ett kraftfullt företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett kraftfullt företag"

Transkript

1 ett kraftfllt företag Denna arkitektritade station har fast bygglov inom Malmö stad. vindkraft, infrastrktr & bygg Marknadschef ser tillväxtmöjligheter Lite av en hovleverantör E.ON säkrar nätet med Holtabs nätstationer Från medelmåttig till makalös Holtabs ägare ser ingen ände på tvecklingen

2 Holtab ett kraftfllt företag 3 Enkelt, säkert och kompakt med Kabeldon. ledare Säljarna Hans Gstafsson och Peter Stamming jobbar helt relationsbaserat och vårdar kontakterna med Holtabs knder. Siktet är inställt på nya marknader MARKNAD Vår vilja att tvecklas är avgörande för våra framgångar, konstaterar marknadschefen Peter Ackebjer. Han basar över en säljkår som har större öron än mn och som kan presentera ett totalkoncept med säkra, långlivade prodkter, men också nya och spännande marknader de kommande åren. Säker matchning. Power and prodctivity for a better world Så känns det med Kabeldon IP-system och Holtabs nätstationer. De bildar en säker enhet. En enhet med apparater som är drift- och personsäkra, som d kan arbeta med nder spänning på ett enkelt, flexibelt och säkert sätt. D möter samma enkla och säkra handhavande hos Kabeldon kabeltillbehör, både i nätstationen och längs hela kedjan. Det minimerar risken för fel och maximerar elnätets tillgänglighet. Så när d vill vara på den säkra sidan, välj alltid ABB. Ring när d vill ha en säker matchning! Relationer byggs av nyfikenhet och respekt På Holtab jobbar vi lika mycket med att bygga relationer som med att bygga transformatorstationer och kopplingsskåp. Det handlar om ett givande och nära samarbete med leverantörer och knder. Era synpnkter och behov driver oss att bli bättre. Stor eller liten spelar ingen roll, vi behandlar alla med samma nyfikenhet och respekt och förväntar oss att bli behandlade likadant. på senare år har Holtab fokserat på att bygga en fngerande processorganisation där ett stort antal medarbetare, genom engagemang, givits förtroendet att leda bolaget framåt. N kan vi skörda frkterna och öka effektiviteten och samtidigt öka kvaliteten. Holtab är minst lika mycket ett knskapsföretag som ett prodcerande företag. Vårt arbete bedrivs tifrån femårsplaner och fram till 2013 har vi som målsättning att komplettera vår verksamhet med nya markandssegment. Vi ska också dbblera vår omsättning, bland annat genom den enorma potential vi ser inom energisektorn de kommande åren. Det handlar om hela klimatfrågan och i den kommer distribtionen av el, oavsett rsprng, att vara en nyckelspelare. Jag kan bara konstatera att Holtab är ett omtyckt företag, av anställda, knder och leverantörer. Vi bedriver en ständig tbildning på alla plan och erbjder nya tmaningar varje dag, bland annat genom ett aktivt arbete för att nå nya segment på marknaden. Att det är trivsamt på företaget är jag ett levande exempel på. Jag började här för 25 år sedan som montör och har sedan 2002 fått förtroendet att leda det dagliga arbetet som VD. Men hade jag inte så fantastiskt kl hade jag inte stannat så länge. Att alla behövs och att vi måste dra åt samma håll för att lyckas vet alla på Holtab. Välkommen att ha kl med oss d också som anställd, knd eller leverantör! Patrik Persson, VD Holtabs historia Holtabs grndare, Bengt Holmberg, börjar på Siemens i Stockholm och startar därmed sin karriär inom elkraftsbranschen. h o lta b j o b b a r h e lt relationsbaserat. Varje säljare arbetar med knder man känner, oavsett var de finns i landet. Detta har skapat ett nikt förtroende som också medger ett intimt samarbete när det gäller att tveckla nya prodkter som anpassas helt efter kndens behov och önskemål. Det är inte ovanligt att våra säljare stannar tmed vägkanterna för att snacka med montörer som jobbar i våra transformatorstationer. Kontakten med knden, på alla plan, är avgörande, säger Peter Ackebjer. Trygg el är motorn i dagens samhälle. En kris i likhet med stormarna Gdrn och Per har gett många eldistribtörer kalla fötter och därför satsas miljarder för att gräva ner lftledningar och för Marknadschefen Peter Ackebjer kan konstatera att Holtab går en ljs framtid till mötes. Han har filtrerat fram åtminstone tre nya markandssegment att bearbeta de kommande åren. l e d a r e Vi är relationsbyggare s. 2 marknad Siktet inställt på nya marknader s. 3 e.on Säkrare elförsörjning s. 5 tveckling Förtroende är lika viktigt s. 7 hms ställverk Storsäljande lösning s. 8 prodktion Glädje och kämparglöd s. 9 prodkter Det lilla extra är standard s. 10 ägarord Från medelmåttig till makalös s. 12 abb Win-Win öppnade ny marknad s. 15 n o r d e x Vi har satt snrr på vindkraften s. 17 miljö Medvetet arbete för bättre miljö s. 19 Efter tolv år fortsätter Bengt till Secraverken i Solna. att säkra nätet. Behovet av säkra prodkter har ökat parallellt i spåren av stormarna. Vid sidan av det arbetet har Holtabs totalleverantörskoncept visat sig vara viktigt. Nytt sedan en tid är möjligheten att få en betongstation. Det modlppbyggda HMS-ställverket är redan idag en viktig prodkt. Därtill har siktet ställts på ett antal nya marknader de kommande åren. Först t är vindkraften, där man ser stor potential då allt mer el ska prodceras miljövänligt. Det andra tillväxtområdet väntas bli infrastrktren, där statens satsningar på nya vägar och järnvägar ökar behovet av prodkter för distribtion av el. Sist men inte minst räknar man även med att ta 1954 Bengt börjar på Jaco Fabriks AB i Hargshamn. Där lär han med tiden känna Brno Ekström som följer med till Tingsryd. marknadsandelar inom indstri- och byggsektorn. Vi har inte märkt av lågkonjnktren tan ser positivt på dessa nya marknader och har gjort ett antal strategiska rekryteringar som bidrar med erfarenhet och knskap, säger Ackebjer. En viss del av Holtabs prodktion går på export. Sverige står för 90 procent av omsättningen, medan Finland, Danmark, Holland och några andra länder delar på resten. Vi har eget kontor i Finland, men i Danmark och Holland sköts arbetet via samarbetspartners. Totalt har vi genom åren exporterat till ett 40-tal länder över hela världen, så exporten är något att räkna med för oss, säger Peter Ackebjer. INNEHÅLL

3 5 FOTO: Jesper Klemedsson Efter stormarna Gdrn och Per har E.ON tagit Krafttag för att vädersäkra sitt elnät. Stormen Gdrn förändrade kraftjätten E.ON och dess arbetssätt i grnden. Sedan dess har bolaget tagit Krafttag och bokstavligen grävt ner miljarder i backen för att vädersäkra elförsörjningen. Holtab finns med som nderleverantör av nätstationer. Vi har ett mycket bra samarbete som rör både prodkter och prodkttveckling. Holtab är lite av en hovleverantör till oss, säger Gert Kristensson, projektchef på E.ON i Malmö. E.ON Gemensamma krafter ger säkrare elförsörjning e.on :s s t o r s at s n i n g p å att vädersäkra elkraftnätet i landets södra delar fick det finrliga namnet Krafttag. Totalt om slter projektet investeringar på 12 miljarder och en sträcka på mil där väderkänsliga, oisolerade lftledningar grävs ner. Projektet beräknas pågå i fem år och idag har man sltfört 70 procent. Projektet drivs såväl av morot som av piska. Moroten är nöjda knder, medan piskan är den nya lag som träder i kraft första janari 2011 och som inte tillåter avbrott längre än 24 timmar, samt den idag införda avbrottsersättningen vid avbrott mer än 12 timmar. Avbrottsersättningen har redan kostat hndratals miljoner kronor. Ända sedan Holtab etablerade sig i Tingsryd för 36 år sedan har man samarbetat med E.ON (dåvarande Sydkraft). Samarbetet har gällt leveranser av nätstationer och annan trstning Gert Kristensson, projektchef på E.ON, ser Holtab som en av företagets bästa leverantörer. FOTO: E.ON Holtab startar första agsti. Personalstyrkan består av Bengt, Brno och Bengts fr Calla på kontoret samt Gösta, Bert, John och förmannen Arne i verkstaden. Vi såg tidigt en potential i att samarbeta kring tvecklingsarbetet, där varje part bidrar med sina knskaper och där Holtab sedan anpassar sina prodkter tifrån våra behov, säger Gert Kristensson. Holtab är natrligtvis långt ifrån ensamma som leverantörer till E.ON Elnät men Gert framhåller att man inte kan ndgå att notera fördelarna med Holtabs arbetssätt och företagsstrktr. Jag är fllständigt ärlig när jag säger att Holtab är en av de leverantörer vi är mest nöjda med. De är lagom stora, har korta och snabba besltsvägar. Ett samarbete med dem kännetecknas av lyhördhet och handlingskraft, säger han. Gert Kristensson är, i egenskap av projektchef och ledamot i den styrgrpp som arbetar med Krafttag, en initierad person. E.ON Elnät köper nätstationer per år inom ramen för Kraft tagssatsningen både av Holtab 1974 Omsättningen ppgår till 1,8 miljoner kronor och antalet anställda har ökat till tolv personer. och av andra leverantörer i branschen. Alla affärer sker via lagstadgade (LOU) pphandlingar och leder till två- eller treåriga ramavtal. Förtom priset bedömer vi leverantörens leveransförmåga och kvalitet för att nämna några saker, berättar Kristens son, som är glad att Holtab knde matcha kraven väl vid den senaste pphandlingen. E.ON är idag det nätföretag som i särklass investerar mest i elnätet och satsningen pågår och fortsätter, om än i något lägre takt än den rsprngliga planen. Detta beror på den rådande finanskrisen. Trots neddragningen räknar man med att nå målet Efter Gdrn förändrades bolaget på ett positivt sätt. Vi anställde massor av nytt folk och nästan fyrdbblade investeringstakten. Hittills har vi hållit, och till och med överträffat, våra mål i arbetet med Krafttag, avsltar Kristensson.

4 7 Konsten att tnyttja UTVECKLING vindens kraft Lågspänningskonstrktören Henrik Johansson diskterar olika lösningar med tvecklingschefen Gordon Gnnarsson. Kraftsystem för vindkraft ABB är idag en av världens ledande leverantörer av prodkter och system till vindkraftparker och vindkraftsverksbyggare. Vi tnyttjar vår 100-åriga erfarenhet inom kraftteknik när vi levererar prodkter och system till vindkraftindstrin. ABB:s prodkter och system finns idag installerade i vindkraftparker både på land Förtroende lika viktigt som egen tveckling Holtabs tvecklingsavdelning är en viktig del i både kndernas och leverantörernas tvecklingsarbete. Jag får ta del av material i ett tidigt stadim och vara med och påverka det som kommer t på marknaden framöver, det är ett nikt förtroende, säger tvecklingschefen Gordon Gnnarsson. och till havs. ABB:s experter inom kraftteknik hjälper våra knder att designa kraftsystem som är både miljöriktiga och energieffektiva. Läs mer om ABB:s hela vindkrafterbjdande på g o r d o n g n n a r s s o n, ti l l s a m m a n s med övriga kollegor på konstrktionsavdelningen, fngerar som Holtabs ppfinnare. Samtidigt poängterar han vikten av att få respons tifrån. All form av kritik, positiv som negativ, är välkommen. Finns det allra minsta sak vi kan göra för att förenkla och förbättra för våra knder så vill vi veta det, även om det bara handlar om att en skrv är felplacerad, säger han. Han ppmanar därför alla knder Knderna vet att kvalitet lönar sig på sikt, säger Gordon Gnnarsson. och leverantörer att delta aktivt i tvecklingsarbetet för att tillsammans få fram användarvänliga, säkra och prisvärda prodkter. Det är genom den arbetsmodellen vi har kommit dit vi är idag. Jag vågar påstå att Holtabs prodkter är bland de bättre på marknaden. Vi är inte alltid billigast, men på sikt lönar sig kvalitet, det vet både vi och våra knder, säger han. Efter 20 år i branschen har Gordon Gnnarsson blivit ett känt ansikte även bland leverantörerna, som lyfter på skynket och låter honom vara med i tvecklingsarbetet. Det är ett enormt förtroende som jag axlar med största respekt. Att få vara med och, bland annat, ta del av CADritningar i tvecklingsstadiet är fantastiskt och leder till ökad nytta får våra gemensamma sltknder, säger Gordon som inte sällan kan bidra med synpnkter som förenklar för installatörer och sltanvändare Holtab tar över ägandet av lokalerna från kommnen och bygger samtidigt t med 1000 kvadratmeter Ett antal tsen meter kabelstegar levereras till Forsmarks kärnkraftverk.

5 Holtab ett kraftfllt företag 9 HMS STÄLLVERK PRODUKTION Högspänningsmontören Hans Andersson, prodktionschefen Arne Tinggren och lågspänningsmontören Anders Strandh, är alla är överens om hr Holtab även fortsatt ska leverera några av marknadens bästa prodkter. En storsäljande lösning Det som började som ett internt prodktionsproblem tvecklades till en storsäljare. HoltabModlSystem, HMS, lanserades 2007 och är idag en stadigt växande prodkt som ersätter tidigare modeller av lågspänningsställverk. TEKNISKA SPECIFIKATIONER HMS Som standard bygger vi listställverk med något av följande fabrikat: Kabeldon (IP), CEWE (Z), Fastline (FST), Jean Müller (IP20), DIN (Norm). Ställverken kan förses med tgående grpper av typen: Säkringslastfrånskiljare, säkringstorlek Säkringslastbrytare, säkringsstorlek 00 3 Lastbrytare, A Effektbrytare, A p r o b l e m e t s o m h o lta b s konstrktörer och montörer mötte bestod i mängden detaljer och ställverksvarianter som krävdes för att knna tillgodose kndernas alla behov och krav. Ett stort antal kapslingar mltiplicerat med fem olika lågspänningssystem gjorde det gamla systemet ohanterligt, säger tvecklingschefen Gordon Gnnarsson. Lösningen blev att skapa ett modlppbyggt kapslingssystem som kan kompletteras med de fem olika systemen av samlingsskenor. Dessa ställverk kan antingen monteras på vägg eller fritt stående på golv. Märkdata Spänning: Isolationsmärkning Ui V Märkspänning Ue 690 V 50 Hz Belastningsförmåga: A Kortsltningshållfasthet Märkkortidsström 40 ka, 50 ka, 63 ka Märkstötström 84 ka, 105 ka, 137 ka Kapslingsklass IP 20 Detta minskade antalet detaljer med 75 procent, tan att knderna blev lidande. Denna flexibilitet är nik! konstaterar Gordon Gnnarsson och förklarar att höjd, bredd, djp, ansltningar för in- och tgående kablar och lågspänningsfabrikat n kan varieras på ett enkelt sätt. Vi ska fortsätta att tveckla prodkterna. Arbetet pågår och vi lyssnar hela tiden på montörerna och installatörernas synpnkter och modifierar och förfinar konceptet, avsltar Gnnarsson. Normer och föreskrifter Uppfyller i tillämpliga delar fordringarna enligt SS-EN Glädje och kämparglöd kännetecken i prodktionen Ett gott rykte, flexibla arbetssätt, tmanande arbetsppgifter och trevlig kamratskap. Det är några faktorer som får Holtabs prodktionspersonal att stanna år efter år. Här finns inga mentala väggar. Oavsett vilken ppgift d har inom företaget så är d lika mycket värd och alla strävar åt samma håll, säger en av de anställda i prodktionen. h o lta b s p r o d k t i o n s t e a m ä r navet i företaget, det är här som kndens visioner och konstrktörernas platta skisser förvandlas till verklighet, alltså prodkter av stål och betong, fyllda av komponenter som ska hålla i årtionden. Stämningen är god och man är stolt över sitt arbete. Är detta månne den välkända och omtalade Holtabandan? Arne Tinggren, prodktionschef, sklle svara ja på den frågan. Han har arbetat i två år på Holtab och förvånades vid sin anställning över hr enkelt och obyråkratiskt allt var. Alla jobbar åt samma håll och ingen är förmer än den andre. Här kör man med raka rör. Kommnikationen är öppen och ärlig vilket är grnden till bra relationer, säger han. Känslan av att företaget satsar på de anställda kommer ofta pp i samtal med personalen. Här kör man med raka rör. Kom mnikationen är öppen och ärlig vilket är grnden till bra relationer, säger Arne Tinggren. Vi får kontinerlig fortbildning i allt från el, teknik och kvalitet, till renodlad Holtabknskap, berättar högspänningsmontören Hans Andersson, som efter 20 år vet vad han talar om. Anders Strandh, lågspänningsmontör, är ny sedan 1,5 år. Jag har aldrig hört något negativt om Holtab och när jag började här blev jag fantastiskt väl omhändertagen, säger han. På Holtab har man sällan pplevt det som svårt att rekrytera personal till prodktionen. Många spontanansökningar kommer in löpande. Vi har medvetet valt att ha en hög grndkapacitet. Hellre det än att behöva skicka folk t och in vid toppar och dalar. En kontinitet i personalstyrkan gagnar kvaliteten vi ger till knd, säger Arne Tinggren. Alla tre är överens om att Holtabs styrka ligger i flexibiliteten. Här är det nika och kndanpassade standard. För att klara konkrrensen har man, med experters hjälp, tvecklat alla interna prodktionsflöden. Vi har valt att lägga foks på montering av våra prodkter och köper därför in komponenter från nderleverantörer, säger Arne Tinggren. I dagsläget sysselsätter Holtab minst 30 personer heltid hos olika nderleverantörer. Målet med hög kvalitet är en självklarhet, så även att knna hjälpa knden efter tförd leverans. Vi kan åka t på fältet och jstera eller komplettera innehållet i en station. Vi bygger varje enhet för att den ska knna växa med kndens behov, säger Hans Andersson, som då och då får rycka t på sådana ppdrag Biståndsprojektet i Bai Bang, Nordvietnam, får en leverans Sadiarabien behöver sandtäta stationer och el till moskéerna Leverans till Tripoli i Libyen Holtab växer och både kontor och personaltrymmen byggs t. De norska relationerna inleds med en leverans av stationer. En kort karriär som legotillverkare av braskaminer.

6 Holtab ett kraftfllt företag 11 prodkter Kopplingsskåp Transformatorstationer i betong Holtabs kopplingsskåp är en liten och nätt kapsling som bestyckas med ett helisolerat epoxykapslat mellanspänningsställverk av typen Magnefix. Bestyckas med Magnefix ställverk med maximalt fyra lastfrånskiljare. Smart design som förenklar ansltning av kablar. Transformatorstationerna kan levereras i två storlekar, för transformatorer om 800 kva eller 2x800 kva, bestyckade med: RMU mellanspänningsställverk som ej kräver tryckavlastning. Lågspänningsställverk Holtab HMS. Våra transformatorstationer i betong tillverkas av prefabricerade väggelement. Fasadytorna kan fås matrisgjtna, ströpplade, alternativt med träpanelstseende, eller som frilagd yta. Stationerna har som standard ett tak med tre graders ltning. Taket kan fås i ett antal tförande, exempelvis med 20 graders sadeltak där taket gjts mot en matris som efterliknar takpannor. Kapslingen kan trstas med golvdk som förhindrar markfkt, tätningslist i dörr samt innertak för att förhindra inträngning av damm och smts samt antikondensmassa i taket för att förhindra kondens och droppbildning. Garanterat nderhållsfritt i 20 år. Prodktsäkerhet och arbetsmiljö Holtab lägger stor energi på prodktsäkerhet och arbetsmiljö. Bilden visar Holtabs HSP-front vid transformatorstation bestyckad med lftisolerade mellanspänningsapparater. Kopplingsskåpet kan ej bestyckas med tillslagshandtag eller annan trstning. Vill d bestycka stationen med tillslagshandtag eller annan trstning så finns möjlighet att välja en större kapsling av typ kopplingsstation. AMS-anpassad transformatorstation Skenlask anpassad för enkel frånskiljning vid AMS-arbete. Inomhsbetjänad transformatorstation Vi designar varje station tifrån det specifika projektet. Byggsättet är standardiserat och väl beprövat med en hållbar konstrktion i svetsad plåt, med isolerat tak och lackade väggar. Färg, storlek och innehåll är några exempel på valmöjligheter. Varje station bestyckas med den elektriska trstning som knden kräver. Det finns inga begränsningar för hr stort eller litet ett projekt kan vara. Transformatorstationer i plåt Alla stationer är ljsbågprovade enligt nya nätstationsnormer IEC typ A och B. Provningen tfördes på NEFI, Norge. Transformatorstationerna är temperatrtestade för klass 10. Som standard är nätstationerna jordade enligt IEC Figr E2, vilket även ppfyller EBR K25. Vi kan också erbjda våra nätstationer med jordning enligt IEC Figr E3, vilket innebär att transformatorstationens skal används som jordförbindelse. För att säkerställa vår konstrktion av transformatorstationer gentemot denna typ av jordningskonstrktion testades transformatorstationerna mot IEC-standarden på NEFI i Norge. Ovanstående jordningskonstrktion ppfyller i sin helhet rekommendationerna i EBR. Det lilla extra är standard! h o lta b s p r o d k t e r t i l lv e r k a s med engagemang i alla led; från de inledande samtalen med säljaren till konstrktionen och vidare till prodktionen. När vi tillverkar en prodkt lägger vi stor möda på att göra den fnktionell och säker, samtidigt som den ska vara snygg och smälta in i stadsbilden och boendemiljön. Därför har vi inga standardlösningar tan gör allt på beställning, där knden är fri att välja det som passar och som innebär en trygghet för honom eller henne, säger Holtabs prodktchef Brno Ekström. Han har varit med sedan starten och har sett företagets sortiment tvecklas. Jst säkerheten är något som ligger honom och företaget extra varmt om hjärtat. Vi arbetar aktivt med personsäkerheten och arbetsmiljön för våra sltanvändare. Till exempel så ljsbågsprovas alla stationer enligt gällande normer, säger Brno Ekström Holtab blir först i Sverige med att använda alzink. Den första legotillverkaren blir Korsberga Mekaniska AB. Holtabs flygavdelning startas. 34 kronor/tim är högsta lönen i verkstaden Flyghangaren i Ebbalycke byggs. Start för Holtab flygtillverkning där ltralätta plan tillverkas på licens Företaget växer och en tbyggnad av verkstaden med 1400 kvadratmeter är nödvändig Holtab har 14,2 procent av marknaden i Sverige och är en av 15 tillverkare.

7 Holtab ett kraftfllt företag 13 ägarord För Anders Holmberg, Holtabs ägare, blev en ledarskapskrs avgörande för företagets framtid. Det blev början på en omvälvande förändring med explosionsartad tveckling, nyanställningar och prodkttveckling. Lsten som drivkraft är lika viktig i ett företag som i föreningsliv och privatliv, säger han. Holtabs tveckling har gått från medelmåttig till makalös Vi bryter ny mark och gör en balanserad gasning a n d e r s h o l m b e r g ä r son till grndaren Bengt Holmberg och äger hela bolaget tillsammans med sin yngre bror Magns. Att notera bolaget på börsen är ointressant. Då tappar man kontrollen. Med ett privat ägande kan man foksera på vad som är företagets bästa, samtidigt som man slipper en stor rapportbörda, menar han bestämt. Efter 15 år som VD i företaget lämnade han 2002 över rodret till Patrik Persson. Idag är han en hårt arbetande styrelseordförande och ägnar sig åt affärstveckling. Anders Holmberg är rtypen av en lagmänniska; entsiasmerande och positiv. På kontoret, såväl som i prodktionen, kommer personalen fram för att säga hej, lätta sitt hjärta och dra en vits. Trygghet, lst, nyfikenhet och ärlighet är återkommande framgångsfaktorer när Anders talar om sin personal. Han menar att ett företag kan komma långt på att erbjda en trygg miljö, lstfyllda arbetsppgifter, möjlighet att tvecklas och genom att köra raka pckar. Vi har ingen dold agenda men vi Holtab är fågeln och elefanten är våra leverantörer och marknaden. Fågel är liten men fyller en fnktion, de lever i symbios och gör nytta för varandra, säger Anders Holmberg. har vinstdelning till personalen. Jag vill påstå att vår personal är nik när det gäller att klara tmaningar. Initiativ rikedomen och viljan att lyckas är imponerande, säger han. Under faderns tid och de första fem åren som Anders var VD hade Holtab en blygsam omsättning och ökningen var knappt märkbar. Vi var lönsamma men tvecklades inte, säger Anders och ritar ett streck på white-boarden med svag ppåtgående ltning fick han av en slmp pp ögonen för Almis Lift-krs, som syftar till att tveckla företaget och bli en mer aktiv ledare. Jag blev krsens mest hängivne deltagare och besltade mig för att dnka in vartenda kapitel i hela boken i Holtabs verksamhet. Omgående därefter satsade vi på att rekrytera styrelsemedlemmar och nyanställa personal. Vi satsade mer på självkänsla än på självförtroende, säger Anders. Det fngerade. De kommande tio åren genomgick Holtab en hissnande resa och omsättningen femdbblades. Den största tillfredställelsen var att se personalen växa, på alla nivåer i bolaget. En positiv alla-kan-attityd har spridit sig som ringar på vattnet. Den största tmaningen har varit att bereda alla möjlighet att tvecklas i den takt de vill, men kontinerliga tbildningar och rotation i arbetet har också bidragit, säger Anders, som i många avseenden ser likheter med Ingvar Kamprads ledarskap och IKEA:s filosofi. Holtabs position på marknaden är starkare än någonsin tidigare. Filosofin att plocka det bästa på marknaden och stoppa det i prodkter märkta Holtab har fngerat. Vårt arbetssätt är positivt för alla och vi bryter sakta ny mark. En balanserad gasning framåt med procents tillväxt är vår plan, säger han och ritar änn en bild på white-boarden; en elefant. Sedan ritar han en fågel på elefantens rygg, som plockar smådjr r hden. Holtab är fågeln och elefanten är våra leverantörer och marknaden. Fågeln är liten men fyller en fnktion, de lever i symbios och gör nytta för varandra Den första datorn köps in; en PC för lönehantering En datoranpassad logotype tas fram. MPM Indstriprodkter AB blir den andra legotillverkaren. Ny datorsatsning där fyra Macar kopplas samman i ett nätverk. Under början av 90-talet levereras flera tsen stationer till Tjeckien årsjbilemet firar med en resa till Norge Investering i en datastyrd stansmaskin från Tyskland Trmph. Dags för externa styrelsemedlemmar. Falsterbovägen 50, Höllviken Tel Siemens distribtionstransformatorer Verkstadsg. 11, Vetlanda Tel e-post:

8 Holtab ett kraftfllt företag 15 MELLANSPÄNNINGSSTÄLLVERK FÖR INTERVJU nätstationer abonnent- och vindkraftanläggningar Med ett komplett tbd av prodkter och tjänster förser vi dig med systemlösningar inom alla spänningsnivåer. AREVA T&D AB (HK) Lgna Gatan Byggnad 350, VÄSTERÅS Tel: Fax: AREVA_annons_Holta_184x134.indd Din kompletta plåt- och smidesentreprenör Utför all slags svetsning, klipp, stans och bockning. Stålstommar, trappor, räcken och specialdetaljer. Allt inom: - Stål - Alminim - Rostfritt Win-win och förtroende öppnade ny marknad När ABB-säljaren Anker Palsen besökte sin agent i Holland för att töka deras sortiment såg han istället behovet av färdiga lösningar och tipsade om Holtab. Det fanns aldrig någon tvekan, jag valde Holtab för att de är den tillverkare jag har mest förtroende för, säger han. a b b a b i Alingsås tillverkar och säljer Kabeldon kabelskåp, Kabeldon skenor och apparater samt Kabeldon kabeltillbehör blev säljaren Anker Palsen, som då var boende i Holland, tsänd av ABB i Alingsås att besöka bolagets agent Seher. Syftet med besöket var att marknadsföra ABB:s sortiment av Kabeldon prodkter till tänkta återförsäljare samt skåps- och stationsbyggare på den holländska marknaden. Han insåg snart att marknaden krävde färdiga lösningar, men traditionen att använda Kabeldon prodkter från ABB saknades. Därför behövdes någon som knde sätta samman Anker Palsen, säljare på ABB AB i Alingsås, öppnade för nya affärsmöjligheter för Holtab i Holland. FOTO: Maarit Andersson dem i ett system så att agenten Seher knde erbjda en komplett färdig lösning från någon som hade byggtraditionen och nödvändigt know-how. För egen del kammade jag noll. I stället såg jag möjligheten för Seher att erbjda en komplett lösning med Kabeldon inti. Jag behövde någon som jag knde lita på och efter 19 års tätt samarbete föll valet på Holtab, det var aldrig någon tvekan, berättar Anker. De system och lösningar som knderna behövde fanns alltså färdiga på Holtab i Tingsryd. Holtabs sätt att bygga passade perfekt och stationerna behövde bara anpassas och byggas i en större storlek. När detta blev känt fick Holtab snabbt ett genomslag på den holländska marknaden. Så istället för att sälja komponenter direkt till knderna i Holland fick Anker Palsen nöja sig med att öka försäljningen till Holtab. Det är en förtroendesak. Att säga att vi är tätt sammanfogade är ingen överdrift. Det finns ett tydligt inslag av win-win i vårt samarbete, där vi tjänar på att det går bra för Holtab. Vi vill växa tillsammans med dem och hittar de nya marknader vill vi följa med, säger Anker. Gesällvägen 4, Ryd, Tel , årsjbilem för knder och leverantörer. Holtab genomgår en omfattande omorganisation. Anders G. Högmark blir styrelseordförande Byte från Mac till PC-miljö. Införande av årstidsanpassad arbetstid: 32 timmar på vintern, 43,5 på sommaren. En ny grafisk profil tas fram Den tredje legotillverkaren blir Stewes Servicefirma i Dångebo AB. Ny matsal och kontorstillbyggnad.

9 Holtab ett kraftfllt företag 17 är Er långsiktiga samarbetspartner inom elkrafttekniken Allt för proffs inom El, Verktyg & Maskiner, VVS, Bygg och Kyl FOTO: Kristian Barne / Nordex INTERVJU FOTO: Janne Larsson Snabba offerter och teknisk rådgivning Direktleveranser från eget lager i Sverige Kndanpassade prodkter Utanför Hltsfred i Småland har Vattenfall byggt en experimentanläggning i skog. Det är två kraftverk från Nordex med 80 respektive 100 meters höjd, där syftet är att tröna hr prodktionen skiljer sig mellan de båda, samt vilka påfrestningar skogen innebär. Ström och spänningstransformatorer pp till 36 kv Metalliserade spänningstransformatorer och ändavslt Kabelströmtransformatorer och reläskydd Kabelhållare Injab Kraft Teknik AB Ringvägen 99, Stockholm Tel Fax Ulvhallavägen 4, Bankeryd Tel Fax Kvalitetsprodkter sedan 1902 Färger och lacker till trä- och metallindstrin Wedevåg Färg AB +46 (0) Nordex har satt snrr på vindkraften För att klara de tffa Svenska normerna fick tyska Nordex söka en svensk leverantör av transformatorstationer. Valet föll på Holtab, som n ser stor potential i samarbetet. Vi känner oss trygga i samarbetet med Holtab, som är knniga och håller hög kvalitet, säger Fredrik Bjarnegård på Nordex Sverige AB. v i n d k r a f t e n s o m e n e r g i k ä l l a är en tillväxtbransch. Den genererar inga miljöfarliga tsläpp och väntas bli en mycket viktig del i Sveriges och världens omställning mot förnybara energikällor som inte påverkar klimatet inom en snar framtid. Tyska Nordex Energy GmbH är en av världens största tillverkare av vindkraftverk och har idag omkring vindkraftverk i drift i över 30 länder. Det svenska bolaget Nordex Sverige AB ansvarar för försäljning, tveckling, byggnation och service på den svenska marknaden. Vi har inget intresse av att äga vindkraftsanläggningar tan fokserar på tillverkningen. I dagsläget är våra knder energibolag som E.ON och Vattenfall, 2001 Premiär med egen monter på Elfackmässan. Investering i affärssystemet Navision. Fredrik Bjarnegård är på projektledare på Nordex Sverige AB i Uppsala. FOTO: ABB:s informationsavdelning 2002 men också en rad privata intressenter som vill investera på området, säger Fredrik Bjarnegård, projektledare på Nordex Sverige AB. Till varje vindkraftverk krävs en transformatorstation. Tidigare sköttes det av en tysk leverantör, men de speciella regler och normer som gäller på den svenska marknaden skapade ett behov av en lokal aktör. Holtab visade sig snart vara en av de stora på området och de fick möjlighet att lämna ett anbd som vi godtog. Det ledde till leveranser av transformatorstationer till 18 vindkraftverk förra året och i år räknar vi med ytterligare nio. Samarbetet med Holtab har fngerat bra. Prodktionschefsrollen avskaffas i verkstaden. Omsättningen spränger hndramiljonersgränsen. Både vi och våra knder, som känner till dem, känner sig trygga när Holtab är med. Det har visat sig att de gör prodkter av hög kvalitet och de har hittat tekniska lösningar som vi är nöjda med. En fördel är att de stationer vi köper är fria från växthsgasen Svavelhexaflorid, SF6. Att knna leverera en grön prodkt som vindkraften med gröna komponenter är en fördel, säger Fredrik. Fredrik berättar vidare att Nordex ställer hårda krav för att få en komplett prodkt med installation. Vi behöver mer hjälp och service än vad Holtab normalt ger, men de har lyssnat på våra behov och anställt en projektledare som kan hjälpa till Filial i Finland öppnas. 30-årsjbilem.

10 Holtab ett kraftfllt företag och 24kV-ställverk 630A på samlingsskenan 25kA (12kV) och 20kA (24kV) Val av typfack som kan göras: Brytarfack Transformartorfack (säkringslastfrånskiljare) Lastfrånskiljare Mätfack Dessa kan fritt placeras i ställverksraden. Medvetet arbete för bättre miljö och kvalitet Verksamhetssamordnaren Emma Persson är ett nav i Holtabs miljö- och kvalitetsarbete. Det pågår ett intensivt förändringsarbete på bred front inom företaget, säger hon. MILJÖ Siemens lanserar ett nytt tbyggbart ställverk typ 8DJH. De största fördelarna med ställverket är: Underhållsfritt Personsäkert Utbyggbarheten Kompakt STOCKHOLM Tommy Bergman Lång drifterfarenhet via Siemens beprövade RMU typer 8DJ och 8DH För mer information Kontakta: Siemens Energy Distribtion GÖTEBORG Hans Engberg SUNDSVALL Örjan Pålsson m i l j ö, kva l i t e t, ar b e t s m i l j ö, systematiskt brandskyddsarbete och planer för hr arbetet ska förbättras är några av hvdområdena som Emma Persson ansvarar för, men nya områden som bör prioriteras förs pp på dagordningen varje år. För tillfället lägger Emma ett stort engagemang i att miljöcertifiera företaget enligt ISO 14001:2004. Arbetet beräknas bli klart nder Det är mer eller mindre ett krav idag från många knder, eller åtminstone Emma Persson jobbar med miljö, kvalitet, arbetsmiljö och brandskydd. viktigt för att vara konkrrenskraftiga vid större pphandlingar. När det gäller kvalitetscertifieringen så arbetar vi redan på motsvarande sätt som ISO 9001, bland annat med avvikelsehantering, rtiner för reklamationer med mera. Nyligen införde vi även 5S som modell i prodktionen. Arbetsmiljön är högt prioriterad på Holtab och personalen ppmntras att vara med och påverka. Ergonomiska arbetsplatser, lyfthjälp, bllerdämpning och lftslssar var några av önskemålen från personalen som gick i ppfyllelse då verksamheten senast genomlystes. Emma tycker att det är fascinerande att Holtab, trots sin storlek, avsätter så stora resrser för sitt förändringsarbete att det tillåts motsvara en heltidstjänst. När jag åker på krser och träffar kollegor i branschen pplever jag att många sköter det här med miljö, kvalitet och arbetsmiljö vid sidan av sina vanliga sysslor. På Holtab har dessa frågor större foks och det är jättekl, säger hon Försäljningsavtal tecknas med LKE i december 2005 Den första ordern till Holland. Investeringar i fastighet och mark. Det interna förändringsarbetet för att skapa bättre flöden i företaget påbörjas 2006 Det nya måleriet invigs. Våra nyckelord: * Helisolerat * Ljsbågssäkert * Miljövänligt SVS kv XIRIA RMU kv Legotillverkning Kantpressning Service och montage Svetsning i stål-, rostfritt och alminim Stansning pp till 8mm Svarvning Fräsning Indstrilackering på indstrier Maskinflyttningar MD4 RMU 12 kv Stewes Servicefirma i Dångebo AB Postvägen Knoga Tel Fax Eaton Holec AB - Box MALMÖ - tel: fax:

11 Holtab ett kraftfllt företag t. Växjö 27 Ebbalycke NYA LINNERYDSVÄGEN t. Linneryd TINGSGATAN t. Ryd 120 HOOGEN- SKILDSG. KYRKOGATAN STORGATAN TINGSRYD Korpalycke STRÖMGATAN LOKGATAN Tiken 120 t. Kalmar 27 t. Ronneby Här finns vi! Peter Ackebjer Marknadschef Conny Ingemarsson Försäljning Hans Gstafsson Försäljning Lars-Erik Skans Försäljning Strömgatan 13 Box TINGSRYD Phone Fax www. Lennart Sandberg Försäljning Peter Stamming Försäljning Prodktion Roxx Media Sverige, Ansvarig tgivare Peter Ackebjer Redaktör och foto: Pierre Klasson Grafisk form Göran Hagberg GH08Design Tryck Printfabriken miljoner i omsättning passeras. Oljepannorna skrotas och ersätts med fjärrvärme. Vi bygger till konferensrm och kontorsrm. En betongstation tvecklas. Holtab är därmed en totalleverantör för transformatorstationer.

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring.

en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. SAK 08 en verklighetsberättelse från en nytänkande tioåring. Innehåll 4 lars Nordstrand har ordet 6 MODERNA FÖRSÄKRINGAR PÅ 1 MINUT 8 höjdpunkter under 2008 10 framgångsfaktorer 12 våra varumärken 14 historia

Läs mer

Nordisk Etanolproduktion

Nordisk Etanolproduktion Nyheter Stora Enso och Neste Oil samarbetar för att göra bioolja En demonstrationsanläggning kommer att tas i drift 2008 vid Stora Ensos pappersbrk i Varkas i Finland. Stora Enso och Neste Oil ndertecknade

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken

Kontakt LULEÅ LER. Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken. framgångar för Midroc Electros kontor i norr. Ministerbesök i Sandviken Kontakt Nr 1 2010 Nyheter från Midroc Electro AB Lars Lohman går och går Ministerbesök i Sandviken Automation expanderar Emil & Anna Midroc-krysset TEMA: Vi bryter branschlogiken Midroc LULEÅ LER framgångar

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

VOLATIS VÄRLD VÄXER FINLAND NORGE LETTLAND SVERIGE RYSSLAND DANMARK LITAUEN STORBRITANNIEN POLEN TYSKLAND ÖSTERRIKE UNGERN FRANKRIKE RUMÄNIEN

VOLATIS VÄRLD VÄXER FINLAND NORGE LETTLAND SVERIGE RYSSLAND DANMARK LITAUEN STORBRITANNIEN POLEN TYSKLAND ÖSTERRIKE UNGERN FRANKRIKE RUMÄNIEN 2011 2 INNEHÅLL Volatis värld växer 6 Volatis historia i korthet 8 Att äga är att ta ansvar 9 Stora kliv framåt 10 GSS-gruppen: Vett och etikett gjorde alla till vinnare 16 Corroventa: Ett fall för Corroventa

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

HITTA BRA LEVERANTÖRER I

HITTA BRA LEVERANTÖRER I NUMMER 5 VINTER 2014 ANDERSTORP BOR BREDARYD BROARYD BURSERYD FORSHEDA GISLAVED GNOSJÖ HESTRA HILLERSTORP HOK HORDA KULLTORP NISSAFORS REFTELE RYDAHOLM SKEPPSHULT SKILLINGARYD SMÅLANDSSTENAR VAGGERYD VÄRNAMO

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Magasinet. Elbranschens nye styrman. I huvudet på. Karlskoga har rent vatten i verket Akademiska sjukhuset energisäkrar Villa Nordics smartaste hus

Magasinet. Elbranschens nye styrman. I huvudet på. Karlskoga har rent vatten i verket Akademiska sjukhuset energisäkrar Villa Nordics smartaste hus E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 0 9 ELECTRIC MAGASINET Karlskoga har rent vatten i verket Akademiska sjukhuset energisäkrar Villa Nordics

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Från fabrik till färdigt hus Besök oss på nätet: www.plannja.se

Från fabrik till färdigt hus Besök oss på nätet: www.plannja.se #02.2014 I detta nummer Så renoverades stugbyn i Kristianopel Bli ett takproffs med Plannja Academy Superakvariet lämnar ingen oberörd Aktuellt från Plannja Samgåendet ger bredare produktportfölj Äntligen!

Läs mer

johan söderström En smart lägenhet Camera Natura Systemair Uppdaterad ABB-coach MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7

johan söderström En smart lägenhet Camera Natura Systemair Uppdaterad ABB-coach MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7 MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7 Nr4 2011 En smart lägenhet fylld med hållbara lösningar Camera Natura drar naturfotoeliten till Västerås Systemair globalt ventilationsnav

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

JOAKIM SKICKAR KOLLEGORNA PÅ BERGSBESTIGNING OCH MILITÄRMARSCH

JOAKIM SKICKAR KOLLEGORNA PÅ BERGSBESTIGNING OCH MILITÄRMARSCH MORGONDAGENS TRÄNING REDAN HÄR SMÅ PRYLAR STOR KRAFT MALMÖ OPEN EN TALANGFABRIK KAFFEKOMMUNIKATION I KARLSTAD DE HAR SPARAT EN SKORSTEN I PAPPER STORFORMAT = HEMMAFORMAT ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Strategiskt köp öppnar dörren till Skåne För effektiv och kreativ kom mu ni ka tion December 2008 www.insidenr.se God Jul & Kristianstad ska växa till 90 000 invånare Gott Nytt År! Viktigt stödja personal

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer