Fortsätt det goda arbetet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsätt det goda arbetet!"

Transkript

1 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING sid 6 Fortsätt det goda arbetet! Den Lassuska eran tar slut, Daniel Björk ny herde Petrus får eget café Kom in och säg hej! sid 3 Vi inbjuder dig till kvinnobrunch lördag 21 februari kl i Hagasalen, Vespervägen 12 A Vår gäst Majvor Nyholm talar över ämnet I kamp mot blindhet i Afrika. Anmäl dig senast torsadag 19 februari till eller kansliet (09) Varmt välkommen!

2 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Evangeliets kraft Ledaren Efter snart 42 år som präst och de senaste åren som kyrkoherde i Petrus församling går jag i pension den 1 mars. Med facit i hand konstaterar jag att jag inte behöver ångra mitt yrkesval. Eller rättare sagt att jag en gång för länge sedan sade ja till att Gud valde mig. Jag har trivts med mitt arbete och med de människor som jag mött. Vad är det som har gett mig inspiration och kraft i arbetet? Det är det glada budskapet, evangeliet om Jesus Kristus som har varit den bärande kraften. Som nybliven präst kom jag till Hangö. Jag frågade mig vad det skall bli av mitt arbete bland barn och ungdomar i en helt främmande miljö. Det var både förvånande och uppmuntrande att se hur barn och ungdomar drogs in i församlingens gemenskap. Det blev en positiv upplevelse för mig som ung präst. Men ännu mera inspiration gav arbetet som missionär i Senegal. Jag och min hustru Britta skulle arbeta för att sprida evangeliet i ett land med en främmande kultur och en främmande religion, i ett hett klimat och på ett främmande språk. Det var verkligen en stor utmaning. Men det otroliga var att vi fick vara med och se hur en ung luthersk växte fram med egna senegalesiska präster och med en egen Bibel. Evangeliet bevisade sin kraft genom att gå igenom alla barriärer. Vi fick också se hur vänliga och öppna muslimerna var i motsats till vad de är i en del andra länder. Vad har de senaste åren gett mig? Medlemsflykten från n har på grund av den teologiska polariseringen ökat. De sexuella övergreppen till och med i församlingar, skapar negativa rubriker. Samtidigt ser jag att evangeliet fortsätter att skapa tro och förvandla människors liv i vår församling. Just nu har vi en växande skara av unga människor och unga vuxna som är med i församlingens gemenskap. Evangeliet har gett dem en tro som bär dem. Evangeliet är en kraft till frälsning, till ett nytt och förändrat liv. Till ett liv med mening och mål till ett evigt liv! Jesus Kristus är densamma igår och idag och i evighet. Han kommer också i framtiden att vara en kraft till frälsning i Petrus församling. Varmt tack för givande år av gemenskap i Markus, i Lukas och i Petrus församlingar! BENGT LASSUS AVGÅENDE KYRKOHERDE Vilken kroppsdel är du? Kyrkan står inför enorma utmaningar. Det är svårt att inte vara en olyckskorp när man ser den tydliga trenden. Allt fler skriver ut sig. Allt fler väljer att inte döpa sina barn. De generationer för vilka medlemskap i n var en självklarhet dör småningom bort. Kyrkan har allt färre medlemmar och färre medlemmar betyder mindre pengar. Mindre pengar betyder färre anställda och mindre verksamhet. Inte minst som församlingsrådsmedlem blir den krassa realiteten uppenbar. Det här är ingen nyhet. Redan länge har församlingarna vetat. Redan länge har beslutsfattare tvingats till tråkiga beslut. Redan länge har ns ekonomi varit ett sjunkande skepp. Men det är inte ett skepp som sjunker helt så länge Gud finns med oss. Och det finns faktiskt fördelar och det finns styrkor i att ekonomin svajar. Där vi medlemmar förr har räknat Kyrkhelg Syd april i Södra Haga Kolumnen med att anställda fixar och gör så måste vi träda in för att det ska vara möjligt. När allt färre anställda ska sköta verksamheten behövs alla vi vanliga medlemmar om vi inte vill skära ner på verksamheten. Det finns en plats för vila i n men det finns också en plats för arbete. Det finns en uppgift någonstans i vår församling som är designad för att passa just dig. Dina gåvor, din tid, dina intressen och dina möjligheter går att matcha med någon uppgift någonstans. Jag tror att vi som gick miste om något när vi kunde ha så väldigt många anställda. Jag tror att vi som är svagare när några få gör och de flesta andra tittar på. Det finns något gott i när alla är med och skapar och formar och bygger. När alla är medvetna om att de är just så viktiga som de faktiskt är. I bibeln talar Paulus om att kroppen är en men att vi alla är lemmar i den kroppen. En del av oss är händer, andra fötter, någon en panna och någon annan en näsa. Vi behövs alla för att kroppen ska fungera optimalt. Präster, diakoner och kantorer är viktiga kroppsdelar men de kan aldrig ensamma vara en hel kropp. Hur många anställda vi än kunde ha så kommer de anställda aldrig att räcka till. För att den här kroppen ska fungera så bra som möjligt så behöver vi bli medvetna om att också vi behövs. Att också vi har en uppgift att fylla. Att Gud har användning också för oss. Ingen kroppsdel är meningslös. Ingen uppgift så liten att den förlorar sitt värde. Vilken kroppsdel är du? Vilken uppgift är din? AMANDA AUDAS-KASS Ett fönster mot världen I detta nummer av Petrusbladet introducerar vi en ny ruta tillägnad vår kristna familj runt om i världen. Syftet är att informera och uppmuntra till bön. Vi kommer att kunna berätta om situationen för kristna i andra delar av världen där livet som kristen kan se väldigt annorlunda ut jämfört med här i Finland. Den information och de böneämnen vi förmedlar kommer från organisationen Martyrns vänner r.f. (MKV) som i över 30 år har arbetat för att på olika sätt stöda förföljda kristna. Vi inbjuder dig som läser Petrusbladet att vara med och be för våra bröder och systrar ute i världen. Bhutanesisk pastor fri från fängelset Vi tackar Gud för frigivningen av två bhutanesiska pastorer. Tandin Wangyal och Mon Thapa fängslades i mars 2014 för att de ordnat en religiös sammankomst utan tillstånd. Thapa frigavs redan i september efter att han betalat böter. Wangyal dömdes till över fyra års fängelse, en dom som mildrades till två år och fyra månader och motsvarade böter på ngul-trum, cirka euro. Han kunde betala bötessumman den 19 januari och är nu fri. De båda pastorerna arresterades i en by dit de hade kommit som svar på en inbjudan från lokala kristna att komma och hålla ett tredagars seminarium för 30 kristna från städer runt omkring. Pastorerna anklagades för att ha ordnat en samling med religiösa avsikter utan att på förhand ha skaffat det tillstånd som behövs. Dessutom anklagades de för att ha visat en film utan certifikat från mediemyndigheterna och för att ha samlat in olagliga penningmedel. I det buddistiska Bhutan inleddes för sex år sedan en demokratiseringsprocess som gör det möjligt för bhutanesiska kristna pastorer att tala offentligt, men situationen är inte lätt. Martyrns vänners representant som i många år har rest i Bhutan och har goda kontakter med lokala kristna säger så här: Många säger att situationen i Bhutan är bättre för de kristna idag, andra säger att myndigheterna ger lösare tyglar så att ledarna skall avslöja sig. Fortfarande är väldigt många fängslade för sin tro. Demokratiseringsprocessen är i hög grad ett skådespel för väst. Landet är en tvåpartidemokrati där kungen och hans folk har valt alla som är med i partierna, så det är ingen skillnad vem man röstar på, det blir ändå som kungen vill. Bhutan är fortfarande ett mycket slutet land som omvärlden inte vet så mycket om. Vi får fortsätta att be för de bhutanesiska församlingarna som är mycket små och unga i tron. Be också för de ledarskapskurser som MKV är med och ordnar i regionen. Enskilda kristna kan vandra i flera dagar för att komma och delta i dessa kurser. Efter genomgången kurs går de tillbaka till sin egen eller någon annan by där det inte finns några andra kristna, för att föra ut budskapet om frälsning och frihet i Jesus Kristus. (Källa: MKV)

3 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 3 Torpet blir Petrus nya mötesplats Petrus utrymmen på Köpingsvägen 48 i Södra Haga renoveras och förvandlas till ett café i församlingens regi. En ny träffpunkt för alla åldrar tar form. Hela projektet är egentligen ett stort bönesvar, berättar projektledaren Cecilia Wester. Många i församlingen har länge burit på visionen om en mötesplats utanför ns traditionella byggnader. Cecilia är deltidsanställd sedan höstas för att analysera visionen och undersöka om det över huvud taget kunde vara möjligt att förverkliga drömmen om ett café. Hon gjorde bland annat en enkät för att se vilka behov och önskemål folk i Södra Haga och i övriga Helsingfors har med tanke på ett församlingscafé. Redan I ett tidigt skede kom idén om ett barnvänligt café in i bilden. Det verkar finnas ett behov av ett café dit småbarnsföräldrar kan komma och sitta ner vid en kopp kaffe medan barnen leker. Eftersom Torpet öppnas i eftiset Tallkottens gamla lokal fanns där redan en lekhörna för barn. Det kommer också att finnas bland annat skötbord och mikrovågsugn för att göra kafébesöken lättare för föräldrar med små barn. Cecilia har en förväntning att läget invid Hoplax station ska locka pendlare att sticka sig in efter en take-away. Och ungdomar kan slå sig ner i caféet och kanske läsa en bok om de har ledig tid under dagen. Prata med diakonissan SeniorNord ordnar: BOKLYCKA Onsdag 11.3 kl. 14 i Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1 Litterärt café och seniorinfo på svenska. Vi träffas för att tala och höra om olika människors favoritböcker, bl.a. deltar Anna Lena Bengelsdorff och Mikael Nyström. Vi får också ta del av utbudet av svenska evenemang och service i norra Helsingfors med omnejd. Pausgymnastik, seniorinfo, kaffeservering. Fritt inträde, ingen anmälan. Den diakonala funktionen är en annan viktig aspekt vi haft i tankarna då vi tillsammans processat caféplanerna, säger Cecilia. Diakoniarbetarna ska finnas på plats i Torpet en dag i veckan för dem som vill samtala med dem. Vi hoppas dessutom att med frivilligas hjälp kunna erbjuda barnpassning. Tanken är också att en del av vinsten ska gå till välgörande mål. Caféets bakverk kommer att beställas från Haagan Leipä och kaffet från Johan & Nyström, vars produktvärderingar ligger nära planeringsteamets egna tankar. SeniorNord erbjuder skjuts med inva-taxi t/r inom norra Helsingfors med medel från Folkhälsans Luciainsamling från tidigare år. Bokning av skjuts senast 6.3 till Tamara Bergkvist tfn Arr. SeniorNord-nätverket i samarbete med Helsingfors kulturcentral. Rufus Hedengren och Cecilia Wester hoppas få välkomna de första cafégästerna i slutet av mars. För de yngsta gästerna finns redan en lekhörna. Plats för frivilliga Från årsskiftet blev Rufus Hedengren anställd på deltid som caféarbetare och nu jobbar han och Cecilia tillsammans med allt det praktiska som ska fixas innan Torpet kan öppna. Dessutom har vi många frivilliga som hjälper till. Vi har skilda team för inredning, webbdesign och byggnadskonstruktion, berättar Cecilia. Vi har också ett team som ber för projektet. Vi är verkligen beroende av bön och har fått bevittna flera bönesvar under processens gång! På frågan hur de hittat så många frivilliga som vill hjälpa till svarar Rufus att ett café är ett roligt projekt som lockar folk att ställa upp med den förmåga de har. Så får de känna sig uppskattade och behövda. Då caféet väl öppnar kommer det att utöver Cecilia och Rufus skötas av timanställda och av församlingens civiltjänstgörare. Genom Torpet vill vi också skapa jobb, speciellt för unga vuxna som behöver snuttjobb, säger Cecilia. Vi tror att Torpet kommer vara en trygg arbetsmiljö där de anställda känner sig värdesatta. Frivilliga kommer att fortsätta att figurera i caféet främst då det ordnas speciella program som kvällsöppet, Alpha-kurser och sådant som går utöver det vanliga programmet. Kom och säg hej! Vad har varit svårast hittills? Cecilia nämner praktiska saker som att göra upp en budget och att skapa en hållbar ekonomi för projektet. Rufus talar om balansen mellan att ha ambitiösa planer samtidigt som man vill skapa arbetsmetoder som håller också i det långa loppet. Ta gärna kontakt med oss om ni har frågor, uppmanar Rufus Petrusbladets läsare. Går du förbi Torpet och ser att vi är där så kom in och säg hej! Vi vill att det här ska vara en öppen process som alla intresserade får ta del av. Jag hoppas att caféet kommer bli en naturlig del av livet här i området, en samlingsplats man kan vandra förbi, eller vandra in och ta en kopp kaffe och sedan fortsätta vidare. LINA ABBOR

4 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Bengt Lassus inför pensioneringen: Petrus en utåtriktad försam Bengt Lassus sitter avslappnad i kyrkoherdens arbetsrum i Petruscentret och försöker summera arbetsåren som drar mot sitt slut. Ett är säkert: likt sina föregångare i ämbetet sällar han sig omedelbart efter pensioneringen till den stora skaran frivilliga medhjälpare i församlingen. Absolut! säger han och tittar glatt upp mot porträttraden med tidigare herdar ovanför bokhyllorna. Vägen till Petrus församling tog sin början för Jeppobon Bengt då han efter prästvigningen 1973 placerades i Hangö. Där jobbade han i tre år och blev, enligt vederhäftiga källor känd som en glad fyr, vilket ju passade bra in i landskapet begav sig Bengt med Britta och äldsta sonen Johan till Finska Missionssällskapets nya arbetsfält i Senegal. Där föddes också deras andra son Mikael. Den resan tog sammanlagt tio år. Senegaltiden gav inspirerande perspektiv på vad en och församling är och vikten av att nå ut till nya människor med budskapet. Fantastiskt! är Bengts sammanfattande kommentar till åren i västafrika. Finlandssvenska vyer Efter Senegal blev Bengt kallad till Församlingsförbundet där han som förbundssekreterare fick en utmärkt inblick i stiftet och församlingarna. I minoritetsförsamlingarna gällde de att nå ut till de svenskspråkiga på orten och finna vägar till kontakt. Där kom Senegalerfarenheterna också till nytta, konstaterar Bengt dök han upp i Markus församling som tf kaplan och ett år senare i Lukas, först som kaplan, sedan som tf kyrkoherde och från och med 2009 som ordinarie kyrkoherde. Att Bengt spanade in Lukas var inte så konstigt. Lukas profilerade sig som en utåtriktad församling som ville pröva nya vägar att nå ut till folk. Till saken hör att församlingen var missionsinriktad bland annat genom tidigare kyrkoherdars och andra i personalen med ett missionärsförflutet. Lukas + Markus = Petrus Bengts tid i ledningen har präglats av de två grannförsamlingarnas, Markus och Lukas, sammanslagning till nuvarande Petrus. Samgången var ingalunda lätt trots många tidigare kontakter. Båda församlingarna hade en egen teologisk profil. Gudstjänst- och verksamhetskulturerna var olika och hade formats under en lång tidsperiod. Därför ville jag skynda långsamt med förändringar. Till en början jobbade vi med Markus och Lukas distrikt. Med facit i hand visade det sig vara bra. Efter en tid var vi Petrus församling och idag är läget mycket gott. Alla anställda är nu under samma tak här på Vespervägen och det underlättar kontakten. Ungdomsavdelningen har sitt tillhåll i en separat byggnad på gården intill klockstapeln, det är Klippan som stället nu heter. Förbönen bär unga och äldre Bengt säger att en av bakgrundsfaktorerna till att samgångsprocessen gått bra är förbönen. Förbönsgudstjänsterna med lektor Ulla-Christina Sjöman i Munkshöjdens har haft en oanad betydelse för församlingens liv. Jag har också personligen fått stor välsignelse genom förbönen. Också efter pensioneringen kommer jag och det gamla teamet att ställa upp i Munkshöjden. Förbönen gäller i första hand den enskilda människans nöd men är också Guds gåva till församlingsarbetets olika verksamhetsgrenar. Speciellt glad och tacksam är Bengt över de senaste årens konfirmandoch ungdomsarbete. Det är många konfirmander som kommit till tro på Jesus. De har vuxit i sin tro genom en medveten lärjungaträning och är nu förebilder för nya grupper av konfirmander. De tar nu ansvar i konfirmand- och ungdomsarbetet där bland annat gudstjänsten har sökt sig nya vägar i Puls gemenskapen. Rik mångfald Lutherdomen är inte bunden vid en bestämd gudstjänstform. Ser vi internationellt på de lutherska kyrkorna är variationerna stora. Det gäller att upptäcka evangeliet på nytt. Undervisningen och predikan ska vara god. Och i hemgrupperna fortsätter gemenskapen och samtalet kring den tro som bär. Grupperna är ett starkt stöd för de unga liksom grupperna för de äldre. Det behövs rejält med tid i vårt lärjungaskap. Vi har ju tre eller egentligen fyra gudstjänstvarianter i Petrus: en traditionell i Munksnäs, en högkyrklig i i Åg- Lasse Victorzon, Kenneth Renlund, Paavo Norkko och Stig-Olof Fernström får snart sällskap av Bengt Lassus i raden av kyrkoherdar i Lukas och nuvarande Petrus församling. Alltid full fart på! Här drar Bengt fram i bushen i Senegal under Afrikaåren. gelby, förbönsgudstjänsten i Munkshöjden samt ungdomarnas och de unga vuxnas Pulsgudstjänst i Haga. Vid de stora gemensamma gudstjänsterna i församlingen samlas sedan unga och äldre från olika håll. Vi har ju sett hur gärna man är med! Sången ljuder mäktig i n och gemenskapen vid kyrkkaffet är glad och god. Erfarna medarbetare Bengt lyser upp när han får chansen att berömma medarbetarna i församlingen. De är duktiga och erfarna och kan sitt jobb! Och en skara frivilliga medhjälpare ställer upp i olika sammanhang, säger han glad. På frågan om utskrivningsvågen drabbat Petrus hårt svarar Bengt ett lättat inte så illa som en del andra församlingar. Men visst har antalet församlingsmed-

5 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 5 ling med gott budskap Kyrkoherdevalet i Petrus Den 8 oktober 2014 hölls kyrkoherdeval i Petrus församling. Valet stod mellan församlingspastorn i Petrus församling Daniel Björk och tf kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monika Heikel-Nyberg. Församlingsrådet valde Daniel Björk till kyrkoherde med rösterna 8-3. Monika Heikel-Nyberg gjorde via sin advokat en rättelseyrkan till församlingsrådet som den 14 november förkastade rättelseyrkan med rösterna 8-3. Den 18 december inlämnade hon via sin advokat ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol där besväret nu väntar på behandling. Domkapitlet har på sitt möte den 5 februari utsatt Daniel Björk till tf kyrkoherde från och med den 1 mars så länge som besvärsprocessen pågår. lemmar sjunkit hela tiden. Den största orsaken är emellertid att antalet döda överstiger antalet döpta. Befolkningsstrukturen i Petrus är på sina håll mera på den äldre sidan. Som det är i dag hör 71 procent av den svenska befolkningen på vårt område till n. På sina håll i till exempel innerstans finska församlingar rör sig procenten kring 50. Bengt är glad över att församlingens ekonomi nu är i skick efter en del tuffa sparåtgärder. Samtidigt påpekar han att samfällighetens roll i församlingarnas arbete är stor och borde skiftas om så att de enskilda församlingarna har mera att säga till om. Glada nyheter: En av storsatsningarna framöver blir en ungdomsledartjänst vikt för arbetet bland juniorer. Samarbetet med traktens skolor är gott. En annan helt ny grej är ett Petruskafé i Haga. Tanken är att kaféet blir en träffpunkt för gemenskap med låg tröskel där både yngre och äldre kan träffas. Projektet som är fem före klart presenteras i en separat artikel i denna tidning. Kallelsen har hållits levande Genom alla år och olika uppgifter och sammanhang har prästkallelsen hållits levande, säger Bengt tacksamt. Jag har upplevt att Herren har förnyat min kallelse och lett mig under mina snart 42 år som präst. Ett stort stöd och uppmuntran i arbetet har jag haft i min hustru Britta. Trots sitt krävande lärararbete har hon alltid ställt upp i olika uppgifter i församlingen. Men den han tjänat har förändrats på ett sorgligt sätt: Kyrkan har gått i en riktning där man viker av från Bibel och bekännelse. Men ännu har den enskilda församlingen möjlighet att skapa sin egen andliga profil. Har Bengt en hälsning till sin efterträdare Daniel Björk? Bengt ser trygg och glad ut när han enkelt säger: Fortsätt med det goda arbetet! KRISTINA FERNSTRÖM Varmt välkomna på Bengt Lassus avskedshögmässa som hålls söndagen den 15 mars kl. 13 i Södra Haga, Vespervägen 12. Lassus predikan, Björk liturg, Thylin, Kass, Hilli, Ahlberg m.fl. Sång- och musikprogram. Kaffeservering.

6 6 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Ungdomskolumnen Civiltjänstgöring är för mesar! Att jag blev civiltjänstgörare har inte alltid varit en självklarhet. När jag var yngre hade jag drömmen om att en dag få åka in i armén. Det kändes liksom som en självklarhet att man skulle gå militären, det är bara mesar som går civiltjänstgöringen! tänkte jag. Min uppfattning ändrades nog en aning när Petrus församling fick en civiltjänstgörare vid namn Erik Abbor. Då märkte jag att han var ju ingen mes, han var hur cool som helst! Men jag tänkte nog ändå att det inte är något för mig. Självklart skulle jag gå militären! Det var först på sommaren 2013 när jag höll en kvällsandakt på ett skriftskoleläger som jag kände att Gud kallade på mig. Jag kände hur han sade du ska inte gå militären, jag har större planer. Till en början blev jag sur och sa bara att det är ju klart jag ska gå militären! Men under skriftskolelägret ändrade han mitt hjärta så att jag mer och mer började fundera på saken. En månad senare var jag i Pieksämäki på förbundet ns ungdoms sommarläger och på samma läger var också Bengt Lassus. En morgon under morgonbönen som Bengt hade hand om gick jag fram till honom och berättade om Guds kall och frågade om om detta skulle vara möjligt, han svarade: Fantastiskt! När börjar du? Detta var en stor bekräftelse, så då när jag två månader senare kallades till uppbåd lämnade jag in pappren till Civiltjänstgöringen. Idag, 165 dagar senare, inser jag mer och mer vad Gud menade när han sade att han hade större planer. Jag har vuxit mycket på ett personligt plan, och civiltjänstgöringen har väckt många drömmar. Det jag får arbeta med är verkligen något jag brinner för, d.v.s. ungdomar. Det är så fantastist att få se hur ungdomarna i Petrus församling bara sprudlar av liv. Det är en verklig välsignelse, det är nästan så att man borde betala för ett sådant jobb snarare än få betalt för det! Att få se församlingens ungdomar, ja församlingens framtid blomstra och bära frukt, som sedan sprider budskapet ut i skolor och hobbyer. Det är en sann välsingelse att få vara en del av detta fantastiska ungdomsgäng. Och jag är så otroligt stolt över varenda en ungdom som har sagt ja till Jesus, deras liv kommer aldrig att vara som förut efter det beslutet, men jag tror inte en enda av dem ångrar det beslutet en sekund, för de har hittat livets vatten. När jag ser in i framtiden, ser jag ett så starkt sken! Jag längtar efter att få lära känna alla konfirmander, och ser så mycket fram emot årens skriftskoleläger! Vi har ett så fantastiskt hjälpledar-team som vi ofta kallar för en familj snarare än grupp. Det är bara så härligt att se hur dessa ungdomar verkligen älskar varandra som syskon och hur otroligt nära vi alla har blivit under åren. Till slut vill jag bara tacka er i Petrus församling för att ni tagit emot mig som civiltjäntgörare, och jag vill tacka det fantastiska ungdomsteamet för deras otroliga arbete. Dessutom vill jag tacka alla ungdomar som är med i församlingen för allt de offrar för att vara med i församlingen! Ni är alla guldvärda och betyder otroligt mycket för mig! ALEXANDER (NYGE) NYKVIST CIVILTJÄNSTGÖRARE I PETRUS FÖRSAMLING Project LOVE En mörk och dyster fredag, då man är både trött och uttråkad efter veckans sista vardag, så finns det knappast något bättre än att få tillbringa kvällen i Hagasalen tillsammans med ett gäng härliga ungdomar. Att dessutom få ta del av medryckande lovsång och bra undervisning är endast ett stort plus. Project LOVE är namnet på de ungdomssamlingar som för endast några månader sedan efterträdde Jesus Power Night. Med de välplanerade och roliga tillställningarna är det allt annat än svårt att fylla Hagasalen med unga personer under veckans sista vardagskväll. Enligt en stor del av deltagarna är gemenskapen och känslan av samhörighet en bidragande faktor till att de regelbundet väljer att spendera sin fredag kväll tillsammans med ett gäng andra församlingsmedlemmar. Att samlingarna dessutom helt och hållet ordnas av frivilliga ungdomar visar också att det här verkligen är någonting som vi vill lägga ner tid på. Lovsång, teknik och matlagning är exempel på områden som helt och hållet sköts av tonåringar med intresse och kunskap på dessa plan. Idéen till ett nytt ungdomssamlingskoncept kom från en av de aktiva deltagarna; Janica Eklund. Under sommaren kände hon att Gud tilltalade henne och hon bestämde sig efter det för att dela med sig av sina tankar och planer. Varifrån fick du dina idéer till Project LOVE? Under sommaren började Gud tala till mig om våra ungdomssamlingar. Jag började längta efter mera för våra samlingar och kände att det var dags för något nytt. Vi körde med Jesus Power Nights i ungefär fem år och det fungerade jättebra, men trots det så tror jag inte att Gud vill att vi ska förbli på ett ställe och fortsätta med något hur länge som helst bara för att det fungerar och vi har det mysigt där vi är. Gud drömmer om jättestora saker för vårt ungdomsarbete, och han vill att vi ständigt ska växa och hungra efter mera. Project LOVE är inte egentligen mina idéer, jag bara lyssnade till den Helige Ande och här är vi nu. Vad är den största skillnaden i jämförelse med Jesus Power Night? Vi har ändrat på en hel del konkreta saker för att skapa en ledigare och bekvämare känsla under samlingarna och förnyat upplägget på ett sätt som vi känner att fungerar bättre i praktiken. Dock tror jag inte att de praktiska sakerna är så viktiga för Gud, fastän de kan vara bra. Drömmen som Gud har lagt på mitt hjärta är att se dom här ca åringarna i vår församling frimodigt stiga fram som Jesu efterföljare som vet deras identitet i honom, och vet att Gud fak-tiskt vill använda dem för att göra världen till en bättre plats. Det kommer inte att ske genom att ändra upplägget eller att sjunga fem lovsånger istället för tre. Hur då, vet jag inte. Men jag vet att det enda Gud behöver är överlåtna hjärtan som längtar efter mera av Jesus och som är villiga att gå dit han kalllar dem. Det är då saker börjar hända. Han sköter resten. Hur uppkom namnet Project LOVE? Det kom en av våra lovsångsledare Lucas Forth på. Observera att L.O.V.E. står för Let Our Visions Expand. Ganska bra namn, eller hur? Vad är enligt dig det bästa med ungdomssamlingarna? Det jag har älskat mest med våra Project LOVEsamlingar under hösten har definitivt varit det att så många har bjudit med sina kompisar från skolan för att låta dem kolla hurdana samlingar vi har. Säkert varje gång har vi haft åtminstone en som inte har varit där tidigare och dessutom kommer största delen på nytt! Det här är precis det jag drömmer om och vill se mera av; ungdomar som får möta Jesus, vill berätta om det för sina kompisar och säger: kom och se, jag vill att du också möter honom. EMELIE BJÖRKELL Hjälpledarutbildning 2015 Församlingens hjälpledarutbildning kör igång igen. Vi samlar nya och äldre hjälpledare som vill med på sommarens läger. Det blir mycket gemenskap, härlig undervisning, en helt superb ledarskapsutbildning helt enkelt. Första träffen blir onsdag 25 februari och torsdag 26 februari. Det blir samma program båda dagarna, välj den som passar bäst. Vi samlas kl i Hagasalen. Anmälan sker på plats vid första träffen. Vi ses!

7 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 7 Profilen Namn: Sofia Lindholm Ålder: 23 Familj: Mamma, pappa och lillasyster. Arbetsuppgift i Petrus: Kanslist med ansvar för ekonomi och folkbokföring. Mitt jobb känns viktigt för att: jag får vara i direkt kontakt med församlingsmedlemmar och så får jag hålla ordning på våra pengar :) Jag tycker det är lätt att: ge komplimanger Men svårare att: ta emot dem En favoritsyssla utanför jobbet är: att spela handboll. Få vet att jag är riktigt bra på: att fuskstäda. En bra bok jag läst: Stieg Larssons Millenium trilogin. Dit reser jag gärna: Tyskland är favoritresemålet. Att tro på Jesus är för mig: centralt i livet. Jag önskar att vi i Petrus kunde: vara en församling som följer Gud och hans ord. Ett Bibelord som bär mig: Jes. 41:10. Frukta inte, ty jag är med dig; se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Jag ber ofta för: Vänner, familj och allt mellan himmel och jord. Det är värt att kämpa för: det man tror på. En framtidsdröm jag har: Att få resa till Australien för en längre tid och bara vara. Fastetiden kan bli en upptäcktsresa Mer än fastlagsbullar Påskfastan har en svag tradition i vår lutherska. Några mindre försök att återuppliva fastan har inte precis lett till ett genombrott. Har vi gått miste om något värdefullt? Kyrkoåret ger klar information: fastetiden inleds 40 dagar före påsk på Askonsdagen efter Fastlagssöndagen. Så säger n. Det vi har kvar sedan gammalt är att man dagen före fastan tar vid, på fastlagstisdagen, efter ett åk i kälkbacken firar med ärtsoppa och fastlagsbullar. Förlåtelse och bikt Ortodoxa n är känd för sin starka påsktradition med fasta och uppståndelsejubel då påskdagsmorgonen randas. För att höra litet mer om deras syn på saken ringer jag upp en ortodox vän, Pirkko Lundqvist. Hon berättar att fastan inleds vid gudstjänsten på fastlagssöndagen. Hela församlingen samlas framför altaret i en stor ring. Sedan går vi i tur och ordning runt och ber om förlåtelse av varandra. Man räcker varann handen och svaret är: Gud förlåter, förlåt du också mig! Till slut faller vi ner på knä och ber. Det blir många kramar! Det är en berörande och meningsfull sed, säger Pirkko. Till fastetiden hör också önskemålet att man under de första fasteveckorna skulle gå och bikta sig. Tanken är att rannsaka sitt förhållande till medmänniskor och till Gud. Kastrullerna vilar Hur noga är det med maten? Vi brukar säga att kastruller och plånböcker får vila. Alltså går man in för enklare och följaktligen billigare mat. Varje år samlar vi pengar till något projekt. Förra året gällde insamlingsmålet kvinnoarbete i Moldavien. Fastan har dock undantag: söndagar, fester och gäster. Infaller exempelvis en födelsedag under fastetiden så firar vi som vanligt! Vår pastor brukar dessutom säga att det viktigaste inte är det som går in i munnen utan det som kommer ut. Det handlar mera om en attityd än detaljerade matregler. Inte om att försaka utan om att välja bort oväsentligheter för att nå kärnan. Kolla med Jesaja! Tillbaka i lutherdomen kan vi konstatera att en sann fasta verkligen har långt flera skiftningar än mat. Det handlar om stillhet och avhållsamhet, ja men enligt profeten Jesaja i en av fastetidens bärande texter, är visionen större än så:... detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast... (Jes 58:6-8) KRISTINA FERNSTRÖM Faddrarna förde mig till n Därför tror jag Min mamma bar mig till dopet på sin 25-årsdag i farföräldrarnas gård och jag fick farfars namn i repris. I samma veva blev jag namne med Jesu lärjunge som med något bristfällig bibelläsning har fått tilläggsnamnet Tvivlaren. Men jag tvivlar inte på mitt dop, jag har bland annat faddrar som kan övertyga mig om att jag har blivit döpt i den Treeniges namn med rent vatten som Jesus själv i Skriften och den allmänneliga ns tradition föreskriver. Som ett slags dopuppgift tog båda mina faddrar mig nån gång till n när jag var under skolåldern. En familjehistoria som berättats åt mig gör gällande att en gång när jag sov över hos min moster som var också min gudmor, hade jag bara gummistövlar med mig så det blev en kyrkfärd med gummistövlar. Vid nattvardsbordet fick jag ta emot Jesu välsignelse trots stövlarna. Från skolåldern har jag redan egna minnesbilder. Jag minns prostinnan, kyrkoherdens trygga hustru, som var min lågstadielärare i två år på mellanklasserna. Hon lärde mig att be. Jag började be aftonbön. Jag fantiserade i min aftonbön hur änglarna lade sina beskyddande vingar ovanför min säng. Senare har jag lärt mig att änglarna inte alls har vingar men att Jesus har vingar och vill samla till sig Guds barn (Matt. 23:37) Redan tidigare hade jag fått en skolpsalmbok med mjuka grå pärmar så att den aldrig i världen skulle ha ett lockande utseende! Men under skriftskolan lärde jag mig älska psalmbokens andliga skatt och musikaliska pärlor. Jag fascinerades av ns musik och liturgi. I samband med konfirmationshögmässan glömde jag ändå min redan slitna skolpsalmbok i n. Följande söndag for jag till n för att hämta den och sedan satt jag fast där söndag efter söndag, en Jesu lärjunge. I stor tacksamhet vill jag ge något av det jag fått vidare till mina egna barn. Jag har burit dem alla till dopet, jag ber tillsammans med dem och vi sjunger. Och jag måste till n så gott som varje söndag även 17 år efter konfirmationen. Jag måste eftersom tron på Jesus är färskvara och den andas i psalmerna, gemensamma böner, predikan och framför allt i nattvarden: Kom du med mig, min Herre Jesus - - kom och följ varje steg på vägen, att jag vandrar trygg i frid. Utan dig kan jag inte leva, stanna hos mig i all min tid. Psalm 511 TUOMAS ANTTILA HÖGSTADIELÄRARE

8 8 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING Vårens program Gudstjänster Högmässa i Munksnäs varje sö kl. 10, förutom 1.3 och Högmässa i Åggelby gamla varje sö kl. 10, förutom 1.3 och Puls-gudstjänst i Petruscentret varje sö kl , förutom GA-gudstjänst i Månsas sö 1.3 kl. 10. Barn varje vecka. Högmässa i Malms 22.2 och 5.4 kl. 12. Högmässa i Kårböle kapell 15.2 och 22.3 kl. 12 Högmässa med kyrkoherdens avskedspredikan i Södra Haga 15.3 kl. 13. Predikogudstjänst 6.4 kl. 18. Världsböndagen 2015 firas med en ekumenisk gudstjänst i Andreasn (Högbergsgatan 22) fre 6.3 kl. 19. Medverkande: Världsböndagskommittén. Vesper i Åggelby gamla to kl. 19: 19.2, 19.3 och 16.4, samt sö 1.3 kl. 18 (N). Övrigt Förbön och tack i Munkshöjdens kl. 19 följande ti: 24.2, 10.3, 24.3 och 7.4. Bibelstudium i Malms kl. 18 följande sö: 22.2, 8.3, 22.3 och 12.4 Bibelträff i Månsas kl. 18 följande må: 16.2, 2.3, 16.3 och Bibeleftermiddag i Hagasalen kl följande ons: 11.3 och 8.4. Dagscafé ordnas i Månsas kl. 13 följande ti: 24.2, 10.3, 24.3 och 7.4. Öppet Hus i Hagasalen kl. 13 följande to: 19.2, 5.3, 19.3 och OBS, när café Torpet på Köpingsvägen 48 öppnar flyttar vi dit. Månadslunch med andakt i Petruscentret följande ons kl. 13: 18.2, 18.3 och Litteraturkväll i Månsas följande ons kl. 19: 25.2 och 8.4. Samtalsgrupp för män i Hagasalen följande må kl. 19: 2.3 och Kvinnobrunch i Hagasalen lö 21.2 och 11.4 kl Petrus koralkör i Hagasalen ons kl Ledare Peter Hilli. Petrus vokalensemble i Åggelby gamla to kl med start Ledare Peter Hilli. Påskens program Måndag 30.3 kl. 19 Aktläsning i Åggelby gamla kl. 20 Aktläsning i Munksnäs Tisdag 31.3 kl. 9, 9.30, 10 och Påskvandring för daghem i Malms kl. 19 Aktläsning i Åggelby gamla kl. 20 Aktläsning i Munksnäs Onsdag 1.4 kl. 19 Aktläsning i Åggelby gamla kl. 20 Aktläsning i Munksnäs Torsdag 2.4 kl. 17 Kvällsmässa i Norra Haga kl Aktläsning med nattvard i Munksnäs kl. 19 Skärtorsdagens mässa i Åggelby gamla Fredag 3.4 kl. 10 Långfredagens gudstjänst i Munksnäs kl. 10 Långfredagens gudstjänst i Åggelby gamla kl. 15 Passionsmusik i Kottby Lördag 4.4 kl Påskvigilia i Åggelby gamla Söndag 5.4 kl. 10 Påskdagens högmässa i Munksnäs kl. 12 Påskdagens högmässa i Malms Måndag 6.4 kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kl. 18 Predikogudstjänst i Södra Haga Medarbetare i Petrus församling Präster Daniel Björk, församlingspastor, tf kyrkoherde fr.o.m Fredrik Kass, församlingspastor Bengt Lassus, kyrkoherde t.o.m Halvar Sandell, kaplan Ronny Thylin, kaplan Musiker Liisa Ahlberg, kantor Rebecka Björk, musikledare Peter Hilli, kantor Diakoniarbetare Nina Nybergh, diakonissa Gunilla Riska, diakonissa Bodil Sandell, diakonissa Barnledare Susanna Leskinen, ledare för barnarbetet Alice Sinko, barnledare Sekreterare Lina Abbor, församlingssekreterare och informatör Sofia Lindholm, församlingssekreterare Ungdomsledare Erik Abbor, musikansvarig Alexander Nykvist, civiltjänstgörare Ida-Marie Skogvik Övriga Salme Elzohary, kyrkvaktmästare Hedengren Rufus, caféarbetare Majvor Sjövall, värdinna Cecilia Wester, projektansvarig Petrus församling Tfn (09) , Fax (09) E-post Hemsida E-post till anställda: (inte åäö) Kansliet öppet må fre kl Dessutom kvällstid enligt överenskommelse. Adress Vespervägen 12 A, Helsingfors. Förböns-e-post Förbönsämnen ti förbönskvällar tfn Pro Markus församling rf Referens: frivillig gåva till diakonin på gamla Markus området: 1481 Björkebo sommarhem rf Pro Lukas rf Pro Lukas referenser enligt sektorer: Förbönstjänst: 25043, Barn och familjearbetet 25302, Där stödet bäst behövs 25315, Ungdomsarbetet 25373, Diakonin Pro Lukas tillhandahåller på kansliet kondoleans- och hyllningsadresser. Verksamhetspunkter Björkebo sommarhem, Nummela Kottby, Metsolavägen 14 Kånala kapell, Plöjarvägen 4 Kårböle och kapell, Gamlasvägen 6 Malms, Kommunalvägen 1 Munkshöjdens, Raumovägen 3 Munksnäs, Tegelstigen 6 Månsas, Skogsbäcksvägen 15 Norra Haga, Tolarivägen 1 Petruscentret, Hagasalen, Vesperv. 12 A, vån 2 Sockenbacka, Sockengränden 4 Södra Haga, Vespervägen 12, vån 3 Viks, Agronomgatan 5 Åggelby gamla, Brofogdevägen 12 KAFFEVÄRDAR SÖKES Nu har du en fantastisk möjlighet att hjälpa till att bygga gemenskapen i Petrus församling! Vi letar som bäst efter nya kaffevärdar till söndagsgudstjänsterna i Munksnäs och Kårböle. Gammal som ung, om du har möjlighet att koka kaffe och hjälpa till med serveringen några gånger under våren är du hjärtligt välkommen med! För intresseanmälningar och mera information, kontakta Majvor: eller tfn Nyheter från Petrus, årgång 7, nr 1/2015 Utgivare: Petrus församling, Vespervägen 12 A, Helsingfors. Ansvarig utgivare: Bengt Lassus. Redaktion: Lina Abbor, Amanda Audas-Kass, Kristina Fernström, Stig-Olof Fernström, Göran Lindén, Mikael Nyström. Layout: Paradigm/Jenni Signell. Församlingen förbehåller sig rätten till ändringar. Följ med annonseringen i Kyrkpressen.

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4

Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 2 2012 MAO LINDHOLM Först till Lekis, sedan till stan Baklänges skriftskolan tar form sid 4 Elisabeth Stubb Hemma i församlingen sid 3 Sommarevenemang sid 6 8 200 miljoner

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar.

sid 3 Vem är hon? sid 5 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2013 Att man godkände oss berodde delvis på att vi bodde bland stadens invånare, i ett vanligt hus och lärde känna våra grannar. sid 3 Som barnmorska i östafrika Öppet

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Det Gud gör nu. sid 4. Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2

Det Gud gör nu. sid 4. Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2 NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 2 2014 Det Gud gör nu sid 4 Bengt Lassus: Låt oss frimodigt stå för vår kristna tro också i skolan sid 2 Göran Skytte: Vi behöver både lovsång och rökelse sid 3 Pingsten

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

Hillsongkonferens i Stockholm

Hillsongkonferens i Stockholm NYHETER FRÅN PETRUS FÖRSAMLING 4 2012 Hillsongkonferens i Stockholm Ett gäng ungdomar deltog och inspirerades sid 3 Jultraditionerna måste leva sid 4 En forskares trosbekännelse sid 7 Vad hände med Missio

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer