Effektivare Resurser med Lean & Agila Projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivare Resurser med Lean & Agila Projekt"

Transkript

1 Effektivare Resurser med Lean & Agila Projekt Solutions for Teamwork Georg Silber & Anna Sanell

2 2

3 Georg Silber & Anna Sanell Effektivare Resurser med Lean och Agila Projekt Operations Excellence thru Lean and Agile Projects Handbok för dig som arbetar med att effektivisera tjänsteproducerande företag, där man ser möjligheten att använda sina resurser effektivare genom att bedriva arbetet som projekt. 3

4 Innehållsförteckning Inledning... 9 Summary Kapitel 1 Ansvar och roller HR-funktionen.25 Linjechef Habitatschef Kontorschef Projektkontorschef Portföljansvar-Key account Projektledare Ledare för Teamwork Medarbetare i projekt och Teamwork...51 Kapitel 2 Modellen Modell för initiativets livscykel En generell projektstruktur Att starta ett projekt Initiativets realisering av enablers Initiativet går i mål med effektrealisering

5 Statusändringar i initiativcykels IM Portföljer och linjeorganisationen Styrgruppens roll Definiera och följ upp projektmålet Business Case Kapitel 3 Resursstyrning Resursledningshjulet och projekten.96 Strategiska val av projekt och resurser Taktiskt val av leverantör av resurser Resursbokning och beläggning..120 Beslutsgång vid resursplanering Verkningsgrad för resursanvändning.129 Projektets längd och sudoku-planering 134 Kapitel 4 Teamwork 138 Teamwork när arbetet görs av team.136 Kanban eller Att-göra-listor Agilt med Scrum och DSDM.148 Kapitel 5 Organisation..157 Källarföretag eller mogen organisation PMO / Projektkontoret - en funktion.161 Färdplanen för att uppnå ett projektkontor

6 Förändringsledning och projektkontor Kapitel 6 Rapporter och transparens Medarbetarens rapportering och planering Professional Services Automation Trafikljusrapporten RAG-rapport Dartdiagrammet Ackumulerad tidslinjerapport Earned Value Management Burndown-diagrammet Lyckat Projekt Index LPI

7 Kapitel 7 Metoder 216 Fibonacci-poäng visar värdet 216 Intressenter och RACI-modellen 220 Prioritering vid resursbokning 224 Critical Chain vs Kritiska linjen 228 GAP-analys av framgångsfaktorer 232 Ändringshantering och dess CCB 237 Planera enklare mot en närmare horisont 241 Riskhantering av projekt 245 Persongalleri 250 7

8 Georg Silber, Civilingenjör - Teknisk Fysik har under mer än 30 år varit djupt involverad med att ta fram metoder och tekniker för att synliggöra projektens framsteg och att tydliggöra när planering och resultat saknas. Redan som nyutexaminerad utvecklare insåg han behovet av att tydliggöra för beställare och intressenter vad de kunde förvänta sig. Den projektmodell som utvecklades då var en av de första tillämpade modellerna i Sverige. Som entreprenör utvecklade han en teknik för planering och uppföljning av arbetstid för att erhålla högsta möjliga värdeskapande, vilket senare ledde till utvecklingen av SilberPlan och grundandet av Silber Software AB, där Georg var Vd och utvecklingschef under 15 år. Dessa program används fortfarande av flera stora organisationer. Georg är nu aktiv med innovativa lösningar för resursstyrning och en uppskattad föreläsare och nätverksledare. Anna Sanell, Kansliråd, Fil. Dr arbetar sedan 20 år på Miljödepartementet där hon är kansliråd med ansvar för bl.a. frågor kopplade till kärnavfall. Anna har en doktorsexamen i franska från Stockholms universitet där hon även haft en tjänst som forskare under en period. Under ett år som huvudsekreterare och projektledare i den statliga utredningen om avfallshantering (M 2011:02) hade hon ansvar för att planera och leda sekretariatets arbete med framtagande och utarbetande av texter till betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56). Anna är för närvarande kanslichef i Kärnavfallsrådet som är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté vars främsta uppgift är att vara rådgivande organ till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. 8

9 Inledning S yftet med denna bok är att den ska vara en handgriplig instruktion till hur man kan öka effektiviteten genom att minska resursslöseri i organisationer och projekt och få fler projekt klara enligt plan. Den är tänkt att i första hand tillämpas hos tjänsteproducerande organisationer som bedriver sitt arbete projektorienterat och visa hur de kan minska resursslöseri. Detta innebär att tillämpa Lean och att tillåta ett agilt arbetssätt. Verkligheten är som bekant ofta svårförutsägbar och därmed behöver organisationen klara av att vara agil. Den ska illustrera hur arbetet med att klarlägga ansvar för beslut om projekt såväl som beslut om resursanvändning kan läggas upp och genomföras. Boken vänder sig till konsulter som genomför förbättringsarbete i tjänsteorganisationer. Den kan vara en introduktion för partners som vill införa en resurshantering utifrån ett Lean-tänkande. Ramverket heter Solutions for Teamwork (SofT ) och är utformat av Ln4 Solutions AB, som även tillhandahåller en molntjänst LeanFour PSA SaaS. Ramverket bygger till stor del på välkända metoder men innehåller även flera innovativa inslag, där Resursledningshjulet är av central betydelse. Det beskriver en modell för hur stora och utspridda organisationer kan bemästra och optimera resursanvändningen. En annan innovativ del av ramverket är IM2, en styrmodell som täcker livscykeln för ett initiativ. Den ligger nära PROPS men har dessutom en komponent som gör det möjligt att bilda lag inom ett projekt för att även klara uppgiften där agila team gör lösningar åt flera projekt. Ytterligare innovativa delar av ramverket utgörs av möjligheten att mäta verkningsgraden hos en linjeorganisation med hjälp av ISO diagram för att inte nämna Dartdiagrammet som direkt visar om hur ett projekt ligger till. Transparens förutsätter struktur och mätbarhet. Ramverket visar hur projektorganisationens portföljer och roller samspelar med linjeorganisationens struktur och befattningar och visar också hur det är möjligt och lätt att ha faktabaserad redovisning med Earned Value Management. Metoden HOPE visar hur EVM kan tillämpas även på agila projekt som definieras längs sin väg. Molntjänsten LeanFour stöder ramverket SofT fullt ut men det är teoretiskt möjligt att med lite handpåläggning använda andra programvaror för att skapa genomlysning. Boken inleds med en sammanfattning av projektsammanhanget på engelska. 9

10 I kapitel 1 beskrivs med hjälp av en fiktiv historia olika funktioner och deras ansvarsområden i organisationen och i projekten. Därefter följer kapitel som i form av faktarutor och fiktiva scenarier beskriver de modeller, metoder etc. som utgör arbetssättet i SofT och LeanFour. Scenarierna bygger på erfarenheter av projektverksamhet och syftar till att ge ett bakomliggande resonemang till modellen som beskrivs i faktarutorna, som konkret och faktamässigt beskriver de centrala begreppen och ramverket. I kapitel två beskrivs modellen och processen att starta och genomföra en uppgift som brukar benämnas projekt. Beskrivningen visar hur ett initiativ vidareutvecklas till ett assignment för att utvecklas för att sedan övergå till att bli ett projekt under genomförandet och slutar sin tillvaro med nyttorealisering. I kapitel tre beskrivs hur man kan tillämpa principerna i Lean i tjänsteproduktion där resurserna är personer som arbetar i projekt. Den metod som beskrivs gör det möjligt att få även väldigt omfattande och utsprida organisationer som en enda resurspool. I kapitel fyra beskrivs hur projektet kan delas in i självstyrande grupper utan att man förlorar projektets transparens. I kapitel fem beskrivs hur en organisation utvecklas och specifikt hur ett projektkontor skapas och sedan arbetar. I kapitel sex beskrivs hur transparensen yttrar sig i grafer och diagram för att kommunikationen mellan olika befattningar och roller kan transformeras från gissningar och tyckanden till faktabaserade analyser. I kapitel sju beskrivs i korthet de metoder som utgör Best practice idag och som är en viktig del i ramverket Solutions for Teamwork. Boken täcker ett stort område vilket gör att varje avsnitt blir ganska kort. Förhoppningen är att berättelsen till varje avsnitt ska kasta ett ljus över innebörden i faktarutan. Konsulten i berättelserna är alter ego för den förändringsledare, verklig eller imaginär, som är en förutsättning som gör skillnad mellan prat och handling. Som bekant är ingen profet i sitt eget rike. 10

11 Summary HOW TO MASTER INNOVATION PROJECTS Mr. Georg Silber, Ln4 Solutions AB, Bromma, Sweden, Keywords: Teamwork, Innovation management, Organization of projects, Lean principles, Communication, Entrepreneurship, Information management, Process modelling, Uncertainty, Team building 1. Introduction Innovations are by nature difficult to predict. Projects however are supposed to be predicable. So a predictable innovation project must therefore be impossible. This paper will try to show how you can master a project targeted to an innovation by using modern paradigms as agile and Lean in combination with military precision performance tracking based on Earned Value Management. One must not confuse making an innovation with performing basic research. The latter is an investigation and a journey into the unknown. The result of working with innovations can be surprising but usually there is an aim and a target. Hence, maybe you can apply the project paradigm after all by being a little innovative. This paper describes how to formulate a target that can be used to track performance to a baseline. Since it is difficult to use a WBS for planning you can use Kanban and sprint technics with your backlog. With innovative teams, resource planning could be really difficult. Instead you can use burn rate and time boxing to obtain cost performance and schedule performance. The paper will also introduce an innovative management tool, The Dart Diagram, that outperforms the questionable RAG reporting. The importance of tracking progress is even more a challenge when it comes to projects regarding innovations. Projects aiming to solutions based on available knowledge are in most cases possible to pursue. Sometime much later and more costly, but usually you will obtain a useful solution to the initial problem. At least two projects out of three have useful deliverables and enablers and half of them are considered successful. Starting with an overview of the project context, this paper reveals how to manage projects in general as well as how to be successful despite the fact that the result of the project is somewhat impossible to predict. 11

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

HUR HANTERAS PROBLEMATIKEN

HUR HANTERAS PROBLEMATIKEN HUR HANTERAS PROBLEMATIKEN I SCRUMPROJEKT? EN STUDIE OM RAMVERKET SCRUM Kandidatuppsats i Informatik Fredrik Stark Siu-Kwok Shek VT 2013:KANI01 Siu-Kwok Shek Svensk titel: Hur hanteras problematiken i

Läs mer

Den Agila utvecklingen

Den Agila utvecklingen Den Agila utvecklingen En studie baserad på den agila metodikens utformning i praktiken The Agile development A study based on the agile methodology in practice Madelein Larsson, Nathalie Lindholm Centrum

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Riskhantering i stora anläggningsprojekt

Riskhantering i stora anläggningsprojekt Riskhantering i stora anläggningsprojekt En fallstudie av projekt Kiruna Ny Järnväg Karin Jonasson Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi Institutionen för Ekonomi, Teknik

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

HUR VÄL FUNGERAR AGILA METODER I PRAKTIKEN?

HUR VÄL FUNGERAR AGILA METODER I PRAKTIKEN? HUR VÄL FUNGERAR AGILA METODER I PRAKTIKEN? EN STUDIE AV METODEN SCRUM Kandidatuppsats i Informatik Emelie Johansson Anna-Mia Lagerstedt Joanna Nilsson VT2009:KI10 Svensk titel: Hur väl fungerar agila

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Projektledning inom offentliga organisationer

Projektledning inom offentliga organisationer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Informatik Lisbeth Heen Maria Nordmark Projektledning inom offentliga organisationer En studie av projektledares användning av planeringsmetoder Magisteruppsats

Läs mer

Business Intelligence i SME och stora organisationer

Business Intelligence i SME och stora organisationer Examensarbete i Informatik Kandidat Business Intelligence i SME och stora organisationer - En studie om skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer Författare: Adam Rizza Handledare:

Läs mer

Tre projektmodeller och två fallstudier

Tre projektmodeller och två fallstudier 2007-06-01 Examensarbeten inom Landskapsarkitektprogrammet Institutionen för landskapsplanering, Alnarp Kandidatuppsats 10 poäng / 15 HP 2007:18 Tre projektmodeller och två fallstudier - Ett steg mot fördjupad

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Slöseri inom mjukvaruutveckling

Slöseri inom mjukvaruutveckling Slöseri inom mjukvaruutveckling LUDWIG SMEDBERG OSCAR MO MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion Stockholm, Sverige 2014 Projektledningsmetoders syn på slöseri inom mjukvaruutveckling Vad är slöseri

Läs mer

Från innovatör till entreprenör

Från innovatör till entreprenör Från innovatör till entreprenör Författare: Göran Ahlstrand och Peter Pileryd Handledare: Carl Johan Asplund Examinator: Bengt Horndahl Examensarbete inom produktionsekonomi Titel: Från innovatör till

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer

ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer ERP-system för hållbarhet En studie av hur ERP-system kan stödja hållbart arbete i organisationer Kandidatuppsats i Informatik Monika Henriksson VT 2012:KANI10 Förord Denna studie har varit otroligt intressent

Läs mer

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Lean inom tjänsteföretag

Lean inom tjänsteföretag ISRN LIU IEI FIL A 09/00538 SE Lean inom tjänsteföretag En modell för införande av Lean i tjänsteföretag Lean within a service company A model for how to implement Lean within a service company Niklas

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer