsta chef Idag, 21 länsstyrelser

Läs mer

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025

Yttrande om förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning i samband med miljöbedömning av länstransportplan för perioden 2014-2025 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-11 Ärendenr NV-02981-13 Regionförbundet Sörmland Via mail: info@region.sormland.se

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Hur ska vi anpassar oss?

Hur ska vi anpassar oss? Hur ska vi anpassar oss? Mare Lõhmus Centrum för arbets- och miljömedicin Stockholms Läns Landsting Alla dessa faror Climate change (temperature change, altered precipitation, storm frequency) Socioeconomic

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Ökat antal dödsfall vid värmeböljor. Excess mortality in France 2003

Ökat antal dödsfall vid värmeböljor. Excess mortality in France 2003 Ökat antal dödsfall vid värmeböljor Excess mortality in France 2003 Effekt av prevention Värmebölja i Frankrike 2012 Drygt 1000 extra dödsfall kunde förväntas Nationell plan med preventiva åtgärder hade

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik?

Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny kollektivtrafik? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys Föreståndare Centrum för Transportstudier,

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer