Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!"

Transkript

1 Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

2 Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar! Maxim kan naturligtvis vad de gamla traditionella betningsmedlen kunde men ger dig som odlare också helt nya fördelar. Fördelar som varar hela vägen till skörd, ja till och med efter lagring av potatisen. Maxim har nämligen god effekt på utsädesburen smitta av de svampar som påverkar skalkvaliteten. Angreppen av dessa svampar blir tydliga först efter lagring och kan kosta dig stora pengar. Maxim ger både din potatisodling och din ekonomi ett tydligt försprång!

3 Den traditionella betningen har effekt på Filtsjuka/Lackskorv och bryter uppförökningen av denna utsädesburna svampsjukdom. Maxim påverkar även en rad andra svampsjukdomar som till exempel Silverskorv. Man måste dock vara observant på att många av dessa sjukdomar också sprids via jordsmitta. Bra växtföljd är därför också en mycket viktig parameter. Betning med Maxim skyddar potatisen under groning och uppkomst. Detta lägger grunden till ett väletablerat bestånd med hög avkastningspotential. Maxim förhindrar också vissa svampars möjlighet att spridas vidare från sättknölen och stoppar på detta sätt spridningen av utsädesburna svampar. Betning utförs antingen på rullbord eller vid potatissättning på sättaren. Det viktigaste är att betningen utförs på ett så noggrant sätt att Maxim blir jämnt fördelat på potatisen. Selektivitet Maxim har visat sig vara skonsam mot potatis. Betning med Maxim på icke angripet potatisutsäde har i försök visat god selektivitet och inga skador på potatisen har förekommit under förutsättning att betningen har skett på ett riktigt sätt. Det finns heller ingen risk att Maxim på något sätt skulle ge smakproblem på vanlig matpotatis eller potatis till chips. Dos Rekommenderad dos för Maxim är 25 ml per 100 kg potatis. Betning med Maxim ökar värdet på din potatisodling ända fram till försäljning!

4 Maxim ger dina potatisar ett helt nytt och brett skydd mot utsädesburna svampsjukdomar Ett friskt utsäde är en av hörnpelarna i en lönsam potatisodling. Det finns många olika svampar som kan påverka potatisen från uppkomst till avslutad lagring. Betning med Maxim säkerställer sundheten i utsädet och är ett av de bästa sätten att bryta uppförökningen av utsädesburna svampsjukdomar. Silverskorven Silverskorvens (Helminthosporium solani) största påverkan är på skalkvaliteten samt storleken på knölarna. Silverskorv sprids främst genom utsädet och uppförökas under odlingssäsongen. Svampen uppförökas långsamt i jorden. Angreppen blir normalt tydliga först efter lagring eller under lagringen om förhållanden för svampen är bra. Uppförökningen i lager kan gå mycket snabbt och vid starka angrepp uppstår viktsförluster. Svampen kan ge upphov till stora ekonomiska förluster!

5 Blåsskorv Blåsskorv (Polyscytalum pustulans) är en utsädesburen sjukdom och kan i jorden endast överleva på skörderester. Svampen kan dels påverka uppkomsten och ge upphov till ojämna bestånd, dels ge kvalitetsskador i lagret. Skadorna av angrepp uppträder som små brunsvarta blåsor. Spridningen av svampen sker under odlingssäsongen och vid upptagningen. Colletotrichum coccodes Colletotrichum coccodes är både en jord- och utsädesburen svamp. Symptomen är små svarta prickar (sklerotier) på potatisarna. Colletotricum kan orsaka en för tidig mognad och många små knölar. Angreppet blir värst i en stressad gröda (vatten- eller näringsbrist). Lackskorv/filtsjuka Lackskorv/filtsjuka (Rhizoctonia solani) finns ofta som smitta på sättpotatisar men också i de flesta odlade jordar. Lackskorv på utsädespotatis aktiveras redan i lagret eller vid sättning och svampmycelet växer ut på groddar och stoloner. När svampen etablerat sig på nytillväxten uppstår groddbränna som kan leda till mycket dålig uppkomst. Vid fuktig väderlek kan svampen följa med ovan jord och uppträda som filtsjuka. Angrepp gynnas av extrema väderleksförhållanden, kallt och vått före och under uppkomst eller en vår med extrem försommartorka. Betning med Maxim påverkar både storleksfördelningen och den totala skörden positivt. Referens: Försök i USA. (%) Effekt på Silverskorv Frisk 10% angrepp 30% angrepp 50% angrepp Obehandlat Maxim 100 (25 ml/100 kg) Obehandlat Maxim 100 (25 ml/100 kg) Obehandlat Maxim 100 (25 ml/100 kg) Obehandlat Maxim 100 (25 ml/100 kg) 4/10 22/11 8/02 14/04 Angrepp av Silverskorv vid fyra tidpunkter under lagring. Maxim minskar angreppen påtagligt och ökar den säljbara mängden potatis. Referens : MTT, Jokioinen 2007

6 Maxim ger betning en ny dimension Syngenta i Skandinavien har förutom försök genomfört och kommer att genomföra olika demonstrationsodlingar med Maxim för att visa de dokumenterade biologiska effekterna i praktiska konsekvenser som påverkan på grönfärgning, missformning och påverkan av skalkvaliteten. 7,1 % skalmissfärgning Praktisk demonstrationsodling 2008 En av våra demonstrationsodlingar under 2008 genomfördes med betning av Maxim på sorten Fakse. Utsädet var av god kvalitet och betades med 25 ml Maxim/100 kg potatis. Betningen utfördes på rullbord. Demonstrationsodlingen genomfördes hos en odlare i Harplinge i Halland. Prover på skördad potatis har tagits direkt vid skörd (v 41) och efter nio veckors lagring samt på våren 2009 (7 maj). Demonstrationsodlingen har skötts och dokumenterats av Hushållningssällskapet i Halland. Analyserna har utförts av SMAK i Laholm. 2,9 % skalmissfärgning Fig 1. Vid skörd 13/ fanns tydliga skillnader i skalkvaliteten mellan obetat och Maximbetat.

7 Skalkvaliteten Vid skörd fanns tydliga skillnader i skalkvaliteten mellan betat och obetat. Analysen av obetat gav 7,1 procent skalmissfärgning medan Maximbetat endast hade 2,9 procent skalmissfärgning (se fig 1). Skillnaden i skalmissfärgning ökade under vinterns lagring. De SMAK-analyser som utförts visar att den potatis som har betats med Maxim kan lagras fem veckor längre och fortfarande klassas i klass 1. Maximbetad potatis klarar av ytterligare 13 veckor på lager utan att passera gränsen för klass 2 i SMAKanalysen (fig 2). Rhizoctonia Rhizoctonia kan angripa både som filtsjuka och som lackskorv. I alla genomförda försök i Skandinavien har Maxim visat likvärdig eller bättre effekt än standardprodukten mot Rhizoctonia solani och ökat antalet stjälkar per planta. Vid angrepp på stjälken, ofta kallad groddbränna, sätter potatisplantan knölarna grunt och i en klunga runt de angripna stjälkarna. Detta ökar risken för grönfärgade och deformerade knölar. Knölar som är angripna av lackskorv kan utveckla deformeringar. I demonstrationsodlingen kunde skillnader i grönfärgning och missformade upptäckas vilket direkt kan härledas till Maxims effekt på Rhizoctonia solani (fig 3). Merintäkt Beräkningen av vad Maxims påverkan på kvaliteten ger i pengar kan göras på flera olika sätt. Skillnaden mellan klass 1 och 2 på en 30 tons lastbilleverans blir kronor*, eller merintäkten på skörden från ett hektar som klassas i klass 1 istället för klass 2 är kr/ha**. Det som är allom givet är att Maxims effektiva skydd mot utsädesburna svampar och dess påverkan på lagringskvaliteten ger dig stora möjligheter att få ut mesta möjliga netto i odlingen. * Beräkningen grundar sig på 50 öres prisskillnad per kg mellan klass 1 och 2. ** Grunden för beräkningen är en säljbar skörd på 35 ton/ha och 50 öres prisskillnad mellan klass 1 och 2. Fig 2. Utveckling av skalmissfärgning Sort Fakse 13/ (v 41) 7/ (v 19) Fig 3. Högre avsalupris med Maximbetning Sort Fakse analyserad 18/ (v 51) 60 Obetat Maxim (% ) 40 Obetat 18/12 (v 51) Maxim 18/12 (v 51) Skalmissfärgning (%) Maximbetad potatis = + 5 veckor i klass 1! Klass Silverskorv m fl Rhizoctonia 0 Klass 1 v41 v45 v50 v1 v5 v10 v15 v19 0 Skalmissfärgning Grönfärgning Missformade Växtsprickor Summa % alla anm.

8 Maxim sätter nya standards för potatisbetning Vi berättar mer: Ulf Gustafson Johan Henrysson Maxim Betning Ogräsbekämpning Bladmögelbekämpning Revus Bladmögelbekämpning Torrfläcksjukebekämpning Blastdödning Registrerat varumärke: Syngenta Group Company: Amistar, Boxer, Maxim, Reglone, Revus, Ridomil Gold, Shirlan Följ alltid anvisningarna på etiketten. Syngenta Crop Protection A/S Tel Fax Medlem av Svenskt Växtskydd Ohlsson Industrial Marketing rillerkommunikation Syngentaprodukterna som ger dig en lönsam odling via friska potatisar

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas?

Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? 2008-05-27 Maria Olsson, a05maol2@stud.slu.se Nils Jönsson, a05nijo1@stud.slu.se Viktor Jansson, a05vija1@stud.slu.se Hur kan problemet med silverskorv på potatis minskas? Projektägare: Lars Bolin, provningschef

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat!

En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! En bladmögelstrategi som ger dig tid och pengar över till annat! Stommen i din bladmögelbekämpning Mögelangrepp utgör den största risken för förluster när man odlar potatis. Mögel stoppar växten eftersom

Läs mer

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling

Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Ekologisk odling av grönsaker på friland Ogräs och ogräsreglering i ekologisk grönsaksodling Foto: Johan Ascard Ogräsarternas biologiska egenskaper Text: Anne-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket, Uppsala

Läs mer

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda

NYHET. Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda NYHET Större verktygslåda inom växtreglering för en starkare och friskare gröda TM Vi ger Sverige ett rejält försprång Nya möjligheter med Moddus 3 Moddus förbättrar grödan på flera sätt 4 Myter och sanningar

Läs mer

Potatis utan bladmögel

Potatis utan bladmögel 11 augusti 2011. Den bladmögelresistenta potatisen Sarpo Mira står grön bredvid nervissnad Ovatio. Potatis utan bladmögel På jakt efter hållbar resistensförädling utan genmodifiering PETER EINARSSON text

Läs mer

Alternativa livsmedelsgrödor

Alternativa livsmedelsgrödor Alternativa livsmedelsgrödor Projektledare Erika Adolfsson Hushållningssällskapet/HS Konsult 2013 Fotografer: Sören Eriksson Solrosor bild 3 Eva Stoltz Sojaböna bild 2, 3 och 4 Henrik Bergman Hampa bild

Läs mer

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Lars Kjellenberg Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin

EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND. Arbetstidsåtgång. av Åsa Rölin EKOLOGISK GRÖNSAKSODLING PÅ FRILAND Arbetstidsåtgång av Åsa Rölin Arbetstidsåtgång Text och foto (där inget annat anges): Åsa Rölin, Hushållningssällskapet, Skaraborg Arbete är en stor kostnad i en kalkyl

Läs mer

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik

Goda råd om växtskydd. idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Goda råd om växtskydd 2008 idékatalog för säkrare rutiner och bättre teknik Förord 341 162 TRYCKSAK Goda råd om växtskydd ges ut av Greppa Växtskyddet Ansvarig utgivare: Stina Olofsson Redaktör: Markus

Läs mer

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER - MED HÄNSYN TILL ODLINGSPLATS OCH SORT Markus Göstason & Erik Olsson Handledare: Joakim Ekelöf Examinator: Sven-Erik

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder?

Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? Kan lantbrukare köpa sig bättre väder? - En jämförande studie mellan lantbrukare som abonnerar på SMHI lantbruksväder och lantbrukare utan extra väderinformation Fredrik Nilsson SLU, Institutionen för

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika

Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Om penicillin och andra livsviktiga antibiotika Ett av världens viktigaste läkemedel riskerar att bli verkningslöst genom vårt slarv. Årtusendets viktigaste upptäckt en lycklig slump Antibiotika är en

Läs mer

Få styr på kampanjerna!

Få styr på kampanjerna! Whitepaper 2.2.2012 1 / 7 Få styr på kampanjerna! Författare: Johanna Småros Direktör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) För företag som jobbar med konsumtionsvaror, utgör kampanjerna en ständigt återkommande

Läs mer

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland.

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland. Soft Fruit Conference på Hooks Herrgård 2.-3.12.14 Plantskolan Henselmans jordgubbsplantor presenterades. Det är ett familjeföretag på 18 ha som producerar 7,5 milj. plantor per år Man har ett Hygiene

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland

Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården. Skaraborg Rapport 2_2015 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Skaraborg Rapport 2_215 Björn Roland Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården Bakgrund På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården,

Läs mer

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86

Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. Sätt spelet i system Vinn mer! manual. Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Välkommen som användare av RADsoft s PC-produkter. manual Användare Det kompletta programmet för Trio- V4 V5 V64 V65 V75 och V86 Licensrättigheter/Avtal Den här programvaran är licensierad till den person

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Gröda mellan grödorna

Gröda mellan grödorna Gröda mellan grödorna samlad kunskap om fånggrödor Artval och odlingsmetoder behöver utvecklas för att förstärka även andra fördelar för odlingssystemet än minskat kväveläckage. Tidigare brytning minskar

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer