Debatt: VSF behöver en reorganisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Debatt: VSF behöver en reorganisering"

Transkript

1 Pergite VSF:s interntidning # Debatt: VSF behöver en reorganisering Dokument: Stoppa matchen! Fördjupning: Dom ljuger - om klassen som inte finns.

2 2 Redaktionen har ordet: Innehåll Ledare: Kära medlem 3 Fördjupning: Dom ljuger 4 Krönika: Galenskap! 8 Dokument: Stoppa matchen 9 Rapport från förbundsstyrelsen 14 Teori: Åter till hegemoninkampen 16 Debatt: VSF behöver en reorganisering 20 Kontaktuppgifter: förtroendevalda 22 Pergite är VSF:s interntidning Redaktion: John Lyshag & Daniel Nyström Ansvarig utgivare: Mia Sand Layout: Olof Holmgren Kontakt: Det tog ett tag, men nu är vi igång. För första gången på länge får VSF ett debattforum för alla medlemmar. Det kan tyckas märkligt med en tidning i pdf-format, men det är en lösning vi valt av ekonomiska skäl. Vi tror att folk kommer vänja sig vid att läsa tidningen vid datorn. Det här första numret är just ett första nummer; vi kommer att arbeta med att utveckla Pergite på olika sätt. Hör gärna av er med kommentarer, idéer och kritik. Pergite förresten namnet behöver en förklaring. Det betyder framåt! (imperativ pluralis) och var det romerska kavalleriets stridsrop. Förbundsstyrelsen valde namnet dels eftersom vi vill komma bort från alla tråkiga vänsternamn på rörelsens tidningar, dels för att det fångar en inställning vi måste ha. Om vi går framåt, väl rustade med marxistisk, feministisk och antirasistisk teori, visa av lärdomar från arbetarklassens kamp och det självförtroende som kommer därav, kan det här förbundet bli en verklig kraft i samhället. Trevlig läsning! PS. Vi mottar gärna dina åsikter och tankar om tidningen framtid!

3 3 Ledare / Mikael Pettersson, vice ordförande Kära medlem, J a g k a n s t o l t presentera förbundets nya tidning. Äntligen har vi en tidning där förbundsstyrelsen kan förklara sina beslut och där du kan läsa om vad de andra lokalföreningarna sysslar med. Men framförallt är det här tidningen där du kan göra din röst hörd. Det här är inte förbundsstyrelsens utan alla medlemmars tidning. Det är din tidning. Det innebär att det är alla vårs angelägenhet att medlemmar skriver i den och att vi tillsammans ser till att den läses. Jag är övertygad om att den här tidningen har potential att bli något riktigt bra. Dess viktigaste funktion är förstås den politiska och organisatoriska diskussionen: hur organiserar vi ett modern grönt socialistiskt studentförbund och vad betyder de teoretiska utgångspunkter i principprogrammet och hur omvandlas de till praktik? Det är bara några diskussioner. Det här är också en tidning där vi har möjlighet att beskriva vår vardag och dela med oss våra personliga erfarenheter av att vara arbetarklass och socialist i högskolevärlden. Eller hur det är att bli utsatt för sexism, eller osynliggörande för man inte ha de rätta universitetskoderna. Eller hur det är att läsa på folkhögskola och höra att regeringen planerar att avskaffa folkhögskolekvoten. Min förhoppning är att alla våra medlemmar ska känna sig välkomna att skriva och våga pröva sina åsikter. För att det ska bli så krävs det att vi håller en kamratlig ton där det aldrig är acceptabelt med personliga påhopp och att det alltid är okej att ändra sig. Här finns ingen plats för löjlig prestige utan vi diskuterar för att utvecklas, däri ingår ofta att man byter åsikt. Jag hoppas att det här blir en tidning där ni lär mig nya och intressanta saker. Vårt förbund är ju fantastiskt. Vi består av ambitiösa akademiker som på dagarna studerar kurslitteratur för att på kvällarna kritiskt granska den borgerliga kunskapsproduktionen. För mig som kommer från en arbetarklassmiljö och är ensam i släkten om att ha läst vidare har ni betytt otroligt mycket. Ni har stärkt mig och gett mig det nödvändiga självförtroende och kunskap som krävs för att lyckas på universitetet. I mina drömmar kommer det här också att bli en tidning där vi förmedlar lite av vår kunskap mellan oss. Som ni märker har jag höga ambitioner men det blir bara vad vi själva väljer att göra tidningen till. Nu inleder vi lugnt och förhoppningsvis är ni många som är intresserade av att ta ansvar för tidningens utvecklande. Det ska också bli intressent hur vi lyckas koppla samman vår blogg med tidningen. När jag satt i förbundsstyrelsen för Ung Vänster var jag med om att fatta beslut om att begränsa utgivningen av tidningen Röd Press (som nu är tillbaka) och det kändes tungt. Därför känns det nu extra härligt att få vara med och ge ut en tidning istället. d e t ä r r o l i g a r e a t t b y g g a ä n a t t r i v a.

4 4 Fördjupning / Olof Risberg, VSF Stockholms universtitet Dom ljuger Medelklassen är en borgerlig term. Det är mer än så, det är en borgerlig lögn. Det är inget annat än ett försök att avradikalisera termen klass, och att avradikalisera själva arbetarklassen. Genom att använda termen medelklass målar borgarna sin egen bild av samhället. Där finns de rika arbetsgivarna, borgarna, och deras motståndare i klasskampen, de fattiga, radikala arbetarna. Dessutom målar borgerligheten fram en tredje klass, en välmående medelklass,

5 5 Borgarna försöker dölja det faktum att alla måste ta ställning. Att inte välja är också att välja, och att inte välja är att ta ställning för utsugningen. som varken står på borgarnas eller proletärernas sida. Enligt borgarna är medelklassen varken utsugande eller utsugd, det är en klass som är neutral i klasskampen. Borgerliga lögner! I och med att större delen av befolkningen i den industriella eller postindustriella världen identifierar sig som just medelklass, skapar borgarna en bild av att klasskamp inte angår majoriteten av befolkningen. Klasskamp ses som något de fattiga sysslade med på 1800-talet, innan den välmående medelklassen skapades. Men medelklassen är en mycket dålig term. Den försöker att göra termen klass till enbart en välståndsmätare. Den bortser från att en arbetare är en arbetare. Oavsett välstånd tillhör alla arbetare samma klass. Termen utmålar bild av välmående och mindre välmående, istället för utsugna och utsugande. Medelklassen anses står över de radikala arbetarna, de behöver inte kämpa för att förändra världen. Dock är det som den så kallade medelklassen har kämpat till sig, i den mån de har kämpat till sig något alls, är smulor. Borgarna och deras medlöpare köper klassfred med arbetarna, med fjuttiga smulor av samhällets rikedomar. Trots att allt fler ser sig som medelklass ökar klyftorna. Myten om medelklassen är ett borgerligt försök att avväpna arbetarklassen. Med ordet medelklass trollar borgarna fram ett alternativ till att vara arbetare, och då vara tvungen att kämpa för att förbättra sin situation. Alla arbetare måste skaka av sig denna lögn, och inse att det inte finns någon som är neutral i klasskampen. De som idag kallar sig medelklass är i själva verket bara pacificerade arbetare. Borgarna försöker dölja det faktum att alla måste ta ställning. Att inte välja är också att välja, och att inte välja är att ta ställning för utsugandet. Dessutom, ett ytterligare fel med medelklass är att den bara beskriver de som är i samhällets mitt. Det säger inget om deras roll i produktionen, jämtemot produktionsmedlen. Under feodalismen var borgarna medelklass, men de har nu kämpat sig upp som den härskande klassen. På samma sätt skall arbetarna en gång kämpa sig upp som härskande klass, och på så vis upphäva klasserna och klasskampen. Överklass har inte alltid varit lika med borgarklass. Ytterligare en term som en medveten arbetarklass bör ta avstånd ifrån är orden arbetsgivare. Arbete är en vara, och dess pris är lönen, men vem är det egentligen som ger arbete? Vi kan ta ett exempel om en an-

6 Arbetarklassens segrar i klasskampen förändrar inte samhällets struktur: utsugandet. De segrar som arbetarklassen kämpar till sig är tecken på dess styrka, inte dess bortdöende. 6 nan vara, fänkål. Om du går till din lokala fänkålshandlare och köper tvåhundratusen kilo fänkål, är du då en fänkålsgivare? Prat om arbetsgivare eller arbetstagare är rent borgerligt nyspråk! Det finns de som säger att medelklassen är en egen klass, sprungen ur arbetarklassen, men som har fått status som en egen klass i och med deras större välstånd, med deras större inflytande över produktionsprocessen. Få saker är så missvisande. Upphörde arbetarklassen att existera 1919, med den allmänna rösträttens inflytande? Slutade arbetarklassen att lönearbeta med införandet av LAS? Arbetarklassens segrar i klasskampen förändrar inte samhällets struktur: utsugandet. De segrar som arbetarklassen kämpar till sig är tecken på dess styrka, inte dess bortdöende. Jag menar nu inte att det är dåligt att arbetarklassen ofta har kämpat till sig ett ökat välstånd. Felet ligger i att arbetarklassen, lurad av borgarna, tar ut segern för tidigt. De kämpar till sig, eller får kastat åt sig, några smulor, och vips har en radikal arbetarklass blivit en lugn och snäll medelklass. Reformer är en väg att förbättra, men vi får inte ge upp målet, att besegra borgarna, och nöja oss med vägen dit, arbetarnas växande välstånd. Vi har ännu inte nått seger. Det är inte heller så att denna syn på klasser är alltför stel eller föråldrad. Den som ser det så ser inte tidlösa utsugarstrukturer utan har hakat upp sig på de former som utsugandet för tillfället tar. Den utveckling vi idag ser, som vissa tolkar som arbetarklassens förvandling till medelklass, är i själva verket bara symtom på hur klasskampen svajar fram och tillbaka, från att vara till förmån för den enda klassen till att vara till förmån till den andra. Självklart finns det element som är svåra att placera helt varken bland arbetare eller borgare. Dessa kallas mellanskikt eller småborgare, och utmärks just av att de står med ena foten i borgerligheten, och den andra i den proletära klassen. De har visst kapital, kan ha anställda, men lever ändå på sitt arbete. Men dessa skikt utmärks just genom att de har drag från båda samhällets klasser, och är alltså ingen egen klass, utan är bara de skikt som utgör gränsen mellan två äkta klasser. De utgör absolut inte någon egen klass, utan visar bara att klassanalys kan vara svårt att applicera på individnivå. Förutom de som förespråkar medelklassens existens finns det dessutom de som tycker att debatter av denna typ är meningslösa hårklyverier. De skulle säga att jag, som Marx sa, skjuter myggor med kanon. Det är dock viktigt att arbetarna identifierar sig realistiskt, ser sig själva som en förtryckt klass, och ser behovet av att återuppta klasskampen. Arbetarna måste identifiera sig själva, ur reella, ekonomiska synvinklar. Medelklassen är enbart ett tecken på hur borgarna styr våra tankar, vår debatt och vår egen självbild. Dessa termer visar hur kapitalismen har gnagt sig in i våra medvetanden.

7 7 Medelklass Från Wikipedia: Medelklassen är en benämning på en socioekonomisk samhällsgrupp som utgör ett mellanskikt i samhället. Med avseende på faktorer som inkomst, förmögenhet, utbildning, självständighet i yrkesutövningen och social prestige har medelklassen en mindre gynnsam ställning än överklassen, men en mer gynnsam ställning än arbetarklassen eller underklassen. Ofta indelas medelklassen i övre medelklass och lägre medelklass. Till den övre medelklassen räknas ofta bland annat advokater, överläkare, professorer och mellanchefer[källa behövs]. Till den lägre medelklassen räknas ofta lärare, sjuksköterskor, poliser och ibland fackutbildade arbetare.

8 8 Krönika / Andrea Malesevic, VSF Linköping Galenskap! Bourgeoisien är fyndig. Den hittar ständigt nya smarta knep att utöva makt på och vilseleda oss. Det fyndigaste man kan göra som utsugande elit och maktutövare är att få de förtryckta att hata varandra istället för den härskande klassen och det system de egentligen borde hata. Det bästa för borgarna är om vi helt enkelt själva är våra egna värsta fiender, vilket i princip var och varannan tonårstjej idag har blivit. Jag minns hur det var i högstadiet där man hetsade varandra till ätstörningar. Det brinnande hatet mot tjejkompisen som kunde få på sig jeansen i storlek 25. Ständigt en tävling om vem som var smalast och snyggast. Konkurrens, tävlan, ångest. Och det är det fortfarande; Det är en sorglig sanning att jag inte känner en enda tjej som inte har haft eller har problem relaterade till mat eller kropp (känner även en hel del killar som lider av kropps- och matångest). Energi som skulle kunna gå till att tänka revolutionära tankar går istället år till att hata sig själv, klämma fett, räkna kalorier och vara avundsjuk på andra. Det är en sorglig sanning att vi lever i en kapitalistisk och patriarkal värld där man tjänar pengar på att människor har ångest och känner sig otillräckliga. Bourgeoisien har lyckats krypa in under skinnet på oss. Många verkar inte inse att ätstörningar inte är någon individuell sjukdom, utan en samhällspest. Och något vi måste göra något åt. Nu. Annars lyckas klasskampen aldrig. Varje gång du tänker fan vad tjock/ful jag är har bourgeoisien vunnit ett slag. Som en vän till mig sa: Vem fokuserar på att de går till banken och hämtar ut mervärdet av vårt kollektiva arbete, när vi sitter framför spegeln och hatar oss själva? Så släng vågen, måttbandet och känslorna av avundsjuka i papperskorgen. Vägra delta i destruktiva samtal om bantning. Sluta hata dig själv. Gör det för din skull, för kollektivets skull och för klasskampen skull. Som det så fint uttrycks i filmen Network där citatrubriken kommer ifrån: You ve got to say, I m a HUMAN BEING, Goddamnit! My life has VALUE! So I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window. Open it, and stick your head out, and yell; I M AS MAD AS HELL, AND I M NOT GO- ING TO TAKE THIS ANYMORE! THINGS HAVE GOT TO CHANGE!

9 9 Dokument/ Olof Holmgren, VSF Lund Stoppa matchen!

10 10 Trots de sedvaliga och ihärdiga bombmattorna av propaganda som Israels apologeter lägger ut är det någonting som tränger igenom. Är det att våldet är så övermäktigt? Att styrkeförhållandena är så skeva? Att mördandet är så ogenerat? Det är i mitten av januari 2009 och Israels angrepp mot Gaza har pågått i ungefär två veckor. Det är sannerligen inte första gången som Israel mördar och lemlästar palestinier, men denna gång är det någonting som är annorlunda. Trots de sedvaliga och ihärdiga bombmattorna av propaganda som Israels apologeter lägger ut är det någonting som tränger igenom. Är det att våldet är så övermäktigt? Att styrkeförhållandena är så skeva? Att mördandet är så ogenerat? Klart är i alla fall att den israeliska krigsmakten en gång för alla tappade masken. I Sverige ordnades demonstrationer på tiotals orter runt om i landet och många fick nog tillbaka minnen från protesterna mot Irakkriget På tv-nyheterna kunde man genom orden ana vad som hände på plats, via Al-Jazeera på nätet kunde man själv se bilderna från sjukhusen. Galenskap. Mitt i detta kom det till allmänhetens kännedom att Sverige skulle spela Davis Cup mot just Israel i Malmö, staden som har runt 5000 invånare med palestinsk och arabiskt ursprung. inte första gången Jag var en av de som direkt förstod innebörden av matchen och att detta skulle bli stort. Riktigt stort. Båstadskravallerna, som de kom att kallas då ett par hundra aktivister lyckades stoppa matchen mellan Sverige-Rhodesia i Båstad 1968, är en av milstolparna från 68-vänstern. Konceptet upprepades och förevigades 1975 i matchen mot Chile då Hoola Bandoola Band med Mikael Wiehe och Björn Afzelius skrev låten Stoppa matchen och gjorde matchen till symbol. I Malmö formerades det ett nätverk under Gazakriget som arrangerade demonstrationerna mot kriget, och det var inom detta nätverk som stoppa matchenkampanjen, som den kom att kallas, organiserades. Nätverket bestod av palestinska och arabiska organisationer, främst kulturföreningar, vänstern och socialdemokraterna. Flera grupper ur den autonoma miljön visade intresse av att arbeta med kampanjen men som så många gånger tidigare sprack ett eventuellt samarbete på frågan om ickevåld. Mer om det senare. Det var också just Mikael Wiehe som startade den offentliga debatten om matchen genom en artikel i Sydsvenskan. Som en av få profiler från 68-vänstern har han aldrig gjort avbön och på köpet blivit folkkär. Wiehe krävde att matchen skulle stoppas och skrev också om texten från sin gamla låt till de nya förhållandena. Debatten skulle sedan rasa på såväl nyhetsplats som ledare och debattsidorna, framför allt i Skåne men även nationellt. I efterhand är det främsta intrycket hur desperat borgerligheten blev. Sällan har man skrikit med en

11 11 högre och hesare stämma. Matchen, precis som allt annat, sker inte i ett politiskt vakuum. Under hösten har en allt starkare antifascistisk rörelse växt fram i Malmö som gett Sverigedemokraterna stora bekymmer då man hållit i torgmöten.under hösten blommade en ockupationsrörelse fram i Lund, som var både radikal och folklig på samma gång. Ungdomar i Rosengård hade startat kravall strax innan jul vilket senare ledde till avslöjanden om en rasism- och våldskultur inom Malmöpolisen. Ett hårt halvår för så kallade liberaler helt enkelt. När nu en kampanj med rättmätiga krav och en hård retorik dyker upp drar man upp ett beprövat kort. Antisemitismen. stor uppmärksamhet Det formella ansvaret för arrangemanget av matchen delades av Malmö stad och Svenska Tennisförbundet. Malmö kommun var som ägare av Baltiska Hallen där matchen skulle spelas ansvarig för säkerheten inne i lokalen och polisen ansvarade för säkerheten utanför. Malmö stad har en rödgrön majoritet och beslutet kring matchen skulle fattas i kultur- och fritidsnämnden. Beslutet blir att stoppa biljettförsäljningen till matchen med motiveringen att man helt enkelt inte kunde garantera säkerheten. Det är här frågan början ta ordentlig spin. Vänsterpartiets representant i kulturoch fritidsnämnden, Carlos Gonzales uttalar sig efter beslutat att han helst hade sett att matchen skulle stoppas helt, men eftersom kommunen inte hade mandat att göra detta så var en match utan publik att föredra. Han fortsatta att berätta att när han i mitten av 1970-talet levde i Chile och kämpade mot Pinochetjuntan hade hört talas om protesterna mot matchen i Sverige. - Det stärkte oss och gjorde oss glada. Att veta att det fanns människor på andra sidan jordklotet som visade sin solidaritet. Gonzales citat publicerades i hundratals tidningar runt om i världen, från Indien till Argentina och usa. Matchen hade gått från att vara en regional fråga till en global angelägenhet. När dessutom Malmös socialdemokratiska patriark, kommunstyrelsens ordförande llmar Reepalu, gick ut och sade att hans personliga åsikt var att matchen skulle stoppas fick stoppa matchenkampanjen rejält med vind i seglen. Det var nu svårt att argumentera för matchen genom att hävda att idrott och politik inte hör ihop när frågan fått en sådan stark politisk dimension. hetsen fortsätter Stoppa rasistmarschen var rubriken på osignerad huvudledaren i Skånska Dagbladet den 19 februari. Man skrev: [P]roteströrelsen i Malmö [ ] agerar under parollen Stoppa matchen. Därmed träder

12 12 de över en gräns och förvandlar protesterna till uttryck för rasistiskt judehat. Svenska landslag möter alla andra folkslag även om idrottsutövarna kommer från avskyvärda diktaturstater. Vi sorterar inte ut människor efter etnicitet och säger att vi inte spelar mot asiater som kommer från Nordkorea, araber från Saudi Arabien eller latinamerikaner från Cuba. Så har det varit fram till nu när aktivister vill göra Malmös idrottsarenor judefria. När man ser argumenten börjar man förstå desperationen. Det är inte ointellektuella, de är antiintellektuella. Dagen efter kommenterar Sydsvenskans ledarsida (20/2 09) Reepalus uttalande om att Israel har mördat 400 barn. De skriver Inte av misstag, inte i stridens hetta, inte genom kalkylerat risktagande, inte genom nonchalans. Israel har dödat dem alla med vett och vilja. Det är vad Reepalu säger. Hårdraget? Övertolkat? [ ] Anklagelser om barnamord har när det riktas mot judar och Israel definierar sig som bekant som en judisk stat en alldeles särskild historia och en alldeles speciell klangbotten. Att protestera mot Israel likaställdes med jutehat. Ett enkelt konstaterande att Israel har mördat 400 barn var lika med antisemitism. kampanjen tar fart Medan debatten fortsatte i pressen började en kampanj mer och mer att ta form. Folk började spela in den nya versionen av Stoppa matchen och lägga upp den på Youtube, graffittimålningar, filmvisningar, debatter. En sak som kampanjen verkligen lyckades med var att komma ut i media. Stoppa matchen var på löpsedlarna i sexsju veckors tid, från kriget tog slut fram till matchen. Jag jobbade i mediagruppen och fick en intressant inblick i hur mediadramaturgin fungerar i praktiken; för att kunna slå någonting till marken måste man först bygga upp det. Vi försökte därför ta tillvara på uppbyggnadsfasen för att hålla kvar debatten om Gaza. När media frågade om de svenska tennislagen pratade vi om Gaza. När de frågade om idrott och politik svarade vi Gaza. Och när de tillslut frågade om Gaza svarade vi Gaza igen. När sedan skiftet kom och man försökte såga kampanjen slutade vi helt enkelt att ge intervjuer och höll oss till arenor där vi satte agendan.

13 13 olydnadsaktion som faktiskt hade kunnat stoppa matchen. Vem vill stå i en blockad när andra kastar projektiler och därmed drar på sig en häftig repression? I slutändan fick vi en stor, bred och folklig demonstration som i mina ögon hade kunnat vara så mycket mer. Vi fick också en svarthuvad kamikazietrupp som stenade ett pansarfordon som nog ingen var speciellt nöjd med. Det finns flera aspekter på kampanjarbete. Den mediala biten klarade vi bra, mobiliseringen likaså. De bitarna är, i bästa fall, ett ytfenomen till en rörelse som går djupare än så. Kampanjen hette Stoppa matchen, så hur var det nu med detta att faktiskt stoppa matchen? p r o t e s t el l e r mo t s t å n d? Till en början fanns det en stor vilja till handfast aktion inom grupper som annars drar sig för olydnad. Jag tror att det hade mycket att göra med den otroliga indignation som fanns efter kriget mot Gazas civilbefolkning och dels också traditionen, eller narrativet om man så vill, från Båstad Vi har gjort det förr och kan göra det igen ungefär. När frågan om att handfast stoppa matchen kom upp låste sig diskussionen ganska snabbt kring två extrempositioner: dels de som ville ha en demonstration och inte så mycket mer, och dels de som inte ville sätta några som helst gränser för sitt eller andras agerande. Båda positionerna är problematiska av olika anledningar. Stora demonstrationer kan vara en mäktig uppvisning i solidaritet och styrka, men de kan också vara försvinnande lätt att ignorera. Å andra sidan; den autonoma positionen att vägra finnas med i ett samarbete som grundade sig på ickevåld omöjliggjorde i mångt och mycket en verkligt bred e f t e r s p e l Att i efterhand blicka tillbaka på kampanjen innebär självklart eftertanke och efterklokhet och min förhoppning är att det leder till en debatt kring metoder, inom partivänster såväl som bland autonoma. Vi i den svenska vänstern har en rik historia av kamp att blicka tillbaka på som vi behöver ta till vara på. Matchen då, hur gick det? Vem bryr sig, egentligen, skulle man kunna fråga sig. Det mest konkreta resultat av kampanjen är att bojkotta Israel -kravet har etablerat sig på riktigt. Jämförelsen med Sydafrika än etablerad och marken är bördig för ett fortsatt bojkottarbete här i Sverige. Att vsf nu driver kravet på en akademisk bojkott av Israel är därför helt rätt i tiden, ett tryck måste etableras på alla fronter om en förändring någonsin ska komma till stånd. Ett fritt Palestina är målet, och där har alla en roll att spela i kampen. Fotnot: Matchen slutade 3-2 till Israel.

14 14 Rapport/ Förbundsstyrelsemöte Work in progress *FS är en förkortning av förbundsstyrelse December I mitten av december hade förbundsstyrelsen sitt första möte för kongressperioden. Vi utnyttjade kongressgåvan från partiet och hade mötet på Syninge kursgård utanför Stockholm, som visade sig vara ett helt fantastiskt ställe. Den stora uppgiften var att konkretisera den verksamhetsplan som antogs på kongressen och därmed fattades många beslut för förbundets verksamhet. FS beslutade att vi ska ha en förbunds- gemensam kampanj, med start i januari 2010, och att vi fram till dess gärna ser att lokalföreningarna fortsätter att arbeta med de frågor som finns i Vägra Vara Tacksamkampanjen. Vi diskuterade internfeminism och beslutade att ha tjej- och killträffar på förbundsträffar. Flera arbetsgrupper tillsattes: sommarkursgrupp, interntidningsgrupp, kår/utbildningspolitisk grupp och kampanjgrupp. Mia Sand, Micke Pettersson och Edith Ringmar valdes till arbetsutskott. Micke valdes till vice ordförande och Edith till förbundssekreterare, samt Hanna Gunnarsson till kassör. Vi utvärderade också kongressen, VSF:s relation till vänsterpartiet och Ung vänster samt hade en strategidiskussion om de ökade hoten från extremhögern. Januari Årets andra fs-möte hölls i mitten av januari i Göteborg. Under mötet hade fs två strategidiskussioner, en om situationen i Gaza och en om svmp-samarbetet. Vi antog en budget för 2009 och inrättade ett uppstartsbidrag för nya lokalföreningar på 1000 kr. En av mötets viktigaste diskussioner handlade om förbundets nya hemsida. Vi hade besök av Erik Berg, som har gjort den nya loggan, som inledde en diskussion hur vänstern borde se på sina internet-satsningar. Vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp av personer i och utanför förbundsstyrelsen som vill jobba med att utarbeta en ny webportal för förbundet. Fram till dess att webportalen är klar att lanseras hänvisar vi till förbundets blogg. Vi diskuterade även interntidning, och beslutade att en interntidning ska ges ut i pdf-format en gång i månaden. Vi upp- manar lokalföreningar som har möjlighet att kopiera upp tidningen och skicka ut till sina medlemmar. fs beslutade att den förbundsgemensamma kampanjen, med start 2010, ska ha fokus på studiemedel och bostad, och att sommarkursen ska handla om finanskris, krig och stormaktskonflikter. Internatet på sommarkursen kommer att vara en vecka, som vanligt på Kvarnby folkhögskola utanför Malmö.

15 Mars På mars-fs i Stockholm diskuterades bland annat sommarkursen, nationella kampanjen och samarbete med s-studenter och gröna studenter. Den årliga sommarkursen arrangeras av vsf i samarbete med Kvarnby folkhögskola i Malmö. Årets kurs kommer att ha tema politisk ekonomi, med fyra olika underteman. Kursen är på distans under fyra veckor, 8/6-4/7, med en avslutande vecka på internat i Malmö (5/7-12/7). Sista anmälningsdag är 31/5, och mer information (kursplan, litteraturlista) kommer. fs hade i samband med beslutet om kursens underteman också en kortare diskussion om finanskrisen. 15 Förbundsstyrelsen hade sitt tredje möte för året i Lund under kristi himmelsfärdshelgen. Det har nu gått lite mer än ett halvår sedan kongressen och fs har verkligen kommit igång med sitt arbete och har blivit ett sammansvetsat kollektiv med konstruktiva och bra diskussioner. På mötet hade vi besök av vsflunds ordförande som berättade lite om hur lokalföreningen arbetar i Lund. Precis som tidigare möten, var den stora diskussionen på Lundamötet den nationella kampanjen. Kampanjens fokus är (precis som tidigare rapporterats) studiemedlet och bostadsbyggande/bostadsstandard. Den nya kampanjen (som ännu inte har något namn), bygger på den tidigare Vägra vara tacksam -kampanjen, och kampanjgruppen har arbetat med att uppdatera kampanjhandledningen med nya siffror, utredvsf har inlett ett utbildningspolitiskt samarbete med s-studenter och Gröna studenter, som ska utmynna i seminarium i Almedalen med syftet att påverka våra respektive partier i bland annat studiemedelsfrågan. Samarbetet har hittills fungerat väldigt bra. Under 2010 (hela året, över valrörelsen) kommer vsf att driva sin nästa stora nationella kampanj. Temat är beslutat sedan tidigare: bostad och studiemedlet. Konkretiseringar av temat diskuterades, som marknadshyror, bygga fler hyresrätter, stoppa utförsäljningarna och krav på kommunala bostadsköer. Det kommer att arrangeras en nationell kampanjstartskurs i november/december På mötet hade vi också en inbjuden gäst, Jan-Erik Gustafsson från kth i Stockholm. Han har arbetat med frågan om akademisk bojkott av Israel, efter initiativ från fyra palestinska doktorander på kth. De har skickat ut ett upprop och arrangerat paneldiskussioner i frågan, men inte fått särskilt mycket respons i frågan. fsdiskuterade frågan om bojkott, och akademisk bojkott i synnerhet, historiska exempel och möjligheten att agera i frågan i kårerna. Jan-Erik pratade även om Bolognaprocessen och Folkrörelsen nej till eu, som han är ordförande för. Maj ningar och argument kring bostadspolitik. Kampanjhandledningen kommer bland annat att innehålla rättighetslistor kring arbets- och bostadsmarknaden. Kampanjen ska, som tidigare beslutats, pågå under våren 2010 för att fortsätta på hösten och vara vsf:s valrörelsekampanj. Vi har nu har bokat upp föreläsare och spikat kurslitteraturlista för sommarkursen. Runt 20 personer är anmälda, och det finns plats för fler! Tema för sommakursen är politisk ekonomi. fs diskuterade antog även en alkoholpolicy, där vi menar att vsf är en del av arbetarrörelsen och dess krav på nykterhet, men samtidigt anordnar fester och debattpubar som en del av vår verksamhet. Vi uppmanar lokalföreningarna att tänka kring frågan om alkohol i vsf:s verksamhet och inte slentrianmässigt arrangera verksamhet som innehåller alkoholkonsumtion. Vidare diskutera fs den föregående helgens ockupationsfestival i Lund, och beslutade att skriva en artikel om alternativa sätt att arbeta med bostadsfrågan, men också att vi i den kommande interntidningen ska lyfta diskussionen om politiska metoder i förbundet. fs beslutade på mötet i februari att bygga en ny hemsida. Det har tyvärr inte gått i den hastigheten som vi velat, däremot har vi köpt nya domänadresser och kommer fortsätta att jobba med hemsidefrågan. Så länge hänvisar vi till vsf-bloggen vsfblog. wordpress.com/ fs ställde sig även bakom ett uttalande om Venezuela, skrivet av Hands Off Venezuela, som finns att läsa på Hands Offs hemsida.

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Pergite VSF:s interntidning #1 2011 Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Kultur: Ett museum över Europa Vänsterns

Läs mer

Rasism. Tema: Numrets lokalförening: Göteborg

Rasism. Tema: Numrets lokalförening: Göteborg Nr 3/September 2011 Vänsterns Studentförbunds tidning Rapport från sommarkursen VSF har hållit en fem veckors CSN-berättigad sommarkurs med temat Reform och Revolution. Läs hur det gick! s. 3 Nyfascism

Läs mer

Pergite. Ledare: Fiasko i Köpenhamn. ...men mäktig demonstration vid klimatmötet

Pergite. Ledare: Fiasko i Köpenhamn. ...men mäktig demonstration vid klimatmötet Pergite VSF:s interntidning #3 2009 Ledare: Fiasko i Köpenhamn...men mäktig demonstration vid klimatmötet Internationellt: Rapport från en ockuperad fabrik Iran och dess opposition 2 Innehåll Ledare: Fiasko

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI

VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI VALFAKTAHÄFTE NR7 SOCIALISM & DEMOKRATI INLEDNING Ung Vänster är ett socialistiskt förbund. Men vi går inte in i den här valrörelsen med fokus på att förklara, berätta eller ens spekulera i hur ett socialistiskt

Läs mer

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara!

Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Utbildning är en rättighet - inte en handelsvara! Handledning för VSF:s kampanj för avgiftsfria studier, våren 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning (s. 1) 2. Politisk och ideologisk analys (s. 2-5) 2.1.

Läs mer

»Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument« »En queer feministisk vänster behövs« Tema: Feminism

»Varför VSF bör använda sig av separatism som internfeministiskt instrument« »En queer feministisk vänster behövs« Tema: Feminism Nr 1/Mars 2012 Vänsterns Studentförbunds tidning Miljö och feminism Sara Saleh skriver om hur miljöförstöringen främst drabbar kvinnor på s. 6-7 Kvinnor och arbete Andrea Malesevic skriver om feminismen,

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm LilaSvart Handbok några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm 1992 Innehåll Inledning 6 Några utgångspunkter 8 Organisering 10 Formell organisering 12 Informell organisering 15 Bättre organisering 17

Läs mer

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform Internationell konferens om deltagande demokrati Organiserad av Vänsterns Internationella Forum tillsammans med ABF Stockholm och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier 9 10 oktober, 2004 ABF-huset i

Läs mer

Polistillstånd. LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm

Polistillstånd. LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm Polistillstånd Ska man söka tillstånd eller ej? Det kan vara bra att veta att man enligt lagen har lika stor rätt att demonstrera med som utan polistillstånd. Och även om det inte vore så, så spelar det

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Stoppa naziparaden i Salem!

Stoppa naziparaden i Salem! Socialism eller barbari! Nr 3 [16] 2007 Pris: 15 kr Stödpris: 20kr Stoppa naziparaden i Salem! Lördag den 8 december kl.12 - Salem Centrum (Sthlm) I detta nummer: Borgarnas nya budget: stöld från de fattiga

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Vad fan är arbete? CrimethInc. Vad gör du för pengar? Ung på jobbet. Brottslighet är mångas bröd. Att inte arbeta. Punk Illegal.

Vad fan är arbete? CrimethInc. Vad gör du för pengar? Ung på jobbet. Brottslighet är mångas bröd. Att inte arbeta. Punk Illegal. Tema: Arbete Miljökamp 04 08 10 11 12 15 17 20 22 24 29 30 31 CrimethInc Vad gör du för pengar? Ung på jobbet Brottslighet är mångas bröd PM Press Att inte arbeta Punk Illegal Onda och goda Interspace

Läs mer

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Inledning... 1 Zenit: Kvinnorörelsens strategi... 1 Bengtsson. Widerberg: Arbetets Kvinnor kärnan till en proletär kvinnoorganisation?... 1

Läs mer

Systerskapande. handbok i separatistiskt arbete

Systerskapande. handbok i separatistiskt arbete Systerskapande handbok i separatistiskt arbete Systerskapande handbok i separatistiskt arbete Textförfattare: Kristin Linderoth, Ellinor Eriksson, Sanna Vent och Emma Lidell Illustrationer: Antonia Lundblad

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Motioner och motionssvar på antirasistiska programmet

Motioner och motionssvar på antirasistiska programmet 0 0 0 0 0 AP PROGRAM MED STORA BRISTER Vi tycker det är väldigt alarmerande att förslaget till program helt saknar en maktanalys. Det är visserligen bra att vi utgår från en socialistisk och feministisk

Läs mer

Vem är staten till för?

Vem är staten till för? WWW.SOCIALISTER.SE NR 48 SEPT / OKT 2012 20KR Inga vinster i välfärden! Pantrarna för upprustning av förorten nr48 1 Vem är staten till för? Klasskamp i Sydafrika 2012-09-17 14:26 ledare VAD BÖR GÖRAS?

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer