ett kraftfullt företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett kraftfullt företag"

Transkript

1 ett kraftfllt företag Denna arkitektritade station har fast bygglov inom Malmö stad. vindkraft, infrastrktr & bygg Marknadschef ser tillväxtmöjligheter Lite av en hovleverantör E.ON säkrar nätet med Holtabs nätstationer Från medelmåttig till makalös Holtabs ägare ser ingen ände på tvecklingen

2 Holtab ett kraftfllt företag 3 Enkelt, säkert och kompakt med Kabeldon. ledare Säljarna Hans Gstafsson och Peter Stamming jobbar helt relationsbaserat och vårdar kontakterna med Holtabs knder. Siktet är inställt på nya marknader MARKNAD Vår vilja att tvecklas är avgörande för våra framgångar, konstaterar marknadschefen Peter Ackebjer. Han basar över en säljkår som har större öron än mn och som kan presentera ett totalkoncept med säkra, långlivade prodkter, men också nya och spännande marknader de kommande åren. Säker matchning. Power and prodctivity for a better world Så känns det med Kabeldon IP-system och Holtabs nätstationer. De bildar en säker enhet. En enhet med apparater som är drift- och personsäkra, som d kan arbeta med nder spänning på ett enkelt, flexibelt och säkert sätt. D möter samma enkla och säkra handhavande hos Kabeldon kabeltillbehör, både i nätstationen och längs hela kedjan. Det minimerar risken för fel och maximerar elnätets tillgänglighet. Så när d vill vara på den säkra sidan, välj alltid ABB. Ring när d vill ha en säker matchning! Relationer byggs av nyfikenhet och respekt På Holtab jobbar vi lika mycket med att bygga relationer som med att bygga transformatorstationer och kopplingsskåp. Det handlar om ett givande och nära samarbete med leverantörer och knder. Era synpnkter och behov driver oss att bli bättre. Stor eller liten spelar ingen roll, vi behandlar alla med samma nyfikenhet och respekt och förväntar oss att bli behandlade likadant. på senare år har Holtab fokserat på att bygga en fngerande processorganisation där ett stort antal medarbetare, genom engagemang, givits förtroendet att leda bolaget framåt. N kan vi skörda frkterna och öka effektiviteten och samtidigt öka kvaliteten. Holtab är minst lika mycket ett knskapsföretag som ett prodcerande företag. Vårt arbete bedrivs tifrån femårsplaner och fram till 2013 har vi som målsättning att komplettera vår verksamhet med nya markandssegment. Vi ska också dbblera vår omsättning, bland annat genom den enorma potential vi ser inom energisektorn de kommande åren. Det handlar om hela klimatfrågan och i den kommer distribtionen av el, oavsett rsprng, att vara en nyckelspelare. Jag kan bara konstatera att Holtab är ett omtyckt företag, av anställda, knder och leverantörer. Vi bedriver en ständig tbildning på alla plan och erbjder nya tmaningar varje dag, bland annat genom ett aktivt arbete för att nå nya segment på marknaden. Att det är trivsamt på företaget är jag ett levande exempel på. Jag började här för 25 år sedan som montör och har sedan 2002 fått förtroendet att leda det dagliga arbetet som VD. Men hade jag inte så fantastiskt kl hade jag inte stannat så länge. Att alla behövs och att vi måste dra åt samma håll för att lyckas vet alla på Holtab. Välkommen att ha kl med oss d också som anställd, knd eller leverantör! Patrik Persson, VD Holtabs historia Holtabs grndare, Bengt Holmberg, börjar på Siemens i Stockholm och startar därmed sin karriär inom elkraftsbranschen. h o lta b j o b b a r h e lt relationsbaserat. Varje säljare arbetar med knder man känner, oavsett var de finns i landet. Detta har skapat ett nikt förtroende som också medger ett intimt samarbete när det gäller att tveckla nya prodkter som anpassas helt efter kndens behov och önskemål. Det är inte ovanligt att våra säljare stannar tmed vägkanterna för att snacka med montörer som jobbar i våra transformatorstationer. Kontakten med knden, på alla plan, är avgörande, säger Peter Ackebjer. Trygg el är motorn i dagens samhälle. En kris i likhet med stormarna Gdrn och Per har gett många eldistribtörer kalla fötter och därför satsas miljarder för att gräva ner lftledningar och för Marknadschefen Peter Ackebjer kan konstatera att Holtab går en ljs framtid till mötes. Han har filtrerat fram åtminstone tre nya markandssegment att bearbeta de kommande åren. l e d a r e Vi är relationsbyggare s. 2 marknad Siktet inställt på nya marknader s. 3 e.on Säkrare elförsörjning s. 5 tveckling Förtroende är lika viktigt s. 7 hms ställverk Storsäljande lösning s. 8 prodktion Glädje och kämparglöd s. 9 prodkter Det lilla extra är standard s. 10 ägarord Från medelmåttig till makalös s. 12 abb Win-Win öppnade ny marknad s. 15 n o r d e x Vi har satt snrr på vindkraften s. 17 miljö Medvetet arbete för bättre miljö s. 19 Efter tolv år fortsätter Bengt till Secraverken i Solna. att säkra nätet. Behovet av säkra prodkter har ökat parallellt i spåren av stormarna. Vid sidan av det arbetet har Holtabs totalleverantörskoncept visat sig vara viktigt. Nytt sedan en tid är möjligheten att få en betongstation. Det modlppbyggda HMS-ställverket är redan idag en viktig prodkt. Därtill har siktet ställts på ett antal nya marknader de kommande åren. Först t är vindkraften, där man ser stor potential då allt mer el ska prodceras miljövänligt. Det andra tillväxtområdet väntas bli infrastrktren, där statens satsningar på nya vägar och järnvägar ökar behovet av prodkter för distribtion av el. Sist men inte minst räknar man även med att ta 1954 Bengt börjar på Jaco Fabriks AB i Hargshamn. Där lär han med tiden känna Brno Ekström som följer med till Tingsryd. marknadsandelar inom indstri- och byggsektorn. Vi har inte märkt av lågkonjnktren tan ser positivt på dessa nya marknader och har gjort ett antal strategiska rekryteringar som bidrar med erfarenhet och knskap, säger Ackebjer. En viss del av Holtabs prodktion går på export. Sverige står för 90 procent av omsättningen, medan Finland, Danmark, Holland och några andra länder delar på resten. Vi har eget kontor i Finland, men i Danmark och Holland sköts arbetet via samarbetspartners. Totalt har vi genom åren exporterat till ett 40-tal länder över hela världen, så exporten är något att räkna med för oss, säger Peter Ackebjer. INNEHÅLL

3 5 FOTO: Jesper Klemedsson Efter stormarna Gdrn och Per har E.ON tagit Krafttag för att vädersäkra sitt elnät. Stormen Gdrn förändrade kraftjätten E.ON och dess arbetssätt i grnden. Sedan dess har bolaget tagit Krafttag och bokstavligen grävt ner miljarder i backen för att vädersäkra elförsörjningen. Holtab finns med som nderleverantör av nätstationer. Vi har ett mycket bra samarbete som rör både prodkter och prodkttveckling. Holtab är lite av en hovleverantör till oss, säger Gert Kristensson, projektchef på E.ON i Malmö. E.ON Gemensamma krafter ger säkrare elförsörjning e.on :s s t o r s at s n i n g p å att vädersäkra elkraftnätet i landets södra delar fick det finrliga namnet Krafttag. Totalt om slter projektet investeringar på 12 miljarder och en sträcka på mil där väderkänsliga, oisolerade lftledningar grävs ner. Projektet beräknas pågå i fem år och idag har man sltfört 70 procent. Projektet drivs såväl av morot som av piska. Moroten är nöjda knder, medan piskan är den nya lag som träder i kraft första janari 2011 och som inte tillåter avbrott längre än 24 timmar, samt den idag införda avbrottsersättningen vid avbrott mer än 12 timmar. Avbrottsersättningen har redan kostat hndratals miljoner kronor. Ända sedan Holtab etablerade sig i Tingsryd för 36 år sedan har man samarbetat med E.ON (dåvarande Sydkraft). Samarbetet har gällt leveranser av nätstationer och annan trstning Gert Kristensson, projektchef på E.ON, ser Holtab som en av företagets bästa leverantörer. FOTO: E.ON Holtab startar första agsti. Personalstyrkan består av Bengt, Brno och Bengts fr Calla på kontoret samt Gösta, Bert, John och förmannen Arne i verkstaden. Vi såg tidigt en potential i att samarbeta kring tvecklingsarbetet, där varje part bidrar med sina knskaper och där Holtab sedan anpassar sina prodkter tifrån våra behov, säger Gert Kristensson. Holtab är natrligtvis långt ifrån ensamma som leverantörer till E.ON Elnät men Gert framhåller att man inte kan ndgå att notera fördelarna med Holtabs arbetssätt och företagsstrktr. Jag är fllständigt ärlig när jag säger att Holtab är en av de leverantörer vi är mest nöjda med. De är lagom stora, har korta och snabba besltsvägar. Ett samarbete med dem kännetecknas av lyhördhet och handlingskraft, säger han. Gert Kristensson är, i egenskap av projektchef och ledamot i den styrgrpp som arbetar med Krafttag, en initierad person. E.ON Elnät köper nätstationer per år inom ramen för Kraft tagssatsningen både av Holtab 1974 Omsättningen ppgår till 1,8 miljoner kronor och antalet anställda har ökat till tolv personer. och av andra leverantörer i branschen. Alla affärer sker via lagstadgade (LOU) pphandlingar och leder till två- eller treåriga ramavtal. Förtom priset bedömer vi leverantörens leveransförmåga och kvalitet för att nämna några saker, berättar Kristens son, som är glad att Holtab knde matcha kraven väl vid den senaste pphandlingen. E.ON är idag det nätföretag som i särklass investerar mest i elnätet och satsningen pågår och fortsätter, om än i något lägre takt än den rsprngliga planen. Detta beror på den rådande finanskrisen. Trots neddragningen räknar man med att nå målet Efter Gdrn förändrades bolaget på ett positivt sätt. Vi anställde massor av nytt folk och nästan fyrdbblade investeringstakten. Hittills har vi hållit, och till och med överträffat, våra mål i arbetet med Krafttag, avsltar Kristensson.

4 7 Konsten att tnyttja UTVECKLING vindens kraft Lågspänningskonstrktören Henrik Johansson diskterar olika lösningar med tvecklingschefen Gordon Gnnarsson. Kraftsystem för vindkraft ABB är idag en av världens ledande leverantörer av prodkter och system till vindkraftparker och vindkraftsverksbyggare. Vi tnyttjar vår 100-åriga erfarenhet inom kraftteknik när vi levererar prodkter och system till vindkraftindstrin. ABB:s prodkter och system finns idag installerade i vindkraftparker både på land Förtroende lika viktigt som egen tveckling Holtabs tvecklingsavdelning är en viktig del i både kndernas och leverantörernas tvecklingsarbete. Jag får ta del av material i ett tidigt stadim och vara med och påverka det som kommer t på marknaden framöver, det är ett nikt förtroende, säger tvecklingschefen Gordon Gnnarsson. och till havs. ABB:s experter inom kraftteknik hjälper våra knder att designa kraftsystem som är både miljöriktiga och energieffektiva. Läs mer om ABB:s hela vindkrafterbjdande på g o r d o n g n n a r s s o n, ti l l s a m m a n s med övriga kollegor på konstrktionsavdelningen, fngerar som Holtabs ppfinnare. Samtidigt poängterar han vikten av att få respons tifrån. All form av kritik, positiv som negativ, är välkommen. Finns det allra minsta sak vi kan göra för att förenkla och förbättra för våra knder så vill vi veta det, även om det bara handlar om att en skrv är felplacerad, säger han. Han ppmanar därför alla knder Knderna vet att kvalitet lönar sig på sikt, säger Gordon Gnnarsson. och leverantörer att delta aktivt i tvecklingsarbetet för att tillsammans få fram användarvänliga, säkra och prisvärda prodkter. Det är genom den arbetsmodellen vi har kommit dit vi är idag. Jag vågar påstå att Holtabs prodkter är bland de bättre på marknaden. Vi är inte alltid billigast, men på sikt lönar sig kvalitet, det vet både vi och våra knder, säger han. Efter 20 år i branschen har Gordon Gnnarsson blivit ett känt ansikte även bland leverantörerna, som lyfter på skynket och låter honom vara med i tvecklingsarbetet. Det är ett enormt förtroende som jag axlar med största respekt. Att få vara med och, bland annat, ta del av CADritningar i tvecklingsstadiet är fantastiskt och leder till ökad nytta får våra gemensamma sltknder, säger Gordon som inte sällan kan bidra med synpnkter som förenklar för installatörer och sltanvändare Holtab tar över ägandet av lokalerna från kommnen och bygger samtidigt t med 1000 kvadratmeter Ett antal tsen meter kabelstegar levereras till Forsmarks kärnkraftverk.

5 Holtab ett kraftfllt företag 9 HMS STÄLLVERK PRODUKTION Högspänningsmontören Hans Andersson, prodktionschefen Arne Tinggren och lågspänningsmontören Anders Strandh, är alla är överens om hr Holtab även fortsatt ska leverera några av marknadens bästa prodkter. En storsäljande lösning Det som började som ett internt prodktionsproblem tvecklades till en storsäljare. HoltabModlSystem, HMS, lanserades 2007 och är idag en stadigt växande prodkt som ersätter tidigare modeller av lågspänningsställverk. TEKNISKA SPECIFIKATIONER HMS Som standard bygger vi listställverk med något av följande fabrikat: Kabeldon (IP), CEWE (Z), Fastline (FST), Jean Müller (IP20), DIN (Norm). Ställverken kan förses med tgående grpper av typen: Säkringslastfrånskiljare, säkringstorlek Säkringslastbrytare, säkringsstorlek 00 3 Lastbrytare, A Effektbrytare, A p r o b l e m e t s o m h o lta b s konstrktörer och montörer mötte bestod i mängden detaljer och ställverksvarianter som krävdes för att knna tillgodose kndernas alla behov och krav. Ett stort antal kapslingar mltiplicerat med fem olika lågspänningssystem gjorde det gamla systemet ohanterligt, säger tvecklingschefen Gordon Gnnarsson. Lösningen blev att skapa ett modlppbyggt kapslingssystem som kan kompletteras med de fem olika systemen av samlingsskenor. Dessa ställverk kan antingen monteras på vägg eller fritt stående på golv. Märkdata Spänning: Isolationsmärkning Ui V Märkspänning Ue 690 V 50 Hz Belastningsförmåga: A Kortsltningshållfasthet Märkkortidsström 40 ka, 50 ka, 63 ka Märkstötström 84 ka, 105 ka, 137 ka Kapslingsklass IP 20 Detta minskade antalet detaljer med 75 procent, tan att knderna blev lidande. Denna flexibilitet är nik! konstaterar Gordon Gnnarsson och förklarar att höjd, bredd, djp, ansltningar för in- och tgående kablar och lågspänningsfabrikat n kan varieras på ett enkelt sätt. Vi ska fortsätta att tveckla prodkterna. Arbetet pågår och vi lyssnar hela tiden på montörerna och installatörernas synpnkter och modifierar och förfinar konceptet, avsltar Gnnarsson. Normer och föreskrifter Uppfyller i tillämpliga delar fordringarna enligt SS-EN Glädje och kämparglöd kännetecken i prodktionen Ett gott rykte, flexibla arbetssätt, tmanande arbetsppgifter och trevlig kamratskap. Det är några faktorer som får Holtabs prodktionspersonal att stanna år efter år. Här finns inga mentala väggar. Oavsett vilken ppgift d har inom företaget så är d lika mycket värd och alla strävar åt samma håll, säger en av de anställda i prodktionen. h o lta b s p r o d k t i o n s t e a m ä r navet i företaget, det är här som kndens visioner och konstrktörernas platta skisser förvandlas till verklighet, alltså prodkter av stål och betong, fyllda av komponenter som ska hålla i årtionden. Stämningen är god och man är stolt över sitt arbete. Är detta månne den välkända och omtalade Holtabandan? Arne Tinggren, prodktionschef, sklle svara ja på den frågan. Han har arbetat i två år på Holtab och förvånades vid sin anställning över hr enkelt och obyråkratiskt allt var. Alla jobbar åt samma håll och ingen är förmer än den andre. Här kör man med raka rör. Kommnikationen är öppen och ärlig vilket är grnden till bra relationer, säger han. Känslan av att företaget satsar på de anställda kommer ofta pp i samtal med personalen. Här kör man med raka rör. Kom mnikationen är öppen och ärlig vilket är grnden till bra relationer, säger Arne Tinggren. Vi får kontinerlig fortbildning i allt från el, teknik och kvalitet, till renodlad Holtabknskap, berättar högspänningsmontören Hans Andersson, som efter 20 år vet vad han talar om. Anders Strandh, lågspänningsmontör, är ny sedan 1,5 år. Jag har aldrig hört något negativt om Holtab och när jag började här blev jag fantastiskt väl omhändertagen, säger han. På Holtab har man sällan pplevt det som svårt att rekrytera personal till prodktionen. Många spontanansökningar kommer in löpande. Vi har medvetet valt att ha en hög grndkapacitet. Hellre det än att behöva skicka folk t och in vid toppar och dalar. En kontinitet i personalstyrkan gagnar kvaliteten vi ger till knd, säger Arne Tinggren. Alla tre är överens om att Holtabs styrka ligger i flexibiliteten. Här är det nika och kndanpassade standard. För att klara konkrrensen har man, med experters hjälp, tvecklat alla interna prodktionsflöden. Vi har valt att lägga foks på montering av våra prodkter och köper därför in komponenter från nderleverantörer, säger Arne Tinggren. I dagsläget sysselsätter Holtab minst 30 personer heltid hos olika nderleverantörer. Målet med hög kvalitet är en självklarhet, så även att knna hjälpa knden efter tförd leverans. Vi kan åka t på fältet och jstera eller komplettera innehållet i en station. Vi bygger varje enhet för att den ska knna växa med kndens behov, säger Hans Andersson, som då och då får rycka t på sådana ppdrag Biståndsprojektet i Bai Bang, Nordvietnam, får en leverans Sadiarabien behöver sandtäta stationer och el till moskéerna Leverans till Tripoli i Libyen Holtab växer och både kontor och personaltrymmen byggs t. De norska relationerna inleds med en leverans av stationer. En kort karriär som legotillverkare av braskaminer.

6 Holtab ett kraftfllt företag 11 prodkter Kopplingsskåp Transformatorstationer i betong Holtabs kopplingsskåp är en liten och nätt kapsling som bestyckas med ett helisolerat epoxykapslat mellanspänningsställverk av typen Magnefix. Bestyckas med Magnefix ställverk med maximalt fyra lastfrånskiljare. Smart design som förenklar ansltning av kablar. Transformatorstationerna kan levereras i två storlekar, för transformatorer om 800 kva eller 2x800 kva, bestyckade med: RMU mellanspänningsställverk som ej kräver tryckavlastning. Lågspänningsställverk Holtab HMS. Våra transformatorstationer i betong tillverkas av prefabricerade väggelement. Fasadytorna kan fås matrisgjtna, ströpplade, alternativt med träpanelstseende, eller som frilagd yta. Stationerna har som standard ett tak med tre graders ltning. Taket kan fås i ett antal tförande, exempelvis med 20 graders sadeltak där taket gjts mot en matris som efterliknar takpannor. Kapslingen kan trstas med golvdk som förhindrar markfkt, tätningslist i dörr samt innertak för att förhindra inträngning av damm och smts samt antikondensmassa i taket för att förhindra kondens och droppbildning. Garanterat nderhållsfritt i 20 år. Prodktsäkerhet och arbetsmiljö Holtab lägger stor energi på prodktsäkerhet och arbetsmiljö. Bilden visar Holtabs HSP-front vid transformatorstation bestyckad med lftisolerade mellanspänningsapparater. Kopplingsskåpet kan ej bestyckas med tillslagshandtag eller annan trstning. Vill d bestycka stationen med tillslagshandtag eller annan trstning så finns möjlighet att välja en större kapsling av typ kopplingsstation. AMS-anpassad transformatorstation Skenlask anpassad för enkel frånskiljning vid AMS-arbete. Inomhsbetjänad transformatorstation Vi designar varje station tifrån det specifika projektet. Byggsättet är standardiserat och väl beprövat med en hållbar konstrktion i svetsad plåt, med isolerat tak och lackade väggar. Färg, storlek och innehåll är några exempel på valmöjligheter. Varje station bestyckas med den elektriska trstning som knden kräver. Det finns inga begränsningar för hr stort eller litet ett projekt kan vara. Transformatorstationer i plåt Alla stationer är ljsbågprovade enligt nya nätstationsnormer IEC typ A och B. Provningen tfördes på NEFI, Norge. Transformatorstationerna är temperatrtestade för klass 10. Som standard är nätstationerna jordade enligt IEC Figr E2, vilket även ppfyller EBR K25. Vi kan också erbjda våra nätstationer med jordning enligt IEC Figr E3, vilket innebär att transformatorstationens skal används som jordförbindelse. För att säkerställa vår konstrktion av transformatorstationer gentemot denna typ av jordningskonstrktion testades transformatorstationerna mot IEC-standarden på NEFI i Norge. Ovanstående jordningskonstrktion ppfyller i sin helhet rekommendationerna i EBR. Det lilla extra är standard! h o lta b s p r o d k t e r t i l lv e r k a s med engagemang i alla led; från de inledande samtalen med säljaren till konstrktionen och vidare till prodktionen. När vi tillverkar en prodkt lägger vi stor möda på att göra den fnktionell och säker, samtidigt som den ska vara snygg och smälta in i stadsbilden och boendemiljön. Därför har vi inga standardlösningar tan gör allt på beställning, där knden är fri att välja det som passar och som innebär en trygghet för honom eller henne, säger Holtabs prodktchef Brno Ekström. Han har varit med sedan starten och har sett företagets sortiment tvecklas. Jst säkerheten är något som ligger honom och företaget extra varmt om hjärtat. Vi arbetar aktivt med personsäkerheten och arbetsmiljön för våra sltanvändare. Till exempel så ljsbågsprovas alla stationer enligt gällande normer, säger Brno Ekström Holtab blir först i Sverige med att använda alzink. Den första legotillverkaren blir Korsberga Mekaniska AB. Holtabs flygavdelning startas. 34 kronor/tim är högsta lönen i verkstaden Flyghangaren i Ebbalycke byggs. Start för Holtab flygtillverkning där ltralätta plan tillverkas på licens Företaget växer och en tbyggnad av verkstaden med 1400 kvadratmeter är nödvändig Holtab har 14,2 procent av marknaden i Sverige och är en av 15 tillverkare.

7 Holtab ett kraftfllt företag 13 ägarord För Anders Holmberg, Holtabs ägare, blev en ledarskapskrs avgörande för företagets framtid. Det blev början på en omvälvande förändring med explosionsartad tveckling, nyanställningar och prodkttveckling. Lsten som drivkraft är lika viktig i ett företag som i föreningsliv och privatliv, säger han. Holtabs tveckling har gått från medelmåttig till makalös Vi bryter ny mark och gör en balanserad gasning a n d e r s h o l m b e r g ä r son till grndaren Bengt Holmberg och äger hela bolaget tillsammans med sin yngre bror Magns. Att notera bolaget på börsen är ointressant. Då tappar man kontrollen. Med ett privat ägande kan man foksera på vad som är företagets bästa, samtidigt som man slipper en stor rapportbörda, menar han bestämt. Efter 15 år som VD i företaget lämnade han 2002 över rodret till Patrik Persson. Idag är han en hårt arbetande styrelseordförande och ägnar sig åt affärstveckling. Anders Holmberg är rtypen av en lagmänniska; entsiasmerande och positiv. På kontoret, såväl som i prodktionen, kommer personalen fram för att säga hej, lätta sitt hjärta och dra en vits. Trygghet, lst, nyfikenhet och ärlighet är återkommande framgångsfaktorer när Anders talar om sin personal. Han menar att ett företag kan komma långt på att erbjda en trygg miljö, lstfyllda arbetsppgifter, möjlighet att tvecklas och genom att köra raka pckar. Vi har ingen dold agenda men vi Holtab är fågeln och elefanten är våra leverantörer och marknaden. Fågel är liten men fyller en fnktion, de lever i symbios och gör nytta för varandra, säger Anders Holmberg. har vinstdelning till personalen. Jag vill påstå att vår personal är nik när det gäller att klara tmaningar. Initiativ rikedomen och viljan att lyckas är imponerande, säger han. Under faderns tid och de första fem åren som Anders var VD hade Holtab en blygsam omsättning och ökningen var knappt märkbar. Vi var lönsamma men tvecklades inte, säger Anders och ritar ett streck på white-boarden med svag ppåtgående ltning fick han av en slmp pp ögonen för Almis Lift-krs, som syftar till att tveckla företaget och bli en mer aktiv ledare. Jag blev krsens mest hängivne deltagare och besltade mig för att dnka in vartenda kapitel i hela boken i Holtabs verksamhet. Omgående därefter satsade vi på att rekrytera styrelsemedlemmar och nyanställa personal. Vi satsade mer på självkänsla än på självförtroende, säger Anders. Det fngerade. De kommande tio åren genomgick Holtab en hissnande resa och omsättningen femdbblades. Den största tillfredställelsen var att se personalen växa, på alla nivåer i bolaget. En positiv alla-kan-attityd har spridit sig som ringar på vattnet. Den största tmaningen har varit att bereda alla möjlighet att tvecklas i den takt de vill, men kontinerliga tbildningar och rotation i arbetet har också bidragit, säger Anders, som i många avseenden ser likheter med Ingvar Kamprads ledarskap och IKEA:s filosofi. Holtabs position på marknaden är starkare än någonsin tidigare. Filosofin att plocka det bästa på marknaden och stoppa det i prodkter märkta Holtab har fngerat. Vårt arbetssätt är positivt för alla och vi bryter sakta ny mark. En balanserad gasning framåt med procents tillväxt är vår plan, säger han och ritar änn en bild på white-boarden; en elefant. Sedan ritar han en fågel på elefantens rygg, som plockar smådjr r hden. Holtab är fågeln och elefanten är våra leverantörer och marknaden. Fågeln är liten men fyller en fnktion, de lever i symbios och gör nytta för varandra Den första datorn köps in; en PC för lönehantering En datoranpassad logotype tas fram. MPM Indstriprodkter AB blir den andra legotillverkaren. Ny datorsatsning där fyra Macar kopplas samman i ett nätverk. Under början av 90-talet levereras flera tsen stationer till Tjeckien årsjbilemet firar med en resa till Norge Investering i en datastyrd stansmaskin från Tyskland Trmph. Dags för externa styrelsemedlemmar. Falsterbovägen 50, Höllviken Tel Siemens distribtionstransformatorer Verkstadsg. 11, Vetlanda Tel e-post:

8 Holtab ett kraftfllt företag 15 MELLANSPÄNNINGSSTÄLLVERK FÖR INTERVJU nätstationer abonnent- och vindkraftanläggningar Med ett komplett tbd av prodkter och tjänster förser vi dig med systemlösningar inom alla spänningsnivåer. AREVA T&D AB (HK) Lgna Gatan Byggnad 350, VÄSTERÅS Tel: Fax: AREVA_annons_Holta_184x134.indd Din kompletta plåt- och smidesentreprenör Utför all slags svetsning, klipp, stans och bockning. Stålstommar, trappor, räcken och specialdetaljer. Allt inom: - Stål - Alminim - Rostfritt Win-win och förtroende öppnade ny marknad När ABB-säljaren Anker Palsen besökte sin agent i Holland för att töka deras sortiment såg han istället behovet av färdiga lösningar och tipsade om Holtab. Det fanns aldrig någon tvekan, jag valde Holtab för att de är den tillverkare jag har mest förtroende för, säger han. a b b a b i Alingsås tillverkar och säljer Kabeldon kabelskåp, Kabeldon skenor och apparater samt Kabeldon kabeltillbehör blev säljaren Anker Palsen, som då var boende i Holland, tsänd av ABB i Alingsås att besöka bolagets agent Seher. Syftet med besöket var att marknadsföra ABB:s sortiment av Kabeldon prodkter till tänkta återförsäljare samt skåps- och stationsbyggare på den holländska marknaden. Han insåg snart att marknaden krävde färdiga lösningar, men traditionen att använda Kabeldon prodkter från ABB saknades. Därför behövdes någon som knde sätta samman Anker Palsen, säljare på ABB AB i Alingsås, öppnade för nya affärsmöjligheter för Holtab i Holland. FOTO: Maarit Andersson dem i ett system så att agenten Seher knde erbjda en komplett färdig lösning från någon som hade byggtraditionen och nödvändigt know-how. För egen del kammade jag noll. I stället såg jag möjligheten för Seher att erbjda en komplett lösning med Kabeldon inti. Jag behövde någon som jag knde lita på och efter 19 års tätt samarbete föll valet på Holtab, det var aldrig någon tvekan, berättar Anker. De system och lösningar som knderna behövde fanns alltså färdiga på Holtab i Tingsryd. Holtabs sätt att bygga passade perfekt och stationerna behövde bara anpassas och byggas i en större storlek. När detta blev känt fick Holtab snabbt ett genomslag på den holländska marknaden. Så istället för att sälja komponenter direkt till knderna i Holland fick Anker Palsen nöja sig med att öka försäljningen till Holtab. Det är en förtroendesak. Att säga att vi är tätt sammanfogade är ingen överdrift. Det finns ett tydligt inslag av win-win i vårt samarbete, där vi tjänar på att det går bra för Holtab. Vi vill växa tillsammans med dem och hittar de nya marknader vill vi följa med, säger Anker. Gesällvägen 4, Ryd, Tel , årsjbilem för knder och leverantörer. Holtab genomgår en omfattande omorganisation. Anders G. Högmark blir styrelseordförande Byte från Mac till PC-miljö. Införande av årstidsanpassad arbetstid: 32 timmar på vintern, 43,5 på sommaren. En ny grafisk profil tas fram Den tredje legotillverkaren blir Stewes Servicefirma i Dångebo AB. Ny matsal och kontorstillbyggnad.

9 Holtab ett kraftfllt företag 17 är Er långsiktiga samarbetspartner inom elkrafttekniken Allt för proffs inom El, Verktyg & Maskiner, VVS, Bygg och Kyl FOTO: Kristian Barne / Nordex INTERVJU FOTO: Janne Larsson Snabba offerter och teknisk rådgivning Direktleveranser från eget lager i Sverige Kndanpassade prodkter Utanför Hltsfred i Småland har Vattenfall byggt en experimentanläggning i skog. Det är två kraftverk från Nordex med 80 respektive 100 meters höjd, där syftet är att tröna hr prodktionen skiljer sig mellan de båda, samt vilka påfrestningar skogen innebär. Ström och spänningstransformatorer pp till 36 kv Metalliserade spänningstransformatorer och ändavslt Kabelströmtransformatorer och reläskydd Kabelhållare Injab Kraft Teknik AB Ringvägen 99, Stockholm Tel Fax Ulvhallavägen 4, Bankeryd Tel Fax Kvalitetsprodkter sedan 1902 Färger och lacker till trä- och metallindstrin Wedevåg Färg AB +46 (0) Nordex har satt snrr på vindkraften För att klara de tffa Svenska normerna fick tyska Nordex söka en svensk leverantör av transformatorstationer. Valet föll på Holtab, som n ser stor potential i samarbetet. Vi känner oss trygga i samarbetet med Holtab, som är knniga och håller hög kvalitet, säger Fredrik Bjarnegård på Nordex Sverige AB. v i n d k r a f t e n s o m e n e r g i k ä l l a är en tillväxtbransch. Den genererar inga miljöfarliga tsläpp och väntas bli en mycket viktig del i Sveriges och världens omställning mot förnybara energikällor som inte påverkar klimatet inom en snar framtid. Tyska Nordex Energy GmbH är en av världens största tillverkare av vindkraftverk och har idag omkring vindkraftverk i drift i över 30 länder. Det svenska bolaget Nordex Sverige AB ansvarar för försäljning, tveckling, byggnation och service på den svenska marknaden. Vi har inget intresse av att äga vindkraftsanläggningar tan fokserar på tillverkningen. I dagsläget är våra knder energibolag som E.ON och Vattenfall, 2001 Premiär med egen monter på Elfackmässan. Investering i affärssystemet Navision. Fredrik Bjarnegård är på projektledare på Nordex Sverige AB i Uppsala. FOTO: ABB:s informationsavdelning 2002 men också en rad privata intressenter som vill investera på området, säger Fredrik Bjarnegård, projektledare på Nordex Sverige AB. Till varje vindkraftverk krävs en transformatorstation. Tidigare sköttes det av en tysk leverantör, men de speciella regler och normer som gäller på den svenska marknaden skapade ett behov av en lokal aktör. Holtab visade sig snart vara en av de stora på området och de fick möjlighet att lämna ett anbd som vi godtog. Det ledde till leveranser av transformatorstationer till 18 vindkraftverk förra året och i år räknar vi med ytterligare nio. Samarbetet med Holtab har fngerat bra. Prodktionschefsrollen avskaffas i verkstaden. Omsättningen spränger hndramiljonersgränsen. Både vi och våra knder, som känner till dem, känner sig trygga när Holtab är med. Det har visat sig att de gör prodkter av hög kvalitet och de har hittat tekniska lösningar som vi är nöjda med. En fördel är att de stationer vi köper är fria från växthsgasen Svavelhexaflorid, SF6. Att knna leverera en grön prodkt som vindkraften med gröna komponenter är en fördel, säger Fredrik. Fredrik berättar vidare att Nordex ställer hårda krav för att få en komplett prodkt med installation. Vi behöver mer hjälp och service än vad Holtab normalt ger, men de har lyssnat på våra behov och anställt en projektledare som kan hjälpa till Filial i Finland öppnas. 30-årsjbilem.

10 Holtab ett kraftfllt företag och 24kV-ställverk 630A på samlingsskenan 25kA (12kV) och 20kA (24kV) Val av typfack som kan göras: Brytarfack Transformartorfack (säkringslastfrånskiljare) Lastfrånskiljare Mätfack Dessa kan fritt placeras i ställverksraden. Medvetet arbete för bättre miljö och kvalitet Verksamhetssamordnaren Emma Persson är ett nav i Holtabs miljö- och kvalitetsarbete. Det pågår ett intensivt förändringsarbete på bred front inom företaget, säger hon. MILJÖ Siemens lanserar ett nytt tbyggbart ställverk typ 8DJH. De största fördelarna med ställverket är: Underhållsfritt Personsäkert Utbyggbarheten Kompakt STOCKHOLM Tommy Bergman Lång drifterfarenhet via Siemens beprövade RMU typer 8DJ och 8DH För mer information Kontakta: Siemens Energy Distribtion GÖTEBORG Hans Engberg SUNDSVALL Örjan Pålsson m i l j ö, kva l i t e t, ar b e t s m i l j ö, systematiskt brandskyddsarbete och planer för hr arbetet ska förbättras är några av hvdområdena som Emma Persson ansvarar för, men nya områden som bör prioriteras förs pp på dagordningen varje år. För tillfället lägger Emma ett stort engagemang i att miljöcertifiera företaget enligt ISO 14001:2004. Arbetet beräknas bli klart nder Det är mer eller mindre ett krav idag från många knder, eller åtminstone Emma Persson jobbar med miljö, kvalitet, arbetsmiljö och brandskydd. viktigt för att vara konkrrenskraftiga vid större pphandlingar. När det gäller kvalitetscertifieringen så arbetar vi redan på motsvarande sätt som ISO 9001, bland annat med avvikelsehantering, rtiner för reklamationer med mera. Nyligen införde vi även 5S som modell i prodktionen. Arbetsmiljön är högt prioriterad på Holtab och personalen ppmntras att vara med och påverka. Ergonomiska arbetsplatser, lyfthjälp, bllerdämpning och lftslssar var några av önskemålen från personalen som gick i ppfyllelse då verksamheten senast genomlystes. Emma tycker att det är fascinerande att Holtab, trots sin storlek, avsätter så stora resrser för sitt förändringsarbete att det tillåts motsvara en heltidstjänst. När jag åker på krser och träffar kollegor i branschen pplever jag att många sköter det här med miljö, kvalitet och arbetsmiljö vid sidan av sina vanliga sysslor. På Holtab har dessa frågor större foks och det är jättekl, säger hon Försäljningsavtal tecknas med LKE i december 2005 Den första ordern till Holland. Investeringar i fastighet och mark. Det interna förändringsarbetet för att skapa bättre flöden i företaget påbörjas 2006 Det nya måleriet invigs. Våra nyckelord: * Helisolerat * Ljsbågssäkert * Miljövänligt SVS kv XIRIA RMU kv Legotillverkning Kantpressning Service och montage Svetsning i stål-, rostfritt och alminim Stansning pp till 8mm Svarvning Fräsning Indstrilackering på indstrier Maskinflyttningar MD4 RMU 12 kv Stewes Servicefirma i Dångebo AB Postvägen Knoga Tel Fax Eaton Holec AB - Box MALMÖ - tel: fax:

11 Holtab ett kraftfllt företag t. Växjö 27 Ebbalycke NYA LINNERYDSVÄGEN t. Linneryd TINGSGATAN t. Ryd 120 HOOGEN- SKILDSG. KYRKOGATAN STORGATAN TINGSRYD Korpalycke STRÖMGATAN LOKGATAN Tiken 120 t. Kalmar 27 t. Ronneby Här finns vi! Peter Ackebjer Marknadschef Conny Ingemarsson Försäljning Hans Gstafsson Försäljning Lars-Erik Skans Försäljning Strömgatan 13 Box TINGSRYD Phone Fax www. Lennart Sandberg Försäljning Peter Stamming Försäljning Prodktion Roxx Media Sverige, Ansvarig tgivare Peter Ackebjer Redaktör och foto: Pierre Klasson Grafisk form Göran Hagberg GH08Design Tryck Printfabriken miljoner i omsättning passeras. Oljepannorna skrotas och ersätts med fjärrvärme. Vi bygger till konferensrm och kontorsrm. En betongstation tvecklas. Holtab är därmed en totalleverantör för transformatorstationer.

GÖRAN ADLÉN. goran@adlen.nu www.adlen.nu tfn 0708 56 02 93. Klicka på Görans sociala mediekanaler så kan du följa hans tankar och trendspaningar:

GÖRAN ADLÉN. goran@adlen.nu www.adlen.nu tfn 0708 56 02 93. Klicka på Görans sociala mediekanaler så kan du följa hans tankar och trendspaningar: GÖRAN ADLÉN TRENDSPANARE FÖRFATTARE FÖRELÄSARE Reklammakare och creative director som arbetat med många internationellt kända varmärken. Idag föreläsare, tbildare, moderator, rådgivare som flera gånger

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring?

Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? Datum 2012-01-13 Vår referens Adress Lars Hjort Tel 0704 916751 Er referens Varför valde HM Power fulleffektbrytare för transformatorfacket i Smart Ring? - Fulleffektbrytare är ingen kompromissapparat

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Örnsköldsviks kommun. Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet

Örnsköldsviks kommun. Granskning av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet Revisionsrapport 2014 Genomförd på ppdrag av revisorerna december 2014-mars 2015 Örnsköldsviks kommn Granskning av kommnens pphandlings- och inköpsverksamhet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Häst. ridhus och stall

Häst. ridhus och stall Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

Läs mer

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare

Hitta rätt i Håbo kommun. Guide för företagare Hitta rätt i Håbo kommn Gide för företagare HITTA RÄTT I HÅBO KOMMUN / GUIDE FÖR FÖRETAGARE Alkoholtillstånd Ansltning till kommnalt vatten och avlopp (VA) Se rbrikerna tillstånd och regler samt tillsyn.

Läs mer

Din kraftfulla partner

Din kraftfulla partner Din kraftfulla partner 2 3 Hållbara lösningar Vi jobbar ständigt med frågor om hur framtiden kommer att se ut. För oss är det viktigt att planera för produkter som ska fungera i minst 40 år. Införandet

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Projektledning i fem olika situationer

Projektledning i fem olika situationer Den internationella certifieringen enligt IPMA, International Project Management Association, har fyra nivåer. Johan Fahlvik har precis genomgått certifieringsprocessen på IPMA B-nivå och kan n lägga till

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen

OPTION. Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen OPTION Sida 1/6 Aktivt ljusbågseliminatorsystem Säkrast i världen Otroligt snabb 3-fas jordslutare (< 5 ms) Inga heta och giftiga ljusbågsgaser bildas varför skaderisken för både personer och materiell

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem

Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Produkter för solcellsystem 2 Produkter för solcellsystem Lågspänningsprodukter Solen är en gåva Solceller är en investering inför framtiden Energi är en av de största globala utmaningarna

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

En ljus idé. om sponsring...

En ljus idé. om sponsring... En ljus idé om sponsring... Att sträcka sig lite längre och nå större framgång Holtab är i många stycken ett framgångsrikt företag. Men vi nöjer oss inte. För oss är det viktigt att även ta ett vidgat

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min

Presentationsteknik. Möta investerare. Tips och råd inför din Pitch 10 min Presentationsteknik Möta investerare Tips och råd inför din Pitch 10 min Vem lyssnar? Olika presentationer till olika målgrupper. IDAG INVESTERARE!!! Presentationen ska vara klar innan första möte med

Läs mer

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com UNI Gerdins Components Västerås AB tillhör familjeägda Gerdins Group. Våra ledord är Kvalitet, Effektivitet, Engagemang och Trygghet. Det gäller i såväl kundkontakter och organisation som i produktion

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Tillfällig el. Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus. www.satema.

Tillfällig el. Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus. www.satema. Tillfällig el Att arbeta med en professionell elförsörjning kräver mer än att veta skillnaden mellan plus och minus www.satema.se OSLO MOELV SMÅLANDSSTENAR SATEMA har produkter för dig som skall sörja

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Biogas. byggprodukterna för din anläggning

Biogas. byggprodukterna för din anläggning Biogas byggprodukterna för din anläggning Abetong din kompletta leverantör av byggsystem i betong Komplett sortiment Abetong har under mer än 60 års tid byggt upp ett komplett sortiment av prefabricerade

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Program för välfärd och hållbar utveckling

Program för välfärd och hållbar utveckling Program för välfärd och hållbar tveckling Programperiod 2006-2010 Antaget av kommnfllmäktige 2007-04-23 Program för välfärd och hållbar tveckling 2006-2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Värdegrnd

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen

Kävlinge kommun. Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och uppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Revisionsrapport Genomförd på ppdrag av revisorerna Janari 2014 Kävlinge kommn Granskning av miljö- och byggnadsnämndens styrning och ppföljning av miljö- och hälsoskyddstillsynen Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation

eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation eqp.se Försäljning Kundservice Ledarskap Presentation Motivation EQP Business School, grundat 1991 (tidigare Euro Business School) är en av landets tyngre utbildningsföretag inom försäljning, kundservice

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Ger karaktär och trygghet till ditt hus

Ger karaktär och trygghet till ditt hus RUUKKIS TAKAVVATTNINGSSYSTEM OCH TAKSÄKERHETSPRODUKTER Ger karaktär och trygghet till ditt hus www.ruukkihome.se Testade i extrema förhållanden. 2 Funktionella och snygga lösningar för takfinishen Taket

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning

handledning för att skapa en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning handledning för att skapa en kommnal plan för stdie- och yrkesvägledning 1 Förord Den här handledningen har tagits fram inom ramen för projektet Visa Väst som pågår mellan 2013 och 2015 i Västra Götaland.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen

Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen Jobba i medvind satsa på vindkraftsbranschen 100 000 nya jobb I takt med vindkraftens snabba expansion växer också en helt ny arbetsmarknad fram i Sverige. Enligt siffror från 2012 byggs det ungefär ett

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer MER ÄN BARA TVÄTT Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer och Lennart. Det bästa av två världar

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter

El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter El- och mediacentraler Framtidssäkra kapslingar för bostäder och kommersiella fastigheter 2 En ny produktgeneration är här El- och mediacentraler El- och mediacentraler En ny produktgeneration är här Ny

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen

ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ett företag i Wäst-Bygg Gruppen ProLogis Park DC1 och DC2 i Jönköping. Beställare ProLogis, total byggyta: 85 000 m 2 Vi utvecklar, bygger och tillhandahåller moderna, effektiva logistikanläggningar i

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer