Hej alla medlemmar i Halmstad hästägarförening.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej alla medlemmar i Halmstad hästägarförening."

Transkript

1 Hej alla medlemmar i Halmstad hästägarförening. På grund av det öppna brev, som har gått ut ifrån Solvallas Hästägarförening, har vi blivit ombedda att komma med ett yttrande om hur vi ifrån vår sida ställer oss till detta. lgår den 22 september hade vi ett extra styrelsemöte för att se hur vi vill hantera detta. Vi beslöt att fråga alla medlemmar, om hur ni ser på det. Frågorna är viktiga och konsekvenserna likaså. Därför ber jag er, att läsa igenom brevet som är bifogat, kanske både en och två gånger, och sedan svara 1X2 (a eller nej eller vet inte/ingen uppfattning ) på det bifogade svarsbrevet. Tyvärr kom detta lite hastigt, så jag måste be er svara senast torsdag nästa vecka (den 2 oktober ). lfrån styrelsen måste vi sammanställa och svara senast på helgen, den 5 oktober. För att allt skall kunna sammanställas ber vi er att svara till: s*r$tril:*isl".s* eller om det är enklare via sms Har ni några frågor kan ni självfallet kontakta någon i styrelsen. Dom som satt med på mötet ar: Bengt Nilsson tel Emma Djupfelt tel Ralf Weistedt tel Per Oomen tel Nedan finner ni ett utdrag ur det mejl som kom styrelsen tillhanda, och som ligger till grund för detta utskick. Halmstad den 23 oktober 2014

2 "kopia på utdrag ur moilet som kom styrelsen tillhando" Hej alla travvänner ivåra medlemsföreningarl Bifogade skrivelse gick igår ut från Solvalla Hästägareförening, Travronden tisdag 16/9 hade också ett referat av den utredning som ligger till grund för brevet, och i Travronden nu på fredag 1-9/9 kommer kommentarer från ST:s tf generalsekreterare från Johan Lindberg. Att brevet och utredningen pekar på ett stort problem för att få lönsamhet i vårt hästägande är helt klart. I brevet föreslås också ett antal åtgärder för att komma tillrätta med detta. Nu vill vi ha synpunkter på brevet från våra medlemsföreningar om hur RST skall ställa sig till de olika förslagen. Vi har satt in ett extra styrelsemöte tisdag 7/lOföt att behandla detta. Jag hoppas att så många som möjligt och helst alla föreningar delger oss sina tankar. Jag är tacksam om ni kan skicka detta via e-post. senast söndag den 5/10. Vänliga hälsningar Anders Holmqvist Ordf RST

3 \\.-NNN $slvålla HÄ$TÄSA$]F*f\*NtNG Solvalla För kännedom och åtgärd Hästägare, Hästägarföreningar, BASföreningar, Travsällskap Tränare, ST samt övrigt berörda. Om Mantrat "vi ska bli fler" ska ha en chans måste en pallplats innebära kostnadstäckning för oss Hästägare. Vårt brev daterat 24 juni fick ett massivt stöd från landets Hästågare. Även uppfödare, tränare och andra hörde av sig i positiva ordalag. Nyligen sammanställda siffror visar att endast 1o/o 3v våra unghästar bär sina egna kostnader och då vi skall ha i åtanke att vi ägare står för stor del av prispengarna via våra insatser. Tittar vi överlag är det i princip lika illa med de äldre hästarna och det med en omsättning på över 14,5 miljarder. ATG identifierade i våras sina kunder - Spelarna och Hästägarna. Vi är givetvis tacksamma att vi omnämns som en viktig aktör, men det räcker inte när ATG behandlar sina två kunder fullständigt olika. Spelarna får sin ersättning direkt, innan totonettot räknats fram. Vi, Hästägaren, den andra kunden, fårvackert vänta tills alla andra (Spelarna, ATG, Kanal 75, ST, Banorna, Statskassan) tagit sitt. Att hästarna -som enligt ST ska stå i centrum- hamnar sist är lika ohållbart som bakvänt. Givetvis skall kunderna likställas och båda skall ha ersättning innan totonettot räknas fram. ldag är Hästägarna helt utelämnade till de satsningarna och avtal som ATG, Kanal T5 och ST's administration bestämmer sig for. Vi får det (social)bidrag som blir över. Vi Hästägare har fått nog av att alltför många lever gott på våra hästar som dessutom sysselsättertusentals människor. Därmed görvi, som utlovat, slag isaken och levereraren handlingsplan innehållande krav på snabba och nödvändiga forändringar. Tillmötesgås inte våra krav kommer vi att verka for åtgärder. Vårt forslag baseras helt på kvalitet. Vi frångår ATG's och ST's ledstjärna, omsättning och loppvolym, som endast gagnar spelbolaget, centralförbundets administration och statskassan. Vi förespråkar kvalitet på tävlandet som ger: - Chans till kostnadstäckning for Hästägare (och uppfodare) - Kostnadsbesparingar för Hästägarna och tydliga ekonomiska mål for hästägandet - Bättre arbetsvillkor för våra aktiva, tränare, skötare m.fl. - Bättre sport för såväl publik som spelare - Mojlighet for banorna att utvecklas och moderniseras - Miljöbesparingar helt itiden - Ett bättre hästliv - i linje med Travarhälsan Vivill även se stora centrala besparingar. Förändringar 1) Saxningen av onsdagarna skall upphöra och Solvalla skall åter vara ensam arrangör av onsdags{ävlingarna fr.o.m. 1 januari 2015 Läs Lars G Dahlströms (Ronden) blogg publicerad 1 1 september. Kommentarer överflödiga. 2) Navbanorna återfår sina fasta dagarfr.o.m. 1 januari SOLVALLA HÄSTÄGARFÖRENING Kansti Postadress: Telefon: Bankgiro: Hästägarlokalen, c/o Ere Srensson Hemsida: M.solwllahf.se lvlåläktaren Borgågatan KTSTA

4 i ^-' l)' '" ;* r.+r*-s..- ': * I :, \ $er*vålt*a!'rä$tä$a$tf$$t[: N!NG Sporten behöver kontinuitet och samtidigt ges regionerna betydelse för rekrytering och lönsamhet i all tävlingsplanering. Även spelare och aktiva behöver kontinuitet. 3) Olönsamma tävlingstillfällen görs lönsamma tillsammans med andra tävlingstillfällen / evenemang eller läggs ned. Påbörjas 1 januari2015. Ett tävlingstillfälle kostar i snitt ca kr och av dagens 860 tävlingstillfällen är 230 olönsamma. Dessa står för 3o/o?v sportens intäkter. De enda som tjänar pengar på dessa tävlingar är statskassan och ATG, sporten forblir i princip lottlös. Är det meningsfullt att vi tillhandahåller våra hästar (spelobjekten) för att arrangera tävlingar som endast genererar pengar till statskassan och ATG's administration? 4) Loppen skall köras där hästarna finns. Tävlingsprogrammet skall utformas enligt nyligen framlagd rapport som tydligt visar var hästarna finns och hur återväxten ser ut. Verkställs från 1 januari2015. Svensk Travsport har länge hävdat att en av de största bovarna till Hästägarnas fordyrade kostnader är transporterna och vi instämmer till fullo. Till ett 3-åringslopp i Umåker mars 2014, reste unghästarna totalt 420 milför att delta. En ToR-resa med en av landets ledande transportörer kostar: Solvalla - Jägersro kr ex moms, Solvalla - Dannero kr ex moms. Vi löser problemet lika enkelt som genialt - Loppen körs där hästarna finns och sparar på såväl hästar som ägarnas kostnader, de aktiva och miljön. Ett Win-Win i kolossalformat. 5) Samordna propositionerna for hela landet och fastställ klasser med jämna intervaller. Här sparas både administrativa pengar och ger tränarna ett verktyg att bättre planera tävlandet. Verkställs 1 januari Ett exempel är den 19 juni. På Dannero skrevs följande propositioner ut: Svensk Travsports unghästserie 3-åringslopp Norrlands Elitserie: På aktuell bana finns 1B hästar iträning, fodda ingen anmäldes. Totalt anmäldes 7 hästarfrån andra banor. Norrlands Grand Prix, 4-åringslopp för ston. 21 hästarfödda 2010 finns i träning på Dannero och vi antar att 50o/o är ston. Sålunda hade 10-'1 t hästar möjlighet att starta på hemmabanan. lngen anmäldes och utifrån anmäldes 5 hästarvarav en ströks vid anmälan, 4 kom till start. 6) Nationalarenan med landets största hästbestånd, ska vara en riktig året-runt bana med somma rtävlin ga r. Verkstäl ls från och med ha lvå rsskiftet Ofta ser vi exempel på långresor för våra unghästar. Den 13 juni: Bollnäs stolopp för 3-åringar med max kr intjänat. Hit anmäldes enbartfrån Solvalla 12 ston. En resa på 52 mil ToR. Solvalla, med otvivelaktigt störst unghästbestånd ska inte ha sommaruppehåll. 7) Arenasituationen. Landets travbanor lider av kraftigt eftersatt underhåll och brist på moderniseringar. Det gällerför såväl publik, aktiva som hästar. Avsätt och öronmärk, under en femårsperiod, 0,5% av spelomsättningen från varje tävlingstillfälle till arrangerande bana. Sjösätts forsta halvåret SOLVALLA HÄsTÄGARFÖRENING Hemsida: M.solwllahf.se Kansli Hästägarlokalen, Måilåktaren Postadress: Telefon: Bankgiro: c/o Eva Svensson Borgågatan KISTA

5 ...**d.. ul,',. $* 's**.'" i, *'\.....J \ "r S$LVALLÅ HASTÅ$AFqFÖI\$ NING För att kunna hjälpa till att lyfta en alltmer öde sport måste vi se till att publiken trivs i en tidsenlig miljö. Även de aktivas arbetssituation måste prioriteras. Arenans framtoning är ovärderlig ur rekryteringssynpu n kt. 8) Tydliga målför Hästägandet Spelar inte sporten med öppna kort om realistiska förhållanden, kommer knappast nya hästägare att bli långvariga. Använd ledordet transparens och ge de viktigaste rekryterarna, Hästägarna, verktyget att förmedla positivt även om de ekonomiska forutsättningarna. Är inte en rimlig miniminorm att 5% av 3-åringarna vid utgången av säsongen skall ha täckt sina egna driftkostnader (ca )? 9) En ordinarie Generalsekreterare skall tillsättas senast vid halvårsskiftet Sporten behöver stabillitet, framtidstro och en kraftfull och trovärdig ledning. 10) Transparens från såväl ATG som ST gällande kostnader, samtliga avtal inom och utom landets gränser. 1 1) Prispengar. En proffstränad häst behöver springa in a tkr for att bära sina årliga kostnader. Snitthästen (varmblod) sprang 2013 in kr.2014 forväntas bli än sämre. Från 1januari2015 skallett lägstaförstapris (breddlopp undantagna) införas, med tillhörande fast prisskala for respektive bana och tävlingsform. Lägsta Prisnivå 1.a 2'.a 3:e 4:e 5:e 6:e Streckspel DD 100% 60% 40o/o 25% 20o/o 15% v v v64/ I 000 DD ' En pallplats inom streckspelet skall innebära full månadstäckning för en proffstränad häst. Prisnivån i V64/65 DD stimulerar och ger samtliga banor chansen att anordna högkvalitativa lopp. En ordentlig bonus bör utgå vid Svensk Rekord oavsett lopptyp och bana. ldag arrangeras lopp där inte ens vinnaren får det att gå ihop aktuell månad. Med ett förstapris på kr försvinner kr i provision, därtill kommer transport, utselnings- anmälningsavgift, boxhyra, traktamente m.m. Tävlingsomkostnaderna ifallet blir ca kr och lägger vi på träningskostnaden räcker inte ens ett förstapris för en proffstränad häst. Kikar veterinären, tandläkaren eller massören förbi är det bara för samtliga med proffstränad häst att öppna plånboken och skjuta in pengar. Dock får alltid ATG's administration och statskassan sin beskärda del. Är det rimligt? Det enda incitamentet som gör att Svensk Travsports mantra "Vi ska bli fler" kan bli realitet är av ekonomisk natur. Dock bör första åtgärden bli att forsöka behålla de som redan finns kvar, innan bågen spänns ytterligare. Vi vet att våra förslag är vägen ur krisen, då vi är hästägare och vet hur en hästägare fungerar och tänker. Vi vet var gränsen går mellan u pplevelsevä rdet kontra mojl ig heten til I ekonomisk bärig het. Finansiering SOLVALLA HÄSTÄGARFÖRENING Kansli Postadress: Telefon: Bankgiro: Häsiägarlokalen, c/o Eva Svensson Hemsida: \^W.solwllahf.se Nlålläktaren Borgågatan KTSTA

6 1) 230 olönsamma tävlingstillfällen görs om och / eller plockas bort. Prispengarna och arrangörskostnaderna fördelas på nya eller redan befintliga tävlingstillfällen / evenemang. Omfördelningen är som utomstående aningen svår att uppskatta, men frigjort kapital bör ligga i spannet miljoner kronor. 2) ATG skall åläggas ett besparingskrav pä 5-7% årligen i tre år. Vid utgången av 2017 skall en total besparing pä20% vara uppnådd. Besparing ca 160 miljoner. 3) ST åläggs ett besparingskrav på lika, 5-7% i tre år. Efter tre år skall en 20o/o besparing vara uppnådd. Beräknad besparing ca 15 miljoner. 4) Travsporten betalar idag höga skatter. Ersättningen till HNS på 47 miljoner kronor årligen skallfinansieras via dessa skatter och inte tas ut särskilt av sporten. Givetvis skalläven utlandsspelet 2,5 miljarder ge tillbaka till sporten, beräkning ca miljoner. Markering och sanktioner Som första åtgärd agerar vi, Solvalla Hästägarforening, på vår egen dag, The Owners Day. Reagerar inte ST på våra krav före den 1 november kommer vi att fortsätta verka för en anmälningsblockad mot V86-omgången den 12 november. Uteblir reaktionerna från centralt håll, sjösätter vi vår åtgärdsplan och riktar vi in oss mot spelets hjärta. Tillsammans ska vi nu, en gång for alla, rätta till ett fullständigt havererat hästägarklimat och skapa framtidstro. Givetvis kräver det Ert fortsatta 100% stöd och att vi lägger lokala särintressen åt sidan. Vi agerar tillsammans for samtliga hästägare i hela landet. Alla ska vara med - stor som liten. Betänk att en utebliven start ofta är den bästa affären vi hästägare gör. Den insikten ger oss uthållighet och motivation att agera länge och kraftfullt. Tiden då administration och statskassa är de enda vinnarna måste få ett slut. Vi vill dock redan här flagga for att vi kan komma att anklagas for att skada sporten. Det torde komma från personer och organisationer som idag lever gott på travet. Vi ber Er titta på de senaste årens siffror innan vi anklagas för att vara de som skadar sporten. lngen, vi upprepar -INGEN- kan påstå att utvecklingen varit positiv för hästägare, uppfödare, publik och arenor - trots en svindlande omsättning på 14,5 miljarder. Tack for att ni tog er tid att läsa. Hör gärna av er till oss via tele eller mail. Styrelsen i Solvalla Hästägarförening Kontaktpersoner Gunnar Stelius Gunnie Carnestedt Björn Damm SOLVALLA HÄSTÄGARFÖRENING Kansti postadress: Tetefon: Bankgiro: Hästägarlokalen, c/o Ew Svensson Hemsida; M.solwllahf.se Må läktaren Borgågatan 34 OB KTSTA

Projekt Hästägaren Slutrapport

Projekt Hästägaren Slutrapport Projekt Hästägaren Slutrapport Svenska Travsportens Centralförbund Sidan 2 av 20 Innehållsförteckning Projekt Hästägaren Bakgrund...3 Syfte och mål...3 Resultat...3 Webbplats: hastagaren.se...3 Köpa travhäst...4

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 3/2013

Dalamoderaten. Nr 3/2013 Dalamoderaten Nr 3/2013 Landsbygdspolitik för framtidens Dalarna. Mindre än ett år kvar till valet! En arbetsmarknad i förändring. Alliansen i landstinget är överens om politiken. Förbundsordförande. Det

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT

FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT FÖR ATT HÄSTAR GER ALLT ÅRSREDOVISNING 2006 x x x Nu ger vi allt tillsammans 3 Från ord till handling 4 Affärsidé 6 Året i korthet 7 VD har ordet 8 Ordförande har ordet 10 Spelmarknad 11 ATG och hästsporten

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer