Porträtt. Medborgardialog med unga i miljonprogram: De skapar nya kvarter med svensk spelsuccé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Porträtt. Medborgardialog med unga i miljonprogram: De skapar nya kvarter med svensk spelsuccé"

Transkript

1 Porträtt Medborgardialog med unga i miljonprogram: De skapar nya kvarter med svensk spelsuccé 16 BYGGINFO PM APRIL JUNI 2012

2 Ungdomar bidrar till detaljplaneprogram och idéer om byggande genom att skapa miljöer av ull och mineral i den svenska spelsuccén Minecraft. Det låter precis hur flummigt som helst. Men det finns forskning och erfarenheter som pekar på att nya gre av social karaktär i byggprocessen kan vara både lönsamma och skapa effektivitet. AV KARIN LARÉN HALLSTRÖM I t takes a village to raise a child är ett citat som tillskrivs Hillary Clinton. Men det behövs barn och unga för att skapa ett samhälle också. Här berättar vi historien om Mina kvarter, ett nytt sätt att låta unga bidrar till stadens utveckling. Utgångspunkt är ett projekt i Fisksätra i Nacka kommun. Där har ett ambitiöst arbete och stort engagemang hos såväl kommun, fastighetsägaren Stena fastigheter som medborgarna själva, skapat förutsättningar för att ta medborgardialogen ytterligare ett steg. Medlemmar i Fisksätra ungdomsråd bygger i spelet Mina Kvarter Minecraft. FOTO: JOHANNA SVENSSON GRUNDEN FÖRST Konceptet Mina Kvarter skapades hösten Det bygger på väl genomtänkta workshops där ungdomsgruer är med och verkligen påverkar stadsplanering och ny- och ombyggnad i sina egna kvarter främst miljonprogramsområden som ska rustas u. Till sin hjälp har gruen ett visualiseringsverktyg i form av en anpassad version av dataspelsuccén Minecraft, se faktarutan, sid 21. Den digitala modellen som skapas i Mina Kvarter Minecraft är lagom detaljerad. Man känner väl igen sig i det aktuella området. Men i detta»digitala lego«fastnar man inte i småsaker man arbetar med materialval, strukturer och funktioner. De som provat metoden tycker det är lättare att diskutera och kommunicera kring en visualisering än kring en idé förmedlad på annat sätt. Det skapar en konkret känsla och driver projektet framåt. Du landar inte i visioner utan det blir ett resultat, modellen stimulerar tankeprocessen.»jag ser det här. Vad mer är möjligt?«minecraft är tydligt och lätt att ta till sig. Idéerna kan konkretiseras direkt, säger planarkitekt Christian Rydberg Åkesson, Nacka kommun, som provat metoden. För att vi ska starta ett Mina Kvarter-projekt, krävs det att ledningen i ett bostadsbolag eller en kommun ger ungdomsgruen mandat att påverka en tydlig del i ett urustningsprojekt. Det ska vara idégivning och påverkan som ger resultat i slutänden, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst som startat Mina kvarter. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är att sätta igång projektet rakt av. Det måste finnas en grund i en önad medbor- BYGGINFO PM APRIL JUNI

3 Porträtt FOTO: JÖRGEN HALLSTRÖM Bilden längst till vänster visar hur det ser ut vid bron i Fisksätra centrum idag. I mitten finns den digitala kopian i Mina Kvarter Minecraft. Bilden längst till höger visar hur ungdomsgruen byggt om i modellen. De har till höger om bron byggt förslag till ett nytt centrumhus, ett centrumtorg och nya bostadshus i vitt som överdäckar den nuvarande parkeringsplatsen. I ungdomarnas vision finns också ett parkeringsgarage under de nya bostäderna. 3 gardialog. Projektet Mina kvarter tar arbetet ytterligare en nivå och sätter in ungdomarna i sammanhanget. Det måste redan från början finnas ett intresse och vilja att förbättra området. FOTO: NACKA KOMMUN TRE PILOTER Hittills har det startats tre pilotprojekt i tre vanliga typer av förändringsarbete i tre miljonprogramsområden. 1. Detaljplaneprogram. I Fisksätra arbetar en ungdomsgru med underlag till kommunens kommande detaljplaneprogram för området. 2. Nyproduktion. I Södertälje tar bostadsbolaget Telge Hovsjö ungdomars hjälp med idéarbetet för nyproduktion i befintligt område. 3. Renovering och förtätning. I Drottninghög, Helsingborg, samarbetar staden, Helsingborgshem och Sweco med en ungdomsgru för att utveckla området. Arbetet i Fisksätra är det som kommit längst. Därför kommer det att tjäna som exempel för att beskriva arbetsgången. ENGAGERAD KOMMUN, BEFOLKNING OCH FÖRVALTARE Översiktsplanerare Ann-Christin Rudström är ansvarig för detaljplaneprogrammet i Fisksätra. Ett detaljplaneprogram tas fram tidigt i en process för att få fram en helhetsbild av området och dess behov. Detta blir sedan underlag för framtagandet av detaljplaner. Ann-Christin och hennes kollegor har höga ambitioner. De vill utforska möjligheterna kring medborgardialog, öka dess omfattning och låta den leda till konkreta åtgärder. Förra året skapade samhällsbyggnadskontoret på Nacka kommun Ann-Christin Rudström projektet Mötesplatser. Syftet med det är ökad medborgardialog, helt enkelt genom att skapa mötesplatser, både digitala och verkliga. Det fanns alltså en mycket god grogrund för att ta dialogen till en ny nivå. Det finns alla möjliga sätt, vi provar oss fram. Tidigare har vi genomfört en bred dialog i fråga om markanvändning och framtidens Fisksätra. Vi har jobbat med verktyg som fokusgruer, intervjuer, enkäter och resultaten har sammanställts i en raort. Därför har vi nu mycket kunskap som vi kan ta med i fortsatt arbete, bland annat i detaljplaneprogrammet. Ann-Christin säger att Fisksätra är fantastiskt på många vis: Här finns lokala eldsjälar som det är lätt att få kontakt med. Genom dem kan man nå många människor. Ungdomsrådet är mycket engagerat, och dessutom ett av Sveriges största, säger Ann-Christin. Även Stena fastigheters engagemang de köpte Fisksätra av kommunen 1996 är en grundbult i de goda förutsättningarna för dialogen med de unga. Företaget menar att relationsförvaltning har många fördelar. Därför har de till och med registrerat det som varumärke. För Stena Fastigheter innebär förvaltning med sociala förtecken ett ökat värde i fastighetsbeståndet och lägre kostnader eftersom slitage och skadegörelse minskar. Hyresgästerna å sin sida får en tryggare och trivsammare boendemiljö som ger ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en ökad samhällsnytta. Företaget ser flera vinster i detta: förbättrad relation till hyresgäster och ökad trivsel, ett strikt företagsekonomiskt lönsamhetstänk samt samhällsekonomisk vinst med till exempel förbättrade skolresultat, fler personer i arbete och mindre kriminalitet. Forskaren Gunnar Blomé, KTH, har fördjupat sig i den ekonomiska aspekten av relationsförvaltning, se faktaruta på nästa sida. När det kommer fram kloka tankar i kommunens dialog som rör förvaltarfrågor överför vi dem till Stena. Tillsammans med 18 BYGGINFO PM APRIL JUNI 2012

4 Stena tittar på var ny bebyggelse och förtätning kan ske, förklarar Ann-Christin. Christian Rydberg Åkessons tips vid förarbetet: lägg fokus på en gemensam och välformulerad målbild och arbetsplan. hämta in kunskap och vet vart du vill innan du sätter i gång projektet. skapa inte förväntningar som du inte kan leva u till. avsätt tydliga resurser och mandat och begränsningar direkt från den som har beslutandemandat. FÖRARBETET För- och efterarbetet är minst lika viktiga som själva genomförandet. Förarbetet är inte bara en massa ord, deltagarna måste känna att deras engagemang och det de gör förvaltas. I Nacka kommun bildades en ungdomsgru med hjälp av Folkets hus och Fisksätra ungdomsråd. Det handlar om engagerade ungdomar i en lagom stor gru. I detta fall visade sig tio personer vara bra. Hälften är killar och hälften tjejer. Ungdomarna får betalt av Nacka kommun för sin insats. Deras udrag är att bidra till det kommande nya detaljplaneprogrammet för hela Fisksätra. De ska också konkretisera befintlig vision och synpunkter som redan kommit i en tidigare dialogprocess med de boende. Vi stadsplanerare och arkitekter tänker lätt i stora strukturer. Ungdomar ser detaljer. De vet vilken parkbänk ett läskigt gäng brukar sitta på, var en pub ligger som drar till sig ett mindre trevligt klientel och skapar otrygghet. Då kanske det är bättre att inte skolvägen dras just där. Till exempel, säger Christian. De erfarna Minecraft-spelarna David Bergström och Emil Andersson (in-game heter de Yuriswe och Preth) fick udraget att skapa en replik av Fisksätra på Mina Kvarters server. Planritningar, egna foton och Google maps användes som underlag. Denna digitala modell blev utgångspunkten för ungdomarnas arbete i workshopen. Totalt tog skissen av Fisksätra några dagar att skapa. Relationsförvaltning skapar lönsamhet Forskaren Gunnar Blomé från KTH och Malmö tekniska högskola har undersökt om en ägarstrategi med förvaltning inriktad på Corporate Social Responsability, CSR, faktiskt kan vara lönsam. Sociala investeringar och affärsmässighet behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra, snarare tvärtom. Gunnar har ägnat en del av sin forskning åt Stena fastigheter som har gjort Gunnar Blomé sig kända för sitt dedikerade arbete med långsiktighet i CSR. Ett arbete som alltså är en av förutsättningarna för att kvartersinriktade satsningar ska vara givande. Kostnaden för Stenas Relationsförvaltning är cirka en procent av drift- och förvaltningskostnaderna, säger Gunnar Blomé. Vi har identifierat ett antal förvaltningskostnader som är särskilt påverkbara av bostadsområdets»sociala tillstånd«. De är reparation vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, renhållning av utemiljö, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt sabotage, städning, hantering av störningar och obetalda hyror. Hans forskning visar att Stena fastigheter i Fisksätra har fem procent lägre drifts- och underhållskostnader jämfört med fastigheter som har en i högre grad traditionell förvaltning. Och allra störst påverkan får engagemanget på unga. Gunnar Blomés råd vid ett föredrag till förvaltare på SABO:s forskarträff är:»satsa på barn och ungdomar, då händer det saker.«bygginfo PM APRIL JUNI

5 Porträtt 3 Anna Edwall, Frenkel & friends tips vid genomförandet: ta helhetsgre. Det är inte inflytandet som sådant som är målet utan att resultatet blir bra. hjälp deltagarna att förstå sin del i samhällsförändringen. inkludera hela processen före, planering, efter. Vilka idéer gick vi igenom, vad kommer ut av detta? låt deltagarna vara med i implementeringen. Var tydlig var varje person befinner sig i processen. se u så att detta bara blir»rosen på tårtan«,»något som ser lite bra ut«. Resultatet är till för att skapa nytta. Att skapa förutsättningar för reellt inflytande är ett medel för beslutskraft och hållbara resultat. Det är av högsta vikt att som initiativtagare/udragsgivare tydliggöra och se verkligt värde av processen. Anna Edwall GENOMFÖRANDET David och Emils modell blev sedan ett viktigt inslag i workshopen. Den visades u direkt när workshopen började, för att tydligöra spelplanen det är här vi ska bygga våra förslag till förändringar. I Fisksätra-fallet inleddes workshopen med två dagar där ungdomarna fick bearbeta tidigare medborgarenkäter och kommunens visioner, och stegvis bryta ner detta material till konkreta förändringsförslag utifrån sin kunskap och sitt engagemang i området. Nacka kommun hade anlitat en professionell processledare, Anna Edwall, Frenkel & Friends, för att leda workshopen. Det är viktigt att alla i gruen känner delaktighet och verkligen är med på vad det är vi ska arbeta med, vad vi ska unå och vad resultatet ska användas till efter workshopen. I detta fall ska ju deras konkretiserade idéer vara en del i den fortsatta medborgardialogen och så småningom i den slutliga samrådsprocessen, säger Anna Edwall. Den tredje dagen var det så dags att överföra de idéer som silats fram till konkreta förslag byggda i Minecraft-modellen. Om vi jämför med CAD, så är Minecraft givetvis mycket enklare. Det är enkelheten att skapa volymer och rumsliga strukturer som är kvaliteten. Lite som Google SketchUp. Ingen påstår att det är avancerat, men likväl ett populärt verktyg att snabbt skissa u idéer i sammanhang då det känns onödigt att lägga ner tid i CAD. Jag skulle tro att spelets popularitet bygger mycket på dess enkel- och snabbhet. Det grova och simpelt legoaktiga i grafiken verka inte störa någon. Vi talade om det och efter ett tag tänkte man inte på grafiken alls, säger Christian Rydberg Åkesson. Den sista dagen avslutades med att ungdomarna visade sina Minecraft-byggen och berättade för olika beslutsfattare i Nacka kommun och representanter från bland annat Stena fastigheter. David Bergström, 21 och Emil Andersson, 19, är Svensk Byggtjänsts Minecraft-konsulter. Ann-Christin Rudströms, Nacka kommun, tips vid efterarbetet: gör ungdomarna medvetna att det inte skapar resultat direkt, att processen är lång, att deras arbete idag har relevans men får genomslag om många år. ha en tydlig projektägare som har mandat att genomföra reella förändringar. kommunicera noga, genom hela processen. Och glöm inte att återkola. I fallet med Fisksätra skapar vi en Youtube-film som de inblandade får godkänna innan den läggs ut på Facebook. EFTERARBETE Efter workshopen tar David och Emil fram stillbilder och Youtube-filmer som visar vad som byggts av ungdomarna. Bilder och film visas sedan på Nacka kommuns hemsida och på Facebook. Kommunen ser också till att en sammanställning av resultaten sammanställs i en raort. Vi hade nog förväntat oss mer galna, kreativa idéer. Men deltagarna är ytterst konkreta, ibland ömsinta, när de talar om tillgänglighet och förutsättningar för olika generationer att leva ett gott liv i Fisksätra. Bland förslagen finns att fler målgruer ska kunna använda ett visst idrottsområde, därför borde det göras mer tillgängligt och få ett bredare utbud, säger Ann-Christin. Även till samrådshandlingen kommer ungdomarnas arbete att vara med. Min förhoning och tro är att samrådsprocessen ska bli effektivare tack vare att detta omsorgsfulla grundarbete är gjort. Jag tror på färre överklaganden och självklart att resultatet blir bättre och att de boende blir nöjda, avslutar översiktsplanerare Ann- Christin Rudström, Nacka kommun. FÖRSTA PILOTPROJEKTET I HOVSJÖ Som nämndes i artikelns början finns ytterligare två pilotprojekt inom konceptet Mina Kvarter, som berör dels nybyggnad, dels renovering och förtätning. Det Mina kvarter- projekt som startade först gäller ett helt nytt bostadsområde som verkligen ska byggas i Hovsjö i Södertälje. Hovsjö var för sex år sedan ett problemområde med stor kriminalitet och hög arbetslöshet. Tack vare ett målmedvetet arbete i bostadsbolaget Telge Hovsjö är bilden idag kraftigt förändratd Hovsjö är inne i en mycket positiv utveckling. Det nya bostadsområdet som nu är aktuellt att planera ska byggas med sikte på att få ännu fler att bo kvar. Hur vill de unga i Hovsjö att detta nya område ska te sig? Redan innan planarbetet påbörjas genomförs ett Mina Kvarter-projekt med Patrik Derk workshops och Minecraft som stöd för att få med de ungas idéer FOTO: TELGEKONCERNEN 20 BYGGINFO PM APRIL JUNI 2012

6 Minecraft-modellen över det område som ska bebyggas med nya bostäder i Hovsjö. från allra första skedet i byggprocessen, säger Patrik Derk, vd på Telge Hovsjö AB. Runt årsskiftet 2011/12 var ungdomsgruen i Hovsjö formerad och Minecraft-specialisterna David och Emil hade tagit fram modellen över det område som ska bebyggas. Ungdomarna i Hovsjö jobbar nu med modellen, bland annat i samverkan med Södertälje stadsbyggnadskontor och ansvarig stadsplanearkitekt. Ett förslag från ungdomsgruen, som ska vara ett tydligt ingångsvärde i den slutliga utformningen av detaljplanen och gestaltningen av området, beräknas vara klart till sommaren. OCH YTTERLIGARE ETT I HELSINGBORG Stadsdelsutvecklingsprojektet DrottningH i Helsingborg, handlar om urustning och förtätning av ett stort befintligt område. Drottninghög byggdes och består i dag av lägenheter med invånare Helsingborgs kommun och AB Helsingborgshem står bakom detta utvecklingsprojekt. Under förra året involverades barn i åldern år i idéarbetet Drottninghög i Helsingborg ska rustas u. Under våren byggs en Minecraftmodell med förslag från ungdomar. FOTO: DAVID BERGSTRÖM Mina Kvarter powered by Minecraft En viktig del i konceptet Mina kvarter är spelet Minecraft den nya svenska spelsuccén med över 20 miljoner användare globalt. Svensk Byggtjänst har ingått ett samarbete med spelutvecklaren Mojang AB som står bakom Minecraft. Spelet funkar som ett digitalt Lego där man snabbt och tredimensionellt kan skissa u områden. Det är intuitivt och mycket lätt att lära sig. Spelaren kan välja olika material och färger och utföranden på byggnader och områden. Minecraft har vuxit till något mycket större än ett datorspel. Det är ett globalt fenomen som engagerar miljontals människor och används redan som ett pedagogiskt verktyg i skolor i länder världen över, säger Carl Manneh. Svensk Byggtjänsts version av Minecraft har testats bland annat av ungdomar i samband med Sveriges Ungdomsråds riksmöte i Nacka hösten 2011, och används nu i de pilotprojekt som startats. Minecraft, rensad från normala aktörer som monster, pirater och bönder. Materialen man kan välja är sådana som vi är vana vid; sten och trä. Där finns även annorlunda byggmaterial som ull eller stelnad lava, i spelet kallat Obsidian. Där finns också Enderstone som bara finns i Minecraft Wiki, när du googlar. Det finns ju behov av stadsplanering inte bara i Sverige utan i hela världen. Jag tänker på alla kåkstäder i Indien och Sydamerika där kommunerna säkert också behöver engagera de unga, säger Carl Manneh i en intervju i Svenska Dagbladet som handlar om Mina kvarter i Fisksätra. Han räknar med att Fisksätra-versionen av Minecraft kommer att kunna användas i hela världen. kring den kommande utvecklingen av området genom projektet»arkitekter i skolan«på Drottninghögskolan. Mina Kvarter-projektet som nu startat blir steg två. En digital kopia av hela området är snart klar och en ungdomsgru ska under våren bygga förändringsförslag. Detta kommer att som en del inom stadens och Helsingborgshems ungdomsverksamhet Multiteket och i samverkan med kommunens projekt IdéA. Mina Kvarter Minecraft är ett mycket tydligt och lättanvänt visualiseringsverktyg, där man koncentrerar sig på struktur och funktion. Det passar mycket väl för boendedialog, inte minst med ungdomsgruer, och ger idéer på rätt nivå för att kunna tas vidare av planarkitekter och andra tjänstemän och konsulter, säger Anders Landsbo, i Helsingborgs stad som är projektansvarig för DrottningH. Minecraft gör det lättare att involvera Anders Landsbo ungdomar, som annars kan vara svåra att få med i denna typ av samhällsbyggnadsprojekt. Ungdomarna har så mycket att bidra med och de kan också utgöra en viktig länk till vuxna i området, särskilt när det finns många etniska gruer och olika språk. BYGGINFO PM APRIL JUNI

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt

Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Samhälls- och företagsekonomi Vid renoveringsprojekt Gunnar Blomé Malmö Högskola Bakgrund Malmö Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan Urbana Studier Fastighetsvetenskap Nydisputerad Organizational and

Läs mer

Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters förvaltningsorganisation

Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters förvaltningsorganisation Lönsamhetsanalys av Stena Fastigheters förvaltningsorganisation Gunnar Blomé Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2009 Uppsats nr 51 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Mina kvarter som metod för medborgardialog

Mina kvarter som metod för medborgardialog Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög Charlotta Enghag och Dafni Sarakinis Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna

Läs mer

Hovsjö växer vidare med barnens idékraft. Block by Block Mina Kvarter på export Hållbart samhälle kräver medborgardialog!

Hovsjö växer vidare med barnens idékraft. Block by Block Mina Kvarter på export Hållbart samhälle kräver medborgardialog! ett samarbete kring hållbar upprustning av miljonprogrammet En tidning om Två år med Mina Kvarter Hovsjö växer vidare med barnens idékraft Nytt Stockholm växer fram i Minecraft Block by Block Mina Kvarter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02

Rapport från workshop den 11 maj. Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Rapport från workshop den 11 maj Rapport från Nätverket Pennygångens Framtid 2014 06 02 Inledning Våren 2012 presenterade Stena Fastigheter sitt första förslag till renovering och därpå följande hyreshöjningar

Läs mer

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia

Järvalyftet Vision Järva Capital of Scandinavia Järvalyftet Vision Järva 2030 Capital of Scandinavia Järvafältet 1939 Sida 2 Sida 3 Höga ambitioner då En intensiv, koncentrerad och rikt sammansatt miljö - - - som lägger något av stenstadens intensitet,

Läs mer

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad Illustration: Matthias Adolfsson Ulf Ranhagen Ordf ARKUS Arkitekt SAR/MSA SWECO Architects Professor em Gunilla Hagberg Styrelseledamot ARKUS Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av bygg- och fastighetsbranschen Vår omsättning kommer i sin helhet från försäljning av information och kunskap Bildades 1934 Omsättning ca 170 Mkr Ca 100 anställda

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 6-9, Kungsskolan Ansvariga för planen Klas Lundström Vår vision Skolan

Läs mer

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR Av: Hållbart Malmö AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR 2012-11-16 Av: Hållbart Malmö I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen

Läs mer

GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Yttrande 1 (5) Enheten för samhällsplanering Emma Franzén Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: Ku2015/02481/KL ku.remissvar@regeringskansliet.se GESTALTAD LIVSMILJÖ en ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni

Kulturväven. Informationskväll. Kulturväven. 7 juni Informationskväll Kulturväven 7 juni Kulturväven Agenda Kulturväven Tomas Wennström (S) Kulturnämndens ordförande Bakgrund till beslut, politisk vision Fredrik Lindegren Kulturchef Visionen för Kulturväv

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Program för miljoner möjligheter

Samhällsbyggnadskontoret Program för miljoner möjligheter Samhällsbyggnadskontoret Program för miljoner möjligheter sammanfattning av seminarium för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Samhällsutvecklingsforum 2017 tema bostadsbyggande

Samhällsutvecklingsforum 2017 tema bostadsbyggande Samhällsutvecklingsforum 2017 tema bostadsbyggande Den 13 september bjöd Länsstyrelsen in till Samhällsutvecklingsforum ett årligen återkommande möte som fokuserar på frågor som rör hållbar samhällsutveckling.

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer Hållbar planering inspiration och nya perspektiv Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer 2013-03-14 Program 9.30 Introduktion Gruppövning: Prioriteringar i planeringen 10.25 Gruppövning: LimCity 12.00

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver

» Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver » Vi ville veta vad de boende i Rinkeby behöver Resan mot Rinkebys framtid När Stockholms stad beslutade att överdäcka E18 för att där skapa 400 nya bostäder såg vi vår chans. Vi såg möjligheten att skapa

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011

SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 FRANKEL & FRIENDS SAMHÄLLSFÖRÄNDRANDE BOKSLUT 2011 Frankel & Friends 2011 Innehåll Varför samhällsförändrande bokslut? Våra milstolpar 2011 Årets samhällsförändring 2011

Läs mer

MKB:s Sociala investeringar

MKB:s Sociala investeringar MKB:s Sociala investeringar Upphandlingar med sociala klausuler Marie Ljungholm 2015-11-05 MKB i korthet Bildades 1946 23 100 lägenheter 1 100 lokaler (ca 10 % av oms) 33 % av Malmös hyresrätter 15 % av

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog

Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Sammanfattning av delrapporten: Inventering av Göteborgs Stads resurser och utbildningsbehov inom området medborgardialog Göteborgs Stad Social resursförvaltning S2020 Inventeringen: Bernard Le Roux, Anna

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Fler medborgare och mer demokrati!

Fler medborgare och mer demokrati! Fler medborgare och mer demokrati! Cultural Planning som metod för samhällsutveckling på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid

Läs mer

Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december

Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Alby Dialogforum Botkyrka kommuns demokratistrategi 12 december Dag och tid 12 December kl. 18-20 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU?

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? FÖRDEL FORM OCH FUNKTION Produkter bör anpassas till människorna som ska använda dem, inte tvärtom. Form och funktion är lika viktiga för att attrahera kunden. Nu kan du och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Utveckla medborgardialogen.

Utveckla medborgardialogen. Utveckla medborgardialogen Lena.langlet@skl.se 1 Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer