PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/ Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00"

Transkript

1 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist Anders Gustafsson Gunnel Ekelund ordförande medlem ersättare Frånvarande: Lennart Isaksson Dan Nordman Barbro Gustafsson Kaj Jansson Anne-Christine Silander Gunilla Blomroos Inbjudna: Matias Waller Rune Andersson 16 Hans Lavonius Föredragande: rektor Agneta Eriksson-Granskog Mariehamn den 12 februari 2004 Henning Lindström Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare Jeanette Blomqvist Justerare

2 Sidan 2 av 6 12 Mötets öppnande 13 Konstaterande av närvarolistan och beslutförhet Godkännande av agendan Förslag till beslut: Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. 14 Val av protokolljusterare Föreslås att Jeanette Blomqvist är protokolljusterare. 15 Verksamhetsberättelse 2003 Bakgrund: Bilaga med texter till verksamhetsberättelsen för 2003 bifogas (Bilaga 1). Efter behandling i styrelsen lämnas berättelsen för grafisk utformning med bilder till tryckning. Styrelsen behandlar verksamhetsberättelsen för Rektor och ledningsgrupp fick i uppdrag att färdigställa och trycka verksamhetsberättelsen för 2003.

3 Sidan 3 av 6 Konstaterades att verksamhetsberättelsen skall sändas ut till högskolor och högskolebibliotek samt att sammandrag på engelska läggs till i nästa verksamhetsberättelse. 16 Ny läroplan för programmet för elektroteknik Bilaga: Läroplan (Bilaga 2) och Läroplansgrunder (Bilaga 3). Programansvariga presenterar läroplanen. Styrelsen godkänner läroplanen. 17 Kvalitetsledningssystem Bakgrund: Högskolans kvalitetsledningssystem skall iordningställas i första hand så att kraven för de sjöfartsinriktade programmen tillgodoses (kvalitetsledningssystem krävs för auditering) och efter det så att hela verksamheten beskrivs på ett ändamålsenligt sätt. Kvalitetsansvarig Hans Lavonius presenterar det grundläggande arbetet (Bilaga 4). Styrelsen omfattar förslaget till kapitelindelning och godkänner förslaget till godkännandeinstanser. 18 Strategidiskussion: Samarbete mellan programmen Diskussionspunkter: gemensamma studerandeprojekt och examensarbeten gemensamma kurser

4 Sidan 4 av 6 valfria kurser högskolans målsättningar på längre sikt gällande profilering och samverkan lokaliteter som stöder samarbete nya examina gemensamma forskningsprojekt Diskussion: Gällande samarbete mellan högskolans utbildningsprogram framhölls att vi har goda möjligheter till samarbete mellan högskolans program. Inom Institutionen för Sjöfart och Teknik finns idag och finns utvecklingsmöjligheter gällande samarbete. Maskinteknik och Elektroteknik har ett nära samarbete och därmed relativt stora samordningsvinster. Det samma gäller Sjöfart och Maskinteknik som har gemensamma sjösäkerhetskurser, ledarskapskurser och simulatorkurser förutom högskolans allmänna kurser. Under högskolans första verksamhetsår sjösattes ett projekt med gemensamma simulatorövningar där båda simulatorerna används i verklighetsnära relativt omfattande krisövningar. Elektroteknik och IT har även inlett ett närmare samarbete under 2003 med fler gemensamma ämnen. Även en utveckling av inriktningen datateknik som leder till ingenjör YH med fördjupning inom såväl mjukvaruutveckling som automationsteknik börjar ta form. För Sjöfart och Elektroteknik finns goda möjligheter till ett närmare samarbete och utveckling av kurserna inom elektroteknikområdet inom sjökaptensutbildningen. Motsvarande gäller för Sjöfart och IT. Vid institutionen för Ekonomi, Turism och Vård finns möjligheten att utveckla mer samarbete mellan Vård och FEK och Vård och HR vid sidan av det nuvarande som till stor del består av de högskoleallmänna kurserna. Inom ramen för Leonardoprojektet Tryggt hav samarbetar Sjöfart och Vård och inom ramen för ett logistikprojekt samarbetar FEK och Sjöfart. HR deltar i samma sjösäkerhetskurser som Sjöfart, Maskinteknik och Elektroteknik. Som nya examina vid högskolan framhölls påbyggnadsexamina såsom en praktiskt inriktad masterexamen, en påbyggnadsexamen för dem som avlagt sjöinriktade YH-examina innehållande juridik, ekonomi, logistik och fördjupad teknologi. Vidare framhölls behov av påbyggnadsexamina inom vårdområdet inom psykiatri och och geriatrisk vård och socionomutbildning (YH). Den sistnämnda skulle vara en lämplig utbildning för den grupp som gått sociala linjen vid yrkesskolan som varit populär i många år bland åländska ungdomar. En ytterligare uppgift för högskolan kan vara att erbjuda en påbyggnadsutbildning lämplig för dem som studerat utanför Åland och vill

5 Sidan 5 av 6 återvända hem. En sådan utbildning kan fungera som en sluss hem och att via högskolan få god kontakt med näringslivet/arbetslivet. I utbildningsavtalet framhålls även möjligheten att högskolan skulle få utökad examensrätt för ämnen/utbildningar där det i första hand är Öppna högskolan som står för kursutbudet. Den möjligheten skulle skilja sig från nuvarande utbildningar genom att den studerande avlägger kurser i egen takt/när tillfälle ges men ändå kan samla kurser till en yrkeshögskoleexamen vid vår högskola. Gemensamma forskningsprojekt ses som en möjlighet till ytterligare samarbete mellan programmen. 19 Anhållan om deltidspension Bilaga: (Bilaga 5). Rune Anderssons anhållan beviljas. 20 Styrelsemötestider under läsåret I enlighet med tidigare behandling hålls möten Fredagen den 12 mars kl Fredagen den 16 april kl Fredagen den 14 maj kl Fredagen den 11 juni kl

6 Sidan 6 av 6 21 Övriga ärenden - Skrivelse från Ålands landskapsstyrelse Dnr: U32/04/1/3 - För kännedom är Josefine Lindblom sjöfartsansvarig vid högskolan

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

innehåll verksamhetsberättelse 2003

innehåll verksamhetsberättelse 2003 innehåll verksamhetsberättelse 2003 1. Bakgrund...3 Året i sammandrag Rektors översikt...4 Verksamhetens målsättning...6 Forskning och utveckling...7 2. Organisation...8 Studerandekår...8 Styrelsen...9

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Inledning Introduktion till Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 3 Verksamhetens mål 5 Kvalitetsledningssystemet vid högskolan 5 Styrelsen

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen Framtida studiepreferenser hos åländska studerande på gymnasialstadiet Catharina Lojander-Visapää 1 Förord På uppdrag av Samordningsdelegationen

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 maj 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 34 Protokolljustering...

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL Inledning Introduktion 3 Uppföljning av målen 3 Under året särskilt uppmärksammade verksamhetsområden 3 Fakulteterna för examensinriktad

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+]

rdinarie medlemmar [+] 0 [ ] Emmelie Ruda [+] Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus [+] Robin Mattsson [+] Sam Eklöw [+] Sten-Göte Nyman [+] s Art: Protokoll, styrelsemöte nr 1-2014 Or Plats: Finströms FBK Tid: Måndag 20 januari 2014 kl. 18:3 rdinarie medlemmar Johan Ehn, ordförande 0 [ ] Emmelie Ruda Jan Lindgrén [ ] Johan Mansnerus Robin

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde fredagen den 23 januari 2015 kl 12.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 1. Sammankallande och beslutsförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Föredragningslistans

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Förslag till BUDGET. för 2015

Förslag till BUDGET. för 2015 Förslag till BUDGET för 2015 Godkänd i styrelsen X.X.2014 Budget 2015 Innehåll Budgeten i huvuddrag... 3 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015... 3 1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet...

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer