Exit En film om trafficking

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exit En film om trafficking"

Transkript

1 Januari 2009 Exit En film om trafficking Arbetsmaterial till Exit

2

3 Innehåll Förord... 3 Inhuman Traffic... 5 Lärarhandledning... 5 Övning: Ordens betydelse... 7 Övning: Arbetsbeskrivning... 8 Övning: Ansvarsfrågan... 9 Lärarhandledning Aktörsövning Syftet med aktörsövningen: Parallell lives Anna och Sonia Lärarhandledning till fi lmklippet om Sven och Tatiana: Sven och Tatiana Natasha och Maya Lärarhandledning till fi lmklippet Andrea och Susana: Andrea och Susana... 20

4 Published by Sida 2009 Department Kommunikation Author: Procogno: Susanne Alkbrand, Ulrika Assarehn, Thomas Liljeberg Editor: Procogno Photographs: MTV (Omslag), Procogno (sid 19) lllustrations: Procogno Production: Edita Printed by Edita 2009 Art. no.: This publication can be downloaded/ordered from

5 Förord Viktig information för läraren att läsa igenom innan visning av filmen EXIT och användning av arbetsmaterialet till filmen Trafficking är ett problem som fi nns i hela världen och tyvärr är inte Sverige undantaget denna moderna form av slavhandel. Vår passivitet som medmänniskor kan bidra till att trafficking kan få existera och fortsätta. Därför är det viktigt att ta upp ämnet i skolan, framför allt i de högre stadierna av grundskolan samt gymnasiet. Att tänka på när man jobbar med trafficking Det är framför allt två saker som är viktiga att tänka på när man ska jobba med traffi cking i skolan. För det första måste man klargöra distinktionen mellan trafficking och prostitution. Det är lärarens roll att se till att diskussioner som kan uppkomma, inte hamnar i en diskussion angående prostitutionens vara eller icke vara. För det andra, och minst lika viktigt, gäller det att vara medveten om att det i klassen kan fi nnas elever som själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp och/eller har starka känslor kopplade till ämnet. Det är viktigt att du som lärare har en beredskap för att hantera oväntade känsloutbrott. Det kan vara en fördel om andra lärare/mentorer/skolsköterska med fl era, är informerade om att klassen skall arbeta med trafficking och att elever kan reagera starkt på materialet. Om elever behöver gå ifrån fi lmvisningen och/eller arbetet med övningarna på grund av dess innehåll är det viktigt att det fi nns någon vuxen person som kan ta hand om dessa elever, deras känslor och frågor. Förbered eleverna på fi lmens innehåll och ge dem valmöjligheten att inte se fi lmen. Glöm inte heller bort att avsluta övningarna i god tid så att utrymme ges för refl ektion. Att tänka på när man jobbar med materialet till filmen EXIT De två fi lmerna Inhuman traffick och Parallell lives är gjorda på ett sätt så att de berör unga människor. Det känns nära och man kan i vissa fall identifiera sig med personerna i fi lmerna. Att välja att jobba med övningarna till fi lmerna ger en ytterligare fördjupning av problematiken kring trafficking. Syftet med övningarna är att vi ska komma ännu närmre offren, förövarna och åskådarna, samtidigt som vi måste fundera över vårt eget ansvar. Eleverna kan uppleva övningarna som obehagliga, jobbiga och svåra. Materialet är testat på gymnasieelever från både yrkes- och studieinriktadeprogram. Var beredd på att det kan fi nnas ett motstånd till en 3

6 början. Skämt, generaliseringar och grova ord kan ses som ett sätt att värna sig mot något som är obehagligt. Ungdomar kan också ha ett behov av att kategorisera världen och det kan tänkas att en del elever kommer att se alla män som potentiella förövare och alla kvinnor som offer. Stanna gärna upp i dylika diskussioner och försök att hjälpa eleverna att nyansera sin världsblid. Vidare är det viktigt att inte skambelägga sexualiteten. Sex är inte fel men det fi nns sex som inte är på lika villkor för de inblandade parterna. Prata gärna om individens ansvar för sig själv och andra i sexuella relationer. Rekommendationen är att du som lärare ser hela fi lmen innan du visar den för eleverna. Läs igenom materialet och fundera över vilka övningar som passar din undervisningsgrupp och ditt undervisningsupplägg. Det går att använda fi lmen med endast en eller ett par övningar under ett lektionstillfälle. Materialet fungerar dessutom utmärkt att arbeta med under en längre tid eller under en temadag. Kanske kan materialet också vara utgångspunkt för ett projektarbete för elever i gymnasieskolans årskurs tre. 4

7 Inhuman Traffic Inhuman Traffic Lärarhandledning Ordens betydelse, Arbetsbeskrivning, Ansvarsfrågan Enligt ILO:s försiktiga beräkningar lever idag, i början av 2000-talet, mellan 12 och 13 miljoner slavar i världen. Det är minst lika många slavar som kanske fl er än våra förfäder i Europa och Amerika importerade mellan 1400-talet och talet. (Harrison Dick, Slaveri En världshistoria om ofrihet. Från 1800 till nutid., Historiskt media, ILO är en förkortning av International Labour Organisation) FN:s defi nition av människohandel: Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, slaveri eller att man tar bort organ. Det är lätt att det i klassrummet uppkommer en diskussion kring prostitution. Det är viktigt att komma ihåg att prostitution och traffi cking är två olika saker. I flera länder är prostitution lagligt. Trafficking är människohandel och slaveri, trafficking är olagligt. Uppgifterna till Inhuman traffic är inte tänkta som ett underlag för en diskussion om det är bra eller dåligt med prostitution. Fokus ligger på att uppmärksamma trafficking vår tids slavhandel. Katarina var 18 år när hon såldes för första gången på gatan i Göteborg. Av alla de män som köpte henne hon vet inte själv hur många var det inte en enda som frågade var hon kom ifrån. De frågade bara How much? Det var allt de var intresserade av, säger hon. Ingen undrade varför hon kunde så lite engelska, om hon gjorde detta frivilligt, varför det alltid stod en man och övervakade. Hon ser ung ut. Ingen kan ta henne för att vara äldre än den 19-åriga gymnasietjej hon är. Men ingen av männen som köpte henne undrade nåt. Bara How much? (Göteborgsposten Katarina fi ck inte veta att hallickarna var dömda 1) Den första övningen visar hur stor påverkan ord har. Genom att byta ut ett ord så blir citaten kraftfulla och otäcka. När vi till exempel använder ordet våldtäkt istället för kund får vi egentligen en sannare bild av situationen. Det fi nns inget frivilligt från kvinnornas sida. Flera traffickingoffer vittnar om hur de dricker sig berusade för att stå ut med sina kunder. Tatjana säger i fi lmen: Tanken på att ha sex med en främmande man är hemsk. Övningen syftar till att få eleverna förstå hur vidrig livssituation traffickingoffer har. 5

8 Inhuman Traffic 2) I den andra övningen ska eleverna skriva en arbetsbeskrivning av att vara sexslav. Eleverna kan arbeta individuellt eller i par. Gå igenom vad en arbetsbeskrivning är och exemplifiera gärna med ett yrke eleverna väl känner till. Exempel på en arbetsbeskrivning för trafficking: Arbetsuppgifter: att bli våldtagen 9 25 gånger per kväll, sju dagar i veckan. Att bli misshandlad, att utsättas för sadistiska inslag. Arbetsplats/Arbetsmiljö: Hotellrum, lägenheter, barer, hemma hos okända män, bilar. Arbetstid: Alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan, alla dagar året runt. Ingen semester. Förmåner: Alkohol, droger, fri abort vid graviditet (dock ej frivilligt utan aborter utförs under tvång). Ersättning: Ingen lön tvärtom ofta blir sexslaven skyldig sin arbetsgivare pengar för utgifter för boende och resa. Räkna aldrig med att få någon lön. Det är inte tillåtet att: neka våldtäkter, neka tortyr och misshandel, säga emot sin arbetsgivare, ha klagomål, ha semester, behålla sitt pass, neka till abort, neka till att bli såld till en annan arbetsgivare, neka till att fl ytta till annan ort eller land, ha vänner utanför sitt fängelse, be att få sluta, resa hem. Uppsägningstid: Det är inte tillåtet att sluta. Måste bli våldtagen och misshandlad på obestämd tid. Övrigt: Arbetsgivaren kan när som helst ändra reglerna för anställningen och sälja vidare den anställde (traffi ckingoffret) till andra arbetsgivare. Den anställde lever under ett konstant hot att bli skadad eller dödad av sin arbetsgivare och ofta fi nns också ett hot mot den anställdes familj. Arbetsbeskrivningen kan fungera som ett bra underlag för diskussion om detta är ett arbete som någon skulle vilja ha frivilligt. Är det möjligt för någon med denna arbetsbeskrivning att ta sig ur sin situation? Giovannis påstående: Det är det lättaste sättet för en kvinna att tjäna pengar. blir ihåligt och skrämmande ställt i relation till arbetsbeskrivningarna. 3) Den tredje övningen är en diskussionsuppgift som fokuserar på ansvar. Vem har ansvar för att trafficking fi nns? Vilket ansvar har jag? I denna övning kan man även diskutera människosyn, kvinnosyn och värdegrund % av Sveriges män har någon gång köpt sex. Sexhandel och trafficking ökar i Sverige och i världen. Det är inte ovanligt att första gången man köper sexuella tjänster sker detta i ett annat land och tillsammans med kompisgänget, på fotbollsresan, militärtjänstgöringen, FN-utlandstjänstgöringen eller på en svensexan. 6

9 Inhuman Traffic Övning: Ordens betydelse I ord fi nns mycket makt. Valet av ord spelar stor roll för hur vi uppfattar saker. Vår verklighet kan beskrivas på flera olika sätt och hur vi tänker kring verkligheten är beroende av hur vi uttrycker oss. Nedan följer citat från fi lmen där vi har valt att byta ut vissa ord i citat från fi lmen mot andra ord som beskriver precis samma företeelse. Med prostituerade har man sex bara för själva njutningens skull. Det är bara sex. (Giovanni) a) Giovanni köper sex i genomsnitt två gånger per vecka. För Giovanni är det viktigt med sexuell njutning. Men för vem är det egentligen en njutning? b) Sätt dig in i traffickingoffret Annas situation. Om hon är den kvinna som Giovanni går till, hur mycket njutning har hon tillsammans med honom? Det är bara sex säger han. Tror du att Anna kan koppla bort känslor på samma sätt som Giovanni? c) Giovanni går till en prostituerad för att ha sex för njutningens skull. Han vet inget om den prostituerades liv, hennes bakgrund och hur hon hamnat i den situation hon befi nner sig i. Hon är ett möjligt traffickingoffer. Byt ut ordet prostituerad mot ordet sexslavar i Giovannis citat ovan. Hur påverkar det innebörden i meningen? Förändrar det din syn på Giovanni? Byt sedan också ut ordet sex i den sista meningen mot en våldtäkt. Vad händer då? Efter ett tag var det dags för mig att ha min första kund (Anna) Ibland måste man betjäna nio till tio män per kväll. (Tatiana) d) Byt ordet kund mot våldtäkt eller våldtäktsman, ändrar det din uppfattning om Annas arbetsdag? e) Byt ut ordet betjäna mot bli våldtagen av, ändrar det din uppfattning om Tatianas arbetsdag? 7

10 Inhuman Traffic Övning: Arbetsbeskrivning Han skrek att han hade betalat men jag sa att jag inte tänkte göra det. Ägaren sa att mannen kunde göra vad han ville så länge jag överlevde. (Anna) a) De flesta arbeten har en tillhörande arbetsbeskrivning, där det står vilka villkor som gäller för just det arbetet på just den arbetsplatsen. Nedan ska du skriva en arbetsbeskrivning av Annas eller Tatianas arbete som sexslavar. Till din hjälp har du de rubriker som brukar fi nnas i en arbetsbeskrivning. 1. Arbetsuppgifter: 2. Arbetsplats/Arbetsmiljö: 3. Arbetstid: 4. Förmåner: 5. Ersättning: 6. Det är inte tillåtet att: 7. Uppsägningstid: 8. Övrigt: Det är det lättaste sättet för en kvinna att tjäna pengar. (Giovanni) b) Giovanni framför sin syn på sexhandeln. Läs igenom citatet ett par gånger och fundera över vad det faktiskt säger. Utifrån Giovannis perspektiv är det ett lätt, till och med det lättaste sättet, att tjäna pengar på. Tjänar Anna och Tatiana pengar? Vilka förutsättningar krävs för att ett jobb ska uppfattas som lätt? Utgå gärna från din arbetsbeskrivning när du resonerar. 8

11 Inhuman Traffic Övning: Ansvarsfrågan Vem bär egentligen ansvaret för den illegala sexhandeln? Är någon mer ansvarig än någon annan för upprätthållandet av traffickingkedjan? Diskutera och problematisera följande påståenden: a) Luan Plakici (människohandlare) förser bara sexmarknaden med de råvaror den efterfrågar. Det är personer som Giovanni som köper sex som bär det största ansvaret. b) Strippklubbsägaren Steve försäkrar oss om att han inte anställer traffickingoffer och säger: Vi ger män möjlighet att få sina sexuella drömmar uppfyllda. Steve har litet ansvar i traffickingkedjans fortlevnad. c) Jag är bara en städerska så vad kan jag göra? Ingeting. d) Ibland ser man att de har blåtiror eller blåmärken som de döljer. Då förstår man att de är tvingade. Men jag tycker inte att det angår mig. e) I Sverige är det hårdare straff på narkotikahandel än på människohandel. Det borde vara tvärtom. f) Allt yngre män köper sex, kanske du, kanske killar du känner? g) Du är inte bara ansvarig för vad du säger, utan även för det du inte säger. (Martin Luther King) 9

12 Inhuman Traffic Lärarhandledning Aktörsövning Syftet med aktörsövningen: Genom att försöka defi niera aktörerna i offer, förövare, åskådare och bekämpare, blir det tydligare hur invecklad traffickingkedjan är. I en diskussion om de olika aktörernas roll i traffickingkedjan får eleverna en djupare förståelse för problematiken. Aktörsövningen är en bra ingång till en djupare diskussion om trafficking, bakomliggande orsaker till att trafficking existerar samt köparens och åskådarens ansvar. Genomförande av uppgiften: Delmoment 1: Innan fi lmen a) Låt klassen få en lista på personerna som på olika sätt fi gurerar i fi lmen. Under fi lmen bör eleverna föra minnesanteckningar om de olika personernas roll i traffickingkedjan. Eleverna behöver dessa anteckningar till aktörsövningen. Efter fi lmen b) Dela in klassen i mindre grupper. Låt grupperna få ut aktörsschemat. Elevernas uppgift är nu att placera in fi lmens olika aktörer i schemat. Till sin hjälp har de sina minnesanteckningar. Informera eleverna att ett namn kan förekomma under mer än en rubrik. Om eleverna inte kan placera in en person, be dem att skriva upp namnet utanför schemat med ett frågetecken efter. När eleverna placerar in personer under rubrikerna förövare och åskådare fi nns det en skala mer-eller-mindre att ta hänsyn till. Genom att försöka gardera olika typer av förövare och åskådare tvingas eleverna att fundera över hur mycket ansvar olika personer har för upprätthållandet av trafficking/ slavhandel. OBS! Under rubriken offer fi nns det ingen skala på vem som ska anses vara mer eller mindre offer. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra hur olika individer upplever sin situation. Det fyller inte heller något syfte att gradera bekämparens handlingar i mer eller mindre. c) Diskutera gruppernas resultat det är viktigt att komma ihåg att det inte fi nns något rätt eller fel i denna övning. Det är intressant att också diskutera de personer som eleverna inte kunde eller hade svårt att placera i schemat. Diskutera även hur eleverna placerat förövare och åskådare i mer-eller-mindre-skalan. Det är viktigt att eleverna förklara hur de har resonerat. 10

13 Inhuman Traffic Tänkvärt under diskussionen: Giovanni kan vara både förövare, i egenskap av sexköpare, och åskådare, då han vid ett tillfälle erkänner att han ibland ser att kvinnorna har blåmärken men väljer att inte tänka på det. Annas kund kan betraktas som en förövare och samtidigt en bekämpare, då han vid en razzia hjälper Anna att fl y. Ludmilla framställs i fi lmen som ett möjligt offer varför? Är hon ett offer? Är människohandlaren Luan Plakici mer förövare än Giovanni och andra som utnyttjar traffickingoffer? Vilket ansvar har sexköparen? Om sexköparen inte fanns skulle Luan Plakici vara arbetslös då? Vad innebär det att vara åskådare? Vilket ansvar har en åskådare och en medmänniska? Vilket ansvar har städerskan och pizzabudet? Vilket ansvar har hotellägaren, receptionisten eller taxichauffören som bevittnar trafficking? Delmoment 2: a) Låt eleverna återigen sätta sig i mindre grupper. Elevernas uppgift är nu att försöka fi nna förklaringar till Anas, Giovannis, städerskan och Luan Plakicis placering i aktörsschemat. En lista med användbara ord fi nns under aktörsschemat. Det kan vara nödvändigt att gå igenom orden. Ord kan strykas och nya ord kan läggas till. Det viktiga är att eleverna försöker se och ge förklaringar till varför dessa fyra personer blir olika aktörer i traffickingkedjan. b) För att synliggöra flera perspektiv av traffickingkedjan är det bra att låta varje elevgrupp skriva upp sina ord under respektive aktör på vita tavlan eller annat gemensamt skrivunderlag. Låt eleverna motivera och diskutera sina val. Det viktiga är att den efterföljande diskussionen visar på flera tolkningar av motiv/orsaker till beteenden. Tänkvärt under diskussionen: Det är viktigt att komma ihåg att övningen syftar till att försöka se och förstå varför de olika personerna har hamnat i traffickingkedjan och det är utifrån detta eleverna ska göra sina urval av ord. När det gäller sexuell lust, kan alla människor känna denna lust men Ana har knappast hamnat i traffickingkedjan på grund av detta. Däremot kan man säga att Giovanni ingår i kedjan på grund av sin sexuella lust. Genom att han och andra män efterfrågar prostituerade fi nns en marknad för trafficking. OBS! Här kan lätt en diskussion uppstå där man skambelägger sexualiteten och lusten. För att komma vidare från en sådan diskussion är det väsentligt att poängtera att det handlar att ta ansvar för sina sexuella handlingar. En personlig handling som skadar någon annan är aldrig acceptabel. Delmoment 3: a) Trafficking fi nns, trafficking ökar. Varför? Vad kan vi göra åt det? Låt eleverna fundera och försöka ge förslag på lösningar. Tänkvärt under diskussionen: Filmen EXIT pekar mycket på sexköparens roll i traffickingkedjan; Så länge det fi nns en efterfråga kommer traffi cking att fi nnas., Män som Giovanni skapar ett behov av kvinnor som Ludmilla 11

14 Inhuman Traffic I en del avseenden är Anna, Ludmilla och Tatiana inte olika svenska fl ickor. De kan ha drömmar, ambitioner och vara beredda att ta risker. Giovanni är bekymmersfri, ser lätt på livet och anser att alla får ta ansvar för sitt eget liv, precis som många svenska killar. Fråga eleverna varför dessa personer och inte de själva ingår i traffickingkedjan. Vad skiljer fi lmens ungdomar från tjejerna och killarna i den egna klassen? Finns det någon förklaring här som gör att vi kan komma åt delar av problematiken? Låt eleverna gärna diskutera Albert Einsteins citat: Världen är inte farlig på grund av de som gör skada, utan på grund av de som ser det utan att ingripa. Vilket ansvar har åskådaren? 12

15 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 1 a Det är viktigt att du kommer ihåg personernas roll i traffickingkedjan till diskussionsuppgiften. Skriv ner minnesanteckningar eller stödord under tiden som du ser fi lmen. 1. Anna 2. Luan Plakici 3. Ludmilla 4. Giovanni 5. Stefano 6. Maria 7. Annas kompis som erbjuder ett jobb 8. Annas dotter 9. Tatiana 10. Tatianas familj 11. Tatianas pojkvän 12. Mannen som köper Tatiana av pojkvännen 13. Alina 14. Steve 15. Sexköpare 16. Pizzabudet 17. Städerskan 18. Kunden som hjälpte Tatiana att fl y 13

16 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 1 b, c offer förövare åskådare bekämpare mer mer mindre 14

17 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 2 Placera Ana, Giovanni, städerskan och Luan Plakici i aktörsschemat. Fundera över varför dessa fyra personer har blivit just dessa aktörer. Skriv ner era tankar i nyckelord under respektive aktörer. Längst ner på sidan fi nns ett antal ord som kan vara till hjälp. Försök placera orden under den person eller personer där ni tycker att de bäst stämmer in. offer förövare åskådare bekämpare RISKBENÄGENHET ONDSKA RASISM GRUPPTRYCK MÄNNISKOSYN UTBILDNING/KUNSKAP KVINNOSYN MAKT FATTIGDOM MORAL PENGAR EGOISM CIVILKURAGE FRAMTIDSMÖJLIGHETER SEXUELL LUST DRÖMMAR RESPEKT FÖR AUKTORITETER 15

18 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 3: Trafficking fi nns, trafficking ökar Varför? Vad kan jag/vi göra åt det? 16

19 Parallell lives Parallell lives Marco och Nada Marco bor i Italien och anser att det är okey att köpa sex. Han ser inga problem i sitt konsumtionsbeteende, alla är med på lika villkor. Flickorna är glada, de festar och stämningen är hög. Marco upplever en närhet med fl ickorna när de har sex. Han säger: De njuter och det syns på dem. Genom att betala tycker Marco att han ger fl ickorna möjlighet till ett bra liv och hjälper dem att uppfylla deras drömmar. Nada bor i Italien och hon är tvingad dit som sexslav. Alla tjejerna som jobbar på Nadas bordell är tvingade till det. De får inte betalt och de lever under ständiga hot. Enda sättet att stå ut med jobbet är att dricka. När man är full är man avtrubbad, utan känslor och behöver inte tänka. Nada säger: Att lura killarna i sängen att man njuter är enkelt. De vill tro att de är duktiga och bra älskare. Att rymma vågar inte Nada, då riskerar hon att bli svårt misshandlad. Allt Nada vill är att leva ett bra liv, hemma i sitt hemland med sin familj. Även om det är svårt hemma är allt bättre än detta helvete, säger Nada. a) Marco köper sex som han köper vilka annan vara som helst. Han har inga moraliska bekymmer med att gå till en prostituerad och han anser till och med att de prostituerade kvinnorna njuter och har roligt med honom. I fi lmen ställs frågan om Marcos beteende beror på okunskap eller förnekelse. Om hans syn på sexhandeln präglas av okunskap, vad beror okunskapen på? Om hans resonemang präglas av förnekelse, vad beror förnekelsen på? b) Trafficking är ett växande problem i världen. Svenska tjejer löper en liten risk att bli ett traffickingoffer, men ett antal svenska killar kommer någon gång under sitt liv att köpa sex av ett traffi ckingoffer. Fakta visar att 12%, var åttonde svensk man, har någon gång köpt sex i Sverige eller utomlands. Kan man veta om den personen man köper sex av är en sexslav eller inte? Till Sverige kommer traffickingoffer varje år. Vilket ansvar har svenska män som köper sex för att handeln med sexslavar kan få fortgå? 17

20 Parallell lives Anna och Sonia Sonia erbjöds av en förmedlingsbyrå ett jobb som au-pair i en tysk familj. Hon utlovades en lön på 700 euro i månaden. Sonia tyckte att det lät som en dröm. a) Lista dina egna framtidsdrömmar. b) Vilka drömmar tror du att Sonia hade innan hon åkte till Tyskland? c) I fi lmen menar man att lusten att uppleva nya saker och viljan att tjäna mera pengar är naturliga drivkrafter som vi alla har. Stämmer detta påstående överens med dina drömmar? Jämför dina drömmar med de drömmar du tror Sonia hade? Vilka likheter, skillnader fi nns mellan era drömmar? d) Sannolikheten att svenska kvinnor i Sonias ålder skulle hamna i sexslavhandel är inte så stor. Varför tror du att det är så? Lärarhandledning till filmklippet om Sven och Tatiana: Låt eleverna i mindre grupper fritt komma på olika områden där de själva genom sina handlingar kan påverka världen (micro-macro). Det är inte säkert att eleverna kan fylla i alla fälten i schemat. Eleverna ska även fundera över trafficking kan deras handlingar/inställning/attityd påverka trafficiking. Har eleverna svårt att komma igång med övningen kan läraren hjälpa dem med förslag på områden, till exempel: Miljö Mobbning Jämställdhet Rasism Konsumtion Ex Trafficking på global nivå med stor påverkan: Jag startar en blogg. Ex.Miljö på regional nivå med liten påverkan: Jag duschar max. 2 min. Det kan vara svårt för eleverna att se hur deras handlingar kan påverka trafficking. Du som lärare kan be dem fundera över: Hur vår syn på kön, sexualitet och sexkonsumtion påverkar oss och vårt beteende? Porr kan vara intressant att diskutera. En del av den porr som fi nns på Internet har inte välbetalda porrskådisar utan även här kan det förekomma traffickingoffer. Vilket ansvar har konsumenten? Språkbruk att använda ordet hora i korridoren, hur påverkar det synen på kvinnor? Sidor som Snyggast.se, där både tjejer och killar lägger ut sig som objekt. Sexkonsumtion Att blogga kan vara ett sätt att väcka debatt och informera om trafficking. Att försöka påverka politiker att arbeta kraftfullare mot trafficking. Spelar grupptryck någon roll i den lilla människans val och ställningstagande? Hur? 18

21 Parallell lives Syftet med denna övning är att eleverna ska bli observanta på att deras handlingar får effekter och att tydliggöra att det inte är så lätt att förutspå vad som ger en stor eller liten påverkan. En liten handling, ett litet ställningstagande, kan ge ringar på vattnet och spela roll i det större sammanhanget. Sven och Tatiana Sven och Tatiana bor 100 meter från varandra i Stockholm. Sven är en medveten kille som bryr sig om världen. Han gör aktiva val för att världen ska bli bättre och för att människor ska arbeta under humana arbetsförhållanden. Sven menar att vi inte har några problem med människorättsfrågor i Sverige. Tatiana håller inte med. Vad kan jag den lilla människan göra för att världen ska bli bättre? Globalt Liten påverkan Stor påverkan Regionalt 19

22 Parallell lives Natasha och Maya Natasha träffar en okänd man på gatan som bjuder ut henne på dejt. Maya blir erbjuden av sin nye pojkvän att få följa med till London. Natashas vänner ger henne råd om hur hon ska se ut och uppföra sig på dejten. Maya frågar sin bästa vän om råd om hon ska följa med till London. Hennes vän säger att det är ett stort beslut som hon måste ta själv. Natasha går på en lyckad dejt som avslutas med en avskedskyss. Maya följer med till London och säljs som sexslav. a) Vad är det som gör att Maya och inte Natasha blir sexslav? Vad skiljer dem åt? Reflektera/diskutera. b) Vilka frågor är viktiga för dig att diskutera med dina vänner? Vad gör du inför stora beslut? Vem frågar du, hur går du till väga? c) Har Natasha och Maya agerat så som du skulle ha gjort i samma situation? Lärarhandledning till filmklippet Andrea och Susana: Trafficking är ett övergrepp som inte tar slut i och med att offret blir befriad från sitt slaveri. Denna övning vill visa hur svårt det är för offerna att ta sig tillbaks till sitt gamla liv. Kvinnorna får leva med en skamstämpel trots att de är oskyldiga offer. Den andra övningen visar att samma problematik fi nns med svenska fl ickor som blivit utsatta för våldtäkt. Varken den våldtagna fl ickan eller traffickingoffret är ansvariga för övergreppet de har blivit utsatta för och ändå får de bära en stor del av skulden. Obs! Detta kan vara en väldigt känslig övning att göra i klassrummet, då det kan fi nnas elever som varit utsatta för övergrepp. Andrea och Susana I många länder där kvinnor utnyttjas som sexslavar riskerar de att bli fällda i domstol för prostitution, illegal invandring och andra brott. Kvinnor som kommer tillbaka från ett liv som sexslavar har ofta svårt att komma in i samhället igen. Ofta är de märkta för livet. a) I fi lmen säger Andrea att: Bara en aning mer förståelse skulle hjälpa mycket. Vem eller vilka tror du Andrea skulle vilja ha förståelse från? Vad skulle Andreas närmsta omgivning och samhälle kunna göra för att underlätta för Andrea? Susana säger: Ingen vill vara vän med en hora. Varför dömer samhället kvinnor som Andrea, som faktiskt är offer, så hårt? b) I Sverige blir en 17-årig fl icka våldtagen av två killar, arton och nitton år gamla. Vid rättegången har fl ickan, fem månader efter överfallet, så svåra smärtor i underlivet att hon har svårt att sitta. Kutryggig går fl ickan in i rättssalen medan killarna är där med sina kompisgäng och nya fl ickvänner. De skrattar och pratar med sina vänner. Männen fälls i Svea hovrätt. Flickan blir tvungen att byta skola, hon klarar inte av att gå kvar. Det är ju henne alla klandrar för vad som hände. Före detta kompisar eller elever hon knappt känner kallar henne hora i skolkorridoren. Det är hon som är boven i dramat. (Wennstam Katarina, Återgivelse från Flickan och skulden s ) Även denna unga fl icka, liksom Andrea i fi lmen, är offer men får ändå bära skulden varför? 20

23

24 Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare. SIDA47299en Want Vill du to veta know mer? more? Visit Besök Sida s Sidas Website, hemsida: and Där fi nd hittar additional du information om about Sida och Sida svenskt and bistånd. Swedish development cooperation STYRELSEN FÖR INTERNATONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Stockholm Besök: Valhallavägen 199 Telefon: E-post:

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

HUMAN TRAFFICKING. MÄNNISKOHANDEL ÖVERLAG s. 4. FILMRECENSIN AV LILJA 4-EVER s. 12 FAKTA OM BARNARBETE HITTAR DU PÅ SIDAN. 7.

HUMAN TRAFFICKING. MÄNNISKOHANDEL ÖVERLAG s. 4. FILMRECENSIN AV LILJA 4-EVER s. 12 FAKTA OM BARNARBETE HITTAR DU PÅ SIDAN. 7. 1 HUMAN TRAFFICKING MÄNNISKOHANDEL ÖVERLAG s. 4 FAKTA OM BARNARBETE HITTAR DU PÅ SIDAN. 7 FILMRECENSIN AV LILJA 4-EVER s. 12 Nummer TRAFFICKING ÄR ETT STORT PROBLEM 2 Jag visste inte så mycket om trafficking

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter. Lärarhandledning GY 11

Ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter. Lärarhandledning GY 11 Ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter. Lärarhandledning GY 11 Innehåll En överblick av spelets innehåll, syfte och teman. Vad är Fair Sex: Nätverket? 3 Hur spelet fungerar

Läs mer

Utskott: UNODC Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall

Utskott: UNODC Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall Land: Azerbajdzjan Delegat: Jesper Hagwall Republiken Azerbajdzjan ser allvarligt på människohandeln i världen och anser att åtgärder måste vidtas. Trafficking genererar stora mängder pengar och är en

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Mångfald i vardagen krock eller möte?

Mångfald i vardagen krock eller möte? Mångfald i vardagen krock eller möte? med Seroj Ghazarian, tisdag 10 april 2012, EU-projekt MEDEL MINNESANTECKNINGAR Inledning Ingen ser mig, ingen hör mig Detta var känslan som Seroj fick när han åkte

Läs mer

Människohandel. En fråga för andra? Malin Roux

Människohandel. En fråga för andra? Malin Roux et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Människohandel En fråga för andra? Malin Roux 1 Jag heter Malin Roux och arbetar mot sextrafficking genom den ideella organisationen RealStars som verkar för

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

Ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter. Lärarhandledning GY 11

Ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter. Lärarhandledning GY 11 Ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter. Lärarhandledning GY 11 Innehåll Vad är Fair Sex: Nätverket? 3 Vilka står bakom Fair Sex: Nätverket? 3 Om RealStars 3 Om Pedagogiskt

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen

SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN. Mina Gäredal Edward Summanen SEX MOT ERSÄTTNING BLAND UNGA SOM BRYTER MOT HETERONORMEN Mina Gäredal Edward Summanen Unga hbtq-personer som har sex mot ersättning Från Osynliga synliga aktörer 13 personer mellan 15 och 25 år som inte

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE

Surfa säkert. en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Surfa säkert en guide för barn, ungdomar och vuxna MOT BARNSEXHANDEL WWW.ECPAT.SE Internet har krympt världen Aldrig tidigare har det varit så lätt att kommunicera och söka information globalt. Kontakter

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd

Arbetsmaterial Vänersborg röd tråd År 0-3? familjen, konfliktlösning hur ett barn blir till lekdagar kompisdagar övernattningsresa år 3 reviderad version 2002-03-19 Sida - 1 År 4-6 Kill och tjejgrupper - inom klassen 1:a mens - puberteten,

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) MR 2 SLAVERI NU OCH DÅ SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Handledning: Nu blev det KNAS

Handledning: Nu blev det KNAS Förord Många ungdomar befinner sig idag i en värld där dem kämpar för att passa in, viljan och pressen att vara som alla andra är stor. I en grupp vill man känna sig inkluderad och inte känna skuld eller

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Vi låter oss inte bli lurade!

Vi låter oss inte bli lurade! JUNI 2006 Sidas arbete mot traffi cking i Europa så bekämpas den Vi låter oss inte bli lurade! Väst lockar. Tonårsflickorna i Kuziai i Litauen har siktet inställt mot att jobba i väst. Tack vare en Sidafinansierad

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter Utbildningsmaterial om flickors rättigheter INNEHÅLL Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 12 Sid 16 Så här använder du materialet Om övningarna Att leda grupper Tema 1: Flickors rättigheter Tema 2: Barnäktenskap Tema

Läs mer

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: Författare: Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Boken handlar om: Max ska vara ensam hemma, medan hans syster Moa och mamma är på semester. Precis innan de ska resa, ber Moa honom om en tjänst. Hennes kompis

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Lilja 4-ever i Gävle. Eleverna fick nya perspektiv på sin egen tillvaro

Lilja 4-ever i Gävle. Eleverna fick nya perspektiv på sin egen tillvaro Lilja 4-ever i Gävle I december 2003 arrangerade Kultur & Fritid i Gävle visningar av Lilja 4-ever för gymnasieskolan. De skickade ut inbjudan till de tre gymnasieskolorna i kommunen: Vasaskolan, Borgarskolan

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende

Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende Certifiering för ett respektfullt och tryggt boende Bo porrfritt! Porrfritt är en kvalitetsstämpel som sätts på de hotell och konferensanläggningar som väljer att erbjuda sina gäster en trygg och säker

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande

Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Normer som begränsar - så påverkas ungas (o)hälsa och vuxnas bemötande Degerfors 17 oktober 2014 * Sofie Kindahl Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor Sveriges ungdomspolitiska mål: Alla ungdomar,

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se

Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se Den svenska utredningen om män och jämställdhet www.mänochjämställdhet.se claes.sonnerby@regeringskansliet.se huvudsekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vad har svenska regeringen sagt till oss

Läs mer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp. Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Det är svårt att prata om något som någon aldrig tar upp Sex mot ersättning bland unga hbtq-personer Den här broschyren riktar sig till dig som möter personer i åldern 15-25 år i ditt arbete. Du arbetar

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

UPPROR. mot handeln med kvinnor och flickor

UPPROR. mot handeln med kvinnor och flickor UPPROR ochupprop mot handeln med kvinnor och flickor KVINNA TILL KVINNA är en politiskt och religiöst oberoende insamlingsstiftelse. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer i Kosovo, Serbien och Montenegro,

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 En studie om ungdomars syn på ansvar CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 Under sommaren 2009 gjordes CSR Västsverige en undersökning bland

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister

Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Facebook-grupp organiserar hatattacker mot feminister Nyheter Nu kan Nyheter24 berätta om en ny sluten Facebook-grupp som skriver rasistiska och sexistiska inlägg, sprider hat, hänger ut feminister och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009

Verksamhetsberättelse för Nätverket mot Trafficking i Göteborg 2009 Verksamhetsberättelse för i Göteborg 2009 Det har tyvärr inte funnits någon som samordnat nätverket under året, men Nina har skött nätverkets e-postadress och kontakter med nya medlemmar och Ulla har ansvarat

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer