vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen m i t r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r"

Transkript

1 vårt budskap m aj i EFS t fes r sa eå Um Blå EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman. 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 3 BIBELORDET TALAR 4 PÅ GÅNG I NORR 6 MEDVANDRARE

2 LEDARE Slumrande fråga har vaknat Hur ska man tolka det att EFS ger uppmaningar till sina präster hur de ska agera i specifika frågor? Frågan har aktualiserats under hösten i samband med att en debatt blossat upp om vigsel av personer av samma kön. Är det en ordningsfråga eller handlar det om bibelsyn, och hur ska frågan hanteras för att förhindra splittring eller medlemstapp? UNDER HÖSTEN har det förts en debatt i Budbäraren och sociala medier om präster inom EFS bör viga personer av samma kön. Missionsföreståndaren Stefan Holmström säger i Budbäraren att olika åsikter i frågan finns och ryms inom EFS, men samtidigt vädjar han till de präster som kan tänka sig att viga samkönade att avstå. Det har föranlett en del präster/pastorer att fråga vad som händer om de viger samkönade par, om de då blir tvungna att avsluta sin tjänstgöring inom EFS. PRÄSTER I EFS är vigda enligt Svenska kyrkans ordning och det är biskop och domkapitel som råder över prästämbetet (men missionsföreståndaren och distriktsföreståndaren har tillsynsansvar över tjänsteutövningen). Prästerna har vigselrätt men inte vigseltvång och därmed kan de avstå från att viga, oberoende av orsak. EFS styrelse har tidigare (2005) uttalat sig i frågan och vill värna äktenskapet mellan man och kvinna och dem som av samvetsskäl inte vill viga par av samma kön. ALLA INBLANDADE verkar tycka att frågan om att nå ut med evangeliet inte bör skymmas av en åsikts- eller ordningsfråga. Ser man på debatten kan det ju verka tvärtom. Var och i vilka forum skall då eventuella debatter eller samtal föras, där man träffas och muntligen kan bryta tankar och synpunkter mot varann (årsmöte, medarbetardagar osv)? Man kan också undra över att via tidningsintervju och debattinlägg gå ut med uppmaning till anställda hur de bör agera i en fråga. Det finns en del personer som redan valt eller överväger att lämna EFS på grund av att de upplever att rörelsen blivit mera trångsynt på senare år. Missionsföreståndaren vädjar om att ta hänsyn till det lokala sammanhanget men även till missionsrelationerna (internationellt). Men vad väger tyngre om de två hänsynstagandena går emot varandra? Ska åsikterna inom Mekane Yesuskyrkan i Etiopien styra EFS arbete i Sverige? Handlar det inte om ömsesidig respekt? Frågan kommer kanske att ställas på sin spets när EFS i november i år ordnar sina medarbetardagar i Addis Abeba. Mekane Yesuskyrkan har ju brutit samarbetet med Svenska kyrkan just på grund av denna fråga. I HÖSTAS var EFS Västerbottens distriktsföreståndare tjänstledig men såg det ändå som nödvändigt att agera genom att meddela de anställda i distriktet att enligt honom är det möjligt att ha olika åsikter om vigsel av personer av samma kö, och också att handla utifrån sin övertygelse. Frågan var även uppe på distriktets medarbetardagar. I samband med missionsföreståndarens besök i Västerbotten i mitten av februari inbjuds de anställda som så önskar till samtal med honom. FRÅGAN KVARSTÅR hur vi ska komma vidare och kunna ägna oss åt vårt uppdrag, inte sopa något under mattan, mötas i ärliga samtal och bevara enigheten. Bottnar allt i en grundläggande skillnad i bibelsyn och hur hanterar man det? Vad är sanning, eller kan man ens veta det? Om man inte vet, hur ska man då agera? I trosbekännelsen uttrycker vi som kyrka det vi är eniga om, det som förenar oss i vår tro. Kanske något att påminna sig om när frågorna tenderar att dra iväg på sidospår. KYRKAN OCH EFS vill inte vara någon åsiktsgemenskap; utan som kyrka handlar det om att dela tro och gemenskap och leva i en relation med Jesus. Kanske är det mest bara en lek med ord, för det mesta har vi åsikter om, ibland lika ibland olika. Om vi fokuserar för mycket på ordalydelser och hårklyverier, rätt och fel, riskerar vi att det uppstår splittring. Om vi inte tar tag i frågeställningar som dyker upp utan försöker kväva dem blir det knappast heller något gott resultat. Både inom Svenska kyrkan och EFS bör utrymme ges åt olika uppfattningar, om nu frågan om vigsel av personer med samma kön är en åsiktsfråga. DET ÄR INTE LÄTT att vara människa, och det vet Gud. Så må han förbarma sig över oss. Låt oss fortsätta samtala med och om Gud, Bibeln och livet, och förhoppningsvis glömmer vi inte att i vardagen slå följe med Jesus i stället för att kivas om vad som är rätt eller fel. Eller med Martin Lönnebos sätt att uttrycka sig: Valven skall vara höga och golven varma. LOTTEN MARKSTRÖM vårt budskap ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # 1 FEB 2015 REDAKTION: tfn 090/ fax 090/ , e-post TRYCK: Tryckeri City, Umeå REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/ ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/ KOMMUNIKATIONSRÅD: Lena Björkman 070/ , Matts Hägglund 070/ , Peter Lundström 070/ och Evelina Miderfjäll 072/ PRENUMERATION: 180 kr ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm 2

3 BETRAKTELSE GUDS ANDE OCH ORD EFS VÄSTERBOTTEN Distriktskansli i Umeå Vasagatan 17, Umeå tel. 090/ , fax: 090/ E-post: Kansliet i Skellefteå Stationsgatan 18, Skellefteå Tel. 0910/535 46, fax 0910/ Bankgiro , (Plusgiro ) Hemsida: LEDNINGSGRUPP: DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE Kristoffer Hedman 090/ EKONOM Eva S Bäckström 090/ PERSONALHANDLÄGGARE och INFORMATÖR Lotten Markström 090/ ÖVRIGA: DISTRIKTSKONSULENT Magdalena Sandberg 090/ DISTRIKTSKONSULENT Birgitta Bergner 072/ DISTRIKTSKONSULENT Emma Asplund 090/ DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå) Anna-Maria Niemann Björk 070/ UTVECKLINGSKONSULENT (Skellefteå) Henrik Näslund 073/ ADMINISTRATÖRER Lena Jonsson 090/ Margita Sundell 090/ IT-SAMORDNARE Göran Berglund 070/ DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Rune Hedman 070/ V ordf. Marianne Berglund 090/98421 SNABBT SVAR önskas! Så brukar många mail avslutas, och denna rad kanske säger mer om den som skriver den här betraktelsen än något annat, men jag skulle vilja påstå att det ofta är så vi också närmar oss Guds ord, Bibeln. Istället för att verkligen utsätta oss för ordets verkan och påverkan på våra liv så önskar vi det snabbt och lättsmält, annars förpassas Bibeln lätt till kategorin irrelevant och/eller trist. Det är kanske därför siffrorna pekar neråt när det gäller bibelläsandet och också bibelkunskapen bland kristna i Sverige idag?...ett lyssnande till Andens röst... JAG, SOM MÅNGA av er, kommer ihåg hur jag som nyfrälst och genom mina ungdomsår hade en enorm längtan efter Guds ord. Jag åt av ordet morgon, lunch, middag och kvällsmål! Det var min största glädje (Psalm 1:2-3)! Så underbart det var när Guds Ande fick upplysa Bibeln och jag fick se att den också gällde mig och vår generation idag! På något sätt önskar jag, för mig personligen och i de sammanhang jag står i, att vi får komma tillbaka till just denna enorma hunger efter Guds ord! GÅNG PÅ GÅNG står det om vikten av Guds ord och tillämpningen utav det (se exempelvis Psalm 119, Matt 4:1-11 och Heb 4:12). Detta visar att Bibeln faktiskt är sanningen vi har att rätta oss efter samt att den särskiljer Guds församling från alla andra sammanhang. Väl värt att notera är att bibelläsningen alltid måste räkna med att Guds Ande får belysa och tala till oss genom den. Bibeln är Andens svärd (Ef 6:17) i den strid vi har att utkämpa! Låt oss be den helige Ande om uppenbarelser i Guds ord detta år! DET TALAS OM att Anden är den stora bibelläraren. Utan Honom förstår vi inte vad som menas. Bjud in Honom när du studerar Guds ord, och du får vara med på ett bibelstudium som heter duga! En uppmaning som ständigt återkommer i Bibelns sista bok är: Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna (Upp 2:7, 11, 17, 29 och 3:6, 13, 22). Det finns ett lyssnande till Andens röst, som Guds församling måste uppfatta i denna tid. Det får vi påminnas om detta nådens år Därför är jag så glad att EFS har utropat år 2015 som Bibelns år! VILL AVSLUTA MED ett bibelord utifrån Josua bok: Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. (Josua 1:8, Folkbibeln min markering). BÖN: Helige Ande, hjälpare och lärare. Vi ber att du skulle upplysa skriften för oss och att vi detta år får se hur Bibeln kommer till liv. Tala till oss och ge oss en enorm hunger efter ditt ord. Vi längtar så och ber att ditt rike skulle tillkomma. Vi älskar dig. Amen. TIMOTHY DE BERNARDI Präst i Bureåkretsen 3

4 Solvik startar lärjungskola Ps. NÄR LIVET ÄR MÖRKT kan vi ibland tänka att det alltid kommer att förbli så. Vare sig det är sjukdom, arbetslöshet, sorg, oro, allmän tomhet eller något annat som gör livet svårt. Men de flesta av oss har erfarenhet av hur mörka tider kan följas av ljusare dagar. Därför är psalm 205 en god vän i själens vinterdagar: Vila i din väntan, stilla undret sker... MELODIN är skriven av organisten och kompositören Otto Olsson, mest känd för den mäktiga Advent, som våra körer gärna väljer som postludium på Första advent. Författaren Johann Friedrich Raeder använder två bilder ur naturens rytm. Först dygnets rytm: Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. Sedan årstidernas: Våren visar vägen, Gud gör allting nytt. Vår stora rönn på tomten står just nu alldeles kal. Men om jag inte sågar ned den, så ska den på nytt glädja oss i sommar med nya blad och blommor och stora bärklasar. VILA I DIN VÄNTAN... Vad ville den tyske köpmannen Raeder säga oss med det? Det måste väl vara att det finns någonting gott i det han kallar vilan att kunna vara lugn och behålla någon form av hopp också i den svåra tiden; att tänka att med tiden kommer en lösning, även om jag inte kan se den idag. Att våga tro att någonting händer även när det inte ser ut som om något händer. I VÅRA LIV dyker det upp problem och svårigheter. Somligt kan man reda ut direkt, annat är mycket svårare och man ser inte lösningen. Ibland krävs det ändå handling. Men lika ofta kan den rätta vägen vara att se tiden an. Att vila i att vissa saker faktiskt löser upp sig självt. Det som verkar som ett berg för dig idag kan krympa ihop till en liten kulle om en tid, eller rentav försvinna helt. Ibland sker det nästan omärkligt; stilla undret sker. Därför att medan vi följer psalmens råd och vilar i vår väntan, så är det en annan, starkare kraft som är verksam. TORBJÖRN ARVIDSSON Från hösten kommer Solviks folkhögskola att starta en lärjungskola på distans. Detaljerna är ännu inte klara men förberedelserna är i full gång. BESLUT OM att starta lärjungskolan I mästarens fotspår är tagna och Solviks folkhögskola har anställt Olof Edsinger på deltid som lärare och kursföreståndare. Just nu filar man på kursinnehåll och -information. Vi gör det här bland annat för att skolan ska få en kristen profilering, säger rektor Dan Lundsten. Folkhögskolorna är dessutom tvungna att tillhandahålla distanskurser och så vill man från Solvik nå nya målgrupper. Exakt vilken målgrupp den här distanskursen skall riktas sig mot är ännu inte klart. Utbildningen startar i augusti och går på terminsbasis, sexton veckor. Olof Edsinger är teolog, författare och har tidigare arbetat som generalsekreterare för Salt barn och unga i EFS. LOTTEN MARKSTRÖM Tillväxt- och nyplanteringsakademi till Skellefteå EFS riks planerar att starta en Tillväxt- och nyplanteringsakademi i Skellefteå från hösten. UNDER DE SENASTE fyra åren har EFS använt sig av Tillväxt- och nyplanteringsakademi (TNA) i sitt utvecklingsarbete och ett tjugofemtal föreningar har därigenom fått stöttning. I vår avslutas Växtkraft-satsningen i Västerbotten där tjugofem föreningar har deltagit. Många av dem vill jobba vidare med utveckling. Adderar man till ett ytterligare antal föreningar från Norrbotten så finns det underlag för att satsa på en Tillväxt- och nyplanteringsakademi Norr, med säte i Skellefteå. Nu planeras för att den ska kunna köra igång från slutet av september AKADEMIN PÅMINNER om Växtkraft men har fem träffar i stället för tre och pågår under två års tid. Man behöver inte ha gått Växtkraft även om det är en bra grund för att få delta och föreningar kan haka på fortlöpande. Är man med i TNA har man tillgång till handledning och jobbar konkret med en handlingsplan (inte så mycket inspiration och verktyg som i Växtkraft). Kostnaden för detta ligger främst på EFS riks medan deltagande föreningar betalar mat, logi och resor. Ansvariga på riks är utvecklingskonsulent Martin Alexandersson och inspiratör/utvecklingskonsulent Ingrid Lundström. LOTTEN MARKSTRÖM 4

5 På Blåsarfesten den maj i Umeå kommer både unga och äldre att kunna spela tillsammans. Bilden är från EFS årskonferens i Skellefteå FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM. Det blir blåsigt i Umeå i maj I samband med EFS årskonferens arrangeras i år en så kallad Blåsarfest, som är öppen både för orkestrar och enskilda blåsare. Lars-Olov Sjöström från Holmsund är en av dem som gärna vill vara med. EFS BLÅSARFEST brukar ordnas ungefär vart tredje år i samband med årskonferensen. I år drar den igång på Kristi himmelsfärdsdagen och når sin höjdpunkt på lördagen med konsert på kvällen, för att avslutas söndag eftermiddag. När jag såg att det skulle bli Blåsarfest i stan började jag fundera på att skaffa mig ett nytt althorn, berättar Lars-Olov. Hans gamla instrument börjar bli lite till åren med trög ventilmekanism och har tappat sin lyster. På senare år har han framför allt spelat EN AV DEM SOM till altfiol i Umeå musiksällskap, vardags inte är med i någon men vid Roseniusspelens blåsorkester men som blev 25-årsjubileum i fjol spelade sugen på att plocka fram sitt Lars-Olov Sjöström ser han med i blåsorkestern, instrument och hänga med är fram emot Blåsarfesten. något som gav mersmak. Lars-Olov Sjöström. Han har tidigare varit med på tre-fyra blåsarfester MAN MÅSTE alltså inte vara med i och är ingen nybörjare precis. Redan på någon blåsorkester eller något brassband talet var han själv en av ledarna för för att delta i Blåsarfesten. När man väl blåset i Mossebo och i Växjö. anmält sig får man ta del av repertoaren och hinner öva hemma. Dessutom ordnas en blåsardag under våren, och den ger tillfälle att öva tillsammans med andra. BLÅSARFESTEN innehåller bland annat repetitioner, seminarier, spelningar både i kyrkor och på torg och så en egen konsert. På kvällstid kan man delta i årskonferensens program. För mer information hänvisas till webben eller distriktskonsulent Birgitta Bergner. LOTTEN MARKSTRÖM Håll dig uppdaterad om Blåsarfesten via webben 5

6 Medvandrare och inte bläckfiskar Salt har lanserat ett nytt material om att vara medvandrare, som handlar om att växa tillsammans i lärjungaskap. Det är ett försök att överbrygga generationsklyftorna i kyrkan. VI VILL INTE att svenska kristna ska bestå av bläckfiskar, säger Markus Holmström, kommunikatör på Salt (riks). Han syftar då på en typ av bläckfiskar som har en stor hjärnkapacitet, men då de inte förmår föra över kunskapen till nästa generation måste den starta från noll i fråga om kunnande. Vi som människor har den förmågan och då behöver vi också använda oss av den, annars riskerar vi att mycket kunskap och erfarenhet går förlorad. SALT HAR NYLIGEN startat något som heter Medvandrare. Konceptet är enkelt och beprövat. Det handlar om att kristna ur olika generationer följs åt en bit längs sin livsväg och delar med sig av sitt liv och sina tankar; man läser också Bibeln tillsammans. Det är enkla träffar men de sker under organiserade former. Man behöver inte prestera något men lite förberedelser krävs i form av bön och att ta initiativ till att träffas, men sen handlar det om att bara vara och lyssna. Man träffas tre gånger à 1,5-2 timmar och personerna ska vara av samma kön, för att förhindra onödiga komplikationer. Det handlar om ömsesidighet, om att göra sig tillgänglig för någon annan och att kunna visa sig sårbar, berättar Markus. Han poängterar att det inte handlar om själavård, terapi eller att agera andlig ledare. Målet är att växa som lärjungar. EN ANLEDNING till att man lyft fram det här konceptet är att det i vår tid och vårt land finns en stor åtskillnad mellan generationerna. De unga googlar efter svar i stället för att fråga föräldrarna eller andra vuxna. I det kyrkliga sammanhanget vill man också att ungdomar skall bli sedda som hela människor, inte bara som någon slags arbetskraft. Ett annat mål är trygga människor som följer Jesus och leder andra till honom. EN FÖRDEL med medvandrarskap kan vara att man vidgar sina perspektiv och får nya synvinklar. Man kan också få en större förståelse av varför det i det kristna sammanhanget man befinner sig i ser ut som det gör idag, eller varför man gör som man gör. Man kan förstå samtiden genom historien och också att tron kan se olika ut under olika tider i livet. Man lär sig respektera varandra. SÅ OM VI VILL växa tillsammans i lärjungaskap, då är det bara att dra igång med att vara en medvandrare. Text och bild: LOTTEN MARKSTRÖM MEDVANDRARE - INFO Man kan få mer information från Johanna Björkman på Salt (ledare för projektet) och så finns ett häfte om medvandrarskap att köpa för 50 kronor (Se medvandrare/) Markus Holmström kommunikatör på Salt berättar om hur konceptet Medvandrare fungerar. 6

7 Ideella medarbetare inom EFS och Svenska kyrkans anställda hade sökt sig till det öppna programmet under Medarbetardagarna på Strömbäcks folkhögskola. Uppbygglig start på arbetsåret Årets medarbetardagar strax efter Trettondagen blev för många av EFS Västerbottens anställda och biträdande medarbetare en härlig start efter jul- och nyårsledighet. Även en del anställda i Svenska kyrkan och ideella i EFS hade sökt sig till Strömbäcks folkhögskola till det öppna programmet på onsdag kväll. ROBERT KOSS fanns med båda dagarna och höll seminarier om Mångfaldens möjligheter olikheter som styrka. Först handlade det om drivkrafter som motiverar vårt beteende, sedan kom han in på utveckling av kommunikationsförmågan och avslutade med konflikthantering. Robert Koss, bosatt i Skellefteå, är präst och certifierad handledare för UGL (utveckling, grupp och ledare). Seminarierna handlade bland annat om tillhörighet, rädsla, självkänsla, personlighet och beteenden. Om man tar vara på de tankar och ledtrådar som gavs och arbetar vidare med dem kan de vara till god hjälp i de olika arbetslagen och sammanhangen. Stiftsadjunkten Robert Koss medverkade på medarbetardagarna. UNDER DE VALBARA och öppna passen medverkade Helen Tanzborn, Anita Forsgren, Markus Holmström, Elisabet Svedberg och Anders Sandberg. Helen som är sång- och rytmikpedagog erbjöd två olika pass utifrån sitt kunnande, också med lite afrikanskt inslag. Anita från kyrkans familjerådgivning höll i ett samtal om livet och frågorna i barnfamiljer. Markus, kommunikatör på Salt riks, delade med sig av hur man designar för barn och ungdomar utifrån Salts kommunikationsprofil och berättade också i ett annat seminarium om resursmaterialet Medvandrare. Elisabet, präst och lärare på Bibelfjäll, höll i ett seminarium om Bibelns drama, där deltagarna på ett konkret sätt fick arbeta med en bibeltext. Anders, präst i Umeå, delade med sig av sina erfarenheter om barn och gudstjänst, utifrån barnmöjliggörarprojektet och Skattengudstjänster i Ersmarkskyrkan. EN AV DAGARNA fanns också tjänstledige distriktsföreståndaren Kristoffer Hedman på plats för att ge utrymme åt frågan om vigsel av homosexuella som debatterats i olika forum under hösten, och som aktualiserats i Västerbotten. ONSDAGENS AFTONANDAKT blev en upplevelse lite utöver det vanliga, då den kopplade till världens förföljda kristna. Kyrkan var avspärrad och polisbevakad så att de som skulle på andakt var tvungna att samlas på två andra ställen, som de försynt fick meddelande om. Väl på plats fanns ingen bibel och inga sångböcker, andaktshållaren hade sin bibeltext skrivet på ett litet papper, nedstoppat i skon. De som samlades under nordkoreanska förhållanden var tvungna att prata och sjunga i viskande ton, medan den andra gruppen kunde sjunga och prata högt i skydd av stadens brus och i konkurrens av utrop från minareten. TORSDAG MORGON kunde deltagarna som vanligt träffas i kyrkan och där ta del av en bibelmeditation under ledning av Lars-Martin Nygren. Likaså var det fritt att under den avslutande sångstunden i kyrkan, klämma i så högt man ville i den variation av psalmer, som Torbjörn Arvidsson hade valt ut och kort introducerade. SÅ FICK EFS-MEDARBETARE efter några dagars fin gemenskap och inspiration återvända till sina respektive arbetsplatser för att fortsätta med sitt verk för Guds rikes tillväxt. LOTTEN MARKSTRÖM 7

8 Måltidsgemenskap har en positiv effekt och öppnar upp för djupare samtal längre fram. FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM. KURSKONCEPT SOM GETT RINGAR PÅ VATTNET Kortkurskonceptet som utvecklats i Carlskyrkan under snart tio år är nu redo för export. Snart finns kurserna som videoinspelningar och material att ladda ner från nätet, för andra föreningar och församlingar att använda i det egna sammanhanget. Kurserna har utarbetats för att främja ett öppet samtalsklimat, en djupare gemenskap och fördjupad tro och liv. ALLT STARTADE 2001 när Carlskyrkan började med Alpha-kurser. Alpha är ju ett känt koncept, en kurs i kristen tro som används över hela världen av olika kyrkor och samfund, och som haft miljontals deltagare. Förutom själva innehållet i kursen grunderna i kristen tro och den inverkan som det hade på kursdeltagarna så upptäckte man att själva kurskonceptet och kurskvällarnas upplägg hade mycket positiva effekter i sig och därför ville man bygga vidare på det. NÄSTA STEG kom 2006 då man började med Relationskursen, som utgår från materialet i Äktenskapskursen (liksom Alpha-kursen med ursprung i Holy Trinity Brompton, London) en förebyggande kurs för dem som lever i ett parförhållande. I det fortsatta arbetet med Alpha-kurser upptäckte man att det kunde kännas lite för långt för att aktiva människor utanför kyrkan och folk mitt i livet skulle anmäla sig för många ett stort steg att börja en kurs som pågick en hel termin. För att möta det behovet tog Carlskyrkan fram en egen kurs Tro Hopp & Kärlek; en kortkurs i kristen tro, som bestod av endast tre samlingar, något som underlättade både för nya och gamla att gå den. Tre kvällar var inte omöjligt att rymma i livspusslet och sedan erbjöds Alpha-kursen för den som ville fortsätta, och då var steget in i den inte lika långt. CARLSKYRKAN HAR många ideella engagerade och en uttalad intention att arbeta gåvobaserat, ge möjlighet till delaktighet och medskapande. Här såg Det bör med vän pen och goda sa let... 8

9 man ett behov hos människor att på ett djupare plan upptäcka vem man är och hur man bäst kan komma till sin rätt i både kyrka och samhälle. Utifrån detta utvecklades 2010 Talangkursen ta vara på dina talanger, för Guds skull. Det är en kurs som ger hjälp att hitta sina gåvor och sin funktion. GENOM ETT RIKTAT församlingsbidrag (se rutan till höger) gavs under 2012 möjlighet att ta fram ytterligare kurser som man sett ett behov av: Bönekursen Om konsten att utvecklas i sin relation till Gud, Ledarkursen Att leda sig själv och andra att växa och utvecklas i ett tjänande ledarskap och Föräldrakursen Om konsten att vara förälder en kurs i att stärkas i sitt föräldraskap. Alla goda ting är tre och för samtliga kurser har målet varit att: Möta de behov man sett på olika områden. I kyrkan skapa och odla det öppna samtalets kultur. Öppna vägen in till kyrkan och den kristna tron. De egenproducerade kurserna har alla tre träffar och att kurserna inte omfattar så många samlingar har gjort att fler tagit steget att anmäla sig. ALLA KURSER FÖLJER Alphas koncept man äter middag tillsammans, lyssnar till ett föredrag och samtalar sedan i små grupper kring det som man lyssnat till tre komponenter som alla har sitt värde: Måltiden tillsammans. Det är den modell Jesus ofta använde sig av när han skapade relationer till människor. Den skapar en positiv känsla för kursen och deltagarna behöver inte stressa med middagsbestyr hemma utan örjar änskach det samta- kan komma till dukat bord där de kan bekanta sig med varandra, prata av sig om väder och vind. Middagspratet lägger grunden för trygghet och det goda samtalet. Föredraget. I föredraget får man tillfälle att dela det som är kursens innehåll. Föreläsarna använder sig av powerpoint-presentationer och deltagarna får åhörarkopior med huvuddragen och möjlighet att anteckna egna reflektioner. Att de får med sig materialet hem gör också att de har möjlighet att återvända till det de lyssnat till och fundera vidare. Det öppna samtalet. Efter föredraget serveras kaffe/té och en efterrättskaka som man tar med till sin samtalsgrupp. Grupperna hålls i en samtalsvänlig storlek, 6-8 personer. I gruppen samtalar man sedan om det som man lyssnat till i föredragen. Grundidén är, liksom i Alpha, respekten. Samtalsledarens viktigaste roll är att få deltagare att dela sina tankar och känslor inför ämnet och skapa ett öppet samtalsklimat där alla får provtänka och prov-tro. Man behöver inte hålla med någon annan eller föredragshållaren, men genom att lyssna till vad olika människor tycker, tänker och känner berikas man av varandra. MÅNGA SOM GÅTT någon kurs fortsätter med andra kurser. Man attraheras av den goda gemenskapen i det mindre sammanhanget och av möjligheten till reflektion och utveckling. Ett flertal som inte tidigare var aktiva i kyrkan har hittat in i församlingsgemenskapen. Gudstjänst och förkunnelse är en central del i den kristna kyrkans liv och puls men det är väldigt sällan som människor som inte är aktiva i kyrkan börjar i den änden. För det börjar inte med gudstjänsten, det börjar med vänskapen och det goda samtalet och där kan kurserna vara en väg in i gemenskapen, både för troende som icke-troende. FÖR ATT GÖRA KURSERNA tillgängliga för fler har de processats och reviderats i olika samtalsgrupper och omgångar. Tro, Hopp & Kärlek-kursen och Föräldrakursen spelades in på video under hösten 2014 och under våren 2015 spelas de återstående kurserna in (Bönekursen, Talangkursen och Ledarskapskursen). Förhoppningen är att de ska bli till nytta för en större publik. Video och kursmaterial kommer att finnas för nedladdning både på Carlskyrkans hemsida, och likaså på EFS Västerbottens och Luleå stift webbplatser. Talangkursen startar den 10 mars och till den kan man anmäla sig på Carlskyrkans hemsida, Där finns också information om kursinnehåll och övriga kurser. BERITH SONNING UTVECKLADE KORTKURSER År 2011 väcktes möjligheten att få bidrag till utveckling av kortkurser via ett riktat församlingsbidrag från Luleå Stift. Carlskyrkan sökte då tillsammans med andra samarbetskyrkor i Umeå (Ersmark och Grisbacka) Ålidhems församling, Umeå Stads församling och Umeå Lands församling, tillsammans med EFS i Västerbotten dessa medel. Detta har gjort det möjligt att utveckla Bönekursen, Ledarskapskursen och Föräldrakursen, samt att alla kurserna spelas in på video för att göra dem tillgängliga för kyrkor och bönhus runt om i stiftet/distriktet och landet. Detta blir klart våren Carlskyrkan har tagit fram fem olika kortkurser (tre syns ovan) som man kan erbjuda som en möjlighet att hitta en fördjupad gemenskap, få samtala om viktiga frågor, hitta sin roll och utvecklas. Snart kommer kurserna också att finnas tillgängliga via Internet. 9

10 DISTRIKTSINFORMATION FEBRUARI MARS APRIL KALENDER LUFF Vasakyrkan, Umeå Växa Följa Leda, Vasakyrkan, Umeå 27 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 28-4/3 Sportlovsläger, Klippen 5 Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå 13 LUFF Vasakyrkan, Umeå 14 Blåsardag, Vasakyrkan, Umeå 27 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 28 Växtkraft 3, Vasakyrkan, Umeå 2-6 Påskläger för alla 1, Klippen 6-10 Påskläger för alla 2, Klippen 9 Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå 18 Soul Children inspirationsdag, Vasakyrkan, Umeå 24 LUFF Vasakyrkan, Umeå 28 Växa Följa Leda, Umeå 29 Växa Följa Leda, Skellefteå GÅVOMEDELSRAPPORT Resultat 2014 och jan 2015 Insamlade gåvor 2014: Gåvor till Klippen: Sammanlagt 2014: Budgeterade gåvor 2014: kr kr kr kr TACK FÖR ÅRET som gått och alla gåvor som du varit med och samlat in till vårt gemensamma arbete i Västerbotten. Under december månad insamlades fantastiska kr. För hela året har kr samlats in varav kr till Klippenbyggnationerna. Nu är vi inne på 2015 och på senaste årsmöte beslutades om ett gåvomedelsmål på kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i distriktet. I januari har kr kommit in, varav från föreningar och kr från enskilda givare. Eva S Bäckström, ekonom Klippen Enskilda gåvor Föreningsgåvor BANKGIRO NR , BANKKONTO SEB (gäller även Salt) PERSONALNYTT MONIKA ANDERSSON fortsatt deltidsvik. på kansliet vt -15. EMMA ASPLUND visstidsanställd distriktskonsulent 75 % på kansliet i Umeå från januari. PER BÄCKMAN slutar som diakoniassitent 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från februari. ANNA EVERTSSON, präst 100 % i Solbackakyrkan, Holmsund från februari. INGELA FORSLUND tillbaka i tjänst som diakon 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från mars. KRISTOFFER HEDMAN, distriktsföreståndare 90 % på kansliet i Umeå, åter i tjänst från februari. ANDERS HOLMBOM, präst 100 %, pension från februari. ÅKE HÄGGLUND, präst 100 %, slutat i Lövånger och samarbetskyrkopräst i Sörbölekyrkan, Skellefteå sedan oktober. ANNAHELENA LINDBERG distriktskonsulent 75 % på kansliet, tjänstledig från februari och två år framå. LILIAN RÖNNBLOM husmor 60 % i Ersmarkskyrkan (Umeå), pension från april. ISAK SAMUELSSON ungdomspräst 100 % i Vasakyrkan, fortsatt tjänstledig på halvtid vt -15. ANDERS SANDBERG slutar som samarbetskyrkopräst i Ersmarkskyrkan (Umeå) från februari. MAGNUS SORÄNG präst 100 % i Grisbackakyrkan från januari. ELISABET SVEDBERG fortsatt projektanställning präst 50 % i Hemavan vt -15. MATTIAS WINBLAD VON WALTER tillsvidareanställd samarbetskyrkopräst 100 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från januari. LEDIGA TJÄNSTER HUSMOR/HUSFAR 60 % tillsvidaretjänst Ersmarkskyrkan, Umeå. KONSULENT/PASTOR 50 % visstidstjänst ( ) i Lövånger. FÖRSAMLINGSMUSIKER 100 % tillsvidaretjänst i Bergsbykyrkan. SAMARBETSKYRKOPRÄST tillsvidaretjänst 100 % i Mobackenkyrkan. 10

11 DISTRIKTSLEDNINGEN På väg med distriktsföreståndaren KALLELSE TILL ÅRSMÖTE EFS VÄSTERBOTTENS årsmöte äger rum den 14 maj kl i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning från 8.30 och mingelfika från kl SOM EN FINAL på min tjänstledighet fick jag möjlighet att tillbringa en vecka i Norge på den retreatgård jag för 18 år sedan arbetade som volontär på, Lia Gård. En god vecka för kropp, själ och ande. På gården håller man på att bygga en stavkyrka och mitt i byggarbetet prioriterade man att få den kommande sakristian eller sidokapellet i stort sett färdigt. I all enkelhet hade man satt upp ett anslag på dörren: Mariakapellet for deg som er uferdig. För dig som inte är klar än. FÖR MIG blev denna inbjudan lite av ett evangelium. Till Jesus får jag komma även om jag inte är klar över allting, även om jag inte har förstått allting, även om jag fortfarande tänker att jag är på resa genom livet och lär mig mer efterhand, även om jag mest skulle känna mig som jag bor i en kropp som behöver renoveras etc. I ETT KAPELL och över allt i livet finns möjligheten att möta Honom som är med oss alla dagar. För dig går Jesus med och vi får ta emot honom och vandra med Jesus. Jesus som har gjort allting klart för oss. Där i den vandringen kan det vara gott att veta att jag och mina medmänniskor inte är klara än, men att Jesus har gjort allting klart. Varför är det gott att veta? Jo, för då får jag ständigt vända mig till Jesus för att ta emot vägledning och hjälp att förstå hur jag ska gå. Tillsammans med medsyskon och Jesus kan vi upptäcka mer. JAG TÄNKER OCKSÅ att vi kan se fler perspektiv tillsammans över generationer. Tänk om det kan utmana oss så att i de av våra missionsföreningar där det är möjligt sänder vi flera yngre medlemmar till EFS och Salts årskonferens i Umeå. Själv gick jag i gymnasiet när jag blev utsedd till ombud för min missionsförening för första gången. Låt oss vandra tillsammans med varandra och med Honom som lovat att vara med alla dagar till tidens slut. KRISTOFFER HEDMAN Distriktsföreståndare SALT VÄSTERBOTTENS årsmöte blir den 14 maj kl i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning kl Välkomna! LÄGER SOMMAREN 2015 EN DEL funderar redan på EFS Västerbottens sommarläger. Allt är inte klart än men nedan kan man se vad som är på gång. Pricka in dati, i almanackan! Mer information om sommarläger i nästa nummer och på webben. För barn som gått ut 1:an 3:an Barnläger, Byske, juni Barnläger, Tavelsjö lägergård, juni Dagläger, Mobacken, (förskoleklass- 2:an) För barn som gått ut 4:an 7:an Soul Children, Solviks fhsk, Strömbäcks fhsk, 11-14/8 (något läger i Boliden, oklart datum) Blandade åldrar Familjeläger Storstrand, 5-8 juli Jag & mitt barnbarn, 4-5 augusti Soutläger Nybörjar scoutläger, Stortjärn, juni Scoutläger, Björnkälen, 2-5 juli VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENS I UMEÅ MAJ 2015 På uppdrag av EFS och Salt vill jag hälsa dig välkommen till årskonferensen Låt oss mötas, lyssna och tala med Gud och varandra! När vi ger oss tid att lyssna och tala med varandra och Gud får vi ta emot uppmuntran, utmaningar och kraft för att fortsätta vara en del i Guds plan för vår värld. Vi är Älskade, Rustade och Sända! Kristoffer Hedman Utmana dig själv! Vidgade vyer. Berikande möten. Bibelkunskap. Utmaningar. Djupa samtal. Satsa på ett läsår på Hemavans fjällstation! Start 24 augusti. Ansökan 15 april. Mer information finns på webben: samt i Budbärarens februarinummer. bibelfjall.se hfs.se 11

12 STEFANS SPEKULATIONER Att höra Guds röst DET FINNS MÅNGA saker jag inte förstår, och kanske inte heller någonsin kan eller skall förstå. Men vad som länge fascinerat mig är hur man kan få direkta tilltal av Gud och på så sätt höra Hens röst och förstå Hens vilja. Som historiker är det otroligt spännande att ges möjlighet att försöka följa hur Guds röst tolkats genom historien och så ännu idag. Genom historien har Guds tilltal bland annat å ena sidan uppmuntrat till korståg, den vita mannens överhöghet med påföljande kolonisation och slaveri, och å andra sidan till slaveriets avskaffande, alfabetiseringskampanjer i Sydamerika, och den amerikanska medborgarrättsrörelsen, för att nämna några få exempel. IDAG FÖRFASAS VI över Islamska statens ohyggliga härjningar eller annan terror i Allahs namn, vilket för vissa betyder att islam nu visar sitt sanna ansikte medan andra tar avstånd ifrån, och hävdar med emfas, att detta bygger på en vantolkning av Profetens ord. Jag vet inte vilket som är rätt i objektiv mening (även om det av uppenbara anledningar bara är att fördöma våld), men tydligen vet några vad som är Guds sanna ord och har mandat att utföra dennes vilja till vilket pris som helst oavsett sina medmänniskor lidande. JAG HAR HÖRT/läst/fått det predikat, vid ett flertal tillfällen, att man skall skilja på sak och person, Guds sanna ord och de tolkningar vi människor gör, och så vidare. Men kan vi fördöma någons handlingar utan att samtidigt döma personen? För går det överhuvudtaget att skilja på sak och person, Guds ord från hur det manifesteras av oss bräckliga människor? Personer som känner Guds ord får ju därutöver en ej ifrågasättbar auktoritet att falla tillbaka på. Det ligger ju dessutom i sakens natur att ifall Guds rena och sanna ord ifrågasätts, så kan man vara säker på att det är Guds tilltal man hört. För säger inte Bibeln att vi skall bli förföljda för Guds ord? Att rakryggat stå upp för Guds ord när det blåser är givetvis det enda rätta. SJÄLV VACKLAR JAG ju i tid och otid om allt möjligt, och kan faktiskt beundra dem som vet hur saker ligger till. Så skulle jag också vilja vara ibland. Tyvärr har det inte fallit på min lott. Hur vet man vad som är rätt? För att göra ett tvärt kast; idag diskuteras homosexualitet, samkönad kärlek och samkönade äktenskap inom bland annat EFS. Här kan jag själv inte förstå hur man självsäkert kan tolka Guds ord åt vare sig det ena eller andra hållet. Varför Gud skulle ha något emot att vuxna människor vill betyga sin kärlek till varandra genom att knyta äktenskapliga band, förstår jag dock inte. Bibeln är för övrigt knappast klar på den punkten för hade den varit det hade ingen behövt tolka den i endera riktningen, tänker jag. DEN NAIVA SIDAN av mig önskar att vi alla satte oss ned och sjöng We shall overcome, och faktiskt försökte acceptera varandra, för de bräckliga lerkärl som vi alla är. Men det verkar ju vara lättare sagt än gjort. STEFAN GELFGREN Nästa år i Berlin Astrid Seeberger 230 kr Oloflig beblandelse Anita Salomonsson 225 kr FÖRFATTARBESÖK Anita Salomonsson 18/2 Aktiva seniorer Vasakyrkan kl /2 Lycksele sjukhusbibliotek kl Åsele bibliotek kl /3 Grubbe bibliotek kl /3 Umeå Littfest Folkets hus kl /3 Vännäs bibliotek kl /3 Ursvikens bibliotek kl Skellefteå bibliotek kl /3 Holmsunds bibliotek kl Tomas Sjödin 12/3 Vasakyrkan kl Det är mycket man inte måste Tomas Sjödin 219 kr Astrid Seeberger 14/4 Alva kultur NUS kl Vasakyrkan kl /3 Lycksele sjukhusbibliotek kl Din Bok Skolgatan 58 C, Box 369, UMEÅ tfn 090/ , Bästa service och bredd 12

13 TILL MINNE VIVIANNE PALM Gjin, Martin, Assar och Valter tar paus i byggandet för en lunch i storstugan i Klippen. Klippenbygget framåt enligt planerna Byggandet av två nya hus på EFS fjällgård i Klippen fortskrider som önskat, med många frivilliga händer och stöd på olika sätt. NÄR VINTERSTORMARNA drar fram genom fjällvärlden är det i alla fall lugnt i fråga om nybyggnationen i Klippen. Lugnt så tillvida att allt löper enligt planerna, men samtidigt full aktivitet med folk som på ideell basis håller på att färdigställa de två nya husen på EFS fjällgård i Klippen. Det ena huset beräknas vara klart redan till sportlovet och det andra till sommaren. Som mest har det varit 17 personer där samtidigt, berättar Henric Johansson, projektledare för bygget. Totalt har uppskattningsvis bortåt 35 personer varit uppe och hjälp till att bygga, inklusive kökspersonal allt ifrån äldre män till unga tjejer. Förutom de som konkret målat och spikat och annat som hör till finns det också de som bidragit med till exempel bilar och målarfärg. Sista veckan i januari var ett gäng på åtta karlar på plats, både från Umeå, Skellefteå och ända från Stockholm hade en bil kört upp. De höll på och monterade innerdörrar, lade laminatgolv och fixade golv i toaletter, kompletterade innerväggar, spacklade och så vidare. ENLIGT HENRIC har man inte stött på några större problem, och ekonomin är också under kontroll. Lillstugan är såld och kommer att flyttas bara en liten bit för att kunna tjänstgöra som pendlingsbostad. Vår Herre har hjälpt oss med det här bygget. Och vi har haft väldigt roligt, säger Henric. Första helgen i september planeras bli invigningshelg för de nya husen. Ulf Andersson åkte från Stockholm till Klippen för att hjälpa till med nybygget en vecka. I NOVEMBER nåddes vi av budet att Vivianne Palm lämnat oss. Hon var en älskad profil som under hela sitt liv brann för arbetet inom EFS, främst arbetet med barn och ungdomar på olika sätt. Förutom verksamheten hemma i EFS föreningen i Bureå, var hon alltid redo att ställa upp och hjälpa till vid olika lägersammanhang, både i närområdet med även i andra delar av landet. Bland annat var hon under många år med och jobbade vid inte mindre än tretton Patrullriksläger över hela Sverige. Hon fick nu även uppleva sitt sista Patrullriks i somras på hemmaplan i Gärdsmark. DET SOM många kanske främst förknippar Vivianne med är hennes engagemang och arbete med EFS fjällgård i Klippen. Hon var under lång tid ansvarig för både bokningar och matbeställningar till gården, samt ansvarade under många läger för matlagningen. VI MINNS hennes tydliga roll som spindeln i nätet, med ett ordningssinne som gjorde att det fungerade mycket bra trots att det var många bollar luften och mycket att organisera. Hennes varma och generösa personlighet gjorde att hon lätt knöt många kontakter med människor i alla sammanhang. Vi saknar en fin medmänniska och våra tankar går nu till hennes närmaste, men det ljusa minnet efter Vivianne finns alltid kvar hos oss alla som fick glädjen av att lära känna henne. EFS Västerbotten genom JAN-ERIK WIKSTRÖM Text: LOTTEN MARKSTRÖM Foto: DANIEL ANDERSSON 13

14 ANNONSER Skellefteå Begravningsbyrå Byske Begravningsbyrå Den betydelsefulla gemenskapen skapas bland annat kring matbordet. Vad betyder Klippengården för dig? BLAND OSS klippenkamrater och i många andra sammanhang är det tydligt att EFS fjällgård i Klippen har en plats i mångas hjärtan. Jag har funderat på vad det är som gör att en gammal fjällgård kan vara så betydelsefull för så många människor. Jag har kommit fram till att det är gemenskapen som är den gemensamma nämnaren, i alla generationer positiva klippenbesökare jag pratat med. Det är något vi i styrelsen kommer att arbeta för att gården ska främja även i framtiden. Telefon (även jour) E-post: Besöksadress: Nygatan 16, Skellefteå, Storgatan 6, Byske (må,on 12-16) tel Ombud finns på följande orter: Bastuträsk , Norsjö och Lövånger Västerbotten Västsverige Vi löser Era transporter enkelt och effektivt JUST NU är det många som finner glädje och gemenskap i arbetet med att bygga våra nya Toppstugor. Välkommen du också att ta del i arbetet, vara med på något av de kommande lägren, eller genom bön för vårt arbete. Du kan även gärna bidra till vår gemenskap genom att ge en gåva till EFS Västerbotten Klippengården. Klippenkamraternas styrelse genom JOHAN ANDERSSON VÅRENS LÄGER I KLIPPEN 28/2-4/3 Sportlovsläger 2-6/4 Påskläger för alla /4 Påskläger för alla 2 Vi bygger bara det vi är bra på - Byggnader för butik, industri och lantbruk - Vi tar hand om bygget från början till slut Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris. FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB Häggbärsgatan 47, Kåge. Tel: , fax: Mobiltel:

15 UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2015 Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme. NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 14 april. ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m. ANNONSER VAD TYCKER DU? Vårt Budskap vill skriva om sådant som berör, utmanar, informerar och inspirerar. Har du förslag på vad vi ska ta upp i tidningen, eller vill du själv bidra? Hör av dig till redaktionen med bilder, artiklar, notiser eller idéer kring innehållet. Det kan vara ett brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad som är på gång i din församling/ förening eller i distriktet. ADRESS: Vårt Budskap, Vasagatan 17, Umeå. Telefon: 090/ , E-post: BEGRAVNINGAR GRAVSTENAR BOUPPTECKNINGAR FAMILJEJURIDIK SKELLEFTEÅ Kyrkogatan 8 tel UMEÅ V Norrlandsg. 18 B tel LYCKSELE Storgatan 26 tel Serviceföretaget i jordbrukets tjänst med maskiner från marknadens ledande leverantörer Även ett brett sortiment för Villa Trädgård Entreprenad En servande fackhandel Din trygghet FÄSTELEMENT skruvar, muttrar m.m. GJUTGODS gjutning, bearbetning, montering BALANSBLOCK broms, spärr VÄXLAR kugg- och tappväxlar Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund! Vi gör gärna hembesök Jour dygnet runt Vi säljer nyare Alen Begravningsbyrå Begravningar Bouppteckningar Gravstenar Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/ Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/ Ulf Påhlsson Christina Wendel Bilar Minibussar Transportfordon Persson Maskin AB tel Sandfors, Kåge 15

16 POSTTIDNING B vårt budskap Vasagatan Umeå När du ser mot himlen skall du komma ihåg att där finns din Fader. Där finns ingenting annat än vänlighet och kärlek. Där finns ett fadershjärta, men ingen vrede. Martin Luther Det modershjärtat har ej sin like i trofast kärlek, det ser jag nog. Vem fattar höjden, vem mäter djupet utav den kärlek, som för oss dog? Lina Sandell

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 Kristoffer Hedman predikar om Kristi kropp under högmässan på EFS -konferens Nära Jesus. 6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha

Nr 31, Årg 10 sept dec 2008. Skulle vilja tro. Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha Nr 31, Årg 10 sept dec 2008 Skulle vilja tro Genom motorcykelklubben kom Eva Possman i kontakt med Alpha 1 ISSN 1404-448X Redaktör: Johannes Nordemar johannes.nordemar@alphasverige.org Grafisk formgivning:

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013

Direkt. Tema: Om kraften i evangeliet. Kyrkans tradition vad säger det om oss? Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka. Nr 5 December 2013 Nr 5 December 2013 Direkt Tema: Om kraften i evangeliet Kyrkans tradition vad säger det om oss? LÄS MER PÅ S.6-7 Tio talar om tro! ett nedslag i Uppsala Korskyrka LÄS MER PÅ S.8-9 1 INNEHÅLL Anders Blåberg:

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Tillsammans genom livet?

Tillsammans genom livet? Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2011 Prata om relationen och ge den en chans När man känner att en relation har gått i baklås, då kan man vända sig till en familjerådgivning.

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR

NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR NR 4 SEPTEMBER 2013 EL SISTEMA FÖRÄNDRAR LIV FRÅN OBILDBAR TILL PROFESSOR kultursmockan september 2013 1 ledaren INGER CARLONBERG ORDFÖRANDE SMOK En vacker och skön sommar har nu snart tagit slut. Denna

Läs mer

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014

Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Årgång 60 nr 3 2014 Midsommarkonferens 2014 Gunnar Eliasson LEDAREN Vad vill du med resten av ditt liv? Gud är Gud och ingen annan för många av oss en konkret verklighet! Men vad ligger till grund för

Läs mer

Kyrkfack Ledare sid 3

Kyrkfack Ledare sid 3 1 TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND 2007 Kyrkfack Ledare sid 3 Intervju med Sven Thidevall sid 4 Nytt utlandsavtal Chef med koll på chefer INNEHÅLL Kyrkfack ges ut av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Box

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN

Gilead. Pingst.se. Upplagt för nya människor ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Pingst.se NR NYHETER REPORTAGE UNDERVISNING RECENSIONER KRÖNIKOR FOLK 2 JUNI 2011 ACCESS NYTT MATERIAL FÖR UNGDOMSLEDARE ÅRETS RÅDSLAG TOG BESLUT FÖR FRAMTIDEN Gilead Upplagt för nya människor GÖSTA ÅKERLUND

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Drömhelg för datornördarfoto:

Drömhelg för datornördarfoto: Där är man lite snällare helt enkelt Kyrkan är ställe där man får var sig själv. Det är samtidigt en plats där man kan göra skillnad. Det tycker Johan Hörnell, som kom in i församlingsarbetet i och med

Läs mer