Exit En film om trafficking

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exit En film om trafficking"

Transkript

1 Januari 2009 Exit En film om trafficking Arbetsmaterial till Exit

2

3 Innehåll Förord... 3 Inhuman Traffic... 5 Lärarhandledning... 5 Övning: Ordens betydelse... 7 Övning: Arbetsbeskrivning... 8 Övning: Ansvarsfrågan... 9 Lärarhandledning Aktörsövning Syftet med aktörsövningen: Parallell lives Anna och Sonia Lärarhandledning till fi lmklippet om Sven och Tatiana: Sven och Tatiana Natasha och Maya Lärarhandledning till fi lmklippet Andrea och Susana: Andrea och Susana... 20

4 Published by Sida 2009 Department Kommunikation Author: Procogno: Susanne Alkbrand, Ulrika Assarehn, Thomas Liljeberg Editor: Procogno Photographs: MTV (Omslag), Procogno (sid 19) lllustrations: Procogno Production: Edita Printed by Edita 2009 Art. no.: This publication can be downloaded/ordered from

5 Förord Viktig information för läraren att läsa igenom innan visning av filmen EXIT och användning av arbetsmaterialet till filmen Trafficking är ett problem som fi nns i hela världen och tyvärr är inte Sverige undantaget denna moderna form av slavhandel. Vår passivitet som medmänniskor kan bidra till att trafficking kan få existera och fortsätta. Därför är det viktigt att ta upp ämnet i skolan, framför allt i de högre stadierna av grundskolan samt gymnasiet. Att tänka på när man jobbar med trafficking Det är framför allt två saker som är viktiga att tänka på när man ska jobba med traffi cking i skolan. För det första måste man klargöra distinktionen mellan trafficking och prostitution. Det är lärarens roll att se till att diskussioner som kan uppkomma, inte hamnar i en diskussion angående prostitutionens vara eller icke vara. För det andra, och minst lika viktigt, gäller det att vara medveten om att det i klassen kan fi nnas elever som själva har blivit utsatta för sexuella övergrepp och/eller har starka känslor kopplade till ämnet. Det är viktigt att du som lärare har en beredskap för att hantera oväntade känsloutbrott. Det kan vara en fördel om andra lärare/mentorer/skolsköterska med fl era, är informerade om att klassen skall arbeta med trafficking och att elever kan reagera starkt på materialet. Om elever behöver gå ifrån fi lmvisningen och/eller arbetet med övningarna på grund av dess innehåll är det viktigt att det fi nns någon vuxen person som kan ta hand om dessa elever, deras känslor och frågor. Förbered eleverna på fi lmens innehåll och ge dem valmöjligheten att inte se fi lmen. Glöm inte heller bort att avsluta övningarna i god tid så att utrymme ges för refl ektion. Att tänka på när man jobbar med materialet till filmen EXIT De två fi lmerna Inhuman traffick och Parallell lives är gjorda på ett sätt så att de berör unga människor. Det känns nära och man kan i vissa fall identifiera sig med personerna i fi lmerna. Att välja att jobba med övningarna till fi lmerna ger en ytterligare fördjupning av problematiken kring trafficking. Syftet med övningarna är att vi ska komma ännu närmre offren, förövarna och åskådarna, samtidigt som vi måste fundera över vårt eget ansvar. Eleverna kan uppleva övningarna som obehagliga, jobbiga och svåra. Materialet är testat på gymnasieelever från både yrkes- och studieinriktadeprogram. Var beredd på att det kan fi nnas ett motstånd till en 3

6 början. Skämt, generaliseringar och grova ord kan ses som ett sätt att värna sig mot något som är obehagligt. Ungdomar kan också ha ett behov av att kategorisera världen och det kan tänkas att en del elever kommer att se alla män som potentiella förövare och alla kvinnor som offer. Stanna gärna upp i dylika diskussioner och försök att hjälpa eleverna att nyansera sin världsblid. Vidare är det viktigt att inte skambelägga sexualiteten. Sex är inte fel men det fi nns sex som inte är på lika villkor för de inblandade parterna. Prata gärna om individens ansvar för sig själv och andra i sexuella relationer. Rekommendationen är att du som lärare ser hela fi lmen innan du visar den för eleverna. Läs igenom materialet och fundera över vilka övningar som passar din undervisningsgrupp och ditt undervisningsupplägg. Det går att använda fi lmen med endast en eller ett par övningar under ett lektionstillfälle. Materialet fungerar dessutom utmärkt att arbeta med under en längre tid eller under en temadag. Kanske kan materialet också vara utgångspunkt för ett projektarbete för elever i gymnasieskolans årskurs tre. 4

7 Inhuman Traffic Inhuman Traffic Lärarhandledning Ordens betydelse, Arbetsbeskrivning, Ansvarsfrågan Enligt ILO:s försiktiga beräkningar lever idag, i början av 2000-talet, mellan 12 och 13 miljoner slavar i världen. Det är minst lika många slavar som kanske fl er än våra förfäder i Europa och Amerika importerade mellan 1400-talet och talet. (Harrison Dick, Slaveri En världshistoria om ofrihet. Från 1800 till nutid., Historiskt media, ILO är en förkortning av International Labour Organisation) FN:s defi nition av människohandel: Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, slaveri eller att man tar bort organ. Det är lätt att det i klassrummet uppkommer en diskussion kring prostitution. Det är viktigt att komma ihåg att prostitution och traffi cking är två olika saker. I flera länder är prostitution lagligt. Trafficking är människohandel och slaveri, trafficking är olagligt. Uppgifterna till Inhuman traffic är inte tänkta som ett underlag för en diskussion om det är bra eller dåligt med prostitution. Fokus ligger på att uppmärksamma trafficking vår tids slavhandel. Katarina var 18 år när hon såldes för första gången på gatan i Göteborg. Av alla de män som köpte henne hon vet inte själv hur många var det inte en enda som frågade var hon kom ifrån. De frågade bara How much? Det var allt de var intresserade av, säger hon. Ingen undrade varför hon kunde så lite engelska, om hon gjorde detta frivilligt, varför det alltid stod en man och övervakade. Hon ser ung ut. Ingen kan ta henne för att vara äldre än den 19-åriga gymnasietjej hon är. Men ingen av männen som köpte henne undrade nåt. Bara How much? (Göteborgsposten Katarina fi ck inte veta att hallickarna var dömda 1) Den första övningen visar hur stor påverkan ord har. Genom att byta ut ett ord så blir citaten kraftfulla och otäcka. När vi till exempel använder ordet våldtäkt istället för kund får vi egentligen en sannare bild av situationen. Det fi nns inget frivilligt från kvinnornas sida. Flera traffickingoffer vittnar om hur de dricker sig berusade för att stå ut med sina kunder. Tatjana säger i fi lmen: Tanken på att ha sex med en främmande man är hemsk. Övningen syftar till att få eleverna förstå hur vidrig livssituation traffickingoffer har. 5

8 Inhuman Traffic 2) I den andra övningen ska eleverna skriva en arbetsbeskrivning av att vara sexslav. Eleverna kan arbeta individuellt eller i par. Gå igenom vad en arbetsbeskrivning är och exemplifiera gärna med ett yrke eleverna väl känner till. Exempel på en arbetsbeskrivning för trafficking: Arbetsuppgifter: att bli våldtagen 9 25 gånger per kväll, sju dagar i veckan. Att bli misshandlad, att utsättas för sadistiska inslag. Arbetsplats/Arbetsmiljö: Hotellrum, lägenheter, barer, hemma hos okända män, bilar. Arbetstid: Alla timmar på dygnet, alla dagar i veckan, alla dagar året runt. Ingen semester. Förmåner: Alkohol, droger, fri abort vid graviditet (dock ej frivilligt utan aborter utförs under tvång). Ersättning: Ingen lön tvärtom ofta blir sexslaven skyldig sin arbetsgivare pengar för utgifter för boende och resa. Räkna aldrig med att få någon lön. Det är inte tillåtet att: neka våldtäkter, neka tortyr och misshandel, säga emot sin arbetsgivare, ha klagomål, ha semester, behålla sitt pass, neka till abort, neka till att bli såld till en annan arbetsgivare, neka till att fl ytta till annan ort eller land, ha vänner utanför sitt fängelse, be att få sluta, resa hem. Uppsägningstid: Det är inte tillåtet att sluta. Måste bli våldtagen och misshandlad på obestämd tid. Övrigt: Arbetsgivaren kan när som helst ändra reglerna för anställningen och sälja vidare den anställde (traffi ckingoffret) till andra arbetsgivare. Den anställde lever under ett konstant hot att bli skadad eller dödad av sin arbetsgivare och ofta fi nns också ett hot mot den anställdes familj. Arbetsbeskrivningen kan fungera som ett bra underlag för diskussion om detta är ett arbete som någon skulle vilja ha frivilligt. Är det möjligt för någon med denna arbetsbeskrivning att ta sig ur sin situation? Giovannis påstående: Det är det lättaste sättet för en kvinna att tjäna pengar. blir ihåligt och skrämmande ställt i relation till arbetsbeskrivningarna. 3) Den tredje övningen är en diskussionsuppgift som fokuserar på ansvar. Vem har ansvar för att trafficking fi nns? Vilket ansvar har jag? I denna övning kan man även diskutera människosyn, kvinnosyn och värdegrund % av Sveriges män har någon gång köpt sex. Sexhandel och trafficking ökar i Sverige och i världen. Det är inte ovanligt att första gången man köper sexuella tjänster sker detta i ett annat land och tillsammans med kompisgänget, på fotbollsresan, militärtjänstgöringen, FN-utlandstjänstgöringen eller på en svensexan. 6

9 Inhuman Traffic Övning: Ordens betydelse I ord fi nns mycket makt. Valet av ord spelar stor roll för hur vi uppfattar saker. Vår verklighet kan beskrivas på flera olika sätt och hur vi tänker kring verkligheten är beroende av hur vi uttrycker oss. Nedan följer citat från fi lmen där vi har valt att byta ut vissa ord i citat från fi lmen mot andra ord som beskriver precis samma företeelse. Med prostituerade har man sex bara för själva njutningens skull. Det är bara sex. (Giovanni) a) Giovanni köper sex i genomsnitt två gånger per vecka. För Giovanni är det viktigt med sexuell njutning. Men för vem är det egentligen en njutning? b) Sätt dig in i traffickingoffret Annas situation. Om hon är den kvinna som Giovanni går till, hur mycket njutning har hon tillsammans med honom? Det är bara sex säger han. Tror du att Anna kan koppla bort känslor på samma sätt som Giovanni? c) Giovanni går till en prostituerad för att ha sex för njutningens skull. Han vet inget om den prostituerades liv, hennes bakgrund och hur hon hamnat i den situation hon befi nner sig i. Hon är ett möjligt traffickingoffer. Byt ut ordet prostituerad mot ordet sexslavar i Giovannis citat ovan. Hur påverkar det innebörden i meningen? Förändrar det din syn på Giovanni? Byt sedan också ut ordet sex i den sista meningen mot en våldtäkt. Vad händer då? Efter ett tag var det dags för mig att ha min första kund (Anna) Ibland måste man betjäna nio till tio män per kväll. (Tatiana) d) Byt ordet kund mot våldtäkt eller våldtäktsman, ändrar det din uppfattning om Annas arbetsdag? e) Byt ut ordet betjäna mot bli våldtagen av, ändrar det din uppfattning om Tatianas arbetsdag? 7

10 Inhuman Traffic Övning: Arbetsbeskrivning Han skrek att han hade betalat men jag sa att jag inte tänkte göra det. Ägaren sa att mannen kunde göra vad han ville så länge jag överlevde. (Anna) a) De flesta arbeten har en tillhörande arbetsbeskrivning, där det står vilka villkor som gäller för just det arbetet på just den arbetsplatsen. Nedan ska du skriva en arbetsbeskrivning av Annas eller Tatianas arbete som sexslavar. Till din hjälp har du de rubriker som brukar fi nnas i en arbetsbeskrivning. 1. Arbetsuppgifter: 2. Arbetsplats/Arbetsmiljö: 3. Arbetstid: 4. Förmåner: 5. Ersättning: 6. Det är inte tillåtet att: 7. Uppsägningstid: 8. Övrigt: Det är det lättaste sättet för en kvinna att tjäna pengar. (Giovanni) b) Giovanni framför sin syn på sexhandeln. Läs igenom citatet ett par gånger och fundera över vad det faktiskt säger. Utifrån Giovannis perspektiv är det ett lätt, till och med det lättaste sättet, att tjäna pengar på. Tjänar Anna och Tatiana pengar? Vilka förutsättningar krävs för att ett jobb ska uppfattas som lätt? Utgå gärna från din arbetsbeskrivning när du resonerar. 8

11 Inhuman Traffic Övning: Ansvarsfrågan Vem bär egentligen ansvaret för den illegala sexhandeln? Är någon mer ansvarig än någon annan för upprätthållandet av traffickingkedjan? Diskutera och problematisera följande påståenden: a) Luan Plakici (människohandlare) förser bara sexmarknaden med de råvaror den efterfrågar. Det är personer som Giovanni som köper sex som bär det största ansvaret. b) Strippklubbsägaren Steve försäkrar oss om att han inte anställer traffickingoffer och säger: Vi ger män möjlighet att få sina sexuella drömmar uppfyllda. Steve har litet ansvar i traffickingkedjans fortlevnad. c) Jag är bara en städerska så vad kan jag göra? Ingeting. d) Ibland ser man att de har blåtiror eller blåmärken som de döljer. Då förstår man att de är tvingade. Men jag tycker inte att det angår mig. e) I Sverige är det hårdare straff på narkotikahandel än på människohandel. Det borde vara tvärtom. f) Allt yngre män köper sex, kanske du, kanske killar du känner? g) Du är inte bara ansvarig för vad du säger, utan även för det du inte säger. (Martin Luther King) 9

12 Inhuman Traffic Lärarhandledning Aktörsövning Syftet med aktörsövningen: Genom att försöka defi niera aktörerna i offer, förövare, åskådare och bekämpare, blir det tydligare hur invecklad traffickingkedjan är. I en diskussion om de olika aktörernas roll i traffickingkedjan får eleverna en djupare förståelse för problematiken. Aktörsövningen är en bra ingång till en djupare diskussion om trafficking, bakomliggande orsaker till att trafficking existerar samt köparens och åskådarens ansvar. Genomförande av uppgiften: Delmoment 1: Innan fi lmen a) Låt klassen få en lista på personerna som på olika sätt fi gurerar i fi lmen. Under fi lmen bör eleverna föra minnesanteckningar om de olika personernas roll i traffickingkedjan. Eleverna behöver dessa anteckningar till aktörsövningen. Efter fi lmen b) Dela in klassen i mindre grupper. Låt grupperna få ut aktörsschemat. Elevernas uppgift är nu att placera in fi lmens olika aktörer i schemat. Till sin hjälp har de sina minnesanteckningar. Informera eleverna att ett namn kan förekomma under mer än en rubrik. Om eleverna inte kan placera in en person, be dem att skriva upp namnet utanför schemat med ett frågetecken efter. När eleverna placerar in personer under rubrikerna förövare och åskådare fi nns det en skala mer-eller-mindre att ta hänsyn till. Genom att försöka gardera olika typer av förövare och åskådare tvingas eleverna att fundera över hur mycket ansvar olika personer har för upprätthållandet av trafficking/ slavhandel. OBS! Under rubriken offer fi nns det ingen skala på vem som ska anses vara mer eller mindre offer. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att avgöra hur olika individer upplever sin situation. Det fyller inte heller något syfte att gradera bekämparens handlingar i mer eller mindre. c) Diskutera gruppernas resultat det är viktigt att komma ihåg att det inte fi nns något rätt eller fel i denna övning. Det är intressant att också diskutera de personer som eleverna inte kunde eller hade svårt att placera i schemat. Diskutera även hur eleverna placerat förövare och åskådare i mer-eller-mindre-skalan. Det är viktigt att eleverna förklara hur de har resonerat. 10

13 Inhuman Traffic Tänkvärt under diskussionen: Giovanni kan vara både förövare, i egenskap av sexköpare, och åskådare, då han vid ett tillfälle erkänner att han ibland ser att kvinnorna har blåmärken men väljer att inte tänka på det. Annas kund kan betraktas som en förövare och samtidigt en bekämpare, då han vid en razzia hjälper Anna att fl y. Ludmilla framställs i fi lmen som ett möjligt offer varför? Är hon ett offer? Är människohandlaren Luan Plakici mer förövare än Giovanni och andra som utnyttjar traffickingoffer? Vilket ansvar har sexköparen? Om sexköparen inte fanns skulle Luan Plakici vara arbetslös då? Vad innebär det att vara åskådare? Vilket ansvar har en åskådare och en medmänniska? Vilket ansvar har städerskan och pizzabudet? Vilket ansvar har hotellägaren, receptionisten eller taxichauffören som bevittnar trafficking? Delmoment 2: a) Låt eleverna återigen sätta sig i mindre grupper. Elevernas uppgift är nu att försöka fi nna förklaringar till Anas, Giovannis, städerskan och Luan Plakicis placering i aktörsschemat. En lista med användbara ord fi nns under aktörsschemat. Det kan vara nödvändigt att gå igenom orden. Ord kan strykas och nya ord kan läggas till. Det viktiga är att eleverna försöker se och ge förklaringar till varför dessa fyra personer blir olika aktörer i traffickingkedjan. b) För att synliggöra flera perspektiv av traffickingkedjan är det bra att låta varje elevgrupp skriva upp sina ord under respektive aktör på vita tavlan eller annat gemensamt skrivunderlag. Låt eleverna motivera och diskutera sina val. Det viktiga är att den efterföljande diskussionen visar på flera tolkningar av motiv/orsaker till beteenden. Tänkvärt under diskussionen: Det är viktigt att komma ihåg att övningen syftar till att försöka se och förstå varför de olika personerna har hamnat i traffickingkedjan och det är utifrån detta eleverna ska göra sina urval av ord. När det gäller sexuell lust, kan alla människor känna denna lust men Ana har knappast hamnat i traffickingkedjan på grund av detta. Däremot kan man säga att Giovanni ingår i kedjan på grund av sin sexuella lust. Genom att han och andra män efterfrågar prostituerade fi nns en marknad för trafficking. OBS! Här kan lätt en diskussion uppstå där man skambelägger sexualiteten och lusten. För att komma vidare från en sådan diskussion är det väsentligt att poängtera att det handlar att ta ansvar för sina sexuella handlingar. En personlig handling som skadar någon annan är aldrig acceptabel. Delmoment 3: a) Trafficking fi nns, trafficking ökar. Varför? Vad kan vi göra åt det? Låt eleverna fundera och försöka ge förslag på lösningar. Tänkvärt under diskussionen: Filmen EXIT pekar mycket på sexköparens roll i traffickingkedjan; Så länge det fi nns en efterfråga kommer traffi cking att fi nnas., Män som Giovanni skapar ett behov av kvinnor som Ludmilla 11

14 Inhuman Traffic I en del avseenden är Anna, Ludmilla och Tatiana inte olika svenska fl ickor. De kan ha drömmar, ambitioner och vara beredda att ta risker. Giovanni är bekymmersfri, ser lätt på livet och anser att alla får ta ansvar för sitt eget liv, precis som många svenska killar. Fråga eleverna varför dessa personer och inte de själva ingår i traffickingkedjan. Vad skiljer fi lmens ungdomar från tjejerna och killarna i den egna klassen? Finns det någon förklaring här som gör att vi kan komma åt delar av problematiken? Låt eleverna gärna diskutera Albert Einsteins citat: Världen är inte farlig på grund av de som gör skada, utan på grund av de som ser det utan att ingripa. Vilket ansvar har åskådaren? 12

15 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 1 a Det är viktigt att du kommer ihåg personernas roll i traffickingkedjan till diskussionsuppgiften. Skriv ner minnesanteckningar eller stödord under tiden som du ser fi lmen. 1. Anna 2. Luan Plakici 3. Ludmilla 4. Giovanni 5. Stefano 6. Maria 7. Annas kompis som erbjuder ett jobb 8. Annas dotter 9. Tatiana 10. Tatianas familj 11. Tatianas pojkvän 12. Mannen som köper Tatiana av pojkvännen 13. Alina 14. Steve 15. Sexköpare 16. Pizzabudet 17. Städerskan 18. Kunden som hjälpte Tatiana att fl y 13

16 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 1 b, c offer förövare åskådare bekämpare mer mer mindre 14

17 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 2 Placera Ana, Giovanni, städerskan och Luan Plakici i aktörsschemat. Fundera över varför dessa fyra personer har blivit just dessa aktörer. Skriv ner era tankar i nyckelord under respektive aktörer. Längst ner på sidan fi nns ett antal ord som kan vara till hjälp. Försök placera orden under den person eller personer där ni tycker att de bäst stämmer in. offer förövare åskådare bekämpare RISKBENÄGENHET ONDSKA RASISM GRUPPTRYCK MÄNNISKOSYN UTBILDNING/KUNSKAP KVINNOSYN MAKT FATTIGDOM MORAL PENGAR EGOISM CIVILKURAGE FRAMTIDSMÖJLIGHETER SEXUELL LUST DRÖMMAR RESPEKT FÖR AUKTORITETER 15

18 Inhuman Traffic Aktörsschema: delmoment 3: Trafficking fi nns, trafficking ökar Varför? Vad kan jag/vi göra åt det? 16

19 Parallell lives Parallell lives Marco och Nada Marco bor i Italien och anser att det är okey att köpa sex. Han ser inga problem i sitt konsumtionsbeteende, alla är med på lika villkor. Flickorna är glada, de festar och stämningen är hög. Marco upplever en närhet med fl ickorna när de har sex. Han säger: De njuter och det syns på dem. Genom att betala tycker Marco att han ger fl ickorna möjlighet till ett bra liv och hjälper dem att uppfylla deras drömmar. Nada bor i Italien och hon är tvingad dit som sexslav. Alla tjejerna som jobbar på Nadas bordell är tvingade till det. De får inte betalt och de lever under ständiga hot. Enda sättet att stå ut med jobbet är att dricka. När man är full är man avtrubbad, utan känslor och behöver inte tänka. Nada säger: Att lura killarna i sängen att man njuter är enkelt. De vill tro att de är duktiga och bra älskare. Att rymma vågar inte Nada, då riskerar hon att bli svårt misshandlad. Allt Nada vill är att leva ett bra liv, hemma i sitt hemland med sin familj. Även om det är svårt hemma är allt bättre än detta helvete, säger Nada. a) Marco köper sex som han köper vilka annan vara som helst. Han har inga moraliska bekymmer med att gå till en prostituerad och han anser till och med att de prostituerade kvinnorna njuter och har roligt med honom. I fi lmen ställs frågan om Marcos beteende beror på okunskap eller förnekelse. Om hans syn på sexhandeln präglas av okunskap, vad beror okunskapen på? Om hans resonemang präglas av förnekelse, vad beror förnekelsen på? b) Trafficking är ett växande problem i världen. Svenska tjejer löper en liten risk att bli ett traffickingoffer, men ett antal svenska killar kommer någon gång under sitt liv att köpa sex av ett traffi ckingoffer. Fakta visar att 12%, var åttonde svensk man, har någon gång köpt sex i Sverige eller utomlands. Kan man veta om den personen man köper sex av är en sexslav eller inte? Till Sverige kommer traffickingoffer varje år. Vilket ansvar har svenska män som köper sex för att handeln med sexslavar kan få fortgå? 17

20 Parallell lives Anna och Sonia Sonia erbjöds av en förmedlingsbyrå ett jobb som au-pair i en tysk familj. Hon utlovades en lön på 700 euro i månaden. Sonia tyckte att det lät som en dröm. a) Lista dina egna framtidsdrömmar. b) Vilka drömmar tror du att Sonia hade innan hon åkte till Tyskland? c) I fi lmen menar man att lusten att uppleva nya saker och viljan att tjäna mera pengar är naturliga drivkrafter som vi alla har. Stämmer detta påstående överens med dina drömmar? Jämför dina drömmar med de drömmar du tror Sonia hade? Vilka likheter, skillnader fi nns mellan era drömmar? d) Sannolikheten att svenska kvinnor i Sonias ålder skulle hamna i sexslavhandel är inte så stor. Varför tror du att det är så? Lärarhandledning till filmklippet om Sven och Tatiana: Låt eleverna i mindre grupper fritt komma på olika områden där de själva genom sina handlingar kan påverka världen (micro-macro). Det är inte säkert att eleverna kan fylla i alla fälten i schemat. Eleverna ska även fundera över trafficking kan deras handlingar/inställning/attityd påverka trafficiking. Har eleverna svårt att komma igång med övningen kan läraren hjälpa dem med förslag på områden, till exempel: Miljö Mobbning Jämställdhet Rasism Konsumtion Ex Trafficking på global nivå med stor påverkan: Jag startar en blogg. Ex.Miljö på regional nivå med liten påverkan: Jag duschar max. 2 min. Det kan vara svårt för eleverna att se hur deras handlingar kan påverka trafficking. Du som lärare kan be dem fundera över: Hur vår syn på kön, sexualitet och sexkonsumtion påverkar oss och vårt beteende? Porr kan vara intressant att diskutera. En del av den porr som fi nns på Internet har inte välbetalda porrskådisar utan även här kan det förekomma traffickingoffer. Vilket ansvar har konsumenten? Språkbruk att använda ordet hora i korridoren, hur påverkar det synen på kvinnor? Sidor som Snyggast.se, där både tjejer och killar lägger ut sig som objekt. Sexkonsumtion Att blogga kan vara ett sätt att väcka debatt och informera om trafficking. Att försöka påverka politiker att arbeta kraftfullare mot trafficking. Spelar grupptryck någon roll i den lilla människans val och ställningstagande? Hur? 18

21 Parallell lives Syftet med denna övning är att eleverna ska bli observanta på att deras handlingar får effekter och att tydliggöra att det inte är så lätt att förutspå vad som ger en stor eller liten påverkan. En liten handling, ett litet ställningstagande, kan ge ringar på vattnet och spela roll i det större sammanhanget. Sven och Tatiana Sven och Tatiana bor 100 meter från varandra i Stockholm. Sven är en medveten kille som bryr sig om världen. Han gör aktiva val för att världen ska bli bättre och för att människor ska arbeta under humana arbetsförhållanden. Sven menar att vi inte har några problem med människorättsfrågor i Sverige. Tatiana håller inte med. Vad kan jag den lilla människan göra för att världen ska bli bättre? Globalt Liten påverkan Stor påverkan Regionalt 19

22 Parallell lives Natasha och Maya Natasha träffar en okänd man på gatan som bjuder ut henne på dejt. Maya blir erbjuden av sin nye pojkvän att få följa med till London. Natashas vänner ger henne råd om hur hon ska se ut och uppföra sig på dejten. Maya frågar sin bästa vän om råd om hon ska följa med till London. Hennes vän säger att det är ett stort beslut som hon måste ta själv. Natasha går på en lyckad dejt som avslutas med en avskedskyss. Maya följer med till London och säljs som sexslav. a) Vad är det som gör att Maya och inte Natasha blir sexslav? Vad skiljer dem åt? Reflektera/diskutera. b) Vilka frågor är viktiga för dig att diskutera med dina vänner? Vad gör du inför stora beslut? Vem frågar du, hur går du till väga? c) Har Natasha och Maya agerat så som du skulle ha gjort i samma situation? Lärarhandledning till filmklippet Andrea och Susana: Trafficking är ett övergrepp som inte tar slut i och med att offret blir befriad från sitt slaveri. Denna övning vill visa hur svårt det är för offerna att ta sig tillbaks till sitt gamla liv. Kvinnorna får leva med en skamstämpel trots att de är oskyldiga offer. Den andra övningen visar att samma problematik fi nns med svenska fl ickor som blivit utsatta för våldtäkt. Varken den våldtagna fl ickan eller traffickingoffret är ansvariga för övergreppet de har blivit utsatta för och ändå får de bära en stor del av skulden. Obs! Detta kan vara en väldigt känslig övning att göra i klassrummet, då det kan fi nnas elever som varit utsatta för övergrepp. Andrea och Susana I många länder där kvinnor utnyttjas som sexslavar riskerar de att bli fällda i domstol för prostitution, illegal invandring och andra brott. Kvinnor som kommer tillbaka från ett liv som sexslavar har ofta svårt att komma in i samhället igen. Ofta är de märkta för livet. a) I fi lmen säger Andrea att: Bara en aning mer förståelse skulle hjälpa mycket. Vem eller vilka tror du Andrea skulle vilja ha förståelse från? Vad skulle Andreas närmsta omgivning och samhälle kunna göra för att underlätta för Andrea? Susana säger: Ingen vill vara vän med en hora. Varför dömer samhället kvinnor som Andrea, som faktiskt är offer, så hårt? b) I Sverige blir en 17-årig fl icka våldtagen av två killar, arton och nitton år gamla. Vid rättegången har fl ickan, fem månader efter överfallet, så svåra smärtor i underlivet att hon har svårt att sitta. Kutryggig går fl ickan in i rättssalen medan killarna är där med sina kompisgäng och nya fl ickvänner. De skrattar och pratar med sina vänner. Männen fälls i Svea hovrätt. Flickan blir tvungen att byta skola, hon klarar inte av att gå kvar. Det är ju henne alla klandrar för vad som hände. Före detta kompisar eller elever hon knappt känner kallar henne hora i skolkorridoren. Det är hon som är boven i dramat. (Wennstam Katarina, Återgivelse från Flickan och skulden s ) Även denna unga fl icka, liksom Andrea i fi lmen, är offer men får ändå bära skulden varför? 20

23

24 Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare. SIDA47299en Want Vill du to veta know mer? more? Visit Besök Sida s Sidas Website, hemsida: and Där fi nd hittar additional du information om about Sida och Sida svenskt and bistånd. Swedish development cooperation STYRELSEN FÖR INTERNATONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Stockholm Besök: Valhallavägen 199 Telefon: E-post:

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

PUSS & SNUSK. En lärarhandledning om kärlek och relationer

PUSS & SNUSK. En lärarhandledning om kärlek och relationer PUSS & SNUSK En lärarhandledning om kärlek och relationer Ung utan Pung Ung utan Pung har sina rötter i Stockholmsförorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första föreställningen

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket

lärarhandledning Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar undersök, läs och analysera en handledning från nätverket lärarhandledning Schyst resande en handledning från nätverket schyst resande Det är dags för hållbar turism Fakta och råd Praktiska övningar Djupdykning Frågesport undersök, läs och analysera Hjälp dina

Läs mer

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX

FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX FULA GUBBAR, NÄTFLIRTAR OCH CAMSEX Om vad tjejer möter på nätet och hur vi möter dem För tjejjourer och andra stödverksamheter som möter unga tjejer Innehåll Varför särskilt fokus på nätet?... 5 Sexualitet

Läs mer

Vi låter oss inte bli lurade!

Vi låter oss inte bli lurade! JUNI 2006 Sidas arbete mot traffi cking i Europa så bekämpas den Vi låter oss inte bli lurade! Väst lockar. Tonårsflickorna i Kuziai i Litauen har siktet inställt mot att jobba i väst. Tack vare en Sidafinansierad

Läs mer

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL

PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL PROGRAMBLAD OCH STUDIEMATERIAL KVINNA TILL SALU av Jeanette Björkqvist och arbetsgruppen Regi: Marcus Groth Scenografi och dräktdesign: Arbetsgruppen Ljuddesign: Arbetsgruppen Ljusdesign: Arbetsgruppen

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD

MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD MÄNNISKOHANDEL I EN OJÄMLIK VÄRLD Skilda Lilja berättar för Volodja att hon är född på samma dag som Britney Spears. Trots att Lilja och Britney lever i skilda världar finns det något som förenar dem.

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer