CENTRALFÖRBUNDET FÖR BEFÄLSUTBILDNING FRIVILLIG BEFÄLSUTBILDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.fbu.se CENTRALFÖRBUNDET FÖR BEFÄLSUTBILDNING FRIVILLIG BEFÄLSUTBILDNING"

Transkript

1 CENTRALFÖRBUNDET FÖR BEFÄLSUTBILDNING FRIVILLIG BEFÄLSUTBILDNING VINTERKURSER SOMMARKURSER HÖSTKURSER INSTRUKTÖRSKURSER FUNKTIONÄRSKURSER UNGDOMSKURSER BEFORDRINGSUTBILDNING

2 UTDRAG UR VERKSAMHETSIDÉ FÖR CFB Den frivilliga befälsutbildningen syftar i första hand till att vidareutbilda befäl och specialister för Försvarsmaktens olika behov. Målet skall vara att de därigenom bibehåller och helst ökar sin förmåga och kompetens. CFB skall bedriva försvarsupplysning både internt och externt. Syftet med försvarsupplysningen är att, hos målgrupperna, skapa insikt om sammanhanget med den svenska säkerhetspolitikens mål samt hotbildens och totalförsvarets utveckling. CFB skall erbjuda medlemmarna att genom frivillig utbildning vidareutbilda sig i sin befattning i syfte att de skall bibehålla sin kompetens som ledare, föregångsmän och specialister. Detta oavsett om man för närvarande är krigsplacerad i något förband eller inte. KAROLINERKAPELLET I HANDÖL Det lilla kapellet i Handöl cirka en mil från kursgården i Ånn är en minnesplats över de tusentals Karoliner som frös ihjäl på fjället nyåret FBU-kursen Fjällmarsch-Vinter följer Karolinernas spår. Skidåkning, pulkdragning, tält- och snöbivack i fjällterräng. Du lär dig att ta hand om trupp i vintertid. En packning på cirka 20 kilo ställer krav på din uthållighet och kondition. CFB skall erbjuda enskilda möjligheten, att som förberedelser för internationell tjänstgöring, genomföra förberedande eller kompletterande utbildning inför uppdraget. FBU-förbunden skall dessutom bedriva ungdomsverksamhet som syftar till att bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning. Medlemskap i CFB förknippas med ansvar, kompetens och gott omdöme.

3 INNEHÅLL FAKTA OM FBU KURSER sidan 3 FÖRMÅNER sidan 4, 5 SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT KURS sidan 6 EN KURSVECKA MED FBU sidan 7 FBUs KURSGÅRDAR OCH KURSPLATSER sidan 8 KURSÖVERSIKT 2003 sidan 9-11 FÖRSVARSUPPLYSNING sidan 12 LEDARSKAP Allmänt ledarskap - ledarrollen sidan 13 Ledarskap - UGL sidan 13 Allmän Militär Befälsutbildning - AMBU sidan 13 Ledarskap - grupp sidan 13 Ledarskap - pluton sidan 14 Ledarskap - kompani sidan 14 Ledarskap - utbildningsmetodik sidan 14 Ledarskap - fjällmarsch - vinter sidan 14 Ledarskap - fjällmarsch - barmark sidan 14 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK Taktik - stabstjänst - nationella skyddsstyrkor sidan 15 Territorialförbands strid - nationella skyddsstyrkor sidan 15 Stadsskyttebataljonens taktik och strid sidan 15 Amfibieförbands strid sidan 15 Plutons strid - barmark sidan 15 Plutons strid - mörker sidan 16 Pansarbekämpning sidan 16 Bevakning/Skydd/Försvar av infallsport sidan 16 Stridsteknik - grupp sidan 16 Insatspluton - stridsteknik sidan 16 Strid i bebyggelse - grundkurs sidan 16 Strid i bebyggelse - fortsättningskurs sidan 16 Underrättelsetjänst - stabstjänst sidan 17 Ytövervakning - eldobservatörstjänst sidan 17 Fria kriget - vinter sidan 17 Fria kriget - barmark sidan 17 Jägarstrid sidan 17 Jägarstrid - vinter sidan 17 VAPEN, TEKNIK OCH TJÄNSTEGRENAR Vapentjänst sidan 18 Vapentjänst-tung Ksp, AG 90 sidan 18 Vapentjänst/skarpskytte - Hv sidan 18 Vapentjänst/prickskytte - övr sidan 18 Vapentjänst/prickskytte - vinter sidan 18 Pansarvärnssystem sidan 18 Luftvärnstaktik i storstad sidan 19 Ledningssystem - dataöverföring sidan 19 Sambandstjänst sidan 19 Skydd mot NBC-stridsmedel - grundkurs sidan 19 Skydd mot NBC-stridsmedel/brandstridsmedel forts/repkurs sidan 19 Skydd mot NBC-stridsmedel - stabstjänst sidan 19 Fältarbeten - vägförstöring och minering - vinter sidan 19 Fältarbeten - vägförstöring och minering sidan 19 Fältarbeten - minspaning, minröjning sidan 20 På Fårö är alla vackra stränder på cykelavstånd. På FBU:s kursgård står massor av militärhojar och väntar på dig. OM KURSEN jag är ledsen att behöva göra dig besviken men jag är så fruktansvärt dålig på att skriva så jag får dubbelt hjärnsläpp varje gång jag försöker att skriva några rader till dig FBU kurser för mej är ett bra och utvecklande sätt att komma ifrån vardagens slit och släp. Jag tycker att det är både roligt och intressant att träffa andra personer som kan dela en del av mitt intresse för försvaret och dess teknik Jag känner att vi som går kurser och utbildar oss inte har fallit för medias myt om att det inte ska kunna bli krig inom en snar framtid. Fast vissa gånger undrar man om media har läst historia någon gång Jag har många tankar men som sagt det inte är så lätt att formulera sig när man inte är så van... S I D A N 1

4 INNEHÅLL ÅNN, DE TUFFA KURSERNAS CENTRUM BÅDE VINTER, SOMMAR OCH HÖST Mittemellan Åre och Storliens skidbackar och med utsikt över Sylarnas fjälltoppar finns den natursköna kursgården Ånn. En vinter-, sommar- eller höstkurs här är en garanterad och oförglömlig naturupplevelse. Sommartid gungar myrmarken under kängorna. Under spaningskursen färgas skogen gyllenbrunt av höstsolen medan vinterkursen, Ledarskap-Fjällmarsch innehåller alla de moment en tuff kursvecka förmår att bjuda på de snöklädda vidderna. Underhållstjänst inom kompani/hvkompani, bataljon sidan 20 Sjukvårdstjänst sidan 20 Sjukvårdstjänst - vinter sidan 20 Grunder kommunikationsteori och informationsverksamhet sidan 20 Psykologiska operationer sidan 20 Informationsledning i kris och krig sidan 20 SPECIALKURSER Vintertjänst - grunder sidan 21 Överlevnad - grunder - barmark sidan 21 Överlevnad - vinter sidan 21 Överlevnad - tätort sidan 21 Ödemarkssjukvård - första hjälpen i extrema miljöer sidan 21 Gränsövervakning - incidentkurs sidan 22 Flygsamverkan sidan 22 Lokal samverkan - Stöd till samhället sidan 22 Lokal samverkan - Stöd till samhället - vinter sidan 22 Kriskommunikation sidan 22 Fältpostkurs sidan 22 Mediaträning sidan 22 Stridens konsekvenser - krishantering, etik, folkrätt sidan 23 Kurs i Folkrätt sidan 23 Internationella uppdrag - trupptjänst sidan 23 Internationella uppdrag - stabstjänst sidan 24 Beredskapspolis - repetitionskurs sidan 24 Språkkurs för tolkar sidan 24 Hälsoskyddskurs sidan 24 Fältartistkurs - grundkurs sidan 24 Fältartistkurs - fortsättningskurs sidan 24 INSTRUKTÖRSKURSER Instruktörskurs - trupputbildning sidan 25 Skjutledarkurs sidan 25 Handledarkurs - överlevnadskunskap sidan 25 FUNKTIONÄRSKURSER Hur tas man ut till funktionärskurser sidan 26 Funktionärskurser sidan 26 Ungdomsledarkurs - grundkurs sidan 26 Ungdomsledarkurs - fortsättningskurs sidan 26 UNGDOMSKURSER Vinterkurser sidan 27 Sommarkurser sidan 27 Fjällkurs - sommar sidan 27 BEFORDRINGSUTBILDNING Gruppbefälskurs sidan 28 Plutonbefälskurs sidan 28 Kompanibefälskurs 1 sidan 28 Kompanibefälskurs 2 sidan 28 ADRESSER Adresser till MD-grupper sidan 29 FBU-förbundens adresser och telefonnummer sidan 30 KURSANMÄLAN MM Kursanmälan frivillig befälsutbildning sidan 31 Medlemsansökan sidan 32 S I D A N 2

5 FAKTA OM FBU KURSER Den centrala frivilliga befälsutbildningen för värnpliktigt befäl, hemvärnsbefäl, yrkes- och reservofficerare genomförs till sin huvuddel på FBUs egna kursgårdar, men också andra övningsplatser utnyttjas. Kursplatser och kurser framgår på sidorna 8-11 i katalogen. Utbildningen är även öppen för meniga, som fullgjort sin grundutbildning. Flertalet kurser står således öppen för Dig som inte har befälsutbildning. ANMÄLAN TILL KURS Du sänder in Din kursanmälan till eget förband vars adress finns på sidan Kursanmälan för vinterkurs skall vara eget förband tillhanda senast den 15 december Antagningsbesked lämnas senast den 20 januari Kursanmälan för sommarkurs skall vara eget förband tillhanda senast den 15 april Antagningsbesked lämnas senast den 20 maj Kursanmälan för höstkurs skall vara eget förband tillhanda senast den 15 augusti Antagningsbesked lämnas senast 1 september PLANERA DIN KURS I GOD TID! Om Du trots allt inte kan genomföra den kurs Du anmält Dig till - ge då återbud i god tid direkt till det kursanordnande förbandet. Lämna alltid, om inget oförutsett inträffar, återbud senast 14 dagar före kursstarten. Då hinner man ta med någon som står på reservplats. TJÄNSTGÖRING FÖR RESERVOFFICERARE Reservofficer kan, efter godkännande av förbandschef få tillgodoräkna central FBUutbildning som reservtjänstgöring. Reservofficeren inkallas till 7 dagars tjänstgöring. En veckokurs omfattar minst 40 arbetstimmar. Övertidsuttag medges inte. RUTINERNA ÄR FÖLJANDE 1. Reservofficeren och hans förbandschef planerar in sådan tjänstgöring i samråd. 2. Reservofficeren sänder den ifyllda blanketten till förbandet. 3. Förbandet fyller i förbandets beslut på blanketten och sänder den till CFB före anmälningstidens utgång. 4. Reservofficeren kommenderas till reservtjänstgöring endast under förutsättning att han godtar kursgårdens standard och priser (TFA sid. 34). 5. Kursanordnaren ger antagningsbesked till förbandet och till reservofficeren. 6. Förbandet ordersätter tjänstgöringen och sänder inkallelseorder samt rese order/förskotts- beställning (M ) till reservofficeren. Om reservofficeren önskar biljett för resan översändes sådan också. 7. Förskott kan i undantagsfall erhållas av kursanordnande förband i samband med inställelse till kurs, om detta inte erhållits från förbandet. 8. Reservofficeren inställer sig till kursen och betalar där till kursgården de kostnader han själv skall svara för. Om förskott erhållits på kursgården, regleras detta mot reseräkning före utryckningen, annars efter utryckningen vid eget förband. TRANSTRAND DÄR FJÄLLVÄRLDEN BÖRJAR Samhället Transtrand skärs i två bitar av Västerdalälvens strida strömmar och landsväg 297 som slingrar sig i dalgången mot skidparadiset Sälen knappt en mil längre bort. Transtrandslägret byggdes under 40-talets beredskapstid i syfte att bevaka den norska gränsen, tre mil härifrån. Området är Sveriges sydligaste fjällområde med kända vintersportorter som Hundfjället, Tandådalen, Kläppen, Stöten, Lindvallen och inte minst Vasaloppsbyn Berga varifrån årligen över tiotusen skidåkare strömmar mot Mora. S I D A N 3

6 FÖRMÅNER Du som är medlem i FBU och deltar i FBUs utbildning får fri resa, uppehälle och utrustning. Du är dessutom försäkrad. Är Du uttagen som elev till kurs enligt denna katalog erhåller Du s k dagpenning. RESA Grundprincipen är fri resa mellan bostaden och kursplatsen. Denna sker i första hand med tjänstebiljett. Om tjänstebiljett inte utnyttjas, kan man vid färd med egen bil få resekostnadsersättning, med 16 kr/mil, dock max vad 2 kl tågbiljett kostar. OBS! Om biljett utfärdats, ersätts inte resa på annat sätt. Vid längre resa (>12 tim) får man måltidsersättning med 30 kronor. Tillsammans med antagningsbeskedet från kursanordnare följer en resebeställningsblankett som ifylls och insänds till angiven resebyrå. Senast en vecka före avresan får kursdeltagaren biljetten hemsänd. Flygbiljett kan medges för längre resor, dock först efter särskilt medgivande från CFB kansli. Om biljett inte erhållits senast 5 dagar före avresedagen, kontakta CFB kansli. Under färd till och från utbildningsplatsen erhåller kursdeltagare, om så erfordras (restid mellan och 05.00), sovplats (tåg eller fartyg). Om kursdeltagare p g a järnvägs- eller bussförbindelser blir tvingad att övernatta sker logibeställning genom CFBs kansli. DAGPENNING/DAGERSÄTTNING När en frivillig deltar i den frivilliga försvarsverksamheten utbetalas dagpenning eller dagersättning. Dagpenningen motsvarar 90% av sjukpenninggrundande inkomst (styrkt) delat med 365. Med antagningsbeskedet från kursanordnande förband bifogas blankett för inkomstuppgift. Denna skall lämnas till skoladjutant (motsv), ifylld, vid inryckningen. För att dagpenning skall utbetalas finns både ett kvalitets- och tidskrav. Samtliga kurser i denna katalog uppfyller kvalitetskravet. Tidskravet är att utbildning skall pågå i mer än två dagar och med minst sex timmars övningstid per dag. SVERIGES SYDLIGASTE FBU-GÅRD ÄR ÖPPET ÅRET RUNT Det är Skåne FBU-förbund som driver kursgården i Falsterbo. Det magnifika läget intill den kritvita sandstranden har utsikt över vårt lands sydligaste spets österut, medan norrut fullbordas panoraman av Öresundsbrons läckra båge. Dagpenningen betalas ut via CFBs kansli. Den utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar utbildning. 30% av beloppet dras i preliminär skatt före utbetalningen. Utbetalning sker ca 3 veckor efter genomförd utbildning. I övriga fall utbetalas dagersättning (= totalförsvarspliktigs dagersättning), f n 66 kr/dag för tjänstgöringsdag om minst 6 timmar. S I D A N 4

7 FÖRMÅNER SJUKVÅRD Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga. I övrigt gäller allmän sjukförsäkring. Vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning gäller, liksom för totalförsvarspliktiga, lagen om statligt personskadeskydd. STATLIGA FÖRSÄKRINGAR Lag om statligt personskadeskydd och lag om statlig ersättning vid ideell skada gäller i tillämpliga delar vid skada eller sjukdom som ådragits under frivillig utbildning. Personskadeskyddet täcker bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade. GRUPPLIVFÖRSÄKRING Grupplivförsäkring gäller enligt samma grunder som för totalförsvarspliktiga. ÖVRIGA SKADOR Skador på personliga tillhörigheter, såsom glasögon, linser, klockor etc under kurs, övning etc regleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser FIB 1996:4. Ev skador måste anmälas under kursen. Hur anmälan går till finns beskrivet i H FRIV kap 7 sid 49. FÖRSÄKRINGAR - FBU KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 1. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som kan hända medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet som ej täcks av statliga försäkringar ovan. Försäkring täcker även fritid under utbildning på kursgård. 2. Instruktör vid frivillig utbildning. 3. Familjemedlemmar mellan år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras. ANSVARIGHETSFÖRSÄKRING Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamhet. MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl FBU-medlem som hans fordon tilläggsförsäkrade genom FBUs försorg. Viss självrisk utgår. HENRIKS RESTAURANG, NY KRÖGARE I FALSTERBO I början av 2002 har arrendet över Falsterbo Kursgårds restaurang övertagits av Henrik Nilsson. Tillsammans med sina medarbetare vill han gärna se till att alla besökare blir nöjda och glada. FAMILJEBIDRAG Vid FBU-kurs kan man få familjebidrag, behovsprövat, enligt samma villkor som gäller för totalförsvarstjänstgöring. Upplysningar kan erhållas hos försäkringskassan i hemkommun eller på förbandens personalsektioner. (Förmåner till totalförsvarspliktiga, SFS 1995:239) S I D A N 5

8 SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT KURS SÅ HÄR LÄSER DU KATALOGEN OCH FINNER RÄTT KURS FÖR DIG Kurserna är förtecknade ämnesvis under rubrikerna: Försvarsupplysning - grunderna för den svenska säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Ledarskap - grundläggande och tillämpat ledarskap. Taktik och stridsteknik - kurser av typ fältövning med diskussioner och spel, teoretisk och/eller tillämpad utbildning för olika former av strid. Vapen, teknik och tjänstegrenar - tillämpad utbildning. Specialkurser - kurser inom specifika utbildningsområden. Instruktörskurser Funktionärskurser - kurser för FBUs funktionärer. Ungdomsutbildning VILKEN KURS PASSAR DIG? I anslutning till kursbeskrivningarna finns beskrivet vem kursen i första hand vänder sig till. KURSNUMMER Kursnummer anges under beskrivning av kursen t ex C Du skall ange kursnummer på Din kursanmälan. KURSTIDEN Tiden för kursen anges med veckonummer. Veckan räknas från söndag till lördag. IN- OCH UTRYCKNINGSTIDER En-veckas kurser: inryckning sker på söndag och utryckning på lördag. Ånns kursgård har i regel utryckning på fredagar. Två-veckors-kurser: Inryckning sker på söndag och utryckning sker på fredag. SPANINGSKURSEN - ÅNN Anders som är vår PointMan drar iväg i den starkt kuperade terrängen brant uppför. Vi har tidspress på oss och uppdraget innebär att ett antal kilometer ska avverkas i rask takt. Svetten bryter snabbt fram när första höjden är avverkad. Vi börjar få upp farten och vår instruktör Jonny som följer gruppen tätt inpå observerar, ger goda råd, rättar eller föreslår lösningar REGLER FÖR ANTAGNING TILL CENTRALA KURSER 1. Det finns en tre-års-regel som innebär att Du inte får genomföra samma kurs mer än en gång under en tre-års-period. 2. Du får delta i tre kompletteringskurser per år varav en vinter-, en sommaroch en höstkurs. 3. Vid befordringsutbildning kan flera än tre kompletteringskurser per kalenderår få genomföras. 4. Utöver tre kompletteringskurser under samma kalenderår får även en försvarsupplysningskurs och/eller funktionärskurs genomföras. 5. Kursdeltagare antas som regel ej, om inte vederbörandes förband godkänt kursdeltagandet. 6. Reserv- och hemvärnsbefäl över 60 år antas inte till central kompletteringsutbildning om inte särskilda skäl föreligger. S I D A N 6

9 EN KURSVECKA MED FBU Du skall beställa Din biljett från angiven resebyrå om Du skall åka med allmänna kommunikationsmedel. (Gäller ej resoff med reservtjänstgöring.) Blankett för biljettbeställning skickas ut tillsammans med antagningsbesked - se även sid 4. Du anmäler Dig på kursgården på söndagen veckan före angivet veckonummer i regel före klockan och får middag. Du förläggs i dubbelrum. Man kan i mån av tillgång och mot särskild avgift erhålla eget rum. Bokar man för anhörig och de inte anländer till kursgården tilldelas man dubbelrum med någon annan kursdeltagare. Under söndagseftermiddagen eller kvällen hämtar Du den personliga utrustningen. I vissa fall har kursanordnande förband bestämt att Du skall medföra uniform, om Du har sådan utkvitterad. Denna kväll har som regel skolchefen, kurschefen och instruktörerna genomgång om kursgården, veckans program m m. Är Din familj med till kursgården får den samtidigt information om de aktiviteter som ordnas för de anhöriga. Tjänsten börjar i regel kl och normalt med en timmes lunch. Kursledningen har stor frihet, att i samråd med kursdeltagarna, utforma tidsprogrammet med hänsyn till vädret och önskemål om fritidsaktiviteter. I vissa fall kan en eftermiddag vara ledig och ersättas med tjänst en kväll. Kravet är att minst 40 timmars utbildning genomförs under veckan. SPANINGSKURSEN - ÅNN men natten är allt annat än lugn. Liggunderlagen och sovsäckarna fyller hela mittsektionen av Keron-tältet och det blir allt svårare att hitta det som man har lagt ifrån sig. Skymningen tar med sig kyliga vindar, skogen brinner i solnedgången och vi njuter av den härliga kvällsstunden. OP 2 gör sitt jobb, nu är det lugna gatan Under söndags- eller måndagskvällen brukar man ordna en sammankomst för att deltagarna skall lära känna varandra. På torsdags- eller fredagskvällen brukar kursdeltagarna arrangera en kursafton som avslutning på kursen. Där deltar även de anhöriga. På lördagsförmiddagen är det avslutande utbildning, kursvärdering, som leds av kursdeltagarna, samt tid att lämna in utrustningen. Därefter avslutas kursen. DIN FAMILJ Du har möjlighet att ta med familjen för ett rimligt inackorderingspris till kursgårdarna. Har Du små barn, kontakta då kursgården för att få information. Familjen kan få bo i dubbel- eller fyrabäddsrum beroende av möjligheterna på kursgården. Som regel finns det möjligheter att bo i egen husvagn. S I D A N 7

10 FBUs KURSGÅRDAR OCH KURSPLATSER KURSGÅRDAR MED CENTRAL UTBILDNING Antal bäddar Falsterbo 228 Fårö 200 Hemavan 250 Källviken 215 Transtrand 138 Tylebäck 220 Väddö 93 Ånn 170 ÖVRIGA KURSGÅRDAR Värmland Gräsmark 85 Tel: Fax: KIRUNA LULEÅ GRUBBNÄSUDDEN HEMAVAN Hemsida: KURSTILLFÄLLE Vinter Sommar Höst ÖSTERSUND ÅNN Hemsida: TRANSTRAND STOCKHOLM GRÄSMARK VÄDDÖ Hemsida: KÄLLVIKEN Hemsida: Vid foten av Sytertoppen (1766 m ö h) slingrar sig Kungsleden som utgår från Hemavan, inte långt ifrån kursgården, följer Syterbäcken, förbi Viterskalstugan över Tärnasjön mot Kebnekaise. GÖTEBORG MALMÖ FÅRÖ KÄNSÖ TYLEBÄCK Hemsida: FALSTERBO Hemsida: S I D A N 8

11 KURSÖVERSIKT 2003 FALSTERBO Adress: Falsterbo kursgård, Box 41, HÖLLVIKEN Intendent tel: , Fax: Skolexpeditionen tel: , Fax: Kursnr Vecka Ungdomskurs C Stadsskyttebataljonens taktik och strid C Insatspluton - stridsteknik C Skydd mot NBC-stridsmedel - grundkurs C Allmänt Mil BefUtb - AMBU C Psykologiska operationer C Pansarvärnssystem C Ledningssystem - dataöverföring C Skjutledarkurs C Ytövervakning - eldobservatörstjänst C Försvar av infallsport C Skydd mot NBC-stridsmedel/brandstridsmedel - Fk/Rep C Skydd mot NBC-stridsmedel - stabstjänst C Ledarskap UGL C Funktionärskurs C Fältartistkurs - grund C Fältartistkurs - forts C Lokal samverkan - stöd till samhället C Pansarbekämpning C Territorialförbands strid - nat skyddst C Kursanordnande förband: Södra Skånska gruppen, Revingehed, Södra Sandby Tel: , Fax: HEMAVAN Adress: FBU-gården Box 163, HEMAVAN Tel: , , Fax: Kursnr Vecka Ungdomskurs - vintertjänst C Överlevnad - vinter C Lokal samverkan, stöd till samhället - vinter C Vintertjänst - grunder C Försvarsupplysning C Ödemarkssjukvård - första hjälpen i extrema miljöer C Vapentjänst - prickskytte - vinter C Ledarskap - grupp C Ledarskap - pluton C Fria kriget - vinter C Vapentjänst - Ak5 utländska vapen C Pansarbekämpning C Stridsteknik - grupp C GRUBBNÄSUDDEN FÄLTARBETEN Lombens skjutfält är hetare än någonsin. Terrängavsnittet är proppad av sprängobjekt som ska förstöras i en grand finale : vägbank, vägtrumma, en jättemetalltank, diverse tjocka järnplattor, rester av ofullständigt förstört sprängmedel, pappfiguranter, bilkaross och annan bråte. Hela förmiddagen arbetas flitigt för att färdigställa för sprängning. Vi är fyra olika grupper som ansvarar för var sitt avsnitt av skådespelet. Pentylstubintrådar dras, Strvm 5, 6 grävs ned, Truppmina 13, 13R, Fordonsmina 14 riggas, pappfigurer grupperas, antenner reses och alltsamman ska sprängas med hjälp av radiostyrd avfyrning från en kilometers avstånd Det smakar sprängrök i munnen, marken skälver under kängorna. Tio kilo trotyl är en bra anledning att välja en längre sträcka Kursanordnande förband: Västerbottengruppen, UMEÅ Tel: , Fax: VÄDDÖ Adress: Lv-byn, Ytterskär, VÄDDÖ Tel: , Fax: , Mobil: Kursnr Vecka Ungdomskurs C Luftvärnstaktik i storstad C Ungdomsledare - fortsättningskurs C Ungdomsledare - grundkurs C Överlevnad - barmark C Allmänt ledarskap - ledarrollen C Handledarkurs-överlevnadskunskap - barmark C Kursanordnande förband: Livgardesgruppen, Box 27803, STOCKHOLM Tel: , Fax: S I D A N 9

12 KURSÖVERSIKT 2003 GRUBBNÄSUDDEN Adress: Grubbnäsudden läger, Box 113, KALIX Kursnr Vecka Jägarstrid - vinter C Fältarbeten - vägförstöring, minering C Jägarstrid C Kursanordnande förband: Norrbottens gränsjägargrupp, Box 113, KALIX Tel: , Fax: FÅRÖ Adress: FBU-kursgård Fårö, FÅRÖSUND Tel: , , Fax: Kursnr Vecka Int uppdrag - trupptjänst C Int uppdrag - stabstjänst C Gränsövervakning - incidentkurs C Plutons strid - barmark C Försvarsupplysning C Hälsoskyddskurs C Ledarskap - kompani C Vapentjänst Ak 5, Ksp 58, utländska vapen C Kursanordnande förband: Gotlandsgruppen, VISBY Tel: , Fax: Ånnsjön som är på promenadavstånd från kursgården är känd över hela landet för sitt rika fågelliv på sällsynta sjöfåglar. Bakgrunden är Sylarnas två toppar och den snöklädda glaciären utmed den branta nordvästsidan. KÄLLVIKEN Adress: Källvikens kursgård Caprivägen 61, STRÖMSTAD Tel: , , Fax: Kursnr Vecka Försvarsupplysning C Språkkurs för tolkar C Underrättelsetjänst - stabstjänst C Ledarskap UGL C Grunder kommunikationsteori och informationsverksamhet C Informationsledning i kris och krig C Underhållstjänst inom kompani/hvkomp C Ledarskap - utbildningsmetodik C Instruktörskurs - trupputbildning C Fria kriget - barmark C Kriskommunikation C Kursanordnande förband: Bohus-Dalsgruppen Cederslund 2, UDDEVALLA Tel: , Fax: TRANSTRAND Adress: Transtrandslägret, Kyrkbyn, TRANSTRAND Föreståndare tel: , Fax: Skolexpeditionen: Kursnr Vecka Ungdomskurs - vintertjänst C Ungdomskurs - vintertjänst C Ledarskap UGL C Plutons strid - mörker C Sjukvårdstjänst - vinter C Fältarbeten, vägförstöring, minering - vinter C Sambandstjänst C Ledarskap UGL C S I D A N 1 0 Kursanordnande förband: Dalregementsgruppen Box 701, FALUN Tel: , Fax:

13 KURSÖVERSIKT 2003 TYLEBÄCK Adress: Tylebäcks kursgård, Kungsvägen 1, HALMSTAD Tel: , Fax: , Skolexpeditionen tel: Kursnr Vecka Taktik - stabstjänst - nationella skyddsstyrkor C Fältarbeten - minspaning - minröjning C Flygsamverkan C Folkrätt C Strid i bebyggelse - grundkurs C Vapentjänst - skarpskytte - Hv C Vapentjänst - prickskytte - övr C Strid i bebyggelse - fortsättningskurs C Ledarskap - grupp C Stridens konsekvenser - etik, krishantering C Sjukvårdstjänst C Vapentjänst - tung Ksp, AG 90 C Fältpostkurs C Strid i bebyggelse - grundkurs C Vapentjänst - Skarpskytte - Hv C Överlevnad - tätort C Mediaträning C Kursanordnande förband: Hallandsgruppen, Box 515, HALMSTAD Tel: , Fax: ÅNN Adress: FBU-kursgård Ånn, Ånn 2530, DUVED Föreståndare tel: , Fax: Skolexpeditionen tel: Kursnr Vecka Ungdomskurs-vintertjänst C Taktik - stabstjänst - nationella skyddstyrkor C Ledarskap UGL C Handledarkurs-överlevnadskunskap - vinter C Instruktörskurs - trupputbildning C Vapentjänst - grg, pskott, utländska vapen C Ledarskap - utbildningsmetodik C Försvarsupplysning C Ledarskap - fjällmarsch C Beredskapspolisutbildning C Ungdomskurs - fjällkurs C Ledarskap - fjällmarsch - barmark C Ledarskap UGL C Kursanordnande förband: Jämtlandsgruppen, ÖSTERSUND Tel: , Fax: KÄNSÖ Kursnr Vecka Amfibieförbands strid C Kursanordnande förband: Göteborgsgruppen, Box 5155, VÄSTRA FRÖLUNDA Tel: , Fax: OM KURSEN nu, så här någon månad efter kursen så har jag kunnat tänka på annat och inte hela tiden referera till UGL-kursen och vad, hur och varför vi gjorde som vi gjorde. Det var en så omtumlande vecka! Jag har även hittat tillbaka till mig själv och insett att jag inte hade så dålig självbild som jag fick intrycket av på kursen. Det har både stärkt mig än mer att få veta att ens självbild inte var så tokig ändå, men jag känner mig även mer ödmjuk pga det jag upplevt genom veckan. Människan är väldigt sårbar och det är därför viktigt att i vardagslivet tänka på hur man beter sig och vad man säger till medmänniskor Jag tycker att alla borde få chansen att gå denna kurs för det skapar större förståelse för varandra, eller i alla fall verktyg för att kunna förstå varandra bättre. Jag tror att det skulle bli en bättre värld där ute då Något som jag tycker är bra med kursen är att man förhoppningsvis blir lite visare under kursens gång eller åtminstone efter den. Höjdpunkten, på hela kursen var när vi for upp på fjället och hade undervisning i det fria. Det jag upplevde negativt var att inte mobiltelefoner var bannlysta Saker som händer hemma påverkar en mer eller mindre vilket kan ge en oönskad distraktion från kursen. Något på kursen som var frustrerande var att vi knappt hade någon fritid tillsammans där vi kunde umgås på ett mer avslappnat sätt I det stora hela ser jag i alla fall vistelsen i Ånn som en intressant upptäcksfärd där man kan få småsår och till och med stuka foten, men detta helar efter ett tag S I D A N 1 1

14 FÖRSVARSUPPLYSNING Händelseutvecklingen i världen går snabbt och påverkar utformningen av den svenska säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Kurserna rekommenderas för alla som vill ha en aktuell bild av världen, främst Europa, av i dag. Kursen Försvarsupplysning bör genomföras av dem som inom förbund och förening ansvarar för den inom frivilligförsvaret prioriterade försvarsupplysningen. Kurserna är också lämpliga för lärare i samhällskunskap. FÖRSVARSUPPLYSNING Ökad kunskap om internationell och svensk säkerhetspolitik, om totalförsvaret och om den aktuella försvarsdebatten. Stor del av kursen ägnas åt grupparbeten. Lämplig för allt befäl och funktionärer ansvariga för försvarsupplysning men även för personal ur övriga frivilligorganisationer inom totalförsvaret. C10010 Hemavan v 12 Ånn v 15 Källviken v 26 Fårö v 30 KYLAN - PRICKSKYTTENS VÄRSTA MOTSTÅNDARE Glittrande solsken och termometern stadigt på minus 27 grader. Förberedelserna inför dygnsövningen innebär ytterligare utdelning av prylar och en hög med mat som ska ge den välbehövliga energin S I D A N 1 2

15 LEDARSKAP Ledarskapskurserna inom FBU har hög kvalitet och omfattar såväl teoretiskt som praktiskt ledarskap. Ledarskapskursen UGL t ex genomförs på samtliga officershögskolor. Den praktiska utbildningen genomförs under realistiska förhållanden. ALLMÄNT LEDARSKAP - LEDARROLLEN Ledarskap är och kommer alltid att förbli ett område där det finns mycket att lära. Människan är viktigast i varje enhet, framför allt som en del i en grupp i samverkan. Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för om och hur uppgifterna kommer att lösas. Kursens pedagogik bygger på upplevelsebaserad inlärning i syfte att ge insikter i olika beteenden och hur en ledare kan agera i olika situationer. Kursen behandlar ledarskap under civila förhållanden, med exempel från det militära. Utbildningen är lämplig förutom FBU-medlemmar för övriga frivilligorganisationer inom totalförsvaret. Bör genomföras före UGL. Kursen genomförs i samverkan med Civilförsvarsförbundet. Familjemedlemmar bör ej följa med. Under kursen används civila kläder. C11090 Väddö v 33 LEDARSKAP - UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE, UGL Insikt i hur grupper bildas och utvecklas. Förmåga att lyssna och förstå andras synpunkter och reaktioner. Förståelse för hur eget beteende kan främja eller hämma samarbete med andra. Kunna identifiera och hantera konflikter. Förstå och känna igen olika ledarstilar. Uppnå ökat självförtroende och självinsikt. Kursen är gruppdynamisk och bygger på upplevelsebaserad inlärning. Två handledare arbetar med en grupp på 8 till 12 elever under hela veckan. Familjemedlemmar bör ej följa med. Lämplig för allt befäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till fänrik. C11010 Transtrand v 11 v 14 Ånn v 10 v 40 Källviken v 28 Falsterbo v 30 ALLMÄN MILITÄR BEFÄLSUTBILDNING - AMBU Grundläggande befälskurs för gruppbefäl. Kursen genomförs inom ramen för grupps försvarsstrid. Elevledda övningar i trupputbildning och truppföring. Kompletterings- och repetitionskurs för gruppbefäl. Ingår i befordringsutbildningen till furir och skall alltid genomföras först. Kursen är lämplig som preparandkurs för hemvärnssoldater innan gruppchefsutbildning påbörjas. C11020 Falsterbo v LEDARSKAP - GRUPP Som gruppbefäl nå befäst duglighet. Kursen omfattar övervägande praktiska, fältmässiga ledarskapsmoment som genomförs som upplevelsebaserad inlärning, där även oförutsedda händelseutvecklingar ingår. Lämplig främst för gruppbefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till furir. C11030 Hemavan v 14 Tylebäck v 28 ÖVERLEVNAD - BARMARK En het sommardag, vecka 32 på Väddö. Överlevnadskursen-Barmark bjuder på många upplevelser, strapatser och nya kunskaper om vad naturen har att erbjuda. En kunskap som är både nyttig och allmänbildande. S I D A N 1 3

16 LEDARSKAP LEDARSKAP - PLUTON Som plutonsbefäl nå befäst duglighet. Kursen omfattar övervägande praktiska, fältmässiga ledarskapsmoment som genomförs som upplevelsebaserad inlärning, där även oförutsedda händelseutvecklingar ingår som kan påverka såväl underlydande chefer som trupp. Lämplig för plutons- och kompanibefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till sergeant. C11040 Hemavan v 14 LEDARSKAP - KOMPANI Försvarsmaktens uppgifter ställer höga krav på utövande av ledarskap. Att i oväntade och i oförutsedda komplexa situationer kunna fatta beslut och att kunna leda sin personal både i planering, genomförande och i dess konsekvenser kommer att tränas. Kursen bedrivs inom kompaniets ram och med en kreativ pedagogik där organiserandet prioriteras. Kursen genomförs icke under stridsmässiga förhållanden. Lämplig för främst kompanibefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till fänrik. C11050 Fårö v 31 EN INRE FÄRD TILL DE YTTERSTA GRÄNSTRAKTERNA nu är vi kaxiga till max. Vadåra byta kläder i tält. Men hallå där Bar himmel gäller! Vi lägger vårt torra ombyte på liggunderlaget och marscherar mot sjön. Hoppet ner i vaken känns fint, elegant och maskulint. En efter en gör vi svanhoppet och hivar upp oss med hjälp av isdubbar. Språng över sjön till platsen för klädbyte LEDARSKAP - UTBILDNINGSMETODIK Förmåga att som chef planera och leda plutonsförbands utbildning vid krigsförbandsövning (motsv) eller i samband med återtagning. Kursen omfattar utbildningsmetodik, planläggning, befattnings- och förbandsutbildning. Lämplig för plutons- och kompanibefäl. Kursen ingår i befordringsutbildningen till fänrik. C11060 Ånn v 13 Källviken v 31 LEDARSKAP - FJÄLLMARSCH - VINTER Grundlagd förmåga att ta hand om trupp och materiel vintertid. Skidmarsch, pulkdragning, tält- och snöbivack i fjällterräng. Ryggsäckspackning om ca 20 kg. Kräver god kondition och skidvana. Marschens sträckning följer i Karolinernas spår. Kursen lämplig för allt befäl. C13610 Ånn v 15 LEDARSKAP - FJÄLLMARSCH - BARMARK Grundlagd förmåga att ta hand om trupp och materiel i fjällterräng under barmarksförhållanden. Kursen omfattar bl a terrängorientering, fotvård, vadning, tältbivack mm. Ryggsäckspackning om ca 20 kg. Kräver god kondition. Kursen lämplig för allt befäl. C13760 Ånn v 31 S I D A N 1 4

17 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK Kurserna tar upp den senaste taktiska och tekniska utvecklingen inom olika funktioner och stridssätt. De taktiska kurserna genomförs som muntliga stridsövningar med diskussioner och spel i för olika truppslag (förband) speciell miljö. Målet för de mer stridstekniska kurserna är utbildning i stridsteknik och träning i order och åtgärder på olika nivåer. Kurserna är i regel lämpliga för plutons- och kompanibefäl i samtliga truppslag. Kunskaperna tillämpas i praktiska moment. Efter genomförd kurs har deltagaren kunskaper att genomföra utbildning vid eget förband. TAKTIK - STABSTJÄNST - NATIONELLA SKYDDSSTYRKOR Grundlagd förmåga att som stabsmedlem inom territorialförsvaret planlägga verksamhet vid beredskapshöjningar och krig i samverkan med civila myndigheter på lokal nivå. Kursen omfattar grunder med bl a taktiska exempel, angriparkunskap, samverkan och orderarbete. Lämplig för kompanibefäl (kn-lt) samt för hemvärnsbefäl i bataljons- och kompaniledningar. C13020 Ånn v 10 Tylebäck v 26 TERRITORIALFÖRBANDS STRID - NATIONELLA SKYDDSSTYRKOR Grundlagd förmåga i samverkan med och utnyttjande av territorialförband främst markstridsbataljon. Studium sker av markstridsbataljonens organisation, utrustning och uppgifter samt avslutas med en fältövning där bataljonens strid belyses. Lämplig för kompanibefäl (kn-lt) samt för hemvärnsbefäl i bataljons- och kompaniledningar. C13100 Falsterbo v 40 STADSSKYTTEBATALJONENS TAKTIK OCH STRID Ökad förmåga avseende taktik och stridsteknik i miljö där stadsskyttebataljon avses verka. Understöd, fältarbeten och underhållstjänst belyses särskilt. Utbildning i personlig färdighet på huvuddelen av den materiel och de vapen som organisatoriskt ingår i stadsskyttebataljon. Del av utbildningen genomförs i simulatormiljö. Kursen avslutas med en fältövningsdag. Lämplig för yoff, resoff och övrigt befäl placerad eller avses placeras vid stadsskyttebataljon. AMFIBIEFÖRBANDS STRID Vidmakthålla förmågan i amfibieförbands taktik och stridsteknik inom ramen för en amfibiebataljon. Kursen omfattar förberedelser, orderträning och praktiskt genomförande. Lämplig för plutons- och gruppbefäl vid amfibieförband. PLUTONS STRID - BARMARK Grundlagd duglighet att leda skytteplutons anfall och försvar av stridsställning inom ramen för kompani där understöd, fältarbeten och underhållstjänst belyses. Kursen omfattar förberedelser, orderträning och praktiskt genomförande. Lämplig för allt befäl. C13110 Falsterbo v 26 C13090 Känsö v 40 C13390 Fårö v 26 TYLEBÄCK KURSGÅRD, STRID I BEBYGGELSE Eld-rörelse-skydd. Ett begrepp som praktiseras i verkligheten under kursveckan i Tylebäck. Övningsplatserna för Strid i bebyggelse är en nedlagd skolhusbyggnad och ett industriområde utanför Tylösand. Oavsett den tekniska utvecklingen har krigets grundprinciper förblivit detsamma. Beskjuta från avstånd sedan ett avgörande anfall, resp. stå emot och ge moteld för att bryta anfallet. Kursgården Tylebäck är en prisbelönt arkitektonisk skapelse i träd, omgiven av lummiga skogar, golfbanor och det böljande havet med milslång sandstrand. Ett ställe som välkomnar hela familjen. S I D A N 1 5

18 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK PLUTONS STRID - MÖRKER Grundlagd färdighet i användande av materiel för mörkerstrid inom plutons ram. Utnyttjande av hjälpmedel för stridsfältsbelysning, IR, bildförstärkare m m under stridskjutning. Lämplig för personal med skytte-, jägar- och spaningsutbildning (Bef.utb. ej nödvändig). C13340 Transtrand v 11 PANSARBEKÄMPNING Grundlagd färdighet att hantera pansarbrytande vapen och minor samt leda pansarbekämpning inom plutons ram. Lämplig för alla. C13360 Hemavan v 15 Falsterbo v 40 INCIDENTKURS PÅ FÅRÖ Det är helikoptrar från Östgöta helikopterbataljon, som är i aktion. Det är mycket effektfullt då helikoptrarna dundrar in från havet och landar med ett öronbedövande buller intill oss. Vinddraget från rotorbladen knuffar nästan omkull oss då vi springer fram mot dem Figuranterna är duktiga i sina roller. De föreställer kapade piloter, kaparen själv och hans dotter kraftigt blödande. Kaparen viftar frenetiskt med sin pistol och skriker mot oss på ett obegripligt språk BEVAKNING/SKYDD/FÖRSVAR AV INFALLSPORT Kursen belyser taktik och stridsteknik vid bevakning, skydd och försvar av infallsport- hamn och flygfält samt bebyggelse i anslutning till dessa typer av objekt. Tjänstegrenarna underrättelsetjänst, fältarbeten och underhållstjänst kommer särskilt att belysas. Kursen lämplig för befäl som har uppgifter i eller i anslutning till dessa typer av objekt samt för insatsplutoner ur hemvärnet. C13420 Falsterbo v 29 STRIDSTEKNIK - GRUPP Grundlagd duglighet att leda grupps strid inom försvars- och anfallsstrid. Kursen omfattar förberedelser, orderträning samt praktiskt genomförande med simulatorutrustning. C13410 Hemavan v 39 INSATSPLUTON - STRIDSTEKNIK Kunskap om skyddslagens innehåll och tillämpning av skydd/bevakning av skyddsobjekt. God förmåga bl a att som befäl agera vid skyddsobjekt, medverka i ytövervakning, eskortering, försvara terräng samt lämna stöd till samhället vid särskild påfrestning Lämplig för personal vid hemvärnets insatsplutoner. C13320 Falsterbo v 26 STRID I BEBYGGELSE - GRUNDKURS Grundlagd färdighet avseende stridsteknik vid strid i bebyggelse. Truppföring och personlig färdighet. Lämplig för all militär personal. C13370 Tylebäck v 27 v 39 STRID I BEBYGGELSE - FORTSÄTTNINGSKURS Ökad förmåga avseende taktik vid strid i bebyggelse där understöd, fältarbeten och underhållstjänst belyses. Formell och tilllämpad truppföring. Lämplig för allt befäl. C13380 Tylebäck v 28 S I D A N 1 6

19 TAKTIK OCH STRIDSTEKNIK UNDERRÄTTELSETJÄNST - STABSTJÄNST Grundlagd förmåga som stabsmedlem i underrättelsetjänst beträffande motståndarens organisation, utrustning och stridsteknik. Underrättelsespel. Lämplig för befäl placerade i underrättelsebefattningar, hemvärnschefer och viss avtalspersonal. C15010 Källviken v 27 YTÖVERVAKNING - ELDOBSERVATÖRSTJÄNST Kursen belyser tekniken och taktiken vid ytövervakning över ett markområde bl a för underrättelseinhämtning, men ger även grundläggande förmåga att som eldobservatör leda indirekt eld över ett område. Kursen omfattar bl a hur verksamheten sker från eldobservatörsplats till skjutande enheter för att erhålla indirekt eld i målterrängen, tekniken för att ta ut riktningar och ge målangivelse. Del av kursen genomförs med E-simulatorutrustning. Lämplig för befäl vid hemvärnsförband. C Falsterbo v 29 FRIA KRIGET - VINTER Grundlagd färdighet i fria krigets mål och medel. Kursen omfattar stridsuppgifter, stridsteknik, bastjänst, spaning och fältarbeten. Marsch och förläggning i fjällterräng. Kursen kräver god kondition och skidvana. Lämplig för allt befäl. C13670 Hemavan v 14 FRIA KRIGET - BARMARK Grundlagd färdighet i fria krigets genomförande med tillfälligt sammansatt förband på plutonsnivå. Kunskap om folkrättsliga regler och etiska krav vid strid inom ramen för fria kriget. JÄGARSTRID Vidmakthålla förmågan i jägarkompanis och jägarplutons strid inom ramen för en jägarbataljon. Lämplig för befäl utbildade vid jägar- och spaningsförband. C13660 Källviken v 32 C13690 Grubbnäsudden v 27 MYCKET BLY I LUFTEN De är många som har väntat på tillfället att lära känna M16, den amerkanska marinkårens automatkarbin samt ett av världens mest spridda vapen, den ryska Kalashnikov. Dessa två är representanter för två olika vapenfilosofier, anpassade till två olika länders befolkningsunderlag och för två olika ekonomiska resurser Man har via krigsstatistik konstaterat i USA att det krävs omkring skott för att fälla en fiendesoldat. Om det är så, då får Ivan släpa på 4000 kilo ammunition, medan Johny s börda för samma antal kulor väger bara hälften så mycket. Den ryska stridstekniken är mycket bly i luften, eldgivning från höften, medan M16 A2 är ett precisionvapen JÄGARSTRID - VINTER Grundlagd färdighet avseende vinterstrid i skogs- och myrlandskap, inom ramen för ett kompani som bedriver fördröjningsstrid med stöd av fältarbeten. Lämplig för befäl med uppgifter i Norrland. C13720 Grubbnäsudden v 12 S I D A N 1 7

20 VAPEN, TEKNIK & TJÄNSTEGRENAR Kurserna tar upp den senaste taktiska och tekniska utvecklingen inom olika funktioner och stridssätt. De taktiska kurserna genomförs som muntliga stridsövningar med diskussioner och spel i för olika truppslag (förband) speciell miljö. Målet för de mer stridstekniska kurserna är utbildning i stridsteknik och träning i order och åtgärder på olika nivåer. Kurserna är i regel lämpliga för plutonsoch kompanibefäl i samtliga truppslag. Kunskaperna tillämpas i praktiska moment. Efter genomförd kurs har deltagaren kunskaper att genomföra utbildning vid eget förband. VAPENTJÄNST Grundlagd färdighet i handhavande, materielkunskap, säkerhetsbestämmelser samt att skjuta med i kursen ingående vapen. Hemavan: Ak 5, utländska vapen. Ånn: Grg, pansarskott, utländska vapen. Fårö: Ak 5, Ksp 58, utländska vapen. Lämplig för all militär personal. C14010 Hemavan v 15 Ånn v 13 Fårö v 31 VAPENTJÄNST - TUNG KSP, AG 90 Grundlagd färdighet i handhavande, materielkunskap, säkerhetsbestämmelser samt att skjuta med i kursen ingående vapen. Lämplig för personal vid mek-, jägar- och amfibieförband. C14110 Tylebäck v 29 VAPENTJÄNST / SKARPSKYTTE - HV Grundlagd färdighet i skarpskyttetjänst. Förmåga att utnyttja skarpskyttar med i första hand Ak 4. Lämplig för hemvärnsbefäl som har skarpskyttar i sitt förband samt för skarpskyttar. C14030 Tylebäck v 27 v 39 VAPENTJÄNST / PRICKSKYTTE - ÖVR Grundlagd färdighet i prickskyttetjänst. Förmåga att utnyttja prickskyttar med Psg 90. Lämplig för allt befäl som har prickskyttar i sitt förband samt för prickskyttar. C14020 Tylebäck v 28 VAPENTJÄNST / PRICKSKYTTE - VINTER Grundlagd färdighet att under vinterförhållanden utnyttja prickskyttar. Kursen omfattar personlig färdighet avseende maskering, skjutregler, avståndsbedömning samt uppträdande (ett dygn i fält). På kursen används AK4, AK5B samt Psg 90. Beroende på tidigare utbildning skall eleverna skall ha genomfört grundkurs i prickskyttetjänst. Lämplig för allt befäl som har prickskyttar i sitt förband samt för prickskyttar. C14100 Hemavan v 13 PANSARVÄRNSYSTEM Grundlagd kunskap om modernt pansarvärnssystem. Eleverna kommer att studera, såväl teoretiskt som taktiskt, uppbyggnaden av ett pansarvärnssystem med hänsyn taget till svenska förhållanden. För en del vapen, vilka ingår i systemet, kommer simulatorer att användas. Lämplig för all militär personal. C14090 Falsterbo v 27 S I D A N 1 8

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

På kurs med Försvarsutbildarna

På kurs med Försvarsutbildarna lunda r o n n a Få en lse. uppleve med s r u k å Gå p na. r a d l i b t su Försvar ber. m e c e d 15 Sök före På kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde,

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997.

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. FIB 1997:2 Utkom från trycket 1997-06-10 Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (Baserade på H FRIV Kap. 7 Förmåner)

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (Baserade på H FRIV Kap. 7 Förmåner) Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (Baserade på H FRIV Kap. 7 Förmåner) Inför kurs Kurschef ansvarar för att skicka kursplan och kursbudget till tjanstehund@brukshundklubben.se.

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Kurser. sommar och höst 2016. www.forsvarsutbildarna.se

Kurser. sommar och höst 2016. www.forsvarsutbildarna.se Kurser sommar och höst 2016 www.forsvarsutbildarna.se Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Förändring Livet är en fortlöpande process i ständig förändring. Just nu, i skuggan av Försvarsbeslut 2004 upplever vi verkligen förändring. En förändring som

Läs mer

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (H FRIV Förmåner)

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (H FRIV Förmåner) Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (H FRIV Förmåner) Veckokurs Veckokurs pågår minst 3 dygn och minst 6 timmar per dygn. Instruktörer Instruktörer har rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

kurser SOMMAR Och höst 2015

kurser SOMMAR Och höst 2015 kurser SOMMAR och HÖST 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

SOMMAR/HÖST KURSER. Anmäl dig senast den 15 april

SOMMAR/HÖST KURSER. Anmäl dig senast den 15 april SOMMAR/HÖST 2012 KURSER Anmäl dig senast den 15 april 1 På kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig

Läs mer

MEDLEMSTIDNING nr Med programmet för November - December

MEDLEMSTIDNING nr Med programmet för November - December Landskrona MEDLEMSTIDNING nr 4 2016 Med programmet för November - December Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr / år. Upplaga: 150 ex. Ansvarig utgivare: Sten Ekstrand

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006 MEDLEMS- TIDNING Försvarsutbildarna Landskrona och 54:e HV komp. Nr 4 år 2006 Med programmet för november - december Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr / år.

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning

Inbjudan till ungdomsutbildning Flygvapenfrivilliga 2013-09-12 Sida 1 av 5 Inbjudan till ungdomsutbildning Hej ungdom i Fortsättningskurs samt Ledarskapskurs 1 och 2! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Kurser. vinter och vår

Kurser. vinter och vår Kurser vinter och vår 2017 www.forsvarsutbildarna.se Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge!

Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Programridning! Dressyrkurs för rutinerade storhästekipge! Cicki bjuder in till PROGRAMKURS Lördag 23 november med start 13.00 Söndag 24 november med start 08.00 Lördag: Kursen börjar kl 13.00 på lördagen

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram

Diplomerat. Ledarutvecklingsprogram Diplomerat sprogram Grupp och Ledare - Kursen vänder sig till dig som vill följa hur en grupp utvecklas över tiden och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Kursen handlar också om ledarskapets

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Kurskatalog 2017 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan

Kurskatalog 2017 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan Sida 1 (16) Kurskatalog 2017 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan MARSKY CBRN tjänst Dessa kurser ansöks via ESS portalen i PRIO om inget annat anges. Denna katalog är till del en kopia av innehållet

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010

Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010 Inbjudan till Kvistrum i krig och ofredstid 2-4 juli 2010 Upplägg för evenemanget Helgen 2-4 juli 2010 kommer förhoppningsvis att bjuda på en fantastisk upplevelse för både publik och historiska deltagare.

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap.

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap. Begrepp Spärrning, blockering och förstöring av an- läggningar samt minering och utförande av hinder i terräng. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering Beredskap Beredskapsgrad Blockering Fördröjande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

Kurser. vinter och vår

Kurser. vinter och vår Kurser vinter och vår 2018 www.forsvarsutbildarna.se Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN

Bilkårens Handbok för funktionärer Handbok bilaga 2 Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Sidan 1 av 6 DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNAS GRUNDSYN Fastställda vid sammanträde med FOS 1978-10-10. Syftet med grundsynen är - att ange de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma syn

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Vårt Luftvärn. Nr 2 Årgång 71 2011. Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift 1 (8)

Vårt Luftvärn. Nr 2 Årgång 71 2011. Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift 1 (8) Vårt Luftvärn Luftvärnets Befälsutbildningsförbunds tidskrift Nr 2 Årgång 71 2011 1 (8) Luftvärnets Befälsutbildningsförbund Box 278 03, 115 93 STOCKHOLM Lidingövägen 28, vakten K1 anvisar. Tfn 08-664

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 4 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 4, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Flygvapenfrivilliga. Flygvapenfrivilliga har huvudasvaret för att grundutbilda samtliga frivilliga försvarsorganisationers instruktörer.

Flygvapenfrivilliga. Flygvapenfrivilliga har huvudasvaret för att grundutbilda samtliga frivilliga försvarsorganisationers instruktörer. Välkommen till Flygvapenfrivilliga Vi är en modern och kvalificerad Frivillig Försvarsorganisation som utbildar personal för befattningar inom Försvarsmakten. Flygvapenfrivilliga har huvudasvaret för att

Läs mer

Ovan: Första starten gör vi på den klassiska Chindriux rampen med en enorm landningsplats till vänster i bild. ALP KURS 2004. flygcenter Savoi v28-29

Ovan: Första starten gör vi på den klassiska Chindriux rampen med en enorm landningsplats till vänster i bild. ALP KURS 2004. flygcenter Savoi v28-29 Ovan: Första starten gör vi på den klassiska Chindriux rampen med en enorm landningsplats till vänster i bild. ALP KURS 2004 flygcenter Savoi v28-29 Sdfk genom sina instruktörer erbjuder även i år möjligheten

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 31 maj - 3 juni Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 31 maj - 3 juni 2017 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet

INBJUDAN. Målvakt 3. Solna 28-31 maj 2014. Svenska Ishockeyförbundet INBJUDAN Målvakt 3 Solna 28-31 maj 2014 Svenska Ishockeyförbundet SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET The Swedish Ice Hockey Association Medlem i Internationella Ishockeyförbundet IIHF Tfn: +46 707-50 99 49 Fax:

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v4.0 1/9 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 Livgardesgruppen KURSKATALOG 2015 Sida 1 (39) LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Livgardesgruppen ändras.

Läs mer

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1

Att göra mål FORTBILDNING AT T G Ö R A M Å L. Att göra mål. INBJUDAN Kursanmälan. Svenska Ishockeyförbundet. www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 FORTBILDNING Att göra mål INBJUDAN Kursanmälan Svenska Ishockeyförbundet 2006 www.coachescorner.nu ATT GÖRA MÅL sid 1 Du står här inför den stimulerande utmaningen att lära dig bli en bättre tränare när

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Landskrona MEDLEMSTIDNING. nr år. Med programmet för januari - mars

Landskrona MEDLEMSTIDNING. nr år. Med programmet för januari - mars Landskrona MEDLEMSTIDNING nr 1 2013 Landskrona Försvarsutbildningsförening 1912-2012 100 år Med programmet för januari - mars Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel.

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Sida 41/42 HV SOLD FÖ PB O SLÄP (OR2) FÖRARE PB/MINIBUSS TUNGT SLÄP HV SOLD FÖ PB O SLÄP XK (OR2) Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Uppgiften innebär

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer