Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL M Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen SALTSJÖBADEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektionsprotokoll INSPEKTIONSPROTOKOLL 2013-06-11 M 2013-000882. Namn: Igelboda Förskola. Vinterbrinksvägen 4 133 32 SALTSJÖBADEN"

Transkript

1 INSPEKTIONSPROTOKOLL 1 (6) M Igelboda Förskola Vinterbrinksvägen SALTSJÖBADEN Inspektionsprotokoll Fastighet: Igelboda 54:1 Adress: Vinterbrinksvägen 2 Epost: Telefonnummer: Namn: Igelboda Förskola Typ av verksamhet Bitr. Rektor/förskolechef Inger Lison Organisationsnummer: Fakturaadress: Ev. ansvarskod Fastighetsägare: Nacka kommun Närvarande vid inspektionen Inger Lison (bitr rektor) Per Nyberg (Intendent) Anne Westerlund (Skyddsombud) Marit Lundell (Miljöenheten) Kort verksamhetsbeskrivning Förskola med 3 avdelningar Antal elever/barn/arbetstagare/boende Kontrollpunkt Bedömning/kommentar Ja Nej IA UA A AA Egenkontroll 1. Finns kvalitets- eller miljöledningssystem, miljödiplomering, Grön flagg, Trygg och säker certifiering eller annat frivilligt kontrollsystem för verksamheten? 2. Finns ett egenkontrollprogram? 3. Finns dokumenterad ansvarsfördelning mellan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren för åtgärder vid brister? 4. Finns dokumenterade rutiner för städning och storstädning inkl höghöjdsstädning? 5. Finns rutiner för klagomål och åtgärder POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (6) Kontrollpunkt Bedömning/kommentar Ja Nej IA UA A AA Kemiska produkter 6. Finns kemikalieförteckning för riskklassade produkter? 7. Finns säkerhetsdatablad för riskklassade produkter? 8. Förvaras kemiska produkter högt upp/inlåst? Ventilation 9. När gjords en OVK senast? Finns dokumentation för filterbyte? 11. Finns uppgifter om hur många personer ventilationen klarar av? 12. Är inomhusluften bra? Ja, förskolan upplever den som bra. Radon 13. Finns det mätprotokoll som visar att radonhalten inte överstiger 200 Bq? (Högst 10 år gammalt.) Avfall 14. Finns rutin för avfall och farligt avfall? 15. Tillämpas källsortering av avfall? 16. Finns dokumentation om farligt avfall? Övrigt 17. Förekommer störande buller från ventilation, datorer, trafik, eller annat? 18. Följs tobakslagen? 19. Förskolor: Finns skuggade partier på gården som medger utevistelse utan för starkt solsken? 20. Förskolor: Finns dokumenterade rutiner för att upprätthålla en god hygien?

3 3 (6) Miljöenheten kommentarer: Igelboda förskola och skola har arbetat mycket med egenkontrollen och har ett egenkontrollprogram med dokumenterade rutiner. De är Grön flagg certifierade. De har också arbetat fram och skickat in dokument för trygg- och säker certifiering, men då i efterhand fått veta att det inte gick att bli trygg och säker certifierad längre. De arbetar också med Peak i undervisningen om hållbar utveckling. De har tagit fram en intern ansvarfördelning för egenkontrollen och mot fastighetskontoret finns gränsdragningslistan. Gean har kontakt med städare och städledare. Hon var inte med vid inspektionen och vi tittade därför inte på dokumenterade städrutiner. Personalen på förskolan tar kontakt med Gean när städningen inte upplevs vara tillfredsställande. Städning är en punkt på måndagsmöten med personalen. Kvaliteten på städningen är ojämn. Golven är gamla och det finns ingrott smuts på sina ställen och längs väggar och i hörn. Detta har påtalts för städbolaget och de har också pratat med fastighetsprocessen om att golven är gamla och bör bytas. Höghöjdsstädning görs en gång per år. Kemikalielista fanns på skolans och förskolans riskklassade kemikalier och säkerhetsdatablad fanns för dessa i egenkontrollpärmen. Säkerhetsdatablad fanns enligt uppgift även där kemikalier förvarades. Ventilationen är ganska ny. Installerad för ca 2-3 år sedan. Fastighetsägaren har meddelat att ventilationen är 300 l/s per avdelning, vilket innebär att den klarar 30 barn per avdelning. Så många är de inte på någon av avdelningarna. OVK gjordes Per och vaktmästaren har kontakt med den från H2M som sköter ventilationen och har koll på att tillsyn görs och att filter byts. Radon har mätts på skolan och förskolan och Per har bett både fastighetsägaren och miljöenheten om radonprotokoll dock utan resultat. Sortering av avfall sker i fraktionerna glas (färgat och ofärgat), plast, papper, wellpapp. Matavfallssortering är på gång. Eco-simplex skåp finns för farligt avfall och transportdokument fanns på hämtat farligt avfall. Sita hämtar det avfall som inte hämtas av kommunens avfallsentreprenör. Träd och buskar skuggar på förskolegården. Genom skolgårdsprojektet kommer skolungdomar att göra arbeten på gården och då ska ett solskydd byggas över sandlådan. Dokumenterade hygienrutiner fanns.

4 4 (6) Åtgärder: Fortsätt påtala bristfällig städning för städbolaget och eventuella skador i golv som kan försvåra städning till fastighetsägaren. Bifogas: Radonprotokoll från mätning på förskolan Radonprotokoll från mätning på skolan 2011, 2007 samt 2005.

5 5 (6) Information om bedömningarna Miljöenheten utför tillsyn för att kontrollera och hjälpa er verksamhet att uppfylla de krav som finns i miljöbalken. Vid tillsynsbesöken kontrolleras de punkter som nämns ovan på hela eller delar av verksamheten. Det protokoll ni har fått i handen innehåller en bedömning med förklarande kommentarer. Inte Aktuellt (IA) Frågan är inte aktuell för er verksamhet. Utan avvikelse (UA) Miljöenheten bedömer att frågan vid tillsynsbesöket har besvarats på ett tillfredsställande sätt och har i nuläget inga synpunkter. Avvikelse (A) Det finns brister inom det kontrollerade området som miljöenheten bedömer som en avvikelse, men att denna i sig inte föranleder ett återbesök inom denna tillsynsomgång eller att det finns ett behov om att besluta om ett formellt föreläggande. Fler avvikelser inom flera frågeområden kan dock innebära ett återbesök alternativt ett föreläggande. Allvarlig avvikelse (AA) Det finns brister inom det kontrollerade området som miljöenheten bedömer som allvarliga. En allvarlig avvikelse föranleder ett formellt föreläggande. Detta innebär att verksamheten behöver åtgärda bristerna inom en viss tid. Beslut med föreläggande kommer att skickas ut tillsammans med information om vart ni ska vända er om ni vill överklaga beslutet. Miljöenheten avgör från fall till fall om det ni ska göra kontrolleras med ett återbesök eller om det räcker med någon annan bekräftelse. Vägledning Miljöenheten har en viss vägledande roll. Vid inspektionstillfället kan vi dela ut information som berör er verksamhet. Information kan också skickas till er efter vårt besök om vi anser att ni behöver det eller om ni önskar det. Avgift Miljöenheten bedriver tillsyn på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun. Miljöenheten tar ut en avgift för tillsynen enligt en särskild taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften är för närvarande på 880 kronor per timme. Den totala tillsynsavgiften för detta ärende bestäms i efterhand utifrån hur många timmar miljöenheten totalt har ägnat åt det. En ofta förekommande tillsynsavgift för ett tillsynsärende på en förskola eller skola motsvarar cirka 5 till 8 timmar. Mer information om tillsynstaxan finns på kommunens hemsida, Har ni frågor om inspektionsprotokollet? Kontakta Marit Lundell på telefon eller via mejl på adressen

6 6 (6) Miljöenheten Marit Lundell Miljöinspektör

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt

Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Tillsyn av inomhusmiljön i skolan-nationellt tillsynsprojekt Miljö- och hälsoskyddsenheten i Österåker Rapport maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Utförande och metod...

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009

Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta Tillsyn 2009 Hälsoskydd Ulla Aronsson Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Målsättning...1 3. Genomförande...1 4. Omfattning...1 5. Resultat...2 5.1 Egenkontroll...

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Miljöstatus inom tandvården

Miljöstatus inom tandvården MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöstatus inom tandvården Tillsynskampanj 2007 En rapport från Miljöförvaltningen Evin Saleh December 2007 SAMMANFATTNING I Stockholm stad finns ca 600 tandvårdkliniker varav 200 osanerade.

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer