jubileum för naturbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jubileum för naturbruk"

Transkript

1 1 juni 2012 jubileum för naturbruk Ansvarig utgivare: Kommunchef Magnus Nilsson Svenljunga kommun Redaktion Text och foto: Andrea Zackrisson Sofie Kerstell Grafisk form: Kerstin Johansson Studenterna Julia Edman och Linnea Andersson med hästen Aquador. I höst firar Naturbruksgymnasiet 25 år med marknad, mässa och öppet hus. Foto: Sofie Kerstell läs bland annat om nya lokaler lyfter lärandet skyddsvärda träd läge för logistik din nya webbplats Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

2 nytt från Eva Eva Johansson kommunstyrelsens ordförande Nu har vårens skira grönska anlänt och jag tror inte jag är ensam om att nära en dröm att någon gång få göra som skomakaren som stängde mellan hägg och syren! På den kommunala horisonten har vi många saker att glädjas åt. Vår Kulturskola utmärker sig återigen som en av landets allra bästa och vi har nyligen invigt vårt nygamla Lärcentrum, där vi fått en fantastisk arbetsmiljö för det livslånga lärandet. Jag vill även passa på att gratulera våra duktiga 5:e-klassare från Mårdaklevs skola till den hedrande andraplaceringen i regionfinalen av Vi i femman! Vårt starka näringsliv fortsätter att växa och utvecklas och vi gläds åt Star Tradings nya imponerande byggnation vid 154:ans södra infart och att den första byggnationen i Lockryd nu har tagit fart. Företaget Arom-dekor väljer Lockryd för det geografiskt strategiska läget vilket gör området idealt för logistik. Tanken med hela området är att dra fördel av den nya förbifarten av riksväg 27, som kommer att bli en genväg till Göteborg. Vi sliter nu med att få ihop en treårsbudget till och med år Vår ansträngda ekonomi beror delvis på den hittills uteblivna revideringen av nuvarande skatteutjämningssystem, där Svenljunga kommun är kraftigt underkompenserad, speciellt när det gäller barnomsorgen. Vi dras även med eftersatt underhåll av våra fastigheter, vilket gör att vi tvingas göra många akuta åtgärder som ju ofta blir kostsamma. Samtidigt betyder det att vi får fräscha lokaler som förhoppningsvis ska vara till stor nytta under lång framtid! Jag vill önska alla våra läsare en riktigt skön vår och sommar som jag hoppas ska kunna inrymma många upptäcktsfärder i vår vackra bygd, med alla dess fina besöksmål! silver till femman Bäst i Sjuhärad, näst bäst i Västsverige. Klass fem från Mårdaklevs skola gjorde mycket bra ifrån sig i årets Vi i femman. Mårdaklevs skola, med Erika Axell och Karl Lindman i spetsen, är nöjda med sin insats och med sin tid i tävlingen, som har varit jobbig men lärorik. Tre lag var med i regionfinalen av Vi i femman: Mårdaklevs skola, Lextorpsskolan från Trollhättan och Ransbergsskolan från Tibro. Och vad är det då som de kommer att ta med sig från Vi i femman-tiden? Att vi är Sjuhärads bästa och att vi ändå kom så långt som vi gjorde. Trots att det inte bar hela vägen så är Erika och Karl mycket stolta över sin insats. De är båda överens om att det har varit en lärorik tid, men att det också har varit rätt ansträngande, med mycket resande och många deltävlingar. Det har varit spännande och kul. Fast det har varit rätt så jobbigt också, säger Karl. Klassen kan nu stoltsera med att vara den bästa klassen i Sjuhärad och den nästa bästa i Västra Götaland.

3 din nya webbplats Tillgänglig, lätt att hitta, skriven för dig och i helt nytt utförande. Svenljunga kommun lanserar en moderniserad webbplats under försommaren. Den nya sidan är framtagen ur ett medborgarperspektiv och uppbyggd så att den ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning. Omkring procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning och det är inte minst en demokratisk fråga att vi som kommun och myndighet ger alla möjlighet att ta del av vad som står på vår hemsida. Sidorna är uppbyggda på ett sätt som ska göra det lättare att förstå och att hitta det du söker. Webbplatsen är väl förberedd för de nya finesser som man i framtiden kan förvänta sig för att få en bättre digital service. Bland annat kommer du att kunna prenumerera på nyheter, kommentera alla medborgarförslag på vårt nya webbforum, dela nyheter till sociala medier och skriva vad du tycker via vårt nya webbformulär. Så, saknar du något eller bara vill kolla in den nya designen, surfa in på svenljunga.se. Vill du skriva vad du tycker om den nya webbplatsen eller om något annat du brinner för, använd vårt webbformulär Vad tycker du? prioriterar ungas hälsa Större fokus på att bekämpa organiserad brottslighet och på ungas hälsa. Polisen och Svenljunga kommun samarbetar för att öka tryggheten. De fyra gemensamma fokusområdena som parterna har kommit överens om att arbeta särskilt med är ungas drogkonsumtion, ungdomsbrottslighet, organiserad brottslighet samt trafiksäkerhet. Att arbeta med ungas alkoholkonsumtion är prioriterat eftersom Svenljunga ligger i topp när det gäller intensivkonsumenter bland unga, det vill säga att man en gång per månad eller oftare dricker alkohol som motsvarar en flaska vin. I våra inriktningar prioriterar vi insatser för barn och unga, vår vision är att vi ska bli den tryggaste kommunen i Sverige! säger Eva Johansson, kommunalråd. Ett nytt fokusområde i det lokala samarbetet är organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten tar sig in samhället och gömmer sig idag bakom exempelvis olika företag. Här kan kommunen bidra med mycket för att stoppa den organiserade brottsligheten i tid, säger polisområdeschef Boel Petersson. Svenljunga kommun och polisen satsar på ökad trygghet. I det stora hela har Svenljunga utvecklats positivt när man jämför trygghetsundersökningarna mellan år 2008 och år Rent generellt har den upplevda tryggheten ökat, säger Ingemar Gustafsson, polischef Svenljunga och Mark. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

4 skyddar träden Under hösten och våren har en inventering av skyddsvärda träd pågått i Svenljunga kommun. Syftet med inventeringen är att hitta de träd som har ett extra stort biologiskt och kulturellt värde. Gamla och grova träd har inte bara ett stort biologiskt värde, utan de har även kulturella och känslomässiga värden. De har också stor betydelse för landskapsbilden. Matilda Chocron, naturvårdshandläggare vid Svenljunga kommun, ligger bakom initiativet som går ut på att kartlägga dessa träd inom kommunen. För detta har kommunen fått bidrag av Länsstyrelsen, som avser att inventera träd i hela länet. Ju äldre trädet är, desto fler arter är knutna till det. Speciellt grova ekar i soliga lägen är viktiga för många arters överlevnad. En gammal ek kan hysa uppåt tusen arter, bland annat insekter, lavar, mossor, fåglar och fladdermöss. Inventeringen kommer att fortsätta under sommaren och hösten. Än så länge har cirka 800 skyddsvärda träd identifierats och deras uppgifter kommer att föras in databasen Trädportalen, som drivs på uppdrag av Naturvårdsverket. För skyddsvärda träd som ligger på kommunal mark kommer en skötselplan att upprättas. Det är många sorters insekter och växter som är knutna till skyddsvärda träd, speciellt till grova, äldre träd eller träd med hål i. Kommunen kommer att skicka ut en informationsbroschyr om skyddsvärda träd till de markägare som har många träd. Broschyren kommer också att kunna beställas från miljö- och byggenheten. Om du tror att du har skyddsvärda träd på din privata mark, kontakta Matilda Chocron vid miljö- och byggenheten, genom kommunens växel På tradportalen.se kan du läsa mer om skyddsvärda träd och själv rapportera in de skyddsvärda träd du har på din mark. Träd med hål i kan vara värda att skyddas. Bild: Warren Green. succé för äldremässan Svenljungas första äldremässa blev en eftermiddag fylld av glädje och inspiration. De drygt 400 personer som besökte mässan fick ta del av information om hur de kan förenkla sin vardag. Med ett stort antal utställare fick de testa hjälpmedel och lyssna på föreläsningar. Förhoppningen med dagen var att inspirera till ett gott åldrande. Både besökare och utställare var nöjda med dagen, liksom kommunen som anordnade mässan. Om det blir fler mässor i framtiden är ännu inte bestämt, men intresset för att upprepa succén är stort. Det finns många idéer både från projektgruppen, besökarna och utställare, vilket kan resultera i en ännu bättre mässa! Bild: Katarina Johansson, STT. Vi har fått oerhört mycket positiv respons. Många har hört av sig och vill att det ska vara en återkommande händelse, säger Åsa Ring, samordnare vid Socialfövaltningen.

