CENTRALFÖRBUNDET FÖR BEFÄLSUTBILDNING FRIVILLIG BEFÄLSUTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fbu.se CENTRALFÖRBUNDET FÖR BEFÄLSUTBILDNING FRIVILLIG BEFÄLSUTBILDNING"

Transkript

1 CENTRALFÖRBUNDET FÖR BEFÄLSUTBILDNING FRIVILLIG BEFÄLSUTBILDNING VINTERKURSER SOMMARKURSER HÖSTKURSER INSTRUKTÖRSKURSER FUNKTIONÄRSKURSER UNGDOMSKURSER BEFORDRINGSUTBILDNING

2 UTDRAG UR VERKSAMHETSIDÉ FÖR CFB Den frivilliga befälsutbildningen syftar i första hand till att vidareutbilda befäl och specialister för Försvarsmaktens olika behov. Målet skall vara att de därigenom bibehåller och helst ökar sin förmåga och kompetens. CFB skall bedriva försvarsupplysning både internt och externt. Syftet med försvarsupplysningen är att, hos målgrupperna, skapa insikt om sammanhanget med den svenska säkerhetspolitikens mål samt hotbildens och totalförsvarets utveckling. CFB skall erbjuda medlemmarna att genom frivillig utbildning vidareutbilda sig i sin befattning i syfte att de skall bibehålla sin kompetens som ledare, föregångsmän och specialister. Detta oavsett om man för närvarande är krigsplacerad i något förband eller inte. KAROLINERKAPELLET I HANDÖL Det lilla kapellet i Handöl cirka en mil från kursgården i Ånn är en minnesplats över de tusentals Karoliner som frös ihjäl på fjället nyåret FBU-kursen Fjällmarsch-Vinter följer Karolinernas spår. Skidåkning, pulkdragning, tält- och snöbivack i fjällterräng. Du lär dig att ta hand om trupp i vintertid. En packning på cirka 20 kilo ställer krav på din uthållighet och kondition. CFB skall erbjuda enskilda möjligheten, att som förberedelser för internationell tjänstgöring, genomföra förberedande eller kompletterande utbildning inför uppdraget. FBU-förbunden skall dessutom bedriva ungdomsverksamhet som syftar till att bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Medlemskap i CFB förknippas med ansvar, kompetens och gott omdöme.

3 INNEHÅLL FAKTA OM FBU KURSER sidan 3 FÖRMÅNER sidan 4, 5 SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT KURS sidan 6 EN KURSVECKA MED FBU sidan 7 FBUs KURSGÅRDAR OCH KURSPLATSER sidan 8 KURSÖVERSIKT 2003 sidan 9-11 FÖRSVARSUPPLYSNING sidan 12 LEDARSKAP Allmänt ledarskap - ledarrollen sidan 13 Ledarskap - UGL sidan 13 Allmän Militär Befälsutbildning - AMBU sidan 13 Ledarskap - grupp sidan 13 Ledarskap - pluton sidan 14 Ledarskap - kompani sidan 14 Ledarskap - utbildningsmetodik sidan 14 Ledarskap - fjällmarsch - vinter sidan 14 Ledarskap - fjällmarsch - barmark sidan 14 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK Taktik - stabstjänst - nationella skyddsstyrkor sidan 15 Territorialförbands strid - nationella skyddsstyrkor sidan 15 Stadsskyttebataljonens taktik och strid sidan 15 Amfibieförbands strid sidan 15 Plutons strid - barmark sidan 15 Plutons strid - mörker sidan 16 Pansarbekämpning sidan 16 Bevakning/Skydd/Försvar av infallsport sidan 16 Stridsteknik - grupp sidan 16 Insatspluton - stridsteknik sidan 16 Strid i bebyggelse - grundkurs sidan 16 Strid i bebyggelse - fortsättningskurs sidan 16 Underrättelsetjänst - stabstjänst sidan 17 Ytövervakning - eldobservatörstjänst sidan 17 Fria kriget - vinter sidan 17 Fria kriget - barmark sidan 17 Jägarstrid sidan 17 Jägarstrid - vinter sidan 17 VAPEN, TEKNIK OCH TJÄNSTEGRENAR Vapentjänst sidan 18 Vapentjänst-tung Ksp, AG 90 sidan 18 Vapentjänst/skarpskytte - Hv sidan 18 Vapentjänst/prickskytte - övr sidan 18 Vapentjänst/prickskytte - vinter sidan 18 Pansarvärnssystem sidan 18 Luftvärnstaktik i storstad sidan 19 Ledningssystem - dataöverföring sidan 19 Sambandstjänst sidan 19 Skydd mot NBC-stridsmedel - grundkurs sidan 19 Skydd mot NBC-stridsmedel/brandstridsmedel forts/repkurs sidan 19 Skydd mot NBC-stridsmedel - stabstjänst sidan 19 Fältarbeten - vägförstöring och minering - vinter sidan 19 Fältarbeten - vägförstöring och minering sidan 19 Fältarbeten - minspaning, minröjning sidan 20 På Fårö är alla vackra stränder på cykelavstånd. På FBU:s kursgård står massor av militärhojar och väntar på dig. OM KURSEN jag är ledsen att behöva göra dig besviken men jag är så fruktansvärt dålig på att skriva så jag får dubbelt hjärnsläpp varje gång jag försöker att skriva några rader till dig FBU kurser för mej är ett bra och utvecklande sätt att komma ifrån vardagens slit och släp. Jag tycker att det är både roligt och intressant att träffa andra personer som kan dela en del av mitt intresse för försvaret och dess teknik Jag känner att vi som går kurser och utbildar oss inte har fallit för medias myt om att det inte ska kunna bli krig inom en snar framtid. Fast vissa gånger undrar man om media har läst historia någon gång Jag har många tankar men som sagt det inte är så lätt att formulera sig när man inte är så van... S I D A N 1

4 INNEHÅLL ÅNN, DE TUFFA KURSERNAS CENTRUM BÅDE VINTER, SOMMAR OCH HÖST Mittemellan Åre och Storliens skidbackar och med utsikt över Sylarnas fjälltoppar finns den natursköna kursgården Ånn. En vinter-, sommar- eller höstkurs här är en garanterad och oförglömlig naturupplevelse. Sommartid gungar myrmarken under kängorna. Under spaningskursen färgas skogen gyllenbrunt av höstsolen medan vinterkursen, Ledarskap-Fjällmarsch innehåller alla de moment en tuff kursvecka förmår att bjuda på de snöklädda vidderna. Underhållstjänst inom kompani/hvkompani, bataljon sidan 20 Sjukvårdstjänst sidan 20 Sjukvårdstjänst - vinter sidan 20 Grunder kommunikationsteori och informationsverksamhet sidan 20 Psykologiska operationer sidan 20 Informationsledning i kris och krig sidan 20 SPECIALKURSER Vintertjänst - grunder sidan 21 Överlevnad - grunder - barmark sidan 21 Överlevnad - vinter sidan 21 Överlevnad - tätort sidan 21 Ödemarkssjukvård - första hjälpen i extrema miljöer sidan 21 Gränsövervakning - incidentkurs sidan 22 Flygsamverkan sidan 22 Lokal samverkan - Stöd till samhället sidan 22 Lokal samverkan - Stöd till samhället - vinter sidan 22 Kriskommunikation sidan 22 Fältpostkurs sidan 22 Mediaträning sidan 22 Stridens konsekvenser - krishantering, etik, folkrätt sidan 23 Kurs i Folkrätt sidan 23 Internationella uppdrag - trupptjänst sidan 23 Internationella uppdrag - stabstjänst sidan 24 Beredskapspolis - repetitionskurs sidan 24 Språkkurs för tolkar sidan 24 Hälsoskyddskurs sidan 24 Fältartistkurs - grundkurs sidan 24 Fältartistkurs - fortsättningskurs sidan 24 INSTRUKTÖRSKURSER Instruktörskurs - trupputbildning sidan 25 Skjutledarkurs sidan 25 Handledarkurs - överlevnadskunskap sidan 25 FUNKTIONÄRSKURSER Hur tas man ut till funktionärskurser sidan 26 Funktionärskurser sidan 26 Ungdomsledarkurs - grundkurs sidan 26 Ungdomsledarkurs - fortsättningskurs sidan 26 UNGDOMSKURSER Vinterkurser sidan 27 Sommarkurser sidan 27 Fjällkurs - sommar sidan 27 BEFORDRINGSUTBILDNING Gruppbefälskurs sidan 28 Plutonbefälskurs sidan 28 Kompanibefälskurs 1 sidan 28 Kompanibefälskurs 2 sidan 28 ADRESSER Adresser till MD-grupper sidan 29 FBU-förbundens adresser och telefonnummer sidan 30 KURSANMÄLAN MM Kursanmälan frivillig befälsutbildning sidan 31 Medlemsansökan sidan 32 S I D A N 2

5 FAKTA OM FBU KURSER Den centrala frivilliga befälsutbildningen för värnpliktigt befäl, hemvärnsbefäl, yrkes- och reservofficerare genomförs till sin huvuddel på FBUs egna kursgårdar, men också andra övningsplatser utnyttjas. Kursplatser och kurser framgår på sidorna 8-11 i katalogen. Utbildningen är även öppen för meniga, som fullgjort sin grundutbildning. Flertalet kurser står således öppen för Dig som inte har befälsutbildning. ANMÄLAN TILL KURS Du sänder in Din kursanmälan till eget förband vars adress finns på sidan Kursanmälan för vinterkurs skall vara eget förband tillhanda senast den 15 december Antagningsbesked lämnas senast den 20 januari Kursanmälan för sommarkurs skall vara eget förband tillhanda senast den 15 april Antagningsbesked lämnas senast den 20 maj Kursanmälan för höstkurs skall vara eget förband tillhanda senast den 15 augusti Antagningsbesked lämnas senast 1 september PLANERA DIN KURS I GOD TID! Om Du trots allt inte kan genomföra den kurs Du anmält Dig till - ge då återbud i god tid direkt till det kursanordnande förbandet. Lämna alltid, om inget oförutsett inträffar, återbud senast 14 dagar före kursstarten. Då hinner man ta med någon som står på reservplats. TJÄNSTGÖRING FÖR RESERVOFFICERARE Reservofficer kan, efter godkännande av förbandschef få tillgodoräkna central FBUutbildning som reservtjänstgöring. Reservofficeren inkallas till 7 dagars tjänstgöring. En veckokurs omfattar minst 40 arbetstimmar. Övertidsuttag medges inte. RUTINERNA ÄR FÖLJANDE 1. Reservofficeren och hans förbandschef planerar in sådan tjänstgöring i samråd. 2. Reservofficeren sänder den ifyllda blanketten till förbandet. 3. Förbandet fyller i förbandets beslut på blanketten och sänder den till CFB före anmälningstidens utgång. 4. Reservofficeren kommenderas till reservtjänstgöring endast under förutsättning att han godtar kursgårdens standard och priser (TFA sid. 34). 5. Kursanordnaren ger antagningsbesked till förbandet och till reservofficeren. 6. Förbandet ordersätter tjänstgöringen och sänder inkallelseorder samt rese order/förskotts- beställning (M ) till reservofficeren. Om reservofficeren önskar biljett för resan översändes sådan också. 7. Förskott kan i undantagsfall erhållas av kursanordnande förband i samband med inställelse till kurs, om detta inte erhållits från förbandet. 8. Reservofficeren inställer sig till kursen och betalar där till kursgården de kostnader han själv skall svara för. Om förskott erhållits på kursgården, regleras detta mot reseräkning före utryckningen, annars efter utryckningen vid eget förband. TRANSTRAND DÄR FJÄLLVÄRLDEN BÖRJAR Samhället Transtrand skärs i två bitar av Västerdalälvens strida strömmar och landsväg 297 som slingrar sig i dalgången mot skidparadiset Sälen knappt en mil längre bort. Transtrandslägret byggdes under 40-talets beredskapstid i syfte att bevaka den norska gränsen, tre mil härifrån. Området är Sveriges sydligaste fjällområde med kända vintersportorter som Hundfjället, Tandådalen, Kläppen, Stöten, Lindvallen och inte minst Vasaloppsbyn Berga varifrån årligen över tiotusen skidåkare strömmar mot Mora. S I D A N 3

6 FÖRMÅNER Du som är medlem i FBU och deltar i FBUs utbildning får fri resa, uppehälle och utrustning. Du är dessutom försäkrad. Är Du uttagen som elev till kurs enligt denna katalog erhåller Du s k dagpenning. RESA Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och kursplatsen. Denna sker i första hand med tjänstebiljett. Om tjänstebiljett inte utnyttjas, kan man vid färd med egen bil få resekostnadsersättning, med 16 kr/mil, dock max vad 2 kl tågbiljett kostar. OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt. Vid längre resa (>12 tim) får man måltidsersättning med 30 kronor. Tillsammans med antagningsbeskedet från kursanordnare följer en resebeställningsblankett som ifylls och insänds till angiven resebyrå. Senast en vecka före avresan får kursdeltagaren biljetten hemsänd. Flygbiljett kan medges för längre resor, dock först efter särskilt medgivande från CFB kansli. Om biljett inte erhållits senast 5 dagar före avresedagen, kontakta CFB kansli. Under färd till och från utbildningsplatsen erhåller kursdeltagare, om så erfordras (restid mellan och 05.00), sovplats (tåg eller fartyg). Om kursdeltagare p g a järnvägs- eller bussförbindelser blir tvingad att övernatta sker logibeställning genom CFBs kansli. DAGPENNING/DAGERSÄTTNING När en frivillig deltar i den frivilliga försvarsverksamheten utbetalas dagpenning eller dagersättning. Dagpenningen motsvarar 90% av sjukpenninggrundande inkomst (styrkt) delat med 365. Med antagningsbeskedet från kursanordnande förband bifogas blankett för inkomstuppgift. Denna skall lämnas till skoladjutant (motsv), ifylld, vid inryckningen. För att dagpenning skall utbetalas finns både ett kvalitets- och tidskrav. Samtliga kurser i denna katalog uppfyller kvalitetskravet. Tidskravet är att utbildning skall pågå i mer än två dagar och med minst sex timmars övningstid per dag. SVERIGES SYDLIGASTE FBU-GÅRD ÄR ÖPPET ÅRET RUNT Det är Skåne FBU-förbund som driver kursgården i Falsterbo. Det magnifika läget intill den kritvita sandstranden har utsikt över vårt lands sydligaste spets österut, medan norrut fullbordas panoraman av Öresundsbrons läckra båge. Dagpenningen betalas ut via CFBs kansli. Den utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar utbildning. 30% av beloppet dras i preliminär skatt före utbetalningen. Utbetalning sker ca 3 veckor efter genomförd utbildning. I övriga fall utbetalas dagersättning (= totalförsvarspliktigs dagersättning), f n 66 kr/dag för tjänstgöringsdag om minst 6 timmar. S I D A N 4

7 FÖRMÅNER SJUKVÅRD Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga. I övrigt gäller allmän sjukförsäkring. Vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning gäller, liksom för totalförsvarspliktiga, lagen om statligt personskadeskydd. STATLIGA FÖRSÄKRINGAR Lag om statligt personskadeskydd och lag om statlig ersättning vid ideell skada gäller i tillämpliga delar vid skada eller sjukdom som ådragits under frivillig utbildning. Personskadeskyddet täcker bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade. GRUPPLIVFÖRSÄKRING Grupplivförsäkring gäller enligt samma grunder som för totalförsvarspliktiga. ÖVRIGA SKADOR Skador på personliga tillhörigheter, såsom glasögon, linser, klockor etc under kurs, övning etc regleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser FIB 1996:4. Ev skador måste anmälas under kursen. Hur anmälan går till finns beskrivet i H FRIV kap 7 sid 49. FÖRSÄKRINGAR - FBU KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 1. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som kan hända medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet som ej täcks av statliga försäkringar ovan. Försäkring täcker även fritid under utbildning på kursgård. 2. Instruktör vid frivillig utbildning. 3. Familjemedlemmar mellan år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras. ANSVARIGHETSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamhet. MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl FBU-medlem som hans fordon tilläggsförsäkrade genom FBUs försorg. Viss självrisk utgår. HENRIKS RESTAURANG, NY KRÖGARE I FALSTERBO I början av 2002 har arrendet över Falsterbo Kursgårds restaurang övertagits av Henrik Nilsson. Tillsammans med sina medarbetare vill han gärna se till att alla besökare blir nöjda och glada. FAMILJEBIDRAG Vid FBU-kurs kan man få familjebidrag, behovsprövat, enligt samma villkor som gäller för totalförsvarstjänstgöring. Upplysningar kan erhållas hos försäkringskassan i hemkommun eller på förbandens personalsektioner. (Förmåner till totalförsvarspliktiga, SFS 1995:239) S I D A N 5

8 SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT KURS SÅ HÄR LÄSER DU KATALOGEN OCH FINNER RÄTT KURS FÖR DIG Kurserna är förtecknade ämnesvis under rubrikerna: Försvarsupplysning - grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Ledarskap - grundläggande och tillämpat ledarskap. Taktik och stridsteknik - kurser av typ fältövning med diskussioner och spel, teoretisk och/eller tillämpad utbildning för olika former av strid. Vapen, teknik och tjänstegrenar - tillämpad utbildning. Specialkurser - kurser inom specifika utbildningsområden. Instruktörskurser Funktionärskurser - kurser för FBUs funktionärer. Ungdomsutbildning VILKEN KURS PASSAR DIG? I anslutning till kursbeskrivningarna finns beskrivet vem kursen i första hand vänder sig till. KURSNUMMER Kursnummer anges under beskrivning av kursen t ex C Du skall ange kursnummer på Din kursanmälan. KURSTIDEN Tiden för kursen anges med veckonummer. Veckan räknas från söndag till lördag. IN- OCH UTRYCKNINGSTIDER En-veckas kurser: inryckning sker på söndag och utryckning på lördag. Ånns kursgård har i regel utryckning på fredagar. Två-veckors-kurser: Inryckning sker på söndag och utryckning sker på fredag. SPANINGSKURSEN - ÅNN Anders som är vår PointMan drar iväg i den starkt kuperade terrängen brant uppför. Vi har tidspress på oss och uppdraget innebär att ett antal kilometer ska avverkas i rask takt. Svetten bryter snabbt fram när första höjden är avverkad. Vi börjar få upp farten och vår instruktör Jonny som följer gruppen tätt inpå observerar, ger goda råd, rättar eller föreslår lösningar REGLER FÖR ANTAGNING TILL CENTRALA KURSER 1. Det finns en tre-års-regel som innebär att Du inte får genomföra samma kurs mer än en gång under en tre-års-period. 2. Du får delta i tre kompletteringskurser per år varav en vinter-, en sommaroch en höstkurs. 3. Vid befordringsutbildning kan flera än tre kompletteringskurser per kalenderår få genomföras. 4. Utöver tre kompletteringskurser under samma kalenderår får även en försvarsupplysningskurs och/eller funktionärskurs genomföras. 5. Kursdeltagare antas som regel ej, om inte vederbörandes förband godkänt kursdeltagandet. 6. Reserv- och hemvärnsbefäl över 60 år antas inte till central kompletteringsutbildning om inte särskilda skäl föreligger. S I D A N 6

9 EN KURSVECKA MED FBU Du skall beställa Din biljett från angiven resebyrå om Du skall åka med allmänna kommunikationsmedel. (Gäller ej resoff med reservtjänstgöring.) Blankett för biljettbeställning skickas ut tillsammans med antagningsbesked - se även sid 4. Du anmäler Dig på kursgården på söndagen veckan före angivet veckonummer i regel före klockan och får middag. Du förläggs i dubbelrum. Man kan i mån av tillgång och mot särskild avgift erhålla eget rum. Bokar man för anhörig och de inte anländer till kursgården tilldelas man dubbelrum med någon annan kursdeltagare. Under söndagseftermiddagen eller kvällen hämtar Du den personliga utrustningen. I vissa fall har kursanordnande förband bestämt att Du skall medföra uniform, om Du har sådan utkvitterad. Denna kväll har som regel skolchefen, kurschefen och instruktörerna genomgång om kursgården, veckans program m m. Är Din familj med till kursgården får den samtidigt information om de aktiviteter som ordnas för de anhöriga. Tjänsten börjar i regel kl och normalt med en timmes lunch. Kursledningen har stor frihet, att i samråd med kursdeltagarna, utforma tidsprogrammet med hänsyn till vädret och önskemål om fritidsaktiviteter. I vissa fall kan en eftermiddag vara ledig och ersättas med tjänst en kväll. Kravet är att minst 40 timmars utbildning genomförs under veckan. SPANINGSKURSEN - ÅNN men natten är allt annat än lugn. Liggunderlagen och sovsäckarna fyller hela mittsektionen av Keron-tältet och det blir allt svårare att hitta det som man har lagt ifrån sig. Skymningen tar med sig kyliga vindar, skogen brinner i solnedgången och vi njuter av den härliga kvällsstunden. OP 2 gör sitt jobb, nu är det lugna gatan Under söndags- eller måndagskvällen brukar man ordna en sammankomst för att deltagarna skall lära känna varandra. På torsdags- eller fredagskvällen brukar kursdeltagarna arrangera en kursafton som avslutning på kursen. Där deltar även de anhöriga. På lördagsförmiddagen är det avslutande utbildning, kursvärdering, som leds av kursdeltagarna, samt tid att lämna in utrustningen. Därefter avslutas kursen. DIN FAMILJ Du har möjlighet att ta med familjen för ett rimligt inackorderingspris till kursgårdarna. Har Du små barn, kontakta då kursgården för att få information. Familjen kan få bo i dubbel- eller fyrabäddsrum beroende av möjligheterna på kursgården. Som regel finns det möjligheter att bo i egen husvagn. S I D A N 7

10 FBUs KURSGÅRDAR OCH KURSPLATSER KURSGÅRDAR MED CENTRAL UTBILDNING Antal bäddar Falsterbo 228 Fårö 200 Hemavan 250 Källviken 215 Transtrand 138 Tylebäck 220 Väddö 93 Ånn 170 ÖVRIGA KURSGÅRDAR Värmland Gräsmark 85 Tel: Fax: KIRUNA LULEÅ GRUBBNÄSUDDEN HEMAVAN Hemsida: KURSTILLFÄLLE Vinter Sommar Höst ÖSTERSUND ÅNN Hemsida: TRANSTRAND STOCKHOLM GRÄSMARK VÄDDÖ Hemsida: KÄLLVIKEN Hemsida: Vid foten av Sytertoppen (1766 m ö h) slingrar sig Kungsleden som utgår från Hemavan, inte långt ifrån kursgården, följer Syterbäcken, förbi Viterskalstugan över Tärnasjön mot Kebnekaise. GÖTEBORG MALMÖ FÅRÖ KÄNSÖ TYLEBÄCK Hemsida: FALSTERBO Hemsida: S I D A N 8

11 KURSÖVERSIKT 2003 FALSTERBO Adress: Falsterbo kursgård, Box 41, HÖLLVIKEN Intendent tel: , Fax: Skolexpeditionen tel: , Fax: Kursnr Vecka Ungdomskurs C Stadsskyttebataljonens taktik och strid C Insatspluton - stridsteknik C Skydd mot NBC-stridsmedel - grundkurs C Allmänt Mil BefUtb - AMBU C Psykologiska operationer C Pansarvärnssystem C Ledningssystem - dataöverföring C Skjutledarkurs C Ytövervakning - eldobservatörstjänst C Försvar av infallsport C Skydd mot NBC-stridsmedel/brandstridsmedel - Fk/Rep C Skydd mot NBC-stridsmedel - stabstjänst C Ledarskap UGL C Funktionärskurs C Fältartistkurs - grund C Fältartistkurs - forts C Lokal samverkan - stöd till samhället C Pansarbekämpning C Territorialförbands strid - nat skyddst C Kursanordnande förband: Södra Skånska gruppen, Revingehed, Södra Sandby Tel: , Fax: HEMAVAN Adress: FBU-gården Box 163, HEMAVAN Tel: , , Fax: Kursnr Vecka Ungdomskurs - vintertjänst C Överlevnad - vinter C Lokal samverkan, stöd till samhället - vinter C Vintertjänst - grunder C Försvarsupplysning C Ödemarkssjukvård - första hjälpen i extrema miljöer C Vapentjänst - prickskytte - vinter C Ledarskap - grupp C Ledarskap - pluton C Fria kriget - vinter C Vapentjänst - Ak5 utländska vapen C Pansarbekämpning C Stridsteknik - grupp C GRUBBNÄSUDDEN FÄLTARBETEN Lombens skjutfält är hetare än någonsin. Terrängavsnittet är proppad av sprängobjekt som ska förstöras i en grand finale : vägbank, vägtrumma, en jättemetalltank, diverse tjocka järnplattor, rester av ofullständigt förstört sprängmedel, pappfiguranter, bilkaross och annan bråte. Hela förmiddagen arbetas flitigt för att färdigställa för sprängning. Vi är fyra olika grupper som ansvarar för var sitt avsnitt av skådespelet. Pentylstubintrådar dras, Strvm 5, 6 grävs ned, Truppmina 13, 13R, Fordonsmina 14 riggas, pappfigurer grupperas, antenner reses och alltsamman ska sprängas med hjälp av radiostyrd avfyrning från en kilometers avstånd Det smakar sprängrök i munnen, marken skälver under kängorna. Tio kilo trotyl är en bra anledning att välja en längre sträcka Kursanordnande förband: Västerbottengruppen, UMEÅ Tel: , Fax: VÄDDÖ Adress: Lv-byn, Ytterskär, VÄDDÖ Tel: , Fax: , Mobil: Kursnr Vecka Ungdomskurs C Luftvärnstaktik i storstad C Ungdomsledare - fortsättningskurs C Ungdomsledare - grundkurs C Överlevnad - barmark C Allmänt ledarskap - ledarrollen C Handledarkurs-överlevnadskunskap - barmark C Kursanordnande förband: Livgardesgruppen, Box 27803, STOCKHOLM Tel: , Fax: S I D A N 9

12 KURSÖVERSIKT 2003 GRUBBNÄSUDDEN Adress: Grubbnäsudden läger, Box 113, KALIX Kursnr Vecka Jägarstrid - vinter C Fältarbeten - vägförstöring, minering C Jägarstrid C Kursanordnande förband: Norrbottens gränsjägargrupp, Box 113, KALIX Tel: , Fax: FÅRÖ Adress: FBU-kursgård Fårö, FÅRÖSUND Tel: , , Fax: Kursnr Vecka Int uppdrag - trupptjänst C Int uppdrag - stabstjänst C Gränsövervakning - incidentkurs C Plutons strid - barmark C Försvarsupplysning C Hälsoskyddskurs C Ledarskap - kompani C Vapentjänst Ak 5, Ksp 58, utländska vapen C Kursanordnande förband: Gotlandsgruppen, VISBY Tel: , Fax: Ånnsjön som är på promenadavstånd från kursgården är känd över hela landet för sitt rika fågelliv på sällsynta sjöfåglar. Bakgrunden är Sylarnas två toppar och den snöklädda glaciären utmed den branta nordvästsidan. KÄLLVIKEN Adress: Källvikens kursgård Caprivägen 61, STRÖMSTAD Tel: , , Fax: Kursnr Vecka Försvarsupplysning C Språkkurs för tolkar C Underrättelsetjänst - stabstjänst C Ledarskap UGL C Grunder kommunikationsteori och informationsverksamhet C Informationsledning i kris och krig C Underhållstjänst inom kompani/hvkomp C Ledarskap - utbildningsmetodik C Instruktörskurs - trupputbildning C Fria kriget - barmark C Kriskommunikation C Kursanordnande förband: Bohus-Dalsgruppen Cederslund 2, UDDEVALLA Tel: , Fax: TRANSTRAND Adress: Transtrandslägret, Kyrkbyn, TRANSTRAND Föreståndare tel: , Fax: Skolexpeditionen: Kursnr Vecka Ungdomskurs - vintertjänst C Ungdomskurs - vintertjänst C Ledarskap UGL C Plutons strid - mörker C Sjukvårdstjänst - vinter C Fältarbeten, vägförstöring, minering - vinter C Sambandstjänst C Ledarskap UGL C S I D A N 1 0 Kursanordnande förband: Dalregementsgruppen Box 701, FALUN Tel: , Fax:

13 KURSÖVERSIKT 2003 TYLEBÄCK Adress: Tylebäcks kursgård, Kungsvägen 1, HALMSTAD Tel: , Fax: , Skolexpeditionen tel: Kursnr Vecka Taktik - stabstjänst - nationella skyddsstyrkor C Fältarbeten - minspaning - minröjning C Flygsamverkan C Folkrätt C Strid i bebyggelse - grundkurs C Vapentjänst - skarpskytte - Hv C Vapentjänst - prickskytte - övr C Strid i bebyggelse - fortsättningskurs C Ledarskap - grupp C Stridens konsekvenser - etik, krishantering C Sjukvårdstjänst C Vapentjänst - tung Ksp, AG 90 C Fältpostkurs C Strid i bebyggelse - grundkurs C Vapentjänst - Skarpskytte - Hv C Överlevnad - tätort C Mediaträning C Kursanordnande förband: Hallandsgruppen, Box 515, HALMSTAD Tel: , Fax: ÅNN Adress: FBU-kursgård Ånn, Ånn 2530, DUVED Föreståndare tel: , Fax: Skolexpeditionen tel: Kursnr Vecka Ungdomskurs-vintertjänst C Taktik - stabstjänst - nationella skyddstyrkor C Ledarskap UGL C Handledarkurs-överlevnadskunskap - vinter C Instruktörskurs - trupputbildning C Vapentjänst - grg, pskott, utländska vapen C Ledarskap - utbildningsmetodik C Försvarsupplysning C Ledarskap - fjällmarsch C Beredskapspolisutbildning C Ungdomskurs - fjällkurs C Ledarskap - fjällmarsch - barmark C Ledarskap UGL C Kursanordnande förband: Jämtlandsgruppen, ÖSTERSUND Tel: , Fax: KÄNSÖ Kursnr Vecka Amfibieförbands strid C Kursanordnande förband: Göteborgsgruppen, Box 5155, VÄSTRA FRÖLUNDA Tel: , Fax: OM KURSEN nu, så här någon månad efter kursen så har jag kunnat tänka på annat och inte hela tiden referera till UGL-kursen och vad, hur och varför vi gjorde som vi gjorde. Det var en så omtumlande vecka! Jag har även hittat tillbaka till mig själv och insett att jag inte hade så dålig självbild som jag fick intrycket av på kursen. Det har både stärkt mig än mer att få veta att ens självbild inte var så tokig ändå, men jag känner mig även mer ödmjuk pga det jag upplevt genom veckan. Människan är väldigt sårbar och det är därför viktigt att i vardagslivet tänka på hur man beter sig och vad man säger till medmänniskor Jag tycker att alla borde få chansen att gå denna kurs för det skapar större förståelse för varandra, eller i alla fall verktyg för att kunna förstå varandra bättre. Jag tror att det skulle bli en bättre värld där ute då Något som jag tycker är bra med kursen är att man förhoppningsvis blir lite visare under kursens gång eller åtminstone efter den. Höjdpunkten, på hela kursen var när vi for upp på fjället och hade undervisning i det fria. Det jag upplevde negativt var att inte mobiltelefoner var bannlysta Saker som händer hemma påverkar en mer eller mindre vilket kan ge en oönskad distraktion från kursen. Något på kursen som var frustrerande var att vi knappt hade någon fritid tillsammans där vi kunde umgås på ett mer avslappnat sätt I det stora hela ser jag i alla fall vistelsen i Ånn som en intressant upptäcksfärd där man kan få småsår och till och med stuka foten, men detta helar efter ett tag S I D A N 1 1

14 FÖRSVARSUPPLYSNING Händelseutvecklingen i världen går snabbt och påverkar utformningen av den svenska säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Kurserna rekommenderas för alla som vill ha en aktuell bild av världen, främst Europa, av i dag. Kursen Försvarsupplysning bör genomföras av dem som inom förbund och förening ansvarar för den inom frivilligförsvaret prioriterade försvarsupplysningen. Kurserna är också lämpliga för lärare i samhällskunskap. FÖRSVARSUPPLYSNING Ökad kunskap om internationell och svensk säkerhetspolitik, om totalförsvaret och om den aktuella försvarsdebatten. Stor del av kursen ägnas åt grupparbeten. Lämplig för allt befäl och funktionärer ansvariga för försvarsupplysning men även för personal ur övriga frivilligorganisationer inom totalförsvaret. C10010 Hemavan v 12 Ånn v 15 Källviken v 26 Fårö v 30 KYLAN - PRICKSKYTTENS VÄRSTA MOTSTÅNDARE Glittrande solsken och termometern stadigt på minus 27 grader. Förberedelserna inför dygnsövningen innebär ytterligare utdelning av prylar och en hög med mat som ska ge den välbehövliga energin S I D A N 1 2

15 LEDARSKAP Ledarskapskurserna inom FBU har hög kvalitet och omfattar såväl teoretiskt som praktiskt ledarskap. Ledarskapskursen UGL t ex genomförs på samtliga officershögskolor. Den praktiska utbildningen genomförs under realistiska förhållanden. ALLMÄNT LEDARSKAP - LEDARROLLEN Ledarskap är och kommer alltid att förbli ett område där det finns mycket att lära. Människan är viktigast i varje enhet, framför allt som en del i en grupp i samverkan. Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för om och hur uppgifterna kommer att lösas. Kursens pedagogik bygger på upplevelsebaserad inlärning i syfte att ge insikter i olika beteenden och hur en ledare kan agera i olika situationer. Kursen behandlar ledarskap under civila förhållanden, med exempel från det militära. Utbildningen är lämplig förutom FBU-medlemmar för övriga frivilligorganisationer inom totalförsvaret. Bör genomföras före UGL. Kursen genomförs i samverkan med Civilförsvarsförbundet. Familjemedlemmar bör ej följa med. Under kursen används civila kläder. C11090 Väddö v 33 LEDARSKAP - UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE, UGL Insikt i hur grupper bildas och utvecklas. Förmåga att lyssna och förstå andras synpunkter och reaktioner. Förståelse för hur eget beteende kan främja eller hämma samarbete med andra. Kunna identifiera och hantera konflikter. Förstå och känna igen olika ledarstilar. Uppnå ökat självförtroende och självinsikt. Kursen är gruppdynamisk och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Två handledare arbetar med en grupp på 8 till 12 elever under hela veckan. Familjemedlemmar bör ej följa med. Lämplig för allt befäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till fänrik. C11010 Transtrand v 11 v 14 Ånn v 10 v 40 Källviken v 28 Falsterbo v 30 ALLMÄN MILITÄR BEFÄLSUTBILDNING - AMBU Grundläggande befälskurs för gruppbefäl. Kursen genomförs inom ramen för grupps försvarsstrid. Elevledda övningar i trupputbildning och truppföring. Kompletterings- och repetitionskurs för gruppbefäl. Ingår i befordringsutbildningen till furir och skall alltid genomföras först. Kursen är lämplig som preparandkurs för hemvärnssoldater innan gruppchefsutbildning påbörjas. C11020 Falsterbo v LEDARSKAP - GRUPP Som gruppbefäl nå befäst duglighet. Kursen omfattar övervägande praktiska, fältmässiga ledarskapsmoment som genomförs som upplevelsebaserad inlärning, där även oförutsedda händelseutvecklingar ingår. Lämplig främst för gruppbefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till furir. C11030 Hemavan v 14 Tylebäck v 28 ÖVERLEVNAD - BARMARK En het sommardag, vecka 32 på Väddö. Överlevnadskursen-Barmark bjuder på många upplevelser, strapatser och nya kunskaper om vad naturen har att erbjuda. En kunskap som är både nyttig och allmänbildande. S I D A N 1 3

16 LEDARSKAP LEDARSKAP - PLUTON Som plutonsbefäl nå befäst duglighet. Kursen omfattar övervägande praktiska, fältmässiga ledarskapsmoment som genomförs som upplevelsebaserad inlärning, där även oförutsedda händelseutvecklingar ingår som kan påverka såväl underlydande chefer som trupp. Lämplig för plutons- och kompanibefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till sergeant. C11040 Hemavan v 14 LEDARSKAP - KOMPANI Försvarsmaktens uppgifter ställer höga krav på utövande av ledarskap. Att i oväntade och i oförutsedda komplexa situationer kunna fatta beslut och att kunna leda sin personal både i planering, genomförande och i dess konsekvenser kommer att tränas. Kursen bedrivs inom kompaniets ram och med en kreativ pedagogik där organiserandet prioriteras. Kursen genomförs icke under stridsmässiga förhållanden. Lämplig för främst kompanibefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till fänrik. C11050 Fårö v 31 EN INRE FÄRD TILL DE YTTERSTA GRÄNSTRAKTERNA nu är vi kaxiga till max. Vadåra byta kläder i tält. Men hallå där Bar himmel gäller! Vi lägger vårt torra ombyte på liggunderlaget och marscherar mot sjön. Hoppet ner i vaken känns fint, elegant och maskulint. En efter en gör vi svanhoppet och hivar upp oss med hjälp av isdubbar. Språng över sjön till platsen för klädbyte LEDARSKAP - UTBILDNINGSMETODIK Förmåga att som chef planera och leda plutonsförbands utbildning vid krigsförbandsövning (motsv) eller i samband med återtagning. Kursen omfattar utbildningsmetodik, planläggning, befattnings- och förbandsutbildning. Lämplig för plutons- och kompanibefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till fänrik. C11060 Ånn v 13 Källviken v 31 LEDARSKAP - FJÄLLMARSCH - VINTER Grundlagd förmåga att ta hand om trupp och materiel vintertid. Skidmarsch, pulkdragning, tält- och snöbivack i fjällterräng. Ryggsäckspackning om ca 20 kg. Kräver god kondition och skidvana. Marschens sträckning följer i Karolinernas spår. Kursen lämplig för allt befäl. C13610 Ånn v 15 LEDARSKAP - FJÄLLMARSCH - BARMARK Grundlagd förmåga att ta hand om trupp och materiel i fjällterräng under barmarksförhållanden. Kursen omfattar bl a terrängorientering, fotvård, vadning, tältbivack mm. Ryggsäckspackning om ca 20 kg. Kräver god kondition. Kursen lämplig för allt befäl. C13760 Ånn v 31 S I D A N 1 4

17 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK Kurserna tar upp den senaste taktiska och tekniska utvecklingen inom olika funktioner och stridssätt. De taktiska kurserna genomförs som muntliga stridsövningar med diskussioner och spel i för olika truppslag (förband) speciell miljö. Målet för de mer stridstekniska kurserna är utbildning i stridsteknik och träning i order och åtgärder på olika nivåer. Kurserna är i regel lämpliga för plutons- och kompanibefäl i samtliga truppslag. Kunskaperna tillämpas i praktiska moment. Efter genomförd kurs har deltagaren kunskaper att genomföra utbildning vid eget förband. TAKTIK - STABSTJÄNST - NATIONELLA SKYDDSSTYRKOR Grundlagd förmåga att som stabsmedlem inom territorialförsvaret planlägga verksamhet vid beredskapshöjningar och krig i samverkan med civila myndigheter på lokal nivå. Kursen omfattar grunder med bl a taktiska exempel, angriparkunskap, samverkan och orderarbete. Lämplig för kompanibefäl (kn-lt) samt för hemvärnsbefäl i bataljons- och kompaniledningar. C13020 Ånn v 10 Tylebäck v 26 TERRITORIALFÖRBANDS STRID - NATIONELLA SKYDDSSTYRKOR Grundlagd förmåga i samverkan med och utnyttjande av territorialförband främst markstridsbataljon. Studium sker av markstridsbataljonens organisation, utrustning och uppgifter samt avslutas med en fältövning där bataljonens strid belyses. Lämplig för kompanibefäl (kn-lt) samt för hemvärnsbefäl i bataljons- och kompaniledningar. C13100 Falsterbo v 40 STADSSKYTTEBATALJONENS TAKTIK OCH STRID Ökad förmåga avseende taktik och stridsteknik i miljö där stadsskyttebataljon avses verka. Understöd, fältarbeten och underhållstjänst belyses särskilt. Utbildning i personlig färdighet på huvuddelen av den materiel och de vapen som organisatoriskt ingår i stadsskyttebataljon. Del av utbildningen genomförs i simulatormiljö. Kursen avslutas med en fältövningsdag. Lämplig för yoff, resoff och övrigt befäl placerad eller avses placeras vid stadsskyttebataljon. AMFIBIEFÖRBANDS STRID Vidmakthålla förmågan i amfibieförbands taktik och stridsteknik inom ramen för en amfibiebataljon. Kursen omfattar förberedelser, orderträning och praktiskt genomförande. Lämplig för plutons- och gruppbefäl vid amfibieförband. PLUTONS STRID - BARMARK Grundlagd duglighet att leda skytteplutons anfall och försvar av stridsställning inom ramen för kompani där understöd, fältarbeten och underhållstjänst belyses. Kursen omfattar förberedelser, orderträning och praktiskt genomförande. Lämplig för allt befäl. C13110 Falsterbo v 26 C13090 Känsö v 40 C13390 Fårö v 26 TYLEBÄCK KURSGÅRD, STRID I BEBYGGELSE Eld-rörelse-skydd. Ett begrepp som praktiseras i verkligheten under kursveckan i Tylebäck. Övningsplatserna för Strid i bebyggelse är en nedlagd skolhusbyggnad och ett industriområde utanför Tylösand. Oavsett den tekniska utvecklingen har krigets grundprinciper förblivit detsamma. Beskjuta från avstånd sedan ett avgörande anfall, resp. stå emot och ge moteld för att bryta anfallet. Kursgården Tylebäck är en prisbelönt arkitektonisk skapelse i träd, omgiven av lummiga skogar, golfbanor och det böljande havet med milslång sandstrand. Ett ställe som välkomnar hela familjen. S I D A N 1 5

18 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK PLUTONS STRID - MÖRKER Grundlagd färdighet i användande av materiel för mörkerstrid inom plutons ram. Utnyttjande av hjälpmedel för stridsfältsbelysning, IR, bildförstärkare m m under stridskjutning. Lämplig för personal med skytte-, jägar- och spaningsutbildning (Bef.utb. ej nödvändig). C13340 Transtrand v 11 PANSARBEKÄMPNING Grundlagd färdighet att hantera pansarbrytande vapen och minor samt leda pansarbekämpning inom plutons ram. Lämplig för alla. C13360 Hemavan v 15 Falsterbo v 40 INCIDENTKURS PÅ FÅRÖ Det är helikoptrar från Östgöta helikopterbataljon, som är i aktion. Det är mycket effektfullt då helikoptrarna dundrar in från havet och landar med ett öronbedövande buller intill oss. Vinddraget från rotorbladen knuffar nästan omkull oss då vi springer fram mot dem Figuranterna är duktiga i sina roller. De föreställer kapade piloter, kaparen själv och hans dotter kraftigt blödande. Kaparen viftar frenetiskt med sin pistol och skriker mot oss på ett obegripligt språk BEVAKNING/SKYDD/FÖRSVAR AV INFALLSPORT Kursen belyser taktik och stridsteknik vid bevakning, skydd och försvar av infallsport- hamn och flygfält samt bebyggelse i anslutning till dessa typer av objekt. Tjänstegrenarna underrättelsetjänst, fältarbeten och underhållstjänst kommer särskilt att belysas. Kursen lämplig för befäl som har uppgifter i eller i anslutning till dessa typer av objekt samt för insatsplutoner ur hemvärnet. C13420 Falsterbo v 29 STRIDSTEKNIK - GRUPP Grundlagd duglighet att leda grupps strid inom försvars- och anfallsstrid. Kursen omfattar förberedelser, orderträning samt praktiskt genomförande med simulatorutrustning. C13410 Hemavan v 39 INSATSPLUTON - STRIDSTEKNIK Kunskap om skyddslagens innehåll och tillämpning av skydd/bevakning av skyddsobjekt. God förmåga bl a att som befäl agera vid skyddsobjekt, medverka i ytövervakning, eskortering, försvara terräng samt lämna stöd till samhället vid särskild påfrestning Lämplig för personal vid hemvärnets insatsplutoner. C13320 Falsterbo v 26 STRID I BEBYGGELSE - GRUNDKURS Grundlagd färdighet avseende stridsteknik vid strid i bebyggelse. Truppföring och personlig färdighet. Lämplig för all militär personal. C13370 Tylebäck v 27 v 39 STRID I BEBYGGELSE - FORTSÄTTNINGSKURS Ökad förmåga avseende taktik vid strid i bebyggelse där understöd, fältarbeten och underhållstjänst belyses. Formell och tilllämpad truppföring. Lämplig för allt befäl. C13380 Tylebäck v 28 S I D A N 1 6

19 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK UNDERRÄTTELSETJÄNST - STABSTJÄNST Grundlagd förmåga som stabsmedlem i underrättelsetjänst beträffande motståndarens organisation, utrustning och stridsteknik. Underrättelsespel. Lämplig för befäl placerade i underrättelsebefattningar, hemvärnschefer och viss avtalspersonal. C15010 Källviken v 27 YTÖVERVAKNING - ELDOBSERVATÖRSTJÄNST Kursen belyser tekniken och taktiken vid ytövervakning över ett markområde bl a för underrättelseinhämtning, men ger även grundläggande förmåga att som eldobservatör leda indirekt eld över ett område. Kursen omfattar bl a hur verksamheten sker från eldobservatörsplats till skjutande enheter för att erhålla indirekt eld i målterrängen, tekniken för att ta ut riktningar och ge målangivelse. Del av kursen genomförs med E-simulatorutrustning. Lämplig för befäl vid hemvärnsförband. C Falsterbo v 29 FRIA KRIGET - VINTER Grundlagd färdighet i fria krigets mål och medel. Kursen omfattar stridsuppgifter, stridsteknik, bastjänst, spaning och fältarbeten. Marsch och förläggning i fjällterräng. Kursen kräver god kondition och skidvana. Lämplig för allt befäl. C13670 Hemavan v 14 FRIA KRIGET - BARMARK Grundlagd färdighet i fria krigets genomförande med tillfälligt sammansatt förband på plutonsnivå. Kunskap om folkrättsliga regler och etiska krav vid strid inom ramen för fria kriget. JÄGARSTRID Vidmakthålla förmågan i jägarkompanis och jägarplutons strid inom ramen för en jägarbataljon. Lämplig för befäl utbildade vid jägar- och spaningsförband. C13660 Källviken v 32 C13690 Grubbnäsudden v 27 MYCKET BLY I LUFTEN De är många som har väntat på tillfället att lära känna M16, den amerkanska marinkårens automatkarbin samt ett av världens mest spridda vapen, den ryska Kalashnikov. Dessa två är representanter för två olika vapenfilosofier, anpassade till två olika länders befolkningsunderlag och för två olika ekonomiska resurser Man har via krigsstatistik konstaterat i USA att det krävs omkring skott för att fälla en fiendesoldat. Om det är så, då får Ivan släpa på 4000 kilo ammunition, medan Johny s börda för samma antal kulor väger bara hälften så mycket. Den ryska stridstekniken är mycket bly i luften, eldgivning från höften, medan M16 A2 är ett precisionvapen JÄGARSTRID - VINTER Grundlagd färdighet avseende vinterstrid i skogs- och myrlandskap, inom ramen för ett kompani som bedriver fördröjningsstrid med stöd av fältarbeten. Lämplig för befäl med uppgifter i Norrland. C13720 Grubbnäsudden v 12 S I D A N 1 7

20 VAPEN, TEKNIK & TJÄNSTEGRENAR Kurserna tar upp den senaste taktiska och tekniska utvecklingen inom olika funktioner och stridssätt. De taktiska kurserna genomförs som muntliga stridsövningar med diskussioner och spel i för olika truppslag (förband) speciell miljö. Målet för de mer stridstekniska kurserna är utbildning i stridsteknik och träning i order och åtgärder på olika nivåer. Kurserna är i regel lämpliga för plutonsoch kompanibefäl i samtliga truppslag. Kunskaperna tillämpas i praktiska moment. Efter genomförd kurs har deltagaren kunskaper att genomföra utbildning vid eget förband. VAPENTJÄNST Grundlagd färdighet i handhavande, materielkunskap, säkerhetsbestämmelser samt att skjuta med i kursen ingående vapen. Hemavan: Ak 5, utländska vapen. Ånn: Grg, pansarskott, utländska vapen. Fårö: Ak 5, Ksp 58, utländska vapen. Lämplig för all militär personal. C14010 Hemavan v 15 Ånn v 13 Fårö v 31 VAPENTJÄNST - TUNG KSP, AG 90 Grundlagd färdighet i handhavande, materielkunskap, säkerhetsbestämmelser samt att skjuta med i kursen ingående vapen. Lämplig för personal vid mek-, jägar- och amfibieförband. C14110 Tylebäck v 29 VAPENTJÄNST / SKARPSKYTTE - HV Grundlagd färdighet i skarpskyttetjänst. Förmåga att utnyttja skarpskyttar med i första hand Ak 4. Lämplig för hemvärnsbefäl som har skarpskyttar i sitt förband samt för skarpskyttar. C14030 Tylebäck v 27 v 39 VAPENTJÄNST / PRICKSKYTTE - ÖVR Grundlagd färdighet i prickskyttetjänst. Förmåga att utnyttja prickskyttar med Psg 90. Lämplig för allt befäl som har prickskyttar i sitt förband samt för prickskyttar. C14020 Tylebäck v 28 VAPENTJÄNST / PRICKSKYTTE - VINTER Grundlagd färdighet att under vinterförhållanden utnyttja prickskyttar. Kursen omfattar personlig färdighet avseende maskering, skjutregler, avståndsbedömning samt uppträdande (ett dygn i fält). På kursen används AK4, AK5B samt Psg 90. Beroende på tidigare utbildning skall eleverna skall ha genomfört grundkurs i prickskyttetjänst. Lämplig för allt befäl som har prickskyttar i sitt förband samt för prickskyttar. C14100 Hemavan v 13 PANSARVÄRNSYSTEM Grundlagd kunskap om modernt pansarvärnssystem. Eleverna kommer att studera, såväl teoretiskt som taktiskt, uppbyggnaden av ett pansarvärnssystem med hänsyn taget till svenska förhållanden. För en del vapen, vilka ingår i systemet, kommer simulatorer att användas. Lämplig för all militär personal. C14090 Falsterbo v 27 S I D A N 1 8

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 Minibussar på Gotland Debatt på Folk och Försvar Specialistrekrytering Geltic Bear i Enköping Hon räddade ett barn SOLDAT I VINTERTID Kroppen, kläder, strid, mat & dryck

Läs mer

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna

Laddade. rekryter. Vi besöker framtidens soldater NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013. Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #1 2013 Förfrös fötterna Dansk rekrytering Rakel till kompanierna Laddade 1 HEMVÄRNET #1 2010 rekryter Vi besöker framtidens soldater Hemvärnet i Algutsrum Erbjuder Er att hyra

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur

nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur nationella skyddsstyrkorna #5 2011 Stridssjukvårdare Mental träning Stora stödinsatser På spaning med yrkessoldater i Arvidsjaur fakta om hemvärnet ledare / r i k s h e mvär n schefe n KÅSA BESTICK GUMMISTÖVLAR

Läs mer

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Vältrimmad stödstyrka i Västmanland Nr INSPEKTION: Hög puls på smålänningar Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning Paul vill strö guld över hemvärnet

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs

Reservarnas högre löner retar. Alla åker i självförsörjande kompani. Debatt: Emma är det bästa som hänt. Kronobergare: Vi kommer när det behövs Nr Kronobergare: Vi kommer när det behövs Debatt: Emma är det bästa som hänt Reservarnas högre löner retar Alla åker i självförsörjande kompani Försvarsmakten vann mest i ungdomstävling Gästkrönika Alexis

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga

Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Flygvapenfrivilliga Jubileumsskrift 1962 2012 Innehåll Förord 3 Inledning 5 Föreningar, förbund och regioner 7 Flygvapnet och Flygvapenfrivilliga 32 Ordförande

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema: Utbildning mot förändrad hotbild. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema: Utbildning mot förändrad hotbild Artilleri-Tidskrift Nr 4 2003 SECURES FREEDOM OF OPERATION by: Creating battlespace awareness Suppressing and documenting artillery activity

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Nr 3/2000 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Båtchefer måste tala samma språk Krönika gästskribent Trygg sjukvård motiverar Glenn Sjöborg vill inte att Röda korset

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren 2001:4 Reportage från USAs marinkår Sid 10 Ledaren Kongress 2001 2001:1 Innehåll REDAKTION CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Svante Palme svante.palme@officersforbundet.se ADRESS Förbundskansli/ tidningsredaktion

Läs mer

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR Ledare Avveckling men än är inte sista ordet sagt FOTO: ANDERS KÄMPE JUST NU upplever

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5

www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 4 2014 Nu höjer vi stridsvärdet sid 18 Yrkar skadestånd för dubbelfel sid 5 ÖB:s förslag är feltänk av format sid 27 Foto: Sune Henningsson MAGNUS KONRADSSON

Läs mer

Kungen är hotad Andra raser lika bra

Kungen är hotad Andra raser lika bra Svetten rann på radarhöjden Ni blir ett elitförband. Insatskompaniet i Bohus-Dalgruppen lovordades. 4 Vårt finaste instrument En hundnos kan skilja mellan ett astronomiskt antal doftblandningar. 16 Esterna

Läs mer

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten

Vägen in. Så börjar din resa i Försvarsmakten Vägen in Så börjar din resa i Försvarsmakten Vill du göra skillnad? här börjar resan! sid 3-5 Om GMU teori och praktik sid 6-19 Vad händer efter GMU? sid 20-33 Hur och när kan jag söka? sid 34-35 2 Vill

Läs mer

Kustjägare på Mount Everest Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken och förberedelserna Se sidan 8

Kustjägare på Mount Everest Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken och förberedelserna Se sidan 8 Tidskrift för sällskapet Kustjägarveteraner Nr 61 (3/07) Okt 2007 Kustjägare på Mount Everest Läs om expeditionen 1987. Uppbyggnaden, historiken och förberedelserna Se sidan 8 Main Target Down, om våldet

Läs mer

Siktar högt flyger lågt

Siktar högt flyger lågt NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #5 2012 Utlandstjänst Kompetensprovet Granskning av GMU Siktar högt flyger lågt FAKTA OM HEMVÄRNET Alla i hemvärnet är med frivilligt. Personalen övar mellan 4 och 13 dagar per

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2011 Flygvapenfrivilliga har ca 4000 medlemmar varav ca 30 % är kvinnor. Flygvapenfrivilliga genomför utbildning vid Flygvapnets

Läs mer