vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen m i t r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r"

Transkript

1 vårt budskap m aj i EFS t fes r sa eå Um Blå EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman. 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 3 BIBELORDET TALAR 4 PÅ GÅNG I NORR 6 MEDVANDRARE

2 LEDARE Slumrande fråga har vaknat Hur ska man tolka det att EFS ger uppmaningar till sina präster hur de ska agera i specifika frågor? Frågan har aktualiserats under hösten i samband med att en debatt blossat upp om vigsel av personer av samma kön. Är det en ordningsfråga eller handlar det om bibelsyn, och hur ska frågan hanteras för att förhindra splittring eller medlemstapp? UNDER HÖSTEN har det förts en debatt i Budbäraren och sociala medier om präster inom EFS bör viga personer av samma kön. Missionsföreståndaren Stefan Holmström säger i Budbäraren att olika åsikter i frågan finns och ryms inom EFS, men samtidigt vädjar han till de präster som kan tänka sig att viga samkönade att avstå. Det har föranlett en del präster/pastorer att fråga vad som händer om de viger samkönade par, om de då blir tvungna att avsluta sin tjänstgöring inom EFS. PRÄSTER I EFS är vigda enligt Svenska kyrkans ordning och det är biskop och domkapitel som råder över prästämbetet (men missionsföreståndaren och distriktsföreståndaren har tillsynsansvar över tjänsteutövningen). Prästerna har vigselrätt men inte vigseltvång och därmed kan de avstå från att viga, oberoende av orsak. EFS styrelse har tidigare (2005) uttalat sig i frågan och vill värna äktenskapet mellan man och kvinna och dem som av samvetsskäl inte vill viga par av samma kön. ALLA INBLANDADE verkar tycka att frågan om att nå ut med evangeliet inte bör skymmas av en åsikts- eller ordningsfråga. Ser man på debatten kan det ju verka tvärtom. Var och i vilka forum skall då eventuella debatter eller samtal föras, där man träffas och muntligen kan bryta tankar och synpunkter mot varann (årsmöte, medarbetardagar osv)? Man kan också undra över att via tidningsintervju och debattinlägg gå ut med uppmaning till anställda hur de bör agera i en fråga. Det finns en del personer som redan valt eller överväger att lämna EFS på grund av att de upplever att rörelsen blivit mera trångsynt på senare år. Missionsföreståndaren vädjar om att ta hänsyn till det lokala sammanhanget men även till missionsrelationerna (internationellt). Men vad väger tyngre om de två hänsynstagandena går emot varandra? Ska åsikterna inom Mekane Yesuskyrkan i Etiopien styra EFS arbete i Sverige? Handlar det inte om ömsesidig respekt? Frågan kommer kanske att ställas på sin spets när EFS i november i år ordnar sina medarbetardagar i Addis Abeba. Mekane Yesuskyrkan har ju brutit samarbetet med Svenska kyrkan just på grund av denna fråga. I HÖSTAS var EFS Västerbottens distriktsföreståndare tjänstledig men såg det ändå som nödvändigt att agera genom att meddela de anställda i distriktet att enligt honom är det möjligt att ha olika åsikter om vigsel av personer av samma kö, och också att handla utifrån sin övertygelse. Frågan var även uppe på distriktets medarbetardagar. I samband med missionsföreståndarens besök i Västerbotten i mitten av februari inbjuds de anställda som så önskar till samtal med honom. FRÅGAN KVARSTÅR hur vi ska komma vidare och kunna ägna oss åt vårt uppdrag, inte sopa något under mattan, mötas i ärliga samtal och bevara enigheten. Bottnar allt i en grundläggande skillnad i bibelsyn och hur hanterar man det? Vad är sanning, eller kan man ens veta det? Om man inte vet, hur ska man då agera? I trosbekännelsen uttrycker vi som kyrka det vi är eniga om, det som förenar oss i vår tro. Kanske något att påminna sig om när frågorna tenderar att dra iväg på sidospår. KYRKAN OCH EFS vill inte vara någon åsiktsgemenskap; utan som kyrka handlar det om att dela tro och gemenskap och leva i en relation med Jesus. Kanske är det mest bara en lek med ord, för det mesta har vi åsikter om, ibland lika ibland olika. Om vi fokuserar för mycket på ordalydelser och hårklyverier, rätt och fel, riskerar vi att det uppstår splittring. Om vi inte tar tag i frågeställningar som dyker upp utan försöker kväva dem blir det knappast heller något gott resultat. Både inom Svenska kyrkan och EFS bör utrymme ges åt olika uppfattningar, om nu frågan om vigsel av personer med samma kön är en åsiktsfråga. DET ÄR INTE LÄTT att vara människa, och det vet Gud. Så må han förbarma sig över oss. Låt oss fortsätta samtala med och om Gud, Bibeln och livet, och förhoppningsvis glömmer vi inte att i vardagen slå följe med Jesus i stället för att kivas om vad som är rätt eller fel. Eller med Martin Lönnebos sätt att uttrycka sig: Valven skall vara höga och golven varma. LOTTEN MARKSTRÖM vårt budskap ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # 1 FEB 2015 REDAKTION: tfn 090/ fax 090/ , e-post TRYCK: Tryckeri City, Umeå REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/ ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/ KOMMUNIKATIONSRÅD: Lena Björkman 070/ , Matts Hägglund 070/ , Peter Lundström 070/ och Evelina Miderfjäll 072/ PRENUMERATION: 180 kr ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm 2

3 BETRAKTELSE GUDS ANDE OCH ORD EFS VÄSTERBOTTEN Distriktskansli i Umeå Vasagatan 17, Umeå tel. 090/ , fax: 090/ E-post: Kansliet i Skellefteå Stationsgatan 18, Skellefteå Tel. 0910/535 46, fax 0910/ Bankgiro , (Plusgiro ) Hemsida: LEDNINGSGRUPP: DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE Kristoffer Hedman 090/ EKONOM Eva S Bäckström 090/ PERSONALHANDLÄGGARE och INFORMATÖR Lotten Markström 090/ ÖVRIGA: DISTRIKTSKONSULENT Magdalena Sandberg 090/ DISTRIKTSKONSULENT Birgitta Bergner 072/ DISTRIKTSKONSULENT Emma Asplund 090/ DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå) Anna-Maria Niemann Björk 070/ UTVECKLINGSKONSULENT (Skellefteå) Henrik Näslund 073/ ADMINISTRATÖRER Lena Jonsson 090/ Margita Sundell 090/ IT-SAMORDNARE Göran Berglund 070/ DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Rune Hedman 070/ V ordf. Marianne Berglund 090/98421 SNABBT SVAR önskas! Så brukar många mail avslutas, och denna rad kanske säger mer om den som skriver den här betraktelsen än något annat, men jag skulle vilja påstå att det ofta är så vi också närmar oss Guds ord, Bibeln. Istället för att verkligen utsätta oss för ordets verkan och påverkan på våra liv så önskar vi det snabbt och lättsmält, annars förpassas Bibeln lätt till kategorin irrelevant och/eller trist. Det är kanske därför siffrorna pekar neråt när det gäller bibelläsandet och också bibelkunskapen bland kristna i Sverige idag?...ett lyssnande till Andens röst... JAG, SOM MÅNGA av er, kommer ihåg hur jag som nyfrälst och genom mina ungdomsår hade en enorm längtan efter Guds ord. Jag åt av ordet morgon, lunch, middag och kvällsmål! Det var min största glädje (Psalm 1:2-3)! Så underbart det var när Guds Ande fick upplysa Bibeln och jag fick se att den också gällde mig och vår generation idag! På något sätt önskar jag, för mig personligen och i de sammanhang jag står i, att vi får komma tillbaka till just denna enorma hunger efter Guds ord! GÅNG PÅ GÅNG står det om vikten av Guds ord och tillämpningen utav det (se exempelvis Psalm 119, Matt 4:1-11 och Heb 4:12). Detta visar att Bibeln faktiskt är sanningen vi har att rätta oss efter samt att den särskiljer Guds församling från alla andra sammanhang. Väl värt att notera är att bibelläsningen alltid måste räkna med att Guds Ande får belysa och tala till oss genom den. Bibeln är Andens svärd (Ef 6:17) i den strid vi har att utkämpa! Låt oss be den helige Ande om uppenbarelser i Guds ord detta år! DET TALAS OM att Anden är den stora bibelläraren. Utan Honom förstår vi inte vad som menas. Bjud in Honom när du studerar Guds ord, och du får vara med på ett bibelstudium som heter duga! En uppmaning som ständigt återkommer i Bibelns sista bok är: Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna (Upp 2:7, 11, 17, 29 och 3:6, 13, 22). Det finns ett lyssnande till Andens röst, som Guds församling måste uppfatta i denna tid. Det får vi påminnas om detta nådens år Därför är jag så glad att EFS har utropat år 2015 som Bibelns år! VILL AVSLUTA MED ett bibelord utifrån Josua bok: Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. (Josua 1:8, Folkbibeln min markering). BÖN: Helige Ande, hjälpare och lärare. Vi ber att du skulle upplysa skriften för oss och att vi detta år får se hur Bibeln kommer till liv. Tala till oss och ge oss en enorm hunger efter ditt ord. Vi längtar så och ber att ditt rike skulle tillkomma. Vi älskar dig. Amen. TIMOTHY DE BERNARDI Präst i Bureåkretsen 3

4 Solvik startar lärjungskola Ps. NÄR LIVET ÄR MÖRKT kan vi ibland tänka att det alltid kommer att förbli så. Vare sig det är sjukdom, arbetslöshet, sorg, oro, allmän tomhet eller något annat som gör livet svårt. Men de flesta av oss har erfarenhet av hur mörka tider kan följas av ljusare dagar. Därför är psalm 205 en god vän i själens vinterdagar: Vila i din väntan, stilla undret sker... MELODIN är skriven av organisten och kompositören Otto Olsson, mest känd för den mäktiga Advent, som våra körer gärna väljer som postludium på Första advent. Författaren Johann Friedrich Raeder använder två bilder ur naturens rytm. Först dygnets rytm: Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. Sedan årstidernas: Våren visar vägen, Gud gör allting nytt. Vår stora rönn på tomten står just nu alldeles kal. Men om jag inte sågar ned den, så ska den på nytt glädja oss i sommar med nya blad och blommor och stora bärklasar. VILA I DIN VÄNTAN... Vad ville den tyske köpmannen Raeder säga oss med det? Det måste väl vara att det finns någonting gott i det han kallar vilan att kunna vara lugn och behålla någon form av hopp också i den svåra tiden; att tänka att med tiden kommer en lösning, även om jag inte kan se den idag. Att våga tro att någonting händer även när det inte ser ut som om något händer. I VÅRA LIV dyker det upp problem och svårigheter. Somligt kan man reda ut direkt, annat är mycket svårare och man ser inte lösningen. Ibland krävs det ändå handling. Men lika ofta kan den rätta vägen vara att se tiden an. Att vila i att vissa saker faktiskt löser upp sig självt. Det som verkar som ett berg för dig idag kan krympa ihop till en liten kulle om en tid, eller rentav försvinna helt. Ibland sker det nästan omärkligt; stilla undret sker. Därför att medan vi följer psalmens råd och vilar i vår väntan, så är det en annan, starkare kraft som är verksam. TORBJÖRN ARVIDSSON Från hösten kommer Solviks folkhögskola att starta en lärjungskola på distans. Detaljerna är ännu inte klara men förberedelserna är i full gång. BESLUT OM att starta lärjungskolan I mästarens fotspår är tagna och Solviks folkhögskola har anställt Olof Edsinger på deltid som lärare och kursföreståndare. Just nu filar man på kursinnehåll och -information. Vi gör det här bland annat för att skolan ska få en kristen profilering, säger rektor Dan Lundsten. Folkhögskolorna är dessutom tvungna att tillhandahålla distanskurser och så vill man från Solvik nå nya målgrupper. Exakt vilken målgrupp den här distanskursen skall riktas sig mot är ännu inte klart. Utbildningen startar i augusti och går på terminsbasis, sexton veckor. Olof Edsinger är teolog, författare och har tidigare arbetat som generalsekreterare för Salt barn och unga i EFS. LOTTEN MARKSTRÖM Tillväxt- och nyplanteringsakademi till Skellefteå EFS riks planerar att starta en Tillväxt- och nyplanteringsakademi i Skellefteå från hösten. UNDER DE SENASTE fyra åren har EFS använt sig av Tillväxt- och nyplanteringsakademi (TNA) i sitt utvecklingsarbete och ett tjugofemtal föreningar har därigenom fått stöttning. I vår avslutas Växtkraft-satsningen i Västerbotten där tjugofem föreningar har deltagit. Många av dem vill jobba vidare med utveckling. Adderar man till ett ytterligare antal föreningar från Norrbotten så finns det underlag för att satsa på en Tillväxt- och nyplanteringsakademi Norr, med säte i Skellefteå. Nu planeras för att den ska kunna köra igång från slutet av september AKADEMIN PÅMINNER om Växtkraft men har fem träffar i stället för tre och pågår under två års tid. Man behöver inte ha gått Växtkraft även om det är en bra grund för att få delta och föreningar kan haka på fortlöpande. Är man med i TNA har man tillgång till handledning och jobbar konkret med en handlingsplan (inte så mycket inspiration och verktyg som i Växtkraft). Kostnaden för detta ligger främst på EFS riks medan deltagande föreningar betalar mat, logi och resor. Ansvariga på riks är utvecklingskonsulent Martin Alexandersson och inspiratör/utvecklingskonsulent Ingrid Lundström. LOTTEN MARKSTRÖM 4

5 På Blåsarfesten den maj i Umeå kommer både unga och äldre att kunna spela tillsammans. Bilden är från EFS årskonferens i Skellefteå FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM. Det blir blåsigt i Umeå i maj I samband med EFS årskonferens arrangeras i år en så kallad Blåsarfest, som är öppen både för orkestrar och enskilda blåsare. Lars-Olov Sjöström från Holmsund är en av dem som gärna vill vara med. EFS BLÅSARFEST brukar ordnas ungefär vart tredje år i samband med årskonferensen. I år drar den igång på Kristi himmelsfärdsdagen och når sin höjdpunkt på lördagen med konsert på kvällen, för att avslutas söndag eftermiddag. När jag såg att det skulle bli Blåsarfest i stan började jag fundera på att skaffa mig ett nytt althorn, berättar Lars-Olov. Hans gamla instrument börjar bli lite till åren med trög ventilmekanism och har tappat sin lyster. På senare år har han framför allt spelat EN AV DEM SOM till altfiol i Umeå musiksällskap, vardags inte är med i någon men vid Roseniusspelens blåsorkester men som blev 25-årsjubileum i fjol spelade sugen på att plocka fram sitt Lars-Olov Sjöström ser han med i blåsorkestern, instrument och hänga med är fram emot Blåsarfesten. något som gav mersmak. Lars-Olov Sjöström. Han har tidigare varit med på tre-fyra blåsarfester MAN MÅSTE alltså inte vara med i och är ingen nybörjare precis. Redan på någon blåsorkester eller något brassband talet var han själv en av ledarna för för att delta i Blåsarfesten. När man väl blåset i Mossebo och i Växjö. anmält sig får man ta del av repertoaren och hinner öva hemma. Dessutom ordnas en blåsardag under våren, och den ger tillfälle att öva tillsammans med andra. BLÅSARFESTEN innehåller bland annat repetitioner, seminarier, spelningar både i kyrkor och på torg och så en egen konsert. På kvällstid kan man delta i årskonferensens program. För mer information hänvisas till webben eller distriktskonsulent Birgitta Bergner. LOTTEN MARKSTRÖM Håll dig uppdaterad om Blåsarfesten via webben 5

6 Medvandrare och inte bläckfiskar Salt har lanserat ett nytt material om att vara medvandrare, som handlar om att växa tillsammans i lärjungaskap. Det är ett försök att överbrygga generationsklyftorna i kyrkan. VI VILL INTE att svenska kristna ska bestå av bläckfiskar, säger Markus Holmström, kommunikatör på Salt (riks). Han syftar då på en typ av bläckfiskar som har en stor hjärnkapacitet, men då de inte förmår föra över kunskapen till nästa generation måste den starta från noll i fråga om kunnande. Vi som människor har den förmågan och då behöver vi också använda oss av den, annars riskerar vi att mycket kunskap och erfarenhet går förlorad. SALT HAR NYLIGEN startat något som heter Medvandrare. Konceptet är enkelt och beprövat. Det handlar om att kristna ur olika generationer följs åt en bit längs sin livsväg och delar med sig av sitt liv och sina tankar; man läser också Bibeln tillsammans. Det är enkla träffar men de sker under organiserade former. Man behöver inte prestera något men lite förberedelser krävs i form av bön och att ta initiativ till att träffas, men sen handlar det om att bara vara och lyssna. Man träffas tre gånger à 1,5-2 timmar och personerna ska vara av samma kön, för att förhindra onödiga komplikationer. Det handlar om ömsesidighet, om att göra sig tillgänglig för någon annan och att kunna visa sig sårbar, berättar Markus. Han poängterar att det inte handlar om själavård, terapi eller att agera andlig ledare. Målet är att växa som lärjungar. EN ANLEDNING till att man lyft fram det här konceptet är att det i vår tid och vårt land finns en stor åtskillnad mellan generationerna. De unga googlar efter svar i stället för att fråga föräldrarna eller andra vuxna. I det kyrkliga sammanhanget vill man också att ungdomar skall bli sedda som hela människor, inte bara som någon slags arbetskraft. Ett annat mål är trygga människor som följer Jesus och leder andra till honom. EN FÖRDEL med medvandrarskap kan vara att man vidgar sina perspektiv och får nya synvinklar. Man kan också få en större förståelse av varför det i det kristna sammanhanget man befinner sig i ser ut som det gör idag, eller varför man gör som man gör. Man kan förstå samtiden genom historien och också att tron kan se olika ut under olika tider i livet. Man lär sig respektera varandra. SÅ OM VI VILL växa tillsammans i lärjungaskap, då är det bara att dra igång med att vara en medvandrare. Text och bild: LOTTEN MARKSTRÖM MEDVANDRARE - INFO Man kan få mer information från Johanna Björkman på Salt (ledare för projektet) och så finns ett häfte om medvandrarskap att köpa för 50 kronor (Se medvandrare/) Markus Holmström kommunikatör på Salt berättar om hur konceptet Medvandrare fungerar. 6

7 Ideella medarbetare inom EFS och Svenska kyrkans anställda hade sökt sig till det öppna programmet under Medarbetardagarna på Strömbäcks folkhögskola. Uppbygglig start på arbetsåret Årets medarbetardagar strax efter Trettondagen blev för många av EFS Västerbottens anställda och biträdande medarbetare en härlig start efter jul- och nyårsledighet. Även en del anställda i Svenska kyrkan och ideella i EFS hade sökt sig till Strömbäcks folkhögskola till det öppna programmet på onsdag kväll. ROBERT KOSS fanns med båda dagarna och höll seminarier om Mångfaldens möjligheter olikheter som styrka. Först handlade det om drivkrafter som motiverar vårt beteende, sedan kom han in på utveckling av kommunikationsförmågan och avslutade med konflikthantering. Robert Koss, bosatt i Skellefteå, är präst och certifierad handledare för UGL (utveckling, grupp och ledare). Seminarierna handlade bland annat om tillhörighet, rädsla, självkänsla, personlighet och beteenden. Om man tar vara på de tankar och ledtrådar som gavs och arbetar vidare med dem kan de vara till god hjälp i de olika arbetslagen och sammanhangen. Stiftsadjunkten Robert Koss medverkade på medarbetardagarna. UNDER DE VALBARA och öppna passen medverkade Helen Tanzborn, Anita Forsgren, Markus Holmström, Elisabet Svedberg och Anders Sandberg. Helen som är sång- och rytmikpedagog erbjöd två olika pass utifrån sitt kunnande, också med lite afrikanskt inslag. Anita från kyrkans familjerådgivning höll i ett samtal om livet och frågorna i barnfamiljer. Markus, kommunikatör på Salt riks, delade med sig av hur man designar för barn och ungdomar utifrån Salts kommunikationsprofil och berättade också i ett annat seminarium om resursmaterialet Medvandrare. Elisabet, präst och lärare på Bibelfjäll, höll i ett seminarium om Bibelns drama, där deltagarna på ett konkret sätt fick arbeta med en bibeltext. Anders, präst i Umeå, delade med sig av sina erfarenheter om barn och gudstjänst, utifrån barnmöjliggörarprojektet och Skattengudstjänster i Ersmarkskyrkan. EN AV DAGARNA fanns också tjänstledige distriktsföreståndaren Kristoffer Hedman på plats för att ge utrymme åt frågan om vigsel av homosexuella som debatterats i olika forum under hösten, och som aktualiserats i Västerbotten. ONSDAGENS AFTONANDAKT blev en upplevelse lite utöver det vanliga, då den kopplade till världens förföljda kristna. Kyrkan var avspärrad och polisbevakad så att de som skulle på andakt var tvungna att samlas på två andra ställen, som de försynt fick meddelande om. Väl på plats fanns ingen bibel och inga sångböcker, andaktshållaren hade sin bibeltext skrivet på ett litet papper, nedstoppat i skon. De som samlades under nordkoreanska förhållanden var tvungna att prata och sjunga i viskande ton, medan den andra gruppen kunde sjunga och prata högt i skydd av stadens brus och i konkurrens av utrop från minareten. TORSDAG MORGON kunde deltagarna som vanligt träffas i kyrkan och där ta del av en bibelmeditation under ledning av Lars-Martin Nygren. Likaså var det fritt att under den avslutande sångstunden i kyrkan, klämma i så högt man ville i den variation av psalmer, som Torbjörn Arvidsson hade valt ut och kort introducerade. SÅ FICK EFS-MEDARBETARE efter några dagars fin gemenskap och inspiration återvända till sina respektive arbetsplatser för att fortsätta med sitt verk för Guds rikes tillväxt. LOTTEN MARKSTRÖM 7

8 Måltidsgemenskap har en positiv effekt och öppnar upp för djupare samtal längre fram. FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM. KURSKONCEPT SOM GETT RINGAR PÅ VATTNET Kortkurskonceptet som utvecklats i Carlskyrkan under snart tio år är nu redo för export. Snart finns kurserna som videoinspelningar och material att ladda ner från nätet, för andra föreningar och församlingar att använda i det egna sammanhanget. Kurserna har utarbetats för att främja ett öppet samtalsklimat, en djupare gemenskap och fördjupad tro och liv. ALLT STARTADE 2001 när Carlskyrkan började med Alpha-kurser. Alpha är ju ett känt koncept, en kurs i kristen tro som används över hela världen av olika kyrkor och samfund, och som haft miljontals deltagare. Förutom själva innehållet i kursen grunderna i kristen tro och den inverkan som det hade på kursdeltagarna så upptäckte man att själva kurskonceptet och kurskvällarnas upplägg hade mycket positiva effekter i sig och därför ville man bygga vidare på det. NÄSTA STEG kom 2006 då man började med Relationskursen, som utgår från materialet i Äktenskapskursen (liksom Alpha-kursen med ursprung i Holy Trinity Brompton, London) en förebyggande kurs för dem som lever i ett parförhållande. I det fortsatta arbetet med Alpha-kurser upptäckte man att det kunde kännas lite för långt för att aktiva människor utanför kyrkan och folk mitt i livet skulle anmäla sig för många ett stort steg att börja en kurs som pågick en hel termin. För att möta det behovet tog Carlskyrkan fram en egen kurs Tro Hopp & Kärlek; en kortkurs i kristen tro, som bestod av endast tre samlingar, något som underlättade både för nya och gamla att gå den. Tre kvällar var inte omöjligt att rymma i livspusslet och sedan erbjöds Alpha-kursen för den som ville fortsätta, och då var steget in i den inte lika långt. CARLSKYRKAN HAR många ideella engagerade och en uttalad intention att arbeta gåvobaserat, ge möjlighet till delaktighet och medskapande. Här såg Det bör med vän pen och goda sa let... 8

9 man ett behov hos människor att på ett djupare plan upptäcka vem man är och hur man bäst kan komma till sin rätt i både kyrka och samhälle. Utifrån detta utvecklades 2010 Talangkursen ta vara på dina talanger, för Guds skull. Det är en kurs som ger hjälp att hitta sina gåvor och sin funktion. GENOM ETT RIKTAT församlingsbidrag (se rutan till höger) gavs under 2012 möjlighet att ta fram ytterligare kurser som man sett ett behov av: Bönekursen Om konsten att utvecklas i sin relation till Gud, Ledarkursen Att leda sig själv och andra att växa och utvecklas i ett tjänande ledarskap och Föräldrakursen Om konsten att vara förälder en kurs i att stärkas i sitt föräldraskap. Alla goda ting är tre och för samtliga kurser har målet varit att: Möta de behov man sett på olika områden. I kyrkan skapa och odla det öppna samtalets kultur. Öppna vägen in till kyrkan och den kristna tron. De egenproducerade kurserna har alla tre träffar och att kurserna inte omfattar så många samlingar har gjort att fler tagit steget att anmäla sig. ALLA KURSER FÖLJER Alphas koncept man äter middag tillsammans, lyssnar till ett föredrag och samtalar sedan i små grupper kring det som man lyssnat till tre komponenter som alla har sitt värde: Måltiden tillsammans. Det är den modell Jesus ofta använde sig av när han skapade relationer till människor. Den skapar en positiv känsla för kursen och deltagarna behöver inte stressa med middagsbestyr hemma utan örjar änskach det samta- kan komma till dukat bord där de kan bekanta sig med varandra, prata av sig om väder och vind. Middagspratet lägger grunden för trygghet och det goda samtalet. Föredraget. I föredraget får man tillfälle att dela det som är kursens innehåll. Föreläsarna använder sig av powerpoint-presentationer och deltagarna får åhörarkopior med huvuddragen och möjlighet att anteckna egna reflektioner. Att de får med sig materialet hem gör också att de har möjlighet att återvända till det de lyssnat till och fundera vidare. Det öppna samtalet. Efter föredraget serveras kaffe/té och en efterrättskaka som man tar med till sin samtalsgrupp. Grupperna hålls i en samtalsvänlig storlek, 6-8 personer. I gruppen samtalar man sedan om det som man lyssnat till i föredragen. Grundidén är, liksom i Alpha, respekten. Samtalsledarens viktigaste roll är att få deltagare att dela sina tankar och känslor inför ämnet och skapa ett öppet samtalsklimat där alla får provtänka och prov-tro. Man behöver inte hålla med någon annan eller föredragshållaren, men genom att lyssna till vad olika människor tycker, tänker och känner berikas man av varandra. MÅNGA SOM GÅTT någon kurs fortsätter med andra kurser. Man attraheras av den goda gemenskapen i det mindre sammanhanget och av möjligheten till reflektion och utveckling. Ett flertal som inte tidigare var aktiva i kyrkan har hittat in i församlingsgemenskapen. Gudstjänst och förkunnelse är en central del i den kristna kyrkans liv och puls men det är väldigt sällan som människor som inte är aktiva i kyrkan börjar i den änden. För det börjar inte med gudstjänsten, det börjar med vänskapen och det goda samtalet och där kan kurserna vara en väg in i gemenskapen, både för troende som icke-troende. FÖR ATT GÖRA KURSERNA tillgängliga för fler har de processats och reviderats i olika samtalsgrupper och omgångar. Tro, Hopp & Kärlek-kursen och Föräldrakursen spelades in på video under hösten 2014 och under våren 2015 spelas de återstående kurserna in (Bönekursen, Talangkursen och Ledarskapskursen). Förhoppningen är att de ska bli till nytta för en större publik. Video och kursmaterial kommer att finnas för nedladdning både på Carlskyrkans hemsida, och likaså på EFS Västerbottens och Luleå stift webbplatser. Talangkursen startar den 10 mars och till den kan man anmäla sig på Carlskyrkans hemsida, Där finns också information om kursinnehåll och övriga kurser. BERITH SONNING UTVECKLADE KORTKURSER År 2011 väcktes möjligheten att få bidrag till utveckling av kortkurser via ett riktat församlingsbidrag från Luleå Stift. Carlskyrkan sökte då tillsammans med andra samarbetskyrkor i Umeå (Ersmark och Grisbacka) Ålidhems församling, Umeå Stads församling och Umeå Lands församling, tillsammans med EFS i Västerbotten dessa medel. Detta har gjort det möjligt att utveckla Bönekursen, Ledarskapskursen och Föräldrakursen, samt att alla kurserna spelas in på video för att göra dem tillgängliga för kyrkor och bönhus runt om i stiftet/distriktet och landet. Detta blir klart våren Carlskyrkan har tagit fram fem olika kortkurser (tre syns ovan) som man kan erbjuda som en möjlighet att hitta en fördjupad gemenskap, få samtala om viktiga frågor, hitta sin roll och utvecklas. Snart kommer kurserna också att finnas tillgängliga via Internet. 9

10 DISTRIKTSINFORMATION FEBRUARI MARS APRIL KALENDER LUFF Vasakyrkan, Umeå Växa Följa Leda, Vasakyrkan, Umeå 27 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 28-4/3 Sportlovsläger, Klippen 5 Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå 13 LUFF Vasakyrkan, Umeå 14 Blåsardag, Vasakyrkan, Umeå 27 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 28 Växtkraft 3, Vasakyrkan, Umeå 2-6 Påskläger för alla 1, Klippen 6-10 Påskläger för alla 2, Klippen 9 Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå 18 Soul Children inspirationsdag, Vasakyrkan, Umeå 24 LUFF Vasakyrkan, Umeå 28 Växa Följa Leda, Umeå 29 Växa Följa Leda, Skellefteå GÅVOMEDELSRAPPORT Resultat 2014 och jan 2015 Insamlade gåvor 2014: Gåvor till Klippen: Sammanlagt 2014: Budgeterade gåvor 2014: kr kr kr kr TACK FÖR ÅRET som gått och alla gåvor som du varit med och samlat in till vårt gemensamma arbete i Västerbotten. Under december månad insamlades fantastiska kr. För hela året har kr samlats in varav kr till Klippenbyggnationerna. Nu är vi inne på 2015 och på senaste årsmöte beslutades om ett gåvomedelsmål på kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i distriktet. I januari har kr kommit in, varav från föreningar och kr från enskilda givare. Eva S Bäckström, ekonom Klippen Enskilda gåvor Föreningsgåvor BANKGIRO NR , BANKKONTO SEB (gäller även Salt) PERSONALNYTT MONIKA ANDERSSON fortsatt deltidsvik. på kansliet vt -15. EMMA ASPLUND visstidsanställd distriktskonsulent 75 % på kansliet i Umeå från januari. PER BÄCKMAN slutar som diakoniassitent 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från februari. ANNA EVERTSSON, präst 100 % i Solbackakyrkan, Holmsund från februari. INGELA FORSLUND tillbaka i tjänst som diakon 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från mars. KRISTOFFER HEDMAN, distriktsföreståndare 90 % på kansliet i Umeå, åter i tjänst från februari. ANDERS HOLMBOM, präst 100 %, pension från februari. ÅKE HÄGGLUND, präst 100 %, slutat i Lövånger och samarbetskyrkopräst i Sörbölekyrkan, Skellefteå sedan oktober. ANNAHELENA LINDBERG distriktskonsulent 75 % på kansliet, tjänstledig från februari och två år framå. LILIAN RÖNNBLOM husmor 60 % i Ersmarkskyrkan (Umeå), pension från april. ISAK SAMUELSSON ungdomspräst 100 % i Vasakyrkan, fortsatt tjänstledig på halvtid vt -15. ANDERS SANDBERG slutar som samarbetskyrkopräst i Ersmarkskyrkan (Umeå) från februari. MAGNUS SORÄNG präst 100 % i Grisbackakyrkan från januari. ELISABET SVEDBERG fortsatt projektanställning präst 50 % i Hemavan vt -15. MATTIAS WINBLAD VON WALTER tillsvidareanställd samarbetskyrkopräst 100 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från januari. LEDIGA TJÄNSTER HUSMOR/HUSFAR 60 % tillsvidaretjänst Ersmarkskyrkan, Umeå. KONSULENT/PASTOR 50 % visstidstjänst ( ) i Lövånger. FÖRSAMLINGSMUSIKER 100 % tillsvidaretjänst i Bergsbykyrkan. SAMARBETSKYRKOPRÄST tillsvidaretjänst 100 % i Mobackenkyrkan. 10

11 DISTRIKTSLEDNINGEN På väg med distriktsföreståndaren KALLELSE TILL ÅRSMÖTE EFS VÄSTERBOTTENS årsmöte äger rum den 14 maj kl i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning från 8.30 och mingelfika från kl SOM EN FINAL på min tjänstledighet fick jag möjlighet att tillbringa en vecka i Norge på den retreatgård jag för 18 år sedan arbetade som volontär på, Lia Gård. En god vecka för kropp, själ och ande. På gården håller man på att bygga en stavkyrka och mitt i byggarbetet prioriterade man att få den kommande sakristian eller sidokapellet i stort sett färdigt. I all enkelhet hade man satt upp ett anslag på dörren: Mariakapellet for deg som er uferdig. För dig som inte är klar än. FÖR MIG blev denna inbjudan lite av ett evangelium. Till Jesus får jag komma även om jag inte är klar över allting, även om jag inte har förstått allting, även om jag fortfarande tänker att jag är på resa genom livet och lär mig mer efterhand, även om jag mest skulle känna mig som jag bor i en kropp som behöver renoveras etc. I ETT KAPELL och över allt i livet finns möjligheten att möta Honom som är med oss alla dagar. För dig går Jesus med och vi får ta emot honom och vandra med Jesus. Jesus som har gjort allting klart för oss. Där i den vandringen kan det vara gott att veta att jag och mina medmänniskor inte är klara än, men att Jesus har gjort allting klart. Varför är det gott att veta? Jo, för då får jag ständigt vända mig till Jesus för att ta emot vägledning och hjälp att förstå hur jag ska gå. Tillsammans med medsyskon och Jesus kan vi upptäcka mer. JAG TÄNKER OCKSÅ att vi kan se fler perspektiv tillsammans över generationer. Tänk om det kan utmana oss så att i de av våra missionsföreningar där det är möjligt sänder vi flera yngre medlemmar till EFS och Salts årskonferens i Umeå. Själv gick jag i gymnasiet när jag blev utsedd till ombud för min missionsförening för första gången. Låt oss vandra tillsammans med varandra och med Honom som lovat att vara med alla dagar till tidens slut. KRISTOFFER HEDMAN Distriktsföreståndare SALT VÄSTERBOTTENS årsmöte blir den 14 maj kl i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning kl Välkomna! LÄGER SOMMAREN 2015 EN DEL funderar redan på EFS Västerbottens sommarläger. Allt är inte klart än men nedan kan man se vad som är på gång. Pricka in dati, i almanackan! Mer information om sommarläger i nästa nummer och på webben. För barn som gått ut 1:an 3:an Barnläger, Byske, juni Barnläger, Tavelsjö lägergård, juni Dagläger, Mobacken, (förskoleklass- 2:an) För barn som gått ut 4:an 7:an Soul Children, Solviks fhsk, Strömbäcks fhsk, 11-14/8 (något läger i Boliden, oklart datum) Blandade åldrar Familjeläger Storstrand, 5-8 juli Jag & mitt barnbarn, 4-5 augusti Soutläger Nybörjar scoutläger, Stortjärn, juni Scoutläger, Björnkälen, 2-5 juli VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENS I UMEÅ MAJ 2015 På uppdrag av EFS och Salt vill jag hälsa dig välkommen till årskonferensen Låt oss mötas, lyssna och tala med Gud och varandra! När vi ger oss tid att lyssna och tala med varandra och Gud får vi ta emot uppmuntran, utmaningar och kraft för att fortsätta vara en del i Guds plan för vår värld. Vi är Älskade, Rustade och Sända! Kristoffer Hedman Utmana dig själv! Vidgade vyer. Berikande möten. Bibelkunskap. Utmaningar. Djupa samtal. Satsa på ett läsår på Hemavans fjällstation! Start 24 augusti. Ansökan 15 april. Mer information finns på webben: samt i Budbärarens februarinummer. bibelfjall.se hfs.se 11

12 STEFANS SPEKULATIONER Att höra Guds röst DET FINNS MÅNGA saker jag inte förstår, och kanske inte heller någonsin kan eller skall förstå. Men vad som länge fascinerat mig är hur man kan få direkta tilltal av Gud och på så sätt höra Hens röst och förstå Hens vilja. Som historiker är det otroligt spännande att ges möjlighet att försöka följa hur Guds röst tolkats genom historien och så ännu idag. Genom historien har Guds tilltal bland annat å ena sidan uppmuntrat till korståg, den vita mannens överhöghet med påföljande kolonisation och slaveri, och å andra sidan till slaveriets avskaffande, alfabetiseringskampanjer i Sydamerika, och den amerikanska medborgarrättsrörelsen, för att nämna några få exempel. IDAG FÖRFASAS VI över Islamska statens ohyggliga härjningar eller annan terror i Allahs namn, vilket för vissa betyder att islam nu visar sitt sanna ansikte medan andra tar avstånd ifrån, och hävdar med emfas, att detta bygger på en vantolkning av Profetens ord. Jag vet inte vilket som är rätt i objektiv mening (även om det av uppenbara anledningar bara är att fördöma våld), men tydligen vet några vad som är Guds sanna ord och har mandat att utföra dennes vilja till vilket pris som helst oavsett sina medmänniskor lidande. JAG HAR HÖRT/läst/fått det predikat, vid ett flertal tillfällen, att man skall skilja på sak och person, Guds sanna ord och de tolkningar vi människor gör, och så vidare. Men kan vi fördöma någons handlingar utan att samtidigt döma personen? För går det överhuvudtaget att skilja på sak och person, Guds ord från hur det manifesteras av oss bräckliga människor? Personer som känner Guds ord får ju därutöver en ej ifrågasättbar auktoritet att falla tillbaka på. Det ligger ju dessutom i sakens natur att ifall Guds rena och sanna ord ifrågasätts, så kan man vara säker på att det är Guds tilltal man hört. För säger inte Bibeln att vi skall bli förföljda för Guds ord? Att rakryggat stå upp för Guds ord när det blåser är givetvis det enda rätta. SJÄLV VACKLAR JAG ju i tid och otid om allt möjligt, och kan faktiskt beundra dem som vet hur saker ligger till. Så skulle jag också vilja vara ibland. Tyvärr har det inte fallit på min lott. Hur vet man vad som är rätt? För att göra ett tvärt kast; idag diskuteras homosexualitet, samkönad kärlek och samkönade äktenskap inom bland annat EFS. Här kan jag själv inte förstå hur man självsäkert kan tolka Guds ord åt vare sig det ena eller andra hållet. Varför Gud skulle ha något emot att vuxna människor vill betyga sin kärlek till varandra genom att knyta äktenskapliga band, förstår jag dock inte. Bibeln är för övrigt knappast klar på den punkten för hade den varit det hade ingen behövt tolka den i endera riktningen, tänker jag. DEN NAIVA SIDAN av mig önskar att vi alla satte oss ned och sjöng We shall overcome, och faktiskt försökte acceptera varandra, för de bräckliga lerkärl som vi alla är. Men det verkar ju vara lättare sagt än gjort. STEFAN GELFGREN Nästa år i Berlin Astrid Seeberger 230 kr Oloflig beblandelse Anita Salomonsson 225 kr FÖRFATTARBESÖK Anita Salomonsson 18/2 Aktiva seniorer Vasakyrkan kl /2 Lycksele sjukhusbibliotek kl Åsele bibliotek kl /3 Grubbe bibliotek kl /3 Umeå Littfest Folkets hus kl /3 Vännäs bibliotek kl /3 Ursvikens bibliotek kl Skellefteå bibliotek kl /3 Holmsunds bibliotek kl Tomas Sjödin 12/3 Vasakyrkan kl Det är mycket man inte måste Tomas Sjödin 219 kr Astrid Seeberger 14/4 Alva kultur NUS kl Vasakyrkan kl /3 Lycksele sjukhusbibliotek kl Din Bok Skolgatan 58 C, Box 369, UMEÅ tfn 090/ , Bästa service och bredd 12

13 TILL MINNE VIVIANNE PALM Gjin, Martin, Assar och Valter tar paus i byggandet för en lunch i storstugan i Klippen. Klippenbygget framåt enligt planerna Byggandet av två nya hus på EFS fjällgård i Klippen fortskrider som önskat, med många frivilliga händer och stöd på olika sätt. NÄR VINTERSTORMARNA drar fram genom fjällvärlden är det i alla fall lugnt i fråga om nybyggnationen i Klippen. Lugnt så tillvida att allt löper enligt planerna, men samtidigt full aktivitet med folk som på ideell basis håller på att färdigställa de två nya husen på EFS fjällgård i Klippen. Det ena huset beräknas vara klart redan till sportlovet och det andra till sommaren. Som mest har det varit 17 personer där samtidigt, berättar Henric Johansson, projektledare för bygget. Totalt har uppskattningsvis bortåt 35 personer varit uppe och hjälp till att bygga, inklusive kökspersonal allt ifrån äldre män till unga tjejer. Förutom de som konkret målat och spikat och annat som hör till finns det också de som bidragit med till exempel bilar och målarfärg. Sista veckan i januari var ett gäng på åtta karlar på plats, både från Umeå, Skellefteå och ända från Stockholm hade en bil kört upp. De höll på och monterade innerdörrar, lade laminatgolv och fixade golv i toaletter, kompletterade innerväggar, spacklade och så vidare. ENLIGT HENRIC har man inte stött på några större problem, och ekonomin är också under kontroll. Lillstugan är såld och kommer att flyttas bara en liten bit för att kunna tjänstgöra som pendlingsbostad. Vår Herre har hjälpt oss med det här bygget. Och vi har haft väldigt roligt, säger Henric. Första helgen i september planeras bli invigningshelg för de nya husen. Ulf Andersson åkte från Stockholm till Klippen för att hjälpa till med nybygget en vecka. I NOVEMBER nåddes vi av budet att Vivianne Palm lämnat oss. Hon var en älskad profil som under hela sitt liv brann för arbetet inom EFS, främst arbetet med barn och ungdomar på olika sätt. Förutom verksamheten hemma i EFS föreningen i Bureå, var hon alltid redo att ställa upp och hjälpa till vid olika lägersammanhang, både i närområdet med även i andra delar av landet. Bland annat var hon under många år med och jobbade vid inte mindre än tretton Patrullriksläger över hela Sverige. Hon fick nu även uppleva sitt sista Patrullriks i somras på hemmaplan i Gärdsmark. DET SOM många kanske främst förknippar Vivianne med är hennes engagemang och arbete med EFS fjällgård i Klippen. Hon var under lång tid ansvarig för både bokningar och matbeställningar till gården, samt ansvarade under många läger för matlagningen. VI MINNS hennes tydliga roll som spindeln i nätet, med ett ordningssinne som gjorde att det fungerade mycket bra trots att det var många bollar luften och mycket att organisera. Hennes varma och generösa personlighet gjorde att hon lätt knöt många kontakter med människor i alla sammanhang. Vi saknar en fin medmänniska och våra tankar går nu till hennes närmaste, men det ljusa minnet efter Vivianne finns alltid kvar hos oss alla som fick glädjen av att lära känna henne. EFS Västerbotten genom JAN-ERIK WIKSTRÖM Text: LOTTEN MARKSTRÖM Foto: DANIEL ANDERSSON 13

14 ANNONSER Skellefteå Begravningsbyrå Byske Begravningsbyrå Den betydelsefulla gemenskapen skapas bland annat kring matbordet. Vad betyder Klippengården för dig? BLAND OSS klippenkamrater och i många andra sammanhang är det tydligt att EFS fjällgård i Klippen har en plats i mångas hjärtan. Jag har funderat på vad det är som gör att en gammal fjällgård kan vara så betydelsefull för så många människor. Jag har kommit fram till att det är gemenskapen som är den gemensamma nämnaren, i alla generationer positiva klippenbesökare jag pratat med. Det är något vi i styrelsen kommer att arbeta för att gården ska främja även i framtiden. Telefon (även jour) E-post: Besöksadress: Nygatan 16, Skellefteå, Storgatan 6, Byske (må,on 12-16) tel Ombud finns på följande orter: Bastuträsk , Norsjö och Lövånger Västerbotten Västsverige Vi löser Era transporter enkelt och effektivt JUST NU är det många som finner glädje och gemenskap i arbetet med att bygga våra nya Toppstugor. Välkommen du också att ta del i arbetet, vara med på något av de kommande lägren, eller genom bön för vårt arbete. Du kan även gärna bidra till vår gemenskap genom att ge en gåva till EFS Västerbotten Klippengården. Klippenkamraternas styrelse genom JOHAN ANDERSSON VÅRENS LÄGER I KLIPPEN 28/2-4/3 Sportlovsläger 2-6/4 Påskläger för alla /4 Påskläger för alla 2 Vi bygger bara det vi är bra på - Byggnader för butik, industri och lantbruk - Vi tar hand om bygget från början till slut Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris. FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB Häggbärsgatan 47, Kåge. Tel: , fax: Mobiltel:

15 UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2015 Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme. NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 14 april. ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m. ANNONSER VAD TYCKER DU? Vårt Budskap vill skriva om sådant som berör, utmanar, informerar och inspirerar. Har du förslag på vad vi ska ta upp i tidningen, eller vill du själv bidra? Hör av dig till redaktionen med bilder, artiklar, notiser eller idéer kring innehållet. Det kan vara ett brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad som är på gång i din församling/ förening eller i distriktet. ADRESS: Vårt Budskap, Vasagatan 17, Umeå. Telefon: 090/ , E-post: BEGRAVNINGAR GRAVSTENAR BOUPPTECKNINGAR FAMILJEJURIDIK SKELLEFTEÅ Kyrkogatan 8 tel UMEÅ V Norrlandsg. 18 B tel LYCKSELE Storgatan 26 tel Serviceföretaget i jordbrukets tjänst med maskiner från marknadens ledande leverantörer Även ett brett sortiment för Villa Trädgård Entreprenad En servande fackhandel Din trygghet FÄSTELEMENT skruvar, muttrar m.m. GJUTGODS gjutning, bearbetning, montering BALANSBLOCK broms, spärr VÄXLAR kugg- och tappväxlar Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund! Vi gör gärna hembesök Jour dygnet runt Vi säljer nyare Alen Begravningsbyrå Begravningar Bouppteckningar Gravstenar Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/ Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/ Ulf Påhlsson Christina Wendel Bilar Minibussar Transportfordon Persson Maskin AB tel Sandfors, Kåge 15

16 POSTTIDNING B vårt budskap Vasagatan Umeå När du ser mot himlen skall du komma ihåg att där finns din Fader. Där finns ingenting annat än vänlighet och kärlek. Där finns ett fadershjärta, men ingen vrede. Martin Luther Det modershjärtat har ej sin like i trofast kärlek, det ser jag nog. Vem fattar höjden, vem mäter djupet utav den kärlek, som för oss dog? Lina Sandell

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

6 Nytt från fjällvärlden 7 MC-klubb på hugget 8 Årskonferens med Blåsarfest

6 Nytt från fjällvärlden 7 MC-klubb på hugget 8 Årskonferens med Blåsarfest vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 3 2015 Det spontana samtalet mellan människor är en fin bit i konferenspusslet. Här är det Sigvard Lindgren, Norrfjärden, och Carina Hortell, Nordmaling, som

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013

6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda dagar Nära Jesus EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 4 2013 Kristoffer Hedman predikar om Kristi kropp under högmässan på EFS -konferens Nära Jesus. 6 Kul att vara ledare 7 Utvecklande med Sommarkyrka 8-9 Goda

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013

5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013 5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte 2 KRISTENDOMSUNDERVISNING 8 SOMMARLÄGER 9 ÅRSMÖTESHANDLINGAR LEDARE Kunskapssamhället

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer