INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV"

Transkript

1 INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt engagerade intresse för kundens affär och lagandan i projektteamet ger den struktur och kreativa arbetsmiljö som projekten behöver. Vår kunskap och erfarenhet är nyckeln till en bättre start och ett mer lönsamt projekt. Våra projekteringsledare ger projekten ett tydligt ramverk för projektintressenterna, som är både enkelt och engagerande. Störst kundnytta erhålls därför när vi tidigt påverkar projektets utveckling. INNOVATIV:s fem strategiska fördelar. Våra verksamhetsrutiner är uppbyggda enligt ISO för projektledning. Vi kombinerar projekteringsledning och miljöklassificering till en gemensam ledningsfunktion. Vi driver projekteringsarbetet genom branschanpassad Lean Design Vi erbjuder projektkontor i centrala Lund. Vi baserar projekteringen på beställaranpassade avvägningar mellan energiberäkningar, livscykelanalys och kostnadskalkyler KONTAKT INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB Bantorget 4, Lund INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB Bantorget 4, Lund, SWEDEN

2 2 av (5) INNOVATIV OMSÄTTER UPPSATTA MÅL TILL HÅLLBAR UTVECKLING TRE OMRÅDEN, EN FUNKTION Sverige AB är företaget från Lund som erbjuder projektledningstjänster i byggnadsprojektens planerings- och projekteringsfas. Som oberoende konsulter strävar vi efter att förvalta våra kunders visioner och behov genom transparent ledarskap och rådgivning. INNOVATIV projektleder design av byggnader genom tre avgörande arbetsområden. Enligt vår mening är de delar av en och samma funktion, dvs att omsätta kundens verksamhetsbehov till bygghandlingar genomsyrade av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet: Projekteringsledning Miljöklassning (BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och Green Building) Lokalprogrammering PROJEKTKULTUR Upprättandet av en projektkultur skapar en gemensam spelplan för projektets deltagare. Uppförandekoden tydliggör hur beställaren önskar förverkliga projektet, och sätter referensramarna för genomförandet. Genom att tidigt implementera det gemensamma förhållningssättet mognar projektgruppen betydligt fortare och kommer snabbare till full produktivitet. En tillåtande atmosfär har de bästa möjligheterna att dra nytta av gruppens mångfald och lösa konflikter i ett tidigt skede. Hållbara mänskliga relationer är ju en förutsättning för hållbar design. I samband med partnering eller samverkansentreprenad är en solid projektkultur ett helt avgörande smörjmedel. Ni som har testat vet säkert att det inte räcker med öppna räkenskapsböcker (tyvärr). Sverige AB Bantorget 4, Lund, SWEDEN

3 3 av (5) PROJEKTERINGSLEDNING BESKRIVNING är en dedikerad projektledning av konsultgruppen och deras arbete. Projekteringsledaren koordinerar projekteringens delprocesser och utgör länken mellan kunden och projekterande konsulter. Stort fokus ägnas åt att förse konsulterna med rätt förutsättningar. LEAN DESIGN & PROJEKTKONTOR Lean Design inom byggbranschen är egentligen inget annat än ett återupprättande av det som vi tidigare kallade för byggmästare. Samlad kompetens i en liten, effektiv och korskompetent organisation. Det var så vi alltid byggde hus, fram tills vi började tro att stora toppstyrda och problemdokumenterande organisationer med enorma behov av kommunikationshjälpmedel och mötestid är viktigare än effektivt och lösningsorienterat arbete. Men moderna tider kräver svar på betydligt mer komplexa frågeställningar än förrut. Och metoderna för att bryta ner iterativa problem finns redan här. Med inspiration av agila metoder och verktyg (Lean, Scrum och Kanban) leder vi projekteringsarbetet i små grupper med representanter från alla skrån. De positiva effekterna är bättre förutsättningar för kreativa förslag, större förståelse för varandras områden och projektet i helhet, samt väldigt påtagliga kvalitets- och tidsvinster. För att kunna uppnå effekterna med agila metoder behöver projektmedlemmarna komma närmre varandra. Bäst resultat uppnås i ett dedikerat projektkontor där vi tillsammans bedriver projektering enligt en väl utarbetad metod, som mest av allt är inspirerad av hur mjukvaru- utvecklare arbetar. Genom projektkontoret tillåts den engagerade beställaren att få en otroligt bra bild av hur arbetet går framåt och blir försäkrad om att varje nerlagd krona bidrar till att öka projektvärdet, vilket inte är fallet med konventionell projektering. Ett alternativ till projektkontor är en serie workshops med fokus på problemlösning av projektets avgörande avvägningar. Gemensamt för de två metoderna är att när vi samlas så gör vi det för att lösa problem, inte för att prata runt dem. Sverige AB Bantorget 4, Lund, SWEDEN

4 INNOVATIV projekteringsledning 4 av (5) MILJÖKLASSNING BESKRIVNING Miljöklassning av byggnader driver upp fastighetens marknadsvärde, möjligheten till ökad hyresintäkt och företagens goodwill. Ibland är internationella miljöklassningssystem att föredra. INNOVATIV utför miljöklassning inom BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och Green Building. Miljöbyggnad är det svenska miljöklassningssystem som vuxit sig starkast. Systemet är relativt enkelt för projektdeltagare att förstå och följa, delvis beroende på att de allra flesta kriterierna bygger på uppmätta värden eller enkelt kontrollerbara fakta. INNOVATIV är medlemmar i SGBC och har två personer certifierade inom Miljöbyggnad, vilket innebär en halverad certifieringskostnad för projektet. BREEAM är världens mest spridda miljöklassningssystem och används då internationell uppmärksamhet eftersträvas. Systemet erbjuder ett holistiskt perspektiv och är omfattande. För att miljöklassa enl. BREEAM behövs en BREEAM assessor som bedömer projektet och skickar all dokumentation till centralorganisationen i Watford, GB. INNOVATIV är licenserad firma och har två certifierade BREEAM assessors. METOD Att miljöklassa en byggnad är ett bra sätt att få struktur på projektets miljödokumentation och genom utomstående utvärdering även kvalitetssäkra miljöarbetet. Vid nybyggnation bestäms val av miljöklassningssystem och målbetyg innan projekteringen startas. Miljöklassning av befintliga byggnader föregås av kostnads- /nyttoanalys. En central del av samtliga miljöklassningssytem är energiaspekten. INNOVATIV styr projektet effektivt mot uppsatta energimål eftersom vi själva utför energiberäkningar i enlighet med krav uppställda i BBR och inom miljöklassningssystemen. INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB Bantorget 4, Lund, SWEDEN

5 5 av (5) LOKALPROGRAMMERING BESKRIVNING Vi assisterar större verksamheter i insamlandet och sorteringen av önskemål, vilka vi översätter till otvetydig input för konsulter. Arbetet resulterar i koordinerade rumsliga och tekniska kravställningar i form av förfrågnings- underlag eller projektförutsättningar. METOD Metoderna för att extrahera all byggnadsrelaterad information spänner från olika typer av intervjutekniker till samarbete i workshop- form, där noga utvalda representanter för verksamheten och berörda konsulter tillsammans optimerar rumsliga och tekniska krav. Projektutvecklingen förankras hos verksamheten eftersom dokumentationen anpassas för att vara enkelt kommunicerbar. Lokalprogrammering syftar till att förse projektet med projektförutsättningar som är relevanta för projekterande konsulter. Detta sker genom verksamhetsbeskrivning, lokalförteckning med krav på rumssamband, teknisk kravspecifikation och rumsfunktionsprogram. Kravens detaljnivå bör vägas mot bl.a. budget, tidplan, kvalitetskrav och vald entreprenadform. Kravens utformning ska även representera hyresgästens behov av att finna nya lösningar och exploatera oanade möjligheter. CSR & GRI För er som baserar er verksamhet på ett hållbart tänkande och kanske till och med GRI- rapporterar har vi en särskild metod för att fånga upp alla hållbarhetsaspekter och omsätta dessa till byggda miljöer! Sverige AB Bantorget 4, Lund, SWEDEN

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10

Projektledning. KPP 306 Produkt och processutveckling. Mikael Andersson 2012-04-10 Projektledning KPP 306 Produkt och processutveckling Mikael Andersson 2012-04-10 Innehåll Inledning... 3 Vad är ett projekt?... 4 Vad är projektledning?... 5 Varför projektledning?... 5 Projektledaren...

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter

En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter En studie i agil projektledning på en content byrå problem och möjligheter A study in agile project management at a content agency problems and possibilities Matilda Johansson Me1501 Examensarbete för

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

SCRUM. på fem minuter

SCRUM. på fem minuter SCRUM på fem minuter DET TALAS MYCKET OM SCRUM OCH LÄTTRÖRLIGA METODER JUST NU STÄLL DIG FÖLJANDE FRÅGOR A simple framework for managing complex projects Traditionella metoder fokuserar på att hålla planen,

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer