Porträtt. Medborgardialog med unga i miljonprogram: De skapar nya kvarter med svensk spelsuccé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Porträtt. Medborgardialog med unga i miljonprogram: De skapar nya kvarter med svensk spelsuccé"

Transkript

1 Porträtt Medborgardialog med unga i miljonprogram: De skapar nya kvarter med svensk spelsuccé 16 BYGGINFO PM APRIL JUNI 2012

2 Ungdomar bidrar till detaljplaneprogram och idéer om byggande genom att skapa miljöer av ull och mineral i den svenska spelsuccén Minecraft. Det låter precis hur flummigt som helst. Men det finns forskning och erfarenheter som pekar på att nya gre av social karaktär i byggprocessen kan vara både lönsamma och skapa effektivitet. AV KARIN LARÉN HALLSTRÖM I t takes a village to raise a child är ett citat som tillskrivs Hillary Clinton. Men det behövs barn och unga för att skapa ett samhälle också. Här berättar vi historien om Mina kvarter, ett nytt sätt att låta unga bidrar till stadens utveckling. Utgångspunkt är ett projekt i Fisksätra i Nacka kommun. Där har ett ambitiöst arbete och stort engagemang hos såväl kommun, fastighetsägaren Stena fastigheter som medborgarna själva, skapat förutsättningar för att ta medborgardialogen ytterligare ett steg. Medlemmar i Fisksätra ungdomsråd bygger i spelet Mina Kvarter Minecraft. FOTO: JOHANNA SVENSSON GRUNDEN FÖRST Konceptet Mina Kvarter skapades hösten Det bygger på väl genomtänkta workshops där ungdomsgruer är med och verkligen påverkar stadsplanering och ny- och ombyggnad i sina egna kvarter främst miljonprogramsområden som ska rustas u. Till sin hjälp har gruen ett visualiseringsverktyg i form av en anpassad version av dataspelsuccén Minecraft, se faktarutan, sid 21. Den digitala modellen som skapas i Mina Kvarter Minecraft är lagom detaljerad. Man känner väl igen sig i det aktuella området. Men i detta»digitala lego«fastnar man inte i småsaker man arbetar med materialval, strukturer och funktioner. De som provat metoden tycker det är lättare att diskutera och kommunicera kring en visualisering än kring en idé förmedlad på annat sätt. Det skapar en konkret känsla och driver projektet framåt. Du landar inte i visioner utan det blir ett resultat, modellen stimulerar tankeprocessen.»jag ser det här. Vad mer är möjligt?«minecraft är tydligt och lätt att ta till sig. Idéerna kan konkretiseras direkt, säger planarkitekt Christian Rydberg Åkesson, Nacka kommun, som provat metoden. För att vi ska starta ett Mina Kvarter-projekt, krävs det att ledningen i ett bostadsbolag eller en kommun ger ungdomsgruen mandat att påverka en tydlig del i ett urustningsprojekt. Det ska vara idégivning och påverkan som ger resultat i slutänden, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst som startat Mina kvarter. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är att sätta igång projektet rakt av. Det måste finnas en grund i en önad medbor- BYGGINFO PM APRIL JUNI

3 Porträtt FOTO: JÖRGEN HALLSTRÖM Bilden längst till vänster visar hur det ser ut vid bron i Fisksätra centrum idag. I mitten finns den digitala kopian i Mina Kvarter Minecraft. Bilden längst till höger visar hur ungdomsgruen byggt om i modellen. De har till höger om bron byggt förslag till ett nytt centrumhus, ett centrumtorg och nya bostadshus i vitt som överdäckar den nuvarande parkeringsplatsen. I ungdomarnas vision finns också ett parkeringsgarage under de nya bostäderna. 3 gardialog. Projektet Mina kvarter tar arbetet ytterligare en nivå och sätter in ungdomarna i sammanhanget. Det måste redan från början finnas ett intresse och vilja att förbättra området. FOTO: NACKA KOMMUN TRE PILOTER Hittills har det startats tre pilotprojekt i tre vanliga typer av förändringsarbete i tre miljonprogramsområden. 1. Detaljplaneprogram. I Fisksätra arbetar en ungdomsgru med underlag till kommunens kommande detaljplaneprogram för området. 2. Nyproduktion. I Södertälje tar bostadsbolaget Telge Hovsjö ungdomars hjälp med idéarbetet för nyproduktion i befintligt område. 3. Renovering och förtätning. I Drottninghög, Helsingborg, samarbetar staden, Helsingborgshem och Sweco med en ungdomsgru för att utveckla området. Arbetet i Fisksätra är det som kommit längst. Därför kommer det att tjäna som exempel för att beskriva arbetsgången. ENGAGERAD KOMMUN, BEFOLKNING OCH FÖRVALTARE Översiktsplanerare Ann-Christin Rudström är ansvarig för detaljplaneprogrammet i Fisksätra. Ett detaljplaneprogram tas fram tidigt i en process för att få fram en helhetsbild av området och dess behov. Detta blir sedan underlag för framtagandet av detaljplaner. Ann-Christin och hennes kollegor har höga ambitioner. De vill utforska möjligheterna kring medborgardialog, öka dess omfattning och låta den leda till konkreta åtgärder. Förra året skapade samhällsbyggnadskontoret på Nacka kommun Ann-Christin Rudström projektet Mötesplatser. Syftet med det är ökad medborgardialog, helt enkelt genom att skapa mötesplatser, både digitala och verkliga. Det fanns alltså en mycket god grogrund för att ta dialogen till en ny nivå. Det finns alla möjliga sätt, vi provar oss fram. Tidigare har vi genomfört en bred dialog i fråga om markanvändning och framtidens Fisksätra. Vi har jobbat med verktyg som fokusgruer, intervjuer, enkäter och resultaten har sammanställts i en raort. Därför har vi nu mycket kunskap som vi kan ta med i fortsatt arbete, bland annat i detaljplaneprogrammet. Ann-Christin säger att Fisksätra är fantastiskt på många vis: Här finns lokala eldsjälar som det är lätt att få kontakt med. Genom dem kan man nå många människor. Ungdomsrådet är mycket engagerat, och dessutom ett av Sveriges största, säger Ann-Christin. Även Stena fastigheters engagemang de köpte Fisksätra av kommunen 1996 är en grundbult i de goda förutsättningarna för dialogen med de unga. Företaget menar att relationsförvaltning har många fördelar. Därför har de till och med registrerat det som varumärke. För Stena Fastigheter innebär förvaltning med sociala förtecken ett ökat värde i fastighetsbeståndet och lägre kostnader eftersom slitage och skadegörelse minskar. Hyresgästerna å sin sida får en tryggare och trivsammare boendemiljö som ger ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en ökad samhällsnytta. Företaget ser flera vinster i detta: förbättrad relation till hyresgäster och ökad trivsel, ett strikt företagsekonomiskt lönsamhetstänk samt samhällsekonomisk vinst med till exempel förbättrade skolresultat, fler personer i arbete och mindre kriminalitet. Forskaren Gunnar Blomé, KTH, har fördjupat sig i den ekonomiska aspekten av relationsförvaltning, se faktaruta på nästa sida. När det kommer fram kloka tankar i kommunens dialog som rör förvaltarfrågor överför vi dem till Stena. Tillsammans med 18 BYGGINFO PM APRIL JUNI 2012

4 Stena tittar på var ny bebyggelse och förtätning kan ske, förklarar Ann-Christin. Christian Rydberg Åkessons tips vid förarbetet: lägg fokus på en gemensam och välformulerad målbild och arbetsplan. hämta in kunskap och vet vart du vill innan du sätter i gång projektet. skapa inte förväntningar som du inte kan leva u till. avsätt tydliga resurser och mandat och begränsningar direkt från den som har beslutandemandat. FÖRARBETET För- och efterarbetet är minst lika viktiga som själva genomförandet. Förarbetet är inte bara en massa ord, deltagarna måste känna att deras engagemang och det de gör förvaltas. I Nacka kommun bildades en ungdomsgru med hjälp av Folkets hus och Fisksätra ungdomsråd. Det handlar om engagerade ungdomar i en lagom stor gru. I detta fall visade sig tio personer vara bra. Hälften är killar och hälften tjejer. Ungdomarna får betalt av Nacka kommun för sin insats. Deras udrag är att bidra till det kommande nya detaljplaneprogrammet för hela Fisksätra. De ska också konkretisera befintlig vision och synpunkter som redan kommit i en tidigare dialogprocess med de boende. Vi stadsplanerare och arkitekter tänker lätt i stora strukturer. Ungdomar ser detaljer. De vet vilken parkbänk ett läskigt gäng brukar sitta på, var en pub ligger som drar till sig ett mindre trevligt klientel och skapar otrygghet. Då kanske det är bättre att inte skolvägen dras just där. Till exempel, säger Christian. De erfarna Minecraft-spelarna David Bergström och Emil Andersson (in-game heter de Yuriswe och Preth) fick udraget att skapa en replik av Fisksätra på Mina Kvarters server. Planritningar, egna foton och Google maps användes som underlag. Denna digitala modell blev utgångspunkten för ungdomarnas arbete i workshopen. Totalt tog skissen av Fisksätra några dagar att skapa. Relationsförvaltning skapar lönsamhet Forskaren Gunnar Blomé från KTH och Malmö tekniska högskola har undersökt om en ägarstrategi med förvaltning inriktad på Corporate Social Responsability, CSR, faktiskt kan vara lönsam. Sociala investeringar och affärsmässighet behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra, snarare tvärtom. Gunnar har ägnat en del av sin forskning åt Stena fastigheter som har gjort Gunnar Blomé sig kända för sitt dedikerade arbete med långsiktighet i CSR. Ett arbete som alltså är en av förutsättningarna för att kvartersinriktade satsningar ska vara givande. Kostnaden för Stenas Relationsförvaltning är cirka en procent av drift- och förvaltningskostnaderna, säger Gunnar Blomé. Vi har identifierat ett antal förvaltningskostnader som är särskilt påverkbara av bostadsområdets»sociala tillstånd«. De är reparation vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, renhållning av utemiljö, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt sabotage, städning, hantering av störningar och obetalda hyror. Hans forskning visar att Stena fastigheter i Fisksätra har fem procent lägre drifts- och underhållskostnader jämfört med fastigheter som har en i högre grad traditionell förvaltning. Och allra störst påverkan får engagemanget på unga. Gunnar Blomés råd vid ett föredrag till förvaltare på SABO:s forskarträff är:»satsa på barn och ungdomar, då händer det saker.«bygginfo PM APRIL JUNI

5 Porträtt 3 Anna Edwall, Frenkel & friends tips vid genomförandet: ta helhetsgre. Det är inte inflytandet som sådant som är målet utan att resultatet blir bra. hjälp deltagarna att förstå sin del i samhällsförändringen. inkludera hela processen före, planering, efter. Vilka idéer gick vi igenom, vad kommer ut av detta? låt deltagarna vara med i implementeringen. Var tydlig var varje person befinner sig i processen. se u så att detta bara blir»rosen på tårtan«,»något som ser lite bra ut«. Resultatet är till för att skapa nytta. Att skapa förutsättningar för reellt inflytande är ett medel för beslutskraft och hållbara resultat. Det är av högsta vikt att som initiativtagare/udragsgivare tydliggöra och se verkligt värde av processen. Anna Edwall GENOMFÖRANDET David och Emils modell blev sedan ett viktigt inslag i workshopen. Den visades u direkt när workshopen började, för att tydligöra spelplanen det är här vi ska bygga våra förslag till förändringar. I Fisksätra-fallet inleddes workshopen med två dagar där ungdomarna fick bearbeta tidigare medborgarenkäter och kommunens visioner, och stegvis bryta ner detta material till konkreta förändringsförslag utifrån sin kunskap och sitt engagemang i området. Nacka kommun hade anlitat en professionell processledare, Anna Edwall, Frenkel & Friends, för att leda workshopen. Det är viktigt att alla i gruen känner delaktighet och verkligen är med på vad det är vi ska arbeta med, vad vi ska unå och vad resultatet ska användas till efter workshopen. I detta fall ska ju deras konkretiserade idéer vara en del i den fortsatta medborgardialogen och så småningom i den slutliga samrådsprocessen, säger Anna Edwall. Den tredje dagen var det så dags att överföra de idéer som silats fram till konkreta förslag byggda i Minecraft-modellen. Om vi jämför med CAD, så är Minecraft givetvis mycket enklare. Det är enkelheten att skapa volymer och rumsliga strukturer som är kvaliteten. Lite som Google SketchUp. Ingen påstår att det är avancerat, men likväl ett populärt verktyg att snabbt skissa u idéer i sammanhang då det känns onödigt att lägga ner tid i CAD. Jag skulle tro att spelets popularitet bygger mycket på dess enkel- och snabbhet. Det grova och simpelt legoaktiga i grafiken verka inte störa någon. Vi talade om det och efter ett tag tänkte man inte på grafiken alls, säger Christian Rydberg Åkesson. Den sista dagen avslutades med att ungdomarna visade sina Minecraft-byggen och berättade för olika beslutsfattare i Nacka kommun och representanter från bland annat Stena fastigheter. David Bergström, 21 och Emil Andersson, 19, är Svensk Byggtjänsts Minecraft-konsulter. Ann-Christin Rudströms, Nacka kommun, tips vid efterarbetet: gör ungdomarna medvetna att det inte skapar resultat direkt, att processen är lång, att deras arbete idag har relevans men får genomslag om många år. ha en tydlig projektägare som har mandat att genomföra reella förändringar. kommunicera noga, genom hela processen. Och glöm inte att återkola. I fallet med Fisksätra skapar vi en Youtube-film som de inblandade får godkänna innan den läggs ut på Facebook. EFTERARBETE Efter workshopen tar David och Emil fram stillbilder och Youtube-filmer som visar vad som byggts av ungdomarna. Bilder och film visas sedan på Nacka kommuns hemsida och på Facebook. Kommunen ser också till att en sammanställning av resultaten sammanställs i en raort. Vi hade nog förväntat oss mer galna, kreativa idéer. Men deltagarna är ytterst konkreta, ibland ömsinta, när de talar om tillgänglighet och förutsättningar för olika generationer att leva ett gott liv i Fisksätra. Bland förslagen finns att fler målgruer ska kunna använda ett visst idrottsområde, därför borde det göras mer tillgängligt och få ett bredare utbud, säger Ann-Christin. Även till samrådshandlingen kommer ungdomarnas arbete att vara med. Min förhoning och tro är att samrådsprocessen ska bli effektivare tack vare att detta omsorgsfulla grundarbete är gjort. Jag tror på färre överklaganden och självklart att resultatet blir bättre och att de boende blir nöjda, avslutar översiktsplanerare Ann- Christin Rudström, Nacka kommun. FÖRSTA PILOTPROJEKTET I HOVSJÖ Som nämndes i artikelns början finns ytterligare två pilotprojekt inom konceptet Mina Kvarter, som berör dels nybyggnad, dels renovering och förtätning. Det Mina kvarter- projekt som startade först gäller ett helt nytt bostadsområde som verkligen ska byggas i Hovsjö i Södertälje. Hovsjö var för sex år sedan ett problemområde med stor kriminalitet och hög arbetslöshet. Tack vare ett målmedvetet arbete i bostadsbolaget Telge Hovsjö är bilden idag kraftigt förändratd Hovsjö är inne i en mycket positiv utveckling. Det nya bostadsområdet som nu är aktuellt att planera ska byggas med sikte på att få ännu fler att bo kvar. Hur vill de unga i Hovsjö att detta nya område ska te sig? Redan innan planarbetet påbörjas genomförs ett Mina Kvarter-projekt med Patrik Derk workshops och Minecraft som stöd för att få med de ungas idéer FOTO: TELGEKONCERNEN 20 BYGGINFO PM APRIL JUNI 2012

6 Minecraft-modellen över det område som ska bebyggas med nya bostäder i Hovsjö. från allra första skedet i byggprocessen, säger Patrik Derk, vd på Telge Hovsjö AB. Runt årsskiftet 2011/12 var ungdomsgruen i Hovsjö formerad och Minecraft-specialisterna David och Emil hade tagit fram modellen över det område som ska bebyggas. Ungdomarna i Hovsjö jobbar nu med modellen, bland annat i samverkan med Södertälje stadsbyggnadskontor och ansvarig stadsplanearkitekt. Ett förslag från ungdomsgruen, som ska vara ett tydligt ingångsvärde i den slutliga utformningen av detaljplanen och gestaltningen av området, beräknas vara klart till sommaren. OCH YTTERLIGARE ETT I HELSINGBORG Stadsdelsutvecklingsprojektet DrottningH i Helsingborg, handlar om urustning och förtätning av ett stort befintligt område. Drottninghög byggdes och består i dag av lägenheter med invånare Helsingborgs kommun och AB Helsingborgshem står bakom detta utvecklingsprojekt. Under förra året involverades barn i åldern år i idéarbetet Drottninghög i Helsingborg ska rustas u. Under våren byggs en Minecraftmodell med förslag från ungdomar. FOTO: DAVID BERGSTRÖM Mina Kvarter powered by Minecraft En viktig del i konceptet Mina kvarter är spelet Minecraft den nya svenska spelsuccén med över 20 miljoner användare globalt. Svensk Byggtjänst har ingått ett samarbete med spelutvecklaren Mojang AB som står bakom Minecraft. Spelet funkar som ett digitalt Lego där man snabbt och tredimensionellt kan skissa u områden. Det är intuitivt och mycket lätt att lära sig. Spelaren kan välja olika material och färger och utföranden på byggnader och områden. Minecraft har vuxit till något mycket större än ett datorspel. Det är ett globalt fenomen som engagerar miljontals människor och används redan som ett pedagogiskt verktyg i skolor i länder världen över, säger Carl Manneh. Svensk Byggtjänsts version av Minecraft har testats bland annat av ungdomar i samband med Sveriges Ungdomsråds riksmöte i Nacka hösten 2011, och används nu i de pilotprojekt som startats. Minecraft, rensad från normala aktörer som monster, pirater och bönder. Materialen man kan välja är sådana som vi är vana vid; sten och trä. Där finns även annorlunda byggmaterial som ull eller stelnad lava, i spelet kallat Obsidian. Där finns också Enderstone som bara finns i Minecraft Wiki, när du googlar. Det finns ju behov av stadsplanering inte bara i Sverige utan i hela världen. Jag tänker på alla kåkstäder i Indien och Sydamerika där kommunerna säkert också behöver engagera de unga, säger Carl Manneh i en intervju i Svenska Dagbladet som handlar om Mina kvarter i Fisksätra. Han räknar med att Fisksätra-versionen av Minecraft kommer att kunna användas i hela världen. kring den kommande utvecklingen av området genom projektet»arkitekter i skolan«på Drottninghögskolan. Mina Kvarter-projektet som nu startat blir steg två. En digital kopia av hela området är snart klar och en ungdomsgru ska under våren bygga förändringsförslag. Detta kommer att som en del inom stadens och Helsingborgshems ungdomsverksamhet Multiteket och i samverkan med kommunens projekt IdéA. Mina Kvarter Minecraft är ett mycket tydligt och lättanvänt visualiseringsverktyg, där man koncentrerar sig på struktur och funktion. Det passar mycket väl för boendedialog, inte minst med ungdomsgruer, och ger idéer på rätt nivå för att kunna tas vidare av planarkitekter och andra tjänstemän och konsulter, säger Anders Landsbo, i Helsingborgs stad som är projektansvarig för DrottningH. Minecraft gör det lättare att involvera Anders Landsbo ungdomar, som annars kan vara svåra att få med i denna typ av samhällsbyggnadsprojekt. Ungdomarna har så mycket att bidra med och de kan också utgöra en viktig länk till vuxna i området, särskilt när det finns många etniska gruer och olika språk. BYGGINFO PM APRIL JUNI

Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters förvaltningsorganisation

Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters förvaltningsorganisation Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters förvaltningsorganisation Gunnar Blomé Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2009 Uppsats nr 51 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Rapport från workshop den 11 maj Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Inledning Våren 2012 presenterade Stena Fastigheter sitt första förslag till renovering och därpå följande hyreshöjningar

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Vår omsättning kommer i sin helhet från försäljning av information och kunskap Bildades 1934 Omsättning ca 170 Mkr Ca 100 anställda

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Upptäck och åtgärda otrygghet

Upptäck och åtgärda otrygghet Upptäck och åtgärda otrygghet Om trygghetsvandringar EN SAMMANFATTNING AV TRYGGHETSVANDRINGAR IDÉSKRIFT NR 16 OM LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Trygghetsvandringar kopplar

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden

Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden Bilaga 3 till rapporten Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt (Boverket 2010) Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden Två praktiska exempel Av Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion

»Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011. Kortversion »Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar!«affärsplan 2009 2011 Kortversion Inledning Utgångspunkten i den här affärsplanen är ett långsiktigt tänkande. Det är naturligt för ett företag som

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM

NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM NÄRMARE VERKLIGHETEN STADSPLANERING MED BIM Hur Linz i Österrike blev pionjär inom stadsplanering i 3D 5 MINUTERS LÄSTID INLEDNING Linz pionjär inom stadsplanering i 3D 2 3D-modeller och sofistikerade

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Kommunikativ stadsplanering med CityPlanner

Kommunikativ stadsplanering med CityPlanner Kommunikativ stadsplanering med CityPlanner Nya hjälpmedel behövs i stadsplaneringen Inom stadsplaneringen och planeraryrket har det skett en utveckling från ett uppifrån och ned perspektiv till ett nerifrån

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

när det stor mar kr ing höghusen

när det stor mar kr ing höghusen när det stor mar kr ing höghusen Miljonprogrammen måste renoveras för miljardbelopp. Riv, säger de som vill förinta förortens stigmatiserade silhuett. Framtidens kulthus, säger arkitekterna och uppmanar

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag EN PROJEKTBESKRIVNING NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN INNEHÅLL FÖRORD 3 BAKGRUND OCH SYFTE 4 PROJEKTETS OMFATTNING 5 Tre delstudier 5 Upplägg och tidplan 6 Forskarnas

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du?

Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Alby utvecklas vad tycker du? Dag och tid 19 februari kl. 18-20 Plats Närvarande Ej närvarande Grindtorpskolan Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

XOVATION. Anneli Bengtsson

XOVATION. Anneli Bengtsson XOVATION Anneli Bengtsson Projekttid aug 2009 juli 2012 Triple Helix Om XOVATION XOVATION är ett spännande utvecklingsprojekt som vill finna nya vägar till dialog mellan människorna och det offentliga

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer