jubileum för naturbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jubileum för naturbruk"

Transkript

1 1 juni 2012 jubileum för naturbruk Ansvarig utgivare: Kommunchef Magnus Nilsson Svenljunga kommun Redaktion Text och foto: Andrea Zackrisson Sofie Kerstell Grafisk form: Kerstin Johansson Studenterna Julia Edman och Linnea Andersson med hästen Aquador. I höst firar Naturbruksgymnasiet 25 år med marknad, mässa och öppet hus. Foto: Sofie Kerstell läs bland annat om nya lokaler lyfter lärandet skyddsvärda träd läge för logistik din nya webbplats Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

2 nytt från Eva Eva Johansson kommunstyrelsens ordförande Nu har vårens skira grönska anlänt och jag tror inte jag är ensam om att nära en dröm att någon gång få göra som skomakaren som stängde mellan hägg och syren! På den kommunala horisonten har vi många saker att glädjas åt. Vår Kulturskola utmärker sig återigen som en av landets allra bästa och vi har nyligen invigt vårt nygamla Lärcentrum, där vi fått en fantastisk arbetsmiljö för det livslånga lärandet. Jag vill även passa på att gratulera våra duktiga 5:e-klassare från Mårdaklevs skola till den hedrande andraplaceringen i regionfinalen av Vi i femman! Vårt starka näringsliv fortsätter att växa och utvecklas och vi gläds åt Star Tradings nya imponerande byggnation vid 154:ans södra infart och att den första byggnationen i Lockryd nu har tagit fart. Företaget Arom-dekor väljer Lockryd för det geografiskt strategiska läget vilket gör området idealt för logistik. Tanken med hela området är att dra fördel av den nya förbifarten av riksväg 27, som kommer att bli en genväg till Göteborg. Vi sliter nu med att få ihop en treårsbudget till och med år Vår ansträngda ekonomi beror delvis på den hittills uteblivna revideringen av nuvarande skatteutjämningssystem, där Svenljunga kommun är kraftigt underkompenserad, speciellt när det gäller barnomsorgen. Vi dras även med eftersatt underhåll av våra fastigheter, vilket gör att vi tvingas göra många akuta åtgärder som ju ofta blir kostsamma. Samtidigt betyder det att vi får fräscha lokaler som förhoppningsvis ska vara till stor nytta under lång framtid! Jag vill önska alla våra läsare en riktigt skön vår och sommar som jag hoppas ska kunna inrymma många upptäcktsfärder i vår vackra bygd, med alla dess fina besöksmål! silver till femman Bäst i Sjuhärad, näst bäst i Västsverige. Klass fem från Mårdaklevs skola gjorde mycket bra ifrån sig i årets Vi i femman. Mårdaklevs skola, med Erika Axell och Karl Lindman i spetsen, är nöjda med sin insats och med sin tid i tävlingen, som har varit jobbig men lärorik. Tre lag var med i regionfinalen av Vi i femman: Mårdaklevs skola, Lextorpsskolan från Trollhättan och Ransbergsskolan från Tibro. Och vad är det då som de kommer att ta med sig från Vi i femman-tiden? Att vi är Sjuhärads bästa och att vi ändå kom så långt som vi gjorde. Trots att det inte bar hela vägen så är Erika och Karl mycket stolta över sin insats. De är båda överens om att det har varit en lärorik tid, men att det också har varit rätt ansträngande, med mycket resande och många deltävlingar. Det har varit spännande och kul. Fast det har varit rätt så jobbigt också, säger Karl. Klassen kan nu stoltsera med att vara den bästa klassen i Sjuhärad och den nästa bästa i Västra Götaland.

3 din nya webbplats Tillgänglig, lätt att hitta, skriven för dig och i helt nytt utförande. Svenljunga kommun lanserar en moderniserad webbplats under försommaren. Den nya sidan är framtagen ur ett medborgarperspektiv och uppbyggd så att den ska vara tillgänglig för alla, oavsett ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning. Omkring procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning och det är inte minst en demokratisk fråga att vi som kommun och myndighet ger alla möjlighet att ta del av vad som står på vår hemsida. Sidorna är uppbyggda på ett sätt som ska göra det lättare att förstå och att hitta det du söker. Webbplatsen är väl förberedd för de nya finesser som man i framtiden kan förvänta sig för att få en bättre digital service. Bland annat kommer du att kunna prenumerera på nyheter, kommentera alla medborgarförslag på vårt nya webbforum, dela nyheter till sociala medier och skriva vad du tycker via vårt nya webbformulär. Så, saknar du något eller bara vill kolla in den nya designen, surfa in på svenljunga.se. Vill du skriva vad du tycker om den nya webbplatsen eller om något annat du brinner för, använd vårt webbformulär Vad tycker du? prioriterar ungas hälsa Större fokus på att bekämpa organiserad brottslighet och på ungas hälsa. Polisen och Svenljunga kommun samarbetar för att öka tryggheten. De fyra gemensamma fokusområdena som parterna har kommit överens om att arbeta särskilt med är ungas drogkonsumtion, ungdomsbrottslighet, organiserad brottslighet samt trafiksäkerhet. Att arbeta med ungas alkoholkonsumtion är prioriterat eftersom Svenljunga ligger i topp när det gäller intensivkonsumenter bland unga, det vill säga att man en gång per månad eller oftare dricker alkohol som motsvarar en flaska vin. I våra inriktningar prioriterar vi insatser för barn och unga, vår vision är att vi ska bli den tryggaste kommunen i Sverige! säger Eva Johansson, kommunalråd. Ett nytt fokusområde i det lokala samarbetet är organiserad brottslighet. Den organiserade brottsligheten tar sig in samhället och gömmer sig idag bakom exempelvis olika företag. Här kan kommunen bidra med mycket för att stoppa den organiserade brottsligheten i tid, säger polisområdeschef Boel Petersson. Svenljunga kommun och polisen satsar på ökad trygghet. I det stora hela har Svenljunga utvecklats positivt när man jämför trygghetsundersökningarna mellan år 2008 och år Rent generellt har den upplevda tryggheten ökat, säger Ingemar Gustafsson, polischef Svenljunga och Mark. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

4 skyddar träden Under hösten och våren har en inventering av skyddsvärda träd pågått i Svenljunga kommun. Syftet med inventeringen är att hitta de träd som har ett extra stort biologiskt och kulturellt värde. Gamla och grova träd har inte bara ett stort biologiskt värde, utan de har även kulturella och känslomässiga värden. De har också stor betydelse för landskapsbilden. Matilda Chocron, naturvårdshandläggare vid Svenljunga kommun, ligger bakom initiativet som går ut på att kartlägga dessa träd inom kommunen. För detta har kommunen fått bidrag av Länsstyrelsen, som avser att inventera träd i hela länet. Ju äldre trädet är, desto fler arter är knutna till det. Speciellt grova ekar i soliga lägen är viktiga för många arters överlevnad. En gammal ek kan hysa uppåt tusen arter, bland annat insekter, lavar, mossor, fåglar och fladdermöss. Inventeringen kommer att fortsätta under sommaren och hösten. Än så länge har cirka 800 skyddsvärda träd identifierats och deras uppgifter kommer att föras in databasen Trädportalen, som drivs på uppdrag av Naturvårdsverket. För skyddsvärda träd som ligger på kommunal mark kommer en skötselplan att upprättas. Det är många sorters insekter och växter som är knutna till skyddsvärda träd, speciellt till grova, äldre träd eller träd med hål i. Kommunen kommer att skicka ut en informationsbroschyr om skyddsvärda träd till de markägare som har många träd. Broschyren kommer också att kunna beställas från miljö- och byggenheten. Om du tror att du har skyddsvärda träd på din privata mark, kontakta Matilda Chocron vid miljö- och byggenheten, genom kommunens växel På tradportalen.se kan du läsa mer om skyddsvärda träd och själv rapportera in de skyddsvärda träd du har på din mark. Träd med hål i kan vara värda att skyddas. Bild: Warren Green. succé för äldremässan Svenljungas första äldremässa blev en eftermiddag fylld av glädje och inspiration. De drygt 400 personer som besökte mässan fick ta del av information om hur de kan förenkla sin vardag. Med ett stort antal utställare fick de testa hjälpmedel och lyssna på föreläsningar. Förhoppningen med dagen var att inspirera till ett gott åldrande. Både besökare och utställare var nöjda med dagen, liksom kommunen som anordnade mässan. Om det blir fler mässor i framtiden är ännu inte bestämt, men intresset för att upprepa succén är stort. Det finns många idéer både från projektgruppen, besökarna och utställare, vilket kan resultera i en ännu bättre mässa! Bild: Katarina Johansson, STT. Vi har fått oerhört mycket positiv respons. Många har hört av sig och vill att det ska vara en återkommande händelse, säger Åsa Ring, samordnare vid Socialfövaltningen.

5 enklare söka bygglov Färre byggfel och enklare för dig som vill bygga. Med den nya plan- och bygglagen presenteras en rad nyheter som kan vara bra för dig som ska bygga att känna till. Det ska framförallt bli lättare för dig som söker bygglov eller gör en anmälan. Du har till exempel rätt att få besked på ditt bygglov inom tio veckor från det att du har lämnat in en komplett byggansökan. Med den nya lagen ändrades även sanktionsreglerna. Avgifterna för byggfel är betydligt högre med den nya lagstiftningen än med den gamla. Om du startar utan startbesked, flyttar in utan slutbesked eller installerar en braskamin utan att ha gjort en anmälan kan du bli betalningsskyldig. Syftet med det nya sanktionssystemet är att få en förutsägbar och enhetlig tillämpning över hela landet. Planerar du att bygga, installera eller göra någon annan byggnadsteknisk åtgärd och är osäker på vad som är lov- eller anmälanpliktigt, kontakta gärna någon av kommunens byggnadsinspektörer via kommunens växel på nummer Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft i maj Mer information om plan- och bygglagen finns på svenljunga.se och Boverkets webbplats. arbetstränar med vintage När vintagebutiken i Svenljunga startade var syftet inte att tjäna pengar utan att ge möjlighet för fler att få arbetsträna. Tidigare har kommunen kunnat erbjuda arbetsträning med rätt fysiskt krävande arbetsuppgifter. Med vintagebutiken Ateljé Annorlunda kan vi erbjuda mjukare och mer kreativa arbetsformer. Den nya butiken kommer att sälja en mängd olika saker som kanske annars skulle ha slängts bort. Men innan sakerna säljs vidare kommer deltagarna i projektet att sy om och skapa nya saker av i första hand textil, exempelvis kläder, möbler och tyg. Drygt 10 personer deltar i projektet som pågår fram till mitten av Butiken bidrar till att långtidsarbetslösa ska få en möjlighet till rehabilitering, språk och arbetsträning innan de går vidare ut i arbetslivet och egen försörjning. På sikt är tanken att affären ska kunna drivas vidare som ett socialt företag. EU-projektet Ateljé Annorlunda sker i samarbete mellan Svenljunga kommun och Samordningsförbundet Sjuhärad. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

6 kommunen satsar stegvis I Lockryd skapar kommunen förutsättningar för ett flexibelt industri- och handelsområde. Satsningen sker stegvis och pengarna kommer åter vid försäljning. I Lockryd vill Svenljunga kommun skapa ett industri- och handelsområde med bra skyltläge utmed riksväg 27. Där ska det finnas möjlighet att etablera både stor och liten industri, samt handel och kontor. Totalt handlar det om 90 hektar industrimark, en yta som motsvarar 150 fotbollsplaner. Målet med satsningen är att få fler företag till Svenljunga och att skapa fler arbetstillfällen. Industri, handel och bostäder Den första etappen av projektet har omfattat Lockryd och bostadsområdet Sandsjön, där kommunen säljer tomter i en lugn och stabil takt. Dessa två projekt hänger ihop med den satsning som har gjorts med att bygga ut vatten och avlopp, vilket tjänar både industrioch handelsområdet såväl som villaområdet. Första industrietableringen är just nu på gång och beräknas bli klar till senhösten. Självfinansierat projekt Den totala investeringsutgiften för Lockryd och Sandsjön är 140,6 miljoner kronor. Av dessa pengar har hittills 20,5 miljoner använts till markköp, 11,9 miljoner till vatten och avlopp, 20,7 miljoner för investeringar i Sandsjön och 20,5 miljoner för Lockryd. De resterande 67 miljonerna kommer att investeras i de återstående etapperna och det kommer att ske på lång sikt. Det är alltid höga kostnader i startskedet på ett sådant här projekt. I början gör man många investeringar som tjänar hela området, säger Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef Svenljunga kommun. Projektet kommer att vara självfinansierande. Med det menas att kommunen avser att få in lika mycket pengar som de har lagt ut för att driva projektet. Tomtpristaxa och taxa för vatten och avlopp ska täcka utgifterna i investeringen så att det till sist blir ett nollsummespel. I Sandsjöns villaområde täcker intäkterna från försäljning redan investeringen i gator, belysning och gång- och cykelleder. Både investeringarna i och försäljningarna av industri- och bostadstomterna sker stegvis. Under projektets gång ligger kommunen ute med pengarna, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt i liknande projekt. Investeringen blir en tillgång i balansräkningen och belastar inte driftkostnaderna i kommunens verksamhet. Skapar arbetstillfällen Genom att göra det möjligt för företag att etablera sig i Svenljunga skapar man också fler arbetstillfällen i kommunen. Samtidigt ger bostadsområdena i Sandsjön människor en chans att bosätta sig på orten. Långsiktigt innebär det högre skatteintäkter som kommer att gynna hela kommunen. Läget är sådant att det skulle kunna bli ett framtida logistikcenter. Riksväg 27 utgör en länk mellan Göteborgsområdet och Småland och på den länken ligger Lockryd bra till. Lockryd Arom dekor. Tidsaxel Lockryd Början 2000-talet: Tankar på industriområde i Lockryd väcks. 2004: Fördjupad översiktsplan för industriområde Lockryd. 2006: Konsultrapport, översiktlig VA-utredning i Lockryd och Sandsjön. 2007: Beslut i kommunfullmäktige att satsa på Lockryd och Sandsjön. 2008: Överföringsledning för VA från Sexdrega anläggs. 2008: Detaljplan för Sandsjön och Lockryd etapp 1 antas. 2009: Villaområde Sandsjön börjar anläggas. Klart våren : Industriområde Lockryd börjar anläggas. Första etappen klar våren : Detaljplan Lockryd etapp 2 antas. 2012: Detaljplan för förskjuten trevägskorsning påbörjas.

7 möjlighet till utveckling Den nya dragningen av riksväg 27 kommer inte bara att innebära kortare restider mellan Svenljunga och Göteborg, utan innebär också stora utvecklingsmöjligheter för Lockryd. Närheten till Göteborg, Viared och Småland ger området goda förutsättningar att utvecklas till ett centrum för logistik. Tre kommuner samfinansierar den nya dragningen av riksväg 27: Svenljunga, Borås och Tranemo. Den nya dragningen berör sträckan mellan Kråkered och Viared och kommer att innebära att vägen inte längre kommer att passera genom Borås, utan istället kommer att snedda upp mot riksväg 40. Förbifarten kommer att innebära en rad fördelar för Sjuhäradsområdet. Genom att bygga förbifarten slipper Borås genomfarten genom de centrala delarna av orten vilket gör att avgaser, buller, energiförbrukning och trafikolyckor minskar. Förbifarten öppnar även upp nya områden för byggande av bostäder, verksamheter och handel i både Borås och Svenljunga. Vägen är en del av Baltic Link, transportnätet i Östersjöregionen och varje dygn passerar cirka fordon Lockryd på riksvägen. Detta gör området till ett strategiskt läge för god logistik. Den nya dragningen stärker korridoren Göteborg Borås Småland via Svenljunga och Tranemo. Bilvägen till Göteborg blir tre kilometer kortare för dessa kommuner, vilket kommer att underlätta pendling och företagsetableringar. Den här satsningen är nästan avgörande för oss, som nu får pendlingsavstånd även till Göteborg. För Lockryd innebär det ännu större möjligheter att utvecklas som ett framtida logistikcenter, säger Eva Johansson, kommunalråd i Svenljunga. Riksväg 27 som passerar Lockryd är en viktig led genom kommunen med mycket pendlingstrafik, framförallt till Borås, och godstransporter från Småland till Borås och Göteborg. nyanserat näringsliv Genom att locka företag till Lockryd vill kommunen skapa ekonomisk tillväxt för hela kommunen. Lockryd är kommunens största satsning för nya etableringar någonsin. Nu startar arbetet med att marknadsföra området. Det som krävs är att några fler företag tar steget och bestämmer sig, vi har ett antal företag som hört av sig och skulle alla välja Lockryd så handlar det om en stor mängd arbetstillfällen, säger Eva Johansson, kommunalråd. Marknadsföringen sker nu både i form av direktkontakter med växande företag och genom traditionell marknadsföring med bland annat en nyframtagen etableringsguide. Det finns mycket som talar för det nya industrioch handelsområdet. Vi får ge området tid att växa fram i sin egen takt. Vi vill få till ett näringsliv med en mix av olika företag och vi kommer att fortsätta att arbeta för nya etableringar, säger Eva Johansson. Etableringsguiden kan du beställa via kommunens växel, Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

8 läge för logistik I samband med flytten införde de också ett helt nytt logistiksystem. Arom-dekor väljer Lockryd på grund av logistikläget. Byggnationen beräknas vara klar till senhösten. Det ena skapar ljus, det andra gör kemikalier. Båda företagen väljer läge för logistik. Star Trading har byggt nytt i Svenljunga tätort, Arom-dekor flyttar till Lockryd. Arom-dekor Kemi AB blir det första företaget som etablerar sig i det nya industri- och handelsområdet i Lockryd. Under de senaste åren har företaget utvecklats till en av Nordens ledande leverantörer av kemikalier för fordonsvård och verkstads- och livsmedelsindustri. Sedan 2008 är Arom-dekor helägt av Christian Lundell. Företaget har växt snabbt. Bakom deras framgångar ligger stora satsningar på marknadsföring och information, och effektiva logistisklösningar. Arom-dekor väljer att etablera sig i Lockryd på grund av områdets läge vid riksväg 27. Jag hörde talas om att det skulle etableras ett nytt industriområde i Lockryd, jag tyckte läget verkade bra ur logistisk synvinkel, säger Christian Lundell. Efter en första kontakt med kommunen valde Arom-dekor att gå vidare och de sattes i kontakt med Svenljunga Industrifastigheter AB i januari Det kommunalägda Svenljunga Industrifastigheter bygger de nya lokalerna och hyr ut till Arom-dekor. Byggnationen startade under försommaren och beräknas vara klar i november i år. I våra nya anpassade lokaler i Lockryd har vi alla möjligheter till vidare expansion, vår vision är att öka omsättning med 100 miljoner kronor inom en femårsperiod, säger Lundell. Bra lägen Ett annat företag som nyligen valde att satsa stort i Svenljunga är jul- och dekorationsbelysningsföretaget Star Trading AB. De valde att bygga nya lokaler i det centrala läget på Star Street 1, där de idag har kontor, lager och showroom. Star Trading fanns sedan tidigare i Svenljunga, men då de blev för trångbodda valde de att flytta hela verksamheten till större lokaler. God placering och planering är anledningarna till att Star Trading valde att stanna i Svenljunga vid sin expansion. Tack vare läget kan företaget hantera stora volymer och erbjuda branschens bästa leveransförmåga även under julsäsongen. Läget underlättar också kommunikationerna med deras internationella nätverk och deras leverantörer i Asien. Vågar satsa Hans-Eric Olofsson vid Svenljunga Industrilokaler tror att Arom-dekors byggnad kommer att locka fler att våga satsa i området. Någon måste vara först. Det ska bli kul att se vilken spin-off effekt som Arom-dekor kommer att ha på Lockryd. Intresserad av lägen i Svenljunga kommun? Vi erbjuder dig råd och hjälp vid etablering. Svenljunga kommun, Utvecklingsenheten, växel , Svenljunga Industrifastigheter , Star Trading

9 närtrafik för alla Närtrafik är till för dig som vill åka kollektivt mellan landsbygden och tätorten. Den är i första hand anpassad för vardagsoch serviceresor och körs i mindre fordon från det lokala taxibolaget. Bilen hämtar dig på din hemadress och du betalar biljetten kontant. Du beställer din resa med närtrafik genom att ringa Broschyren om närtrafik kan du hämta på biblioteken och i kommunhuset, eller beställa genom att ringa paddla med hela familjen Upplev Svenljunga vattenvägen, paddla i forsande åar eller njut av lugnet i våra sjöar. Kommunen har under många år arbetat för att skapa paddelleder för alla åldrar. Vi har ett väl utbyggt paddelsystem med gott om entreprenörer som hyr ut kanoter och väl förberedda lägerplatser med det allra nödvändigaste, säger Fredrik Dahl, turistansvarig i Svenljunga kommun. Ätran startar redan i Åsarp norr om Ulricehamn och rinner ut i havet i Falkenberg. I den södra delen av kommunen ligger Fegen, Kalvsjön och Spaden samt flera mindre sjöar och åar. hjälper skolor i nöd Under mottot vi kan inte lösa all nöd i världen, men vi kan göra mycket nytta på ett fåtal ställen, arbetar Mogaskolan med solidaritetsarbete. Sedan 1990 samlar Mogaskolan genom sitt dagsverke årligen in pengar till framför allt tre projekt: en skola för synskadade i Arad, Rumänien, ett barnhem i Pabrade, Litauen, och till en by nära Jaffna, Sri Lanka. Det är ett mångårigt projekt som hela skolan är involverad i, säger rektor Per Skansvik. Pengarna får de in bland annat genom en dagsverkesdag, kortförsäljning, volleybollturnering och bullbak. Genom att jobba för företag, släkt och vänner samlar år 7 9 in ungefär euros varje år. I år går pengarna till skolan i Litauen. Under hösten kommer fyra elever och två lärare från Mogaskolan att resa dit för att personligen lämna över pengarna till skolan. Det är kommunens snickerilag som förbereder lägerplatserna och lederna inför säsong och ser till att det är rent och snyggt även under högsäsong. I paddelområdet finns det drygt 20 lägerplatser med tillgång till ved, torrtoa och grillplats. Var du kan hyra kanoter och köpa lägerplatscheckar hittar du på svenljunga.se samt i den broschyr om paddel som finns att hämta på turistbyrån i Svenljunga. I sommar kan du även via turistbyrån hyra kanot i Svenljunga tätort. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

10 en attraktiv köping Skapa fler aktiviteter kring torget och göra Svenljunga till en attraktiv plats för företag blir några av Kajsa Lager Brinks uppgifter som ny projektledare för Svenljunga köping. För att utveckla centrala Svenljunga startades projektet Svenljunga köping, vars syfte är utveckla ortens varumärke och göra den till en attraktiv mötesplats för företag. Kajsa Lager Brink arbetar för Coompanion Sjuhärad och har precis avslutat ett treårigt projekt kring destinationsutveckling längs Viskan. Nu har hon tagit över rollen som projektledare för Svenljunga köping. med app runt Fegen Om du ska besöka Fegen i sommar och behöver förslag på aktiviteter i området, finns det nu en app till din smartphone. Med applikationen och telefonens kamera skannar du av området och får information om platser i närheten som är värda att besöka. Verdi är ett EU-projekt där Fegenområdet ingår tillsammans med danska och norska naturoch reservatsområden. Målet är att skapa en gemensam marknadsföring för hela Fegenområdet, att hjälpa entreprenörer i området till kompetensutveckling, samt att dela idéer och erfarenheter med projektets norska och danska deltagare. Projektet har pågått under tre år och avslutas den 31 juli 2012, men avsikten är att de nätverk som bildats kommer att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i naturområdena. Jag gillar att jobba med aktiviteter och att få saker att hända. Många är intresserade av att starta företag i Svenljunga. Vår uppgift är att erbjuda dem hjälp för att komma igång och att få fler företag att etablera sig på orten. Kajsa kommer att fokusera på att locka existerande företag till kommunen, hjälpa nyföretagare att komma igång och att fungera som ett redskap för att synliggöra verksamheter. Målet är att få alla att bidra till en positiv anda och få igång fler aktiviteter kring torget. För mer information, besök Skannar av omgivningen Fegen-appen kommer man att kunna ladda ner vid någon av de WiFi-platser som finns i Fegen via App Store eller Android Market. Den är baserad på en karta över området och användare kan med hjälp av telefonens kamera skanna av omgivningen och på så sätt få upp information om platser i närheten som är värda att besökas. Kajsa Lager Brink är ny projektledare för Svenljunga köping. Även barn kan aktiveras med appen. De kan gå på skattjakt och få poäng om de besöker vissa platser, utför vissa uppgifter eller fotar vissa objekt. För detta får de sedan ett pris. Detta är enkla sätt för besökarna att förstärka upplevelse av deras vistelse i Fegen. Vern og verdiskaping, eller skyddande och värdeskapande som det betyder på svenska, är den värdegrund som förkortningen VER-DI bygger på. App ska förstärka upplevelsen Förra året invigdes Fegen Inspiration Area, FIA, en informationscentral för besökare i Fegenområdet. Där erbjuds besökarna information om de turistföretag, aktiviteter och sevärdheter som finns runt Fegensjön i Falkenbergs, Svenljunga och Gislaveds kommuner. Besökare ska lätt hitta den information de behöver för att få en så bra vistelse i området som möjligt. Samtidigt ska de få veta hur de kan bidra för att skydda de värden som finns där. Som ett steg i detta har man tagit fram en applikation som kan laddas ner till smartphones. Fegen-appen ska hjälpa användaren att hitta så kallade points of interest, som till exempel badplatser eller kulturhistoriska platser.

11 nya lokaler lyfter lärandet Bättre arbetsmiljö och fler salar. Det är resultatet av ett års ombyggnad av Lärcentrums lokaler vid Torggatan. Den nya lokalen är ett lyft för hela verksamheten. Ljusa, fräscha rum välkomnar studenterna när de kliver in i Lärcentrums ombyggda lokal på Torggatan 9. Det tillbyggda trapphuset i glas ger känslan av öppenhet, vilket speglar den verksamhet som pågår mellan väggarna. Tolv anställda och 180 elever rör sig i de nyrenoverade lokalerna. Här finns det möjlighet att bland annat läsa grundläggande vuxenutbildning på grundskolenivå, gymnasial vuxenutbildning, omvårdnadsutbildningen och SFI, svenska för invandrare. Det finns även möjlighet att studera på distans. Rektor Lars Bengtsson visar stolt runt i de färgglada korridorerna. Den gamla lokalen innebar begränsningar, men nu klarar vi av att ta emot alla elever som vill studera här. Svenljunga Verksamhetslokaler AB köpte fastigheten i december Där hade det bedrivits vuxenutbildning i många år, men fastigheten var i så dåligt skick att den inte lämpade sig för verksamheten längre. Lärcentrum behövde bättre lokaler och kommunen ville rusta upp fastigheterna runt torget, så vi slog två flugor i en smäll, säger Hans-Erik Olofsson, VD vid Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Ombyggnaden har varit mycket omfattande. Väggar och tak har bytts ut, endast byggnadens stomme var i tillräckligt gott skick för att bevaras. Ett år efter byggstart står lokalen färdig och Lärcentrum har flyttat in sin verksamhet. Nu finns det elva undervisningssalar, varav två är delningsbara, en mängd möteslokaler och arbetsrum i olika storlekar, lunchrum för både lärare och elever, fler toaletter och en datorsal som kan användas vid undervisningen. Det har varit ett lyckat projekt vars resultat både Lärcentrum och Svenljunga Verksamhetslokaler är nöjda med. Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Lars. Man blir glad av att komma till jobbet nu. jubileum för naturbruk Det som började med en skogsbrukskola har under åren utökats med både häst- och jaktoch viltvårdsinriktning. I år fyller Naturbruksgymnasiet 25 år och det firar de med att bjuda in allmänheten till jubileet söndag den 9 september. Skolan invigdes den 9 september 1987 av dåvarande landshövding Göte Fridh. Den första kullen elever tog två år senare examen från skogsbrukslinjen. Sedan skolan startade 1987 har den gått från att ha 46 elever och 60 internatplatser till i dagsläget 120 elever och 100 internatplatser. Idag kan skolan erbjuda följande fyra utgångar, Hästskötare, Skogsmaskinförare, Skogsvård och Jakt- och viltvård. Det hålls även kortkurser för motorsågskörkort och trädklättringskurser. Vuxenutbildning inom skog 20 och 40 veckor förekommer. Vår förhoppning och ambition är att vi även i fortsättningen kan hålla den standard och positiva miljö vi nu har. Skolan har varit representerad i både SM i skog, Skotar-SM och SM i Jakt i år och deltar även i EM i skog som går i Slovenien. Vår vision är att inom ett antal år vara en av de främsta naturbruksskolorna i landet, säger rektor Sakari Lempessalmi. Jubileet firas på 25-årsdagen 9 september med mässa, marknad och öppet hus Världens starkaste man Magnus Samuelsson har uppvisning TV-kocken Anders Levén tillagar lunch Stefan Gerhardsson som konferecier Riduppvisning, körning med arbetshästar, motorsågstävling, visning av skogsmaskiner, motorsågsskulptör, skyttesimulator och mycket mer.. Lämna gärna synpunkter och förbättringsförslag på kommunens verksamheter.

12 Skicka in era evenemang till Ni hittar evenemang på svenljunga.se samt på - facebook.com/svenljungaevent. EVENEMANG juni - september 1 juni - 31 augusti Konstutställning Michel Paillard (skulptur), Biblioteket juni Midsommarfirande Fre Roasjö Traditionellt midsommarfirande vid Roasjö bygdegård, med dans kring stången, lekar, tävlingar och lotterier. OBS! Medtag egen fikakorg! Lör Östra Frölunda Traditionsenligt midsommarfirande vid församlingshemmet midsommardagen. Dans, underhållning, lotterier, kaffeservering. Sön Bingo i Örsås Trivselbingo i Örsåsgården chans på kronor. STICK-CAFÈ Ta med ditt handarbete och träffa likasinnade. Fika finns till självkostnadspris. Arrangör: Svenljunga kommun, Kulturenheten. juli Ons Allsång Jerry Rudenwall Svenljunga torg (ta med egen stol) Ons Allsång Mikael Rickfors Svenljunga torg (ta med egen stol) Fre 13 Svenljunga torg Svenljunga Marknad Ons Allsång CajsaStina Åkerström Svenljunga torg (ta med egen stol) Tors 19 - fre 20 Hästpremiering Ljungaskogs ridanläggning i Svenljunga Nordsvenskar, ardenner & ponny, alla åldrar utom 3-åriga ston samt körprov av olika slag. Ons Allsång Gösta Linderholm Svenljunga torg (ta med egen stol) augusti Kalvfestival Texasdagar Tors Blommornas Vals Dansföreställning på Svenljunga bibliotek september Mån Föreläsning Susanne Pettersson, Svenljunga bibliotek 7-29 Konstutställning Agneta Bergström (Olja, Collage, Stengods), Biblioteket Sön Fölmönstring Nordsvenska föl på Ljungaskogs ridanläggning i Svenljunga Välkomna till höststarten 22 augusti 2012, vi stickar fram till 12 december. Biblioteket Svenljunga Trevlig sommar

- industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen

- industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen nytt LOCKANDE läge - industri- och handelsområde Lockryd, en del av Boråsregionen etableringsguiden ger dig grundfakta inför en etablering primärområde = omkrets utifrån en halvtimmes restid Bollebygd,

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! Med ett tätare samarbete mellan sjuhäradskommunerna har vi förnyat vårt nyhetsbrev och vänder oss nu till alla kommunerna i Boråsregionen. I detta nummer har vi intervjuat

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2010

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Februari 2010 I detta årets första nyhetsbrev kan du läsa om IBAB:s grundande, presentation av ekonom Leo Tolkkinen, vad som händer i det anrika Algotshuset samt chans att vinna biljetter till Elfsborgs säsongstart

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Byalagsmöte 1 april, 2009

Byalagsmöte 1 april, 2009 Byalagsmöte 1 april, 2009 Plats: Håcksvik. Fredrik Dahl går igenom dagordningen 1.) Eva Johansson berättar om att det är mycket fokus på budgetarbetet för närvarande. Det är gemensamt för i stort sett

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN 1, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA Detaljplan: Detaljplanen är färdig och byggklar för verksamheter inom handel,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Salfvedals hembygdsgård, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Carl Donner, (M) Lars-Åke Bergstrand, (S) Astrid-Marie

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3

PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 PROJEKT: MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP 3 TOMTSTORLEK: 26 000 M 2 ADRESS: RETURVÄGEN, MÖLNLYCKE - Next Step Group - BYGGFAKTA 82 2592 m² n1 84 8,0-37.28- J1 K H e1 40 b 1 b 3 m 1a 1 RÅDA 10-20 12.0 FIX RÖD

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun

Tomtpristaxa för annan fastighet än bostadsfastighet inom Svenljunga kommun Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-12-17 166 Ansvarig: Samhällsbyggnadschef Revideras: Vid antagande av kommunens verksamhetsplan Följas upp: TOMTPRISTAXA

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning

Palais de la Cambre. Stilfullt i. sommardrink. svenska lanthus. chicago lockar. husbåten. 8 000 kr N 05 2014. inspirerande läsning säsongens snyggaste sidobord dynor stolar kuddar bärbart ljud till bryggan 5 inspirerande läsning bryssel São Paulo london dorset melbourne shanghai Warszawa N 05 2014 59 KRONOR 80 NOK vinn digitalt hemsystem

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer