Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014"

Transkript

1 Välkommen till Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014 Årets regionala luftvårdsdag fokuserar på åtgärder och myndigheternas åtgärdsarbete. Vilka insatser sker på nationell, regional och lokal nivå i luftvårdsarbetet? Hur fortlöper arbetet med åtgärdsprogrammen och hur långt räcker det? Under dagen får du information om aktuella projekt. Välkommen till en intressant dag om praktiskt luftvårdsarbete! Ett pass under dagen handlar om vegetation som åtgärd för renare luft. Ett annat pass handlar om lungfunktion och kopplingen mellan hälsa och luftkvalitet. Du kommer även få möjlighet att själva testa din lungfunktion genom att blåsa i en spirometer. Målgrupp för dagen är främst luftvårdsförbundets medlemmar, dvs företag, myndigheter och organisationer i Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Södermanlands län, men även andra intresserade är välkomna att delta. Plats: Evenemanget äger rum på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Seminariet (inklusive fika och lunch) är kostnadsfritt, men avanmälan efter 26/9 debiteras 300 kronor. Sista anmälningsdag är fredagen den 26 september Deltagaranmälan sänder du till e-post: Ange Regionala luftvårdsdagen 1/10 i ämnesraden. Program hittar du på nästa sida >>

2 PROGRAM 09:00 Registrering 09:30 Inledning Välkomsthälsning Johan Edstav, landstingsråd i Uppsala och v ordf. Östra Sveriges LVF Dagens program, moderator Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 09:45 I: Aktuellt om luftvård på nationell nivå Handbok, föreskrifter och annat aktuellt från Naturvårdsverket, Helena Sabelström Hållbar stadsutveckling en plattform för miljöstrategiskt arbete, Kerstin Blom Bokliden Aktuellt från Trafikverket Michelle Benyamine, Trafikverket Foto: Christina Fagergren II: Regionalt och lokalt åtgärdsarbete Sektorsövergripande åtgärder i Stockholms län, Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm Vad gör Trafikverket i region Stockholm för att klara MKN för luft? Kerstin Gustavsson Åtgärder mot partiklar i Stockholms stad Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Lunch Åtgärdsprogram Södertälje stad, Anders Eklind Så fixar Uppsala kommun luften i sitt nya åtgärdsprogram, Hannes Vidmark, Miljökontoret Spirometridagarna: lungfunktionstest för allmänheten med tema ren luft Anne Sophie Merritt, Centrum för arbets och miljömedicin, Stockholms läns landsting Fika med spirometerblås för den som vill Foto: Christina Fagergren III: Vegetation som åtgärd mot luftföroreningar Impact of roadside vegetation on airborne concentrations of vehicle derive particulate matter Barbara A Maher, professor, Lancaster university, United Kingdom Pilotprojekt reducering av partikelhalter i luft vid förskolor och skolor Michael Gustafsson, Nacka kommun, Byggenheten Avslut

3 Förnamn Efternamn Organisation e post Heléne Alpfjord SMHI Göran Andersson Östra Sveriges Luftvårdsförbund Said Ashrafi Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Åke Askensten Stockholm stad Ellinor Avsan Huddinge kommun Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholms län Michelle Benyamine Remahl Trafikverket Lisa Bergquist Gävle kommun Mathias Bergström DISAB TELLA AB Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Lars Burman SLB analys Thomas Deinoff Nacka kommun Jens Doverberg Strängnäs kommun Magnus Dybeck Nynäshamns kommun Johan Edstav Uppsala läns Landsting Anders Eklind Södertälje stad Kristina Eneroth SLB analys Hedda Ericsson Tyresö kommun Kristina Eriksson Österåkers kommun Thomas Fredriksson Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Veronica Gelland Boström Solna stad Michael Gustafsson Nacka kommun Bo Gustaver Nyköpings kommun Kerstin Gustavsson Trafikverket Erik Hafström Danderyds kommun hafstrom Stellan Hamrin Stockholm stad Mattias Hedman Lidingö stad Siri Hillbur Solna stad Annika Häger Trafikverket Nils Ingelström Stockholm stad Peter Jensen Urstad Eskilstuna kommun Kenneth Johansson Norrhälsinge Miljökontor Jörgen Johansson Sigtuna kommun Stefan Järdö Knivsta kommun Bertil Karlsson Gnesta kommun Anita Karp Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen Erika Klang Westin Söderhamns kommun Erika.Klang Titus Kyrklund Naturvårdsverket Henrik Larsson Länsstyrelsen i Stockholms län Marlene Larsson Tierps kommun Helena Levy Stockholm stad Jonas Lidbrink Sollentuna kommun Lars Lind DISAB TELLA AB Anders Lindblom Länsstyrelsen i Stockholms län Anne Sophie Lundeqvist Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen Boel Löwenheim SLB analys Barbara A Maher Lancaster University Anne Sophie Merritt Centrum för arbets och Miljömedicin, Stockhol anne Anna Mooe Trafikverket Tomas Nitzelius Stockholm stad Börje Norberg SLB analys Christian Nordberg Håbo kommun Emma Nordling Stockholm stad, Miljöförvaltningen Tobias Nordquist Uppsala läns Landsting Michael Norman SLB analys Björne Olsson COWI AB Miljö Stockholm Henrik Olstrup ITM Stockholms universitet Anna Pagès Järfälla kommun Katarina Persson Huddinge kommun Magnus Persson Solna stad Jonas Qvarfordt Danderyds kommun Mikael Ramström HUGO TILLQUIST AB

4 Förnamn Efternamn Organisation e post Tommy Rosén Solna stad Johan Rydén Danderyds kommun Helena Sabelström Naturvårdsverket Åsa Sahlqvist Swedavia Sanna Silvergren SLB analys BrittInger Sjökvist Huddinge kommun Christer Solander Uppsala kommun Peter Strömbäck Bollnäs kommun Emma Sundling Sundbyberg stad Marie Tilja Linköpings kommun Katarina Tittelbach Sollentuna kommun Malin Täppefur SLB analys Sara Wahrby Katrineholms kommun Romana Vanickova Nyköpings kommun Marina Verbova SMHI Camilla Wester Enköpings kommun Marie Westin Trafikverket Hannes Vidmark Uppsala kommun Gunilla Wirén Gunilla Wirén Arkitektbyrå Henrik von Vegesack Sollentuna kommun Johan Ålander Arbets och miljömedicin, Akademiska sjukhuse Jenny Ångman Järfälla kommun

5 Handbok, föreskrifter och annat aktuellt från Naturvårdsverket Regionala luftvårdsdagen Östra Sveriges luftvårdsförbund Stockholm den 1 oktober 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Genomförande av EU:s direktiv och beslut Direktiv/Beslut Förordning Föreskrifter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Revideringar Luftkvalitetsförordningen april 2013 Mätföreskrifterna december 2013 Luftguiden juni 2014

8 Samverkan genom luftvårdsförbund Fördelar med samverkan Koncentration av kompetens Ekonomiska skäl Större fokus på luftfrågor Helhetssyn, synergieffekter Luftvårdsförbund i Sverige o Blekinge läns luftvårdsförbund o Dalarnas luftvårdsförbund o Kalmar läns luftvårdsförbund o Kronobergs läns luftvårdsförbund o Luft i Väst o Skånes luftvårdsförbund o Värmlands läns luftvårdsförbund o Västmanlands läns luftvårdsförbund o Östergötlands läns luftvårdsförbund o Östra Sveriges luftvårdsförbund o Göteborgsregionens luftvårdsprogram Samverkan i form av luftvårdsförbund finns i södra halvan av Sverige Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Vad är nytt? Några exempel med anknytning till rapporteringsbestämmelserna Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Information Luftkvalitet Åtgärdsprogram Kommunerna ska informera om luftkvaliteten i kommunen Informationen ska vara kostnadsfri, t.ex. via Internet NO2, SO2, CO, PM10 dagligen (varje timme om möjligt) Bensen, bly var tredje månad (varje månad om möjligt) B(a)P, As, Cd, Ni en gång per år Den som fastställer ett åtgärdsprogram (ÅP) ska skicka det till NV och andra myndigheter som berörs Allmänheten och andra berörda ska informeras kostnadsfritt på Internet om ÅP samt regelbundet om ÅP:s genomförande

11 Rapportering av data E-rapportering till EU (nytt 2014) Valideringstjänst under utveckling Stödfunktion: Datavärden för luft November December Januari Februari Mars 31 mars Mätdata och objektiv skattning till Datavärden 30 sep NV / DV: Rapportering av Sveriges luftdata till EU Oktober September Året runt Rapportering av nära-realtidsdata till EU via datavärden (frivilligt) Nytt i NFS Maj April Augusti Juli Juni 30 juni Modelldata till Datavärden Nytt i NFS Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 Rapportering av uppgifter om nya/rev ÅP Den som fastställt ett ÅP (nytt eller reviderat) ska senast tre månader efter fastställandet skicka tillämpliga uppgifter om ÅP enligt Bilaga 7 till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges rapportering av uppgifter om ÅP till EU (senast två år efter utgången av det år då det första överskridandet observerades ) Uppgifterna beaktas lämpligen redan vid framtagandet av ÅP A. Allmän information B. Information om åtgärdsprogrammet C. Allmän information om överskridandet av miljökvalitetsnormen D. Information om källfördelning E. Information om genomförda förbättringsåtgärder F. Information om beslutade åtgärder G. Information om prognoser för luftkvaliteten H. Övrig information Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Nationellt system för nära-realtidsdata Luftkvalitetsförordningen ställer krav på att informera om luftkvalitet Info om halter och överskridande ska uppdateras, om möjligt en gång i timmen, alternativt en gång per dag (undantag vissa ämnen) Under 2014 utvecklas ett nationellt system för detta Datavärden har utvecklat en Sensor Observation Service, som är ett öppet API enligt INSPIRE-direktivet Gemensamt indataformat Målet att alla kontinuerliga mätningar i Sverige är uppkopplade till tjänsten till 2015 Presentation på under november 2014 Data kan rapporteras vidare till EU / EEA Kontakt:

14 Luften i Sverige Uppdatering av data i okt/nov

15 Stöd och vägledning Nya handboken Naturvårdsverket, Vägleder vid kontroll av MKN samt vid framtagande av åtgärdsprogram Datavärden för luft, Tar emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör dessa, ger stöd vid hantering av data Referenslaboratoriet för tätortsluft mätningar: Rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av mätmetoder/mätinstrument Referenslaboratoriet för tätortsluft modeller: Rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller

16 Miljömålet Frisk Luft Tillstånd: Även om luften i Sverige som helhet är av god kvalitet medför luftföroreningar fortfarande avsevärda kostnader för samhället till följd av påverkan på hälsa och miljö. Trend: Minskande halter av kvävedioxid och partiklar särskilt i Stockholm och Göteborgs tätorter. I övrigt är trenden osäker. Trenden för ozonhalterna mer osäker och väderberoende. Varför? - Otillräckliga åtgärder har motverkat haltminskningar - Slitageprodukter från däck och vägbana ger partiklar och behöver motverkas bättre - Europeiskt luftvårdsarbete har resulterat i minskad intransport av luftföroreningar (partiklar, svavel). Ett nytt Göteborgsprotokoll och Takdirektiv som inkluderar partiklar ger visst hopp om ytterligare förbättringar. På gång: FU15 Fördjupad utvärdering av miljömålen Målvis uppföljning och analys samt olika temaavsnitt, bl.a. hållbara städer och hållbar konsumtion Remiss av målvisa delar i december 2014 Publicering: 1) Målvisa delar i maj 2015, 2) Fokusområden samt samlad bedömning sep 2015 ÅU Årlig uppföljning av miljömålen Publicering: mars 2015

17 SPEQS - ett forskningsprogram om miljökvalitetsnormer SPEQS är ett treårigt forskningsprogram som startades våren 2012 och som arbetar för att ta fram ny kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Projekt 1: Översyn av det existerande legala systemet för miljökvalitetsnormer Projekt 2: En jämförande analys av aktörer i MKN-processen Projekt 3: Miljökvalitetsnormer ur ett ekonomiskt perspektiv Klart 2015 Projekt 4: Effekter av berörda parters deltagande i vattenråd och efterlevnad av beslut enligt miljökvalitetsnormerna Projekt 5: Konflikten mellan tillstånd för vattenverksamhet och kraven i miljölagstiftningen Projekt 6: Syntes - design av policy-scenario och utvärdering

18 Tack! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Hållbar stadsutveckling en plattform för miljöstrategiskt arbete Kerstin Blom Bokliden, SKL Regionala luftvårdsdagen den 1 oktober 2014

20 På gång inom EU EU 2020 Energi och klimat ram 2030 Sjunde miljöhandlingsprogram Luftkvalitetsdirektivet EU:s bullerdirektiv Paketet för rörlighet i städer

21 Sveriges utmaningar PM 10 (Stockholm, Södertälje, Uppsala, Norrköping) Eu kommissionen har inlett eller avser att inleda rättsliga åtgärder mot 17 stater.

22 Underrättelse om överträdelser Kommission riktade den 2 februari 2009 en formell underrättelse och den 3 november ett motiverade yttrande till Sverige EU domstol 10 maj 2010 fällde Sverige för att ha överskridit gränsvärdet för överskridanden år december 2011 en ny pilotundersökning Sverige inte har vidtagit lämpliga åtgärder (svarade ) Formell underrättelse den 26 april Svar till EU-kommissionen från miljödepartementet 26 juni 2013, för åren Ev förväntat steg och besluta om motiverat yttrande PM 10 under perioden ( skrivelse den 2 juli 2014 svar 19 september (Norrköping, Stockholm, Uppsala Södertälje)

23 Vad kan vi göra på lokal nivå och vad måste staten göra Dubbdäcksförbud på vissa gator (Stockholm, Göteborg, Uppsala) Trängselavgift, Stockholm och Göteborg Dammbindning med kalciummagnesiumacetat, CMA Miljözon tunga fordon Ny vägbeläggning med hårdare och mer slittålig asfalt Förbättrade kringleder Tidigare vårrengöring Informationskampanj Satsa på framkomlighet för kollektivtrafik, gång och cykel Parkeringsåtgärder Mobility management Etc

24 Hur kan vi se till att regelverket ändras vad vill SKL? Norge har dubbdäcksavgift/skatt Hur ser det ut i Sverige? Göra det möjligt för de kommuner som inte klarar MKN luft att införa dubbdäcksavgift/skatt Det är önskvärt att dubbdäcksanvändningen minskas ytterligare

25 Partikelhaltsutredningen (Fi 2014:03) Ordförande är Petter Classon, Kammarrättsråd, i Göteborg Beslut 6 mars 2014 Uppdraget ska redovisas senast den 31 mas 2015 Lämnas förslag på åtgärder som långsiktigt kan lösa partikelproblematiken Förslå åtgärder som på kort sikt bedöms kunna lösa partikelproblematiken om andra lösaningar tar längre tid Utreda möjligheten av skatt på dubbdäcksanvändning Analysera konsekvenser Utarbeta lag och förordningstexter som behövs

26 Mer på gång nationellt Strategi för God bebyggd miljö Vägledning för hållbar utveckling Plattform för hållbar stadsutveckling Vision nationella mål inom samhällsbyggnadsområdet

27 Sveriges Kommuner och Landsting anser: att Sverige behöver en nationell stadspolitik som ger förutsättningar för utveckling av hållbara städer och tätorter och utgår från och stödjer den kommunala och regionala nivån att perspektivet jämställdhet och mångfald ska genomsyra resultat och processer att staten måste ge kommuner och regioner rådighet och samordnade verktyg för att bygga hållbara städer att staten ska fokusera och öka satsningen på forskning för stads- och tätortsutveckling.

28 Vad driver SKL? Möjlighet till helhetsavvägningar Länsstyrelsen ska lämna samordnat underlag tidigt i processen Riksintressen ska preciseras och uppdateras Avgränsa strandskydd Förutsättningar för infrastruktur, kollektivtrafik, parkering, gång & cykel Klara miljökvalitetnormerna för luft Samordnat regelverk för buller Ansvar och finansiering för klimatanpassning Energieffektivt byggande och ökad renoveringstakt

29 Luftvård Aktuellt från Trafikverket Michelle B. Remahl Miljöutredare

30 Regeringsuppdrag skapa förutsättningar för hållbara däck (Johnny Svedlund) Drop-In-bränslen (Magnus Lindgren) DALY- åtgärders effekt på folkhälsa (Jarl Hammarqvist, Martin Juneholm) Riktvärden för tunnelluft (Michelle Benyamine) Riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse (Michelle Benyamine)

31 Riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse

32 Riktlinjens innehåll Övergripande riktlinje och Fördjupad handledning Miljökvalitetsnormer, preciseringar och områden av betydelse Tillämpning i planeringsprocessen

33 Avsnitt i handledning Luftföroreningskällor Hälsokonsekvenser av luftföroreningar Åtgärder Myndigheters ansvar och roller Styrande dokument: EU-rätt, Miljöbalken, Luftkvalitetsförordningen, Naturvårdsverkets föreskrifter, Åtgärdsprogram, Plan- och bygglagen Planeringsprinciper Ordlista

34 Syfte Bidra till miljökvalitetsmålet Frisk luft och till det nya transportpolitiska målet Hälsa Gemensam vägledning vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft Gemensamt arbetssätt vid samverkan med kommuner i syfte att förbättra luftkvalitet

35 Målgrupp och bakgrund

36 Målgrupp Samhällsplanerare Regionala målstrateger för miljö Jurister Kommunikatörer Med flera

37 Bakgrund Bullerriktlinjen Höga halter av luftföroreningar i många städer Sverige dömd i EU-domstol Intern och extern kunskapsbrist

38 Tillämpning

39 Trafikverkets agerande Tidiga skeden Trafikverkets medverkan i hela planeringsprocessen Tydlighet i Trafikverkets agerande och yttranden

40 Fördjupade utredningar Planering och bebyggelse i luftförorenade områden Planering för cykelvägar, busshållplatser och resecentrum Planer som medför risk för överskridanden

41 Innehåll i fördjupade utredningar Nuvarande och prognostiserade haltnivåer Befolkningsexponering Andra eventuella föroreningskällor Järnvägstunnlar Sjöfart Flygfart Påverkan på angränsande omgivning Osäkerhetsfaktorer Åtgärder Jämförelse mellan nuläge, nollalternativ och planförslag

42 SO 2 PM 10 NO 2 Lagstiftning och styrande dokument C 6 H 6 PAH

43 Lagstiftning Miljökvalitetsnormer (MKN) och preciseringar i miljökvalitetsmålet Frisk luft Ämne MKN Preciseringar, Frisk luft NO2 PM 10 Var gäller MKN Tim: 90 µg/m 3 får överskridas 175 ggr/år Dygn: 60 µg/m 3 får överskridas 7 ggr/år År: 40 µg/m 3 Dygn: 50 µg/m 3 får överskridas 35 ggr/år År: 40 µg/m 3 Tim: 60 µg/m 3 luft År: 20 µg/m 3 luft Dygn: 30 µg/m 3 luft År: 15 µg/m 3 luft

44 Var gäller MKN Utomhus där människor vistas Runt högtrafikerade vägar Intill tunnelmynningar och ventilationstorn Övriga kartlagda luftförorenade områden

45 Fortsatt arbete

46 Trafikverkets webbsida Extern regional spridning: länsstyrelsen, kommuner Samhällsplanering i enlighet med riktlinje

47 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

48

49 Hur arbetar vi med luftfrågan på Länsstyrelsen Stockholm? Anders Lindblom Miljöplanering

50 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP) fastställt december 2012 för Stockholms län 5 kap. 4-8 Miljöbalken Luftkvalitetsförordningen Övergripande planeringsinstrument Gäller miljökvalitetsnormer Miljömålet Frisk luft

51 Sektorsövergripande åtgärder i Länsstyrelsens arbete Länsstyrelseinstruktionen- miljömål Regionala miljömålsdialogen Länsplan för infrastruktur Mobility management Samhällsbyggnadsfrågor- Hållbar stadsplanering Ekosystemtjänster

52 Länsplanens innehåll 8,7 miljarder i Stockholms län Planen gäller Länsplanens fokus Kollektivtrafik och bostadsbyggande cykel klimat optimering av befintlig infrastruktur Innehåller även trängselskattefinansierade objekt

53

54 Effektivare storstadstrafik för att klara trängsel - resvanepåverkan

55 Cykel Cykel är högt prioriterat i länsplanen 2014 presenterades en regional cykelplan Planen pekar ut regionala stråk för arbetspendling, kompletterar de kommunala cykelplanerna Länets 26 kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, SL, TMR, intresseorganisationer, forskare m. fl. har deltagit i arbetet med cykelplanen Den regionala cykelplanen har utgjort grunden för prioriteringar i länsplanen 748 mkr under planperioden Stora namngivna objekt, tex: Danderyd- Rösjön, Glömstavägen med mera Även medel i form av statlig medfinansiering till kommunerna Även nationell plan innehåller cykelsatsningar i Sthlm:s län

56 KISTA Omklädningsru m Bilpool Cykelparkeringar Direktbusslinjer SL-kort Cykeldag Jobba hemifråndagen Cykelpool

57 Vad gör Trafikverket i region Stockholm för att klara MKN för luft? Regional Luftvårdsdag Kerstin Gustavsson

58 Åtgärdsprogram för att klara MKN för Luftkvalitet (PM10 och NO2) Åtgärdsprogram för Stockholms län sedan december Trafikverket har arbetat aktivt sedan år 2000 för att öka kunskapen, kartlägga källor, informera om risker samt identifiera och testa åtgärder. Kontinuerliga mätningar på Essingeleden, samt mätningar för att identifiera källor och följa upp åtgärder. Nytt åtgärdsprogram för Luft i Stockholms län 2012 Men.. Vi klarar fortfarande inte normerna

59 Åtgärder för att klara PM10 Minskade andel dubbdäck Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska halterna av partiklar är att minska dubbdäcksslitaget. Kompletterande åtgärder - Dammbindning - Sänkta hastigheter - Trafikstyrning - Minskade trafikmängder

60 Åtgärder för att klara NO2 Minskat transportarbete - Trängselskatt - Kollektivtrafikåtgärder, infartsparkeringar, förbättra gång och cykel - Mobility Management-åtgärder - Styrmedel för effektivare godstransporter Renare fordon - Miljözoner för tunga och lätta fordon

61 Fastställda åtgärder i ÅP Stockholms län för PM10 och NO2 Trafikverket ansvarar för 4 av totalt 11 fastställda åtgärder i åtgärdsprogrammet för PM10 och NO2. Samtliga 4 avser PM10 Dammbindning på trafikleder i Stockholms län vid risk för överskridanden Dammbindning under dubbdäckssäsongen, där människor vistas och där halterna är på gränsen till eller över miljökvalitetsnormen Städning med ny teknik F.n. inte genomförbart Tidig vårstädning Städning i samband med och innan dammbindning. Översyn av vårstädning pågår. Införande av sänkt hastighet på en trafikled Hastigheten har sänkts på E18 genom Danderyd fr.o.m. oktober

62 Utredningsinsatser i åtgärdsprogrammet Utredning om införande av sänkt hastighet på trafikleder i Stockholms län Utredning har genomförts och beslut fattats om ytterligare sänkningar under hela eller del av år, fast eller variabel Höga partikelhalter Förslag till länstäckande kamera- och trafikflödesmätningar Trafikverket deltar i arbetsgrupp som tar fram förslag och i kommande utbyggnad

63 Övriga utredningar Utredning skolor Halter av partiklar (PM10) vid skolor och förskolor intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län, TrV rapport 2014:036, aspx Utredning kartläggning av värst utsatta platser Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län, TrV rapport 2014:034, aspx Utredning trafikflöden. Maximala trafikflöden för att klara normer och preciseringar för PM10 och NO2, och möjliga åtgärder, Utredning pågår år

64 Generella åtgärder i ÅP Förbättrad kollektivtrafik Samarbete med Tf, utbyggnad kollkörfält och trimningsåtgärder Främja gång- och cykeltrafik Ex. regional cykelplan Effektivare godstransporter Regional strategi för gods, samarbete för ökad effektivitet för godstransporter i länet, Mälarlänen och Citylogistik. Mobility management Regional handlingsplan för MM samt vägledning för MM i byggskedet. Samverkan med berörda kommuner Åtgärdsvalsstudier steg 1-3 i fyrstegsprincipen. Information/kommunikationsåtgärder Gemensamt ansvar i regionen

65 Tack för uppmärksamheten!

66

67 Åtgärder mot partiklar (PM10) i Stockholms stad Regionala luftvårdsdagen 2014 Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Upplägg - Åtgärder - Resultat - Framtid The Capital of Scandinavia

68 Trafikkontorets uppdrag En framkomlig och fungerande stad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Nu och i framtiden gator papperskorgar 211 mil gång- och cykelvägar 550 signalreglerade korsningar lampor gatuträd 807 broar kajer tunnlar m 2 klotter saneras/år avgiftsbelagda p-platser brunnar ritningar, fotografier och 5000 hyllmeter handlingar i arkivet

69 Driftåtgärder o Dammbindning med CMA på 34 gator. Utläggning ca 60 ggr/säsong eller så ofta det går under oktober-maj o Optimerad halkbekämpning (oklart vad denna åtgärd egentligen innebär) o Tidig vårstädning (ännu tidigare) o Ny åtgärd 2014: Spolbil som spolar vägytan med högtryck och större vattenmängd än tidigare. Tvättar också bort CMA Sid 3

70 Vakuumsug 2 st. bilar som går kontinuerligt Ingen/osäker effekt för PM Sid 4

71 Spolbil med högtryck testas sedan 2014 Oklar effekt för PM Sid 5

72 Generella styrmedel/verktyg Trängselskatt Miljözon Dubbdäck: avgiftssystem/förbud? Framkomlighetsstrategi Mobility management/ trafikreglering Satsning på cykling Gångplan (på gång..) Upphandlingskrav i entreprenader Kommunikation och information Sid 6

73 Resultat 2014 Projekt för utvärdering av effekter i samarbete med SLB-analys och Vti Lovande resultat trots en meteorologiskt ofördelaktig vår/vinter Om inget oväntat händer kommer MKN för PM10 att klaras (OBS Preliminärt!) Dammbindningen verkar ha effekt % dagen efter utlägg enligt utvärdering Effekt av städningen med vakuumsug mer osäker Extra tidig vårstädning 2014 (bakslag) Friktions- och dammförrådsmätningar Vti Rapporter finns på slb s och Vti s webb. Material från vakuumsug Sid 7

74 Både medelvärde av PM10 samt antalet dygn över gränsvärdet är det lägsta sedan mätningar påbörjades (våren 2014) Källa: SLBanalys Sid 8

75 Källa: SLBanalys Sid 9

76 Framtid det korta perspektivet Trafikkontoret fortsätter med åtgärder enligt åp optimering och utveckling av åtgärder och insatser Utvärdering av åtgärderna Revidering av åtgärdsprogrammet (LST) SoU utredning om åtgärder och effekter (rapporteras 2015) kostnadseffektivitet? Mer kunskap (forskning) behövs om metoder, åtgärder, samband och effekter Sid 10

77 Framtid det längre perspektivet Problematiken med luftkvalitet i stadsmiljö är en del av en större problematik Mer och bättre kunskap (forskning och utveckling) behövs om metoder, åtgärder, samband och effekter Nationell och regional handling Teknikutveckling (fordon mm) Trafikplanering och fysisk planering MKN är strategiska planeringsinstrument Sid 11

78 Tack! Sid 12

79 Uppsala kommun - så fixar vi luften

80 Uppsala kommun invånare i Uppsala stad inv bostäder till % kollektivtrafik idag 50 % ökad koll cyklar/dygn

81 Lägesbild 2013 dygnsvärden PM10 NO 2 ungefär lika Årsmedel Bakgrund 10-20

82 Uppsalas utmaning liten stadskärna växande befolkning förtätning och stadsgator

83 Bakgrund 2005 Krav på åtgärdsprogram 2006 Första åtgärdsprogrammet 2009 Åtgärdsplan med kompletterande åtgärder 2014 Reviderat åtgärdsprogram

84 Kungsgatan i Uppsala fredag 13.00

85 Åtgärdsfokus km/h i innerstaden Begränsad framkomlighet Miljözon Information dubbdäck

86 Genomfört 2013 Begränsad framkomlighet Dubbdäcksförbud Miljözon infördes 2013 Utvecklad renhållning Slitlager Attraktivare kollektivtrafik 30 km/h i delar av staden

87 Viktigaste nya åtgärder 2014 Dammbindning Väderkoll med åtgärder Kombinationer gaturenhållning Minska dammbildning Information och väganvisning Renare koll.trafik

88 Konflikten Ok att öka föroreningsnivåerna så länge MKN inte överskrids? Från: Till: Ökning av PM10-halten (90- percentil av dygnsmedelvärden) Öppen gata Enkelsidigt (öppna sidan) ca % Öppen gata Enkelsidigt (fasadsidan) ca % Öppen gata Dubbelsidigt ca % Enkelsidigt (öppna sidan) Enkelsidigt (fasadsidan) ca % Enkelsidigt (öppna sidan) Dubbelsidigt ca % Enkelsidigt (fasadsidan) Dubbelsidigt ca %

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT

MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT MILJÖMÅL OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT Stockholm 28 april Johan Genberg, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-05-02 1 Luftkvalitet i EU Luftkvalitetsdirektivet

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

Transport- och energienheten (Ht)

Transport- och energienheten (Ht) Transport- och energienheten (Ht) Åtgärdsplaner. Nat/int arbetet. Klimatluftarbetet. Luftfrågor Ht sammanhållande på NV EET Ht Bilavgaser/ bränsle Energisystem Ansvarig för EU arbetet om regler Både fossila

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN

ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN ÅTGÄRDSPROGRAM & TILLSYN Stockholm 23 september Matthew Ross-Jones, Enheten för luft & klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-26 1 De mest problematiska gränsvärden i Sverige

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

EU: HUR PÅVERKAS VI? HUR PÅVERKAR VI?

EU: HUR PÅVERKAS VI? HUR PÅVERKAR VI? EU: HUR PÅVERKAS VI? HUR PÅVERKAR VI? Stockholm 23 september Matthew Ross-Jones, Enheten för luft & klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-02-26 1 Övergripande EU mål för

Läs mer

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik

Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Till: EU-kommissionen, GD Miljö Yttrande med anledning av översynen av EU:s luftpolitik Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Fordonsavgaser / Exponering Hur studerar man hälsoeffekter Lite resultat Exempel på epidemiologisk studie

Läs mer

REGIONALA LUFTVÅRDSDAGEN

REGIONALA LUFTVÅRDSDAGEN REGIONALA LUFTVÅRDSDAGEN Stockholm 13 november 2015 Helena Sabelström Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-13 1 Genomförande av EU:s luftregelverk 1996 1999 2000 2002 2004 2008

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Partikelhalten i våra städer når kostsamma nivåer: biogasens hälsoaspekter överlägsna?

Partikelhalten i våra städer når kostsamma nivåer: biogasens hälsoaspekter överlägsna? Partikelhalten i våra städer når kostsamma nivåer: biogasens hälsoaspekter överlägsna? Christer Johansson Miljöutredare, SLB analys, Miljöförvaltningen, Stockholm även Professor vid Institutionen för tillämpad

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-02-29 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Åtgärdsprogram

Läs mer

Tom Bellander, Institutet för miljömedicin

Tom Bellander, Institutet för miljömedicin Tom Bellander, Institutet för miljömedicin Hälsoeffekter av partiklar Svenska lutfvårdsföreningen Tom Bellander, civ ing, docent Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL & Institutet för miljömedicin,

Läs mer

Sveriges prioriteringar i de internationella förhandlingarna

Sveriges prioriteringar i de internationella förhandlingarna Sveriges prioriteringar i de internationella förhandlingarna Regionala luftvårdsdagen 1 oktober 2013 Anna Engleryd Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-10-02 1 Sveriges internationella

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar

Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Lokala luftkvalitetsproblem och lösningar Harald Perby Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem. Mest lokala åtgärder. Känt sedan mycket länge. Två olika perspektiv Luftkvalitet Lokalt problem.

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1

I Länsstyrelsens årsredovisning (uppdrag 54) redovisas de åtgärder och insatser som pågår eller vidtagits under 2012, se Bilaga 1 YTTRANDE 1 (3) 2013-05-20 magnus.moreau@regeringskansliet.se m.registrator@regeringskansliet.se Europeiska kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm

Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm PM 2012-10-29 Bedömning av luftkvaliteten vid Paradiset 19 och 21 Bedömning av luftföroreningssituationen vid Paradiset 19 och 21 i stadsdelen Stadshagen, Stockholm Följande bedömning omfattar halterna

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson

Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Att mäta luftkvalitet Christer Johansson Miljöförvaltningen Stockholms stad Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet Poängen är att Vad man mäter och hur man presenterar resultaten

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Modeller komplement eller ersättning till mätningar?

Modeller komplement eller ersättning till mätningar? Modeller komplement eller ersättning till mätningar? Svar: Absolut nödvändigt komplement! Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län 1(8) Svar på remiss från Länsstyrelsen Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Ärendet Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett förslag till

Läs mer

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI inledning dagens luftkvalitet och trender framtidens luftkvalitet, scenario beräkningar slutsatser Dagens och framtidens luftkvalitet i

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet

Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2012/13:MP2403 ML av Helena Leander m.fl. (MP) Luftkvalitet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Per Andersson, Klimatavdelningen

Per Andersson, Klimatavdelningen 2010-09-24 Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram (utomhusluft) Per Andersson, Klimatavdelningen 010/ 6981376, per.andersson@naturvardsverket.se 2010-09-29 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft

Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft Svenska miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram - luft 1. Reglerna 2. Vad har hänt? Per Andersson, Naturvårdsverket (NV) Per.andersson@naturvardsverket.se Tel. 4610 698 1376 1 1. Reglerna om miljökvalitetsnormerna,

Läs mer

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Projektplan Länsstyrelsen i Stockholms län, miljöavdelningen Version 3 1(8) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation

Läs mer

Vinterdäckseminarium, Göteborg 14/

Vinterdäckseminarium, Göteborg 14/ Vinterdäckseminarium, Göteborg 14/10 2010 Dubbdäckens påverkan på miljö och hälsa Martin Juneholm Nationell samordnare luftkvalitet Enhet Miljö och hälsa martin.juneholm@trafikverket.se 2 2010-10-15 Dubbdäcks

Läs mer

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering

Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Dnr Sida 1 (5) 2016-08-30 Handläggare Kerstin Alquist 08-508 260 77 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Dubbdäcksförbud på Kungsgatan och Fleminggatan. Utvärdering Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. Remissyttrande

SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. Remissyttrande SOLLENTUNA KOMMUN ^/Z/// ^ 2012-03-26 Remissyttrande Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar Länsstyrelsen i Stockholms län har för yttrande översänt ett förslag till program med åtgärder för att

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Göran Pershagen 23 oktober 2013 1 PM 2,5 absorbans och PM 10 koncentrationer i olika europeiska städer Eeftens et al. 2012 NOx 1960 1970 1980

Läs mer

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet

Utblick luft, miljö och hälsa. Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Utblick luft, miljö och hälsa Lars Modig Yrkes- och miljömedicin, Umeå Universitet Disposition Riskfaktorer för folkhälsa globalt Luftföroreningar, ett hälsoproblem på global och Europeisknivå Vilka hälsoeffekter

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner

Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner LVF 2013:13 Dubbdäcksandelar i Stockholms, Uppsala och Gävleborgs läns kommuner Räkning på parkerade personbilar januari-mars 2013 samt jämförelse med räkningar på rullande personbilar Magnus Brydolf SLB-ANALYS,

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien

Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Till: Europeiska Kommissionen YTTRANDE Generalsekretariatet Rue de la Loi, 200 B-1049 BRYSSEL Belgien 2013-08-19 Överträdelseärende nr: 2012/2216 SG-Greffe(2013)D Synpunkter på svenska regeringens svar

Läs mer

Bertil Forsberg, Kadri Meister Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Christer Johansson, Slb/ITM

Bertil Forsberg, Kadri Meister Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Christer Johansson, Slb/ITM Är partiklarna som dubbdäcken skapar hälsofarliga? Bertil Forsberg, Kadri Meister Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet Christer Johansson, Slb/ITM Ett dilemma Bakgrund I media har ifrågasatts att

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar

Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Effekter av dagens o morgondagens fordonsutsläpp på befolkningens exponering för gaser och partiklar Christer Johansson ITM Stockholms universitet SLB Miljöförvaltningen, Stockholm Effekter av dagens jämfört

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Aktuellt inom miljöområdet

Aktuellt inom miljöområdet Aktuellt inom miljöområdet FAH den 2-3 april 2014 i Stockholm Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, 08 452 78 60 Aktuellt inom miljöområdet Proposition om buller Förslag

Läs mer

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL?

BÖR STOCKHOLM HA EN LOKAL MILJÖZON FÖR PERSONBILAR AV MILJÖSKÄL? SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-04-16\dagordning\tjänsteutlåtande\22.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-03-24 MHN 2009-04-16 p 22 Anette

Läs mer

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010

Dubbdäcksförbud. Stockholm. Göteborg. Uppsala. Hornsgatan, januari Odinsgatan Friggagatan, oktober Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Stockholm Hornsgatan, januari 2010 Göteborg Uppsala Odinsgatan Friggagatan, oktober 2010 Kungsgatan, Vaksalagatan, oktober 2010 Dubbdäcksförbud Hornsgatan från Jan 2010 Measuring station

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020

Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? Fi2015/2020 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-03611-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar PM 10 i Jönköping

Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen för partiklar PM 10 i Jönköping Stadsbyggnadskontoret Översiktlig planering Hanna Hult 036-10 80 39 hanna.hult@jonkoping.se UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2013-06-04 1 (8) Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för uppfyllande av miljökvalitetsnormen

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort. Dir. 2014:32. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014.

Kommittédirektiv. Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort. Dir. 2014:32. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014. Kommittédirektiv Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort Dir. 2014:32 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2014. Sammanfattning I vissa tätorter, bl.a. i Stockholm, överskrids periodvis luftkvalitetsdirektivets

Läs mer

Vi anpassar dagens start och avslut till tågtidtabellerna. * Tåg anländer Gävle kl ca 09:45 * Tåg avgår 15:10 från Gävle.

Vi anpassar dagens start och avslut till tågtidtabellerna. * Tåg anländer Gävle kl ca 09:45 * Tåg avgår 15:10 från Gävle. KONTAKTOMBUDSMÖTE När: Tisdag 14 maj kl 10.00-14.45 Var: Gävle stadshus, Spegelsalen 10.00 10.15 Fika 10.15 10.45 Redovisning av dubbdäcksinventeringen 10.45-11.15 Halter i hamnar 11.30 12.30 Lunch 12.30-13.30

Läs mer

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor

Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Bullernätverket Stockholms län - Ett nätverk för samverkan i bullerfrågor Charlotta Eriksson, Med. Dr., Handläggare Centrum för Arbets- och Miljömedicin Stockholms läns landsting Samordningsgruppen Magnus

Läs mer

Dricksvattenkontroll. Sveriges viktigaste livsmedel med Sveriges bästa kontroll

Dricksvattenkontroll. Sveriges viktigaste livsmedel med Sveriges bästa kontroll Dricksvattenkontroll Sveriges viktigaste livsmedel med Sveriges bästa kontroll Dricksvattenkontroll Kommunerna har ansvaret för offentlig kontroll av dricksvatten Kommunen har även producentansvar för

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Arninge resecentrum, Täby

Arninge resecentrum, Täby LVF 2013:20 Arninge resecentrum, Täby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Sanna Silvergren SLB-ANALYS, SEPTEMBER 2013 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

LAGAR OCH KRAV GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM

LAGAR OCH KRAV GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM LAGAR OCH KRAV GÄLLANDE ÅTGÄRDSPROGRAM Utbildning hos Reflab-modeller Norrköping 2015-10-22 Helena Sabelström 1 2 3 MKN luft regleras idag huvudsakligen i: 5 kap miljöbalken (SFS 1998:808) Luftkvalitetsförordningen

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Cykla till jobbet vinst för både miljö och hälsa. Göteborg den 31 januari 2007

Cykla till jobbet vinst för både miljö och hälsa. Göteborg den 31 januari 2007 Göteborg den 31 januari 2007 Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Harald Bouma Miljöutredare Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 42 sandra.johannesson@amm.gu.se

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen?

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Sveriges Kommuner och Landsting 4 april 2006 Centrum för folkhälsa Sid 1 Hälsoeffekter av luftföroreningar Hur påverkar partiklar i stadsluften befolkningen? Tom Bellander tom.bellander@sll.se Centrum

Läs mer

Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (mp) m fl.

Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (mp) m fl. Kerstin Alquist Trafikplanering 08-508 260 77 kerstin.alquist@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-12-10 Risk för böter vid eventuell fällande dom i EUdomstolen om luftkvalitet. Svar

Läs mer

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna

Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Luftföroreningar i de Värmländska tätorterna Vilka är det som har störst betydelse och vilka är hälsoeffekterna? Var kommer föroreningarna ifrån? Projekt Samverkan 2012-2014 Resultat Åtgärder Kvävedioxid

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Hur ser vår luftkvalitet ut? - UTOMHUSLUFTEN

Hur ser vår luftkvalitet ut? - UTOMHUSLUFTEN Hur ser vår luftkvalitet ut? - UTOMHUSLUFTEN Christer Johansson Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms Universitet SLB-analys, Miljöförvaltningen i Stockholm Symposium om Luft och hälsa,

Läs mer

Yttrande över RUFS 2010-Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (LS 1304-0578)

Yttrande över RUFS 2010-Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (LS 1304-0578) 2013-12-19 SLSO 13-1395 Yttrande över RUFS 2010-Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (LS 1304-0578) Ärendet Stockholms läns sjukvårdsområde har erbjudits möjlighet att yttra sig över aktualitet

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

Omprövning av. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala

Omprövning av. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala Omprövning av Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala Förord Uppsala kommun har under ett flertal år haft för höga halter av partiklar och kvävedioxid på några gatuavsnitt i den centrala

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 december 2014. Regeringsbeslut I:3 2014-01-23 M2014/210/Mm Miljödepartementet Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Uppdrag att ta fram förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Regeringens beslut

Läs mer

Åtgärdsplan för luftkvalitet. förstudie för Vägverket Region Sydöst

Åtgärdsplan för luftkvalitet. förstudie för Vägverket Region Sydöst Åtgärdsplan för luftkvalitet förstudie för Vägverket Region Sydöst Åtgärdsplan för luftkvalitet förstudie för Vägverket Region Sydöst Vägverket 2006-11-03 Beställare Vägverket Region Sydöst 551 91 Jönköping

Läs mer

Kv. Stora Frösunda, Solna

Kv. Stora Frösunda, Solna LVF 2010:19 Kv. Stora Frösunda, Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR, PM10 Lars Burman SLB-ANALYS, OKTOBER 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Luftföroreningar i närmiljön påverkar vår hälsa ALLIS Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin

Luftföroreningar i närmiljön påverkar vår hälsa ALLIS Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin Luftföroreningar i närmiljön påverkar vår hälsa ALLIS 213 Kristina Jakobsson Arbets- och miljömedicin Detta vet man - men vid vilken nivå? Finns det säkra nivåer? Dödlighet Luftvägssjukdom Hjärtkärlsjukdom

Läs mer

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner 0 Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet Miljökvalitetsnormer ur ett mätperspektiv 1 Vilka kommuner mäter vad och hur? Luftkvaliteten

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer