Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014"

Transkript

1 Välkommen till Regionala luftvårdsdagen, onsdagen den 1 oktober 2014 Årets regionala luftvårdsdag fokuserar på åtgärder och myndigheternas åtgärdsarbete. Vilka insatser sker på nationell, regional och lokal nivå i luftvårdsarbetet? Hur fortlöper arbetet med åtgärdsprogrammen och hur långt räcker det? Under dagen får du information om aktuella projekt. Välkommen till en intressant dag om praktiskt luftvårdsarbete! Ett pass under dagen handlar om vegetation som åtgärd för renare luft. Ett annat pass handlar om lungfunktion och kopplingen mellan hälsa och luftkvalitet. Du kommer även få möjlighet att själva testa din lungfunktion genom att blåsa i en spirometer. Målgrupp för dagen är främst luftvårdsförbundets medlemmar, dvs företag, myndigheter och organisationer i Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Södermanlands län, men även andra intresserade är välkomna att delta. Plats: Evenemanget äger rum på Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 i Stockholm. Seminariet (inklusive fika och lunch) är kostnadsfritt, men avanmälan efter 26/9 debiteras 300 kronor. Sista anmälningsdag är fredagen den 26 september Deltagaranmälan sänder du till e-post: Ange Regionala luftvårdsdagen 1/10 i ämnesraden. Program hittar du på nästa sida >>

2 PROGRAM 09:00 Registrering 09:30 Inledning Välkomsthälsning Johan Edstav, landstingsråd i Uppsala och v ordf. Östra Sveriges LVF Dagens program, moderator Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 09:45 I: Aktuellt om luftvård på nationell nivå Handbok, föreskrifter och annat aktuellt från Naturvårdsverket, Helena Sabelström Hållbar stadsutveckling en plattform för miljöstrategiskt arbete, Kerstin Blom Bokliden Aktuellt från Trafikverket Michelle Benyamine, Trafikverket Foto: Christina Fagergren II: Regionalt och lokalt åtgärdsarbete Sektorsövergripande åtgärder i Stockholms län, Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm Vad gör Trafikverket i region Stockholm för att klara MKN för luft? Kerstin Gustavsson Åtgärder mot partiklar i Stockholms stad Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Lunch Åtgärdsprogram Södertälje stad, Anders Eklind Så fixar Uppsala kommun luften i sitt nya åtgärdsprogram, Hannes Vidmark, Miljökontoret Spirometridagarna: lungfunktionstest för allmänheten med tema ren luft Anne Sophie Merritt, Centrum för arbets och miljömedicin, Stockholms läns landsting Fika med spirometerblås för den som vill Foto: Christina Fagergren III: Vegetation som åtgärd mot luftföroreningar Impact of roadside vegetation on airborne concentrations of vehicle derive particulate matter Barbara A Maher, professor, Lancaster university, United Kingdom Pilotprojekt reducering av partikelhalter i luft vid förskolor och skolor Michael Gustafsson, Nacka kommun, Byggenheten Avslut

3 Förnamn Efternamn Organisation e post Heléne Alpfjord SMHI Göran Andersson Östra Sveriges Luftvårdsförbund Said Ashrafi Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Åke Askensten Stockholm stad Ellinor Avsan Huddinge kommun Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholms län Michelle Benyamine Remahl Trafikverket Lisa Bergquist Gävle kommun Mathias Bergström DISAB TELLA AB Kerstin Blom Bokliden Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Lars Burman SLB analys Thomas Deinoff Nacka kommun Jens Doverberg Strängnäs kommun Magnus Dybeck Nynäshamns kommun Johan Edstav Uppsala läns Landsting Anders Eklind Södertälje stad Kristina Eneroth SLB analys Hedda Ericsson Tyresö kommun Kristina Eriksson Österåkers kommun Thomas Fredriksson Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Veronica Gelland Boström Solna stad Michael Gustafsson Nacka kommun Bo Gustaver Nyköpings kommun Kerstin Gustavsson Trafikverket Erik Hafström Danderyds kommun hafstrom Stellan Hamrin Stockholm stad Mattias Hedman Lidingö stad Siri Hillbur Solna stad Annika Häger Trafikverket Nils Ingelström Stockholm stad Peter Jensen Urstad Eskilstuna kommun Kenneth Johansson Norrhälsinge Miljökontor Jörgen Johansson Sigtuna kommun Stefan Järdö Knivsta kommun Bertil Karlsson Gnesta kommun Anita Karp Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen Erika Klang Westin Söderhamns kommun Erika.Klang Titus Kyrklund Naturvårdsverket Henrik Larsson Länsstyrelsen i Stockholms län Marlene Larsson Tierps kommun Helena Levy Stockholm stad Jonas Lidbrink Sollentuna kommun Lars Lind DISAB TELLA AB Anders Lindblom Länsstyrelsen i Stockholms län Anne Sophie Lundeqvist Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen Boel Löwenheim SLB analys Barbara A Maher Lancaster University Anne Sophie Merritt Centrum för arbets och Miljömedicin, Stockhol anne Anna Mooe Trafikverket Tomas Nitzelius Stockholm stad Börje Norberg SLB analys Christian Nordberg Håbo kommun Emma Nordling Stockholm stad, Miljöförvaltningen Tobias Nordquist Uppsala läns Landsting Michael Norman SLB analys Björne Olsson COWI AB Miljö Stockholm Henrik Olstrup ITM Stockholms universitet Anna Pagès Järfälla kommun Katarina Persson Huddinge kommun Magnus Persson Solna stad Jonas Qvarfordt Danderyds kommun Mikael Ramström HUGO TILLQUIST AB

4 Förnamn Efternamn Organisation e post Tommy Rosén Solna stad Johan Rydén Danderyds kommun Helena Sabelström Naturvårdsverket Åsa Sahlqvist Swedavia Sanna Silvergren SLB analys BrittInger Sjökvist Huddinge kommun Christer Solander Uppsala kommun Peter Strömbäck Bollnäs kommun Emma Sundling Sundbyberg stad Marie Tilja Linköpings kommun Katarina Tittelbach Sollentuna kommun Malin Täppefur SLB analys Sara Wahrby Katrineholms kommun Romana Vanickova Nyköpings kommun Marina Verbova SMHI Camilla Wester Enköpings kommun Marie Westin Trafikverket Hannes Vidmark Uppsala kommun Gunilla Wirén Gunilla Wirén Arkitektbyrå Henrik von Vegesack Sollentuna kommun Johan Ålander Arbets och miljömedicin, Akademiska sjukhuse Jenny Ångman Järfälla kommun

5 Handbok, föreskrifter och annat aktuellt från Naturvårdsverket Regionala luftvårdsdagen Östra Sveriges luftvårdsförbund Stockholm den 1 oktober 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

6 Genomförande av EU:s direktiv och beslut Direktiv/Beslut Förordning Föreskrifter Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

7 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Revideringar Luftkvalitetsförordningen april 2013 Mätföreskrifterna december 2013 Luftguiden juni 2014

8 Samverkan genom luftvårdsförbund Fördelar med samverkan Koncentration av kompetens Ekonomiska skäl Större fokus på luftfrågor Helhetssyn, synergieffekter Luftvårdsförbund i Sverige o Blekinge läns luftvårdsförbund o Dalarnas luftvårdsförbund o Kalmar läns luftvårdsförbund o Kronobergs läns luftvårdsförbund o Luft i Väst o Skånes luftvårdsförbund o Värmlands läns luftvårdsförbund o Västmanlands läns luftvårdsförbund o Östergötlands läns luftvårdsförbund o Östra Sveriges luftvårdsförbund o Göteborgsregionens luftvårdsprogram Samverkan i form av luftvårdsförbund finns i södra halvan av Sverige Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

9 Vad är nytt? Några exempel med anknytning till rapporteringsbestämmelserna Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

10 Information Luftkvalitet Åtgärdsprogram Kommunerna ska informera om luftkvaliteten i kommunen Informationen ska vara kostnadsfri, t.ex. via Internet NO2, SO2, CO, PM10 dagligen (varje timme om möjligt) Bensen, bly var tredje månad (varje månad om möjligt) B(a)P, As, Cd, Ni en gång per år Den som fastställer ett åtgärdsprogram (ÅP) ska skicka det till NV och andra myndigheter som berörs Allmänheten och andra berörda ska informeras kostnadsfritt på Internet om ÅP samt regelbundet om ÅP:s genomförande

11 Rapportering av data E-rapportering till EU (nytt 2014) Valideringstjänst under utveckling Stödfunktion: Datavärden för luft November December Januari Februari Mars 31 mars Mätdata och objektiv skattning till Datavärden 30 sep NV / DV: Rapportering av Sveriges luftdata till EU Oktober September Året runt Rapportering av nära-realtidsdata till EU via datavärden (frivilligt) Nytt i NFS Maj April Augusti Juli Juni 30 juni Modelldata till Datavärden Nytt i NFS Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 Rapportering av uppgifter om nya/rev ÅP Den som fastställt ett ÅP (nytt eller reviderat) ska senast tre månader efter fastställandet skicka tillämpliga uppgifter om ÅP enligt Bilaga 7 till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges rapportering av uppgifter om ÅP till EU (senast två år efter utgången av det år då det första överskridandet observerades ) Uppgifterna beaktas lämpligen redan vid framtagandet av ÅP A. Allmän information B. Information om åtgärdsprogrammet C. Allmän information om överskridandet av miljökvalitetsnormen D. Information om källfördelning E. Information om genomförda förbättringsåtgärder F. Information om beslutade åtgärder G. Information om prognoser för luftkvaliteten H. Övrig information Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Nationellt system för nära-realtidsdata Luftkvalitetsförordningen ställer krav på att informera om luftkvalitet Info om halter och överskridande ska uppdateras, om möjligt en gång i timmen, alternativt en gång per dag (undantag vissa ämnen) Under 2014 utvecklas ett nationellt system för detta Datavärden har utvecklat en Sensor Observation Service, som är ett öppet API enligt INSPIRE-direktivet Gemensamt indataformat Målet att alla kontinuerliga mätningar i Sverige är uppkopplade till tjänsten till 2015 Presentation på under november 2014 Data kan rapporteras vidare till EU / EEA Kontakt:

14 Luften i Sverige Uppdatering av data i okt/nov

15 Stöd och vägledning Nya handboken Naturvårdsverket, Vägleder vid kontroll av MKN samt vid framtagande av åtgärdsprogram Datavärden för luft, Tar emot de resultat som kommunerna årligen rapporterar till följd av sin kontroll samt lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör dessa, ger stöd vid hantering av data Referenslaboratoriet för tätortsluft mätningar: Rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av mätmetoder/mätinstrument Referenslaboratoriet för tätortsluft modeller: Rådgivning vid val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller

16 Miljömålet Frisk Luft Tillstånd: Även om luften i Sverige som helhet är av god kvalitet medför luftföroreningar fortfarande avsevärda kostnader för samhället till följd av påverkan på hälsa och miljö. Trend: Minskande halter av kvävedioxid och partiklar särskilt i Stockholm och Göteborgs tätorter. I övrigt är trenden osäker. Trenden för ozonhalterna mer osäker och väderberoende. Varför? - Otillräckliga åtgärder har motverkat haltminskningar - Slitageprodukter från däck och vägbana ger partiklar och behöver motverkas bättre - Europeiskt luftvårdsarbete har resulterat i minskad intransport av luftföroreningar (partiklar, svavel). Ett nytt Göteborgsprotokoll och Takdirektiv som inkluderar partiklar ger visst hopp om ytterligare förbättringar. På gång: FU15 Fördjupad utvärdering av miljömålen Målvis uppföljning och analys samt olika temaavsnitt, bl.a. hållbara städer och hållbar konsumtion Remiss av målvisa delar i december 2014 Publicering: 1) Målvisa delar i maj 2015, 2) Fokusområden samt samlad bedömning sep 2015 ÅU Årlig uppföljning av miljömålen Publicering: mars 2015

17 SPEQS - ett forskningsprogram om miljökvalitetsnormer SPEQS är ett treårigt forskningsprogram som startades våren 2012 och som arbetar för att ta fram ny kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Projekt 1: Översyn av det existerande legala systemet för miljökvalitetsnormer Projekt 2: En jämförande analys av aktörer i MKN-processen Projekt 3: Miljökvalitetsnormer ur ett ekonomiskt perspektiv Klart 2015 Projekt 4: Effekter av berörda parters deltagande i vattenråd och efterlevnad av beslut enligt miljökvalitetsnormerna Projekt 5: Konflikten mellan tillstånd för vattenverksamhet och kraven i miljölagstiftningen Projekt 6: Syntes - design av policy-scenario och utvärdering

18 Tack! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Hållbar stadsutveckling en plattform för miljöstrategiskt arbete Kerstin Blom Bokliden, SKL Regionala luftvårdsdagen den 1 oktober 2014

20 På gång inom EU EU 2020 Energi och klimat ram 2030 Sjunde miljöhandlingsprogram Luftkvalitetsdirektivet EU:s bullerdirektiv Paketet för rörlighet i städer

21 Sveriges utmaningar PM 10 (Stockholm, Södertälje, Uppsala, Norrköping) Eu kommissionen har inlett eller avser att inleda rättsliga åtgärder mot 17 stater.

22 Underrättelse om överträdelser Kommission riktade den 2 februari 2009 en formell underrättelse och den 3 november ett motiverade yttrande till Sverige EU domstol 10 maj 2010 fällde Sverige för att ha överskridit gränsvärdet för överskridanden år december 2011 en ny pilotundersökning Sverige inte har vidtagit lämpliga åtgärder (svarade ) Formell underrättelse den 26 april Svar till EU-kommissionen från miljödepartementet 26 juni 2013, för åren Ev förväntat steg och besluta om motiverat yttrande PM 10 under perioden ( skrivelse den 2 juli 2014 svar 19 september (Norrköping, Stockholm, Uppsala Södertälje)

23 Vad kan vi göra på lokal nivå och vad måste staten göra Dubbdäcksförbud på vissa gator (Stockholm, Göteborg, Uppsala) Trängselavgift, Stockholm och Göteborg Dammbindning med kalciummagnesiumacetat, CMA Miljözon tunga fordon Ny vägbeläggning med hårdare och mer slittålig asfalt Förbättrade kringleder Tidigare vårrengöring Informationskampanj Satsa på framkomlighet för kollektivtrafik, gång och cykel Parkeringsåtgärder Mobility management Etc

24 Hur kan vi se till att regelverket ändras vad vill SKL? Norge har dubbdäcksavgift/skatt Hur ser det ut i Sverige? Göra det möjligt för de kommuner som inte klarar MKN luft att införa dubbdäcksavgift/skatt Det är önskvärt att dubbdäcksanvändningen minskas ytterligare

25 Partikelhaltsutredningen (Fi 2014:03) Ordförande är Petter Classon, Kammarrättsråd, i Göteborg Beslut 6 mars 2014 Uppdraget ska redovisas senast den 31 mas 2015 Lämnas förslag på åtgärder som långsiktigt kan lösa partikelproblematiken Förslå åtgärder som på kort sikt bedöms kunna lösa partikelproblematiken om andra lösaningar tar längre tid Utreda möjligheten av skatt på dubbdäcksanvändning Analysera konsekvenser Utarbeta lag och förordningstexter som behövs

26 Mer på gång nationellt Strategi för God bebyggd miljö Vägledning för hållbar utveckling Plattform för hållbar stadsutveckling Vision nationella mål inom samhällsbyggnadsområdet

27 Sveriges Kommuner och Landsting anser: att Sverige behöver en nationell stadspolitik som ger förutsättningar för utveckling av hållbara städer och tätorter och utgår från och stödjer den kommunala och regionala nivån att perspektivet jämställdhet och mångfald ska genomsyra resultat och processer att staten måste ge kommuner och regioner rådighet och samordnade verktyg för att bygga hållbara städer att staten ska fokusera och öka satsningen på forskning för stads- och tätortsutveckling.

28 Vad driver SKL? Möjlighet till helhetsavvägningar Länsstyrelsen ska lämna samordnat underlag tidigt i processen Riksintressen ska preciseras och uppdateras Avgränsa strandskydd Förutsättningar för infrastruktur, kollektivtrafik, parkering, gång & cykel Klara miljökvalitetnormerna för luft Samordnat regelverk för buller Ansvar och finansiering för klimatanpassning Energieffektivt byggande och ökad renoveringstakt

29 Luftvård Aktuellt från Trafikverket Michelle B. Remahl Miljöutredare

30 Regeringsuppdrag skapa förutsättningar för hållbara däck (Johnny Svedlund) Drop-In-bränslen (Magnus Lindgren) DALY- åtgärders effekt på folkhälsa (Jarl Hammarqvist, Martin Juneholm) Riktvärden för tunnelluft (Michelle Benyamine) Riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse (Michelle Benyamine)

31 Riktlinje för luftkvalitet vid planering av bebyggelse

32 Riktlinjens innehåll Övergripande riktlinje och Fördjupad handledning Miljökvalitetsnormer, preciseringar och områden av betydelse Tillämpning i planeringsprocessen

33 Avsnitt i handledning Luftföroreningskällor Hälsokonsekvenser av luftföroreningar Åtgärder Myndigheters ansvar och roller Styrande dokument: EU-rätt, Miljöbalken, Luftkvalitetsförordningen, Naturvårdsverkets föreskrifter, Åtgärdsprogram, Plan- och bygglagen Planeringsprinciper Ordlista

34 Syfte Bidra till miljökvalitetsmålet Frisk luft och till det nya transportpolitiska målet Hälsa Gemensam vägledning vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft Gemensamt arbetssätt vid samverkan med kommuner i syfte att förbättra luftkvalitet

35 Målgrupp och bakgrund

36 Målgrupp Samhällsplanerare Regionala målstrateger för miljö Jurister Kommunikatörer Med flera

37 Bakgrund Bullerriktlinjen Höga halter av luftföroreningar i många städer Sverige dömd i EU-domstol Intern och extern kunskapsbrist

38 Tillämpning

39 Trafikverkets agerande Tidiga skeden Trafikverkets medverkan i hela planeringsprocessen Tydlighet i Trafikverkets agerande och yttranden

40 Fördjupade utredningar Planering och bebyggelse i luftförorenade områden Planering för cykelvägar, busshållplatser och resecentrum Planer som medför risk för överskridanden

41 Innehåll i fördjupade utredningar Nuvarande och prognostiserade haltnivåer Befolkningsexponering Andra eventuella föroreningskällor Järnvägstunnlar Sjöfart Flygfart Påverkan på angränsande omgivning Osäkerhetsfaktorer Åtgärder Jämförelse mellan nuläge, nollalternativ och planförslag

42 SO 2 PM 10 NO 2 Lagstiftning och styrande dokument C 6 H 6 PAH

43 Lagstiftning Miljökvalitetsnormer (MKN) och preciseringar i miljökvalitetsmålet Frisk luft Ämne MKN Preciseringar, Frisk luft NO2 PM 10 Var gäller MKN Tim: 90 µg/m 3 får överskridas 175 ggr/år Dygn: 60 µg/m 3 får överskridas 7 ggr/år År: 40 µg/m 3 Dygn: 50 µg/m 3 får överskridas 35 ggr/år År: 40 µg/m 3 Tim: 60 µg/m 3 luft År: 20 µg/m 3 luft Dygn: 30 µg/m 3 luft År: 15 µg/m 3 luft

44 Var gäller MKN Utomhus där människor vistas Runt högtrafikerade vägar Intill tunnelmynningar och ventilationstorn Övriga kartlagda luftförorenade områden

45 Fortsatt arbete

46 Trafikverkets webbsida Extern regional spridning: länsstyrelsen, kommuner Samhällsplanering i enlighet med riktlinje

47 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

48

49 Hur arbetar vi med luftfrågan på Länsstyrelsen Stockholm? Anders Lindblom Miljöplanering

50 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP) fastställt december 2012 för Stockholms län 5 kap. 4-8 Miljöbalken Luftkvalitetsförordningen Övergripande planeringsinstrument Gäller miljökvalitetsnormer Miljömålet Frisk luft

51 Sektorsövergripande åtgärder i Länsstyrelsens arbete Länsstyrelseinstruktionen- miljömål Regionala miljömålsdialogen Länsplan för infrastruktur Mobility management Samhällsbyggnadsfrågor- Hållbar stadsplanering Ekosystemtjänster

52 Länsplanens innehåll 8,7 miljarder i Stockholms län Planen gäller Länsplanens fokus Kollektivtrafik och bostadsbyggande cykel klimat optimering av befintlig infrastruktur Innehåller även trängselskattefinansierade objekt

53

54 Effektivare storstadstrafik för att klara trängsel - resvanepåverkan

55 Cykel Cykel är högt prioriterat i länsplanen 2014 presenterades en regional cykelplan Planen pekar ut regionala stråk för arbetspendling, kompletterar de kommunala cykelplanerna Länets 26 kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket, SL, TMR, intresseorganisationer, forskare m. fl. har deltagit i arbetet med cykelplanen Den regionala cykelplanen har utgjort grunden för prioriteringar i länsplanen 748 mkr under planperioden Stora namngivna objekt, tex: Danderyd- Rösjön, Glömstavägen med mera Även medel i form av statlig medfinansiering till kommunerna Även nationell plan innehåller cykelsatsningar i Sthlm:s län

56 KISTA Omklädningsru m Bilpool Cykelparkeringar Direktbusslinjer SL-kort Cykeldag Jobba hemifråndagen Cykelpool

57 Vad gör Trafikverket i region Stockholm för att klara MKN för luft? Regional Luftvårdsdag Kerstin Gustavsson

58 Åtgärdsprogram för att klara MKN för Luftkvalitet (PM10 och NO2) Åtgärdsprogram för Stockholms län sedan december Trafikverket har arbetat aktivt sedan år 2000 för att öka kunskapen, kartlägga källor, informera om risker samt identifiera och testa åtgärder. Kontinuerliga mätningar på Essingeleden, samt mätningar för att identifiera källor och följa upp åtgärder. Nytt åtgärdsprogram för Luft i Stockholms län 2012 Men.. Vi klarar fortfarande inte normerna

59 Åtgärder för att klara PM10 Minskade andel dubbdäck Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska halterna av partiklar är att minska dubbdäcksslitaget. Kompletterande åtgärder - Dammbindning - Sänkta hastigheter - Trafikstyrning - Minskade trafikmängder

60 Åtgärder för att klara NO2 Minskat transportarbete - Trängselskatt - Kollektivtrafikåtgärder, infartsparkeringar, förbättra gång och cykel - Mobility Management-åtgärder - Styrmedel för effektivare godstransporter Renare fordon - Miljözoner för tunga och lätta fordon

61 Fastställda åtgärder i ÅP Stockholms län för PM10 och NO2 Trafikverket ansvarar för 4 av totalt 11 fastställda åtgärder i åtgärdsprogrammet för PM10 och NO2. Samtliga 4 avser PM10 Dammbindning på trafikleder i Stockholms län vid risk för överskridanden Dammbindning under dubbdäckssäsongen, där människor vistas och där halterna är på gränsen till eller över miljökvalitetsnormen Städning med ny teknik F.n. inte genomförbart Tidig vårstädning Städning i samband med och innan dammbindning. Översyn av vårstädning pågår. Införande av sänkt hastighet på en trafikled Hastigheten har sänkts på E18 genom Danderyd fr.o.m. oktober

62 Utredningsinsatser i åtgärdsprogrammet Utredning om införande av sänkt hastighet på trafikleder i Stockholms län Utredning har genomförts och beslut fattats om ytterligare sänkningar under hela eller del av år, fast eller variabel Höga partikelhalter Förslag till länstäckande kamera- och trafikflödesmätningar Trafikverket deltar i arbetsgrupp som tar fram förslag och i kommande utbyggnad

63 Övriga utredningar Utredning skolor Halter av partiklar (PM10) vid skolor och förskolor intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län, TrV rapport 2014:036, aspx Utredning kartläggning av värst utsatta platser Åtgärder mot höga halter av partiklar (PM10) på platser där människor vistas intill hårt trafikbelastade vägar i Stockholms län, TrV rapport 2014:034, aspx Utredning trafikflöden. Maximala trafikflöden för att klara normer och preciseringar för PM10 och NO2, och möjliga åtgärder, Utredning pågår år

64 Generella åtgärder i ÅP Förbättrad kollektivtrafik Samarbete med Tf, utbyggnad kollkörfält och trimningsåtgärder Främja gång- och cykeltrafik Ex. regional cykelplan Effektivare godstransporter Regional strategi för gods, samarbete för ökad effektivitet för godstransporter i länet, Mälarlänen och Citylogistik. Mobility management Regional handlingsplan för MM samt vägledning för MM i byggskedet. Samverkan med berörda kommuner Åtgärdsvalsstudier steg 1-3 i fyrstegsprincipen. Information/kommunikationsåtgärder Gemensamt ansvar i regionen

65 Tack för uppmärksamheten!

66

67 Åtgärder mot partiklar (PM10) i Stockholms stad Regionala luftvårdsdagen 2014 Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Upplägg - Åtgärder - Resultat - Framtid The Capital of Scandinavia

68 Trafikkontorets uppdrag En framkomlig och fungerande stad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Nu och i framtiden gator papperskorgar 211 mil gång- och cykelvägar 550 signalreglerade korsningar lampor gatuträd 807 broar kajer tunnlar m 2 klotter saneras/år avgiftsbelagda p-platser brunnar ritningar, fotografier och 5000 hyllmeter handlingar i arkivet

69 Driftåtgärder o Dammbindning med CMA på 34 gator. Utläggning ca 60 ggr/säsong eller så ofta det går under oktober-maj o Optimerad halkbekämpning (oklart vad denna åtgärd egentligen innebär) o Tidig vårstädning (ännu tidigare) o Ny åtgärd 2014: Spolbil som spolar vägytan med högtryck och större vattenmängd än tidigare. Tvättar också bort CMA Sid 3

70 Vakuumsug 2 st. bilar som går kontinuerligt Ingen/osäker effekt för PM Sid 4

71 Spolbil med högtryck testas sedan 2014 Oklar effekt för PM Sid 5

72 Generella styrmedel/verktyg Trängselskatt Miljözon Dubbdäck: avgiftssystem/förbud? Framkomlighetsstrategi Mobility management/ trafikreglering Satsning på cykling Gångplan (på gång..) Upphandlingskrav i entreprenader Kommunikation och information Sid 6

73 Resultat 2014 Projekt för utvärdering av effekter i samarbete med SLB-analys och Vti Lovande resultat trots en meteorologiskt ofördelaktig vår/vinter Om inget oväntat händer kommer MKN för PM10 att klaras (OBS Preliminärt!) Dammbindningen verkar ha effekt % dagen efter utlägg enligt utvärdering Effekt av städningen med vakuumsug mer osäker Extra tidig vårstädning 2014 (bakslag) Friktions- och dammförrådsmätningar Vti Rapporter finns på slb s och Vti s webb. Material från vakuumsug Sid 7

74 Både medelvärde av PM10 samt antalet dygn över gränsvärdet är det lägsta sedan mätningar påbörjades (våren 2014) Källa: SLBanalys Sid 8

75 Källa: SLBanalys Sid 9

76 Framtid det korta perspektivet Trafikkontoret fortsätter med åtgärder enligt åp optimering och utveckling av åtgärder och insatser Utvärdering av åtgärderna Revidering av åtgärdsprogrammet (LST) SoU utredning om åtgärder och effekter (rapporteras 2015) kostnadseffektivitet? Mer kunskap (forskning) behövs om metoder, åtgärder, samband och effekter Sid 10

77 Framtid det längre perspektivet Problematiken med luftkvalitet i stadsmiljö är en del av en större problematik Mer och bättre kunskap (forskning och utveckling) behövs om metoder, åtgärder, samband och effekter Nationell och regional handling Teknikutveckling (fordon mm) Trafikplanering och fysisk planering MKN är strategiska planeringsinstrument Sid 11

78 Tack! Sid 12

79 Uppsala kommun - så fixar vi luften

80 Uppsala kommun invånare i Uppsala stad inv bostäder till % kollektivtrafik idag 50 % ökad koll cyklar/dygn

81 Lägesbild 2013 dygnsvärden PM10 NO 2 ungefär lika Årsmedel Bakgrund 10-20

82 Uppsalas utmaning liten stadskärna växande befolkning förtätning och stadsgator

83 Bakgrund 2005 Krav på åtgärdsprogram 2006 Första åtgärdsprogrammet 2009 Åtgärdsplan med kompletterande åtgärder 2014 Reviderat åtgärdsprogram

84 Kungsgatan i Uppsala fredag 13.00

85 Åtgärdsfokus km/h i innerstaden Begränsad framkomlighet Miljözon Information dubbdäck

86 Genomfört 2013 Begränsad framkomlighet Dubbdäcksförbud Miljözon infördes 2013 Utvecklad renhållning Slitlager Attraktivare kollektivtrafik 30 km/h i delar av staden

87 Viktigaste nya åtgärder 2014 Dammbindning Väderkoll med åtgärder Kombinationer gaturenhållning Minska dammbildning Information och väganvisning Renare koll.trafik

88 Konflikten Ok att öka föroreningsnivåerna så länge MKN inte överskrids? Från: Till: Ökning av PM10-halten (90- percentil av dygnsmedelvärden) Öppen gata Enkelsidigt (öppna sidan) ca % Öppen gata Enkelsidigt (fasadsidan) ca % Öppen gata Dubbelsidigt ca % Enkelsidigt (öppna sidan) Enkelsidigt (fasadsidan) ca % Enkelsidigt (öppna sidan) Dubbelsidigt ca % Enkelsidigt (fasadsidan) Dubbelsidigt ca %

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län februari 2012 Rapport 2001:01 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län version februari 2012 Revideringen av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande.

Den svenska regeringen får med anledning av skrivelsen framföra följande. 212-2-15 M211/382/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för miljö B-149 BRYSSEL Belgien Svar på Europeiska kommissionens skrivelse angående tillämpningen av

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering

Miljökvalitetsnormer i fysisk planering Boverket Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering En orientering för handläggare Boverket april 2006 Titel: Miljökvalitetsnormer i

Läs mer

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid

Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid Regeringsbeslut 18 2004-12-09 M2003/1891/Mk M2004/141/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 STOCKHOLM Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och

Läs mer

4 (4) Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande till Finansdepartementet.

4 (4) Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande till Finansdepartementet. SIGNERAD 2015-08-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-08-24 Vår referens Maria Bredin Sekreterare Maria.Bredin@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Finansdepartementet skatt på dubbdäcksanvändning

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund

Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund LVF 2015:1 Luftkvalitet inom Östra Sveriges luftvårdsförbund MÄTNINGAR ÅR 2014 SLB-ANALYS, MAJ ÅR 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Sammanfattning... 5 Abstract... 8 Inledning...10

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun LVF 2011:19 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun Magnus Brydolf Boel Lövenheim SLB-ANALYS, FEBRUARI 2012 Förord Denna

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom LundaMaTs 2003-2005 i Lunds kommun Papper

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom ramen för LundaMaTs 2003-2005 i Lunds

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö. Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning RE M ISSV E RS Konsekvensbedömning för förslag till åtgärdsprogram i Malmö Konsekvensanalyser inklusive miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådsunderlag december 2006 ION Titel: Konsekvensbedömning

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet

Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Trängselskattens effekt på luftkvaliteten i Göteborgsområdet Förord Denna utredning är genomförd av miljöförvaltningen i Göteborg. Utredningen och rapporten är framtagna för att beskriva hur trängselskatten

Läs mer