5 enklare söka bygglov Färre byggfel och enklare för dig som vill bygga. Med den nya plan- och bygglagen presenteras en rad nyheter som kan vara bra för dig som ska bygga att känna till. Det ska framförallt bli lättare för dig som söker bygglov eller gör en anmälan. Du har till exempel rätt att få besked på ditt bygglov inom tio veckor från det att du har lämnat in en komplett byggansökan. Med den nya lagen ändrades även sanktionsreglerna. Avgifterna för byggfel är betydligt högre med den nya lagstiftningen än med den gamla. Om du startar utan startbesked, flyttar in utan slutbesked eller installerar en braskamin utan att ha gjort en anmälan kan du bli betalningsskyldig. Syftet med det nya sanktionssystemet är att få en förutsägbar och enhetlig tillämpning över hela landet. Planerar du att bygga, installera eller göra någon annan byggnadsteknisk åtgärd och är osäker på vad som är lov- eller anmälanpliktigt, kontakta gärna någon av kommunens byggnadsinspektörer via kommunens växel på nummer Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft i maj Mer information om plan- och bygglagen finns på svenljunga.se och Boverkets webbplats. arbetstränar med vintage När vintagebutiken i Svenljunga startade var syftet inte att tjäna pengar utan att ge möjlighet för fler att få arbetsträna. Tidigare har kommunen kunnat erbjuda arbetsträning med rätt fysiskt krävande arbetsuppgifter. Med vintagebutiken Ateljé Annorlunda kan vi erbjuda mjukare och mer kreativa arbetsformer. Den nya butiken kommer att sälja en mängd olika saker som kanske annars skulle ha slängts bort. Men innan sakerna säljs vidare kommer deltagarna i projektet att sy om och skapa nya saker av i första hand textil, exempelvis kläder, möbler och tyg. Drygt 10 personer deltar i projektet som pågår fram till mitten av Butiken bidrar till att långtidsarbetslösa ska få en möjlighet till rehabilitering, språk och arbetsträning innan de går vidare ut i arbetslivet och egen försörjning. På sikt är tanken att affären ska kunna drivas vidare som ett socialt företag. EU-projektet Ateljé Annorlunda sker i samarbete mellan Svenljunga kommun och Samordningsförbundet Sjuhärad. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

6 kommunen satsar stegvis I Lockryd skapar kommunen förutsättningar för ett flexibelt industri- och handelsområde. Satsningen sker stegvis och pengarna kommer åter vid försäljning. I Lockryd vill Svenljunga kommun skapa ett industri- och handelsområde med bra skyltläge utmed riksväg 27. Där ska det finnas möjlighet att etablera både stor och liten industri, samt handel och kontor. Totalt handlar det om 90 hektar industrimark, en yta som motsvarar 150 fotbollsplaner. Målet med satsningen är att få fler företag till Svenljunga och att skapa fler arbetstillfällen. Industri, handel och bostäder Den första etappen av projektet har omfattat Lockryd och bostadsområdet Sandsjön, där kommunen säljer tomter i en lugn och stabil takt. Dessa två projekt hänger ihop med den satsning som har gjorts med att bygga ut vatten och avlopp, vilket tjänar både industrioch handelsområdet såväl som villaområdet. Första industrietableringen är just nu på gång och beräknas bli klar till senhösten. Självfinansierat projekt Den totala investeringsutgiften för Lockryd och Sandsjön är 140,6 miljoner kronor. Av dessa pengar har hittills 20,5 miljoner använts till markköp, 11,9 miljoner till vatten och avlopp, 20,7 miljoner för investeringar i Sandsjön och 20,5 miljoner för Lockryd. De resterande 67 miljonerna kommer att investeras i de återstående etapperna och det kommer att ske på lång sikt. Det är alltid höga kostnader i startskedet på ett sådant här projekt. I början gör man många investeringar som tjänar hela området, säger Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef Svenljunga kommun. Projektet kommer att vara självfinansierande. Med det menas att kommunen avser att få in lika mycket pengar som de har lagt ut för att driva projektet. Tomtpristaxa och taxa för vatten och avlopp ska täcka utgifterna i investeringen så att det till sist blir ett nollsummespel. I Sandsjöns villaområde täcker intäkterna från försäljning redan investeringen i gator, belysning och gång- och cykelleder. Både investeringarna i och försäljningarna av industri- och bostadstomterna sker stegvis. Under projektets gång ligger kommunen ute med pengarna, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i liknande projekt. Investeringen blir en tillgång i balansräkningen och belastar inte driftkostnaderna i kommunens verksamhet. Skapar arbetstillfällen Genom att göra det möjligt för företag att etablera sig i Svenljunga skapar man också fler arbetstillfällen i kommunen. Samtidigt ger bostadsområdena i Sandsjön människor en chans att bosätta sig på orten. Långsiktigt innebär det högre skatteintäkter som kommer att gynna hela kommunen. Läget är sådant att det skulle kunna bli ett framtida logistikcenter. Riksväg 27 utgör en länk mellan Göteborgsområdet och Småland och på den länken ligger Lockryd bra till. Lockryd Arom dekor. Tidsaxel Lockryd Början 2000-talet: Tankar på industriområde i Lockryd väcks. 2004: Fördjupad översiktsplan för industriområde Lockryd. 2006: Konsultrapport, översiktlig VA-utredning i Lockryd och Sandsjön. 2007: Beslut i kommunfullmäktige att satsa på Lockryd och Sandsjön. 2008: Överföringsledning för VA från Sexdrega anläggs. 2008: Detaljplan för Sandsjön och Lockryd etapp 1 antas. 2009: Villaområde Sandsjön börjar anläggas. Klart våren : Industriområde Lockryd börjar anläggas. Första etappen klar våren : Detaljplan Lockryd etapp 2 antas. 2012: Detaljplan för förskjuten trevägskorsning påbörjas.

7 möjlighet till utveckling Den nya dragningen av riksväg 27 kommer inte bara att innebära kortare restider mellan Svenljunga och Göteborg, utan innebär också stora utvecklingsmöjligheter för Lockryd. Närheten till Göteborg, Viared och Småland ger området goda förutsättningar att utvecklas till ett centrum för logistik. Tre kommuner samfinansierar den nya dragningen av riksväg 27: Svenljunga, Borås och Tranemo. Den nya dragningen berör sträckan mellan Kråkered och Viared och kommer att innebära att vägen inte längre kommer att passera genom Borås, utan istället kommer att snedda upp mot riksväg 40. Förbifarten kommer att innebära en rad fördelar för Sjuhäradsområdet. Genom att bygga förbifarten slipper Borås genomfarten genom de centrala delarna av orten vilket gör att avgaser, buller, energiförbrukning och trafikolyckor minskar. Förbifarten öppnar även upp nya områden för byggande av bostäder, verksamheter och handel i både Borås och Svenljunga. Vägen är en del av Baltic Link, transportnätet i Östersjöregionen och varje dygn passerar cirka fordon Lockryd på riksvägen. Detta gör området till ett strategiskt läge för god logistik. Den nya dragningen stärker korridoren Göteborg Borås Småland via Svenljunga och Tranemo. Bilvägen till Göteborg blir tre kilometer kortare för dessa kommuner, vilket kommer att underlätta pendling och företagsetableringar. Den här satsningen är nästan avgörande för oss, som nu får pendlingsavstånd även till Göteborg. För Lockryd innebär det ännu större möjligheter att utvecklas som ett framtida logistikcenter, säger Eva Johansson, kommunalråd i Svenljunga. Riksväg 27 som passerar Lockryd är en viktig led genom kommunen med mycket pendlingstrafik, framförallt till Borås, och godstransporter från Småland till Borås och Göteborg. nyanserat näringsliv Genom att locka företag till Lockryd vill kommunen skapa ekonomisk tillväxt för hela kommunen. Lockryd är kommunens största satsning för nya etableringar någonsin. Nu startar arbetet med att marknadsföra området. Det som krävs är att några fler företag tar steget och bestämmer sig, vi har ett antal företag som hört av sig och skulle alla välja Lockryd så handlar det om en stor mängd arbetstillfällen, säger Eva Johansson, kommunalråd. Marknadsföringen sker nu både i form av direktkontakter med växande företag och genom traditionell marknadsföring med bland annat en nyframtagen etableringsguide. Det finns mycket som talar för det nya industrioch handelsområdet. Vi får ge området tid att växa fram i sin egen takt. Vi vill få till ett näringsliv med en mix av olika företag och vi kommer att fortsätta att arbeta för nya etableringar, säger Eva Johansson. Etableringsguiden kan du beställa via kommunens växel, Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

8 läge för logistik I samband med flytten införde de också ett helt nytt logistiksystem. Arom-dekor väljer Lockryd på grund av logistikläget. Byggnationen beräknas vara klar till senhösten. Det ena skapar ljus, det andra gör kemikalier. Båda företagen väljer läge för logistik. Star Trading har byggt nytt i Svenljunga tätort, Arom-dekor flyttar till Lockryd. Arom-dekor Kemi AB blir det första företaget som etablerar sig i det nya industri- och handelsområdet i Lockryd. Under de senaste åren har företaget utvecklats till en av Nordens ledande leverantörer av kemikalier för fordonsvård och verkstads- och livsmedelsindustri. Sedan 2008 är Arom-dekor helägt av Christian Lundell. Företaget har växt snabbt. Bakom deras framgångar ligger stora satsningar på marknadsföring och information, och effektiva logistisklösningar. Arom-dekor väljer att etablera sig i Lockryd på grund av områdets läge vid riksväg 27. Jag hörde talas om att det skulle etableras ett nytt industriområde i Lockryd, jag tyckte läget verkade bra ur logistisk synvinkel, säger Christian Lundell. Efter en första kontakt med kommunen valde Arom-dekor att gå vidare och de sattes i kontakt med Svenljunga Industrifastigheter AB i januari Det kommunalägda Svenljunga Industrifastigheter bygger de nya lokalerna och hyr ut till Arom-dekor. Byggnationen startade under försommaren och beräknas vara klar i november i år. I våra nya anpassade lokaler i Lockryd har vi alla möjligheter till vidare expansion, vår vision är att öka omsättning med 100 miljoner kronor inom en femårsperiod, säger Lundell. Bra lägen Ett annat företag som nyligen valde att satsa stort i Svenljunga är jul- och dekorationsbelysningsföretaget Star Trading AB. De valde att bygga nya lokaler i det centrala läget på Star Street 1, där de idag har kontor, lager och showroom. Star Trading fanns sedan tidigare i Svenljunga, men då de blev för trångbodda valde de att flytta hela verksamheten till större lokaler. God placering och planering är anledningarna till att Star Trading valde att stanna i Svenljunga vid sin expansion. Tack vare läget kan företaget hantera stora volymer och erbjuda branschens bästa leveransförmåga även under julsäsongen. Läget underlättar också kommunikationerna med deras internationella nätverk och deras leverantörer i Asien. Vågar satsa Hans-Eric Olofsson vid Svenljunga Industrilokaler tror att Arom-dekors byggnad kommer att locka fler att våga satsa i området. Någon måste vara först. Det ska bli kul att se vilken spin-off effekt som Arom-dekor kommer att ha på Lockryd. Intresserad av lägen i Svenljunga kommun? Vi erbjuder dig råd och hjälp vid etablering. Svenljunga kommun, Utvecklingsenheten, växel , Svenljunga Industrifastigheter , Star Trading

9 närtrafik för alla Närtrafik är till för dig som vill åka kollektivt mellan landsbygden och tätorten. Den är i första hand anpassad för vardagsoch serviceresor och körs i mindre fordon från det lokala taxibolaget. Bilen hämtar dig på din hemadress och du betalar biljetten kontant. Du beställer din resa med närtrafik genom att ringa Broschyren om närtrafik kan du hämta på biblioteken och i kommunhuset, eller beställa genom att ringa paddla med hela familjen Upplev Svenljunga vattenvägen, paddla i forsande åar eller njut av lugnet i våra sjöar. Kommunen har under många år arbetat för att skapa paddelleder för alla åldrar. Vi har ett väl utbyggt paddelsystem med gott om entreprenörer som hyr ut kanoter och väl förberedda lägerplatser med det allra nödvändigaste, säger Fredrik Dahl, turistansvarig i Svenljunga kommun. Ätran startar redan i Åsarp norr om Ulricehamn och rinner ut i havet i Falkenberg. I den södra delen av kommunen ligger Fegen, Kalvsjön och Spaden samt flera mindre sjöar och åar. hjälper skolor i nöd Under mottot vi kan inte lösa all nöd i världen, men vi kan göra mycket nytta på ett fåtal ställen, arbetar Mogaskolan med solidaritetsarbete. Sedan 1990 samlar Mogaskolan genom sitt dagsverke årligen in pengar till framför allt tre projekt: en skola för synskadade i Arad, Rumänien, ett barnhem i Pabrade, Litauen, och till en by nära Jaffna, Sri Lanka. Det är ett mångårigt projekt som hela skolan är involverad i, säger rektor Per Skansvik. Pengarna får de in bland annat genom en dagsverkesdag, kortförsäljning, volleybollturnering och bullbak. Genom att jobba för företag, släkt och vänner samlar år 7 9 in ungefär euros varje år. I år går pengarna till skolan i Litauen. Under hösten kommer fyra elever och två lärare från Mogaskolan att resa dit för att personligen lämna över pengarna till skolan. Det är kommunens snickerilag som förbereder lägerplatserna och lederna inför säsong och ser till att det är rent och snyggt även under högsäsong. I paddelområdet finns det drygt 20 lägerplatser med tillgång till ved, torrtoa och grillplats. Var du kan hyra kanoter och köpa lägerplatscheckar hittar du på svenljunga.se samt i den broschyr om paddel som finns att hämta på turistbyrån i Svenljunga. I sommar kan du även via turistbyrån hyra kanot i Svenljunga tätort. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

10 en attraktiv köping Skapa fler aktiviteter kring torget och göra Svenljunga till en attraktiv plats för företag blir några av Kajsa Lager Brinks uppgifter som ny projektledare för Svenljunga köping. För att utveckla centrala Svenljunga startades projektet Svenljunga köping, vars syfte är utveckla ortens varumärke och göra den till en attraktiv mötesplats för företag. Kajsa Lager Brink arbetar för Coompanion Sjuhärad och har precis avslutat ett treårigt projekt kring destinationsutveckling längs Viskan. Nu har hon tagit över rollen som projektledare för Svenljunga köping. med app runt Fegen Om du ska besöka Fegen i sommar och behöver förslag på aktiviteter i området, finns det nu en app till din smartphone. Med applikationen och telefonens kamera skannar du av området och får information om platser i närheten som är värda att besöka. Verdi är ett EU-projekt där Fegenområdet ingår tillsammans med danska och norska naturoch reservatsområden. Målet är att skapa en gemensam marknadsföring för hela Fegenområdet, att hjälpa entreprenörer i området till kompetensutveckling, samt att dela idéer och erfarenheter med projektets norska och danska deltagare. Projektet har pågått under tre år och avslutas den 31 juli 2012, men avsikten är att de nätverk som bildats kommer att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i naturområdena. Jag gillar att jobba med aktiviteter och att få saker att hända. Många är intresserade av att starta företag i Svenljunga. Vår uppgift är att erbjuda dem hjälp för att komma igång och att få fler företag att etablera sig på orten. Kajsa kommer att fokusera på att locka existerande företag till kommunen, hjälpa nyföretagare att komma igång och att fungera som ett redskap för att synliggöra verksamheter. Målet är att få alla att bidra till en positiv anda och få igång fler aktiviteter kring torget. För mer information, besök Skannar av omgivningen Fegen-appen kommer man att kunna ladda ner vid någon av de WiFi-platser som finns i Fegen via App Store eller Android Market. Den är baserad på en karta över området och användare kan med hjälp av telefonens kamera skanna av omgivningen och på så sätt få upp information om platser i närheten som är värda att besökas. Kajsa Lager Brink är ny projektledare för Svenljunga köping. Även barn kan aktiveras med appen. De kan gå på skattjakt och få poäng om de besöker vissa platser, utför vissa uppgifter eller fotar vissa objekt. För detta får de sedan ett pris. Detta är enkla sätt för besökarna att förstärka upplevelse av deras vistelse i Fegen. Vern og verdiskaping, eller skyddande och värdeskapande som det betyder på svenska, är den värdegrund som förkortningen VER-DI bygger på. App ska förstärka upplevelsen Förra året invigdes Fegen Inspiration Area, FIA, en informationscentral för besökare i Fegenområdet. Där erbjuds besökarna information om de turistföretag, aktiviteter och sevärdheter som finns runt Fegensjön i Falkenbergs, Svenljunga och Gislaveds kommuner. Besökare ska lätt hitta den information de behöver för att få en så bra vistelse i området som möjligt. Samtidigt ska de få veta hur de kan bidra för att skydda de värden som finns där. Som ett steg i detta har man tagit fram en applikation som kan laddas ner till smartphones. Fegen-appen ska hjälpa användaren att hitta så kallade points of interest, som till exempel badplatser eller kulturhistoriska platser.

11 nya lokaler lyfter lärandet Bättre arbetsmiljö och fler salar. Det är resultatet av ett års ombyggnad av Lärcentrums lokaler vid Torggatan. Den nya lokalen är ett lyft för hela verksamheten. Ljusa, fräscha rum välkomnar studenterna när de kliver in i Lärcentrums ombyggda lokal på Torggatan 9. Det tillbyggda trapphuset i glas ger känslan av öppenhet, vilket speglar den verksamhet som pågår mellan väggarna. Tolv anställda och 180 elever rör sig i de nyrenoverade lokalerna. Här finns det möjlighet att bland annat läsa grundläggande vuxenutbildning på grundskolenivå, gymnasial vuxenutbildning, omvårdnadsutbildningen och SFI, svenska för invandrare. Det finns även möjlighet att studera på distans. Rektor Lars Bengtsson visar stolt runt i de färgglada korridorerna. Den gamla lokalen innebar begränsningar, men nu klarar vi av att ta emot alla elever som vill studera här. Svenljunga Verksamhetslokaler AB köpte fastigheten i december Där hade det bedrivits vuxenutbildning i många år, men fastigheten var i så dåligt skick att den inte lämpade sig för verksamheten längre. Lärcentrum behövde bättre lokaler och kommunen ville rusta upp fastigheterna runt torget, så vi slog två flugor i en smäll, säger Hans-Erik Olofsson, VD vid Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Ombyggnaden har varit mycket omfattande. Väggar och tak har bytts ut, endast byggnadens stomme var i tillräckligt gott skick för att bevaras. Ett år efter byggstart står lokalen färdig och Lärcentrum har flyttat in sin verksamhet. Nu finns det elva undervisningssalar, varav två är delningsbara, en mängd möteslokaler och arbetsrum i olika storlekar, lunchrum för både lärare och elever, fler toaletter och en datorsal som kan användas vid undervisningen. Det har varit ett lyckat projekt vars resultat både Lärcentrum och Svenljunga Verksamhetslokaler är nöjda med. Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Lars. Man blir glad av att komma till jobbet nu. jubileum för naturbruk Det som började med en skogsbrukskola har under åren utökats med både häst- och jaktoch viltvårdsinriktning. I år fyller Naturbruksgymnasiet 25 år och det firar de med att bjuda in allmänheten till jubileet söndag den 9 september. Skolan invigdes den 9 september 1987 av dåvarande landshövding Göte Fridh. Den första kullen elever tog två år senare examen från skogsbrukslinjen. Sedan skolan startade 1987 har den gått från att ha 46 elever och 60 internatplatser till i dagsläget 120 elever och 100 internatplatser. Idag kan skolan erbjuda följande fyra utgångar, Hästskötare, Skogsmaskinförare, Skogsvård och Jakt- och viltvård. Det hålls även kortkurser för motorsågskörkort och trädklättringskurser. Vuxenutbildning inom skog 20 och 40 veckor förekommer. Vår förhoppning och ambition är att vi även i fortsättningen kan hålla den standard och positiva miljö vi nu har. Skolan har varit representerad i både SM i skog, Skotar-SM och SM i Jakt i år och deltar även i EM i skog som går i Slovenien. Vår vision är att inom ett antal år vara en av de främsta naturbruksskolorna i landet, säger rektor Sakari Lempessalmi. Jubileet firas på 25-årsdagen 9 september med mässa, marknad och öppet hus Världens starkaste man Magnus Samuelsson har uppvisning TV-kocken Anders Levén tillagar lunch Stefan Gerhardsson som konferecier Riduppvisning, körning med arbetshästar, motorsågstävling, visning av skogsmaskiner, motorsågsskulptör, skyttesimulator och mycket mer.. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

12 Skicka in era evenemang till Ni hittar evenemang på svenljunga.se samt på - facebook.com/svenljungaevent. EVENEMANG juni - september 1 juni - 31 augusti Konstutställning Michel Paillard (skulptur), Biblioteket juni Midsommarfirande Fre Roasjö Traditionellt midsommarfirande vid Roasjö bygdegård, med dans kring stången, lekar, tävlingar och lotterier. OBS! Medtag egen fikakorg! Lör Östra Frölunda Traditionsenligt midsommarfirande vid församlingshemmet midsommardagen. Dans, underhållning, lotterier, kaffeservering. Sön Bingo i Örsås Trivselbingo i Örsåsgården chans på kronor. STICK-CAFÈ Ta med ditt handarbete och träffa likasinnade. Fika finns till självkostnadspris. Arrangör: Svenljunga kommun, Kulturenheten. juli Ons Allsång Jerry Rudenwall Svenljunga torg (ta med egen stol) Ons Allsång Mikael Rickfors Svenljunga torg (ta med egen stol) Fre 13 Svenljunga torg Svenljunga Marknad Ons Allsång CajsaStina Åkerström Svenljunga torg (ta med egen stol) Tors 19 - fre 20 Hästpremiering Ljungaskogs ridanläggning i Svenljunga Nordsvenskar, ardenner & ponny, alla åldrar utom 3-åriga ston samt körprov av olika slag. Ons Allsång Gösta Linderholm Svenljunga torg (ta med egen stol) augusti Kalvfestival Texasdagar Tors Blommornas Vals Dansföreställning på Svenljunga bibliotek september Mån Föreläsning Susanne Pettersson, Svenljunga bibliotek 7-29 Konstutställning Agneta Bergström (Olja, Collage, Stengods), Biblioteket Sön Fölmönstring Nordsvenska föl på Ljungaskogs ridanläggning i Svenljunga Välkomna till höststarten 22 augusti 2012, vi stickar fram till 12 december. Biblioteket Svenljunga Trevlig sommar

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

no.2 Karlshamnaren - båda finns i Karlshamn! en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios

no.2 Karlshamnaren - båda finns i Karlshamn! en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios no.2 2012 Karlshamnaren en tidning för våra invånare och besökare. Little Big Planet, Tarsier Studios Årets företagare i Sverige 2012 Årets städare i Sverige 2012 - båda finns i Karlshamn! Hallå där Sven-Åke!

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra Nr 2 2013 Tidningen för oss i HuddinGE boende 400 bostäder planeras i Visättra VATTEN Fototävling för renare vatten Avfall Återanvändning gör dubbel nytta POLITIK Viktigt att satsa på ungas fritid RING

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Nr 1 2010. En tidning från. Ulricehamns kommun. Unga lockas

Nr 1 2010. En tidning från. Ulricehamns kommun. Unga lockas nsikt En tidning från Nr 1 2010 Ulricehamns kommun Unga lockas 11 Nytt utseende Vindkraft i 13 till läsning på tidningen Ulricehamn 3 Några ord från kommunalrådet Roland Karlsson Kommunalråd Foto: Sören

Läs mer

10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras.

10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras. 06 HÖGA KUSTEN-SATSNING En engagerad kvartett storsatsar på ett nytt besöksmål i Höga Kusten. 10 MOT NYA HÖJDER På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras. 07 ÖRNSKÖLDSVIK RÖR PÅ

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo

Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Information från Sjöbo kommun #3 2014 Skånetrafiken satsar i Sjöbo Nytt liv kring Möllers mosse Integrationsminister besökte Sjöbo Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till

Läs mer

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB

Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2006 Manufakturenheten = SAPA Komponenter AB Den 1 september blir Sapa Profilers bearbetningsverksamhet ett eget bolag under namnet Sapa

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan

Sommarveckor för framtida medarbetare. Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Fortsätt stick ut hakan NÄRINGSLIV Nr 1 Årg. 12 Vecka 10 2015 Sommarveckor för framtida medarbetare Simon Jändel ägnade tre veckor förra sommaren åt att sköta kommunens planteringar. Foto: Magnus Pettersson Färre ska sluta i

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer