vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen m i t r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vårt budskap 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 1 4-1 7 m i t r"

Transkript

1 vårt budskap m aj i EFS t fes r sa eå Um Blå EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. Linn och Anna-Lena på Patrullriks. Foto: Paulina Hedman. 5 Ett bra tillfälle för alla blåsare 8 Kortkurs som når långt 13 Framåt med bygget i Klippen 3 BIBELORDET TALAR 4 PÅ GÅNG I NORR 6 MEDVANDRARE

2 LEDARE Slumrande fråga har vaknat Hur ska man tolka det att EFS ger uppmaningar till sina präster hur de ska agera i specifika frågor? Frågan har aktualiserats under hösten i samband med att en debatt blossat upp om vigsel av personer av samma kön. Är det en ordningsfråga eller handlar det om bibelsyn, och hur ska frågan hanteras för att förhindra splittring eller medlemstapp? UNDER HÖSTEN har det förts en debatt i Budbäraren och sociala medier om präster inom EFS bör viga personer av samma kön. Missionsföreståndaren Stefan Holmström säger i Budbäraren att olika åsikter i frågan finns och ryms inom EFS, men samtidigt vädjar han till de präster som kan tänka sig att viga samkönade att avstå. Det har föranlett en del präster/pastorer att fråga vad som händer om de viger samkönade par, om de då blir tvungna att avsluta sin tjänstgöring inom EFS. PRÄSTER I EFS är vigda enligt Svenska kyrkans ordning och det är biskop och domkapitel som råder över prästämbetet (men missionsföreståndaren och distriktsföreståndaren har tillsynsansvar över tjänsteutövningen). Prästerna har vigselrätt men inte vigseltvång och därmed kan de avstå från att viga, oberoende av orsak. EFS styrelse har tidigare (2005) uttalat sig i frågan och vill värna äktenskapet mellan man och kvinna och dem som av samvetsskäl inte vill viga par av samma kön. ALLA INBLANDADE verkar tycka att frågan om att nå ut med evangeliet inte bör skymmas av en åsikts- eller ordningsfråga. Ser man på debatten kan det ju verka tvärtom. Var och i vilka forum skall då eventuella debatter eller samtal föras, där man träffas och muntligen kan bryta tankar och synpunkter mot varann (årsmöte, medarbetardagar osv)? Man kan också undra över att via tidningsintervju och debattinlägg gå ut med uppmaning till anställda hur de bör agera i en fråga. Det finns en del personer som redan valt eller överväger att lämna EFS på grund av att de upplever att rörelsen blivit mera trångsynt på senare år. Missionsföreståndaren vädjar om att ta hänsyn till det lokala sammanhanget men även till missionsrelationerna (internationellt). Men vad väger tyngre om de två hänsynstagandena går emot varandra? Ska åsikterna inom Mekane Yesuskyrkan i Etiopien styra EFS arbete i Sverige? Handlar det inte om ömsesidig respekt? Frågan kommer kanske att ställas på sin spets när EFS i november i år ordnar sina medarbetardagar i Addis Abeba. Mekane Yesuskyrkan har ju brutit samarbetet med Svenska kyrkan just på grund av denna fråga. I HÖSTAS var EFS Västerbottens distriktsföreståndare tjänstledig men såg det ändå som nödvändigt att agera genom att meddela de anställda i distriktet att enligt honom är det möjligt att ha olika åsikter om vigsel av personer av samma kö, och också att handla utifrån sin övertygelse. Frågan var även uppe på distriktets medarbetardagar. I samband med missionsföreståndarens besök i Västerbotten i mitten av februari inbjuds de anställda som så önskar till samtal med honom. FRÅGAN KVARSTÅR hur vi ska komma vidare och kunna ägna oss åt vårt uppdrag, inte sopa något under mattan, mötas i ärliga samtal och bevara enigheten. Bottnar allt i en grundläggande skillnad i bibelsyn och hur hanterar man det? Vad är sanning, eller kan man ens veta det? Om man inte vet, hur ska man då agera? I trosbekännelsen uttrycker vi som kyrka det vi är eniga om, det som förenar oss i vår tro. Kanske något att påminna sig om när frågorna tenderar att dra iväg på sidospår. KYRKAN OCH EFS vill inte vara någon åsiktsgemenskap; utan som kyrka handlar det om att dela tro och gemenskap och leva i en relation med Jesus. Kanske är det mest bara en lek med ord, för det mesta har vi åsikter om, ibland lika ibland olika. Om vi fokuserar för mycket på ordalydelser och hårklyverier, rätt och fel, riskerar vi att det uppstår splittring. Om vi inte tar tag i frågeställningar som dyker upp utan försöker kväva dem blir det knappast heller något gott resultat. Både inom Svenska kyrkan och EFS bör utrymme ges åt olika uppfattningar, om nu frågan om vigsel av personer med samma kön är en åsiktsfråga. DET ÄR INTE LÄTT att vara människa, och det vet Gud. Så må han förbarma sig över oss. Låt oss fortsätta samtala med och om Gud, Bibeln och livet, och förhoppningsvis glömmer vi inte att i vardagen slå följe med Jesus i stället för att kivas om vad som är rätt eller fel. Eller med Martin Lönnebos sätt att uttrycka sig: Valven skall vara höga och golven varma. LOTTEN MARKSTRÖM vårt budskap ORGAN FÖR EFS VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 88 # 1 FEB 2015 REDAKTION: tfn 090/ fax 090/ , e-post TRYCK: Tryckeri City, Umeå REDAKTÖR : Lotten Markström, tfn 090/ ANSVARIG UTGIVARE: Kristoffer Hedman, tfn 090/ KOMMUNIKATIONSRÅD: Lena Björkman 070/ , Matts Hägglund 070/ , Peter Lundström 070/ och Evelina Miderfjäll 072/ PRENUMERATION: 180 kr ANNONSERING: 7,00 kr/mm, stående annons 6,00 kr/mm 2

3 BETRAKTELSE GUDS ANDE OCH ORD EFS VÄSTERBOTTEN Distriktskansli i Umeå Vasagatan 17, Umeå tel. 090/ , fax: 090/ E-post: Kansliet i Skellefteå Stationsgatan 18, Skellefteå Tel. 0910/535 46, fax 0910/ Bankgiro , (Plusgiro ) Hemsida: LEDNINGSGRUPP: DISTRIKTSFÖRESTÅNDARE Kristoffer Hedman 090/ EKONOM Eva S Bäckström 090/ PERSONALHANDLÄGGARE och INFORMATÖR Lotten Markström 090/ ÖVRIGA: DISTRIKTSKONSULENT Magdalena Sandberg 090/ DISTRIKTSKONSULENT Birgitta Bergner 072/ DISTRIKTSKONSULENT Emma Asplund 090/ DISTRIKTSKONSULENT (Skellefteå) Anna-Maria Niemann Björk 070/ UTVECKLINGSKONSULENT (Skellefteå) Henrik Näslund 073/ ADMINISTRATÖRER Lena Jonsson 090/ Margita Sundell 090/ IT-SAMORDNARE Göran Berglund 070/ DISTRIKTSSTYRELSEN Ordf. Rune Hedman 070/ V ordf. Marianne Berglund 090/98421 SNABBT SVAR önskas! Så brukar många mail avslutas, och denna rad kanske säger mer om den som skriver den här betraktelsen än något annat, men jag skulle vilja påstå att det ofta är så vi också närmar oss Guds ord, Bibeln. Istället för att verkligen utsätta oss för ordets verkan och påverkan på våra liv så önskar vi det snabbt och lättsmält, annars förpassas Bibeln lätt till kategorin irrelevant och/eller trist. Det är kanske därför siffrorna pekar neråt när det gäller bibelläsandet och också bibelkunskapen bland kristna i Sverige idag?...ett lyssnande till Andens röst... JAG, SOM MÅNGA av er, kommer ihåg hur jag som nyfrälst och genom mina ungdomsår hade en enorm längtan efter Guds ord. Jag åt av ordet morgon, lunch, middag och kvällsmål! Det var min största glädje (Psalm 1:2-3)! Så underbart det var när Guds Ande fick upplysa Bibeln och jag fick se att den också gällde mig och vår generation idag! På något sätt önskar jag, för mig personligen och i de sammanhang jag står i, att vi får komma tillbaka till just denna enorma hunger efter Guds ord! GÅNG PÅ GÅNG står det om vikten av Guds ord och tillämpningen utav det (se exempelvis Psalm 119, Matt 4:1-11 och Heb 4:12). Detta visar att Bibeln faktiskt är sanningen vi har att rätta oss efter samt att den särskiljer Guds församling från alla andra sammanhang. Väl värt att notera är att bibelläsningen alltid måste räkna med att Guds Ande får belysa och tala till oss genom den. Bibeln är Andens svärd (Ef 6:17) i den strid vi har att utkämpa! Låt oss be den helige Ande om uppenbarelser i Guds ord detta år! DET TALAS OM att Anden är den stora bibelläraren. Utan Honom förstår vi inte vad som menas. Bjud in Honom när du studerar Guds ord, och du får vara med på ett bibelstudium som heter duga! En uppmaning som ständigt återkommer i Bibelns sista bok är: Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna (Upp 2:7, 11, 17, 29 och 3:6, 13, 22). Det finns ett lyssnande till Andens röst, som Guds församling måste uppfatta i denna tid. Det får vi påminnas om detta nådens år Därför är jag så glad att EFS har utropat år 2015 som Bibelns år! VILL AVSLUTA MED ett bibelord utifrån Josua bok: Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång. (Josua 1:8, Folkbibeln min markering). BÖN: Helige Ande, hjälpare och lärare. Vi ber att du skulle upplysa skriften för oss och att vi detta år får se hur Bibeln kommer till liv. Tala till oss och ge oss en enorm hunger efter ditt ord. Vi längtar så och ber att ditt rike skulle tillkomma. Vi älskar dig. Amen. TIMOTHY DE BERNARDI Präst i Bureåkretsen 3

4 Solvik startar lärjungskola Ps. NÄR LIVET ÄR MÖRKT kan vi ibland tänka att det alltid kommer att förbli så. Vare sig det är sjukdom, arbetslöshet, sorg, oro, allmän tomhet eller något annat som gör livet svårt. Men de flesta av oss har erfarenhet av hur mörka tider kan följas av ljusare dagar. Därför är psalm 205 en god vän i själens vinterdagar: Vila i din väntan, stilla undret sker... MELODIN är skriven av organisten och kompositören Otto Olsson, mest känd för den mäktiga Advent, som våra körer gärna väljer som postludium på Första advent. Författaren Johann Friedrich Raeder använder två bilder ur naturens rytm. Först dygnets rytm: Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. Sedan årstidernas: Våren visar vägen, Gud gör allting nytt. Vår stora rönn på tomten står just nu alldeles kal. Men om jag inte sågar ned den, så ska den på nytt glädja oss i sommar med nya blad och blommor och stora bärklasar. VILA I DIN VÄNTAN... Vad ville den tyske köpmannen Raeder säga oss med det? Det måste väl vara att det finns någonting gott i det han kallar vilan att kunna vara lugn och behålla någon form av hopp också i den svåra tiden; att tänka att med tiden kommer en lösning, även om jag inte kan se den idag. Att våga tro att någonting händer även när det inte ser ut som om något händer. I VÅRA LIV dyker det upp problem och svårigheter. Somligt kan man reda ut direkt, annat är mycket svårare och man ser inte lösningen. Ibland krävs det ändå handling. Men lika ofta kan den rätta vägen vara att se tiden an. Att vila i att vissa saker faktiskt löser upp sig självt. Det som verkar som ett berg för dig idag kan krympa ihop till en liten kulle om en tid, eller rentav försvinna helt. Ibland sker det nästan omärkligt; stilla undret sker. Därför att medan vi följer psalmens råd och vilar i vår väntan, så är det en annan, starkare kraft som är verksam. TORBJÖRN ARVIDSSON Från hösten kommer Solviks folkhögskola att starta en lärjungskola på distans. Detaljerna är ännu inte klara men förberedelserna är i full gång. BESLUT OM att starta lärjungskolan I mästarens fotspår är tagna och Solviks folkhögskola har anställt Olof Edsinger på deltid som lärare och kursföreståndare. Just nu filar man på kursinnehåll och -information. Vi gör det här bland annat för att skolan ska få en kristen profilering, säger rektor Dan Lundsten. Folkhögskolorna är dessutom tvungna att tillhandahålla distanskurser och så vill man från Solvik nå nya målgrupper. Exakt vilken målgrupp den här distanskursen skall riktas sig mot är ännu inte klart. Utbildningen startar i augusti och går på terminsbasis, sexton veckor. Olof Edsinger är teolog, författare och har tidigare arbetat som generalsekreterare för Salt barn och unga i EFS. LOTTEN MARKSTRÖM Tillväxt- och nyplanteringsakademi till Skellefteå EFS riks planerar att starta en Tillväxt- och nyplanteringsakademi i Skellefteå från hösten. UNDER DE SENASTE fyra åren har EFS använt sig av Tillväxt- och nyplanteringsakademi (TNA) i sitt utvecklingsarbete och ett tjugofemtal föreningar har därigenom fått stöttning. I vår avslutas Växtkraft-satsningen i Västerbotten där tjugofem föreningar har deltagit. Många av dem vill jobba vidare med utveckling. Adderar man till ett ytterligare antal föreningar från Norrbotten så finns det underlag för att satsa på en Tillväxt- och nyplanteringsakademi Norr, med säte i Skellefteå. Nu planeras för att den ska kunna köra igång från slutet av september AKADEMIN PÅMINNER om Växtkraft men har fem träffar i stället för tre och pågår under två års tid. Man behöver inte ha gått Växtkraft även om det är en bra grund för att få delta och föreningar kan haka på fortlöpande. Är man med i TNA har man tillgång till handledning och jobbar konkret med en handlingsplan (inte så mycket inspiration och verktyg som i Växtkraft). Kostnaden för detta ligger främst på EFS riks medan deltagande föreningar betalar mat, logi och resor. Ansvariga på riks är utvecklingskonsulent Martin Alexandersson och inspiratör/utvecklingskonsulent Ingrid Lundström. LOTTEN MARKSTRÖM 4

5 På Blåsarfesten den maj i Umeå kommer både unga och äldre att kunna spela tillsammans. Bilden är från EFS årskonferens i Skellefteå FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM. Det blir blåsigt i Umeå i maj I samband med EFS årskonferens arrangeras i år en så kallad Blåsarfest, som är öppen både för orkestrar och enskilda blåsare. Lars-Olov Sjöström från Holmsund är en av dem som gärna vill vara med. EFS BLÅSARFEST brukar ordnas ungefär vart tredje år i samband med årskonferensen. I år drar den igång på Kristi himmelsfärdsdagen och når sin höjdpunkt på lördagen med konsert på kvällen, för att avslutas söndag eftermiddag. När jag såg att det skulle bli Blåsarfest i stan började jag fundera på att skaffa mig ett nytt althorn, berättar Lars-Olov. Hans gamla instrument börjar bli lite till åren med trög ventilmekanism och har tappat sin lyster. På senare år har han framför allt spelat EN AV DEM SOM till altfiol i Umeå musiksällskap, vardags inte är med i någon men vid Roseniusspelens blåsorkester men som blev 25-årsjubileum i fjol spelade sugen på att plocka fram sitt Lars-Olov Sjöström ser han med i blåsorkestern, instrument och hänga med är fram emot Blåsarfesten. något som gav mersmak. Lars-Olov Sjöström. Han har tidigare varit med på tre-fyra blåsarfester MAN MÅSTE alltså inte vara med i och är ingen nybörjare precis. Redan på någon blåsorkester eller något brassband talet var han själv en av ledarna för för att delta i Blåsarfesten. När man väl blåset i Mossebo och i Växjö. anmält sig får man ta del av repertoaren och hinner öva hemma. Dessutom ordnas en blåsardag under våren, och den ger tillfälle att öva tillsammans med andra. BLÅSARFESTEN innehåller bland annat repetitioner, seminarier, spelningar både i kyrkor och på torg och så en egen konsert. På kvällstid kan man delta i årskonferensens program. För mer information hänvisas till webben eller distriktskonsulent Birgitta Bergner. LOTTEN MARKSTRÖM Håll dig uppdaterad om Blåsarfesten via webben 5

6 Medvandrare och inte bläckfiskar Salt har lanserat ett nytt material om att vara medvandrare, som handlar om att växa tillsammans i lärjungaskap. Det är ett försök att överbrygga generationsklyftorna i kyrkan. VI VILL INTE att svenska kristna ska bestå av bläckfiskar, säger Markus Holmström, kommunikatör på Salt (riks). Han syftar då på en typ av bläckfiskar som har en stor hjärnkapacitet, men då de inte förmår föra över kunskapen till nästa generation måste den starta från noll i fråga om kunnande. Vi som människor har den förmågan och då behöver vi också använda oss av den, annars riskerar vi att mycket kunskap och erfarenhet går förlorad. SALT HAR NYLIGEN startat något som heter Medvandrare. Konceptet är enkelt och beprövat. Det handlar om att kristna ur olika generationer följs åt en bit längs sin livsväg och delar med sig av sitt liv och sina tankar; man läser också Bibeln tillsammans. Det är enkla träffar men de sker under organiserade former. Man behöver inte prestera något men lite förberedelser krävs i form av bön och att ta initiativ till att träffas, men sen handlar det om att bara vara och lyssna. Man träffas tre gånger à 1,5-2 timmar och personerna ska vara av samma kön, för att förhindra onödiga komplikationer. Det handlar om ömsesidighet, om att göra sig tillgänglig för någon annan och att kunna visa sig sårbar, berättar Markus. Han poängterar att det inte handlar om själavård, terapi eller att agera andlig ledare. Målet är att växa som lärjungar. EN ANLEDNING till att man lyft fram det här konceptet är att det i vår tid och vårt land finns en stor åtskillnad mellan generationerna. De unga googlar efter svar i stället för att fråga föräldrarna eller andra vuxna. I det kyrkliga sammanhanget vill man också att ungdomar skall bli sedda som hela människor, inte bara som någon slags arbetskraft. Ett annat mål är trygga människor som följer Jesus och leder andra till honom. EN FÖRDEL med medvandrarskap kan vara att man vidgar sina perspektiv och får nya synvinklar. Man kan också få en större förståelse av varför det i det kristna sammanhanget man befinner sig i ser ut som det gör idag, eller varför man gör som man gör. Man kan förstå samtiden genom historien och också att tron kan se olika ut under olika tider i livet. Man lär sig respektera varandra. SÅ OM VI VILL växa tillsammans i lärjungaskap, då är det bara att dra igång med att vara en medvandrare. Text och bild: LOTTEN MARKSTRÖM MEDVANDRARE - INFO Man kan få mer information från Johanna Björkman på Salt (ledare för projektet) och så finns ett häfte om medvandrarskap att köpa för 50 kronor (Se medvandrare/) Markus Holmström kommunikatör på Salt berättar om hur konceptet Medvandrare fungerar. 6

7 Ideella medarbetare inom EFS och Svenska kyrkans anställda hade sökt sig till det öppna programmet under Medarbetardagarna på Strömbäcks folkhögskola. Uppbygglig start på arbetsåret Årets medarbetardagar strax efter Trettondagen blev för många av EFS Västerbottens anställda och biträdande medarbetare en härlig start efter jul- och nyårsledighet. Även en del anställda i Svenska kyrkan och ideella i EFS hade sökt sig till Strömbäcks folkhögskola till det öppna programmet på onsdag kväll. ROBERT KOSS fanns med båda dagarna och höll seminarier om Mångfaldens möjligheter olikheter som styrka. Först handlade det om drivkrafter som motiverar vårt beteende, sedan kom han in på utveckling av kommunikationsförmågan och avslutade med konflikthantering. Robert Koss, bosatt i Skellefteå, är präst och certifierad handledare för UGL (utveckling, grupp och ledare). Seminarierna handlade bland annat om tillhörighet, rädsla, självkänsla, personlighet och beteenden. Om man tar vara på de tankar och ledtrådar som gavs och arbetar vidare med dem kan de vara till god hjälp i de olika arbetslagen och sammanhangen. Stiftsadjunkten Robert Koss medverkade på medarbetardagarna. UNDER DE VALBARA och öppna passen medverkade Helen Tanzborn, Anita Forsgren, Markus Holmström, Elisabet Svedberg och Anders Sandberg. Helen som är sång- och rytmikpedagog erbjöd två olika pass utifrån sitt kunnande, också med lite afrikanskt inslag. Anita från kyrkans familjerådgivning höll i ett samtal om livet och frågorna i barnfamiljer. Markus, kommunikatör på Salt riks, delade med sig av hur man designar för barn och ungdomar utifrån Salts kommunikationsprofil och berättade också i ett annat seminarium om resursmaterialet Medvandrare. Elisabet, präst och lärare på Bibelfjäll, höll i ett seminarium om Bibelns drama, där deltagarna på ett konkret sätt fick arbeta med en bibeltext. Anders, präst i Umeå, delade med sig av sina erfarenheter om barn och gudstjänst, utifrån barnmöjliggörarprojektet och Skattengudstjänster i Ersmarkskyrkan. EN AV DAGARNA fanns också tjänstledige distriktsföreståndaren Kristoffer Hedman på plats för att ge utrymme åt frågan om vigsel av homosexuella som debatterats i olika forum under hösten, och som aktualiserats i Västerbotten. ONSDAGENS AFTONANDAKT blev en upplevelse lite utöver det vanliga, då den kopplade till världens förföljda kristna. Kyrkan var avspärrad och polisbevakad så att de som skulle på andakt var tvungna att samlas på två andra ställen, som de försynt fick meddelande om. Väl på plats fanns ingen bibel och inga sångböcker, andaktshållaren hade sin bibeltext skrivet på ett litet papper, nedstoppat i skon. De som samlades under nordkoreanska förhållanden var tvungna att prata och sjunga i viskande ton, medan den andra gruppen kunde sjunga och prata högt i skydd av stadens brus och i konkurrens av utrop från minareten. TORSDAG MORGON kunde deltagarna som vanligt träffas i kyrkan och där ta del av en bibelmeditation under ledning av Lars-Martin Nygren. Likaså var det fritt att under den avslutande sångstunden i kyrkan, klämma i så högt man ville i den variation av psalmer, som Torbjörn Arvidsson hade valt ut och kort introducerade. SÅ FICK EFS-MEDARBETARE efter några dagars fin gemenskap och inspiration återvända till sina respektive arbetsplatser för att fortsätta med sitt verk för Guds rikes tillväxt. LOTTEN MARKSTRÖM 7

8 Måltidsgemenskap har en positiv effekt och öppnar upp för djupare samtal längre fram. FOTO: LOTTEN MARKSTRÖM. KURSKONCEPT SOM GETT RINGAR PÅ VATTNET Kortkurskonceptet som utvecklats i Carlskyrkan under snart tio år är nu redo för export. Snart finns kurserna som videoinspelningar och material att ladda ner från nätet, för andra föreningar och församlingar att använda i det egna sammanhanget. Kurserna har utarbetats för att främja ett öppet samtalsklimat, en djupare gemenskap och fördjupad tro och liv. ALLT STARTADE 2001 när Carlskyrkan började med Alpha-kurser. Alpha är ju ett känt koncept, en kurs i kristen tro som används över hela världen av olika kyrkor och samfund, och som haft miljontals deltagare. Förutom själva innehållet i kursen grunderna i kristen tro och den inverkan som det hade på kursdeltagarna så upptäckte man att själva kurskonceptet och kurskvällarnas upplägg hade mycket positiva effekter i sig och därför ville man bygga vidare på det. NÄSTA STEG kom 2006 då man började med Relationskursen, som utgår från materialet i Äktenskapskursen (liksom Alpha-kursen med ursprung i Holy Trinity Brompton, London) en förebyggande kurs för dem som lever i ett parförhållande. I det fortsatta arbetet med Alpha-kurser upptäckte man att det kunde kännas lite för långt för att aktiva människor utanför kyrkan och folk mitt i livet skulle anmäla sig för många ett stort steg att börja en kurs som pågick en hel termin. För att möta det behovet tog Carlskyrkan fram en egen kurs Tro Hopp & Kärlek; en kortkurs i kristen tro, som bestod av endast tre samlingar, något som underlättade både för nya och gamla att gå den. Tre kvällar var inte omöjligt att rymma i livspusslet och sedan erbjöds Alpha-kursen för den som ville fortsätta, och då var steget in i den inte lika långt. CARLSKYRKAN HAR många ideella engagerade och en uttalad intention att arbeta gåvobaserat, ge möjlighet till delaktighet och medskapande. Här såg Det bör med vän pen och goda sa let... 8

9 man ett behov hos människor att på ett djupare plan upptäcka vem man är och hur man bäst kan komma till sin rätt i både kyrka och samhälle. Utifrån detta utvecklades 2010 Talangkursen ta vara på dina talanger, för Guds skull. Det är en kurs som ger hjälp att hitta sina gåvor och sin funktion. GENOM ETT RIKTAT församlingsbidrag (se rutan till höger) gavs under 2012 möjlighet att ta fram ytterligare kurser som man sett ett behov av: Bönekursen Om konsten att utvecklas i sin relation till Gud, Ledarkursen Att leda sig själv och andra att växa och utvecklas i ett tjänande ledarskap och Föräldrakursen Om konsten att vara förälder en kurs i att stärkas i sitt föräldraskap. Alla goda ting är tre och för samtliga kurser har målet varit att: Möta de behov man sett på olika områden. I kyrkan skapa och odla det öppna samtalets kultur. Öppna vägen in till kyrkan och den kristna tron. De egenproducerade kurserna har alla tre träffar och att kurserna inte omfattar så många samlingar har gjort att fler tagit steget att anmäla sig. ALLA KURSER FÖLJER Alphas koncept man äter middag tillsammans, lyssnar till ett föredrag och samtalar sedan i små grupper kring det som man lyssnat till tre komponenter som alla har sitt värde: Måltiden tillsammans. Det är den modell Jesus ofta använde sig av när han skapade relationer till människor. Den skapar en positiv känsla för kursen och deltagarna behöver inte stressa med middagsbestyr hemma utan örjar änskach det samta- kan komma till dukat bord där de kan bekanta sig med varandra, prata av sig om väder och vind. Middagspratet lägger grunden för trygghet och det goda samtalet. Föredraget. I föredraget får man tillfälle att dela det som är kursens innehåll. Föreläsarna använder sig av powerpoint-presentationer och deltagarna får åhörarkopior med huvuddragen och möjlighet att anteckna egna reflektioner. Att de får med sig materialet hem gör också att de har möjlighet att återvända till det de lyssnat till och fundera vidare. Det öppna samtalet. Efter föredraget serveras kaffe/té och en efterrättskaka som man tar med till sin samtalsgrupp. Grupperna hålls i en samtalsvänlig storlek, 6-8 personer. I gruppen samtalar man sedan om det som man lyssnat till i föredragen. Grundidén är, liksom i Alpha, respekten. Samtalsledarens viktigaste roll är att få deltagare att dela sina tankar och känslor inför ämnet och skapa ett öppet samtalsklimat där alla får provtänka och prov-tro. Man behöver inte hålla med någon annan eller föredragshållaren, men genom att lyssna till vad olika människor tycker, tänker och känner berikas man av varandra. MÅNGA SOM GÅTT någon kurs fortsätter med andra kurser. Man attraheras av den goda gemenskapen i det mindre sammanhanget och av möjligheten till reflektion och utveckling. Ett flertal som inte tidigare var aktiva i kyrkan har hittat in i församlingsgemenskapen. Gudstjänst och förkunnelse är en central del i den kristna kyrkans liv och puls men det är väldigt sällan som människor som inte är aktiva i kyrkan börjar i den änden. För det börjar inte med gudstjänsten, det börjar med vänskapen och det goda samtalet och där kan kurserna vara en väg in i gemenskapen, både för troende som icke-troende. FÖR ATT GÖRA KURSERNA tillgängliga för fler har de processats och reviderats i olika samtalsgrupper och omgångar. Tro, Hopp & Kärlek-kursen och Föräldrakursen spelades in på video under hösten 2014 och under våren 2015 spelas de återstående kurserna in (Bönekursen, Talangkursen och Ledarskapskursen). Förhoppningen är att de ska bli till nytta för en större publik. Video och kursmaterial kommer att finnas för nedladdning både på Carlskyrkans hemsida, och likaså på EFS Västerbottens och Luleå stift webbplatser. Talangkursen startar den 10 mars och till den kan man anmäla sig på Carlskyrkans hemsida, Där finns också information om kursinnehåll och övriga kurser. BERITH SONNING UTVECKLADE KORTKURSER År 2011 väcktes möjligheten att få bidrag till utveckling av kortkurser via ett riktat församlingsbidrag från Luleå Stift. Carlskyrkan sökte då tillsammans med andra samarbetskyrkor i Umeå (Ersmark och Grisbacka) Ålidhems församling, Umeå Stads församling och Umeå Lands församling, tillsammans med EFS i Västerbotten dessa medel. Detta har gjort det möjligt att utveckla Bönekursen, Ledarskapskursen och Föräldrakursen, samt att alla kurserna spelas in på video för att göra dem tillgängliga för kyrkor och bönhus runt om i stiftet/distriktet och landet. Detta blir klart våren Carlskyrkan har tagit fram fem olika kortkurser (tre syns ovan) som man kan erbjuda som en möjlighet att hitta en fördjupad gemenskap, få samtala om viktiga frågor, hitta sin roll och utvecklas. Snart kommer kurserna också att finnas tillgängliga via Internet. 9

10 DISTRIKTSINFORMATION FEBRUARI MARS APRIL KALENDER LUFF Vasakyrkan, Umeå Växa Följa Leda, Vasakyrkan, Umeå 27 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 28-4/3 Sportlovsläger, Klippen 5 Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå 13 LUFF Vasakyrkan, Umeå 14 Blåsardag, Vasakyrkan, Umeå 27 The Life, EFS-kyrkan, Skellefteå 28 Växtkraft 3, Vasakyrkan, Umeå 2-6 Påskläger för alla 1, Klippen 6-10 Påskläger för alla 2, Klippen 9 Konferensbönesamling, Carlskyrkan, Umeå 18 Soul Children inspirationsdag, Vasakyrkan, Umeå 24 LUFF Vasakyrkan, Umeå 28 Växa Följa Leda, Umeå 29 Växa Följa Leda, Skellefteå GÅVOMEDELSRAPPORT Resultat 2014 och jan 2015 Insamlade gåvor 2014: Gåvor till Klippen: Sammanlagt 2014: Budgeterade gåvor 2014: kr kr kr kr TACK FÖR ÅRET som gått och alla gåvor som du varit med och samlat in till vårt gemensamma arbete i Västerbotten. Under december månad insamlades fantastiska kr. För hela året har kr samlats in varav kr till Klippenbyggnationerna. Nu är vi inne på 2015 och på senaste årsmöte beslutades om ett gåvomedelsmål på kr till den verksamhet som vi tillsammans vill bedriva i distriktet. I januari har kr kommit in, varav från föreningar och kr från enskilda givare. Eva S Bäckström, ekonom Klippen Enskilda gåvor Föreningsgåvor BANKGIRO NR , BANKKONTO SEB (gäller även Salt) PERSONALNYTT MONIKA ANDERSSON fortsatt deltidsvik. på kansliet vt -15. EMMA ASPLUND visstidsanställd distriktskonsulent 75 % på kansliet i Umeå från januari. PER BÄCKMAN slutar som diakoniassitent 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från februari. ANNA EVERTSSON, präst 100 % i Solbackakyrkan, Holmsund från februari. INGELA FORSLUND tillbaka i tjänst som diakon 50 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från mars. KRISTOFFER HEDMAN, distriktsföreståndare 90 % på kansliet i Umeå, åter i tjänst från februari. ANDERS HOLMBOM, präst 100 %, pension från februari. ÅKE HÄGGLUND, präst 100 %, slutat i Lövånger och samarbetskyrkopräst i Sörbölekyrkan, Skellefteå sedan oktober. ANNAHELENA LINDBERG distriktskonsulent 75 % på kansliet, tjänstledig från februari och två år framå. LILIAN RÖNNBLOM husmor 60 % i Ersmarkskyrkan (Umeå), pension från april. ISAK SAMUELSSON ungdomspräst 100 % i Vasakyrkan, fortsatt tjänstledig på halvtid vt -15. ANDERS SANDBERG slutar som samarbetskyrkopräst i Ersmarkskyrkan (Umeå) från februari. MAGNUS SORÄNG präst 100 % i Grisbackakyrkan från januari. ELISABET SVEDBERG fortsatt projektanställning präst 50 % i Hemavan vt -15. MATTIAS WINBLAD VON WALTER tillsvidareanställd samarbetskyrkopräst 100 % i Ersmarkskyrkan (Umeå) från januari. LEDIGA TJÄNSTER HUSMOR/HUSFAR 60 % tillsvidaretjänst Ersmarkskyrkan, Umeå. KONSULENT/PASTOR 50 % visstidstjänst ( ) i Lövånger. FÖRSAMLINGSMUSIKER 100 % tillsvidaretjänst i Bergsbykyrkan. SAMARBETSKYRKOPRÄST tillsvidaretjänst 100 % i Mobackenkyrkan. 10

11 DISTRIKTSLEDNINGEN På väg med distriktsföreståndaren KALLELSE TILL ÅRSMÖTE EFS VÄSTERBOTTENS årsmöte äger rum den 14 maj kl i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning från 8.30 och mingelfika från kl SOM EN FINAL på min tjänstledighet fick jag möjlighet att tillbringa en vecka i Norge på den retreatgård jag för 18 år sedan arbetade som volontär på, Lia Gård. En god vecka för kropp, själ och ande. På gården håller man på att bygga en stavkyrka och mitt i byggarbetet prioriterade man att få den kommande sakristian eller sidokapellet i stort sett färdigt. I all enkelhet hade man satt upp ett anslag på dörren: Mariakapellet for deg som er uferdig. För dig som inte är klar än. FÖR MIG blev denna inbjudan lite av ett evangelium. Till Jesus får jag komma även om jag inte är klar över allting, även om jag inte har förstått allting, även om jag fortfarande tänker att jag är på resa genom livet och lär mig mer efterhand, även om jag mest skulle känna mig som jag bor i en kropp som behöver renoveras etc. I ETT KAPELL och över allt i livet finns möjligheten att möta Honom som är med oss alla dagar. För dig går Jesus med och vi får ta emot honom och vandra med Jesus. Jesus som har gjort allting klart för oss. Där i den vandringen kan det vara gott att veta att jag och mina medmänniskor inte är klara än, men att Jesus har gjort allting klart. Varför är det gott att veta? Jo, för då får jag ständigt vända mig till Jesus för att ta emot vägledning och hjälp att förstå hur jag ska gå. Tillsammans med medsyskon och Jesus kan vi upptäcka mer. JAG TÄNKER OCKSÅ att vi kan se fler perspektiv tillsammans över generationer. Tänk om det kan utmana oss så att i de av våra missionsföreningar där det är möjligt sänder vi flera yngre medlemmar till EFS och Salts årskonferens i Umeå. Själv gick jag i gymnasiet när jag blev utsedd till ombud för min missionsförening för första gången. Låt oss vandra tillsammans med varandra och med Honom som lovat att vara med alla dagar till tidens slut. KRISTOFFER HEDMAN Distriktsföreståndare SALT VÄSTERBOTTENS årsmöte blir den 14 maj kl i Vasakyrkan, Umeå. Fullmaktsgranskning kl Välkomna! LÄGER SOMMAREN 2015 EN DEL funderar redan på EFS Västerbottens sommarläger. Allt är inte klart än men nedan kan man se vad som är på gång. Pricka in dati, i almanackan! Mer information om sommarläger i nästa nummer och på webben. För barn som gått ut 1:an 3:an Barnläger, Byske, juni Barnläger, Tavelsjö lägergård, juni Dagläger, Mobacken, (förskoleklass- 2:an) För barn som gått ut 4:an 7:an Soul Children, Solviks fhsk, Strömbäcks fhsk, 11-14/8 (något läger i Boliden, oklart datum) Blandade åldrar Familjeläger Storstrand, 5-8 juli Jag & mitt barnbarn, 4-5 augusti Soutläger Nybörjar scoutläger, Stortjärn, juni Scoutläger, Björnkälen, 2-5 juli VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENS I UMEÅ MAJ 2015 På uppdrag av EFS och Salt vill jag hälsa dig välkommen till årskonferensen Låt oss mötas, lyssna och tala med Gud och varandra! När vi ger oss tid att lyssna och tala med varandra och Gud får vi ta emot uppmuntran, utmaningar och kraft för att fortsätta vara en del i Guds plan för vår värld. Vi är Älskade, Rustade och Sända! Kristoffer Hedman Utmana dig själv! Vidgade vyer. Berikande möten. Bibelkunskap. Utmaningar. Djupa samtal. Satsa på ett läsår på Hemavans fjällstation! Start 24 augusti. Ansökan 15 april. Mer information finns på webben: samt i Budbärarens februarinummer. bibelfjall.se hfs.se 11

12 STEFANS SPEKULATIONER Att höra Guds röst DET FINNS MÅNGA saker jag inte förstår, och kanske inte heller någonsin kan eller skall förstå. Men vad som länge fascinerat mig är hur man kan få direkta tilltal av Gud och på så sätt höra Hens röst och förstå Hens vilja. Som historiker är det otroligt spännande att ges möjlighet att försöka följa hur Guds röst tolkats genom historien och så ännu idag. Genom historien har Guds tilltal bland annat å ena sidan uppmuntrat till korståg, den vita mannens överhöghet med påföljande kolonisation och slaveri, och å andra sidan till slaveriets avskaffande, alfabetiseringskampanjer i Sydamerika, och den amerikanska medborgarrättsrörelsen, för att nämna några få exempel. IDAG FÖRFASAS VI över Islamska statens ohyggliga härjningar eller annan terror i Allahs namn, vilket för vissa betyder att islam nu visar sitt sanna ansikte medan andra tar avstånd ifrån, och hävdar med emfas, att detta bygger på en vantolkning av Profetens ord. Jag vet inte vilket som är rätt i objektiv mening (även om det av uppenbara anledningar bara är att fördöma våld), men tydligen vet några vad som är Guds sanna ord och har mandat att utföra dennes vilja till vilket pris som helst oavsett sina medmänniskor lidande. JAG HAR HÖRT/läst/fått det predikat, vid ett flertal tillfällen, att man skall skilja på sak och person, Guds sanna ord och de tolkningar vi människor gör, och så vidare. Men kan vi fördöma någons handlingar utan att samtidigt döma personen? För går det överhuvudtaget att skilja på sak och person, Guds ord från hur det manifesteras av oss bräckliga människor? Personer som känner Guds ord får ju därutöver en ej ifrågasättbar auktoritet att falla tillbaka på. Det ligger ju dessutom i sakens natur att ifall Guds rena och sanna ord ifrågasätts, så kan man vara säker på att det är Guds tilltal man hört. För säger inte Bibeln att vi skall bli förföljda för Guds ord? Att rakryggat stå upp för Guds ord när det blåser är givetvis det enda rätta. SJÄLV VACKLAR JAG ju i tid och otid om allt möjligt, och kan faktiskt beundra dem som vet hur saker ligger till. Så skulle jag också vilja vara ibland. Tyvärr har det inte fallit på min lott. Hur vet man vad som är rätt? För att göra ett tvärt kast; idag diskuteras homosexualitet, samkönad kärlek och samkönade äktenskap inom bland annat EFS. Här kan jag själv inte förstå hur man självsäkert kan tolka Guds ord åt vare sig det ena eller andra hållet. Varför Gud skulle ha något emot att vuxna människor vill betyga sin kärlek till varandra genom att knyta äktenskapliga band, förstår jag dock inte. Bibeln är för övrigt knappast klar på den punkten för hade den varit det hade ingen behövt tolka den i endera riktningen, tänker jag. DEN NAIVA SIDAN av mig önskar att vi alla satte oss ned och sjöng We shall overcome, och faktiskt försökte acceptera varandra, för de bräckliga lerkärl som vi alla är. Men det verkar ju vara lättare sagt än gjort. STEFAN GELFGREN Nästa år i Berlin Astrid Seeberger 230 kr Oloflig beblandelse Anita Salomonsson 225 kr FÖRFATTARBESÖK Anita Salomonsson 18/2 Aktiva seniorer Vasakyrkan kl /2 Lycksele sjukhusbibliotek kl Åsele bibliotek kl /3 Grubbe bibliotek kl /3 Umeå Littfest Folkets hus kl /3 Vännäs bibliotek kl /3 Ursvikens bibliotek kl Skellefteå bibliotek kl /3 Holmsunds bibliotek kl Tomas Sjödin 12/3 Vasakyrkan kl Det är mycket man inte måste Tomas Sjödin 219 kr Astrid Seeberger 14/4 Alva kultur NUS kl Vasakyrkan kl /3 Lycksele sjukhusbibliotek kl Din Bok Skolgatan 58 C, Box 369, UMEÅ tfn 090/ , Bästa service och bredd 12

13 TILL MINNE VIVIANNE PALM Gjin, Martin, Assar och Valter tar paus i byggandet för en lunch i storstugan i Klippen. Klippenbygget framåt enligt planerna Byggandet av två nya hus på EFS fjällgård i Klippen fortskrider som önskat, med många frivilliga händer och stöd på olika sätt. NÄR VINTERSTORMARNA drar fram genom fjällvärlden är det i alla fall lugnt i fråga om nybyggnationen i Klippen. Lugnt så tillvida att allt löper enligt planerna, men samtidigt full aktivitet med folk som på ideell basis håller på att färdigställa de två nya husen på EFS fjällgård i Klippen. Det ena huset beräknas vara klart redan till sportlovet och det andra till sommaren. Som mest har det varit 17 personer där samtidigt, berättar Henric Johansson, projektledare för bygget. Totalt har uppskattningsvis bortåt 35 personer varit uppe och hjälp till att bygga, inklusive kökspersonal allt ifrån äldre män till unga tjejer. Förutom de som konkret målat och spikat och annat som hör till finns det också de som bidragit med till exempel bilar och målarfärg. Sista veckan i januari var ett gäng på åtta karlar på plats, både från Umeå, Skellefteå och ända från Stockholm hade en bil kört upp. De höll på och monterade innerdörrar, lade laminatgolv och fixade golv i toaletter, kompletterade innerväggar, spacklade och så vidare. ENLIGT HENRIC har man inte stött på några större problem, och ekonomin är också under kontroll. Lillstugan är såld och kommer att flyttas bara en liten bit för att kunna tjänstgöra som pendlingsbostad. Vår Herre har hjälpt oss med det här bygget. Och vi har haft väldigt roligt, säger Henric. Första helgen i september planeras bli invigningshelg för de nya husen. Ulf Andersson åkte från Stockholm till Klippen för att hjälpa till med nybygget en vecka. I NOVEMBER nåddes vi av budet att Vivianne Palm lämnat oss. Hon var en älskad profil som under hela sitt liv brann för arbetet inom EFS, främst arbetet med barn och ungdomar på olika sätt. Förutom verksamheten hemma i EFS föreningen i Bureå, var hon alltid redo att ställa upp och hjälpa till vid olika lägersammanhang, både i närområdet med även i andra delar av landet. Bland annat var hon under många år med och jobbade vid inte mindre än tretton Patrullriksläger över hela Sverige. Hon fick nu även uppleva sitt sista Patrullriks i somras på hemmaplan i Gärdsmark. DET SOM många kanske främst förknippar Vivianne med är hennes engagemang och arbete med EFS fjällgård i Klippen. Hon var under lång tid ansvarig för både bokningar och matbeställningar till gården, samt ansvarade under många läger för matlagningen. VI MINNS hennes tydliga roll som spindeln i nätet, med ett ordningssinne som gjorde att det fungerade mycket bra trots att det var många bollar luften och mycket att organisera. Hennes varma och generösa personlighet gjorde att hon lätt knöt många kontakter med människor i alla sammanhang. Vi saknar en fin medmänniska och våra tankar går nu till hennes närmaste, men det ljusa minnet efter Vivianne finns alltid kvar hos oss alla som fick glädjen av att lära känna henne. EFS Västerbotten genom JAN-ERIK WIKSTRÖM Text: LOTTEN MARKSTRÖM Foto: DANIEL ANDERSSON 13

14 ANNONSER Skellefteå Begravningsbyrå Byske Begravningsbyrå Den betydelsefulla gemenskapen skapas bland annat kring matbordet. Vad betyder Klippengården för dig? BLAND OSS klippenkamrater och i många andra sammanhang är det tydligt att EFS fjällgård i Klippen har en plats i mångas hjärtan. Jag har funderat på vad det är som gör att en gammal fjällgård kan vara så betydelsefull för så många människor. Jag har kommit fram till att det är gemenskapen som är den gemensamma nämnaren, i alla generationer positiva klippenbesökare jag pratat med. Det är något vi i styrelsen kommer att arbeta för att gården ska främja även i framtiden. Telefon (även jour) E-post: Besöksadress: Nygatan 16, Skellefteå, Storgatan 6, Byske (må,on 12-16) tel Ombud finns på följande orter: Bastuträsk , Norsjö och Lövånger Västerbotten Västsverige Vi löser Era transporter enkelt och effektivt JUST NU är det många som finner glädje och gemenskap i arbetet med att bygga våra nya Toppstugor. Välkommen du också att ta del i arbetet, vara med på något av de kommande lägren, eller genom bön för vårt arbete. Du kan även gärna bidra till vår gemenskap genom att ge en gåva till EFS Västerbotten Klippengården. Klippenkamraternas styrelse genom JOHAN ANDERSSON VÅRENS LÄGER I KLIPPEN 28/2-4/3 Sportlovsläger 2-6/4 Påskläger för alla /4 Påskläger för alla 2 Vi bygger bara det vi är bra på - Byggnader för butik, industri och lantbruk - Vi tar hand om bygget från början till slut Vi tar allt ansvar. Allt till ett fast pris. FASTEC NORRA VÄSTERBOTTEN BYGG AB Häggbärsgatan 47, Kåge. Tel: , fax: Mobiltel:

15 UTGIVNING VÅRT BUDSKAP 2015 Vårt Budskap kommer ut med 5 nummer Manus bör vara redaktionen tillhanda senaste en månad innan publiceringsdatum. Annonser, debattsvar och insändare senast två veckor innan utgivning. Material som inkommer senare publiceras i mån av utrymme. NÄSTA NUMMER planeras vara ute kring 14 april. ELEKTRONISK LAGRING: Vårt Budskap bearbetar och lagrar texter och bilder elektroniskt. Genom att skicka in material för publicering ger du också ditt samtycke till att detta lagras elektroniskt. Artiklar som publiceras i tidningen kan också finnas tillgängliga på EFS Västerbottens webbplats. Där hittar du också nyheter, information om arrangemang m.m. ANNONSER VAD TYCKER DU? Vårt Budskap vill skriva om sådant som berör, utmanar, informerar och inspirerar. Har du förslag på vad vi ska ta upp i tidningen, eller vill du själv bidra? Hör av dig till redaktionen med bilder, artiklar, notiser eller idéer kring innehållet. Det kan vara ett brännande debattämne, en intressant person eller tips om vad som är på gång i din församling/ förening eller i distriktet. ADRESS: Vårt Budskap, Vasagatan 17, Umeå. Telefon: 090/ , E-post: BEGRAVNINGAR GRAVSTENAR BOUPPTECKNINGAR FAMILJEJURIDIK SKELLEFTEÅ Kyrkogatan 8 tel UMEÅ V Norrlandsg. 18 B tel LYCKSELE Storgatan 26 tel Serviceföretaget i jordbrukets tjänst med maskiner från marknadens ledande leverantörer Även ett brett sortiment för Villa Trädgård Entreprenad En servande fackhandel Din trygghet FÄSTELEMENT skruvar, muttrar m.m. GJUTGODS gjutning, bearbetning, montering BALANSBLOCK broms, spärr VÄXLAR kugg- och tappväxlar Vänd Er med förtroende till oss i en svår stund! Vi gör gärna hembesök Jour dygnet runt Vi säljer nyare Alen Begravningsbyrå Begravningar Bouppteckningar Gravstenar Besöksadress: Norrlandsgatan 40, Umeå, tfn 090/ Drottninggatan 29, Vännäs, tfn 0935/ Ulf Påhlsson Christina Wendel Bilar Minibussar Transportfordon Persson Maskin AB tel Sandfors, Kåge 15

16 POSTTIDNING B vårt budskap Vasagatan Umeå När du ser mot himlen skall du komma ihåg att där finns din Fader. Där finns ingenting annat än vänlighet och kärlek. Där finns ett fadershjärta, men ingen vrede. Martin Luther Det modershjärtat har ej sin like i trofast kärlek, det ser jag nog. Vem fattar höjden, vem mäter djupet utav den kärlek, som för oss dog? Lina Sandell

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Dece Dec mb e er e

Dece Dec mb e er e December 2016 Hösttankar från pastorn. I Johannesevangeliets inledning finns de kända orden: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så här i hösttider behöver jag de orden. Missförstå

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Programblad April - Juni 2015

Programblad April - Juni 2015 Programblad April - Juni 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Vägen framåt? Vår församling står vid ett vägskäl. På många sätt har detta gjorts tydligt i händelser, förkunnelse och profetiska budskap.

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Kårutveckling och Kursutbud för ideella ledare och medlemmar. inspiration - nyheter - tips till Frälsningsarméns kårer

Kårutveckling och Kursutbud för ideella ledare och medlemmar. inspiration - nyheter - tips till Frälsningsarméns kårer Kårutveckling och Kursutbud för ideella ledare och medlemmar inspiration - nyheter - tips till Frälsningsarméns kårer nr 1/april 2016 INSPIRATION - NYHETER - TIPS Det finns inget som den lokala församlingen

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer